Sunteți pe pagina 1din 8

Sold la 01.01.

2011
Active imobilizate - Total 18896536
Imobilizari necorporale 0
Imobilizari corporale 18874200
Imobilizari financiare 22336
Active circulante - Total 8523424
Stocuri 5876048
Creante 2310272
Investitii financiare pe termen scurt 4056
Casa si conturi la banci 333048
Cheltuieli in avans 0
Total Active 27419960
Datorii pe termen scurt 2350270
Datorii pe termen lung 4111826
Provizioane pentru riscuri si cheltuieli 0
Venituri in avans 0
Capital social 18551944
Prime de capital 0
Alte fonduri 353000
Rezerve 873608
Rezultatul reportat 4056
Rezultatul exercitiului financiar 1175256
Repartizarea profitului
Capitaluri proprii - Total 20957864
Total Pasive 27419960

Sold la 01.01.2012
18151000
10096
18101056
39848
13763472
8739176
3983448
101160
939688
0
31914472
3524432
7298184
0
0
18551944
0
9704
988072
22104
1520032
21091856
31914472
Denumirea indicatorului Nr. rd.
1.Cifra de afaceri neta (rd.02 la 04) 1
Productia vanduta 2
Venituri din vanzarea marfurilor 3
Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete 4
2. Variatia stocurilor-----Sold C 5
-----Sold D 6
3. Productia imobilizata 7
4. Alte venituri din exploatare 8
Venituri din exploatare - Total (rd.01+05+06+07+08) 9
5. a) Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile 10
Alte cheltuieli materiale 11
b) Alte cheltuieli din afara (cu energie si apa) 12
c) Cheltuieli privind marfurile 13
6. Cheltuieli cu personalul (rd.15+16) 14
a)Salarii 15
b)Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala 16
7. a)Amortizari si provizioane pentru deprecierea imobilizarilor
corporale si necorporale (rd.18-19)
17
a.1) Cheltuieli 18
a.2) Venituri 19
b) Ajustarea valorii activelor circulante (rd.21-22) 20
b.1) Cheltuieli 21
b.2) Venituri 22
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd.24 la 26) 23
8.1 Cheltuieli privind prestatiile externe 24
8.2 Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate 25
8.3 Cheltuieli cu despagubiri, donatii si activele cedate 26
Ajustari privind provizioanele pentru riscuri si cheltuieli (rd.28-29) 27
- Cheltuieli 28
- Venituri 29
Cheltuieli de exploatare - Total (rd.10 la 14+17+20+23+27) 30
Rezultatul din exploatare - Profit (rd.09-30) 31
- Pierdere (rd.30-09) 32
9.Venituri din interese de participare 33
- din care, in cadrul grupului 34
10. Venituri din alte investitii financiare si creante care fac parte din
activele imobilizate
35
- din care, in cadrul grupului 36
11. Venituri din dobanzi 37
- din care, in cadrul grupului 38
Alte venituri financiare 39
Venituri financiare - Total (rd.33+35+37+39) 40
12. Ajustarea valorii imobilizarilor financiare si a investitiilor
financiare detinute ca active circulante (rd.42-43)
41
- Cheltuieli 42
- Venituri 43
13. Cheltuieli privind dobanzile 44
- din care, in cadrul grupului 45
Alte cheltuieli financiare 46
Cheltuieli financiare - Total (rd.41+44+46) 47
Rezultatul financiar -Profit (rd.40-47) 48
- Pierdere (rd.47-40) 49
14. REZULTATUL CURENT - Profit (rd.09+40-30-47) 50
- Pierdere (rd.30+47-09-40) 51
15.Venituri extraordinare 52
16.Cheltuieli extraordinare 53
17. Rezultatul extraordinar -Profit (rd.52-53) 54
-Pierdere (rd.53-52) 55
Venituri totale (rd.09+40+52) 56
Cheltuieli totale (rd.30+47+53) 57
18. Rezultatul brut -Profit (rd.56-57) 58
- Pierdere (rd.57-56) 59
19. Impozit pe profit 60
20. Alte cheltuieli cu impozitele care nu apar in elementele de mai
sus
61
21. Rezultatul net al exercitiului financiar -
Profit(rd.58-59-60-61)
62
- Pierdere (rd.59+60+61-58) 63
Sold la 01.01.2011 Sold la 01.01.2012
23130048 30420936
22702128 29616424
427920 804512
0 0
1715176 1637600
0 0
0 8000
162096 193296
25007320 32259832
13799880 16264024
2423568
4375976
466432 166304
360552 729256
4530752 5635040
2934456 0
1596296 0
487240 0
487240 1291224
0 0
0 0
0 0
0 0
25568 256
12358 0
1500 256
11710 0
0 0
0 0
0 0
22093992 27170856
2913328 3797752
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
658768 592312
0 0
0 0
658768 592312
0 0
0 0
0 0
1502520 1615392
0 0
0 0
1502520 1615392
0 0
843752 1023080
2069576 2774672
0 0
60696 510688
51744 591784
8952 81096
-8952 -81096
25726784 28462080
23648256 30669256
2078528 2693576
0 0
903272 1173544
0 0
1175256 1520032
0 0
Ratele de solvabilitate pe termen scurt sau de lichiditate:
Rata curent = Active curente / Pasive curente
Rata rapid (testul acid) = [Active curente Stocuri] / Pasive curente
Rata imediat (cash) = Cash / Pasive curente
Ratele de solvabilitate pe termen lung sau prghia financiar:
Rata ndatorrii totale = [Active totale Capital propriu] / Active totale
Rata acoperirii datoriei prin capital propriu = Datorii totale / Capital propriu
Multiplicatorul capitalului propriu = Active totale/ Capital propriu
Rata de acoperire a dobnzii = EBIT / Dobnd
Rata de acoperire a dobnzii prin cash = [EBIT + Amortizare]/Dobnd
Ratele de rotaie sau utilizare a activului:
Rotaia stocurilor = Costul bunurilor vndute / Stocuri
Rotaia stocurilor ca durat (zile) = [365 zile] / Rotaia stocurilor
Rotaia creanelor = Vnzri / Creane
Rotaia creanelor ca durat (zile) = [365 zile] / Rotaia creanelor
Rotaia activului total = Vnzri / Active totale
Intensitatea utilizrii capitalului = Active totale / Vnzri
Ratele de profitabilitate:
Rata profitului = Profit net / Vnzri
Rata de rentabilitate economic (ROA) = Profit net / Active totale
Rata de rentabilitate financiar (ROE) = Profit net / Capital propriu
01.01.2011 01.01.2012
3.626572266 3.905160321
1.126413561 1.425561906
0.141706272 0.266621118
0.235671241 0.339113115
0.308337529 0.513118239
1.308337529 1.513118239
2.383361286 2.667444187
2.707643159 2.667444187
2.906034804 2.464284505
125.6006981 148.1160147
10.01182891 7.636835224
36.45687549 47.79466746
0.843547839 0.95320192
1.185469222 1.049095662
5.08107895 4.996664139
4.286133167 4.762829853
5.607708877 7.206724719

S-ar putea să vă placă și