Sunteți pe pagina 1din 1

Capitolul I.

Mecatronica
Mecatronica poate fi descrisa pe scurt ca fiind conceptul de sisteme electromecanice
controlate de calculator. Alt interpretare consider:
M(ecanica)E(electronica)C(calculatoare)A(automatica)tronica
MECATRONIC: Mecatronica este combinaia sinergetic i sistematic a
mecanicii,electronicii i a informaticii n timp real.
Termenul de mecatronic a fost introdus de un inginer de la compania japonez Yaskawa
n !"#".Astfel termenul a aprut n mod oficial n $ran%a in &arousse '(().
Mecatronica te*nologie compati+il cu societatea informational.
,ltimele decenii n e-olu%ia societ%ii au cunoscut. fr ndoial. muta%ii considera+ile
calitati-e /i cantitati-e rod al unor spectaculoase e-olu%ii n ramurile de /tiin% tradi%ionale dar
/i ca urmare a apari%iei unor domenii noi care s0au impus n mod firesc prin rezultatele de
e1cep%ie care le0au jalonat e-olu%ia.
2n ultimii ani s0a generalizat automatizarea proceselor de produc%ie urmare fireasc a
integrrii ro+o%ilor industriali n procesele de fa+rica%ie. a apari%iei celulelor fle1i+ile de
produc%ie. utilizrii ro+o%ilor autonomi cu capacit%i senzoriale sporite. a nlocuirii aproape
complete a omului n anumite procese te*nologice ce necesitau efort fizic mare sau condi%ii
periculoase de munc /i a dez-oltrii inteligen%ei artificiale ca premiz teoretic dar /i
asociat cu un puternic suport te*nologic. 2n acest conte1t a aprut M34AT56784A
considerat de unii ca o /tiin% aparte dar care de fapt reprezint un domeniu al cercetrii
o+%inut prin interferen%a unor domenii tradi%ionale: Mecanic. 3lectronic. 4alculatoare /i
Automatic. 3a este o M34A a celor mai noi realizri /tiin%ifice /i te*nologice n domenii de
mare performan% /i care au a-ut un impact deose+it n societatea te*nologic a ultimelor
decenii. Astfel. mecatronica a a-ut /i are un impact major ntr0o larg -arietate de ramuri
industriale: industria automo+ilismului. cea a produselor de larg consum. n industria
aparaturii casnice. n +iomedicin. ro+otic /i sisteme de control /i de telecomunica%ii. etc.
Apari%ia Apari%ia mecatronicii este rezultatul firesc al e-olu%iei n dez-oltarea te*nologic.
sistemele mecatronice fiind caracterizate de faptul c stoc*eaz. proceseaz /i analizeaz
semnalele o+%inute /i e1ecut sarcini adec-ate.
Topica noului domeniu include: micro /i nanote*nologii. senzori. sisteme de ac%ionare.
materiale compozite /i inteligente. sisteme de conducere. interfe%e om0ma/in. structuri
e-oluate de procesare. sisteme de proiectare integrat. etc.
Aflat la intersec%ia unor domenii ale /tiin%ei cu performan%e de -9rf n implementarea noilor
te*nologii. mecatronica a+ordeaz concepte /i sisteme noi n ingineria micro /i nano
senzorilor /i sistemelor de ac%ionare. materiale /i compozite preta+ile pentru implementri la
scar celular sau atomic. structuri celulare /i re%ele neuronale. sisteme ce prefigureaz
conceptele de nanoelectronic capa+ile s produc -iitoarele nano0procesoare. noi concepte
ale inteligen%ei artificiale pri-ind adapta+ilitatea. capacitatea de a ra%iona. capacitatea de
instruire. noi sisteme de conducere a19ndu0se n special pe controlul ro+ust. tolerant la
defecte. adapti-. inteligent. sisteme e1pert /i neuro0fuzz: etc. ,n rol aparte l joac aplica%iile
n medicin /i +iologie prin studiul interac%iunii diferitelor sisteme moleculare. dez-oltarea
microstructurilor ro+otice pentru in-estigare /i analiz. precum /i proiectarea /i
implementarea unor sisteme cu structuri comple1e con%in9nd componente ale lumii -i /i lumii
artificiale. 3ste e-ident c mecatronica. fie ca domeniu autonom. fie ca o arie de interferen%
e1trem de clasice ale /tiin%ei. acoper o tematic e1trem de -ast /i e1trem de actual prin
impactul pe care l e1ercit asupra lumii socio0te*nologice.

S-ar putea să vă placă și