Sunteți pe pagina 1din 2

Caiet de sarcini

(8) 1000 FERONERIE SI ACCESORII


(8) 1100 GENERALITATI
(8) 1110 Obiectul specificatiei
(8) 1111 Acest capitol cuprinde specificatii pemutru feronerie la tamplaria interioara si
e!terioar" a cladirilor ci#ile si industriale$
(8) 11%0 &tandarde si normati#e de referint"
(8) 11%1 Acolo unde e!ist" contradictii 'ntre recomandarile pre(entelor specificatii si cele din
standardele si normati#ele enumerate mai )os* instructiunile din specificatii #or a#ea prioritate$
(8) 11%% &tandarde+
1$ &TA& 1,-./80 1alamale 'n2ropate cu aripi plane$
%$ &TA& 1,-8/31 Inc4i("toare cu bare (cremoane)$
5$ &TA& 1,8./88 1alamale semi'n2ropate pentru usi$
-$ &TA& 1,88/.3 Opritor cu arc pentru ferestre
,$ &TA& 1.1561/8. 1roaste 'n2ropate pentru usi$ 7onditii te4nice de calitate$
0$ &TA& 1.156%/80 1roaste 'n2ropate pentru usi$ 8imensiuni$
.$&TA& %-13/88 9nere* butoane* silduri si ro(ete$
8$ &TA& %0.0/8. :a#oare 'n2ropate pentru usi$
3$ &TA& %8-0/80 1roasca aplicata pentru usi$
10$&TA& 5..8/8. :a#oare aplicate pentru usi$
11$&TA& .580/30 Inc4i(atoare pentru limba* 'n2ropate$
1%$&TA& 8080/80 Accesorii pentru mobilier si tmpl"rie$ 7lasificare si terminolo2ie$
15$&TA& 880,/30 1alamale pentru cuplarea usilor de balcon si a ferestrelor din lemn$
1-$&TA& 38-3/88 1alama batant/basculanta$
1,$&TA& 10,0,/88 1roaste aplicate cu cilindru de si2urata$
10$&TA& 11%10/80 1alamale cu aripi 'ndoite* aplicate$
1.$&TA& 11%1./80 8ispo(iti# pentru cuplarea ferestrelor$
18$&TA& 11518/8. Inc4i(atoare cu bara si bolturi de (a#orre$
(8) 1150 9ostre si testari
(8) 1151 7onform specificatiilor din capitolul (8) 11-0$
(8) 1%00 MATERIALE SI PRODUSE
(8) 1%10 9ateriale ('n plus fata de (8)11%%)
(8) 1%11 9ateriale marunte+ suruburi pentru lemn de marimi corespun(atoare* prote)ate
'mpotri#a coro(iunii prin acoperire electroc4imica cu (inc sau cadmiu* conform &TA& .%%%/30$
(8) 1%%0 ;eronerie si accesorii
(8) 1%%1 ;eroneria si accesoriile #or corespunde specificatiilor de la capitolul (8) 1%10$
(8) 1%50 Abateri admisibile
(8) 1%51 Abaterile limita #or fi conform &R I&O 800% +133, pentru piesele din metal si alia)e
neferoase< conform &R EN %%.08/ 1+133,* &R EN/%+133, pentru piesele din otel prelucrate prin
asc4iere si conform &TA& 11111/80 pentru piesele prelucrate prin taiere* ambutisare sau 'ndoire$
1
(8) 1500 MONTAJUL FERONERIEI S1 ACCESORIILOR
(8) 1510 9onta)ul
(8) 1511 Tmplaria se #a li#ra la santier cu feronenia si accesoriile de prindere 2ata montate$
(8) 151% In ca(ul 'n care monta)ul se #a e!ecuta pe santier* acesta se #a face 'n conformitate cu
instructiunile producatorului* care trebuie sa 'nsoteasc" produsul respecti#$
(8) 15%0 Elemente de fi!are a feroneriei
(8) 15%1 ;eroneria se #a fi!a pe tmplaria de lemn cu suruburi pentru lemn cadmiate sau (incate
cu cap 'necat$
(8) 15%% ;eronenia se #a fi!a pe tmplaria metalic" din profile laminate sau din profile de tabla
de otel 'ndoite la rece* cu surubuni autofiletante sau acolo unde este specificat* prin sudur"
(balamale)$
(8) 1550 Li#rare* depo(itare* manipulare
(8) 1551 =iesele de feronerie si accesoriile se #or li#ra 'n cutii bine ambalate* pentru a nu se
deteriora$
(8) 155% =iesele de feronenie se #or li#ra 'n seturi* pentru o mai usoara e#identiere la monta)ul
pe tmplarie$
(8) 1555 Tmplaria #a fi adusa 'n santier cu feroneria 2ata montata (balamale* cremoane*
foarfeci* oli#ere* (a#oare)$
(8) 155- 8rucarele si sildunile la usile interioare se #or monta ulterior$
(8) 155, >sile e!terioare de intrare se #or monta ec4ipate cu toata feroneria* inclusi# broasca
?ale$ (8) 1550 ;eroneria si accesoriile se #or depo(ita 'n spatii 'nc4ise* ferite de ume(eala si
a2enti coro(i#i$
(8) 155. Transportul se #a face cu mi)loace de transport acoperite$
(8) 1558 ;iecare lot de li#rare trebuie sa fie 'nsotit de documentul de certificare a calit"tii*
'ntocmit conform dispo(itiilor le2ale 'n #i2oare$
(8) 15-0 =rote)area feroneriei
(8) 15-1 Elementele de feronerie se #or prote)a 'n timpul e!ecutarii lucrarilor de #opsitorie si
(u2ra#eli prin 'n#elirea lor 'n pn(a impermeabila sau folie de polietilen"$
(8) 15-% Transportul si manipularea elementelor de tmplarie care au feroneria 2ata montata se
#a face cu 2ri)a deosebita pentru ca aceasta sa nu fie deteriorata$
(8) 15,0 @erificarea 'n #ederea receptiei
(8) 15,1 ;eroneria trebuie sa fie curat"* fara urme de #opsea* (2rieturi sau deformari$
(8) 15,% Elementele de 'nc4idere ((a#oare* broaste* drucare* cremoane) trebuie sa functione(e
ireprosabil* fara 2reutate si sa asi2ure 'nc4iderea etansa a tmplariei$
(8) 15,5 =iesele de feronenie si accesoriile care nu corespund #or fi 'nlocuite cu altele care sa
functione(e perfect$
(8) 15,- 1alamalele se #or un2e cu #aselin" pentru a se e#ita u(ura 'n timp$
(8) 15,, ;eroneria si accesoriile se #or monta conform cu desenele de e!ecutie* la cotele
pre#"(ute 'n proiect$
;eroneria care nu este montata 'n conformitate cu proiectul se #a demonta si remonta 'n
conditiile specificate$
(8) 1-00 MASURATOARE SI DECONTARE
(8) 1-10 ;eroneria nu se decontea(" separat* ci se cuprinde 'n articolul de tmpl"rie din
cantitati#ul de lucrari$
%