Sunteți pe pagina 1din 24

wAN II, SEM II Experti contabili

I.Contabilitate
1. O entitate economic nregistrat n scopuri de TVA, n Romnia
achiziioneaz, de pe piaa intern, materii prime n valoare de 32!"" lei plus
TVA #i materiale au$iliare de %&'( lei ) TVA *entru des+#urarea activitii
sale economice entitatea, nregistreaz #i alte cheltuieli, pentru care prime#te
n cursul lunii +acturi, energie electric %(-" lei ) TVA. transport &"" lei )
TVA. tele+on (3" lei ) TVA, servicii de conta/ilitate %'"" lei ) TVA #i
achiziioneaz un echipament tehnologic n valoare de %%'"" lei ) TVA 0n
cursul lunii entitatea livreaz n Romnia, pe /az de +actur produse +inite la
preul de vnzare de &('2" lei ) TVA *entru serviciile de transport prestate
clienilor emite +acturi n valoare de 2(-( lei ) TVA 1a s+r#itul lunii se
e+ectueaz regularizarea ta$ei pe valoarea adugat, innd cont de +aptul c
entitatea are TVA de recuperat din luna precedent n valoare de 3&'& lei
Rezolvare:
Achizitie materii prime
40176 % = 401 Furnizori
32 400 301 Mat prime
7776 4426 TA !e!ucti"il
Achizitie materiale au#iliare
2213$4 % = 401 Furnizori
17%& 3021 Mat au#
426$4 4426 TA !e!ucti"il
'rimirea (acturilor
&6)1$6 % = 401 Furnizori
1&60 60& *h cu ener
700 624 *h cu tran+
&30 626 *h telecom
1%00 62% Alte ch
1101$6 4426 TA !e!ucti"il
%
Achizitie echipamet tehnolo,ic
14632 % = 404 Furnizori imo"
11%00 2131 echip +i in+t
2%32 4426 TA !e!ucti"il
anzare pro!u+e (inite
4111 = % )4016$%
701 en !in vz p( 7&%20
4427 TAc 1%1)6$%
-coaterea !in evi!enta
711 = 34& co+t !e pro!uctie
.miterea (acturi !e tranport
4111 = % 31%0$6
704 en !in pre+ +erv 2&6&
4427 TAc 61&$6
Re,ularizare TA
4427 = 1%%12$4
4426 = 1213%
4423 = 6674$4
4424 = 37%7 luna prece!enta
4427 = % 1%%12$4
4426 1213%
4423 2%%7$4
4424 37%7
2 0n cursul unei luni 21i3, o unitate patrimonial nregistreaz urmtoarele
operaiuni de i4ntrare #i ie#ire privind un element stoca/il sistematizat n
ordine cronologic n ta/elul nr %
Tabelul nr. 1
Operaiile de intrare i ieire n decur!ul unei luni
5ata Intr"ri Ieiri Stoc
2
operaiei #buc$ #buc$
*re unitar
de
cumprare
2lei3
6antiti
2/uc3
7toc la "%1i
4ntrri la "&1i
4e#iri la %%1i
4e#iri la %(1i
4ntrri la %'1i
4e#iri la 2(1i
%("
%(&
8
8
%&&
8
8
&("
8
8
2("
8
8
8
'""
!("
8
3("
%"""
%&("
9("
(""
&("
!""
TOTA% & STOC %A
'1.%i
( %""" %-"" !""
7 se determine #i s se nregistreze n conta/ilitate valoarea consumului
total de materii prime, utiliznd metoda co!tului )ediu ponderat *lobal al
tuturor intr"rilor #CM+Ti$.
,e-ol.are/
6:* se poate calcula dupa +iecare intrare sau la +inele lunii
6:*; 2<=pret stoc initial) <= pret a+erent +iecarei intrari3>2cantitati stoc
initial)cantitati intrate3 ; 2%"""=%(") &("=%(&)2("=%&&3>
2%""")&(")2("3;3%2""">2""";%(- lei>/uc
' 0ntreprinderea ?T@7AA livreaz ntreprinderii ?T@RAA mr+uri n valoare de
2"""" lei #i TVA 2!B, care urmeaz s se ncaseze n ! rate lunare 6ostul
de achiziie al mr+urilor este de %-""" lei, iar rata lunar a do/nzii 2B
5econtrile ntre cele dou ntreprinderi se +ac cu ordine de plat la s+r#itul
+iecrei luni Curnizorul ine evidena mr+urilor la cost de achiziie, iar clientul
la pre de vnzare cu amnuntul, adaosul comercial practicat +iind de 2(B 7e
vor nregistra operaiile de mai sus n conta/ilitatea am/elor ntreprinderi
pentru prima lun
0 7e nregistraz n conta/ilitate contractarea unui credit /ancar pentru nevoi
temporare pe termen de 3 luni n sumD de !("" lei, care tre/uie ram/ursat n
3 rate lunare egale ncepnd cu s+r#itul primei luni 5o/nda este de %"B pe
an #i tre/uie achitatD lunar 0nregistrati n conta/ilitate contractarea creditului
/ancar, inregistrarea do/anzii datorate pentru prima luna, ram/ursarea primei
rate de credit #i a do/nzii a+erente
,e-ol.are/
8 primirea creditului,
(%2 ; (%9 !(""
6onturi curente 6redite /ancare
1a /nci pe termen scurt
8 la s+r#itul primei luni se conta/ilizeaz plata do/nzii 2!("" $
%"B $ %>%23 si ram/ursarea primei tran#e de mprumut,
3
B ; (%2 %(3&,("
--- 6onturi curente 3&,("
6heltuieli la /nci
privind do/nzile
(%9 %(""
6redite /ancare pe
termen scurt
8 la s+r#itul celei de8a doua luni se conta/ilizeaz plata do/nzii
23""" $ %"B $ %>%23 #i ram/ursarea celei de8a doua tran#e de
mprumut,
B ; (%2 %(2(
--- 6onturi curente 2(
6heltuieli la /nci
privind do/nzile
(%9 %(""
6redite /ancare
pe termen scurt
8 la s+r#itul lunii a treia se conta/ilizeaz plata do/nzii 2%("" $
!"B $ %>%23 #i ram/ursarea ultimei tran#e de mprumut,
B ; (%2 %(%2,("
--- 6onturi curente %2,("
6heltuieli la /nci
privind do/nzile
(%9 %(""
6redite /ancare
pe termen scurt
1. O societate prezint urmtoarele in+ormaii, pro+it nainte de impozitare
%3!""" lei. cheltuieli cu amortizarea 3""" lei. sold iniial clieni '""" lei. sold
+inal clieni 2!"" lei. sold iniial stocuri %2""" lei. sold +inal stocuri %(-"" lei.
sold iniial +urnizori 2!"" lei. +urnizori sold +inal 33-"" lei. impozit pe pro+it de
pltit %2"" lei 6heltuielile cu do/nzile au +ost de !""" lei, din care %&"" lei
au +ost pltii n cursul perioadei Tot n cursul perioadei s8au pltit %""" lei
reprezentnd cheltuieli cu do/nzile ale perioadei precedente Au +ost ncasai
din emisiunea de aciuni %!"" lei #i din mprumuturi pe termen lung %3"" lei
5e asemenea, au +ost e+ectuate pli pentru achiziia unui teren n valoare de
%"2"" lei #i s8au ncasat 92"" lei din vnzarea unui utilaE 6are este
mrimea +lu$urilor de e$ploatare, investiii #i +inanareF
Rezolvare,
Flux exploatere
*ro+it inainte de impozitare )%3!"""
6heltuieli cu amortizarea )3"""
5iminuare creante clienti )(-""
6resteri stocuri 83-""
!
6restere datorii +urnizori )3%2""
4mpozit pe pro+it platit 8%2""
6heltuieli cu do/anzile )!"""
5o/anzi platite 8%&""
5o/anzi a+erente perioadei 8%"""
Trecute platita
Rezultat flux exploatare 170300
Achizitii terenuri 8%"2""
4ncasari din vanzare instalatii )92""
Rezultat flux investitii -1000
4ncasari din emisiuni o/ligatiuni )%!""
4ncasari din imprumuturi pe termen lung )%3""
Rezultat flux finantare 2700
2. @ntitatea G 7A achiziioneaz de la un productor intern un autoturism la
preul total de --9-" lei 2inclusiv TVA3 O/ligaia +a de +urnizor se achit
dintr8un credit /ancar pe termen lung Autoturismul se transmite n regim de
leasing +inanciar ctre 76 H 7R1 Avansul pltit este de !""" lei, iar do/nda
a+erent contractului de leasing este de !32" lei 1a scadena unei rate
contractuale, se +actureaz ctre client principalul n sum de %'"" lei,
do/nda asociat n sum de %!! lei #i TVA 2!B 1a e$pirarea contractului de
leasing, odat cu +acturarea valorii reziduale, n valoare de 2""" lei, se
consemneaz #i trans+erul dreptului de proprietate *rezentai +lu$ul
nregistrrilor conta/ile speci+ice att n conta/ilitatea locatorului, ct #i n cea
a locatarului n con+ormitate cu O:C* nr 3"((>2""9
3. O ntreprindere achiziioneaz n cursul anului I o cldire al crei cost este
de (""""" lei 6ldirea este achiziionat cu scopul nchirierii 1a 3%%2I
activul este evaluat la valoarea Eust estimat de ("-""" lei, la 3%%2I)%
valoarea Eust este de ("2""" lei, iar la 3%%2I)2 valoarea Eust este de
(%"""" lei *rezentai tratamentul conta/il a+erent cldirii n con+ormitate cu
4A7 !"
47e dau urmtoarele elemente patrimoniale ale unei ntreprinderi, capital
social &"""" ROI, casa 2"""" ROI, rezerve statutare %"""" ROI,
amortizarea cumulat a imo/ilizrilor 3"""" ROI, mr+uri %3"""" ROI,
credite /ancare pe termen lung %""""" ROI, credite /ancare pe termen
scurt %(""" ROI, valoarea de intrare a imo/ilizrilor %("""" ROI,
decontri cu asociaii privind capitalul 2creane3 2"""" ROI, clieni 3""""
ROI, creditori diver#i '(""" ROI 2ram/ursa/ili n mai puin de % an3,
+urnizori !"""" ROI
a3 5eterminai indicatorii de echili/ru +inanciar
/3 6omentai rezultatele o/inute
(
5. 0n primul trimestru al e$erciiului I, 76 G 7A a nregistrat urmtoarele
cheltuieli de
deplasare,
J *entru salariatul A trimis n deplasare n ar,
o 6heltuieli cu transportul2tari+ tichet tren dus8ntors 2(" lei3
o 6azare la hotel de 2 stele pe toat perioada deplasrii, !"" lei.
o 5iurn pe patru zile, %(" lei.
J *entru salariatul K trimis n deplasare n 4talia,
o Kilet avion Timi#oara LRoma #i retur la clasa economic, %(&( lei 23("euro
$ !,( lei > euro3.
o 6azare la hotel pe toat perioada deplasrii, (!" lei 2%2"euro $ !,( lei >
euro3.
o 5iurna, !(" lei 22 zile $ (" M > zi $ !,( lei > euro3
6ele dou deplasri au loc n luna +e/ruarie anul I
Totalul cheltuielilor de deplasare n ar #i n strintate a celor doi salariai se
ridic n primul
trimestru la suma de 33-( lei
7 se prezinte tratamentul conta/il #i +iscal privind indemnizaia de deplasare
n ar #i strintate
II. Audit
1. 6e este riscul de nedetectareF
Riscul de nedetectare reprezint riscul ca o procedur de +ond a
auditorului s nu detecteze o in+ormaie eronat ce e$ist n soldul unui
cont sau categorie de tranzacii, care ar putea +i semni+icativ n mod
individual, sau cnd este cumulat cu in+ormaii eronate din alte solduri
sau categorii de conturi N6ACR, 2""", %2!O Iivelul riscului de
nedetectare este legat direct de procedurile de +ond ale auditorului
7pre deose/ire de riscul inerent #i riscul de control, riscul de
nedetectare poate +i controlat de auditor prin,
plani+icarea adecvat a auditului.
sta/ilirea corespunztoare a naturii, duratei #i ntinderii lucrrilor.
identi+icarea #i evaluarea per+ormanelor procedurilor de audit Pnele
riscuri de nedetectare vor +i ntotdeauna prezente chiar dac un auditor
a e$aminat %""B soldurile conta/ile sau categoriile de tranzacii,
datorit +aptului c, de
e$emplu, maEoritatea pro/elor de audit sunt mai degra/ persuasive
dect conclusive
2. 5ai de+iniia auditului n general #i elementele principale ale acesteia
Noiunea de audit n general semnific revizia conturilor realizat de experi
independeni n vederea exprimrii unei opinii asupra regularitii i sinceritii
acestora. Prin audit, n general, se nelege examinarea profesional a unei
informaii n vederea exprimrii unei opinii responsabile i independente prin
-
raportarea la un criteriu (standard, norm) de calitate. biectivul oricrui tip de
audit l constituie mbuntirea utilizrii informaiei.
!lementele principale care definesc auditul"
examinarea unei informaii trebuie s fie exclusiv o examinare profesional#
obiectul examinarii il poate constitui orice informative (din orice domeniu)#
scopul examinriiunei informaii este acela de a exprima o opinie asupra
acesteia#
calitatea opiniei exprimate" trebuie s fie motivata si responsabil, ceea ce
presupune c persoana care face aceast examinare are anumite responsabiliti
pentru activitatea sa i trebuie s fie o persoan independent#
examinarea trebuie s se fac nu oricum, ci dup anumite reguli dinainte
stabilite, cuprinse ntr$un standard sau norm legal sau profesional care
constituie criteriu de calitate.
3. 5ai de+iniia auditului statutar #i elementele principale ale acesteia
Prin audit statutar se nelege examinarea efectuat de un profesionist contabil
competent i independent asupra situaiilor financiare ale unei entiti n vederea
exprimrii unei opinii motivate asupra imaginii fidele, clare i complete a poziiei i
situaiei financiare precum i a rezultatelor (performanelor) obinute de acesta.
%uditul statutar este auditul financiar efectuat de auditori statutari care
examineaz n totalitatea lor situaiile financiare, potrivit normelor de audit,
inclusiv activiti i operaii specifice intreprinderii auditate, n virtutea unor
dispoziii legale (legea contabilitii, legea societilor comerciale, legea pieelor
de capital etc.).
!lementele de baz ale conceptului de audit statutar sunt"
profesionistul competent i independent care trebuie sa fie profesionist contabil,
ce poate fi o persoana fizica sau &uridica#
examinarea este exclusiv profesionala#
obiectul examinrii efectuat de profesionistul contabil l constituie situaiile
financiare ale entitii, n totalitatea lor" bilan, cont de P'()* i pierdere i
celelalte componente ale situaiilor financiare,, n funcie de referenialul contabil
aplicabil#
scopul examinrii" exprimarea unei opinii motivate, responsabile si independente#
obiectul opiniei" imaginea fidel, clar i complet a poziiei financiare
(patrimoniului), a situaiei financiare i a rezultatelor obinute de entitatea
auditat#
criteriul de calitate n funcie de care se face examinarea i se exprim opinia l
constituie standardele (normele) nationale sau internationale.
4. 6e este auditul +inanciarF 5ar auditul statutarF
+enumirea simpl de ,audit financiar- poate fi folosit pentru a desemna numeroase alte
misiuni ca, de exemplu"
auditul financiar al procedurilor informatizate de inere a contabilitii#
auditul financiar al operaiunilor de sc.imb pentru a verifica prezentarea regulamentar
a acestora n situaiile financiare#
auditul financiar al contabilizrii c.eltuielilor sociale pentru a verifica respectarea
legislaiei sociale#
auditul financiar asupra situaiei fiscale#
auditul financiar asupra conturilor de clieni pentru a verifica dac evaluarea creanelor
ndoielnice s$a fcut de o manier prudent etc.
%ltfel spus, orice analiz, orice control, orice verificare i orice studiu asupra unei seciuni
sau a unei pri din contabilitate sau din situaiile financiare ale unei entiti poate fi
calificat ca ,audit financiar-.
&
%ceasta inseamna ca auditul financiar poate fi considerat ca fiind un audit in general, cu
deosebirea ca pecialistul competent si independent trebuie sa fie profesionist contabil, iar
obiectul informatiei il constituie orice informative financiar$contabila.
misiune de audit financiar poate fi prealabil unei misiuni de audit operaional sau unei
misiuni de audit de gestiune.
+in cele prezentate rezult c sintagma ,audit financiar- este mult mai cuprinztoare
dec/t cea de ,audit statutar-. 'eglementarea european (+irectiva a 0)))$a) i
reglementrile naionale se refer numai la auditul statutar, adic auditul asupra situaiilor
financiare ale entitii.
5. *rincipalele o/iective ale controlului intern al unei entitiF
biectivele controlului intern sunt
$ prote&area activelor intreprinderii "
o definirea responsabilitatilor
o separarea sarcinilor si functiilor
o descrierea functiilor
o procedura acordarii imputernicirilor
$ asigurarea fidelitatii si exactitatii informatiei contabile
o modalitatea de intocmire si circulatie a documentelor &ustificative
o organizarea si tinerea corecta si la zi a contabilitatii
o organizarea si efectuarea inventarierii patrimoniului si a valorificarii acestuia
o respectarea regulilor de intocmire a bilanturilor contabile
o controalele de baza ale activitatii contabile
$ asigurarea respectarii dispozitiilor intreprinderii
$ promovarea eficacitatii exploatarii
6. O opinie standard de audit este cali+icat sau necali+icatF
7. n orice audit se realizeaz dou tipuri de teste asupra controalelor: compliance
testing /testarea conformitii isubstantive testing/testarea de
fond altfel spus substana i integritatea unui control. Aceasta deoarece i n cazul
auditului SI se aplic sintagma risk based audit.
8. Standardele i ghidul ISACA privind raportarea explic ca i IFAC, CAFR etc: opinia
auditorului poate f califcat sau nu. Ori se poate afa n imposibilitatea exprimrii
unei opinii sau s exprime o opine contrar .
9. Atunci cnd auditorul, n conformitate cu obiectivele misiunii, concluzioneaz c totul
este n regul, va avea o opinie NECALIFICAT! Dar asta nu nseamn, n nici un
caz, c n raportul de audit va f pictat sintagma opinie de audit necalifcat!!!
Opinia auditorului trebui exprimat ct se poate de clar! Pe nelesul cititorului ce nu a
auzit de standarde de raportare n audit.
10. Atunci cnd auditorul, n conformitate cu obiectivele misiunii, concluzioneaz c, prin
raportarea la standardele sau practicile folosite, lucrurile nu snt n regul, va avea o
opine CALIFICAT! Altfel spus, au fost identifcate unele aspecte semnifcative dar
fr a infuena n mod fundamental sistemul auditat! Bineneles c nici n acest caz
nu se va scrie mi exprim opinia califcat.CALIFICAREA se refer la prezentarea
n raport, cu ct mai mult claritate a acelor aspecte cu care auditorul nu este de
acord!
11. n concluzie, n opinia mea, sintagma corect ce ar trebui s se regseasc n cazul
fundamentrii unei opinii de audit specifc speelor legale romneti ar f:
'
12. La data de ., data fnalizrii auditului n!stru, "n !#inia n!astr,
$surile de se%uritate des%rise "n #lanul de se%uritate, #r!%edurile de
!#erare, #r!%edurile de asi&urare a %!ntinuit'ii !#era'i!nale.. ale ..
res#e%t %erin'ele
13. 6um ati descrie nivelul etic individual si cel organizationalF
@tica reprezint principiile de comportament care guverneaz un
individ sau un
grup
@tica se con+runt cu ce este /ine #i ce este ru @ste un cod de reguli
nescrise
care ne guverneaz n atitudinea +a de ceilali
@tica este preocuparea noastr pentru un comportament /un. o/ligaia
noastr de a
lua n considerare nu numai /unstarea noastr personal, ci #i pe cea
a altor oameni%

@tica reprezint studiul moralitii
@tica este +undaia pe care sunt cldite toate relaiile noastre @a
nseamna un
ansam/lu de relaii +a de patroni, +a de angaEai, de colegi, de
clieni, de su/ordonai,de
+urnizori, +ata de comunitatea in care ne a+lam si unii +ata de alti4 @tica
nu se re+er la
legturile pe care le avem cu alte persoane, toi avem legturi unii +a
de alii, ci la
calitatea acestor legturi @tica organizaional poate +i de+init ca o
articulaie, aplicaie i evaluare a valorilor
si poziiilor morale ale organizaiei prin care este conturat intern i
e$tern Aceste valori
deriv i se dezvolt ntr8o cultur organizaional n care misiunea i
viziunea organizaiei
constau n per+ormane pro+esionale i manageriale i n ndeplinirea
o/iectivelor
9
organizaiei asupra practicilor actuale @tica organizaional este
compus i din procesele
n care e$ist pro/leme etice asociate cu domenii de a+aceri, +inanciare
i de
management 0n plus, etica organizaional mai presupune i crearea
i meninerea de
relaii pro+esionale, educaionale i contractuale2

III. Experti-a
% 0n ce consta secretul pro+esional si con+identialitatea e$pertului
conta/ilF
RSPUNS: @$pertul conta/il tre/uie s respecte secretul #i
caracterul con+idenial al in+ormaiilor la care a avut acces #i de
care a luat la cuno#tin cu ocazia e+ecturii e$pertizelor conta/ile,
tre/uind s se a/in de la divulgarea lor ctre teri, cu e$cepia
cazurilor n care a +ost autorizat e$pres n acest scop sau dac are
o/ligaia legal sau pro+esional s +ac o ast+el de divulgare
@$pertul conta/il nu tre/uie s re+ere mai mult dect se cere
0n Raportul su tre/uie s invoce numai evenimentele #i
tranzaciile care au legtur cauzal cu o/iectivul +i$at de cel n
drept care a dispus e$pertiza conta/il #i care sunt pro/ate cu
documente Eusti+icative #i evidenieri conta/ile
@$pertul conta/il tre/uie s se a/in de la divulgarea
coninutului Raportului de e$pertiz conta/il Eudiciar #i a
concluziilor, direct prilor implicate n actul Eustiiar
@l tre/uie s se a/in de la contactarea prilor implicate, n
a+ara procedurilor prevzute de lege
2 @$plicati care sunt situatiile de incompati/ilitate n cazul e$pertizei
conta/ileF
%"
'aspuns" !xpertul contabil se afla in incompatibilitate in urmatoarele situatii"
$ daca este implicat ()N%N1)%' , direct sau indirect in activitatile clientilor sai, cum ar fi"
acceptarea unei forme de salarizare# obtinerea de participatii la capitalul social # darea sau
luarea de bunuri, servicii sau bani# acordarea sau primirea de ga&uri sau cautiuni de la sau
pentru clientii sai.
$ !ste implicat in activitatile clientilor sai in calitate de membru al consiliului de
administratie al executivului acestuia sau calitate de anga&at
$ +esfasoara acte de comert sau slu&be salariate concomitant cu exercitarea profesiei
contabile liberale, care se poate finalize intr$un conflict de interese sau care sunt prin
natura lor incompatibile sau in contradictie cu pozitia de independenta, integritate si
obiectivitate a profesionistului contabil#
$ !ste implicat prin relatiile de familiale si sau personale cu clientii sai#
$ %ccepta si primeste de la un singur client onorarii care constituie procenta&e inacceptabil
de ridicate pentru veniturile profesionistului contabil, ceea ce presupune ca profesionistul
contabil isi aloca ma&oritatea timpului afectat activitatii sale in interesul clientului
respective
$ %ccepta si primeste onorarii neprecizate anticipat in suma absoluta prin contracte sau
conventii
$ !xpertilor contabili le este interzis sa efectueze lucrari, deci inclusiv expertize contabile
&udiciare si extra&udiciare pentru agentii economici, in cazul in care sunt rude sau afini
pana la gradul al patrulea inclusiv sau sunt soti ai administratorilor.
$ +aca este martor expert sau arbitru in aceeasi cauza, calitatea de martor avand
intaietate
$ +aca a fost martor sau reprezentant(expert recomandat de parte) ori aparator al vreuneia
din parti
$ +aca exista impre&urari din care rezulta ca este interesat, sub orice forma, expertul, sotul
sau vreo ruda apropiata in solutionarea cauzei intr$un anumit mod, care sunt de natura sa$l
faca pe expert subiectiv
$ +aca s$a pronuntat asupra unor aspecte care constituie obiectul dosarului, in calitate de
organ de control, conducere, te.nic de specialitate, ori a luat parte, ca executant, la
intocmirea actelor primare, a evidentelor contabile te.nico operative#
$ +aca a mai intocmit o expertiza contabila in acelasi dosar, ocazie cu care si$a
exprimat opiniile
3 6are este conduita e$pertului conta/il>e$perilor conta/ili numit>numii n
situaia n
care, n aceea#i cauz, instana de Eudecat a acceptat pentru +iecare parte
cate un e$pert consultantF
%%
5aca e$p conta/ se e+ect de doi sau mai multi e$perti ,numiti de org a/ilitate , in aceeasi
cauza , se intocmeste un singur Raport de e$pertiza 5aca e$ista opinii di+erite intre e$perti ,
acestea se consemneaza intr8un paragra+ al capitolului 44 Q 5es+asurarea e$pert izei
conta/ile R Ciecare e$pert conta/il isi va sustine pct de vedere , isi va motiva detaliat si
documentat opinia pe care o sustine 5e regula, in e$pertizele Eudiciare tre/uie motivata
separat opinia e$pertului recomandat de parte in raport cu opinia e$pertului numit din o+iciu
Expertizele contabile judiciare pot f dispuse numai de ctre organele ndreptite de
lege pentru administrarea probei cu expertiza.
Instanele de drept civil pot numi din ofciu sau la cererea prilor unul sau mai muli
experi contabili prin ncheierea de edin.
n ambele cazuri, experii numii nu pot f dect membrii ai CECCAR care se regsesc
n Tabloul Corpului Experilor Contabili i care sunt activi, iar n cazul expertizelor judiciare se
gsesc i pe listele trimise de CECCAR la instanele ce pot dispune proba cu expertiza
contabil.
Pe cale de consecin, relaiile dintre experii contabili numii de organele n drept s
efectueze o expertiz judiciar n aceiai cauz sunt de strict egalitate n raport cu organul
care a dispus proba cu expertiza, ntruct toi sunt membrii CECCAR cu aceleai drepturi i
ndatoriri. n practic, n situaia n care doi sau mai muli experi contabili au fost numii de
organele n drept, n aceiai cauz, abordarea obiectivelor se poate face de comun accord
innd cont de experiena n domeniul respectiv a fecruia, volumul de lucru estimat pe
fecare obiectiv n parte, necesitatea efecturii deplasrilor .a. n fnal, experii contabili numii
i angajeaz prin semntur responsabilitatea n mod egal asupra raportului de expertiz
redactat.
Dac raportul de expertiz contabil este ntocmit de mai multi experti care au opinii
diferite, fecare expert contabil trebuie s-si motiveze detaliat si documentat opinia pe care o
sustine. De regul, n expertizele judiciare trebuie motivateseparat opinia expertului
recomandat de parte n raport cu opinia expertului numit din ofciu.
Cnd au fost numiti sau angajati mai multi experti contabili n aceeasi cauz se
ntocmeste un singur raport de expertiz contabil. Dac sunt deosebiri de preri ntre
experti, opiniile separate trebuie consemnate n cuprinsul raportului de expertiz contabil,
ntr-o anex a acestuia sau intr-un raport separat.
I6. E.aluare
1 Valoarea patrimonialD a ntreprinderii 2AI63 este de '""" mii lei,
capacitatea /ene+iciarD este de %""" mii lei, rata neutrD de plasament 2i3 este
de %%B, iar rata de actualizare 2c3 este de 2(B 6are este valoarea
ntreprinderii prin metoda /azatD pe goodSillF
V ; AI6 )TU unde V L valoarea intreprinderii
AI6 L activul net coriEat
%2
TU L goodSill
TU ; 2capacitatea /ene+iciara L rata neutra=AI63>rata actualizare
TU ; 2%""" L ",%%='"""3>",2( ; !'" mii lei
V ; '""")!'" ; '!'" mii lei
6. 789I8NI SI :I6I9A,I :E INT,E+,IN:E,I
% 5ou societi comerciale A #i K care nu au participaii reciproce
+uzioneaz 7e cunosc urmtoarele date,
7ocietatea A, active diverse %2"""" lei, datorii 2"""" lei, numr de aciuni
2"""" titluri, valoarea nominal a unei aciuni & lei>aciune 7ocietatea K,
capital social -"""" lei, rezerve 2"""" lei, plusvaloarea din reevaluarea
imo/ilizrilor 3"""" lei
6are este numrul de aciuni ce tre/uie emis #i prima de +uziune
Rezolvare,
1a societatea A
AI6 ; Active diverse L 5atorii ; %2"""" L 2"""" ; %""""" lei
Ir Actiuni ; 2"""" actiuni
VmcA ; %""""">2"""" ; ( lei>actiune
1a societatea K
AI6 ; 6ap 7ocial)Rezerve)*lus valoarea din reev imo/ ;
-"""")2"""")3""" ; %%"""" lei
Ir Actiuni ce tre/uie emise ; %%"""">(lei>actiune ; 22""" actiuni
1a societatea A capitalul social creste cu 22""" actiuni=& lei>actiune2val
Iominala a unei actiuni A3 ; %(!""" lei
*rima de +uziune ; 8!!""" lei este pierdere din +uziune
6I Ad)ini!trarea !i lic;idarea intreprinderilor
% 6e se nelege prin termenul de insolven F
4nsolventa reprezinta lipsa +ondurilor +inanciare pentru achitarea datoriilor de ordin
comercial si +iscal ale societatii 4nsolventa presupune insu+icienta /anilor de/itorului
pentru acoperirea datoriilor e$igi/ile 5aca dupa 3" de zile de la data scadenta, de/itorul
nu si8a achitat datoria +ata de unul sau mai multi creditori atunci va intra in stare de
insolventa
6II 7e-abilitate
% 6are sunt principalele pri ale unui studiu de +eza/ilitate, piese scriseF
Asa cum spune si numele, studiul de +eza/ilitate este o analiza a via/ilitatii unei idei
Toate activitatile studiului sunt directionate catre o/tinerea raspunsului la intre/area
?putem investii in aceasta idee de a+aceriFA
7tudiile de +eza/ilitate pot +i +olosite pentru multe tipuri de a+aceri, dar in special
pentru a+aceri ce implica un anumit risc
%3
5eterminarea punctelor sla/e sau a imposi/ilitatii de derulare a a+acerii, pentru o
anumita locatie sau timp, va economiseste timp, /ani si va scuteste de pro/leme mai tarziu
7copul unui studiu de +eza/ilitate este de a da o prima imagine de ansam/lu
aspectelor principale ale a+acerii pe care urmeaza sa o porniti
Ptilitatea lui este aceea de a identi+ica pro/lemele care ar putea impiedica succesul
a+acerii pe piata
*rincipalele componente ale unui studiu de +eza/ilitate, con+orm Ordinului nr%"%3>'&3
din "!"-"% sunt,
a3 5atele generale
/3 5ate tehnice ale lucrarii
c3 5ate privind +orta de munca ocupata dupa realizarea investitiei
d3 5evizul general estimativ al investitiei
e3 *rincipalii indicatori tehnico8economici ai investitiei
+3 Cinantarea investitiei
g3 Avize si acorduri
6III Anali-a dia*no!tic a ntreprinderii
1. Pentru o ntreprindere se cunosc urmtoarele informaii financiare:
Indicator N 1 N
4mo/ilizri -"" (("
7tocuri !"" !&"
6rean e 2"" 2""
5isponi/ilit i (" -"
TOTA1 A6T4V %2(" %2'"
6apitaluri proprii !"" !2"
5atorii +inanciare !"" 33"
Curnizori 2"" 2("
5atorii salariale #i +iscale 2!" 2("
6redite de trezorerie %" 3"
Indicator u.).
6i+ra de a+aceri 3"""
6heltuieli materiale %"""
6heltuieli salariale %!""
6heltuieli +iscale #i sociale %("
6heltuieli cu amortizarea %""
6heltuieli cu do/nda ("
4mpozit pe pro+it 2(
S se calculeze fluxul de numerar de gestiune i disponibil i s se explice
destinatile acestuia din urm
Raspuns :
!"#$RN%!& dob%!& amortizare$'(%()%*))$ ++(
!",$!", act% !", cred
%!
!", act$RN-./ pr*- / pr)0 $ '(-.1+)-1))0$((
!", cred$!& dob -.,at fin*- dat fin)0$ ()-.22)-1))0$ -++
!", au + destinatii pe actionari si pt creditori
2/ O ntreprindere produce anual un numr de (""" de produse la un
pre unitar de !" um ntreprinderea nregistreaz cheltuieli cu materii
prime #i materiale n valoare de -"""" um, cheltuieli de personal de
'"""" um din care 9"B reprezint salariile personalului direct
productiv, cheltuieli cu utiliti #i chirii n cuantum de (""" um,
cheltuieli cu amortizarea de !""" um #i cheltuieli cu do/nzi de ("""
um s se calculeze #i s se interpreteze pragul de renta/ilitate
+inanciar #i operaional e$primat n uniti +izice #i valorice #i nivelul
rezultatului de e$ploatare #i curent a#teptat la o cre#tere la (("" a
numrului de produse vndute
Rezolvare,
Active imo/ilizate ; 3"""" lei
Active curente ; stocuri ) creane ) disponi/iliti ; Analiza punctului critic
2pragului de renta/ilitate3
5eoarece pro+itul n punctul critic este egal cu zero, pentru acest punct,
Volumul vnzrilor;6onsumuri #i cheltuieli varia/ile)6onsumuri #i cheltuieli
constante
sau
*reul pentru o unitate$6antitatea unitilor ; V6onsumuri #i cheltuieli varia/ile
pe o unitate$6antitatea unitilorW )6onsumuri #i cheltuieli constante
Xinnd cont de aceast ecuaie poate +i determinat punctul critic n uniti de
produse,
*ragul de renta/ilitate 2n uniti de produse3 ;6onsumuri #i cheltuieli +i$e
*reul pentru o unitate86onsumuri #i cheltuieli varia/ile pe o unitate
a3 *ragul de renta/ilitate operaional,
Volumul vnzrilor ; -"""" ) 2'"""" ) (""" ) !""")("""3 ; %(!""" um
6heltuieli +i$e ; '""" ) (""" ) !""" )(""" ; 22"""
6heltuieli varia/ile ; -"""")&2""";%32"""
6heltuieli varia/ile unitare ; %32""" > (""" ; 2-,!" um>/uc
*ragul de renta/ilitate 2n uniti de produse3 ; ; 22""" > 2!" L2-,!"3
;%-%&,-! /uc
/3 *ragul de renta/ilitate +inanciar,
Volumul vnzrilor ;-"""" ) 2'"""" ) (""" ) !""" ) ("""3 ; %(!"""
um
6heltuieli +i$e ;'""" ) (""" ) !""" ) (""" ; 22"""
6heltuieli varia/ile ; -"""")&2""" ; %32"""
6heltuieli varia/ile unitare ; %32""" > (""" ;2-,! um>/uc
6i+ra de a+aceri critic ; 22""" >%822-,!>!"3 ; 22""">",-- ; 33333,3
*ragul de renta/ilitate este acel nivel al activitii la care ntreprinderea prin
veniturile o/inute #i acoper integral cheltuielile de e$ploatare, iar
renta/ilitatea este nul
%(
J Volumul +izic al prod *rag ;6hCi$e totale > 2*re de vnzare unitar86ost
varia/il unitar3
J Volumul valoric al prod *rag sau 6i+ra de a+aceri critic; 6hCi$e totale > 2%8
cost varia/il unitar>pre de vnzare unitar3
I< Con!ultanta =i!cal
% O societate comercial realizeaz urmatoarele venituri si cheltuieli a+erente
trimestrului 4 din anul 2"%3,
8venituri din vnzarea mr+urilor -"""" lei.
8venituri din prestarea de servicii 2"""" lei.
8venituri din dividende primite de la o societate comerciala romn %""" lei.
8cheltuieli cu mr+urile vndute, !"""" lei.
8cheltuieli cu serviciile de la teri 2serviciile sunt necesare #i e$ist contracte
ncheiate3 , %"""" lei.
8cheltuieli de protocol %""" lei.
8cheltuieli salariale 2""" lei.
8cheltuieli cu amenzile datorate de autoritatile romne 3""" lei.
8cheltuieli cu tichetele de masa, '"" lei, din care 2"" lei peste limita legala
5eterminati impozitul pe pro+it datorat de societatea comerciala
'a+ 1/ 0eterminarea veniturilor impoza"ile
/impoza"ile = /v1nzarea m(/ 2 venituri pre+t/ -erv/ = 60/000 2 20/000
= %0/000 lei
'a+ 2/ 0eterminarea cheltuielilor !e!ucti"ile
3 cheltuielile cu m4r(urile v1n!ute +unt inte,ral !e!ucti"ile =>chelt/
!e!/ = 40/000 lei
3 cheltuielile cu +erviciile !e la ter5i +unt inte,ral !e!ucti"ile =6 chelt/
!e!/ = 10/000 lei
3 cheltuielile cu protocolul +unt !e!ucti"ile limitat = 2% # 7/impoza"ile
8 *h/a(erente ven/ impoza"ile altele !ec1t cu impozitul pe pro(it 9i
protocolul: = 2% # 7%0/000 8 40/000 8 10/000 8 2/000 8 3/000 8 %00: =
24/200 lei # 2%= 484 lei
9i chelt !e protoc/ ne!e! = 1/000 3 4%4 = 516 lei/
3 cheltuielile +alariale +unt inte,ral !e!ucti"ile chelt/ !e!/ = 2/000 mil/
lei
3 cheltuielile cu amenzile +unt inte,ral ne!e!ucti"ile chelt/ ne!e!/ =
%-
3/000 mil/ lei
3 cheltuielile cu tichetele !e ma+4 : chelt/ !e!/ = 600 mil/ lei 9i chelt/
ne!e!/ = 200 mil/ lei/
Total cheltuieli !e!ucti"ile = 40/000 2 10/000 2 4%4 2 2/000 2 600 =
&3/0%4 lei
'a+ 3/ 'ro(it impoza"il = %0/000 8 &3/0%4 = 26/)16 lei
'a+ 4/ ;mpozitul pe pro(it = 26/)16# 16% = 4/307 lei/
2 6e se ntmpl dac pe parcursul anului veniturile impoza/ile realizate de
o societate comercial supus impozitului pe veniturile microntreprinderilor
dep#esc cuantumul a -(""" euro 6e curs de schim/ se ia n calculF
7e trece la impozitul pe pro+it, incepand cu trimestrul in care s8a depasit limita,
impozitul datorat +iind di+erenta intre imp *e pro+it calculat de la inceputul
anului +iscal pana la s+arsitul perioadei de raportare si imp *e venituri datorat
in cursul anului respectiv 6ursul de schim/ leu>eur ptr determinarea
echivalentului in euro a veniturilor realizate de microintreprinderi comunicat
de KIR ptr Pltima zi a +iecarei luni a perioadei careia ii este a+erent venitul
respectiv
3 7 se determine acciza n cazul /erii cunoscnd urmtoarele date,
eli/erarea n consum are loc n luna martie, cantitatea &"" sticle a ",33 litri,
numrul de grade *lato ! Acciza unitar este de ",'22' @uro>hl grad *lato,
iar cursul de schim/ este de !,(223 lei>euro
Iorme metodologice,
% 2%3 7umele reprezentnd accize se calculeaz n lei, pe /aza cursului de schim/ sta/ilit n
con+ormitate cu prevederile art 2%' din 1egea nr (&%>2""3 privind 6odul +iscal, cu modi+icrile #i
completrile ulterioare, dup cum urmeaz,
2 a3 pentru /ere,
A ; 6 $ Y $ R $ <
unde, A ; cuantumul accizei si 6 ; numrul de grade *lato
Y ; acciza unitar, n +uncie de capacitatea de producie anual, prevzut la nr crt % din ane$a nr %
la titlul V44 L Accize din 1egea nr (&%>2""3 privind 6odul +iscal, cu modi+icrile #i completrile ulterioare
R ; cursul de schim/ leu>@PRO
< ; cantitatea n hectolitri
6on+ art 2%' 6od Ciscal 6onversia n lei a sumelor e$primate n euro
Valoarea n lei a accizelor, a ta$ei speciale pentru autoturisme>autovehicule #i a impozitului la ieiul din
producia intern, datorat /ugetului de stat, sta/ilit potrivit prezentului titlu n echivalent euro, pe
unitatea de msur, se determin prin trans+ormarea sumelor e$primate n echivalent euro, pe /aza
cursului de 76Z4:K VA1PTAR sta/ilit n prima zi lucrtoare a lunii octom/rie din anul precedent,
pu/licat n [urnalul O+icial al Pniunii @uropene
%&
6ursul de schim/ pentru calculul accizelor este de !,2-'' lei>euro, incepand cu % ianuarie 2"%"
< ; &"" sticle $ ",33 l ; 23% litri ; 2,3% hl
A ; 6 $ Y $ R $ < ; ' $ ",&!' $ !,2-'' $ 2,3% ; (9,"% lei
<. Or*ani-area auditului
% 6e reprezinta riscul , categorii de riscuri
Riscul de audit este o +uncie a riscului unor denaturri semni+icative n situaiile +inanciare 2sau, mai simplu,
\riscul unor denaturri semni+icativeA3 2mai e$act, riscul ca situaiile +inanciare s +ie denaturate n mod
semni+icativ nainte de procesul de audit3 #i a riscului ca auditorul s nu detecteze o ast+el de denaturare 2\risc
de nedetectareA3 Auditorul des+#oar proceduri de audit pentru a evalua riscul unor denaturri semni+icative
#i caut s limiteze riscul de nedetectare prin des+#urarea unor proceduri de audit suplimentare /azate pe
respectiva evaluare *rocesul de audit presupune e$ercitarea raionamentului pro+esional n pregtirea
a/ordrii de audit, prin concentrarea ateniei asupra a ceea ce nu ar putea ie#i /ine 2mai e$act, care sunt
posi/ilele denaturri care pot aprea3 la nivelul aseriunilor, #i n des+#urarea procedurilor de audit ca
rspuns la riscurile evaluate, n scopul o/inerii de pro/e de audit su+iciente #i adecvate >,i!cul de
nedetectare?, R476P1 4I@R@IT, R476P1 5@ I@5@T@6TAR@
2 6e reprezint auditul internF
Auditul intern este o activitate independenta de asigurare o/iectiva si de consiliere, destinata sa adauge
valoare si sa antreneze m/unatatirea activitatilor organizatiei AEuta organizatia n ndeplinirea
o/iectivelor sale printr8o a/ordare sistematica si disciplinata n cadrul evaluarii si m/unatatirii e+icacitatii
proceselor de management al riscurilor, control si guvernare
3 6e reprezint controlul internF
Controlul intern or*ani-at la ni.elul entit"ii e!te n re!pon!abilitatea
conducerii i
repre-int" an!a)blul )"!urilor ntreprin!e de conducere i
i)ple)entate de
ntre*ul per!onal cu pri.ire la !tructura or*ani-atoric", procedurile,
in!tru)entele
i te;nicile aplicate, n !copul atin*erii ur)"toarelor obiecti.e/
a$ reali-area =unciilor i atribuiilor ntr@o )anier" econo)ic", e=icien"
i
e=icaceA
b$ re!pectarea re*le)ent"rilor le*ale i a di!po-iiilor conduceriiA
c$ proteBarea re!ur!elor )potri.a abu-urilor, pierderilor !au =raudelorA
d$ de-.oltarea, )eninerea i =urni-area de in=or)aii =inanciare corecte
i
co)plete pentru =unda)entarea deci-iilor conducerii.
<I Tinerea contabilitatii
%5in analiza a dou Kilanuri succesive #i a 6ontului de pierdere ale unei
societi comerciale, se identi+ic urmtoarele +lu$uri de alocri #i resurse,
8 6apacitatea de auto+inanare %(""" ROI
8 7e distri/uie dividende n sum de %(""" ROI
8 7e ram/urseaz un credit /ancar pe ! ani n sum de %"""" ROI
8 7e reduce capitalul social cu suma de (""" ROI, prin retragerea unui
acionar
8 7e vinde o instalaie la valoare net de %(""" ROI
8 *rodusele +inite cresc cu 2("" ROI
%'
8 :ateriile prime scad cu %"""" ROI
8 Curnizorii scad cu 2("" ROI
8 6lienii cresc cu (""" ROI
8 6onturile la /nci cresc cu -""" ROI
8 6asa scade cu -""" ROI
a3 0ntocmii ta/loul de +inanare utilizri 8 resurse
/3 4nterpretai rezultatele o/inute
8TI%I9C,I ,ES8,SE
Ele)ent 6aloare Ele)ent 6aloare
8 5ividende datorate #i pltite
a+erente e$erciiului precedent
8 Achiziii>6re#teri valorice ale
activelor imo/ilizate
8 Reducerea capitalurilor
proprii
8 7cderea>Ram/ursarea
datoriilor la termen 2pe termen lung3
TOTA%
%("""
"
("""

%""""
'D.DDD
8 6apacitatea
de auto+inanare
8 Vnzri>Reduceri valorice
ale activelor imo/ilizate

8 6re#terea capitalurilor
proprii 2Aport nou de
capital3
8 6re#terea > 6ontractarea
datoriilor la termen 2pe termen
lung3
TOTA%
%("""
%("""
"
"
'D.DDD
E7, #6ariaiaFCreterea
=ondului de rul)ent$ D.DDD
8 6re#terea stocurilor #i creanelor
de e$ploatare
8 Reducerea datoriilor
de e$ploatare
8 Reducerea datoriilor pe termen
scurt n a+ara e$ploatrii 2+a de
creditori diver#i3
TOTA%
&(""
2(""
""""
1D.DDD
8 Reducerea stocurilor #i
creanelor de e$ploatare
8 6re#terea datoriilor
de e$ploatare
8 6re#terea datoriilor pe
termen scurt n a+ara
e$ploatrii 2+a de creditori
diver#i3
TOTA%
%""""
"
"
1D.DDD
EN7, #6ariaiaFCreterea
nece!arului #ne.oii$
de =ond de rul)ent$ D.DDD
ETN #6ariaia
tre-oreriei nete$
#E 7, @ E N7,$ D.DDD
%9
Condul de rulment net este egal cu zero 2CRI ; "3, o ipoteza +oarte putin
pro/a/ila, si neintalnita prea des in practica, atunci activele imo/ilizate sunt
acoperite in totalitate din resursele permanente ale intreprinderii iar activele
circulante sunt acoperite strict din datoriile pe termen scurt, +ara posi/ilitatea
degaEarii unui e$cedent de lichiditate Rezulta ast+el o armonizare per+ecta a
structurii resurselor cu utilitatea acestora
4ntreprinderea nu are e$cedente monetare 2TI ; "3 pentru o perioada mai
mare sau mai mica de timp, ea nu are posi/ilitatea sa e+ectueze plasamente
+inanciare diverse, ast+el nu se realizeaza utilizari ale trezoreriei, mai mult sau
mai putin diversi+icate
Cate*oria <II :octrina !i deontolo*ie
% 6e presupune acceptarea unui clientF
Acceptarea unui client presupune urmatoarele,J e$aminarea anticipata a
situatiei clientului su/ aspectul daca acceptarea misiunii ar crea anumite
amenintari laadresa con+ormitatii cu principiile +undamentale.J e$empli+icari
privind ast+el de situatii, implicarea clientului in activitati ilegale 2spalare de
KAI43, practici deraportari +manciare eronate 2/ancruta +rauduloasa3,
evaziune +iscala, concurenta neloiala, achizitia si des+acereade produse cu
incalcarea dreptului de proprietate industriala etc.J evaluarea situatiilor de
aceasta natura si luarea masurilor de protectie pentru a le elimina sau a le
reduce la unnivel accepta/il, daca este posi/il.J atunci cand nu este posi/ila
reducerea amenintarilor la un nivel accepta/il, un pro+esionist conta/il
independentar tre/ui sa re+uze sa intre in relatii cu clientul.J e$aminarea
posi/ilitatii de acceptare a misiunii din punct de vedere al competentei
pro+esionale a pro+esionistului conta/il, ast+el incat angaEamentul 2misiunea3
sa +ie realizat2a3 la nivelul corespunzator.J luarea in considerare a reputatiei, a
e$perientei si a resurselor disponi/ile ale pro+esionistului conta/il in cazulcand
se apeleaza la acesta pentru consiliere sau e$pertiza in situatii de natura
celor aratate mai sus.J apelarea de catre pro+esionistul conta/il la un alt
pro+esionist conta/il se a+la su/ restrictia con+identialitatii si, in+unctie de
natura misiunii, tre/uie sa se o/tina permisiunea clientului 2de regula, in scris3
2 6are sunt a/aterile disciplinare con+orm OT -(>%99!
a) 1omportament necuviincios fat2 de membrii 1orpului, de reprezentantul 3( sau de alt
participant la reuniunile de lucru ale organelor de conducere si control ale 1orpului.
2"
b) %bsenta nemotivat2 de la intrunirea %4 a filialei sau de la 1N.
c) Nerespectarea dispozitiilor 1odului privind conduita etic2 si profesionala a expertilor
contabili si contabililor autorizati din 'om/nia referitoare la publicitate.
d) %bsenta ne&ustificata de la cursurile de pregatire si perfectionare profesionala,
reglementate prin normele emise de 1orp.
e) Prestarea de servicii de contabilitate fara contract scris inc.eiat cu clientul sau pe baza
unui contract in care nu a fost inscris2 calitatea profesional2 a celui care il inc.eie" !.1.,
1.%.
f) Nerespectarea ob5igatiilor de p2strare a secretului profesional.
g) Nedeclararea sau declararea partial2 a veniturilor in scopul sustragerii de la P6%*%
cotizaiei stabilite de 'egulament.
.) (apta membrului 1orpului de a nu depune, in termenul stabilit, la filiala de care
apartine, fie pentru persoane fizice sau &uridice# pentru persoanele &uridice raspunderea
incumba presedintelui consiliului de administratie, sau administratorului, dup2 caz.
i) )nc2lcarea dispozitii5or privind exercitarea profesiei si r2spunderea disciplinar2,
administrativ2, civil2 sau penal2, potrivit 6egii si 'egulamentului. !ste interzisa efectuarea
de lucr2ri pentru entitatile unde sunt salariati, sau sunt rude, sau afini pana la gr. )0 cu
administratorii, sau salariati in afara 1orpului, sau activitate comercial2.
&) 'efuzul de a pune la dispozitia organelor de control ale 1orpului a documentelor privind
activitatea profesionala.
7) +eclaratii neconforme realit2tii, in relatiile cu 1orpul sau cu terii, cu producerea de
consecinte &uridice, precum si orice alte incalcari ale conduitei etice si profesionale.
3 @tica pentru pro+esionistii conta/ili angaEati 26are sunt amenintrile la
adresa respectrii principiilor +undamentale ale 6@66AR3
profesionitii contabili salariai trebuie s fe loiali att
vizavi de angajator, ct i fa de profesie, aceste dou
exigene find uneori n contradicie!
"ri#a condiie a unui angajat este de a susine
obiectivele etice
i legiti#e ale organizaiilor profesionale!
$otodat nu poate f obligat un angajat%
& s violeze legislaia'
& s ncalce regulile i nor#ele profesiei,
& s #int auditorii angajatorului su'
& s se#neze o declaraie care conine
distorsiuni ale realitii!
(ac profesionistul contabil salariat nu reueete s
rezolve o
proble# i#portant care constituie un con)ict ntre
angajai i exigenele profesionale, dup ce au fost
epuizate toate ealoanele *pn la ad#inistratori+, el nu
are alt alegere dect s de#isioneze' #otivele unei
astfel de decizii sunt notifcate angajatorului, dar
2%
obligaiile de confdenialitate i interzic s infor#eze
tere persoane *n afar de cazul c o prevedere legal
sau o nor# profesional prevd aceast obligaie+!
sprijin profesional acordat altor colegi% ndeosebi cel care
are autoritate recunoscut de ctre ceilali *n analiza, n
judecarea n #od profesional a diferendelor de opinie+'
co#petena profesional prin care un profesionist
contabil nu trebuie s induc n eroare patronul despre
gradul de pregtire sau experien pe care l deine'
prezentarea infor#aiilor fnanciar&contabile n ntregi#e,
cu onestitate, n #od profesional i astfel nct s fe
nelese n contextul lor!
,nfor#aiile s descrie clar natura adevrat a
tranzaciilor
co#erciale, activelor, pasivelor, s ordoneze intrrile
cronologic i adecvat!
!6e sunt serviciile pro+esionale F
Orice serviciu care cere aptitudini conta/ile nrudite, prestat de un conta/il
pro+esionist,
J 7ervicii de conta/ilitate
J Audit
J Ciscalitate
J 6onsultan managerial
J :anagement +inanciar
7erviciu L o munc prestat n +olosul sau n interesul cuiva, dar potrivit
normelor #i regulilor pro+esiei prestatorului.
8ndeplinirea unei ndatoriri +a de cineva
(@$plicati rolul pro+esiei conta/ile n satis+acerea interesului pu/lic
22
-6are este rolul organismului pro+esional pentru asigurarea calitatii serviciilor
pro+esionale
& 6e sunt serviciile pro+esionale F
' @$plicati relatia dintre etica si calitatea n pro+esia conta/ila
*ro+esioni#tii conta/ili nu8#i pot pstra statutul lor privilegiat dect o+erind
servicii potrivit unor criterii care s Eusti+ice ncrederea pu/licului
@ste n interesul pro+esiei conta/ile la scar mondial s
in+ormeze utilizatorii serviciilor +urnizate de pro+esioni#tii conta/ili c prestaiile
acestora sunt de calitate optim #i satis+ac regulile de etic impuse de acest
statut privilegiat
O/iectivele pro+esiei conta/ile privesc naltul nivel pro+esional,
naltul nivel de per+orman, satis+acerea interesului general
@tica pro+esional presupune att protecia +iecrui pro+esionist,
ct #i a terilor *rotecia pu/licului, prin calitatea #i +ia/ilitatea prestaiilor, iar
pentru mem/ri 6@66AR, printr8o sntoas #i li/er concuren
6alitatea lucrrilor presupune,
J A/inerea de la lucrri inutile doar din dorina de a c#tiga.
J 7electarea lucrrilor pentru cola/oratori.
J *rogramarea lucrrilor.
J 7tudierea n +olosul clienilor a posi/ilitilor legale de evitare a unor
pli nedatorate.
J 6on#tiinciozitatea #i integritatea cu care lucrrile sunt a/ordate.
J 6alitatea #i coninutul raportului.
J *strarea secretului pro+esional
9 6e semni+ica competenta pro+esionala si prudentaF
6ompetenta pro+esionala are dou] componente de /az],
^ o/tinerea.
^ mentinerea
6ompetenta pro+esionala presupune ca pro+esionistul conta/il tre/uie sa
23
+urnizeze servicii pro+esiona%e cu competenta, griEa si srguinta si este o/ligat
sa mentina in permanenta un nivel de cunostinte si de competen]
pro+esionalD care s] Eusti+ice asteptari%e unui client sau ale angaEatorului.
aceasta presupune ca el sa +ie la curent cu ultimele evolutii si noutati din
practica pro+esionala, din legislatie si tehnici de lucru
5o/ndirea cere,
^ inalt standard de pregatire general], urmatD de una speci+ica.
^ practica si e$aminare in su/iecte pro+esionale semni+icative.
^ perioada de practica in domeniu
:entinerea cere,
^ cunoasterea continua a evo%utii%or in pro+esia conta/ila 2la nivel national si
international in conta/ilitate, audit si alte reglementari statutare si cerinte
relevante3.
^ adoptarea unui program care sa garanteze un control de calitate in
indeplinirea sarcinilor pro+esionale, in con+ormitate cu normele nationale si
intemationale
6O:*@T@IT@1@ *ROC@74OIA1@ 2comentariu3,
o Pn pro+esionist conta/il salariat care lucreaza in industrie, comert,
sectorul pu/lic sau in sistemul educational poate +i solicitat pentru rezolvarea
unor atri/utii importante pentru care nu are +ormatia sau sau e$periena
necesar]
o 4n asemenea situatii nu tre/uie sa8si induca in eroare angaEatorul cu
privire la nivelul real al competentelor sale, cerand consultanta sau asistenta
unui specialist
2!