Sunteți pe pagina 1din 6

NORMATIV

PENTRU PROIECTAREA CONSTRUCIILOR


I INSTALAIILOR DE EPURARE A APELOR UZATE
ORENETI PARTEA I: TREAPTA MECANIC
INDICATIV NP 032 / 1999
Cap. 1. ENERALITI
1.1. Prezentul normativ conine prescripiile i datele necesare proiectrii
construciilor i instalaiilor de pe linia apei n care se realizeaz epurarea mecanic a apelor
uzate oreneti, precum i elementele de proiectare pentru staia de pompare a nmolului
primar.
1.2. Apele uzate oreneti definite conform STAS 184!"# reprezint amestecul
dintre apele uzate mena$ere, apele uzate te%nolo&ice proprii sistemului de alimentare cu ap
i de canalizare i apele uzate industriale, respectiv a&rozoote%nice preepurate sau nu, astfel
nc't caracteristicile lor fizice, c%imice, (iolo&ice i (acteriolo&ice s respecte valorile
indicate n )TPA * ##+,+##+ -)ormativ privind condiiile de evacuare a apelor uzate n
reelele de canalizare ale localitilor i direct n staiile de epurare., apro(at prin /.0. nr.
188 din +8.#+.+##+.

1.3. 1purarea mecanic presupune o succesiune de procese fizice prin care are loc
ndeprtarea impuritilor nedizolvate din apele uzate, n principal a materiilor n suspensie
i a su(stanelor nemisci(ile separa(ile &ravitaional. 2n acest scop, sc%ema de epurare
cuprinde pe linia apei, dup caz, funcie de calitatea apelor uzate influente n staia de
epurare i de indicatorii impui pentru efluentul epurat, o(iectele te%nolo&ice specificate la
cap. 3, pct. 3.1.+.
1.!. Prin nmol primar se nele&e nmolul rezultat din procesul de decantare
primar.

1.". 4nstalaiile de epurare mecanic a apelor uzate oreneti asi&ur o eficien n


separarea i ndeprtarea principalelor su(stane poluante coninute n apele uzate influente
n staia de epurare, dup cum urmeaz5
! 4#...#6 ! pentru materii n suspensie7
! +#...4#6 ! pentru 5
CBO
7
! +#...4#6 ! pentru 8897
! 1#...+#6 ! pentru fosfor total i azot or&anic7
! +3...:36 ! pentru (acteriile coliforme totale.
1.#. Prezentul normativ nu conine prescripiile i elementele de proiectare
te%nolo&ic pentru construciile i instalaiile de epurare mecano!c%imic, epurare (iolo&ic
natural i artificial, epurare avansat ;teriar<, dezinfecia apelor uzate epurate i pentru
prelucrarea nmolurilor reinute n staia de epurare.
Aceste prescripii i elemente de proiectare sunt coninute n documentaii
independente, dup cum urmeaz 5
! Partea a 44!a * Treapta de epurare (iolo&ic * =inia apei7
! Partea a 444!a * Staii de epurare pentru de(ite mici ;3 > ?
u zi ma@.
3# l,s< i foarte mici
;?
u zi ma@.
3 l,s<.
! Partea a 4A!a * Treapta de epurare avansat ;teriar< a apelor uzate oreneti7
! Partea a A!a * 8onstrucii i instalaii de prelucrare a nmolurilor reinute n staiile de
epurare7
1.$. 4nstalaiile de epurare mecanic a apelor uzate oreneti tre(uie s asi&ure
pentru su(stanele reinute, inclusiv nmolurile primare, o(inerea de produse finite,
i&ienice, valorifica(ile i uor de reinte&rat n mediul natural.
1.%. 4mpuritile coninute n apele uzate oreneti influente n staia de epurare sunt
constituite din su(stane minerale i or&anice aflate n stare de materii n suspensie
separa(ile &ravitaional, materii coloidale i,sau su( form de su(stane dizolvate. 0radul de
impurificare a apelor uzate este apreciat n funcie de valorile principalilor indicatori fizico!
c%imici. 4ndicatorii de calitate ai apelor uzate oreneti evacuate n reelele de canalizare a
localitilor vor tre(ui s respecte prevederile )TPA ##+,+##+
[ ] 3+
.
1.9. Be re&ul, indicatorii fizico!c%imici ai apelor uzate influente n staia de epurare
precum i cei ai nmolurilor, prevzui n STAS 1#83"!"1 -8analizri. Staii de epurare a
:
apelor uzate provenite de la centrele populate. Studii pentru proiectare., se vor determina pe
(az de studii i analize de la(orator efectuate de ctre o societate de specialitate a(ilitat.
Pentru localiti n care nu e@ist canalizare ;reea i staie de epurare< i pentru care
tre(uie ntocmit proiectul aferent, situaie n care indicatorii fzico-chimici ai apelor
uzate infuente n staia de epurare nu se pot sta(ili pe (az de studii i analize,
acetia se vor aprecia dup datele o(inute la sisteme similare de canalizare din alte
localiti, sau utiliz'nd ncrcrile specifice aferente unui locuitor ec%ivalent, recomandate
de literature te%nic de specialitate.
Pentru ap&'& ()a*& +&,a-&.& se pot lua n considerare urmtoarele ncrcri
specifice per locuitor ec%ivalent ;=1< 5
! 3..."# &,=1 i zi ! pentru materii solide n suspensie7
! 34...3 &,=1 i zi ! pentru 5
CBO
7
! ...14 &,=1 i zi ! pentru azot total ;)TC<7
! 1...4 &,=1 i zi ! pentru fosfor total.
1.10. Aalorile limit admisi(ile ale principalilor indicatori de calitate ai efluentului
epurat, nainte de evacuarea n emisar ;receptor<, sunt cuprinse n /otr'rea de 0uvern
nr. 188,+8.#+.+##+ Ane@a nr. 1 * -)orme te%nice privind colectarea, epurarea i evacuarea
apelor uzate oreneti., indicativ )TPA #11,+##+
[ ] 3D
i n Ane@a nr. D ! -)ormativ
privind sta(ilirea limitelor de ncrcare cu poluani a apelor uzate industriale i oreneti la
evacuarea n receptorii naturali., indicativ )TPA * ##1,+##+
[ ] 31
;v. ta(elele nr. 1 i + din
am(ele normative<.
1.11. .a/(' /& &p(.a.& ,&0&1a., reprezint eficiena de epurare 23'45a*2.4& pentru
ansam(lul instalaiilor de epurare. 1l se sta(ilete pe (aza condiiilor de descrcare n
receptori, determinate conform normativelor indicate la pct.1.1# de mai sus i a prevederilor
cuprinse n avizele i autorizaiile de &ospodrire a apelor.
1.12. 1miterea avizului i autorizaiei de &ospodrirea apelor se face n conformitate
cu prevederile 9rdinului nr.1141 , #.1+.+##+ emis de Einisterul Apelor i Proteciei
Eediului pentru apro(area -Procedurii i a competenelor de emitere a avizelor i a
autorizaiilor de &ospodrire a apelor.
[ ] +
i a prevederilor -)ormativului de coninut al
documentaiilor te%nice necesare o(inerii avizului de &ospodrire a apelor i a autorizaiei
de &ospodrirea apelor. apro(at prin 9rdinul Einistrului Apelor, Pdurilor i Proteciei
Eediului nr. +:: , 11.#4 1"":
[ ] 34
.
8
1.13. =a proiectarea staiilor de epurare a apelor uzate oreneti, se vor avea n
vedere, de asemenea, prevederile standardelor i normativelor indicate n Ane@a nr.1 la
prezentul normativ.
Cap. 2. DE6ITE CARACTERISTICE ALE APELOR UZATE MENA7ERE.
DE6ITE DE CALCUL I DE VERI8ICARE ALE O6IECTELOR
TE9NOLOICE DIN STAIA DE EPURARE
2.1. D&34*&'& 0a.a0*&.41*40& /& ap& ()a*& +&,a-&.& evacuate n reeaua de
canalizare a unui centru populat pot fi determinate consider'nd, de re&ul, de(itele specifice
ale restituiei de ap ; u
F
< e&ale cu de(itele specifice ale necesarului de ap ; n
F
<. 2n calcule
preliminare se pot adopta pentru u
F
valori cuprinse ntre 1## i D## l , loc., zi i c%iar mai
reduse n cazul unor mici colectiviti. 8'nd se consider necesar ;cazul unor localiti
importante<, calculul de(itelor de ape uzate mena$ere se va efectua analitic pentru diversele
cate&orii de utilizatori de ap.
+.1.1. Be(itele caracteristice ale apelor uzate, n situaia cunoaterii valorii de(itului
specific al restituiei de ap u
F
; de(it care cuprinde restituiile provenite din utilizarea
apei pentru consum &ospodresc, pu(lic, stropit spaii verzi i industrie local< se pot calcula
cu relaiile 5
< zi , m ;
1###
) . F
?
D
=1 u
med zi u
= ;+.1<
? ma@ zi u G H
zi
.? med zi u ;m
D
, zi< ;+.+<
< % , m ; ? .
+4
H
?
D
ma@ zi u
or
ma@ orar u
= ;+.D<
< % , m ; ? p
+4
1
?
D
ma@ zi u min orar u
=
;+.4<
unde5 ! p este un coeficient adimensional funcie de numrul de locuitori ai centrului
populat, care, pentru calcule preliminare, are valorile din ta(elul +.1.
Va'2.4 a'& 02&:404&,*('(4 p Ta(el +.1
)umr
de
locuitori
> 1### 1##1...1#.### 1#.##1...3#.### 3#.##1...1##.### I 1##.###
p #,18 #,+3 #,D3 #,# #,:3
"
+.1.+. Be(itele de ape de canalizare &:'(&,*& din localitate, pe l'n& apele uzate
mena$ere sau oreneti ;v. definiia de la 8ap. 1, pct.1.+< mai pot cuprinde 5
de(itele apelor uzate provenind de la industrii i diverse societi
comerciale ; ?ind < 7
de(itele de ape su(terane infiltrate n reeaua de canalizare ; ?
inf
< 7
de(itele de ape pluviale ; ?
P
< .
Brept urmare, valoarea ma@im a de(itelor de ape de canalizare &:'(&,*& din
localitate ; ?
T
<, depinde de procedeul de canalizare adoptat pentru reeaua de canalizare a
centrului populat ;divizor, unitar sau mi@t<. Astfel, de(itul ?
T
este5
! n procedeul de canalizare divizor ;separativ<,
?
T
G ? ma@ orar u J ?ind J ?
inf
! n procedeele unitar i mi@t 5
?
T
G ? ma@ orar u J ?ind J ?
inf
J ?
P
pe timp de ploaie i
?
T
G ? ma@ orar u J ?ind J ?
inf
pe timp uscat.
2.2. D&34*&'& /& 0a'0(' ;4 /& <&.4:40a.& pentru o(iectele te%nolo&ice din staia de
epurare i pentru prile componente ale acesteia se sta(ilesc, pentru fiecare caz n parte,
in'nd seama de flu@ul cantitativ i calitativ al apelor de canalizare, de procedeul de
canalizare adoptat i de sc%emele de epurare prevzute.
+.+.1. Pentru staiile de epurare aferente p.20&/&('(4 /& 0a,a'4)a.& 1&pa.a*4<,
/&34*(' /& 0a'0(' pentru toate o(iectele componente situate n amonte de decantoarele
primare, e@cept'nd separatoarele de &rsimi, va fi de(itul orar ma@im al apelor de canalizare
; . ma@ . orar . u
?
<, iar /&34*(' /& <&.4:40a.& va fi de(itul orar minim al apelor de canalizare ;
. min . orar . u
?
<, cu e@cepia deznisipatoarelor cuplate cu separatoare de &rsimi cu insuflare de
aer, la care de(itul de verificare este ma@ . zi . u v
? ? =
.
Pentru separatoarele de &rsimi i decantoarele primare, /&34*(' /& 0a'0(' va fi
de(itul zilnic ma@im ; . ma@ . zi . u
?
<, iar /&34*(' /& <&.4:40a.&, de(itul orar ma@im ; . ma@ . orar . u
?
<.
+.+.+. Pentru staiile de epurare aferente localitilor canalizate n p.20&/&&'& /&
0a,a'4)a.& (,4*a. ;4 +4=*, /&34*(' /& 0a'0(' pentru o(iectele staiei de epurare situate n
amonte de decantoarele primare, e@cept'nd separatoarele de &rsimi, va fi du(lul de(itului
orar ma@im ; . ma@ . orar . u c
? . n ? =
, unde n G +<, 4a. /&34*(' /& <&.4:40a.&, de(itul orar minim
1#
; . min . orar . u
?
<. Pentru deznisipatoarele cuplate cu separatoare de &rsimi cu insuflare de aer
de(itul de verificare este . ma@ . zi . u v
? ? =
.
Pentru separatoarele de &rsimi i decantoarele primare /&34*(' /& 0a'0(' va fi
de(itul zilnic ma@im ; . ma@ . zi . u
?
<, iar /&34*(' /& <&.4:40a.& . ma@ . orar . u v
? . n ? =
, ;unde n G +<.
+.+.D. Be re&ul, coeficientul n de ma$orare a de(itului apelor de canalizare admis n
staia de epurare pe timp de ploaie se consider n G +. 2n anumite situaii, cu $ustificarea
te%nico economic corespunztoare, n scopul proteciei calitii apei emisarilor, se poate
analiza n cazul procedeelor de canalizare unitare sau mi@te, introducerea n staia de
epurare ! treapta mecanic a unui de(it sporit de ape de canalizare ; ma@ . orar . u S1
? n ? =
< unde
n G D 4.
2n ta(elul +.+ se indic de(itele de calcul i de verificare pentru elementele
componente ale unei staii de epurare cu treapt mecanic, deservind localiti canalizate n
procedeele separativ ;divizor<, unitar sau mi@t.
2.3. Bac n reeaua pu(lic de canalizare a centrului populat se evacueaz ape uzate
provenite de la oricare dintre utilizatorii de ap ;industrie, uniti a&rozoote%nice,diverse
societi comerciale, etc<, ele tre(uie s respecte din punct de vedere calitativ prevederile
)TPA!##+ , +##+, prevz'nd n acest scop, dac este necesar, staii de preepurare
corespunztoare.
Be(itele i calitatea apelor uzate provenite de la aceti utilizatori i evacuate n
reeaua pu(lic de canalizare se determin pe (aza unor studii i cercetri de specialitate sau
pe (aza datelor furnizate de (eneficiarul sau proiectantul o(iectivului respectiv.
2.!. =a determinarea de(itelor de ap uzat evacuate de unitile industriale, se va
lua n considerare reutilizarea ma@im a apei n procesele te%nolo&ice.
2.". Bin punct de vedere al de(itelor, staiile de epurare se clasific astfel5
! . ma@ . zi . u
?
3 l,s ! staii de epurare foarte mici7
! 3 l,s > . ma@ . zi . u
?
3# l,s ! staii de epurare mici7
! 3# l,s > . ma@ . zi . u
?
+3# l,s ! staii de epurare medii7
! . ma@ . zi . u
?
I +3# l,s ! staii de epurare mari.
11