Sunteți pe pagina 1din 1

Obligatiile declarative si fiscale ale unui ONG difera fata de cele ale unei societati comerciale care

desfasoara o activitate economica si care obtine profit din activitatile derulate. Stabilim astfel
urmatoarele aspecte referitoare la ONG-urile fara activitate economica:

1.ONG-urile fara activitate economica depun declaratia 392?
2.ONG-urile fara activitate economica depun declaratia 101?
3. Ce obligatii declarative are un ONG?

4. Din ce moment un ONG modifica vectorul fiscal daca incepe sa desfasoare activitate economica
si ce tip de impozit plateste? Impozit pe venit sau pe profit?
Un ONG care nu a desfasurat niciun fel de activitate pana la 31.12.2013 (nu are documente in afara
de cheltuielile de constituire) depune declaratie de inactivitate sau bilant?

1. Ultimul act normativ ce reglementeaza declaratia 392 este Ordin ANAF nr. 93/2014. Conform
acestui act normativ, persoanele impozabile deci inclusiv ONG - urile depun aceasta declaratie,
pana pe data de 25 februarie 2014 pentru anul 2013. Declaratia nu se depune cu valoarea zero, daca
nu au existat livrari de bunuri/prestari de servicii in anul 2013, conform prevederilor exprese din
instructiunile de completare, adoptate de prezentul ordin.

2. ONG - urile cu si fara activitate economica sunt in sfera impozitului pe profit, conform art. 13 lit.
a) din Codul fiscal. Normele de aplicare pentru acest temei normativ, regasite la pct. 1 din HG nr.
44/2004, enumera punctual asociatiile si fundatiile ca fiind platitori de impozit pe profit.
Asociatiile si fundatiile vor depune declaratia anuala de impozit pe profit 101, pana pe data de 25
februarie a anului urmator, conform art. 34 alin. (5) lit. a) din Codul fiscal.

3. Obligatiile declarative ale unui ONG pot fi stabilite punctual in functie de activitatea desfasurata,
deoarece intrebarea este foarte generala. Astfel, pot fi urmatoarele obligatii declarative:

- declaratia 100 la bugetul de stat pentru alte venituri decat cele din salarii, cum ar fi accize sau
impozit pe venitul datorat de nerezidenti;
- declaratia 112 daca ONG-ul are salariati;
- declaratia 205 pentru veniturile din salarii sau alte venituri realizate de persoane fizice;
- decontul de TVA 300 daca ONG este platitor de TVA si de asemenea declaratia informativa 394,
dupa caz;
- declaratia recapitulativa 390 privind achizitiile si livrarile intracomunitare, daca este cazul.
4. Un ONG este in sfera numai a impozitului pe profit si nu poate avea calitate de
microintreprindere, inca de la infiintarea acestuia. Nu poate fi microintreprindere deoarece nu are
capital social, conform art. 112^1 alin. (2) din Codul fiscal. Impozitul pe profit se calculeaza,
declara si plateste anual, iar depunerea declaratiei anuale de impozit pe profit 101 este obligatorie si
pentru perioada cand s-a realizat pierdere.
5. Pentru aceasta situatie, cand ONG nu a desfasurat activitate pana la 31 decembrie 2013, aceasta
are posibilitatea depunerii declaratiei de inactivitate in locul bilantului, in termen de 60 de zile de la
incheierea exercitiului financiar, conform art. 36 din Legea nr. 82/1991 privind contabilitatea.