Sunteți pe pagina 1din 1

LICEUL TEORETIC PETRU MAIOR OCNA MURES

BURSE DE STUDIU SEMESTRUL I an scolar 2014/201


Art. 9. Bursa de studiu se acord elevilor care provin din familii cu un !"n#$ l%nar &"'#% ("
&"&)r% '" *a&#l#" (" %l$#&"l" + l%n# c"l &%l$ ",al c% salar#%l &#n#& (" "cono&#" -./0 l"#0 i care
ndeplinesc simultan condiiile: au &"'#a ,"n"ral1 ("s$" 230 4# no$a 10 la (%r$ar" n semestrul
anterior celui n care se acord bursa.
Pentru determinarea venitului mediu net lunar pe membru de familie se vor depune acte doveditoare 3
La stabilirea venitului mediu net lunar pe membru de familie, s" #a% 5n calc%l $oa$" !"n#$%r#l" c%
carac$"r ("r&an"n$ r"al#6a$" '" &"&)r## *a&#l#"#7 #ncl%s#! aloca8#a s%(l#&"n$ar1 ("n$r% co(##3
ACTE NECESARE9
13 C"r"r" $#( de la secretariatul comisiei d!na administrator "oman "orina#$
23 D"clara8#" COMPONEN:A familiei i OCUPA:IA fiecrui membru$
+3 Co(#" '%(1 ac$%l '" #'"n$#$a$" pentru fiecare membru al familieicertificat de natere sau carte de
identitate#
43 A'"!"r#n81 5n or#,#nal c% ;ENITUL NET LUNAR reali%at de fiecare membru de familie unde e
ca%ul# pe lunile IUNIE7 IULIE7 AU<UST 2014 -#ncl%s#! !aloar"a $#c="$"lor '" &as10> 'ac1 n% a
)"n"*#c#a$ '" $#c="$" '" &as17 s1 s" (r"c#6"6" ac"s$ l%cr% (" a'"!"r#n8a '" !"n#$>
3 A'"!"r#n81 '" !"n#$ *#scal de la &'(" pe anul )*+,# - sau se va da acordul de solicitare a
adeverintei prin scoala$
.3 DECLARA:IE NOTARIAL? pentru persoanele din familie care nu au reali%at venit#$
/3 A'"!"r#n81 '" la 4coal1 pentru elevi sau studeni $
OBSER;A:II9
@ ;ENITUL NET LUNAR pe membru de familie s nu depeasc ./0 RON>
! AAMILIA 5ns"a&n1: soul i soia sau soul, soia i copii lor necstorii care locuiesc mpreun
sau persoane necstorite care locuiesc mpreun cu copii$
"omisia de burse