Sunteți pe pagina 1din 229

Erich von Dniken

Istoria se nal
HISTORY IS WRONG 2009
Noi dovezi cu privire la Ipoteza Paleoastronautic
O !ntre"are neo"i#nuit$
%& co&is o scurt anc'et nu a durat &ai &ult de
c(teva zile$ %& !nceput cu so)ia &ea lu&ina oc'ilor &ei #i
a& continuat la "irou$ Tuturor le*a& pus e+act aceea#i
!ntre"are$ %poi &i*a& sunat #i rudele, dup care, lu(ndu*
&i ini&a !n din)i, a& a"ordat p(n #i ni#te necunoscu)i, !n
restaurant$
- .&i cer iertare, dar pot s v pun o !ntre"are/
0rede)i*&, a& 1ost c(t se poate de politicos, de#i unii
dintre interlocutorii &ei au ridicat din spr(ncene ului)i,
parc !ntre"(ndu*se2 ce nai"a &ai vrea #i sta/
3ar p(n la ur& a& intero4at ca& o sut de in#i un
nu&r su1icient$
- %i auzit vreodat de &anuscrisul 5o6nic'/
- 5o6*cu&/
3in suta &ea de 7sonda)i8, unul sin4ur auzise de
&anuscrisul 5o6nic', dar nici el nu #tia &ai ni&ic
i&portant$ 9anuscrisul 5o6nic'/ Parc a scris ceva de el
!ntr*o revist ne&)easc, parc !n P$ 9$a 5o6nic':
5o6nic'/ 0u&va e un cod secret din %l 3oilea Rz"oi
9ondial/ O or4aniza)ie secret/ 5o6nic'/
;i totu#i !n Internet 4se#ti nenu&rate pa4ini despre
9anuscrisul 5o6nic', vezi de pild <<<$vo6nic'$nu, un
site care con)ine de ase&enea nenu&rate lin=uri ctre
alte surse$ S*au scris sute de tratate despre &anuscrisul
5o6nic'> le*au scris at(t oa&eni de #iin) c(t #i oa&eni
o"i#nui)i, iar intre aceste cr)i se nu&r #i cea scris de
"ritanicii ?enned6 #i 0'urc'ill2 T'e 5o6nic' 9anuscript$
@ste una dintre cele &ai "une cr)i trat(nd acest su"iect$
@a con)ine !ntrea4a poveste a acestui docu&ent
"ui&citor, !nne"unitor, plus o 4r&ad de specula)ii #i de
tentative de a desci1ra te+tul$
Sincer s 1iu, cred c s*a scris tot ce se putea scrie
despre &anuscrisul 5o6nic' #i nu are nici un rost s repet
aici totul$ 0u toate acestea, !nc e+ist c(teva pete al"e pe
'arta do&eniului #tiin)i1ic nu&it 5o6nic'$ 9 re1er la
re1erin)e lo4ice !ncruci#ate pe care nu le*a& !nt(lnit
nicieri !n literatura dedicat &anuscrisului 5o6nic'$
9odul nostru de 4(ndire este caracterizat de lo4ic #i
in1or&a)ie sau cel pu)in a#a ne place s crede&$ .n
realitate, sunte& ca versetele dintr*o carte i&ens, din care
nu cunoa#te& nici &car pri&ele A000 de pa4ini$ Pur #i
si&plu tri& !ntr*o sin4ur pa4in$ Iar !n ceea ce prive#te
co&pozi)ia !n ansa&"lu, nu cunoa#te& voca"ularul, de
1apt nici &car nu #ti& al1a"etul$ Ra)iunea de azi nu
recunoa#te ra)iunea din trecut$ Spun(nd toate astea, 1ac
apel la oa&enii care #i*au pstrat inteli4en)a, c'iar dac
1ac parte din &ediul acade&ic$ 0ititorii &ei nu tre"uie s
ai" soarta sutei de oa&eni intero4a)i de &ine &ai !nainte$
3in acest &otiv, vreau s v spun c(te ceva despre
incredi"ilul &anuscris 5o6nic'$
O&ul din spatele &anuscrisului$
Pe BC octo&"rie CDEF, 1a&ilia WoGnicz din ora#ul
Telsiai din Hituania tria "ucuria na#terii unui 1iu$
Scriptele arat c a 1ost "otezat cu nu&ele de 9ic'al, pe
care !ns l*a sc'i&"at ulterior !n Wil1r6d$ Tatl lui de)inea
un post !n aparatul 4uverna&ental #i a 1ost !n &sur s*l
tri&it &ai !nt(i la #coal #i apoi la universitate, la
9oscova, unde a studiat c'i&ia #i s*a cali1icat ca
1ar&acist$ % devenit activ politic, i&plic(ndu*se !n
&i#carea na)ionalist polonez, care lupta pentru
eli"erarea Poloniei de ru#i$ S*a alturat unui 4rup de tineri
revolu)ionari care !ncercau s*#i salveze ca&arazii de la
e+ecu)ie$ %ceast activitate a condus la arestarea lui !n
CDDF a 1ost )inut !ntr*o celul izolat din !nc'isoarea de la
5ar#ovia$ .n pri&vara lui CDDI, Wil1r6d ur&a s 1ie
&utat !ntr*un la4r din Si"eria, dar a reu#it cu&va s
evadeze #i a aGuns un 1u4ar$ % aGuns ni&eni nu #tie
precis cu& la Hondra, unde a aprut la vedere a"ia peste
trei ani$
Hocuind !n cartierul 0'is<ic= din Hondra, Wil1r6d a
!nt(lnit un 4rup 1or&at din 1anatici en4lezi #i e+patria)i
ru#i, al crui scop era rsturnarea puterii )ariste$ Grupul
scotea o revist revolu)ionar nu&it Rusia li"er, pe care
Wil1rid 5o6nic' J!ntre ti&p !#i an4licizase #i nu&ele de
1a&ilieK o vindea pe strad$ 0u aGutorul prietenei lui, @t'el
Loole, a avansat !n sluG", aGun4(nd s conduc o &ic
li"rrie$ .n C902, !n septe&"rie, cei doi s*au cstorit, nu
toc&ai din dra4oste, ci !n parte #i pentru respectarea
convenien)elor, Wil1rid dorind #i s capete cet)enia
"ritanic, care se putea o")ine doar prin cstoria cu un
cet)ean "ritanic$
Wil1r6d 5o6nic' a dus o via) palpitant, cu &ulte
sui#uri #i co"or(#uri, !n cursul creia a 1ost !ntr*o
per&anent lips de "ani$ 3o&nul #i doa&na 5o6nic' au
!nceput s introduc prin contra"and !n Rusia cr)i
initerzise$ 3e aceea, Wil1rid a trit per&anent cu 1rica de a
nu 1i victi&a unui atentat politic$ %#a se 1ace c a cltorit
su" diverse nu&e de !&pru&ut !n 1unc)ie de )ara !n care
se a1la #i de 1ir&a pe care o conducea$ Ha Hondra, 5o6nic'
a desc'is un anticariat #i a !nceput s cu&pere &anuscrise
#i cr)i tiprite vec'i$ 9a4azinul a devenit cur(nd o
adevrat co&oar 'aotic de per4a&ente #i &ateriale
tiprite e+otice care acopereau &ai &ulte secole$
Re1erindu*se la 7cea &ai &isterioas carte din lu&e8,
5o6nic' sus)ine c a 4sit*o !ntr*un castel vec'i din sudul
@uropei$ 9anuscrisul &ulticolor sttea ascuns !ntr*un
cu1r vec'i #i ni&eni nu #tia de e+isten)a lui$ .ntrea4a
oper este scris pe per4a&ent #i ilustrat cu nenu&rate
desene colorate, ceea ce l*a 1cut s "nuiasc i&ediat c
docu&entul a 1ost produs c(ndva !n a doua Gu&tate a
secolului al Mlll*lea$
3e atunci, opusul indesci1ra"il a cptat nu&ele de
7&anuscrisul 5o6nic'8$
0e s*a !nt(&plat !n continuare$
Ha ceva vre&e dup &oartea lui 5o6nic' Jpe C9
&artie C9BCK, s*a a1lat c de 1apt a &in)it c(nd a spus c a
4sit &anuscrisul 7!ntr*un vec'i castel8$ Wil1rid a lsat un
testa&ent prin care &anuscrisul revenea so)iei lui, @t'el,
#i secretarei lui, %nne Nill$ 3up &oartea lui @t'el, %nne
Nill a devenit unicul proprietar al &anuscrisului 5o6nic'$
@a a &rturisit, !ntr*o scrisoare pu"licat a"ia dup
&oartea ei, c Wil1rid a 4sit &anuscrisul !n C9C2, !ntr*un
1ost cole4iu al iezui)ilor, nu&it 5illa 9ondra4one$ 5ila cu
pricina 1usese un centru de pre4tire al iezui)ilor #i
de)inuse o i&presionant colec)ie de &anuscrise vec'i
provenind din "i"lioteca de la 0olle4iu& Ro&anu&$ .n
CDI0, te&(ndu*se c solda)ii lui 5ictor @&&anuel II vor
Ge1ui "i"lioteca pentru a 1ace rost de "ani, iezui)ii au
trans1erat colec)ia la 5illa 9ondra4one din Nrascati, la
nord de Ro&a$ %colo a descoperit 5o6nic' &anuscrisul,
cotro"ind printr*un cu1r vec'i$ Iezui)ii aveau nevoie de
"ani pentru restaurarea cldirii lor drpnate$ Nra)ii i*au
prezentat a"ilului ne4ustor de cr)i din Hondra lzi pline
cu &anuscrise !n4l"enite$ 5o6nic' a cu&prat B0 de
volu&e vec'i, iar iezui)ii, care s*au considerat din*
totdeauna vicleni, nu #i*au dat sea&a niciodat ce
co&oar se 4r"eau s arunce !n "ra)ele pri&itoare ale lui
Wil1rid 5o6nic'$
@vident c unui anticar de talia lui Wil1rid 5o6nic',
!n4ropat toat ziua !n teancuri !ntre4i de te+te vec'i,
per4a&entul ciudat, &ulticolor, 4sit !n cu1rul 4reu,
acoperit cu un lac !nne4rit, i*a srit i&ediat !n oc'i$ 3ar
ceea ce l*a surprins cu adevrat a 1ost o scrisoare
strecurat !ntre copert #i pri&a 1il$ Scrisoarea, co&pus
!n latin, 1usese scris de un anu&e 7Oo'annes 9arcus
9arci de 0ronland8 !n Pra4a #i era datat C9 au4ust CEEE$
@ra adresat prietenului su %t'anasius ?irc'er, cruia !i
spunea c !i tri&ite o oper pe care ni&eni nu era !n stare
s o citeasc$ 3ac e+ista cineva capa"il s o citeasc
spunea scrisoarea atunci acesta era %t'anasius$ 9arci
scria despre ori4inea &anuscrisului2
3r$ Rap'ael, pro1esor de li&"a "oe& al lui
Nerdinand III, re4ele de atunci al Loe&iei, &i*a spus c
nu&ita carte i*ar 1i apar)inut !&pratului Rudol1, care !i
dduse aductorului cr)ii E00 de duca)i$ @l credea c
autorul cr)ii este Ro4er Lacon, en4lezul$
%ici povestea !ncepe !ntr*adevr s se !ncurce$
.&pratul Rudol1 II, !ncoronat !n CFIE, era un o&
&elancolic, "(ntuit de !ndoieli #i deziluzii, care !#i punea
&ari speran)e !n astrolo4i #i &a4icieni, crora c'iar le
1cea cadouri #i dona)ii "ne#ti$ Pe vre&ea aceea, Pra4a,
capitala lui Rudol1, era un centru al societ)ilor secrete, al
alc'i&i#tilor #i al oculti#tilor$ Pra4a era ora#ul Gole&ului,
ora#ul !n care %pocalipsa J7tainica revela)ie8 de dup cele
patru @van4'elii din Noul Testa&entK era un su"iect
1recvent !n discu)iile cotidiene$ 9anuscrisul 5o6nic' s*ar
1i potrivit !ntr*adevr perioadei situate cu pu)in !naintea
iz"ucnirii Rz"oiului de Treizeci de ani$ 3e ase&enea,
&anuscrisul ar 1i 1ost pe placul cur)ii lui Rudol1 II$ 3in
ne1ericire, 9arci &ai adu4a !n scrisoarea ctre
%t'anasius c !&pratul Rudol1 sus)inea #i el c
&anuscrisul ar 1i opera lui Ro4er Lacon$
Niliera Lacon$
Pro"a"il c 7pontul8 l*a pus pe Gar pe Wil1rid
5o6nic', pentru c Ro4er Lacon Jcca$ C2CA*C29AK era
considerat de &ult lu&e un 4eniu universal$ Lacon a
studiat la O+1ord #i a predat 1iloso1ia la Paris$ @ste autorul
a nu&eroase lucrri, !ntre care Opus &aius, Opus &inus,
Opus tertiu& #i o 1eno&enal enciclopedie$ Lacon a 1ost
cu &ult !naintea vre&ii lui2 el a scris despre vasele
viitorului, care puteau sc'i&"a direc)ia 1r c(r&, 1iind
co&andate de un sin4ur o&, despre ve'icule de lupt care
se deplasau sin4ure, cu o incredi"il putere$ 3e ase&enea,
avea c(te ceva de spus #i despre z"or, !nc de la C2FE2
79a#ini z"urtoare Jinstru&enta volandiK se vor construi$
@le vor 1i 1cute nu &ai t(rziu de o anu&it dat #i este
si4ur c o&ul va avea aparate de z"or$8
Lacon, care printre altele era #i un critic al autorit)ii
&orale a Lisericii, a trit !ntr*o epoc 1oarte periculoas$
3up pu"licarea ulti&ei sale opere, 0o&pendiu& studii
T'eolo4iae, Lacon a cptat supranu&ele de 3octor
9ira"ilis, pentru realizrile sale din do&eniile lin4visticii
#i #tiin)ei$ Pro"a"il pentru a*#i de&onstra supunerea, s*a
alturat ordinului clu4rilor 1ranciscani, dar a intrat
1oarte cur(nd !n con1lict cu superiorii #i a 1ost pus su"
arest !n c'ilie$
S 1ie acesta acela#i Ro4er Lacon despre care se
presupune c ar 1i scris &anuscrisul 5o6nic'/ Nu ave&
nici o dovad !n acest sens, dar posi"ilitatea nu poate 1i
e+clus co&plet$ Totu#i, o carte de anver4ura
9anuscrisului 5o6nic' pare a 1i o !ncercare &ult prea
serioas, c'iar #i pentru un o& cu talentele lui Ro4er
Lacon$ Ha ur&a ur&ei, ea con)ine un nou al1a"et, care
s1ideaz orice lo4ic, plus ilustra)ii !n culori ale unor
plante #i unelte care nu e+istau nicieri !n lu&e$ Pe de alt
parte, Lacon a avut !n &od si4ur acces la anu&ite te+te
strvec'i alt1el, cu 4reu ar 1i adus vor"a de &a#ini de z"or
!n 1ascicula despre 7arte secrete8$ %ceste tipuri de &a#ini
z"urtoare erau, !ntr*adevr, &en)ionate adesea !n te+tele
antice$
%nalele ne spun povestea re4elui c'inez 0'en4 Tan4,
care poseda 7care z"urtoare8, care !ns nu erau produse
!n atelierele lui proprii, ci veneau de la un popor
!ndeprtat, nu&it 0'i ?un4$ %cest popor ar 1i locuit la
7A0$000 de li dincolo de Poarta de Oad8$ Oriunde ar 1i 1ost,
tre"uie s se 1i a1lat undeva !n cealalt parte a lu&ii,
pentru c un li &soar EAA,A0 &etri$ %sta !nsea&n c
A0$000 de li &soar peste 2F 000 de =ilo&etriP Iat,
cuv(nt cu cuv(nt, cu& sunt descri#i oa&enii 0'i ?un42
Puteau s !ntoc&easc c'iar #i care z"urtoare care,
dac v(ntul era prielnic, z"urau pe distan)e &ari$ .n
vre&ea Tan4 Qadic !n Gurul anului CIE0 !$e$n$R, v(ntul
dinspre apus a adus un ase&enea car la Yu*0'ou JHonanK,
dup care Tan4 a distrus*o, pentru c nu voia ca poporul
lui s vad un a#a lucru$
0ronicarul c'inez ?uo PSo J2I0*B2A$ %$ 3$K preia
#ta1eta de la !nainta#ii lui #i scrie2 70o&plicatele lucrri
ale 1a"ulo#ilor oa&eni 0'i ?un4 sunt !ntr*adevr de&ne
de ad&ira)ie$ %Guta)i de v(nt, ei #i*au 1olosit intens
creierele #i au inventat un car z"urtor, care, urc(nd #i
co"or(nd, dup cu& le era calea, a adus oaspe)i pentru
Tan4$8
%se&enea &a#ini z"urtoare, de#i azi ne*ar prea
pu)in ca& ciudate, au 1ost i&ortalizate !n desene #i 1resce$
Re4ele 0'en4 Tan4 i*a )inut pe ace#ti z"urtori strvec'i
departe de oc'ii supu#ilor lui$7 ?i*?un4*S'i, care era
7in4inerul*#e18 al re4elui, c'iar a reu#it s copieze una din
trsurile celeste, dar &onstruozitatea z"urtoare a 1ost
ulterior distrus, pentru a i se pstra pentru totdeauna
taina$ 3ezar&are !n 0'ina %nticP .n opera sa S'an4 'ai
ti*s'in4, cronicarul ?uo PSo vor"e#te despre diverse
!nt(&plri ale acelei epoci$ Scrierile lui descriu nu nu&ai
care, ci #i ro)i z"urtoare$
%ceast scurt incursiune !n avia)ia antic !#i are
rostul ei$ % cunoscut Ro4er Lacon ase&enea scrieri/
0ititorii o"i#nui)i cu cr)ile &ele #tiu c trsurile
z"urtoare apar !n nenu&rate tradi)ii istorice doar c
ni&eni nu le ia !n sea&$ Re4ele indian Ru&anvat, care a
do&nit acu& &ulte &ii de ani, c'iar avea o uria# cora"ie
z"urtoare, !n care puteau 1i transportate si&ultan &ai
&ulte 4rupuri de oa&eni$ .n epopeile indiene Ra&a6ana #i
9a'a"'arata e+ist peste F0 de pasa4eri care descriu !n
&od evident &a#ini z"ur*toare, iar !n ?e"ra Ne4ast,
0artea J@tiopian aK Gloriei Re4ilor, descrierea carului
z"urtor al re4elui Solo&on c'iar include detalii despre
viteze &a+i&eP ;i a#a &ai departeP 0ei care nu cunosc
aceste te+te strvec'i despre avia)ie ar 1i cazul s*#i )in
prerile pentru ei$ 9ie &i se pare c Ro4er Lacon tre"uie
s 1i cunoscut cel pu)in una dintre aceste surse antice #i
din acest &otiv nu #i*a )inut prerile doar pentru el$
Toate aceste tradi)ii strvec'i, din epoci trecute, au o
pro"le& Jparc nu&ai unaPK2 doar o &(n de oa&eni
cunosc aceste te+te$ 0olac peste pupz, &ii de cr)i din
trecut nu &ai e+ist astzi$ 9area "i"liotec din
%le+andria a ars !n AI e$N$ ;i din nou !n B9C e$n$ %ceea#i
soart au avut*o "i"liotecile din Ierusali&, Per4a& #i
&ulte alte ora#e &ari ale antic'it)ii atinse de pla4a
rz"oiului$ Iar c(nd solda)ii 0rucii au cucerit %&erica
0entral, clu4rii, !n 1ervoarea lor reli4ioas, au ars &ii
de &anuscrise ale aztecilor #i &a6a#ilor$ Toate aceste
cuno#tin)e din antic'itate au disprut pur #i si&plu !n 1u&P
Tnde sunt ori4inalele unor te+te cu& ar 1i @noc',
Solo&on, 9anet'o #i ale altora ase&enea/ Tnde sunt
lucrrile ori4inale descriind %tlantida/ 9ica &ea
incursiune !n a"isurile ti&pului dezvluie o societate
insipid, i4norant, care Gudec lucrurile de parc c'iar ar
#ti ceva$
9utarea !n Statele Tnite$
3up palpitanta lui descoperire de la 5illa
9ondra4one din Nrascati, Wil1rid 5o6nic' a plecat spre
Statele Tnite, !n noie&"rie C9CA$ %colo a desc'is un &ic
anticariat de cr)i, )in(nd con1erin)e at(t !n pu"lic, c(t #i !n
cercuri private$ O persoan deose"it de i&presionat de
&anuscris a 1ost 1ilolo4ul Willia& Ne<"old, pro1esor de
Niloso1ie Intelectual #i 9oral la Tniversitatea
Penns6lvania$ .n C9C9, pro1esorul Ne<"old are o tentativ
de desci1rare a te+tului, de#i avea acces doar la c(teva
pa4ini ale &anuscrisului$ .n scurt ti&p, el a e&is o
ipotez2 &anuscrisul 5o6nic' con)ine caractere
&icroscopice, care devin vizi"ile nu&ai la &riri e+tre&e$
.ntr*o con1erin) sus)inut pe 20 aprilie C92C, Ne<"old a
sus)inut c a 1ost !n &sur s o")in o traducere
apro+i&ativ a te+tului$ 3in ne1ericire pentru el, Ne<"old
considera de ase&enea c &anuscrisul este opera lui
Ro4er Lacon$ Uece ani &ai t(rziu, 7traducerea8 lui
Ne<"old era de1initiv co&pro&is$ Nu e+ist nici un 1el
de caractere ascunse !n &anuscrisul 5o6nic', iar
traducerea 1cut de Ne<"old s*a dovedit a 1i ap de
ploaie2 un savant con1undase realitatea cu propriile
dorin)e, sper(nd cu disperare s devin cele"ru$
Wil1rid 5o6nic' avea nevoie disperat de "ani$ %
sta"ilit pentru &anuscris un pre) de CE0 000 de dolari, de
la care nu a acceptat nici un ra"at$ 3ar a r&as stp(nul
unei 4r&ezi de 1ile colorate de per4a&ent, de ori4ine
incert #i pe care ni&eni nu le putea citi #i ni&eni nu voia
s le cu&pere s nu uit&, un &anuscris cu coper)i 4oale,
1r titlu, 1r autor$ Ha &oartea lui Wil1rid, !n C9BC, la
orizont tot nu se 4sea nici un cu&prtor$ % lsat
&anuscrisul so)iei lui, @t'el, #i secretarei lui, %nne Nill$
3up &oartea lui @t'el, Nill a reu#it, !n s1(r#it, s v(nd
teancul de 1oi de per4a&ent unui ne4ustor de cr)i vec'i
din Ne< Yor=, Hans*Peter ?raus, pentru su&a de 2A F00
de dolari$ ?raus a ridicat pre)ul la su&a cerut ini)ial de
5o6nic', CE0 000 de dolari> #i tot ca 5o6nic', nu era
dispus s se t(r4uiasc$ .n 1ine, ?raus a donat &anuscrisul
!n C9E9 Tniversit)ii Yale, unde se a1l #i astzi, !n
Li"lioteca Leinec=e de 0r)i #i 9anuscrise Rare, cu
nu&rul de catalo4 79S A0D8$
O eni4& cripto4ra1ic$
Ti&p de aproape D0 de ani, nenu&ra)i speciali#ti #i*
au !ncercat puterile !n dezvluirea eni4&ei 5o6nic'$ .ntre
ace#tia, unii din cei &ai "uni cripto4ra1i din lu&e, care !n
&od nor&al nu ar 1i avut nici cea &ai &ic pro"le& !n
spar4erea unui cod$ %ce#ti speciali#ti au analizat 1recven)a
de apari)ie a si&"olurilor, au 1cut co&para)ii cu te+tele
scrise !n secolul MIII, au !ncercat s separe consoanele de
vocale$ 3e4ea"a$ Tlii ?ul=e, corespondent #tiin)i1ic al
ziarului 4er&an 3ie Welt, a descris una din tentativele
cele &ai recente$ @l a relatat cu& specialistul "ritanic !n
co&putere Gordon Ru44 a !ncercat s 1oloseasc &etode
din secolul M5I pentru a de&onstra c &anuscrisul este
un 1als$ Ru44 a 1olosit un ta"el cu A0 de linii orizontale #i
B9 de coloane pe vertical, con)in(nd diverse 4rupri de
caractere 5o6nic'$ 3up aceea, el a 1olosit o 4ril 0ardan
cu trei 4uri, care a 1ost deplasat pe ta"el, pentru a
e+pune diversele co&"ina)ii ale acestor caractere$
7Rezultatul/ O "uli"#eal 1r cea &ai &ic noi&, dar
cu aceea#i structur interioar cu a te+tului ini)ial$8
3ar &anuscrisul 5o6nic' const !n &ult &ai &ult
dec(t sila"e sau 7litere8 i&posi"il de de1init$ @+ist de
ase&enea desene colorate, care sunt plasate la st(n4a #i la
dreapta pa4inilor de per4a&ent, adesea deasupra #i c'iar
!n &iGlocul te+tului, ca #i cu& te+tul scris ar descrie
con)inutul ilustra)iilor$ %st1el !nc(t ur&toarea !ntre"are a
e+per)ilor, inevita"il, ar 1i2 c'iar este o 1ctur/ S 1ie un
1als sau o reverie con#tient, dintre acelea care apar o dat
la c()iva ani !n vreo clinic psi'iatric/ .n e+celenta lor
carte despre &anuscrisul 5o6nic', ?enned6 #i 0'urc'ill
e+a&ineaz !ndeaproape principalele variante ale ipotezei
1alsului, 1r a aGun4e la vreo concluzie de1initiv$ Oare
!ntrea4a poveste s 1ie un 1el de !n#eltorie reli4ioas, un
iure# de 4lasuri interioare Jsau, dac po1ti)i, 4lasuri
cere#tiK, &(z4lite pe per4a&ent de vreun 1anatic
!nne"unit, prins !n 4'earele e+tazului reli4ios/ S*a &ai
!nt(&plat #i alt dat$ Oare un 4eniu ne"un a decis "rusc,
ia s le las cercettorilor din viitor o !nc(lceal pe care nu
o vor desc(lci niciodat/ S 1ie !n spatele !ntre4ii a1aceri
!ntr*adevr Ro4er Lacon, "un cunosctor al lucrurilor din
vec'i&e/ Lacon avea o &ul)i&e de &otive ca s*#i
conse&neze 4(ndurile inti&e !ntr*un li&"aG secret !n
spe), ca s scape de clerul care !i su1la tot ti&pul !n cea1$
Pe de alt parte, Lacon nu ar 1i produs niciodat ceva total
indesci1ra"il, i*ar 1i 1ost de aGuns s 1ac te+tul de necitit
pentru criticii lui, !n special Papa !nsu#i$ @l ar 1i dorit ca
prietenii lui s cunoasc c'eia$ 3ar acest lucru ar !nse&na
e+isten)a unui siste& ascuns undeva !n corpul te+tului$
0ripto4ra1ii conte&porani pot spar4e practic orice cod &ai
ales av(nd la dispozi)ie puterea de calcul de azi dar nu&ai
dac te+tul se "azeaz pe un anu&it 4rad de si&etrie sau
pe o anu&it structur lo4ic$ %ceast lo4ic lipse#te !n
totalitate din te+tul 5o6nic'$ Sau poate c Lacon a copiat
&anuscrisul dup o surs &ult &ai vec'e, care i s*a prut
i&portant, de#i nu !n)ele4ea un cuv(nt/ S 1ie cuvintele
#i desenele &unca vreunui &istic interesat s*l u#ureze pe
!&pratul Rudol1 II de E00 de duca)i/ Pe vre&ea aceea,
era o avere$ Sau asta e ulti&a idee 1alsi1icatorul este
c'iar 5o6nic'/ Nu e nici un secret c o&ul a trit
per&anent pe picior &are, peste posi"ilit)ile lui, #i c era
per&anent !n criz de "ani$ Tnul dintre conte&poranii lui
!l descrie pe 5o6nic' drept 7capa"il #i dina&ic, dar
insuporta"il de necioplit #i de aro4ant8$ 0u toate acestea,
5o6nic' nu poate 1i 1alsi1icatorul, pentru c s*a de&onstrat
1r du"iu c &anuscrisul a e+istat dinainte de CDDI$
Lun, e vec'i> dar c(t de vec'i/
Ha ur&a ur&ei, la ce sunt "une &etodele &oderne de
datare/ 9anuscrisul 5o6nic' const !n 1ile de per4a&ent
pe care s*au depus desene #i inscrip)ii, utiliz(ndu*se
diverse cerneluri #i pi4&en)i$ %t(t 7'(rtia8, c(t #i
pi4&en)ii sunt de natur or4anic, deci pot 1i datate cu
aGutorul te'nicilor 0*CA$ 3atarea cu car"on radioactiv este
un proces care &soar desco&punerea izotopului CA al
car"onului$ Ti&pul de !nGu&t)ire al car"onului*CA este
cunoscut2 dup F$E00 de ani, Gu&tate din cantitatea
ini)ial de car"on*CA a disprut> dup CC$200 de ani, s*au
dus trei s1erturi$ ;i a#a &ai departe$ 9etoda nu este C00V
precis, pentru c presupune c at&os1era posed o
concentra)ie constant de car"on*CA$ .n realitate,
cantitatea de car"on din aer 1luctueaz considera"il, !n
plus, &etoda de datare cu car"on*CA nu este prea precis
pentru o"iecte vec'i de doar c(teva secole$ ;i, !n s1(r#it,
actualul proprietar al &anuscrisului, Tniversitatea Yale, a
re1uzat cu 1er&itate s ad&it datarea docu&entului #i
pe "un dreptate$ .n C9EF, Tniversitatea Yale a
ac'izi)ionat a#a*nu&ita Hart 5inland, o 'art a lu&ii
desenat pe per4a&ent, care prezenta o insul &are a1lat
la vest de Groenlanda, e+act !n locul ocupat astzi de
Ne<1oundland$ 3ac se dovedea autentic, 'arta ar 1i
de&onstrat c vi=in4ii au descoperit %&erica de Nord$
3ar, !n C9I2, la o analiz c'i&ic a cernelii de pe 'art, o
ec'ip de oa&eni de #tiin) a descoperit c aceasta con)ine
o su"stan) 1olosit !n cerneluri a"ia din secolul MM$ %sta
!nse&na c 'arta este 1als$ Teste ulterioare, e1ectuate la
diverse intervale, p(n !n C99F, au condus la datri
contradictorii$ 3isputa nu a 1ost rezolvat nici p(n astzi$
3in acest &otiv, Tniversitatea Yale a re1uzat datarea prin
&etoda car"on*CA a &anuscrisului 5o6nic'$
0'iar dac ar 1i posi"il datarea &anuscrisului,
aceasta nu ar pune capt controversei, pentru c r&(ne
pro"le&a provenien)ei te+tului$ 0a s 1iu &ai clar2 orice
cre#tin 'a"otnic crede c Li"lia con)ine cuv(ntul
3o&nului$ 0(t prive#te @van4'eliile Noului Testa&ent,
credin)a popular este c !nso)itorii lui Iisus din Nazaret
au a#ternut !n scris tot ce a spus #i a 1cut !nv)torul lor,
!ntr*un soi de cronic per&anent$ %ceste cronici au
cptat un nu&e2 surse pri&are$
3e 1apt, totul este 1als$ 9ult*citatele te+te ori4inale,
surse at(t de 1ertile de deriva)ii teolo4ice, nu e+ist$ 0e se
a1l !n posesia noastr/ 0opii care au 1ost produse
e+clusiv !ntre secolele patru #i zece de dup &oartea lui
Iisus$ Iar aceste copii, care sunt ca& C$F00 la nu&r, sunt
ele !nsele copii ale unor copii #i nici &car una dintre ele
nu con1ir& co&plet con)inutul alteia$ %u 1ost nu&rate
peste D0$000 Jda, a)i citit "ine, optzeci de &iiPK de
variante$ Nici o sin4ur pa4in din aceste 7surse pri&are8
nu este lipsit de contradic)ii$ Niecare nou edi)ie era nu
at(t o copie precis, c(t o interpretare a scri"ului, adaptat
pentru a satis1ace necesit)ile #i atitudinile epocii$ Iar pe
parcurs, aceste surse "i"lice pri&are au acu&ulat &ii de
erori u#or de veri1icat$ 0el &ai cunoscut dintre aceste
te+te, 0ode+ Sinaiticus *scris, ca #i 0ode+ 5aticanus, !n
secolul I5 a 1ost descoperit !n CDAA la 9nstirea S1intei
@caterina de la poalele 9untelui Sinai$ 0on)ine nu &ai
pu)in de CE$000 de corecturi J#aisprezece &iiPK, care au
1ost cauzate de cel pu)in #apte redactori di1eri)i$ Tnele
por)iuni din te+t au 1ost corectate !n &od repetat #i
!nlocuite cu alte "uc)i din te+tul ori4inal$ Pro1esorul
Nriedric' 3elizsc', e&inent e+pert, a descoperit !n te+t
B$000 de erori de copiere$
0e le4tur au toate astea cu &anuscrisul 5o6nic'/
Per&ite)i*&i o e+plica)ie$ S presupune& c te+tul #i
desenele provin din antic'itate$ 0on)inutul a 1ost copiat pe
per4a&ent !n cine*#tie*ce c'ilie a unui pustnic, 1r s se 1i
co&is vreo sc'i&"are !n te+t pentru c la data aceea deGa
ni&eni nu &ai #tia a"solut deloc despre ce e vor"a !n
&anuscris$ Poate se considera c e un te+t sacru sau din alt
do&eniu al !nv)turii, &enit s 1ie citit doar de persoane
ini)iate dintr*un viitor !ndeprtat$ Sin4ura 4riG a silitorilor
scri"i era s pstreze con)inutul ori4inal pentru 4enera)iile
ur&toare, poate din cauz c &anuscrisul e+istent 1usese
&(ncat de &olii #i !ncepuse s se desco&pun$ 3ac a#a
stau lucrurile, atunci &anuscrisul nu are nici un autor$
0'iar dac per4a&entul #i cerneala de pe &anuscrisul
5o6nic' ar avea doar 200 de ani, vec'i&ea docu&entului
ori4inal ar r&(ne un &ister$ @ste posi"il ca o desci1rare
reu#it s desc'id o cale spre cunoa#terea din antic'itate,
care s sc'i&"e lu&ea J!n &sura !n care &ediul
culturalWsocial va per&ite s 1ie sc'i&"atPK 3avid ?a'n,
un criptolo4 a&erican, a e&is o predic)ie2 &anuscrisul
5o6nic' ar putea 1i descris ca o "o&" care va e+ploda !n
ziua !n care, !n s1(r#it, va 1i desci1rat$
0urios #i !nc &ai curios$
.n ceea ce prive#te con)inutul &anuscrisului 5o6nic',
pentru &onent nu se poate spune &are lucru$ Scrierea #i
ilustra)iile din te+t sunt ceva cu totul aparte$ @le pot 1i,
!ntr*o anu&it &sur, !&pr)ite !n cate4orii apro+i&ative$
Nilele de la 2 la EE prezint plante #i 1lorile lor, plus
a&e)itoare !nc(lcituri de rdcini$ Toate !nso)ite de te+t$
Tr&toarele 1ile, EB*IB, sunt pline cu i&a4ini astrono&ice
ale stelelor, Soarelui, Hunii, posi"ile se&ne zodiacale, plus
1e&ei dez"rcate tolnite 1ie !n "i, 1ie )(#nind din ni#te
desc'ideri tu"ulare$
0ele C0 pa4ini care ur&eaz 1urnizeaz prea pu)ine
in1or&a)ii vizuale pentru noi, cei de azi$ Nu pot s scap de
ideea c e o reprezentare 1cut de un a&ator a unei
7sta)iuni "alneare8 sau a unui 7izvor al tinere)ii8, !ntruc(t
1e&eile cu pricina par a se ridica dintr*un soi de lic'id
colorat$ Restul este un a&estec indesci1ra"il de stele de
diverse &ri&i #i culori, iar !ntre ele ceva ce sea&n cu o
a&ulet #i 1lori lu&inoase$ Treizeci #i trei de 1olii sunt te+t
pur, r(nduri dup r(nduri ilizi"ile$
9anuscrisul !n sine este inscrip)ionat pe per4a&ente
de diverse &ri&i, cele &ai &ulte av(nd di&ensiunile de
2B pe CF centi&etri$ 0urios, pa4inile sunt nu&erotate !n
stilul 1olosit !n secolul M5I$ Oricine ar 1i 1ost autorul sau
scri"ul, el pare 1oarte 1a&iliarizat cu ci1rele 1olosite !n
epoc$ 0ur"ele #i liniile drepte, orna&entele a&intind de
steno4ra1ie #i "uclele de tip 748 #i 7o8 nu par a 1i !nrudite
cu nici un al1a"et, !n nici un caz cu cel 4recesc, latin sau
c'iar c'irilic$ 0u toate acestea, cu c(t & a1unda& &ai
&ult !n te+t, cu at(ta !&i ddea& sea&a c a& vzut ceva
si&ilar !ntr*un col) cu totul di1erit al lu&ii$ Povestea
!ncepe s devin palpitant, iar &odesta &ea contri"u)ie
poate c va aGuta cripto4ra1ii, !ntr*o &ic &sur, s
rezolve eni4&a$
%rte1acte din @cuador$
.n @cuador, o )ar ecuatorial din %&erica de Sud, !n
care te&peraturile &ari se si&t ca la ele acas, se a1l un
or#el nu&it 0uenca$ %colo se 4se#te o "iseric purt(nd
'ra&ul 9aria %u+iliadora, ceea ce se traduce apro+i&ativ
ca 79aica 3o&nului cea aGuttoare8$ Ti&p de F0 de ani,
de dioceza catolic s*a !n4riGit un anu&e printe 0arlo
0respi$
%cesta avea reputa)ia c ar 1i prieten cu "#tina#ii, iar
popula)ia din 0uenca !l considera, c'iar din ti&pul vie)ii,
un s1(nt$ Printele 0respi a &urit !n C9D2, iar cet)enii au
construit !n cinstea lui un &onu&ent care p(n !n ziua de
astzi este !&podo"it !n 1iecare zi cu 1lori proaspete$ Prin
ce era deose"it acest preot/ @l asculta ce aveau de spus
indienii$ Ore !ntre4i, la nevoie zile$ He*a cptat
!ncrederea #i i*a aGutat !n tot 1elul de situa)ii 4rele$
Indienii #i*au e+pri&at recuno#tin)a !n4rop(ndu*l pe
"unul printe !n 1lori$ %rte1actele reli4ioase sunt a"solut
ori4inale #i nu toc&ai apro"ate de Liserica 0atolic erau
arte1acte pstrate ascunse de 1a&iliile lor, )inute sute de
ani departe de oa&enii al"i$ Ini)ial, printele 0respi a
a4)at o"iectele de pere)ii cur)ii interioare a casei proprii$
3ar, cu& nu&rul lor cre#tea, a 1ost o"li4at s le
!n4r&deasc !ntr*un #opron din spatele "isericii$ 3ar
potopul de cadouri nu a !ncetat, iar 0respi a 1ost o"li4at s
&ai dedice dou ca&ere pentru unele dintre cele &ai
uluitoare co&ori din c(te &i*a 1ost dat s vd$
Nici un o& de #tiin) nu a e+a&inat a&nun)it
co&orile printelui 0respi$ S*a sus)inut c'iar c acesta ar
1i toate ni#te 1alsuri &oderne$ @i "ine, se prea poate ca
unele dintre panourile, 1i4urinele #i tote&urile colec)iei s
1i 1ost !ntr*adevr produse !n secolul trecut, dar pentru
unele dintre ele este c'iar i&posi"il$ 3e la sosirea
conc'istadorilor spanioli, popoarele indi4ene din %&erica
de Sud au trecut la un cre#tinis& 1ervent$ 0u toate acestea,
piesele din colec)ia 0respi nu con)in nici ur& de
i&a4istic cre#tin2 nu tu cruci sau Necioare cu Pruncul,
nu tu Iisus #i nici un 1el de citate "i"lice$ Stilul artistic al
arte1actelor dateaz dintr*o epoc pre*cre#tin$ Ne)ele
panourilor sunt &etalice #i parc din alt lu&e, iar stilul #i
nenu&ratele si&"oluri nu se potrivesc !n nici un 1el cu
vreuna din #colile de 4(ndire artistice sau istorice$ %desea,
relie1urile de pe panourile &etalice sunt at(t de co&plicate
#i co&pletate din "el#u4 cu nenu&rate ilustra)ii de &ici
di&ensiuni, !nc(t e#ti tentat s consideri c ele apar)in
uneia #i aceleia#i #coli$
.nt(lne#ti !n colec)ie panouri &etalice care nareaz
povestiri> dar ni&eni nu le acord nici cea &ai &ic
aten)ie$ @+ist aici un "el#u4 de i&a4ini care creeaz
co&pozi)ii care se continu una pe alta$ Ne)e cu coroane
solare, capete a&intind de 4ira1e, raze de lu&in,
!n4e&nate cu 1e)e ca de &ai&u), nelini#tite, din care
cresc #erpi$ Tna peste alta, sunt prea &ulte detalii ca s 1ie
ni#te si&ple 1alsuri #i prea &ulte detalii de 1undal ca s 1ie
produsul &in)ii unui sin4ur 4eniu ne"un$ Tnul din
panourile aurite prezint stele !n col)urile st(n4a*sus #i
dreapta*sus, apoi o 1iin) cu un a"do&en u&1lat #i cu
coad de #arpe, o creatur ca un #o"olan, un o& !ntr*o
tunic de tip ar&ur cu casc, o 1i4ur triun4'iular cu o
4aur !n &iGloc #i pe partea opus un personaG din al
crui cap izvorsc raze de lu&in$
.n 1ine, vezi 1i4uri, ro)i, psri, #erpi #i !n &iGloc
*ceva ce sea&n cu o s4eat !ndreptat !n Gos$ Haosul de
aici este la acela#i nivel cu cel din &anuscrisul 5o6nic',
dar nu prea poate 1i un 1als, pentru c nu se 4se#te !n
zon ni&ic care s se poat copia sau 1alsi1ica$ 3ar
sunte& a"ia la !nceput #i poate c !ncepe& s ne apropie&
pu)in de rezolvarea &isterului 5o6nic'$
Iar printele 0respi nu a 1ost vreun aventurier venit de
nicieri$ % 1ost un preot, iar indienii i*au spus c toate
co&orile lor provin din depozitele secrete lsate de
str&o#ii lor$ 0e &otive ar 1i avut indienii s*l &int pe
preotul lor, pe care !l respectau peste &sur #i !l iu"eau/
Sau ce &otiv ar 1i avut s !i o1ere ni#te =itsc'*uri ie1tine,
1cute acas/ Sunt nespus de recunosctor c a& avut
#ansa de a 1ace 1oto4ra1ii acestei colec)ii unice pe c(nd
printele 0respi !nc se a1la printre cei vii$
Pe de alt parte, este posi"il o discu)ie !n
contradictoriu pe te&a &aterialelor din care sunt produse
aceste inco&para"ile opere de art$ 0respi !nsu#i credea c
su" supra1a)a aurit a acestor panouri de &etal se a1l aur
pur$ 3ar tre"uie s nu uit& c p(n #i tri"urile pre*inca#e
stp(neau te'nici incredi"il de co&plicate de topire #i de
aliere a &etalelor, pe care nu sunte& nici azi !n &sur s
le i&it&$ Procesele lor so1isticate de turnare #i de aurire
1oloseau un a&estec de F0 la sut cupru, 2F la sut ar4int
#i 2F la sut aur$ 0uloarea e+terioar a unui o"iect nu
re1lect &ai deloc concentra)ia real de aur$ Inca#ii erau
capa"ili s acopere un o"iect cu un strat de aur 4ros de
doar un &icron, pe care noi !l pute& vedea la &icroscop
doar la &riri de peste F00 de ori$ %ce#ti oa&eni
stp(neau te'nici care le per&iteau s dea &etalului de
"az aspectul aurului pur$
0(nd un aliaG cupru*ar4int*cositor sau c'iar cupru*
aur*cositor este !nclzit, &etalul no"il !n1ru&use)eaz
supra1a)a, deoarece cuprul din e+terior se pierde treptat
prin o+idare$ .n cele din ur&, supra1a)a capt aspectul
aurului pur$ 3ac aliaGul con)ine #i ar4int #i aur, a&"ele
&etale aGun4Wr&(n la supra1a), d(nd o"iectului o
strlucire palid*ar4intie sau palid*4l"uie$ %parent, arti#tii
anoni&i #i*au placat inten)ionat &esaGele cu un strat 1in de
&etal pre)ios, pentru ca acestea s reziste trecerii
&ileniilor$ 0olec)ia 0respi s1ideaz orice clasi1icare e+act
ca &anuscrisul 5o6nic'$
Tluitor #i i&posi"il$
%cu& treizeci #i cinci de ani, a& 1oto4ra1iat !n
c&rile lui 0arlo 0respi ni#te o"iecte uluitoare,
i&posi"ile$ @ra acolo un disc de ca& 22 de centi&etri !n
dia&etru, decorat cu sper&atozoizi stiliza)i, sori care
z(&"esc, secera lunii !n descre#tere, o stea &are #i dou
1e)e ptr)oase, aduc(nd a oa&eni$
%& vzut, de ase&enea, o pira&id, 1lancat la
st(n4a #i la dreapta de 1eline surprinse !n salt$ Ha "aza
pira&idei se a1l un #ir de litere care aduc per1ect cu
runele si&"oluri pe care ni&eni nu a 1ost !n &sur s le
desci1reze iar pe 1iecare latur a "azei pira&idei, un
ele1ant$ 3u&nezeuleP Nici un ele1ant nu a z"urdat prin
vreodat %&erica de Sud, nici !nainte, nici dup inca#i$ @
drept, au 1ost descoperite !n 9e+ic oase de ele1ant, dar se
spune c acestea sunt vec'i de cel pu)in C2$000 de ani$ %&
descoperit un set si&ilar de si&"oluri CE la nu&r,
aranGate !ntr*un ptrat de patru pe patru !&podo"ind un
4uler aurit$ %& drept dovad 1oto4ra1iile$
3ar cea &ai incredi"il pies pe care &i*a prezentat*o
0respi care, dup spusele preotului !nsu#i, provenea
dintr*o "i"liotec su"teran creat din &etal, despre care
voi vor"i &ai !n detaliu !n capitolul ur&tor este un
panou &etalic aurit, cu FE de ptrate$ Panoul este divizat
!n CA "enzi orizontale, 1iecare "and av(nd A careuri,
1iecare careu prezent(nd un personaG care pare s 1i 1ost
Stan)at !n &etal$ Tnele dintre aceste si&"oluri prezint o
ase&nare stranie cu &anuscrisul 5o6nic'$ S 1ie acest
panou un 1el de Stel de la Rosetta pentru desci1rarea
&anuscrisului 5o6nic'/ Nu #tiu &ai &ulte dec(t #tii tu,
dra4 cititorule, dar pot spune cu destul si4uran) c
acu& &ii de ani au e+istat te+te care nu au 1ost catalo4ate
!n nici o "i"liotec #i care au 1ost aduse pe P&(nt de
1iin)e e+traterestre$ Sunt te+te care s1ideaz orice lo4ic
p&(ntean, care contrazic si&etria oricrui al1a"et #i care
vor putea 1i traduse nu&ai c(nd se va 1i 4sit su1icienit
&aterial pentru a 1ace co&para)ii$ Te+te scrise de
e+tratere#tri/ Nu e pu)in ca& e+a4erat/ 0(nd au 1ost
ace#ti e+tratere#tri aici/ 0u&/ 0e te'nolo4ie au 1olosit
e+tratere#trii pentru a str"ate anii*lu&in #i, c'iar #i a#a,
ce 3u&nezeu puteau s vrea de la noi/ ;i, colac peste
pupz, ne las #i te+te/ O idee cel pu)in ne"uneasc:
0u ce pute& coro"ora o ase&enea ipotez/ @i "ine, e+ist
scrieri istorice care sus)in ideea de te+te e+traterestre
doar c ni&eni nu le cunoa#te$ 5 prezint dosarul lor$
Tn dosar inter4alactic/
.n dialo4ul P'aedrus, 1iloso1ul Platon citeaz o
poveste auzit de el de la Socrate 7.n ora#ul e4iptean
Naucratis se 4sea un 1ai&os zeu din vec'i&e, nu&it
T'eut' pasrea nu&it i"is este sacri1icat pentru el, iar el
este inventatorul &ultor arte, cu& ar 1i arit&etica #i
calculele #i 4eo&etria #i astrono&ia #i Gocurile pe ta"l #i
zarurile, dar &area lui descoperire a 1ost 1olosirea
literelor: 7
Ueul T'eut' a trans1erat darul scrisului ctre 1araon2
7%ceasta, a spus T'eut', va 1ace e4iptenii &ai !n)elep)i #i
le va aduce o &ai "un )inere de &inte2 este "un at(t
pentru &e&orie, c(t #i pentru inteli4en)$8
Naraonul a vzut o alt 1a)et a &inunatei nscociri #i
l*a contrazis pe zeul T'eut'2:7%ceast descoperire a ta
va aduce 4rea uitare !n su1letele celor ce o vor !nv)a,
pentru c ei nu se vor &ai 1olosi de &e&orie> ei se vor
!ncrede !n caracterele scrise, e+terioare, #i nu !#i vor &ai
a&inti ei !n#i#i$ Hucrul descoperit de tine aGut
re&e&orarea, dar nu &e&oria: 7
;i, !ntr*adevr, 1araonul a avut dreptate2 aceste te+te
vec'i de &ii de ani pot doar s a&inteasc de eveni&ente
care alt1el ar 1i 1ost de &ult uitate$ 0ine !#i &ai a&inte#te,
de pild, c 3u&nezeu oricine ar 1i el sau ea a creat
alte lu&i &ult !nainte de crearea P&(ntului/ 0it& din
le4endele strvec'i ale evreilor2 79ii de lu&i a creat
3o&nul la !nceputuri, apoi a creat #i &ai &ulte lu&i$
3o&nul a creat lu&ile #i apoi le*a distrus a plantat copaci
#i apoi i*a s&uls, pentru c !nc erau neclari$ ;i a
continuat s creeze lu&i #i s distru4 lu&i p(n c(nd a
creat lu&ea noastr$ %poi vor"it*a2 lu&ea aceasta este o
&are plcere pentru &ine, celelalte nu &*au &ul)u&it$8
0rearea #i distru4erea de lu&i pentru c nu
corespundeau a#teptrilor/ .n Gar4onul de azi, a& nu&i
asta 7terra*1or&are8$ Terra1or&area este prin de1ini)ie
procesul de trans1or&are a planetelor nelocui"ile !n lu&i
potrivite pentru via)a oa&enilor$ Tna din aceste idei
i&plic lansarea de cantit)i &ari de ciano*"acterii !n
at&os1era &ar)ian$ %ceste "acterii se !n&ul)esc rapid #i,
pe parcurs, produc cantit)i &ari de o+i4en$
Oare o&enirea este aceea care, !n decursul unui lun4
#i sinuos proces de cptare a inteli4en)ei, a venit cu ideea
de a scrie si&"oluri pentru pstra cunoa#terea/ @videntP
0ine altcineva/ Parc v aud cu& stri4a)i$ 3ar c'iar pute)i
1i si4uri/ He4endele din antic'itate ne spun c scrisul
e+ista deGa cu dou &ii de ani !nainte de crearea o&ului
7inteli4ent8$ Pe vre&ea aceea, nu erau suluri de per4a&ent
#i nici ani&ale ale cror piei s poat 1i 1olosite> nici
&car &etale$ Iar !n a"sen)a copacilor, nu erau nici
panouri de le&n$ Iar !n lipsa acestora, cartea la care &
re1er e+ista su" 1or&a unui sa1ir 4ol pe dinuntru$ Tn
!n4er nu&it Raziel, 7e+act acela#i care sttea la &alul
r(ului care ie#ea din @den8 a trans1erat aceast stranie
7carte8 str&o#ului nostru %da&$ Tre"uie s 1i 1ost un
speci&en 1oarte curios, pentru c nu con)inea doar toate
lucrurile de&ne de a 1i #tiute, ci #i pro1e)ii despre viitor$
%da& ur&a s devin "o4at 1olosind cartea, pentru el #i
pentru to)i cei care !i ur&au2 7%se&enea, dintre copiii ti
care vor veni dup tine, oricine va 1olosi aceast carte va
#ti ce va s vie$ Nie c este nenorocire, 1ie c va veni
1oa&etea, c 4r(nele vor 1i prea din "el#u4 sau prea
pu)ine, 1ie c potop sau secet vor lovi )inutul$8
0e le+icon sau enciclopedie de azi se poate co&para
cu aceast super*carte/ Tre"uie s*i cut& pe autorii
acestei cr)i 1eno&enale printre le4iunile venite din cer,
pentru c dup ce !n4erul Raziel i*a dat str&o#ului nostru
cartea #i c'iar i*a citit pu)in din ea, a ur&at ceva a"solut
uluitor2 7Iar la acea or, c(nd %da& a pri&it cartea, s*a
ridicat o 1lacr &are pe &alurile r(ului, iar !n4erul a urcat
spre cer !n &iGlocul poGarului$8
.n4eri sau e+tratere#tri/
0 tot sunte& aici2 ce este de 1apt un !n4er/ @i apar
practic !n toate 4enurile de literatur reli4ioas #i cate4oric
nu sunt de pe acest P&(nt$ ;i !n &od clar nu sunt nici
spirite pe care s le visezi sau s )i le !nc'ipuie#ti, pentru
c ace#ti !n4eri sunt !n posesia unor ar&e 1oarte puternice,
pe care le 1olosesc pentru pedepsirea o&enirii$ Tnii dintre
ei c'iar reu#esc s seduc &i#ele#te 1iicele oa&enilor Jvoi
reveni la acest su"iect !n sec)iunea 7%devrul din spatele
lui @noc'8K ceea ce denot un co&porta&ent nu toc&ai
celest$ 3eci, dac !n4erii nu sunt tere#tri, sin4ura
alternativ r&as este c ei sunt e+tratere#tri$ Oare ace#ti
!n4eri Je+tra*tere#triK cuno#teau c(te ceva despre viitor/
3e 1apt, e 1oarte si&plu$ 0(nd o&ul va 1i, !n s1(r#it,
capa"il de z"oruri interstelare #i va aGun4e pe o planet
locuit de 1iin)e a1late !n stadiul @pocii de Piatr, pro"a"il
c nu ne va 1i prea 4reu s le spune& "#tina#ilor c(teva
lucruri despre viitorul lor$
@vident, nu e vor"a de preziceri la nivel de individ, ci
&ai de4ra" despre viitoarele lor societ)i$ He vo& putea
spune despre anu&ite te'nolo4ii pe care ei le vor inventa,
pentru c sunt o parte intrinsec a dezvoltrii, sau cu& vor
su1eri ei din cauza &ediului dac popula)ia cre#te 1r
&sur pentru c nu po)i avea una 1r alta$ Sau, &ai "ine2
vo& e&ite pro1e)ii despre cu& ur&a#ii lor vor 1i !n stare
s despice cele &ai &ici "uc)i de &aterie cu& acest lucru
va 1i periculos, pentru c ar putea duce la distru4erea unor
pr)i &ari ale planetei, 1c(ndu*le de nelocuit ti&p de sute
de ani J"o&"ele cu 'idro4enK$ %cela#i truc poate 1i 1olosit
pentru perioade &ai scurte de ti&p, de pild pentru recolta
ur&toare, pentru norii de lcuste sau pentru aparenta
ne&urire a scara"eului$ L#tina#ii pro"a"il c nu vor
!n)ele4e ni&ic, dar vor scrie totul, pstr(nd cunoa#terea
pentru viitori&e$
O carte 1er&ecat$
Povestea cr)ii lui %da& con)ine acelea#i lucruri2
.n carte erau incluse si&"oluri !nalte ale !n)elepciunii
divine, iar cele #aptezeci #i dou de tipuri de #tiin) erau !n
ea, care la r(ndul lor erau !&pr)ite !n #ase sute #i
#aptezeci de si&"oluri ale unor !nalte taine$ 3e ase&enea,
cele cincisprezece sute de c'ei, care nu au 1ost
!ncredin)ate celor s1in)i din lu&ea de sus, erau ascunse !n
acea carte$
;tia)i c au e+istat 7#aptezeci #i dou de tipuri de
#tiin)8, care se puteau divide apoi !n 7#ase sute #i
#aptezeci de si&"oluri8 ale unei cunoa#teri #i &ai !nalte/
Sea&n pu)in cu divizarea 1izicii !n 1izic ato&ic, 1izica
particulelor, astro1izica #i a#a &ai departe$ Sau ter&enul
4eneral de "iolo4ie, care acoper un spectru de la ani&ale
&onocelulare la insecte, ele1an)i, &er4(nd p(n la
e+o"iolo4ie$
%da& i*a lsat cartea sa 1er&ecat 1iului su de C0 ani
Set'$ %cesta tre"uie s 1i 1ost un 1lcu tare dez4'e)at,
pentru c %da& i*a vor"it !n a&nunt 7despre puterile
cr)ii8, dar #i 7unde se a1l puterea #i &iracolele8$ @l i*a
e+plicat 1iului #i cu& s*a 1olosit de scrisoare, plus c ar 1i
ascuns*o !ntr*o crptur !ntr*o st(nc$
Set' a pri&it instruc)iunile paterne, a !nv)at cu silin)
de la sa1irul cel s1(nt #i !n 1inal a construit 7un c'ivot de
aur, a pus cartea !n el #i a ascuns 'ivotul !ntr*o pe#ter:8
Noarte &ul)i ani dup aceea, cunoa#terea din sa1ir a
trecut !n &(inile lui Noe, o&ul care a salvat o&enirea de
Potop, care a 1olosit*o pentru a !n)ele4e &ersul planetelor
!n ceruri, 7#i de ase&enea cile ur&ate de %lde"aran,
Orion #i Sirius: 3e ase&enea nu&ele tuturor cerurilor !n
parte: ;i nu&ele servitorilor cele#ti8$
Nantastica poveste a cr)ii lui %da& o pute&
cate4orisi u#or drept 7o si&pl poveste8$ 3a, a& putea,
dac n*ar e+ista c(teva ar4u&ente !&potriv$
.n)ele4 nevoia de a*i 7strecura8 &eta1oric vor"ind
*str*str&o#ului nostru o carte, pentru c sin4uraticul
patriar' tre"uie s 1i cptat cunoa#terea de undeva$ .ns
ideea cu sa1irul &i se pare ca& 4reu de crezut$ 0u&
3u&nezeu le*a trecut prin cap o ase&enea idee/ Ideea
unei enciclopedii stocate !ntr*o piatr pre)ioas tre"uie s
1i 1ost cu totul necunoscut acu& c(teva secole, nu &ai
spun de ni#te &ilenii$ .n zilele noastre, ave& te'nolo4ii
care ne per&it s stoc& cantit)i i&ense de in1or&a)ie !n
cristale$ .n plus, se spune c %da& purta dialo4uri cu
cartea$ 0u& s*a aGuns la asta/ Tnde a 4sit autorul
pove#tii aceast idee/ %stzi, practic toat lu&ea
7dialo4'eaz8 cu co&puterul propriu$ 3ar acest &od de
4(ndire nu se potrive#te deloc cu trecutul nostru
!ndeprtat$ ;i de unde s 1i venit ideea, acu& c(teva &ii
de ani, s se adau4e detalii cu& ar 1i 7#aptezeci #i dou de
tipuri de #tiin)8, despre care se spune c ar 1i 1ost
con)inute !n carte/ Sau cele 7#ase sute #i #aptezeci de
si&"oluri ale secretelor !nalte8, sau cele 7cincisprezece
sute de c'ei8/ In1or&a)ii at(t de detaliate nu vin din senin$
Nu inten)ionez s e+a4erez con)inutul acestei cr)i de &ult
pierdute, totu#i nu & pot !&piedica s & !ntre" de ce
povestitorul acord o at(t de &are i&portan) unor
anu&ite constela)ii stele$ 3e ce era at(t de i&portant
pentru %da& #i ur&a#ii lui s cunoasc dru&ul pe cer al
lui %lde"aran, Sirius sau Orion/ %cestea nu au nici cea
&ai &ica i&portan) pentru vreun calendar terestru$
Se spune c %da&, Set' #i Noe ar 1i a1lat #i ei nu&ele
7cerurilor8 din aceea#i carte$ Ia sta)i pu)inP Parc e+ist
doar un cer$ 3espre ce e vor"a/
3e 1apt, pute& a1la despre ele !n vec'ile le4ende
evreie#ti$ Pri&ul cer se nu&e#te Wilon, #i din el este
o"servat o&enirea$ 3easupra lui Wilon se 4se#te RaXia,
!n care se 4sesc stelele #i planetele$ Tr&torul nivel se
nu&e#te S'e'aXi&, iar deasupra lui, Ue"ul, 9aon #i
9a=on$ .n s1(r#it, deasupra lui 9a=on se !ntinde al
#aptelea #i cel &ai !nalt cer, %ra"ot'$ Se spune c acesta
din ur& ar 1i locuit de 'eruvi&i, con)in(nd #i corpurile
cere#ti cunoscute drept Ro)ile s1inte$ %desea sunt 1urnizate
#i distan)ele dintre di1erite ceruri, !&preun cu unit)ile de
&sur #i perioadele de ti&p2 de pild, !ntre ceruri se a1l
7scrile8 #i 7epoci !ntinz(ndu*se pe cinci sute de ani8$
%sta !nsea&n cltorii spa)iale al nai"ii de lun4i$
%ceast poveste rsu1lat venit din vre&urile
strvec'i sun a"solut i&plauzi"il$ %cu& aproape trei sute
de ani, teolo4ul dr$ @isen&en4er considera !n "taie de Goc
toate acestea drept 71antezii ne"une#ti8$ He4endele sunt o
1or& 1oarte i&precis de povestire, !n acela#i ti&p
4rote#ti #i &inunate, 1ascinante #i pline de s(n4e$ 9ai
&ult, le4endele au tendin)a de a ne4liGa cronolo4ia #i nu se
preocup deloc de eveni&ente istorice !n detaliu$ He4enda
este o 7specula)ie popular #i 1antezie popular8 #i totu#i
ea r&(ne cu&va !n &e&oria colectiv$ 3ar le4endele #i
&iturile nu apar din senin$ Nu sunt pur #i si&plu ni#te
nscociri ele con)in !ntotdeauna un s(&"ure de adevr
care 1oarte adesea se 4se#te *a'aP
- .n tradi)iile a nu&eroase alte popoare sau
civiliza)ii, de#i su" alte nu&e #i cu al)i eroi$
O creatur venit din &are$
@ drept, nu a& 4sit !nc ni&ic despre &anuscrisul
5o6nic'$ 3ar a& vrut s insist asupra ideii &ele c zeii
sau !n4erii cu alte cuvinte, 1iin)e care nu sunt de pe acest
P&(nt au dictat sau au trans&is cu&va o&enirii ni#te
cr)i$ Poate a)i auzit de le4endara creatur Oannes Jnu&it
de su&erieni %"4alluK$
Pe vre&ea c(nd %le+andru 9acedon !nc do&nea la
La"ilon J!n Gurul anului BF0 !$e$n$K, acolo locuia un preot
#i istoric al lui 9ardu= Jcunoscut #i su" nu&ele de Lel sau
LaSalK, nu&it Lerossus$ Lerossus a scris !n 4rece#te o
oper !n trei volu&e, La"6loniaca$ Pri&a carte se ocupa
de astrono&ie #i de crearea lu&ii cea de*a doua scrie
despre cei C0 re4i care au do&nit !nainte de Potop #i
despre cei DE de re4i de dup Potop$ % treia carte este o
cronic istoric a perioadei de p(n la do&nia lui
%le+andru 9acedon$ 3in ne1ericire, ne*au r&as doar
c(teva 1ra4&ente din La"6loniaca, dar ave& citate din ea
!n cr)ile lui Hucius Seneca #i de Nlavius Oosep'usi,
conte&poran al lui Iisus$ Lerossus se re1er la un
docu&ent &ult &ai vec'i, scriind2
.n pri&ul an a aprut, din acea parte a 9rii @ritreene
QGol1ul Persic de aziR, care &r4ine#te La"ilonia, un
ani&al !nzestrat cu ra)iune, pe nu&ele lui Oannes: 5ocea
lui era articulat #i u&an #i s*a pstrat o i&a4ine a sa
p(n !n zilele noastre$ %ceast creatur #i*a petrecut zilele
printre oa&eni, dar nu &(nca nici un 1el de 'ran> He*a
o1erit oa&enilor !n)ele4erea literelor #i a #tiin)elor #i a
artelor de toate 1elurile, I*a !nv)at s construiasc ora#e #i
te&ple, cu& s !ntoc&easc le4i #i cu& s &soare
p&(nturile$ He*a artat cu& s pun se&in)e !n p&(nt #i
cu& s culea4 1ructele> i*a !nv)at toate lucrurile care i*au
1cut s*#i triasc via)a ca ni#te oa&eni$ 3e atunci #i p(n
acu&, ni&ic de su"stan) nu s*a &ai adu4at, ni&ic nu a
!&"unt)it !nv)turile lui$ Oannes a scris #i o carte
despre apari)ia o&ului #i despre ori4inile strilor civile, pe
care a dat*o apoi o&enirii Qitalicizarea apar)ine autoruluiR$
Oare a e+istat aceast carte/ S &ai 1ie vreo copie
ascuns pe undeva, su" un te&plu antic, ve4'eat de
pzitori cu 4lu4i pe cap, care ei !n#i#i nu au idee despre
co&oara pe care o au !n pstrare/ Pare li&pede c nici
&car !n vre&ea lui Lerossus nu 4seai cartea lui Oannes
la "i"lioteca de la col)$ S 1ie deci doar ni#te si&ple
trncneli/
Ia sta)i pu)inP .n cartea s1(nt a per#ilor, %vesta, o
1iin) &isterioas nu&it Y&a apare din &are #i le o1er
oa&enilor cunoa#terea$ .n le4endele 1enicienilor, o
creatur cu acelea#i ori4ini #i posi"ilit)i este cunoscut
su" nu&ele de Taut, iar !n 0'ina %ntic, pe vre&ea
!&pratului Nu=*Hi, o 1iin) nu&it 9en4*'o a ie#it din
ap2 7un &onstru cu trupul unui cal #i cu capul unui
dra4on, a crui spinare era plin cu t"li)e u&plute cu
litere8$ 9arele &aestru ti"etan Pad&asa&"'ava, cunoscut
#i su" nu&ele T*R46a" Pad*9a, a adus din ceruri te+te de
ne!n)eles$ .nainte s &oar, ucenicii lui au depozitat aceste
te+te !ntr*o pe#ter, pentru ti&puri viitoare, 7!n care ele
vor putea 1i !n)elese8$ 0el &ai pro"a"il, a& 1i avut acela#i
succes !n desci1rarea lor pe c(t a& avut cu &anuscrisul
5o6nic' care a 1ost scris acu& doar c(teva sute de aniP
.n)elepciune venit de la zei$
;i de unde a cptat o&enirea toate aceste &etode de
scriere/ %u 1ost pur #i si&plu nscocite/ 0unei1or&e,
'iero4li1e, al1a"eturi/ 3ac e s te iei dup cronicile
antice, ni#te zei parc tra#i la indi4o i*au !nv)at pe cei
7ale#i8 s scrie$ Pro"a"il i*au ales pe cei &ai inteli4en)i
oa&eni pe care i*au 4sit$
3iodor din Sicilia, autorul operei !n A0 de volu&e
7Li"lioteca Istoric8, ne spune !n pri&ul volu& cu& au
creat zeii &ulte ora#e nu&ai !n @4ipt #i cu& #i*au lsat
pro4eniturile !n ur&a lor2 79ai !nt(i, zeii au scpat
o&enirea de cani"alis&8$ %poi, spune 3iodor, au !nv)at
oa&enii artele, &ineritul, cu& s 1ac unelte, cu& s are
p&(ntul #i cu& s 1ac vin$ 0'iar #i arta scrisului tot de
la zei vine2 7%nu&e, ei au 1ost pri&ii care au cate4orisit #i
dezvoltat toate li&"ile ce se pot !n)ele4e #i &ulte lucruri
care nu purtau nu&e au cptat unul$ Inventarea scrisului i
se datoreaz tot lui QzeuluiR:8
%ceste pove#ti !#i au !n &od evident ori4inea nu !ntr*
una, ci !n &ai &ulte surse antice$ Nra4&entele se potrivesc
cu toatele, e+act ca !ntr*un ro&an poli)ist$ ;i nu tre"uie s
1ii S'erloc= Hol&es ca s asa&"lezi toate ele&entele
disparate$ %ce#ti zei #i !n4eri au e+istat c'iar dac ideea
te 1ace s vrei s*)i s&ul4i prul din cap$ ;i tot ei au
produs sc'i&"rile ulterioare$ 0el &ai i&portant &artor al
tuturor acestora a 1ost @noc'$ S scriu din nou despre el
este aproape Genant, pentru c &*a& ocupat de el !n
nu&eroase cr)i$ 3ar pentru a su"linia a1ir&a)ia &ea c au
e+istat ni#te personaGe de provenien) e+traterestr pute)i
s le spune)i zei sau !n4eri, dac dori)i care au instruit
o&enirea, au adus literele #i c'iar au !nv)at oa&enii s
scrie, este 1oarte 4reu s*l i4nor pe @noc'$ Se consider c
el este sin4urul &artor ocular, participant !n persoan la
eveni&ente, care #i*a scris toate cronicile la persoana I$
@noc' este un e+e&plu per1ect despre cu& teolo4ia
de1or&at a reu#it, ti&p de &ulte secole, s 1alsi1ice
adevrul #i s &ture 1aptele su" pre#, trans1or&(nd o
oper "azat pe e+perien) !ntr*un tal&e#*"al&e# de vor"e
1r noi& #i interpretri nu&ai c(nd & 4(ndesc la asta
#i & apuc 1uria$ Totu#i, nu e deloc 4reu s de&a#ti unele
dintre aceste i&"ecilit)i teolo4ice$ @ su1icient s
e+a&inezi con)inutul$
.n ceea ce*l prive#te pe @noc', sunt pus !n 1a)a
aceleia#i dile&e cu cele din cr)ile anterioare2 cu& le
e+plic ceva cititorilor &ei 1r a repeta lucruri scrise
anterior/ Pentru pro1esorii de liceu sau lectorii de
1acultate, lucrurile sunt si&ple2 ei presupun lini#ti)i c
studen)ii lor cunosc deGa 1unda&entele$ 3ac nu cuno#ti
al1a"etul, nu po)i citi$ 3ar eu nu pot presupune c tu,
cititorule, ai auzit deGa de @noc'$ Poate e#ti un cititor nou,
care toc&ai a descoperit &odul &eu de a privi lucrurile$
Pe l(n4 asta, &ulte din cr)ile &ele &ai vec'i #i*au
epuizat tiraGul$ 0e e de 1cut/ %& s !ncerc s tai acest
nod 4ordian2 voi repeta nu&ai ce este necesar pentru
cititorii noi, deci repetrile nu vor 1i toc&ai repetri$ O
parantez pentru vec'ii &ei cititori 1ideli2 !n prezenta carte
ve)i a1la lucruri despre @noc' care nu au 1ost dezvluite
niciodat$
Nu sunt &are a&ator al literaturii teolo4ice
!ntortoc'eate, dar !i ad&ir pe "r"a)ii responsa"ili pentru
crearea ei Jda, aici e vor"a doar de "r"a)iPK$ Traductorii
din vec'i&e ai te+telor lui @noc' erau cu to)ii "r"a)i
e+tre& de "ine instrui)i$ Nr e+cep)ie, ei vor"eau &ai
&ulte li&"i, erau oa&eni de o i&aculat inte4ritate #i
1ceau un e1ort sincer de l&urire a unor &istere vec'i de
&ii de ani$ 3ar erau cu to)ii teolo4i, cuv(nt care deriv din
t'eos QzeuR #i lo4os Qcuv(ntR deci 7cuv(ntul lui
3u&nezeu8$ 3ar de 1apt teolo4ia nu se ocup doar cu asta$
To)i ace#ti teolo4i ai vre&urilor de &ult apuse erau,
evident, a"solut convin#i c ei lucreaz cu cuvintele lui
3u&nezeu alt1el, nu ar 1i ales acea carier dar aceast
convin4ere !ns#i este unul din aspectele credin)ei$ @i
credeau sincer c aceste scrieri s1inte #i uneori nu c'iar
at(t de s1inte veneau direct din 4ura lui 3u&nezeu, c
acesta le dictase sau le relevase cu&va ctre cei ale#i, !ntr*
una din cile lui &inunate$ 0e r&(ne din te+te dac se
eli&in ele&entul credin)/ 0uvintele !nsele: %cestea nu
pierd ni&ic, cu e+cep)ia s1in)eniei$ @le r&(n la 1el de
venera"ile, pentru c sunt vec'i po)i s le tratezi cu
respect, pentru c prezint eveni&ente din epoci apuse
pentru noi ele ar tre"ui s 1ie analizate #tiin)i1ic, pentru c
sunt !nvelite !ntr*un &aterial e+tre& de interesant, !ndat
ce un te+t !#i pierde din s1in)enie, el poate 1i discutat
o"iectiv$ Nu&ai ideea noastr de inviola"ilitate a acestor
docu&ente ne !&piedic s le 1ace& o analiz ri4uroas$
S !ncepe&, deci, s cltin& serios "arcaP
Povestea lui @noc'$
0ine este acest personaG nu&it @noc'/
.n 7He4endele antice ale evreilor8, @noc' este un
7re4e peste to)i oa&enii8, care a do&nit e+act 2AB de ani$
.n cartea Genezei, @noc' este &en)ionat ca 1iind unul
dintre cei zece patriar'i care au do&nit !nainte de Potop$
.n Li"lie, @noc' este a&intit !n cinci propozi)ii JGeneza
F22C*2AK2 7J2CK Pe c(nd avea EF de ani, @noc' a devenit
tatl lui 9atusale&$ J22K Iar dup ce a devenit tatl lui
9atusale&, @noc' a p#it alturi de 3u&nezeu ti&p de
B00 de ani #i a avut #i al)i 1ii #i 1iice$ J2BK 0u totul, @noc'
a trit BEF de ani$ J2AK @noc' a p#it alturi de 3o&nul>
apoi nu a &ai 1ost, pentru c 3u&nezeul l*a luat la @l$8
3isprut pur #i si&plu !ntr*o clipit$ .n li&"a e"raic,
@noc' !nsea&n 7cel ini)iat8, 7cel care !n)ele4e8 sau 7cel
!nde&(natic8$ ;i, slav 3o&nului, acest ini)iat a avut 4riG
ca toat cunoa#terea lui s nu dispar odat cu el, spre
disperarea ne"unilor care ar 1i pre1erat s*l vad pe @noc'
dispr(nd !n 1u&, cu tot cu #tiin)a lui$ %sta pentru c
@noc' este o "o&" pentru societatea de azi #i
pro"le&ele a"ia !ncep$ 3ar s ne opri& pu)in2 ce alte
popoare, !n a1ara israeli)ilor, &ai au ceva de spus despre
@noc'/ .n @4iptul %ntic, @noc' a 1ost constructorul 9arii
Pira&ide, sau cel pu)in a#a a1ir& TaXi al*3in %'&ad i"n
%li i"n %"d al*Yadir i"n 9u'a&&ad al*9aXrizi JCBEB*
CAA2K !n lucrarea sa ?'itat$ %cesta noteaz c @noc' era
cunoscut su" di1erite nu&e pentru di1erite popoare2
Saurid, Her&es, Idris #i @noc'$ Hat un pasaG din ?'itat,
capitolul BB2 pri&ul Her&es, cel nu&it de trei ori !n
calitatea lui de pro1et, de re4e #i de !n)elept Jeste cel nu&it
de evrei @noc', 1iul lui Oared, 1iul lui 9a'alel, 1iul lui
?enan, 1iul lui @nos, 1iul lui Set', 1iul lui %da&
"inecuv(ntat 1ie nu&ele lui iar acela este IdrisK, a citit !n
stele c va veni Potopul$ %poi a pus s se construiasc
pira&idele #i a ascuns !n ele co&ori #i cr)i de !nv)tur
#i tot ceea ce el se te&ea c ar putea 1i pierdut alt1el, ast1el
!nc(t acele lucruri s r&(n !n si4uran)$
.n con1or&itate cu lista re4ilor su&erieni 7WLAAA8,
un "loc de piatr 4ravat ce poate 1i ad&irat la Hondra, la
Lritis' 9useu&, !ntre Nacere #i Potop au do&nit C0 re4i$
Hun4i&ea total a do&niilor lor a 1ost de AFE 000 de ani$
3up Potop, re4ii au co"or(t !nc o dat din cer, Gudec(nd
dup lista re4ilor su&erieni$ Se pare c le ca& plcea pe
planeta al"astr$ 0ei 2B de re4i care au ocupat tronul dup
Potop au avut parte de o perioad &ai scurt, totu#i destul
de se&ni1icativ, de 2A$FC0 ani, trei luni #i trei zile #i
Gu&tate !n care au 1ost stp(ni$ Se spune c al #aptelea
dintre conductorii de dup potop ar 1i trit !n ora#ul
Soarelui, Sippar$ Se spune c zeii S'a&as' #i %dad l*ar 1i
ales s 1ie pri&ul care s !nve)e arta scrierii #i cea a
pro1e)iei$ %cest al #aptelea re4e a 1ost at(t de &are, !nc(t
se spunea c &arele conductor "a"ilonian
Ne"uc'adnezzar I J!n Gur de CC00 !$e$n$K ar 1i ur&a#ul lui
pe linie direct$ Traducerile scrierilor cunei1or&e,
e1ectuate !n ulti&ele zeci de ani au artat c acest al
#aptelea re4e este cel care 7a urcat la ceruri8$ 0a @noc'$
Su&erolo4ii, ca #i teolo4ii, !noat !n curentul ra)ional
conte&poran a&"ele cate4orii interpreteaz toate acestea
drept un soi de 0o"or(re din 0eruri #i consider te+tele
cunei1or&e drept 7cele &ai ti&purii !nre4istrri ale unei
%scensiuni8$ Personalitatea acestui al #aptelea do&nitor al
ora#ului Soarelui, Sippar, 7a inspirat 1anteziile #i
1a"ula)iile ulterioare din iudais&8$ 3rept dovad a acestui
1apt, ave& !ntreptrunderea &ultor 1ra4&ente din
diversele cr)i ale lui @noc'$ 3ar acu& v voi arta de ce
aceast idee este de 1apt &ult &ai cuprinztoare$
3escoperirea 0r)ii lui @noc'$
5estea descoperirii 0r)ii lui @noc' a aGuns !n @uropa
!n pri&a Gu&tate a secolului M5III$ .n ti&p ce e+plora
%1rica, aventurierul sco)ian Oa&es Lruce JCIB0*CI9AK nu
nu&ai c a descoperit Nilul %l"astru, dar a #i adus la
Hondra trei copii ale cr)ii lui @noc'$ Te+tele au 1ost
traduse destul de sla" !n en4leze#te de ctre pro1esorul
Ric'ard Haurence, !ns @noc' nu a devenit un su"iect de
discu)ii #tiin)i1ice dec(t dup ce orientalistul #i teolo4ul
protestant 4er&an %u4ust 3ill&an JCD2B*CD9AK a tradus
sulurile !n 4er&an$ 3e atunci, &ai &ult de B0 de alte
&anuscrise etiopiene s*au alturat docu&entelor ori4inale$
3ar unde a o")inut Lruce docu&entele/
0(nd, !n secolul I5, prin)ii Lisericii au editat Jsau, ca
s 1olosi& ter&enul te'nic, au canonizatK Li"lia, ei au
avut la dispozi)ie &ult &ai &ulte docu&ente dec(t cele
care apar !n Li"lie$ .ns &ulte din aceste docu&ente erau
inco&plete, aveau lacune sau pur #i si&plu erau
neinteli4i"ile$ %ceste te+te respinse nu au 1ost totu#i pur #i
si&plu aruncate$ @le *inclusiv te+tele lui @noc'au 1ost
puse la pstrare$ Tlterior, te+tele aveau s 1ie cunoscute
drept 7%pocri1e #i pseudoepi4ra1e ale 5ec'iului
Testa&ent8$ Pe de alt parte, Liserica %"isinian l*a inclus
pe @noc' !n canonul ei unul din &otivele principale
pentru care Oa&es Lruce a descoperit te+tul !n @tiopia$
Tlterior s*a descoperit o versiune slavon a aceleia#i 0r)i
a lui @noc', iar o serie de co&para)ii lin4vistice
co&petente au artat c ase&narea dintre aspectele
1unda&entale ale celor dou cr)i nu poate 1i atri"uit
dec(t 1aptului c au un autor co&un$ Iar de aici au !nceput
disputele teolo4ice$
0artea lui @noc' descrie o &ul)i&e de lucruri
i&posi"ile2 cltorii !n ceruri, vizite !n alte lu&i, !nv)turi
astrono&ice, discu)ii cu 7!n4erii8 #i cu o 1iin) nu&it
70el &ai !nalt8, plus tri"unale pentru 7!n4erii czu)i8 #i
pentru oa&eni 0e !nsea&n toate acestea/
Teolo4ii #i savan)ii de 1actur clasic, oa&eni cu
capacit)i lin4vistice 1eno&enale, dar ur&rind cu to)ii
7t'eos lo4os8 #i psi'olo4ia reli4ioas, au cutat solu)ii$ 0e
altceva ar 1i putut 1ace/ 3escrierile lui @noc' au 1ost
trans1or&ate !n 7para"ole8 Jnu&ite uneori 7si&ilitudini8K,
7viziuni8, 7inspira)ii8, 7vise8, 7inven)iuni8, 7pove#ti8, sau
#i asta e cirea# de pe tort, se sus)ine c !ntrea4a 0arte a
lui @noc' ar 1i opera a c(torva preo)i evrei #i c !ntrea4a
istorie ar 1i pur #i si&plu o 7!ntruc'ipare a rasei evreie#ti8$
.ntr*adevr, 0artea lui @noc' a 1ost !n &od repetat
diluat #i sc'i&"at e+act cu& a 1ost cazul cu te+tele
pri&are ale Noului Testa&ent$ 3e pild, ter&enul de 71iu
al o&ului8 care apare !n te+t este !n &od vizi"il adu4at
ulterior de un scri" etiopian$ %cela#i este cazul #i cu cei
ale#i #i cei drep)i$ Teolo4ii ar4u&enteaz c ace#ti din
ur& ter&eni se re1er la rasa evreiasc$ .ntrea4a
c'estiune devine #i &ai con1uz atunci c(nd, undeva prin
secolul 5, apare o versiune evreiasc a 0r)ii lui @noc', cu
nenu&rate detalii, dar nu a 1ost luat !n serios pentru c
era considerat rodul unei viziuni a evreului Ra""i
Is'&aSel$ %ceasta a condus la cate4orisirea 0r)ii lui
@noc' alturi de scrierile 4nostice$ .n prezent,
4nosticis&ul este !n 4eneral asociat cu un tip de 1iloso1ie
esoteric, Weltansc'auun4 sau reli4ie$ 0uv(ntul 4recesc
4nosis !nsea&n 7recunoa#tere8$
Indi1erent de &odul !n care #i*a cptat Ra""i
Is'&aSel &isterioasa in1or&a)ie, el nu putea s o 1i
inventat pur #i si&plu, pentru c e &ult prea co&ple+ #i
detaliat$ .nainte s trec la versiunile slavon #i 4reac ale
0r)ii lui @noc', iat c(teva curioase 1r(nturi de
in1or&a)ie din te+tul evreiesc$
0artea evreiasc a lui @noc'$
Ra""i Is'&aSel sus)ine c ar 1i cltorit p(n la cer,
unde ar 1i !nt(lnit un !n4er nu&it 9etatron, care i*a
prezentat locurile$ @+act acela#i 9etatron s*a artat apoi a
1i ni&eni altul dec(t @noc'$ Spre deose"ire de celelalte
versiuni, !n cartea evreiasc 9etatronW@noc' nu este
capa"il s se !ntoarc pe P&(nt #i la oa&eni, ci r&(ne !n
i&ediata vecintate a 70elui &ai !nalt8, unde poate 1i
!nt(lnit doar de clarvztorul Ra""i Is'&aSel$
9etatronW@noc' !i spune ra"inului c 3o&nul !l nu&e#te
70el T(nr8$ @l #i e+plic de ce2 7Nericit e#ti tu #i 1ericit
tatl tu pentru c %toate1ctorul te iu"e#te$ Iar pentru c
eu sunt &ic #i un t(nr !ntre ei, prin zile, luni #i ani, prin
ur&are ei !&i spun 70el T(nr77$
3ar cu& a aGuns 9etatronW@noc' !n !&pr)ia
cereasc/
0(nd 0el S1(nt, "inecuv(ntat 1ie @l, a dorit s &
ridice !n trii, !n 1a)a oc'ilor Hui, &ai !nt(i l*a tri&is pe
%nap'iel, prin)ul, #i &*a ridicat !n &iGlocul lor, !n 1a)a
oc'ilor lor #i &*a crat !n tria triilor pe o trsur tras de
cai de 1oc: 0(nd 0el S1(nt, "inecuv(ntat 1ie @l, &*a luat
departe de 4enera)ia Potopului, &*a ridicat pe aripile
v(ntului la S'e=ina p(n la cel &ai !nalt cer #i &*a dus !n
palatele cele &ari de la %ra"ot' RaXia !n trii, unde Qse
poate vedeaR 4loriosul tron al 3o&nului*S'e=ina$
%1l& ast1el c 70el S1(nt8 !l iu"e#te 1oarte &ult pe
0el T(nr$ .ntr*adevr, !l iu"e#te c'iar 7&ai &ult dec(t pe
Qto)iR servitorii Hui8 #i a scris de aceea litere cu un stil de
1oc, dezvluindu*i lui 9etatronW@noc' nu nu&ai cu& au
1ost create 0erul #i P&(ntul, ci #i &rile #i r(urile, &un)ii
#i dealurile, 1ul4erul, tunetul, sunetul #i 1urtuna #i c'iar #i
planetele #i constela)iile$
Nu e ru s pri&e#ti, ca 9etatronW@noc', o at(t de
cuprinztoare cunoa#tere interstelar$ Tn 4(nd care nu*&i
d pace & conduce la %vra&, care, de ase&enea, a urcat
la 0eruri #i a vzut P&(ntul 7su" el8$ Sau la @n=idu, din
@popeea lui G'il4'a&e#, care este purtat de*a latul
P&(ntului pe 7aripile unui vultur8$ Sau 70ltoria lui
%rGuna spre cerul lui Indra8$ Iar c(nd !n 0artea lui @noc'
apar 7ro)i8 cere#ti #i 7palate pe 1ir&a&ent8, !&i vin !n
&inte 7ro)ile8 din 0artea lui 3za6rr #i 7ora#ele cere#ti8
din epopeea sanscrit 9a'a"'arata$ @+ist nenu&rate
cazuri si&ilare !&pr#tiate prin toat literatura clasic$
3eose"irea dintre teolo4i #i su"se&natul este aceea c eu
a"ordez te+tele din toate reli4iile #i din toate re4iunile
lu&ii, !n ti&p ce savan)ii tradi)iei iudeo*cre#tine se
rezu& la scrierile din Li"lie #i apocri1e$ To)i, p(n la
ulti&ul, 1ac asta$
.n 0artea lui @noc', versiunea e"raic, Ra""i
Is'&aSel listeaz o &ul)i&e de diverse lu&i JplaneteK
!&preun cu detalii despre ele$ @l cunoa#te nu&ele
1iecruia dintre liderii, prin)ii sau re4ii lor, "a c'iar ne
vor"e#te despre o "i"liotec celest2 7;i a adus !naintea
noastr o cutie pentru scrieri, cu 0artea %&intirilor #i le*a
pus !n 1a)a 0elui S1(nt, "inecuv(ntat 1ie @l$ ;i a rupt
pecetea de pe lad, a desc'is*o, a scos cr)ile dinuntru #i i
le*a dat 0elui S1(nt, "inecuv(ntat 1ie @l:8
0eruri, s1in)i, 0el &ai !nalt, prin)i, servitori,
ar'an4'eli, ro)i, planete, care de 1oc, le4iuni celeste
3u&nezeule &areP Oare c'iar a e+istat acest @noc'/ P(n
acu&, v*a& prezentat #apte dintre nu&ele lui2 @noc',
Saurid, Her&es, Idris, 9etatron, 0el T(nr, #i al #aptelea
re4e dinainte de potop$ 0are este totu#i nu&ele lui
adevrat/
Pro"a"il niciuna dintre variantele noastre de
pronun)areWscriere$ Hi&"a e"raic "i"lic era o li&"
scris nu&ai !n consoane nu e+istau deloc vocale$ Pentru
a o 1ace &ai u#or de citit, vocalele sunt indicate, dac sunt
indicate, printr*un siste& de puncte JniXXudK$ 3ac e s
citi& 1onetic nu&ele lui @noc', acesta ar putea 1i 1oarte
"ine Inic', Onuc' sau %nic', iar 9etatron ar putea 1i c'iar
9ototran$ @vident, nu iau !n calcul interpretrile
ca"alistice, pentru c !n acel siste& 1iecare liter capt #i
o valoare nu&eric$
@+per)ii !n li&"a e"raic esti&eaz c te+tele
etiopiene ori4inale au 1ost scrise !ntre secolele 5 #i II !$e$n$
Iar asta ne duce direct la pri&a pro"le&$ 3in te+tele
!nsele, rezult c te+tele se ocup de istoria celui de*al
#aptelea patriar'$ Nu&ele lui era #i aici pstr& 1or&a
standard @noc'$ Prin ur&are, nu&ele lui este le4at de
0r)ile lui @noc'$ 3ar, pe de alt parte, @noc' nu a trit
!ntre secolele 5 #i II !$e$n$
%sta !nsea&n c in1or&a)ia ori4inal tre"uie s 1i
1ost scris &ult &ai devre&e, !nainte de potop$ %cest
lucru este con1ir&at de ctre autorul !nsu#i, dup cu& se
poate vedea clar din ur&toarele e+e&ple2 Jnu&erele din
paranteze se re1er la capitol #i versetK$

JDC,C #i ur&toareleK 7;i el 4rit*a ctre &ine2 75ezi,
@noc', aceste t"li)e cere#ti, cite#te ce este scris pe ele #i
)ine &inte toate 1aptele$7 ;i a& vzut t"li)ele cere#ti #i
a& citit totul ce era !n ele:8

JD2$CK 7;i acu&, 1iul &eu, 9atusale&, toate aceste
lucruri le nu&r aici pentru tine #i )ie le las prin scrisP:
Pstreaz, 1iul &eu, 9atusale&, cr)ile pe care tu le*ai
pri&it din &(inile tatlui tu #i d*le &ai departe
4enera)iilor de pe lu&e:8

JDB$2K 73ou vedenii a& vzut !nainte s iau o so)ie,
iar una era 1oarte deose"it de cealalt2 pri&a c(nd a&
!nv)at s scriu2 a doua !nainte s o iau pe &a&a ta: 7

JDI,B #i ur&toareleK ;i aceia trei care au venit ulti&ii
&*au luat de &(ini #i &*au dus sus, departe de oa&enii
P&(ntului, #i &*au ridicat !ntr*un loc &(ndru, unde &i*
au artat un turn ridicat &ult deasupra p&(ntului #i toate
cul&ile erau dedesu"t$8

J9C,CK Iar acu&, 1iul &eu, 9atusale&, c'ea& la
&ine to)i 1ra)ii #i adun*i la &ine pe to)i 1iii &a&ei tale:8

J92,CK 7@noc' !ntr*adevr a scris aceast !nv)tur
co&plet a !n)elepciunii:8
%ceste citate arat c @noc' a 1ost acela, indi1erent de
nu&ele su" care a 1ost cunoscut !n ti&pul vie)ii, care a
scris aceste versete$ @l con1ir& c el este autorul prin
1olosirea persoanei I, de parc s*ar 1i te&ut c alt1el
&in)ile celor din viitor ar 1i prea li&itate pentru a !n)ele4e$
;i, !ntr*adevr, p(n !n zilele noastre, e+e4e)ii i4nor
1aptul c acest docu&ent este scris la persoana I$ .n esen),
ori4inalul cr)ii a 1ost conceput de acel @noc' dinainte de
Potop, alt1el e 4reu de !nc'ipuit cu& l*ar putea nu&i pe
9atusale& 1iul su, sau cu& ar scrie toat 4enealo4ia de
la %da& p(n la el$ S spui c e un 1el de 1als pre*cre#tin
!nsea& s acuzi autorul de &inciun de la un capt la
altul$ S ne4i c @noc' este un autor antediluvian
!nsea&n s arunci cu noroi !n !ntrea4a e+e4ez #i este o
!ndeprtare 1unda&ental de realitate$ %ve& a 1ace cu !nc
un e+e&plu revolttor de &anipulare a credincio#ilor$
@vident, 0artea lui @noc' este tratat di&inutiv, ca o
7viziune8$ @ste una din &etodele standard de a !nltura
ceea ce alt1el ar 1i prea 4reu de !n)eles$ Naptul c @noc' ne
spune !n &od repetat c este per1ect treaz este 7ascuns su"
pre#8$ .n plus, el d 1a&iliei instruc)iuni precise pentru ce
tre"uie 1cut dup plecarea lui$ Greu po)i considera asta
drept 7viziunea propriei lui &or)i8 !nc o idee de#teapt
a e+e4e)ilor pentru c 1oarte cultul @noc' se !ntoarce de
la !nt(lnirea cu !n4erii !ntr*o 1or& 1izic per1ect$ Nu&ai
la s1(r#itul pove#tii !#i ia el ulti&ul "un*r&as de la ai lui
!ntr*un car de 1oc$
%devrul din spatele lui @noc'$
@noc', sau 9ister M cred c a& s pstrez ideea de
al #aptelea patriar' #i a& s*i spun @noc' de acu& !ncolo
a trit !ntr*o epoc !n care nu se #tia ni&ic despre
te'nolo4ia &odern$ Nu avea cu& s #tie despre nave*
"az, navete, l&pi de cap, di1uzoare, dispozitive radio,
&otoare z4o&otoase etc$ Tot ce a trit el a tre"uit s 1ie
para1razat, c'iar dac era !n pozi)ia de a descrie direct, pur
#i si&plu pentru c !i lipsea voca"ularul necesar$ Sti&ate
cititor, te ro4 s !ncerci s*i descrii un elicopter sau un
radio unui o& din @poca de Piatr$ 5ei intra inevita"il
!ntr*un Goc de tipul 7arat ca& ca asta8$ Sau !ncearc s*i
e+plici o scar !n spiral cuiva, 1r s 1olose#ti i&a4ini$
5a tre"ui s*)i 1olose#ti &car &(inileP
Iar lucrurile devin tot &ai di1icile odat cu 1iecare
nou 4enera)ie care !ncearc s !n)elea4 #i s interpreteze
te+tul lui @noc' #i evidentP
- @#ueaz total !n a !n)ele4e ce este descris acolo$
Incapa"ili s !n)elea4 ce citesc, scri"ii ulteriori s*au
scu1undat !n 1antezia &eta1orelor lor orientale #i ast1el au
dat na#tere unor opulente istorii ale4orice$ Iar &ai t(rziu
teolo4ii ulti&elor dou secole au !nceput s interpreteze
te+tele dintr*o perspectiv reli4ioas #i au pus capac unui
'aos per1ect$ .n 1inal, ni#te cltori prin cos&os per1ect
nor&ali au devenit !n4eri #i 'eruvi&i, o1i)erii au devenit
ar'an4'eli, iar co&andantul supre& a devenit 70el &ai
!nalt8 sau, &ai ru, 3u&nezeu$ @ste un &cel total2 o
descrcare electric devine o 7li&" de 1oc8, iar puntea de
co&and devine 74loria indescripti"il8$ @ste de !n)eles
c, din punct de vedere teolo4ic, scaunul cpitanului
devine un tron &re), iar tal&e#*"al&e#ul de ne!n)eles al
si&ilitudinilor se trans1or& !n pove#ti #i viziuni$
Nu a& auzit niciodat vreun contraar4u&ent
convin4tor, !n ciuda tuturor discu)iilor 1a"uloase pe care
le*a& avut cu e+per)i !n 5ec'iul Testa&ent #i a torentului
de literatur teolo4ic pe care a& !ncercat s o di4erez$
Interpretrile &ele ale te+tului tre"uie s 1ie 1alse$ Poate
c ar tre"ui s privesc lucrurile din alt un4'i$ 3ar de ce/
Ha ur&a ur&ei, e+plica)iile alternative !n special cele
izvor(te din e+e4ez au produs nu&ai aiureli, iar
ele&entele 1unda&entale din te+t sunt re1lectate !n at(t de
&ulte te+te din a1ara tradi)iei iudeo*cre#tine$
Pri&ele cinci capitole din 0artea lui @noc' anun)
Jsau a#a se considerK un 1el de Oudecat de %poi2
3u&nezeul din 0eruri !#i va prsi re#edin)a #i va co"or!
pe P&(nt cu le4iunile lui de !n4eri$ Tr&toarele
unsprezece capitole descriu ce s*a !nt(&plat cu a#a*
nu&i)ii 7!n4eri aposta)i8, care s*au 7p(n4rit pe ei !n#i#i8
cu 1iicele oa&enilor !nclc(nd direct ordinele lui
3u&nezeu$ %ce#ti 7!n4eri8 au pri&it de la 73u&nezeul8
lor &isiuni at(t de precise, !nc(t nu se potrivesc cu
co'ortele 4azdei celeste$ 3e e+e&plu2 7Se&Gaza a predat
incanta)iile #i tieturile !n rdcini, %r&aros a predat
1ar&ecele, LaraXiGal a predat astrolo4ia, ?o=a"el,
constela)iile, @zeXeel cunoa#terea norilor, %raXiel se&nele
p&(ntului, S'a&siel se&nele soarelui, iar Sariel
&i#carea lunii:8
@ste o 7pro4ra&8 de su"iecte specializate &ult peste
preocuprile locuitorilor P&(ntului de la acea vre&e$
0apitolele CI*BE descriu cltoriile lui @noc' !n
diversele lu&i #i s1ere !ndeprtate$ Teolo4ii nu&esc
acestea para"ole #i si&ilitudini, sau cltoria lui @noc'
prin 4rdina 1er&ecat JGrdina 5irtu)iiK$ Totu#i, @noc' a
pri&it ordinul de a scrie aceste 7si&ilitudini8 pentru a le
pstra pentru 4enera)iile ulterioare$ 3in ce &otiv/ Si&plu2
conte&poranii lui nu erau capa"ili s !n)elea4 aceste
&esaGe> scrierile erau destinate oa&enilor din viitor$ Iar
asta nu este interpretarea &ea este con)inut !n cartea
!ns#iP
0apitolele I2*D2 sunt cunoscute drept 7capitolele
astrono&ice8$ %ici, @noc' pri&e#te instruc)iuni despre
or"itele soarelui #i lunii, despre anii "isec)i, despre stele #i
&ecanica celest$ 0apitolele 1inale con)in discu)iile lui cu
1iul lui, 9atusale&, !n care el anun) venirea Potopului$
Iar toat povestea este !ncununat de plecarea lui @noc'
!ntr*un car de 1oc J!n ce altceva/K$
0artea slavon a lui @noc' con)ine a&nunte
interesante, care nu se 4sesc at(t de detaliat !n versiunea
a"isinian2
3up aceasta, de ase&enea, a& trit dou sute de ani
#i a& !nc'eiat anii to)i ai vie)ii &ele la trei sute #i #aizeci
#i cinci de ani$ .n pri&a zi a pri&ei luni era& !n cas
sin4ur: 3oi oa&eni de o &ri&e i&ens, cu& nu a& &ai
vzut pe p&(nt, apar !n 1a)a oc'ilor$ %veau 1e)e ca
soarele, iar oc'ii de ase&enea erau ca o lu&in arztoare,
iar de pe "uzele lor ie#ea 1oc 'ainele lor #i c(ntecele erau
splendide aripile lor erau &ai strlucitoare dec(t aurul,
&(inile lor &ai al"e ca zpada$ Stteau !n picioare la
captul patului &eu #i &*au c'e&at pe nu&e$ 9*a& trezit
din so&n #i a& vzut li&pede cei doi oa&eni st(nd !n 1a)a
&ea$ I*a& salutat #i a& 1ost cuprins de 1ric, iar 1a)a &ea
era sc'i&"at de 4roaz, iar oa&enii aceia &i*au spus2
70uraG, @noc', nu*)i 1ie 1ric> 3u&nezeul cel nes1(r#it ne*
a tri&is la tine #i iatP 5ei urca la ceruri !&preun cu noi #i
le vei spune 1iilor ti #i tuturor celor din casa ta ce vor
1ace 1r tine pe p&(nt !n casa ta #i s nu te caute ni&eni
p(n c(nd 3o&nul nu te va readuce la ei$8
Interpretarea teolo4ic con1or& creia patriar'ul
antediluvian trie#te o viziune sau un vis nu rezist
analizei$ @noc' se treze#te, se ridic din pat #i apoi
purcede la a da oa&enilor lui instruc)iuni despre ce
ur&eaz ei s 1ac !n a"sen)a lui$ 5ersiunea alternativ, a
7viziunii &or)ii8 nu )ine, de ase&enea, pentru c @noc' se
!ntoarce la 1a&ilia lui dup o cltorie !n spa)iul
e+traterestru$ 3eci, ce a trit el 7acolo, sus8/
@noc' !nva) secretele Tniversului$
@noc' a !nv)at s scrie #i cr)ile i*au 1ost dictate$ Nu
spun, evident, c 3u&nezeu personal i*a dictat !n
persoan aceast cunoa#tere$ %cest lucru a 1ost 1cut de un
ar'an4'el nu&it Pravuil$ Pentru a se asi4ura c lucrurile
&er4 repede #i 1r pro"le&e, Pravuil i*a dat lui @noc'
7trestia de scris repede82
Iar 3o&nul l*a c'e&at pe unul dintre ar'an4'elii lui,
pe nu&ele lui Pravuil, a crui cunoa#tere era &ai iute !n
!n)elepciune dec(t a celorlal)i ar'an4'eli, care a scris toate
1aptele$
3o&nului> iar 3o&nul i*a spus lui Pravuil2 7%du
toate cr)ile din c&rile &ele #i adu o trestie de scris
repede #i d*i*o lui @noc', #i las*l s alea4 #i d*i din
&(na ta cr)ile cele &(n4(ietoare:
0e este aceast i&portant !n)elepciune care tre"uia
s 1ie dictat/ Pi, totulP %sta pentru c o&enirea a1lat
dedesu"t #tia prea pu)ine lucruri$ @noc' continu2 7;i &i
s*au spus toate lucrrile cerului, p&(ntului #i &rii #i
toate ele&entele, cu& trec #i unde se duc, #i "u"uitul
tunetelor, soarele #i luna, &i#crile #i sc'i&"rile stelelor,
anoti&purile, anii, zilele #i orele, cu& se ridic v(ntul:
;i ti&p de treizeci de zile #i treizeci de nop)i 4rit*a, 1r
s se opreasc deloc$8
0a #i cu& n*ar 1i 1ost de aGuns, aceast pri&
!nt(lnire*&araton a 1ost ur&at de !nc o dictare, la 1el de
lun4$ @noc' a 1ost !ntr*adevr un elev*&odel$
3e c(te ori discu)iile aGun4 la su"iectul @noc', iar eu
su4erez c pro1etul de dinainte de Potop a avut privile4iul
de a pri&i lec)ii !ntr*o nav spa)ial locuit de
e+tratere#tri, &i se spune &ereu n*ar 1i tre"uit s ai" un
1el de costu& spa)ial/ %r 1i tre"uit/ 9ult &ai pro"a"il
e+tratere#trii aveau nevoie de protec)ie !&potriva
"acteriilor #i a viru#ilor tere#tri, poate c'iar !&potriva
transpira)iei u&ane$ 0e are de spus elevul silitor @noc'/
;i 3o&nul i*a spus lui 9i'ail2 79er4i #i scoate*l pe
@noc' din ve#&intele lui p&(nte#ti, un4e*l cu po&da
&ea cea dulce #i pune*l !n ve#&intele &re)iei 9ele$8 Iar
9i'ail a#a a 1cut, cu& i*a spus 3o&nul$ 9*a uns #i &*a
!&"rcat, iar acea po&ad arta ca o lu&in &are, iar acea
po&ad este ca rou dulce #i &iroase ca &irul, strlucind
ca razele soarelui #i &*a& uitat la &ine !nsu&i #i era& #i
eu unul dintre cei &re)i ai Hui$8
%cu&, 'aide)i s ne !nc'ipui& c !ntrea4a descriere
are ceva !n co&un cu 3u&ezeu*3r4u)ul din reli4ia
cre#tin$ %vea el cu&va o ali1ie special #i a dat ordin ca
@noc' s 1ie unsW1recat cu aceast past puternic aro&at/
Noi, oa&enii, a& avut dintotdeauna 4usturi tare 1istic'iiP
.n plus, @noc' a 1ost dez"rcat #i re!&"rcat !ntr*un soi de
!&"rc&inte care l*a 1cut s se&ene cu to)i ceilal)i$
@videntP .ntr*un costu& spa)ial sau cel pu)in !ntr*o
uni1or&2 ce altceva/ Iar dup ce a 1ost adus, !n s1(r#it, pe
puntea de co&and, sau poate !ntr*un 1el de sal de
con1erin)e sau, cu& vd teolo4ii pro"le&a, !n 1a)a
7tronului 9arii Glorii8 @noc' ne spune cu& &re)ul
conductor s*a ridicat #i 7a venit spre &ine #i &i*a vor"it
cu 4lasul lui8$
%ici, !n s1(r#it, e+e4e)ii sunt 1oarte !ncurca)i$ .n nici
un caz scena asta nu sea&n cu o !nt(lnire cu 3u&nezeuP
3oi e+tratere#tri J7de 1el cu& nu a& vzut niciodat pe
p&(nt8K l*au cules pe @noc', l*au dezin1ectat, l*au
!&"rcat !ntr*un costu& spa)ial #i l*au dus pe puntea de
co&and a navei*"az, iar 3u&nezeu i*a urat "un*venit
7cu 4lasul lui8$ %poi 3o&nul d porunci ca @noc' s
pri&easc o 7trestie de scris repede8 #i apoi un su"altern
nu&it Pravuil a pri&it &isiunea de a*i dicta cr)i
#tiin)i1ice, zile de*a r(ndul$ 9are surpriz2 interpre)ii
s1intelor !nv)turi au decis c a&intirile lui @noc' sunt un
1el de 7para"ole8 #i 7viziuni8$ 3ar nu &ai tri& !n @vul
9ediu$ 0(te ar4u&ente supli&entare tre"uie aduse !n 1a)a
acestor tro4lodi)i ca s*i sco)i din pe#terile lor/ ;i )ine)i
&inte c tot ceea ce eu, cronicarul 'arnic al zilelor
noastre, introduc !n co&puter, nu este ni&ic nou este ceva
vec'i de &ii de aniP 3oar c acest ceva a 1ost rsucit,
rstl&cit, interzis$ @ste vre&ea ca vec'ile te+te s 1ie
prezentate !ntr*o 1or& &odern, inteli4i"il, pentru a 1i !n
&sur s aGun4e& la !n)elesul lor$ Nie ca !ndoiala s
scuture vec'ile autorit)i, 1ie ca ra)iunea s triu&1e asupra
credin)ei$
Oa&enii de #tiin) ne*au !nv)at c orice cercetare
tre"uie s se concentreze &ai !nt(i asupra e+plica)iilor la
!nde&(n, plauzi"ile, !nainte de a se trece la e+plica)ii
e+otice, !n acest caz, care este e+plica)ia cea &ai
plauzi"il, cea &ai inteli4ent, c(nd te ui)i la te+tele lui
@noc'/ 0ate4oric, nu vo& da peste ceea ce ne o1er
e+e4ezele anterioare$ %ceste interpretri nu au nici o
noi&, pentru c se "azeaz pe 3u&nezeul #i pe
ar'an4'elii #i !n4erii lui pe post de su"alterni e+ecutan)i$
%tunci acestui creator atotputernic al universului i se
atri"uie 1apte care sunt su" de&nitatea oricrui zeu
adevrat$ 9odul cel &ai si&plu de a e+tra4e adevratul
!n)eles al te+tului este s !l privi& dintr*un punct de
vedere conte&poran$ %ceasta este de 1apt inten)ia
73o&nului8, care a poruncit dictarea cr)ilor2 7;i el 4rit*
a ctre &ine2 75ezi, @noc', aceste t"li)e cere#ti, cite#te ce
este scris pe ele #i )ine &inte toate 1aptele$7 ;i a& vzut
t"li)ele cere#ti #i a& citit totul ce era !n ele #i a& !n)eles
totul #i a& citit cartea: 7 J0apitolul DC, C, #i
ur&toareleK$
.naintea ulti&ului su voiaG !n ceruri, acela#i @noc',
scriitor al cuvintelor 3o&nului, a !n&(nat aceste cr)i
1iului su2 7Pstreaz, 1iul &eu, 9atusale&, cr)ile pe care
le*ai pri&it din &(inile tatlui tu, #i las*le 4enera)iilor
lu&ii:8
3ac va reie#i c e4iptenii au avut dreptate, iar @noc'
este una #i aceea#i persoan cu Saurid, constructorul de
pira&ide, atunci s*ar putea s ne a#tepte c(teva surprize
uluitoare !n 9area Pira&id$ Ha ur&a ur&ei, %l*9aXrizi a
su"liniat !n a sa lucrare ?'itat c te+tele au 1ost depuse !n
pira&ide 7pentru protec)ia #i pstrarea lor8$ ;tiin)a se
"azeaz pe crearea de cunoa#tere$ .n ceea ce prive#te
9area Pira&id de la Giza, #tiin)a a 1cut e+act invers$
@4iptolo4ii zilelor noastre cel pu)in ara"ii din r(ndurile
lor ar tre"ui s citeasc #i te+tele str&o#ilor lor$ .n
?'itat este scris c Saurid Jalias @noc'K a decorat
interiorul pira&idei estice Jse presupune c aceasta ar 1i
pira&ida lui ?eopsK cu 7diverse "ol)i ale cerurilor #i
planetelor8, pe l(n4 7cr)i despre stele$ 3e ase&enea,
stelele 1i+e #i ceea ce este scris s se !nt(&ple din vre&e
!n vre&e: ca #i eveni&entele trecutului:8
@4iptolo4ii nu #tiu ni&ic din toate acestea$ Pira&ida
lui ?eops este a"solut anoni& adic pe pere)ii ei nu
e+ist nici un 1el de inscrip)ie$ 3ar ia sta)i pu)inP .n 9area
Galerie, &rea)a intrare !n 7ca&era re4elui8, e+ist ni#te
aplice &ari de &etal, nicieri &en)ionate !n literatura de
specialitate$ 3ac ace#ti supor)i sus)ineau !n vec'i&e
panouri de aur, iar !n antic'itate 9area Galerie a 1ost o
1antastic scar spre 7ca&era re4elui8, 1lancat la st(n4a #i
la dreapta de in1or&a)ii din trecut/ Hoardele de Ge1uitori
de &or&inte puteau 1oarte "ine s ia aceste panouri #i s
le topeasc$ 3ar e+ist #i alte posi"ilit)i$ 3up cu& #ti&
acu& 1oarte "ine, !n interiorul a#a*nu&itei Pira&ide a lui
?eops, ca #i su" ea, se 4sesc o &ul)i&e de pu)uri #i de
ca&ere$EI*ED !n ciuda acestui lucru, sacrosancta
%d&inistra)ie a %ntic'it)ilor din 0airo nu vrea ca aceste
lucruri s 1ie aduse la cuno#tin)a pu"licului$
.n4erii czu)i$
3ar partea cu adevrat dra&atic din 0artea lui @noc'
se des1#oar !ntre cpitanul navei 70el &ai !nalt8 !n
reprezentarea reli4ioas #i ec'ipaGul lui 7!n4erii
czu)i8$ 9e&"rii acestui 4rup co&it unicul lucru care le
este i&posi"il unor !n4eri autentici2
;i a venit vre&ea c(nd copiii oa&enilor s*au !n&ul)it,
iar !n zilele acelea li s*au nscut 1ete 1ru&oase #i
ispititoare$ 3ar c(nd !n4erii, copiii cerului, le*au vzut, au
r(vnit la ele #i #i*au spus unul altuia2 7Haide, s ne ale4e&
neveste dintre copiii oa&enilor #i s ne aduc nou copii$8
Iar Se&Gaza, care era conductorul lor, a 4rit ctre ei2
7.&i este tea& c voi nu ve)i vrea s 1ace)i a#a #i c eu
sin4ur voi 1i pedepsit pentru un pcat &are$8 Iar ei i*au
rspuns cu to)ii #i au spus2 7S 1ace& cu to)ii un le4&(nt
#i s ne le4& prin 4rele "leste&e s nu renun)& la acest
plan, ci s 1ace& 1apta$8 %poi au Gurat to)i !&preun #i s*
au le4at s o 1ac prin "leste&e, unul pe altul$ Iar ei au
1ost !n nu&r de dou sute, cei care au co"or(t !n zilele lui
Oared pe v(r1ul 9untelui Her&on$ J0apitolul E, l*EK
@+plica)ia acestui pasaG c'iar necesit c(ntec #i dans
de !nalt teolo4ie/ Naptele sunt prezentate direct2 un
ec'ipaG de dou sute de 71ii ai cerului8 aterizeaz pe
9untele Her&on, se treze#te !nconGurat de 1ru&oasele
1ecioare p&(ntene #i decide c !#i dore#te ceea ce este
natural$ 3ar, din cauz c este interzis, ei 1ac un pact cu&
c vor participa to)i #i c nu vor per&inte ca ni&ic s stea
!ntre ei #i )intele lor$ Se+ul !ntre oa&eni #i e+tratere#tri a
1ost tratat anterior, !n alte articole$ ;i &ai este, evident, #i
cazul !n4erului nu&it Sa&ael, care a sedus*o pe str&oa#a
oa&enilor, @va27:;i iat*l, cu& arta el nu at(t de pe
p&(nt, c(t &ai de4ra" din cer$8 %l)i &e&"ri ai
ec'ipaGului s*au !n1ruptat cu &are dra4 din 1iicele #i
c'iar 1lciiP
- 3e pe p&(nt$ Spre 4roaza credincio#ilor Li"liei,
1aptul este relatat c'iar #i !n 0artea 0r)ilor2 70(nd
oa&enii au !nceput s creasc !n nu&r pe p&(nt #i li s*
au nscut 1iice, 1iii lui 3u&nezeu au vzut c 1iicele
oa&enilor sunt 1ru&oase #i s*au cstorit cu toate dintre
ele pe care le*au ales$
Pute)i citi in1or&a)ia de &ai sus !n pri&a carte a lui
9oise Nacerea, capitolul E, versetele C #i 2$
3e c(nd e+ist pe P&(nt teolo4ia ca #tiin), a e+istat
o dez"atere aprins !n privin)a e+presiei 71iii 3o&nului82
ce !nsea&n ea de 1apt/ %u rezultat &ii de pa4ini de
co&entarii contradictorii pe &ar4inea su"iectului$ O
#coal de 4(ndire sus)ine c e vor"a de 7uria#i8, !n ti&p ce
al)ii sunt la 1el de convin#i c !nsea&n 7copi)i lui
3u&nezeu8, 7!n4erii czu)i8, 7spiritele apostate8$ 3estul
c(t s*)i vin s urliP O 1raz si&pl din Li"lie !ntoarce
toat credin)a cu 1undul !n susP .n 1apt, to)i cei care au
studiat li&"a e"raic #i cunosc caracterele al1a"etului #i
se&ni1ica)iile lor #tiu e+act ce !nsea&n aceste sila"e2
70ei ce au czut din cer QerauR 1iin)e ca ni#te oa&eni de
statur &are$8
Nu pot dec(t s z(&"esc rese&nat 1a) de aceast
di'onie acade&ic$ Ha ur&a ur&ei, oricu& interpretezi
pasaGul din Li"lie, ceva tot nu se pup$ 3ac iei literal
e+presia 71iii lui 3u&nezeu8, asta !nsea&n c 3o&nul
tre"uie s 1i avut copii toate acestea petrec(ndu*se !n
epoca lui %da&P Iar ei au avut rela)ii se+uale cu 1iicele
oa&enilor$ @ste de neconceputP 3ac e+presia !nsea&n
7!n4eri deczu)i8, atunci tre"uie s 1i e+istat un con1lict !n
cer$ Po1ti&/ .n du&nezeiasca prezen) a lui 3u&nezeu/
Line, dar tre"uie s 1i 1ost un adevrat dez&), alt1el nu ar
1i e+istat ace#ti 7.n4eri deczu)i8$ @+ist o sin4ur
&odalitate ra)ional de a e+pri&a se&ni1ica)ia lor2
e+tratere#trii$ LastaP Hucrurile devin #i &ai li&pezi c(nd
@noc' ne d lista cu nu&ele principalilor rzvrti)i2 7Iar
acestea sunt nu&ele conductorilor lor2 Se&Gaza,
conductorul lor, %ra=l"a, Ra&eel, ?o=a"el, Ta&lel,
Ra&lel, 3anei, @zeXeel, LaraXiGal, %sael, %r&aros,
Latarel, %nanel, UaXiel, Sa&sapeel, Satarel, Turei,
Oo&Gael, Sariel$8 J0apitolul E, versetele I #i D$ Not2
nu&ele din aceast list variaz !n 1unc)ie de versiunea
docu&entului 1olosit drept re1erin)$K
Iar acest 4rup de 1iin)e nu st locului c(nd aGun4e aici$
@noc' descrie 1aptele lor2
0(nd %sael i*a !nv)at pe oa&eni s produc s"ii #i
cu)ite #i scuturi #i pieptare #i le*a 1cut cunoscute &etalele
p&(ntului #i arta de a le prelucra #i "r)ri #i podoa"e, ca
#i 1olosirea sti"iului, #i cu& se 1ac 1ru&oase "enele #i
toate 1elurile de pietre scu&pe #i toate tincturile
colorate: Se&Gaza i*a !nv)at incanta)iile #i cu& se taie
rdcinile: LaraXiGal i*a !nv)at astrolo4ia, ?o=a"el,
constela)iile, @zeXeel, cunoa#terea norilor, %raXiel,
se&nele p&(ntului, S'a&siel, se&nele soarelui, iar
Sariel dru&ul lunii:8 J0apitolul DK$IF
Hista nu&elor nu este co&plet2 cu totul, au 1ost 200
de 7!n4eri czu)i8 care au co"or(t acu& at(tea &ii de ani
pe 9untele Her&on$ 0u& r&(ne cu ceilal)i/ @noc' ne
&ai 1urnizeaz o list la ur&a ur&ei, #tia s scrie #i le
!n)ele4ea li&"a$ H*au !nv)at c'iar strinii aceia$ 3eci
@noc' #i*a asu&at rolul de interpret !ntre e+tratere#tri #i
poporul lui$
Iar acestea sunt nu&ele lor2
Pri&ul dintre ei e Se&Gaza, %l doilea %rtaXi1a, %l
treilea %r&en, %l patrulea ?o=a"el, %l cincilea Rurael, %l
#aselea Ru&Gal, %l #aptelea 3anGal, %l optulea NeXael, %l
noulea LaraXiGal, %l zecelea %zazel, %l unsprezecelea
%r&aros, %l doisprezecelea LatarGal, %l treisprezecelea
LusaseGal, %l paisprezecelea Hananel, %l cincisprezecelea
Turei, %l #aisprezecelea Si&apesiel, %l #aptesprezecelea
Oetrel, %l optsprezecelea Tu&ael, %l nousprezecelea
Turei, %l douzecilea Ru&ael, %l douzeci #i unulea
%zazael$
Iar acestea sunt nu&ele #e1ilor peste sute, cincizeci #i
zeci2
Nu&ele pri&ului este OeXon2 care a 1ost cel care a
condus pe to)i 1iii 3o&nului pe dru&ul 4re#it #i i*a adus
pe p&(nt #i i*a condus pe dru&ul 4re#it spre 1iicele
oa&enilor$ Iar al doilea a 1ost %s"eel2 el a rsp(ndit printre
s1in)ii 1ii ai 3o&nului s1atul cel ru #i i*a condus !n
rtcirea lor, ast1el !nc(t ei #i*au p(n4rit trupurile cu
1iicele oa&enilor$ Iar al treilea a 1ost Gadreel2 el este cel
ce le*a artat copiilor oa&enilor toate loviturile de &oarte,
cel care a adus*o pe @va pe dru&ul cel 4re#it, cel care a
artat oa&enilor ar&ele aductoare de &oarte2 scutul #i
'aina de zale #i sa"ia de "tlie #i toate ar&ele de &oarte,
copiilor oa&enilor$ Iar din &(na lui au purces cele 1olosite
!&potriva celor care locuiau p&(ntul de atunci #i pentru
totdeauna$ Iar al patrulea era nu&it Pene&ue2 el i*a !nv)at
pe 1iii oa&enilor dulcele #i a&arul #i i*a !nv)at toate
secretele !n)elepciunii lor$ Tot el a !nv)at o&enirea s
scrie cu cerneal #i '(rtie: J0apitolul E9, 2 #i !n cont$K
%cest pasaG spune totul$ Nu e o& s nu*l poat citi$
3ar pro"le&a cu societatea noastr este c &aGoritatea
oa&enilor sunt prea lene#i ca s 4(ndeasc e prea &ult
pentru ei sunt at(t de epuiza)i, !nc(t au nevoie de al)i
oa&eni care s 4(ndeasc pentru ei, pentru ca ei s*#i
poat a1la dru&ul !n via)$
Pu#i pe rele$
Hista lui @noc' nu ne d doar lista acelor !n4eri
rene4a)i care 7s*au po4or(t pe 9untele Her&on8 &ie
asta !&i sun 1oarte tare a ec'ipaG rzvrtit ci #i c(teva
dintre &eseriilor acestor 7paznici ai cerului8, cu& sunt ei
nu&i)i !ntr*un pasaG$ OeXon ne este relevat drept un 1el de
a)()tor*#e1, care !#i convin4e cole4ii s ai" rela)ii
se+uale cu 1ru&oasele 1ete p&(ntene$ %s"eel !l aGut$
Gadreel #i, !n lista anterioar, %sael, par s 1ie un 1el de
&etalur4i &ilitari, pri&ii care le arat oa&enilor cu& s
topeasc &etalul #i apoi cu& s produc pieptare, scuturi
#i s"ii de "tlie ceea ce, evident, ne duce auto&at la
!ntre"area2 unde sunt du#&anii !&potriva crora sunt
necesare aceste ar&e/ Pene&ue, !nv)torul ec'ipaGului, i*
a !nv)at pe oa&eni nu nu&ai scrierea cu pan #i cerneal
el a instruit o&enirea !n detaliile 1ine ale nutri)iei$
LaraXiGal se dovede#te a 1i astrono&> ?o=a"al era astrolo4
o #tiin) care pentru noi, cei de azi, are prea pu)in
i&portan)> @zeXeel era &eteorolo4 J7#tiin)a norilor8K>
%raXiel era 4eolo4$ ;i a#a &ai departe$ 3in punctul &eu
de vedere conte&poran, se pare c unii dintre &e&"rii
unui ec'ipaG s*au rzvrtit !&potriva 70elui &ai !nalt8, a
Gloriosului Jco&andantul navei stelareK, 1iind per1ect
con#tien)i c nu e+ist cale de !ntoarcere$ 3e aceea, au
1cut tot ce le sttea !n putere ca s supravie)uiasc pe
P&(nt #i i*au !nv)at p&(ntenii @pocii de Piatr s
produc ar&e #i alte o"iecte 1olositoare pe care nu le
cunoscuser !nainte$ %cest scenariu nu !&i apar)ine$ @ste
e+act descrierea lui @noc'$
3up ce au co"or(t pe P&(nt #i #i*au satis1cut
po1tele se+uale, cei 200 de 7o"servatori din cer8 au
devenit "rusc !n4riGora)i2 dac !l apuc 1uriile pe #e1uS/ 3e
aceea, l*au tri&is pe @noc' la nava*"az, sper(nd c, !n
calitatea lui de p&(ntean, acesta va pune o vor" "un
pentru ei2 Q@iR &*au ridicat !n sus #i &*au purtat !n cer$ ;i
a& z"urat !n cer p(n a& aGuns l(n4 un perete 1cut din
cristale #i !nconGurat de li&"i de 1oc2 #i a !nceput s &
!n1rico#eze$ ;i a& intrat !n li&"ile de 1oc #i &*a& apropiat
de o cas &are, 1cut din cristale$ Uidurile casei erau ca o
podea pardosit cu cristale, iar te&elia era de ase&enea
din cristal$ Tavanul era ca dru&ul stelelor #i ca 1ul4erele #i
!ntre ele un 'eruvi& de 1oc, iar cerul lor era ca apa$ Nlcri
!nalte !nconGurau zidurile, iar por)ile strluceau ca
1ocurile: 9ai era a doua cas, 9ai &are dec(t pri&a, iar
toate u#ile ei stteau desc'ise !n 1a)a &ea #i era construit
din 1lcri de 1oc$ ;i !n toate privin)ele era at(t de
splendid #i de &rea), !ntr*at(t !nc(t nu pot s v descriu
c(t de splendit era$ ;i podeaua ei de 1oc era #i deasupra ei
erau 1ul4ere #i dru&uri de stele #i tavanul era #i el 1oc
arztor$ ;i &*a& uitat #i a& vzut !nuntru un tron se&e)2
arta ca un cristal, iar ro)ile lui ca sori strlucitori: Iar pe
el sttea 0el 9re), iar ve#&intele lui strluceau &ai tare
dec(t soarele #i erau &ai al"e dec(t orice zpad$
J0apitolul CA, 9*2CK$
O cronolo4ie ar"itrar$
0riticii pot 1oarte "ine s spun c nu a& citat aceste
pasaGe din 0artea lui @noc' !n ordinea 7corect8 #i c
ast1el a& distorsionat !n &od deli"erat cronolo4ia
eveni&entelor$ La s 1iu scuzatP Ordinea produs de
e+per)ii din trecut este ea !ns#i ar"itrar$ Ni&eni nu este
!n &sur s spun cu o "un precizie !n ce ordine ar
tre"ui citite diversele per4a&ente #i suluri$ @i au a"ordat
&isiunea cu &are entuzias&, !ncerc(nd s 1ac ordine !n
'aos pornind de la ideea lor de cu& ar tre"ui s sune
te+tul$ .n calitatea lui de traductor, dr$ @&il ?autzsc'
scria !n C900 c te+tul 7nu provine dintr*o sin4ur surs8$
;i pentru c nici &car un sin4ur e+pert de acu& &ai "ine
de o sut de ani nu era capa"il s*#i dea sea&a despre ce e
vor"a, dr$ ?autzsc' #i*a pus de ase&enea !ntre"area2 70e
au !n co&un aceste teorii nscocite Qdin @noc'R #i at(t de
rsp(ndite despre soare, lun, stele, v(nturi #i su"iecte
si&ilare, ce au ele !n co&un cu Gudecata &esianic/8 Nr
e+cep)ie, to)i traductorii lui @noc' s*au lovit de e+act
aceea#i dile&$ Ordinea te+telor nu a 1ost niciodat pe
deplin !n)eleas$ Pe de o parte, este din cauz c &ereu
aprea un docu&ent nou care "ulversa cronolo4ia, pe de
alt parte, pentru c toate cuvintele #i e+presiile din te+t
pot 1i interpretate !ntr*o uria# varietate de &oduri di1erite$
Nu&ai 0artea slavon a lui @noc' e+ist !n trei variante
di1erite, revizuite2 cea lun4, cea &edie #i cea scurt$ .n
versiunea lun4, e+per)ii identi1ic 1oarte u#or diversele
scrisuri de &(n, provenind de la cinci scri"i di1eri)i care
1olosesc orto4ra1ia "ul4ar &ediei$ O inscrip)ie de &(n
!n stilul rusesc din sud c'iar indic ora#ul de ori4ine2
7scris !n ora#ul Poltava, !n "iserica !&prteasc a
Re!nvierii 3o&nului 3u&nezeului #i Iz"vitorului nostru
Iisus Hristos: .n &nstirea !nl)rii 3o&nului$8 %lturi
de acest te+t al 0r)ii lui @noc' &ai e+ist unul s(r"esc #i
unul rusesc, con)in(nd CD9 #i respectiv BE2 de 1ile$ 0a #i
a#a*zisele te+te pri&are ale @van4'eliilor Noului
Testa&ent, aceste versiuni ale 0r)ii lui @noc' au 1ost
revizuite din c(nd !n c(nd$ Stare)ii #i clu4rii credeau c
aceste cr)i se re1ereau la 9esia, la iz"vire, la Oudecata
de %poi, la a doua venire a 9esiei, ca s nu &ai vor"i& de
Gudecata divin a %pocalipsei Ja#a cu& este ea &en)ionat
!n 7Revela)iile8 din Noul Testa&entK$ Ho4ic, pasaGele din
te+tul ori4inal care nu aveau nici o noi& au 1ost adaptate
ast1el !nc(t s se potriveasc 4(ndirii zilei$ 0e 'aosP
%st1el, pr)ile din 7versiunea lun48 traduse de dr$
Nat'anael Lon<etsc' arat di1erit 1a) de variantele
4reac #i slavon$ 3e pild, !n descrierea co"or(rii
7pzitorilor cerului82 7:au co"or(t pe p&(nt de la
Tronul 3o&nului, la locul nu&it @r&on, #i #i*au spus
Gur&(ntul pe cul&ea dealului @r&on #i au vzut 1iicele
oa&enilor, ce "une sunt ele, #i #i*au luat so)ii #i au
&urdrit p&(ntul cu 1aptele lor:8 J0apitolul M5IIK
Ho4ica anali#tilor respecta"ili din ulti&ii 200 de ani
pur #i si&plu nu are lo4ic$ Ideile lor, care sunt do&inante
c'iar #i azi, sunt de la "un !nceput 4re#ite$ Orice
interpretare alternativ a 1ost su1ocat din start de un
1oarte str(ns corset reli4ios, care nu lsa nici un spa)iu de
&i#care$ %u 1ost trasate ni#te linii directoare care nu
tre"uie !nclcate !n nici un 1el$ Poate c, !n privin)a
interpretrilor noastre conte&porane, sunte& pu)in ca&
nedrep)i cu !nainta#ii no#tri> cu 4reu ne*a& putea a#tepta
ca ei s #tie ceva despre cltoriile interstelare$ %cest
punct de vedere conte&poran sc'i&" !ntrea4a
se&ni1ica)ie a 0r)ii lui @noc' #i nu e vor"a doar de
@noc'P 0onsecin)ele ar putea 1i 1oarte nelini#titoare,
pentru c e+isten)a e+tratere#trilor J!n 4eneral, ca s nu
&ai vor"i& de acu& c(teva &ii de aniK ne o"li4 s
tra4e& concluzii care ca& arunc !n aer concep)iile
noastre curente$ ;i nu o spun din aro4an) #i nici &car !n
4lu&$ Pur #i si&plu nu ai cu& evita concluzia2 tre"uie s
reinterpret& te+tele lsate de str&o#ii no#tri dintr*un
punct de vedere &odern$ Sunt prea &ulte indicii ca s le
&ai i4nor&$ @le sunt !&pr#tiate peste tot prin lu&e>
altele vor veni din ruine #i te&ple Jdra4 cititorule, vei
a1la &ai &ulte !n capitolul ur&torK, un e+e&plu 1iind
&anuscrisul 5o6nic'$ 9r#lui& !n linie dreapt spre o
epoc a &inunilor #i a de#teptrii$ Istoria o&enirii !nc nu
s*a ter&inat nici pe departe$
O cltorie prin ceruri$
0a #i %"ra'a&, @ze=iel, %rGuna #i @n=idu, din alte
povestiri, @noc' are parte de o cltorie !n spa)iu o
cltorie pe care pur #i si&plu nu este ec'ipat s o
!n)elea4$ ;i uluirea lui nu se &ai s1(r#e#te$ Nu #tie ni&ic
despre &aterialele 1olosite pentru construirea unei nave
spa)iale$ %#a c pentru el plcu)ele rezistente la cldur
care acoper carcasa sunt ni#te cristale strlucitoare, iar
sticla "lindat #i &onitoarele 'olo4ra1ice sunt 7un tavan ca
dru&urile stelelor8$ 0ople#it #i !n1rico#at, este condus la
cpitan2 79re)ul sttea Qpe tronR #i ve#&(ntul Hui
strlucea &ai tare ca soarele #i era &ai al" dec(t orice
zpad$8 ;i ce 1ace aceast zeitate 4lorioas/ .l !nt(&pin
pe @noc' #i !i spune verde*n 1a) c 7!n4erii czu)i8
rzvrti)ii nu se pot a#tepta la ni&ic "un din partea Hui2
Nu*)i 1ie tea&, @noc', o& drept #i scri" al lucrurilor
drepte$ %propie*te #i auzi*&i 4lasul$ ;i du*te, spune*le
ve4'etorilor cerului, care te*au tri&is s intervii pentru ei2
75oi ar tre"ui s interveni)i pentru oa&eni, iar nu oa&enii
pentru voi$ 3in care pricin a)i prsit cerul !nalt, s1(nt #i
etern #i v*a)i !ntins cu 1e&ei #i v*a)i p(n4rit pe voi !n#iv
cu 1iicele oa&enilor #i v*a)i luat so)ii #i a)i 1cut precu&
copiii p&(ntului:/8 J0apitolul CF, C*AK 79re)ia Sa8
#tie #i cu& se va ocupa de ec'ipaGul rzvrtit #i de
pro4eniturile rezultate2 un !n4rozitor potop care va acoperi
tot P&(ntul$ 73a, va veni o &are distru4ere peste
!ntre4ul p&(nt #i va 1i un potop: ;i va 1i o &are
pedeaps peste p&(nt #i p&(ntul va 1i cur)at de toate
necur)eniile$8 J0apitolul C0E, CB #i !n continuareK$ .n
varianta &ai lun4, acest pasaG este &ai detaliat2 7;i
pentru acest &otiv a& s aduc un potop asupra
p&(ntului, iar p&(ntul !nsu#i va 1i distrus #i se va
scu1unda !n noroi$8
%cestea 1iind spuse, 79re)ia Sa8 ia &suri pentru a
se asi4ura c vor supravie)ui c()iva ale#i, ast1el !nc(t, pe
parcursul a &ii de ani, popula)ia u&an se va re1ace p(n
la !ntoarcerea lui$ .n versiunea lun4 a 0r)ii slavone a lui
@noc', 79re)ia Sa8 vor"e#te despre o 7a doua venire8$
Interesant, supravie)uitorii potopului vor poseda o
structur 4enetic &odi1icat$
%cest lucru, despre care a& scris pe lar4 !n celelalte
cr)i ale &ele, poate 1i dedus din scrierile strvec'i$D9,90
JIar ni#te 4eneticieni inteli4en)i ar putea s se convin4
sin4uriPK
@ste oare posi"il s deduce& din 'aosul acestor te+te
e+isten)a unui autor unic/ 9ai &ult, ave& dreptul s
1iltr& ar"itrar/
- %cele pasaGe care se potrivesc cu o interpretare
&odern/ Scurt aducere*a&Gnte2 @noc' !nsu#i su"liniaz
de &ai &ulte ori !n te+t 1aptul c el este autorul #i tatl lui
9atusale&$ Pe l(n4 acestea, i se dicteaz o cunoa#tere
care pur #i si&plu nu poate 1i asociat vreunei societ)i
antediluviene2 7;i a& vzut alte 1ul4ere #i stelele cerului$
;i a& vzut cu& sunt c(ntrite !ntr*o "alan) a drept)ii,
dup propor)iile lu&inii, dup lr4i&ea spa)iilor #i ziua
apari)iei lor$8 J0apitolul AB, l*2K
0u& clasi1ic astrono&ii de astzi stelele/ ;i ei au un
siste& de clasi1icare "azat pe &a4nitudine J7&surare
!ntr*o "alan) a drept)ii8K, strlucire J7dup propor)iile
lu&inii8K, pozi)ie relativ J7lr4i&ea spa)iilor lor8K #i data
descoperirii lor J7data apari)iei lor8K$ @noc' cel de
dinaintea Potopului tre"uie s 1i pri&it ase&enea
in1or&a)ii precise de la o surs a1lat &ult !naintea
ti&pului su$ %ce#ti instructori stranii *!n 0artea lui @noc'
ei sunt nu&i)i Triel #i Pravuil dicteaz #i de&onstreaz
!n 1a)a unui @noc' &ut de ui&ire cuno#tin)e astrono&ice
#i &eteorolo4ice 1oarte so1isticate$ Pentru noi, toate
acestea par ni#te "analit)i, dar nu #i pentru o persoan din
vre&ea lui @noc'2
;i acolo, ace#ti oc'i ai &ei au vzut secretele
1ul4erului #i tunetului #i secretele v(nturilor, cu& sunt ele
!&pr)ite s su1le peste p&(nt, #i toate tainele din nori #i
din rou: ;i a& vzut c&rile soarelui #i lunii, de unde
pornesc #i unde vin la loc #i 4lorioasa lor !ntoarcere #i
cu& unul este superior celuilalt #i or"ita lor i&puntoare,
#i cu& nu !#i prsesc ele or"ita #i nu adau4 ni&ic la
or"it #i nu iau ni&ic din ea:
;i dup ce a& vzut calea ascuns #i cea vizi"il a
lunii #i cu& !#i !&pline#te ea cursul dru&ului ei !n acel
loc, pe zi #i pe noapte: J0apitolul AC, B #i !n continuareK
;i dup aceea toate secretele lu&inilor #i 1ul4erelor &i*au
1ost artate, iar ele lu&ineaz pentru "inecuv(ntarea #i
pentru &ul)u&irea P&(ntului: J0apitolul F9,BK$ Pentru
c tunetul are locuri de odi'n ale lui, pentru c(nd
a#teapt "u"uitul iar tunetul #i 1ul4erul sunt nedespr)ite,
a&(ndou &er4 !&preun prin spirit #i nu se despart$
Pentru c atunci c(nd 1ul4erul lu&ineaz, tunetul !#i 1ace
auzit 4lasul:8 J0apitolul EC, CA*CFK
@noc' !nva) lucruri pe care noi le*a& !nv)at a"ia
c(teva &ii de ani &ai t(rziu, prin cercetri asidue$ @l scrie
despre 7calea ascuns a lunii8 #i despre le4ile privind
tunetul #i 1ul4erul, pe care cu 4reu le pute& atri"ui
societ)ii epocii de piatr$ .n4erul Triel !l !nva) despre 7o
co&oar de lu&ini #i tunete8 J0apitolul CI, BK, care pentru
@noc' este 1oarte 4reu de !n)eles$ Ha ur&a ur&ei, si&plul
concept de 7co&oar a tunetelor8 nu prea !)i vine pur #i
si&plu st(nd pe cocoa#a unei c&ile$ Pe de alt parte, !ntr*
o sta)ie spa)ial or"ital, astronau)ii vd 7co&oara
tunetelor8 de o &anier zilnic$ @ste uria#ul rezervor de
sarcini electrice care se acu&uleaz !n diversele niveluri
!ncrcate static ale norilor #i co"oar apoi pe P&(nt ca
ni#te 7coloane de 1oc ceresc8 Ja& citat din nou din
@noc'K$
Hec)ii de astrono&ie inter4alactic$
Instruirea lui @noc' include soarele, luna, anii "isec)i
#i traiectoriile stelelor !n raport cu rota)ia P&(ntului$
3u&nezeuleP 0(nd vd c o carte cu& este cea a lui
@noc' nu se 4se#te !n 4eneral !n li"rrii #i c pe Internet
nu 4se#ti dec(t cel &ult ni#te co&entarii super1iciale
despre ea, eu pot o1eri &ai &ult dec(t ni#te citate din
traducerea lui 0'arles, vec'e de &ai "ine de C00 de ani2
0artea cursului despre lu&intorii cerului, rela)iile
1iecruia, !n con1or&itate cu clasele, do&inioanele #i
sezoanele lor, !n con1or&itate cu nu&ele #i locurile de
ori4ine #i !n concordan) cu lunile lor, pe care Triel,
!n4erul s1(nt, care era cu &ine, care este 4'idul lor, &i le*a
artat: ;i &ai !nt(i este &arele lu&intor, nu&it Soarele,
iar circu&1erin)a lui este ca #i circu&1erin)a cerului, iar el
este 1oarte plin de 1oc care ilu&ineaz #i !nclze#te: ;i
soarele co"oar Gos din cer #i se !ntoarce prin nord, pentru
ca s aGun4 iar la est: 0(nd soarele rsare !n cer, el se
ridic prin al patrulea portal treizeci de di&ine)i la r(nd #i
co"oar cu precizie !n al patrulea portal de la vestul
cerului$ Iar !n aceast perioad ziua devine &ai lun4 #i
noaptea !ntunecat &ai scurt$ J0apitolul I2, C #i !n
continuareK
;i continu pe acela#i 1ilon2 soarele cltore#te prin
aceste 7portaluri8 i&a4inare, iar zilele devin &ai lun4i #i
nop)ile &ai scurte, p(n c(nd 7!n acea zi, ziua devine
e4al cu noaptea #i noaptea aGun4e s 1ie nou pr)i #i ziua
nou pr)i$8 J0apitolul I2, 20*2CK
Oricine vede c soarele rsare la est #i apune la vest$
3ar aceste rsrituri #i apusuri nu au loc !n e+act acelea#i
locuri de 1iecare dat$ Punctele !n care soarele rsare #i
apune se deplaseaz zilnic, !ntre ni#te li&ite 1i+e, care
depind doar de punctul de o"serva)ie$ .n pri&a zi a
pri&verii J2C &artieK #i !n pri&a zi a toa&nei J2B
septe&"rieK, soarele rsare e+act la est #i apune e+act la
vest$ .n oricare alt zi, rsritul #i apusul sunt pu)in
deplasate 1a) de aceste puncte$ %cestea sunt 7portalurile8
lui @noc', cele !n care se deplaseaz soarele$ %sta p(n
c(nd devia)ia dispare, dup cu& con1ir& @noc'2 7Iar cu
aceasta soarele a traversat diviziunile or"itei lui #i a trecut
din nou prin diviziunile acelea ale or"itei lui$8 J0apitolul
I2, 2IK
0red !n evolu)ie cu anu&ite rezerve #i !l !n4'it pe
@noc' al &eu cu o 1oarte sntoas doz de scepticis&$
@ste pur #i si&plu i&posi"il ca #tiin)a &odern s apar !n
cr)i antice, iar 1ilolo4ii, teolo4ii #i e+e4e)ii no#tri
7superde#tep)i8 trans1or& asta !n 7viziuni8 #i 74rdina
1er&ecat a lui @noc'8$
Tneori, a& i&presia c & a1lu !ntr*un 1el de "alet
straniu$ .n Gurul &eu danseaz ni&1e pe v(r1ul picioarelor,
!nso)ite de "r"a)i e1e&ina)i !n cape z"urtoare, cu to)ii
)es(nd un ta"lou al unei lu&i 1antastice care nici &car nu
e+ist$ Oare nici &car unul dintre ace#ti oa&eni nu
posed &car un 4runte de i&a4ina)ie/ Sau sunt
incapa"ili s arunce peste "ord "alastul 4enera)iilor
anterioare/
9 consider #i & prezint drept un realist cu
i&a4ina)ie, dar nu las niciodat i&a4ina)ia s o ia razna$
Nu e+ist 4rani)e 1i+e !ntre reali#tii zilelor noastre
oa&enii de #tiin) #i &odul &eu de a privi lucrurile$
3oar c oa&enii de #tiin) dau "ir cu 1u4i)ii !ndat ce
realitatea ia o alur 1antastic$ Pentru noi, cei de azi,
realitatea lui @noc' !nc este destul de 1antastic cu&
era !n 1apt #i pentru @noc' !nsu#i, !&i a&intesc cu& un
o& de #tiin) &i*a spus odat dup o e&isiune televizat
despre e+tratere#tri la care a& participat a&(ndoi2 7Nu
sunt ni#te lucruri care s ne !n4riGorezeP %r tre"ui s ne
preocup& de pro"le&ele noastre curenteP8 Nu voia s
cread c trecutul are o puternic in1luen) asupra
prezentului nostru$ 3ac e+tratere#trii au vizitat !ntr*
adevr planeta noastr acu& &ii de ani #i au trans1erat
cunoa#terea lor unei persoane cu& ar 1i @noc', 1aptul este
1oarte i&portant pentru prezent$ G(nde#te*te, sti&ate
cititorule, la i&pactul asupra reli4iei, la consecin)ele
1iloso1ice, la posi"ilitatea te'nolo4iei spa)iale care s ne
transporte peste ani*lu&in, sau 4(nde#te*te la strvec'ea
pro&isiune a unei a doua 0o"or(ri pe p&(nt, care apare
practic !n toate reli4iile e+istente$ @vident, e+ist dou
tipuri de ipoteze2 cele Genante #i restul$ Instructorii lui
@noc' s le spune& 7!n4eri8, dac dori)i, de#i nu prea se
potrive#te !n peisaG #tiau per1ect de "ine de ce !#i
instruiesc elevul2
Hu&intorul &ai &ic, care este nu&it Huna:
Rsritul #i apusul ei se sc'i&" !n 1iecare lun2 iar zilele
ei sunt ca zilele soarelui, iar c(nd lu&ina ei este uni1or&
Qadic la luna plin n$a$R aGun4e la a #aptea parte din
lu&ina soarelui$ ;i ast1el se ridic pe cer$ Iar pri&a ei 1az
de la rsrit vine !n a treizecea di&inea)2 iar !n acea zi ea
devine vizi"il #i constituie pentru tine pri&a 1az a
lunii: Iar c(nd Gu&tatea ei dep#e#te cu a #aptea parte,
iar !ntrea4a circu&1erin) este 4oal, 1r lu&in, cu
e+cep)ia unei pr)i din #apte #i o patrusprezeci&e din
lu&ina ei: ;i toate acestea Triel, !n4erul cel s1(nt, care
este conductorul lor, al tuturor, &i*a artat pozi)iile lor, #i
a& scris pozi)iile lor a#a cu& &i le*a artat el &ie: .n
pri&ele #epti&i !#i !&pline#te lu&ina toat de la est #i !n
pri&ele #epti&i !#i !&pline#te tot !ntunericul de la vest:
J0apitolul IB*IAK
.ntr*o pu"lica)ie &odern, 9anualul spa)iului, citi&
e+act acela#i lucru2
Punctul !n care luna traverseaz ecliptica dinspre sud
spre nord se nu&e#te nodul ascendent, iar cellalt se
nu&e#te nodul descendent: 0el &ai iz"itor aspect al
lunii sunt 1azele ei$ .ntruc(t luna nu are o surs proprie de
lu&in, ci doar re1lect lu&ina soarelui, 1azele lunii
depind de pozi)iile relative ale acestor dou corpuri
cere#ti:
%ceasta doar para1razeaz in1or&a)ia pe care ne*o
trans&ite @noc', nu&ai c el vor"e#te de 7portaluri8 !n
care se deplaseaz soarele #i luna$ 3e ase&enea, el descrie
1azele lunii #i #tie c satelitul P&(ntului !#i pri&e#te
lu&ina de la soare$ %se&enea a1ir&a)ii presupun dou
lucruri2 o"servatorul !#i d sea&a nu nu&ai c P&(ntul
este o s1er, dar #i c el ur&eaz o traiectorie eliptic !n
Gurul soarelui$ 0u&va, asta nu se prea potrive#te cu ideile
&ele preconcepute despre starea 4(ndirii #tiin)i1ice !n
secolul al treilea !$e$n$, data la care se presupune c ar 1i
1ost scris 0artea lui @noc'$ Oo'annes ?epler, Galileo
Galilei #i Sir Isaac Ne<ton au aprut pe scen &ult &ai
t(rziu$ .n capitolele IA #i IF, @noc' ne o1er o descriere a
anilor "isec)i2
Iar dac cinci ani sunt adu4a)i !&preun soarele &ai
are un surplus de treizeci de zile #i toate zilele adunate la
unul dintre cei cinci ani, pe r(nd sunt !&plinite, se adun
la BEA de zile: Iar conductorii: Tre"uie de ase&enea
s )in cont de cele patru zile intercalate, 1iind insepara"ile
de do&nia lor, dup socoteala anului, iar ace#tia servesc #i
!n cele patru zile care nu sunt socotite !n socoteala
anului: Pentru se&nele #i ti&purile #i anii #i zilele pe
care &i le*a artat !n4erul Triel: ;i a& vzut care !n cer,
&er4(nd prin lu&e, deasupra acelor portaluri !n care se
rotesc stelele care nu apun niciodat$ Iar unul este &ai
&are dec(t celelalte, iar el este acela care !#i 1ace dru&
prin !ntrea4a lu&e$
@couri din India$
0(nd a& citit c @noc' a vzut 7care !n cer, &er4(nd
prin lu&e, deasupra acelor portaluri care nu apun
niciodat8, 4(ndurile &i s*au !ndreptat pe loc spre India
antic, ia privi)i aici2
0arul lui Indra, !&"rcat !n &are strlucire, condus de
9atali, a venit despic(nd norii #i ilu&in(nd 1ir&a&entul,
u&pl(nd !ntre4ul cer cu "u"uiturile lui$ @ra o crea)ie
cereasc, or"ind privitorii$ %rGuna arztor ca Soarele el
!nsu#i a ridicat carul ceresc: Pe &sur ce se apropia de
tr(&ul invizi"il pentru &uritorii de pe P&(nt, el vzu
&ii de care de o e+traordinar 1ru&use)e$ ;i !n acel )inut
!n care nu era soare sau lun #i nici 1oc s dea lu&in: ;i
acele locuri strlucitoare care sunt vzute de pe p&(nt
su" 1or& de stele, ca ni#te l&pi, sunt ni#te corpuri
cere#ti &ari:
Pur #i si&plu nu are nici o noi& s analizezi
pove#tile iui @noc' !n a1ara unui conte+t, sau s le tratezi
doar !n ter&enii rela)iei lor cu te+tele se&i*reli4ioase #i
insipide ale credin)ei iudeo*cre#tine, &tur(nd tot restul
su" pre#P 3ar e+ist lu&in la captul tunelului c'iar
dac e o lu&in care vine dintr*un trecut vec'i de &ii de
ani$ Starea cunoa#terii din epoca noastr nu este apo4eul
!n)elepciunii, iar o&enirea nu este cul&ea evolu)iei$
0redin)a noastr !ncp)(nat !n descoperirile #tiin)ei este
Gusti1icat nu&ai !n acele do&enii !n care #tiin)a este o
!ntreprindere e+act$ Pe de alt parte, toate deduc)iile
"azate pe !n)elepciunea acu&ulat tre"uie tratate cu
precau)ie #i puse su" se&nul !ntre"rii !ndat ce se ivesc
noi in1or&a)ii$ In1or&a)iile 1urnizate de aceste te+te antice
nu sunt nici reverii #i nici dorin)e tratate drept realitate ele
e+ist #i vor ui&i #i vor tul"ura societatea noastr, a
navi4atorilor prin Internet, produc(nd &ai &ult 'aos c'iar
dec(t inventarea radioului$
0'iar #i astzi, tri& !ntr*o lu&e a viselor
"ui&citoare2 ecranul T5 este un 1el de o4lind 1er&ecat,
care ne aduce i&a4ini ale &anevrelor &ilitare din Ira=,
eveni&ente politice din Peru sau e+pedi)ii la Polul Sud
toate aduse !n su1ra4eriile noastre la apsarea unui "uton$
5ede& asasinarea unui pre#edinte a&erican, apoi, pu)in
dup aceea, !l vede& pe acela#i o& parc trezit din &or)i
vor"indu*ne #i z(&"ind pe ecranul p(lp(itor$ 5ede&
pro4ra&e #tiin)i1ice, prezent(nd descoperiri 1cute su"
&icroscop #i nu #ti& niciodat ce este adevrat #i ce este
pur propa4and$ Ne uit& cu 4ura cscat la lansri de
rac'ete #i ne 'ol"& ului)i la Sta)ia Spa)ial Interna)ional
care z"(rn(ie undeva, pe deasupra noastr, strlucind ca o
stea palid$ 0(nd planeta P&(nt se va scutura !n s1(r#it
de specia noastr care o in1esteaz, doar 3u&nezeu
3r4u)ul #tie cu& vor descrie lu&ea asta cei ce ne vor lua
locul$ I&a4ineaz*)i, sti&ate cititor, c P&(ntul este lovit
de o catastro1 ce 1el de catastro1, are &ai pu)in
i&portan)$ 3ar undeva, pe un v(r1 izolat din %lpii
@lve)ieni, supravie)uiesc c()iva oa&eni &ai ro"u#ti$ Po)i 1i
si4ur c vor 1ace tot ce le st !n putin) pentru ca specia s
nu dispar #i vor !ncepe s 1ac i&ediat copii, iar un tat
&(ndru, )in(ndu*#i 1iul pe 4enunc'i, va ridica privirea #i
va vedea un vultur de &unte &utant, uria#, plan(nd
deasupra ca"anei2 7Prive#te, 1iule,8 va spune tatl, art(nd
cu de4etul$ 70(nd eu era& &ai t(nr, erau psri de &etal
de sute de ori &ai &ari dec(t vulturul acela$ Iar oa&enii
stteau !n "urta psrii #i z"urau &ai repede dec(t o
s4eat peste apa cea &are, spre un loc !n care erau ni#te
case at(t de !nalte, !nc(t atin4eau norii: 7
Tatl !&"tr(ne#te #i &oare, iar 1iul devine la r(ndul
lui tat$ %cu&, t(nrul tat spune din nou povestea 1iului
lui2 7Niule, !nc'ipuie*)i$ Lunicul tu &i*a spus c au 1ost
pe vre&uri psri uria#e, !n care oa&enii puteau s #ad #i
s se uite la P&(ntul de su" ei$ %ceste psri z"urau &ai
repede dec(t s4eata #i c'iar puteau s traverseze apa cea
&are, !ntr*un loc !n care casele cresc !n nori: 7
%Guns la doar a doua 4enera)ie, povestea este deGa
prea 1antastic$ %#a c !ncerca)i s v i&a4ina)i ce se
!nt(&pl c(nd, peste &ulte 4enera)ii, teolo4ii !ncearc s
analizeze aceste scene din punctul lor de vedere reli4ios*
psi*'olo4ic$ S ne*aGute S1(ntul @noc'P
%stzi, po)i 4si &ulte te+te din epoci de &ult uitate,
c'iar dac au 1ost rescrise de nenu&rate ori #i adaptate s
ai" noi& !n epoca respectiv$ Tnele dintre aceste
docu&ente au 1ost trans1or&ate cu "un #tiin) !n coduri,
cu& ar 1i 0a"ala evreiasc, ast1el !nc(t nu&ai un cerc
select de ini)ia)i pot !n)ele4e con)inutul ci1rat$ %ltele, cu&
ar 1i Popol 5u' sau inscrip)iile &a6a#e sunt trei
versiuniP
- Ne*au parvenit doar !n scurte pasaGe #i c'iar #i
acelea pro"a"il prost traduse$ ;i &ai sunt acelea, cu& ar 1i
&anuscrisul 5o6nic', care s1ideaz orice !ncercare de a li
se !n)ele4e con)inutul$ 0a s nu &ai vor"i& de sutele de
&ii de scrieri care au czut victi& 1ocului sau distru4erii
inten)ionate de*a lun4ul secolelor$ 3ar Li"lia, %pocri1ele
#i 0artea lui @noc' e+ist pe "une, c'iar dac nu !n 1or&a
lor ori4inal$ 0e pute& noi, oa&enii at(t de de#tep)i de
azi, s 1ace& cu aceste cr)i/ Interpret& o &uta)ie
4enetic !nt(&pltoare, cu alte cuvinte o sc'i&"are !n
codul nostru 4enetic, drept un 7&iracol al na#terii8$ Pute)i
descoperi asta !n capitolele C0E #i C0I ale 0r)ii lui
@noc', sau !n Sulul Ha&ec', unul dintre cele"rele
79anuscrise de la 9area 9oart8$ ;i ce 1ace& noi,
cara4'io#ii, cu toate astea/ 9otivul ori4inal al
70oncep)iei i&aculate8P Noarte precisele descrieri ale
pro1etului @ze=iel din "i"lie sunt trans1or&ate !n 7viziuni,
vise, inspira)ii8 #i alte "aliverne, de#i o&ul vor"e#te
li&pede despre o navet spa)ial$ %poi &e#teri& pu)in la
0artea lui @noc', pe care o trans1or&& !ntr*un 1el de
74rdin 1er&ecat8$ 0e t(&penieP
9o#tenire pentru 4enera)iile viitoare$
Povestea celui de*al #aptelea re4e de dinainte de
potop, 7care s*a urcat la ceruri8, cu& spune papirusul, a
1ost 1alsi1icat, adaptat, e+tins, sc'i&"at, rescris #i
interpretat reli4ios, #i cu toate acestea con)inutul ei tot
poate 1i recunoscut$ ;i pentru c acest 7al #aptelea8 apare
#i !n Tora evreiasc #i !n 5ec'iul Testa&ent su" nu&ele de
@noc', acest a&al4a& de pove#ti disparate este adunat
su" nu&ele de 70artea lui @noc'8$ Nu are i&portan)
nu&ele adevrat al scriitorului, poate 1i cu totul altul, eu
personal a& s*i spun tot @noc'$ O&ul acesta a 1ost
!nv)at &ai &ulte ra&uri ale #tiin)ei de ctre o specie
e+traterestr #i, pentru a putea 1ace lucrurile s se &i#te
&ai repede, a !nv)at s scrie 1olosind o 7trestie pentru
scris repede8$ 3up acest curs ceresc intensiv, a 1ost
readus !n &iGlocul se&enilor lui, cu o &isiune ur4ent2 s*
i !nve)e s trans&it &ai departe cr)ile lui, pentru ca
acestea s reziste ti&pului$
;i dou &ii de oa&eni au venit !&preun #i au venit
la locul %c'uzan, unde @noc' era cu 1iii lui$ Iar &ai
v(rstnicii din popor #i !ntrea4a adunare au venit #i s*au
plecat p(n la p&(nt #i au !nceput s*l srute pe @noc' #i
s*i spun:2 3o&nul te*a ales pe tine &ai de4ra" dintre
to)i oa&enii de pe p&(nt #i te*a nu&it scriitorul !ntre4ii
lui crea)ii$ J0apitolul MHI5, A*F, versiunea lun4K
Tnde este acest loc, 7%c'uzan8, !n care #i*a adunat
@noc' poporul/ In1or&a)iile astrono&ice pe care le
1urnizeaz c'iar el ne 1urnizeaz o "un "az de pornire$
.nainte s se !ntoarc !n 7cer8 sau, !n versiunea &odern,
la nava*"az, pentru a i se 1ace un tur al spa)iului @noc'
1ace un serios e1ort pentru a le spune alor lui tot ce i s*a
!nt(&plat #i pentru a le cere s*i pstreze cartea pentru
4enera)iile viitoare2
@noc' s*a nscut !n ziua a #asea a lunii Tsivan #i a
trit trei sute #i #aizeci #i cinci de ani$ % 1ost luat !n cer !n
pri&a zi a lunii Tsivan #i a r&as !n cer #aizeci de zile$ @l
a scris toate aceste se&ne ale crea)iei, pe care 3o&nul Ie*a
creat, #i a scris trei sute #i #asezeci de cr)i #i Ie*a !n&(nat
1iilor iui #i a r&as pe p&(nt ti&p de treizeci de zile #i a
1ost luat din nou !n cer !n ziua a #asea a lunii Tsivan, !n
c'iar acea zi #i or !n care s*a nscut: 9atusale& #i 1ra)ii
lui, to)i 1ii ai lui @noc', !n &are 4ra", au !nl)at un altar
la locul nu&it %c'uzan, din locul #i !n locul !n care @noc'
a 1ost luat la cer$ J0apitolul HM5III, versiunea lun4K
Iar dac &ai r&(ne vreo !ndoial c ave& !ntr*
adevr a 1ace cu al #aptelea patriar' antediluvian sau c ar
1i vor"a de alte cr)i:
7$ Zine)i &inte cuvintele tatlui vostru, care toate sunt
venite la voi din 4ura 3o&nului$ Hua)i aceste cr)i scrise
de &(na tatlui vostru #i citi)i*le:8 J0apitolul MH5II,
versiunea lun4K 7@noc' !nsu#i a scris aceast co&plet
doctrin a !n)elepciunii$8

J0apitolul 92, CK 7O alt carte scris de @noc' pentru
1iul su 9atusale& #i pentru aceia ce vor veni dup el:8
J0apitolul C0D, CK 7;i dup aceea @noc' nu doar a 1cut
cunoscute, ci #i a !nceput s povesteasc din cr)i$8
J0apitolul 9B, CK 7Iar acu&, 1iul &eu, 9atusale&, c'ea&
la &ine pe to)i 1ra)ii ti$ ;i adun !&preun la &ine pe to)i
1iii &a&ei tale: 7 J0apitolul 9C, CK 7Iar acu&, 1iul &eu,
)i*a& artat totul, iar le4ea tuturor stelelor din cer este
co&plet$8

J0apitolul I9, IK 7;i 9atusale& se 4r"i #i !#i c'e&
1ra)ii Re4i&, Ri&an, Tc'an, 0'er&ion, 0aidar1#i to)i
"tr(nii din popor !n 1a)a tatlui su @noc': 7

J0apitolul H5II, 2K
3e ase&enea, nu tre"uie s uit& &isiunea pentru
viitori&e, pentru c ea ne include #i pe noi2 7;i acu&, 1iul
&eu, 9atusale&: Zi*a& artat totul #i )i*a& dat cr)ile
privind toate acestea2 deci pstreaz, 1iul &eu, 9atusale&,
cr)ile din &(na tatlui tu #i ai 4riG s le dai &ai departe
4enera)iilor de pe p&(nt:8 J0apitolul D2K
Tnde sunt aceste cr)i/ @ste evident c nu e vor"a de
le4turile de per4a&ent vec'i care constituie a#a*nu&itele
0r)i ale lui @noc'$ 0(ndva, undeva, aceste cr)i disprute
vor aprea din nou$ @ste lucrul pro1e)it c'iar de 79re)ia
Sa8 iar dac nici el nu #tie:2
Iat, din s&(n)a lor se va ridica alt 4enera)ie, &ult
&ai t(rziu, dar dintre ei &ul)i vor 1i 1oarte laco&i$ 0el ce
va ridica acea 4enera)ie le va arta cr)ile scrise de &(na
ta, cr)ile str&o#ilor, Qle va artaR acelora pe care !i va
ale4e drept pzitorii lu&ii, oa&enilor credincio#i #i celor
ce lucreaz spre plcerea &ea, care nu iau nu&ele &eu !n
de#ert$ ;i ei vor spune altei 4enera)ii #i ceilal)i care vor citi
vor 1i slvi)i dup aceea, &ai &ult dec(t cei dinainte,
J0apitolul MMM5K
Nantastice neste&ate de !n)elepciune venite din
vre&uri de de&ultP O previziune per1ect adecvat$
3ocu&entele, care sunt pur #i si&plu prea co&ple+e
pentru oa&enii din epoca lui @noc', vor reaprea peste
&ii de ani, iar cei care le vor citi vor 1i 7slvi)i dup aceea,
&ai &ult dec(t cei dinainte8$ 0ei ca &ine, care au tendin)a
de a arunca priviri &ai departe, !n ce)urile ti&pului, ar
putea 1i de 1olos, acceler(nd atin4erea acestui ti&p al
de#teptrii$ O sc'i&"are i&portant plute#te !n aer, iar
politicienii, oa&enii de #tiin) cu aere #i liderii reli4io#i
care "at c(&pii a1ecta)i s*ar putea s doreasc s o
opreasc, dar nu vor 1i niciodat !n stare$ Nu e+ist vaccin
!&potriva 4(ndirii$ Ideile nu cunosc nici 4rani)e, nici
cenzur$ 9ai &ult, ideile au o tendin) periculoas de a se
rsp(ndi 1ul4ertor$
9iracolul dezin1or&rii$
Se !ncearc trans1or&area societ)ii !ntr*un terci
uni1or& prin inter&ediul &inunii nu&ite televiziune$
9anipularea #i controlul 4(ndirii continu ine+ora"il$
O&enirea este 1iltrat, ca s devin un 4rup de &orali#ti
plictico#i, care se &int pe ei !n#i#i c ei sunt 7oa&enii
"uni8$ 0oncep)ia lor despre lu&e este 1a"ricat de &ass*
&edia, iar patronii #i redactorii*#e1i din &iGloacele de
in1or&are electronice sunt ni#te si&pli acoli)i ai unor
a"solut inutile 7consilii8 #i 7co&itete consultative8 ale
unor co&enzi politice #i 7contin4ente8, care nu rateaz
nici o #ans de a*#i "4a nasul !n orice indi1erent dac au
sau nu idee despre ce vor"esc$ Pro4ra&ele T5 cu preri
care contrazic reli4ia indi1erent ce reli4ie nu sunt
per&ise, Iat unde a& aGunsP
5ie)ile noastre sunt do&inate de natura noastr
ne#tiin)i1ic, de u#urin)a cu care d& crezare tuturor
neroziilor$ I&ensul 1lu+ de in1or&a)ie e+istent pur #i
si&plu ne*a lenevit$ Pre1er& s deveni& ni#te le4u&e !n
1a)a televizorului, !n loc s citi& o carte cu un oc'i atent #i
critic, pre1er& s lenevi& pe plaG !n Hur4'ada, &ai
de4ra" dec(t s arunc& o privire &ai !ndeaproape 9arii
Pira&ide$ Tinerii de azi pre1er s stea !n 1a)a
calculatorului> &onitoarele lor &itraliaz in1or&a)ii care
nu intereseaz pe ni&eni #i care aGun4 i&ediat la co#ul de
4unoi al uitrii$ 0u ce ne aGut, !n aceast epoc a
electronicii, s ave& de &ii de ori &ai &ult in1or&a)ie,
dac nu 1ace& ni&ic cu ea/ 3a, navi4& prin ea, dar nu
ne scu1und& niciodat cu adevrat !n ea$ Internetul ne
&anipuleaz pe noi, pentru c ne 1ace s crede& c pute&
s 4si& orice #i asta ne 1ace ni#te oa&eni in1or&a)i$ IT [
In1or&a)ii trucate$ Internetul doar 7scuip8 lucruri pe care
cineva le*a introdus acolo$ %#a c, dra4 cititorule, !)i va 1i
4reu s 4se#ti 1ie te+tele apocri1e, sau lista re4ilor
e4ipteni, a lui 9anet'o, ca s nu &ai vor"i& de traducerea
co&plet a 9a'a"'aratei, e1ectuat de 0'andra Ro6i !n
CDDD$ 9are parte din ceea ce 7#ti&8 despre Internet este o
iluzie$ L(G"(i& prin !ntuneric atunci c(nd cut& te+te
antice, care au #anse sla"e de a aGun4e !n re)ea$ Gi4a2
Gunoi !nuntru, 4unoi a1ar$ %#a c nu vor e+ista
niciodat re1erin)e !ncruci#ate$ %toate#tiitorul Internet este
prea unilateral #i !n esen) !i &anipuleaz deGa pe cei care
cred c se pot "aza pe el, pentru c in1or&a)iile ar 1i
introduse de indivizi cu acelea#i concep)ii$
9aniacii &ouse*ului de azi se co&port ca to)i acei
indivizi care 4(ndesc pe acela#i calapod, din &o&entul !n
care se a#eaz !n 1a)a tastaturii$ @+act ca ni#te pacien)i
se&i*con#tien)i, care zv(cnesc cu to)ii la unison$ Nici
&car nu & &ai &ir, pentru c #tiu cu& 1unc)ioneaz
siste&ul$ .n a1ara Internetului nu e+ist re1erin)e
!ncruci#ate acestea sunt pur #i si&plu necunoscute$ %st1el
s*a nscut un soi de psi'oz a credin)ei o po)i aproape
descrie ca pe o cultur a parazi)ilor !n a#a*zisa noastr
societate at(t de "ine in1or&at$ Pentru aceste &in)i
unilaterale, conectarea trecutului cu viitorul este de
neconceput$ 3ar trecutul #i viitorul sunt interconectate
total #i to)i cei care nu au !n)eles asta ar 1ace "ine s !nve)e
rapid, pentru c viitorul este pe cale s 1ie !n4'i)it de
trecut$ 0u& ne vo& co&porta c(nd prietenii e+tratere#tri
ai lui @noc' se vor !ntoarce cu adevrat/ Iar 1aptul c ei se
vor !ntoarce este li&pede ca "un ziua$ 0elor interesa)i le
reco&and cartea &ea 3er Gotter*Sc'oc= J;ocul 3ivinK$
5o& su1eri oare un #oc al reli4iei/ Naptul c 4(ndirea
noastr este &anipulat de c(nd ne na#te& este ilustrat
1ru&os Jsau !n4rozitor, cu& pre1era)iK de ur&torul
e+e&plu, care &i*a r&as !n &inte dup ce a& participat
la un curs )inut de pro1esorul ?arl Stein"uc' acu& ca& A0
de ani2 !ntr*o )ar, copiii sunt crescu)i s &ear4 la
"iseric> !n alta, s 1ie &usul&ani$ Niciuna dintre cele
dou societ)i nu consider c dac vor sc'i&"a pur #i
si&plu copiii )rile respective vor deveni din cre#tin,
&usul&an #i invers, !n)ele4erea acestui si&plu 1apt
de&onstreaz natura 1unda&ental a oricrei !ndoctrinri$
3up ce a !nv)at li&"a e+tratere#trilor de la 7!n4eri8,
a pri&it lec)ii #i a scris totul pe per4a&ent cu a sa 7trestie
de scris repede8, #i apoi a petrecut B0 de zile relat(nd
1iilor lui #i s1atului "tr(nilor !ntre4 episodul, noii lui
prieteni 7cere#ti8 vin #i*l iau pentru turul de onoare$
Oa&enii nu !n)ele4 ce se !nt(&pl2
0(nd @noc' a vor"it cu oa&enii, 3o&nul a tri&is
!ntuneric pe p&(nt #i s*a 1cut !ntuneric #i el a acoperit
acei oa&eni st(nd acolo cu @noc' #i ei l*au luat pe @noc'
sus, !n cerul cel &ai !nalt: ;i oa&enii care au vzut nu
au !n)eles cu& a 1ost luat @noc' #i l*au prea&rit pe
3o&nul #i s*au dus la casele lor$ J0apitolul HM5II,
versiunea lun4K
@noc' !#i ia r&as*"un$
He4endele Strvec'i ale evreilor ne dau o versiune
oarecu& &ai lun4 a dispari)iei lui @noc'$ @le spun c
7!n4erii8 i*au pro&is lui @noc' c !l vor lua cu ei, dar data
plecrii nu a 1ost !nc decis2 7O c'e&are a venit ctre
&ine, cu& c voi pleca !n cer, dar nu #tia& !n ce zi voi
pleca de la voi$8 %st1el !nc(t @noc' #i oa&enii lui se
adun #i el !&prt#e#te cu ei tot ce !nv)ase de la !n4erii
Triel #i Pravuil$ @l insist asupra 1aptului c &anuscrisele
lui nu tre"uie s r&(n secrete, ci tre"uie pstrate pentru
4enera)iile viitoare Jlucru cu care sunt per1ect de acordPK$
3up c(teva zile de !nv)tur, lucrurile !ncep s devin
palpitante2
;i s*a !nt(&plat !n aceea#i vre&e c(nd oa&enii #i
@noc' s*au a#ezat #i @noc' Ie*a vor"it lor$ Oa&enii #i*au
ridicat oc'ii #i au vzut ceva ca un "idiviu co"or(nd din
cer #i "idiviul se repezea spre p&(nt pe o 1urtun$ ;i
oa&enii i*au spus lui @noc' ce au vzut2 7%cest "idiviu a
co"or(t pentru &ine$ % venit vre&ea #i ziua ca eu s &
duc din &iGlocul vostru #i s nu v &ai vd niciodat$8
%poi "idiviul era acolo #i to)i l*au vzut li&pede$
Se pare c @noc' 1usese avertizat din ti&p de ctre
e+tratere#trii Triel #i Pravuil c decolarea va 1i periculoas
pentru orice spectator, a#a c el #i*a avertizat adep)ii s se
retra4$ @l i*a avertizat pe spectatorii curio#i !n repetate
r(nduri, spun(ndu*le s nu*l ur&eze 7ca s nu &uri)i8$
Tnii dintre ei au !n)eles, dar cei &ai !ncp)(na)i dintre
privitori erau dispera)i s vad cu oc'ii lor 7urcarea la cer8
a lui @noc'$ Hucrurile devin dra&atice2 7%u zis ei, te vo&
ur&a unde vei pleca nu&ai &oartea poate sta !ntre noi$ ;i
pentru c au 1ost !ncp)(na)i el nu a &ai vor"it cu ei #i ei
l*au ur&at #i nu s*au !ntors$ ;i a#a s*a !nt(&plat2 @noc' a
urcat !n nori spre cerul 1urtunos pe ar&sarii !n1oca)i, !ntr*
un car de 1oc$8
0ltoria din nori a lui @noc' se s1(r#e#te tra4ic
pentru adep)ii lui$ .n ziua ur&toare, un 4rup este tri&is
s*i 4seasc pe cei care !l !nso)iser pe stp(n2
;i ei au cutat !n locul acela de unde @noc' se urcase
la cer #i c(nd au aGuns la locul acela, au 4sit p&(ntul
acoperit cu o ptur de zpad #i "olovanii erau ca ni#te
"olovani de zpad$ %u vor"it unii cu al)ii #i au spus2
Haide s !ndeprt& zpada, s vde& dac cei ce l*au
!nso)it pe @noc' zac su" ea$ ;i au lope)it zpada aceea #i i*
au descoperit pe aceia care !l !nso)iser pe @noc' zc(nd
&or)i$ @i l*au cutat #i pe @noc', dar pe el nu l*au 4sit,
pentru c el se urcase la cer$ %ceasta s*a !nt(&plat !n al o
sut treisprezecelea an de via) al lui Ha&ec', 1iul lui
9atusale&, c(nd @noc' a urcat la ceruri$8
%cest 1inal spectaculos tre"uie s*i 1i lsat pe e+e4e)ii
clasici perplec#i, pentru c ei au interpretat dintotdeauna
7urcarea la cer8 a lui @noc' drept pur #i si&plu acceptarea
lui la s(nul 3o&nului$ .nc'ipui)ivi*l pe 3u&nezeu
3r4u)ul privind indi1erent cu& sute de privitori
nevinova)i sunt ar#i de vii cu c)el #i purcel #i p(n #i
st(ncile sunt arse #i acoperite cu o pul"ere 1in care aduce
a zpad$ .n zilele noastre, se #tie c anu&ite roci, de pild
calcarul, se !nl"esc c(nd sunt supuse unei te&peraturi
e+tre&e #i c nisipul !n 1unc)ie de te&peratur se va
topi !n cristale sticloase care sea&n cu cele de sare$ Iar
3u&nezeu*3r4u)ul a 1cut a#a ceva/ .n vre&e ce teolo4ii
descriu totul drept 7viziuni8 ale lui @noc'/ Oare
3u&nezeu nu are putin)a de a*#i ridica elevul !ntr*o
&anier &ai pu)in distructiv/ 3e ce s 1ie sacri1ica)i
spectaculos #i !n c'inuri at()ia oa&eni, care nu voiau
altceva dec(t s*l !nso)easc pe iu"itul lor stp(n @noc'/
% sosit vre&ea pentru o nou a"ordare$
Teolo4ia, 1ilolo4ia, 1iloso1ia toate acestea sunt
#tiin)e u&aniste, ne*e+acte$ ;i totu#i, e+act persoane din
aceste do&enii & acuz pe &ine #i pe c()iva dintre
conte&poranii no#tri care 4(ndesc ca &ine c 7rsuci&8
te+tele ca s se potriveasc cu teoriile noastre$ 0e 1el de
salt intelectual tre"uie s e+ecu)i ca s trans1or&i !n
divinitate pe 70el &ai .nalt8 #i pe 79re)ia Sa8 din 0r)ile
lui @noc'/ Recunosc, !n)ele4 !ntr*o anu&it &sur aceste
interpretri de #coal vec'e2 la ur&a ur&ei, nu pute& avea
preten)ia ca onora)ii no#tri !nainta#i s !n)elea4 ceva
despre cltoriile interstelare, a#a c au pstrat te+tele !n
cadrul lor de re1erin) de tip teolo4ic$ 3ar conservarea este
acela#i lucru cu pstrarea #i nici cei &ai "uni
conservan)i nu pstreaz &(ncarea proaspt la in1init$
Te+tele lui @noc' #i &ulte alte docu&ente antice au
&are nevoie de o interpretare &ai conte&poran$ 3ar !n
societatea noastr, ei sar i&ediat oripila)i #i #oca)i2
7i&posi"il8, 71antezie z"urdalnic8, sau c'iar
7sacrile4iu8P Oare c(nd va deveni do&inant cunoa#terea
#i oa&enii vor !n)ele4e c roata !n)ele4erii nu este !nv(rtit
de conta"ili c'iar dac sunt de 1actur acade&ic ci de
aceia care nu vor s pun stavil !n)ele4erii/ 3eGa !n C9AE,
0NT a declarat c li"ertatea in1or&a)iei este un drept
1unda&ental al o&ului$ Iar a#a*nu&itele state 7li"ere8 au
le4i cu& ar 1i 7He4ea li"ert)ii in1or&a)iei8, cu& este
nu&it !n Statele Tnite ale %&ericii$ Hi"ertatea
sc'i&"ului de in1or&a)ii este unul dintre cele &ai
pre)ioase drepturi$ Oricine ar tre"ui s 1ie li"er s spun,
s scrie #i s*#i tipreasc prerile, este a"solut 1iresc$ Nu/
0'iar #i noi, !n lu&ea de&ocratic, ne*a& !ntors deGa
la stadiul !n care cr)ile sunt interzise prin le4e$ O
persoan sau un 4rup reli4ios sau, &ai ru, o ideolo4ie
politic se si&te lezat JK #i se "osu&1l indi4nat JK
c(nd, din senin, cartea proprie apare pe lista nea4r
Juneori, c'iar !nainte s 1ie pu"licatPK, de parc pr)ile
a1ectate nu ar 1i !n stare s*l dea !n Gudecat pentru
calo&nie, de parc nu s*ar putea instrui cazuri civile de
de1i&are, autentice sau nuP .n unele cazuri e+tre&e, totul
este pe c'eltuiala autorului care a "tut to"a, propa4(nd
aceste 7calo&nii8 !n lu&e$ .n zilele noastre, a& aGuns la
un punct !n care anu&ite lucruri nu &ai pot 1i spuse !n
pu"lic$ @le sunt supri&ate de 7corectitudinea politic8 sau
de le4isla)ia plin de evlavie care cere v vine s
crede)i/
- S tra4e& cu urec'ea sau s spion& ca s a1l&
cine #i ce a spus$ 9anipularea Guridic, statul de tip
or<ellian, sunt asa&"late "ucat cu "ucat de ctre ni#te
clo<ni politici care prea se iau !n serios$ Iar "ie)ii
Gudectori, care tre"uie s aplice toate prostiile astea, se
convin4 sin4uri c Gudec)ile lor contri"uie la lini#tea
su1leteasc a societ)ii, iar asta ar 1i un scop &ai no"il
dec(t orice 0onstitu)ie$ .n calitatea &ea de &e&"ru al
0o&itetului Interna)ional P@N, &i*e ru#ine p(n !n
&duva oaselor pentru aceste le4i neru#inate care ne
!n4rdesc li"ert)ile #i care e+ist #i acu& !n )ara &ea
natal, @lve)ia$ @ste ui&itor c(t de departe au aGuns ace#ti
cara4'io#i politici$
.ntr*o teocra)ie, nu e+ist li"ertatea in1or&a)iei$ 0ei
care interzic cuv(ntul spus #i scris au !ntotdeauna &otive
s se tea& de el$ Propria lor !ndoctrinare e stri4toare
p(n la cerP Societatea se 7adapteaz8 iar ur&toarea
1az este 7cu st(n4ul !nainte, &ar#P8$
%& e&is a1ir&a)ia c pe P&(nt e+ist te+te r&ase
de la e+tratere#tri #i c e+ist re1erin)e la ele$ 3e e+e&plu2
Ueul T'eut' i*a dat 1araonului scrierile, la Naucratis$
%#a*nu&ita 0arte a lui %da&, !nre4istrat pe un sa1ir$
.n La"ilon, Oannes a dat poporului o carte$
Niin)a divin Y&a, din cartea s1(nt a per#ilor antici,
%vesta, o1erea !n dar scrieri$ %ceea#i 1iin) este cunoscut
!n Nenicia su" nu&ele de Taul$
.&pratul c'inez pri&e#te te+tele de la un &onstru
nu&it 9an4*'o, un ani&al cu 7trupul unui cal #i capul
unui dra4on8$
3ivinul &aestru Pad&asa&"'ava din Ti"et aduce pe
P&(nt scrieri indesci1ra"ile, care sunt pstrate p(n !n
zilele noastre, pentru vre&urile c(nd 7vor putea 1i
!n)elese8$
3iodor din Sicilia sus)ine c un zeu i*a !nv)at pe
oa&eni s citeasc #i s scrie$
@noc'2 7Prive#te, @noc', aceste t"li)e cere#ti, cite#te
ce e scris !n ele: 7 !n4erii !l !nva) pe @noc' #i !i dau o
7trestie de scris repede8$ @l !i trans&ite cartea 1iului su,
9atusale&$
;i lista &ea nu este co&plet &ii de autori din
antic'itate #i scripturile din diverse reli4ii sus)in acela#i
lucru$ Lun, ce 1ace& cu toate astea/ Pove#ti cu z(ne,
prostii, 4o4o#i, viziuni, i&a4ina)ie, dorin)e luate drept
realitate, po4or(ri, 4rdini &a4ice/ Sau nu cu&va noi
sunte& pro"le&a/ Nu cu&va este &odul nostru de a privi
lucrurile/ Nu cu&va sunte& incapa"ili s vede& ce se
a1l !n 1a)a oc'ilor no#tri/ G(ndirea noastr este diriGat de
4(ndirea acade&ic din &o&entul !n care !ncepe& #coala$
@volu)ia este cuv(ntul &a4ic$ @+isten)a evolu)iei este
dovedit #i indisputa"il$ %u e+istat c(teva &uta)ii
4enetice diriGate !n istoria o&enirii$ %cest lucru este cel
pu)in dovedit de scrierile antice, iar cei care nu cred asta
pur #i si&plu nu cunosc te+tele$ @+ist 7zei8 #i
7!nv)tori8 pe care nu*i pute& 4oni pur #i si&plu pentru
c nu intr !n cutia pe care scrie 7evolu)ie8 pentru c ei
au 1ost aici #i #i*au lsat a&prenta$ 0are a&prent poate 1i
artat oricui cunoa#te &aterialul ceilal)i nu au dec(t s
arunce o privireP 0redin)a noastr !ncre&enit !n evolu)ie
ne 'rne#te 1or)at "uc)ic cu "uc)ic credin)a c un
lucru a condus la altul #i c noi, oa&enii, sunte& cul&ea
evolu)iei$ Savan)ii de#tep)i ai vre&ii noastre se a4a) de
principiul 7posi"ilit)ii si&ple8 #i de 7solu)ia cea &ai
plauzi"il8$ %ceast a"ordare e+clude toate celelalte
&odalit)i de a privi lucrurile$ G(ndurile lor sunt
!ncorsetate, pentru c !ndat ce s*a 4sit 7cea &ai
plauzi"il solu)ie8, 4ata, s*a s1(r#it$ 0e rost are s cut&
&ai departe/ %plicat pro"le&elor celor &ai
1unda&entale, aceast &etodolo4ie, c'iar dac este
declarat sacrosanct de ctre co&unitatea #tiin)i1ic, ne
1urnizeaz doar Gu&tate din solu)ie asta cel &ultP
Platon arunc putin lu&in$
.n dialo4ul Ti&aeus, de pild, Platon nu scrie doar
despre %tlantida, ci #i despre 4eo&etrie #i despre crearea
P&(ntului$ 3up ce a& citit ti&p de c(teva spt&(ni
scrierile lui Platon, !&i vine 1oarte 4reu s !n)ele4 de ce
Galileo Galilei a su1erit at(ta pentru teoriile lui
'eliocentrice #i de ce aproape a 1ost ucis de Inc'izi)ie !n
secolul M5III$ Toate !nv)turile lui Galileo puteau deGa 1i
citite !n Platon$ 3e pild, 1aptul c P&(ntul este s1eric #i
c or"iteaz !n Gurul Soarelui$ 0aius Plinius Secundus J2B*
I9 e$n$K, care de ase&enea i*a studiat pe Platon #i pe
@uclid, pune pro"le&a 1oarte tran#ant2
@+ist o !nver#unat dez"atere !n r(ndul !nv)a)ilor #i
al vul4ului dac e+ist oa&eni rsp(ndi)i peste tot prin
lu&e, ast1el !nc(t ei stau cu picioarele !ndreptate spre
al)ii: 3ac cineva se !ntrea" de ce oa&enii din partea
cealalt nu cad, !i !ntre"& direct, la r(ndul nostru, dac
nu cu&va oa&enii din partea cealalt se !ntrea" de ce nu
cde& noi$ @ste !ntr*adevr de &inune c Qp&(ntulR
1or&eaz un 4lo", c(nd e at(t de &ult supra1a) plan pe
c(&pii #i pe &are: %st1el !nc(t nu este niciodat noapte
#i niciodat zi !n acela#i &o&ent peste tot P&(ntul,
pentru c pe Gu&tatea de 4lo" !ndeprtat de soare este
noapte:8
Ni&ic nou su" soareP 3eci, cunoa#terea din 0artea lui
@noc' ne provine de la 4recii antici/ Nici po&eneal,
pentru c, c'iar #i !n vre&ea lui Platon, se #tia c le4ile
1unda&entale ne vin de la zei$ Ne ca& rzvrti& !n 1a)a
unei ase&enea idei, dar pentru 1iloso1ii 4reci pute& s*i
nu&i& oa&enii de #tiin) ai epocii era o idee a"solut
1ireasc, Iat un e+e&plu2
Participan)ii din dialo4ul Gor4ias erau Socrate,
0'arep'on, Gor4ias, 0allicles #i Poplus un 4rup cu
adevrat intelectual$ Socrate desc'ide discu)ia su"liniind
1aptul c ceea ce ur&eaz s spun reprezint convin4erea
lui 1er& #i c el 4aranteaz c a#a este$ %poi a spus c
!n)elepciunea #i i&portan)a 4eo&etriei erau cunoscute de
ctre zei$ .n al treilea volu& al He4ilor lui Platon, lucrul
este e+plicat clar$ %ici se pune !ntre"area dac nu cu&va
e+ist un s(&"ure de adevr !n vec'ile le4ende Jvec'i
c'iar #i pe atunciPK$ %ici este vor"a !n spe) de acele
le4ende 7despre nu&eroasele catastro1e u&ane produse de
inunda)ii #i de dezastre si&ilare, de la care nu&ai o
1rac)iune din o&enire a putut 1i salvat$8
3iscu)ia se purta !n Gurul ideii c locuitorii de la
&unte au supravie)uit #i dup c(teva 4enera)ii au
pierdut toate a&intirile le4ate de civiliza)iile anterioare$
Oa&enii pur #i si&plu credeau 7ceea ce era spus de ctre
zei #i triau !n con1or&itate8$ Pentru a tri !&preun !n
ar&onie dup Potop, 7oa&enii au 1ost nevoi)i s
nscoceasc noi re4uli, pentru c nu &ai r&sese nici un
le4iuitor din epocile trecute$8 7%#a cu& nici noi nu 1ace&
le4i pentru 1iii zeilor #i ai eroilor, precu& le4iuitorii din
vec'i&e, care ei !n#i#i erau z&isli)i de zei: 0are de
ase&enea sco"orau din zei, #i asta nu ni se poate i&puta
nou:
0ele &ai strvec'i le4i au 1ost date de ctre zei #i
acu& ne !ntoarce& la @noc' #i la !n4erii Pravuil #i Triel,
care i*au dictat$ 7NiciodatP8 vor stri4a evolu)ioni#tiiP
Te+tele lui @noc' au 1ost peticite de preo)ii evrei dup
cuno#tin)ele 4recilor anticiP %tunci cu& se e+plic 1aptul
c @noc' !#i spune povestea la persoana I, spun(ndu*i
1iului su 9atusale& c 7!n4erii8 l*au transportat !n cer
!ntr*un car de 1oc #i l*au !nv)at !n)elepciunea lor/
.n dialo4urile lui Platon Ti&aeus #i 0ritias se
relateaz detaliat !ntrea4a poveste a %tlantidei presupun
c cititorii &ei cunosc ce scrie acolo$ %1l& cu& Solon a
scris istoria %tlantidei de pe o coloan orna&ental 7a1lat
la locul !n care Nilul se ra&i1ic, cunoscut drept Saitic:
9arele ora# Sais: Hocul de na#tere al re4elui %&asis:8
%cest !n)elept, Solon, care a adus povestea %tlantidei din
@4ipt la %tena, a trit apro+i&ativ !ntre EA0 #i FE0 !$e$n$
Solon a copiat povestea unui eveni&ent !nt(&plat cu &ii
de ani !naintea epocii lui de pe coloana pe care 1usese
inscrip)ionat$ %tunci cine a 1ondat %tlantida/ Poseidon,
unul dintre acei 1ii de zei sau, dac introduce& conte+tul
&odern, unul dintre descenden)ii ec'ipaGului rzvrtit al
lui @noc' care #i*au 1cut de cap cu 1iicele oa&enilor#i
care nu au &ai avut voie s*#i continue cltoria !&preun
cu 79re)ia Sa8$ S nu uit&, Poseidon la r(ndul lui a
lsat 4ravid o 1ru&oas 1at p&(ntean, iar %tlantida a
1ost ini)ial creat pentru a 1urniza adpost noii lui 1a&ilii$
Si&plul 1apt c zeul Poseidon a creat un superstat &ult
peste nivelul te'nolo4ic conte&poran, populat cu oa&eni
&ult superiori tuturor celorlalte rase u&ane, !n care
cldirile erau acoperite cu un aliaG special nu&it oricalc,
pe &ine nu & surprinde deloc$ 3ar ce are a 1ace acest
scurt ocol prin %tlantida cu 0r)ile lui @noc'/
.n toate te+tele lui @noc' nu e+ist nici o &en)iune
despre %tlantida sau despre vreo insul disprut !n vreun
potop, sau despre un superstat creat de unul din 7!n4erii
czu)i8$ 3e ce nu/ Pentru c te+tele lui @noc' au 1ost
scrise !nainte de potop$
73oar dou lucruri sunt in1inite8, a spus @instein$
7Tniversul #i prostia o&eneasc$ Iar despre univers nu
sunt prea si4ur$8 @instein nu insulta o persoan anu&e el
vor"ea despre societatea !n ansa&"lu$
.napoi la 5o6nic'$
3ar parc acest capitol era despre &anuscrisul
5o6nic': 0e are a 1ace 5o6nic' cu @noc' sau cu
lucrurile descoperite de printele 0respi !n @cuador/
0olec)ia 0respi con)ine scrieri 4ravate !n piatr #i &etal
care nu au 1ost niciodat luate !n serios, pentru c ni&eni
nu le*a e+a&inat cu& tre"uie$ 3ar panouri cu& ar 1i
4ravurile lui 0respi, sptarul aurit cu CE si&"oluri, sau
pira&ida de &etal cu ele1an)i #i "anda de si&"oluri de la
"az, au 1ost 4site la &ii de =ilo&etri la nord de @cuator,
!n Statele Tnite, #i apoi la C2$000 de =ilo&etri spre est, !n
Nran)a$ %colo, !n &inusculul ctun Glozel, 1er&ierul
@&ile Nradin a descoperit &ii de piese, !ntre anii C92A #i
C9B0$ %cestea includ nenu&rate pietre #i oase 4ravate cu
si&"oluri de ni&eni analizate$ .n cartea lui, Ge'ei&a=te
%rc'\olo4ie, ziaristul elve)ian Huc Lur4in descrie aceste
articole !n detaliu 1r s produc cea &ai &ic i&presie
!n 0o&unitatea acade&ic$ 3ar savan)ii ar tre"ui s
arunce o privire &ai !ndeaproape, pentru c &ulte dintre
si&"olurile de pe pietrele Glozel apar #i pe o"iectele din
colec)ia printelui 0respi$ Glozel din Nran)a #i 0uenca din
@cuador sunt separate de cca$ C2$000 de =ilo&etri, !n linie
dreapt$ 0el pu)in unele dintre o"iectele din Glozel au 1ost
datate CF*CI$000 de ani !nainte de 0ristos$ %tunci, cine a
copiat pe cine/
%lt sit ar'eolo4ic eni4&atic #i e+tre& de controversat
se a1l !ntr*o vale izolat din Illinois, !n Statele Tnite$
0(ndva, !n anii C9D0, au !nceput s apar arte1acte, se
spune c descoperite !ntr*o pe#ter, undeva, de ctre
ciudatul, e+centricul Russel Lurro<s$ Pe l(n4 ni#te
o"iecte aurite, &ai e+ist relicve de piatr cu si&"oluri
4ravate$ 3in ne1ericire, Russel Lurro<s a 1cut &ult
tr"oi pe sea&a 1aptului c va )ine secret locul
descoperirii sale$ 3ar Huc Lur4in a 1ost destul de norocos
s 1oto4ra1ieze unele dintre arte1acte #i cel pu)in acestea
sunt accesi"ile pu"licului$ Si&"olurile de pe o"iectele din
pe#tera lui Lurro<s sunt ciudat de si&ilare cu cele de la
Glozel #i cu cele din colec)ia 0respi$ Se pare c c'iar #i !n
vre&urile preistorice #i &ult !nainte de Potop *au e+istat
oa&eni care au 4ravat si&"oluri si&ilare !n piatr, os #i
&etal$ 0e pute& 1ace cu ele/ @i "ine, ar tre"ui &car s le
arunc& o privire &ai !ndeaproapeP
0ea &ai i&presionant pies din colec)ia 0respi
r&(ne panoul aurit !nalt de ca& E0 de centi&etri, cu cele
FE de si&"oluri 7#tan)ate8$ 3up cu& &*a asi4urat
printele 0respi pe care l*a& vizitat !n &ai &ulte r(nduri
panoul este doar un e+e&plu de &arc dintr*o !ntrea4
"i"liotec de &etal care zace !n ascunztori secrete Jvoi
reveni !n capitolul ur&torK$ Tnele dintre si&"oluri aduc
cu cele din &anuscrisul 5o6nic'$ 3ar acest lucru !n sine
nu este su1icient ca s stri4& 7TraP8 #i s sri& !n sus de
"ucurie$ 9anuscrisul 5o6nic' a rezistat tuturor
tentativelor de desci1rare, c'iar dac specialistul indian !n
sanscrit, pro1esorul 3$ ?$ ?anGilaal, credea c a 1ost !n
&sur s identi1ice !ntre si&"oluri anu&ite caractere
"ra'&ane$ 0respi &i*a spus c preo)ii indieni l*au asi4urat
c "i"lioteca de &etal descrie o ras de oa&eni din
vre&urile dinainte de potop$ @ste e+act ceea ce 1ace
@noc'$ @l este !nv)at de ctre 7!n4eri8 secretele naturii,
ale siste&ului solar #i ale universulului$
Pe de alt parte, !n &anuscrisul 5o6nic' e+ist sute de
ilustra)ii ale unor plante care pur #i si&plu nu e+ist pe
P&(nt$ .n privin)a unora dintre ele, pur #i si&plu nu po)i
scpa de ideea c sunt reprezentri "otanice 1cute la nivel
&olecular$ %poi sunt diversele )evi, cuve #i czi de "aie
care sunt conectate unele cu altele #i cu plantele$ .n ele
stau 1e&ei, care par a se z"en4ui !ntr*un soi de 1(nt(n a
tinere)ii$ Ni&ic din acestea nu apare !n te+tele lui @noc'$
Oare asta !nsea&n c nu pute& co&para !n nici un 1el
5o6nic' cu @noc'/
Se spune c @noc' ar 1i scris peste B00 de cr)i$ Pe
vre&ea aceea de &ult dus, cr)ile !nse&nau cu totul
altceva dec(t azi$ @rau &ai de4ra" papirusuri, sau, !n
ter&eni ec'ivalen)i &oderni, "ro#uri$ % nu se uita, @noc'
a !n&(nat aceste cr)i 1iului su 9atusale&, !nainte de
turul lui interstelar, pentru a 1i pstrate !n nu&ele
4enera)iilor de dup potop$ Nu pute& respin4e ideea c
una dintre aceste 7"ro#uri8 a aGuns cu&va !ntr*o vec'e
&nstire, pe undeva, iar clu4rii au copiat cu s1in)enie
te+tul indesci1ra"il$ 3ar poate c e pu)in e+a4erat$ %r 1i
de*a dreptul e+traordinar dac ar 1i descoperite te+te
inedite ale lui @noc', con)in(nd cuno#tin)e despre plante
e+traterestre #i re)etele unor eli+iruri ale ne&uririi$
Privind te+tul &ai !ndeaproape$
9anuscrisul 5o6nic' con)ine cuvinte care sunt
siste&atic repetate, de parc ar 1i un soi de ele&ente
1unda&entale$
Privi)i 1olia IE a &anuscrisului 5o6nic' Jpute)i vedea
nu&rul 7IE8 !n col)ul dreapta*susK$ %cu& privi)i &ai Gos,
r(nd dup r(nd, 1olosind de pre1erin) o '(rtie al" care s
lase s se vad un r(nd dup altul$ .n &iGlocul pri&ului
r(nd ve)i vedea o sila" ter&inal pu)in ca& &ic, dar
ve)i reu#i care aduce cu nu&rul 7D98$ .n ur&torul
r(nd, o ve)i descoperi din nou la st(n4a, iar !n linia a patra
se ive#te de cinci ori, inclusiv !n patru cuvinte la r(ndP
%cest 7D98 apare adesea de ase&enea spre s1(r#itul
acelora#i cuvinte$ Nu&ai !n pa4ina IE, 7sila"a D98 asta
dac e o sila" *apare de EA de ori$ Treisprezece dintre
aceste apari)ii sunt !n unul #i acela#i cuv(nt$ %& crezut
!ntotdeauna c 1recven)a unui cuv(nt ne per&ite s tra4e&
concluzii !n privin)a se&ni1ica)iei lui posi"ile$ 3ar aceast
re4ul pare s nu se aplice &anuscrisului 5o6nic'$ @+ist
o alt liter, care aduce cu 7A8, care apare de ca& C B00 de
ori !n acelea#i pa4ini$
Hin4vistul 4er&an @r'ard Hand&ann sus)ine c a
!n)eles con)inutul &anuscrisului 5o6nic'$ Iat un
e+e&plu2 7Saltul de la !nceputurile noastre !n spa)iu a 1ost
cu adevrat unul &are> el este reprezentat !n &anuscrisul
5o6nic'$ .n 1olia 71DErs7 a &anuscrisului 5o6nic', se
poate vedea o ilustra)ie a Pleiadelor #i a stelei %lde"aran$
O linie #erpuitoare lea4 Pleiadele de siste&ul nostru
solar, reprezentat su" 1or&a unu soare cu 1a) u&an:8
3o&nul Hand&ann crede c Pleiadele sunt sursa
pri&ar a o&enirii$ Tn lucru care nu poate 1i ne4at este c
&ulte rase dinainte credeau c zeii au venit la ele din
direc)ia Pleiadelor J9aza, Inca, 9aori etcK$ Totu#i, nu se
poate spune c(t de aproape este dl Hand&ann de adevr$
9anuscrisul 5o6nic' con)ine &ulte i&a4ini de stele2
uneori, ele sunt !n Gurul &ar4inilor, alteori apar !n diverse
culori #i &ri&i, !n susul pa4inii sau Gos, apoi din nou !n
aparente e+plica)ii astrono&ice deasupra se&nelor
zodiacale, sau par a 1i le4ate de 1e&eile 4oale care 1ac "aie
!n czile lor$ @+ist c'iar #i c(teva care ar indica o
oarecare ase&nare cu stelele din te+tele lui @noc'$
Privi)i ilustra)ia din &anuscrisul 5o6nic' care con)ine
cele trei "enzi circulare cu te+t #i stele #i cu soarele !n
centru, Jvezi desenul &ai GosK
Raze ro#u*al"astre sunt dispuse radial dinspre un
soare central Jcu o 1a)K !ntre ele se a1l 4rupuri ine4ale de
stele$ %)i nu&rat razele ro#u*al"astre/ Sunt !n nu&r de
C2$ 3ac ve)i concepe cercul ca pe un ceas, atunci pute)i
recunoa#te 7literele8 de la ora trei #i, dia&etral, la ora
nou$ Sunt acelea#i de a&"ele pr)i de#i te+tul de la ora
trei este cu susul !n Gos$ @vident, este vor"a de e+pri&area
aceleia#i idei de dou ori$ 3ousprezece raze pornind din
soare> !ntre ele, sori, iar totul este tiat !n dou$
0e citi& !n @noc'/ 7Hu&intorul Soare !#i are
rsritul !n portalurile estice ale cerului #i apusul !n
portalurile vestice ale cerului$ Iar eu a& vzut #ase
portaluri !n care rsare soarele #i #ase portaluri !n care
apune soarele: .n acea zi, ziua este e4al cu noaptea #i
devine de aceea#i lun4i&e:8 J0apitolul I2K
@noc' vor"e#te de 7dousprezece portaluri8, #ase #i
#ase$ Ilustra)ia din &anuscrisul 5o6nic' prezint e+act
acela#i lucru$ 9 ro4, ar putea 1i o coinciden), dar poate
c va aGuta cripto4ra1ii !n lun4a lor !ncercare de a 4si o
solu)ie, pentru c &car acu& au o idee despre ce e vor"a$
Iar !n ceea ce prive#te specula)ia pe te&a ori4inii
&anuscrisului 5o6nic', cred c dou dintre op)iunile pe
care le*a& &en)ionat pot 1i a"andonate pe loc$
9anuscrisele nu !#i au ori4inea !n pana nici unui cleric
cre#tin$ 3e ce/ Pentru c !n !ntre4 &anuscrisul nu se
4se#te a"solut nici un si&"ol cre#tin #i nici un pseudo*
s1(nt cre#tin nu ar 1i desenat vreodat acele doa&ne 4oale*
pu#c !n "ile lor sau toate acele plante$ %cesta este
adevrul$ Gol*4olu)$
3ar ipoteza vistorului din azil/ Nu este i&posi"il,
dar "ietul o& ar 1i tre"uit s #tie 1oarte &ult astrono&ie$
Privi)i portalurile lui @noc' !n care soarele rsare #i
dia41a&a ec'ivalent din &anuscrisul 5o6nic'$
7O&ul se va !&piedica ocazional de adevr, dar de
cele &ai &ulte ori se va ridica #i va continua$8

JSir Winston 0'urc'ill, CDIA*C9EFK
Tn val de indi4nare$
0artea &ea %ussaat und ?os&os Japrut !n en4lez
su" titlul T'e Gold o1 t'e Gods %urul zeilorK a 1ost
pu"licat !n au4ust C9I2$ Hucrarea avea 2EE de pa4ini de
te+t, iar eu descria& !n doar C2 pa4ini un siste& su"teran
de pe#teri din @cuador, !n %&erica de Sud$
Scria& despre o &as #i ni#te scaune care puteau 1i
4site !n tuneluri #i caverne, continu(nd ast1el2
.n spatele scaunelor, vezi ani&ale saurieni, ele1an)i,
lei, crocodili, Ga4uari, c&ile, ur#i, &ai&u)e, "izoni, lupi
!ntre care se t(rau #op(rle, &elci, crustacee$ Stteau acolo,
aliniate 1iresc, a&ical, parc turnate !n acel loc$ Nu !n
perec'i, ca !n ilustra)iile le4ate de arca lui Noe$ Nu
clasi1icate dup 4en #i specie, cu& ar 1i pre1erat un
zoolo4$ ;i nici dup ierar'ia dat de evolu)ia natural,
cu& ar 1i pre1erat un "iolo4$ Nu, este &ai de4ra" un 1el
de 4rdin zoolo4ic elucu"rant, iar toate ani&alele sunt
1cute din aur pur: 3e cealalt parte a acestei 4rdini cu
ani&ale, !n st(n4a #i !n spatele unui soi de &as de
con1erin)e, se poate vedea o "i"liotec 1cut din panouri
&etalice Tnele dintre aceste panouri sunt si&ple 1oi
&etalice, 4roase doar de c()iva &ili&etri: @le stau unul
l(n4 altul, ca ni#te pa4ini le4ate ale unui volu& uria#$
Niecare panel con)ine !nscrieri, stan)ate #i e4al deprtate,
ca #i cu& ar 1i 1ost scrise de un 1el de &a#in$ 9oricz !nc
nu a reu#it s nu&ere toate pa4inile acestei i&ense
"i"lioteci &etalice, dar accept esti&area lui c ar 1i c(teva
&ii$
Oricine ar 1i creatorul acestei "i"lioteci #i indi1erent
c(nd a reu#it el s o asa&"leze, este clar c acest &are
"i"lio1il necunoscut #i aGutoarele sale erau &e#teri !n
diverse te'nici de producere a pa4inilor &etalice 71cute
pe &sur8, !n &ari cantit)i$ 3e ase&enea, el cuno#tea
literele, cu care plnuia s co&unice 4enera)iilor ulterioare
ceva ce era i&portant pentru el$ %ceast "i"liotec
&etalic a 1ost construit s reziste ti&pului, ast1el !nc(t
s poat 1i citit de*a pururi:
%ceste scurte pasaGe din carte au 1ost su1iciente pentru
a crea un val de indi4nare &ondial$ % !nceput !n )rile
vor"itoare de li&"a 4er&an, unde cele &ai &ulte reviste
i&portante &*au acuzat de &inciun, s*a rsp(ndit !n
Statele Tnite #i apoi !n lu&ea 'ispanic$ % aprut !n toate
ar'ivele de pres, apoi s*a du"lat #i s*a !&ptrit #i a
devenit o avalan# care &*a zdro"it co&plet$ Reputa)ia
&ea de scriitor a 1ost total distrus$ @ra& cunoscut !n
lu&e drept un ne4ustor de povestioare cu z(ne #i un
#arlatan care nu &ai &erit s 1ie crezut$ %r'eolo4ii au
anun)at c nu e+ist siste&e &ari de pe#teri nee+plorate !n
@cuador$ Pe#terile e+istente 1useser deGa e+a&inate
centi&etru cu centi&etru$ ;i, evident, nu e+ista nici o
"i"liotec &etalic, iar panourile de &etal din curtea
printelui 0respi nu erau altceva dec(t ni#te 1alsuri ie1tine$
Iar eu !&i prostise& total cititorii cu o poveste nscocit
nu&ai #i nu&ai pentru "ani$
@vident, a& !ncercat s & apr din toate puterile, dar
1r cel &ai &ic succes$ %tinsese& un &ini& a"solut #i
azi & !ntre" cu& a& reu#it s trec peste 4reut)i #i s
pu"lic !nc 20 de cr)i non*"eletristice de succes, !n &ulte
)ri di1erite #i !n di1erite li&"i, asta dup %urul zeilor J!n
plus, a& pu"licat #i c(teva ro&anePK$ Lun, deci &*a&
descurcat "ine, !n ciuda necazurilor> atunci de ce &ai pun
pro"le&a pe tapet, aici #i acu&/ Pentru c cei pe care !i
crezi &or)i triesc adesea &ai &ultP Povestea "i"liotecii
de &etal este pe cale s devin &ai actual dec(t oric(nd$
.n cel &ai &are secret, a !nceput deGa o curs pentru
4sirea unei anu&ite loca)ii !n @cuador$ 0unosc
respectivul loc #i !l &ai cunosc alte c(teva persoaneP
Uiari#tii de#tep)i vor ur&a aceast pist senza)ional
1ier"inte #i se vor lovi inevita"il de 1ra4&entul acela din
%urul zeilor$ ;i iar#i vor 1i puricate ar'ivele #i din nou
vor aprea la supra1a) vec'ile pove#ti despre @ric' von
3\ni=en #i co&porta&entul lui$ Pentru c ni&eni nu #tie
*nu are cu& ce s*a !nt(&plat acu& BF de ani$
0e 3u&nezeu a& 1cut/ 3e unde vine povestea asta
despre o "i"liotec &etalic su"teran/ Oare c'iar a&
nscocit*o, ca s & pretind &ai i&portant dec(t sunt cu
adevrat/ 0(t de t(&pit tre"uie s 1i 1ost #i de ce a& scris
c a& 1ost acolo !n persoan, dac ni&ic din ce a& scris
nu are cu& s 1ie adevrat/
Ni&ic:/
;i acu&, ceva adevr$
%u trecut zeci de ani de la pu"licarea %urului zeilor$
%& &en)inut totdeauna o ar'iv &eticulos or4anizat$
%cu&, dup o pauz leGer de BF de ani, sunt !n s1(r#it !n
&sur s pu"lic anu&ite docu&ente din acea perioad$
%ceasta nu are ni&ic a 1ace cu dorin)a &ea de a dovedi c
a& dreptate #i nici &car cu propria &ea vanitate$ 3ar a#
1i "leste&at pe vecie dac o ase&enea incredi"il co&oar
s*ar pierde pentru totdeauna sau &ai ru ar !ncpea pe
&(inile cine*#tie*crei reli4ii$ 5reau s prezint ce s*a
!nt(&plat cu adevrat #i care este starea actual a acestei
co&ori ascunse$ 0ine a &in)it/ 0(nd/ 3e ce/ 0e e1orturi
tre"uie depuse pentru a se li&pezi situa)ia/P
.nainte s continui, doresc s l&uresc c(teva puncte
esen)iale$
3in C9EE anul apari)iei pri&ei &ele cr)i, %&intiri
despre viitor a& scris 29 de cr)i$ .n tinere)e nu era& la
1el de 4riGuliu ca acu&, nu avea& acel spirit critic #i
autocritic #i era& &ult prea !ncreztor !n sursele &ele de
in1or&a)ie$ %desea accepta& in1or&a)iile de la ter)e pr)i
drept 7liter de evan4'elie8, & lsa& purtat de propriul
&eu entuzias& sau co&itea& erori !n evaluarea diverselor
indicii$ % 4re#i este o&ene#te, cu& se zice, #i nu &i*e
ru#ine s o recunosc$ @ra inevita"il s apar o eroare*dou
!n cele ca& 9$000 de pa4ini pe care le*a& scris sau ca, !n
ti&p, s reias c 7adversarii8 au dreptate #i c eu &*a&
!n#elat$ .n ziua de azi, c(nd discut ceva cu un e+pert, #tiu
de la "un !nceput c el #tie de C0$000 de ori &ai &ulte
dec(t &ine !n do&eniul lui de activitate$ .n ziua de azi,
accentul se pune pe evitarea cacial&alelor, a &inciunilor>
!n special pe a nu a"uri pe a"solut ni&eni$ Niloso1ia &ea
de via) este de ani de zile 7ascult #i nu da "uzna8$ 3up
1iecare lun4 discu)ie cu un o& de #tiin), sunt !n &sur
s recunosc c a& !nv)at ceva nou dar acest lucru e
vala"il #i pentru el Jsau eaK, pentru c partenerii &ei de
discu)ie tre"uie s recunoasc !ntotdeauna c #i ei cunosc
1oarte pu)ine din do&eniul &eu de e+pertiz$ Gre#elile pot
1i corectate sau !ndreptate$
%ceast concluzie este, !n sine, a"solut nor&al,
pentru c este vala"il pentru to)i autorii din lu&ea asta$
.n orice oper de non*1ic)iune #i 1oarte adesea c'iar !n
tratate #tiin)i1ice po)i 4si erori, dac vei cuta su1icient
de &ult$ Ti&pul nu st pe loc, cunoa#terea noastr se
sc'i&"$ ;tiin)a este un or4anis& viu slav 3o&nului,
ve)i spune, pentru c a privi lucrurile dintr*o nou
perspectiv este sin4ura &odalitate de a &er4e !nainte$
@+ist oa&eni pentru care o eroare 4sit !ntr*o teorie
anuleaz !ntrea4a idee$ %ud adesea2 73ac o dovad din
cartea ta nu este autentic, atunci tre"uie s presupun c
toate dovezile sunt 1alse$8 !n con1or&itate cu aceast
lo4ic a"surd, ar tre"ui s arunc& la 4unoi toate
&anualele #colare sau de alt natur, toate cr)ile
#tiin)i1ice de pe planet, pentru c ti&pul ne arat c &ulte
lucruri considerate sacrosancte pe vre&uri sunt de 1apt
neadevrate$
@+ist o alt cate4orie de oa&eni care !#i per&it s se
lase or"i)i de lucruri super1iciale #i se co&port ca ni#te
Gudectori aro4an)i$ %ce#ti oa&eni stri4 &ereu 71raudP8,
7de&ascareP8 @i sunt per&anent indi4na)i #i se co&port
ca #i cu& ar purta pe sla"ii lor u&eri toate pro"le&ele
lu&ii$ ;i, !n s1(r#it, &ai sunt indivizii de 1actur
reli4ioas, care, de#i nu vor s vad sau s aud a"solut
ni&ic, spre deose"ire de cele"rul trio de &ai&u)e, nu se
pot opri s 1ac pe eternul director de #coal$
%ceast ulti& cate4orie, cu care nici un autor nu
prea #tie de 4lu&, const din oa&eni care, de#i nu au citit
vreodat o carte, vor cule4e un punct de vedere din vreo
recenzie pu"licat !n ziar sau alt pu"lica)ie #i !#i vor
nscoci propria lor 7de&ascare8, 1r ca &car s !ntre"e
autorii despre ce e vor"a$ %& citit adesea2 73\ni=en
spune:8 sau 7scrie:8, de#i nu a& spus sau scris
niciodat respectivele lucruri$ Prietenii "ine inten)iona)i
& s1tuiesc adesea s duc lucrurile !n instan)$ 3ar dac
o pornesc pe aceast cale, ar tre"ui s a& avocatul &eu
personal #i s petrec o trei&e din ti&p ur&rindu*i pe cei
de la care a pornit &inciuna$ 0onsecin)a neplcut a
acestui co#&ar cul&ineaz cu concluzia2 7Nu a ne4at
niciodat$8
Ooac'i& Rin4elnatz a scris odat2 7Lu&eran4ul a
z"urat #i nu s*a &ai !ntors !n aceea#i zi$ Oa&enii r"dtori
au a#teptat ore !ntre4i !ntoarcerea unei "uc)i de le&n$8 @i
"ine, "u&eran4ul revine, c'iar dac a avut nevoie de BF
de ani$ 3eci, ce s*a !nt(&plat !n @cuador/
O e+pedi)ie !n necunoscut$
.n C9I0, un cet)ean elve)ian rezident !n @cuador &i*a
tri&is o tietur de ziar cu un "ilet ata#at, !n care scria c
si4ur & va interesa con)intul$ Pa4ina era din presti4iosul
@l Tele4ra1o, pu"licat !n @cuador, la Gua6aXuil$ Titlul
anun)a 7o autentic lu&e su"teran !n %&erica8$ Su"titlul
&er4ea &ai departe2 7@+edi)ia 9oricz C9E9 va
revolu)iona istoria lu&ii8$ %rticolul, care ocupa !ntrea4a
pa4in, era !ntre4it de 1oto4ra1ii al"*ne4ru care nu nu&ai
c prezentau ec'ipa intr(nd !ntr*un siste& de pe#teri, dar
#i intrarea !ntr*un la"irint su"teran$ %ceast intrare, &ai
lar4 dec(t o u# de 'a&"ar, ddea i&presia c e un soi de
desc'idere arti1icial, cu ni#te 4rinzi 4roase, strati1icate,
&asive$
To)i &e&"rii e+pedi)iei erau a&inti)i2 Ouan 9oricz,
Gaston Nernandez, dr$ Gerardo Pena 9at'eus, Hilian
Icaza, Hern(n Nernandez, 9ario Polit, Pedro Huna #i Oose
RoGas$ .n plus, e+pedi)ia con)inea #i &ilitari, inclusiv un
anu&e 70api*tan8 0arlos Guerrero Guerron, ca #i
reprezentan)i ai poli)iei na)ionale, poli)i#tii Ortiz, Lenusia
#i Sanc'ez$ Ha s1(r#it, e+ista #i o list cu diverse aGutoare,
4'izi #i lideri$
Tna peste alta, o e+pedi)ie "ine or4anizat !n Gun4lele
ecuadoriene$ 0e cuta aceast e+pedi)ie/ Revista de li&"
4er&an din %r4entina, Ha Plata Ru1, i*a luat un interviu
liderului e+pedi)iei, Ouan 9oricz$ Iat un e+tras din
declara)ia lui 9oricz2
.n realitate, nu e vor"a de o descoperire propriu*zis,
pentru c #tia& de &ult ti&p de 0uevas de los Ta6os$
Scopul e+pedi)iei a 1ost s 1oto4ra1ie&, s 1il&& #i s
docu&ent& o realitate ar'eolo4ic !n &are parte
necunoscut sau ne4at: 3e ase&enea, a& vrut s
pre4ti& calea pentru o a doua e+pedi)ie, &ai
cuprinztoare, !n care s pute& dovedi c aceast lu&e
su"teran redescoperit este locul !n care au trit #i au
&uncit prin)ii civiliza)iei u&ane: Siste&ul de pe#teri se
continu pe &ii de =ilo&etri, !ntinz(ndu*se departe, su"
continentul nostru a&erican, !n special su" &asivul
0ordillera$ %erul este curat #i ventila)ia per1ect, iar
te&peratura r&(ne constant, de 20 de 4rade 0elsius$
Intrarea se a1l o altitudine de ca& C000 de &etri deasupra
nivelului &rii #i la ca& B00 de &etri su" v(r1ul &untelui$
3up intrarea !n siste&ul de pe#teri prin aceast intrare,
lu&ina tor)elor #i a lanternelor arat o priveli#te su"teran
uluitoare$ Har4 de E0 p(n la D0 de &etri #i !nalt de C00
p(n la C20 de &etri, arat ca o i&ens sal, cu pere)i #i
tavan din "locuri de piatr #i panouri artistic sculptate$ 3ar
nu e de 1apt dec(t !nceputul unei colosale #osele:
Sec)iunea e+plorat de noi este doar o &ic parte$ %& 1ost
!n &sur s descoperi& nu&eroase coridoare, 4alerii #i
sli, pornind din 4aleria principal, dar !nc nu le*a&
investi4at:
%rticolul continu cu descrierea loca)iei intrrii$ 3in
ora#ul 0uenca din col)ul sud*estic al @cuadorului, au
pornit cu o ec'ip de AB de cat(ri #i 4'izi e+per)i locali
ctre @l Pescado, Tres 0opales, Ha @speranza #i Ha Tnion,
spre o "az local a ar&atei$ 3e acolo, au cltorit !n
canoe p(n la Ha Puntilla, unde Rio Santia4o !nt(lne#te
Rio 0oan4os$ %poi a ur&at un &ar# 4reu spre &ica
a#ezare GuaGare, unde au !n1iin)at ta"ra de "az a
e+pedi)iei$
Povestea, relatat !n c(teva ziare #i reviste J&ult &ai
&ulte dec(t cele &en)ionate de &ine aiciK, &*a 1ascinat
co&plet #i s*a nu&rat printre cele despre care a& vrut s
a1lu &ai &ulte$ Totul se !nv(rtea !n Gurul liderului
e+pedi)iei, Ouan 9oricz$ 0ine era el/ %& tri&is o
scrisoare redac)iei lui @l Tele4ra1o din Gua6aXuil,
cer(ndu*le detaliiP Nu a& pri&it nici un rspuns nici la
pri&a, nici la a doua #i nici la a treia scrisoare$ 9 !ntre"
dac scrisorile &ele au aGuns la destina)ie$ %#a c a&
!ncercat s tele1onez ceea ce !n C9I0 era o adevrat
aventur, pentru c nu e+istau le4turi tele1onice auto&ate
cu @cuadorul$ %& cerut s vor"esc cu redac*torul*#e1,
Oor4e Llin='orn, care scrisese articolul, dar 1r succes$
.ntruc(t !n @uropa nu se pu"licase ni&ic despre aceast
senza)ional e+pedi)ie, !&i r&sese o sin4ur ale4ere2
avea& s &er4 acolo !n persoanP
O !nt(lnire 1ascinant$
Pe C &artie C9I2, a& luat un avion cu reac)ie %ir
Nrance spre Gua6aXuil$ %& tras la Hotel %ta'ualpa #i apoi
a& pornit direct spre redac)ia lui @l Tele4ra1o$ % durat
ceva ti&p, dar !n 1inal a& aGuns !n 1a)a unuia dintre
redactori, !ns acesta nu putea sau nu voia s & aGute$
@vident, !l cuno#teau pe Senor Ouan 9oricz, dar ni&eni nu
avea adresa lui$ %tunci, cu& r&(ne cu adresa avocatului
nu&it Pena, care era #i el &en)ionat !n articol/ @l si4ur
avea s*&i spun cu& s aGun4 la 9oricz$ %veau adresa
lui Pena #i &i*au dat*o$
Senor dr$ Gerardo Pena 9at'eus &*a pri&it tcut !n
"iroul lui &are #i 1oarte rcoros din Gua6aXuil$ 0red c
avea ca& B0 de ani$ %spectul lui "ine !n4riGit #i &odul lui
o"iectiv de a vor"i &*au 1cut s cred c o&ul &erit
!ncrederea &ea$ .n scurt ti&p, a recunoscut c #i el #i Ouan
9oricz citiser pri&ele &ele dou cr)i #i discutaser deGa
unele dintre teoriile &ele$ 7Povestea despre e+pedi)ie #i
despre siste&ul su"teran de pe#teri este adevrat/8 a&
vrut eu s #tiu$ Senor Pena a con1ir&at !nclin(nd din cap #i
a continuat spun(ndu*&i c !n C9E9 1useser !n stare s
e+ploreze doar dou pe#teri, pentru c Ouan 9oricz nu
avea !ncredere !n escorta lor &ilitar$ Po1ti&/ 3a, a
repetat Pena2 nu aduseser destule provizii #i at&os1era se
deteriora de la o clip la alta$ Spre deose"ire de &ilitari #i
de poli)i#ti, civilii din e+pedi)ie erau ne!nar&a)i$ 3ac ar 1i
dat de ceva cu adevrat pre)ios, ar 1i tre"uit s se tea&
pentru vie)ile lor !n co&pania acelor oa&eni !nar&a)i$
Pena a r&as per1ect o"iectiv #i &i*a artat un nu&r din
revista 5istazo din dece&"rie C9E9$ %ceasta con)inea un
articol lun4 despre @+pedicion 9oricz C9E9$ %& vrut s
#tiu dac are !ncredere !n Ouan 9oricz2 73a, cate4oricP8
Pena a sunat din "iroul lui !n &ai &ulte locuri din
@cuador, unde credea c l*ar putea 4si pe Ouan 9oricz$
3up o 4r&ad de !ncercri, a avut !n s1(r#it noroc #i &i*
a spus c a reu#it s*i trans&it un &esaG lui 9oricz, care
!l va suna !n cel &ai scurt ti&p posi"il$ 9*a& !ntors la
'otel ca s apuc, !n s1(r#it, dup &ult vre&e, s pun
capul pe pern$ Gua6aXuil este situat la &alul Paci1icului,
pu)in su" @cuator$ %erul este cald #i u&ed #i a& !nl)at
&ul)u&iri !n 4(nd inventatorului cli&atizrii$
.n seara lui A &artie C9I2, Ouan 9oricz a sosit !n ora#$
Lr"at !nalt, "ine 1cut, cu aer aristocratic$ Oc'ii lui
al"a#tri, o)eli)i, &*au e+a&inat la !nceput cu rceal, apoi
&*a clasi1icat drept prieten #i &i*a !ntins &(na$ %& pornit
spre un "ar, unde a& discutat despre cr)ile &ele, dup
care a& pornit !&preun cu dr$ Pena spre restaurantul de
!nalt clas al Hotelului %ta'ualpa, cu vedere la ocean$
%& a1lat c 9oricz este de ori4ine &a4'iar Jnu&ele lui
adevrat era JO(nos 9]riczK, dar acu& era cet)ean
ar4entinian$ Nu a& insistat pe aceast te&$ Nu &
interesa s #tiu dac este re1u4iat politic pur #i si&plu
ardea& de dorin)a de a a1la &ai &ulte despre co&ple+ul
su"teran$ 9oricz a 1ost reticent la !nceput, dar s*a
dez4'e)at vizi"il !n ti&pul serii #i !n cele din ur& a
!nceput s*&i spun una din cele &ai incredi"ile povestiri
din c(te a& auzit vreodat$
9oricz &i*a spus c e+ist o strvec'e le4tur,
vec'e de &ii de ani, !ntre &a4'iari #i @cuador$ %1ir&a)ia
este sus)inut de nenu&ratele rdcini le+icale co&une
ale celor dou popoare, ec'ivalente at(t 1onetic, c(t #i
se&antic$ 9oricz a sc'i)at pe un #erve)el o i&presionant
list$ Hu&ea su"teran, a spus el, era produsul unuia dintre
prin)ii o&enirii, T(ltoso= Larlan4Ga, prenu&ele lui
un4uresc$ T(ltos este cuv(ntul &a4'iar pentru o strvec'e
cast preo)easc, iar "arlan4 !nsea&n pe#ter$ %ce#ti
T(ltoso= Larlan4Ga triser !ntr*un siste& de pe#teri
su"terane, proteGa)i de o pasre s1(nt, e+act aceea#i
7tavo8 sau 7turul8, pe un4ure#te dup care este nu&it
siste&ul de tuneluri$ 0ur(nd, capul &i se !nv(rtea din
cauza lec)iei de lin4vistic co&parat, cu at(t &ai &ult cu
c(t nu cunosc deloc li&"a &a4'iar #i nu avea& cu& s
veri1ic dac ce spunea 9oricz e adevrat$ %& vor"it
despre strvec'ea le4end a lui Ro&ulus #i Re&us,
1ondatorii Ro&ei de pe ale ei #apte coline$ 9oricz &*a
asi4urat c le4enda inclusiv cele #apte coline se putea
aplica 1oarte "ine ora#ului Yuito, capitala @cuadorului$
73ar "i"lioteca aceea &etalic/8 a& !ntre"at eu$
70'iar e+ist/8
9oricz a apro"at din cap 1r ezitare$ 7%colo, su"
p&(nt, este o &as oval, !nconGurat de scaune$ Nu sunt
scaune din cele pe care le #ti& noi, &ai de4ra" ni#te
1otolii, ale cror pr)i in1erioare arat ca un 7n7$ Iar !n
partea de sus, un 7u77$
73in ce sunt 1cute/8 a& !ntre"at, interesat$ 7Nu #tiu
ce &aterial este8, a recunoscut el$ 7Nu e nici le&n, nici
&etal, dar !&i d i&presia c ar 1i 1ost turnat$8 %poi a
continuat, vor"indu*&i despre un soi de 4rdin zoolo4ic
cu ani&ale &etalice, cele &ai &ulte din aur sau cel pu)in
aurite$ Practic, 4seai acolo orice ani&al i&a4ina"il, c'iar
#i ele1an)i, de#i ace#tia erau necunoscu)i !n %&erica de
Sud preistoric$ ;i &ai erau #i tot 1elul de &on#tri,
ani&ale 'i"ride, 'i&ere, viet)i Gu&tate o&*Gu&tate
ani&al #i ni#te 1or&e pe care nici &car nu le putea
recunoa#te$ .ntre acestea erau intercalate c'iar #i ni#te
creaturi 1oarte &ici, cu& ar 1i pianGeni sau &u#te$ .n
total, tre"uie s 1i 1ost &ai &ult de o &ie de ani&ale pe
care cineva, c(ndva, le turnase !n &etal$ Iar acel repozitar
su"teran con)inea #i alte co&ori, produse din cristale #i
pietre pre)ioase, 7un adevrat tezaur, vec'i de &ii de ani8$
73ar "i"lioteca &etalic/8 a& insistat eu$
9oricz a 1cut o nou pauz, de data asta ceva &ai
lun4, #i a !nceput s se uite insistent pe 1ereastr, spre
lu&inile nop)ii din Gua6aXuil$ %poi a !nceput s*&i
vor"easc despre cr)ile #i 1oile din &etal2 peste tot, scrieri
4ravate care artau ca #i cu& ar 1i 1ost stan)ate !n &etal$
To&urile erau produse din &etal 4al"en #i erau 1oarte
4rele$ % apro+i&at 4reutatea unui sin4ur volu& la ca& B0
de =ilo4ra&e$ %ceast "i"liotec de &etal era distri"uit
!n &ai &ulte caverne su"terane$ 0u totul, tre"uie s 1i 1ost
&ii de pa4ini con)in(nd o scriere necunoscut, antic$
7;i de ce crezi c aceast "i"liotec &etalic ar
con)ine preistoria o&enirii/ %& citit asta !n @l Tele4ra1o$8
9oricz &*a asi4urat c unele dintre pa4ini con)in
siste&e stelare #i ilustra)ii, reprezentri 4ra1ice care nu
puteau 1i interpretate nicicu& alt1el$
Niliera &or&on$
@ra& &ut de ui&ire$ %poi &*a& 4(ndit la @noc', de
care 1usese& interesat !nc din liceu$ 3ar de ce s 1i 1ost
te+tele lui @noc' !nscrise !n &etal #i cu& 3u&nezeu au
putut ele aGun4e !n @cuador din %ra"ia epocii "i"lice/
@cuadorul nu se a1la toc&ai !n dru&ul pro1etului
antediluvian sau al ur&a#ilor si$ .n 1inal, &i*a 5enit o
ideeP 9or&oniiP @i spun c str&o#ii lor vin din %ra"ia
cel pu)in a#a scrie !n 0artea lui 9or&on$ %ceste povestiri
&or&one ar putea avea a 1ace cu "i"lioteca &etalic din
@cuador$ 0u& a#a/
Nondatorul Lisericii 9or&one sau, ca s 1olosi&
nu&ele utilizat de ei, Liserica lui Iisus Hristos a S1in)ilor
Uilei din Tr& 9ister Oosep' S&it' JCD0F*CDAAK a trit,
dup propriile lui spuse, ceva ce s*ar putea descrie drept o
!nt(lnire stranie$ @l a spus cu& un !n4er nu&it 9oroni a
venit la el #i a anun)at c !ntr*un &unte, a1lat nu departe de
locuin)a lui, zace o co&oar !ntr*o ascunztoare de piatr,
!nuntru, el va 4si o carte tiprit pe plci de aur, ale
crei inscrip)ii con)ineau povestea locuitorilor anteriori ai
%&ericii #i ori4inile lor$ Iar l(n4 plcile de aur va 4si un
pieptar pe care erau lipite dou pietre, nu&ite Tri& #i
T'u&&i&$ Nolosind pietrele acelea, el va 1i !n stare s
traduc acele scrieri strvec'i$ @l va descoperi #i o 7"usol
divin8$ Toate aceste o"iecte ur&au a 1i 4site !ntr*un deal
cunoscut su" nu&ele de 0u&ora', a1lat la sud de Pal&6ra
din co&itatul Wa6ne, Ne< Yor=, nu departe de ctunul
9anc'ester$
Oosep' S&it' a 1cut cu& i se poruncise #i c'iar a
descoperit o"iectele undeva, su" v(r1ul dealului$ 0u& a
1cut*o, o descrie !n propriile lui cuvinte2 su" o piatr de o
&ri&e considera"il, se a1l plcile, depuse !ntr*o cutie
de piatr$ %ceast piatr era 4roas #i rotunGit la &iGloc,
!n partea de sus #i &ai su")ire spre &ar4ini, ast1el !nc(t
partea din &iGloc era vizi"il deasupra solului, dar
&ar4inile din Gurul ei erau acoperite cu p&(nt$
3up ce a& !ndeprtat p&(ntul, a& o")inut o ran4,
pe care a& 1i+at*o su" &ar4inea pietrei #i a& ridicat*o cu
pu)in s1or)are$ 9*a& uitat !nuntru #i acolo, !ntr*adevr,
iat plcile, Tri& #i T'u&&i&, #i pieptarul, a#a cu&
spuse &esa4erul$ 0utia !n care se a1lau era 1or&at din
pietre )inute !&preun de un 1el de ci&ent$ .n 1undul cutiei
erau puse dou pietre de*a cur&ezi#ul #i pe aceste pietre
erau plcile #i alte lucruri !&preun cu ele$
Haco&, ca orice v(ntor de co&ori, Oosep' S&it' a
!ntins a&"ele &(ini ca s atin4 o"iectele #i a si&)it o
scuturtur$ % !ncercat din nou #i a pri&it din nou un #oc
puternic$ Ha a treia !ncercare, a 1ost lovit de un trsnet at(t
de puternic, !nc(t a r&as !&pietrit pe podea ti&p de
c(teva clipe$ .ndat, !n4erul 9oroni, &isteriosul &esa4er
nocturn, a aprut #i i*a poruncit s revin !n 1iecare an, !n
aceea#i zi, !n acela#i loc$ 0(nd va veni vre&ea, va pri&i
o"iectele sacre$
Uiua aceea a venit peste patru ani$ Pe 22 septe&"rie
CD2I, &esa4erul lui 3u&nezeu, 9oroni, i*a o1erit lui
Oosep' S&it' plcile din aur inscrip)ionate, pieptarul #i
strlucitoarele pietre traductoare Tri& #i T'u&&i&$
S&it' descrie plcile de aur ca 1iind oarecu& &ai
su")iri dec(t te*ai a#tepta la ni#te 1oi de &etal> 7pa4inile8
individuale erau asa&"late !&preun cu trei inele> cartea
avea !n Gur de CF centi&etri l)i&e, 20 de centi&etri
!nl)i&e #i CF centi&etri 4rosi&e$ % reu#it cu u#urin) s
rs1oiasc pri&a trei&e a 1oilor de &etal, dar restul erau
topite !&preun !ntr*un "loc unic, erau 7pecetluite8$
%zi, 0artea lui 9or&on, editat de Liserica lui Iisus
Hristos a S1in)ilor din Uilele din Tr&, se "azeaz pe
traducerile acelor &isterioase plci$ Tnsprezece &artori au
con1ir&at c au vzut plcile, dar dup ter&inarea lucrrii
!n4erul 9oroni le*a dus !ntr*un loc si4ur, ca s le pstreze
pentru o viitoare 4enera)ie$
.n 0artea lui 9or&on, cele 2A de plci cunoscute
su" nu&ele de 0r)ile JluiK @t'er #i Nep'i spun povestea
poporului Oared$ Oaredi)ii ar 1i 1ost crescu)i de 3u&nezeu
!n epoca !nl)rii Turnului La"el$ Ini)ial, el i*ar 1i !ndru&at
!n )inuturi sl"atice #i apoi peste &arele ocean, spre coasta
%&ericii, !n &ici a&"arca)iuni, care erau 7er&etice, ca
!ntr*o strac'in8$ .n vasele !ntunecate, lu&ina era 1urnizat
de CE pietre strlucitoare, dou pentru 1iecare vas, care au
produs lu&in ti&p de BAA de zile$ @i aveau #i o "usol al
crei ac arta per&anent direc)ia !n care tre"uia s &ear4$
%t(t lu&ina, c(t #i "usola veneau de la acela#i &isterios
3u&nezeu, care i*a aGutat pe Garedi)i #i !n alte situa)ii$
;i a 1ost s 1ie c ei au 1ost de &ulte ori !n4ropa)i !n
ad(nci&ile &rii, din cauza valurilor c(t &un)ii care se
spr4eau deasupra lor #i de ase&enea &arile #i
!n4rozitoarele 1urtuni care erau provocate de tria
v(ntului$ ;i a 1ost s 1ie c #i dac erau !n4ropa)i !n ad(nc
nu era deloc ap s le 1ac ru, vasele nu lsau apa, ca o
strac'in #i erau at(t de "ine str(nse ca %rca lui Noe$ Prin
ur&are, c(nd erau !nconGura)i de &ulte ape, ei stri4au
ctre 3o&nul, iar el i*a adus !napoi, deasupra apelor$
J@t'er, versetele E #i IK
Piesele !ncep s se asa&"leze$
3ar ce le4tur au &or&onii cu "i"lioteca &etalic
din @cuador sau c'iar #i cu 0artea lui @noc'/ .n ti&p ce
Ouan 9oricz !#i spunea palpitanta poveste !n restaurantul
Hotelului %ta'ualpa din Gua6aXuil, iar eu asculta&,
1er&ecat de povestea lui, o parte din su"con#tientul &eu
1cea per&anent cone+iuni, at(t cu 0artea lui 9or&on, c(t
#i cu 0artea lui @noc'$ Ncuse& cuno#tin) cu 0artea lui
9or&on !nc din liceu Jdoi din cei &ai "uni prieteni ai
&ei erau &or&oniK, a#a c #tia& c Garedi)ii erau
descenden)ii unuia dintre 1ra)ii lui Oared, iar Oared !nsu#i
era a)i 4'icit/
- Tatl lui @noc'P .n cartea &ea Ueii #i &re)ul lor
proiect, a& a"ordat #i alte aspecte ale acestei pove#ti$
%st1el !nc(t Ouan 9oricz #i co&orile lui din @cuador ar 1i
putut cu si4uran) avea a 1ace cu cr)ile lui 9or&on @t'er
#i Nep'i$ Iar le4tura cu @noc' nu este nici ea c'iar at(t
de a"surd2 Garedi)ii din 0artea lui 9or&on sunt
descenden)ii lui @noc'$ ;i asta nu e tot$ S arunc& o
privire !n ur&$ .n cartea @t'er, Garedi)ii cltoresc spre
noul lor c&in !n opt vase 1r 4ea&uri, 1iecare dintre ele
7str(ns8 pecetluite$ %ceea#i traversare este practic descris
!n epopeea didactic a crea)iei, @n^&a @lis'$ %ceasta
descrie un &are potop, dar supravie)uitorul nu se nu&e#te
Noe, ci %tra*Hasis$ Nra4&entele din epopee care au aGuns
la noi ne povestesc cu& zeul @n=i !i d supravie)uitorului
ales de el, %tra*Hasis, instruc)iuni precise pentru
construirea unei cor"ii$ 0(nd %tra*Hasis se pl(n4e c nu
cunoa#te ni&ic despre construc)ia cor"iilor, zeul @n=i !i
traseaz pe p&(nt conturul unei cor"ii #i i*o e+plic$
Orientalistul a&erican Uec'aria Sitc'in scrie2
@n=i a vor"it despre o cora"ie 7cu acoperi# rar
deasupra #i dedesu"t er&etic si4ilat cu calupuri de
s&oal8$ Nu tre"uie s 1ie nici punte, nici desc'izturi,
7ast1el !nc(t soarele s nu vad !nuntru8$ Tre"uie s 1ie o
cora"ie 7ca vasele lui %psu, o Sulili8> este e+act ter&enul
1olosit !n zilele noastre !n li&"a e"raic pentru su"&arine2
solelet'$ 7Nie ca vasul8, spune @n=i, 7s 1ie un 9%$ GTR$
GTR8 7o cora"ie care poate s se rstoarne #i s 1ac
tu&"e8$
%cela#i lucru !n cartea &or&on @t'er$ @t'er are
acelea#i o"iec)ii ca %tra*Hasis anu&e, 'a"ar n*a& cu&
s 1ac o cora"ie iar &isteriorul 3u&nezeu !i d acelea#i
instruc)iuni, J!n Li"lie, Noe pri&e#te #i el de la
73u&nezeu8 oricine ar 1i 1ost acesta instruc)iuni
despre cu& s*#i construiasc %rca$ Noe este #i el unul
dintre ur&a#ii lui @noc':K
@sen)a tuturor acestor o"serva)ii co&plicate const !n
1aptul c Oosep' S&it' sus)ine c #i*a pri&it plcile de aur
de la !n4erul 9oroni, !n CD2I$ Ha vre&ea aceea, nu
e+istau lin4vi#ti sau al)i speciali#ti capa"ili s traduc
te+tele "a"iloniene sau su&eriene inclusiv @popeea lui
G'il4a&e#, cu pove#tile ei despre potop$ 3eci, cu&
e+plic& si&ilitudinile dintre 0artea @t'er #i celelalte
te+te, care au ie#it la iveal &ult &ai t(rziu/ Oare
cronicarii antici ai lui @n^&a @lis' au &in)it c(nd au
descris &odul !n care %tra*Hasis a pri&it instruc)iuni de la
zeul @n=i pentru a*#i construi vasul/ 3e ce Noe #i
Ttnapis'ti& din @popeea lui G'il4a&e# au nevoie s 1ie
i&pulsiona)i de zeii ru*prevestitori !nainte s le vin
ideea de a construi cor"ii etan#e, rezistente la orice
vre&e, ca s supravie)uiasc/ .n ce 1el de atelier &a4ic au
1ost asa&"late lu&inile arti1iciale #i "usola 1olosite de
Garedi)i/ ;i cine era capa"il s &anipuleze 4enele sau s
e1ectueze inse&inri arti1iciale, &en)ionate de 0artea lui
@noc' J#i de &ulte alteleK/
@vident, nu &arele 3u&nezeu al universului, at(t de
&ult ludat de reli4ii$ %sta ne aduce inevita"il !napoi la
e+tratere#trii lui @noc', 7!n4erii czu)i8 sau 7le4iunile
cere#ti8$ ;i ce destin i*a 1ost 'rzit lui @noc'/ S 1ie un
scriitor, o&ul care a pri&it c(teva sute de cr)i #i care le*a
!n&(nat 1iului su 9atusale&, pentru ca s le 7trans&it
4enera)iilor lu&ii8 dup potop$ ;i de unde veneau
locuitorii ini)iali ai %&ericii/ 7Li"lia8 &a6a# Yuic'e ne
d rspunsul2
;i ast1el au disprut #i s*au dus Lala&*Yuitze, Lala&*
%ca", 9a'ucata' #i OaXu*Lala&2 pri&ii oa&eni care au
venit de peste &are de la !nceputurile soarelui$ 9ulte
epoci de atunci ei au venit #i au &urit doar la o v(rst
!naintat$ ;i erau cunoscu)i drept 7sluGitorii lui
3u&nezeu8: ;i au adus cu ei de peste &ri scrierile Jde
laK Tula$ %#a nu&eau ei scrierile !n care toat istoria lor
era scris, 3iscursul lui 9ontezu&a$
.n CFC9, pe c(nd spaniolii 1ceau ta"r !n 1a)a
capitalei lor, Tenoc'titlan J0iudad de 9e+ico de aziK,
conductorul aztec 9ontezu&a JCAEE*CF20K a )inut !n 1a)a
propriilor preo)i #i de&nitari un discurs i&presionant, cara
!ncepea ca& a#a2 7;i voi #i eu #ti& c !nainta#ii no#tri nu
provin de pe p&(nturile !n care tri& acu&$ @i au venit
!n acest loc, condu#i de un &are prin) de departe$8
0uno#tea& deGa aceste pove#ti !n C9I2, pentru c !nc
din C9F9 studiez &arile istorisiri ale o&enirii$ ;ez(nd
acolo, 1a) !n 1a) cu liderul e+pedi)iei, Ouan 9oricz, a&
!nv)at din nou s & &inunez$ @l sus)inea c #tie toate
aceste pove#ti din e+perien) proprie$ Oare putea& avea
!ncredere !n el/ %vocatul lui, Pena, care !l cuno#tea de
&ul)i ani #i care !l !nso)ise !n e+pedi)ia din C9E9, avea
i&plicit !ncredere !n 9oricz$ 9*a& 4(ndit din nou la
&or&oni #i la @noc' #i &i*a& spus2 ni&ic din toate astea
nu e i&posi"il$ %ceste scrieri strvec'i e+ist undeva, pe
planeta noastr de ce nu !n @cuador/ %poi l*a& !ntre"at
pe 9oricz ce planuri de viitor are$
9i*a spus c vrea s scrie o carte despre e+perien)ele
lui2 o carte care va cutre&ura din te&elii lu&ea #i reli4iile
lu&ii$ 0artea aceea, a spus el, va tre"ui s 1ie pu"licat
si&ultan !n toate locurile$ %ici &i*a& e+pri&at ni#te
!ndoieli 1oarte Gusti1icate$ 0ele &ai &ulte edituri nu sunt
dispuse s lanseze !n acela#i ti&p cr)i !n )ri di1erite, !n
li&"i di1erite$ Poate c una din editurile 1oarte i&portante
va 1i !n &sur s pu"lice cartea !n aceea#i zi, !n cinci )ri
di1erite, dar !n nici un caz !n 20 de )ri$ 9oricz nu &i*a
luat !n sea& pesi&is&ul$ %& insinuat c a# putea scrie eu
ceva despre aceast lu&e 1antastic !n ur&toarea &ea
carte ca s zic a#a, s arunc o &o&eal, s 1ac editurile
s se intereseze de Ouan 9oricz$ 3e ase&enea, era& 1oarte
si4ur c putea& s o")in 1onduri din Ger&ania #i @lve)ia
pentru o a doua e+pedi)ie a lui Ouan 9oricz$ %&
&en)ionat ceva !n Gur de 200$000 de dolari$ @vident, ar 1i
1ost 1oarte interesant pentru &ine s a& ocazia unei
avanpre&iere dar su" ce 1or&/ .nc & rodeau ni#te
!ndoieli$ 0u& putea& s*l 1ac pe 9oricz credi"il !n 1a)a
1oarte criticului &eu editor din Ger&ania #i a cititorilor
&ei/ 7@+ist vreun docu&ent a"solut incontesta"il8, a&
!ntre"at eu, 7le4at de descoperirea ta/8
9oricz #i Pena au sc'i&"at o privire #i apoi au
!nclinat din cap$ He era clar c !nc a& !ndoieli$ .ntre ti&p,
ceasul arta &ult peste &iezul nop)ii> un trio ecuadorian
c(nta la c'itar, deplas(ndu*se de la &as la &as #i
c(nt(nd c(ntece de o1 #i ini& al"astr$ 3eGa dduse&
4ata trei sticle de vin ro#u #i era& u#or atin#i la ora aceea$
7@+ist un ase&enea docu&ent8, a a1ir&at 9oricz$ 7Zi*l
vo& arta &(ine$8
Uiua ur&toare, dr$ Pena &i*a !n&(nat un docu&ent
cu aspect o1icial$ Pri&a pa4in avea titlul 7@scritura8, iar
deasupra ste&a na)ional a @cuadorului$ 3ocu&entul
1usese autenti1icat de un notar, dr$ Gustavo Nalconi H, #i
era datat 2C iulie C9E9$ %& pu"licat pa4ina de titlu !n
pa4ina nou a %urului zeilor$ %cu& BF de ani, a& dat
pu"licit)ii doar o &ic por)iune din con)inutul lui
e+ploziv, lat, aici, con)inutul inte4ral al te+tului, tradus !n
en4lez2
-
0opia C, Titlu de !nre4istrare$
.n anul C9E9, de ctre al A*lea notar cantonal din
Gua6aXuil, 2C iulie C9E9
Sti&ate &inistru al 1inan)elor$
Su"se&natul, Ouan 9oricz, cet)ean al %r4entinei prin
naturalizare, nscut !n Tn4aria, nu&r de pa#aport
ABECED9, din proprie voin) #i prin inter&edierea 3vS$
Na) de "iroul @+celen)ei Sale, Pre#edintele Repu"licii,
declar prin prezenta c2 !n re4iunea estic, !n provincia
9orona*Santia4o, !n interiorul 4rani)elor Repu"licii
@cuador, a& descoperit valoroase o"iecte, de o &are
valoare cultural #i istoric pentru o&enire$ %cestea
constau !n panouri &etalice care au 1ost create de &(na
o&ului #i con)in un su&ar al istoriei unei civiliza)ii
disprute, a crei e+isten) o&enirea nici nu o "nuie#te la
ora actual #i nici nu posed dovezi$ %& 1cut aceast
descoperire aGutat de un &are noroc, !n ti&p ce e1ectua&
cercetri !n calitatea &ea de o& de #tiin) specializat !n
aspectele 1olclorice, etnolo4ice #i lin4vistice ale tri"urilor
ecuadoriene$ O"iectele pe care le*a& descoperit pot 1i
descrise dup cu& ur&eaz2
C$ O"iecte de diverse 1or&e #i &ri&i, 1cute din
&etal #i piatr$
2$ Panouri &etalice care au 4ravate si&"oluri #i
!nscrisuri ideo4ra1ice$
@ste vor"a de o autentic "i"liotec din &etal, care
con)ine !n rezu&at istoria o&enirii> ori4inile o&ului pe
P&(nt, ca #i cuno#tin)e #tiin)i1ice despre o civiliza)ie
disprut$ Naptul acestei descoperiri & trans1or& !n
posesor le4al al acestor o"iecte, !n con1or&itate cu
%rticolul EEF al 0odului 0ivil$ Totu#i, deoarece aceste
o"iecte posed o valoare cultural incalcula"il #i cu& nu
le*a& descoperit pe propriul &eu teren sau proprietate, se
aplic %rticolul EEE al 0odului 0ivil$ .ntruc(t terenul #i
pe#terile !n care a& 1cut descoperirile apar)in statului
@cuador, !n con1or&itate cu %rticolul FF al constitu)iei
politice actuale, sunt o"li4at s !&part descoperirea &ea
cu &ai sus &en)ionatul stat$ .n con1or&itate cu 0odul
civil, proprietarii terenului de)in drepturi asupra
descoperirii$ Prin ur&are, !n con1or&itate cu %rticolul FD
al constitu)iei, & adresez du&neavoastr$ %rticolul FD
stipuleaz c valoarea artistic #i ar'eolo4ic a unei
descoperiri r&(ne su" controlul statului$ .n con1or&itate
cu articolele B #i 9 ale le4isla)iei a4ricole, &onitorizarea
le4ilor privind proprietatea statului #i in1or&area
Pre#edintelui Repu"licii cad !n saracina 9inisterului de
Ninan)e$
3rept se&n al "unei &ele credin)e #i al dorin)ei &ele
de a proteGa drepturile statului @cuador, !&i !nre4istrez
descoperirea la @+celen)a 5oastr, Pre#edintele Repu"licii$
Nac acest lucru pentru a & asi4ura c Repu"lica @cuador
este !n &sur de a proteGa at(t drepturile proprii, c(t #i
drepturile &ele$ %# dori s cer !n1iin)area unei co&isii
ecuadoriene de control$ 5oi prezenta nu&itei co&isii
pozi)ia #i situarea e+acte ale pe#terilor, ca #i ale o"iectelor
dinuntru$ .&i rezerv dreptul de a arta persoanelor
nu&ite de 3vS$ Noto4ra1ii, 1il&e #i de ase&enea #i
desenele ori4inale$ 9ai &ult, a# dori s declar c !ntru
!&plinirea drepturilor &ele de descoperitor #i proprietar al
acestei descoperiri #i !n con1or&itate cu le4ea nu voi
dezvlui situarea e+act a descoperirii p(n !n &o&entul
!n care vor 1i 1ost nu&i)i &e&"rii co&isiei$ %ceast
co&isie ar tre"ui s con)in #i &e&"ri pe care s*i pot
nu&i eu$

JSe&nat #i si4ilat de Ouan 9oricz #i de avocatul su,
dr$ PenaKCE
-
Tn 4entle&enSs a4ree&ent$
%cest certi1icat de proprietate &*a iz"it !n plin$ %sta
!nse&na c nu vor"ea& despre speran)a sla" de a vedea
undeva o "i"liotec &etalic, ci li&pede ca lu&ina zilei
*7o"iectele pe care le*a& descoperit$ @rau &en)ionate
panouri &etalice 4ravate #i scrieri ideo4ra1ice2 7@ste o
autentic "i"liotec din &etal, care con)ine rezu&atul
istoriei o&enirii$ H*a& 1elicitat pe 9oricz, dar a& si&)it
nevoia s adau4 c, !n ciuda aparentei li&pezi&i a
situa)iei le4ale, nu putea& scrie despre ceva !n cartea &ea
ur&toare 1r s 1i vzut &car o prticic cu propriii
&ei oc'i$ 9oricz a spus c acest lucru nu prea este
posi"il, pentru c ar 1i nevoie s or4aniz& o !ntrea4
e+pedi)ie nu&ai pentru a aGun4e la pe#terile su"terane$
3ar putea s*&i arate 1oto4ra1ii ale intrrii principale, iar
dac dorea&, putea s 1ac copii$ @ra& 1ericit, dar nu !ntru
totul &ul)u&it$ Plin de entuzias& dup ce a& auzit
povestea lui 9oricz #i vz(nd docu&entul notarizat,
ardea& de dorin)a de a &er4e !n Gun4l, ca s vd cu oc'ii
&ei$ 3ac siste&ul de pe#teri era at(t de e+tins pe c(t
sus)inea 9oricz, !n &od si4ur tre"uia s &ai e+iste #i alte
intrri, prin care se putea intra #i 1r s or4anizezi o
e+pedi)ie &aGor$ Nu se putea 1olosi un elicopter/
9oritz a respins su4estia, e+plic(nd c !n @cuador nu
se 4sesc prea &ulte elicoptere #i c pu)inele e+istente
apar)in ar&atei #i co&paniilor petroliere$ %poi a venit cu o
propunere care &*a !nsu1le)it$ 0uno#tea o ra&ur
secundar a siste&ului de pe#teri$ Nu era &are lucru de
vzut acolo, dar curiozitatea &ea putea 1i satis1cut$ 3ar
a pus o condi)ie2 nu avea& voie s dezvlui loca)ia #i
tre"uia s sus)in ulterior c a& 1olosit intrarea principal$
3e ce/ 9oricz a insistat c dac scria& !n carte c &ai
e+ist o intrare &ai &ult, o intrare u#or a"orda"il sau
poate c'iar dezvluia& pozi)ia ei, cuttorii de co&ori ar
1i !nceput s &i#une peste tot$ Nu era nevoie s &ai
dezvolte su"iectul$
%& "tut pal&a$ Sincer s 1iu, a# 1i acceptat #i
condi)ii &ult &ai drastice$ %t(t era& de entuzias&at de
descoperirea lui 9oricz, #i co&plet i&presionat de &odul
cal& #i pro1und !n care vor"ea despre ea$ Pe l(n4 asta, eu
!nc din tinere)e & a1la& pe ur&ele e+tratere#trilor #i
1usese& adesea luat peste picior sau !nt(&pinat cu
z(&"ete co&pti&itoare$ Iar acu&, din senin, avea&
#ansa s aduc la cuno#tin)a pu"licului e+isten)a unei
"i"lioteci &etalice, care *dup spusele lui 9oricz avea
s sus)in &ulte din teoriile &ele$ 0e descoperireP
Tlti&ele &ele r&#i)e de !ndoial 1useser pur #i si&plu
&turate de acel certi1icat notarial$
% doua zi, a& pornit !ntr*o To6ota ro#ie de teren,
&er4(nd ore !ntre4i spre sud, urc(nd #i co"or(nd &un)i,
p(n c(nd a& aGuns !n ora#ul 0uenca$ %colo, 9oricz a
u&plut rezervorul, a veri1icat nivelul apei #i ai uleiului #i
canistra de rezerv, iar apoi a& pornit din nou prin
sl"ticie$ Pentru &ine, @cuadorul era 7terra inco4nita8, o
)ar necunoscut$ Nu avea& nici cea &ai &ic idee
!ncotro &er4e&$ 9oricz conducea pe dru&uri !n4uste,
printre tu1i#uri, copaci 4i4antici #i coli"e ale indienilor$ %
oprit &a#ina !n repetate r(nduri> de 1iecare dat, !ntorcea
#i &er4ea c()iva =ilo&etri !napoi$ Ha un &o&ent dat, a&
vzut &eandrele unui 1luviu Gos, 9%NTS0RISTH
5OYNI0H$
9anuscrisul 5o6nic' este o &isterioas carte
ilustrat, nedesci1rat, scris c(ndva !n secolul al M5*lea
sau al M5I*lea$ %utorul #i li&"a !n care a 1ost redactat
&anuscrisul au r&as necunoscute$
Hiniile de la Nazca sunt 4eo4li1e localizate !n de#ertul
Nazca din Peru$ Se crede c au 1ost create de ctre
popula)ia Nazca !ntre anii 200 !$e$N$ ;i I00 e$n$ 5izi"ile
doar din aer, liniile alctuiesc 1or&e interesante, cu& ar 1i
cea a unei &ai&u)e Jdedesu"tK #i a unui pianGen JGosK$
.n vale$ 9oricz a oprit, a ie#it #i s*a uitat !n Gur, dup
care a urcat !n &a#in #i a condus !n Gurul unui c(&p
cultivat, pornind apoi !ntr*o nou direc)ie$ Lrusc, a stri4at2
7%colo eP .n susP % artat !n sus, ctre o cul&e st(ncoas
a"rupt, total acoperit de tu1i#uri$ %& ie#it din &a#in #i
ne*a& cznit s ur&& o potec de cat(ri, ca s aGun4e&
!n v(r1$ Nu se vedea nici o a#ezare, dar dintr*o dat un
peon indian #i copiii lui s*au ivit la st(n4a #i la dreapta$
@rau !&"rca)i !n ponc'ouri ne4re #i pe cap purtau plrii
cu "or lat$ 9oricz i*a vor"it o&ului nu putea& !n)ele4e un
cuv(nt$ Lrusc, !n 1a)a oc'ilor ni se ivi o intrare
&l#tinoas de pe#ter$ .n spatele ei, o cavern ad(nc #i
!ntunecat$ Ne*a& 4'e&uit pe podeaua de piatr, iar
9oricz #i*a a#ezat lanterna de &are putere pe podea, !ntre
picioare$
.&i dduse o lantern !nainte s !ncepe& urcu#ul$ %&
pro1itat c(t a& putut de ocazie #i &i*a& a#ezat aparatul
1oto Ni=on pe o ie#itur, aps(nd pe "utonul de ac)iune
!nt(rziat$ 3up aceea, ne*a& t(r(t c()iva &etri !n
interiorul pe#terii$ 3in ad(ncuri se auzea "u"uitul apei$
.&i lsase& a1ar ec'ipa&entul 1oto4ra1ic, pzit de pstor
#i de copiii lui$ .n a1ar de c(teva personaGe stranii #i
sculpturi !n piatr care se !nl)au !n lu&ina insta"il a
lanternei, ni&ic de&n de vzut, !n &od si4ur, nici o
"i"liotec &etalic$
.ntor#i la Gua6aXuil, 9oricz &i*a !n&(nat o tipritur
pe '(rtie lucioas, cu 1oto4ra1ii al"*ne4ru, din e+pedi)ia
din C9E9, #i &i*a o1erit dreptul e+clusiv de a o 1olosi !n
noua &ea carte$ Ha scurt ti&p dup aceea, a& z"urat
!napoi !n @lve)ia #i a& !nceput s scriu pri&ul capitol din
%urul zeilor$ 3ar nu !n &odul !n care a aprut !n cartea
tiprit$ 5oi reveni ulterior la acest su"iect$ 9ai !nt(i, a#
dori s prezint un scurt 71il&8 despre cu& s*au petrecut
lucrurile$
Pe vre&ea aceea, e+ista un periodic elve)ian nu&it
Sie _ @r J@a #i elK$ %cesta reu#ise s*l convin4 pe
editorul &eu din 3usseldor1, Ger&ania, s*i o1ere dreptul
de a pu"lica !n avanpre&ier #i e+clusiv e+trase din cr)ile
&ele noi$ 0u c(teva luni !nainte de apari)ia cr)ii, !n Sie _
@r au !nceput s apar 1ra4&ente$ 3ar te+tul nu &ai avea
tonul so"ru pe care !l 1olosise& ini)ial$ %#a c a& srit !n
avion cu un e+e&plar din Sie _ @r !n 4ea&antan #i a&
z"urat spre @cuador$ He*a& artat lui Ouan 9oricz #i dr$
Pena e+trasul din revist, inclusiv 1oto4ra1iile$ 9oricz
vor"ea pu)in ne&)e#te, dar nu su1icient c(t s !n)elea4
te+tul$ H*a& tradus, r(nd cu r(nd$ 9oricz a considerat c
a"ordarea teatral a lucrrii &ele este !n re4ul$ 9i*a spus
c e ca !n vitrinele &a4azinelor, unde &ar1a este
prezentat !ntr*o lu&in &ai spectaculoas$ 3ar tot ce era
scris despre "i"lioteca &etalic #i despre celelalte o"iecte
era destul de precis$ Peste c(teva luni, %urul zeilor ie#ea
de su" tipar #i aici !ncepe adevrata dra&$
0orecturi nea#teptate$
0u& a aGuns cartea &ea s 1ie pu"licat !ntr*o 1or&
di1erit de &anuscrisul ori4inal/ @i "ine, iat cu& s*au
petrecut lucrurile2 toate editurile 1olosesc corectori care
citesc operele !n special cele ale autorilor tineri sau &ai
pu)in cunoscu)i #i le corecteaz, le revizuiesc acolo unde
este necesar #i uneori scurteaz sau u&plu pa4inile$ Tn
ase&enea corector era do&nul Ttz Tter&ann, care lucrase
&ai !nainte !n industria 1il&ului #i, dup rz"oi,
trans1or&ase c(teva scenarii !n ni#te 1il&e e+celente$
%vea& &are respect pentru calit)ile lui u&ane #i de
scriitor #i a& !nv)at &ulte de la el$ J!n %urul zeilor, la
7&ul)u&irile8 din partea de sus a pa4inii a treia, Ttz
Tter&ann apare ca unul dintre cei care au contri"uit la
carte, su" pseudoni&ul lui din acea vre&e, Wil'el&
Ru44ersdor1$K @ditorul &eu, do&nul @r<in Lart' von
We'renalp, #e1ul editurii @0ON din 3`sseldor1, l*a
contactat pe redactorul su Ttz Ttter&an, ca s a1le c(t de
"un este povestea din @cuador$ Pe vre&ea aceea, eu &
a1la& !n @4ipt, iar Ttz Ttter&an 1usese &andatat s
!ntoc&easc o versiune spectaculoas a pove#tii pentur
Sie _ @r$ Pe I octo&"rie C9I2, el i*a rspuns lui @r<in
Lart' von We'renalp printr*o scrisoare$ Posed o copie a
acesteia$ .n scrisoare se e+plic apari)ia versiunii
ne1ericite Jcel pu)in pentru &ineK, iat*o, !n !ntre4i&e2
-
3ra4 do&nule von We'renalp, 3up c(teva zile
a4itate petrecute la T(r4ul de 0arte, care ne*au 1or)at s
e1ectu& c(teva apeluri tele1onice e+plicative, cred c v
datorez o e+plica)ie #i dvs$ @vident, a& avut c(teva clipe
de !n4riGorare, !ntre"(ndu*& dac nu cu&va a# 1i putut
e1ectua &ai &ulte investi4a)ii !n privin)a pro"le&ei
@cuador$
3up cu& #ti)i, a& petrecut !n luna &ai un ti&p cu
do&nul 3\ni=en la Lonsetten, pe c(nd lucra& la
&anuscris, !n seara zilei de CA &ai, do&nul 3\ni=en &i*a
pus o "and !n care dictase capitolul despre pe#teri #i
despre aur$ Pri&a &ea reac)ie a 1ost2 7@ at(t de 1antastic,
!nc(t ni&eni nu va crede dac nu o1eri& ni#te dovezi
docu&entare2 1oto4ra1ii, docu&ente etc$8
3ni=en &i*a artat apro+i&ativ CF 1oto4ra1ii al"*ne*
4ru #i diapozitive color le4ate de su"iect$ %cestea
sus)ineau ad oculos te+tul dictat de el$ %tunci c(nd a&
insistat s pu"lice toate 1oto4ra1iile, 3\ni=en &i*a spus c
!i pro&isese lui 9oricz c anu&ite 1oto4ra1ii nu vor 1i
pu"licate$ Nu&ai 1oto4ra1iile apro"ate !n &od e+plicit de
9oricz puteau s apar !n carte$ .n ciuda insisten)ei &ele
!ncp)(nate, 3\ni=en a r&as neclintit$ 7Nu8, a spus el,
7i*a& pro&is lui 9oricz c nu voi pu"lica nici o
1oto4ra1ie !n a1ara acestora$ LastaP8
%poi a scos dintre '(rtiile lui certi1icatul notarial din
2C iulie C9E9 Ja#a cu& apare !n pa4ina 9 a cr)iiK$
0erti1icatul aK !l con1ir& pe 9oricz drept descoperitor al
pe#terilor #i "K descrie o"iectele a1late !nuntru$ %& pus
certi1icatul !n carte drept eviden) docu&entar
convin4toare$
3\ni=en &i*a artat de ase&enea un articol care
ocupa o !ntrea4 pa4in dintr*unul din principalele ziare
ecuadoriene 7@l 9ercurio8 con)in(nd un raport asupra
inspec)iei o1iciale a pe#terilor, e1ectuat de reprezentan)i ai
statului, ar&atei etc$ Raportul con)ine lista no&inal a
&e&"rilor e+pedi)iei$ @ste 4reu de crezut c ziarul cel &ai
&are al )rii ar putea scrie despre ceva ce nu &ai e+ist$
%& cercetat toat eviden)a docu&entar colectat de
3\ni=en !n )ara aceea, ca s vede& dac este ceva ce
pute& 1olosi$ %& descoperit o carte de vizit apar)in(nd
unui avocat, dr$ Pena, care se ocup de interesele lui
9oricz$ %& spus2 7%r tre"ui s introduce& !n carte #i o
copie a acesteia, cu o not cu& c orice o& de #tiin) care
este interesat !n cercetri serioase ar tre"ui s*l contacteze
pe dr$ Pena, pentru a aranGa accesul !n pe#terile lui
9oriczP8
3ni=en a considerat c este o idee e+celent$ % 1ost
i&ediat de acord cu ea 1r nici o rezerv$ 7@+actP %sta e
ce le tre"uie lui 9oricz #i Penna$ @i sunt !n cutarea unei
serioase sus)ineri #tiin)i1ice #i sper s o o")in cu aGutorul
cr)ii &ele$8
Oricine se !ndoie#te c aK 3\ni=en a 1ost !ntr*o &ic
por)iune J!n carte nu se sus)ine &ai &ultK din pe#terile lui
9oricz sau c "K aceste pe#teri despre care 9oricz
sus)ine c sunt construc)ii arti1iciale e+ist sau nu, ar
tre"ui s rspund la o !ntre"are esen)ial2
3ac 3\ni=en avea orice !ndoial cu privire la
autenticitatea re1eratelor lui, de ce ar 1urniza el
deni4ratorilor #ansa de a*l de&asca, pu"lic(nd cartea de
vizit a lui Pena/
Oare oa&enii !l consider at(t de ne"un !nc(t s
ascut cu &(na lui cu)itul cu care s i se ia scalpul/ 3ac
nu era a"solut si4ur c 1aptele enun)ate sunt adevrate,
atunci putea s scrie pur #i si&plu despre pe#terile pe care
le vzuse !n persoan, dar su" Gur&(nt a cror loca)ie
nu o putea sau nu i se per&itea s o dezvluie$ 0'iar #i
a#a, cartea ar 1i 1ost "un #i Gun4la era su1icient de !ntins
ca s*i acopere orice ur&e$ Tn lucru este si4ur2 1r
dezvluirea adresei do&nului Pena, orice anc'et
Gurnalistic ar 1i 1ost practic i&posi"il$
0eea ce & aduce la punctul sla" al ar4u&entului2
Oare do&nii 9oricz #i Pena nu "nuiau c vor e+ista
repercusiuni dup pu"licarea unei cr)i de ctre @ric' von
3\ni=en/ Hui 3\ni=en !i era clar$ @l se "ucur de o
discu)ie !n contradictoriu$ ;i, 1ie #i nu&ai pentru acest
&otiv, el nu ar 1i 4arantat niciodat pove#tile lui cu dovezi
at(t de sla"e$ @l ar 1i putut ale4e calea cea &ai u#oar,
u#ur(ndu*#i vizi"il via)a prin a1ir&a)ii pe care ni&eni nu
le poate veri1ica$ Oare consider cineva c e at(t de ne"un
!nc(t s lase !n ur& indicii care s conduc la propria lui
distru4ere/
3ac 3\ni=en ar 1i un tip #&ec'er #i 1r scrupule,
cu& !ncearc unii s*l etic'eteze, atunci nu are a"solut
nici o noi& s le 1urnizeze celor care !l veri1ic
&iGloacele pentru distru4erea ar4u&entelor lui$ 3eci, ce s*
a !nt(&plat !n @cuador dup ce 3\ni=en a e1ectuat cele
dou vizite/ Sunt 9oricz #i Pena total consterna)i de
reac)ia care acu& aduce at()ia ziari#ti !n )ara lor/ 3ac *#i
nu vd nici un &otiv pentru care &*a# !ndoi de 1aptele
relatate de revista 3ie Stern 9oricz #i Pena c'iar au
reac)ionat cu& se spune, care este &otivul/ Oare, !n
ulti& instan), ei c'iar doresc s proteGeze pe#terile 7lor8
1r interven)ia statului/ Oare, dup cu& a spus*o #i
3\ni=en, sunt ei at(t de !n4rozi)i de perspectiva unor
!ntre4i 'oarde de v(ntori de co&ori/
He*a tradus oare cineva articolul din Spie4el, !n care
scria c 3\ni=en a c(#ti4at B &ilioane de &rci 4er&ane
din pri&ele lui dou cr)i/ Poate c cineva le*a spus2
7IatP % 1ost !n vizit la voi #i o s 1ac #i din pe#terile
voastre o 4r&ad de "aniP8 Naptul acesta i*ar putea 1ace
pe cei doi "r"a)i invidio#i pe 3\ni=en, pe care !l vor 1i
a"andonat ca pe o &sea stricat, ceea ce &ie &i se pare o
reac)ie destul de u&an, c'iar dac nu deose"it de plcut$
3ar, !n !ncercarea de a arunca oarece lu&in asupra
acestor eveni&ente du"ioase, tre"uie s lu& !n
considera)ie toate posi"ilit)ile$
Totul devine cu at(t &ai curios #i incredi"il c(nd
lu& !n considera)ie 1aptul c 3\ni=en, !n ti&pul celei de*
a doua vizite la 9oricz #i Pena, din au4ust, le*a artat
celor doi do&ni trei episoade din versiunea !n
avanpre&ier din revista elve)ian Sie _ @r, care con)inea
!ntre4 capitolul despre pe#teri #i aurP 3e ase&enea, el le*a
tradus toate acestea$
Pe CA au4ust, di&inea)a, devre&e, doa&na 3\ni=en
&*a sunat #i &i*a spus c pri&ise un tele1on de la un o&
din 0uenca, iar acesta !i spusese c 9oricz #i Pena sunt
peste &sur de indi4na)i de carteP
%ceast a1ir&a)ie & intereseaz pe &ine !n special,
pentru c eu pentru a adu4a ceva culoare #i a 1urniza
cititorului o i&presie de &ai lun4 durat a& adu4at
c(teva 7e1ecte speciale8 ori4inalului lui 3\ni=en$
0(nd s*a !ntors, l*a& !ntre"at pe 3\ni=en ce spusese
9oricz despre 7licen)a artistic8$ 3\ni=en a spus c
9oricz era total pentru$ @l ar 1i spus2 7@ ca &ar1a din
vitrinele &a4azinelor, pe care tre"uie s o pui su"
re1lectoare, ca s se v(nd &ai "ine$8
5z(nd c 9oricz #i*a dat "inecuv(ntarea pentru
7e1ectele &ele speciale8, a& 1ost u#urat$ 9i*a# dori ca
unele dintre relatrile din ziare s con)in acest adaos de
culoare, !n loc s rstl&ceasc tot ti&pul realitatea$
%st1el, ne &ai r&(ne doar aurul de la 0uenca,
apar)in(nd printelui 0respi$
3\ni=en nu a sus)inut niciodat c operele din
proprietatea lui 0respi ar 1i altceva dec(t panouri de ala&
#i ar4int doar c nu a scris acest lucru e+plicit !n carte$
%cest 1apt nu a reie#it !n niciuna dintre a#a*nu&itele
7dezvluiri8 din Stern sau de pe canalul T5 U3N$ %cestea
au prezentat unele o"iecte, dar nu pe acelea 1oto4ra1iate de
3\ni=en #i introduse !n carte$
Se&nat2 Ttz Tter&ann, Ro44ersdor1
-
O scrisoare destul de lun4 #i care l&ure#te destul de
&ulte, dar care nu & e+onereaz pe &ine de rspunderile
de autor Jc'iar dac pa4inile apri4 criticate ulterior nu au
1ost scrise de &ineK$ 3eci, ce s*a !nt(&plat cu adevrat/
3e ce au survenit atacuri "ru#te #i !ncercri de a &
ridiculiza/
Presa se i&plic$
3up pu"licarea %urului zeilor, doi coresponden)i din
%&erica de Sud ai revistei 3er Stern l*au vizitat pe
do&nul Pena la Gua6aXuil$ 0on1or& anc'etei lor, !ntrea4a
poveste despre "i"lioteca de &etal #i vizita la intrarea
secundar a co&ple+ului de pe#teri era o total inven)ie$
.n cea &ai "un tradi)ie Gurnalistic, unul dintre redactorii
de la Stern &i*a cerut o reac)ie, !nainte de pu"licarea
articolului, l*a& rspuns pe CI septe&"rie C9I22
Sti&ate do&nule Llu&ensc'ein, 3oresc s solicit o
!ntrevedere cu dvs, pentru a prezenta versiunea &ea
asupra eveni&entelor, !nainte ca reputa)ia &ea s 1ie
a1ectat irepara"il de ctre o prezentare unilateral #i
prtinitoare a pove#tii$ 3up cu& #ti)i, orice retractri #i
corec)ii, ca #i orice, alte dovezi prezentate ulterior nu sunt
citite de ni&eni #i ni&eni nu le ia !n sea&$
3o&nul Haa1 Qredactor la SternR a avut o scurt
convor"ire tele1onic cu &ine, a1ir&(nd c do&nii 9oricz
#i Pena ar 1i sus)inut ca eu nu a& intrat niciodat !n
siste&ul de tuneluri su"terane #i c toate 1oto4ra1iile
nu&itului siste& de tuneluri care apar !n cartea &ea %urul
zeilor ar 1i 1ost 1cute de do&nul 9oricz$
Noto4ra1iile sunt 1cute de 9oricz #i este adevrat c
nu a& 1ost niciodat !n loca)iile care apar !n ele$ 3ar nu
a& a1ir&at nicieri !n %urul zeilor a#a ceva$ Iar !n te+tul
a1erent este scris clar2 1oto4ra1ii de Ouan 9oricz$ Pe de
alt parte, a& avut ocazia s o"serv o &ic por)iune a
siste&ului de tuneluri, 1olosind o intrare secundar, despre
care 9oricz a spus c ar 1i !n &od nor&al su" ape$ .n
ti&pul ulti&ei &ele vizite !n @cuador din au4ust, 9oricz
&i*a spus c lucrurile vzute de &ine sunt 7ni&ic8, erau
7derizorii8$ Prin 7ni&ic8 #i 7derizorii8, el !n)ele4ea
raportul dintre &ica por)iune vzut #i !ntre4 ansa&"lul de
pe#teri$ .n acest sens, ceea ce a& vzut eu era !ntr*adevr
7ni&ic8$ 3ar s sus)in c nu a& vizitat intrarea secundar
sau c lucrurile scrise de &ine !n %urul zeilor sunt pur
1ic)iune, acest lucru este de neiertat$ %r tre"ui s 1iu
incredi"il de prost ca s pu"lic *!n propria &ea carteP
- %dresa unicei persoane care ar putea ne4a toate
a1ir&a)iile &ele$ 9ai &ult, !n %urul zeilor nu a& pu"licat
nici &car una din 1oto4ra1iile 1cute de &ine, de#i posed
c(teva$ Ouan 9oricz &i*a cerut s nu 1ac pu"lic ni&ic care
ar putea dezvlui loca)ia intrrii secundare oa&enilor care
cunosc re4iunea$ .n s1(r#it, doresc s spun c !ntrea4a
specula)ie privind locul !n care a& 1ost #i ce a& vzut
acolo este co&plet ridicol$ 0ea &ai i&portant !ntre"are
ar tre"ui s 1ie2 este adevrat/ Oare acest siste& de
tuneluri e+ist !n realitate/ .n aceast privin), 9oricz este
cel care tre"uie s vin cu o declara)ie de1initiv$ @ste prea
t(rziu pentru el s dea !napoi #i s spun c 74rdina
zoolo4ic8, &asa, scaunele #i &ulte altele Jdespre care nu
a& scrisK sunt pur #i si&plu nscociri ale &in)ii lui$ 5
se&nalez actul notarial din 2C iulie C9E9, e&is de dr$
Gustavo Nalconi din Gua6aXuil

J3ocu&entul M5IIK$
3e ase&enea, poate c ar tre"ui s !l !ntre"a)i de ce s*
a 1oto4ra1iat !&preun cu &ine #i dac lanternele pe care
le avea& !n &(ini erau doar de decor$
Restul scrisorii se ocupa de printele 0respi> voi
reveni la el &ai Gos$
.n ciuda acestei clari1icri, nu&rul din C octo&"rie
C9I2 al lui 3er Stern a pu"licat un articol devastator
despre &ine$ 9oricz #i Pena ar 1i ne4at cu indi4nare toate
cele scrise de &ine$ @ra& 1cut pra1$ 0u nu&ai trei
spt&(ni !nainte, pe C2 septe&"rie C9I2, pri&ise& o
scrisoare e+tre& de prietenoas cul&eaP
- 3e la dr$ Pena2
Toc&ai a& pri&it scrisoarea dvS$ 3in 2C au4ust$
5oia& s v anun) c do&nii Hero Luss #i Perr6 ?retz de
la revista Stern au 1ost la Gua6aXuil, !n cutare de
in1or&a)ii pentru un articol despre ulti&a dvS$ 0arte$ 0a
!ntotdeauna, a& 1ost 1erici)i s*i pri&i& aici #i le*a&
artat 1oto4ra1ii ale lu&ii su"terane$
@ra e+act contrariul celor aprute !n Stern$ Revista
sus)inea c do&nii 9oricz #i Pena au 7desc'is oc'ii celor
doi ziari#ti 4er&ani !n privin)a lui @ric' von 3\ni=enn$
0u& r&(ne atunci cu adevrul/ Oare ziari#tii de la Stern
#i*au inventat pur #i si&plu relatarea, sau avocatul Pena
& &in)ea/ %& tri&is !nc dou scrisori !n @cuador, dar
nu a& pri&it nici un rspuns, ceea ce nu &*a &irat peste
&sur, pentru c serviciul po#tal ecuadorian nu era
deose"it de serios$ .nt(&plarea a 1cut s o cunosc pe dra
Pia Luo", a crei &eserie de ste<ardes o ducea destul de
des !n @cuador, i*a& dat o scrisoare pe care s o !n&(neze
personal do&nului Pena$ 3ra Luo" s*a dovedit un
&esa4er e+celent$ H*a vizitat pe Pena la Gua6aXuil #i apoi
&i*a scris2
.ntoars cu "ine !n @lve)ia, &*a& 4(ndit s v scriu o
scurt in1or&are despre vizita &ea la dr$ Pena din
Gua6aXuil$
.ndat ce a& ie#it din va&, a& &ers s*l caut pe dr$
Pena, cruia i*a& dat scrisoarea pe care &*a)i ru4at s i*o
livrez$ 3r$ Pena a 1ost deose"it de a&a"il cu &ine$ @l &*a
invitat acas la el #i &*a prezentat 1a&iliei$ To)i voiau s
#tie ce &ai 1ace)i #i vor"eau cu &ult entuzias& despre
vizitele dvS$ Ha Gua6aXuil$
3r$ Pena a 1ost de*a dreptul !n4rozit citind articolul
din Stern pe care l*a)i inclus !n scrisoare$ 0uvintele lui au
1ost2 !ntre4 articolul este o &inciun$ 0eea ce a declarat el
reporterilor de la Stern 1usese rstl&cit #i citat !n a1ara
conte+tului$ 3r$ Pena &i*a pro&is c v va scrie !n acest
sens !ndat ce Ouan 9oricz se va 1i !ntors din cltoria sa
la pe#teri$ 5oia ca &ai !nt(i s discute c'estiunea cu
9oricz$
3r$ Pena #i 1a&ilia lui voiau s #tie c(nd v ve)i
!ntoarce la Gua6aXuil$ %"ia a#teapt s v vad #i v
trans&ite toate urrile de "ine$
%lte contraziceri$
3up ce a& citit acest rspuns, &*a& si&)it e+tre& de
u#urat$ Hu&ea revenise la nor&al, totul era o e+a4erare a
reporterilor de la Stern$ @roareP Haosul a"ia !ncepeaP
0analele T5 de li&" 4er&an au prins din z"or
su"iectul$ ;e1ul de la @0ON, do&nul von We'renalp, a
1ost invitat la o dez"atere T5 !&preun cu cunoscutul
etnolo4, pro1esorul Tdo O"ere& din Lonn$ O&ul de
#tiin) a ne4at ve'e&ent c printele 0respi ar 1i 1ost !n
posesia oricror co&ori de valoare #i c lu&ea ar 1i #tiut
de &ai &ult ti&p de e+isten)a pe#terilor lui Ouan 9oricz$
Patronul @0ON l*a invitat pe o&ul de #tiin) s participe
la o e+pedi)ie #tiin)i1ic !n @cuador e+pedi)ie care,
1iresc, &*ar 1i avut pe &ine #i pe al)ii !n co&ponen)$ Ha
doar o spt&(n dup aceea, 3er Stern care nu a
pu"licat niciodat ni&ic care s*&i spele reputa)ia scria
c pro1esorul O"ere& a respins invita)ia de a cltori !n
@cuador$ 3in nou, eroareP 3e 1apt, O"ere& acceptase
o1erta pe C2 octo&"rie C9I2$
Patronul editorii @0ON din 3usseldor1, @r<in Lart'
von We'renalp, un o& e+tre& de corect, &*ar 1i 'ituit #i
&*ar 1i a"andonat pu"lic, dac povestea &ea din %urul
zeilor se va 1i dovedit o !ncren4tur de &inciuni$ Ho4ic,
el a apelat la a&"asadorul @cuadorului !n Ger&ania,
pro1esorul Ra&]n @duardo Lurneo, cruia i*a cerut
aGutorul !n aceast pro"le& delicat$ @l dorea ca
a&"asadorul s a1le !n @cuador oa&eni de #tiin) care,
!&preun cu Ouan 9oricz #i cu &ine, s li&pezeasc
situa)ia$ @ditorul &ai scria2
%& 1ost in1or&at c a)i 1cut, !n ?]lnisc'er
Rundsc'au anu&ite declara)ii ne4ative privind cartea lui
@ric' von 3\ni=en$ .ntruc(t noi veri1ic& tot ce ni se
relateaz, c'iar #i zvonurile, v*a# 1i 1oarte recunosctor
dac &*a)i in1or&a cu& stau lucrurile cu adevrat:
%&"asadorul &i*a rspuns dup doar o spt&(n2
3oresc s con1ir& c sunt pre4tit s v aGut !n
e1orturile dvs$ .ntre ti&p, a& contactat autorit)ile
co&petente din @cuador #i a& cerut nu&ele unei persoane
care s 1ie un &e&"ru adecvat al e+pedi)iei$ .ndat ce voi
1i pri&it un rspuns, v voi anun)a$
3e ase&enea, doresc s v asi4ur c nu a& 1cut
niciodat, nici unei pu"lica)ii, nici*o declara)ie de vreun
1el privind cartea do&nului 3\ni=en:
Pentru nu&ele lui 3u&nezeu, ce se !nt(&pl aici/
@vident, ziari#tii nscoceau titluri deni4ratoare, care &
loveau tot ti&pul ca ni#te ciocane, 1urniz(nd adversarilor
&ei tot &ai &ult &uni)ie cu care s*&i dr(&e teoriile$
Iar asta se !nt(&pla !n lu&ea !ntrea4P %rticolele din
Ger&ania au 1ost preluate rapid de presa din 9area
Lritanie #i Statele Tnite #i au 1ost cani"alizate, pentru a
produce pove#ti #i &ai senza)ionale$ Sin4ura pro"le& era
c ni&ic nu era adevrat$ 3ar redactorii unor ziare din )ri
!ndeprtate nu aveau de unde #ti$ Nu 1ceau dec(t s citeze
respecta"ile ziare #i alte pu"lica)ii, care se adu4au unei
!ntre4i ar'ive te&atice$ %#a se prezint situa)ia2 ziari#tii se
servesc din ce au la !nde&(n$ Ha ur&a ur&ei, nu po)i s*i
ceri unui ziarist a&erican s !nceap s cerceteze totul de
la zero &ai ales c(nd altcineva a 1cut deGa asta$
%&ericanul !#i va spune2 7Nea&)ul st clare pe sursa
in1or&a)iei, !nsea&n c are in1or&a)ii &ult &ai &ulte #i
&ult &ai "une dec(t a# putea eu s o")in8$ Siste&ul se
nu&e#te pin4*pon4$ Toat lu&ea preia &ateriale de la
con1ra)i$
3up prietenoasa co&unicare pri&it de la dr$ Pena #i
dup vizita drei Luo" !n @cuador, a& tri&is !n %&erica de
Sud c(teva scrisori lun4i #i detaliate, cer(nd o e+plica)ie,
iat, de pild, scrisoarea din CC noie&"rie C9I2, e+pediat
ctre dr$ Pena #i 9oricz$
3up cu& pro"a"il #ti)i deGa, dup ce a& a1ir&at c
!n @cuador e+ist un siste& de tuneluri arti1iciale, ca #i o
"i"liotec &etalic, a& 1ost s1(#iat de presa european, !n
ti&pul unui interviu la o televiziune 4er&an, editorul
&eu de la editura @0ON din 3iisseldor1 a anun)at c este
dispus s 1inan)eze o e+pedi)ie !n @cuador, pentru a dovedi
autenticitatea a1ir&a)iilor #i a 7@scriturii8 pe care o ave)i
dvs$
Pro1esorul Tdo O"ere&, de la departa&entul de
Studii %&ericane al Tniversit)ii din Lonn, va cltori
!&preun cu &ine din Ger&ania !n @cuador$ .n @cuador,
ec'ipei i se vor altura un custode de &uzeu #i posi"il #i
un 4eolo4$ .ntrea4a !ntreprindere tre"uie s ai" loc la
!nceputul lunii &artie C9IB$
3in ne1ericire, niciunul dintre noi nu are la dispozi)ie
cele c(teva luni necesare pentru o e+pedi)ie cu cat(ri #i
'a&ali$ Prin ur&are, consider& c solu)ia cea &ai "un
este s z"ur& cu elicopterul p(n la intrarea principal$
0osturile vor 1i suportate de @ditura @0ON$
C$ @ste Senor 9oricz dispus #i doritor s conduc o
&ic e+pedi)ie pe C &artie C9IB sau !n Gurul acestei date,
spre intrarea principal sau spre una din intrrile
secundare &ai interesante/
2$ @ste Ouan 9oricz doritor s ne arateWpoate el
4aranta c &ica e+pedi)ie va aGun4e s vad o parte din
siste&ul de pe#teri arti1iciale/ 5a 1i su1icient s 1ie vzut
o &ic parte care este indiscuta"il arti1icial #i nu ar 1i
putut 1i produs prin eroziunea apei sau prin pr"u#ire de
straturi$
B$ @ste Senor 9oricz dispus s ne duc su1icient de
departe, pentru a putea vedea o parte din co&orile
su"terane !n special "i"lioteca &etalic/
@vident, nu !ncape discu)ie c ne a#tept& ca dr$ Pena
s ne !nso)easc !n aceast e+pedi)ie$ %cest tip de
e+pedi)ie nu are drept scop principal dec(t
con1ir&areaWcerti1icarea e+isten)ei siste&ului su"teran de
pe#teri #i a tezaurului cultural #i istoric a1lat acolo$ O
e+pedi)ie &aGor, care s i&plice #i ziari#ti, nu este
plani1icat dec(t &ult &ai t(rziu$ .n scopul veri1icrii, nu
este a"solut necesar s z"ur& direct spre intrarea
principal, !ntruc(t Senor 9oricz cunoa#te #i intrri
secundare$ @l ar putea 1oarte "ine s ne conduc spre una
din acestea, !n situa)ia !n care vo& 1i !n continuare !n
&sur s con1ir&& c siste&ul este produs de o& #i
vo& vedea o parte din co&oara su"teran$
3ac Senor 9oricz pre1er s nu ne conduc la una
dintre intrrile secundare #i &ai de4ra" ar z"ura direct
ctre intrarea principal, atunci este esen)ial ca Senor
9oricz s ne poat spune c(t ti&p este necesar s
r&(ne& su" p&(nt pentru a vedea cel pu)in o parte din
"i"lioteca &etalic$ Ha nevoie, pute& tri&ite un 4rup de
'a&ali !nainte, sau elicopterul va tre"ui s 1ac &ai &ulte
curse, p(n c(nd ec'ipa #i ec'ipa&entele ei vor 1i aduse la
intrarea principal$
9isiunea propus cu aGutorul elicopterului va 1i
posi"il, at(t pentru &ine, c(t #i pentru pro1esorul
O"ere&, pe C &artie C9IB, sau !n Gurul acestei date$ Prin
ur&are, ne "az& pe un rspuns rapid #i cuprinztor la
!ntre"rile ridicate !n scrisoare$ .ndat ce Senor 9oricz #i
dr$ Pena vor 1i con1ir&at c ave& per&isiunea de a vedea
o parte din siste&ul su"teran #i "i"lioteca &etalic, vo&
intra !n le4tur ca s sta"ili& structura #i plani1icarea
cltoriei$
5 tri&it a&(ndurora cele &ai cordiale urri #i sper
s ne vede& cur(nd, cel &ai t(rziu !n &artie C9IB$

JSe&nat2 @ric' von 3\ni=enK
%#teptare !n zadar$
%& tot a#teptat, a& tri&is !n @cuador patru
e+e&plare ale aceleia#i scrisori 1olosind de 1iecare dat
alt rut #i alt &etod$ 3ar nu a& pri&it nici un rspuns$
0are s 1i 1ost &otivul acestei lipse de reac)ie/ Sincer s
1iu, eu personal a# 1i srit !n pri&ul avion spre Gua6aXuil,
dar avea& un pro4ra& de con1erin)e plin pe !ntrea4a lun
noie&"rie, ca #i, par)ial, !n dece&"rie$ P(n #i o scurt
vizit !n @cuador ar 1i necesitat cel pu)in cinci zile, dus*
!ntors, iar eu nu avea& !n nici un caz cinci zile li"ere la
r(nd$ 0rciunul era la doi pa#i, cu toate "ucuriile 1a&iliale
#i !ndatoririle lui$ 9*a& convins c rspunsul lui Pena era
undeva !n de"andada coresponden)ei de 0rciun$ 3ar
pro1esorul O"ere& #i ceilal)i & 4r"eau$ %veau nevoie de
un rspuns de1initiv, pentru a*#i putea 1ace planuri$ %#a c,
pe 29 dece&"rie C9I2, a& tri&is !nc o scrisoare
transoceanic, spre @cuador2
Pe CC noie&"rie v*a& tri&is o lun4 scrisoare privind
planurile pentru o e+pedi)ie cu elicopterul, pentru a vizita
o parte din siste&ul de pe#teri su"terane descoperit de
Ouan 9oricz$ Pentru a & asi4ura c scrisoarea va aGun4e,
a& tri&is patru 1otocopii ale ei, !n di1erite zile$ .n
scrisoarea &ea din CC noie&"rie, scria& c @ditura @0ON
este dispus s !#i asu&e costurile unei ase&enea
e+pedi)ii, iar pro1esorul 4er&an de etnolo4ie Tdo O"ere&
este #i el dispus s ne !nso)easc$
%u trecut aproape dou luni #i !nc nu a& pri&it nici
un rspuns privind su4estiile #i !ntre"rile &ele$ %ceast
situa)ie !ncepe s devin di1icil pentru &ine, ca s nu
spun i&posi"il$ Nu nu&ai &e&"rii e+pedi)iei, ci #i
sus)intorii 1inanciari @ditura @0ON e+ercit presiuni
asupra &ea: Qur&eaz o sec)iune care repet, !n &are
&sur, con)inutul precedentei scrisoriR: 0osturile
transportului sunt &ari #i de aceea ne este i&posi"il nou,
europenilor, s veni& !n @cuador 1r o asi4urare
cate4oric din partea do&nului 9oricz: 3ac nu voi
pri&i nici o veste de la dvS$ P(n pe C0 ianuarie, voi
!ncerca s v contactez prin tele1on$
%& petrecut aGunul %nului Nou din C9I2 cu 1a&ilia,
!ntr*un &inunat 'otel &ontan din %lpii @lve)ieni$ 9ul)i
dintre oaspe)i unii dintre ei interesa)i sincer, al)ii doar
si&ul(nd voiau s #tie &ai &ulte despre "i"lioteca
&etalic din @cuador$ 3ar nu putea& 1ace ni&ic pentru ei$
% trecut #i ter&enul de C0 ianuarie, pe care i l*a& dat lui
Pena, 1r s pri&esc vreun rspuns$ Patronul @diturii
@0ON a su4erat s ne 1ace& "a4aGele #i s plec& !n
@cuador, c'iar 1r sus)inerea lui 9oricz$ %& 1ost co&plet
!&potriva ideii, o1erind ar4u&entele de &ai Gos2
0ltoria plani1icat !n @cuador este de dorit #i
tre"uie e1ectuat$ 3ar unicul &otiv pentru e1ectuarea ei
este "i"lioteca &etalic$ 3e aceea, tre"uie !ndeprtate
toate o"stacolele puse !n cale de 9oricz #i Pena$ 0'iar
dac planurile noastre sunt !nt(rziate de cei doi do&ni,
tre"uie s accept& cu cal& situa)ia #i s nu intr& !n
panic$ Tre"uie s in1or&& toate pr)ile interesate !ntr*o
&anier o"iectiv #i re)inut: Naptul c 9oricz #i Pena
!nc nu au rspuns nu & !n4riGoreaz prea &ult$ Pot
totu#i spune cu oarecare si4uran) c aceast tcere nu este
un a1ront la adresa &ea, pentru c dra Luo" a 1ost !n vizit
la Pena dup relatarea ziari#tilor de la Stern$ .ncep s &
!ntre" dac celelalte pr)i interesate s*au i&plicat !n
pro"le& oricare ar 1i ea$ %cei ziari#ti care & atac #i
& s1(#ie at(t pe &ine, c(t #i su"iectul !n sine nu sunt
interesa)i deloc de ce vo& aduce din @cuador, c(t vre&e
siste&ul de tunele #i "i"lioteca &etalic nu 1ac parte din
rezultate$
Pentru &ine, cel &ai i&portant era s con1ir& cele
&ai i&portante pasaGe din %urul zeilor, iar asta era
i&posi"il 1r aGutorul lui 9oricz$ @l era personaGul*c'eie
pentru rea"ilitarea &ea !n oc'ii lu&ii$ 0'iar #i astzi, dup
BE de ani, pot scrie toate acestea #i pot cita din vec'ea
&ea coresponden) 1r cea &ai &ic a&rciune #i 1r
s ursc pe ni&eni dintre cei i&plica)i$ 3up cu& #ti&,
ti&pul vindec orice rni$ 9otivul deza&4irii &ele de
atunci a 1ost o 1oarte lun4 scrisoare pri&it de la dr$ Pena
Je pur #i si&plu prea lun4 ca s o redau aici !n
!ntre4i&eK, care e1ectiv &*a zdro"it$ Oare tria& !ntr*o
lu&e 'alucinant/ Sau ceilal)i trecuser !n ta"ra opus/
Pena scria2
%& pri&it scrisorile dvs din CC #i B0 noie&"rie, ca #i
pe aceea din 29 dece&"rie$ .n aceast privin), !n calitate
de avocat al lui Senor Ouan 9oricz, v in1or&ez:2
Senor 9oricz #i eu !nsu&i crede& a&(ndoi c ar
tre"ui s reveni)i la Gua6aXuil cu cea &ai apropiat
ocazie, pentru a ne da e+plica)ii despre ilustrarea &ai
de4ra" colorat #i inventiv a descoperirii do&nului
9oricz !n cartea dvs$ J%urul zeilorK, ca #i !n ceea ce
prive#te pu"licarea anu&itor 1oto4ra1ii 1r a avea
per&isiunea noastr, !ntr*adevr, vi s*au trans&is detalii
speci1ice privind aceast e+pedi)ie, !n ideea c ve)i sus)ine
1inanciar o e+pedi)ie ulterioar cu su&a de 200$000 dolari
a&ericani$ %ceast a doua e+pedi)ie ur&a s 1ac detaliile
descoperirii lui 9oricz cunoscute !ntre4ii lu&i:
0ontrar oricrei pozi)ii le4ale, a)i 1olosit &aterialul
1urnizat dvS$ 3e#i vi s*a spus de la "un !nceput c Senor
9oricz dore#te s pstreze pentru el drepturile de autor #i
intelectuale asociate cu descoperirea lui, a#a cu&
4aranteaz certi1icatul se&nat de to)i &e&"rii e+pedi)iei
ini)iale pe care l*a)i vzut$ Includ aici o copie pentru
dvs:
%st1el, a)i uzurpat drepturile de pu"licare a
rezultatelor cercetrii &ai sus &en)ionate$ 3e ase&enea,
a)i "ene1iciat co&ercial de o descoperire #i de alte
in1or&a)ii de)inute de alt persoan, 1r ca &car s 1i)i
de acord cu o co&pensa)ie "neasc:
Prin e+ploatarea a4ita)iei #i a curiozit)ii o&ene#ti
1ire#ti ridicate de povestea 1antasticei descoperiri a lui
Senior 9oricz, inten)iona)i s 1olosi)i nu&eroasele dvS$
Pu"lica)ii pentru a ne presa s or4aniz& o e+pedi)ie
ulterioar, de care nu&ai dvS$ 5e)i "ene1icia$ Tita)i c
planul era s or4aniz& o e+pedi)ie care s aduc
descoperirile lui 9oricz !n 1a)a lu&ii, nu din dorin)a
1ilantropic de a arta tuturor c do&nul @ric' von
3\ni=en are dreptate$ %)i incitat !n &od ile4al curiozitatea
cititorilor dvS$ Pentru descoperirea altcuiva$ %cu& dori)i
s e+ploata)i situa)ia, ca s dovedi)i c a1ir&a)iile dvS$
Sunt corecte:
Lui&citP
%ceast lovitur &*a tri&is direct la podeaP Ti&p de
c(teva zile, parc a& "(ntuit printr*un la"irint$ Slav
cerului, nu sunt de tipul u&an care su1er de depresii>
&artie C9IB ar 1i tre"uit s 1ie luna decisiv$ Pur #i si&plu
nu &ai #tia& ce s cred$ .n %urul zeilor pu"licase& doar
c(teva pa4ini despre descoperirea lui Ouan 9oricz, pentru
c el, Jca #i &ine, de alt1elK a#a dorise, pentru ca el s
poat pu"lica &ai u#or propria carte pe te&a respectiv$ @l
!&i dduse acele 1oto4ra1ii al"*ne4ru e+act !n acest scop$
%cu& a1ir&au c le 1olosise& 1r per&isiune$ @ra&
prezentat drept un ticlos ire&edia"il de sus p(n Gos
pentru c 7"ene1iciase& co&ercial8 de descoperirile lui
9oricz$ 9oricz a 1ost de ase&enea oripilat cel pu)in a#a
spunea scrisoarea lui Pena de &aniera !n care !i
pu"licase& descoperirile$ .n realitate, eu !i artase&
avanscripturile din Sie _ @r #i i le tradusese& cuv(nt cu
cuv(nt$ Scrisoarea lui Pena includea #i un docu&ent pe
care eu !n ciuda spuselor lui contrare nu*l vzuse& !n
via)a &ea$ @u #tia& doar de 7@scritura8 Jdeclara)ia
notarialK, dar nu vzuse& niciodat ur&torul docu&ent2
Su"se&na)ii, cu to)ii &e&"ri ai e+pedi)iei de
cercetare !n pe#terile descoperite de Senor Ouan 9oricz !n
@cuador, ne an4aG& s nu pu"lic& nici un &aterial sau
1oto4ra1ie su" nici o 1or& Gurnalistic, pe calea radioului
sau a televiziunii, sau orice alte e+plica)ii le4ate de
e+pedi)ie, incidentele ei sau o"iectele valoroase din
pe#teri, pozi)ia 4eo4ra1ic a sitului, teoriile #i ipotezele
care au dus la descoperire sau orice alte ele&ente privind
e+pedi)ia$ Orice declara)ie pu"lic sau o1icial ctre &ass*
&edia privind succesul, e#ecul, repercusiunile, scopul,
realizrile #i alte aspecte ale e+pedi)iei, pot 1i 1cute nu&ai
de Senor Ouan 9oricz, care este nu&it !n &od e+plicit
conductorul e+pedi)iei #i autorizat !n &od e+pres s ia
&suri le4ale !&potriva oricui contravine prezentului
acord, ca #i pentru !&piedicarea pu"licrii oricrei
1oto4ra1ii sau declara)ii care s !ncalce prezentul acord$
Nu&ai descoperitorul, Senor Ouan 9oricz, are dreptul de a
revoca datoriile #i restric)iile descrise !n prezentul
docu&ent, la orice &o&ent consider el a 1i oportun$
JSe&nat de &(n de to)i &e&"rii 7@+pedition C9E98, pe
2B iulie C9E9K
%cu& !ncepea& s & 4(ndesc c poate 9oricz era
pus su" presiune de cole4ii lui de e+pedi)ie, care Guraser
cu to)ii pstrarea secretului$ 0on1or& cu aceast idee,
acest 3\ni=en din @lve)ia nu se potrivea deloc !n ta"loul
de ansa&"lu$ @l strica totul #i !ntre ti&p &ai #i c(#ti4a
4r&ezi de "ani Ja#a se spuneaPK$ 3ar realitatea era cu
totul alta$
Ha ur&a ur&ei, de ce &ai z4(ndr povestea asta
vec'e, dup at()ia ani/ 0ui !i &ai pas/ %urul zeilor nu
&ai e de &ult pe pia)$ 0ititorii &ei din vre&ea aceea sunt
acu& 1ie &or)ii, 1ie interesa)i de alte c'estiuni$ Iar eu &i*
a& revenit din toate #ocurile #i trau&ele$ %tunci, de ce
&ai sap dup aceast poveste de &ult &oart #i !n4ropat/
Pentru c "i"lioteca &etalic a 1ost vzut #i descris
!n detaliu$ 3e ctre alt sursP ;i pentru c acu& cunosc
e+act loca)ia 4eo4ra1ic a intrrii !n cavernP 0'iar su"
nasul nostru se a1l ni#te descoperiri senza)ionale$ 5ec'ea
poveste a devenit "rusc din nou una de &are actualitate$
.nainte s pun capacul peste toat aceast coresponden)
vec'e de BF de ani, care ea !ns#i este un capitol de istorie,
#i !nainte s v spun &ai &ulte despre descoperirea
"i"liotecii &etalice, s*ar putea s v intereseze ce s*a
!nt(&plat cu rela)ia dintre 9oricz #i Pena #i &ine$ %&
rspuns la 7lovitura de &ciuc8 a lui Pena dup doar o
spt&(n Ja& o carcas durPK2
-
@+pedi)ia pe care a& propus*o avea drept inten)ie
doar s dovedeasc lu&ii c "i"lioteca de &etal #i toate
celelalte tezaure e+ist cu adevrat #i se 4sesc !n pe#terile
lui 9oricz$ PersonaGul principal a 1ost !ntotdeauna Ouan
9oricz, nu @ric' von 3\ni=en: Scopul nu era s
dovedeasc 1aptul c 7@ric' von 3\ni=en are dreptate8,
&ai de4ra" era ideea de a dovedi c ceea ce a a1ir&at
9oricz, de pild !n 7@scritura8, este adevrat$
.n ti&pul vizitei &ele !n @cuador, !n au4ust anul
trecut, v*a& artat pri&ele tipruturi din revista Sie _ @r
#i a& discutat !n a&nun)i&e despre &etodele pe care un
autor tre"uie s le 1oloseasc pentru a*#i prezenta povestea
!ntr*o lu&in 1avora"il$ 9oricz a spus atunci c pentru el
prezentarea este secundar ca i&portan)$ 5 rea&intesc
1aptul c nu a& scris tratate #tiin)i1ice #i c un scriitor
tre"uie s se "ucure de pu)in li"ertate artistic, !n "iroul
dvs$, 9oricz &i*a dat per&isiunea de a 1olosi 1oto4ra1iile
pe care &i le*a dat$ %cesta este &otivul principal pentru
care a& &ers la la"oratorul 1oto #i a& co&andat copiile$
9ai &ult, secreto&ania apropo de 1oto4ra1ii este a"surd,
dat 1iind c ele au 1ost oricu& pu"licate !n presa
ecuadorian$
@ste adevrat c !n ti&pul uneia dintre discu)iile
noastre de sear a& 1cut o1erta de a 4si surse de
1inan)are pentru o e+pedi)ie ulterioar, pentru ca lu&ea s
a1le despre 1antasticele descoperiri din @cuador$ %ceast
1inan)are ar 1i 1ost 1urnizat de @ditura @0ON #i dac
aceasta nu ar 1i acceptat, a# 1i convins alt co&panie$ 3ac
Senor 9oricz crede c !#i poate 1inan)a propria e+pedi)ie,
atunci este pro"le&a lui, iar eu sunt si4ur c are &otivele
lui s ac)ioneze ast1el$ 3ar ceea ce &i se pare total
incorect este s 1iu prezentat drept un soi de ru1ctor
care a dat !n vilea4 secretele rezervate pentru Senor
9oricz$ Nu a& 1cut parte din @+pedicion C9E9 #i nu a&
se&nat docu&entul pe care &i l*a)i tri&is$ 9ai &ult, nu
a& avut niciodat nici cea &ai &ic idee c un ast1el de
docu&ent ar e+ista$ 0 a venit vor"a, pro1it de ocazie
pentru a v &ul)u&i c &i*a)i tri&is copia$ Oricu&,
docu&entul nu se re1er la su"iectele tratate de noi !n
@cuador$ 5 era li&pede at(t dvS$ 0(t #i lui Senor 9oricz
c voi scrie despre siste&ul de tuneluri su"terane la
ur&a ur&ei, acesta a 1ost &otivul lun4ilor noastre
!ntrevederi$
%# dori, dr$ Pena, s v a&inti)i de discu)iile noastreP
0unoa#te)i pozi)ia &ea #i a lui 9oricz !n privin)a
ar'eolo4iei #i a ori4inilor #i rsp(ndirii lui Ho&o sapiens$
3e ase&enea, ave)i cuno#tin) de 1aptul c #i eu #i 9oricz
#ti& &ai &ulte dec(t scrie& sau spune&$ 5 a&inti)i a
doua noastr !nt(lnire de la ora cinei/ 9oricz #i cu &ine
era& e+act pe aceea#i lun4i&e de und intelectual$ .n
privin)a unora dintre su"iectele a"ordate, era su1icient s
!nclin& din cap unul spre cellalt, pentru c 1iecare !#i
ddea sea&a c #i cellalt #tie despre ce este vor"a$ 0e
crede)i c s*ar 1i !nt(&plat dac pu"lica& !ntrea4a
poveste/ Nu pot s !n)ele4 !n special dup !nt(lnirile
noastre de ce a&(ndoi a&(ndoi v purta)i "rusc de parc
v*a# 1i 1cut vreun ru$ 9oritz vrea 7la 4uerra8, sau c'iar
7norte 4uerra8P 3e 1apt, el a 1ost acela care a vrut s
scoat la iveal !n 1a)a pu"licului lar4 adevrul despre
preistoria o&ului$ 9oricz ar tre"ui pro"a"il s 1ie
recunosctor c oa&enii nu discut doar despre
descoperirile lui, ci #i despre el personal$ Nu a& pretins
niciodat aceste descoperiri pentru &ine a& su"liniat
!ntotdeauna c este descoperirea lui 9oricz$ @l nu are #i
3u&nezeu #tieP
- Nici un &otiv s 1ie 1urios pe &ine #i pe
pu"lica)iile &ele$ 3ac Ouan 9oricz c'iar este !n &sur
s*#i pun !n aplicare ideea de a pu"lica plnuita carte !n
B0 de li&"i, si&ultan, atunci asta se va datora nu !n &ic
&sur u#ii pe care i*a& desc'is*o eu$ Nu&ai prin
pu"lica)iile &ele lu&ea #tie acu& c !n @cuador e+ist un
siste& de tuneluri #i c descoperitorul lui !i cunoa#te
seretele$
9ult sti&ate dr$ Pena, v ro4 s accepta)i salutrile
&ele cele &ai cordiale #i s i le trans&ite)i #i lui Senor
9oricz$

JSe&nat2 @ric' von 3\ni=enK
-
0o&plotul se ra&i1ic$
.n acea perioad, !ntre C9I2 #i C9IF, 1oarte &ult
lu&e din presa interna)ional & acuza c nu &*a& aprat
!&potriva unor acuza)ii 1oarte serioase$ %u spus c nu a&
1cut ni&ic ca s l&uresc adevrul, c &*a& co&portat
&izera"il, c a& evitat s*&i asu& orice rspundere$ .n
plus, unii au aruncat inten)ionat cu titluri !n care
sus)ineau c a# 1i recunoscut c nu a& 1ost niciodat !n
vreo pe#ter !n @cuador$ 0(t i&posturP Ha pri&a
con1erin) de pres, a& spus 1oarte rspicat c nu a& 1ost
la intrarea principal a lu&ii su"terane a lui Ouan 9oricz,
ci 1usese& doar !ntr*un tunel lateral ilustrat 1oarte
li&pede de 1oto4ra1ii$ Toate 1aptele reale au 1ost aruncate
pe 1ereastr, pentru a se 1a"rica te+te de tipul2 73\ni=en a
recunoscut c nu a 1ost niciodat !n vreo pe#ter din
@cuador8$ %ceste articole rstl&cite sunt #i !n zilele
noastre "leste&ul ar'ivelor de pres #i *evident al
Internetului, unde oricine poate scrie ce !i place, c'iar #i
&inciuni s1runtate$ %sta !&i a&inte#te de un &oderator
T5 care voia ca invita)ii lui s rspund la !ntre"rile puse
de el doar cu 7da8 sau 7nu8$ Pe "une/ .ncerca)i, de pild,
s rspunde)i cu da sau nu la ur&toarea !ntre"are2
%i de 4(nd s !ncetezi s*)i &ai "a)i nevasta !n 1iecare
sear/
3a sau nu/
5*a)i prins/ 5ariantele 7sau*sau8 adesea nu sunt "une
de ni&ic$ 3e aceea, a& decis ca parte a pove#tii
neter&inate despre &isterioasa "i"liotec &etalic s
l&uresc !n s1(r#it controversa privind cele c(teva pa4ini
din %urul zeilor$ Iar acu& a&, !n s1(r#it, ocazia de a v
spune cu& a& !ncercat s arunc pu)in lu&in asupra
!ntre4ii pro"le&e$
3up scrisoarea &ea e+plicativ tri&is lui Pena, a&
pri&it prin po#t un rspuns prin care &i se cereau "ani$
9i se cerea s pltesc 7procentul corespunztor din
drepturile de autor datorate lui Senor 9oricz8, pe care !l
datora& pentru veniturile cptate din 1olosirea
1oto4ra1iilor, cercetrilor #i a#a &ai departe$ .n acela#i
ti&p, a& pri&it o scrisoare de la un anu&e do&n Oa&es
L$ 9o"le6, de la 79edia %ssociates 0o&pan68, o 1ir&
productoare de 1il&e din Statele Tnite ale %&ericii, care
& anun)a c vor 1ace un 1il& despre pe#terile su"terane
din @cuador #i c !#i asi4urase drepturile de ecranizare$
Senor 9oricz re1uzase #ansa de a se i&plica direct, dar
prezen)a lui nu era necesar, pentru c ec'ipa va 1i
condus de un anu&e Senor Pino Turrola$ Spre ui&irea
&ea, a& a1lat c do&nul Turrola e+plorase pe#terile &ai
!n detaliu dec(t oricine altcineva #i c o 1cuse cu un an
#i Gu&tate !nainte de e+pedi)ia lui 9oriczP 3o&nul
9o"le6 & asi4ura !n scrisoarea lui c 1ir&a lui se&nase
un contract cu 4uvernul ecuadorian #i !#i !nre4istrase
drepturile la G'ilda Scriitorilor din %&erica$ 3ar ceea ce
&*a electrizat cel &ai &ult a 1ost a1ir&a)ia lui 9o"le6 c
7panourile produse din &etale stranii, o"iecte de aur etc$8
nu 1useser 4site !n pe#terile lui 9oricz 7&ai de4ra" ele
se a1lau !ntr*o !ncpere, la c(teva &ile deprtare$ Puteai
intra !n ea doar !not(nd !n r(u #i ie#ind !n pe#ter$8
%sta da, vesteP 3ac ceea ce spunea 9o"le6 era
adevrat, atunci 9oricz ceruse un act notarial 1r vreo
le4tur cu adevrulP %sta !nse&na c a"uzase de
!ncrederea 4uvernului lui #i c !l &in)ise cu neru#inare #i
pe avocatul lui, !ncreztorul dr$ Pena ca #i pe &ineP 9ai
!nse&na #i c vizita de la intrarea secundar era o #arad
indesci1ra"il, i*a& tri&is dr$ Pena o copie a scrisorii #i !n
acela#i ti&p l*a& 1elicitat pe productorul de 1il&, do&nul
9o"le6, asi4ur(ndu*l de !ntrea4a &ea sus)inere c(nd va
scoate 1i&ul pe pia)$ .ntr*o alt scrisoare lun4 tri&is dr$
Pena pe CE &artie C9IB, i*a& e+plicat punctul &eu de
vedere !n privin)a preten)iilor lui 9oricz Jparte
procentualK, dar nu a& pri&it nici un rspuns$ .n sc'i&",
peste alte c(teva luni, &i s*a depus la u# o cerere pentru
un &ilion de dolari$ 3e necrezutP 0ineva & ddea !n
Gudecat pentru un &ilion de dolari din cauza c(torva
pa4ini din cartea &ea %urul zeilor$ %cele c(teva pa4ini
aveau le4tur cu doar o &ic por)iune dintr*o &inunat
poveste, care era 1oarte posi"il s 1i 1ost nscocit de
persoana care & ddea !n Gudecat JOuan 9oriczK #i care
nu ridicase nici &car un de4et ca s dovedeasc adevrul
pove#tii lui asta de#i & o1erise& s*i 1inan)ez
e+pedi)iaP .n ce 1el de lu&e 'alucinant tria&/P
Pe CI iunie C9IB, do&nul Ronald Nic'olas,
pre#edintele National Heisure 0orporation din Holl6<ood,
!i declara ziaristului Ron T'o&pson2 7@ste incredi"il$
@c'ipa de 1il&are a 1cut !n tuneluri peste o &ie de
1oto4ra1ii$ %u descoperit caverne destul de &ari ca s
adposteasc F 000 p(n la E 000 de oa&enin$
9ie !&i convenea$ Nu conta cine aduce 1oto4ra1iile,
c(t vre&e era con1ir&at povestea &ea$
%u trecut anii$ %& re1uzat cererea pentru daune a lui
9oricz #i a& c(#ti4at !n instan)$ @l a continuat s insiste
!n ziare #i !n discu)ii cu oricine voia s*l asculte c
pe#terile #i "i"lioteca &etalic e+istau$2D,29 %poi, c(ndva,
spre s1(r#itul toa&nei lui C9IE Jnu&rul lipse#te din
ar'iva &eaK, revista 4er&an Lunte a pu"licat un 1a"ulos
articol despre @cuador$ O ec'ip interna)ional de
e+ploratori, condus de speolo4ul sco)ian Stanle6 Hall,
e1ectuase o e+pedi)ie de anver4ur 7pe ur&ele lui @ric'
von 3\ni=en8$ Oaspetele lor de onoare era pri&ul o&
aGuns pe Hun, Neil %r&stron4$ Scria acolo c to)i
participan)ii 1useser teri"il de deza&4i)i din cauza &ea,
pentru c pe#terile su"terane nu con)ineau nici &car o
ur& de co&oar$ Nu auzise& !n via)a &ea de speolo4ul
Stanle6 Hall> pe de alt parte, toat lu&ea !l cunoa#te pe
Neil %r&stron4$ I*a& scris acestuia o scrisoare pe CD
1e"ruarie C9II, cer(ndu*i &ai &ulte detalii$ %& pri&it
rspunsul cu pu)in peste o spt&(n &ai t(rziu$ 3o&nul
%r&stron4 se distan)a de declara)ia de pres$B0,BC Pute)i
citi sin4uri scrisoarea lui Neil %r&stron4$ Jvezi &ai GosK
Necazul cu presa$
.nc de atunci renun)ase& deGa s & &ai tot !ntre" ce
nai"a se !nt(&pl cu presa$ Ha vre&ea aceea era& o
victi& "ine sta"ilit #i lovit din plin a siste&ului$ 0iti)i
scrisoarea #i ve)i vedeaP ;tia&, c'iar #i pe atunci, cu&
1unc)ionau lucrurile !n &ass*&edia #i c ziari#tii pur #i
si&plu Ge1uiau sursele e+istente pentru a econo&isi ti&p$
%sta nu*i trans1or& !n ni#te ticlo#i$ %#a c practic nici
nu a& tresrit c(nd unul din i&portantele cotidiene
4er&ane a pu"licat pe 2 octo&"rie C9D2 un articol despre
o e+pedi)ie 4er&an din nou, 7pe ur&ele lui 3\ni=en8
care cltorise !n @cuador #i studiase pe#terile Ta6os,
aGun4(nd acolo cu u#urin), 1r aGutorul a zeci de 4'izi #i
'a&ali #i care de ase&enea a descoperit !n colec)ia
printelui 0respi doar panouri de ala& #i alte =itsc'uri$
Tniversitatea din 0incinnati$
0incinnati, O'io AF22C
2A 1e"ruarie C9II
%IR9%IH$
3o&nului @ric' von 3\ni=en D9BE Lonstetten
JU`ric'K Stalli=onerstrasse$
Sti&ate do&nule 3\ni=en2
5 &ul)u&esc pentru scrisoarea de pe CD 1e"ruarie
C9II$ @+pedi)ia Hos Ta6os, un proiect co&un "ritanic #i
ecuadorian, a 1ost 1or&at pentru a e1ectua un studiu
#tiin)i1ic al 7caves de Hos Ta6os8$ 9i s*a dat a !n)ele4e c
%r&ata Lritanic s*a i&plicat !n C9IE !n apro+i&ativ A00
de ase&enea e+pedi)ii$
3at 1iind descenden)a &ea sco)ian, ca #i 1aptul c
partea "ritanic a acestui proiect era !n &aGoritate sco)ian,
a& 1ost invititat s particip !n calitate de pre#edinte
onori1ic$ %& acceptat$
%& vizitat situl e+plorat la !nceputul lunii au4ust din
vara trecut$ Nu citise& niciuna din cr)ile dvS$ ;i nu
#tia& de nici o re1erire pe care a)i 1i 1cut*o la pe#teri$ Nu
a& 1cut nici o declara)ie privind ipotezele pe care le*a)i 1i
e&is du&neavoastr$
.n)ele4 c au aprut articole !n reviste din Ger&ania #i
%r4entina !n care se scria despre e+pedi)ie #i se 1cea
le4tura dintre aceasta #i teoriile dvs$ @rau incluse #i
1oto4ra1ii care & prezentau pe &ine la 1a)a locului$ Nu
a& 1ost intervievat de reprezentan)ii nici unei pu"lica)ii$
.n @cuador, a& 1ost !ntre"at dac a& o"servat dovezi
privind e+isten)a !n zon a unei societ)i 1oarte avansate,
iar rspunsul &eu a 1ost c nu$
Nu accept nici o rspundere pentru ceea ce a)i citit
eventual !n presa european$
%preciez a&a"ila dvS$ Invita)ie de a & altura
viitoarei dvS$ @+pedi)ii, dar nu sunt !n &sur s o accept$
3*lui @ric' von 3\ni=en
2A 1e"ruarie C9II
Pa4ina 2
%preciez curtoazia scrisorii dvs$
%l dvs$, sincer, Neil %r&stron4$
Pro1esor de In4inerie %erospa)iale #i 9ecanic
%plicat cc2 Stanle6 Hali 9aG$ 0$ O$ W$ Lro<ne$
Line, dar parc 7@+pedition 9oricz C9E98 avusese
nevoie de o !ntrea4 coloan de 'a&ali #i de protec)ia
ar&atei$ 0u& au reu#it acei 7turi#ti8 4er&ani s aGun4 la
pas leGer la Pe#terile Ta6os/ Rspunsul este si&plu2 se
!nt(&pla la C2 ani distan) #i ecuadorienii construiser o
#osea care acoperea cea &ai &are parte a distan)ei p(n
acolo$ Situa)ia din C9D2 era inco&para"il cu cea din
C9E9$ 3ar cu& r&(nea cu printele 0respi/ Nu se
sta"ilise deGa de &ult vre&e c toat colec)ia lui era
constituit din =itsc'uri #i re"uturi &oderne/
3eGa !n C9I2 #tia& c printele 0respi 1usese pentru
un ti&p, !n via)a de dinainte, custodele 9uzeului %urului
din 0uenca$ 3e aceea, nu prea !&i venea s cred c nu #tie
s deose"easc aurul de alte &etale$ 9uzeul aurului a ars
pe 20 iulie C9E2$ .n ti&pul celor trei vizite ale &ele la
0uenca, "tr(nul a adus t(r(# a1ar panourile, pentru a 1i
1oto4ra1iate, spun(nd, pentru &ai toate, 7oro: Oro:
Oro8 Jaur: %ur: %urK$ Printele era un 4lu&e) #i*i
plcea s le 1ac ren4'iuri vizitatorilor$ .n ti&pul celei de*
a doua vizite a &ea, dorea 1oarte tare ca eu s 1ac o
1oto4ra1ie a ulti&ei lui piese de 7aur8, i*a& 1cut cu
plcere pe plac, de#i oricine, inclusiv eu, putea vedea c
este o "ucat ie1tin de ala&$ %poi a t(r(t a1ar un vec'i
1ier de clcat cu a"uri ru4init #i &i*a spus, 1c(ndu*&i cu
oc'iul, c asta era dovada c inca#ii #tiau s calce ru1e$
@+tre& de a4er, dup ce pri&ii vizitatori !i 1uraser din
o"iecte, el !#i pzea co&oara cu str#nicie$ 0u 4reu &*a
lsat s & apropii de o sin4ur pies iar c(nd a& !ncercat
s 1ac &surtori, el )inea speci&enele su" ni#te un4'iuri
inco&ode sau le proptea de zid$ 0e putea& s 1ac/ 3ar s*
l acuzi pe printe s nu uit&, era un respectat &e&"ru
al Lisericii #i e+pert !n aur c ar 1i &in)it, asta era prea
de tot$ Nu putea& dec(t s*l ascult spun(nd 7aur8 #i s
z(&"esc$ %sta cu at(t &ai &ult cu c(t vizitase& &uzeele
aurului din Hi&a #i Lo4ota, care aveau piese care se&nau
cu cele din colec)ia printelui 0respi$
%#adar, la C2 ani dup vizitele &ele, o 4r&ad de
turi#ti ne&)i invadaser curtea printelui 0respi$ Printele
&urise cu pu)in vre&e !nainte #i succesorul lui era &ai
&ult dec(t "ucuros s le arate turi#tilor cu rucsaci 4rei !n
spate tot 1elul de o"iecte scoase din colec)ia lui 0respi,
inclusiv c(teva dintre panourile pe care eu le descrisese&
drept 7aur8$ @vident, toate piesele cu adevrat valoroase
din colec)ie 1useser ridicate #i apoi adpostite la %r'ivele
de Stat @cuadoriene$ 0'iar #i a#a, cu 4reu se putea
concepe c acele piese sunt 74unoaie 1r valoare8, cu&
scria !n articolul 4er&an$ Nu ai nevoie de un sei1 ca s
pstrezi 4unoaie vec'i$ .&i pot 1oarte "ine !nc'ipui c
&ulte dintre o"iecte erau duplicate> un ori4inal, o copie$
Nu scriu asta doar pentru a*&i acoperi spatele, ci #i din
e+perien), pentru c &ulte din &uzeele lu&ii con)in
i&ita)ii ale altor piese$ %sta c'iar #i !n )inutul %nzilor$
Oricu&, nu era& !n &sur s deose"esc ce era
ori4inal #i ce era copie, a#a c a& scris !n cartea &ea
%urul zeilor c piesele erau produse din aur, ar4int, cupru
#i ala&$ .n ur&toarea &ea carte, !n cutarea zeilor
antici, pu"licat peste doar un an, a& 1ost ceva &ai precis2
7piese din ala&, cupru, &etal ie1tin, !n 1oi, zinc, piatr #i
le&n:
Iar !n tot acel 'aos, ni#te adevrate co&ori din aur sau
placate cu aur, din ar4int sau placate cu ar4int7 Jp$ CA9K$
@tic'etele de su" 1oto4ra1ii erau #i &ai prudente2 7panou
&etalic7, 71oaie &etalic placat cu aur7, 7sculptur7,
7disc din ar4int #i zinc7 #i 71oi de ar4int cu 4ravuri8
Nici nu au aGuns "ine acas, c liderul 4rupului de
turi#ti 4er&ani a #i scris o carte !n care !&i respin4ea
relatrile #i !n care era& din nou cu& alt1el/
7de&ascat8, 7e+pus8 #i 7ne4at8 #i s nu uit& de
o"li4atoria 7indi4nare8 !n nu&ele poporului 4er&an$ Nu
&ai lipseau dec(t 1etele care dansau #i lu&inile 1eerice$
0artea vor"e#te de parc eu a# 1i scris tot ti&pul nu&ai #i
nu&ai despre aur, aur #i iar aurul din colec)ia printelui
0respi$ 3e la "un !nceput tre"uie spus c nu e adevrat$ .n
al doilea r(nd, cartea &ea de 1oto4ra1ie docu&entar, .n
cutarea zeilor antici, a 1ost, convena"il, total i4norat$ Iar
!n al treilea r(nd, nu avea& de unde s #tiu c !ntre C9E9
J9oriczK #i C9D2, ecuadorienii construiser o #osea pe
care puteau circula &a#ini, care 1cea o e+pedi)ie
costisitoare cu& 1usese a lui 9oricz *a"solut inutil$
Turi#tii 4er&ani au 4sit rapid c(teva panouri ale lui
0respi #i au apreciat ca ni#te 7e+per)i8, nu&ai pe "aza
unei 4reut)i prea &ici, c nu puteau 1i 1cute din aur Jl*
a& de&ascat pe 3\ni=en, uraPK !n C9I2, #tia& deGa c
4reutatea unui o"iect nu spune &are lucru despre
con)inutul lui !n aur$ Pro1esorul Ge"'ardt, directorul
Institutului 9a+ Planc= pentru 9etalur4ie de la Stutt4art,
!&i spusese2 7Greutatea #i culoarea nu spun &ai ni&ic
despre concentra)ia aurului8$ Pro1esorul Ge"'ardt studiase
&iestria &etalur4ic a inca#ilor ti&p de zeci de ani #i era
considerat un e+pert de v(r1$ Peste al)i c()iva ani,
pro1esoara Heat'er Hec't&ann, #e1a 0entrului pentru
0ercetri 9ateriale de la Institutul pentru %r'eolo4ie #i
@tnolo4ie de la 9assac'usetts Institute o1 Tec'nolo46, a
pu"licat un studiu detaliat despre aurul inca# 71als8$ .n
raportul ei, citi& ur&toarele 1raze2
%& analizat !n la"orator &ici e#antioane e+trase din
descoperiri$ %& a1lat c placarea avea adeseori o 4rosi&e
de doar O, F p(n la 2 &icroni #i era 1oarte 4reu de vzut,
c'iar #i la o &rire de F00+: Stp(nii i&periului inca#
1oloseau o"iecte care artau ca #i cu& ar 1i 1ost 1cute din
aur sau ar4int pur$ 9etodele 1olosite de locuitorii pre*
colu&"ieni ai %&ericii pentru placarea unor &etale
ordinare, pentru a le da un aspect de &etale pre)ioase, !nc
nu pot 1i duplicate$
0u& r&(ne atunci cu acele a#a*zise 7revela)ii8 #i cu
per&anentele stri4te de 7ru#ine8/ %'a, da$ 9otivul este
dat de arte1actele lui 0respi$
.n ulti& analiz, #i ar'eolo4ii sunt oa&eni #i uneori
se 1ac c nu vd sau e&it Gudec)i pre&ature, atunci c(nd
o"iectele nu se potrivesc !n siste&ul acceptat$ 3in acest
punct de vedere, colec)ia 0respi este ca un cu" !ntr*o
4aur circularP %r distru4e co&plet o 1oarte popular
preGudecat despre cultura precolu&"ian, care este
perpetuat !n nenu&rate cr)i de re1erin)$ 0ea &ai rapid
cale de a scpa de a#a ceva este s*i a4)i etic'eta de
71als8$ %tunci ni&eni nu*#i &ai pierde ti&pul cercet(nd, !n
special studen)ii$ Nu a& nici o !ndoial c unele din
piesele lui 0respi erau &oderne, dar cele &ai &ulte dintre
ele si4ur nu erau$ @le au 1ost pstrate !n 9uzeul %urului
din 0uenca p(n pe 20 iulie C9E2 #i au 1ost clasi1icate
drept autentice #i valoroase$ %poi &uzeul a ars$
%r'eolo4ul a&erican 9anson 5alentine, custode de
onoare al 9uzeului ;tiin)ei din 9ia&i #i cercettor asociat
al 9uzeului Lis'op din Honolulu, a clasi1icat e+act
acelea#i arte1acte cele prezentate de &ine !n 1oto4ra1iile
din %urul zeilor drept 7autentice8$ .n capitolul anterior, v*
a& prezentat panourile lui 0respi cu si&"oluri 4ravate
care se pot vedea #i la &ii de &ile deprtare de @cuador$
3ata viitoare, vor !ncerca s & convin4 c Indios au
vizitat &icu)ul &uzeu din Glozel JNran)aK !nainte s !nve)e
s lucreze cu ciocanele #i cu &etalul lor$
Nu a& ni&ic !&potriva unei critici ra)ionale, c'iar #i
c(nd este !&potriva eviden)ei$ @u !nsu&i sunt &e&"ru !n
nu&eroase asocia)ii ale scriitorilor, na)ionale #i
interna)ionale$ 0unosc nenu&ra)i ziari#ti 1iica &ea este
una dintre ace#tia #i nu a& nici o pro"le& dac e s
st& !&preun ca s discut& pro #i contra unei anu&ite
c'estiuni$ Sunt "ucuros c(nd a& ocazia s r(d #i s
1iloso1ez alturi de cole4ii &ei din "reasla scrisului$ 3ar
a& un dinte !&potriva acestei &inorit)i per&anent
o1ensate #i indi4nate, care din opera de o via) a unui o&
nu iau dec(t un &ini& necesar pentru a e&ite Gudec)i
despre restul lucrurilor, pe care nu se o"osesc s le
cerceteze$
Tn sco)ian onora"il$
Lun$ Tnde este "i"lioteca aceea &etalic/
%urul zeilor a 1ost pu"licat !n C9IA li&"a spaniol,
su" titlul @l Oro de los 3ioses, d(nd na#tere unei
1urtunoase dez"ateri !n Gurul pe#terilor Ta6os$ J0a o
curiozitate2 nici titlul en4lezesc, T'e Gold o1 Gods, nici
cel spaniol, @l Oro de los 3ioses, nu !&i apar)in$ Titlurile
!n li&"i strine sunt decise adesea de edituri$K Oricu& ar
1i, cartea a inspirat or4anizarea altor e+pedi)ii pe ur&ele
acestor pe#teri disputate$ Uiarele au pu"licat relatri
despre ele, iar siste&ul su"teran de pe#teri a 1ost descris,
cel pu)in par)ial$ Tnul dintre cei inspira)i de cr)ile &ele a
1ost do&nul Stanle6 Hall$ .n C99A, era& !n Yuito pentru a
)ine o con1erin) or4anizat de a&"asada @lve)iei #i de
Institutul Goet'e din Ger&ania$ % doua zi dup discurs,
&*a& !nt(lnit cu Stan *a#a !#i spune el la casa acestuia$
.nt(lnirea 1usese or4anizat de Will6 3unnen"er4er, care
1usese &ult vre&e secretarul #i prietenul &eu #i care
acu& locuia de &ul)i ani !n Yuito$ %& a1lat c Stan este
de ori4ine sco)ian$ .i cuno#tea& nu&ele din ziar2 el este
cel care or4anizase de la zero e+pedi)ia Neil %r&strd1i4
din C9IE$ @l &i*a spus c acea e+pedi)ie durase o sin4ur
zi, !ntruc(t !ntrea4a ec'ip *inclusiv pri&ul o& aGuns pe
Hun, Neil %r&stron4 1usese transportat cu elicopterul
direct la intrarea principal a pe#terii$ Stan !l cuno#tea de
ani "uni pe Ouan 9oricz #i evident #i pe avocatul acestuia,
Gerardo Pena$ I*a& e+pus lui Stan punctul &eu de vedere
!n privin)a lor, 1r s 1ac re1erire la vreun docu&ent, iar el
&i*a spus c !nc este pasionat de 4sirea "i"liotecii
&etalice povestea era prea 1antastic pentru a 1i lsat s
se piard !n ce)urile ti&pului$ %vea& un &are respect
pentru Stan, at(t ca o& c(t #i ca persoan pe al crei
cuv(nt te puteai "izui #i ca e+plorator e+tre& de
co&petent$ ;i credea& c, dac cineva va 4si orice aici,
!n @cuador, el va 1i acela cu at(t &ai &ult cu c(t avea o
serioas reputa)ie !n )ar #i de ase&enea era cstorit cu o
ecuadorian$
.n ti&pul discu)iei noastre, Stan &i*a spus c are
pozi)ia 4eo4ra1ic a "i"liotecii &etalice$ 3up el, aceasta
nu se a1la !n Pe#terile Ta6os$ 3ar era prea devre&e pentru
ca in1or&a)ia s 1ie adus la cuno#tin)a pu"licului$
.n to)i ace#ti ani, Stanle6 Hali r&sese !ncp)(nat !n
cutrile lui #i cuno#tea e+act pozi)ia intrrii "i"liotecii
&etalice$ Nu a 1cut nici un secret din asta #i !nainte de
&oartea lui pre&atur din 200D a pu"licat o poveste
suculent #i pe alocuri 1oarte &inu)ioas !n cartea lui2
%urul de la Ta6os2 ar'ivele %tlantidei J!n care eu apar
aproape ca un 1el de unc'i adoptiv$K Hall s*a !nt(lnit cu
unicul &artor ocular care vzuse "i"lioteca &etalic #i
celelalte o"iecte cu propriii lui oc'i2 Senor Hucio Petronio
Oara&illo %"arca$ Petronio %&arillo 1usese condus !n
1eno&enalele pe#teri su"terane cu &ult !naintea lui Ouan
9oricz, de ctre un indio din tri"ul S'uar Jcunoscut
!nainte su" nu&ele de 7Oivaros8, un tri" devenit oarecu&
cele"ru pentru o"iceiul de a &iniaturiza capetele
du#&anilor uci#iK$ 3in cauza eroziunii avansate, oa&enii
au 1ost o"li4a)i s aGun4 la intrare scu1und(ndu*se !ntr*un
r(u #i !not(nd p(n la una dintre pe#teri, unde au petrecut
o zi !ntrea4 #i noaptea ur&toare e+a&in(nd co&oara$
0eea ce a vzut el acolo apare !n cartea lui Stan !ncep(nd
cu pa4ina CDF$ 3in &otive de cop6ri4't, dar #i pentru a
respecta &ul)ii ani dedica)i de Stan acestor cutri, pur #i
si&plu nu pot s citez aici aceste revela)ii e+traordinare$
3ar pot spune c Petronio vor"ea de 7&ii de ani&ale
cioplite8, de 'i&ere, de 7coloane de diverse culori, ca de
cristal8 #i !n s1(r#it de "i"lioteca &etalic, !n &ii de
pa4ini, !n care 1iecare 7panou &etalic QeraR de ca& A0 + 20
centi&etri8$ 0eea ce !&i spusese Ouan 9oricz !n acea
sear !n Gua6aXuil, cele c(teva e+trase pe care le*a& scris
&ai sus, !n prezenta carte, erau ni&ic !n co&para)ie cu
descrierile &artorului ocular Petronio Oara&illo$
%ceast lu&e su"teran ne va o1eri in1or&a)ii care
pentru unii vor constitui o puernic lovitur, dar pentru
al)ii o 1or&ida"il revela)ie$ .ns !nainte ca aceasta s se
!nt(&ple, a#a*nu&itul spirit al vre&ii, zeit4eist, tre"uie s
per&it ie#irea la lu&in a "i"liotecii &etalice$ @l tre"uie
s per&it cercetarea la un nivel posi"il doar !n cercurile
#tiin)i1ice$ 3ar care #tiin)/ %r'eolo4ia prezervrii,
etnolo4ia sau teolo4ia de #coal vec'e/ Pe l(n4 aceasta,
un 4rup va tre"ui s ai" sus)inere 4uverna&ental pentru
a !ntreprinde o e+pedi)ie atotcuprinztoare, pe scar lar4$
O vor "loca/ Se vor lsa &itui)i/ 5or !ncerca s ne spun
total o"iectiv #i cu o &or4 serioas, ca dintotdeauna
c revela)iile lui Stan Hall #i pove#tile lui Petronio
Oara&illo sunt pur 1antezie/ Nu sunt un &are adept al
teoriei conspira)ioniste, dar cunosc dou cazuri !n care
e+act asta s*a !nt(&plat2 7&anuscrisele de la Yu&ran8,
descoperite l(n4 9area 9oart, #i ca&erele ascunse de
su" 9area Pira&id$ Pentru a pre!nt(&pina orice ac)iune
de acoperire sau e+ploatare secret a pe#terilor, Stan Hall
a decis s dea pozi)ia e+act a "i"liotecii &etalice$
JTriasc Goo4le @art'P .ndrepta)i ca&era satelitului spre
Ca FES 007 latitudine sudic, IIa AIS BA8 lon4itudine
vesticPK Line, dar de ce nu !l vede& la televizor pe acest
&artor ocular al 1eno&enalei co&ori/
Petronio Oara&illo a 1ost !&pu#cat !n 1a)a propriei
case, !n &ai C99D$ % lsat !n ur& un 1iu de CA ani, 9ario$
Stan Hall #i 9ario au !ncercat s aGun4 !&preun la
intrarea co&orii su"terane, dar, din cauza eroziunii
avansate #i a altor pro"le&e descrise de Stan !n cartea lui,
ec'ipa a tre"uit s a"andoneze !ncercarea cu &ult !nainte
de a*#i atin4e )inta$ 3ac este s te !ncrezi !n Internet, au
!ncercat #i al)ii$ Uiaristul %le+ 0'ionetti sus)ine c a 1ost
!&piedicat s*#i atin4 )inta de ctre &e&"rii tri"ului
S'uar$
0u& r&(ne atunci cu Senor Pino Turolla, care se
presupune c ar 1i vizitat pe#terile cu un an #i Gu&tate
!naintea lui Ouan 9oricz #i a avut cu el o ec'ip de
1il&are/ 0e s*a !nt(&plat cu productorul de 1il& Oa&es
L$ 9o"le6/ Tnde sunt &iile de 1oto4ra1ii pe care se
presupune c le*au 1cut !n acea lu&e su"teran/ Stan
Hall !l descrie pe Pino Turolla drept un conte de ori4ine
italian care era !n cutarea dovezilor e+isten)ei vie)ii
e+traterestre$ Nu&ai 3u&nezeu #tie pentru cine lucra el$
Ha"ar nu a& dac a 4sit vreodat ceva care s sus)in
teoriile lui asupra Pe#terilor Ta6os$ 9*a& !nt(lnit &ul)i
ani dup aceea cu 9o"le6 la Hos %n4eles #i l*a& !ntre"at
despre 1il&ul lui #i toate acele 1oto4ra1ii realizate !n
pe#teri$ % 1ost prietenos, dar 1oarte discret, spun(n*du*&i
c 1il&ul nu va vedea niciodat lu&ina zilei, ceea ce era
vala"il #i pentru 1oto4ra1ii$ 73e ce nai"a/8 a& vrut eu s
#tiu$ 70o&pania voastr a investit "ani serio#i !n proiectul
acela$8 9i*a z(&"it #&ec'ere#te #i &i*a e+plicat destul de
a&"i4uu c 1ir&a lui pri&ise !napoi &ult &ai &ul)i "ani
dec(t investise$ 73e la cine/ Pentru 3u&nezeuP Pur #i
si&plu nu credP8 9o"le6 #i*a )inut 4ura &i*a &ul)u&it
pentru "utur #i a plecat$
%se&enea !nt(lniri & !n1urie, c'iar 1r s & duc
4(ndul la su"iectul conspira)iilor 4lo"ale$ 3ar cu& r&(ne
cu Ouan 9oricz/ @vident, &car el tre"uie s 1i avut tot
interesul s*#i dovedeasc povestea #i s*i 1ac pu"licitate
!n toat lu&ea$
Ouan a &urit pe 2I 1e"ruarie C99C, la scurt ti&p dup
cea de*a E9 aniversare$ 3escoperise din nou aur #i nu a
ratat nici*o ocazie de a sus)ine c povestea lui este
adevrat$ 0u& se poate/ 3up ce s*a artat 1r ur& de
!ndoial c "i"lioteca &etalic nu se a1l !n Pe#terile
Ta6os/ Intrarea real se a1l la ca& C00 de =ilo&etri
deprtare de Pe#tera Ta6os$ 0e ar tre"ui s cred acu&
despre a1ir&a)iile lui 9oricz/ Nu l*a& Gudecat niciodat #i
a& r&as, !n ciuda pro"le&elor pe care le*a& avut unul
cu cellalt, la prerea c a 1ost un o& &are$ 0uno#tea
1oarte &ulte, !n special !n do&eniul &eu de activitate,
citise 1oarte &ult #i s*a purtat !ntotdeauna ca un
4entle&an$ Privind !n ur&, acu& pot c'iar s !n)ele4 de
ce a reac)ionat at(t de &(nios la ac)iunile &ele, !n special
dup ce a 1ost supus unei tensiuni tot &ai &ari !n ur&a
pu"licrii cr)ii &ele Jdin &otive si&ilare, a avut acelea#i
pro"le&e cu Stan HallK$ %stzi, eu cred c pe#terile lui
Ouan 9oricz pro"a"il au con)inut tezaurul$ Iar tezaurul a
1ost &utat altundeva dup pu"licarea %urului zeilor #i
din cauza a&enin)rii v(ntorilor de co&ori$ Totu#i, nu
pot 1i acelea#i &ateriale pe care le*a vzut #i descris
Petronio Oara&illo, la unica lui prezen) acolo, !nainte de
C9EA$ 3ar avocatul, dr$ Pena/ Tn do&n no"il #i e+tre& de
inteli4ent, ri4uros #i onest, care nu a 1cut ni&ic altceva
dec(t s reprezinte interesele clientului su, Ouan 9oricz$
0(t de &ult a crezut el !nsu#i din povestea lui 9oricz, nu
pot spune$
0otitur dra&atic$
@+ploziva poveste a "i"liotecii &etalice este a"ia la
!nceput, &ul)u&it lui Stanle6 HallP 3in cartea lui #i din
conversa)iile ulterioare pe care le*a& avut cu el J&*a
vizitat !n @lve)iaK, a& a1lat c o &ic e+pedi)ie a
&or&onilor deGa vizitase pe#terile !n C9ED cu un an
!naintea e+pedi)iei lui 9oriczP %cu& e cazul s ciuli&
urec'ileP S ne a&inti& pu)in2 &or&onii sunt
descenden)ii declara)i ai Garedi)ilor$ Oared a 1ost tatl lui
@noc'$ 3ac v a&inti)i, acesta a scris ni#te cr)i care i*au
1ost dictate de e+tratere#tri #i pe care le*a !n&(nat 1iilor
si, spre a 1i pstrate pentru 4enera)iile viitoare$ 0ondu#i
de un 7zeu8, Garedi)ii au aGuns la coasta sud*a&erican
dup BAA de zile !n vase 1r 4ea&uri$ 0r)ile &or&one
@t'er #i Hevi descriu !n detaliu cltoria$ 0e au a 1ace
ace#ti str&o#i ai &or&onilor de azi sau descenden)ii lui
Oared cu scrierile de pe panourile &etalice/ 0(teva citate
din 0artea lui 9or&on ne arat c e vor"a e+act de acel
tip de panou &etalic transportat de ei$ .nainte de cltoria
peste &arele ocean, panourile au tre"uit asi4urate2
Jcuvintele #i nu&erele din paranteze arat cartea #i
capitolul din 0artea lui 9or&onK

JNep'i B2BK 3e aceea, iat, Ha"an are !nscrisele
evreilor #i de ase&enea ar"orele !nainta#ilor &ei, iar ele
sunt !nscrise pe plci de ala&$

JB2AK 0ci 3o&nul &i*a poruncit ca tu #i 1ra)ii ti s
&er4e)i ctre casa lui Ha"an #i s cuta)i !nscrisele:

JB22AK ;i s*a !nt(&plat c a& intrat la Ha"an #i a&
dorit ca el s ne dea nou !nscrisele care erau 4ravate pe
plci de ala&, pentru care lui i*a& dat aurul nostru #i
ar4intul nostru #i toate lucrurile noastre pre)ioase$

JA2CEK ;i eu de ase&enea #tia& c le4ea a 1ost
!ncrustat pe plci de ala&$

JA2CIK ;i iar#i, #tia& c 3o&nul !l dase pe Ha"an !n
&(inile &ele pentru aceast pricin ca eu s capt
!nscrisele dup cu& a poruncit el$ JF2C0K ;i dup ce ei au
!nl)at &ul)u&iri 3u&nezeului lui Israel, tatl &eu, He'i,
a luat !nscrisele ce erau 4ravate pe plci de ala& #i le*a
cutat s vad !nceputul$

JF2CCK ;i el s*a uitat #i a vzut c ele au !n ele cele
cinci cr)i ale lui 9oise, care a povestit despre Nacerea
lu&ii, #i de ase&enea despre %da& #i @va, care au 1ost
pri&ii no#tri prin)i$ JF2CDK: 0 aceste plci de ala& ar
tre"ui s aGun4 !n 1a)a tuturor na)iilor, a tuturor
nea&urilor #i li&"ilor #i oa&enilor care sunt din s&(n)a
lui$

JF$C9K 3in aceast pricin, el a spus c aceste plci de
ala& nu tre"uie s piar niciodat nici s &ai 1ie su")iate
de ti&p:

JF222K 3e aceea, a 1ost !n)elepciunea 3o&nului ca noi
s le cr& cu noi, c(nd a& cltorit prin sl"ticie spre
p&(ntul 14duin)ei$
0artea ne vor"e#te despre 7plci de ala&8, de#i
poate c nu ar tre"ui s lu& cuv(ntul 7ala&8 ad*litera&$
Ha ur&a ur&ei, inten)ia era ca plcile s reziste de*a
lun4ul unor &ilenii J#i s nu &ai 1ie su")iate de ti&pK$
0uv(ntul ala& poate s 1i aprut 1ie ca rezultat al
traducerii, 1ie pentru a proteGa adevrul$ 3ac, de pild,
traductorul 1olosea cuv(ntul aur, atunci dorin)a de a
poseda aceste plci ar 1i 1ost de &ulte ori &ai &are$ ;i,
oricu&, era necesar doar o &icro*acoperire cu aur$
G(ndi)i*v la 1eno&enalele te'nici de prelucrare a
&etalelor ale tri"urilor inca#e precolu&"iene, care, la
ur&a ur&ei, tre"uie s 1i !nv)at de undeva sau de la
cineva aceste &e#te#u4uri$ Oricu& ar 1i, aceste plci de
ala& con)in povestiri 7despre crearea lu&ii #i de
ase&enea despre %da& #i @va, care au 1ost pri&ii no#tri
prin)i8$ Iar ele tre"uie distri"uite 7tuturor na)iunilor,
nea&urilor, li&"ilor #i oa&enilor8$ %sculttori, Garedi)ii au
dus cu ei peste &are, !n %&erica, aceste i&portante
docu&ente$
Odat aGunse !n %&erica, nu&rul plcilor a crescut,
pentru c noi relatri erau adu4ate2

JNep'i 92AK Pe celelalte ar tre"ui !nscrise relatri
despre do&niile re4ilor #i rz"oaiele #i toate disputele din
s(nul poporului &eu:

J92FK Prin ur&are, 3o&nul &i*a poruncit &ie s 1ac
aceste plci pentru un !n)elept scop al lui, pe care scop eu
nu !l !n)ele4$ 3eci noi plci erau per&anent adu4ate celor
vec'i #i dup cu& descrie a doua carte a lui Nep'i,
!ncep(nd cu capitolul CB erau produse copii at(t pentru
plcile vec'i, c(t #i pentru cele noi, 1olosindu*se
7&inereu8$ 0olec)ia a crescut, pentru c ur&a#ii lui Nep'i
#i*au scris #i ei istoria tot pe plci &etalice, deci "i"lioteca
&etalic a str&o#ilor &or&onilor de azi tre"uie s 1i
constat !n &ii de plci$
O cltorie 1antastic$
Petronio Oara&illo, &artorul ocular asasinat al
co&orilor su"terane, a vor"it nu doar de panouri 4ravate,
ci #i despre lucruri ine+plica"ile, cu& ar 1i, dup cartea
%urul din Ta6os a lui Hall, 7coloane ca de cristal de
di1erite culori8$ @l a &en)ionat #i un 1el de lu&in
arti1icial #i pietre colorate, ca #i &isterioase ziduri care
7preau de cristal8$ 5e)i spune c e prea de tot$ 3ar ia sta)i
pu)inP
Oaredi)ii au traversat oceanul !n opt vase$ 3ar din ce
erau construite aceste vase/

JC Nep'i, CD22K %cu&, eu, Nep'i, nu a& lucrat
le&nele dup !nv)tura dat de oa&eni, nici nu a&
construit cora"ia dup cu& o 1ac oa&enii> dar a&
construit*o dup !nv)tura artat &ie de 3o&nul> prin
ur&are, nu a 1ost 1cut dup cunoa#terea oa&enilor,
0or"iile 1cute 1r a se 1olosi &etodele oa&enilor *cu
alte cuvinte, &etode 7terestre8 pot 1i construite doar
1olosind &etode e+traterestre$ %cestea pro"a"il au
i&plicat 1olosirea de noi &ateriale, !&"inri, aliaGe #i
unelte pe care oa&enii nu le cuno#teau la vre&ea aceea$
3ar @T le aveauP Petronio Oara&illo a vzut aceste tipuri
de aliaGe #i le*a co&parat cu cristale, cu cuar)ul$ 0u 4reu
ar putea 1i acestea ni#te 7cor"ii 1anto&8, cu& si4ur vor
ar4u&enta ni#te psi'olo4i &ai iste)i$ 0or"iile erau
co&plet etan#e #i a"solut i&une la 1urtuni$ Iar lu&ina
arti1icial #i celelalte lucruri descrise de Petronio, de unde
vin/

JC Nep'i CE2C0K ;i a 1ost s 1ie c tatl &eu s*a trezit
di&inea)a #i a &ers spre u#a cortului #i spre &area lui
uluire a vzut pe p&(nt o "il rotund de o lucrtur
ciudat> #i era 1cut din ala& 1in$ Iar !nuntrul "ilei
erau dou osii$ Tna arta spre direc)ia !n care tre"uia s
&er4e& !n sl"ticie:

JCE2CEK ;i noi a& ur&rit !ntr*adevr direc)iile date
de "il, care ne*au condus !n pr)ile &ai 1ertile ale
sl"ticiei$
%ceast "il ciudat pare a 1i &ai &ult dec(t o si&pl
"usol$ @a !ndepline#te #i alte 1unc)iuni vitale$

JC Nep'i CE22EK ;i a 1ost s 1ie c 4lasul 3o&nului i*a
spus lui2 ridic "ila #i prive#te lucrurile care sunt scrise$

JCE22IK ;i a 1ost s 1ie c atunci c(nd tatl &eu a
privit lucrurile care erau scrise pe "il, s*a te&ut #i a
tre&urat peste &sur$, O "il z"urtoare, vor"itoare #i
productoare de i&a4ini$ 0u& se 1ace c 73o&nul8 nu a
1cut totul &ai si&plu/ Nu era !n stare/ Toate aceste
o"iecte &isterioase "usol, "il vor"itoare cu 1unc)ii
'olo4ra1ice inte4rate au aGutat Garedi)ii !n cltoriile lor
peste ocean$ 3ar lu&ina arti1icial pe care sus)ine
Petronio Oara&illo c ar 1i vzut*o/
3up ce Garedi)ii au construit cor"iile lor unice cu
aGutorul 73o&nului8 lor, ei #i*au dat sea&a c !nuntru va
1i !ntuneric*"ezn2

J@t'er 22CDK ;i a 1ost s 1ie c 1ratele lui Oared a
stri4at ctre 3o&nul, spun(nd2 O, 3oa&ne, a& 1cut
lucrarea pe care ai poruncit*o #i a& 1cut "rcile a#a cu&
&*ai !ndru&at$

J22C9K ;i, iat, o, 3oa&ne, !n ele nu este lu&in cu&
vo& putea noi c(r&i/ ;i, de ase&enea, vo& pieri, pentru
c !n ele nu pute& respira, doar cu aerul care este !n ele:
Pro"le&e si&ple ca aceasta au 1ost at(t de u#or de
rezolvat pentru 73o&nul8$ @l a creat pietrele strlucitoare
Jvezi @t'er E22K, !n total CE, #i le*a dat Garedi)ilor$

J@t'er E2BK ;i ast1el 3o&nul a 1cut ca pietrele s
strluceasc !n !ntuneric, s lu&ineze asupra "r"a)ilor,
1e&eilor #i copiilor, pentru ca ei s nu traverseze apele
cele &ari !n !ntuneric$
Pentru a se asi4ura c poporul lui va respira aer
proaspt, el a poruncit s se 1ac 4uri speciale, care s
lase aerul !nuntru, dar s )in apa a1ar$ %stzi, acestea se
nu&esc supape 1r !ntoarcere$ 3e o per1ec)iune te'nic$
@+ist c'iar #i o e+plica)ie pentru pietrele strlucitoare$
%nu&ite su"stan)e c'i&ice !ncep s sclipeasc !n contact
cu o+i4enul$ .n ca&erele su"terane vizitate de Petronio
Oara&illo, aerul era, se spune, u&ed, cu toate acestea
plcut$ 0u alte cuvinte, era destul o+i4en care s &en)in
o reac)ie c'i&ic de lun4 durat$ 7Pietrele 3o&nului8
!nc 1unc)ionau, la &ii de ani deprtare$ Petronio Oara&illo
nu a inventat acest lucru$
Totul pare pu)in ca& deplasat, toate aceste lucruri cu
care ne con1runt& dintr*o dat$ 3ar !n spatele lor e+ist o
anu&it lo4ic$ 3oresc s aGut la elucidarea acestor
&isterioase 1apte #i s di4resez pu)in asupra lor, 1olosind
standardele de azi ale cunoa#terii$ 0onsecin)ele acestei
analize vor 1i convin4toare #i !n acela#i ti&p stranii$
.n cartea @t'er din 0artea lui 9or&on, 1ratele lui
Oared ne dezvluie c a pri&it porunca de a ascunde din
nou plcile 4ravate J@t'er A2BK #i continu2

J@t'er A2AK Iat, a& scris pe aceste plci c'iar
lucrurile pe care le*a vzut 1ratele lui Oared> #i nu au 1ost
niciodat lucruri &ai &ari 1cute s apar dec(t acelea
care au 1ost 1cute s apar !n 1a)a 1ratelui lui Oared$ JA2FK
Prin ur&are, 3o&nul &i*a poruncit s le scriu> #i eu le*a&
scris$ Iar el &i*a poruncit s le pecetluiesc> #i el de
ase&enea &i*a poruncit s pun pecete #i pe interpretarea
acestora:
%ceast dezvluire a lui @t'er Jcare este #i &otivul
pentru care este cunoscut drept 0artea lui @t'erK nu se
re1er la acele plci de &etal care au 1ost scrise pentru
pri&a oar !n %&erica, ci !n &od e+pres la plcile
ori4inale2

J@t'er C2BK: Pri&a parte a acestui !nscris, care
vor"e#te despre crearea lu&ii #i de ase&enea despre %da&
#i o relatare de la acel ti&p p(n la &arele turn #i toate
lucrurile cele cunoscute !ntre copiii oa&enilor p(n la acel
ti&p, este pstrat printre evrei$

JC2AK Prin ur&are, eu nu voi scrie despre acele lucruri
care s*au petrecut din zilele lui %da& p(n la acea vre&e>
dar ele sunt scrise pe plci> #i acela care le va 4si, acela#i
o& va avea puterea de a avea !ntrea4a povestire, Plcile
tre"uie ascunse #i !n consecin) sunt con#tiincios
tinuite$ 3ar de ctre cine/ 3e ctre 9oroni, o persoan
care a trit &ult ti&p dup Garedi)i$ Ne*o spune el !nsu#i2
7@u sunt 1iul lui 9or&on$8 J9or&on D2CBK$ ;i ce 1ace el/

J9or&on D2CAK ;i eu sunt acela#i care ascuns*a acest
!nscris de la 3o&nul porunc> plcile cu privire la aceasta
nu au valoare, din cauza poruncii 3o&nului$ Pentru c el
adevr spune c ni&eni nu le va avea ca s ai" c(#ti4> dar
!nscrisa privind acestea este de &are valoare> #i cel ce o va
aduce la lu&in, el va avea "inecuv(ntarea 3o&nului$
0ercurile se !n4usteaz concluziile sunt tot &ai
convin4toare$ 3ar !nc ne lipse#te ulti&a pictur de
culoare, pentru a trans1or&a totul !ntr*un portret se&nat de
un &are &aestru$
0el care !nc'ide cercul este 9oroni$ Tr&(nd
instruc)iunile 73o&nului8 lui, acesta ne spune c 7din
p&(nt8 se va ivi co&oara$ ;i iat #i cirea#a de pe tort$ @l
ne spune cu apro+i&a)ie #i c(nd$

J9or&on D2CEK ;i "inecuv(ntat 1ie cel care va aduce
acest lucru la lu&in, pentru c va 1i adus de la !ntuneric
la lu&in, dup rostirea 3o&nului da, din p&(nt va 1i
scos #i va strluci !n !ntuneric #i va veni spre cuno#tin)a
oa&enilor:

JD22EK: ;i ni&eni nu poate s spun> #i va veni !ntr*o
zi c(nd se va spune c &inunile s*au ter&inat> #i va veni
ca #i cu& cineva ar vor"i dincolo de &oarte$

JD229K 3a, va veni !ntr*o zi !n care se va auzi de 1ocuri
#i 1urtuni #i vapori de 1u& !n )ri strine>

JD2B0K ;i de ase&enea se va auzi de rz"oaie, zvonuri
de rz"oi #i cutre&ure !n di1erite locuri$
Per&ite)i*&i o recapitulare2
- 3oi e+tratere#tri J7cu& nu a& vzut pe p&(nt
niciodat8K !l dezin1ecteaz pe @noc' cu o past &inunat
&irositoare #i !l !&"rac !n 'aine noi$
- @i !l aduc pe nava*"az$
- @l !nva) s scrie #i i se d 7o trestie de scris
repede8$ I se dicteaz &ulte cr)i$
- .nainte de a prsi de1initiv P&(ntul, el
!n&(neaz aceste cr)i 1ratelui #i 1iilor lui, 7pentru
4enera)iile de dup potop8$
- 0r)ile lui @noc' sunt ascunse$ Tnele dintre ele se
a1l, posi"il, su" 9area Pira&id> altele aGun4 la Ha"an,
care este undeva l(n4 Ierusali&$
- Tnul din 1ra)ii lui @noc' pri&e#te, de la un
73u&nezeu8 neidenti1icat, sarcina de a recupera de la
Ha"an panourile &etalice$
- 9e&"rii acestui 4rup !#i spun Garedi)i, adic
ur&a#ii lui Oared, tatl lui @noc'$
- 3o&nul7 !i aGut s creeze ni#te cor"ii
1eno&enale 7nu dup cunoa#terea oa&enilor7, le d o
&isterioas "il care vor"e#te #i produce i&a4ini
'olo4ra1ice, !&preun cu CE 7pietre strlucitoare8$
- Oaredi)ii aGun4 !n %&erica, !&preun cu scrierile
strvec'i pe panouri &etalice, !ncep(nd s creeze noi
plci, pentru a !nre4istra propria lor istorie din %&erica$
Pro"a"il c aici sunt copiate #i plcile cele vec'i$
- Oosep' S&it' pri&e#te ordinul de a traduce aceste
plci$ J5oi !ncerca s art &ai t(rziu o &odalitate !n care
acest lucru s 1ie posi"il$K Rezultatul este 0artea lui
9or&on, 7"i"lia8 Lisericii lui Iisus Hristos a S1in)ilor
Uilei din Tr&$
- %ceast carte ne spune c "i"lioteca de &etal este
ascuns la loc si4ur, dar va aprea la lu&ina zilei c(nd se
va spune c 7&inunile s*au ter&inat8, Jadic au !ncetatK$
3e ase&enea, va veni un ti&p al 71ocurilor #i 1urtunilor #i
vaporilor de 1u& !n )ri strine8 #i 7rz"oaie, zvonuri de
rz"oi #i cutre&ure !n di1erite locuri8$
- Scrierile de pe plcile &etalice vor aprea !n 1a)a
oa&enilor 7c'iar dac cineva ar vor"i dincolo de &oarte8
Jcu alte cuvinte, ca #i cu& &or)ii #i*ar spune propria
povesteK$
.n @cuador se descoper o "i"liotec &etalic,
!&preun cu lu&ini arti1iciale #i alte lucruri &inunate$
- 9artorul ocular Petronio Oara&illo descrie detalii
ale 1antasticului siste& de pe#teri su"terane, inclusiv o
"i"liotec 1cut din &etal$
- Tn &ic 4rup de &or&oni &oderni viziteaz !n
C9ED Pe#terile Ta6os din @cuador, !n speran)a de a
descoperi &o#tenirea lsat de !nainta#ii lor, Garedi)ii$
0el pu)in ciudat, ca s nu spun &ai &ult$ Oosep'
S&it', 1ondatorul credin)ei &or&one, nu avea cu& s #tie,
!n CD2I, de e+isten)a unei "i"lioteci su"terane din &etal
a1late !n @cuador #i !n &od si4ur ni&ic despre epopeea
"a"ilonian a crea)iei, @n^&a @lis', !n care se descrie
aceea)i poveste a construirii de cor"ii ca !n 0artea lui
@t'er$
%tunci, cine este 3u&nezeu/
Realitatea este &ai 1antastic dec(t 1antezia$ .nc o
dat ca !n cr)ile anterioare sunte& o"li4a)i s
rspunde& la !ntre"area2 cine au 1ost 3u&nezeu sau zeii
care se 4seau printre noi acu& &ii de ani/ .n calitate de
persoan reli4ioas, care !nc se roa4 zilnic, credin)a &ea
!ncepe cu crearea universului$ Ideea &ea despre
3u&nezeu este aceea a unei 1iin)e eterne, u"icue,
ate&porale #i atotputernice, care nu va si&)i niciodat
nevoia de a se pli&"a pe deasupra P&(ntului !n nici un
1el de ve'icul care arunc nori de nisip, 1ace o 4r&ad de
z4o&ot, iradiaz o lu&in strlucitoare #i, &ai &ult, este
1oarte periculos pentru orice o& a1lat !n apropiere Jvezi
Geneza sau pro1etul @ze=iel din 5ec'iul Testa&entK$
0unosc opere inteli4ente ale unor 1iloso1i #i teolo4i despre
73u&nezeu ca 1iin), dar niciuna dintre ele nu a creat o
de1ini)ie satis1ctoare a lui 3u&nezeu$ J3ac este cineva
interesat despre teoriile &ele privind identitatea lui
3u&nezeu, !i su4erez s citeasc o carte a &ea, Ueii erau
astronau)i S$K
Independent de 79arele Spirit al 0rea)iei, cu& l*a#
descrie eu pe 3u&nezeu, anu&ite 1iin)e au 1ost !n &od
evident active pe P&(nt cu &ii de ani !n ur&, iar
o&enirea a crezut c ele sunt zei$ @+plicarea de tip
psi'olo4ic cu& c !nainta#ii no#tri ar 1i interpretat !n &od
4re#it &re)ele 1or)e ale naturii drept vizite divine nu
rezist deloc atunci c(nd zeii !ncep s vor"easc, s dea
instruc)iuni sau s !&prt#easc ni#te cuno#tin)e
astrono&ice sau te'nice despre care societ)ile o&ene#ti
de acu& c(teva &ii de ani nu puteau s ai" nici o idee$ S
1i 1ost o si&pl 1or) a naturii cea care a !n&(nat o 7trestie
de scris repede8/ %poi l*a dezin1ectat, l*a !&"rcat #i l*a
transportat !n nori !ntr*un car de 1oc/ ;i apoi i*a dictat
in1or&a)ii le4ate de 1azele lunii #i de traiectoriile soarelui/
S 1i 1ost 1urtuna, stelele tcute de pe 1ir&a&ent, or"itorul
1ul4er din norii ne4ri acelea care i*au !nv)at s scrie pe
str&o#ii no#tri proaspt co"or()i ei !n#i#i din copaci/
%tunci cine a 1ost acest du&nezeu cu totul aparte pe care
l*au ur&at Garedi)ii cu plcile lor &etalice/
3ac 9arele Spirit al 0rea)iei ar 1i vrut s &ute un
4rup de oa&eni pe un continent !ndeprtat cunoscut azi
de noi drept %&erica atunci de ce ar 1i avut el nevoie s*
#i "at capul cu &i4losul proces de construire a opt
cor"ii &ititele/ Oare 3u&nezeul atotputernic al o&enirii
nu ar 1i putut s*i transporte acolo cu un se&n al &(inii
sau cu un si&plu 4(nd/ Sau cu& scrie !n Sura 2,
versetul CCI din 0oran *7c(nd @l vrea un lucru s 1ie, @l
doar spune acelui lucru2 7Nii7 #i atunci este$8 Oare nu
cu&va 73o&nul8 Garedi)ilor nu are nici un 1el de puteri
divine/ Naptul c el a transportat Garedi)ii #i plcile lor
&etalice !n acele vase &ici, 1cute de &(na o&ului, pare
s indice acest lucru$ 3e ce a tre"uit ca 73o&nul8 s
1urnizeze instruc)iuni te'nice despre cu& s se
construiasc vasele/ % uitat el pur #i si&plu c e nevoie de
lu&in #i ventila)ie #i a tre"uit s i se rea&inteasc acestea
de ctre oa&eni/ 0'iar dac zeul Garedi)ilor nu a si&)it
nevoia s co&it nici un &iracol> c'iar dac el a vrut !n
&od e+pres ca poporul lui s &unceasc din 4reu pentru
propria iz"vire, r&(ne de ne!n)eles de ce el nu a 1urnizat
planuri pentru un vas &ai serios, cu& ar 1i %rca lui Noe$
Iar dac vasele tre"uia s 1ie i&per&ea"ile, ca ni#te coGi
de nuc, nu putea eternul zeu al v(nturilor #i norilor &car
s creeze ni#te &ri &ai cal&e pentru cltori/ Toate
acestea sunt pline de contradic)ii &ai de4ra" iritante$
Oare zeul Garedi)ilor a !ncercat !n &od deli"erat s
provoace !ntre"area2 de ce te'nolo4ie #i nu &iracol/ 3e ce
aceast cltorie periculoas peste ape 1urtunoase/ Oare
73o&nul8 ar 1i putut interveni dac oa&enii lui ar 1i avut
necazuri/
0ontradic)ia dintre conceptul de 9are Spirit al
0rea)iei J[ 3u&nezeuK #i personaGele dei1icate de scrierile
antice este li&pede$ Intelectul &eu &r4init & !ndea&n
s caut ace#ti zei ai antic'it)ii, pentru c ei au lsat !n
&od vdit se&ne i&portante$ 0oncluzia, pentru to)i cei
care cunosc acest do&eniu iar eu & includ printre
ace#tia, dup F0 de ani de cercetri #i B0 de cr)i scrise pe
aceast te& *este a"solut si4ur$ 3ac s1redele#ti
su1icient de &ult, la#i !n ur& o 4aur$ Rspunsurile
aparente, Gu&t)ile de adevr #i &inciunile din literatur
nu &ai 1ac 1a)$ 0uriozitatea este un ani&al niciodat
!&"l(nzit, care, c'iar #i pe patul de &oarte, !nc se
intereseaz de ur&torul rspuns$ @a !ntrea", !ntrea" #i
iar !ntrea"2 0u& era pe atunci/ 3e ce s*a !nt(&plat asta/
0ine erau ace#ti zei care au i&presionat at(ta pri&ii
oa&eni !nc(t !n Gurul lor s*au nscut reli4iile &ondiale/
Tn lucru se poate spune cu certitudine2 zeii din &arile
reli4ii nu apar !n costu&e de talcioc #i nu #i*au dus
oa&enii dintr*un loc !n altul 1olosind "a4'ete &a4ice$ @
drept, zeii antici c'iar z"urau dintr*un loc !n altul, dintr*o
)ar !n alta #i, ocazional cazurile individuale sunt
docu&entate c'iar luau pasa4eri u&ani$ Totu#i, ei nu au
luat niciodat popoare !ntre4i !n &onstruozit)ile lor
z"urtoare$ 3ar toate acestea )in de te'nolo4ie, nu de
&iracole$ 3e ce/ Oare ace#ti a#a*nu&i)i zei nu aveau
acces la 1eno&enalele posi"ilit)i ale 9arelui Spirit al
0rea)iei/ Oare toate aceste cr)i s1inte, inclusiv 0artea lui
9or&on, sunt si&ple inven)ii/
5aticanul a anun)at recent c Liserica Ro&ano*
0atolic este unica "iseric a lui Iisus Hristos, iar
"isericile protestante #i cele evan4'elice 7nu sunt "iserici
!n adevratul !n)eles al cuv(ntului8 Jase&enea declara)ii
apar !n &od re4ulat, o dat la c(teva zeci de aniK$ Ha
3iensta4s 0lu", un pro4ra& T5 elve)ian, a& ur&rit
recent o dez"atere !ntre un teolo4 catolic #i unul
evan4'elic$ 0atolicul, care !n &od evident trecuse prin
!nalte #coli teolo4ice, a e+plicat cu& tre"uie !n)eleas
a1ir&a)ia 1cut de con4re4a)ia ro&ano*ca*tolic, !n vre&e
ce clericul protestant apra ecu&enis&ul #i insista c toate
co&unit)ile cre#tine triesc !n con1or&itate cu aceea#i
doctrin #i cu !nv)turile lui Iisus Hristos, 1ondatorul
cre#tinis&ului$ S1inte SisoeP Oare ace#ti oa&eni nu au
auzit ni&ic sau pur #i si&plu nu vor s #tie despre
7te+tele pri&are8 #i de !n#eltoria vec'e de &ii de ani din
aceste evan4'elii/
@ste oare aceea#i poveste cu aceea din cronicile lui
@t'er #i Hevi din 0artea lui 9or&on/ Sunt aceste plci
&etalice, care se presupune c au 1ost scrise acu& &ii de
ani, pur #i si&plu produsul i&a4ina)iei cuiva/ O s1(nt
&inciun/ 0ine este, la ur&a ur&ei, acest Oosep' S&it'/
;i cu& a descoperit el plcile/ ;i cu& le*a tradus/
Oosep' S&it'$
.n &ul)i&ea de oa&eni care au aGuns !n Hu&ea Nou
!n ti&pul &arilor valuri de i&i4ra)ie care au avut loc acu&
CD0 de ani se nu&ra #i o 1a&ilie sco)ian cu opt copii,
care s*a sta"ilit !n Pal&6ra, !n statul Ne< Yor=$ Uona !n
care s*a sta"ilit 1a&ilia S&it' era c'iar la &ar4inea
civiliza)iei, unde tre"uia s te lup)i zi de zi nu&ai ca s
supravie)uie#ti$ Nou*veni)ii din @uropa erau un 4rup de
oa&eni &uncitori2 au adus cu ei nu nu&ai unelte #i o
i&presionant etic a &uncii, dar #i nu&eroase concep)ii
reli4ioase, pe care au !ncercat s le rsp(ndeasc !ntr*o
1ervoare de &isionari$ Peste tot apreau secte #i 4rupuri
reli4ioase noi$ %postolii iz"virii a nenu&rate credin)e
propovduiau la toate col)urile de strad, se !ntreceau care
&ai de care !n "tliile ver"ale, !n pro&isiuni !ndrzne)e #i
adesea !ncercau s atra4 su1letele credincio#ilor cu
pro&isiuni pentru lu&ea de dincolo$ 0apele, te&ple #i
"iserici ie#eau din p&(nt ca ciupercile, ca #i cu& dracul
!n persoan a"ia ar 1i sosit !n ora# ca s a&4easc
su1letele i&i4ran)ilor$ 9a&a S&it' #i trei dintre copiii ei
s*au alturat Lisericii Pres"iteriene$ Niul Oosep', acu& !n
v(rst de CD ani, avea totu#i pro"le&ele lui$ @l !l cuta cu
disperare pe 3u&nezeu cel adevrat, pentru c nu voia s
accepte to)i acei iz"vitori care aveau o credin)
nezdruncinat c au dreptate #i !n acela#i ti&p erau dispu#i
s lupte p(n la &oarte !n nu&ele lui Iisus$ Oosep' S&it'
era un ni&eni p(n !n acea noapte de po&in din 2C
septe&"rie CD2B, c(nd a avut straniile lui viziuni$ % 1ost
nevoie de patru ani, p(n pe 22 septe&"rie CD2I, p(n
c(nd &esa4erul 3o&nului, 9oroni, i*a dat, !n s1(r#it,
plcile de &etal$ 0ine era acest !n4er 9oroni/ Niul lui
9or&on, iar 9or&on era unul dintre ur&a#ii Garedi)ilor
care traversaser oceanul cu &ii de ani !n ur&$ 3eci, cu&
putea 9oroni, care !n CD2I era &ort de &ult vre&e, s
apar !n 1a)a lui Oosep' S&it'/ 3e unde proveneau plcile
&etalice descoperite ulterior de S&it' !n dealul nu&it
0u&ora', l(n4 satul 9anc'estser din Statele Tnite/ ;i
din ce depozit s*au ivit "rusc &isterioasa "i"liotec
&etalic #i celelalte co&ori din !ndeprtatul @cuador/
Naptul c aceste plci &etalice au e+istat !n realitate
este cel pu)in din punct de vedere le4al incontesta"il,
dat 1iind c CC oa&eni au atestat e+isten)a lor !ntr*un
docu&ent se&nat de ei$ Pe l(n4 aceasta, 0artea lui
9or&on a"und de a&nunte privind dispute 1a&iliale,
rz"oaie, &i4ra)ii, 4enealo4ii J#irul de 4enera)ii, cu
nenu&ratele lor !ncren4turiK, cu nu&e co&plicate, cu
citate aiuritoare, cu peisaGe #i loca)ii #i a#a &ai departe,
ast1el !nc(t pare 1oarte i&pro"a"il ca o sin4ur persoan
s 1i inventat toate acestea !n ti&pul unei sin4ure vie)i$
Oosep' S&it' a &ai trit doar CI ani dup viziunile luiP
3rept co&para)ie, te+tele din 5ec'iul Testa&ent au
necesitat sute de ani pentru a 1i !ntoc&ite$
O interpretare alternativ$
Pentru a 1urniza o posi"il solu)ie tuturor acestor
nenu&rate contradic)ii, tre"uie s & scu1und pu)in !ntr*o
realitate oarecu& 1antastic2
Tn 4rup de e+tratere#tri re1uz s &ai ur&eze
ordinele co&andantului lor, 70el &ai !nalt8, 79re)ia Sa8,
cu& este nu&it !n 0artea lui @noc'$ %sta s*a !nt(&plat cu
&ii de ani !n ur&$ %ce#ti e+tratere#tri, nu&i)i 7!n4erii
czu)i8 #i 7pzitori ai cerului8, au venit pe p&(nt #i au
avut rela)ii neper&ise cu 1etele p&(ntene, iar unii dintre
ei au !nte&eiat 1a&ilii$ 0(teva nu&e #i &eserii ale acestor
1iin)e ne sunt cunoscute din listele din @noc'$ 79re)ia
Sa8 a dezln)uit un potop asupra P&(ntului posi"il prin
oarece &iGloace te'nolo4ice de pild o "o&" cu
'idro4en deasupra unei calote polare, sau cderea diriGat
a unui &eteorit$ Grupul de re"eli !#i d sea&a de pericol #i
unii dintre ei reu#esc s se pun la adpost #i s
supravie)uiasc$ Pe P&(nt !ncepe un 7rz"oi al zeilor8,
descris 1iind !n nenu&rate &ituri #i le4ende$ .n realitate,
este pur #i si&plu lupta pentru putere dintre rzvrti)ii
supravie)uitori, pentru c 1iecare dintre ei vrea o "ucat
&ai &are din plcint$ %ce#ti supravie)uitori *care
1oloseau ni#te &etode nu toc&ai "l(nde voiau s 1ie
servi)i$ %veau nevoie de &inerale, 'ran etc$ @vident,
toat &unca 7de Gos8 era e1ectuat de oa&eni$ .n
naivitatea lor, ace#tia credeau c #e1ii lor sunt zei$ 7S nu
ai alt 3u&nezeu !n a1ar de &ineP8 spune Li"lia$ Se
!n1iin)eaz castele preo)e#ti> ni&eni nu se &ai poate
apropia de 73u&nezeu8 dec(t dac este per1ect curat #i
o1er sacri1icii J'ranK$
Rzvrti)ii nu &ai au acces la ar&a&entul lor de
!nalt te'nic totul r&(ne la "ordul navei*"az a 70elui
&ai !nalt8$ Totu#i, ei !nc pot s se 1oloseasc de
cunoa#terea lor$ Ni&eni nu le*o poate lua$ 3e pild,
1iecare &e&"ru al ec'ipei cunoa#te cu& se poate construi
un "alon cu aer cald cu& este atestat !n ?e"ra Ne4ast,
0artea @tiopian a Gloriei Re4ilor$ To)i #tiu cu&
1unc)ioneaz un laser, ce su"stan)e c'i&ice sunt necesare
pentru a produce e+plozi"ili, sau ce a&estecuri de &etale
duc la aliaGe dura"ile$ Iar ei se 1olosesc de aceste
cuno#tin)e pentru a i&presiona o&enirea$
Tnul dintre ace#ti pseudo*zei, sau unul dintre ur&a#ii
lor cel &ai "ine antrena)i, a e1ectuat z"oruri de
recunoa#tere #i a descoperit un continent !ndeprtat,
nelocuit %&erica din zilele noastre$ @l tri&ite acolo un
4rup al propriilor adep)i, crora le ordon s ia cu ei
plcile antice din &etal$ %cestea sunt panourile pe care
este 4ravat istoria !ntrea4 a o&enirii de la Nacere de la
%da& #i @va$ %ceast 1iin), nu&it 73o&nul8 de ctre
discipolii tere#tri, nu &ai are posi"ilit)ile te'nnolo4ice de
a transporta peste ocean 4rupuri &ari de oa&eni #i
ani&alele lor, ca #i !ntrea4a &ul)i&e de plci &etalice$ 3e
aceea, !i deter&in s construiasc vase, o1erindu*le
asisten) te'nic atunci c(nd !i vine lui$
Ha ce "un aceste e1orturi/ 0e vrea acest 73u&nezeu8
cu toate acele 4ravuri !n &etal/ ;i la ce !i e de 1olos s
ai" !n %&erica oa&eni care !n &od si4ur nu vor crea o
civiliza)ie avansat !nainte s treac ni#te &ii de ani/
Ia sta)i pu)inP @+ist o e+plica)ie conte&poran pentru
orice$ 3ac este corect sau nu se va con1ir&a c(nd vo&
citi con)inutul "i"liotecii &etalice din @cuador$ %c)iunile
73o&nului8 1ac parte dintr*un plan !ntins pe &ii de ani$
Pentru a !n4'i)i &ai "ine ideea, tre"uie s 1ace& un &ic
ocol intelectual2
0u& !i avertiz& pe ur&a#ii no#tri de peste C0 000 de
ani asupra pericolului depozitelor de de#euri radioactive/
%cu& ca& un s1ert de secol, 0o&isia de Re4ularizare
Nuclear a 3eparta&entului a&erican al @ner4iei a
!n1iin)at un su"co&itet special, 7Hu&an Inter1erence Tas=
Norce8, care s analizeze e+act aceast pro"le&$ T'o&as
Se"eo= era pe atunci unul din cei &ai e&inen)i
se&ioticieni ai lu&ii$ @l a reco&andat plasarea unor uria#e
se&ne de avertizare la 4ropile de de#euri$
0u& pro"a"il ni&eni nu va !n)ele4e li&"a de astzi
peste C0$000 de ani ti&pul necesar pentru ca de#eurile
nucleare s devin nepericuloase, 4rupul a optat pentru o
co&unicare con)in(nd un a&estec de si&"oluri, 4ra1ice #i
picto4ra&e$ @+per)ii au su4erat #i 1olosirea !nclina)iei
u&ane spre supersti)ie2 plcile con)in #i avertis&ente
criptice, ast1el !nc(t oa&enii din viitor s cread c orice
ptrundere !n acele locuri va ec'ivala cu 7declan#area
unui 1el de 7act supranatural de pedepsire77$ Periodicul
4er&an 3er Spie4el scria la vre&ea aceea2 7!ntruc(t
ase&enea avertis&ente &ai de4ra" vor atra4e dec(t vor
4oni curio#ii, Se"eo= a reco&andat de ase&enea
!n4roparea !n sol a unor "o&"e ur(t &irositoare de lun4
durat$8 %l)i cercettori din 4rup au su4erat 1olosirea unor
7sirene nucleare8 care s dea la iveal radia)ia stocat,
c'iar dup &ii de ani$ Sau o pisic &odi1icat 4enetic,
care, din cauza radioactivit)ii, va avea oc'i 4elatino#i
care strlucesc 4al"en*violet$ 9iturile #i pove#tile vor
perpetua &esaGul 7pisicii sclipitoare8 de*a lun4ul celor C0
000 de ani$ Roland Posner, pro1esor de se&iotic la
Lerlin, sus)ine c societatea tre"uie pre4tit pentru 7o
plani1icare a viitorului la un nivel 1r precedent8$
Nu cu&va "i1& o pro"le& vec'e/: .n ianuarie
C9D0, o adunare de preo)i #i #a&ani indieni din diverse
pr)i ale lu&ii a avut loc la 9ontreal, 0anada$
Reprezent(nd tri"ului Yano&ano din 5enezuela a relatat2
.n zona unde locuie#te poporul &eu sunt &ul)i &un)i$
%ce#tia sunt locuri s1inte pentru noi$ Pe unul dintre ei !l
nu&i& 7Trsul8, pe altul 79ai&u)a8 #i pe al treilea,
7Pasrea8$ 0u &ult !nainte s vin oa&enii al"i, vracii
no#tri 1ceau pelerinaGe re4ulate pe acei &un)i$ Ni&eni
altul nu avea voie s viziteze acele locuri$ 9un)ii erau
sursa unei &ari puteri #i "tr(nii !n)elep)i ai poporului
nostru vor"eau de un &aterial 1oarte periculos care era
ascuns acolo$ Tradi)iile noastre spun c dac ace#ti &un)i
ar 1i vreodat distru#i, o &are nenorocire va cdea pe
capul poporului nostru$
.ntre ti&p, 4uvernul venezuelean a descoperit e+act !n
acei &un)i &ari zc&inte de uraniu$ 3e unde provine
!n)elepciunea poporului Yano&ano/ Nu&ai reli4iile pot
trans&ite &esaGe peste sute de 4enera)ii$ @+act pentru
acest &otiv, T'o&as Se"eo=, #e1ul 7Hu&an Inter1erence
Tas= Norce8, a su4erat !n1iin)area unui 1el de preo)i&i
ato&ice pentru a*i proteGa pe ur&a#ii no#tri$ Nu&ai o
preo)i&e de elit sau un soi de co&itet &asonic ar 1i !n
&sur s trans&it cuno#tin)ele de*a lun4ul 4enera)iilor
#i a &ii de ani$ 0redin)a, care este de 1apt lipsa
cunoa#terii, ca #i incapacitatea de a !n)ele4e adevrul, ca #i
per&anenta a&enin)are a unei pedepse divine, va pstra
&esaGul viu$ %cest lucru a 1ost dovedit de reli4iile noastre
de azi$ Hipsa cunoa#terii, 1rica #i preo)i&ea 1ac posi"ile
lucruri de nei&a4inat$ Iar &ecanis&ul acesta 1unc)ioneaz
de &ii de ani$ S*ar putea s ne !n#el& cu to)ii asupra
ori4inilor reli4iilor noastre$ 3ac credin)a, #i includ aici #i
0artea lui 9or&on, este 1olosit drept ve'icul pentru a
proteGa un &esaG lsat de e+tratere#tri pentru epoca
noastr, atunci tre"uie s cut& noi ci de !n)ele4ere$
%cestea ar putea 1i de#i asta nu e neaprat inevita"il
a"solut "ui&citoare$ Totul depinde de punctul din care
vezi pro"le&a$ 0u to)ii sunte& !n cutarea unei &odalit)i
de a le co&unica ur&a#ilor no#tri din viitorul !ndeprtat
pericolele de#eurilor nucleare$ Nu s*ar putea ca al)ii, !n
epoca lui @noc', s 1i !ncercat acela#i lucru/
Iner)ia 7"unului si&)28
Nace& parte dintr*o societate de con1or&i#ti$ Tnii
sunt de acord cu orice din cauza convin4erilor reli4ioase$
%l)ii pentru c nu au ni&ic &ai "un de 1cut #i al)ii din
&otive cu totul opuse$ Nici o scuz nu pare prea
e+a4erat, c(t vre&e a&orul nostru propriu nu este !n
pericol nici o clip$ Sunte& cu to)ii pre4ti)i cu&va s
reac)ion& de o &anier asi4urtoare dac ceva !ncearc
s rstoarne &icile noastre turnuri de 1ilde# inataca"ile$
.ns#i ideea de e+tratere#tri este respins de la "un !nceput
pentru c sntoasa ra)iune u&an ne spune c2 aK ei nu
e+ist, "K dac ei c'iar e+ist, tre"uie s 1ie co&plet di1erit
de noi #i cK ar 1i at(t de departe !nc(t oricu& nu ar reu#i
vreodat s aGun4 la noi$ Oricine 4(nde#te ast1el pur #i
si&plu se te&e s priveasc 1aptele drept !n oc'i$ @+act ca
!n cele"rul citat rostit de savantul dr$ Hee 3e Norest, care
spunea nu &ai devre&e de C9FI2 7O&ul nu va aGun4e
niciodat la Hun, oric(te pro4rese #tiin)i1ice vor avea loc
!n viitor$ Peste doar C2 ani, pe 20 iulie C9E9, %pollo CC
aseleniza$ 3e Norest nu era sin4urul$ Sir Harold Spencer
Oones, cele"rul astrono& "ritanic, #e1ul O"servatorului
Re4al din Green<ic', a e&is cele"ra a1ir&a)ie 7cltoria
spa)ial este o a"surditate8, !n C9FI, cu doar dou
spt&(ni !nainte de lansarea lui Sputni=$
Istoria #tiin)ei ne !nva) c p(n #i cele &ai respectate
&in)i au sus)inut teorii a"surde$ @+ist &ulte cr)i delicios
de a&uzante pe aceast te&P .n al doilea secol !nainte de
Hristos, cele"rul astrono& Ptole&eu din %le+andria !#i
!nv)a studen)ii2 73oresc s 1iu "ine !n)eles2 P&(ntul este
centrul universului #i toate celelalte corpuri cere#ti se
rotesc !n Gurul lui$
Oa&enii de #tiin) pot contesta erorile din &eseria lor$
;tiin)a este un corp viu, adapta"il #i spre deose"ire de
reli4ie este dispus s !nve)e$ Reli4iile se co&port ca
prover"ialele trei &ai&u)e2 pri&a !#i acoper oc'ii, a doua
!#i acoper urec'ile, iar a treia !#i acoper 4ura$ .n ciuda
lipsei de in1or&a)ii, ele ridic per&anent un de4et
avertizator$ @le vor s ne !nve)e #i sunt "ine inten)ionate$
0ine poate s zic ceva !&potriva unor oa&eni at(t de
"ine*inten)iona)i/
.n calitate de specialist !n e+tratere#tri, #tiu pardonP
0red c e+tratere#trii au vizitat P&(ntul acu& &ii de
ani$ %ceast vizit a dat na#tere reli4iilor #i s1intelor
scripturi de azi$ 3up cu& #ti&, orice reli4ie !n acest
"ala&uc nu&it P&(nt sus)ine c s1intele ei scripturi sunt
sin4urele adevrate$ Pe cine pentru nu&ele lui
3u&nezeuP
- %r tre"ui s crede&/ ;i ce ar tre"ui s crede&/
0ele &ai &ulte reli4ii sus)in c va 1i un soi de Gudecat de
apoi$ Tnele reli4ii ne anun) c necredincio#ii vor 1i 1ier)i
de vii, !neca)i, o&or()i !n "ti, !nGun4'ia)i, otrvi)i Jcu
7ap a&ar8K, !&pu#ca)i, zdro"i)i de cutre&ure sau
&tura)i de o &oli& sau alta$ 3in 1ericire, asta e vala"il
doar pentru necredincio#i dar ia sta)iP 0are
necredincio#i/ %ceia care nu cred !n do4&a catolic/ 0ei
care au 4'inionul s se 1i nscut !n )ri ara"e sau asiatice
#i nu au auzit !n via)a lor de !nv)turile Isla&ului sau ale
'induis&ului/ 0ei care au avut 4'inionul s creasc !ntr*o
sect cre#tin sau !n alta/ 0ei care sunt &e&"ri ai reli4iei
S'into din Oaponia, sau cei care nu cred !n 0artea lui
9or&on sau !n !nv)turile Lisericii Scientolo4ice/
0'iar #i cel &ai pu)in inteli4ent creier tre"uie c vede
deGa pro"le&a$ %devratul 3u&nezeu, 9arele Spirit al
0rea)iei, nu este responsa"il pentru uria#ul tal&e#*"al&e#
de reli4ii #i do4&e p&(ntene$ Pe de alt parte, aceste
reli4ii !&preun cu cr)ile lor s1inte !nc e+ist$ 3ac
!l a"solvi& pe 9arele Spirit al 0rea)iei de toate acestea
*pentru c el !n &od si4ur este in1aili"il #i nu ar avea
vreodat nevoie s 1ac ni#te corec)ii ulterioare ale
oricror posi"ile 4re#eli, pentru c el nu ar !nde&na
niciodat oa&enii s sar la "ere4ata vecinului atunci pe
cine s d& vina/ Te+tele sunt aici2 5ec'iul Testa&ent,
Tora, Li"lia, 0artea lui 9or&on #i &ulte altele$ Nu prea
ave& cu& s*l 1ace& pe creatorul universului responsa"il
pentru puzderia de cr)i s1inte e+istente pe planeta noastr,
a#a c tre"uie s cut& alt surs ca s 4si& o solu)ie
accepta"il pentru 'aosul e+istent$ %lternativa este s
arunc& la 4unoi toate s1intele scripturi$ 3ar nici asta nu
&er4e$ %r !nse&na s*i acuz& pe to)i pro1e)ii, de la
@noc' la Oosep' S&it', c ne*au &in)it 1r !ncetare
pentru c ei scriu la persoana I, din propria lor e+perien)$
;i ar !nse&na #i s i4nor& toate detaliile te'nice,
&edicale #i astrono&ice din te+tele antice$ 3ictate direct
de un soi de 73u&nezeu8 sau 73o&n8$ 0a& GenantP
3ac toate aceste reli4ii antice au 1ost inspirate total
sau &car par)ial de e+tratere#tri, atunci ar tre"ui s ne
pune& !ntre"rile2 Tnde nai"a sunt ei acu&/ Pe P&(nt
sau !n alt parte/ 3ac 73o&nul8 din 0artea lui 9or&on
nu a 1cut dec(t s aprind un 1itil scurt care s 4enereze,
peste &ii de ani, o e+plozie intelectual, ce 1el de Goc Guca
el/ 0e avea de c(#ti4at/ Nu sunt nici pe departe sin4ura
persoan care !#i pune ase&enea !ntre"ri$ Tratatele
#tiin)i1ice privind strate4iile @T sunt do&inate de
pro1esorii Lrace<ell #i 3eardor11$
O 4rdin zoolo4ic u&an$
@+ist o ipotez care sus)ine c P&(ntul este vzut
de e+tratere#tri ca un 1el de 4rdin zoolo4ic, un re1u4iu$
0ea &ai i&portant condi)ie pree+istent pentru "una
1unc)ionare a unei 4rdini zoolo4ice este ca at(t personalul
c(t #i vizitatorii s 1ie !n si4uran)$ 3e aceea, vizitatorilor
le este interzis s distru4 locurile de cui"rit ale psrilor
rare, s 'rneasc crocodilii cu c(ini vii, s necGeasc leii
sau s 1ac dispru)i #erpii venino#i$ Iar to)i vizitatorii
tre"uie s respecte re4ulile$ %ni&alele sunt acolo doar
pentru a 1i ad&irate #i studiate de la distan)$ Pe de alt
parte, paznicii sunt acolo ca s asi4ure respectarea
re4ulilor de ctre toat lu&ea$
.n acest caz, paznicii #tiu c o specie este &ai
inteli4ent dec(t celelalte$ %ceast specie o&enirea
este capa"il de 4(ndire 1iloso1ic, de a"stractizri, de a
crea diverse culturi #i te'nolo4ii$ Paznicii &ai #tiu #i c e
doar o c'estiune de ti&p p(n c(nd o&enirea va !ncerca s
ias din cu#c$ %r tre"ui ei s lase o&ul s ias/ Nu
cu&va va deveni un pericol pentru paznici #i pentru
vizitatorii 4rdinii/
.n calitate de oa&eni, nu #ti& Jdeoca&datK c(t de
&ulte civiliza)ii 4alactice e+ist$ Nu pute& e+clude
posi"ilitatea ca !ntre ele s se a1le #i societ)i a4resive$
Poate e+ist 1iin)e e+traterestre care au un &eta"olis&
co&plet di1erit de al nostru, sau au o structur corporal #i
un ciclu de via) care a&inte#te &ai &ult de insecte$
Noarte posi"il, o ase&enea 1iin) nu ne va respecta cine*
#tie*c(t$ Poate c'iar e+ist o civiliza)ie e+tre& de a4resiv,
ca a noastr, care a c(#ti4at un rz"oi interstelar #i este pe
cale s !nceap o politic de e+pansiune ali&entat de
aceast a4resiune$ @ste 1oarte plauzi"il s e+iste specii
care s reprezinte !n &od e4oist interesele planetelor lor
natale, 1iecare 1iind interesat nu&ai !n e+tinderea propriei
s1ere de in1luen)$ Poate caut aur sau uraniu$ Pentru a
contracara ase&enea tipuri de societ)i, e+tratere#trii
no#tri 1or&eaz un 1el de 7clu" 4alactic8, un 1el de Na)iuni
Tnite e+traterestre, cu un statut care interzice oricrei
civiliza)ii e+traterestre s intervin !n dezvoltarea oricrei
civiliza)ii tinere p(n c(nd aceast civiliza)ie va 1i
capa"il s se alture prin propriile 1or)e clu"ului 4alactic$
Paznicii tre"uie s )in ani&alele !n 1r(u$
3ar nu pentru totdeauna$ Nu po)i s*)i opre#ti copiii
s creasc> nu po)i opri o&enirea s nzuiasc la cltorii
inter4alactice$ %celea#i re4uli se aplic tuturor 1iin)elor
inteli4ente din univers$ Totu#i, e+ist un 'op care tre"uie
trecut !nainte ca e+ponatul din 4rdina zoolo4ic nu&it
7o&8 s 1ie lsat a1ar din cu#c2 tre"uie s se dovedeasc
dispus s ac)ioneze pa#nic$ Iar asta nu se va !nt(&pla
niciodat c(t vre&e reli4iile do4&atice continu s atace
adep)ii altor credin)e$
Iu"i& noi pacea/ Sunte& noi pre4ti)i s renun)& la
a4resiune/ Sunte& noi capa"ili, !n ciuda credin)elor
noastre di1erite, s conlucr& ar&onios/ %ceste !ntre"ri
vor cpta un rspuns &ai devre&e sau &ai t(rziu$
P&(ntul, cu !ntrea4a sa evolu)ie nu a 1ost niciodat un
siste& !nc'is$ 0'iar de la !nceputurile noastre, p(n
departe, !n viitor, ave& o continu le4tur cu evolu)ia
cos&osului$ 3eoca&dat, !nc sunte& !n 74rdina noastr
zoolo4ic8, cu toate rasele #i reli4iile noastre, cu toate
tipurile #i caracterele, cu toate diversele alte ani&ale #i
plante care triesc pe planeta noastr$ Grdina zoolo4ic
este !n acela#i ti&p #i un 1el de #coal$ 3ac vo& trece de
perioada de pro" !n zoo, pro"a"il vo& 1i pre4ti)i s
lu& contact cu universul$ 3ac nu vo& reu#i, atunci
pro"a"il ne vo& distru4e pe noi !n#ine #i, pro"a"il,
!ntrea4a 4rdin zoolo4ic$ @ste un 1el de selec)ie natural
cos&ic$ .nainte ca acest clu" 4alactic s ne !ntind &(na,
o&enirea tre"uie s supravie)uiasc !n 4rdina zoolo4ic
1olosindu*se de propria inteli4en), &inte, dialo4uri #i
natura ei pa#nic$
%sta e+plic e&"ar4oul> tcerea !n4riGitorilor$ @ste
at(t spre "inele o&enirii ca specie, c(t #i pentru a proteGa
de noi !n4riGitorii #i vizitatorii 4rdinii zoolo4ice$ 3ar
e&"ar4oul contra 7Uoo P&(nt8 nu este total$
@+tratere#trii au voie s ne aGute s e1ectu& &ici salturi,
!n &sura !n care sunte& doritori de aGutor #i ne dovedi&
de&ni de el$ 3ar cu& ar putea 1i posi"il aGutarea noastr
!n pa#i &ici, c(nd ideea de e&"ar4o este total contrarie/ ;i
ce !nsea&n 7s ne dovedi& de&ni de aGutor8/ Nu
!ncearc toate reli4iile s se dovedeasc de&ne de
&(ntuitorii lor/
Pro1esorul de radioastrono&ie Ronald Lrace<ell de la
Tniversitatea Stan1ord din 0ali1ornia crede c orice
4uvern terestru va !ncerca ini)ial s supri&e in1or&a)iile
despre se&nalele radio venind de la 1iin)e e+traterestre,
&otivul 1iind c pri&ul 4uvern care va decodi1ica
se&nalele e+traterestre va spera s utilizeze cunoa#terea
o")inut ast1el pentru a o")ine avantaGe asupra altora$ Nu
vor"i& aici doar despre avantaGe &ilitare> e+ist #i aspecte
sociolo4ice, econo&ice, te'nolo4ice, reli4ioase #i
culturale$ 0'iar dac &esaGele e+tratere#trilor vor 1i
interceptate de ctre cercettori particulari sau c'iar de
ctre a&atori entuzia#ti, 4uvernele #i universit)ile vor 1i
!n &sur s denun)e &esaGele drept 71arse proste#ti8,
71an1aronade8 sau 71alsuri8 #i apoi le vor lovi cu 'otr(ri
Gudectore#ti de interdic)ie$ 3eci, cu& ar putea
e+tratere#trii s ne 1urnizeze aGutor 7!n pa#i &ici8, 1r ca
acesta s 1ie su4ru&at la nivel na)ional/ 0u& pute&
rezolva pro"le&a/
Orice !ndoctrinare care e &enit s ai" loc 7!n pa#i
&ici8 tre"uie s 1ie su1icient de su"til pentru a nu 1i
detectat de vreun 4uvern sau universitate, pentru evitarea
represiunii$ 9esaGul venit din spa)iu tre"uie, pe de o parte,
s 1ie adus la cuno#tin)a pu"licului, dar pe de alta s nu 1ie
7accepta"il sau plauzi"il8 pentru &ilitari sau #tiin)$
0on1or& unei tradi)ii strvec'i, tot ce este 7neplauzi"il8
este cate4orisit drept ridicol$ Iar tot ce este ridicol nu se
&ai "ucur de aten)ia or4aniza)iilor 4uvena&entale sau a
universit)ilor$ .n societatea noastr, reli4ia este
considerat ne#tiin)i1ic> ea se ocup de credin)$ Prin
ur&are, &esaGele sunt codi1icate !n te+te reli4ioase #i nu
vor 1i luate !n serios de #tiin)$ %st1el, e&"ar4oul r&(ne
!n vi4oare #i o&enirea devine tot &ai con#tient, !n pa#i
&ici$ 70el pu)in, nu este &ai rapid dec(t este o&enirea
pre4tit s accepte orice &esaG e+traterestru8, spune
pro1esorul Lrace<ell$
Tn adevr inco&od/
0e au toate acestea a 1ace cu scripturile reli4ioase #i
cu 0artea lui 9or&on/ TotulP %ceste te+te antice deGa
con)in in1or&a)ii despre e+tratere#tri #i ac)iunile lor$
%cu&, s ne !nc'ipui& c 73o&nul8 din 0artea lui
9or&on o s apar cu toat po&pa !n OUN*ul lui ulti&ul
rcnet, deasupra unui stadion de 1ot"al$ Sau a unui loc de
pelerinaG, a unui ora# &are, a unei &osc'ei isla&ice, a
unui te&plu "udist sau a venera"ilei catedrale a
&or&onilor din Salt Ha=e 0it6$ 0e vor crede credincio#ii/
0e vor "(i4ui oa&enii de #tiin) !n 'alate al"e, cu reputa)ii
i&peca"ile, con1runta)i "rusc cu realitatea c tot ce au
sus)inut ei pe te&a vie)ii e+traterestre #i a str"aterii
distan)elor interstelare este "un de aruncat/ 0e vor spune
evreii sau &or&onii c(nd 3u&nezeul lor se va dovedi
"rusc a 1i un e+traterestru/ 0e va trece prin capetele
tuturor &ilitarilor care au investit trilioane de dolari din
"anii contri"ua"ililor !n rac'ete de1ensive, avioane de
intercep)ie #i siste&e radar, c(nd un e+traterestru le apare
c'iar su" nas/ 0u& se vor si&)i &iile de antropolo4i #i
&ilioanele lor de adep)i c(nd li se va dezvlui ca s zic
a#a, c(t ai pocni din de4ete c dezvoltarea speciei u&ane
nu este nu&ai produsul evolu)iei, ci #i al unor interven)ii
arti1iciale diriGate !n 4eno&ul u&an/ Rezultatul va 1i un
1el de #oc de clas #i cultural$ Pur #i si&plu nu sunte&
pre4ti)i psi'olo4ic$ O situa)ie #i &ai rea ar 1i dac
e+tratere#trii ar !ncepe s ne u&ple cerul$ %sta s*ar vedea
ca un soi de a4resiune$ O&ul se te&e !n &od o"i#nuit de
a4resorii care !i pun !n pericol &ult*iu"ita proprietate sau
&ai ru a&enin) s introduc ceva strin !n vie)ile
noastre$ ;ocul produs de zei va 1i unul totalP
Pentru a evita aceste reac)ii re1le+e, ac)iunea tre"uie
s 1ie plani1icat cu &are 4riG #i de*a lun4ul a &ii de ani$
Reli4iile 1ac toate acestea posi"ile$ O&enirii i se d cu
lin4uri)a o c'estie 7divin8, dar la nivelul
su"con#tientului, ast1el !nc(t s nu !#i dea sea&a dec(t
c(nd este a"solut necesar, !ndat ce evolu)ia te'nolo4ic a
aGuns la nivelul cerut de pild, !n privin)a cltoriilor
interstelare$ %ce#ti e+tratere#tri erau &ult &ai avansa)i
dec(t noi, alt1el, din capul locului, nu ar 1i reu#it s
str"at ani*lu&in ca s aGun4 la noi$ @i ne cunosc
psi'icul #i co&porta&entul, pentru c ei au creat o&ul
dup c'ipul #i ase&narea lor: %sta nu contrazice teoria
evolu)iei, pentru c aici discut& !n ter&eni de &uta)ii,
!ntruc(t ei ne cunosc pe noi a#a cu& se cunosc pe ei !n#i#i,
dru&ul ctre stele ni se va desc'ide treptat, cu "l(nde)e,
!ntr*un &od adecvat actualului zeit4eist$ @vident, acesta se
sc'i&" !n ti&p$ Noi pri&i& pur #i si&plu ocazional &ici
i&pulsuri, pentru ca procesele noastre &entale s se
!ndrepte !n direc)ia dorit dar nu i&pulsuri serioase$
.ndat ce vo& 1i !n stare s e+plic& a#a*zisele
&iracole ale zeilor !n ter&eni te'nici #i vo& 1i capa"ili,
&car !n parte, s le duplic& noi !n#ine, atunci vo& 1i !n
&sur s !n)ele4e& zeii$ Te'nolo4iile de peste c(teva
4enera)ii ne vor prea !ntotdeauna 7&a4ice8,
7&isterioase8$ 0u& ar reac)iona str"unicul tu la vederea
unei proiec)ii 'olo4ra1ice !n propriul dor&itor/ %r 1i
crezut c !l viziteaz !n4eriiP
3e ce au 1cut zeii din vec'i&e toate acestea at(t de
co&plicate/ Nu puteau s ne e+plice pur #i si&plu cine
sunt #i ce vor/
La au 1cut*oP 3ar 4enera)iile ur&tore, !n &ania lor
psi'o*reli4ioas de a 1urniza o e+plica)ie pentru con)inutul
te+telor antice, au venit cu prostiile lor despre le4ende$
9ai &ult, cu str&o#ii no#tri nu se puteau purta discu)ii
despre te'nolo4ia super*so1isticat$ @+tratere#trilor le era
li&pede c te+tele vor 1i adaptate de*a lun4ul &ileniilor,
pentru a 1i !n pas cu cunoa#terea epocii curente$ Totu#i,
su" toate acele denaturri r&(ne destul de &ult din
con)inutul ori4inal pentru ca 4enera)iile ulterioare s poat
e+tra4e in1or&a)ia dorit$ Se !n)ele4e/
79ul)i oa&eni cred c 4(ndesc, c(nd de 1apt ei nu 1ac
dec(t s*#i rearanGeze preGudec)ile$8

JWillia& Oa&es, 1iloso1, CDA2*C9C0K
Sunt convins c analiza &ea conte&poran privind
situa)ia nu va insulta pe #i nici nu va 1ace vreun ru zeilor
din vec'i&e$ %ceast !n)ele4ere este esen)a !ntre4ii
pro"le&e$ 3ar cu& dovede#ti a#a ceva/
Po4or(rea lui 9oroni$
Nondatorul reli4iei &or&one, Oosep' S&it', !#i
descrie ast1el viziunea &esa4erului 9oroni2
.n ti&p ce era& !n actul c'e&rii 3o&nului, a&
descoperit o lu&in ce aprea !n ca&era &ea, care
continu s creasc p(n c(nd ca&era era ilu&inat ca la
ora pr(nzului, apoi i&ediat la &ar4inea patului &eu a
aprut un personaG, drept, suspendat !n aer, pentru c
picioarele lui nu atin4eau podeaua: 3up aceast
co&unicare, a& vzut lu&ina din ca&er !ncep(nd s se
adune i&ediat !n Gurul persoanei celui care !&i vor"ise
&ie, #i a continuat s 1ac a#a p(n c(nd ca&era era din
nou !ntunecat, &ai pu)in !n Gurul lui:
%ceea#i apari)ie, cu acelea#i cuvinte, se repet de trei
ori, de parc acela#i disc 'olo4ra1ic este redat de 1iecare
dat$ 3ar vocea/ Oare a 1ost trans&is telepatic sau
trans1erat sonor direct !ntr*un punct al capului lui Oosep'
S&it'/ Tlti&a versiune o ave& deGa astzi, !n ti&p ce la
pri&a se lucreaz intens !n &ulte la"oratoare$ 3ar de ce
Oosep' S&it' #i de ce !n CD2B/ @l locuia !n apropierea
dealului 70u&ora'8, !n care 1useser ascunse ti&p de &ii
de ani at(t plcile, c(t #i pietrele traductoare$ JOosep'
S&it' a spus2 70'iar l(n4 satul 9anc'ester, !n co&itatul
Ontario, Ne< Yor=, se !nal) un deal de o !nl)i&e
considera"il #i locul cel &ai !nalt din toat re4iunea$ .n
partea de vest a dealului, nu departe de v(r1, su" o piatr
de o considera"il &ri&e, stteau plcile, depuse !ntr*o
cutie de piatr8$K Toat aceast te'nolo4ie 1usese ascuns
&ult ti&p !n acest deal$ Pro"a"il c Oosep' S&it' trecuse
de zeci de ori pe l(n4 ea, iar starea lui &ental rezultat
al cutrii lui 3u&nezeu l*a 1cut receptiv la &esaG$ 0ele
c(teva plci 4site de el !n cu1rul de piatr nu ar 1i putut
niciodat s con)in !ntrea4a 0arte a lui 9or&on aceasta
este pur #i si&plu prea &are$ 3ar 4(nde#te*te, sti&ate
cititorule, la cartea lui %da&, cea pstrat !ntr*un sa1ir,
&en)ionat !n pri&ul capitol$ Pietrele traductoare, Tri&
#i T'u&&i&, ar 1i putut avea un rol si&ilar$ @le con)ineau
!nre4istrrile #i serveau drept dispozitiv de redare$ @le
redau te+tul 0r)ii lui 9or&on direct !n capul t(nrului
Oosep' S&it', cople#it #i pro1und i&presionat$
%ud deGa protestele credincio#ilor, care vor stri4a
7Sacrile4iuP8 9ai do&ol, sti&a)i critici din lu&ea reli4iei$
Scripturile du&neavoastr r&(n 1unda&ental corecte #i
con1ir& !n esen) cunoa#terea co&unit)ii voastre
spirituale$ 0on)inutul 0r)ii lui 9or&on este co&plet
adevrat *cu c(teva inser)iuni ulterioare$ 3ar interpretarea
&odern sc'i&" percep)ia asupra 73o&nului8$ @l este
acela care a co&andat plcile &etalice special 1cute
pentru oa&enii viitorului$ 9ai &ult, 73o&nul8 nu se arat
a 1i o 1iin) a spiritului$ S ne !ntoarce& la 0artea lui
9or&on2

J@t'er B2EK ;i vlul a 1ost ridicat de pe oc'ii 1ratelui
lui Gared, iar el a vzut de4etul 3o&nului> #i era ca de4etul
unui o&, ca #i cu& era din carne #i s(n4e:

JB2DK ;i el a 4rit ctre 3o&nul2 %& vzut de4etul
3o&nului #i &*a& te&ut c & va iz"i> cci eu nu #tia&
c 3o&nul era din carne #i s(n4e$

JB29K ;i 3o&nul a 4rit ctre el2 Pentru c credin)a ta
a vzut c eu pot lua asupr*&i carne #i s(n4e #i niciodat
nu a venit un o& !n 1a)a &ea cu at(t de &ult credin) ca
tine> pentru c dac nu era, nu ai 1i vzut de4etul &eu$ %i
vzut &ai &ult de at(ta:/

JB2CFK 5ezi tu c tu ai 1ost creat dup ase&narea
&ea/ 3a, to)i oa&enii au 1ost crea)i la !nceput dup
ase&narea &ea$IA
Ti&itor$ 73o&nul8 posed o 1or& u&an #i !ntrea"
o&ul dac a vzut &ai &ult de un de4et$ Tn 3u&nezeu
atoate#tiutor ar 1i cunoscut deGa rspunsul$ @l se prezint
!ntr*o 1or& corporal, dar ne asi4ur c poate lua #i o
1or& spiritual Jnici &car 9oise cel din Li"lie nu l*a
vzut direct pe 3u&nezeu, ci doar i s*a per&is s
priveasc !n direc)ia luiK$ Lun$ %tunci, pentru nu&ele
lui: 3u&nezeu, nu poate acest 73o&n8 s 1ie 9arele
Spirit al 0rea)iei/
C$ @l 1olose#te te'nolo4ie2 construc)ii de vase, pietre
lu&inoase, "ile vor"itoare, "usol, plci &etalice$
2$ 73o&nul8 1ace o cltorie !n %&erica pentru a
7corecta8 propria lui reli4ie, pentru c aceasta s*ar 1i
dezvoltat !n direc)ia 4re#it J&rea)a #i vec'ea "iseric
cre#tin este descris !n 0artea lui 9or&on drept 7o &are
t(r18$K
9arele Spirit al 0rea)iei, ate&poral #i o&niprezent,
cu 4reu ar avea nevoie de corec)ii #i !n &od si4ur nu #i*ar
rene4a contractele$ J.n 5ec'iul Testa&ent, el a !ntoc&it
cele dou contracte eterne cu Noe #i cu %"ra'a&$K
Te&ple &a4ni1ice$
.n dru&ul lor dinspre %&erica de Sud spre %&erica
de Nord, str&o#ii &or&onilor de azi au construit &ulte
te&ple$ %1ir&a)ia este scris !n 0artea lui 9or&on$ 0'iar
#i te&ple 7dup 1elul te&plului lui Solo&on8$ Tnul dintre
aceste siste&e de ne!n)eles se a1l la altitudine &are, !n
&un)ii %nzi, !n Peru2 te&plul 0'avin de Hu(ntar$ Nici un
ar'eolo4 nu are vreo idee cine a construit acest
i&presionant co&ple+ de te&ple, la o altitudine de ca&
BCD0 &etri deasupra nivelului &rii, a#a c se vor"e#te cu
respect despre o 7cultur 0'avin8$ P(n #i datarea
construc)iilor este incert$ @+per)ii sus)in c 0'avin de
Hu(ntar a 1ost un loc de pelerinaG, centrul reli4ios al unui
popor necunoscut care a aprut "rusc !n !nalta vale a
r(ului 9osna #i a do&inat re4iunea ti&p de c(teva secole$
0entru de pelerinaG/ Ha ce zeu 1ceau indienii pelerinaG/
.n 0'avin de Hu(ntar e+ist &ulte coloane ine+plica"ile #i
1antastice relie1uri cu zeit)i z"urtoare$ Su" te&plu, !n
pia)a principal, un cole4 al ar'eolo4ului Oulio 0$ Tello a
4sit un o"elisc, a1lat acu& !n 9uzeul %r'eolo4ic din
Hi&a$ .ntruc(t ni&eni nu a reu#it p(n acu& s*l
!n)elea4, v voi prezenta 4ravurile &ai Gos$
Nie ca lu&ina desci1rrii s strluceasc asupra
voastrP Ha 1el de ine+plica"il este #i Stela Rai&ondi,
4sit de ase&enea !n 0'avin de Hu(ntar #i a1lat acu&
tot la 9uzeul %r'eolo4ic din Hi&a$
Llocul este tiat !n diorit, un tip de roc vulcanic,
av(nd o !nl)i&e de C,IF &etri #i o 4rosi&e de CI
centi&etri$ %r'eolo4ii speculeaz c ar 1i un 7zeu Ga4uar8,
7zei #erpi sau 1eline8, 7sceptre, &on#tri, &#ti8 sau c'iar
7i&a4inea supre& a !ncarnrii a du&nezeirii, zeul
crea)iei 5iracoc'a8$ Wol14an4 5ol=rodt, in4iner de clas
!nalt, este sin4ura persoan care are o a"ordare di1erit$
@l a analizat !n detaliu Stela Rai&ondi #i a 1ost !n &sur
s de&onstreze c relie1urile sunt !n 1apt 7un desen te'nic
e+tre& de precis #i si&etric8$ %cesta prezint per1ect
structura unui &otor cu a"uri cu 7clic'e)i, pistoane
rotative, p(r4'ii, arcuri elicoidale, articula)ii s1erice8$
9a#ina putea 1i 1olosit la !ntinderea 1uniilor #i la
trac)iunea 4reut)ilor$
In4inerii privesc lucrurile cu al)i oc'i dec(t
ar'eolo4ii$ @i posed un rezervor specializat di1erit$ 0'iar
dac analiza lui 5ol=rodt este i&aculat #i poate 1i atestat
p(n la ulti&ul detaliu, asta nu deranGeaz ar'eolo4ii
c(tu#i de pu)in$ Oc'elarii lor de cal nu per&it alt
interpretare !n a1ara celei proprii$ 0r)ile unor autori cu&
ar 1i 5ol=rodt sau Llu&ric', in4iner principal la N%S%,
care con)in o analiz desv(r#it #i cuv(nt*cu*cuv(nt a
navei spa)iale descrise de pro1etul @ze=iel !n 5ec'iul
Testa&ent, nu sunt considerate parte a literaturii de
specialitate necesare !n &eseria lor$ ;i totu#i, lucrrile
unora ca 5ol=rodt #i Llu&ric' adau4 !n &od plcut o
nou di&ensiune acestei !n4'esuite #i pline de in'i"i)ii
viziuni asupra lu&ii$ 3ar )ine)i oc'ii str(ns !nc'i#iP 0e nu
#tii nu*)i poate 1ace ruP
%lt lucru suprtor2 1iin)ele !naripate din relie1urile de
pe Stela Rai&ondi sunt at(t de 1in scoase !n eviden) #i
at(t de precis spate !n 1oarte dura roc dioritic, !nc(t
uneltele o"i#nuite, cu& ar 1i o dalt ascu)it, nu ar 1i putut
1i 1olosite$ 3e asta !#i d sea&a p(n #i un nespecialist$ 3e
aceea v #i prezint 1oto4ra1iile$ Pentru un ase&enea nivel
de precizie, tre"uie 1olosite 1reze rotative e+tre& de dure$
0ine avea o ase&enea te'nolo4ie pe vre&ea aceea/ Pot s
pariez c un 4rup de oa&eni condu#i de un 73o&n8
e+tre& de "ine in1or&at, care le 1urniza oa&enilor lui
te'nolo4ie atunci c(nd aveau nevoie de ea, nu nu&ai
pentru a spa !n diorit cu aceast precizie, ci #i pentru a
4rava cu e+actitate plci de &etal$ ;i le reco&and
'arnicilor &or&oni, a1la)i &ereu !n cutarea "i"liotecii
&etalice a str&o#ului lor, s !ncerce s 1ac &surtori
su" te&plul de la 0'avin de Hu(ntar$
O 0'estiune de credin)$
%& un &are respect pentru 0artea lui 9or&on #i
pentru cunoa#terea con)inut !n ea #i ad&ir #i credin)a
&or&on din istorisirile din @t'er #i Nep'i dar e+ist un
punct !n care & distan)ez$ .n 0artea lui 9or&on 4se#ti
!n &od repetat inserri de la JpresupusulK Iisus, care este
JpresupusulK !nte&eietor al cre#tinis&ului$ Liserica lui
Iisus, dup cu& spune 73o&nul8 din 0artea lui 9or&on,
nu se dezvolt a#a cu& se prevzuse, ea evolueaz !ntr*o
direc)ie cu totul 1als, #i prin ur&are el, 1iul lui
3u&nezeu, tre"uie s vin !n %&erica, pentru a !nte&eia
o nou "iseric, adevrat, Liserica lui Iisus a S1in)ilor
Uilei din Tr&$ Pot s !n)ele4 aceste intercalri$ Oosep'
S&it' #i "ravii lui adep)i se a1lau su" o uria# presiune !n
Statele Tnite$ Sin4ura reli4ie per&is c'iar dac su"
nenu&rate versiuni era cre#tinis&ul, iar &esaGele
a"solut noncon1or&iste din @t'er #i Nep'i pur #i si&plu
nu se !ncadrau !n peisaG$ S&it' #i adep)ii lui ar 1i 1ost
v(na)i, deni4ra)i, u&ili)i, 'r)ui)i$ 9ul)i tineri &or&oni
c'iar au s1(r#it !n !nc'isoare, inclusiv Oosep' S&it' !nsu#i$
@rau a"solut esen)iale ni#te corec)ii, !n spe) introducerea
!n scenariu a lui Iisus, 1iul lui 3u&nezeu$ %st1el au aprut
inser)iile$ 9otiva)ia lor este per1ect de !n)eles, dar 1als
Ja#a cu& 1alse sunt #i inser)iile evreie#ti ulterioare din
0artea lui @noc', e1ectuate de un scri" de &ai t(rziu #i
nee+ist(nd nicieri !n te+tul ori4inalK$
.ntrea4a poveste a lui Iisus, !ncep(nd cu pcatul
ori4inar, cu i&aculata concep)ie, iz"virea, re!nvierea #i
&er4(nd direct la !nl)area la cer toate 1unda&entale !n
credin)a cre#tin este ala&"icat de la "un !nceput$ %ici
nu v vor"e#te @ric' von 3\ni=en atoate#tiutorul ce v
spun vine de la renu&i)i pro1esori de teolo4ie, cu& ar 1i
savan)ii catolici pro1esorul H$ ?`n4 #i pro1esorul O$
3re<er&ann, sau cercettorul #i criticul "isericii
?arl'einz 3esc'ner$ 3ac, totu#i, "iserica se "azeaz pe o
1unda)ie 4re#it dac nu a e+istat nici un pcat ori4inar
#i deci nu e+ist nici nevoia de iz"vire atunci, lo4ic
vor"ind, nici un 1iu al lui 3u&nezeu nu avea cu& s vin
!n %&erica pentru a !&"unt)i #i a corecta propria lui
reli4ie$ @rrare 'u&anu& est, spuneau vec'ii ro&ani$ S
4re#e#ti este o&enesc$ Nu divin$
3e ce o "i"liotec &etalic !n @cuador/ 3up ce
73o&nul8 a e#uat at(t de evident #i vre&e de &ii de ani !n
a se releva drept 9arele Spirit al 0rea)iei #i pentru c a
1olosit te'nolo4ie !n loc de &iracole, el !#i asu& sarcina
de a veni cu dovezi$ .n viitorP @l vrea s dovedeasc
o&enirii, !n ter&eni lipsi)i de a&"i4uitate, c el a 1ost
acela care a tras s1orile !n vre&ea aceea$ %cest lucru se
poate 1ace nu&ai !ntr*o societate cu spirit critic, care se
!ndoie#te de orice, care 1alsi1ic 1oto4ra1ii 1olosindu*se de
co&puter, care nu &ai crede !n &iracole #i care crede !n
4(ndirea de tip #tiin)i1ic, dar nu va &ai accepta vreodat
pseudo*&iracolele J!n special &iracolele care sunt u#or de
de&ascat dup 20 #i ceva de ani, c(nd te'nolo4ia vine din
ur& cu e+plica)iiK$ O&enirea cere dovezi &ateriale,
solide, #tiin)i1ice, 1r cusur$ Tre"uie s 1ie ceva tan4i"il,
1oto4ra1ia"il, data"il #i cate4oric se&ni1icativ$ Tre"uie s
1ie, cu& spune 0artea lui 9or&on, 7de &are valoare8$ Nu
pentru oa&enii de acu& c(teva &ii de ani$ Noi sunte&
pu"licul*)int$ %ceast concluzie este lo4ic li&pede,
deoarece 73o&nul8 a pus s se 4raveze plcile acu&
c(teva &ii de ani, e+act pentru a putea 1i citite !n viitor$
%ceste dovezi ale 73o&nului8 se presupune c vor aprea
7c(nd se va spune c s*a zis cu &iracolele> #i va veni c'iar
dac va 1i ca #i cu& cineva va vor"i de dincolo de &oarte8
J9or&on D2CEK$
0u "i"lioteca &etalic din @cuador, ne a1l& e+act
!naintea acestei &ari realizri$
Pute& cel &ult specula cu privire la &otiva)ia acestui
co&porta&ent 7divin8$ 3ar &esaGele !n sine sunt total
li&pezi$ 73o&nul8 din antic'itate nu este identic cu
9arele Spirit al 0rea)iei$ @vident, acesta nu ar 1ace nici o
4re#eal, din capul locului, a#a c nu ar avea nevoie de
nici o corec)ie ulterioar$ %st1el !nc(t acest 73o&n8 a
co&andat plci &etalice 1cute !n &od speci1ic pentru
oa&enii viitorului, pentru c el vrea s dovedeasc 1aptul
c el a 1ost &arele ppu#ar$ 9arele Spirit al 0rea)iei nu are
nevoie s dovedeasc ni&ic$
9ie &i se pare c ace#ti a#a*zi#i zei din trecut
plnuiau c'iar de atunci s se !ntoarc, dorind s se
asi4ure c !i vo& respecta pentru ce au 1cut pentru noi pe
vre&ea aceea$ @i ne*au creat 7dup c'ipul #i ase&narea
lor8$

J9or&on D2CA #i !n continuareK ;i "inecuv(ntat 1ie
cel ce va aduce acest lucru la lu&in> pentru c !l va aduce
de la !ntuneric la lu&in: ;i acela care !l va aduce
Qrelatarea istoricR la lu&in va 1i "inecuv(ntat de
3o&nul$
.napoi !n Peru 79isterul de la Nazca !n s1(r#it
desci1ratP8 anun)au titlurile unuia dintre cele &ai
respectate ziare din Ger&ania, Nran=1urter %ll4e&eine
Ueitun4, pe CA iulie 200I$C Su"titlul adu4a2 7Geo4li1ele
din de#ert nu sunt pentru e+tratere#tri, ci pentru
procesiunile reli4ioase8$ 0red c nu &ai e nevoie s spun,
dar a& pri&it partea &ea de aten)ie2 7Hiniile lun4i de un
=ilo&etru #i desenele de ani&ale care &arc'eaz de#ertul
de &ii de ani au 1ost &en)inute !n aten)ia pu"licului !n
special de ctre teoriile OUN ale ar'eo*1antezistului @ric'
von 3ni=en$8
@i "ine, &car pe &ine &*au luat !n sea&$ %rticolul
arat c ar'eolo4ul peruvian Oo'n6 Isla crede cu trie c a
4sit !n s1(r#it solu)ia eni4&aticelor #an)uri$ @l sus)ine c
acestea sunt strvec'i rute pentru procesiuni$ %cest lucru a
1ost con1ir&at 1r ec'ivoc de o ec'ip de ar'eolo4i
elve)ieni, 4er&ani #i peruvieni$ 9ar=us Reindel, de la
Institutul Ger&an pentru %r'eolo4ie #i Oo'n6 Isla au
adunat !&preun o ec'ip interdisciplinar de e+per)i
pentru a investi4a 1eno&enul$ 9ar=us Reindel a prezentat
ulterior rezultatele la 0entrul pentru ;tiin) de la Lonn,
Ger&ania$
Na"ulos$ .nc un caz de 7cea &ai plauzi"il solu)ie8,
care 1ace inutil orice cercetare ulterioar$ Hu&ea a 1ost
!nc o dat salvat$ Slav 0elui*de*SusP 3ar, cu& scria pe
vre&uri poetul 4er&an liric Wil'el& Lusc', 70a de
o"icei, se va dovedi alt1el dec(t ne a#tepta&$8 S arunc&
o privire asupra 1aptelor2
% 1ost pe vre&uri un or#el so&noros, undeva, ascuns
dup #apte &un)i, !n sudul Peru*ului$ @ra le4at de capitala
)rii, Hi&a, printr*un dru& lun4 #i pr1uit, pe care ni&eni
nu o pornea dec(t dac nu avea !ncotro$ %cest dru& se
!ntindea pe sute de =ilo&etri, printr*un de#ert 1or&at din
nisip #i pietri# #i continua &ai departe spre 0'ile$ Ha circa
o or #i Gu&tate, ddeai de un sat lovit de srcie, de
1iecare dat la locul !n care un arro6o sau un torent cur4ea
dinspre !ndeprta)ii %nzi, !ncerc(nd s*#i 4seasc dru&ul
spre Oceanul Paci1ic$
.n zilele noastre, ca& Gu&tate din #oseaua dintre
Hi&a #i Nazca, ca& F00 de =ilo&etri, este o autostrad cu
patru "enzi care #erpuie#te prin de#ert printre dealurile
uscate ca iasca$ Or#elul so&noros de pe vre&uri a
devenit un loc plin de via), cu un &uzeu, un &ic parc,
&a4azine #i dou "nci$ Hoteluri de diverse cate4orii se
!ntrec !n a atra4e turi#tii, iar la &ar4inea ora#ului se a1l
un aerodro&, cu turn de control #i un "ar$ 3e acolo,
vizitatorii pot pentru ca& CF0 de dolari s porneasc
!n z"or spre cele"ra !n !ntrea4a lu&e 7Pa&pa de Nazca8$
9ul)i dintre ei cu 4reu !#i pot pstra pr(nzul !n sto&ac,
c(nd pilotul trece de la un viraG str(ns la ur&torul$
Oos, su" avion, cea &ai &are carte de desen din lu&e
se !ntinde prin peisaG$ Lrusc, pe supra1a)a de#ertului din
nisip #i pietri# &aroniu, rsare un pianGen$ %poi un
coli"ri, o &ai&u), c(teva spirale, un pe#te #i, !ntre toate
acestea, linii per1ect drepte !ntinse pe =ilo&etri !ntre4iP
@+ist #i alte diverse desene pe versan)ii &un)ilor, iar !ntre
ele un o& care sea&n #i nu pu)in cu un astronaut$ ;i
&ai sunt #i 7las pistas8$ @le arat ca ni#te piste de aterizare
erodate, de &ult a"andonate, cu contururi a"ia vizi"ile !n
nisip$ 0ea &ai lun4 dintre ele se !ntinde pe aproape trei
=ilo&etri$
0e nai"a &ai e #i asta/ 0e este Nazca/ @i "ine, un
lucru e si4ur2 Nazca este eni4&atic, &isterioas #i nu !n
ulti&ul r(nd destul de stranie$ Ha Nazca, de#ertul pare s
1ie destul de o"i#nuit, dar !n acela#i ti&p a&enin)tor$ @ste
&a4ic, seductor, lo4ic #i totu#i a"surd$ Nazca este un loc
care s1ideaz "unul*si&), ca C00 de trsnete care lovesc !n
acela#i loc$ 3ac oc'ii ar putea urla, si4ur ar 1ace*o la
Nazca$ 9esaGul de la Nazca este !nvluit, ascuns vederii,
rezist(nd oricrei tentative de e+plica)ie$ Oricine crede c
e+ist o solu)ie si&pl pentru acest &ister pro"a"il c &ai
crede #i acu& !n Iepura#ul de Pa#te$ PeisaGul este
insonda"il, nerezolva"il, ilo4ic, lipsit de sens$ Ha Nazca,
ra)iona&entele lo4ice dispar !n 1u&, pentru c nu &ai vor
s se !nv(rt !n cerc$ Nazca s1ideaz orice in4eniozitate,
de#i an dup an vin aici 'oarde !ntre4i de ar'eo*
cri&inolo4i care sus)in c au rezolvat, !n s1(r#it, &isterul$
;tiin)a !n cazul de 1a), ar'eolo4ia !ncearc din
rsputeri s i&pun cunoa#terea #i 4(ndirea noastr
conte&poran unor civiliza)ii strvec'i, care aveau o
viziune asupra lu&ii co&plet di1erit$
Ptrun#i de propria noastr i&portan), ne declar&
de#tep)i, !n)elep)i, !nzestra)i cu o acuitate &ental pe care
de 1apt nu o ave&$ 0rede& c &etodolo4ia #tiin)i1ic ne
va conduce inevita"il la nirvana !n)ele4erii$ %st1el, !n
ulti&ele c(teva decenii, au aprut nenu&rate specula)ii
despre Nazca, 1antezii av(ntate le4ate de Nazca, si&ple
prostii le4ate de Nazca$ Iar la ur&, niciuna din ele nu
poate 1urniza un rspuns cate4oric$ Nazca este ca o &a#in
a ti&pului care ne tri&ite !napoi !n trecut #i oricine vrea s
se apropie c(t de pu)in de rezolvarea &isterului Nazca
tre"uie s ai" o 4(ndire noncon1or&ist$ @ste drept,
a"ordarea ar'eolo4ic vine cu c(teva posi"ilit)i
interesante> dar nu&ai Gu&t)i de adevr$
O descoperire uluitoare$
.n pri&vara lui C92I, ar'eolo4ul peruvian Tori"io
9eG(a Messpe lucra !n valea unui &ic a1luent al lui Rio de
Nazca$ % escaladat un versant al vii #i, !n ti&p ce se
odi'nea pu)in, s*a uitat !n Gos, spre pa&pa$ % vzut ceva ce
i s*a prut ca& ciudat2 acolo, Gos, !n de#ertul ne4ru*
&aroniu, vedea linii clare !ntinz(ndu*se !n deprtare$ 3ar
a scris despre descoperirile lui a"ia peste CB ani, dup ce a
parcurs la pas dou dintre straniile linii$
.n iunie C9A0, istoricul din Ne< Yor= Paul ?oso= a
z"urat !ntr*un avion de sport pe deasupra platoului Nazca$
@l a vzut c(teva pistas, 7l(neas8 Jcele &ai &ici, &ai
!n4usteK #i spirale$ %rticolul lui pe aceast te& a 1ost
pu"licat a"ia !n C9AI$
Ha acea vre&e, 4eo4ra1a #i &ate&atician dr$ 9aria
Reic'e s*a &utat de la 3resda !n Peru$ 3r$ Reic'e nu #tia
ni&ic despre liniile de la Nazca> era &ai interesat !n
in1eren)ele calendaristice dintre diverse locuri de
o"serva)ie care pot 1i 4site !n Peru$ Printr*o coinciden)
norocoas, ea l*a !nt(lnit pe Paul ?oso=, care,
entuzias&at, i*a vor"it despre straniile &arcaGe
descoperite de el din aer$ 9aria Reic'e a !nceput s
cerceteze su"iectul$ Ha !nceput, a 1ost doar un proiect de
i&portan) secundar, dar cur(nd a devenit prada
1ascina)iei acelor stranii linii$ .&preun cu Paul ?oso=, ea
a pu"licat un lun4 articol despre platou !n revista
%rc'aeolo46$
.n anii care au ur&at, 9aria Reic'e a r&as lipit de
Nazca$ 0ercetrile e1ectuate de ea !n platoul dde#ertic au
devenit via)a ei #i ea petrecut &ul)i ani !ncerc(nd s
desci1reze eni4&a Nazca$ Pe atunci, c'iar #i 9aria Reic'e
ase&na unele dintre 7pistas8 cu ni#te aerodro&uri2 7%poi
pasa4erul aerian va descoperi &ari triun4'iuri #i ptrate
care 1lanc'eaz at(t de precis supra1a)a &ai desc'is la
culoare din Gur, !nc(t par desenate cu o ri4l: Po)i s le
ase&eni cu ni#te piste de aterizare$8
0(nd a& scris c(te ceva despre acelea#i linii, !n C9EI
*!ntr*o vre&e c(nd cartea pu"licat de dr$ Reic'e prin
&iGloace proprii nu era disponi"il a& 1ost 1cut ar#ice
de ctre critici$ 3e atunci !ncoace, &i s*au atri"uit tot 1elul
de citate pe aceast te& !n toate &ediile de in1or&are
i&a4ina"ile lucruri pe care nu le*a& spus !n via)a &ea$
Ironia 1ace ca unele dintre pu"lica)iile presupus 7serioase8
s rsp(ndeasc cele &ai ridicole prostii i&a4ina"ile
despre &ine$ @ste un e+e&plu per1ect de a1ir&a)ii citate !n
&od 1als #i care aGun4 !n ar'ivele de pres, din care sunt
dez4ropate tot ti&pul, pentru a 1i din nou citate 4re#it$
Pe l(n4 asta, &ul)i oa&eni a1ir& re4reta"il, c'iar
#i !n pu"lica)ii #tiin)i1ice pe un ton de indi4nare sincer,
c eu a# 1i spus c Platoul Nazca este un 1el de 7loc de
aterizare pentru vase spa)iale8$ Niciunul dintre ace#ti
&celari de cuvinte nu &i*a citit vreodat cr)ile, !n
special cartea &ea despre Nazca, Ueic'en 1`r die @<i4=eit
JSi&"ol pentru eternitateK$ 3ac ar 1i citit*o #i ar 1i venit !n
continuare cu o"i#nuitele neadevruri, atunci a# 1i 1ost
o"li4at s*i acuz pe autori de &inciun$ Hucrurile stau a#a2
un autor copiaz pur #i si&plu 4re#elile altuia #i &ai
adau4 pu)in din propriile lui Jsau eiK idei$ 3e aceea, #i
!&i pare ru s o spun, nu pot s*i &ai iau deloc !n serios
pe ace#ti a#a*zi#i autori #tiin)i1ici care scriu despre Nazca$
3r$ 9aria Reic'e nu a descoperit solu)ia eni4&ei
Nazca$ 0u pu)in !nainte de &oartea ei, !n C99D, venera"ila
cercettoare spunea, cu a&rciune, c poate Nazca are a
1ace cu #a&ani sau spirite$
Se pare c e+ist &ai &ulte teorii despre Nazca dec(t
pe#ti !n ocean$ %& !ntoc&it o list c(t a& putut de
cuprinztoare !n cartea &ea despre Nazca, a#a c o s trec
peste "i"lio4ra1ie #i sar direct la lista unora dintre cele &ai
populare teorii$
Nazca este2
Tn calendar astrono&ic$
Se&ne tri"ale ale indienilor$
0ultul unui zeu al apei$
0ultul unui &unte de aur$
Tn cult a4ricol$
O diviziune 1unciar a4ricol$
Rute ale unor procesiuni$
In1or&a)ii 4eo&etrice$
Tn loc pentru activit)i cere&oniale$
0opii ale unor viziuni$
O colosal 1a"ric de te+tile$
O 'art$
Tn atlas cultural$
Hocul unor Oocuri Oli&pice preinca#e$
Tn loc preistoric de lansat "aloane$
O or4ie a tot 1elul de culte$
Necazul cu ar'eolo4ii$
3up cu& a)i vzut, ar'eolo4ii s*au ocupat serios de
Nazca$ Ha c()iva ani o dat, literatura #tiin)i1ic "ate to"a
ulti&ei solu)ii de1initive$ %#a c tre"uie s ne pune&
!ntre"area2 ce 1ac acolo ace#ti ar'eolo4i #i studen)ii lor
ndu#i)i/
@i "ine, 1ac ce 1ac to)i ar'eolo4ii, !ntotdeauna2 sap$
@ste o &unc #tiin)i1ic 1r cusur, iar ec'ipele
participante, !n cea &ai &are parte o &(n de oa&eni,
constau !n "r"a)i #i 1e&ei de !nalt )inut, inte4ri$ @i se
uit la straturile de piatr, la oase, r&#i)e de cldiri,
te+tile, cera&ic #i le&n$ .n 1inal, tra4 concluzii$ %cestea
sunt de o"icei e&ise de ctre #e1ii e+pedi)iei, care !n
4eneral sunt teleporta)i din &odul de 4(ndire al
ar'eolo4iei clasice !n "ala&ucul de la Nazca$
%r'eolo4ii triesc din resturi$ 0oncep)ia lor este
lu&ea evolu)iei, orice lucru ur&(nd !n &od or4anizat dup
altul$ Pe "aza c(torva 1ra4&ente &inuscule, ei !#i tra4
concluziile #i le aplic apoi la !ntre4 ansa&"lul platourilor
Nazca #i Palpa$ Orice !ntre"ri ulterioare sunt nenecesare
#i nedorite> !ndoielile sunt ridiculizate$ Studen)ii nu au nici
o #ans !n rata !n)elepciunii &onolitice, de neclintit a
pro1esorilor, Gu&t)i de cunoa#tere sunt pro&ovate pe
post de !n)elepciune 1inal, pe care ur&toarea 4enera)ie
de studen)i tre"uie s o !n4'it$ ;i, !nainte s*)i dai sea&a,
toate opiniile, de la o& de #tiin) la ziarist, ur&eaz
acela#i calapod$
0e pute& 1ace pentru a spar4e calapodul/ 3in
1ericire, e+ist oa&eni de #tiin) care se ocup de
&surtori o"iective #i care cred !n &surtorile lor #i nu
!n ideolo4ii$ ;tia& c pro1esorul Gunter Reppc'en de la
HTW 3resden Juniversitate polite'nic #i econo&icK
deGa 1cuse ni#te &surtori la Nazca, pe la &iGlocul anilor
nouzeci$ Pro1esorul Reppc'en este #e1ul departa&entului
de carto4ra1ie #i topo4ra1ie, iar departa&entul lui 1usese
atras de Nazca pentru c #i dr$ 9aria Reic'e provenea tot
din 3resda$ Oa&enii de #tiin) de la universitate doreau s
e+a&ineze toate 4eo4li1ele #i liniile din !ntrea4a zon
Nazca, pentru a crea un &odel di4ital$
9*a& !nt(lnit pentru pri&a oar cu pro1esorul
Reppc'en la 1acultatea lui din 3resda, pe c(nd or4aniza o
e+pozi)ie pe te&a Nazca$ %cest savant so"ru, care a
e1ectuat cercetri inclusiv !n %ntarctica, nu se 4(nde#te la
e+tratere#tri, dar acord o &are i&portan) in1or&a)iei
concrete Jadic &sura"ile #i veri1ica"ileK$ Ha !nt(lnirile
noastre ulterioare, l*a& !ntre"at dac departa&entul lui ar
1i dispus s e1ectueze un proiect de cercetare la Nazca, la
ani*lu&in deprtare 1a) de ar'eolo4ia standard$ .n cele
din ur&, a& dez4ropat un nu&r de e+celente 1oto4ra1ii
din ar'iva &ea Nazca a& peste F$000 #i a& !nceput s
&arc'ez cu un &ar=er ro#u anu&ite zone$ %poi a& pus
!ntre"ri la care nici un ar'eolo4 nu &i*ar 1i putut
rspunde Jpentru c le*ar 1i considerat super1lueK, !ntre"ri
cu& ar 1i2
C$ Oare liniile !n zi4*za4, care se pot vedea !n
1oto4ra1ie, c'iar se a1l su" pista, sau sunt o iluzie optic/
2$ Hiniile !n4uste, late de ca& un &etru, constau !n
acela#i &aterial cu pistas, sau e vor"a de &aterial
!ndeprtat de pe supra1a)/
B$ @ste posi"il s se sta"ileasc dac e+ist o di1eren)
!ntre c(&pul &a4netic pentru pistas, I1neas #i pietri#ul
!nconGurtor, !n special la punctele de intersec)ie #i !n
co&para)ie cu de#ertul vir4in/
A$ @+ist ano&alii !n conductivitatea solului, !n raport
cu pistas #i zona !nconGurtoare/
F$ @+ist vreo radia)ie detecta"il/
E$ Se poate detecta prezen)a unui &aterial care nu ar
1i de a#teptat !n &od nor&al !n respectivele cantit)i, cu&
ar 1i &inereuri, aur, &ic/
I$ @+ist di1eren)e !ntre v(rstele di1eritelor pistas, !n
special la punctele de intersec)ie/
;i a#a &ai departe$ Toate !ntre"rile &ele se re1ereau
la lucruri care pot 1i &surate cu precizie de ctre #tiin)$
Pro1esorul Reppc'en a !n)eles i&ediat c asta va
presupune o ec'ip de cercetare interdisciplinar #i c va
tre"ui i&plicat o universitate peruvian$ Platoul Nazca
este pe lista World Herita4e a TN@S0O, ceea ce !nsea&n
c ni&eni nu are voie s se pli&"e pur #i si&plu pe acolo,
ca s nu &ai vor"i& de "4at nasul peste tot #i 1cut
&surtori$ .n ur&toarele c(teva luni, a !nceput s prind
contur o re)ea de oa&eni de #tiin), alctuit din e+per)i de
la un nu&r de universit)i, 1iecare dintre ei un specialist
do&eniul su de activitate$ .n 1runtea acestei trupe,
strlucitoarea dr$ ?erstin Hartsc', o 4eoloa4 e+tre& de
dotat, care se "ucur c(nd a"ordeaz pro"le&e
neconven)ionale$
Proiectul de cercetare a 1ost co&andat de Nunda)ia
@ric' von 3\ni=en, care s*a ocupat de !ntrea4a 1inan)are$
HTW 3resden s*a aliat cu Ponti1icia Tniversidad 0atolica
del Peru JPT0PK$ Pro"le&a cea &ai serioas a 1ost
o")inerea per&isului de a vizita pur #i si&plu Nazca$
%ceste per&ise au 1ost e&ise !n parte #i &ul)u&it
aGutorului dat de a&"asada 4er&an de ctre Instituto
Nacional de 0ultura JIN0K$ .n ti&pul !ntre4ii perioade de
teren, ec'ipa noastr a 1ost per&anent !nso)it de un
reprezentant al IN0, ca #i de un ar'eolo4 de la
Tniversidad Nacional 9a6or de San 9arcos din Hi&a$
0ei doi savan)i neo"osi)i, Reppc'en #i Hartsc', au
cltorit !n Peru de &ulte ori, pentru a aGuta la asa&"larea
tuturor pieselor &ozaicului$ % 1ost nevoie de 4sirea de
instru&ente de &sur ultra&oderne #i e+tre& de scu&pe,
per&ise de va&, ne4ocieri cu diverse institute #i oa&eni
de #tiin) #i c'iar c'estiuni "anale, cu& ar 1i unde vor 1i
caza)i studen)ii$
Hucrul cel &ai ciudat este ur&torul2 ni&eni nu &ai
e1ectuase p(n atunci &surtori de c(&p &a4netic !n
Nazca nu &ai vor"esc de studii 4eoc'i&ice #i de
&surtori 4eoelectrice$ Pentru !nceput, ec'ipa a
investi4at supra1a)a de#ertului$ Tre"uia s se 4seasc ce
ele&ente #i &inerale sunt nor&ale !n zon$ .n zonele
acoperite cu 4run)e 1ine de nisip su1late de v(nt, nu&ite
7'a&adas8, ei au descoperit &an4an, potasiu, cupru, aur #i
adesea !n apropierea desenelor e+cavate lut2 &ateriile
pri&e pentru cera&ic$ Totu#i, ni&ic neo"i#nuit$
9untele retezat$
.n zona de#ertic de la Nazca, po)i vedea un &unte cu
aspect straniu, pe care l*a& nu&it 7&untele retezat8$
@vident, 4eolo4ii vd lucrurile di1erit$ Spun 7retezat8
pentru c nu are v(r1, doar o cul&e plat, care nu se
potrive#te cu niciunul dintre &un)ii din Gur$ To)i ace#tia se
ter&in cu un v(r1 ascu)it, cu& ne*a& #i a#tepta$ Pe l(n4
asta, supra1a)a 7&untelui retezat8 prezint o linie !n zi4*
za4, care poate 1i u#or recunoscut din aer$ %cest &unte cu
o linie !n zi4*za4 su" pista asociat lui & interesa !n &od
deose"it$ Nu se potrivea deloc cu 4enerala 7or4ie de
culte8$ .n partea sudic a pistei, c'iar pe acel &unte,
ar'eolo4ii descoperiser &ici construc)ii cu ziduri din
piatr$ %cestea au 1ost cate4orisite *cu& pare s 1ie
o"iceiul drept un soi de locuri cere&oniale$ 3intre toate
siturile de la Nazca, acesta era unul dintre cele &ai
i&portante, dar din ne1ericire ec'ipa interdisciplinar nu a
cptat per&isiunea de a lucra acolo$ %r'eolo4ul 4er&an
9ar=us Reindel de la Lonn, e+act acela#i care !n vara lui
200I anun)ase triu&1tor c liniile erau rutele unor
procesiuni, interzisese orice 1el de &surtori$ Nu po)i s
nu te !ntre"i2 ce &otive a avut s o 1ac/ O ec'ip de
oa&eni de #tiin) 4er&ani a venit !n Peru$ @i au lucrat
!&preun cu Tniversidad 0atolica din Hi&a #i un
reprezentant al Instituto Nacional de 0ultura #i au e1ectuat
&surtori pe platou$ ;i aveau per&ise$ 3e#i acele
&surtori au 1ost a"solut 1r consecin)e pentru loc #i nu
ar 1i produs nici o distru4ere pentru sol sau pentru orice
r&#i)e ar'eolo4ice, un ar'eolo4 4er&an a interzis
lucrul$ .i era 1ric de ce s*ar 1i putut &sura acolo/
3in 1ericire, !ntre"rile &ele nu se aplic e+clusiv
7&untelui retezat8, iar ec'ipa interna)ional de cercettori
pur #i si&plu a ales un punct de pornire di1erit$ @+istau
nere4ularit)i !n zon, !n special !n pistas #i !n Gurul lor/
0antitatea de 4eoelectricitate pe care te a#tep)i s o 4se#ti
depinde de capacitatea solului de a conduce electricitatea$
.ntr*o "aie plin de a"uri, este 1oarte u#or s 1ii
electrocutat &ortal$ 3ar !ntr*un de#ert uscat te*ai a#tepta la
o conductivitate destul de redus$ Pentru &surarea
4eoelectricit)ii, !n p&(nt sunt !n1ip)i electrozi, crora li
se aplic u#oare pulsuri de curent alternativ$ @lectrozii
sunt &uta)i de*a lun4ul pro1ilului solului, pas cu pas,
&sur(nd sc'i&"rile !n rezisten)a electric$ .n 1unc)ie de
distan)a dintre electrozi, rezisten)a electric poate 1i
&surat p(n la o ad(nci&e de c()iva &etri$ %ici s*au
descoperit pri&ele nere4ularit)i$
.n &od nor&al, este practic i&posi"il s e1ectuezi
ase&enea &surtori !n de#ert, din cauza aridit)ii e+tre&e
a solului #i a di1icult)ii de a introduce electricitatea !n sol,
asociat cu aceasta$ 3ar, &ul)u&it nou*introduselor
ec'ipa&ente aduse de ec'ip #i !&potriva tuturor
a#teptrilor, a& o")inut rezultate "une #i e+tre& de
detaliate$ %u descoperit c rezisten)a 4eoelectric a solului
nor&al era relativ redus, co&parativ cu cea a 4eo4li1elor$
Lrusc asta se !nt(&pla la captul uneia dintre pistas, ca
#i al uneia dintre lineas &surtorile sar din scal,
dep#ind valorile nor&ale cu un 1actor de peste o &ie$
5ede)i acest lucru !n zonele !ntunecate din ta"ele$ .n zona
nu&it 7%rea NA8, au 4sit "enzi cu o rezisten) electric
e+tre& de !nalt, &surat !n apropiere sau de*a lun4ul
&ar4inii pistei$ .n 7Pa&pa del 0alendario8, &a+i&ul
rezisten)ei electrice se a1l la doi &etri ad(nci&e$ %u 1ost
&surate puternice ano&alii electrice #i !n alte loca)ii$
0auza acestora este necunoscut$
3ar sta)iP Povestea e tot &ai interesant$ He pusese&
!ntre"ri despre c(&purile &a4netice din diverse puncte$
Laza de re1erin) pentru &surtorile 4eo&a4netice este
c(&pul &a4netic propriu al P&(ntului$ Pentru a e1ectua
&surtori, e nevoie de un &a4neto&etru cu cesiu$
Rezultatele de la Nazca au artat i&portante di1eren)e
!ntre diverse lineas #i solul neatins din Gurul lor$ .n 7Pa&pa
del 0alendario8, ec'ipa a descoperit o verita"il re)ea de
ano&alii &a4netice, !n interiorul uneia dintre pistas$
Petele al"e din 1oto4ra1ie reprezint concentra)ii 'i&erice
ale unor i&posi"ilit)i &a4netice$ %cestea erau at(t de
ne"une#ti, !nc(t aparatul nu &ai era capa"il s a1i#eze
rezultatele erau deGa !n a1ara scaleiP Noarte ciudat$
.n zona topo4ra1iat, 7%rea P28 JSacra&entoK, au
aprut noi ano&alii electrice !n Gurul #i su" liniile !n zi4*
za4$ 3e#i ar'eolo4ul dr$ Reindel interzisese orice
&surtori e1ectuate pe 7&untele retezat8, ec'ipa
interdisciplinar a reu#it totu#i s o")in &surtori !n
dou puncte$ .n apropierea liniei !n zi4*za4, c'iar la
s1(r#itul por)iunii de sud*vest, au 1ost descoperite ano&alii
electrice care se potrivesc e+act cu 1or&a liniei zi4*z(4ate
!ns#i$ 0'iar a#a/ Ni&ic special la Nazca/ 3oar o
4r&ad de dru&uri pentru procesiuni/
Pista care aduce cu o pist de aterizare de pe v(r1ul
7&untelui retezat8 nu acoper !ntre4ul platou$ 3e a&"ele
pr)i ale pistei se a1l &ar4ini care se intersecteaz !n
nu&eroase locuri cu liniile !n zi4*za4$ 0ol)urile acestor
zi4*za4uri se 4sesc acolo unde solul s*a crpat$ @+ist, de
ase&enea, "razde de &oloz, care se datoreaz ploilor
rare, dar toren)iale, c(nd sunt$ .n &od lo4ic apa de ploaie
tre"uie s 1i curs direct peste liniiile !n zi4*za4, pentru a
crea un r(u de*a lun4ul &ar4ini platoului, care a dus cu el
&olozul$ Noto4ra1iile o arat clar$ 3e ce !n nu&ele
s1(ntului %ta'ualpaP
- Nu au disprut #i liniile !n zi4*za4/
0analele de eroziune care se !ntind de la &ar4inile
platoului spre locurile &ai Goase au l)i&i de peste un
&etru$ Tre"uie s 1i plouat cu 4leata, cu cisternaP Pe acest
7&unte retezat\, cu pista lui #i cu liniile !n zi4*za4, acolo
unde s*a colectat apa !nainte de a se rosto4oli la vale, ar 1i
tre"uit s se 4seasc ni&ic altceva dec(t resturi de
eroziune$ 3ar 1oto4ra1iile arat contrariul$ 9ai &ult,
ec'ipa a 1ost !n &sur s &soare #i aici ano&alii
&a4netice clare ca lu&ina zilei$ Ha s1(r#itul Jsau poate
!nceputul/K pistei, a 1ost descoperit o &ic cldire
dreptun4'iular, lat de ca& doi &etri #i lun4 de pu)in
peste trei &etri$ Ha vre&ea descoperirii ar'eolo4ice,
zidurile care &ai r&seser aveau o !nl)i&e de 92 de
centi&etri$ 0on1or& cu ideea de cult, aceasta nu putea 1i
dec(t un loc s1(nt2 un loc !n care pelerinii veneau sau !n
care preo)ii !#i e1ectuau cere&oniile$ 3e ce nu !#i pune
ni&eni !ntre"area2 ce 1el de cere&onii/ ;i !ntre"area
supli&entar2 de ce la !nceputul Jsau s1(r#itulK unei pista,
din c(te locuri sunt/ 0e este at(t de interesant aici, !nc(t ei
au si&)it nevoia sau au )inut s vad/
Hucruri ce nu prea sunt ce par a 1i:
0 tot a& aGuns aici, a# dori s li&pezesc o alt
prostie pe care o pute)i citi !n literatura #tiin)i1ic anu&e,
c ar 1i 1oarte si&plu s construe#ti lineas #i pistas$ %utorii
sus)in c soarele a "tut de#ertul ti&p de &ii de ani #i prin
ur&are supra1a)a este de un &aroniu &ai !nc'is dec(t
stratul de dedesu"t$ Nu tre"uie dec(t s z4(ndre#ti pu)in
solul, s !ndeprtezi c(teva pietre #i ceva nisip #i voilbP
- Se ive)te stratul &ai desc'is la culoare$ 3a, e+ist
anu&ite locuri !n care asta &er4e> a& !ncercat eu !nsu&i$
3ar !n alte locuri este i&posi"il$ 3ac 7&untele retezat8 a
aprut printr*un si&plu proces de z4(riere a supra1e)ei,
atunci linia !n zi4*za4, care se 4se#te su" pista, tre"uie s
1i 1ost #i ea 7z4(riat8$ 0ul&ile de &ar4ine care !nso)esc
pista de a&"ele pr)i ar 1i tre"uit s ai" aceea#i culoare$
3ar nu au$ Tot &ai crede)i c sunt rute de procesiune/
3ar !n Nazca #i !n Gur lucrurile nu sunt pe c(t de
naturale ar tre"ui s 1ie, sau cel pu)in a#a ar dori s ne 1ac
s crede& savan)ii cu vor"a &ieroas$ 3ac v a&inti)i,
a& pus #i !ntre"area despre v(rsta pistelor din 7Pa&pa San
I4natio8 J%rea FK$ %ici, dou pistas se intersecteaz #i se
suprapun la un capt$ @c'ipa de cercetare a 1ost !n &sur
s con1ir&e c pista care apare la st(n4a 1oto4ra1iei de la
pa4ina de &ai sus este &ult &ai vec'e dec(t cea din
dreapta$
%cest rezultat nu ne spune dec(t c una dintre ele este
&ai vec'e dec(t cealalt, dar nu #i c(t sunt ele de vec'i$ ;i
totu#i, !ntre4ul cult Nazca s*i spune& cult car4o Jcultul
i&ita)ieiK tre"uie oricu& s 1ie &ult &ai vec'i dec(t
sus)in ar'eolo4ii$ 3e ce/ Pentru c &ulte dintre pistas #i
lineas de la supra1a) practic nu se &ai pot discerne, ci se
a1l su" supra1a)a pietri#ului$
3eci, ni&ic neo"i#nuit la Nazca/ 0e zice)i de
ele&entele c'i&ice/ 0u& ne a#tepta&, ec'ipa de
cercetare a descoperit toate ele&entele o"i#nuite$ 3ar c(nd
s*a aGuns la arsenic, acul a srit direct la captul scalei$
0oncentra)ia de arsenic din unele locuri este de C0 p(n la
CI ori &ai &are dec(t ar 1i tre"uit s 1ie$
0'estia asta este 1oarte otrvitoareP 3e ce ar vrea
cineva s 1oloseasc arsenic/ %stzi, el se a&estec cu
aliaGe de plu&", pentru a le &ri consisten)a$ @ste 1olosit
#i !n te'nolo4ia se&iconductorilor #i !n electronic, unde,
su" 1or&a arsenurii de 4aliu JGa%sK, Goac un rol
i&portant !n producerea de co&ponente de !nalt
1recven), cu& ar 1i circuitele inte4rate #i circuite lo4ice
pentru co&puter$ %rsenicul apare #i !n 1otodiode #i diode
laser$
0oncentra)ia de arsenic !n punctele de &surare este
!n &od evident &ult prea &are$ Nu se potrive#te deloc cu
&ediile 4enerale ale altor ele&ente din zona NazcaWPalpa$
?erstin Hartsc', doctor !n 4eolo4ie, a re&arcat #i alt
lucru interesant$ Pe Pana&ericana, autostrada care duce de
la Hi&a p(n !n 0'ile #i care traverseaz platoul Nazca,
!ntre 4r&ezile &aronii de &oloz se vd #i &ai &ulte
straturi desc'ise la culoare$ %cestea sunt vizi"ile 1r
pro"le&e &ai ales pe !nl)i&ile Sacra&ento #i dincolo de
&ica #coal din Ilipata$ 0e sunt ele/ .n ti&pul pri&ei &ele
vizite la Nazca, a& e+tras pu)in su"stan) al", care
a&intea de sare, 1olosind un "ricea4> a& dus*o la 'otel #i
a& !ncercat s o dizolv !n ap 1ier"inte #i rece$ Nr
succes$ Oa&enii de #tiin) au e1ectuat o analiz, art(nd c
este !n propor)ie de I0 la sut un &aterial a&or1, 1r
ur& de ar4il$ O analiz ulterioar, 1olosind un
&icroscop electronic cu "aleiaG, a scos !n eviden)
structuri de tip sticl, care apar !n &od nor&al doar c(nd
&aterialul este rcit rapid dup o te&peratur e+tre& de
!nalt$ 0u& e posi"il a#a ceva/ 3oar nu &ai e+ist nici un
&ister !n Nazca:
@c'ipa de cercetare 4er&ano*peruvian #i*a sintetizat
descoperirile !ntr*un raport #tiin)i1ic, care a tras
ur&toarele concluzii2
C$ Rezultatele &surtorilor &a4netice au artat o
di1eren) net !ntre lineas #i pistas #i zona neatins din Gur$
2$ 9surtorile 4eoelectrice au scos !n eviden)
li&pede ni#te ano&alii la p(n la doi &etri su" 4eo*4li1e$
B$ 9ediul 4eolo4ic din zona NazcaWPalpa este
caracterizat de depozite localizate de arsenic de !nalt
concentra)ie$
A$ H(n4 anu&ite 4ro'oti#uri, s*a descoperit un
&aterial al" const(nd !n principal din sticl$ Ori4inea
acestui &aterial nu a putut 1i e+plicat$
0(t de si&pl #i neco&plicat este lu&ea din punct de
vedere ar'eolo4icP Ni&ic &isterios/ Totul este e+plicat/
%cu& &ii de ani, locuitorii din re4iune au construit uria#e
rute de procesiune pentru a*#i cinsti zeii$ LuunP Nu a&
ni&ic !&potriva acestei teorii$ 0'iar au e+istat rute de
procesiuneP 3ar, #i este un 7dar8 uria#, cele &ai "une
dintre pistas din Nazca #i Palpa pornesc #i se s1(r#esc:
Nicieri$ ;i unde sunt dru&urile care ar tre"ui s duc
spre aceste rute pentru procesiuni/ Sau credincio#ii au
z"urat p(n acolo/ Greu de crezut$ 0u& reu#e#te ruta
pentru procesiuni s &ear4 dreapt ca a)a, c'iar #i pe
versantul &untelui/ ;i ce 1el de zei erau venera)i aici/
Pentru ce 1el de zei scriGele#ti pe p&(nt si&"oluri care
cu doar c(teva e+cep)ii sunt vizi"ile doar din aer/ %cu&
!n)ele4e)i ta"loul de ansa&"lu/
0ei care nu sunt 1a&iliariza)i cu strvec'ea literatur
indian, !n care sunt descrise diverse ve'icule z"urtoare
*nu&ite 5i&ana> cei care nu #tiu ni&ic despre carul
z"urtor al re4elui Solo&on> cei care nu au 'a"ar despre
naveta spa)ial descris de @ze=iel> cei care nu au auzit
niciodat de 7perlele din cer8 ti"etane sau de 7"rcile
zeilor8 din @4ipt, ar tre"ui s a#tepte !nainte de a tra4e o
concluzie 1inal !n privin)a platoului Nazca$ Ni&eni nu ar
tre"ui s e&it Gudec)i de1initive despre un lucru at(t de
&isterios #i de &inunat ca Nazca> &ai devre&e sau &ai
t(rziu, aceste Gudec)i se vor dovedi a"surde$ .n s1(r#it,
doar ca s &ai lini#tesc dintele pe care !l a& pentru
deni4ratori2 nu a& scris !n niciuna dintre cr)ile &ele c
e+tratere#trii ar 1i construit 7piste de aterizare8 la Nazca,
sau c locul ar 1i un soi de 7port spa)ial8P
70ei care nu pot s atace 4(ndul, !l atac pe 4(nditor$8
SNcR;IT