Sunteți pe pagina 1din 6

Cu sprijinul Guvernului Olandei, familia inginerului Petre Eremia realiza n anul 2005, la Lacu

Rezi, lng! "nsur!#ei, primele 5 $a de livad! n sistem super intensiv% "n 200&, livada avea s! se
e'tind! la (0 $a% "n c)ntractul prin care *eneficiarul a primit f)ndurile, neram*ursa*ile, erau trecute
d)u! clauze+ acesta tre*uia s! implementeze n R)mnia te$n)l)gia )landez! ,i s! preg!teasc! ,i
alte unit!#i pentru nfiin#area un)r livezi super intensive m)derne%
-st!zi, dup! cinci ani de la acel m)ment, inginerul Eremia afirm! cu t)at! c)nvingerea c! nfin#area
de n)i livezi tre*uie s! urmeze ,i n R)mnia calea pe care au p)rnit p)micult)rii din .estul
Eur)pei, aceea a livezil)r super/intensive% 0umnealui ,i/a pr)pus ca, printr/) suit! de artic)le, s!
prezinte n revista n)astr! etapele de realizare a acestui tip de livad! ,i te$n)l)gia aplicat!% Este
v)r*a de prezentarea un)r n)ut!#i te$n)l)gice pe care p)micult)rii n),tri nici nu le *!nuiau pn!
mai ieri% 1pecialistul se )*lig! s! r!spund! tutur)r ntre*!ril)r ,i nel!muriril)r cel)r care v)r s!
realizeze ) livad! de tip eur)pean%
P)rtalt)i ,i s)iuri pentru m!r, cire,, prun, cais, piersic
0ac! pn! n urm! cu cinci ani se v)r*ea de livezi superintensive numai la specia m!r, acum e'ist!
material s!dit)r ,i te$n)l)gie pentru t)ate speciile p)mic)le val)r)ase% 0at)rit! acestui material,
fructele )*#inute n livezile n)astre c)ncureaz! de la egal la egal cu cele din Grecia, 2urcia, 3talia,
1pania, C$ile ,i C$ina att ca m)ment de apari#ie ,i calitate ct ,i ca p)si*ilit!#i de val)rificare%
0up! cum se ,tie, p)rtalt)ii determin! dimensiunile tulpinil)r, c)letului, trunc$iului, c)r)anei ,i
r!d!cinii, precum ,i sistemul de ramifica#ie, capacitatea de r)dire ,i m)mentul intr!rii pe r)d,
rezisten#a la *)li ,i d!un!t)ri, m!rimea ,i calitatea fructului% "n ultimii ani
s/au realizat pentru fiecare specie cl)ne care transmit calit!#ile enumerate%
4!r
La specia m!r p)rtalt)iul 4& este de departe singurul rec)mandat, acesta fiind nl)cuit mai n)u
d)ar de cl)na 4& 255(, realizat! n Olanda, ,i care s/a e'tins n t)at! Eur)pa% 0e aceea nu tre*uie
s! accepta#i un material alt)it pe alt p)rt pentru c! numai a,a pute#i )*#ine nc! din al d)ilea an peste
20 t)ne de fructe e'tra la $ectar%
La specia m!r, cele mai c!utate s)iuri sunt cele din grupa Gala de la care rec)lt!m n luna august 65
/55 t7$a, s)iurile Pin)va, G)lden 0elici)s Reiders, de la care rec)lt!m n partea a d)ua a lunii
)ct)m*rie numai fructe de c)nsum, mari, de 2(0/250 grame, ,i )*#inem ) pr)duc#ie de 50/80 t7$a9
la s)iurile :uji ,i 3dared rec)lt!m n luna n)iem*rie (0/;00 t7$a% 0esigur, mai sunt ,i alte s)iuri
val)r)ase precum 3)nag)red, Els$)f, <rae*urn, Elstar f)arte apreciate calitativ, dar cu pr)*leme n
ceea ce prive,te tratamentele ,i peri)dicitatea%
Cire,
Pentru specia cire,, cel mai val)r)s p)rtalt)i este G31EL- 5, selec#i)nat n Germania% -cesta se afl!
su* pr)tec#ie ,i se vinde numai cu licen#!% 0ar nu mai pu#in val)r)ase ,i mult mai r!spndite sunt ,i
P =L C , 4->4- ;6 13 ?0 C-< ? 13 ;;%
0ac! p)rtalt)iul imprim! p)mului ) alur! mai pu#in vigur)as!, s)iurile n sc$im* sunt vigur)ase,
dau pr)duc#ii mari ,i fructe cu diametrul de 28/52 mm% Printre s)iurile cu rec)ltare timpurie
apreciate sunt <% <urlat, 4arc$ant, iar cu rec)ltare la mijl)cul lunii iunie @)rdia ,i 2ec$l)van% Cel
mai val)r)s este s)iul Regina, cu rec)ltare trzie%
Prun, cais ,i piersic
P)rtalt)ii pentru speciile prun, cais ,i piersic au ev)luat n ultimul timp n sensul mic,)r!rii vig)rii
spre su* mijl)ciu% La )ra actual!, cele mai *une sunt 12% ABL3EC, 43RO<OL-C 2&C, 31=2-R-
13 G: ?((% Bnele dintre ele sunt su* licen#!, dar p)t fi g!site n t)ate pepinierele c)nsacrate, mai
pu#in n #ara n)astr!%
Cele mai val)r)ase s)iuri de prun sunt Au*ileu, Opal, .ict)ria ,i Prezident% La specia cais cele mai
apreciate sunt cele create n :ran#a, grupele Carming) ,i 2)m% La piersic s)iuri val)r)ase g!sim n
3talia ,i :ran#a, crea#ii cu care ne delect!m ca fructe de imp)rt n lunile iulie/septem*rie%
0e,i este f)arte greu s! d!m re#ete, v/am rec)mandat numai s)iuri de ultim! genera#ie ,i am
ncercat s! v! c)nvingem c! am f!cut cea mai *un! alegere, lucru d)vedit de pr)duc#iile )*#inute n
livada n)astr! de la Lacu Rezi%
O pr)*lem! esen#ial! r!mne ns! alegerea s)iuril)r ,i gruparea l)r n parcele pe fiecare specie n
parte% La specia m!r, de e'emplu, s)iul G)lden asigur! p)lenul pentru s)iurile aut) sterile, dar
putem veni n c)mpletare ,i cu intr)ducerea n cultur! a un)r meri dec)rativi pentru s)iurile Gala ,i
Pin)va% La specia prun s)iurile alese se p)lenizeaz! ntre ele, iar caisul ,i piersicul sunt specii
aut)fertile% Pr)*leme avem la specia cire,, p)lenul fiind asigurat ntre s)iuri cu nfl)rire simultan!,
m)tiv pentru care suntem )*liga#i s! #inem permanent leg!tura cu pepinierele, de la alt)it ,i pn! la
livrarea p)mil)r%
0r% ing% Eremia PE2RE
RE.312- LB4E- 1-2BLB3, CR%2, ;?/5; 3-CB-R3E 20;0
Preg!tiri pentru nfiin#area planta#iei
"nfiin#area de livezi superintensive n ferme particulare pretinde preg!tiri de)se*it de minu#i)ase ,i
temeinice% Pentru c! investi#iile n astfel de planta#ii p)t fi de )rdinul a sute de mii de eur) nu ne
putem permite s! nu respect!m unele aspecte ce #in de densitatea p)mil)r, iriga#ii, mijl)ace de
sus#inere, utilaje, te$n)l)gie ,i ) val)rificare superi)ar! a pr)duc#iei astfel nct, n func#ie de
specie, s! putem am)rtiza investi#ia n 6/8 ani% Putem s! afirm!m cu curaj c! livezile superintensive
sunt ) adev!rat! fa*ric! de f!cut *ani, dar ele cer ,i sacrificii din partea cel)r care se $)t!r!sc s! le
nfiin#eze ,i care, indiferent de m!rimea fermei, sunt nev)i#i s!/,i sc$im*e stilul de via#!% Ce p)m
cerem pepiniereiD 0)resc s! detaliez pu#in acest aspect, de)arece el reprezint! prima c)ndi#ie pentru
reu,ita planta#iei%
2ipul de p)m f)l)sit pentru specia m!r este cel de tip @nipp, cu trunc$iul nn)it% -cesta reprezint! )
m*inare a avantajel)r p)mil)r de un an ,i a cel)r de d)i ani% 2runc$iul este de d)i ani, iar treimea
superi)ar! a lui de un an ,i se realizeaz! n pepinier! n anul al d)ilea% Pe a' avem c)r)ana f)arte
*ine dezv)ltat!, f)rmat! din 6/? l!stari anticipa#i purt!t)ri de muguri de r)d din primul an dup!
plantare% La ace,ti p)mi r!d!cina este n vrst! de trei ani, rap)rtul de dezv)ltare c)r)an!/r!d!cin!
nclinnd u,)r n fav)area celei din urm!% -cest tip de p)m este u,)r de plantat, cu un pr)cent de
prindere de ;00E ,i nu necesit! niciun fel de t!ieri n primul an% C)ndi#ia esen#ial! este ca el s! fie
irigat ,i fertilizat zilnic, practic $r!nit n sistem $idr)p)nic cu 2/8 l ap! ,i 0,;2 grame C zi7p)m de la
data plant!rii pn! n luna )ct)m*rie%
Pentru cire,, prun, cais ,i piersic cel mai f)l)sit p)m este cel de tip <ranc$ed% Este un p)m de un an
cu ramuri anticipate, a c!rui c)r)an! se f)rmeaz! t)t n pepinier! prin p!strarea l!staril)r ce se
f)rmeaz! la peste 60 cm% Cnd p)mul este realizat, partea de p)rtalt)i a trunc$iului ,i sistemul
radicular au vrsta de 5 ani, iar cea Fn)*il!G, de deasupra l)cului de alt)ire, este de un an% P)mii de
un an cu c)r)ana *ine ramificat!, garnisit! cu ramuri de )rdinul d)i ,i nc!rcate cu f)rma#iuni de
r)d pr)duc deja n anul plant!rii% 0e mai *ine de 20 ani s/a trecut la pr)ducerea p)mil)r in vitr),
unde se realizeaz! acela,i tip de p)m, dar li*er de *)li ,i d!un!t)ri, f)arte unif)rmi ca tulpin!%
Livrarea l)r se face n anul urm!t)r alt)irii, dar ,i n acela,i an, n g$ivece%
-specte esen#iale nainte de plantare
"nainte de a prezenta te$n)l)giile de nfiin#are aplicate la ferma de la Lacu Rezi H "nsur!#ei, tre*uie
f!cute cteva preciz!ri c)mune cel)r cinci specii prezentate pn! acum, m!r ,cais, prun, piersic ,i
cire,% -legerea terenului nu este restrictiv!, s)lul fiind d)ar sup)rtul p)mului% Plantarea se p)ate
face n gr)pi mici de 50750750 cm, dar ,i la suprafa#a s)lului, caz n care, dup! plantare, p)mii se
mu,ur)iesc% 2erenul se ar! la 50 cm, se niveleaz!, avnd grij! ca apa s! nu *!lteasc!% "nainte de
plantare are l)c pic$etatul% O c)ndi#ie )*ligat)rie este asigurarea sursei de ap! ,i de aceea rec)mand
s! nu v! aventura#i dac! nu ave#i asigurat! fertirigarea% Cu insist!m asupra lucr!ril)r de desfundat,
scarificat sau asupra aplic!rii ngr!,!mintel)r de *az! pentru c! nu este cazul%
Grija principal! tre*uie s! ) c)nstituie alegerea s)iuril)r, plantarea, dar mai ales te$n)l)gia de dup!
plantare, care difer! c)mplet de cea aplicat! n livezile clasice% -ceasta urm!re,te realizarea
spa#iului vital pentru fiecare specie, fapt ce va permite mecanizarea t)tal! a lucr!ril)r s)lului H de
str)pit, fertirigat H ,i n pr)p)r#ie sp)rit! a cel)r care se fac la c)r)an!, precum ,i a rec)ltatului%
Plantarea se face numai prim!vara de)arece p)mii au r!d!cini superficiale, cele pe p)rt vegetativ
fiind sensi*ile la ger ,i care n c)ndi#iile #!rii n)astre p)t degera% "n primul an r!d!cinile cresc cel
mai mult ,i pn! vine iarna sunt preg!tite ,i pentru clima n)astr!%
0r% ing% Petre Eremia
RE.312- LB4E- 1-2BLB3 CR% 6, ;?/28 :E<RB-R3E 20;0
-,a cum am mai spus nc! din numerele trecute, pe lng! asigurarea sursei de ap!, )*ligat)riu ntr/)
livad! super intensiv! este sistemul de sus#inere, de)arece p)mii se planteaz! superficial, iar
r!d!cinile v)r fi situate ntr/) z)n! n care p!mntul se usuc! n cteva )re% -,adar, nainte de a v!
prezenta te$n)l)gia de cultur! pentru fiecare an ,i specie, este necesar s! vedem cum se realizeaz!
sistemul de sus#inere ,i cel de fertirigare%
Ca ,i sistemul de iriga#ie prin picurare, asigurarea cu mijl)ace de sus#inere se realizeaz! nainte de
plantarea p)mil)r% Bn sistem de sus#inere *ine realizat dureaz! ,i ;00 de aniI 1peciile se p)t
sc$im*a la ;5/20 de ani ) dat!, replantarea fiind dictat! de sc!derea pr)duc#iei ca ,i de sc$im*!rile
din pia#!, dar sistemul de sus#inere r!mne pe l)c% -cesta difer! n func#ie de necesitatea de d)tare a
livezii cu plas! antigrindin!%
2ipul de c)r)an! ,i spa#iul vital
-m realizat ) livad! n mijl)cul <!r!ganului, dar cu ap! asigurat! ,i f)r#! de munc! pe care am
calificat/) n)i, reu,ind s! strnim uimirea c)nsultan#il)r n),tri din Olanda ,i 3talia%
-cum, ajun,i n al cincilea an de pr)duc#ie, realiz!m cantit!#i de ?0 t7$a de mere, ;2 t7$a la cire,e ,i
peste 20 t7$a de prune% 4a'imul de pr)ductivitate l v)m atinge ns! n cel de/al ,aptelea an% 2)ate
fructele )*#inute n livada de la Lacu Rezi sunt calitate e'tra, destinate c)nsumului n stare
pr)asp!t!, pentru c! la ) asemenea investi#ie nu ne permitem s! pr)ducem pentru industrie%
Bn p)m Fec$ili*ratG
Pentru livezile superintensive de m!r, cire,, prun, cais ,i piersic, cea mai p)trivit! f)rm! de c)r)an!
este fusul su*#ire, care se caracterizeaz! prin urm!t)rii parametri+
/ n!l#imea punctului de alt)ire deasupra s)lului este la ;0 cm pentru prun, ;5 cm pentru cire,, cais
,i piersic ,i 20 cm pentru m!r, reprezentnd ) c)ndi#ie imp)rtant! pentru vig)area viit)rului p)m ,i
asigurarea cre,terii unif)rme ,i la aceea,i n!l#ime a a'ului9
/ n!l#imea trunc$iului este de 60 cm, urmeaz! un trunc$i ntinerit pe lungimea de 20 cm,
c)ntinuat cu ?/8 l!stari anticipa#i care f)rmeaz! viit)rul sc$elet, care este r)tund sau dispus n
direc#ia rndului de p)mi9
/ de j)s n sus, gr)simea ,i lungimea ramuril)r de sc$elet scad+ sunt minimum 5 j)s, ap)i,
repartizate unif)rm, descresc ca lungime, lund f)rma de triung$i is)scel%
P)mul are a,adar ) m!rime mai uman!% Este tipul de p)m ec$ili*rat att interi)r, fizi)l)gic, dar
arm)ni)s ,i n e'teri)r dat)rit! dimensiunii mici% 1istemul este accesi*il )c$iului% L!starii lungi j)s,
scur#i la mijl)c ,i sus se r!spndesc ec$ili*rat att n adncime ct ,i n n!l#ime% Eventualele
nereguli n f)rmarea c)r)anei se c)recteaz! anual, prin t!ieri e'trem de limitate%
:)rmarea ,i ntre#inerea acestui tip de p)m este determinat! n cea mai mare m!sur! de f)l)sirea la
plantare numai a p)mil)r de tip @nip H cu trunc$i nn)it )*ligat)riu pentru t)ate speciile H ,i, f!r! a
fi ) regul!, de p)mi tip <ranc$ed H de un an cu ramuri anticipate%
1pa#iul vital de nutri#ie
Brm!t)rul lucru la care tre*uie s! ne gndim este acela de a/i asigura un spa#iu vital de nutri#ie care
va fi acela,i pentru t)ate s)iurile ,i diferit numai ntre specii% Cercet!rile din ultimii 2/5 ani
rec)mand! spa#iul vital ,i distan#ele de plantare cele mai ec)n)mice, astfel+
/ pentru specia m!r, distan#a ntre rnduri tre*uie s! fie de 5,25 m ,i un metru pe rnd, deci un spa#iu
vital de 5,25 mp sau 5%;00 p)mi la $ectar9
/ pentru prun, distan#ele sunt de 6 m7;,(5 m, adic! un num!r de ;%650 de p)mi la $ectar9
/ pentru cire,, spa#iul vital tre*uie s! m!s)are ? mp ,i se asigur! prin distan#ele de 6 m ntre rnduri
,i de ;,5 ntre p)mi pe rnd, ceea ce nseamn! un num!r de ;%??? p)mi7$ectar9
/ pentru piersic, n c)ndi#iile te$n)l)giei actuale v)m planta t)t ;%??? p)mi7$a, deci la distan#e de
67;,5 m, cu asigurarea unui spa#iu vital de ? mp9
/ la cais, n func#ie de actualii p)rtalt)i, se asigur! un spa#iu vital de 8 mp, iar p)mii se planteaz! la
672 m, cu ) densitate de ;%250 p)mi7$ectar%
0ac! n urm!t)rii cinci ani am reu,i s! plant!m la nivel na#i)nal m!car ;0%000 $a n acest sistem,
atunci c)ncuren#a ar putea fi sc)as! de pe pia#a n)astr!% Pentru c! n aceste livezi e'ist! siguran#a
nec)ndi#i)nat! a pr)duc#iei ,i nu s)c)tim gre,it dac! v)m c$eltui pentru nfiin#area unui $ectar de
livad! ntre ;0%000 ,i 50%000 J, iar anual, pentru ntre#inere, ntre 5%000 ,i ;0%000 J% 2)ate
c$eltuielile v)r fi repede recuperate, iar livada va pr)duce mult ,i ec)n)mic minimum ;5 ani%
0ar ca s! se ntmple acest lucru tre*uie s! urm!rim cu aten#ie ndeplinirea mai mult)r c)ndi#ii%
Pentru nceput alegem, a,a cum am sta*ilit nc! din num!rul trecut, p)rtalt)i de vig)are mic!, cu
punctul de alt)ire realizat ct mai sus%
"n num!rul viit)r v)m c)ntinua cu preciz!ri privind plantarea, mijl)acele de sus#inere ,i irigatul%
1istemul de sus#inere a p)mil)r
Pentru nceput ne v)m referi la sistemul f!r! plas!% -cesta tre*uie realizat cu spalieri din *et)n, pe
t)ate rndurileI Lungimea cea mai indicat! pentru un rnd este de 200 m ,i c)respunde unui sistem
de fertirigare eficient n e'pl)atare, dar ,i unui randament ridicat al utilajel)r de str)pit ,i de lucrat
s)lul, iar ntre rnduri )fer! ) pr)ductivitate sp)rit! la rec)ltat ,i evacuat pr)duc#ia% Cu se
rec)mand! rnduri mai mici de ;00 m, care du*leaz! unele c$eltuieli cu lucr!rile mecanice ,i le
cresc pe cele cu fertirigarea%
La cap!tul rnduril)r se pun stlpi de & cm gr)sime ,i de 5,( m lungime, iar pe rnd, din 8 n 8 m,
stlpi cu pr)fil de ( cm, lungi de 5,5 m% -ce,tia sunt realiza#i prin prec)mprimare ,i prezint! ;2
srme ca arm!tur!% 1tlpul de cap!t se ngr)ap! aplecat, la ; m adncime, iar cei intermediari la (0
cm adncime n p)zi#ie perfect vertical!% Cei de la capete se prind cu anc)re speciale fi'ate la ; m
adncime, cu ,uf! ,i *rid! special! pe stlp% <rida va fi la 2,5 m n!l#ime%
Plantarea stlpil)r este precedat! de pic$etare, respectnd distan#ele rec)mandate fiec!rei specii% La
specia m!r, cun)scnd m)dul de fructificare pe vrfurile ml!di#el)r ,i ale nuielu,el)r, )*ligat)riu se
pune, la fiecare p)m un pil)n din *amus cu diametrul de 26/2? mm ,i lung de 5 m, astfel nct s! fie
prins 20/50 cm de srma de sus% P)mul va fi fi'at de *am*us cu 2/5 leg!turi, iar furtunul pentru
fertirigare se pune la n!l#ime%
La specia m!r putem r!mne numai cu ) singur! srm! care se pune la n!l#imea de 60 cm dac! nu
vrem ca furtunul de fertirigare s! fie pe s)l, pentru a putea lucra mecanizat pe rnduri% Pentru cire,,
prun, cais ,i piersic nu se pune *am*us, dar se v)r pune trei srme prima la 60 cm, a d)ua la ;20 cm
,i a treia pentru rigidizare la 2%5 m%
0e prima srm! se fi'eaz! p)mul, iar pe a d)ua ,i a treia se dirijeaz! l!starii, lucrare care se face n
primul an, diferit n func#ie de specie% 1rmele sunt prinse de stlpii intermediari cu *ride speciale
din srm! de 25 mm, iar p)mii se leag! numai cu furtun din plastic gr)s de 6/? mm% Este interzis s!
se lege cu altfel de material, de)arece leg!tura r!mne ct vegeteaz! p)mul% Cu t)t cu man)per!,
mijl)acele de sus#inere c)st! circa ?%500 J7 $a%
O investi#ie necesar!
0ac! d)rim s! punem ,i plas! antigrindin! stlpii v)r fi mai lungi ,i mai gr),i, cei de la capete de
;2 cm, cei de mijl)c de & cm cu lungimea de 6,( m, respectiv 6,5 m, cu intr)ducerea l)r ; m n s)l%
Plasa are un m)ntaj special, iarna se ruleaz! pe lungimea rndului ,i prim!vara se trage pe interval
dup! ce 80E din fl)ri s/au p)lenizat, dar nu mai devreme, pentru a permite al*inel)r s! p)lenizeze%
"n acest caz, pre#ul investi#iei ajunge la circa ;2%000 J7$a%
-m prezentat un sistem m)dern, singurul f)l)sit n fermele din Olanda ,i 3talia la )ra actual!% La
n)i, pentru nceput putem f)l)si stlpi de lemn, de preferat pin, stejar, salcm, lemn care tre*uie s!
fie cur!#at ,i ars pe ;,5 m ,i care se m)nteaz! dup! acela,i sistem ar!tat mai sus% Pre#ul nu va sc!dea
mult, dar v)m da de lucru muncit)ril)r din ferm! n peri)ada de iarn!%
:ertirigarea, ) c)ndi#ie )*ligat)rie
"n livezile superintensive irigarea este )*ligat)rie de)arece p)mii au nev)ie de un c)nsum
permanent de ap! ,i de su*stan#e $r!nit)are% O c)ndi#ie )*ligat)rie este, a,adar, asigurarea sursei de
ap!, f!r! de care nu v! rec)mand s! nfiin#a#i ) planta#ie superintensiv!% C)nsumul de ap! tre*uie s!
fie unif)rm, zilnic, repartizat c$iar pe )re, lucru care se p)ate realiza numai cu sistemul de iriga#ii
prin picurare% Cu ajut)rul acestuia, v)m putea asigura fiec!rui p)m ntre 2 ,i 8 litri de ap!7zi, n
d)u! reprize H diminea#a ,i seara%
Ce tre*uie s! cerem pr)iectantuluiD
Bn alt lucru de care tre*uie s! #inem seama este acela c! sistemul radicular se dezv)lt! )riz)ntal pe
direc#ia c)r)anei, z)na activ! fiind de pn! la 20 cm% 0in acest m)tiv, umezirea s)lului tre*uie s! se
realizeze ntr/) *and! c)ntinu!, lat! de 60 cm% 0istan#a dintre picur!t)are va tre*ui s! fie de 60 cm,
iar de*itul fiec!rui picur!t)r de minimum ;,5 litri pe )r!, indiferent de num!rul de p)mi la $ectar%
Prin dimensi)narea l!rgimii furtunului Kde preferat ;5/20 mL avem n vedere c! tre*uie s! putem
iriga rndul de p)mi lung de 200 m, f)l)sind ;/2 $idran#i la fiecare parcel! n func#ie de suprafa#a
pr)iectat!%
-rgumente ec)n)mice
-,a cum ar!tam n artic)lele anteri)are, f)l)sind irigarea prin picurare c)nsumul de ap! este mic%
Bn simplu calcul ne p)ate c)nvinge de acest lucru% 4!rul, care este cel mai mare c)nsumat)r de
ap!, avnd un c)nsum ridicat timp de ;50 de zile, utilizeaz! ma'imum ;%800 mc ap! K5%000 de
p)mi ' ;50 de zile ' 6 litri pe ziL% Cire,ul, n sc$im*, c)nsum! numai 800 de mc de ap! pe t)at!
aceast! peri)ad!% 0in calculele n)astre reiese faptul c! putem asigura u,)r apr)vizi)narea cu ap!
din sursele e'istente n t)ate fermele, pentru c! un pu# f)rat care asigur! ; litru pe secund! p)ate
iriga 5 $a de m!r sau ;0 $a de prun sau cais%
3rigarea se face dintr/un *azin tamp)n care este umplut zilnic sau la 5 zile, n func#ie de capacitate,
avnd al!turi sta#ia de fertiriga#ie cu p)mpe, filtre ,i *azin pentru ngr!,!minte, iar pe teren $idran#i
pentru dirijarea apei pe rnduri% "ntr/) irigare m)dern! nu lipse,te calculat)rul pentru pr)gramare%
1)lu#ia nutritiv!
Pentru a asigura dezv)ltarea *i)fizi)l)gic! a p)mil)r, ace,tia tre*uie s! primeasc! zilnic ) s)lu#ie
$idr)p)nic!% "n acest sens, d!m fiec!rui p)m, ) dat! sau de d)u! )ri pe zi, ngr!,!minte c$imice%
-z)tul este cel mai imp)rtant dintre elementele pe care p)mul nu le p)ate asigura direct din
atm)sfer!% -cesta este m)tivul pentru care tre*uie s! trecem de la te)ria irig!rii prim!vara/vara/
t)amna cu 2%000/5%000 de mc de ap!7$a, la asigurarea apei din aprilie pn! n )ct)m*rie, printr/)
fertirigare zilnic!, asigurnd ) s)lu#ie de ;,;2 grame az)t pur n 2 pn! la 8 litri de ap!+ 2 litri zilnic
n luna aprilie, 6 n mai, ? n iunie, 8 n iulie ,i august ,i 6 litri n septem*rie% Ce tre*uie re#inut este
c! v)m fertiriga ,i la intrarea fructel)r n prg!, ac#iune care, *inen#eles, tre*uie c)relat! cu
tratamente speciale ,i cu aplicarea ngr!,!mintel)r f)liare cu calciu%