Sunteți pe pagina 1din 24

19

Modele orientative FORMULARE


Execuie Lucrri

CUPRINSFormular nr. 1 - Garanie de participare
Formular nr. 2 - Garanie de bun execuie
Formular nr. 3 - Informaii despre asociere
Formular nr. 3A - Acord de asociere
Formular nr. 4 - Declaraie privind situaia personal a operatorului economic
Formular nr. 5 - Declaraia privind participarea la licitaie cu ofert independent
Formularul nr. 6 - Declaraie privind nencadrarea n situaiile prevzute la art. 69
1

Formular nr. 7 - Declaraie privind cifra de afaceri global
Formular nr. 7A - Angajament ferm privind susinerea financiar
Formular nr. 7B - Declaraie ter susintor economic i financiar
Formular nr. 8 - Declaraie privind capacitatea tehnica - lista principalelor lucrri executate
Formular nr. 8 A - Angajament Ferm privind susinerea tehnic a ofertantului
Formular nr. 8B - Declaraie ter susintor tehnic
Formular nr. 9 - Scrisoare de naintare
Formular nr. 10 - mputernicire
Formular nr. 11 Formularul de ofert
Formular nr. 12 Organizarea lucrarilor
Formular nr. 13 Metodologia
Formular nr. 14 Program
Formular nr. 15 Resurse

20

Formular nr. 1
BANCA / SOCIETATEA DE ASIGURARI
..................................................................
(denumirea)

Garanie de participare
la procedura de atribuire a contractului de achiziie publica
(se va completa cu denumirea obiectivului).

Ctre:
(se va completa adresa)

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului: ......................................(se va completa cu denumirea
obiectivului) noi, _____________________________________________________, avnd sediul nregistrat
la
(denumirea bncii/societii de asigurri)
____________________________,
(adresa bncii/societii de asigurri)

ne obligam n mod irevocabil i condiionat, fata de .. sa pltim suma
de__________________________, la prima sa cerere
(n litere i n cifre)
scrisa i dup constatarea culpei ofertantului n conformitate cu contractul garantat. n cererea sa autoritatea
contractanta va preciza ca suma ceruta de ea i datorata ei este din cauza existentei uneia sau mai multora
dintre situaiile urmtoare:

a) ofertantul __________________________ i-a retras oferta n perioada de valabilitate a acesteia;
(numele complet al Ofertantului, iar n cazul asocierii denumirea asocierii)

b) oferta sa fiind stabilita ctigtoare, ofertantul ____________________________nu a constituit
(numele complet al Ofertantului, iar n cazul asocierii denumirea asocierii)
garania de buna execuie n perioada de valabilitate a ofertei i, oricum, nu mai trziu de 15 zile de la
semnarea contractului;

c) oferta sa fiind stabilita ctigtoare, ofertantul _____________________________ a refuzat
(numele complet al Ofertantului, iar n cazul asocierii denumirea asocierii)
sa semneze contractul de achiziie publica n perioada de valabilitate a ofertei;

De asemenea, noi ______(denumirea bncii/societii de asigurri) ne obligam n mod necondiionat i
irevocabil sa pltim n favoarea Autoritii Contractante, la prima sa cerere de plata, suma de________
solicitat de ctre aceasta n baza art 278
1
din Ordonana de Urgenta a Guvernului nr. 34/2006, privind
atribuirea contractelor de achiziie publica, a contractelor de concesiune de lucrri publice i a contractelor
de concesiune de servicii, cu modificrile i completrile ulterioare. Plata se va face n termenul menionat n
cererea de plata i fr nici o alta formalitate suplimentara din partea Autoritii Contractante.

Prezenta garanie este valabila pana la data de ______________________.

n cazul n care prile contractante sunt de acord sa prelungeasc perioada de valabilitate a garaniei sau sa
modifice unele prevederi contractuale care au efecte asupra angajamentului bncii/societii de asigurri, se
va obine acordul nostru prealabil; n caz contrar prezenta garanie de participare i pierde valabilitatea.
Legea aplicabila prezentei garanii de participare este legea romana.
Competente sa soluioneze orice disputa izvorta n legtura cu prezenta garanie de participare sunt
instantele judectoreti romane.

Parafata de Banca/Societate de Asigurri __________ n ziua _______ luna _______ anul __________
(semntura i stampila organismului care elibereaz aceasta garanie de participare)


21

Formular nr. 2

Formular de garanie de bun execuie

Ctre:
(se va completa adresa)


Denumirea Contractului: ................................... (se va completa cu denumirea obiectivului)


Am fost informai c (numele i adresa Antreprenorului) (numit n continuare Principal) este
Antreprenorul dumneavoastr pentru acest Contract, pentru care este prevzut s obin o garanie de bun
execuie.

La cererea Principalului, noi (numele i adresa bncii)_________________________ ne angajm prin
prezenta n mod condiionat i irevocabil s v pltim dumneavoastr, Autoritatea Contractanta/Beneficiarul,
orice sum sau sume care nu depesc n total valoarea de _______________(Valoarea garantat,
adic:_____________________) la primirea de ctre noi a cererii dumneavoastr scrise i a declaraiei
dumneavoastr scrise dup constatarea culpei Principalului care s menioneze urmtoarele:

(a) Principalul a nclcat obligaia (obligaiile) sa (sale) cu privire la Contract , i

(b) felul n care Principalul este n culp.

Orice cerere de plat i declaraie trebuie s conin semntura directorului dumneavoastr general, care
trebuie s fie autentificat de ctre banca dumneavoastr sau de ctre un notar public. Cererea i declaraia
autentificate trebuie s fie primite de ctre noi, la adresa noastr i anume__________(adresa bncii emitente
a garaniei), la data sau naintea datei de (____ de zile dup data estimat de expirare a Perioadei de
Notificare a Defectelor pentru Lucrri)________________________ (data de expirare), moment n care
aceast garanie va expira.

Am fost informai c Autoritatea Contractanta/Beneficiarul poate cere Principalului s prelungeasc
valabilitatea acestei garanii dac Certificatul de Recepie Final nu a fost emis, potrivit prevederilor
Contractului, cu 28 de zile naintea acestei date de expirare. Ne angajm s v pltim valoarea garantat la
primirea de ctre noi, n termenul de 28 de zile, a cererii i a declaraiei dumneavoastr scrise menionnd
faptul c Certificatul de Recepie Final nu a fost emis din motive imputabile Principalului, i c valabilitatea
acestei garanii nu a fost prelungit.


Competenta sa soluioneze orice disputa izvorta n legtura cu prezenta scrisoare de garanie de buna
execuie revine instantelor judectoreti din Romnia.
Data ______________________ Semntura (semnturi) _________________________
[stampila organismului care furnizeaz garania]

22

Formular nr. 3

Informaii despre asociere


Ctre _________________________________________
(denumirea autoritii contractante i adresa complet)

Procedura de atribuire____________________
Nr.invitaie / anun de participare________________
Data limit pentru depunerea ofertei______/______/20_ _

Subsemnatul(a)..............................................................................................(nume/prenume)
........................................................ (date de identificare), reprezentant mputernicit al
.............................................................................................................................................................
(denumirea / numele ofertantului)

n calitate de ofertant la procedura de licitaie deschis pentru atribuirea contractului de achiziie public
declar pe proprie rspundere sub sanciunile aplicate faptei de fals n acte publice, c informaiile de mai jos
sunt reale.


1 Denumirea liderului .....................................................................,

2 Agenie/filial/sucursal a liderului n ara Autoritii Contractante, dac este cazul
Adresa sediului...........................................................................
..................................................................................................
Telefon ..............................Fax..............................E-mail.............

3 Denumirea, adresa i datele de contact (telefon, fax, e-mail) ale membrilor din asociere
a) ..............................................................................................
b) ..............................................................................................
c) ..............................................................................................
Etc. ..............................................................................................

Semntura ofertantului sau a reprezentantului ofertantului .....................................................
Numele i prenumele semnatarului ......................................................
Capacitate de semntur .......................................................
Detalii despre ofertant
Numele ofertantului .....................................................
ara de reedin .....................................................
Adresa .....................................................
Adresa de coresponden (dac este diferit) .....................................................
Telefon / Fax .....................................................
Data .....................................................

23
24

Formular nr. 3A

Acord de asociere

Nr.....................din..................................

CAPITOLUL I -PARTILE ACORDULUI
Art. 1 Prezentul acord se ncheie ntre :
S.C..................................................., cu sediul n .....................................,str. .....................................
nr..................., telefon ..................... fax .........................,nmatriculata la Registrul Comerului din
......................................... sub nr...........................,cod unic de nregistrare...................................., cont
............................................deschis la............................................................... reprezentata de
......................................................avnd funcia de.......................................... . n calitate de asociat -LIDER
DE ASOCIERE
i
S.C................................................., cu sediul n ..................................,str. ................................ Nr...................,
telefon ..................... fax ................................,nmatriculata la Registrul Comerului din
........................................ sub nr............................,cod unic de nregistrare...................................., cont
.............................................deschis la............................................ reprezentata de
.................................................................avnd funcia de.......................................... . n calitate de ASOCIAT

CAPITOLUL II - OBIECTUL ACORDULUI
Art. 2. Obiectul prezentului acord l constituie asocierea n vederea..conform
Documentaiei de Atribuire puse la dispoziie de ctre ...................
CAPITOLUL III - TERMENUL ACORDULUI
Art. 3. Prezentul acord rmne n vigoare pn la expirarea duratei de valabilitate a contractului, respectiv
pn la stingerea tuturor datoriilor legate de acesta.
CAPITOLUL IV - ALTE CLAUZE
Art. 4. Partenerii convin ca liderul de asociere sa fie.................................................................
........................................... Contractul de achiziie cu achizitorul va fi semnat de ctre liderul de
asociere, desemnat ca
fiind reprezentantul autorizat sa primeasc instruciunile pentru i n numele oricruia i tuturor membrilor
asocierii.

Art. 5. Prile vor rspunde solidar i individual n fata Beneficiarului n ceea ce privete toate obligaiile i
responsabilitile decurgnd din sau n legtura cu Contractul.
Art. 6. n caz de adjudecare, asociaii au convenit ca cotele de participare n cadrul asocierii vor fi
urmtoarele:
............................................................................................. % (n litere),
............................................................................................. % (n litere)
Art. 7. Asociaii convin sa se susin ori de cte ori va fi nevoie pe tot parcursul realizrii contractului,


25

acordndu-i sprijin de natura tehnica, manageriala sau/i logistica ori de cte ori situaia o cere.
Art. 8. Nici una dintre Pari nu va fi ndreptita sa vnd, cesioneze sau n orice alta modalitate sa greveze
sau sa transmit cota sa sau parte din aceasta altfel dect prin efectul legii i prin obinerea consimmntului
scris prealabil att al celorlalte Pari cat i a Beneficiarului.
Art. 9. Prezentul acord se completeaz n ceea ce privete termenele i condiiile de prestare a lucrrilor, cu
prevederile contractului ce se va ncheia ntre ............................... (liderul de asociere) i Beneficiar.
Prezentul acord de asociere s-a ncheiat astzi .................................. n ........ exemplare.

LIDER ASOCIAT
semntura

ASOCIAT 1
semntura


NOTA: Prezentul Acord de Asociere conine clauzele obligatorii, prile putnd aduga i alte clauze.

26


Formular nr. 4

DECLARAIE privind situaia personal a operatorului economic

Operator economic
................................
(denumirea/numele)

D E C L A R A I E


Subsemnatul, .............. reprezentant mputernicit al ......................... (denumirea operatorului
economic) n calitate de candidat/ofertant/ofertant asociat/ter susintor al candidatului/ofertantului, declar
pe propria rspundere, sub sanciunea excluderii din procedura de achiziie public i sub sanciunile
aplicabile faptei de fals n acte publice, c nu m aflu n situaia prevzut la art. 180 din Ordonana de
Urgen a Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziie public, a contractelor de
concesiune de lucrri publice i a contractelor de concesiune de servicii, cu modificrile i completrile
ulterioare, aprobat prin Legea nr. 337/2006, respectiv n ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotrre
definitiv a unei instane judectoreti pentru participarea la activiti ale unei organizaii criminale, pentru
corupie, fraud i/sau splare de bani.
Subsemnatul declar c informaiile furnizate sunt complete i corecte n fiecare detaliu i neleg
c autoritatea contractant are dreptul de a solicita, n scopul verificrii i confirmrii declaraiilor, orice
documente doveditoare de care dispun.
Subsemnatul, ................................. reprezentant mputernicit al ............. (denumirea operatorului
economic), n calitate de candidat/ofertant/ofertant asociat/ter susintor al candidatului/ofertantului, la
procedura de ................. (se menioneaz procedura) pentru atribuirea contractului de achiziie public avnd
ca obiect ....................... (denumirea produsului, serviciului sau lucrrii), codul CPV ............., la data de
................ (zi/luna/an), organizat de ............ (denumirea autoritii contractante), declar pe propria
rspundere c:
a) nu am intrat n faliment ca urmare a hotrrii pronunate de judectorul-sindic;
b) mi-am ndeplinit obligaiile de plat a impozitelor, taxelor i contribuiilor de asigurri sociale
ctre bugetele componente ale bugetului general consolidat, n conformitate cu prevederile legale n vigoare
n Romnia sau n ara n care sunt stabilit pana la data solicitat;
c) n ultimii 2 ani, am ndeplinit integral obligaiile contractuale i nu am produs grave prejudicii
beneficiarilor;
d) nu am fost condamnat, n ultimii 3 ani, prin hotrrea definitiv a unei instane judectoreti,
pentru o fapt care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greeli n materie
profesional.
Subsemnatul declar c informaiile furnizate n scopul demonstrrii ndeplinirii criteriilor de
calificare i selecie sunt complete i corecte n fiecare detaliu i neleg ca autoritatea contractant are
dreptul de a solicita, n scopul verificrii i confirmrii declaraiilor, orice documente doveditoare de care
dispun.
neleg ca n cazul n care aceast declaraie nu este conform cu realitatea sunt pasibil de
nclcarea prevederilor legislaiei penale privind falsul n declaraii.

Data completrii:...............................


Operator economic,
.................................
(semntur autorizat)


27

Formularul nr. 5
Operator economic
................................
(denumirea/numele)
Declaratie privind participarea la licitaie cu ofert independent
Ctre _________________________________________
(denumirea autoritii contractante i adresa complet)

Procedura de atribuire____________________
Nr. invitaie / anun de participare________________
Data limit pentru depunerea ofertei______/______/20_ _

I. Subsemnatul/Subsemnaii, ..............................., reprezentant/reprezentani legali al/ai ...........................,
intreprindere/asociere care va participa la procedura de achiziie public organizat de . ...................., n
calitate de autoritate contractant, cu nr. ............ din data de ................., certific/certificm prin prezenta c
informaiile coninute sunt adevrate i complete din toate punctele de vedere.
II. Certific/Certificm prin prezenta, n numele ........................, urmtoarele:
1. am citit i am neles coninutul prezentului certificat;
2. consimt/consimim descalificarea noastr de la procedura de achiziie public n condiiile n care cele
declarate se dovedesc a fi neadevrate i/sau incomplete n orice privin;
3. fiecare semntur prezent pe acest document reprezint persoana desemnat s nainteze oferta de
participare, inclusiv n privina termenilor coninui de ofert;
4. n sensul prezentului certificat, prin concurent se nelege oricare persoan fizic sau juridic, alta dect
ofertantul n numele cruia formulm prezentul certificat, care oferteaz n cadrul aceleiai proceduri de
achiziie public sau ar putea oferta, ntrunind condiiile de participare;
5. oferta prezentat a fost conceput i formulat n mod independent fa de oricare concurent, fr a exista
consultri, comunicri, nelegeri sau aranjamente cu acetia;
6. oferta prezentat nu conine elemente care deriv din nelegeri ntre concureni n ceea ce privete
preurile/tarifele, metodele/formulele de calcul al acestora, intenia de a oferta sau nu la respectiva procedur
sau intenia de a include n respectiva ofert elemente care, prin natura lor, nu au legtur cu obiectul
respectivei proceduri;
7. oferta prezentat nu conine elemente care deriv din nelegeri ntre concureni n ceea ce privete
calitatea, cantitatea, specificaii particulare ale produselor sau serviciilor oferite;
8. detaliile prezentate n ofert nu au fost comunicate, direct sau indirect, niciunui concurent nainte de
momentul oficial al deschiderii publice, anunat de contractor.
III. Sub rezerva sanciunilor prevzute de legislaia n vigoare, declar/declarm c cele consemnate n
prezentul certificat sunt adevrate i ntrutotul conforme cu realitatea.
Semntura ofertantului sau a reprezentantului ofertantului .....................................................
Numele i prenumele semnatarului ....................................................
Capacitate de semntur .....................................................
Detalii despre ofertant
Numele ofertantului .....................................................
ara de reedin .....................................................
Adresa ....................................................
Adresa de coresponden (dac este diferit) ....................................................
Telefon / Fax ....................................................
Data ....................................................
28

Formularul nr. 6
Operator economic
................................
(denumirea/numele)

Declaraie privind nencadrarea n situaiile prevzute la art. 69
1
din Ordonana de Urgenta a Guvernului nr. 34/2006 cu modificrile i completrile ulterioare


Ctre _________________________________________
(denumirea autoritii contractante i adresa complet)
Procedura de atribuire____________________
Nr. invitaie / anun de participare________________
Data limit pentru depunerea ofertei______/______/20_ _


Subsemnatul___________________, reprezentant legal al ___________________,
(denumirea/numele i sediul/adresa operatorului economic), declar pe propria rspundere, sub sanciunea
excluderii din procedur i a sanciunilor aplicate faptei de fals n acte publice, c nu ne aflm n situaia
prevzut la art. 69
1
din Ordonana de urgena a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de
achiziie public, a contractelor de concesiune de lucrri publice i a contractelor de concesiune de servicii,
aprobata i cu modificrile i completrile ulterioare, respectiv ofertantul/ofertantul
asociat/candidatul/subcontractantul/terul susintor (se alege cazul corespunztor i se nscrie numele)
_____________________ nu are drept membri n cadrul consiliului de administraie/organ de conducere
sau de supervizare i/sau nu are acionari ori asociai persoane care sunt so/soie, rud sau afin pn la
gradul al patrulea inclusiv sau care se afl n relaii comerciale, astfel cum sunt acestea prevzute la art. 69
lit. a) din OUG nr. 34/2006 cu modificrile i completrile ulterioare, cu persoane ce dein funcii de decizie
n cadrul autoritii contractante.
Subsemnatul declar c informaiile furnizate sunt complete i corecte n fiecare detaliu i neleg c
autoritatea contractant are dreptul de a solicita, n scopul verificrii i confirmrii declaraiilor orice
documente doveditoare de care dispunem.
Totodat, declar ca am luat la cunotina de prevederile art. 292 Falsul n Declaraii din Codul
Penal referitor la Declararea necorespunztoare a adevrului, fcuta unui organ sau instituii de stat ori unei
alte uniti dintre cele la care se refera art. 145, n vederea producerii unei consecine juridice, pentru sine sau
pentru altul, atunci cnd, potrivit legii ori mprejurrilor, declaraia fcuta servete pentru producerea acelei
consecine, se pedepsete cu nchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda

Semntura ofertantului sau a reprezentantului ofertantului .......................................
Numele i prenumele semnatarului ........................................
Capacitate de semntur ..........................................
Detalii despre ofertant ..........................................
Numele ofertantului ..........................................
ara de reedina ..........................................
Adresa ..........................................
Adresa de coresponden (dac este diferit) ..........................................
Telefon / Fax ..........................................
Data ..........................................Not: Toate cmpurile trebuie completate de ofertant sau dup caz, de ctre reprezentantul ofertantului.
Aceast declaraie, n cazul asocierii, se va prezenta de ctre fiecare membru n parte, iar n cazul n care ofertantul declara ca intenioneaz sa
subcontracteze o parte a serviciilor, va fi completata i de ctre sub-contractor/sub-contractori i va fi semnata de reprezentantul legal al
operatorului economic/(al fiecrui asociat/sub-contractant).


29

Formularul nr. 7
Operator economic
................................
(denumirea/numele)

Declaraie privind cifra de afaceri global

Fiecare ofertant i fiecare membru al asocierii va complete acest formular.

Cifra de afaceri global pentru ultimii 3 ani

Anul
Valoare
Moneda
Curs de schimb Echivalent LEI
Media anual a cifrei de afaceri

Informaiile furnizate trebuie s fac referire la cifra de afaceri anual a ofertantului sau a fiecrui membru
al asocierii pentru fiecare an financiar ncheiat sau n curs. Valorile vor fi prezentate n lei la cursul mediu
de referinta pentru fiecare an aferent perioadei solicitate, publicat de Banca Centrala Europeana.

Numele ofertantului
Semntura persoanei autorizate
Data30

Formular nr. 7A

ANGAJAMENT TER SUSINTOR FINANCIAR

Ter susintor financiar
..........................
(denumirea) ANGAJAMENT
privind susinerea financiar
a ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici
Ctre, ................................................................................
(denumirea autoritii contractante i adresa complet)

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului .............................. (denumirea
contractului de achiziie public), noi .......................(denumirea terului susintor financiar), avnd sediul
nregistrat la .................. (adresa terului susintor financiar), ne obligm, n mod ferm, necondiionat i
irevocabil, s punem la dispoziia ................ (denumirea ofertantului/candidatului/grupului de operatori
economici) toate resursele financiare necesare pentru ndeplinirea integral i la termen a tuturor obligaiilor
asumate de acesta/acetia conform ofertei prezentate i contractului de achiziie public ce urmeaz a fi
ncheiat ntre ofertant i autoritatea contractant.
Acordarea susinerii financiare nu implic alte costuri pentru achizitor, cu excepia celor care au
fost incluse n propunerea financiar.
n acest sens, ne obligm n mod ferm, necondiionat i irevocabil, s punem la dispoziia
.......... (denumirea ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici) suma de
.................................................................. (valoarea total/parial din propunerea financiar), necesar
pentru ndeplinirea integral, reglementar i la termen a contractului de achiziie public.
Noi, ............................................ (denumirea terului susintor financiar), declarm c
nelegem s rspundem fa de autoritatea contractant pentru neexecutarea oricrei obligaii asumate de .....
(denumire ofertant/grupul de operatori economici), n baza contractului de achiziie public i pentru care
...... (denumirea ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici) a primit susinerea financiar
conform prezentului angajament, renunnd n acest sens, definitiv i irevocabil, la invocarea beneficiului de
diviziune sau discuiune.
Noi, ..................... (denumirea terului susintor financiar), declarm c nelegem s renunam
definitiv i irevocabil la dreptul de a invoca orice excepie de neexecutare, att fa de autoritatea
contractant, ct i fa de ............ (denumire ofertant/candidat/grupul de ofertani), care ar putea conduce la
neexecutarea, parial sau total, sau la executarea cu ntrziere sau n mod necorespunztor a obligaiilor
asumate de noi prin prezentul angajament.
Noi,.................................. (denumirea terului susintor financiar), declarm c nelegem s
rspundem pentru prejudiciile cauzate autoritii contractante ca urmare a nerespectrii obligaiilor prevzute
n angajament.
Prezentul reprezint angajamentul nostru ferm ncheiat n conformitate cu prevederile art.186 alin.(2)
din OUG nr.34/2006 cu modificrile i completrile ulterioare, care d dreptul autoritii contractante de a
solicita, n mod legitim, ndeplinirea de ctre noi a anumitor obligaii care decurg din susinerea financiar
acordat .............................................................. (denumirea ofertantului/candidatului/grupului de operatori
economici).

Data completrii...................................


Ter susintor,
(semntur autorizat)Not: Indiferent dac exist un singur sau mai muli susintori, cerina privind cifra de afaceri va fi ndeplinit n ntregime de ctre o singur
persoan, respectiv un singur ter susintor.


31

Formular nr. 7B

DECLARAIE ter susintor economic i financiar


Ter susintor economic i financiar
..........................
(denumirea)


Declaraie

Subsemnatul, reprezentant mputernicit al ............................. (denumirea terului susintor
economic i financiar), declar pe propria rspundere, sub sanciunile aplicabile faptei de fals n acte publice,
c datele prezentate n tabelul anexat privind resursele economico-financiare de care dispun i care urmeaz
a fi efectiv puse la dispoziia ofertantului pentru ndeplinirea contractului de achiziie
public............................(denumirea contractului) sunt reale.
Declar de asemenea c vom disponibiliza aceste resurse necondiionat, n funcie de necesitile
care vor aprea pe parcursul ndeplinirii contractului de achiziie public avnd ca
obiect..........................................................( obiectul contractului).


LISTA
privind resursele economico-financiare care urmeaz a fi efectiv puse la dispoziie ofertantului pentru
ndeplinirea contractului de achiziie public

Nr.
crt.
Denumire Valoare Forma de constituire


Prezenta declaraie este anex la Angajamentul ferm privind susinerea noastr economico-
financiar oferit .............................................. ...................................................
(denumirea ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici).Data completrii:.....................................


Ter susintor,
.
(semntur autorizat)
32

Formular nr. 8
DECLARAIE privind lista principalelor LUCRRI EXECUTATE

Operator economic
...............................
(denumirea/numele)

DECLARAIE
PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR LUCRRI
EXECUTATE N ULTIMII 5 ANI


Subsemnatul, reprezentant mputernicit al ...........................................................
(denumirea/numele i sediul/adresa candidatului/ofertantului), declar pe propria rspundere, sub
sanciunile aplicabile faptei de fals n acte publice, c datele prezentate n tabelul anexat sunt reale.
Subsemnatul declar c informaiile furnizate sunt complete i corecte n fiecare detaliu i
neleg c autoritatea contractant are dreptul de a solicita, n scopul verificrii i confirmrii
declaraiilor, situaiilor i documentelor care nsoesc oferta, orice informaii suplimentare n scopul
verificrii datelor din prezenta declaraie.
Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituie, societate comercial, banc, alte persoane
juridice s furnizeze informaii reprezentanilor autorizai ai .................................................................
(denumirea i adresa autoritii contractante) cu privire la orice aspect tehnic i financiar n legtur cu
activitatea noastr.Nr.
crt.
Obiect contract


Denumirea/nume
beneficiar
/client
Adresa

Calitatea
prestator
ului
*)


Pre
contract
sau
valoarea
lucrrilor
executate
(n cazul
unui
contract
aflat n
derulare)

Procent
ndeplinit de
prestator
(%)

Perioad
derulare
contract
**)
1
2
...Operator economic,
..................................
(semntur autorizat)

*)
Se precizeaz calitatea n care a participat la ndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau contractant
conductor (lider de asociaie); contractant asociat; subcontractant.
**)
Se va preciza data de ncepere i de finalizare a lucrrilor.

33

Formular nr. 8A

Ter susintor al capacitii tehnice i/sau profesionale

Ter susintor tehnic si/sau profesional
..........................
(denumirea)
Angajament Ferm
privind susinerea tehnica i profesional a ofertantului
..............................................................

Ctre, ................................................................................
(denumirea autoritii contractante i adresa complet)

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului .................................... (se va completa cu
denumirea obiectivului), noi ............. (denumirea terului susintor tehnic i profesional), avnd sediul
nregistrat la .......... .............(adresa terului susintor tehnic i profesional), ne obligm, n mod ferm,
necondiionat i irevocabil, s punem la dispoziia.............. (denumirea ofertantului/grupului de operatori
economici) toate resursele tehnice i profesionale necesare pentru ndeplinirea integral i la termen a tuturor
obligaiilor asumate de acesta, conform ofertei prezentate i contractului de achiziie public ce urmeaz a fi
ncheiat ntre ofertant i autoritatea contractant.
Acordarea susinerii tehnice i profesionale nu implic alte costuri pentru achizitor, cu excepia celor
care au fost incluse n propunerea financiar.
n acest sens, ne obligm n mod ferm, necondiionat i irevocabil, s punem la dispoziia ..........
(denumirea ofertantului) resursele tehnice i/sau profesionale de ................................................
..................................................................necesare pentru ndeplinirea integral, reglementar i la termen a
contractului de achiziie public.
Noi, ....................... (denumirea terului susintor tehnic i profesional), declarm c nelegem s
rspundem, n mod necondiionat, fa de autoritatea contractant pentru neexecutarea oricrei obligaii
asumate de ....................... (denumire ofertant), n baza contractului de achiziie public, i pentru care
................ (denumire operatorul) a primit susinerea tehnic i profesional conform prezentului angajament,
renunnd n acest sens, definitiv i irevocabil, la invocarea beneficiului de diviziune sau discuiune.
Noi, .................. (denumirea terului susintor tehnic i profesional), declarm ca nelegem s
renunm definitiv i irevocabil la dreptul de a invoca orice excepie de neexecutare, att fa de autoritatea
contractant, ct i fa de ................. (denumire ofertant), care ar putea conduce la neexecutarea, parial sau
total, sau la executarea cu ntrziere sau n mod necorespunztor a obligaiilor asumate de noi prin prezentul
angajament.
Noi,.................................. (denumirea terului susintor tehnic i profesional), declarm c nelegem
s rspundem pentru prejudiciile cauzate autoritii contractante ca urmare a nerespectrii obligaiilor
prevzute n angajament.
Prezentul reprezint angajamentul nostru ferm ncheiat n conformitate cu prevederile art.190 alin.(2)
din OUG nr.34/2006 cu modificrile i completrile ulterioare, care d dreptul autoritii contractante de a
solicita, n mod legitim, ndeplinirea de ctre noi a anumitor obligaii care decurg din susinerea tehnic i
profesional acordat .............................................................. (denumirea ofertantului).
Data ................................
Ter susintor,
.
(semntura autorizata i stampila)

Not: Indiferent dac exist un singur sau mai muli susintori, cerina privind experiena similar va fi ndeplinit n ntregime de
ctre o singur persoan, respectiv un singur ter susintor.

34

Formular nr. 8B
DECLARAIE ter susintor experien similar

Ter susintor experien similar
..........................
(denumirea)

Declaraie

Subsemnatul, reprezentant mputernicit al ............................... (denumirea terului susintor),
declar pe propria rspundere, sub sanciunile aplicabile faptei de fals n acte publice, c datele prezentate n
tabelul anexat privind experiena similar, ..pentru ndeplinirea contractului de achiziie public
............................(denumirea contractului) sunt reale.

LISTA-PRINCIPALELOR LUCRRI EXECUTATE IN ULTIMII 5 ANI


Nr.
crt.
Obiect
contract


Denumirea/nume
beneficiar
/client
Adresa

Calitatea
prestatorului
*)


Pre
contract sau
valoarea
lucrrilor
executate
(n cazul
unui
contract
aflat n
derulare)

Procent
ndeplinit
de
prestator
(%)

Perioad
derulare
contract
**)
1
2
...

Subsemnatul declar c informaiile furnizate sunt complete i corecte n fiecare detaliu i neleg c
autoritatea contractant are dreptul de a solicita, n scopul verificrii i confirmrii declaraiilor, situaiilor i
documentelor care nsoesc oferta, orice informaii suplimentare n scopul verificrii datelor din prezenta
declaraie.

Prezenta declaraie este anex la Angajamentul ferm privind susinerea noastr tehnic i
profesional oferit ...................................................................................................(denumirea
ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici).


Data completrii:..........................

Ter susintor,
.
(semntur autorizat)


*)
Se precizeaz calitatea n care a participat la ndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau contractant conductor (lider de
asociaie); contractant asociat; subcontractant.
**)
Se va preciza data de ncepere i de finalizare a lucrrilor.

35

Not: Indiferent dac exist un singur sau mai muli susintori, cerina privind experiena similar va fi ndeplinit n ntregime de ctre o singur
persoan, respectiv un singur ter susintor.

36

Formular nr. 9
Operator economic
...............................
(denumirea/numele)

Scrisoare de naintare a ofertei

Ctre ..........................................................................................
(denumirea autoritii contractante i adresa complet)

Ca urmare a anunului de participare publicat n SEAP nr ................. din.........................
(ziua/luna/anul), privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului.......................................
.(denumirea contractului de achiziie public), noi
.................................................................. (denumirea/numele ofertantului) v transmitem alturat
urmtoarele:
1. Coletul sigilat i marcat n mod vizibil, coninnd, un original i un numr de ....... copii:
a) oferta;
b) documentele care nsoesc oferta.

2. Persoana de contact (pentru aceast procedura)
Nume

Adres

Telefon

Fax

E-mail


Avem sperana c oferta noastr este corespunztoare i va satisface cerinele.

Data completrii ................................

Cu stim,

Operator economic,
..............................................
(semntura autorizata i stampila)

37

Formular nr. 10
Operator economic
...............................
(denumirea/numele)

mputernicire

Subscrisa . (nume/denumire), cu sediul n
..(adresa operatorului economic), nmatriculata la Registrul Comerului sub
nr., CIF , atribut fiscal .....,reprezentat prin, n calitate de
., mputernicim prin prezenta pe Dl/Dna., domiciliat n
, identificat cu B.I./C.I. seria , nr. , CNP
., eliberat de ............................., la data de , avnd funcia de
, s ne reprezinte la procedura de atribuire .........................(se
va completa cu denumirea obiectivului), organizat de...................n scopul atribuirii contractului.

n ndeplinirea mandatului su, mputernicitul va avea urmtoarele drepturi i obligaii:
1. S semneze toate actele i documentele care eman de la subscrisa n legtur cu participarea la prezenta
procedur;
2. S participe n numele subscrisei la procedur i s semneze toate documentele rezultate pe parcursul
i/sau n urma desfurrii procedurii.
3. S rspund solicitrilor de clarificare formulate de ctre comisia de evaluare n timpul desfurrii
procedurii.
4. S depun n numele subscrisei contestaiile cu privire la procedur.
Prin prezenta, mputernicitul nostru este pe deplin autorizat s angajeze rspunderea subscrisei cu privire la
toate actele i faptele ce decurg din participarea la procedur.
neleg c n cazul n care aceast declaraie nu este conform cu realitatea sunt pasibil de nclcarea
prevederilor legislaiei penale privind falsul n declaraii i sunt de acord cu orice decizie a Autoritii
Contractante referitoare la excluderea din procedura pentru atribuirea contractelor de achiziie publica.

Denumirea mandantului
S.C.
reprezentat legal prin _____________________(Nume, prenume, funcie)


(Specimenul de semntura al persoanei mputernicite) (Semntura autorizat i stampila)
.............................................. ........................................Not: mputernicirea va fi nsoita de o copie dup actul de identitate al persoanei mputernicite (buletin de identitate, carte de identitate, paaport).38

Formular nr. 11
Operator economic
...............................
(denumirea/numele)

OFERT


Ctre ....................................................................................................
(denumirea autoritii contractante i adresa complet)


1. Examinnd documentaia de atribuire, subsemnaii, reprezentani ai ofertantului
............................................... (denumirea/numele ofertantului) ne oferim ca, n conformitate cu prevederile i
cerinele cuprinse n documentaia mai sus menionat, s executm ...............................................
(denumirea lucrrii) pentru suma de ................., (suma n litere i n cifre, precum i moneda ofertei) pltibil
dup recepia lucrrilor, la care se adaug TVA n valoare de ............ (suma n litere i n cifre, precum i
moneda).
2. Ne angajm ca, n cazul n care oferta noastr este stabilit ctigtoare, s ncepem lucrrile ct mai
curnd posibil dup primirea ordinului de ncepere i s terminm lucrrile n conformitate cu graficul de
execuie anexat, n ....................................................... (perioada n litere i n cifre).
3. Ne angajm s meninem aceasta ofert valabil pentru o durat de ........... zile, (durata n litere i cifre)
respectiv pn la data de ................. i ea va rmne obligatorie pentru noi
(ziua/luna/anul) i poate fi acceptat oricnd nainte de expirarea perioadei de valabilitate.
4. Am neles i consimim c, n cazul n care oferta noastr este stabilit ca fiind ctigtoare, s constituim
garania de bun execuie n conformitate cu prevederile din documentaia de atribuire.
5. Pn la ncheierea i semnarea contractului de achiziie public aceasta ofert, mpreun cu comunicarea
transmis de dumneavoastr, prin care oferta noastr este acceptat ca fiind ctigtoare, vor constitui un
contract angajant ntre noi.
6. nelegem c nu suntei obligai s acceptai oferta cu cel mai sczut pre sau orice sau orice ofert primit.

Data:..........................................

...............................................................................,
(nume, prenume i semntur),

L.S.


n calitate de ............................................ legal autorizat s semnez oferta pentru i n numele
...................................................... (denumirea/numele operatorului economic)

39

Formular nr. 12

Operator economic
................................
(denumirea/numele)
ORGANIZAREA LUCRARILOR


Ofertantul va furniza cel putin urmartoarele informatii minime:

a) Adecvarea la constrangerile fizice impuse de amplasamentul in cauza:
Ofertantul va demonstra ca oferta sa este adecvata constrangerilor fizice impuse de amplasamentul in
cauza, prin elaborarea unei planse care sa prezinte, in special,urmatoarele:
1. Limitele instalatiilor
2. Cladiri
3. Zone de depozitare
4. Accese in santier
5. Lucrari temporare
Plansa va include dimensiuni si etichete.

b) Aspecte de ordin operational ale lucrarilor existente ce trebuie mentinute (acolo unde este cazul)

Ofertantul va demonstra ca facilitatile ce trebuie mentinute vor ramane in operare in timp ce Lucrarile
propuse se vor afla in executie. Pentru demonstrare, se va utiliza text descriptiv, insotit de planse si/sau
diagrame. Va fi prezentat Planul pentru toate Lucrarile Temporare necesare pentru pastrarea functiunilor
lucrarilor existente.


40

Formular nr. 13
Operator economic
................................
(denumirea/numele)


METODOLOGIA PENTRU REALIZAREA LUCRARIIOfertantul va furniza cel putin urmatoarelor informatii minime:

Ofertantul va descrie abordarea generala si metodologia pentru realizarea Lucrarilor, inclusiv descrieri
detaliate pentru metodele de lucru pentru componentele majore ale Lucrarilor.


41

Formular nr. 14

Operator economic
................................
(denumirea/numele)PROGRAM


Ofertantul va prezenta urmatoarele informatii minime:

Un program pentru executie care sa ilustreze ordinea si derularea in timp a activitatilor pe care ofertantul
propune sa le indeplineasca pentru realizarea Lucrarilor; programul va prezenta, in special, urmatoarele:

1. Lucrari permanente si temporare ce urmeaza a fi executate.
2. Activitati de interfatare cu lucrarile existente si operarea acestora.
3. Perioadele pentru examinarea Documentelor Contractorului de catre Inginer.
4. Secventierea, derularea in timp si durata testelor.
5. Perioadele necesare elaborarii de documentatii pentru toate permisele si acordurile
necesare si pentru inaintarea acestora.
6. Etape esentiale.


42

Formular nr. 15

Operator economic
................................
(denumirea/numele)RESURSE


Ofertantul va prezenta urmatoarele informatii minime:

Ofertantul va ilustra organizarea de proiect pe care o propune. Aceasta se va realiza prin prezentarea unei
organigrame cuprinzatoare care sa identifice in mod clar tot personalul si echipamentele pe care Ofertantul
intentioneaza sa le utilizeze la realizarea Lucrarilor. Aceasta organigrama va include si o descriere a rolurilor
si responsabilitatilor personalului si liniile de comunicare dintre membrii echipei.

S-ar putea să vă placă și