Sunteți pe pagina 1din 3

Cerine fa de proiectul didactic publicat n revista nvtorul Modern

Cerine fa de proiectul didactic publicat n revista nvtorul


Modern
SUBIECTUL LECIEI se va scrie subiectul curricular!
Proiect didactic
Numele, prenumele autorului, gradul didactic,
instituia n care activeaz i localitatea
Clasa"
#u$rul leciei n $odul confor$ proiectrii de lun% durat!" de ex. 3/40
#u$rul leciei confor$ orarului: 4
&urata leciei" 45 inute
Modulul"
Subiectul leciei"
Subco$petenele curriculare"
'biectivele leciei. !a finele leciei elevii vor fi capabili:
"# :
"$ :
"3 :
"4:
"5:
Tipul leciei: ale%ei din lista de ai &os:
'. !ecia de forare a capacitilor de dob(ndire a cuno)tinelor
''. !ecia de forare a capacitilor de nele%ere a cuno)tinelor
'''. !ecia de forare a capacitilor de aplicare a cuno)tinelor
'*. !ecia de forare a capacitilor de anali+,sinte+ a cuno)tinelor
*. !ecia de forare a capacitilor de evaluare a cuno)tinelor
*'. !ecia ixt
N. B. Etapele s corespund tipului de lecie, a se vedea anexa 1.
Te(nolo%ii didactice"
-. fore: , frontal/ , n perec0i/ , individual/ n %rup
1. etode: ,
.
2. ateriale didactice:
#. Curriculu )colar3 clasele ' ,'*3 C0i)inu3 $0#0.
$. 40id etodolo%ic la anualul )colar3 autori Maria 5uruian3 6ilvia Cotelea ). a.
3. 5uruian M.3 Cotelea 6.3 7ricioi 8.3 etc. 8becedar. 7d. 9rut 'nternaional3 $0#0.
Evaluarea: forativ3 evaluare oral )i n scris3 lucrare independent :fr apreciere cu note..

1
SCE#)*IUL LECIEI
Secvenele
leciei
Timpul ObiectiveActivitatea nvtorului i
a elevilor
Strategia didactic
(metode, procedee,
forme, mijloace
instrucionale
!valuarea
(metode,
procedee,
forme
Anexa 1. Clasificarea tipurilor de lecii dup criteriul competenei
T"#$%
%!&'"!"
&A(A&T!("ST"&A S!&)!*'!%! %!&'"!"
de formare a
capacitilor
de dob+ndire a
cunotinelor
vizeaz prioritar
formarea capacitilor de
dobndire a
cunotinelor
1. Organizarea clasei (moment organizatoric)
2. Reactualizarea structurilor anterioare verificarea
temei pentru acas
!. "rezentarea optim a coninutului nou
#. $iri%area &nvrii
'. (onsolidarea materiei i formarea capacitilor
(la nivel de reproducere)
). *valuarea (curent instructiv fr aprecieri cu
note)
+. ,ilanul leciei. (oncluzii
-. .nunarea temei pentru acas.
de formare a
capacitilor
de nelegere a
cunotinelor
vizeaz prioritar
formarea capacitilor de
&nelegere a
cunotinelor dobndite
anterior
1. Organizarea clasei (moment organizatoric)
2. Reactualizarea structurilor anterioare verificarea
temei pentru acas
!. (onsolidarea materiei i formarea capacitilor/
a) la nivel de reproducere0
b) la nivel productiv.
#. *valuarea (curent instructiv fr aprecieri cu
note)
'. ,ilanul leciei. (oncluzii
). .nunarea temei pentru acas.
de formare a
capacitilor
de aplicare a
cunotinelor
vizeaz prioritar
formarea capacitilor de
aplicare a cunotinelor
dobndite i &nelese
anterior)0
1. Organizarea clasei (moment organizatoric)
2. Reactualizarea structurilor anterioare verificarea
temei pentru acas
!. consolidarea materiei i formarea capacitilor/
a) la nivel productiv0
b) la nivel de transferuri &n alte domenii.
#. *valuarea (formativ de tip sumativ cu aprecieri
cu note)
'. ,ilanul leciei. (oncluzii
). .nunarea temei pentru acas.
de formare a vizeaz prioritar 1. Organizarea clasei (moment organizatoric)
2
capacitilor
de anali,-
sinte, a
cunotinelor
formarea capacitilor de
analiz1sintez a
cunotinelor dobndite
&nelese i aplicate
anterior
2. 2erificarea temei pentru acas
!. .naliza1sinteza materiei teoretice studiate
(sistematizarea clasificarea generalizarea)
#. .naliza1sinteza metodelor de rezolvare studiate/
a. la nivel productiv cu transferuri &n alte domenii0
b. la nivel creativ.
'. *valuarea (formativ de tip sumativ cu aprecieri
cu note)
). ,ilanul leciei. (oncluzii
+. .nunarea temei pentru acas.
de formare a
capacitilor
de evaluare a
cunotinelor
vizeaz prioritar
formarea capacitilor de
evaluare critic a
cunotinelor dobndite
&nelese aplicate i
interpretate analitico1
sintetic anterior
1. Organizarea clasei (moment organizatoric)
2. 3nstruciuni privind realizarea lucrrii de
evaluare
!. Realizarea lucrrii de evaluare (testul lucrarea
practic lucrarea de laborator proiectul
autoevaluarea etc.)
#. ,ilanul leciei. (oncluzii
'. .nunarea temei pentru acas.
mi.t lecie centrat prioritar
pe realizarea
interdependenei
obiective 4 coninuturi 4
metodologie 1 evaluare
i a corelaiilor
pedagogice &nvtor1
elev elev1elev elev1
&nvtor.
1. Organizarea clasei (moment organizatoric)
2. Reactualizarea structurilor anterioare verificarea
temei pentru acas
!. "rezentarea optim a coninutului
#. (onsolidarea materiei i formarea capacitilor/
a. la nivel de reproducere0
b. la nivel productiv cu unele transferuri &n alte
domenii
'. *valuarea/
a. curent fr aprecieri cu note pentru materia
nou0
b. sumativ cu aprecieri cu note pentru materia
studiat anterior.
). ,ilanul leciei. (oncluzii
+. .nunarea temei pentru acas.
!"servaii
#. n structura leciei3 secvenele ;5ilanul leciei. Conclu+ii< )i ;8nunarea teei pentru
acas< pot fi3 la dorin3 sc0ibate ntre ele.
$. n funcie de necesitate3 verificarea teei pentru acas poate fi at(t cantitativ3 c(t )i
calitativ.
3. Conclu+iile leciei vor conine at(t aspecte cantitative3 c(t )i aspecte calitative.
!