Sunteți pe pagina 1din 2

Bigamia

Ob juridic specialrelatiile sociale de convietuire sociala privind familia,relatiile care se refera la


asigurarea caracterului monogam al casatoriei,adica respectarea limitelor morale si juridice ale incheierii
casatoriei.
Ob material : nu are
Sub activ:doar de catre o pers casatorita. Se poate face prin coautorat cand ambele persoane cunosc
acest lucru
Sub pasiv : sotul autorului infractiunii
Elem material: se realizeaza prin actiunea de a incheia o noau casatori de catre o pers care este
casatorita, fiind vorba de un act de csatorie valabil incheiat.
Urmarea imediata: starea de pericol creata prin incheierea unei noi casatoriice reprezinta o atingerea
grava adusa raporturilor de familie,regimului monogam al acestei celule de baza.
Latura subiectiva :intentie directa sau indirecta . Daca este incheiata in eroare aceasta nu se pedepsete.
Falsul material in inscrisuri oficiale
Ob juridic special: relatiile sociale privitoare la increderea pubolica in autenticitatea inscrisurilor oficiale
Ob material:inscrisul oficial asupra caruia se exercita actiunea faptuitorului. Inscrisul oficial sunt si
copiile,duplicatul,precum si copiile legalizate. Si sa fie abte sa produca consecinte juridice.
Sub activ: de orice pers in cazul celui (1) 320 iar la (2) doar de catre functionarul public.
Sub pasiv: autoritatea publica sau institutia , adiacent poate fi si o pers fizica
Elem material :contrafacerea,alterarea
Urm : starea de pericol creata prin contrafacere sau alterare
Lat sub: intentie directa sau indirecta
5.1. Enumerarea modurilor de dobandire a proprietii
publice________________________________________________ 61
5-2. Exproprierea pentru cauz de utilitate p u b lic ____________ 62
5.2.1. Consideraii g en e ra le_______________________________62
5.2.2. Exproprierea n sistemul Legii nr. 33/1994____________ 63
5.2.3. Exproprierea n sistemul Legii n r 255/2010___________ 71
6. Exercitarea dreptului de proprietate p u b lic ___________________ 77
6.1. Consideraii generale___________________________________ 77
6.2. Dreptul de administrare 79
6.3. Concesionarea bunurilor proprietate public_______________83
6.4. inchirierea bunurilor proprietate public__________________ 87
6-5. Dreptul de folosin g ra tu it____________________________ 87
A 7. incetarea dreptului de proprietate public_____________________ 88