Sunteți pe pagina 1din 1

Drumul Carului

Moeciu
Satic
Sirnea
Bran
Pestera
Simon
Magura
Ciocanu
Podu Dambovitei
Sohodol
Predelut
Dambovicioara
Cab. Brusturet
Cab. Gura Barsei
Pastravarie
Cab. Salvamont
Cab. Valea lui Ivan
Cab. Garofita
Cab. Gura Raului
Cab. Curmatura
Ref. Grind
Ref. Spirlea
Ref. 7 Noiembrie
2
v
. M
o
e
ci u
v. Cheii
v
.

B
r
a
t
e
i
R
a
u
l
D
a
m
b
o
v
it
a
v
.

S
i
r
n
ii
p. B
a
r
s
a
v
. S
ea
c
a
v. Popii
v. larga
p
.
T
u
r
c
u
B
a
r
s
a
G
ro
setu
l
u
i
D
a
m
b
o
v
i
t
a
p
. R
a
u
s
o
r
p. Ba
rsei
v
.
C
h
ic
e
r
a
p
.

D
a
m
b
o
v
i
c
io
a
r
a
p
.

B
ast ii
v
. S
p
ir
la
v
. M
u
ie
r i i
v. Peste
p
.

T
u
r
c
i
l o
r
valea lui Ede
B
ars
a
lu
i Bucu
r
v
. L
ei
V
. D
r
a
g
o
s
l
o
v
e
n
i
lo
r
p
. C
o
p
i lu
lu
i
v
.

S
t
r
a
m
b
a
p
.

S
t
e
g
h
ie
i
v
.
I
u
n
g
e
i
V
a
le
a
c
u
a
p
a
V
l
.

U
r
s
u
lu
i
v
. C
h
e
i ei
v. Ursulu
i
v
. Z
b
a
rc
io
a
re
i
p
. U
rit
v. Podisor
v. Lung
a
v
. S
c
heii
p
. A
nd
re
ie
s
u
lu
i
v
.
C
a
s
a
rului
v. Ghimbavului
p
.

lu
i
N
e
r
u
v
. L
a
pus
u
lu
i
v
.

I
z
v
oar e
lo
r
v
.
lu
i Ioan
v
. R
a
ului
p
. U
r
z
icarului
v
.
A
r
s
ite
i
v. S
p
e
r
i
a
t
a
r
.
Bars
a
P
a
d
i
n
a

S
t
a
n
ii
v
. Berla
v
.

lu
i
B
u
t
ie
v. Sautii
v
. L
u
z
ii
p
.
B
u
n
i
i
r
. B
a
r
s
a
M
a
r
e
v
.
B
e
c
h
e
tu
lu
i
V
. T
a
m
a
s
u
lu
i
v. Anculu
i
V
a
le
a

lu
i
B
r
a
n
v
. C
oa
c
a
z
p. G
h
i ca M
ar e
v
. B
a
rs
a
G
ros
e
tu
lu
i
v
. Z
g
a
e
i
v
. Ratei
P. Damb
o
v
it
a
v
. lu
i C
o
r
b
o
v
. B
e
u
c
ii
v. Vladusca
v. Sirn
e
i
p
. C
la
b
u
c
e
t
P
a
ra
u
l lu
i M
a
ld
a
r
p
. G
oru
n
u
lu
i
p
.
P
o
s
tu
lu
i
v
. O
niceo
a
ie
i
p
. T
a
rla
V
a
t
a
f
u
lu
i
v
. G
riu
ra
ulu
i
v. S
perle
i
v. Galg
oai elor
v
.

T
u
l p
in
ilo
r
p. Modolen
i
p
. P
o
a
t
r
a
p
.

T
u
r
c
u
v
. Z
b
a
r
c
io
a
r
e
i
p
. T
u
r
c
u
v
. R
a
u
lu
i
2
v
. M
o
e
c
i u
v
.
P
o
p
ii
C
u
lm
e
a
T
a
m
aselu
lu
i
D
l.

N
e
r
e
i
C
o
ltii P
la
iu
lu
i
G
ru
i ul Lung
D
l. C
h
e
ii
P
i
c
. P
le
s
e
i
P
ic
. S
u
c
h
e
n
it
e
i
D
e
alul Sasului
P
ic
. C
o
v
e
tii
Muchia Vladusca
G
r
u
i
u
l M
irii
C
u
l m
e a P
i e
t r e i M
i c
i
C
u
lm
e
a Paltinetului
Plaiul %
R
u
n
c
u
lui
Dl. Ul m
u
lu
i
m
.

D
a
n
is
o
r
D
l.

S
ip
o
tu
lu
i
D
l.
M
a
r
i
n
u
lu
i
Muchia Dianei
C
u
l m
e
a P
r a
p s t i i l o r
P
o
lit
e
l e
M
a
r
t
o
i
u
lu
i
Plaiu
l Saiului
D
l P
le
s
n
itei
D
l. B
ra
n
is
t
e
i
M
uchi a lui Ga
rn
ita
P
ic
. H
U
tu
ri
D
l. V
oine
s
tilor
P
i
c
.

M
a
ic
a
n
u
lu
i
M
u
c
h
ia

U
r
s
u
lu
i
P
ic
.

T
o
m
e
i
M
u
c
h
ia

S
p
ir
le
i
Coltii M
u
ie
rii
D
l.

M
e
s
t
e
a
c
a
n
u
l
u
i
P
a
d
in
a

S
i
n
d
r
ila
r
ie
i
M
u
c
h
ia

V
a
la
e
le
P
is
c
ul cu Brazi
P
is
c
u
l
C
io
c
ra
c
u
lu
i
PIc. S
ta
n
e
lo
r
D
l. l ui Cor bosiu
D
e
a
lu
l M
u
ie
rii
P
ic
io
r
u
l T
a
m
a
s
u
lu
i
Fata Rea
P
i c. Ta
m
p
a
Dl. P
e
s
te
r
ii
P
is
c
u
l Brea
z
ului
P
ic
. B
e
r
ila
D
e
a
lu
l R
e
g
e
sc
P
ic
. Padina Lancii
P
a
d
in
a
H
o
t
a
r
u
lu
i
D
l.
C
o
d
l
e
a
n
u
lu
i
F
a
ta
M
agurii
P
is
c
u
l I
udei
M
u
c
h
ia
P
is
a
to
a
rei
P
la
ic
u
l
D
l.

N
e
g
rului
C
u
l
m
e
a

T
a
u
s
a
n
u
lu
i
D
o
s
ul Vlaicului
D
l. G
iumanului
M
u
c
h
ia

C
o
t
o
fe
n
e
i
Plaiul R
o
s
c
a
M
uchia Stram
b
e
i
D
l.
P
rede
a
lu
lu
i
C
u
lm
e
a

S
t
e
g
h
iilo
r
D
l.
M
anecuta
C
u
lm
ea Ca
p
a
ta
n
a
P
l
e
a
s
a
Orita
P
is
c
u
l c
u
B
r
a
z
i
810
943
912
783
750
855 871
922
993
873
962
994
1904
1644
1846
1726
1636
1631
1807
1888
1617
1328
1305
1352
1196
1431
1067
1341
1406
1174
1022
1134
1131
1283
1295
1123
1215
1392
1293
1333
1361
1279
1303
1245
1348
1088
1042
1045
1009
1019
1102
1666
1676
1702
1706
1783
1814
1821
1846
2037
2106
1328
1121
1296
1318
1361
1357
1024
1210 1230
1198
1197
1119
1218
1221
1171
1188
1163
1161
1134
1063
1178
1061
1084
1029
1002
1015
1137
1183
1192
1192
1076
1143
1084
1117
1112
1093
1086
1039
1031
1084
1506
1504
1254
1225
1045
1037
1203
1164
1194
1196
1433
1461
1507
1472
1046
1192
1135
1106
1153
1142
1132
1278
1295
1204
1363
1322
1276
1131
1178
1261
1184
1005
1083
1033
1031
1066
1065
1077
1036
1032
1192
1221
1281
1283 1321
1249
1162
1152
1406
1362
1403
1436
1232
1222
1135
1312
1416
1510
1682
1205
1211
1207
1201
1212
1232
1227
1281
1462
1257
1344 1291
1421
1341
1372
1378
1376
1504
1487
1238
1546
Coja
1523
1281.vf
s. Joaca
vf. Crudu
vf. La Om
vf. Joaca
vf. Talfa
La Cascoe
vf. Crucii
M. Draganu
s. Funduri
vf. Sbirii
vf. Turnul
Coltul Ars
vf. Gavene
Dl. Gruiul
vf. Frunti
Dealul Mic
Dl. Muscel
Sub Pleasa
Gruiul Lung
vf. Funduri
vf. Pietrei
vf. Lespezi
Dl. Sasului
vf. Coarbei
P-na Zabanei
vf. Umerilor
vf. Vladusca
vf. Magurita
Coltul Cheii
vf. Grosilor
vf. Neagului
s. Tamasului
vf. Rogoazei
Galma Jorgai
Galma PLesei
vf. Petrului
s. Chiliilor
M. Clabucetul
La Bisericuta
vf. la Arsuri
vf. Podurilor
Coltul Predei
Varful Lungut
vf. lui Bobes
vf. Tuneiului
Saua Zanoagei
Hora cu Brazi
M. Dudele Mari
vf. Pietricica
vf. Vantarnita
Coltii Oratiei
Piscul Muierii
Piscul Muierii
Vf. Tantareana
vf. Priporului
vf. Galbinarea
Poiana Maicanu
Poiana Zanoaga
vf. Sfantu Ilie
Malul lui Iacob
Galma Danciului
vf. lui Stavrat
vf. la Morminte
Galma Calutilor
Piscul Stoichii
Capul Tamasului
Galma Tiganului
vf. Sparturilor
vf. Magura Mare
Sihla lui Caita
vf. Prislopului
vf. Tamaselului
Poiana Vladusca
Piscul Turcilor
Culmea Zacotelor
Muntele Secatura
vf. Paltinetului
vf. Timbalul Mic
vf. Padina Popii
Coltul Gradistei
Piscul Izvorului
Coltul Izvorului
Coltul Chiliilor
vf. Tamasul Mare
s. Sub Pietricica
Piscul Vulturului
La Crucea Pajurei
Galma Sparturilor
Gruiul sub Magura
Cariera de Piatra
La Stana Fanarului
vf. Valea lui Ivan
Coltul lui Bancila
vf. Pleasa Posadei
Curmatura Otetelei
Coltul Sparturilor
Pna. Cuibil Uliului
La padina Florichii
Coltul Paltinisului
Curmatura Groapelor
vf. si valea Speriatei
La Curmatura Ghimbavului
Cheile Mari ale Dambovitei
Apa de Leac
Muntele Buca
Poiana Lacului
Muchia Vldoiu
Muchia Noaghia
Muntele Lacului
Muntele Brbule
Muchia Secundar
Vrful Gorganului
Muntele Dudele Mari
Legenda
Curs de apa permanent
Curs de apa temporar
Localitate
Limita parcului
Autor: PNPC & Bogdan Florescu
office@pcrai.ro, bogdflor@pcrai.ro
www.pcrai.ro
Parcului National Piatra Craiului
Harta localitatiilor