Sunteți pe pagina 1din 3

Proiectant general:IPCT INSTALATII Proiect nr.

28/2010
Beneficiar: Primaria Sector 2.Bucuresti Elaborare documentatii tehnicoeconomice !entru
e"tindere retele !ublice de a!a si
canali#are
$Com!letare stra#i %inclusi& bransamente si
racordurile !ana la limita de !ro!rietate
Cod CPV:713222-3.(SF+PT+DE+CS).e!.2
Str."n#. "orce$n% S&iridon.Sector 2
'a#a: PT()E
'(TE)'S*'T+'E

C$te#ori$ de ,%cr$ri:$cord%ri de c$n$,i-$re de ,$ ,i.it$ de &ro&riet$te ,$ rete$%$ de c$n$,i-$re
.
1.Sapatura manuala de pamant in spatii limitate,avand sub 1,00 m latime si max. 6,00 m adanc.
execut.fara sprijiniri.,cu evac. manuala.
-racorduri canal PVC Dn 160 mm- bucx !m x 0,"0 m x 1,00 m# $1,!mc
- buc x !m x 0,"0m x 0,%! m# ,&& mc
'otal #$",$& m
(otund# )0mc
%.*ontare parapete si podete metalice de inventar la santuri pentru conducte
buc.x !ml + ml#)% ml
(otund# )%ml
$.Sustineri din lemn pentru cabluri si conducte in sapaturi
(otund# ml
).'ub scur,ere libera poliester.mont. in pam.in ext. Dn 160 mm ptr. racorduri.
- racorduri x ! ml-racord# $!ml
(otund#$! ml
!. .mplutura in sant la cond. canali/.cu nisip .
Dn 160 mm- buc.x ! ml x 0,"0m x 0,$0m# ",)! mc

(otund# ",!0mc
6.Proba de etansare a tuburilor de canali/are
Dn 160 mm-$! ml
(otund#$! ml
.0mprastiere nisip si pam. cu lopata ptr. umpluturi in sant.
-nisip-Dn 160 mm- buc x ! ml x 0,$0 m x 0,"0 m# ",)! mc
-pamant- Dn 160mm- buc. x ! ml x 0,"0m x 0,!0 m# 1!,!mc
-piatra sparta ptr.suport asfalt-Dn 160 mm-0,"0 m x 0,%0m x 1,! ml x buc#1,&" mc
'otal #%,0"mc
(otund # %,00 mc
&.Compactare nisip si pamant cu mai mana
-nisip-Dn 160 mm- buc.x ! ml x 0,$0 m x 0,"0 m# ",)! mc
-pamant- Dn 160mm- buc x ! ml x 0,"0m x 0,!0 m# 1!,!mc
'otal#%!,%0 mc
(otund#%!,%0mc
".Compactare pamant si piatra sparta cu mai mecanic tip broasca
-pamant#6,$0 mc
-piatra sparta#1,&" mc
'otal#&,1" mc
(otund# 0,0&% sute mc1&,% mc2
10.Spar,ere beton si asfalt pe trotuare
-asfalt-1.$ m x 1,!0 m x buc# 1$.6! mp x 0.0$m#0,)10 mc
-beton-1,$ m x 1,!0 m x buc# 1$,6! mp x 0,10 m# 1,$6!mc
%,$0 mp 1,!mc
(otund %& mp 1.& mc
11.Demontare borduri
- buc x 1.$ m # ",1 m
1%,Prepare beton 31!0
-trotuare#1,$6! mc
-suport bordure#0,0)! mc-ml x ",1 m#0,)1 mc
'otal#1,! mc
(otund#1,&0 mc
1$. 0ncarcarea a materialului, nisip,excedent pamant,piatra sparta
cu autobasculanta
-excedent pamant
-Dn 160mm- buc.x ! ml x 0,0$%mp#1.1%mc x 1,6 to-mc#1," to
-nisip#",)! mc x %,1 to-mc#1",&)! to
-piatra sparta#1,&" mc x 1,6$ to-mc#$,0& to
-asfalt#0,)10 mc x %,00 to-mc#0,&%0 to
-beton#1,$!mc x %,%0 to-mc#$,00 to
-borduri#% x ",1 m x 0.% x 0.%! x %,%0 to-mc#%,00 to
'otal# $1,0! to
(otund# $1,10to
1). 'ransport material, excedent pamant,piatra sparta,nisip cu autobasculanta la 10 4m
-
(otund# $1,10 to
1!. 0nspectie cu camera video a tubului de canali/are

Verificat Proiectant
0n,. Paula Ciubotariu 0n,. 'eodor Dumitrescu