Sunteți pe pagina 1din 10

SCOALA GENERALA RADU POPA-SIGHISOARA

DISCIPLINA: Limba engleza


Manualul folosit: Welcome 2
Clasa: a IV-a
Profesor: Stanciu Diana Carmen
An scolar: 2012-2013

Planificare calendaristica

Nr.
Crt.
1

Continutul tematic al
unitatii de invatare

Continuturi

Unit 1: Welcome back!


Topic: Copilul despre sine :
nume, sex, varsta, insusiri fizice
si morale (actualizare)
-Copilul si lumea inconjuratoare:
orasul, satul (cladiri)
-Cultura si civilizatie: nume si
prenume tipice, nume de orase,
nationalitatea
Structure:Verbul to be, have
got, adj. tall/short etc.
Function:A se prezenta, a descrie
persoane

Talking about age


Talking about
nationalities
Describing people

Unit 2: Number Six, Hill


Street!
Topic:Copilul despre sine:
jocuri, jucarii
-Casa: incaperi(actualizare),

Talking about
possession
Asking for/giving
direction
Talking about

Competente specifice
1.2 s desprind sensul global din
scurte mesaje audiate
2.2 s integreze cuvinte noi n enunuri
proprii
2.4 s vorbeasc despre sine/ despre
persoane/ despre activiti din
universul imediat
3.2 s desprind informaii particulare
dintr-un text citit n gnd
4.1 s reproduc, n scris, cuvinte,
sintagme, enunuri
4.3 s produc n scris scurte
enunuri / mesaje, pe baza unui suport
verbal
imagine
5.1 s demonstreze interes pentru
cunoaterea unor orae / *zone din
spaiul cultural anglofon
1.2s desprind sensul global din
scurte mesaje audiate
2.1 s reproduc scurte mesaje / pri
ale unui mesaj
2.3 s produc rspunsuri scurte i
1

Nr.
de
ore

Data

S1-S2

S3-S4

Observatii
-Exercitii de
confirmare
Exercitii de
repetare dupa
model
Alctuire de
enunuri cu
elementele de
vocabular i
structurile noi;
Descrieri simple
Completare de
text lacunar
Exercitii de
completare

Exercitii de
bifare, incercuire
Exercitii de
repetare dupa
model

mobile(actualizare)
-Copilul si lumea inconjuratoare:
orasul/satul (cladiri)
a identifica elemente din
universal imediat, a cere si a da
informatii (despre mediul
inconjurator)
Structure: there is/there are; Adj.
posesiv (sg. si pl.)
Function: a cere si a da
informatii despre directie
3

Unit 3: Trick or Treat


Topic: Familia: sarbatori in
familie
-Activitati: activitati pentru
timpul liber
-Cultura si civilizatie: cantece si
poezie
Structure: present progressive
can (present: afirmativ,
interogativ, negative)
Function: a face o urare, a
felicita; a relata activitati la
prezent

Revision 1 (Units 1-3)

Unit 4: A Very Special Day


Topic: Copilul despre sine:
varsta (actualizare), jocuri si
jucarii

places

ntrebri simple n situaii simple de


interaciune, n contexte familiare sau
de necesitate imediat
3.1 s identifice semnificaia unor
cuvinte / propoziii simple, n texte
autentice comune (etichete, anunuri,
afie)
3.2 s desprind informaii particulare
dintr-un text citit n gnd
4.3 s produc n scris scurte
enunuri / mesaje, pe baza unui suport
verbal / imagine
Present progressive, 1.4 s desprind informaii punctuale
Modal verb can
dintr-un mesaj audiat
Vocabulary related
2.1 s reproduc scurte mesaje / pri
to Halloween
ale unui mesaj
talking about ability 2.3 s produc rspunsuri scurte i
ntrebri simple n situaii simple de
interaciune, n contexte familiare sau
de necesitate imediat
3.3 s citeasc fluent un scurt text
cunoscut, cu intonaie adecvat
semnificaiei textului
4.1 s reproduc, n scris, cuvinte,
sintagme, enunuri
5.1 s demonstreze interes pentru
cunoaterea unor orae / *zone din
spaiul cultural anglofon
Revising the
3.1 s identifice semnificaia unor
structures and
cuvinte / propoziii simple, n texte
vocabulary
autentice comune (etichete, anunuri,
achieved
afie)
4.1 s reproduc, n scris, cuvinte,
sintagme, enunuri
Numbers 1-100
1.2 s desprind sensul global din
Vocabulary related
scurte mesaje audiate
to months of the
2.1 s reproduc scurte mesaje / pri
year, holidays
ale unui mesaj
2

S5-S6

Dialoguri, joc de
rol
Exercitii de
exerciii de tip
adevrat/ fals;
exerciii de
alegere multiple);
potrivire imagine
text
exercitii de
completare,
redactare
Realizarea de
desene, aranjarea
unor obiecte
Exercitii de citire
cu voce tare
Exercitii de
copiere
Realizarea unei
harti a orasului

S7=vacanta
3

S8

S9-S10

Exercitii de
completare,
corelare imaginetext, exercitii de
alegere multipla
exerciii de
confirmare a
nelegerii globale
a unui text audiat

-Familia: membrii familiei,


sarbatori in familie
-Activitati: lunile anului,
activitati curente
-Cultura si civilizatie: nume si
prenume tipice
Structure: adj. demonstrativ
there is/ there are
Going to future
Function: a face o urare, a
felicita; a relata activitati la
prezent; a formula si a accepta o
invitatie

Expressing
intention with
going to future
Asking about age
Vocabulary related
to family members
Wh-questions

Unit 5: At the Market!


Topic:Familia: hrana
-Copilul si lumea inconjuratoare:
cumparaturi
-Activitati: activitati curente
Structure: Substantivul (pluralul
neregulat), there is/there are,
Function: -a angaja si a incheia
un schimb verbal
a exprima ceea ce iti place sau
ceea ce nu iti place

Vocabulary related
to family, food,
shopping
Expressing
likes/dislikes
Noun irregular
plural

2.4 s vorbeasc despre sine/ despre


persoane/ despre activiti din
universul imediat
3.1 s identifice semnificaia unor
cuvinte / propoziii simple, n texte
autentice comune (etichete, anunuri,
afie)
3.3 s citeasc fluent un scurt text
cunoscut, cu intonaie adecvat
semnificaiei textului
4.1 s reproduc, n scris, cuvinte,
sintagme, enunuri
4.3 s produc n scris scurte
enunuri / mesaje, pe baza unui suport
verbal / imagine
5.1 s demonstreze interes pentru
cunoaterea unor orae / *zone din
spaiul cultural anglofon
1.1 s identifice semnificaia unor
enunuri simple, referitoare la
universul imediat
2.1 s reproduc scurte mesaje / pri
ale unui mesaj
2.2 s integreze cuvinte noi n enunuri
proprii
2.3 s produc rspunsuri scurte i
ntrebri simple n situaii simple de
interaciune, n contexte familiare sau
de necesitate imediat
3.1 s identifice semnificaia unor
cuvinte / propoziii simple, n texte
autentice comune (etichete, anunuri,
afie)
3.2 s desprind informaii particulare
dintr-un text citit n gnd
4.3 s produc n scris scurte
enunuri / mesaje, pe baza unui suport
verbal / imagine
3

descrieri simple,
cu suport verbal
(ntrebri, cuvinte
de sprijin) i
vizual (imagini)
descrieri simple,
cu suport verbal
(ntrebri, cuvinte
de sprijin) i
vizual (imagini)
rspunsuri la
ntrebri de
control, exerciii
de completare de
informaii,
exerciii de
completare
6

S11-S12

exerciii de
corelare;
rspunsuri la
ntrebri de
control
exerciii de
repetare dup
model;
exerciii de
corectare a
pronuniei i
intonaiei.
exerciii de tip
adevrat/ fals;
exerciii de
alegere multipla
potrivire imagine
text;
exerciii de
completare

Unit 6: I Dont Like


Science! Its Boring
Topic: Casa: scoala, obiecte
scolare(actualizare)
-Activitati: momentele zilei,
zilele saptamanii
Structure: Prezentul simplu
(afirmativ, negative, interogativ)
Prepozitia: in, on, at, Adverbe de
timp
Function: a angaja si a incheia
un schimb verbal; a exprima o
stare fizica, a exprima ora

Vocabulary related
to school subjects,
time
Expressing
likes/dislikes
Expressing
frequency of
activities

1.2 s desprind sensul global din


scurte mesaje audiate
1.4 s desprind informaii punctuale
dintr-un mesaj audiat
2.2 s integreze cuvinte noi n enunuri
proprii
2.3 s produc rspunsuri scurte i
ntrebri simple n situaii simple de
interaciune, n contexte familiare sau
de necesitate imediat
2.4 s vorbeasc despre sine/ despre
persoane/ despre activiti din
universul imediat
3.1 s identifice semnificaia unor
cuvinte / propoziii simple, n texte
autentice comune (etichete, anunuri,
afie)
3.2 s desprind informaii particulare
dintr-un text citit n gnd
3.3 s desprind informaii particulare
dintr-un text citit n gnd
4.2 s realizeze legtura dintre rostire
i scriere, la nivelul unei
propoziii scurte
4.3 s produc n scris scurte
enunuri / mesaje, pe baza unui suport
verbal / imagine

Semestrul 2
Revision 2 (Units 4-6)

Revising the
structures and
vocabulary
achieved

3.1 s identifice semnificaia unor


cuvinte / propoziii simple, n texte
autentice comune (etichete, anunuri,
afie)
3.2 s desprind informaii particulare
dintr-un text citit n gnd
4.1 s reproduc, n scris, cuvinte,
sintagme, enunuri

5
4

S13-S14

S 15

Exercitii de tip:
bifeaza,
incercuieste
Realizarea de
desene
Dialoguri, joc de
rol, descrieri
simple,
Raspuns la
intrebari
Exercitii de citire
cu voce tare
Exercitii de
scriere dupa
dictare, de
completare

Exercitii de
completare,bifare,
potrivire alcatuire
de propozitii,
exercitii cu
alegere multipla

10

Unit 7: I Want To Be a
Firefighter
Topic: Copilul despre sine:
jocuri si jucarii
-Familia: ocupatii
Activitati: activitati curente,
activitati pentru timpul liber
-Cultura si civilizatie: poezii si
cantece
Structure: prezentul simplu si
prezentul continuu, like/dislike +
participiu
Function: a exprima o dorinta; a
exprima ceea ce iti place sau
ceea ce nu iti place

Vocabulary related
to jobs,
Expressing
likes/dislikes
Talking about
themselves (place
where they live,
age, activities they
like doing)

1.1 s identifice semnificaia unor


enunuri simple, referitoare la
universul imediat
1.2s reproduc scurte mesaje / pri
ale unui mesaj
2.1 s reproduc scurte mesaje / pri
ale unui mesaj
2.2 s integreze cuvinte noi n enunuri
proprii
2.4 s vorbeasc despre sine/ despre
persoane/ despre activiti din
universul imediat
3.2 s desprind informaii
particularedintr-un text citit n gnd
4.1 s reproduc, n scris, cuvinte,
sintagme, enunuri
4.3 s produc n scris scurte
enunuri / mesaje, pe baza unui suport
verbal / imagini

Unit 8: Cows Are Bigger than


Goats!
Topic: Copilul despre sine:
insusiri fizice
-Familia: hrana
-Animale: denumire,
caracteristici
-Activitati: activitati pentru
timpul liber
-Cultura si civilizatie: poezii si
cantece
Function: a descrie persoane,
animale, locuri; a identifica
elemente din universul familiar
Structure: Gradele de
comparative a adjectivelor scurte

Vocabulary related
to animals,farm and
farming,
Describing people
using degrees of
comparison of
adjectives

1.1 s identifice semnificaia unor


enunuri simple, referitoare la
universul imediat
1.2s reproduc scurte mesaje / pri
ale unui mesaj
2.2 s integreze cuvinte noi n enunuri
propri
2.3 s produc rspunsuri scurte i
ntrebri simple n situaii simple de
interaciune, n contexte familiare sau
de necesitate imediat
2.4 s vorbeasc despre sine/ despre
persoane/ despre activiti din
universul imediat
3.2 s desprind informaii
particularedintr-un text citit n gnd
3.3 s citeasc fluent un scurt text
5

S15-S16

S17-S18

Exercitii de
corelare, de bifare
Exercitii de
repetare dupa
model
Alcatuire de
enunturi
Descrieri simple
cu support visual,
exericitii de
completare de
info., completare
de text lacunar,
exercitii de
redactare

Exercitii de
corelare, de bifare
Exercitii de
repetare dupa
model
Alcatuire de
enunturi
Descrieri simple
cu support visual,
exericitii de
completare de
info., completare
de text lacunar,
exercitii de
redactare, joc de
rol

11

12

Unit 9: Ive Got a Sore Throat!


Topic: Copilul despre sine:
partile corpului, imbracaminte
-Familia: membrii familiei
-Activitati: activitati curente
-Cultura si civilizatie: cantece si
poezii
Structure:Verbul: should, must
(afirmativ si negative)
Function: a angaja si a incheia
un schimb verbal; a cere si a da
informatii (de ordin personal); a
propune si a cere cuiva sa faca
ceva; a exprima o stare fizica; a
da sfaturi.

Unit 10: I Was a Happy Baby!


Topic: Copilul despre sine:
insusiri fizice si morale

cunoscut, cu intonaie adecvat


semnificaiei textului
4.1 s reproduc, n scris, cuvinte,
sintagme, enunuri
4.3 s produc n scris scurte
enunuri / mesaje, pe baza unui suport
verbal / imagine
Vocabulary related
1.1 s identifice semnificaia unor
to illness, medicine, enunuri simple, referitoare la
giving advice using universul imediat
should ,
1.2 s reproduc scurte mesaje / pri
expressing feelings ale unui mesaj
regarding their state 2.1 s reproduc scurte mesaje / pri
of health,expressing ale unui mesaj
obligation and
2.2 s integreze cuvinte noi n
forbidness using
enunuripropri
must/mustnt
2.3 s produc rspunsuri scurte i
ntrebri simple n situaii simple de
interaciune, n contexte familiare sau
de necesitate imediat
3.1 s identifice semnificaia unor
cuvinte / propoziii simple, n texte
autentice comune (etichete, anunuri,
afie)
3.2 s desprind informaii
particularedintr-un text citit n gnd
3.3 s citeasc fluent un scurt text
cunoscut, cu intonaie adecvat
semnificaiei textului
4.2 s realizeze legtura dintre rostire
i scriere, la nivelul unei
propoziii scurte
4.3 s produc n scris scurte
enunuri / mesaje, pe baza unui suport
verbal / imagine
Vocabulary related
1.1 s identifice semnificaia unor
to states of mind,
enunuri simple, referitoare la
shops and places in universul imediat
6

S19-S20

S21-S22

Exercitii de
corelare, de bifare
Exercitii de
repetare dupa
model
Alcatuire de
enunturi
Descrieri simple
cu support visual,
exericitii de
completare de
info., completare
de text lacunar,
exercitii de
redactare, joc de
rol, exercitii de
scriere dupa
dictare

Exercitii de
corelare, de bifare
Exercitii de

-Copilul si lumea inconjuratoare:


orasul/satul (cladiri)
-Activitati: activitati pentru
timpul liber
-Cultura si civilizatie: nume de
orase, cantece si poezii
Structure: Verbul to be (la
trecut)
Function: a descrie personae,
animale, locuri; a cere si a da
informatii (de ordin personal,
despre mediul inconjurator)

13

14

Revision 3 (Units 7-10)

Unit 11: What Happened To


You ?
Topic: Copilul despre sine:
jocuri si jucarii
-Animale: denumire si
caracteristici
-Vremea: anotimpuri
-Activitati: activitati pentru
timpul liber
-Cultura si civilizatie: nume de

town, talking about


themselves using
the past simple
tense

Revising the
structures and
vocabulary
achieved

Vocabulary related
to activities,
traveling,
describing feelings
related to past
activities, talking
about past
experiences

1.2 s reproduc scurte mesaje / pri


ale unui mesaj
2.4 s vorbeasc despre sine/ despre
persoane/ despre activiti din
universul imediat
3.1 s identifice semnificaia unor
cuvinte / propoziii simple, n texte
autentice comune (etichete, anunuri,
afie)
3.2 s desprind informaii
particularedintr-un text citit n gnd
4.2 s realizeze legtura dintre rostire
i scriere, la nivelul unei
propoziii scurte
4.3 s produc n scris scurte
enunuri / mesaje, pe baza unui suport
verbal /imagine
5.1 s demonstreze interes pentru
cunoaterea unor orae / *zone din
spaiul cultural anglofon
3.1 s identifice semnificaia unor
cuvinte / propoziii simple, n texte
autentice comune (etichete, anunuri,
afie)
3.2 s desprind informaii particulare
dintr-un text citit n gnd
4.1 s reproduc, n scris, cuvinte,
sintagme, enunuri
1.1 s identifice semnificaia unor
enunuri simple, referitoare la
universul imediat
1.2 s reproduc scurte mesaje / pri
ale unui mesaj
2.4 s vorbeasc despre sine/ despre
persoane/ despre activiti din
universul imediat
3.1 s identifice semnificaia unor
cuvinte / propoziii simple, n texte
7

repetare dupa
model
Alcatuire de
enunturi
Descrieri simple
cu support visual,
exericitii de
completare de
info., completare
de text lacunar,
exercitii de
redactare, joc de
rol, realizarea
unui plan al
orasului.

S 23

S24-S25

Exercitii de
completare,bifare,
potrivire alcatuire
de propozitii,
exercitii cu
alegere multipla
Exercitii de
corelare, de bifare
Exercitii de
repetare dupa
model
Alcatuire de
enunturi
Descrieri simple
cu support visual,
exericitii de

orase, cantece si poezii


Structure: Timpul trecut verbe
regulate
Function: a identifica elemente
din universul familiar; a descrie
persoane, animale, locuri; a cere
si a da informatii (de ordin
personal, despre mediul
inconjurator)
15

16

Unit 12: Cavemen and


Dinosaurs
Topic: Animale: denumiri si
caracteristici
-Activitati: activitati pentru
timpul liber
-Cultura si civilizatie: nume de
monumente, nume de orase,
cantece si poezii
Structure: Verbul Timpul trecut
(verbe neregulate)
Function: a angaja si a incheia
un schimb verbal; a descrie
persoane, animale, locuri; a cere
si a da informatii (despre mediul
inconjurator); a localiza obiecte,
persoane, actiuni

Vocabulary related
to prehistoric
creatures and
human beings
Talking about past
activities
Learning about
personalities

Unit 13: Fun Food!


Topic: Familia: hrana
-Copilul si lumea inconjuratoare:
cumparaturi
-Activitati: activitati pentru
timpul liber, activitati curente
-Cultura si civilizatie: cantece si

Vocabulary related
to food, colours
Talking about
favourite food,
fruits and
vegetables

autentice comune (etichete, anunuri,


afie)
3.2 s desprind informaii
particularedintr-un text citit n gnd
4.2 s realizeze legtura dintre rostire
i scriere, la nivelul unei
propoziii scurte
4.3 s produc n scris scurte
enunuri / mesaje, pe baza unui suport
verbal /imagine
1.1 s identifice semnificaia unor
enunuri simple, referitoare la
universul imediat
1.2 s reproduc scurte mesaje / pri
ale unui mesaj
2.4 s vorbeasc despre sine/ despre
persoane/ despre activiti din
universul imediat
3.1 s identifice semnificaia unor
cuvinte / propoziii simple, n texte
autentice comune (etichete, anunuri,
afie)
3.2 s desprind informaii
particularedintr-un text citit n gnd
4.2 s realizeze legtura dintre rostire
i scriere, la nivelul unei
propoziii scurte
4.3 s produc n scris scurte
enunuri / mesaje, pe baza unui suport
verbal
1.1 s identifice semnificaia unor
enunuri simple, referitoare la
universul imediat
1.3 s reproduc scurte mesaje / pri
ale unui mesaj
2.1 s reproduc scurte mesaje / pri
ale unui mesaj
8

completare de
info., completare
de text lacunar,
exercitii de
redactare, joc de
rol, exercitii de
scriere dupa
dictare

S26-S27

S28-S29

Exercitii de
completare de text
lacunar, potrivire
imagine-text,
raspuns la
intrebari, alctuire
de enunuri cu
elementele de
vocabular i
structurile noi;
exerciii de
confirmare a
nelegerii globale
a unui text audiat,
prin ndeplinirea
unei sarcini
simple (de ex.
bifeaz,
ncercuiete,
mimeaz,
deseneaz etc.
Exercitii de tip
bifeaza,
incercuieste
Completare de
text lacunar
Joc de rol
Raspuns la

poezii
Structure: quantifiers much,
many, variable and singular
invariable nouns
Function: a saluta si a raspunde
la salut; a angaja si a incheia un
schimb verbal; a exprima ceea ce
iti plce sau ceea ce nu iti place

17

Unit 14: Were to Go


Camping!
Topic: Copilul despre sine:
imbrcaminte
-Vremea: anotimpuri,
caracteristici climatice
-Copilul si lumea inconjuratoare:
satul/orasul (cladiri),
corespondenta
-Activitati: zilele saptamanii,
lunile anului, activitati pentru
timpul liber
-Cultura si civilizatie: nume si
prenume tipice, nume de orase,
cantece si poezii
Structure: Timpul viitor: going
to, verbs denoting activities
Function: a angaja si a incheia
un schimb verbal; a relata
activitati la timpul viitor

2.2 s integreze cuvinte noi n enunuri


proprii
3.1 s identifice semnificaia unor
cuvinte / propoziii simple, n texte
autentice comune (etichete, anunuri,
afie)
3.2 s desprind informaii
particularedintr-un text citit n gnd
3.3 s citeasc fluent un scurt text
cunoscut, cu intonaie adecvat
semnificaiei textului.
4.1 s reproduc, n scris, cuvinte,
sintagme, enunuri
4.3 s produc n scris scurte enunuri/
mesaje, pe baza unui suport verbal
vocabulary related
to weather,
camping, articles
of dress, talking
about future
intention,
the days of the
week and the
activities they are
going to do within a
week.

1.1 s identifice semnificaia unor


enunuri simple, referitoare la
universul imediat
1.3 s reproduc scurte mesaje / pri
ale unui mesaj
2.1 s reproduc scurte mesaje / pri
ale unui mesaj
2.2 s integreze cuvinte noi n enunuri
proprii
3.1 s identifice semnificaia unor
cuvinte / propoziii simple, n texte
autentice comune (etichete, anunuri,
afie)
3.2 s desprind informaii
particularedintr-un text citit n gnd
3.3 s citeasc fluent un scurt text
cunoscut, cu intonaie adecvat
semnificaiei textului.
4.1 s reproduc, n scris, cuvinte,
sintagme, enunuri
4.3 s produc n scris scurte enunuri/
mesaje, pe baza unui suport verbal
9

intrebari

S30-S31

Exercitii de tip
bifeaza,
Exercitii de
completare
Exercitii de
potrivire
Completare de
text lacunar,
Joc de rol
Raspuns la
intrebari

18

Revision 4 (Units 11-14)

Revising the
structures and
vocabulary
achieved

3.1 s identifice semnificaia unor


cuvinte / propoziii simple, n texte
autentice comune (etichete, anunuri,
afie)
3.2 s desprind informaii particulare
dintr-un text citit n gnd
4.1 s reproduc, n scris, cuvinte,
sintagme, enunuri

10

15

S32-36

Exercitii de
completare,bifare,
incercuire,
potrivire alcatuire
de propozitii,
exercitii cu
alegere multipla