Sunteți pe pagina 1din 6

TEMATICA

pentru concursul de ocupare de post


specialitatea CHIRURGIE GENERAL
I. PROBA SCRISA
II. PROBA CLINICA
III. PROBA PRACTICA - OPERATORIE
I. PROBA SCRISA
Cuprinde subiecte de anatomie chirurgicala, de patologie chirurgicala si de
tehnici chirurgicale.
Subiecte de anatomie ci!u!"ica#a
1. Anatomia chirurgicala a tiroidei (1)
2. Anatomia chirurgicala a sanului (2)
3. Anatomia chirurgicala a axilei (3)
4. Anatomia chirurgicala a peretelui toracic (4)
5. Anatomia chirurgicala a plamanilor si pleurei (4)
6. Anatomia chirurgicala a mediastinului (4)
. Anatomia chirurgicala a peretelui abdominal (5)
!. Anatomia chirurgicala a "onelor herniare (5)
#. Anatomia chirurgicala a eso$agului (2)
1%. Anatomia chirurgicala a dia$ragmei (2)
11. Anatomia chirurgicala a stomacului (2)
12. Anatomia chirurgicala a $icatului (2)
13. Anatomia chirurgicala a cailor biliare extrahepatice (2)
14. Anatomia chirurgicala a splinei (6)
15. Anatomia chirurgicala a sistemului port hepatic (2)
16. Anatomia chirurgicala a pancreasului (2)
1. Anatomia chirurgicala a duodenului (2)
1!. Anatomia chirurgicala a intestinului subtire (2)
1#. Anatomia chirurgicala a colonului (2)
2%. Anatomia chirurgicala a rectului (2)
21. Anatomia chirurgicala a perineului (2)
22. Anatomia chirurgicala a rinichilor (2)
23. Anatomia chirurgicala a ureterelor (2)
24. Anatomia chirurgicala a &e"icii urinare (2)
25. Anatomia chirurgicala a uterului si anexelor (2)
26. Anatomia chirurgicala a sistemului arterial al membrului superior (3)
2. Anatomia chirurgicala a sistemului arterial al membrului in$erior (3)
2!. Anatomia chirurgicala a sistemului &enos super$icial si pro$und al
membrului in$erior (3)
Subiecte de $ato#o"ie ci!u!"ica#a
1. 'raumatismele cranio(ence$alice acute ()
2. )istro$ia endemica tireopata (1)
3. *ipertiroidiile (1)
4. Cancerul tiroidian (1)
5. 'iroiditele (1)
6. Cardiospasmul (!)
. Cancerul eso$agului (!)
!. +so$agita caustica (!)
#. ,teno"ele eso$agului (!)
1%. +so$agita peptica (!)
11. *erniile hiatale (!)
12. -astitele acute (#)
13. -astitele cornice (#)
14. 'umorile benigne ale glandei mamare (#)
15. 'umorile maligne ale glandei mamare (#)
16. -amela secretanta (#)
1. 'raumatismele toracice ()
1!. 'raumatismele abdominale ()
1#. .olitraumatismele ()
2%. *erniile peretelui abdominal antero(lateral (5)
21. Apendicita acuta ()
22. .eritonite acute di$u"e (1%)
23. .eritonite acute locali"ate (1%)
24. /lcerul gastric (!)
25. /lcerul duodenal (!)
26. 'umorile benigne ale stomacului (!)
2. Cancerul gastric (!)
2!. *emoragiile digesti&e (!)
2#. 0ndicatiile splenectomiei (!)
3%. Colecistitele acute (!)
31. Colecistita cronica litia"ica (!)
32. 1itia"a caii biliare principale (!)
33. 'umorile maligne ale cailor biliare extrahepatice (!)
34. Chistul hidatic hepatic (!)
35. Cancerul de pancreas (!)
36. .ancreatita acuta (!)
3. 2clu"iile intestinale ()
3!. 0n$arctul entero(me"enteric ()
3#. .atologia chirurgicala a di&erticulului -ec3el (!)
4%. 'umorile intestinului subtire (!)
41. 4oala Crohn (!)
42. )i&erticulo"a colica (!)
43. 5ectocolita ulcerohemoragica (!)
44. Cancerul colonului (!)
45. Cancerul rectului (!)
46. ,upuratiile perianorectale ($istule, abcese, $legmoane) (#)
4. *emoroi"ii (#)
4!. 1itia"a renala (!)
4#. Adenomul de prostata (!)
5%. ,arcina ectopica (!)
51. 6eoplasmul o&arian (!)
52. 7ibromato"a uterine (!)
53. 6eoplasmul corpului uterin (!)
54. 6eoplasmul colului uterin (!)
55. 0schemia acuta peri$erica (!)
56. 0schemia cronica peri$erica (!)
5. 8aricele membrelor in$erioare (!)
5!. 4oala tromboembolica (!)
5#. Arsurile (#)
6%. )egeraturile (#)
61. 0n$ectiile acute ale degetelor si mainii (!)
62. Antibioterapia in chirurgie (!)
63. ,ocul (!)
64. 5esuscitarea cardio(respiratorie (!)
Subiecte de tenici ci!u!"ica#e
1. Abordul chirurgical al marilor &ase (gat, brat, coapsa) (11)
2. 'ehnica abordului &enos pentru cateterism (12)
3. 'ehnica suturilor &asculare (13)
4. Crosectomia cu smulgerea sa$enei interne pentru &aricele membrelor
in$erioare (14)
5. Cura chirurgicala a herniei inghinale (15)
6. Cura chirurgicala a herniei $emurale (15)
. Cura chirurgicala a herniei ombilicale (5)
!. Cura chirurgicala a e&entratiilor (5)
#. Cura chirurgicala a e&isceratiilor (5)
1%. 'iroidectomiile (1)
11. 'ratamentul chirurgical al a$ectiunilor septice ale sanului (16)
12. -amectomiile (simpla, -adden, .ate9, *alsted) (16)
13. 'raheostomia (4)
14. .leurotomia minima (4)
15. Apendicectomia (1)
16. :astrostomia (1!)
1. ;e<unostomiile (1)
1!. Colostomiile (1)
1#. :astroenteroanastomo"a (1!)
2%. 5e"ectiile gastrice cu anastomo"a gastroduodenala (1!)
21. 5e"ectiile gastrice cu anastomo"a gastro<e<unala (1!)
22. 8agotomia tronculara subdia$ragmatica (1!)
23. .iloroplastiile (1!)
24. 5e"ectiile gastrice pentru cancer (1!)
25. ,plenectomia (6)
26. Colecistectomia (clasica si laparoscopica) (1#, 2%)
2. Colecistostomia (1#)
2!. Coledocotomiile (1#)
2#. )rena<ul extern al caii biliare principale (1#)
3%. )eri&atii biliodigesti&e (colecistogastroanastomo"a,
colecisto<e<unanastomo"a, coledocoduodenoanastomo"a,
coledoco<e<unanastomo"a) (1#)
31. +nterectomia segmentara (1)
32. Cistostomia (13)
33. Anexectomia (13)
34. *isterectomiile (21)
35. Amputatia de gamba (13)
36. Amputatia de coapsa (13)
3. Colectomia segmentara (1)
3!. *emicolectomia dreapta (1)
3#. *emicolectomia stanga (1)
4%. 2peratia *artman (1)
41. Cura chirurgicala a hemoroi"ilor (22)
42. Cura chirurgicala a supuratiilor perianorectale (22)
43. Cura chirurgicala a hidrocelului (13)
44. Cura chirurgicala a &aricocelului (13)
45. 2rhiectomia (23)
46. 1aparoscopia diagnostica (24)
II. PROBA CLINICA
Consta din subiectele de .atologie chirurgicala.
III. PROBA PRACTICA - OPERATORIE
Consta din subiectele de 'ehnici chirurgicale.
BIBLIOGRA%IE
1. Caloghera C. ( Chirurgia tiroidei =i a paratiroidelor, ed. a 2(a, +d. -irton,
'imi=oara, 1##6
2. .apilian 8. ( Anatomia omului, &ol. 0, 00, ed. a 6(a, +d. )idactic> =i
.edagogic> 4uc., 1#!2
3. 5anga 8. ( Anatomia omului. -embrele, +d. Cerna 4uc. 1##3
4. Coman C., Coman 4. ( /rgen?e medico( chirurgicale toracice, +d.
-edical> 4urc. 1#!#
5. Caloghera C. ( Chirurgia peretelui abdominal, +d. Acad. 5,5, 4uc. 1#!
6. A. .opo&ici, :. :rigoriu ( ,plenectomia, +d. -ilitar> 4uc. 1##5
. Caloghera C. ( Chirurgia de urgen?>, +d. Artab 'imi=oara 1##3
!. 6. Angelescu ( 'ratat de patologie chirurgical>, +d. -edical>, 4uc. 2%%1
#. Al. .ri=cu ( Chirurgie &ol. 0, 00, +d. )idactic> =i .edagogic> 4uc. 1##5
1%. 0. .opescu, C. 8asilescu ( .eritonitele, +d. Celsius, 4uc. 1##!
11. 0. .op ). .opa ( ,istemul arterial aortic ( patologie =i tratament
chirurgical, +d. -edical> 4uc. 1#!2
12. +. .roca ( 'ratat de patologie chirurgical> &ol. 00, +d. -edical>, 4uc.
1##!
13. 8. 5>"e=u ( Chirurgie general> ( probe practice pt. examene =i
concursuri, +d. 5>"e=u, .iatra 6eam?, 1##5
14. .. 0gnat ( Chirurgia sistemului &enos al membrelor in$erioare, +d. Acad.
5,5, 1#!5
15. 7. :a&rila=, 8. 2prea ( +lemente de chirurgie @n hernia inghino(
$emural>, +d. 2+1'A
16. ,Brbu .., Chiricu?> 0., .andele A., ,etlacec ). ( Chirurgie ginecologic>,
+d. -edical> 4uc. 1#!2
1. ,imici .. ( +lemente de chirurgie intestinal>, +d. -edical>, 4uc. 1#6
1!. 0. ;u&ara, ). 4urlui, ). ,etlacec ( Chirurgia stomacului, +d. -ed. 4uc.
1#!4
1#. 0. ;u&ara, ). ,etlacec, ). 5>dulescu, ,. :a&rilescu ( Chirurgia c>ilor
biliare extrahepatice, +d. -ed. 4uc. 1#!#
2%. +. 'Brco&eanu ( +lemente de chirurgie laparoscopic>, +d. .olirom 0a=i
1##!
21. C. 5>dulescu ( :inecologie, +d. -ed. 4uc., 1##5
22. 7. -andache ( Chirurgia rectului, +d. -ed. 4uc. 1#1
23. 1ucan -. ( 'ratat de tehnici chirurgicale urologice, +d. 0n$omedica 2%%2
24. )uca ,. ( Chirurgia laparoscopic>, +d. .aralela 45, 2%%1