Sunteți pe pagina 1din 3

TEMATICA

propus pentru organizarea i desfurarea


Competiiei colare ,, COMUNICARE PROFESIONAL
din data de 27!22!"#
- etapa pe coal -
elevi (seria 2013 - 2015) ANUL I
ARGUMENT:
Avnd n vedere specificul colilor noasre! pariculari"#ile de vrs" i preocup"rile elevilor
nori! sune$ de p"rere c" o asfel de aciviae se poae reali%a cel $ai &ine prinr-o de%&aere pe e$e
sa&ilie dinaine' ( de%&aere ar valorifica $ai &ine co$peen#ele i a&ili"#ile de co$unicare ale
elevilor! c i creaiviaea acesora' )enru sus#inerea discursurilor ei re&uie s" reali%e%e o serioas"
docu$enare pe &a%a c"reia po crea* eseuri! pro%"! poe%ii! foo+rafii! posere! fil$ule#e pe care le po
folosi n ar+u$enare'
,n plus! aces +en de concurs are re+uli clare i srice de desf"urare! iar noarea ec-ipelor ese c
se poae de o&ieciv"'
'
TEMATIC:
1' ,n )oli#ia .o$n"! fe$eile i &"r&a#ii au anse e+ale de de%volare profesional"'
2' /aul re&uie s" de%vole pro+ra$e de ine+rare a ro$ilor n socieae'
3' 0e"#enii U1 au drepuri e+ale pe pia#a $uncii din #"rile $e$&re'
2' )rofesia de poli#is ese $eserie3voca#ie'
5' (rice conflic poae fi solu#iona prin ne+ociere i $ediere'
4' 1ficien#a $uncii poli#isului depinde! n pri$ul rnd! de co$unicare'
$egulamentul unei dez%ateri
&ormatul
1' 5e%&aerile se vor desf"ura nr-un for$a adapa dup" for$aul 6orld /c-ools' 7iecare
de%&aere presupune o nfrunare pe o e$" 'moiune) anun#a" nre dou" ec-ipe! nu$ie for$al (u)ern
(ec-ipa n favoarea $o#iunii) i *poziie (ec-ipa $poriva $o#iunii)'
1 2' ,n cadrul unei de%&aeri discursurile $e$&rilor celor dou" ec-ipe se desf"oar" alernaiv' 5up"
ce fiecare vor&ior a vor&i o da"! pri$ul sau al doilea vor&ior al fiec"rei a&ere pre%in" un discurs de
r"spuns (su$aiv)! cu discursul (po%i#iei pri$ul i cel al 8uvernului al doilea! confor$ ur$"oarei
srucuri*
+iscurs Timp
)ri$ul vor&ior al 8uvernului 5 $inue
)ri$ul vor&ior al (po%i#iei 5 $inue
Al doilea vor&ior al 8uvernului 5 $inue
Al doilea vor&ior al (po%i#iei 5 $inue
Al reilea vor&ior al 8uvernului 5 $inue
Al reilea vor&ior al (po%i#iei 5 $inue
5iscurs su$aiv al (po%i#iei 3 $inue
5iscurs su$aiv al 8uvernului 3 $inue
1
1 3' 9i$pul penru discursurile nor$ale ese de 5 $inue! iar penru discursurile su$aive de 3
$inue' 5iscursurile care dep"esc i$pul aloca po fi oprie de c"re ar&iru' 5iscursurile care sun $ul
$ai scure sau $ul $ai lun+i dec i$pul aloca po fi sanc#ionae de ar&iru prin sc"derea punca:ului'
1 2' ,nre oricare dou" discursuri va e;isa o pau%" de +ndire de 1 $inu! penru a per$ie
vor&iorilor celor dou" ec-ipe s" se consule'
$olurile )or%itorilor
0 5' .olul primului )or%itor al (u)ernului ese de a*
1 a' defini $o#iunea (n concordan#" cu sensul de &a%" i nr-un $od nep"rinior fa#" de ec-ipa
(po%i#iei)<
2 &' sa&ili c-esiunile c-eie ale de%&aerii<
3 c' sc-i#a ca%ul 8uvernului<
2 d' anun#a divi%iunea ca%ului nre cei rei vor&iori<
5 e' i pre%ena parea de ca%'
4
0 4' .olul primului )or%itor al *poziiei ese de a*
1 a' aaca defini#iile propuse (dac" pri$ul vor&ior al (po%i#iei nu aac" defini#iile 8uvernului! se
consider" ca (po%i#ia a accepa defini#iile< orice ncercare ulerioar" de aacare a defini#iilor nu ese
per$is" dec n ca%ul n care 8uvernul nsui ncearc" s" $odifice defini#iile pe parcursul de%&aerii')<
2 &' pre%ena un se de defini#ii alernaive dac" au fos aacae defini#iile propuse de 8uvern<
3 c' sc-i#a ca%ul propriu<
2 d' anun#a divi%iunea ca%ului propriu<
5 e' i pre%ena parea de ca%'
4
0 =' Al doilea )or%itor, a cel al 8uvernului c i cel al (po%i#iei! re&uie s"*
1 a' clarifice discu#iile privioare la defini#ii (dac" al doilea vor&ior al 8uvernului nu revine asupra
aacului f"cu de (po%i#ie la defini#iile ini#iale! se consider" c" aacul (po%i#iei ese accepa ca fiind
le+ii$)<
2 &' conraar+u$ene%e ca%ul ec-ipei oponene<
3 c' resus#in" ar+u$enele ca%ului propriu<
2 d' s" co$plee%e ca%ul propriu aa cu$ a fos anun#a de pri$ul vor&ior'
5
0 >' Al treilea )or%itor! a cel al 8uvernului c i cel al (po%i#iei! au daoria de a*
1 a' r"spunde discu#iei le+ae de defini#ii (dac" ese ca%ul)<
2 &' r"spunde aacurilor f"cue pn" n acel punc<
3 c' pre%ena parea de ca% r"$as" (foare rar< n +eneral al reilea vor&ior nu inroduce ar+u$ene
noi)'
1 ?' .olul discursurilor sumati)e ese de a ra+e conclu%ii asupra de%&aerii din perspeciva
fiec"rei ec-ipe' 0el care sus#ine aces discurs poae fi ori pri$ul ori al doilea vor&ior al ec-ipei! ns" nu al
reilea' Nu se po aduce idei noi n discursurile su$aive' /e poae r"spunde ns" prinr-un e;e$plu nou la
un ar+u$en de:a adus n discu#ie de vor&iorii aneriori'
1 10' )e $"sur" ce de%&aerea avansea%"! fiecare vor&ior se concenrea%" $ai pu#in pe pre%enarea
de con#inu nou i $ai $ul pe discuarea ar+u$enelor aduse de:a n discu#ie'
Inter)enii
1 11' ,n i$pul discursurilor o&inuie $e$&ri ai ec-ipe adverse po cere drepul la inerven#ii celui
care sus#ine discursul' Acesa din ur$" poae s" accepe sau s" refu%e o inerven#ie' A i$pul n care se
pune nre&area c i cel n care se r"spunde sun crono$erae n cadrul i$pului de discurs'
1 12' Nu se po adresa inerven#ii n pri$ul i n uli$ul $inu de discurs' Nu se po adresa
inerven#ii n i$pul discursurilor su$aive'
1 13' .olul inerven#iilor ese de a oferi oca%ia unei nre&"ri de clarificare sau a unei $en#iuni
puncuale' Inerven#iile re&uie s" fie clare i scure! s" nu dep"easc" 15 secunde' ,n ca% conrar! cel
c"ruia i se pune nre&area l poae opri poliicos pe cel care o adresea%"'
2
1 12' Inerven#iile sun o for$" de inerac#iune direc" nre ec-ipe i repre%in" nr-o oarecare
$"sur" un indice al ineresului paricipan#ilor la de%&aere' @or&iorii sun ncura:a#i s" solicie inerven#ii
a naine c i dup" discursul lor' /e reco$and" ca n cadrul discursului fiecare vor&ior s" accepe
$"car 1-2 inerven#ii! ns" nu $ai $ul de 3'
1 15' Ae$&rii ec-ipei oponene nu re&uie s" adrese%e un nu$"r e;cesiv de inerven#ii' Aces fap se
nu$ee B&arracCin+D sau B-arassin+D E -"r#uire i se penali%ea%" cu di$inuarea punca:ului individual
penru vor&iorul care solici" prea $ule inerven#ii nrun i$p prea scur'
,uncta-e
1 14' )unca:ele individuale se ofer" pe o scara de la 0 la 100! cu $en#iunea c" n pracic" punca:ele
nu ar re&ui s" scad" su& 40 (e;cepnd discursurile cu caracer ofensaor penru ar&iru! un $e$&ru al
ec-ipei oponene sau un $e$&ru al pu&licului) i nu ar re&ui s" dep"easc" >0 (dec la un nivel de
ca$piona na#ional sau inerna#ional)'
1 1=' ,n acordarea punca:elor! ar&irii ar re&ui s" ai&" n vedere ur$"oarea +ril"! considera"
sandard n cadrul co$pei#iilor de de%&aeri n for$a 6orld /c-ools*
.tandard Total
'"!!/
Continut
'#!/
.til
'#!/
.trategie
'2!/
1;cep#ional >0 32 32 14
1;celen =4-=? 31 31 15-14
1;re$ de &un =2-=5 30 30 15
7oare &un =1-=3 2? 2? 12-15
Fun =0 2> 2> 12
/aisf"c"or 4=-4? 2= 2= 13-12
0o$peen 45-44 24 24 13
5ecen 41-42 25 25 12-13
Nevoie de $&un""#ire 40 22 22 12
1 1>' )unca:ul reco$anda penru discursul su$aiv ese corespun%"or valorii n:u$""#ie a
punca:ului penru un discurs sandard' Asfel! punca:ul acorda unui discurs su$aiv re&uie s" fie nre
30 i 20 de punce! unde 30 nsea$n" GNevoie de $&un""#ireD! 35 nsea$n" GFunD! iar 20 nsea$n"
G1;cep#ionalD'
3