Sunteți pe pagina 1din 18

I. B. O. R.

MEDIUL CRTURRESC DE LA CURTEA DOMNEASC N EPOCA


BRNCOVENEASC
TEFAN IONESCU
n timpul domniei lui Constantin Brncoveanu, curtea domneasc a !ost "i un centru de via#
cultural "i artistic de mult mai mari propor#ii dect a !ost cea a lui $atei Basara% &'()*+'(,-./
0ia#a la curtea %rncoveneasc se des!"ura 1ntr+o atmos!er cu totul deose%it, de aceea de la
curtea lui $atei Basara%, de pild/
0ia#a la curtea de la Tr2ovi"te a lui $atei Basara% era aspr, !r prea mult ra!inament/
3ominau o%iceiurile "i stilul %i4antino+persan de la Serai, %ine1n#eles, din motive politice/ Iar cel
mai mare du"man al lui era 0asile 5upu, domnul $oldovei, care+i 6induia scaunul domnesc "i
1mpotriva cruia s+a r4%oit 1n trei rnduri/ Turcii nu puteau uita c $atei Basara% se impusese
domnitor prin voin#a lui "i 1mpotriva voin#ei sultanului, care 1n '()* numise domn al 7rii
8omne"ti, 1n locul lui 5eon 0od, pe 8adu Ilia"/ n asemenea 1mpre6urri $atei Basara% tre%uia s
respecte nu numai poruncile turcilor ci "i protocolul oriental, pentru a nu !i %nuit de 9ainie/ $atei
Basara% iu%ea arta militar dar "i divertismentele cine2etice/ :aul din Alep poveste"te c $atei
Basara% !iind un v1ntor pasionat, statornicise la curte tradi#ia ca 1n a6unul Crciunului s se
serveasc la masa domneasc %ucate din propriul su vnat/ $atei Basara% era sever, c9iar crud/
:re#uia disciplina 1n cel mai 1nalt 2rad; pedepsea aspru pe o"teanul nedisciplinat "i poruncea
arestarea "i c9iar e<ecutarea tuturor acelora care erau prin"i de str6i um%lnd noaptea pe uli#ele
Tr2ovi"tei/ Ca "i la curtea de la Ia"i, unde struiau acelea"i o%iceiuri, 4ilnic mitropolitul tre%uia s
%inecuvnte4e osp#ul domnesc/ 3omnul pstra o%iceiul %i4antin al sc9im%rii dre2torilor din an
1n an/
3e la ', au2ust '(=-, cnd Constantin Brncoveanu a inau2urat noua curte de la Tr2ovi"te,
#ara a avut dou re"edin#e/ 5a Bucure"ti era re"edin#a o!icial, cu dre2toriile, %ine1n#eles, 1n incinta
cur#ii/ Aici erau primi#i strinii "i locuia "i voievodul 1n timpul iernii/ n sc9im%, la Tr2ovi"te era
re"edin#a de var/ Curtea tr2ovi"tean pstra un caracter !amilial; pe aici trecea drumul spre
!rumoasa ctitorie de la >ure4 pe care a%ia o trnosise 1n septem%rie '(=-/ 3ar mai era ceva/
Tr2ovi"tea, re"edin#a pre!erat a lui Brncoveanu, era la adpostul mun#ilor, 1n apropierea
trectorilor "i a potecilor prin care oricine se putea strecura la vreme de prime6die, dincolo de mun#i,
1n Transilvania, unde erau tot romni i stpnea un 1mprat cre"tin/ Curtea domneasc de la
Bucure"ti, ?Curtea vec9e@, era centrul vie#ii culturale "i artistice a 7rii 8omne"ti/
Cum voievodul "tia c este spionat de stpnii lui de la Constantinopol, avnd la curte c9iar
un a2ent o!icial "i cum la curte veneau mereu dre2tori otomani, Constantin 0od a cutat s dea
cur#ii un aspect ct mai oriental/ nc de la constituirea statelor romne 1n secolul AI0, la cur#ile
domne"ti de la Ar2e", Tr2ovi"te, Bucure"ti, Suceava sau Ia"i, costumul domnesc era con!ec#ionat
din materiale rare, deseori unicate/ Costumul de curte a !ost totdeauna de mare valoare prin
materiale "i somptuos prin stilul su %i4antin, mai ales din secolul A0, dup cderea
Constantinopolului &'-,)., de cnd voievo4ii romni au preluat misiunea %a4ileilor privind
ecumenitatea cre"tin/ Considerndu+se aprtori ai cre"tint#ii, ei nu se puteau 1m%rca cu mai
pu#in strlucire dec1t %a4ileii/ Sultanii se considerau, de la $o9amed II, cuceritorul Bi4an#ului,
succesorii de drept
B
"i de !apt ai 1mpra#ilor %i4antini crora le preluaser, odat cu mrea#a cetate a
lui Constantin cel $are, "i o%iceiurile de la curte/ n sc9im%, 1m%rcmintea %oierilor era oriental/
'
n 6urul lui Constantin 0od, mi"unau marii %oieri cu %r%ile lor maiestuoase, 2ti#i dup moda
#ari2rdean/
*
>ainele erau lun2i, %o2at decorate/ Cnd %oierii veneau la curte, 1nso#i#i de un alai de slu2i
al cror numr era 1n raport cu dre2toriile ce le ocupau, 1"i scoteau 29etele "i se 1ncl#au cu
papuci, 1nainte de a urca scrile palatului domnesc/ Cupnesele, se adunau 1n odile doamnei/
Im%rcmintea european era, totu"i, acceptat, numai la curte "i numai pentru strinii 1n slu6%a ei/
Oriental era "i ceremonialul meselor domne"ti/ 5a con!irmarea 1n domnie, turcii 1i trimit lui
Brncoveanu ?ca!tan "i cuc cu a2 turc@/ 8adu Dreceanu, cronicarul cur#ii, scrie 1n le2tur cu
1napoierea voievodului de la Adrianopol, c dup ce s+a citit 9ati"eri!ul pentru re1nnoirea domniei,
a 1m%rcat ,,"i p turcul ce venise cu mria sa E/ //F cu co6oc de samur@, apoi ,,p %oiarii caimacami
cu !ele2ele cu pacele de samur ///G/ C9iar "i ne2ustorii "i me"te"u2arii se 1m%rcau tot dup moda
oriental/ $e"terii 4idar, pietrar "i lemnar, picta#i la >ure4, purtau ca!tan de postav sau cati!ea; la
!el, :1rvu $utu, 4u2ravul, 1n autoportretul %ine cunoscut/ Totu"i, la curte, se puteau vedea "i unele
aspecte occidentale, dat !iind pre4en#a multor strini care erau secretari domne"ti, secretari ai
cancelariei pentru traduceri din "i 1n lim%i strine, medici, preceptori ai %ei4adelelor, etc/ To#i
ace"tia erau 2reci sau italieni, 2ermani, !rance4i "i ra2u4ani/ Drecii veneau, 1ndeose%i, din 0ene#ia,
de unde erau pri2oni#i pentru ideile "i credin#a lor ortodo<; iar ceilal#i erau adu"i la curte pentru
priceperea "i 1nv#tura lor/ :rintre ace"tia, Anton $aria del C9iaro, secretarul !lorentin al
domnitorului, !cea o not aparte la curte prin !ante4ia portului su european/ 5a !el, doctorul
Bartolomeo Ferrati, se distin2ea "i prin 1m%rcminte/ $edicii, oameni cultiva#i "i educa#i 1n stilul
european, purtau peruci al%e "i se 1m%rcau ca medicii de la cur#ile occidentale, cu 9ain nea2r,
1nc9eiat p1n la 2t/
Atmos!era oriental de la curtea domneasc, 1mpnat cu spioni turci 1n !runte cu 3ivan
E!endi era, de !apt, o perdea diplomatic/ 3up ea, voievodul putea s+"i urmreasc politica lui de
apropiere de imperiali, de ru"i "i c9iar de alte puteri europene mai deprtate "i, 1n acela"i timp,
putea s+"i des!"oare politica lui cultural/ Cci Constantin Brncoveanu era un spirit european 1n
costum %i4antin/ nuntrul 4idurilor Cur#ii vec9i via#a a !ost "i 1n timpul domniei lui Constantin
Brncoveanu, nesi2ur 1n permanen# "i dramatic uneori/ Sentimentul de nesi2uran# 1l tria, 1n
primul r1nd, voievodul/ El "tia c oricnd se putea a"tepta la ma4ilire, c numero"ii "i puternicii lui
du"mani complotau mereu 1mpotrivi/ Temerea lui se vede din 1nsemnrile lui de tain, 1n care este
permanent preocuparea de a "ti ce se 1ntmpl la Constantinopol/ Tot constant este "i ura
voievodului 1mpotriva :or#ii care asuprea domnia "i e<ploata #ara/ Cuta s+"i pun 1n si2uran#
parte din averi depunnd %ani la 0ene#ia; se re!u2ia, mai ales 1n timpul verii, la Tr2ovi"te, pentru
a putea !u2i la vreme de nevoie, dincolo de mun#i, 1n Transilvania romneasc, 1n care scop s+a
1n2ri6it s o%#in protec#ionale de la ca%inetul viene4/ Acela"i sentiment de nesi2uran#, ere
provocat "i de intri2ile dintre %oieri "i din urile desln#uite 1ntre ei/ 3e"i via#a la curte era dominat
de evenimentele politice "i de nesi2uran#a ce caracteri4ea4 orice epoc tul%urat de r4%oaie "i
nemsuratele am%i#ii ale marilor puteri imperialiste, totu"i Constantin Brncoveanu a reu"it s
reali4e4e o vast oper cultural "i s o impun ca un !actor activ 1n via#a poporului "i a statului,
!iind un mare protector al literelor "i artelor, un adevrat @Caius $aecenasG al lumii !eudale
romne"ti/
8spntie 1ntre trei lumi ce repre4int tot attea stiluri de cultur H Occident, Orient, Bi4an#
H spa#iul carpato+%alcanic, 1n 2eneral, "i cel carpato+danu%ian, 1ndeose%i a !ost supus tuturor
seismelor istoriei/ Cultura romn a su!erit consecin#ele condi#ionrii destinului istoric al
poporului romn/ 3up patru secole de mani!estare 1n !orme slavo+%i4antine, la s!r"itul secolului
A0II, cultura romn a 1nceput s se a!irme pe noi temeiuri i4vorte, multe din ele, din spiritul
)
occidental/ $ani!estrile de cultur "i art din timpul domniei lui Brncoveanu, marc9ea4
continuarea "i maturi4area unui proces de a!irmare eultural+artistic/
3in cau4a vitre2iei istorice 1n care a trit poporul romn, cultura lui s+a de4voltat a%ia din
secolul AI0 dar nu 1n acela"i ritm cu cultura occidental/ Cultura romn a cunoscut pu#ine
mani!estri, !iind tutelat de spiritul ortodo<, tipriturile !iind, aproape 1n e<clusivitate, 1n lim%a
slavon, iar ie"irile la lumin reducndu+se la mici perioade istorice "i la cteva personalit#i de
valoare european/ Sin2ura mani!estare ma6or a !ost 1n domeniul artei reli2ioase, mai ales 1n
ar9itectur "i pictur "i, 1ntr+o oarecare msur, 1n sculptur/ In toat aceast perioad istoric,
dominante au !ost literatura "i arta popular, rspndite 1n tot spa#iul dacic, dat !iind puternica
!or# creatoare a su!letului romnesc/
:rimele contacte cu spiritul occidental se produc 1n Transilvania, 1n secolul A0I, unde
re!orma a atras consecin#e "i pe plan cultural, 1ns, din motive istorice, Transilvania !iind i4olat
de $oldova "i 7ara 8omneasc, dar "i reli2ioase, ortodo<ia neavnd nici o le2tur cu spiritul
luteran sau calvin, aceste prime contacte cu Occidentul de la 1nceputul secolului A0I s+au oprit 1n
Transilvania/ n 7ara 8omneasc, in!luen#a occidental a ptruns adnc prin sudul 3unrii de la
0ene ia "i 8a2u4a, iar 1n $oldova, prin :olonia/
n sudul 3unrii, #ara care a %ene!iciat cel mai mult de roadele spiritului occidental a !ost
Ser%ia dat !iind po4i#ia ei 2eo2ra!ic "i apropierea de 0ene#ia, !ereastra Occidentului ctre Europa
rsritean/ n asemenea condi#ii, sr%ii prelund de la 8oma "i 0ene#ia 1n primul r1nd, arta
tipo2ra!ic, au transmis+o c9iar de la 1nceputul secolului A0I "i romnilor/ :rima tipritur 1n
#rile romne datea4 din anul ',IJ, "i este un Liturghier slavonesc, aprut la Tr2ovi"te din
porunca lui 8adu 0od, la tiprirea cruia a cola%orat "i un clu2r sr%, $acarie, !u2it din
$untene2ru "i re!u2iat la curtea voievodului muntean/ n ',-,, la Tr2ovi"te 1ncepea s lucre4e o
alt tipo2ra!ie adus de la 0ene#ia de ctre un alt sr%, 3umitru 5iu%ovici/ Este pro%a%il c
tr2ovi"teanul Coresi, care "i+a mutat tipo2ra!ia 1n c9eii Bra"ovului, a 1nv#at me"te"u2ul
tipo2ra!ic tot de la sr%ii veni#i 1n #rile romne cci ace"tia aduceau odat cu ei, at1t plan"ele ct "i
literele tipo2ra!ice/
O a treia cale de ptrundere a spiritului european, a !ost 1n $oldova prin :olonia 1n ale crei
cole2ii ie4uite 2ermina spiritul occidental/ Este demn de relevat !aptul c aceast !ilier este tot
italian/ nc din secolul A0, :o22io Bracciolini &')JI + '-,)., secretarul papei Boni!aciu II,
sus#ine ideea ori2inii latine a lim%ii romne, dup cum "i viitorul pap :ius II, vor%ind despre
r4%oaiele romane "i despre cucerirea 3aciei, recunoa"te ori2inea daco+roman a romnilor/
Dri2ore Urec9e "i $iron Costin, !orma#i la "coala latini4ant polone4, s1nt nu numai presti2io"i
cronicari, ci "i sus#intori !ermi ai ori2inii daco+romane a romnilor "i a latinit#ii lim%ii romne/
Umanismul se structurea4 1n mediul crturresc din Europa occidental 1n secolele AI0HA0,
este dependent de !enomenul 8ena"terii, de crearea statelor na#ionale, de descoperirea Klumii noiG,
!iind 2eneratorul de plan social al %ur29e4iei/ Umanismul apare ca o doctrin antropocentric
opus doctrinei teocentrice/ :rin cultul !a# de om, umanismul a!irm plenipoten#a ra#iunii "i prin
aceasta contest tutela reli2iei asupra culturii 1n 2eneral "i a "tiin#ei/ Umanismul este o mani!estare
speci!ic spiritului european prin cultul pentru persoana uman, Fiind speci!ic "i e<clusiv
european, acest curent de 2ndire "i+a !i<at ori2inalitatea pe toate !ormele de crea#ie ale culturii
europene/ Arti"tii 1ncep s+"i semne4e operele, "tiin#ele se eli%erea4 de su% carcasa do2mei
teolo2ice, scriitorii cnt natura, iar cultul pentru cultura 2reco+roman i+a !cut pe umani"ti s se
1ntoarc la :laton "i Aristotel, ca !iind cei mai repre4entativi !ilo4o!i ai antic9it#ii/
-
Aceast nou vi4iune asupra omului "i vie#ii, a!irmat de spiritul culturii occidentale, a
determinat, odat cu ptrunderea acestei culturi 1n #rile romne "i !ormarea unui umanism
romnesc/ Iar dac umanismul romnesc este puternic a!irmat 1n epoca %rncoveneasc, nu
1nseamn c s+a !ormat atunci, 1"i are ori2ini mai vec9i/ Curentul nou care a 1nlocuit treptat
!ormele culturii slavo+%i4antine, s+a resim#it 1n Transilvania 1nc din secolul A0I, prin re!orm, iar
1n $oldova "i 7ara 8omneasc, prin primii cronicari care au a!irmat ori2inea daco+roman a
poporului romn/ 3emn de amintit rolul 6ucat de ora"ul Bra"ov, 1ndeose%i centrul romnesc din
c9ei/ n 6urul %isericii S!/ Nicolae din c9ei s+ades!"urat o puternic via# cultural romneasc
ale crei ecouri s+au au4it 1n cele trei #ri romne/ C9emarea lui Coressi de la Bra"ov la
Tr2ovi"te "i tipriturile romne"ti !cute acolo 1ntre anii ',,L+',J' nu sunt 1ntmpltoare/ i tot
prin puternica tradi#ie romneasc din c9ei se e<plic "i re4isten#a romnilor din 7ara Brsei la
unirea %isericii ortodo<e cu %iserica de la 8oma/ n prima 6umtate a secolului A0II, cronicile lui
Dri2ore Urec9e "i $iron Costin au constituit des!"urarea acestui proces umanist ale crui
1nc9eieri le a!lm la curtea %rncovenease "i la 3imitrie Cantemir/
Cum poate !i de!init umanismul romnescM
n primul rnd, se constat c !ormele incipiente ale umanismului/ romnesc nu intrau 1n
con!lict cu reli2ia/ Treptat, vec9ea cultur slavo+%i4antin este 1nlocuit cu valori spirituale
tradi#ionale sau cu in!luen#e occidentale ast!el c devine posi%il structurarea culturii romne
moderne; lim%a romn este introdus 1n %iseric, 1nlocuind slavona care era inaccesi%il pentru
1n#ele2erea slu6%elor reli2ioase de ctre masele populare; se mani!est preocupri privind ori2inea
poporului romn; unele !orme ale culturii 2reco+romane se !ac sim#ite 1n preocuprile crturarilor
vremii; adevrul "tiin#i!ic, 1ncepe s !ie cutat dincolo de interpretarea lui reli2ioas; este
recunoscut ra#iunea ca sin2ura putere de cunoa"tere a realit#ii/ Introducerea lim%ii romne a
privit, 1n principal %iserica, tipriturile !iind precumpnitor reli2ioase; despre ori2inea roman a
poporului romn au vor%it 1nti cronicarii moldoveni su% in!luen#a curentului umanist polone4;
cultura 2reco+roman s+a restrns la introducerea lim%ii 2rece"ti "i la rspndirea unor cr#i
populare; cutarea adevrului "tiin#i!ic, o descoperim la Nicolaus Ola9us, Udri"te Nsturel,
Nicolae $ilescu, stolnicul Constantin Cantacu4ino "i 3imitrie Cantemir; 1n s!r"it, omul si nu
divinitatea este !inalitatea oricrei culturi/ Iar !ormele pe care "i le+a 1nsu"it umanismul romnesc
sunt proprii, i4vorte din pro!undele aspira#ii ale su!letului romnesc pentru li%ertatea lui politic,
social "i de crea#ie 1n toate domeniile culturii/
Constantin Brncoveanu a inau2urat un nou stil politic, %a4at, 1n a!ar de noi metode
diplomatice, pe actul de cultur "i rspndirea ei 1n straturi ct mai lar2i/ :entru voievod, mi6locul
cel mai potrivit pentru a crea un presti2iu #rii dincolo de 9otarele ei, era cultura "i implicatul ei,
arta/ Adevra#ii lui am%asadori au !ost crturarii "i cr#ile, %isericile "i palatele pe care le+a 1nl#at/
3e aceea, pe drept cuvnt, s+a vor%it de monarhia cultural a lui Constantin Brncoveanu/
0oievodul 1"i ale2ea dre2torii "i dintre crturari, a"a cum s+a 1ntmplat cu !ra#ii 8adu "i er%an
Dreceanu, sau cronicarul 8adu :opescu/ Oriunde era invitat de ctre domnitor, Sevastos Niminitul,
directorul Academiei domne"ti, era ?pus mai sus

di to#i %oieriiG/
Om de aleas cultur, cunosctor al lim%ilor 2reac "i latin, Constantin Brncoveanu a
mani!estat din tinere#e o mare pasiune pentru studiu "i carte/ $nstirile Bistri#a, 3intr+un lemn "i
Surpatele au !ost 1n4estrate, printre altele, "i cu cte un e<emplar din evan29elia, tiprit 1n lim%a
romn la Bucure"ti, 1n '(J*/ Numit de ctre unc9iul su, er%an vod Cantacu4ino, ispravnic
pentru tiprirea %i%liei 1n lim%a romn, Brncoveanu, mare lo2o!t pe atunci &'(JL. a creat
,
pentru traductori un adevrat !ond special !ilolo2ic "i teolo2ic, pentru a le 1nlesni ct mai mult
munca/ A6uns voievod, Brncoveanu "i+a procurat nenumrate cr#i rare din domenii !oarte variate/
n anul 'LIJ, el "i+a trans!erat %i%lioteca la mnstirea >ure4/ ntre cele -*, de volume "i
manuscrise, c1te se mai pstrau 1n 'J(', c1nd le+a descoperit A// Odo%escu la mnstirea >ure4, se
a!lau printre altele, colec#ia de autori %i4antini pu%licat de C9arles du Can2e du Fresne, 1n timpul
re2alit#ii lui 5udovic AI0/ Faptul este semni!1cativ pentru c demonstrea4, pe de o parte,
interesul ma6or mani!estat de voievod !a# de str%unii lui materni, cei doi Cantacu4ini, 1mpra#i ai
Bi4an#ului 1n secolul AI0, iar pe de al# parte autorii %i4antini sunt printre primii care s+au ocupat
de istoria poporului romn/ Istoricul 5aonicul C9alcoc9odOles constituie 1n opera sa, Historiarum
de origine et rebus gentis turcorum, ultimul crono2ra! asupra Imperiului %i4antin, de la '*JL+
'-(*, !iind un pre#ios i4vor pentru istoria poporului romn/ :re4en#a 1n aceast %i%liotec, a unor
cr#i aprute la 5ondra, :aris, Amsterdam, Noln sau 8oma, cu !oarte diverse teme de istorie sau
drept, matematic "i astronomie, teolo2ie sau literatur, dovede"te nivelul culturii voievodului/
Bi%lioteca a !ost or2ani4at la >ure4 pentru c voievodul inten#iona ca, comple<ul mona9al de
acolo s devin o mare institu#ie cultural/ Ar !i !ost prima bibliotec naional 1n sensul
or2ani4rii ei, mai cu seam c poruncise ca toate cele cinci tipo2ra!ii domne"ti s trimit cte un
e<emplar %i%liotecii, din !iecare volum tiprit/
Interesul mani!estat !a# de cultur "i de crturari se vede "i din modul 1n care a 1n#eles s+"i
instruiasc !iii/ n 'LI', apare Cuvnt panegiric la marele Constantin "i Cuvnt panegiric la
martirul tefan, scrise 1n 2rece"te de te!an Brncoveanu/ n anul 'LI), acela"i, tipre"te tot 1n
2rece"te, la aceea"i tipo2ra!ie, Cuvntpanegiric la adormirea Nsctoarei, pentru ca, 1n 'LI-, s
apar tot la Bucure"ti "i tot 1n 2rece"te "i o Cuvntare la patima cea mntuitoare, 1ntocmit de
8adu Brncoveanu/ Tot el este autorul "i al unui Cuvnt panegiric la Sf Nicolae i tot 1n acela"i
an, 'LI-, Antim a mai tiprit la tipo2ra!ia %ucure"tean, !aralele grece"ti "i romane, ale lui
:lutar9, traduse 1n 2reaca modern de ctre Constantin Brncoveanu, !iul cel mare al domni+
torului/ Traducerea unor %io2ra!ii din opera lui :lutar9, lucrare clasic a antic9it#ii privind marile
ei !i2uri, de ctre Constantin, !iul mai mare al voievodului, poate s 1nsemne "i dorin#a
nemrturisit a acestuia de a+si pre2ti !iul s+i urme4e 1n scaunul domnesc/ #ieile paralele, se
1nscriu printre acele lucrri c9emate s !orme4e educa#ia "i s complete4e instruc#ia unui prin#,
unui mo"tenitor de tron/ C voievodul muntean nutrea 2ndul de a pre2ti pe !iul su mai mare
pentru domnie re4ult "i din tiprirea, la 1ndemnul "i cu c9eltuiala lui, a cr#ii lui 0asile
$acedoneanu, Capitole ndemntoare, traduse de ctre >risant Notara, pe atunci ?ar9imandritul
prea s!ntului "i dumne4eescului mormnt/ Alctuit din (( capitole, lucrarea cuprinde 1nv#turi
ale lui 0asile $acedoneanu, ?1mpratul 2recilor@, ctre !iul su, 5eon/
Un aspect mai pu#in cunoscut din multipla activitate cultural+reli2ioas a lui Brncoveanu este "i
acelaPle2at de spri6inul ce l+a dat tuturor acelora care au avut de ptimit pentru convin2erile lor,
!iind nedrept#i#i/ Cnd, 1n 'LI= patriar9ul >risant intervine pe ln2 voievod s primeasc la
curte pe Ioan Avramios, paro9ul coloniei 2rece"ti, din 0ene#ia, i42onit de acolo, acesta 1l prime"te
de 1ndat "i+l nume"te predicatorul cur#ii/ $ai elocvent este ca4ul 1nv#atului Ion Cario!il/ n
con!lictul dintre do2maticii e<e2e#i de la Academia din Fanar "i 1nv#atul Ion Cario!il, decretat
eretic "i calvinist, pentru interpre#rile lui teolo2ice, Constantin vod a !ost alturi de 1nv#atul
2rec/ Cu toate c 1n '(=- a aprut 1n tipo2ra!ia din ?Ia"ul $oldoveiG 1n 2rece"te, $anualul contra
lui %on Cariofil scris de 3ositei, patriar9ul Ierusalimului, prin care 1nv#atul 2rec era declarat eretic
de ctre academia din Fanar, totu"i nimic n+a 1mpiedicat pe voievod ca trei ani mai t1r4iu, 1n '(=L,
(
s porunceasc tiprirea la Sna2ov a rspunsului lui Ion Cario!il care ddea o replic critic
Academiei din Fanar, prin autoritatea a trei mari 1nv#a#iB Ion Cario!il, Constantin Cantacu4ino "i
Sevastos Niminitul, su% o%lduirea mitropolituIui Teodosie al Un2ro+0la9iei "i cu apro%area
voievodului muntean/ Cnd a constatat c s+a !cut o mare nedreptate a intervenit s resta%ileasc
adevrul, indi!erent cine+' ne2a, !ie c era Academia din Fanar sau 3ositei, patriar9arul
Ierusalimului/
Stolnicul Constantin Cantacu4ino, a avut un 1nsemnat rol nu numai la !ormarea
crturreasc a nepotului su, ci "i la mani!estrile de cultur pe care acesta le+a ini#iat/ Ast!el, el
se 1nscrie printre marii umani"ti romni alturi de 1nainta"ul su din secolul A0I Nicolaus Ola9us,
primatul Un2ariei, precum "i de contemporanii lui, 3imitrie Cantemir "i Nicolae $ilescu/
Stolnicul "i+a mrit toat via#a %i%lioteca, a"e4at 1n conacul de la $r2ineni/
Ceea ce este deose%it de pre#ios de urmrit 1n %i%lioteca stolnicului este, !r 1ndoial,
struin#a lui de a se documenta asupra ori2inii "i !ormrii poporului romn, pe temeiul lucrrilor
cu autoritate "tiin#i!ic/ Nenumrate sunt cr#ile 1n le2tur cu istoria Transilvaniei, pentru c
aceast tar !cuse corp comun cu $oldova "i 7ara 8omneasc, 1n veacul de 1nceput al dacilor "i
apoi ai daco+romanilor/ Ast!el, el 1"i procur cunoscuta oper a lui Cean CaeQues Boissard,
!anoniae historia chronologica, care cuprinde o istorie a Transilvaniei p1n la Si2ismund Bat9orO/
:resti2iul deose%it de care se %ucura stolnicul, nu numai la curte sau1n oc9ii voievodului, ci si !a#
de strini reiese "i din solicitarea pe care i+a adresat+o contele $arsi2li, care nu era numai un
distins militar, ci "i un mare erudit, de a+i trimite in!orma#ii "i lmuriri "tiin#i!ice 1n le2tur cu
ori2inea roman a poporului romn, pentru lucrarea ce o proiecta asupra 3aciei, rmas
neterminat/
Stolnicul a !ost un crturar prin voca#ie/ A re!u4at scaunul domnesc la moartea !ratelui su
er%an pentru a avea timp li%er s studie4e/
In!luen#a pe care stolnicul a e<ercitat+o nu numai 1n a!acerile politice ci "i 1n mani!estrile
culturale, a creat, la un moment dat, 1ncepnd cu anul 'LIL, un tacit con!lict cu Brncoveanu, care
nu se mai voia tutelat de unc9ii si, Constantin Cantacu4ino "i marele sptar $i9ai Cantacu4ino/
Consecin#ele ne!aste ale acestui con!lict au dus, cum se "tie, att la drama de la ', au2ust 'L'-,
c1nd au !ost uci"i to#i Brncovenii, ct "i la aceea de la L iunie 'L'( cnd au !ost uci"i
Cantacu4inii/ :rin mediul crturresc de la curtea domneasc tre%uie s 1n#ele2em vasta "i variata
activitate cultural, cu concursul celor mai de seam crturari romni ai vremii, printre care
amintim pe mitropolitul Teodosie, 8adu "i er%an Dreceanu, lordac9e Cantacu4ino, Antim
Ivireanu, 3avid "i Teodor Cor%ea, etc/ precum "i a multor 1nv#a#i 2reci/ Constantin Brncoveanu a
urmrit, pe de o parte, !ormarea unei elite crturre"ti, prin 1nv#mntul neoaristotelic predat la
Academia domneasc de la S!/ Sava, iar pe de alta, ridicarea nivelului cultural "i de4voltarea
con"tiin#ei na#ionale a poporului romn de pretutindeni/ Formarea unei con"tiin#e na#ionale a
constat din traduceri 1n lim%a romn reali4ate de crturarii romni de la curte/ Iar ca un
corolar al acestei politici culturale, s+a a6uns ca prin introducerea lim%ii romne 1n %iseric "i prin
traduceri &"i 1n lim%a 2reac. s se 2r%easc lic9idarea culturii slavo+%i4antine "i s se poat lupta
1mpotriva catolicismului pentru aprarea ortodo<iei rsritene/
5a Academia, domneasc de la S!/ Sava condus din anul '(J=, pn la moarte, 1n
septem%rie 'LI*, de ctre 1nv#atul 2rec Sevastos Niminitul, s+a predat un 1nv#mnt
neoaristotelic/ Neoaristotelismul nu tre%uie 1n#eles stricto senso, ca un 1nva#mnt al !ilo4o!iei lui
Aristotel ci tre%uie 1n#eles ca o metod de 2ndire "tiin#i!ic/ 3e aici se desprind or2anic,
L
implica#iileB ra#iune, materie, "tiin#; adic, intervine dis6un2erea revela#iei divine de adevrul
ra#ional al "tiin#ei prin a%andonarea principiului scolastic/ Neoaristotelismul, predat mai ales 1n
epoca %rncoveneasc, !ace din Teo!il CorOdaleu, ultimul mare interpret al lui Aristotel/ Spune
c9iar Teo!il CorOdaleuB eu am e<plicat 1n toat cartea mea &'espre na"tere "i pieire, n/n/. prerea
lui Aristotel, @nu pentru a o urma ad litleram ci pentru a ne re!u2ia 1n s!intele taine ale credin#eiG/
Nu tre%uie s se uite c 1n a!ar de "colile 1naltePdin Occident, numai la Academiile domne"ti din
Bucure"ti "i Ia"i putea !i predat un 1nv#m1nt li%er/ Academia patriar9atului din Fanar precum "i
celelalte din Orient, erau sever controlate, !ie de do2matismul ortodo<, !ie de spiritul intolerant
otoman/
5a Academia patriar9atului din Fanar au !ost numeroase "i c9iar dramatice ciocniri 1ntre
umani"ti "i do2matici/ nv#a#i ca Ion Cario!il, director al Academiei din Fanar 1ntre anii '(-'

R
'((, sauPSevastas Niminitul, director 1ntre anii '(L'+'(J', au tre%uit s renun#e la conducere "i
s se re!u2ie4e la Bucure"ti din cau4a de4ln#uirii !anatismului do2matic al 1nv#a#ilor cu spirit
conservator/ 0ictime ale aceluia"i do2matism au c4ut si :antelimon 5i2aridis, or2ani4atorul "colii
2reco+latine de la Tr2ovi"te, precum "i D9ermanos de NOssa/ care a contri%uit att la traducerea
Bi%liei ct i la or2ani4area Academiei din Bucuresti/
Constantin Brncoveanu a avut o 2ri6 deose%it !a# de Academia de la S!/ Sava/ n 'LIL,
dup reor2ani4are, 1i asi2ur ca venit permanent pentru plata pro!esorilor, do%nda de J'I taleri de
la cei )I/III de taleri depu"i la Secca vene#ian/ n au2ust 'LIL, la cererea voievodului, >risant
Notara, patriar9ul Ierusalimului, trece la reor2ani4area scolii de la S!/ Sava/ 3in pro2ram reiese c
la Academia domneasc se introducea 1n mod o!icial studiul clasicismului 2rec al !ilo4o!iei "i al
"tiin#elor naturii/ 5a coala de la S!/ Sava adevrat universitate pentru romni dar "i pentru
strini, se preda literatur clasic 2reac dar "i poemele 9omerice, !ilo4o!ia "i retorica, dar "i
"tiin#ele, precumB astronomia, acustica "i !i4ica dar "i meta!i4ica &aristotelic. "i matematica &pita+
2oreic., cu pro!esori reputa#i, %inecunoscu#i 1n Orientul european/ In a!ar de Sevastos Niminitul,
amintim pe Deor2e $aiota, cretan, cu studii la 8oma "i 0ene#ia/ Un alt dascl strlucit a !ost dr/
Ioan Comnen cu studiile desv1r"ite la Academia patriar9atului din Fanar; a predat !i4ica, teoria
medicinii "i matematica/ :anait Sinopeus, cu studii italiene, a !ost pro!esor de !i4ic "i matematic/
$en#ionm, de asemenea, pe $itro!an Dri2ora#, editor de cr#i reli2ioase, erudit "i scriitor; pe $a+
<im :eloponisianul, pe Teodor Simion "i Ion Avramios/ Constantin vod a 1n!iin#at "i o catedr
pentru predarea medicinii, pro!esor !iind numit dr/ Bartolomeo Ferrati/
n anul 'LIL, i se propusese domnitorului, de ctre savantul 2erman >/T/ 5udol! s
an2a6e4e pro!esori de la >alle pentru or2ani4area si de4voltarea 1nv#amntului de la S!/ Sava/
Tentativa 1ns n+a reu"it, pro%a%il din motive reli2ioase/ :rin pre4en#a unor pro!esori 2ermani
protestan#i, s+ar !i dat o 2rea lovitur ortodo<iei rsritene aprat de Constantin vod/ Academia
domneasc atinsese un 1nalt nivel "tiin#i!ic ceea ce 1l determin pe 1nv#atul 2rec Al/ >eladius, s
a!irme 1n 'L'), c1nd a vi4itat+o, c aceast institu#ie merit numele de academie/
Ata"amentul lui Constantin vod !a# de cultura european "i mai ales !a# de universit#ile italiene
a mers pn acolo 1nct a trimis la :adova, pentru studii, mai mul#i elevi ai Academiei de la S!/
Sava/
Academia domneasc din Bucure"ti a corespuns unor realit#i politice si spirituale precise/
:rin po4i#ia lor ca state semiautonome "i semiindependente, 7ara 8omneasc "i $oldova au
constituit un re!u2iu nu numai pentru ne2ustori ci "i pentru to#i acei crturari sau oameni politici
ce aveau de aprat un ideal de li%ertate, cum a !ost ca4ul revolu#ionarilor "i crturarilor 2reci
J
care au luptat pentru li%ertatea poporului lor/ Aceast 1nalt "coal a !ost un adevrat centru al
luptei antiotomane a popoarelor cre"tine din Balcani "i unul din motivele uciderii domnitorului/
Ora"ul Bucure"ti era sin2urul mare centru de cultur din Europa rsritean/
:redarea 1n lim%a 2reac a 1nv#mntului academic aduce 1n discu#ie att introducerea
acestei lim%i prin traduceri, 1n circuitul culturii romne, c1t "i !ormarea curentului elenist/
Oper a voievodului, introducerea lim%ii 2rece"ti a avut o deose%it 1nsemntate din mai
multe puncte de vedere; ea a !ost determinat din motive de ordin reli2ios, cultural, politic "i
economic/ Introducerea lim%ii 2rece"ti a !ost o necesitate nu numai pentru a se putea elimina,
de!initiv lim%a slavon din %iseric ci "i pentru a e<ista un instrument de comunicare pentru
traducerea te<telor reli2ioase sau laice, 1ntr+o perioad 1n care lim%a romn nu devenise 1nc apt
pentru a 1nlocui slavona din %iseric "i pentru a 1nlesni traduceri din alte lim%i/ n acela"i timp, cu
a6utorul traducerilor 1n lim%a 2reac a cr#ilor do2matice putea !i com%tut propa2anda catolic "i
protestant ce se !cea pe scar 1ntins 1n tot Occidentul "i avea repercusiuni "i 1n #rile romne/ :e
plan politic, introducerea lim%ii 2rece"ti a !ost cu putin# 1ntruct 1n #rile romne se re!u2iaser
mul#i 2reci !u2i#i din Constantinopol din cau4a !anatismului do2matic al Academiei din Fanar,
creia turcii 1i lsau o li%er mani!estare pentru a adnci ct mai mult con!lictul dintre ortodoc"i "i
catolici/ rile romne, erau sin2urele care 1n Europa rsritean se mai %ucurau de
semiautonomie "i semiindependen#, celelalte popoare %alcanice !iind 1ncorporate 1n pa"alcurile
Imperiului otoman/
Ast!el, au devenit un centru alelenismului din care s+a putut purta "i lupta de eli%erare a
Dreciei, mai cu seam de la s!1r"itul secolului A0III dup i4%ucnirea revolu#iei !rance4e/ Ceea ce
era lim%a latin pentru Occident, era lim%a 2reac pentru Orientul european, lim%a prin care
puteau !i rspndite ideile, cunoscute "tiin#ele "i a!irmate na#iunile dat !iind rolul indirect pe care
'+a avut lim%a 2reac pentru de4voltarea lim%ilor na#ionale/
5im%a 2reac a !cut posi%il !ormarea unor crturari cu idei moderne, umaniste "i a u"urat
trecerea de la 1nv#mntul reli2ios medieval "i slavon la 1nv#mntul modern, prin laici4area lui/
Bi%liotecile Academiei romne din Bucure"ti "i Ia"i numr mai mult de *II de manuscrise ale
!ilo4o!ului 2rec Teo!il CorOdaleu &',LIH '(-(., adic mai multe manuscrise dect se a!l 1n
Drecia "i Turcia din opera acestui !ilo4o! care a introdus la Academia din Fanar, unde a !ost
pro!esor "i director, studiul 1nv#mntului aristotelic/
0oievodul muntean a cutat ca, 1n a!ar de crturarii romni de la curte, printre cei strini s
!ie c1t mai mul#i 2reci/ A"a se e<plic pre4en#a la Curtea domneasc a lui D9erman de NOssa, a
doctorului Ioan Comnen, devenit episcop al Silistrei, a lui Deor2e $aiota, predicatorul cur#ii,
cruia i+a urmat Ion Avramios, !ostul paro9 al coloniei 2rece"ti din 0ene#ia, a 1nv#atului Ion
Cario!il, a lui Sevastos Niminitul, directorul Academiei domne"ti/ Acestora li se adau2 patriar9ul
3ositei al Ierusalimului, precum "i >risant Notara 1nv#at distins "i devenit "i el, dup moartea
unc9iului su, patriar9 al Ierusalimului/
Crturarii aminti#i au contri%uit, cu spri6inul voievodului "i al stolnicului, la rspndirea
literaturii 2rece"ti 1n #rile romne/ Numai din !a%ulele lui Esop, sunt cunoscute ', manuscrise la
Academia romn/

O alt !orm de ptrundere a literaturii 2rece"ti a !ost a scrierilor istoricilor
%i4antini/ O mare circula#ie au avut 1ns a"a numitele cri populare, opere ale spiritului %i4antin
1n care se contopeau spiritul 2rec cu do2ma cre"tin "i cu !ante4ia !a%uloas a lumii orientale/
:aralel cu traducerile 1n lim%a romn s+au !cut "i nenumrate traduceri 1n lim%a 2reac,
tot la porunca voievodului/ In '(=*, Slu(bele Sf !arascheva 1n 2rece"te n anul 'LI', apare la
=
Sna2ov cartea lui Sevastos Niminitul, )ortologiu n septem%rie 'LI) apare la Bucure"ti su%
1n2ri6irea lui Antim "i cu c9eltuiala lui D9/ Castriotul, %inecunoscutul a2ent diplomatic al lui
Brncoveanu la $oscova, %nvtura dogmatic a bisericii rsritene/ Unele e<emplare s1nt
dedicate lui 3ositei, patriar9ul Ierusalimului, iar altele, #arului :etru I al 8usiei/ Ceea ce 1nseamn
c aceast carte era "i pentru cinul %isericii ortodo<e ruse/ Amintim "i *forismele lui >ipocrat,
vestitul medic din Antic9itate, traduse din 2reaca clasic 1n neo2reac/ :rin 1nv#a#ii 2reci, dintre
care mul#i "i+au s!r"it 4ilele pe pmntul #rii, a ptruns 1n cultura romn, curenul elenist/ 3up
pr%u"irea Bi4an#ului mai to#i crturarii 2reci au !u2it 1n Europa, au a6uns 1n Italia, la 0ene#ia/ Aici,
avea s se a!irme elenismul 1n cel mai 1nalt 2rad; au !unc#ionat *, de tipo2ra!ii 2rece"ti, ie"ind
nenumrate cr#i umaniste 1n versiune 2reac/ :rin lipsa ei de do2matism "i de pondere ideolo2ic,
ptrun4nd 1n aria de a!irmare a culturii romne, de !actur slavo+%i4antin, lim%a 2reac nu a
!cut dect s drme vec9iul do2matism slavo+ortodo<, s 1nlture spiritul anacronic al vec9ii
culturi, !cnd receptiv spiritul romanesc la noi ori4onturi de cunoa"tere "i crea#ie/ Ast!el, s+au
creat condi#ii optime pentru ptrunderea oricrei in!luen#e venit mai ales din Occident, ce s+a
asimilat pe !ondul tradi#ional "i popular al culturii romane/
Una din preocuprile constante ale voievodului "i crturarilor din 6urul lui a !ost de a veni 1n
a6utorul poporului romn din tot spa#iul 3aciei/ 3ac 1n $oldova circulau cr#ile ie"ite de su%
teascurile tipo2ra!iei din Ia"i, iar tipriturile %rncovene"ti ptrundeau !r nici o 2reutate, 1n
Transilvania pro%lema era mai comple</ Acolo, voievodul muntean tre%uia s lupte, 1n primul
rnd 1mpotriva tendin#elor ie4uite de unire a %isericii ortodo<e cu %iserica de la 8oma/ El a
sus#inut aceast lupt tiprind cr#i 1n lim%a romn la tipo2ra!ia din Bl2rad, unde a trimis un
tipo2ra! !ormat de Antim, $i9ai Ste!anovici/
Sus#innd lupta romnilor ardeleni 1mpotriva propa2andei catolice, Constantin Brncoveanu
demonstra 1nalta lui con"tiin# romneasc/ El "tia c poporul romn si+a putut apra !iin#a
na#ional de+a lun2ul secolelor, cu toat vitre2ia istoriei, !iindc "i+a pstrat lim%a si credin#a/ n
'(J*, 1n timpul domniei lui er%an Cantacu4ino, 1ncepuser s se mani!este 1n2ri6orri printre
romnii ardeleni din cau4a propa2andei ie4ui#ilor, e drept 1ntr+o !orm timid, cu toate c $i9ai
Apa!i, principele Transilvaniei, era un prieten al cur#ii domne"ti de la Bucure"ti/ In sc9im%,
propa2anda calvin activa mai or2ani4at/ n '(J) ?popa Ioan den 0en#u@, cleric romn calvini4at a
tiprit, cartea Sicriul de aur, iar 1n '(J, apare la tipo2ra!ia din Bl2rad cartea Crarea pe scurt o
lucrare puritan en2le4, tot cu 2ri6a ?popii Ioan den 0en#u@/ Insisten#a cu care ?popa Ioan den
0en#u@ aminte"te, !iecrui romn de 3umne4eul su e<prim tendin#a calvini4ant a acestor
traduceri 1n lim%a romn/ i tot din ini#iativa "i cu 1n2ri6irea ?popii Ioan den 0en#u@, apare la
Bl2rad, 1n 'J(=, 1n romne"te, cartea de ru2ciuni Ceaslov/ :rin traducerea unor lucrri
reli2ioase 1n lim%a romn se urmrea rspndirea calvinismului 1n marea comunitate a romnilor
ardeleni/
Constantin Brncoveanu nu putea rmne indi!erent/ El a 1n#eles s intervin pentru
aprarea %isericii ortodo<e "i solidari4area ct mai puternic a romnilor ardeleni 1n 6urul ei/ 3e
aceea, voievodul a ini#iat traducerea 1n lim%a romn a celor mai de seam cr#i de cult/ :rin
aceast ini#iativ el contri%uia la introducerea lim%ii romne in %iseric/ nceputul !usese !cut cu
ani 1n urm de ctre $atei Basara% cu tiprirea Ca+aniei ns, e<emplul cel mai apropiat '+a avut
voievodul de la er%an vod/ n '(JI, apare la Bucure"ti Liturghia 1n lim%a romn/ n cadrul
acelora"i preocupri ale lui er%an vod "i a 1nal#ilor ierar9i ai %isericii ortodo<e se inte2rea4 "i
traducerea romneasc a ,ibliei Tiprirea ei a durat din noiem%rie '(JL p1n 1n septem%rie '(JJ,
'I
iar 1n2ri6itorul acestei vaste opere &=)* pa2ini. a !ost Constantin Brncoveanu, pe atunci lo2o!t/
n anul 'LI', la 1ndemnul mitropolitului Teodosie, episcopul $itro!an tipre"te la Bu4u
!saltirea n %iserici, slu6%ele erau rostite 1n romne"te, la cancelaria domneasc 9risoavele erau
scrise 1n lim%a romn/ n 'L'*, D9eor29e 8adovici, ucenic al lui Antim, tipre"te un -ctoih, ?pre
lim%a noastr romneasc@/ Toate aceste traduceri au !ost rspndite 1n cele trei #ri romne din care
%isericile ortodo<e din Transilvania au !ost printre cele dinti/ Constantin Cantacu4ino druie"te
c9iar 1n anul 'LI', cnd a intervenit unirea %isericii ortodo<e cu %iserica de la 8oma, unei %iserici
din Telec9ea 8ecea, din F2ra" un !entigostar Iar %isericii din F2ra", ctitorul ei, Constantin
Brncoveanu, 1i druie"te un $ine 5a !el, printre cr#ile de la mnstirea Sm%ta de Sus, tot
ctitorie %rncoveneasc, 2sim o %i%lie din '(JJ, o )vanghelie din '(=L "i un -ctoih Tot aici se
a!l "i o ,iblie 1n manuscris, transcris 1n 'L'', de :opa Bucur din Sm%ta de Sus/ C9iar dup
uciderea voievodului, cr#ile lui continu s se rspndea"c 1n Transilvania mai ales/ 8spndirea
cr#ii %rncovene"ti 1n Transilvania, a avut nu numai o consecin# na#ional "i reli2ioas, ea a !ost
"i un stimulent pentru romnii ardeleni de a traduce c9iar ei cr#ile de cult/ Traducerile 1n lim%a
romn a cr#ilor de cult au 1ndeplinit, 1n a!ar de un rol reli2ios "i unul de ordin na#ional
contri%uind la ridicarea con"tiin#ei na#ionale a tuturor romnilor/
Cu toate e!orturile pentru introducerea lim%ii romne 1n %iseric totusi procesul de 1nlocuire
a !ost destul de 2reu !iindc lim%a slavon era considerat lim% s!nt iar marea ma6oritate a
cr#ilor erau scrise 1n slavone"te/ 3e aceea, concomitent cu tiprirea 1n lim%a romn a cr#ilor de
cult s+a sim#it nevoia "i a tipririi unei 2ramatici slavone"ti/ Ceea ce s+a 1ntmplat 1nc din '(=L/
Antim, tipo2ra!ul de la Sna2ov 1n acea vreme, a tiprit acolo o asemenea 2ramatic/ Constantin
vod a mani!estat inten#ia nu numai de a da maselor lar2i ale poporulni romn traduceri de cr#i cu
caracter reli2ios sau morali4ator, ci "i traduceri cu con#inut laic/
n '(=', apare la Bucure"ti, cartea $rgritarele, 1n traducerea romneasc a !ra#ilor 8adu
"i er%an Dre+ceanu/
?Folosul de op"te@, a !ost unul din principiile de %a4 ale politicii culturale a lui
Brncoveanu/ El e<prim tendin#a voievodului de a contri%ui ct mai mult la ridicarea nivelului
cultural al poporului romn/ 3e aici, ra#iunea literaturii laice "i, 1n primul r1nd, a literaturii morale/
n anul 'LII apare de su% teascurile tipo2ra!iei de la Sna2ov, .loarea darurilor Alctuit 1n
secolul AIII de clu2rul %olo2ne4 Tomaso Do44adini, aceast cule2ere de ma<ime "i istorioare
cuprinde )- de capitoleB de!ini#ia virtu#ii sau viciului; sentin#e "i prover%e/ O alt carte de
1n#elepciune este "i lucrarea !ilde filosofe"ti, aprut la tipo2ra!ia din Tr2ovi"te, 1n 'L')/ Este o
adevrat carte de 1n#elepciune 1ntruct cumulea4 precepte alese din marii 21nditori ai Antic9it#ii,
!iind tipritP1n dou edi#ii romne"ti/ Concep#ia politic a voievodului care spri6inea rspndirea
cr#ilor ce puteau contri%ui la ridicarea nivelului cultural, nu numai a romnilor ci "i a tuturor
acelora, care cuno"teau lim%a 2reac din Balcani/ 3intr+o men#iune a lui Anton $aria del C9iaro
din %storia, delle moderne rivolu+ioni della #alachia, reiese c 1n acela"i an a !ost tiprit tot la
Tr2ovi"te "i *le/andria, vestita istorie !antastic "i ima2inar a lui Ale<andru cel $are/
Ori2inalul datea4 din secolul III 1/e/n/ In ',(* se 2sea, 1n %i%lioteca de manuscrise de la
mnstirea Neam#/ Aceast copie a !ost tradus 1n lim%a romn 1n timpul domniei lui $i9ai
0itea4ul/ 5iteratura de curte, scris 1n romne"te, a 1mplinit un rol de seam 1n des!"urarea
procesului de maturi4are a lim%ii romne/ Traducerea Bi%liei 1n lim%a romn, oper a umani"tilor
romani,/ 8adu "i er%an Dreceanu pentru desvr"irea creia au !ost !olosite "i !ra2mentele traduse
de Nicolae $ilescu, iar te<tul inte2ral a !ost rev4ut de stolnicul Constantin Cantacu4ino, a !ost
''
!cut pentru a se intensi!ica ac#iunea de ptrundere a lim%ii romne 1n %iseric/ A a se e<plic
!aptul c a !ost reali4at de crturari laici/ 0or%indu+se 1n lim%a poporului 1n %iseric se contri%uia
la ridicarea nivelului lui cultural A"a s+a a6uns ca lim%a romn, una "i aceea"i pentru toti romnii,
s !ie vor%it "i scris 1n toate cele trei #ri romne, 1mplinind 1n !elul acesta un mare rol privind
unitatea na#ional a poporului romn/
Un capitol 1nsemnat 1n politica cultural a voievodului 1l constituie, desi2ur, mecenatul su
!a de ctitoriile din Orientul cre"tin/ Fie la s!atul 1nal#ilor ierar9i ai %isericii rsritene care
petreceau mult vreme laPcurtea %rncoveneasc, unii av1nd aici Kcase patriar9ire"ti@, ca patriar9ul
3ositei al Ierusalimului sau >risant Notara, !ie 1ndemnat de e<emplul %a4ileilor, voievodul
muntean a !cut nenumrate daruri la S!/ $unte/ 8omnii au druit acestui mare comple< mona9al
alctuit din *I de mnstiri, mai mult dect toate popoarele ortodo<e la un loc, 1n %ani, o%iecte de
cult sau cr#i, 1n a!ar de restaurri sau de repara#ii de cldiri/ 8omnii, voievo4i, %oieri sau
oameni simpli, sus#in "i re!ac mai toate mnstirile de la S!/ $unte, 1ncepnd 1nc din secolul A0,
rela#iile lor cu S!/ $unte datnd 1nc de la '),I, de cnd mnstirea Cutlumu" a !ost ?lavr mare@
a 7rii 8omne"ti
Cu asemenea tradi#ii, desi2ur un domnitor pro!und cre"tin ca Brncoveanu, nu putea dec1t s
continue "i c9iar s dep"easc prin 2enero4itate pe to#i 1nainta"ii lui/ A druit %ani, o%iecte de cult
"i cr#i; a restaurat multe a"e4minte reli2ioase/ 3e asemenea, au !ost 1nc9inate multe mnstiri
din #ar, cu toate averile lor, ceea ce a atras o 2rav deposedare a avutului 7rii 8omne"ti
&apro<imativ *,U din venitul 7rii 8omne"ti trecuse 1n proprietatea S!/ $unte "i numai din
decem%rie 'J(), prin seculari4area averilor mnstire"ti, s+a pus capt acestei situa#ii./ Constantin
Brncoveanu a !ost asemnat cu Constantin cel $are, Custinian sau al#i 1mpra#i %i4antini/
Sevastos Niminitul, directorul Academiei domne"ti, spunea despre voievodul muntean c ?istoria
1nc nu a cunoscut vreun 1mprat mai darnic ca el@/ :entru nevoile %isericii rsritene, voievodul a
tiprit )' de cr#i 2rece"ti/ A sus#inut lupta ortodo<iei 1mpotriva calvinilor, a luteranilor "i a
catolicilor/ n anul l(=I 1n Bucure"ti, 1n lim%a 2reac, un $aterial n contra schismei papista"ilor,
de"i se 1ncercase 4drnicirea tipririi acestei cr#i, dat !iind con#inutul ei anticatolic "i polemic/
0ntmpinarea la principiile catolice "i la chestiunile lui Chiril Lucaris precum "i a lui 3ositei,
patriar9ul Ierusalimului, $anual n contra rtcirii calvine n '(==, tipo2ra!ia lui Antim tipre"te
la Sna2ov te<tul 2rec al $rturisirii credinei ortodo/e
n cadrul politicii lui cultural+reli2ioase voievodul a spri6init si 1n!iin#area de tipo2ra!ii
dincolo de 9otarele #rii, 1n Orientul cre"tin/ 0oievodul a poruncit lui Antim s sape litere ara%e
pentru a tipri cr#i de ritual pentru cre"tinii din Antio9ia/ n 'LI' este scos la Sna2ov, un
Liturghier greco1arab, avnd ru2ciuni de 1mprt"anie numai 1n ara%/ S+a mai tiprit la Sna2ov,
1n 'LI*, un Ceaslov greco1arab !olositor ca "i Liturghierul, preo#ilor ortodoc"i din lumea ara%/ Iar
pentru a+i a6uta c1t mai mult a instalat prima tipo2ra!ie ara% la Alep/ n 'LI(, apare la Alep,
!saltirea araba ntia pre!a#, scris de At9anasie, patriar9ul Antio9iei, este dedicat voievodului
roman "i con#ine un elo2iu la adresa lui/ Cunoscut 1n tot Orientul cre"tin "i ru2at de re2ele
TaV9tan2 I0 al Iviriel, poate "i la 1ndemnul lui Antim, Constantin vod l+a a6utat pe 1ndeprtatul
monar9 cu piese "i me"teri/ A trimis 1n Deor2ia litere de tipar "i o ec9ip de lucrtori 1n !runte cu
$i9ai Ste!anovici, care lucrase pn atunci la tipo2ra!ia din 8mnic/
Aria 2eo2ra!ic 1n care se rspnde"te cartea %rncoveneasc reli2ioas sau laic, dep"e"te a"adar
cu mult 9otarele #rii/ 3in nordul Transilvaniei "i p1n la Alep, de la Niev "i pn la Adria#ica,
tipriturile sau daniile %rncovene"ti au constituit, deopotriv, acte de cultur "i acte ale spiritului
'*
ecumenic al voievodului muntean/ Asemeni marilor lui 1nainta"i preluase misiunea 1mpra#ilor
%i4antini de a apra, 1n continuare, lumea cre"tin rsritean/ Tipriturile rspndite nu numai 1n
#rile romne ci "i 1n spa#iul %alcanic "i, mai departe la Ierusalim, Alep "i Ti!lis, urmreau "i
pre2tirea unei atmos!ere prielnice voievodului muntean pentru orice eventualitate politic privind
eli%erarea #rii de su% 6u2ul otoman/ Antim, de pild, nu a rmas numai un mare crturar "i o mare
!i2ur a %isericii, el a !ost "i un aprtor al %isericii ortodo<e romne/ Cnd 1n 'LIJ a !ost ales
mitropolit a vor%it 1n romne"te, iar 1n 'L'I, scrie patriar9ului de la Constantinopol, c el conduce
o institu#ie le2at de destinele #rii/ Antim #ine s preci4e4e c aceast institu#ie nu este le2at de
destinele patriar9iei de la Constantinopol/ Antim avea s cad pentru cau4a na#ional, luptnd
1mpotriva !anario#ilor, 1n 'L'(, c1nd Nicolae $avrocordat, domnitorul #rii a poruncit s !ie ucis,
oamenii !anariotului aruncndu+l 1n apele $ari#ei %ul2are/
Tiprirea attor cr#i reli2ioase "i laice a constituit o adevrat sarcin !inanciar pentru
vistieria #rii ca "i pentru cmara domneasc/ Totu"i, aceste c9eltuieli au !ost !cute avndu+se 1n
vedere multiplele !inalit#i de ordin na#ional, reli2ios, cultural "i politic, pe care le+au 1mplinit
tipriturile %rncovene"ti/
0arietatea preocuprilor ideolo2ice dar "i politice ale voievodului, dat !iind con#inutul at1t
de divers al tipriturilor aprute din 1ndemnul "i cu c9eltuiala lui, 1n cele cinci tipo2ra!ii, precum "i
spri6inirea Orientului cre"tin cu cr#i, %ani sau tipo2ra!ii, ne de4vluie o comple< personalitate
cultural/ Ceea ce, aparent, poate prea contradictoriu, 1ntruct se tipresc cr#i, deopotriv,
reli2ioase sau laice, romne"ti sau 2rece"ti, e<prim, 1n !ond, o politic polivalent "i unitar a
culturii/ Cartea a !ost pentru voievod o arm de lupt, !ie pentru aprarea romnilor ardeleni "i
ortodo<iei 1n 2eneral, !ie pentru ptrunderea lim%ii romne 1n %iseric sau ridicarea nivelului
cultural al romnilor, prin rspndirea literaturii laice/ n !elul acesta, voievodul muntean a creat
un nou climat spiritual, nu numai la curtea sa, ci c9iar 1n masele lar2i populare, desc9i4nd oc9iuri
de lumin, spre lumea modern//
:ersonalul din care era alctuit mica lume a ostenitorilor 1n toate domeniile culturii "i artei,
nu mai este e<clusiv %isericesc, ci 1ncepe s !ie preponderent laic/ 3e asemenea, crturarii laici nu
mai apar#in numai claselor dominante, ci provin "i din clasa %oierna"ilor sau #rneasc/ Acela"i
!enomen se constat "i 1n ceea ce prive"te 1nal#ii ierar9i ai %isericiiB mitropolitul Teodosie, era !iu
de #ran din 0e"tem, iar Antim Ivireanu, mitropolitul, tipo2ra!ul, adus de voievod de la
Constantinopol, !usese ro% la turci/ Att prin crturarii romni c1t "i prin cei strini cu to#ii aduna#i
1n 6urul voievodului "i al stolnicului, s+a reali4at timp de un ptrar de veac, un puternic mediu
cultural 1n care se de4%teau pro%leme, se creau curente, se !ormau crturari/ n a!ar de opera
cultural 1mplinit de Academia de la S!/ Sava, crturarii de la Curtea domneasc au contri%uit prin
rspndirea cr#ii reli2ioase "i laice 1n lim%a romn, 1n toate pr#ile locuite de romni, prin cronici
sau prin cr#ile populare, la ridicarea nivelului cultural a poporului romn de pretutindeni "i la
!ormarea unei con"tiin#e na#ionale/ S+a 1n!ptuit o adevrat revolu#ie spiritual care a contri%uit 1n
timp, la desprinderea lenta romnilor de su% mistica medieval din acea vreme/
n timpul scurtei domnii a lui te!an Cantacu4ino &'L'-, martie *, R 'L',, decem%rie *,.
activitatea tipo2ra!iilor domne"ti poate !i considerat ca 1nc9eiat/ n 'L',, tot Antim, a tiprit, de
ast dat la Bucure"ti, ni"te Sfaturi cre"tine1politice, pentru domnitor, 1ntocmind o antolo2ie de
senten#e/ Cum mitropolitul trise drama Brncovenilor "i cum cuno"tea 1mpre6urrile 1n care
te!an Cantacu4ino a6unsese domn, a #inut s+i recomande "i o ?senten#@ 1n care se a!irm c
?prin trei lucruri %une se cunoa"te de to#i 2uvernarea %ine condus, dup !ilo4o!i/ 3ac, se 2se"te
')
pine cu 1m%el"u2are, 6usti#ie luminat 1n tot locul "i dac si2uran#a e<ist pretutindeni, pentru ca
s um%le oamenii !r !ric "i !r nevoin#@/
Intrarea tr4ie a culturii romne 1n circuitul valorilor culturii occidentale, se datorea4
!atalit#ii 2eo2ra!ice a 9otarelor 3aciei 1ndeose%i, "i a 9otarelor sud+est+europene, 1n 2eneral/ Sud+
estul european nu a putut !i 1ncadrat politic Occidentului din cau4a domina#iei otomane e<ercitat
asupra popoarelor din acest spa#iu, i4olndu+le/ Deo2ra!ic, cultura european se delimitea4 1n
Occident, dar spiritual este pre4ent "i 1n rsritul Europei 1m%o2#it cu !orme ale culturii
%i4antine/ :rin consumarea acestui proces de in!iltrare a culturii occidentale 1n spiritualitatea
romneasc, cultura ei a cptat o nou individualitate, de ast dat na#ional, proprie/
Cultura romn este produsul unei sinte4e ori2inale ce are la %a4 un spirit creator ori2inar 1n care
epoca %rncoveneasc aduce o contri%u#ie de seam/
PPPCnd, 1n 'L*I, 1n timpul domniei primului !anariot, Nicolae $avrocordat, dup ce #ara
trecuse din 'L'(, de Ia uciderea lui te!an Cantacu4ino, prin at1tea 2rele 1ncercri aduse de
r4%oiul austro+turc din 'L'(H'L'J, a putut apare 1n tiparni#a domneasc din Bucure"ti, 1n lim%a
romn, -ctoihul, tipo2ra!ul Sava ieromona9ul, scrie o noti# + semni!icativ + 1n care cere iertare
cititorului pentru multele 2re"eli de tipar din te<tul cr#iiB ,, /// C ve#i "ti !ra#ilor "i aceasta, c
oamenii cei 1nv#a#i au c4ut "i rmnnd numai eu 1nsumi, 3umne4eu "tie cu ct nevoin# am
tiprit rm"i#a ce+au rmas, cu oameni pro"ti "i ne1nv#a#i@/
Inte2rnd 1n opera cultural a lui Constantin Brncoveanu "i artele, sta%ilim, indirect, "i !inalitatea
lor politic/ :entru c, prin arte, mai ales c ele s+au 1nc9e2at 1ntr+o unitate stilistic, Constantin
vod a 1ntre2it de!inirea epocii lui, dnd strlucire, nu numai domniei, ci "i istoriei poporului
romn/
Aspecte ale !e"!! sp!#!t$ale %& ep'ca l$! C'&sta&t!&(V')* B#+&c'ea&$ p#!& p#!s,a #ela"!!l'#
c$ Ca&tac$-!&!!
n %storia 2rii 3omne"ti de la octombrie 4566 pn la martie 4747 autorul

ei, rmas
anonim, pro%a%il un dre2tor din prea6ma lui Constantin1vod Brncoveanu, situa#ie care i+a
permis s insere4e o serie de in!orma#ii remarca%ile, atestnd c Brncoveanu a !ost un produs al
!amiliei "i educa#iei Caatacu4inilor/ $ama domnului, rmas vduv de tnr, a cerut "i a o%#inut
a6utorul !ra#ilor ei, er%an, Constantin "i $i9ai pentru a+"i cre"te !iii Bar%u "i $atei "i, 1n special,
pe micul Constantin a6uns a%ia la v1rsta de un an/
Familia Cantacu4ino de pretins, dar nedovedit descenden# din %asileul u4urpator Ion al
0I+lea Cantacu4ino &')-L+ '),-., numra 1ntre 1nainta"ii ei pe acel vestit ne2ustor "i dre2tor din
su%lima :oart, $i9ai eitan+o2lu, posesorul unei %i%lioteci %ine 1n4estrat, amator de a !i
1ncon6urat de oameni de carte, pe vrul su Anton, care, spre ',,-

!cea comer# la Istan%ul cu
manuscrise rare "i cu o%iecte de art/ Fiul lui eitan+o2lu, Andronic, a mo"tenit patima pentru
carte, din pcate, mai pu#in valori!icat datorit vltorii care i+a prins via#a/ n sc9im%, !iii si,
Toma "i Iordac9e, sta%ili#i 1n $oldova, elo2ia#i de $iron Costin, "i Constantin, a"e4at 1n 7ara
8omneasc, s+au dovedit iu%itori "i slu6itori ai cuvntului scris/ Constantin, a6uns mare postelnic,
de unde "i al doilea supranume pentru neam, al ?:ostelnice"tiloi@, s+a vdit a !i un om interesat 1n
prosperarea vie#ii spirituale a 7rii 8omne"ti, el !iind 1ntemeietorul primei %i%lioteci a !amiliei, 1n
locuin#a de la Tr2ovi"te "i creatorul, 1n '(-I, a "colii de slovenie, trans!ormat din '(-( 1n
?sc9ola 2raeca et latina@/ :rin 1nv#a#ii cu care venea 1n contact la Curtea domneasc, 1ntre ei
'-
1nscriindu+se ierar9ii pro!esori $eletie Siri2ul, Davri 0lassios, etc/ postelnicul a dat o educa#ie
aleas celor '* copii ai si, printre ei a!lndu+se "i Stanca/
To#i cei "ase !ii ai lui, datorit 1ndrumrilor printe"ti, a dotrii lor cu calit#i naturale
neo%i"nuite, au devenit mari dre2tori ai #rii / Aceia aminti#i de Constantin Brncoveanu ca
mentori ai si, Constantin stolnicul "i $i9ai sptarul, ca "i er%an domnul, ne1ndoielnic au !ost
repre4entativi pentru neam/ Constantin s+a a!irmat ca unul dintre cei mai 1nv#a#i %oieri ai veacului
al A0II+lea, 1ndrept#it numit al ?umanismului@ romnesc/ $eritele stolniculuiB mrise %i%lioteca
!amiliei a!lat la $r2ineni, contri%uise la ctitorirea Academiei 3omne"ti din Bucure"ti "i la
re1n!iin#area tipo2ra!iei 1n capitala #rii, la tlmcirea unor opere cu pondere 1n !ormarea lim%ii
literare, la ela%orarea a dou mari sinte4e, cea istoric + %storia 2rii 3umne"ti 1 "i cea 2eo2ra!ic
+ Hurta 2rii 3umne"ti Imediat dup anul '(LI, cnd a revenit din strintate, pn 1n 'L'(, c1nd
a pierit, el "i+a pus, mai mult sau mai pu#in, pecetea asupra aproape a tot ceea ce s+a creat 1n acest
domeniu, 1n special 1n timpul domniilor !ratelui er%an, a nepotului Constantin Brncoveanu "i a
!iului te!an Cantacu4ino &'L'-H'L'(./ $i9ai sptarul, cltor 1mpreun cu Constantin pn la
Edirne "iPIstan%ul, mai apoi cu mama lui Elina, pn la $untele Sinai, s+a dovedit un om cu
ra!inate 2usturi 1n ar9itectur "i 1n art/ apreciat 1n centrele de cultur din Italia septentrional/ n
acest sens pledea4 1n primul rnd coresponden#a lui, iar apoi ctitoriile sale de la Sinaia, de la
8mnic, unde "i+a asociat opera cu aceea a nepotului Constantin Brncoveanu, semea#a Col#ea din
Bucure"ti/ n !ine, er%an+vod, s+a a!irmat 1n !amilie "i 1n societatea vremii ca un om cultivat/
Calit#ile sale intelectuale s+au re!lectat 1n ceea ce a !cut 1n timpul vie#ii "i 1n special, 1n acela al
domnieiB a sus#inut ca ispravnic al Bucure"tilor redesc9iderea tipo2ra!iei 1n capitala #rii, '+a adus
ca dascl al !iulu su D9eor29e 1n '(J), pe eruditul trape4untian Sevastos Niminites/ n !ine,
er%an+vod a poruncit s se tipreasc traducerea Bi%liei, act de cultur care, numai el sin2ur, 1i
con!er 2loria nemuririi/
3in copilrie, Brncoveanu a 1nv#at 2rece"te "i latine"te/ Apoi su% 1ndrumarea aceluia"i
stolnic "i a !ra#ilor si, Brncoveanu "i+a 1m%o2#it ne1ntrerupt cuno"tin#ele, a6un2nd s !ie un om
care "tia multe de tnr/
Totodat le2turile cu Cantacu4inii i+au de4voltat 2ustul artistic "i capacitatea de a aprecia
cldirile !rumoase, %ine propor#ionate, cu miestrie 1mpodo%ite "i mo%ilate, cci, din copilrie a
v4ut "i a trit 1n palatele de la Filipe"tii de Tr2, de la $r2ineni, de la Coiani, sau 1n casa din
Bucure"ti/ Cantacu4inii, mai ales dup ce au preluat puterea a%solut prin er%an+vod, s+au
preocupat "i de !ormarea practic a Brncoveanului, 1ncredin#ndu+i dre2torii mai 1nsemnate sau
nu, mai 2rele sau mai u"oare, 1n !unc#ie de vrsta, de pre2tirea "i de priceperea lui, 1n raport cu
con6unctura istoric respectiv/ O pondere aparte au avut de#inerea slu6%ei de ispravnic al
Bucure"tilor, de ispravnic al lucrrilor de construc#ie de la mnstirea Cotroceni "i de ispravnic al
tipririi traducerii Bi%liei la Bucure"ti/
Se pare c 1n vi4iunea !ra#ilor Constantin "i $i9ai, calit#ile Brncoveanului au !ost
determinante, ca la moartea lui er%an+0od s+l impun pe el ca domn/
:relund tronul, la *J octom%rie '(JJ, Brncoveanu a continuat, 1n prima parte a domniei,
opera spiritual a lui er%an+vod "i a unc9ilor Constantin "i $i9ai/ Cronicarii au consemnat c
domnul i+a #inut pe Kunc9ii lui, Costandin stolnicul "i $i9ai sptariul 1n mare cinste@/ 3ar aceia"i
istorici ai domniei Brncoveanului au 1nre2istrat sc9im%area raporturilor 1n 6urul anilor 'LI-H
'LI,, 1ntre domn "i rudele sale/
',
Cuvintele cronicarului au artat clar, pentru contemporani motivul ne1n#ele2erii/ Cantacu4ine"tii, "i
1ntre ei 1n primul rnd stolnicul, doreau 1nlturarea Brncoveanului "i a posi%ilit#ii ca el s
1ntemie4e o dinastie/
Ne1ndoielnic luptele pentru putere 1n v1r!ul piramidei sociale a marcat 1ntrea2a via# a #rii,
implicit "i activitatea spiritual a domnului Brncoveanu/
Brncoveanu, dup modelul unc9ilor si, mai ales dup acela al stolnicului, s+a 1ncon6urat
de un 2rup de crturari distin"i, reputa#i 1n tot sud+estul continentului "i 1n Orientul apropiat/ ntre
ei s+au numrat Sevastos Niminites, !ost pro!esor "i rector la $area, coal a :atriar9iei, Ion
Cario!il, "i el !ost pro!esor "i rector la aceea"i mare coal a :atriar9iei, Ion $oli%dos+Comnen,
medic "i !iloso!, Iaco% :Olarino, medicul, contele Bartolomeo Ferrati, un medic e<celent
practician, $anu Apostol, om de a!aceri preocupat s investeasc 1n tiprirea cr#ilor, Ion
8omnul, un pseudonim su% care se ascundea secretarul italian Diovanni Candido 8omano,
Antonio $aria del C9iaro, a2erul secretar ad us dup 'LI= "i $i9ail Sc9endos van der BecV,
aromn 1n po!ida numelui, preocupat de medicin "i %o2#iile Olteniei/
ncon6urindu+se permanent de oameni cu valoare intelectual intrinsec domnul a avut
numai de pro!itat cci a au4it discu#ii vii, cu re!le<ii pro!unde, replici rapide "i precise, 6udec#i de
valoare/ :rin ace"ti intelectuali constitui#i 1ntr+o verita%il Academie %ucure"tean a creat un
mediu unde !ermentul min#ii era o%li2at s lucre4e !r 1ncetare/ Constantin vod s+a preocupat de
de4voltarea Academiei 3omne"ti, adpostit 1n cldirile mnstirii S!/ Sava din Bucure"ti, pe care
o dorea mai presus ca $area coal a :atriar9iei/ Imediat dup stin2erea din via# a lui er%an+
vod Cantacu4ino, a revenit la Bucure"ti Sevastos Niminites/ Elev al lui Teo!il CorOdaleu "i al lui
Ale<andru $avrocordat, 1n ciuda a!urisirii lui de ctre ierar9ii ortodoc"i conservatori din Stam%ul,
Constantin vod Brncoveanu, cu 1ndr4neal con"tient, i+a 1ncredin#at slu6%a de director al
Academiei, de#inut din '(J= pn la moartea care l+a secerat la ( septem%rie 'LI*, 1n Bucure"ti/
El a !ost succedat la direc#ia Academiei de al#i erudi#i de valoare, pentru 1ntrea2a lume europeanB
$anuel :orp9Oropulos din Cipru, D9eor29e >Opomenos din Trape4unt/
Ace"ti directori au atras din proprie ini#iativ "i din 1ndemnul domnului "i unc9iului su,
stolnicul, un !lu< continuu de pro!esori de 1nalt clas cci, evident erau adep#ii principiului solid
c !aima pro!esorilor atra2e dup sine presti2iul institu#iei/ ntre componen#ii corpului didactic
tre%uie aminti#i Ion Cario!il, doctorul Ion $oli%dos+Comnen, D9eor29e $aOota, :anait Sinopeus,
un elev ai Iui Niminites, $itro!an Dri2ora", editor erudit "i scriitor, $a<im :eloponesianul,
T9eodor Simion, Ion A%ramios, Bartolomeo Ferrati, etc/
Calitatea pro!esorilor, numrul lor relativ mare la Bucure"ti, nivelul atins de academie, poate
compara%il cu o Facultate a Artelor din universit#ile occidentale, au atras privirile pro!esorilor
din centrul "i apusul continentului/ n anul 'LIL, savantul 2erman >/T/ 5udol!, i+a propus
domnului s an2a6e4e pro!esori veni#i din ora"ul >alle. Brncoveanu, pro%a%il, din ra#iuni
con!esionale pentru a nu permite de4voltarea pro4elitismului luteran, nu a dat curs propunerii/
$rirea numrului pro!esorilor a pus pro%lema, 1nc din anul 'LII, a reor2ani4rii Academiei/
nceputul rcirii raporturilor dintre domn "i unc9iul stolnic, a determinat amnarea reor2ani4rii
acesteia/ A%ia 1n anul 'LIL a 2sit audien# pentru cererea lui la proasptul patriar9 al
Ierusalimului, >risant Nottara/ 3in coresponden#a purtat de domn cu patriar9ul re4ult c
reor2ani4area Academiei s+a !cut 1n au2ust 'LIL/ Se recomanda pentru respectarea ideolo2iei
vremii, ca la s!r"itul tuturor 4ilelor de studiu, spudeilor s li se citeasc "i s li se comente4e te<te
din Evan29elie "i din Faptele Apostolilor/
'(
Cursurile se predau 1n cinci 4ile ale sptrninii + luni, mar#i, miercuri, vineri, sm%ta, dou 4ile +
6oi i duminic + erau lsate pentru repaos "i 1nv#tur/ n timpul predrii se !olosea cu predilec#ie
lim%a 2reac/ Se mai !olosea lim%a latin "i 1n oarecare msur, lim%a slavon, necesar studiilor
literaturii do2matice, 1n cancelarie, etc/
$anualele !olosite la Academie sunt doar relativ cunoscute, deoarece din pu#inele
e<emplare care e<istau, imensa ma6oritate !ie a !ost distrus de incon"tien#a oamenilor, !ie a
disprut printr+o ac#iune deli%erat a du"manilor lui Brncoveanu "i ai propa2rii
neoaristotelismului + clerul ortodo< conservator/ 3intre cele pstrate 1n ori2inal sau 1n copie poate
!i amintit un manual+manuscris 2rec din '(J), cu monosti9uri ale lui :ita2ora, cu2etri ale lui
Cato/ Alturi de acest manual mai pot !i selectate acela scris de Ion Cario!il 1n '(=L K$anual
despre unele nedumeriri "i de4le2area lorG, cel datorat lui Sevastos Nimites din '(== ?3espre
virtu#i "i vicii@, 1n !apt o traducere din Aristotel/ n !ine, acela special pentru ini#iere 1n studiul
medicinii ?A!orismele lui >ipocratc@/
$etoda 1ntre%uin#at de pro!esori, de la 1nceput, a !ost aceea a neoaristotel1smulu1,
propa2at "i practicat la Universitatea din :adova de Cesare Cremonini/ de la care a preluat+o
elevul su Teo!il CorOdaleu, 1nsu"it "i aplicat de discipolii si, 1ntre care s+au a!lat Sevastos
Niminites "i Ion Cario!il/ Ei au putut s+o utili4e4e cu succes, mai ales datorit acceptrii de ctre
stolnic "i de ceilal#i pro!esori ai Academiei/ :rin neoaristotelism, se cuta s se sta%ileasc
adevrul c1t mai ri2uros/ Ast!el se a6un2ea la o !orm de umanism, cci 1n centrul aten#iei se punea
omul 1n locul divinit#ii/ A"adar se reali4a o laici4are a 2ndirii "i o eli%erare oarecare de su%
apsarea do2mei/
Numrul spudeilor care au 1nv#at la Academie este cunoscut numai pentru anul 'L')B *II
spudei, el !iind de minimum ',I tineri anual/
:rovenien#a lor a !ost etero2en att din punct de vedere social, ct "i etnic/ Fiii domnului,
!ii de %oieri, cot la cot cu vlstare din !amilii modeste/ Alturi de ei au venit mul#i tineri din sudul
3unrii/
Brncoveanu i+a 1ncura6at pe tinerii merituo"i, acordndu+le ?%urse@ pentru a+"i continua
studiile la :adova "i la 0ene#ia/
n vederea crerii unor condi#ii c1t mai %une de munc pentru spudeii "i pro!esorii de la
Academie, stolnicul, la 1nceput, domnul, concomitent cu el "i mai apoi sin2ur, au 1n4estrat
institu#ia cu danii %o2ate, aductoare de venituri care satis!ceau nevoile cotidiene/ Bi%lioteca a
avut un caracter didactic, !iind prima de acest 2en din #rile romne e<tracarpatice/ Cr#ile
%i%liotecii Academiei + or2ani4at ca o ?%i%liotec desc9is@, capa%il s primeasc "i s
1mprumute mereu lucrri + au !ost aran6ate pentru necesit#ile curente/
Constituirea Academiei 3omne"ti "i a %i%liotecii s+au 1nscris 1ntr+un curent 2eneralB oamenii
epocii doreau s ai% "coli "i cr#i, dovad, 1ntre altele, 1ntemeierea "colii de la Col#ea/ n a!ar de
%i%lioteca !amiliei Cantacu4ino, ?cea mai mare din epoc@, nedep"it de cea mai t1r4ie a
$avrocorda#ilor, au mai e<istat altele, dintre care le pomenim pe aceea a lui $atei Cre#ulescu, a
doctorului Iaco% :Olarino, a iatro!iloso!ului Ion $oli%dos+Comnen, etc/ n aceast enumerare, un
loc de seam tre%uie s i se acorde %i%liotecii constituit de domn la >ure4/ n Bi%lioteca
domneasc erau )=* volume, dintre care '', romne"ti, ''I 2rece"ti, =L 2reco+latine, )= slavone,
') 2reco+ara%e, ( 2reco+latino+ara%e, - latine, - 2reco+romne, cte un e<emplar 2erman, ara%,
2eor2ian "i un le<icon 1n "apte lim%i; ''= volume de teolo2ie, in special de patristic, ',= volume
de ru2ciuni &=' erau romne"ti., ''- cr#i laice &istorie, 2eo2ra!ie, literatur, !iloso!ie, drept/
'L
Alturi de cr#ile tiprite 1n %i%liotec se 2seau -( manuscrise dintre care )L romne"ti, printre
ele !iind "i un !ra2ment al ?Istoriei 7rii 8umne"ti@ scris de stolnic/
n !ine, unul din elementele ma6ore ale vie#ii spirituale din epoca %rncoveneasc a !ost
constituit de activitatea tipo2ra!ilor "i tiparnicilor/ 3in perioada anterioar prelurii tronului,
Constantin Brncoveanu s+a artat preocupat de posi%ilit#ile o!erite de cartea tiprit, prin
rspndirea ei 6udicioas, pentru a opri e!ectele dena#ionali4atoare pe pmnturile romne"ti, 1n
special 1n Transilvania unde ac#ionau pro4elitismul calvin "i misionarismul catolic/ El a 1n#eles
poate mai %ine rostul cr#ii, cnd a lucrat ca ispravnic al tipririi traducerii Bi%liei la Bucure"ti/
3up ce a devenit domn, Brncoveanu "i+a materiali4at sentimentele impulsion1nd lucrul
principalei tipo2ra!ii, cea ?domneasc@ din Bucure"tii Suprave29erea ei a 1ncredin#at+o
2eor2ianului Andrei, !ost ro% la Stam%ul, cunoscut mai ales su% numele mona9al Antim Ivireanu/
3atorit muncii lui de tiparnic+crturar 1n vremea lui Brncoveanu au !unc#ionat 1n 7ara
8omneasc cinci tipo2ra!ii, cu activitate mai mult sau mai pu#in continuB la Bucure"ti, la
Sna2ov, la Tr2ovi"te, la Bu4u, la 8mnic/
ntre cei care au condus tipo2ra!iile s+au a!irmat, alturi de Antim, crturarii $itro!an al
>u"ilor, 3amase9in al Bu4ului, !ra#ii 8adu "i er%an Dreceanu/
n anii domniei lui Constantin+vod Brncoveanu au aprut 1n tiparni#ele de la Bucure"ti "i
Sna2ov )L cr#i, Ia Bu4u '-, la Tr2ovi"te '), la 8mnic lI, la cea din Alep -, la aceea din Ti!lis
', deci un total de L= e<emplare laice "i reli2ioase dep"ind cu mult $oldova &Ia"i + ( cr#i "i
Transilvania &Bl2rad + - cr#i, Sm%ta + ' carte, Si%iu + ' carte, Clu6 R ' carte./ Antim a tiprit )I
cr#i 1n lim%a 2reac, *- cr#i 1n lim%a romn, o carte 1n lim%a slavon, J cr#i %ilin2ve/
Semni!icativ este c numai 1n 'L'*+'L') 1n Transilvania s+au rspndit LI tiprituri aprute la
Tr2ovi"te/ n a!ar de aceste cr#i tiprite la Tr2ovi"te de elevul lui Antim, D9eor29e 8adovici,
tre%uie pomenite cele ie"ite de su% teascurile de la 8mnic "i Sna2ovB 1n ultimii ani au !ost
descoperite '/'II e<emplare numai 1n Transilvania, toate provenite din 7ara 8omneasc "i
$oldova, care se ata"ea4 celor (II e<emplare de aceea"i ori2ine semnalate de N/ Ior2a/
Este remarca%il dra2ostea ptima" pentru cr#i a romnilor transilvneni care "i le procurau
1n po!ida pre#ului mare, a tira6ului redus H su% '/III e<emplare H a6uta#i deli%erat de domnul de
la Bucure"ti, care !cea tot ceea ce+i era posi%il pentru a le o!eri ct mai mult/
Cartea tiprit, din porunca "i cu spri6inul lui Constantin+vod Brncoveanu, s+a impus ca un
instrument de lucru al intelectualilor, 1nlocuind manuscrisele, o%iecte de lu<, destinate s stea 1n
%i%liotecile marilor mnstiri sau
;
ale palatelor/ 3imensiunile cr#ilor s+au mic"orat ast!el 1nct
1ncpeau 1ntr+un %u4unar !iind u"or transporta%ile, per2amentul a !ost 1nlocuit cu 9rtia, ceea ce le+
a !cut mai u"oare/ Cartea tiprit 1n epoca Brncoveanului, 1n ar sau 1n alte pr#i, de me"teri
special a%ilita#i, a devenit un sol 2ritor, convin2tor, c 1n 7ara 8omneasc se des!"oar o via#
spiritual de o intensitate neo%i"nuit, avndu+' ca centru polari4ator pe domn/
S!1r"itul tra2ic al domnului, 1nlturarea %rutal a personalit#ii sale "i strivirea roadelor pe care
le sdise R pe de o parte de otomani, pe de alta de inamicii interni + !amiliile %oiere"ti ostile
2ravitnd pe ln2 Cantacu4ini, $avrocorda#i, etc/ + a determinat o 1ntrerupere %rusc a epocii de
1n!lorire spiritual de atunci, voit ca na#ional/
'J