Sunteți pe pagina 1din 2

FUNCTIA INJECTIVA

Aceasta ultima echivalenta va f utilizata pentru a proba ca o functie este


injective.
Pe diagrama cu sageti o functie este injective daca in fecare element al
codomeniului ajunge cel mult o sageata.
Utilizand grafcul unei functii, se poate stabili daca functia este injective ducand
prin fecare punct al codomeniului o paralela la axa Ox. Daca aceasta taie
grafcul in cel mult un punct, functia este injective.
Pentru a arata ca o functie A ! " nu este injective este su#cient sa aratam
ca exista doua elemente x
$,
x
%
A, x
$
& x
%
pntru care 'x
$
( ) 'x
%
(.
OBSERVAIE. este injectiva '* + ,( ) '*( - ',(, *,, A
EXEMPLU. ./ se arate c/ func0ia 1 1, 'x( ) 2x este injectiv/. 3ie x
$
,
x
%
1 pentru care 'x
$
() 'x
%
(. Avem achivalen0a 2x
$
)2x
%
, deci x
$
)x
%
, de
unde rezult/ c/ este injectiv/.
FUNCTIA SURJECTIVA
Din ultima echivalenta se deduce ca
Pe diagrama cu sageti o funtie este surjectiva daca la fecare element din "
ajunge cel putin o sageata.
DEFINITIE. O functie : A B se numeste functie injectiva ( sau simplu injectie)
daca orice element din B este imaginea prin a cel mult unui element din A, ceea ce-I
echivalent cu faptul ca pentru orice y B ecuatia (x) y are cel mult o solutie x A!
Altfel spus, functia este in"ective daca si numai daca doua elemente diferite oarecare din
A au imagini diferite in B prin , adica
x
#,
x
$
A
este injectiva (x
#
) % (x
$
)
x
#
x
$
x#, x$ A
: A B este in"ectiva x# x$
(x#) (x$)
DEFINITIE. O functie : A B se numeste functie surjectiva ( sau simplu surjectie), daca
orice element din B este imaginea prin a cel putin unui element din A, ceea ce-I echivalent cu
faptul ca pentru orice y & ecuatia (x) y are cel putin o solutie x A!
Altfel spus, functia este sur"ectiva yB, xA astfel incat (x) y!
: A B este sur"ectiva (A) B, adica Im B!
4rafcul unei functii poate preciza daca functia este surjectiva. Daca orice
paralela la Ox dusa printr-un punct al codomeniului taie grafcul in cel putin un
punct.
O functie A ! " nu este surjectiv daca exista 5 " astfel incat x A,
'x( & 5.
EXEMPLU. 3unc0ia 1 1, 'x( ) 2x este surjectiv/, deoarece 5 1, x 1
a.6. 'x( ) 5 2x) 5 x) 572.
FUNCTIA BIJECTIVA
Pe diagrama cu sageti o functie este bijectiva daca in fecare element al
codomeniului ajunge exact o sageata. .e mai spune despre functia bijectiva ca
este o corespondenta 8one to one9 '8unu la unu9(.
O functie numerica data prin grafcul sau este bijectiva daca orice paralela la
axa Ox dusa printr-un punct al codomeniului taie grafcul in exact un punct.
EXEMPLU. 3unctia 1 1 , 'x( ) 2x este bijectiva.
DEFINITIE. O functie : A B se numeste functie bijectiva ( sau simplu biejctie), daca
este atat in"ective cat si sur"ectiva!
Altfel spus functia : A B este functie bijectiva y B, ' x A astfel incat(x) y!
(im&olul ' Inseamna )exista si este unic*!