Sunteți pe pagina 1din 1

Elaborat: Aprobat:

LISTA
FURNIZORILOR
ACCEPTATI

SC LEEDS & GLAMIS
COMPANY SRL
Numele: Dan Dihori Dan Vasile
Functia: Director Calitate Director General
Semnatur
a:
Data:
N Denumire Furnizor Produs/serviciu furniza
1
2
3
4
5

!
"
#
1$
11
12
Acest document este proprietatea SC LEEDS & GLAMIS COMPANY SRL
Nu se multiplic far acordul scris al SC LEEDS & GLAMIS COMPANY SRL
A!
"#/$

S-ar putea să vă placă și