Sunteți pe pagina 1din 9

Consiliere i orientare

Planificare anual
Clasa a V-a A
Nr.
crt. Modulul
Sem.
I
Sem.
al II-lea Anual
1 Autocunoatere i dezvoltare personal 4 4 8
Comunicare i a!ilit"i sociale # # $
# Mana%ementul in&orma"iei i al 'nv"rii 4 # (
4 )lani&icarea carierei 1 1
* Calitatea stilului de via" $ $ 1
1
Liceul cu program sportiv "Szasz Adal!ert" Tg.-Mure VIZAT
Disciplina: Consiliere i orientare
Clasa a V-a A DIRCT!R
Anul "colar: #$1%-#$1&
Diriginte: pro'. !prea Maria "( CATDR)

Liceul cu program sportiv "Szasz Adal!ert" Tg.-Mure VIZAT
Disciplina: Consiliere i orientare
Clasa a V-a A DIRCT!R
Anul "colar: #$1%-#$1&
Diriginte: pro'. !prea Maria "( CATDR)

)lani&icarea tematicii pe semestrul I
*r.
crt.
Mo+ul tematic !,iective Con-inuturi
tematice
Mo+alit.-i +e reali/are Cola,o-atori 0aptama
na
Activit.-i Meto+e Mi1loace
1
#.Comunicarea 2i
a,ilit.-ile sociale
#.#.A,ilit.-i
sociale
-s. se integre/e 3n
colectiv 2i s. respecte
regulile sta,ilite4
-s.-2i 'orme/e capacita-
tea +e a-2i alege li+erul
2i +e a 3n+eplini sarcinile
pe care i le trasea/.
grupul.
Cum ne or%a-
nizm clasa +
-activitate 'rontal.
pentru reparti/area
responsa,ilit. -ilor 3n
ca+rul colectivului.
-conversa-ia -cret.
-ta,l.
-elevi
-+iriginte 01
#
&.Calitatea stilu-
lui +e via-.
&.1.Calitatea
rela-iilor sociale
-s. cunoasc. 2i s.
respecte preve+erile
regulamentului 2colar
,e%ulamentul
colar-drepturi
i 'ndatoriri
-+e/,ateri 'rontale cu
privire la +repturile 2i
3n+atoririle elevilor4
-activitate in+ivi+ual.
+e completare a
c5estionaru- lui.
-conversa-ia
-stu+iul +e
ca/
c5estionare
regulamen-
tul 2colar
-elevi
-+iriginte 0#
6
1.Autocunoa2tere
2i +e/voltare per-
sonal.
1.1.Autocunoa2tere
-s. 'ie con2tien-i +e
tr.s.turile personale care
3i in+ivi+uali- /ea/. 3n
raport cu ceilal-i.
Cine sunt eu + -activitate 'rontal.
prin care elevii sunt
a1uta-i 2i stimula-i +e
cei +in 1ur s.-2i
+escopere calit.-ile 2i
+e'ectele.
-e7emplul
-conversa-ia
-c5estionarul
c5estionare
-cret.
-ta,l.
-elevi
-+iriginte 06
%
#.Comunicarea 2i
a,ilit.-ile sociale
#.1.Managemen-
tul emo-iilor
-s.-2i recunoasc.
emo-iile 2i s. caute
mo+alit.-i +e a le +ep.2i.
-o"i avem
emo"ii
-activitate pe grupe +e
elevi
-e7emplul
-conversa-ia
-materiale
scrise
-elevi
-+iriginte 0%
#
&
%.8lani'icarea
carierei
-s. in+ice care au 'ost
criteriile pe care le-a
urmat c9n+ a '.cut
alegerea 2i s. evi+en-ie/e
caracterele eroului ales.
.roul meu
pre&erat
-activitate in+ivi+ual.
+e c.utare a
tr.s.turilor erou-lui
ales4
-activitate 'rontal. +e
i+enti'icare a
portretului eroului cu
cele mai multe
alegeri.
-e7emplul
-lucrul pe
grupe
-'i2e +e
caracteri/are
-cret.
-ta,l.
-elevi
-+iriginte 0&
:
6.Managementul
in'orma-iilor 2i
3nv.-.rii
6.1.Managementul
in'orma-iilor
-s.-2i 'orme/e
capacitatea +e selectare a
programelor TV care
repre/int. surse +e
in'orma-ii utile.
Noi i
televizorul
-activitate 'rontal. +e
i+enti'icare a
emisiunilor TV care
pot contri,ui po/itiv
la 'ormarea
personalit.-ii copiilor.
-anali/a +e
ca/
-e7emplul
-conversa-ia
-c5estionare
-reviste 2i
programe
TV
-elevi
-+iriginte 0:
;
6.Managementul
in'orma-iilor 2i
3nv.-.rii
6.#.<nv.-area
e'icient.
-s. con2tienti/e/e
importan-a 2i rolul
te/elor4
-s. se 'amiliari/e/e cu
cerin-e- le te/elor.
Ce sunt tezele+ -activitate 'rontal. 3n
scopul l.muririi
importan- -ei= rolului
2i cerin-elor unei te/e.
-anali/a +e
ca/
-conversa-ia
-setuti +e
te/e +in anii
anteriori
-elevi
-+iriginte
-pro'.+e rom9n. 2i
matematic.
0;
>
#.Comunicarea 2i
a,ilit.-ile sociale
#.#.A,ilit.-i
sociale
-s.-2i 'orme/e o imagine
corect. asupra prieteniei=
s. +eose,easc. o
prietenie sincer. +e 'alsa
prietenie.
/ prietenie
sincer
-activitate pe grupe +e
elevi 3n scopul
i+enti'ic.- rii
caracteristicilor celor
+ou. tipuri +e
prietenii.
-anali/a +e
ca/
-conversa-ia
-e7emplul
-coli +e
scris
-carioci
-elevi
-+iriginte 0>
?
&.Calitatea stilu-
lui +e via-.
&.1.Calitatea
rela-iilor sociale
-s.-2i 'orme/e +eprin+eri
+e a ac-iona rapi+=
organi/at 2i '.r. panic.
3n ca/ul unui incen+iu.
Comportamen
- tul 'n caz de
incendiu
-activitate 'rontal. +e
i+enti'icare a surselor
+e incen+iu 3n 2coal.
2i a regulilor +e
evacuare.
-conversa-ia -coli +e
scris
-carioci
-elevi
-+iriginte
-resp.80I
0?
6
1$
1.Autocunoa2tere
2i +e/voltare per-
sonal.
1.1.Autocunoa2tere
-s. con2tienti/e/e
aspectele care sunt
inportante 3n via-. la un
anumit moment.
Ce este impor-
tant pentru
mine
-activitate in+ivi+ual.
+e completare a
c5estionaru- lui
urmat. +e activitate
'rontal..
-anali/a
-conversa-ia
-c5estionare
-coli
-carioci
-elevi
-+iriginte 01$
11
6.Managementul
in'orma-iilor 2i
3nv.-.rii
6.#.<nv.-area
e'icient.
-s.-2i 'orme/e +eprin+eri
+e a-2i a1uta colegii prin
meto+e e'iciente.
Cum i p0n
c0nd ne a1u-
tm cole%ii la
'nv"tur
-activitate pe grupe +e
elevi 3n scopul
i+enti'ic.rii meto+elor
+e 3ntra1utorare.
-conversa-ia
-asaltul +e
i+ei
-coli
-carioci
-elevi
-+iriginte 011
1#
6.Managementul
in'orma-iilor 2i
3nv.-.rii
6.#.<nv.-area
e'icient.
-s.-2i 'orme/e
+eprin+erea +e a
organi/a 1u+icios timpul
necesar preg.tirii
temelor
2isciplina
pre%tirii
temelor
-activitate pe grupe +e
elevi 3n scopul
3ntocmirii unui
program +e preg.tire a
temelor pentru o
anumit. /i.
-conversa-ia -coli
-carioci
-elevi
-+iriginte 01#
16
&.Calitatea stilu-
lui +e via-.
&.1.Calitatea
rela-iilor sociale
-s.-2i 3nsu2easc. 2i s.
respecte regulile +e
circula-ie 3n calitate +e
pieton.
Strada i
capcanele ei
-activitate 'rontal.
pentru reamintirea
regulilor +e circula-ie4
-activitate in+ivi+ual.
+e completare a
c5estionaru- lui.
-conversa2ia
-e7emplul
-anali/a +e
ca/
-c5estionare
-pliante
-semne +e
circula-ie
reali/ate +e
elevi
-elevi
-+iriginte 016
1%
#.Comunicarea 2i
a,ilit.-ile sociale
#.#.A,ilit.-i
sociale
-s. cunoasc.= s. respecte
2i s. p.stre/e +atinile 2i
o,iceiurile populare.
Sr!torile de
iarn la
rom0ni
-activitate 'rontal. +e
pre/entare a unui cola1
cu o,iceiuri +e iarn..
-1ocul +e rol -costume
-m.2ti
-elevi
-+iriginte
-pro'.clasei
01%
1&
&.Calitatea stilu-
lui +e via-.
&.1.Calitatea
rela-iilor sociale
-s.-2i 'orme/e
capacitatea +e a+aptare
la mai multe stiluri +e
pre+are.
2e la 'nv"tor
la pro&esori i
diri%inte
-activitate 'rontal. +e
i+enti'icare a
cerin-elor clasei a V-a
2i +e g.sire a
mo+alit.-ilor +e
r.spuns4
-activitate in+ivi+ual.
+e completare a
-conversa-ia
-e7emplul
-anali/a +e
ca/
-testul
-c5estionare -elevi
-+iriginte

01&
%
c5estionaru- lui.
1:
&.Calitatea stilu-
lui +e via-.
&.#.Alegerea alter-
nativei optime
-s. ac-ione/e con2tient 3n
scopul men-inerii unei
st.ri ,une a s.n.t.-ii
personale prin evitarea
'actorilor nocivi.
Sntatea cea
mai de pre"
avu"ie
-activitate pe grupe +e
elevi 3n scopul
i+enti'ic.- rii
'actorilor nocivi 2i a
mo+ului 3n care pot 'i
evita-i.
-conversa-ia
-povestirea
-anali/a +e
ca/
-coli
-carioci
-elevi
-+iriginte
-asist.me+. +in
2coal.
01:
1;
&.Calitatea stilu-
lui +e via-.
&.1.Alegerea alter-
nativei optime
-s. +evin. un
consumator e7igent4
-s. aleag. un pro+us 3n
cuno2tin-. +e cau/..
Cum ale% un
produs de
calitate
-Activitate pe grupe
+e elevi pentru
i+enti'icarea
caracteristicilor care
tre,uie urm.rite la
alegerea uniu pro+us.
-conversa-ia
-povestirea
-anali/a +e
ca/
-e7erci-iul
-coli
-carioci
-elevi
-+iriginte 01;
1>
1.Autocunoa2tere
2i +e/voltare per-
sonal.
1.#.0c5im,are=
cre2tere= +e/voltare
-s. con2tienti/e/e asupra
re/ultatelor o,-inute 2i la
cau/ele care au +us la
acestea.
3ilan" la
s&0rit de
semestru
-activitate 'rontal. -conversa-ia
-anali/a +e
ca/
-elevi
-+iriginte 01>
&
Liceul cu program sportiv "Szasz Adal!ert" Tg.-Mure VIZAT
Disciplina: Consiliere i orientare
Clasa a V-a A DIRCT!R
Anul "colar: #$1%-#$1&
Diriginte: pro'. !prea Maria "( CATDR)
)lani&icarea tematicii pe semestrul al II-lea
*r. crt. Mo+ul tematic !,iective Con-inuturi
tematice
Mo+alit.-i +e reali/are Cola,o-
ratori
Data
Activit.-i Meto+e Mi1loace
1.
1.Autocunoa2tere 2i
+e/voltare per- sonal.
1.1.Autocunoa2tere
-'ormarea capacit.-ii +e
i+enti'icare a calit.-ilor 2i
+e'ectelor proprii4
-i+enti'icarea +e meto+e 2i
mi1loace care s. con+uc. la
+iminuarea +e'ectelor 2i
3nt.rirea 3ncre+erii 3n
propria persoan..
Autoapreciere
a
-re+actarea unui eseu
+up. un plan +at 2i
pre/entarea lui=
+iscu-ii legate +e
eseurile pre/entate.
-activitatea
in+epen+ent.
-stu+iul +e
ca/
-conversa-ia
-eseuri ale
elevilor
-elevi
-+iriginte 01
#
6.Managementul
in'orma-iilor 2i 3nv.-.rii
6.1.Managementul
in'orma-iilor
-'ormarea +eprin+erilor +e
c.utare= alegere 2i 'olosire
a in'orma-iilor necesare 3n
re/olvarea unor sarcini
2colare sau e7tra2colare.
Cum s caut
e&icient
in&orma"ii
-c.utarea= alegerea 2i
'olosirea
in'orma-iilor 3n
ve+erea re+act.rii
unui articol la
ga/eta ==@niversulA
-activitatea
pe grupe +e
elevi
-conversa-ia
-,rainstor-
mingul
-surse
,i,liogra'ic
e
-'i2e +e
lucru
-coli pentru
re+actarea
articolelor
-elevi
-+iriginte 0#
6
6.Managementul
in'orma-iilor 2i 3nv.-.rii
6.#.<nv.-area
e'icient.
-cunoa2terea stilului
propriu +e 3nv.-are 3n
vererea valori'ic.rii
ma7ime a poten-ialului
intelectual
Cum 'nv" + -activitate +iri1at.
pentru +escoperirea
caracteristi- cilor
stilurilor +e 3nv.-are4
-completarea
c5estionaru- 2ui
pentru +eterminarea
stilului +e 3nv.-are
-e7emplul
-conversa-ia
-c5estionarul
c5estionare
-cret.
-ta,l.
-elevi
-+iriginte 06
:
%
1.Autocunoa2tere 2i
+e/voltare per- sonal.
1.#.0c5im,are=
cre2tere= +e/voltare
-s. e7empli'ice
caracteristicile speci'ice
prea+olescen-ei
S &acem
cunotin" cu
preadolescen"a
-activitate pe grupe
+e elevi 3n scopul
i+enti'ic.rii
caracteristici- le
v9rstei
prea+olescen-ei
-,rainstor-
mingul
-stu+iul +e
ca/
-conversa-ia
-materiale
scrise
-elevi
-+iriginte 0%
&
#.Comunicarea 2i
a,ilit.-ile sociale
#.1.Managemen- tul
emo-iilor
-elevii s. 'ie c apa,ili s.
recunoasc. un
comportament agresiv 2i s.
'ie con2tien-i asupra
urm.rilor unui ast'el +e
comportament
Ce 'nseamn
i unde poate
duce un
comportament
a%resiv
-activitate 'rontal.
+esti- nat.
i+enti'ic.rii tipurilor
+e agresivitate4
-activitate pe grupe
+e elevi 3n scopul
anali/.rii unui
anumit tip +e
agresivitate.
-stu+iul +e
ca/
-conversa-ia
-,rainstor-
mingul
-coli +e
scris
-creioane
colorate
-cret.
-ta,l.
-elevi
-+iriginte 0&
:
%.8lani'icarea carierei -s. enumere cele mai
importante ocupa-ii 2i s.
pre/inte principalele
caracte- ristici pentru
'iecare ocupa-ie 3n parte.
2ic"ionarul
ocupa"iilor
-activitate pe grupe
+e elevi 3n scopul
i+enti'ic.- rii
ocupa-iilor 2i
caracteristicilor
acestora.
-stu+iul +e
ca/
-povestirea
-conversa-ia
-postere
-articole +in
pres.
-+esene
-eseuri
-elevi
-+iriginte 0:
;
&.Calitatea stilu- lui +e
via-.
&.#.Alegerea alter-
nativei optime
-s. cunoasc. locul 2i rolul
pe care 3l are 3n ca+rul
propriei 'amilii4
-s. 2tie care 3i sunt
+repturile 2i 3n+atoririle 3n
ca+rul 'amiliei.
C0t i cum 'mi
a1ut &amilia
-1ocul +e rol pe grupe
+e elevi care
alc.tuiesc tipur
+i'erite +e 'amilii.
-1ocul +e rol
-anali/a +e
ca/
-conversa-ia
-povestirea
-coli +e
scris
-creioane
colorate
-elevi
-+iriginte 0;
;
>
&.Calitatea stilu- lui +e
via-.
&.#.Alegerea alter-
nativei optime
-'ormarea unui stil +e via-.
s.n.tos4
-con2tienti/area elevilor
asu- pra e'ectelor negative
pe care 3n are consumul +e
alcool= tutun 2i +roguri
asupra organismului.
.&ectele
alcoolului4
tutunului i
dro%urilor
asupra
snt"ii
-pre/entarea +e
+esene= postere=
scurte compo/i-ii
literare care s.
+escura1e- /e
consumul +e alcool=
tutun 2i +roguri.
-anali/a +e
ca/
-conversa-ia
-e7emplul
-postere
-+esene
-crea-ii
literare
-elevi
-+iriginte
-asist.me+.
+in 2coal.
0>
"Scoala altfel: Sa stii mai multe, sa fii mai bun!" 0?
?
&.Calitatea stilu-
lui +e via-.
&.#.Alegerea alter-
nativei optime
-'ormarea unui
comportament ecologic.
S prote1m
natura
-activitate pe grupe
+e elevi 3n scopul
i+enti'ic.rii
componente- lor unui
comportament
ecologic 3n situa-ii
concrete.
-conversa-ia
-stu+iul +e
ca/
-coli +e
scris
-creioane
colorate
-elevi
-+iriginte 01$
1$
#.Comunicarea 2i
a,ilit.-ile sociale
#.#.A,ilit.-i
sociale
-'ormarea spiritului +e
lucru 3n ec5ip. 2i a unei
atitu+ini
responsa,ilere'eritoare la
o,liga-iile care le revin
tuturor mem,rilor unui
grup.
.u i cole%ii
mei
-aplicarea
c5estionarului
sociometric 3n
ve+erea +epist.rii
li+erilor
-c5estionarul
-conversa-ia
-c5estionare -elevi
-+iriginte 011
11
&.Calitatea stilu-
lui +e via-.
&.#.Alegerea alter-
nativei optime
-'ormarea +eprin+erii +e
organi/are 1u+icioas. a
timpului.
,e%imul zilnic
al elevului
-activitate pe grupe
+e elevi 3n ve+erea
3ntocmirii +e
organi/are a timpului
pentru +i'erite /ile.
-conversa-ia
-anali/a +e
ca/
-coli +e
scris
-creioane
colorate
-elevi
-+iriginte 01#
1#
#.Comunicarea 2i
a,ilit.-ile sociale
#.1.Managemen-
tul emo-iilor
-con2tienti/area asupra
urm.ri- lor negative ale
violen-ei4
-'ormarea +eprin+erilor +e
negociere a con'lictelor.
Violen"a i
urmrile ei
-anali/area unor
ca/uri +e violen-..
-conversa-ia
-anali/a +e
ca/
-ta,l.
-cret.
-elevi
-+iriginte 016
>
16
1.Autocunoa2tere
2i +e/voltare per-
sonal.
1.1.Autocunoa2tere
-'ormarea unei imagini
o,iective +espre propria
persoan. 2i 3nt.rirea stimei
+e sine.
.u 'n o%lind -activitate +e
selectare pentru
a'i2ierul +e circula-ie
rutier.
-1ocul +e rol
-conversa-ia
-coli +e
scris
-creioane
colorate
-elevi
-+iriginte 01%
1%
&.Calitatea stilu-
lui +e via-.
&.1.Calitatea
rela-iilor sociale
-cunoa2terea 2i respectarea
regulilor +e circula-ie 3n
+i'erite 3mpre1ur.ri.
Strada nu este
loc de 1oac
-activitate 'rontal. +e
pre/entare a unui
cola1 cu o,iceiuri +e
iarn..
-e7punerea
-conversa-ia
-mo+elarea
-materiale
pro+use +e
elevi
-elevi
-+iriginte 01&
1&
6.Managementul
in'orma-iilor 2i
3nv.-.rii
6.#.<nv.-area
e'icient.
-'ormarea unui stil +e
3nv.-are e'icient 2i
'ormarea capacit.-ii +e
gestionare a timpului
+estinat re/olv.rii temelor
2i 3nv.-.rii lec-iilor.
Cum 'nv" eu
acas
-+e/,atere pornin+ +e
la pre/ent.rile '.cute
+e elevi.
-conversa-ia
-e7emplul
-stu+iul +e
ca/
-coli +e
scris
-creioane
colorate
-elevi
-+iriginte

01:
1:
&.Calitatea stilu-
lui +e via-.
&.#.Alegerea alter-
nativei optime
-elevii s. aleag. alternativa
cea mai avanta1oas. +e
petrecere a vacan-ei +e
var..
Cum 'mi
petrec vacan"a
-activitate 'rontal. +e
i+enti'icare a
mo+urilor 3n care
elevii pot s.-2i
petreac. vacan2a
mare.
-conversa-ia
-,rainstor-
mingul
-coli
-carioci
-ta,l.
-cret.
-elevi
-+iriginte 01;
1;
1.Autocunoa2tere
2i +e/voltare per-
sonal.
1.#.0c5im,are=
cre2tere= +e/voltare
-elevii s. recunoasc.
sc5im,.rile prin care au
trecut 3n anul 2colar
3nc5eiat.
3ilan" la
s&0rit de an
-activitate 'rontal. +e
+e/,atere a situa-iei
2colare 2i
comportamen- tale
-conversa-ia -elevi
-+iriginte 01>
?

S-ar putea să vă placă și