Sunteți pe pagina 1din 90

UNIVERSITATEA PETRE ANDREI DIN IASI

FACULTATEA DE DREPT
DREPT
EXECUTIONAL
PENAL
- suport curs -
1
DREPT EXECUIONAL PENAL

Capitolul I. Problematica dreptului execuioal peal
1. Noiunea de drept execuional penal
2. Caracterele dreptului execuional penal
3. Scopul i funciile dreptului execuional penal
4. Principiile dreptului execuional penal
5. Legturile dreptului execuional penal cu alte rauri de drept
!. "#$oarele dreptului execuional penal
Capitolul II. Raportul !uridic execuioal peal
1. Noiune
2. %r&turile &pecifice ale raportului 'uridic execuional penal
3. (leentele raportului 'uridic execuional penal
Capitolul III. Or"ai#area execut$rii pedep%elor pri&ati&e de libertate
1. )dini&traia Naional a Penitenciarelor
2. Penitenciarele * &paiul executrii pedep&elor pri$ati$e de li+ertate
3. Penitenciarele &peciale
4. Seciile &peciale de are&tare pre$enti$
5. Coi&ia pentru indi$iduali#area regiului de executare a
pedep&elor pri$ati$e de li+ertate
!. Protecia artorilor care execut pedep&e pri$ati$e de li+ertate
Capitolul I'. Re"imurile de executare a pedep%elor pri&ati&e de
libertate
1. Noiune
2. ,elurile regiurilor de executare a pedep&elor pri$ati$e de
li+ertate
2.1 -egiul de axi &iguran
2
2.2 -egiul .nc/i&
2.3. -egiul &eide&c/i&
2.4. -egiul de&c/i&
3. Sta+ilirea i indi$iduali#area regiului de executare a pedep&elor
pri$ati$e de li+ertate
4. Sc/i+area regiului de executare a pedep&elor pri$ati$e de li+ertate
Capitolul '. Codiiile de deteie
1. Priirea per&oanelor condanate
2. Locul de executare a pedep&elor pri$ati$e de li+ertate
3. %ran&ferarea per&oanelor condanate
4. 0odul de executare a pedep&elor pri$ati$e de li+ertate de ctre feei
i inori
5. Ca#area per&oanelor condanate
!. 1inuta per&oanelor condanate
2. )lienaia per&oanelor condanate
3. -efu#ul de /ran
4. "o+ili#area per&oanelor condanate
Capitolul 'I. Drepturile (i obli"aiile per%oaelor a)late * executarea
pedep%elor pri&ati&e de libertate
1. 5repturile deinuilor
1.1. 5reptul la li+ertatea contiinei6 a opiniilor i a credinelor
religioa&e.
1.2. 5reptul la inforaie
1.3. 5reptul la con&ultarea docuentelor de intere& per&onal
1.4. 5reptul de petiionare
1.5. 5reptul la core&ponden
1.!. 5reptul la con$or+iri telefonice
1.2. 5reptul la pli+are #ilnic i dreptul de a prii $i#ite
1.3. 5reptul de a prii +unuri
3
1.4. 5reptul la a&i&ten edical
1.17. 5reptul la a&i&ten diploatic
1.11. 5reptul la .nc/eierea unei c&torii
2. 8+ligaiile i interdiciile deinuilor
Capitolul 'II. +uca pre%tat$ de per%oaele codamate la pedep%e
pri&ati&e de libertate
1. 5i&po#iii generale pri$ind unca pre&tat
2. 5urata uncii pre&tate
3.-egiul de pre&tare a uncii
4. Plata uncii pre&tate
5. -ecuperarea pagu+elor
Capitolul 'III. Educaia, a%i%tea p%i-o%ocial$ (i (colari#area
codamailor
1. "n&truirea colar
2. ,orarea profe&ional
3. )cti$itatea de educaie i inter$enie p&i/o&ocial

Capitolul IX. Recompe%e, abateri (i %aciui di%cipliare
1. -ecopen&e
1.1. ,elurile recopen&elor
1.2. Peri&iunea de ieire din penitenciar
2. )+ateri i &anciuni di&ciplinare
2.1. )+ateri di&ciplinare
2.2. Sanciuni di&ciplinare
2.3. Procedura di&ciplinar
2.4. Pl9ngerea .potri$a /otr9rii coi&iei de di&ciplin
4
Capitolul X. Documetele *tocmite de admii%traia peiteciarului.
1. 5o&arul indi$idual al per&oanei condanate
2. -egi&trele pri$ind per&oanele condanate la pedep&e pri$ati$e de
li+ertate
3. 5ocuente pri$ind dece&ul per&oanelor aflate .n executarea
pedep&elor pri$ati$e de li+ertate
5
Capitolul I. Problematica dreptului execuioal peal
./. Noiuea de drept execuioal peal
5reptul execuional penal e&te acea raur de drept alctuit din
totalitatea norelor 'uridice prin care &e regleentea# relaiile &ociale pri$ind
executarea &anciunilor penale .n &copul a&igurrii unei influenri educati$e
eficiente al acelor per&oane &upu&e executrii .n &copul pre$enirii &$9ririi de
noi infraciuni i a aprrii ordinii de drept.
1

8+iectul dreptului execuional penal .l forea# relaiile &ociale cu pri$ire
la acti$itatea de executare a pedep&elor. )ce&te relaii au un anuit &pecific la
care particip anuite organe de &tat6 peniteciarele * .n ca#ul pedep&ei cu
.nc/i&oarea6 finanele * .n ca#ul pedep&ei cu aenda6 pe de o parte6 i pe de alt
parte per&oanele condanate. -elaiile &ociale din acea&t raur de drept
&unt relaii de con&tr9ngere ce pre&upun drepturi i o+ligaii pentru participani.
5reptul execuional penal e&te con&tituit dintr:un an&a+lu de nore de
drept .n&cri&e .n tratate i con$enii internaionale cu pri$ire la executarea
&anciunilor penale6 .n Con&tituia -o9niei6 .n Codul penal6 .n Codul de
procedur penal6 dar .n cea ai are parte a Legii nr. 225;277! pri$ind
executarea pedep&elor i a &urilor di&pu&e de organe 'udiciare .n cur&ul
proce&ului penal
2
6 .n -egulaentul de aplicare a Legii nr. 225;277!
3
i .n unele
legi &peciale.
.0. 1copul (i )uciile dreptului execuioal peal
5reptul execuional penal e&te raura de drept prin care &e reali#ea#
politica &tatului pri$ind executarea &anciunilor penale.
Scopul dreptului execuional penal e&te &tipulat .n art. 52 alin. 2 C.pen.<
=prin executarea pedep&ei &e urrete forarea unei atitudini corecte fa de
unc6 fa de ordinea de drept i fa de regulile de con$ieuire &ocial. >
1
"on 8ancea6 5rept execuional penal6 (ditura )ll (ducational6 ?ucureti6 14436 p. 3
2
0.8f. nr. !22 din 27 iulie 277!.
3
)pro+at prin @.A.nr. 1342;277! i pu+licat .n 0.8f. nr. 24 din 1! ianuarie 2772.
!
)&tfel6 &copul general al dreptului execuional penal con&t .n politica
penal a &tatului6 adic lupta /otr9t pe care &ocietatea o duce cu e+rii &i
care .ncalc ordinea de drept i care ating prin aciunile lor $alorile &ociale
ocrotite de lege.
Pe l9ng ace&t &cop general6 dreptul execuional penal are i un &cop
&pecial6 i anue aprarea $alorilor &ociale6 a ordinii de drept prin reeducarea
celor condanai cu oca#ia executrii &anciunilor penale pri$ati$e &au
nepri$ati$e de li+ertate.
Bn reali#area &copului &u6 dreptul execuional penal e&te c/eat &
.ndeplinea&c anuite &arcini &au funcii6 .n calitate de in&truent al politicii
penale. )ce&te funcii &unt<
reali#area &copului proce&ului penalC
conforarea la principiile fundaentale ale dreptului execuional penal6
adic =executarea pedep&ei nu tre+uie & cau#e#e &uferine fi#ice i nici
& .n'o&ea&c per&oana condanatului>C
reeducarea celor condanai prin fora i odurile de executare a
pedep&elorC
pregtirea pentru reintegrare .n unc i &ocietate a celor condanai i
li+erai definiti$.
4
.2. Pricipiile dreptului execuioal peal
5reptul execuional penal e&te clu#it de o &eaa de principii de drept
prin care &e orientea# i direcionea# toat acti$itatea de executare a
&anciunilor penale.
(xi&t dou categorii de principii6 i anue<
: generaleC
: &peciale.
5in categoria principiilor generale face parte<
4
"oan 0arcel -u&u6 5rept execuional penal6 (ditura @aangiu6 ?ucureti6 27726 p.!:2.
2
/. Pricipiul le"alit$ii execut$rii pedep%elor.
(xecutarea pedep&elor &e reali#ea# .n conforitate cu Codul Penal6 cu
Legea pri$ind executarea pedep&elor i alte legi.
Principiul legalitii executrii pedep&elor e&te o tran&punere pe plan
particular a principiului general al legalitii6 can&acrat .n art. 1 alin. 5 din
Con&tituie =re&pectarea Con&tituiei a &upreaiei &ale i a legilor e&te
o+ligatorie >.
Pentru reali#area ace&tui principiu &e ipun urtoarele cerine<
acti$itatea de executare a pedep&elor nu &e poate de&fura dec9t de
organele &tatului pre$#ute de lege i .n liitele atri+uiilor conferite de legeC
organele 'udiciare tre+uie & re&pecte drepturile celor condanai i
& a&igure condiiile norale de .ncarcerare .n penitenciare i la locurile de
unc potri$it legii.
Pentru a&igurarea legalitii executrii pedep&elor inter$ine un &i&te
coplex de garanii proce&uale c9t i nueroa&e &anciuni aplica+ile per&oanelor
care au .nclcat legea cu oca#ia punerii .n executare a /otr9rii penale definiti$e.
0. Pricipiul idi&iduali#$rii execut$rii pedep%elor.
(xecutarea pedep&elor i a celorlalte &anciuni penale tre+uie adaptat .n
funcie de gra$itatea faptei &$9rite6 de periculo#itatea infractorului6 de
nece&itile de .ndreptare a ace&tuia.
"ndi$iduali#area executrii pedep&elor &e organi#ea# de organele
adini&trati$e de executare a pedep&ei indi$iduali#are i poate pri$i regiul de
executare6 dar i durata executrii efecti$e a pedep&ei.
3. Pricipiul umai%mului execut$rii pedep%elor.
(xecutarea pedep&elor nu tre+uie & aduc &uferin condanatului.
(xecutarea pedep&ei .nc/i&orii iplic o con&tr9ngere6 o &uferin la care nu
tre+uie & &e ai adauge i altele.
Principiul pre&upune ca .ntreaga regleentare .n aterie execuional
penal tre+uie & pornea&c de la per&oana condanatului. Bn centrul acti$itii
3
&e afl 80DL6 reeducarea i re&ociali#area &a6 de aceea tre+uie & exi&te un
ec/ili+ru .ntre coerciie i reeducare. Pedeap&a .nc/i&orii e&te un ru i o
&uferin care nu tre+uie & de#uani#e#e.
5
3. Pricipiul re%pect$rii demit$ii umae.
)ce&t principiu pre&upune ca per&oanele condanate .n locurile de
executare nu tre+uie & fie tratate inuan.
Bn $ederea garantrii ace&tui principiu a fo&t incriinat ca infraciune
di&tinct tortura Edureri &au &uferine puternice6 fi#ice &au p&i/ice pentru
o+inerea de inforaii &au rturi&iri ori pentru a pedep&i &au intiida .n
legtur cu un act pe care per&oana l:a coi&F.
Per&onalul din locurile executare tre+uie & pre.nt9pine &uferina cau#at
de unii condanai altora i & &e preocupe de pre$enirea ace&tora.
5in categoria principiilor &peciale fac parte<
/. Pricipiul obli"ati&it$ii.
)ce&t principiu con&t .n aceea c punerea .n executare i executarea unei
/otr9ri penale6 .n care &e cuprinde o condanare la o &anciune penal6 de$ine
definiti$ i executorie6 e&te o+ligatorie pentru organele de &tat copetente i
pentru condanai.
!
0. Pricipiul executabilit$ii.
)ce&t principiu expri cerina c orice /otr9re a in&tanei penale care
conine o condanare la o &anciune penal i care a ra& definiti$ tre+uie
pu& .n executare.
2. Pricipiul !uri%dicioalit$ii.
5
!
4
Gi#ea# organul principal de &tat care are atri+uii .n aterie de punere .n
executare i controlul executrii &anciunilor penale.
2
)cti$itatea de executare &e pornete i &e de&foar din iniiati$a i &u+
&upra$eg/erea in&tanei de executare care6 prin 'udectorul delegat6 decide i
re#ol$ incidentele la e$entualele .nclcri ale legii ori la &c/i+ri ce pot
inter$eni .n cur&ul executrii pedep&ei.
3. Pricipiul cotiuit$ii.
)ce&t principiu e&te &tr9n& legat de principiul executa+ilitii. Potri$it
ace&tui principiu6 nu e&te de&tul ca o &anciune penal6 de exeplu6 pedeap&
principal ori coplientar6 & fie pu& .n executare6 ci &e cere ca6 o dat pu&
.n executare6 acea&t executare & fie continu i du& p9n la capt6 p9n la
copleta executare.
(xecutarea pe pri i cu .ntreruperi nu e&te peri&6 fiindc &*ar tir+i
autoritatea i &erio#itatea executrii unei &anciuni penale. "ar dac .n unele
ca#uri6 &e adite o a9nare &au o .ntrerupere6 ace&tea &unt excepii i &unt
po&i+ile .n ca#urile i condiiile pre$#ute de lege.
3


.3. Le"$turile dreptului execuioal peal cu alte ramuri de drept
Bntre dreptul execuional penal i dreptul penal exi&t &tr9n&e legturi.
5reptul penal e&te dreptul care pre$ede cadrul legal al &anciunilor penale6
&i&teul de &anciuni penale6 norele generale i &peciale de &ancionare6
odalitile aplicrii &anciunilor penale .n /otr9rile definiti$e de condanare.
5reptul execuional penal6 prin norele &ale de executare a pedep&elor6
contri+uie la reali#area &copului legii penale6 acela de pre$enire de &$9rire de
noi infraciuni.
Bntre cele dou rauri de drept exi&t intercondiionri6 fr a &e tir+i
autonoia de regleentare a fiecreia.
2
"de6 p.32.
3
"de6 p. 33
17
(xi&t apoi legturi de intercondiionare .ntre raporturile 'uridice
execuionale i raporturile 'uridice penale6 .n &en&ul c dac prin norele de
drept penal &e aplic pedep&e infractorilor6 cre9ndu:&e raporturi 'uridice penale6
prin norele de drept execuional penal &e regleentea# executarea pedep&elor
aplicate6 i6 a&tfel6 raporturile 'uridice de drept execuional penal $or deri$a din
raporturile 'uridice de drept penal.
4

Legturi &tr9n&e exi&t i .ntre dreptul execuional penal i dreptul
procesual penal.
(xecutarea &anciunilor penale pre&upune o anuit procedur penal6 .n
&en&ul c executarea &anciunilor penale con&tituie o acti$itate &pecial .n cadrul
creia &e produc o &ea de acte proce&uale 6 acte fr de care executarea
&anciunilor penale nu &e poate efectua.
)&tfel6 raporturile 'uridice de drept execuional penal &e reali#ea# prin
raporturi de drept proce&ual penal6 raporturi ce &e defoar .ntre prile
&peciale6 organele i &u+iecii &peciali6 iar .n ace&t &en& .n Partea Special a
Codului de procedur penal6 %itlul """6 =(xecutarea /otr9rilor penale> &unt
.n&cri&e di&po#iii &peciale pri$ind executarea /otr9rilor penale.
17
8 .ntreptrundere a tiinei dreptului execuional penal cu tiina
penitenciar6 ce &tudia# executarea pedep&elor pri$ati$e de li+ertate6 pedep&e
care &e execut .n penitenciare6 tre+uie & fie aintit .n ace&t context.
Htiina penitenciar &tudia# organi#area &i&teului penitenciar i regiul
de $ia al condanatului .n penitenciar6 &ura .n care acea&t executare
contri+uie &au nu la pre$enirea producerii de noi infraciuni din partea
condanatului.
Bn ura cercetrilor efectuate6 tiina penitenciar a forulat propuneri cu
pri$ire la .nlturarea unor &uri negati$e din odul de $ia .n regiul
penitenciar i la adoptarea unor &uri de +un organi#are i de&furare a
regiului de trai .n penitenciar i a uncii condanailor6 cu pri$ire la
di&ciplina .n penitenciar6 cu pri$ire la nece&itatea contactelor cu failia a celor
4
Aa+riel:Sil$iu ?ar+u6 )lexandru Her+an6 5rept execuional penal6 (ditura C.@. ?ecI6 ?ucureti6 27736 p. 12.
17
"on 8ancea6 op. cit.6 p. 14.
11
care .i execut condanarea6 .n intere&ul pregtirii condiiilor de reintegrare
&ocial a condanatului dup li+erarea definiti$.
11

.4. I#&oarele dreptului execuioal peal
Prin i#$or al dreptului execuional penal &e .nelege actul norati$ &au
actele norati$e prin care expri $oina de &tat cu pri$ire la norele 'uridice
pri$ind executarea &anciunilor penale.
"#$oarele dreptului execuional penal &unt di&po#iiile cuprin&e .n<
Con&tituia -o9nieiC
Codul Penal Eart. 52 * pedeap&a i &copul ei6 art. 52 : regiul de
deinere6 art. 54 * !1 * li+erarea condiionat6 art. !2 * executarea
pedep&ei .ntr:o unitate ilitar6 art. !3 * aenda6 art. 31 * 3! *
&u&pendarea condiionat a executrii pedep&ei6 art. 32 * calculul
pedep&elor FC
Legea 225;277! pri$ind executarea pedep&elor.
La ace&te categorii tre+uie adugat<
-egulaentul pri$ind organi#area i funcionarea 'udectorilor6
tri+unalelor6 curilor de apelC
-egulaentul de aplicare a Legii 225;277! pri$ind executarea
pedep&elor i a &urilor di&pu&e de organele 'udiciare .n cur&ul
proce&ului penal.
11
Aa+riel:Sil$iu ?ar+u6 )lexandru Her+an6 op. cit.6 p. 14.
12
Capitolul II. Raportul !uridic execuioal peal
./. Noiue
-aportul 'uridic execuional penal con&t .n relaiile &ociale de executare a
&anciunilor penale regleentate prin nore 'uridice execuional penale6 relaii
&tatornicite .ntre organele de &tat i condanat potri$it crora &tatul are dreptul
de a pune pe condanat & execute pedeap&a &au o alt &anciune penal aplicat
printr:o /otr9re penal definiti$ iar condanatul are o+ligaia & o execute.
.0. Tr$%$turile %peci)ice ale raportului !uridic execuioal peal
aF Bntre raportul 'uridic execuional penal i raportul 'uridic penal exi&t o
&tr9n& legtur.
0ai .nt9i &e nate raportul 'uridic penal de conflict ca urare a
tran&forrii lui din raport 'uridic penal de conforare.
S$9rirea unei infraciuni &t la +a#a naterii ace&tui raport 'uridic.
-aportul 'uridic de conflict pri$it ca i'loc de reali#are a ordinii de drept poart
denuirea de raport 'uridic de r&pundere penal.
8 etap .n de&furarea ace&tuia e&te executarea &anciunii de drept penal
aplicate. )cea&t etap .n cadrul raportului 'uridic penal ia fora unui raport
'uridic &pecial i anue a raportului 'uridic execuional penal.
-aportul 'uridic execuional penal deri$ din raportul 'uridic penal.
+F -aportul 'uridic execuional penal &e refer la relaiile de executare a
&anciunilor penale care &e deo&e+e&c de relaiile de tragere la r&pundere
penal care conduc la forarea raportului 'uridic penal.
cF 5ei pentru epui#area raportului 'uridic execuional penal &e apelea# la
acte proce&uale penale proprii Epunerea .n executare a pedep&ei .nc/i&orii6
a pedep&elor copleentare F regleentate prin nore 'uridice proce&ual
penale totui cele dou raporturi 'uridice nu &e confund6 ele r9n9nd
raporturi 'uridice di&tincte .ntr:o &tr9n& interdependen.
13
.2. Elemetele raportului !uridic execuioal peal
aF Su+iecii raportului 'uridic execuional penal.
La raportul 'uridic execuional penal particip &tatul prin organele &ale
&peciale6 pe de o parte6 .n calitate de &u+iect acti$ i condanatul6 pe de alt
parte6 .n calitate de &u+iect pa&i$.
Bn &ituaia executrii pedep&ei .nc/i&orii .puternicitul &tatului e&te
conducerea penitenciarului &au a locului de unc care acionea# prin
conductorul ei.
Bn &ituaia executrii pedep&ei aen#ii &tatul particip .n cadrul raportului
prin organul financiar.
Su+iectul pa&i$ al raportului e&te condanatul care $a executa pedeap&a
aplicat printr:o /otr9re definiti$ a$9nd .n acea&t &ituaie o &erie de drepturi i
o+ligaii pre$#ute .n legea pri$ind executarea pedep&elor. Bn cadrul raportului
'uridic execuional penal &u+iecii do+9ndirea o anuit &pecificitate6 calitatea
lor fiind deo&e+it de cea .nt9nit .n cadrul celorlalte raporturi 'uridice penale
&au proce&ual penale.
+F Coninutul raportului 'uridic execuional penal.
Prin coninutul raportului 'uridic execuional penal .nelege drepturile i
o+ligaiile fiecrei pri &pecifice ace&tui raport.
8rganul de &tat are dreptul & cear condanatului & execute pedeap&a
.nc/i&orii &au & execute pedeap&a aen#ii prin plata ace&teia &au & fie internat
i & r9n .n penitenciar.
Statul are o po#iie de autoritate cu rol doinant .n raport cu condanatul.
)celeai drepturi le are &tatul .n ca#ul executrii unei &uri educati$e &au a
unei &uri de &iguran.
Bn penitenciar &tatul prin organele &ale are ai ulte drepturi deri$ate din
cel enunat ai &u& i anue dreptul de a cere & &e re&pecte di&ciplina i ordinea
.n penitenciar6 de a o+liga pe condanai & participe la acti$iti educati$e6 etc.
14
Cu pri$ire la o+ligaiile &tatului ne refri la o+ligaia de a a&igura
condanatului re&pectarea drepturilor &ale la locul de deinere6 re&pectarea
dreptului la odi/n6 la a&i&ten edical6 re&pectarea duratei pedep&ei6 etc.
Condanatul are o+ligaia de a de&fura aciuni cuprin&e .n pedeap&a
aplicat pe care le cere organul de executare. Condanatul are o+ligaia &
re&pecte regiul de penitenciar confor regulaentelor de ordine interioar6
norele de igien &anitar precu i di&ciplina uncii. Condanatul are dreptul
de a executa doar pedeap&a la care a fo&t condanat6 de a i &e re&pecta dreptul la
odi/n6 la core&ponden i dreptul la $i#ite.
cF 8+iectul raportului 'uridic execuional penal.
8+iectul raportului 'uridic execuional penal .l con&tituie pedeap&a &au
&urile de &iguran ce tre+uie executate.
Naterea6 odificarea i &tingerea raportului 'uridic execuional penal are
loc ca la orice raportul 'uridic penal. (l e&te deterinat de exi&tena unor fapte
'uridice penale6 execuionale penale fiindc drepturile i o+ligaiile &e anife&t
doar .n pre#ena ace&tora. )ce&te fapte &unt de trei feluri<
: con&tituti$eC
: odificatoareC
: extincti$e de raport 'uridic execuional penal.
,aptul 'uridic con&tituti$ poate fi o /otr9re 'udectorea&c definiti$ de
condanare la o pedeap& &au &anciune penal6 actul de punere .n executare i
andatul de executare ce &e eite de in&tana de executare.
,aptul 'uridic odificator e&te cel ce &c/i+ coninutul odificrii unei
pedep&e fc9nd:o ai &e$er6 ai puin &e$er &au .nltur9nd:o E graierea6
ani&tia6 &$9rirea unei noi infraciuni F.
,aptul 'uridic extincti$ de executare a unei pedep&e &unt< executarea
efecti$ i coplet a pedep&ei6 aini&tia6 graierea per&onal6 toate ace&tea
duc9nd la .ncetarea executrii pedep&ei.
15
Capitolul III. Or"ai#area execut$rii pedep%elor pri&ati&e de libertate
./. Admii%traia Naioal$ a Peiteciarelor
)dini&traia Naional a Penitenciarelor e&te in&tituia pu+lic cu
per&onalitate 'uridic6 .n &u+ordinea 0ini&terului Ju&tiiei6 a$9nd ca &cop
coordonarea i controlul acti$itii unitilor care &e organi#ea# i funcionea#
.n &u+ordinea &a.
Cadrul norati$ care regleentea# acti$itatea )dini&traiei Naionale a
Penitenciarelor e&te @otr9rea Au$ernului nr. 1344 din 23 octo+rie 2774
pri$ind organi#area6 funcionarea i atri+uiile )dini&traiei Naionale a
Penitenciarelor.
5eilitari#area &i&teului penitenciar ro9ne&c a a$ut loc prin apariia6
la 23 iunie 27746 a Legii nr. 243 pri$ind Statutul funcionarilor pu+lici din
)dini&traia Naional a Penitenciarelor.
Si&teul adini&traiei penitenciare r9ne o coponent a &i&teului de
ordine pu+lic i &iguran naional a -o9niei. )&tfel6 art. 2 din Legea nr.
243;2774 pri$ind Statutul funcionarilor pu+lici din )dini&traia Naional a
Penitenciarelor pre$ede c K)dini&traia Naional a Penitenciarelor i unitile
&u+ordonate fac parte din in&tituiile pu+lice de aprare6 ordine pu+lic i
&iguran naional ale &tatului...>.
Bn ceea ce pri$ete calitatea de Kfuncionar pu+lic cu &tatut &pecial>6
enion c acea&ta e&te6 confor art. 3 alin E2F din legea &u& enionat6
conferit de K natura atri+uiilor de &er$iciu care iplic .ndatoriri i ri&curi
deo&e+ite. Bn exercitarea atri+uiilor de pa#6 e&cortare i &upra$eg/ere a
per&oanelor pri$ate de li+ertate6 precu i .n alte &ituaii teeinic 'u&tificate6
funcionarul pu+lic din &i&teul adini&traiei penitenciare folo&ete6 .n
condiiile legii6 te/nica6 i'loacele i araentul din dotare.>
)dini&traia Naional a Penitenciarelor e&te condu& de ctre un
director general6 a'utat de 3 directori generali ad'unci6 nuii prin ordin al
1!
0ini&terului Ju&tiiei6 cu excepia agi&trailor detaai6 pentru care &e di&pune
de Con&iliul Superior al 0agi&traturii6 la propunerea ini&trului 'u&tiiei.
Bn reali#area o+iecti$elor din doeniul &u de acti$itate6 )dini&traia
Naional a Penitenciarelor exercit6 .n principal6 urtoarele atri+uii<
organi#ea# i coordonea# acti$itile referitoare la odul de executare a
pedep&elor pri$ati$e de li+ertate6 a &urii are&trii pre$enti$e i a
&urii educati$e de internare a inorilor .n centre de reeducare6
pronunate de in&tanele 'udectoretiC
coordonea#6 .ndru i controlea# a&igurarea pa#ei6 e&cortrii i
&upra$eg/erii condanailor6 are&tailor pre$enti$ i inorilor din
unitile &u+ordonate )dini&traiei Naionale a Penitenciarelor6 a&tfel
.nc9t & &e a&igure pre$enirea e$enientelor negati$eC
ela+orea# &trategia de aplicare a regiului penitenciar6 urrete
tran&punerea ei .n practic6 ine e$idena noinal i &tati&tic a
per&oanelor pri$ate de li+ertate i urrete folo&irea lor la acti$iti
producti$e6 potri$it legiiC
controlea# i ia &uri pentru executarea i&iunilor de pa# i e&cortare
a per&oanelor pri$ate de li+ertate la in&tanele de 'udecat6 tran&ferul
ace&tora la organele de urrire penal &au la alte locuri de deinereC
organi#ea#6 controlea#6 .ndru i &pri'in acti$itile pri$ind
a&igurarea dreptului la a&i&ten edical a per&oanelor pri$ate de
li+ertate i a per&onalului din &i&teul adini&traiei penitenciareC
e$aluea# ne$oile de a&i&ten &ocial6 educaie i terapeutice ale
per&oanelor pri$ate de li+ertate i &ta+ilete &trategia i odalitile de
reali#are a acti$itilor de reintegrare &ocial a ace&toraC
organi#ea# i .ndru acti$itatea de pregtire colar i de calificare a
per&oanelor pri$ate de li+ertate i coordonea# planificarea etapelor i a
prograelor educaionaleC
planific6 organi#ea# i coordonea# acti$itile de&tinate executrii
pedep&elor6 .n#e&trrii6 dotrii i a&igurrii cu +unuri i i'loace ateriale
.n funcie de o+iecti$ele &i&teului penitenciar6 prioritile i re&ur&ele
12
ateriale i financiare a$ute la di&po#iie i urrete derularea
contractelor de ac/i#iii6 confor legiiC
ela+orea# prograe anuale i de per&pecti$ pentru in$e&tiii i reparaii
capitale ale &paiilor de deinere6 precu i reali#area locuinelor de
&er$iciu i inter$enie pentru per&onalC
coordonea# nei'locit aplicarea i re&pectarea legilor6 in&truciunilor i
ordinelor ini&trului 'u&tiiei i directorului general al )dini&traiei
Naionale a Penitenciarelor6 referitoare la pro+leatica re&ur&elor uane6
aplic legi&laia &pecific nuirii i eli+errii din funcie a per&onalului6 a
recopen&rii i &ancionrii ace&tuiaC
ela+orea#6 organi#ea# i coordonea# prograele de forare6 pregtire
i perfecionare profe&ional a per&onalului din &i&teul penitenciar6 prin
centrele de pregtire proprii6 precu i acti$itatea de perfecionare
continu a pregtirii de &pecialitate de&furate .n unitiC
.0. Peiteciarele 5 %paiul excut$rii pedep%elor pri&ati&e de libertate
Potri$it art. 52 alin.1 C.pen.6 executarea pedep&elor pri$ati$e de li+ertate
&e face .n locuri de deinere anue de&tinate6 denuite penitenciare.
Confor art. 11 alin.16 2 i 3 din Legea nr. 225;277! pedeap&a deteniunii
pe $ia i a .nc/i&orii &e execut .n locuri anue de&tinate6 denuite
penitenciare.
Penitenciarul poate fi definit ca in&tituie pu+lic de iportan deo&e+it
.n cadrul &i&teului execuional penal6 de protecie a &ocietii .potri$a celor
care au le#at relaiile &ociale aprate de lege6 con&tituie entitatea organi#atoric
care6 deocadat6 .i aduce contri+uia cea ai iportant la educarea
per&oanelor condanate la executarea unor pedep&e pri$ati$e de li+ertate6 .n
$ederea re&ociali#rii.
12
%raian Pop .n cur&ul Drept penal comparat, definea .nc/i&oarea ca
fiind =cea care recrutea# arata rului>.
13

12
5ragu Creu6 8rgani#area &i&teului penitenciar6 (ditura Dni$er&itar 5anu+iu&6 27736 p. 35.
13
%raian Pop6 5rept penal coparat6 "n&titutul de arte grafice K)rdealul>6 Clu'6 1424.
13
Penitenciarele &unt .nfiinate prin /otr9re a Au$ernului i &unt in&tituii
cu per&onalitate 'uridic &u+ordonate )dini&traiei Naionale a Penitenciarelor.
Prin deci#ie a directorului general al ).N.P.6 ele &e cla&ific dup regiul
de executare a pedep&elor6 nurul i categoria per&oanelor pri$ati$e de
li+ertate6 precu i nurul i gradul in&tanelor 'udectoreti de&er$ite.
Bntr:un penitenciar por funciona &ecii di&tincte pentru aplicarea
difereniat a ai ultor regiuri de executare. Bn ace&te &ecii pot fi deinute
nuai per&oanele condanate printr:o /otr9re definiti$ la o pedeap&
pri$ati$ de li+ertate6 care &unt cercetate .n &tare de are&t pre$enti$ .n alt cau#6
precu i per&oanele are&tate pre$enti$ aflate .n cur& de 'udecat.
Dnitile penitenciare &unt cla&ificate dup cu urea#<
/. Peiteciare6
0. Peiteciare de miori (i tieri6
2. Peiteciare de )emei 5 T7r"(or6
3. Peiteciare 5 %pital6
4. Cetre de reeducare (i )ormare6
8. Uit$i de pre"$tire (i )ormare6
9. :a#a de apro&i#ioare ;ila&a6
<. 1ubuitate de Pa#$ (i E%cortare Deiui Tra%)erai.
)tri+uiile penitenciarelor au fo&t &ta+ilite prin -egulaentul de aplicare a
Legii nr. 225;277! pri$ind executarea pedep&elor i a &urilor di&pu&e de
organele 'udiciare .n cur&ul proce&ului penal6 precu i prin ordine i
in&truciuni ei&e de ini&terul 'u&tiiei6 iar ace&tea pot fi pre#entate .n
urtoarele idei<
punerea .n aplicare a pre$ederilor legale .n $igoare6 cu pri$ire la
profilarea locurilor de deinere i reali#area &eparaiunii deinuilor pe
diferite criteriiC
a&igurarea pa#ei i &iguranei locurilor de deinere i a punctelor de
lucru6 precu i a&igurarea e&cortrii i &upra$eg/erii deinuilorC
aplicarea adec$at a regiului de detenie6 .n funcie de
particularitile deinuilor crora ace&tea li &e aplicC
14
.ntocirea i p&trarea unor e$idene noinale a per&oanelor
condanate i cu&todiate .n penitenciareC
acordarea tuturor drepturilor pre$#ute de lege pentru deinuiC
eninerea ordinii i di&ciplinei .n r9ndul deinuilorC
pre#entarea deinuilor la in&tanele de 'udecat6 la terenele &ta+ilite6
precu i la organele de urrire penal ori la la+oratoarele de
experti# edico:legalC
de&furarea acti$itilor i prograelor educaionale i de con&iliere
nece&are pentru a a'uta la reintegrarea .n &ocietate a fotilor deinui.
Bn &tructura organi#atoric a penitenciarelor &unt inclu&e urtoarele
&ectoare<
&ectorul de deinereC
&ectorul adini&trati$C
&ectorul de producieC
&paii auxiliare.
1. 1ectorul de deiere e&te &tructurat a&tfel .nc9t & a&igure condiiile
nece&are &eparrii diferitelor categorii de per&oane pri$ati$e de li+ertate i
aplicrii regiurilor de executare.
Sectorul de deinere6 .n funcie de profilul locului de deinere6 are
urtoarele coponente<
punct de priire a per&oanelor pri$ate de li+ertateC
&ecie de carantin i o+&er$areC
cldiri pentru ca#area per&oanelor pri$ati$e de li+ertateC
+irouri de lucru pentru per&onal i 'udectorul delegat pentru executarea
pedep&elor pri$ati$e de li+ertateC
&paii de&tinate &ectorului edicalC
+loc alientarC
&li cu e&eC
&paii de&tinate .+ierii per&oanelor pri$ati$e de li+ertateC
&pltorieC
fri#erieC
27
aga#ii pentru p&trarea +unurilor per&onale a per&oanelor pri$ate de
li+ertateC
puncte coercialeC
un &ector de acordare a dreptului la $i#itaC
&li de cla&C
+i+liotecC
clu+uriC
ca+inete de p&i/ologieC
&paii pentru practicarea &portuluiC
terenuri pentru de&furarea acti$itilor .n aer li+erC
locuri de&tinate practicrii acti$itilor religioa&eC
.ncperi pentru acordarea con&ultanei 'uridiceC
&paii pentru acordarea $i#itelor intieC
0. 1ectorul admii%trati& e&te &ituat .n afara &ectorului de deinere i
cuprinde<
+irouriC
&paii de&tinate per&onalului care a&igur pa#a i inter$eniaC
&paii de&tinate acordrii a&i&tenei edicale a per&onaluluiC
aga#ia pentru araent i uniia de &er$iciuC
aga#ii pentru ec/ipaentul cadrelorC
depo#it pentru i'loacele te/nice6 araent i uniieC
clu+C
&li de pregtire i in&truireC
+uctrie i &ala de e&e pentru per&onalul locului de deinereC
&paii pentru depo#itare
2. 1ectorul de producie e&te &ituat6 de regul6 .n afara celui de deinere
i cuprinde<
ateliere de producie6 .ntreinere i reparaiiC
depo#ite6
gara' auto6
cldiri i terenuri nece&are defurrii acti$itilor adini&trati$eC
21
cldiri i terenuri nece&are forrii profe&ionale a per&oanelor pri$ati$e
de li+ertate6 precu i de&furrii acti$itilor adini&trati$e.
3. 1paiile auxiliare &unt &ituate .n afara locului de deinere i cuprind<
locuine de &er$iciuC
locuine de inter$enieC
&paii pentru acti$iti de pregtire6 in&truire i recreere a per&onalului i a
per&oanelor pri$ate de li+ertateC
go&podria agro#oote/nic.
.2. Peiteciarele %peciale
)rticolul 11 alin. 4 din Legea nr. 225;277! pre$ede c .n cadrul
penitenciarelor &e pot .nfiina6 prin deci#ie a directorului general al
)dini&traiei Naionale a Penitenciarelor6 &ecii interioare &au exterioare ale
penitenciarelor6 .n raport cu regiurile de executare a pedep&elor pri$ati$e de
li+ertate6 categoriile de per&oane condanate i ne$oile &peciale de protecie ale
anuitor categorii de per&oane condanate.
)&tfel6 pentru anuite categorii de per&oane condanate la pedep&e
pri$ati$e de li+ertate &e pot .nfiina penitenciare &peciale6 .n condiiile art. 11
alin. 2 din Legea nr. 225;277!6 ace&tea fiind urtoarele< penitenciare pentru
inori i tineriC penitenciare pentru feeiC penitenciare * &pital6 potri$it art. 12
alin. 2 din lege.
A. Peiteciare petru miori.
%oate recoandrile internaionale &unt de acord c inorii i tinerii nu ar
tre+ui pedep&ii cu .nc/i&oare. 5ac totui &e afl .ntr:un penitenciar6 ei ar tre+ui
& &tea c9t ai puin pentru a e$ita .n&uirea &u+culturii carcerale.
(. Aarcia 0ende# con&ider c unca cu tinerii infractori ar tre+ui & fie
orientat dup dou reguli care &e opun fundaental culturii in&tituiei locale6 i
22
anue =in&tituia neterinat> i =profe&iunea neterinat>. )plicarea .n
practic a celor dou principii .n&ean & &e fac .n aa fel .nc9t in&tituia
penal pentru inori & fie c9t ai dependent de luea de afar.
14

Prograele terapeutice din ae#intele pentru inori i tineri tre+uie &
in &eaa6 ca i .n ca#ul feeilor6 de faptul c acetia &unt ai $ulnera+ili i
ai expui $iolenei i a+u#ului fi#ic &au &exual. Natura ace&tor pro+lee difer
i de ponderea +olilor la tineri. Bn ulte ri6 drogurile6 infecia @"G6 /epatitele
? i C i &uicidul &unt ai frac$ente la acea&t grup de $9r&t.
"n&truirea profe&ional a per&onalului6 inclu&i$ a celui edical6 din
in&tituiile penale pentru inori6 ar tre+ui & in &eaa de dou eleente
iportante .n unca cu inorii i tinerii6 i anue &enificaia i a+ordarea
coportaentului noncofori&t i iportana =&tigatului> .n forarea lor.
EPrincipiile 5irecti$ei de la -iLad din 1447F.
Bn lege i regulaent &unt .n&cri&e o &erie de di&po#iii pri$ind reparti#area
inorilor .n penitenciare care &unt proprii i protectoare pentru ei.
)&tfel6 &e pre$ede c la reparti#area condanailor inori &e $a a$ea .n
$edere c acetia & execute pedeap&a .ntr:un penitenciar c9t ai aproape de
doiciliu. La reparti#area lor .n penitenciare &e $a a$ea .n $edere gradul de
cultur al ace&tora6 ediul &ocial failial din care pro$in6 coportarea etc.
Pentru cei ce urea# fore de colari#are &au calificare6 reparti#area &e
$a face .n funcie de cla&ele pe care le urea#6 precu i de atelierele unde .i
$or de&fura acti$itatea.
)rticolul 32 alin. 2 din Legea nr. 225;277! &ta+ilete c inorii i tinerii
condanai la pedep&e pri$ati$e de li+ertate execut pedeap&a &eparat de
condanaii a'ori &au .n locuri de deinere &peciale.
Condanaii inori au toate drepturile pre$#ute de lege pentru
condanaii a'ori6 dar i unele drepturi &peciale acordate inorilor.
5i&po#iiile &peciale pentru inori &unt urtoarele<
14
5ragu Creu6 op. cit.6 p. 34.
23
inorii prie&c /ran #ilnic .n cantiti ai ari dec9t adulii6
core&pun#tor $9r&tei lor6 a&tfel cu e&te &ta+ilit prin ordinul
ini&trului 'u&tiiei i ini&trului &ntiiC
inorilor li &e a&igur 3 ore de &on ne.ntrerupt6 precu i prograul
#ilnic de exerciii fi#ice .n aer li+er i de &portC
inorii pot prii $i#ite i pac/ete la inter$ale de tip ai &curte i .n
cantiti ai ari dec9t condanaii a'oriC
$or fi facilitate contactele cu failia6 precu i cu repre#entanii
organi&ului &pecial pentru a&i&tena i reintegrarea &ocial a inorilor
i a in&tituiilor de educaie cultural * tiinific6 de caritate.
Condanaii inori care nu au a+&ol$it ciclurile de .n$99nt
o+ligatoriu6 &unt o+ligai & ure#e cur&urile organi#ate .n cadrul
penitenciarului6 iar ceilali inori care nu au o calificare &unt o+ligai & ure#e
forele de calificare &au recalificare organi#ate .n penitenciar.
0unca condanailor inori &e aprecia# c e&te un lucru po#iti$ .n
educaia lor i .n eninerea &ntii p&i/ice i fi#ice6 care .i $a a'uta la
re.ncadrarea .n unc i &ocietate c9nd &e $or eli+era din penitenciar.
Potri$it art. 52 din Legea nr. 225;277!6 inorii condanai la pedep&e
pri$ati$e de li+ertate6 care au .plinit $9r&ta de 15 ani6 pot pre&ta o unc
potri$it cu de#$oltarea fi#ic6 aptitudinile i cunotinele lor6 nuai la cererea
ace&tora i cu acordul prinilor &au al repre#entanilor legali6 dac nu le e&te
periclitat &ntatea6 iar inorii condanai la pedep&e pri$ati$e de li+ertate6
care au .plinit $9r&ta de 1! ani6 pot pre&ta o unc6 nuai la cererea ace&tora.
0inorii condanai la pedep&e pri$ati$e de li+ertate nu pot pre&ta unca
.n tipul nopii &au .n locuri $ttoare6 periculoa&e ori care pre#int un grad
de ri&c pentru &ntatea &au integritatea per&oanelor condanate ori pentru
de#$oltarea inorilor condanai Eart. 53 din Legea nr. 225;277!F.
5urata prograului de unc nu poate depi ! ore pe #i i 37 de ore pe
&pt9n.
Dn accent deo&e+it .n penitenciar tre+uie & &e acorde ridicrii ni$elului
cultural de cunoatere6 educaional6 al fiecrui condanat inor .n parte6 fr de
24
care nu exi&t re&pect fa de $alorile &ociale priare6 fa de ceilali e+ri ai
&ocietii6 fa de +unurio6 fa de &ocietatea .n &ine.
Prograele de educaie i inter$enie p&i/o&ocial &unt orientate &pre
fa$ori#area contactului cu &ocietatea6 i .n &pecial cu failia6 a&tfel .nc9t6 la
punerea .n li+ertate6 inorii i tinerii & nu fie de#a$anta'ai &u+ a&pect colar6
profe&ional &au &ocial.
Dn rol deo&e+it .l are i p9rg/ia recopen&elor i a &anciunilor
di&ciplinare6 coponente nece&are ale regiului penitenciar i ale executrii
pedep&elor pri$ati$e de li+ertate. ,a de condanaii inori &e $or lua i folo&i6
cu precdere6 i'loacele educati$e6 in&tructi$e6 unc i calificare profe&ional.
Bn ca#urile .n care ace&tea nu &unt &uficiente i eficace6 e&te nece&ar & &e aplice
i i'loacele de &tiulare cu &unt preiile6 recopen&ele.
:. Peiteciare petru )emei.
Bn principiu6 feeile deinute &unt &upu&e aceluiai regi de detenie ca i
celelalte categorii de condanai.
)rticolul 133 din -egulaent enionea# c feeile pri$ati$e de
li+ertate execut pedeap&a .n penitenciare pentru feei &au .n &ecii &eparate .n
celelalte penitenciare6 oferindu:li:&e condiii pentru eninerea unei &tri de
&ntate i igien &pecifice ace&tei categorii.
(le tre+uie & re&pecte aceleai o+ligaii i interdicii ca i +r+aii pri$ind
deinerea6 ordinea i di&ciplina. (le +eneficia# de aceleai drepturi ca i
+r+aii6 cu eniunea c exi&t anuite drepturi &pecifice ace&tui &ex< lip&irea
de efort fi#ic .n perioada pre i po&tnatal.
Bn $ederea unei +une cunoateri a fiecrei deinute6 &e poart di&cuii
indi$iduale de ctre per&onalul &peciali#at Ep&i/ologi6 &ociologi6 a&i&teni
&ocialiF6 iar prograele pentru feei tre+uie & includ unca6 educaia6 precu
i acti$iti i prograe &peciale care & re#ol$e c9t ai ulte dintre pro+leele
cu care intr feeile .n penitenciar.
25
Spre deo&e+ire de +r+aii deinui6 &:a con&tatat c feeile &unt ai puin
$iolente i percep ai +ine prograele educati$e6 .n& oportunitile de
participare la ace&tea &unt ai redu&e.
8 pro+le aparte o con&tituie deinutele ae &au care au copii ici6
faptul de a crete copiii departe de aele lor &au .n ediul penitenciar
con&tituind o ade$rat dile nu doar pentru &i&teul penitenciar ro9ne&c6 ci
i pentru &i&teele penitenciare din lue. Dnele ri di&pun de penitenciare
&peciale pentru feeile cu copii de p9n la 2: 3 ani. 8 alt &oluie &:a g&it prin
aducerea copiilor .n centre de #i6 din counitate6 pentru ca &eara i noaptea & le
petreac alturi de ae6 .n penitenciare Eex. 5anearca6 ?elgiaF.
15
Pentru e$itarea trauelor copiilor deinuilor6 precu i ale deinuilor
.nii6 &:au luat &uri de rire a tipului de $i#ite nere&tricionate i
ne&upra$eg/eate6 ceea ce perite aproprierea printelui6 a &au tat6 fa de
copilul &u.
Lu9nd .n con&iderare prei&ele delicate ale ace&tei pro+lee6 Con&iliul
(uropei a ei& -ecoandarea nr. 14!4 din 2777 =0ae i copii .n .nc/i&oare>6
prin care )dunarea recoand Coitetului de 0initri & .ndrue &tatele
ee+re<
organi#area6 .preun cu cei care &ta+ile&c i aplic dreptul penal6
prograe de forare .n pro+leele 'aelor i copiilorC
introducerea i aplicarea unor pedep&e aelor cu copii ici care & &e
execute .n counitate6 e$it9ndu:&e pe c9t po&i+il deteniaC
crearea6 pentru acele ae care tre+uie & r9n .n detenie6 ici
uniti .nc/i&e &au &eide&c/i&e a&i&tate de &er$iciile de a&i&ten
&ocialC
preocuparea ca dreptul tailor la $i#it & fie aplicat .ntr:un od
flexi+ilC
preocuparea ca per&onalul & fie pregtit .n doeniul puericulturii .n
od core&pun#tor.
15
Aa+riel *Sil$iu ?ar+u6 )lexandru Her+an6 op. cit.6 p. 142.
2!
Bn -o9nia6 funcionea# penitenciarul de ,eei %9rgor * 'udeul
Pra/o$a6 datea# din 1454 i e&te de&tinat doar feeilor deinute de drept
c.oun.
C. Peiteciarele %pital &unt uniti &anitare din reeaua 0ini&terului
Sntii6 a$9nd enirea de a reedia &tarea de &ntate a per&oanelor care au
&$9rit infraciuni6 &unt .n &tare de are&t pre$enti$ ori au &uferit condanri.
-egiul edical difereniat aplicat anuitor categorii de deinui e&te
ipu& de ne$oile &peciale6 deterinate de caracteri&ticile +iologice i p&i/o:
&ociale ale ace&tora< inori6 tineri6 feei6 ae cu copii ici6 per&oane .n
$9r&t6 per&oane cu /andicap &au cu +oli gra$e .n &tadiu terinal.
Pe de alt parte6 anuite categorii de afeciuni Etul+urri p&i/ice6
toxicoaniileF ipun un regi difereniat pentru deinuii care le pre#int.
5einuii +olna$i au aceleai drepturi ca i ceilalai deinui6 inclu&i$ la
&er$icii edicale adec$ate ne$oilor lor6 dreptul la &ntate fiind con&finit6
alturi de celelalte drepturi fundaentale ale oului6 .n con$enii6 reguli i
recoandri internaionale< 5eclaraia Dni$er&al a 5repturilor 8ului6
Con$enia "nternaional a 5repturilor ci$ile i politice6 Con$enia Naiunilor
Dnite .potri$a torturii i a altor trataente &au pedep&e crude6 inuane &au
degradante.
(xi&t ! a&tfel de penitenciare<
Penitenciarul:Spital ?ucureti * Jila$a E"lfo$F
Penitenciarul :Spital ?ucureti * -a/o$a E"lfo$F
Penitenciarul * Spital 5e' EClu'F
Penitenciarul * Spital %9rgu 8cna E?acuF
Penitenciarul : Spital Coli+ai E)rgeF
Penitenciarul: Spital Poarta )l+ ECon&tanaF.
.3. 1eciile %peciale de are%tare pre&eti&$
Bn cadrul penitenciarelor &e pot .nfiina &ecii &peciale de are&tare
pre$enti$6 prin deci#ie a directorului general al )dini&traiei Naionale a
22
Penitenciarelor.
Bn &eciile &peciale de are&tare pre$enti$ din penitenciare pot fi deinute
nuai per&oanele condanate printr:o /otr9re definiti$ la o pedeap&
pri$ati$ de li+ertate6 care &unt cercetate .n &tare de are&t pre$enti$ .n alt cau#6
precu i per&oanele are&tate pre$enti$ aflate .n cur& de 'udecat.
-einerea i are&tarea pre$enti$ .n cur&ul urririi penale &e execut .n
centrele de reinere i are&tare pre$enti$6 care &e organi#ea# i funcionea# .n
&u+ordinea 0ini&terului )dini&traiei i "nternelor6 iar are&tarea pre$enti$ .n
cur&ul 'udecii &e execut .n &eciile &peciale de are&tare pre$enti$ din
penitenciare &au .n centrele de are&tare pre$enti$ de pe l9ng penitenciare6 care
&e organi#ea# i funcionea# .n &u+ordinea )dini&traiei Naionale a
Penitenciarelor. Eart. 31 alin.1 din Legea nr. 225;277!F.
Centrele de reinere i are&tare pre$enti$ &e .nfiinea# prin ordin al
ini&trului adini&traiei i internelor6 iar centrele de are&tare pre$enti$ &e
.nfiinea# prin ordin al ini&trului 'u&tiiei.
Prin ordin al ini&trului adini&traiei i internelor &e &ta+ilete
penitenciarul .n a crui circu&cripie funcionea# centrele de reinere i
are&tare pre$enti$6 iar prin ordin al ini&trului 'u&tiiei &e &ta+ilete
penitenciarul .n a crui circu&cripie funcionea# centrele de are&tare
pre$enti$ Eart. 31 alin. 3 din Lgea nr. 225;277!F.
8rgani#area i funcionarea centrelor de reinere i are&tare pre$enti$6
precu i a centrelor de are&tare pre$enti$ &e &ta+ile&c prin regulaent apro+at
prin ordin coun al ini&trului adini&traiei i internelor i al ini&trului
'u&tiiei Eart. 31 alin. 4 din Lgea nr. 225;277!F.
0&urile nece&are pentru &igurana centrelor de reinere i are&tare
pre$enti$6 precu i pentru &igurana centrelor de are&tare pre$enti$ &e
&ta+ile&c prin regulaent apro+at prin ordin coun al ini&trului adini&traiei
i internelor i al ini&trului 'u&tiiei.
Priirea .n centrele de reinere i are&tare pre$enti$ &au .n centrele de
are&tare pre$enti$ a per&oanelor fa de care &:au di&pu& ace&te &uri
pre$enti$e &e face pe +a#a ordonanei prin care &:a di&pu& reinerea &au6 dup
23
ca#6 a andatului de are&tare6 dup ce li &e &ta+ilete identitatea.
Centrele de reinere i are&tare pre$enti$ i centrele de are&tare
pre$enti$ &unt o+ligate & a&igure exercitarea drepturilor pre$#ute .n Codul de
procedur penal.
5i&po#iiile referitoare la condiiile de detenie6 drepturile i o+ligaiile
per&oanelor condanate6 unc6 acti$iti educati$e6 culturale6 terapeutice6 de
con&iliere p&i/ologic i a&i&ten &ocial6 recopen&are6 cu excepia peri&iunii
de ieire din penitenciar6 i &anciuni di&ciplinare &e aplic .n od
core&pun#tor6 .n &ura .n care nu contra$in di&po#iiilor pre$#ute .n
pre#entul titlu.
Per&oanele reinute &au are&tate pre$enti$ poart inut ci$il6 iar ca#area
ace&tora .n
centrele de reinere i are&tare pre$enti$ &au .n &eciile i centrele de are&tare
pre$enti$ &e reali#ea#6 de regul6 indi$idual.
Bn centrele de reinere i are&tare pre$enti$6 .n centrele de are&tare
pre$enti$6 precu i .n &eciile &peciale de are&tare pre$enti$6 per&oanele
condanate printr:o /otr9re definiti$ la o pedeap& pri$ati$ de li+ertate6 care
&unt cercetate .n &tare de are&t pre$enti$ .n alt cau#6 &unt inute &eparat de
per&oanele are&tate pre$enti$ aflate .n cur& de 'udecat &au de urrire penal.
Per&oanele are&tate pre$enti$6 la cererea lor6 pot pre&ta o unc &au pot
de&fura acti$iti educati$e6 culturale6 terapeutice6 de con&iliere p&i/ologic i
a&i&ten &ocial6 .n interiorul centrelor de reinere i are&tare pre$enti$ &au al
centrelor de are&tare pre$enti$6 cu a$i#ul 'udectorului delegat cu executarea
pedep&elor.
.4. Comi%ia petru idi&iduali#area re"imului de executare
a pedep%elor pri&ati&e de libertate
Bn fiecare penitenciar &e con&tituie o coi&ie pentru indi$iduali#area
24
regiului de executare a pedep&elor pri$ati$e de li+ertate6 alctuit din<
directorul penitenciarului6
directorul ad'unct pentru &igurana deinerii i regi penitenciar6
edicul penitenciarului6
eful &er$iciului &ocioeducati$6
un con&ilier din cadrul &er$iciului de protecie a $ictielor i reintegrare
&ocial a infractorilor6 .n a crui circu&cripie teritorial &e afl
penitenciarul6 de&enat anual de directorul &er$iciului6
p&i/ologul i educatorul iplicai .n prograul de reintegrare &ocial a
per&oanei condanate.
.8. Protecia martorilor care execut$ pedep%e pri&ati&e de libertate
Potri$it art. 12 din Legea nr. 225;277! )dini&traia Naional a
Penitenciarelor i adini&traia penitenciarului au o+ligaia de a a&igura6 .n
condiiile legii6 protecia i a&i&tena artorului aflat .n &tare de pericol i ale
artorului prote'at care execut o pedeap& pri$ati$ de li+ertate &au e&te are&tat
pre$enti$. )&tfel6 la ni$elul fiecrui penitenciar &e iau &uri pentru a&igurarea
ca#rii &eparate a ace&tor artori6 e$itarea participrii la acti$iti &au prograe
unde &e pot .nt9lni cu per&oane care .i pot pune .n &tare de pericol.
Capitolul I'. Re"imurile de executare a pedep%elor
pri&ati&e de libertate
. /. Noiue
Bnc/i&oarea &e execut .n locuri anue de&tinate deinerii. -egiul e&te
cel de deinere .n coun. Condanaii &unt &eparai dup &ex6 dup natura
infraciunii6 dup durata pedep&ei6 &tarea de recidi$6 precu i dup
coportaent.
Regimurile de executare a pedepselor privative de libertate cuprind
ansamblul de reguli, drepturi, obligaii, programe i activiti care urmresc
37
realizarea unei bune convieuiri, astfel nct s ncura!eze comportamente,
atitudini i abiliti care s influeneze reintegrarea social a persoanelor
privative de libertate.
)adar6 regiul de executare a pedep&ei pri$ati$e de li+ertate .n
penitenciar nu con&t .ntr:o &ipl i#olare6 ci .ntr:un regi cu un coninut +ogat6
forat din di$er&e a&pecte ale $ieii i acti$itii condanatului .ntipul
executrii pedep&ei .n penitenciar.
1!

-egiurile de executare a pedep&elor pri$ati$e de li+ertate &unt +a#ate pe
sistemele progresiv i regresiv, per&oanele condanate trec9nd dintr:un regi .n
altul6 .n condiiile pre$#ute de Legea executrii pedep&elor Eart. 2! din legeF.
-egiurile de executare a pedep&elor pri$ati$e de li+ertate tre+uie &
a&igure re&pectarea i prote'area $ieii6 &ntii i denitii per&oanelor pri$ate
de li+ertate6 a drepturilor i li+ertilor ace&tora6 fr & cau#e#e &uferine fi#ice
i nici & .n'o&ea&c per&oana condanat Eart. 13 alin 3 din legeF.
(leentele coninutului penitenciar &unt urtoarele<
: o+ligaia condanatului de a &e &upune internrii .n penitenciarC
: o+ligaia de a re&pecta i &uporta regimul de deinereC
: o+ligaia #ilnic de a &e &upune unei discipline i ordini interioareC
: o+ligaia de a depune munc i a re&pecta regiul de uncC
: o+ligaia6 dup ca#6 de a &e .ncadra .n sistemul de calificare
profesional, nvtur i reeducare"
: o+ligaia de a &uporta i executa anuite sanciuni disciplinare6 dac a
.nclcat regiul din penitenciar.
)adar6 .n tipul executrii pedep&ei condanaii &unt o+ligai &
re&pecte prograul #ilnic6 di&ciplina i ordinea interioar6 & execute di&po#iiile
date de per&onalul penitenciarului6 & &e &upun perc/e#iiei6 & re&pecte regulile
de igien i pre&cripiile edicului locului de deinere. 5e a&eenea6
condanaii &unt o+ligai & &e coporte cu gri' fa de +unurile proprietate
aflate .n penitenciar &au la &ocietatea coercial unde unce&c Eart. 55 din
Legea nr. 225;277!F.
1!
"on 8ancea6 5rept execuional penal6 (ditura )ll (ducational S.).6 14436 p. 3!
31
Regimul penitenciar general e&te regiul cel ai extin& i iportant i
cuprinde o+ligaiile la care &e &upun toi condanaii i drepturile de care
+eneficia# acetia.
Regimul penitenciar special e&te ai re&tr9n&6 ca urare a principiului
indi$iduali#rii executrii .nc/i&orii6 aplica+il anuitor categorii de condanai6
i drept urare apar unele diferene .ntre ei< feei: +r+ai6 a'ori:inori.
)rticolul 14 din Legea nr. 225;277! enionea# )elurile re"imurilor de
executare a pedep&elor pri$ati$e de li+ertate6 ace&tea fiind urtoarele<
aF regiul de axi &iguranC
+F regiul .nc/i&C
cF regiul &eide&c/i&C
dF regiul de&c/i&.
-egiurile de executare a pedep&elor pri$ati$e de li+ertate &e deo&e+e&c
prin gradul de liitare a li+ertii de icare a per&oanelor condanate6 odul
de de&furare a acti$itilor i condiiile de detenie.
. 0. =elurile re"imurilor de executare a pedep%elor pri&ati&e de libertate
0./. Re"imul de maxim$ %i"ura$
Regimul de maxim siguran const n asigurarea unor msuri stricte de
paz, supraveg#ere i escortare, restrngerea libertii de micare a
persoanelor private de libertate, meninerea ordinii i disciplinei, concomitent
cu desfurarea unor activiti educative, culturale, terapeutice, de consiliere
psi#ologic i asisten social, care s dea posibilitatea trecerii n regimul de
executare imediat inferior ca grad de severitate Eart. 42 din -egulaentF.
-egiul de axi &iguran se aplic iniial persoanelor condamnate
: la pedeapsa deteniunii pe via"
: pedeapsa nc#isorii mai mare de $% ani.
Bn od excepional6 .n raport de natura i odul de &$9rire a
infraciunii6 precu i de per&oana condanatului &e poate deterina includerea
per&oanei condanate .n regiul de executare iediat inferior ca grad de
32
&e$eritate.
-egiul de axi &iguran &e aplic i per&oanelor pri$ati$e de
li+ertate6 cla&ificate iniial .n alt regi de executare6 care au coi& o infraciune
&au o a+atere di&ciplinar gra$ pe tipul executrii pedep&ei i care6 prin
conduita lor6 afectea# de&furarea noral a acti$itilor .n locul de deinere
ori &igurana ace&tuia.
)cea& categorie de infractori e&te con&iderat ai greu de influenat .n
&en& po#iti$ i reforator6 de unde i ideea i#olrii lor pe teren lung6 pentru
e$itarea &$9ririi a noi infraciuni i a&igurarea unui tip &uficient pentru
ipleentarea i de&furarea prograelor &pecifice de reeducare6 .n .ncercarea
de a:" aduce la &tadiul de per&oane capa+ile & re&pecte legea i $alorile
&ociale.
12

-egiul de axi &iguran &e execut .n penitenciare anue de&tinate
&au .n &ecii &pecial aena'ate .n celelalte penitenciare.
Penitenciarele .n regi de axi &iguran6 &unt urtoarele< )iud6
)rad6 ?acu6 ?aia *0are6 ?9rcea 0are6 ?otoani6 ?rila6 ?ucureti: -a/o$a6
Codlea6 Coli+ai6 Craio$a6 5ro+eta:%urnu Se$erin6 ,ocani6 Aalai6 A/erla6
Aiurgiu6 "ai6 0rgineni6 8radea6 Poarta )l+6 Slo+o#ia6 %9rgu Jiu6 %iioara6
%ulcea.
)ceti condanai con&tituie o categorie dificil i periculoa&6
executarea pedep&elor ridic9nd nueroa&e pro+lee de genul< regiului &pecial
* ai &e$er * de detenie6 &uri de pa# i &upra$eg/ere &tricte6 regi de
unc6 de ordine i di&ciplin aparte.
13

Condanaii &unt ca#ai6 de regul6 indi$idualC pot fi ca#ai .n coun6 dar
nu ai ult de 17 per&oane. Condanaii &unt &upui unor &uri &tricte de
pa#6 &upra$eg/ere i e&cortare6 pre&tea# unc i de&foar acti$itile
educati$e6 culturale6 terapeutice6 de con&iliere p&i/ologic i a&i&ten &ocial .n
grupuri ici6 .n &paii anue &ta+ilite .n interiorul penitenciarului6 &u+
&upra$eg/ere continu.
12
Mafire&cu (.). * KPri$aiunea de li+ertate .n penitenciarul de axi &iguran>6 ?ucureti -a/o$a6 -e$i&ta
Naional de 5rept 27726 nr. 116 p. 5!:54C
13
A.S. ?ar+u6 ). Htefan6 5rept execuional penal6 (ditura )ll ?ecI6 ?ucureti6 27756 p. 44.
33
-egiul de axi &iguran nu se poate aplica urmtoarelor persoane
condamnate&
aF brbaii care au mplinit vrsta de '( de ani i femeile care au mplinit
vrsta de %% de ani Eexecut pedeap&a .n regi .nc/i&FC
+F femeile nsrcinate sau care au n ngri!ire un copil n vrst de pn la un
an Eexecut pedeap&a .n regi .nc/i& pe perioada c9t durea# cau#a care a ipu&
neaplicarea regiului de axi &iguranFC
cF minorii Eexecut pedeap&a .n regi .nc/i& doar pe perioada c9t durea#
cau#a care a ipu& neaplicarea regiului de axi &iguranFC
dF persoanele ncadrate n gradul ) de invaliditate, precum i cele cu
afeciuni locomotorii grave Eexecut pedeap&a .n regi .nc/i& doar pe perioada
c9t durea# cau#a care a ipu& neaplicarea regiului de axi &iguranF.
0.0. Re"imul *c-i%
Regimul nc#is const n asigurarea unor msuri de paz, supraveg#ere
i escortare care s permit persoanelor private de libertate s desfoare, n
grupuri, activiti educative, culturale, terapeutice, de consiliere psi#ologic i
asisten social, pentru a da posibilitatea trecerii n regimul de executare
imediat inferior ca grad de severitate. Eart. 174 din -egulaentF.
Se aplic iniial per&oanelor condanate la pedeap&a .nc/i&orii ai are
de 5 ani6 dar care nu depete 15 ani.
Bn od excepional6 .n raport de natura i odul de &$9rire a
infraciunii6 precu i de per&oana condanatului &e poate deterina includerea
per&oanei condanate .n regiul de executare iediat inferior ca grad de
&e$eritate.
)ce&t regi &e aplic i<
aF per&oanelor pri$ate de li+ertate cla&ificate iniial .n regi &eide&c/i& &au
de&c/i& care au coi& o a+atere di&ciplinar &au care6 prin conduita lor6 afectea#
de&furarea noral a acti$itilor .n locul de deinereC
+F per&oanelor pri$ate de li+ertate cla&ificate iniial .n regiul de axi
&iguran care au a$ut o coportare +unC
34
cF .n od exceptional6 per&oanelor pri$ate de li+ertate condanate la
pedeap&a .nc/i&orii ai are de 15 ani6 .n funcie de natura6 odul de &$9rire
a infraciunii i a per&oanei condanatuluiC
dF +r+ailor care au .plinit $9r&ta de !7 de ani i feeilor care au .plinit
$9r&ta de 55 de ani6 feeilor .n&rcinate &au care au .n .ngri'ire un copil .n $9r&t
de p9n la un an6 inorilor i per&oanelor .ncadrate .n gradul " de in$aliditate6
precu i celor cu afeciuni locootorii gra$e6 daca ace&tea au fo&t condanate
la pedeap&a .nc/i&orii ai are de 15 ani.
Per&oanele condanate care execut pedeap&a .n regi .nc/i& pre&tea#
unc i de&foar acti$iti educati$e6 culturale6 terapeutice6 de con&iliere
p&i/ologic i a&i&ten &ocial .n grupuri6 .n interiorul penitenciarului6 &u+ pa#
i &upra$eg/ere.
Cu apro+area directorului penitenciarului6 &u+ pa# i &upra$eg/ere
continu6 pot pre&ta unc .n afara penitenciarului.
Condanaii &unt ca#ai6 de regul6 .n coun.

0.2. Re"imul %emide%c-i%
Regimul semidesc#is ofer persoanelor privative de libertate
posibilitatea de a se deplasa nensoite n zone din interiorul locului de deinere
stabilite prin regulamentul de ordine interioar i de a*i organiza timpul liber
avut la dispoziie, sub supraveg#ere.
Se aplic iniial per&oanelor condanate la pedeap&a .nc/i&orii ai are
de un an6 dar care nu depete 5 ani.
Bn od excepional6 .n raport de natura i odul de &$9rire a
infraciunii6 precu i de per&oana condanatului &e poate deterina includerea
per&oanei condanate .n regiul de executare iediat inferior ca grad de
&e$eritate.
)ce&t regi &e aplic i<
aF per&oanelor pri$ate de li+ertate cla&ificate iniial .n regi de&c/i& care au
coi& o a+atere di&ciplinar &au care datorit conduitei necore&pun#toare
au de$enit incopati+ile cu ace&t tip de regiC
35
+F per&oanelor pri$ate de li+ertate cla&ificate iniial .n regiul .nc/i& care au
a$ut o coportare +unC
cF .n od excepional6 per&oanelor pri$ate de li+ertate condanate la
pedeap&a .nc/i&orii ai are de 5 ani6 dar care nu depete 15 ani6 .n
funcie de natura6 odul de &$9rire a infraciunii i a per&oanei
condanatului.
)ce&t regi poate exercita o influen po#iti$ a&upra contiinei
condanatului6 &tiul9nd .ndreptarea conduitei i reeducarea efecti$ a
ace&tuia6 totodat acion9nd i puterea exeplului * el con&tituindu:&e .ntr:un
.nden pentru ceilali condanai.
14

-egiul &eide&c/i& de executare a pedep&ei e&te caracteri#at printr:o
di&ciplin li+er con&iit i o unc creati$6 care ofer condanatului &en&ul
re&pon&a+ilitii6 organi#9nd a&tfel6 .n od gradual6 re$enirea &a la o $ia
noral.
27

)plicarea ace&tui regi de deinere poart .n& i unele de#a$anta'e legate
de conduita deinuilor. Dnii dintre acetia6 dac &unt per&onaliti &la+e6
influena+ili6 .n ciuda &pri'inului i .ncrederii ce le &unt acordate6 nu pot re#i&ta
tentaiilor oferite de luea li+er i pot profita de po&i+ilitatea de circulaie .n
afara penitenciarelor put9nd e$ada &au &$9ri noi infraciuni.
Su+ &upra$eg/ere6 condanaii pot pre&ta unc .n afara penitenciarului6
&unt ca#ai .n coun i &e pot depla&a ne.n&oii .n interiorul penitenciarului.

0. 3. Re"imul de%c-i%
Regimul desc#is ofer persoanelor private de libertate posibilitatea de a
se deplasa nensoite n interiorul locului de deinere, de a presta munca i de a
desfura activitile educative, terapeutice, de consiliere psi#ologic i
asisten social n afara locului de deinere, fr supraveg#ere.
Se aplic iniial per&oanelor condanate la pedeap&a .nc/i&orii de cel
ult un an.
Per&oanele condanate care execut pedeap&a .n regi de&c/i& &unt
14
Aa+riel * Sil$iu ?ar+u6 )lexandru Htefan6 op. cit.6 p. 134.
27
). ?lan6 (. Stnior6 0. 0inc6 op. cit.6 p. 123.
3!
ca#ate .n coun6 &e pot depla&a ne.n&oite .n interiorul penitenciarului6 pot
pre&ta unca i pot de&fura acti$itile educati$e6 culturale6 terapeutice6 de
con&iliere p&i/ologic i a&i&ten &ocial .n afara penitenciarului6 fr
&upra$eg/ere.
. 2. 1tabilirea (i idi&iduali#area re"imului de executare a pedep%elor
pri&ati&e de libertate
-egiul de executare a pedep&ei pri$ati$e de li+ertate &e &ta+ilete6 la
priirea per&oanei condanate .n penitenciar de ctre coi&ia pentru
indi$iduali#area regiului de executare6 .n funcie de conduita6 per&onalitatea6
$9r&ta6 &tarea de &ntate i po&i+ilitile de reintegrare &ocial ale per&oanei
condanate.
)cea&t coi&ie e&te alctuit din< directorul penitenciarului6 directorul
ad'unct pentru &igurana deinerii i regi penitenciar6 edicul penitenciarului6
eful &er$iciului &ocioeducati$ i un con&ilier din cadrul &er$iciului de protecie
a $ictielor i reintegrare &ocial a infractorilor6 .n a crui circu&cripie
teritorial &e afl penitenciarul6 de&enat anual de directorul &er$iciului6
p&i/ologul i educatorul iplicai .n prograul de reintegrare &ocial a
per&oanei condanate.
Per&oana condanat e&te inclu& .n prograe care urre&c .n principal<
aF de&furarea de acti$iti educati$e6 culturale6 terapeutice6 de con&iliere
p&i/ologic i a&i&ten &ocialC
+F in&truirea colarC
cF forarea profe&ional.
)ce&te prograe &unt reali#ate de &er$iciile de educaie6 con&iliere
p&i/ologic i a&i&ten &ocial din cadrul penitenciarelor6 cu participarea
con&ilierilor de protecie a $ictielor i reintegrare &ocial a infractorilor6 a
$oluntarilor6 a a&ociaiilor i fundaiilor6 precu i a altor repre#entani ai
&ocietii ci$ile6 iar pentru fiecare per&oan condanat &e .ntocete un plan de
e$aluare i inter$enie educati$ de ctre &er$iciul de educaie6 con&iliere
32
p&i/ologic i a&i&ten &ocial din cadrul penitenciarului.
0inorii i tinerii aflai .n executarea unei pedep&e pri$ati$e de li+ertate
&unt inclui6 pe durata executrii pedep&ei6 .n prograe &peciale de a&i&ten6
con&iliere i &upra$eg/ere a inorilor6 .n funcie de $9r&ta i de per&onalitatea
fiecruia. Sunt con&iderai tineri per&oanele condanate care nu au .plinit
$9r&ta de 21 de ani.
Prograele &peciale la care particip inorii aflai .n executarea unei
pedep&e pri$ati$e de li+ertate &unt reali#ate de &er$iciile de educaie6 con&iliere
p&i/ologic i a&i&ten &ocial din cadrul penitenciarelor6 cu participarea
con&ilierilor de protecie a $ictielor i de reintegrare &ocial a infractorilor6 a
$oluntarilor6 a a&ociaiilor i fundaiilor6 precu i a altor repre#entani ai
&ocietii ci$ile.
Bpotri$a odului de &ta+ilire a regiului de executare per&oana
condanat poate forula pl9ngere la 'udectorul delegat pentru executarea
pedep&elor pri$ati$e de li+ertate6 .n teren de 3 #ile de la data c9nd a luat
cunotin de regiul de executare a pedep&ei &ta+ilit.
Per&oana condanat e&te a&cultat6 .n od o+ligatoriu6 la locul de
deinere6 de 'udectorul delegat pentru executarea pedep&elor pri$ati$e de
li+ertate6 care &oluionea# pl9ngerea .n teren de 15 #ile de la data priirii
ace&teia i pronun6 prin .nc/eiere oti$at6 una dintre urtoarele &oluii<
: adite pl9ngerea i odific regiul de executareC
: re&pinge pl9ngerea6 dac acea&ta e&te nefondat.
Bpotri$a .nc/eierii 'udectorului delegat pentru executarea pedep&elor
pri$ati$e de li+ertate per&oana condanat poate introduce conte&taie la
'udectoria .n a crei circu&cripie &e afl penitenciarul6 .n teren de 3 #ile de
la counicarea .nc/eierii.
Conte&taia &e 'udec potri$it di&po#iiilor art. 4!7 alin. 2:5 din Codul de
procedur penal6 care &e aplic .n od core&pun#tor.
@otr9rea 'udectoriei e&te definiti$.

. 3. 1c-imbarea re"imului de executare a pedep%elor pri&ati&e de libertate
33
Sc/i+area regiului de executare a pedep&elor pri$ati$e de li+ertate &e
di&pune de 'udectorul delegat pentru executarea pedep&elor pri$ati$e de
li+ertate6 la cererea per&oanei condanate &au la &e&i#area coi&iei pentru
indi$iduali#area regiului de executare a pedep&elor pri$ati$e de li+ertate.
Coi&ia are o+ligaia ca6 o dat la ! luni6 & anali#e#e conduita per&oanei
condanate i eforturile depu&e de acea&ta pentru reintegrare &ocial6 .ntocind
un raport care &e aduce la cunotina per&oanei condanate6 &u+ &entur.
5ac coi&ia aprecia# c &e ipune &c/i+area regiului de executare6
&e&i#ea# 'udectorul delegat pentru executarea pedep&elor pri$ati$e de li+ertate.
Sc/i+area regiului de executare a pedep&elor pri$ati$e de li+ertate .n
regiul iediat inferior ca grad de &e$eritate &e poate di&pune dac per&oana
condanat a a$ut o +un conduit.
Sc/i+area regiului de executare a pedep&elor pri$ati$e de li+ertate
.ntr:unul ai &e$er &e poate di&pune dac per&oana condanat a coi& o
infraciune &au o a+atere di&ciplinar gra$ &au dac prin conduita &a afectea#
gra$ con$iuirea noral .n penitenciar.
Judectorul delegat pentru executarea pedep&elor pri$ati$e de li+ertate
di&pune prin .nc/eiere oti$at &c/i+area regiului de executare a pedep&elor
pri$ati$e de li+ertate6 nuai dup a&cultarea per&oanei condanate .n teren de
15 #ile de la priirea cererii &au &e&i#rii.
5ac 'udectorul delegat pentru executarea pedep&elor pri$ati$e de
li+ertate con&tat c nu &unt .ndeplinite condiiile pentru &c/i+area regiului
de executare a pedep&elor pri$ati$e de li+ertate6 re&pinge cererea prin .nc/eiere
i fixea# un nou teren c9nd cererea poate fi .nnoit Eteren care nu poate fi
ai are de ! luniF.
Bnc/eierea 'udectorului delegat pentru executarea pedep&elor pri$ati$e
de li+ertate &e counic per&oanei condanate .n teren de dou #ile de la data
pronunrii ace&teia.
Bpotri$a ace&tei .nc/eieri condanatul poate forula conte&taie la
'udectoria .n a crei circu&cripie &e afl penitenciarul6 .n teren de 3 #ile de
34
la counicare.
Conte&taia &e 'udec potri$it di&po#iiilor art. 4!7 alin. 2:5 din Codul de
procedur penal6 care &e aplic .n od core&pun#tor.
@otr9rea 'udectoriei e&te definiti$.

Capitolul '. Codiiile de deteie
./. Primirea per%oaelor codamate
-egiul executrii pedep&ei .nc/i&orii .ncepe odat cu priirea
condanatului .n locul de deinere.
Priirea .n penitenciar a per&oanelor condanate &e face pe +a#a
andatului de executare a pedep&ei pri$ati$e de li+ertate6 dup &ta+ilirea
identitii ace&tora i $erificarea $ala+ilitii i autenticitii docuentelor.
0andatul de executare a pedep&ei e&te .n&oit de copia /otr9rii de
condanare6 copia ca#ierului 'udiciar6 proce&ul:$er+al de introducere .n are&t6
fia de cunoatere indi$idual6 fia edical6 acte de identitate6 fotografie fa i
profil6 fia dactilo&copic i adre&a de predare a per&oanei pri$ate de li+ertate.
,ia de cunoatere indi$idual cuprinde eniuni pri$ind gradul de ri&c al
per&oanei priite6 apartenena la grupri de cri organi#at &au terori&te6
odul de coportare .n &ocietate6 dac a fo&t dat .n urrire6 dac &:a opu&
reinerii &au are&trii &au dac a fo&t con&uatoare de droguri.
Pentru inori i tineri6 do&arul cuprinde i foaia atricol colar6
certificatul de calificare6 anc/eta &ocial i referatul de e$aluare .ntocit de
Ser$iciul de pro+aiune6 dupa ca#.
Pentru priirea per&oanelor pri$ate de li+ertate .n penitenciarele:&pital
e&te nece&ar recoandarea de internare din partea edicului &au o di&po#iie a
organului 'udiciar. Bn ca# de urgen6 &e $a proceda la internarea per&oanei
pri$ate de li+ertate .n cea ai apropiat unitate &pitalicea&c din &u+ordinea
0ini&terului Sntii Pu+lice.
Per&oanele condanate &unt priite cu do&arele indi$iduale .ntocite de
47
organele de executare a andatului de executare a pedep&elor pri$ati$e de
li+ertate.
5o&arul indi$idual e&te un docuent foarte iportant6 care indiferent de
nurul tran&ferurilor &au al .ntreruperilor executrii pedep&ei cu .nc/i&oare *
.n&oete pe condanat pe toat durata deteniei6 arc9nd e$oluia ace&tuia &u+
aciunea coerciti$ i reeducatoare a pedep&ei aplicate6 i .n final arc9nd gradul
de eficien a regiului de deinere la care a fo&t &upu&.
21

)ce&t docuent cuprinde<
aF datele i actul de identitate ale per&oanei condanateC
+F fotografii din fa i din profilC
cF copie de pe /otr9rea 'udectorea&c de condanare la pedeap&a pri$ati$
de li+ertateC
dF andatul de executare a pedep&eiC
eF anul6 luna6 #iua i ora la care a .nceput executarea pedep&eiC
fF ca#ierul 'udiciarC
gF fia dactilo&copicC
/F docuentele .ntocite .n ura exaenelor edicaleC
iF docuentele din care re#ult .ndeplinirea o+ligaiilor pentru a&igurarea
acce&ului la di&po#iiile legale i docuentele pri$ind executarea pedep&elor
pri$ati$e de li+ertateC
'F docuentele referitoare la &urile luate de ctre adini&traia
penitenciarului cu pri$ire la exercitarea drepturilor per&oanei condanate la
pedeap&a pri$ati$ de li+ertateC
IF docuentele referitoare la participarea per&oanei condanate la acti$itile
educati$e6 culturale6 terapeutice6 de con&iliere p&i/ologic i a&i&ten &ocial6 la
in&truirea colar i forarea profe&ional a ace&teiaC
lF docuentele referitoare la acordarea recopen&elor6 do&arul di&ciplinar i
&anciunile di&ciplinare aplicate .n tipul executrii pedep&ei pri$ati$e de
li+ertateC
F alte docuente .ntocite .n tipul executrii pedep&ei pri$ati$e de
21
"oan 0arcel -u&6 op. cit.6 p. !3.
41
li+ertate care pri$e&c regiul de executare a ace&teia.
5o&arul indi$idual e&te un docuent confidenial. (l poate fi &tudiat de
ctre deinut &au aprtorul ace&tuia6 .n pre#ena unei per&oane anue
de&enate de directorul penitenciarului.
5o&arul indi$idual poate fi con&ultat6 cu excepia &ituaiilor .n care ace&ta
e&te cerut de organele a+ilitate potri$it legii i de oricare alt per&oan6 dar
nuai cu acordul per&oanei condanate i al 'udectorului delegat cu executarea
pedep&elor.
5up identificarea per&oanei6 funcionarul care efectuea# priirea aduce
la cunotina condanatului +unurile care pot fi p&trate a&upra &a6 +unurile care
&unt inter#i&e i con&ecinele ce reie& din nedeclararea i p&trarea lor .n a&cun&6
trec9nd apoi la executarea perc/e#iiei corporale6 efectuat de o per&oan de
acelai &ex cu cel condanat.
Dna dintre o+ligaiile condanatului e&te i aceea de a &e &upune
perc/e#iiei corporale care &e face la priirea .n penitenciar6 precu i .n ca#ul
deinerii6 ori de c9te ori e&te nece&ar.
8dat cu terinarea perc/e#iiei corporale6 &e re&tituie condanatului
+unurile pe care are dreptul & le poarte a&upra &a6 celelalte fiind in$entariate i
date &pre p&trare adini&traiei penitenciare &au trii&e failiei6 la cererea
condanatului6 dup care i &e aduc la cunotin o+ligaiile ce .i re$in pe tipul
executrii pedep&ei .nc/i&orii6 &urile di&ciplinare care i &e aplic .n ca#ul
&$9ririi de a+ateri6 c9t i recopen&ele pe care le poate o+ine ca urare a
&trduinei depu&e .n unc i a unei coportri core&pun#toare.
0odalitatea .n care e&te purtat acea&t di&cuie de ctre funcionarul
penitenciarului are o deo&e+it iportan6 .ndeo&e+i .n ca#ul infractorilor fr
antecedente penale.
Priul contact cu penitenciarul are un efect /otr9tor .n conduita
ulterioar a condanatului. 5ac .n ace&t oent &e $a reui & i &e in&ufle
ideea c in&tituia nu urrete repriarea lui6 ci integrarea &a &ocial ca
per&oan util &ocietii6 recepti$itatea condanatului la aciunea educati$ i
42
deci6 re#ultatele o+inute6 $or fi dintre cele ai &ati&fctoare.
22

Priirea per&oanelor condanate &e face .n &paii &pecial aena'ate6
feeile fiind &eparate de +r+ai6 iar inorii fiind &eparai de a'ori.
"ediat dup priirea per&oanei condanate6 adini&traia
penitenciarului are o+ligaia & counice per&oanei de&enate de per&oana
condanat locul unde acea&ta e&te deinut.
)cea&t counicare &e face .n &cri& &au telefonic6 iar efectuarea ace&teia
&e con&enea# .ntr:un proce&:$er+al.
La priirea .n penitenciar6 per&oanele pri$ati$e de li+ertate &unt &upu&e
.+ierii6 $i#itei edicale &uare6 iar6 dup ca#6 unor &uri igienico * &anitare
adec$ate pentru intrarea .n colecti$itate6 potri$it norelor &ta+ilite de 0ini&terul
Sntii Pu+lice.
Condanailor li &e efectuea# exaenele edicale i $accinrile
nece&are6 .ntr:o perioad de 22 de ore6 a&tfel .nc9t edicul urea# &
&ta+ilea&c &tarea de &ntate6 cerinele de a&i&ten edical ori de /ran
&uplientar6 precu i capacitatea de unc .n priele 21 de #ile de detenieC
totodat6 fiecrui deinut i &e $a .ntoci o fi edical care6 .ntocai ca i
do&arul de penitenciar6 .l $a .n&oi pe deinut pe toat durata executrii pedep&ei
cu .nc/i&oarea.
5up priirea .n locul de deinere6 per&oanele pri$ati$e de li+ertate &e
reparti#ea# .n &ecia pentru carantin i o+&er$are.
Bn acea&t perioad &e &tudia# coportaentul i per&onalitatea
per&oanelor pri$ati$e de li+ertate6 &e efectuea# acti$iti de educaie &anitar6
exaene p&i/ologice6 &e e$aluea# nece&itile educaionale6 ediul
&ociocultural de pro$enien6 .n &copul forulrii diagno&ticului i progno#ei
criinologice6 precu i gradul de adapta+ilitate la pri$area de li+ertate.
Ser$iciul de educaie i inter$enie p&i/o&ocial .ntocete pentru fiecare
planul de e$aluare i inter$enie educati$ i terapeutic6 prin care &e preci#ea#
acti$itile i prograele .n care acea&ta urea# & fie inclu& pe perioada
deinerii6 docuent care &e copletea# ori de c9te ori e&te nece&ar.
22
"oan 0arcel -u&u6 op. cit.6 p. !4.
43
La .nc/eierea perioadei de carantin i o+&er$are6 per&oana pri$ati$ de
li+ertate &enea# proce&ul:$er+al6 docuent care &e depune la do&arul
indi$idual.
.0. Locul de executare a pedep%elor pri&ati&e de libertate
Pedeap&a deteniunii pe $ia i pedeap&a .nc/i&orii ai are de 15 ani &e
execut .n penitenciare anue de&tinate &au .n &ecii &peciale ale celorlalte
penitenciare.
Pedeap&a .nc/i&orii de cel ult 15 ani &e execut .n penitenciare anue
de&tinate.
.2. Tra%)erarea per%oaelor codamate
%ran&ferarea per&oanelor condanate .n alt penitenciar6 ca urare a
&c/i+rii regiului de executare a pedep&elor pri$ati$e de li+ertate &au pentru
alte oti$e .nteeiate6 &e di&pune<
: la propunerea coi&iei pentru indi$iduali#area regiului de executare
a pedep&elor pri$ati$e de li+ertate &au la cererea per&oanei
condanate6 cu a$i#ul coi&iei pentru indi$iduali#area regiului de
executare a pedep&elor pri$ati$e de li+ertate6 de ctre directorul
general al )dini&traiei Naionale a PenitenciarelorC
: la &olicitarea organului 'udiciar6 dac tran&ferarea per&oanelor
condanate .n alt penitenciar e&te nece&ar acti$itii ace&tuia6 de ctre
directorul penitenciarului6 iar .n ca#ul per&oanelor condanate
&olicitate de ai ulte organe 'udiciare .n aceeai perioad de tip6
tran&ferarea teporar &e di&pune de directorul general al
)dini&traiei Naionale a Penitenciarelor.
(&te inter#i& tran&ferarea .n penitenciare<
: pentru o perioad ai are de 5 #ile6 a inorilor care execut &ura
educati$ a internrii .ntr:un centru de reeducare &au .ntr:un in&titut edical:
44
educati$.
: pentru o perioad ai are de 5 #ile a inorilor condanai la pedep&e
pri$ati$e de li+ertate6 .n alte penitenciare dec9t cele pentru inori i tineri.
.3. +odul de executare a pedep%elor pri&ati&e de libertate
de c$tre )emei (i miori
,eeile condanate la pedep&e pri$ati$e de li+ertate execut pedeap&a
&eparat de condanaii +r+ai.
0inorii i tinerii condanai la pedep&e pri$ati$e de li+ertate execut
pedeap&a &eparat de condanaii a'ori &au .n locuri de deinere &peciale.

.4. Ca#area per%oaelor codamate
Per&oanele condanate &unt ca#ate indi$idual &au .n coun.
Caerele de ca#are i celelalte .ncperi de&tinate per&oanelor condanate
perit iluinatul natural i artificial6 aeri&irea i &unt dotate cu in&talaii de
.ncl#ire i uniti igienico:&anitare.
,iecrei per&oane condanate i &e pune la di&po#iie un pat i ca#arentul
nece&ar6 .n funcie de anotip i .n conforitate cu norele &anitare .n $igoare.
Arupurile i in&talaiile &anitare din caerele de deinere tre+uie &
perit fiecrei per&oane pri$ate de li+ertate & .i &ati&fac ne$oile fi#iologice6
ori de c9te ori e&te nece&ar6 .n condiii de igien i intiitate.
,iecrei per&oane pri$ate de li+ertate i &e a&igur condiii de folo&ire a
&ur&elor de ap curent i a articolelor de toalet pentru eninerea igienei.
?r+aii au po&i+ilitatea & &e +r+ierea&c #ilnic6 iar feeile pot p&tra i folo&i
produ&e co&etice autori#ate prin deci#ia directorului locului de deinere.
Per&oanelor pri$ate de li+ertate li &e a&igur po&i+ilitatea & fac +aie cel
puin de dou ori pe &pt9n. )u po&i+ilitatea .+ierii #ilnice cei care .i
de&foar acti$itatea .n locuri cu ri&c epideiologic cre&cut &au .n orice alte
locuri6 daca &ituaia o ipune.
45
)rticolele de toalet i igien &e a&igur de ctre adini&traia locului de
deinere6 .n liita norelor &ta+ilite prin ordin al ini&trului 'u&tiiei. )ce&te
articole pot fi &uplientate pe c/eltuiala proprie de ctre per&oana pri$at de
li+ertate6 prin cuprare de la punctul coercial aena'at .n interiorul locului
de deinere.
)dini&traia penitenciar derulea# prograe de inforare6 educaie
&anitar i de pre$enire a +olilor cu tran&itere &exual6 contagioa&e6 a
con&uului de droguri6 precu i de punere la di&po#iia per&oanelor pri$ate de
li+ertate a i'loacelor de protecie .potri$a +olilor cu tran&itere &exual.
Norele inie o+ligatorii pri$ind condiiile de ca#are a per&oanelor
condanate &e &ta+ile&c prin ordin al ini&trului 'u&tiiei.
Camera itim$ e&te pu& la di&po#iia per&oanelor pri$ati$e de li+ertate6
c&torite &au care trie&c .n condiii de concu+ina'6 dac .ndepline&c o &erie de
condiii &tricte< lip&a &anciunilor di&ciplinare .n ultiele a&e luni6 & nu fi
+eneficiat de peri&ie din penitenciar .n ultiele a&e luni6 & participe la
prograe i acti$iti educaionale &au terapeutiuce6 & pre&te#e o unc .n
interiorul locului de deinere.
Pentru cei care nu &unt c&torii6 dar fac do$ada c .n li+ertate au trit .n
concu+ina' cu o anuit per&oan6 doar acea per&oan .i poate $i#ita .n caera
inti.
Per&oanele pri$ati$e de li+ertate pot +eneficia trie&trial de $i#ita inti6
cu durata de dou ore.

.8. iuta per%oaelor codamate
Per&oanele condanate poart inut ci$il6 indiferent de regiul de
executare a pedep&elor pri$ati$e de li+ertate.
Bn ca#ul .n care per&oanele condanate nu di&pun de inut ci$il
per&onal6 acea&ta &e a&igur gratuit de ctre adini&traia penitenciarului.
1inuta a&igurat de adini&traia locului de deinere6 prin caracteri&ticile
&ale6 nu tre+uie & fie uilitoare &au degradant.
4!
Per&oanele pri$ati$e de li+ertate pot folo&i .+rcintea6 len'eria inti
i .nclintea per&onal.

.9. Alimetaia per%oaelor codamate
)dini&traia fiecrui penitenciar a&igur condiii adec$ate i per&onalul
nece&ar pentru prepararea6 di&tri+uirea i &er$irea /ranei potri$it norelor de
igien a alientaiei.
)dini&traia locului de deinere a&igur per&oanelor pri$ate de li+ertate6
de 3 ori pe #i6 o /ran $ariat6 core&pun#toare calitati$ i cantitati$ regulilor de
diet6 confor &trii de &ntate &au naturii uncii pre&tate6 dup ca#.
Pentru per&oanele pri$ate de li+ertate +olna$e &e a&igur nurul de e&e
i regiul alientar pre&cri& de edicul locului de deinere.
Per&oanelor pri$ate de li+ertate .n&rcinate &au celor care alptea#6
precu i copiilor care r9n cu aa p9n .n oentul pla&rii lor .n ediul
failial ori .n in&tituii de ocrotire &peciali#ate li &e a&igur /rana .n od
core&pun#tor &trii lor fi#iologice6 la recoandarea edicului locului de
deinere.
Norele inie o+ligatorii de /ran &e &ta+ile&c prin ordin al ini&trului
'u&tiiei6 dup con&ultarea unor &pecialiti .n nutriie.

.<. Re)u#ul de -ra$
Bn &ituaia .n care o per&oan condanat la o pedeap& pri$ati$ de
li+ertate refu# & priea&c /rana6 'udectorul delegat pentru executarea
pedep&elor pri$ati$e de li+ertate6 la &e&i#area directorului penitenciarului6 are
o+ligaia & audie#e de .ndat per&oana condanat i & .i &olicite o declaraie
&cri& pentru a cunoate oti$ele care au deterinat luarea ace&tei /otr9ri.
5ac per&oana condanat refu# & dea declaraie6 &e con&enea#
acea&ta .ntr:un proce&:$er+al .ntocit de 'udectorul delegat pentru executarea
pedep&elor pri$ati$e de li+ertate.
42
5up audierea per&oanei condanate6 'udectorul delegat pentru
executarea pedep&elor pri$ati$e de li+ertate di&pune &urile legale care &e
ipun &au face propuneri .n ace&t &en& directorului penitenciarului.
5irectorul penitenciarului ia &uri pentru ca per&oana condanat care
refu# & priea&c /rana & fie tran&ferat .n infireria penitenciarului6 unde
e&te inut &u+ &upra$eg/erea atent a per&onalului edical care a&igur
per&oanei condanate a&i&tena edical core&pun#toare a&tfel .nc9t $iaa
ace&teia & nu fie pu& .n pericol.
"eirea din refu#ul de /ran &e con&enea# .ntr:o declaraie &cri& i
&enat de per&oana condanat6 dat .n pre#ena 'udectorului delegat pentru
executarea pedep&elor pri$ati$e de li+ertate.
.>. Imobili#area per%oaelor codamate
Per&oanele condanate pot fi teporar io+ili#ate6 cu i'loacele din
dotare6 pentru a pre$eni un pericol real i concret .n urtoarele ca#uri<
: pentru a .piedica e$adarea &au actele $iolente ale deinuilorC
: pentru a .ntrerupe aciunile de $tare corporal a altei per&oane &au a
&a ori de di&trugere a unor +unuri.
(&te inter#i& io+ili#area cu lanuri a per&oanelor condanate6 iar
io+ili#area cu ctue6 ci de for &au alte fore de io+ili#are a corpului
e&te peri& doar .n &ituaii excepionale.
,olo&irea i'loacelor de con&tr9ngere tre+uie & fie proporional cu
&tarea de pericol6 & &e aplice nuai pe perioada nece&ar i doar atunci c9nd nu
exi&t o alt odalitate de .nlturare a pericolului i & nu ai+ niciodat
caracterul unei &anciuni.
Dtili#area i'loacelor de con&tr9ngere tre+uie autori#at .n preala+il de
ctre directorul penitenciarului6 cu excepia ca#urilor .n care urgena nu perite
ace&t lucru6 &ituaie care $a fi de .ndat adu& la cunotin directorului.
Dtili#area i .ncetarea utili#rii oricrui i'loc de con&tr9ngere &e
counic de .ndat 'udectorului delegat pentru executarea pedep&elor pri$ati$e
43
de li+ertate6 cu artarea detaliat a faptelor care le:au deterinat.
Capitolul 'I. Drepturile (i obli"aiile per%oaelor a)late * executarea
pedep%elor pri&ati&e de libertate
./. Drepturile deiuilor
Ca toate fiinele uane6 ca ceteni cu drepturi pre$#ute .n Con&tituie6
condanaii au drepturi6 dar i o+ligaii6 deoarece penitenciarele funcionea# .n
$irtutea legii6 nu .n afara ei.
5repturile pe care condanaii le au pe tipul executrii pedep&elor &unt
liitate de pre$ederile legale6 de regiul de executare a pedep&ei6 de natura
pedep&ei ce i &:a aplicat de in&tana de 'udecat.
Cu prile'ul intrrii .n .nc/i&oare6 fiecare condanat priete inforaii
referitoare la regiul aplicat categoriei din care face parte6 regulile ce tre+uie
re&pectate confor -egulaentului de ordine interioar al penitenciarului6
drepturile i o+ligaiile ce:i re$in6 odul lor de exercitare6 procedura de reali#are
a pl9ngerilor .n ca# de liitare a exercitrii ace&tora6 .n aa fel .nc9t
condanatul & &e poat adapta c9t ai uor condiiilor $ieii de penitenciar.
23
)&igurarea re&pectrii drepturilor per&oanelor condanate &e face de ctre
'udectorul delegat pentru executarea pedep&elor pri$ati$e de li+ertate.
8rice condanat care con&ider c drepturile &ale i:au fo&t .nclcate6 &e
poate adre&a cu pl9ngere6 .n teren de 17 #ile de la aflarea &urii luate
.potri$a &a de ctre adini&traia penitenciarului.
Soluionarea pl9ngerii &e face de ctre 'udectorul delegat6 dup ce a
a&cultat pe condanat6 dup ca#6 pe orice per&oan care poate furni#a inforaii
.n ace&t &en&6 prin .nc/eiere oti$at6 .n teren de 17 #ile de la priirea
pl9ngerii i pronun una dintre urtoarele &oluii<
: adite pl9ngerea i di&pune anularea6 re$ocarea &au odificarea &urii
luate de ctre adini&traia penitenciaruluiC
23
"oan C/i6 Dani&ul dreptului execuional ro9ne&c * acordarea drepturilor .n ediul penitenciar :6 (ditura
@aangiu6 ?ucureti6 27726 p. !3
44
: re&pinge pl9ngerea6 dac acea&ta e&te nefondat.
Bnc/eierea 'udectorului delegat pentru executarea pedep&elor pri$ati$e de
li+ertate &e counic per&oanei condanate .n teren de dou #ile de la data
pronunrii ace&teia.
Bpotri$a .nc/eierii 'udectorului delegat pentru executarea pedep&elor
pri$ati$e de li+ertate per&oana condanat poate introduce conte&taie la
'udectoria .n a crei circu&cripie &e afl penitenciarul6 .n teren de 5 #ile de
la counicarea .nc/eierii.
Conte&taia &e 'udec potri$it di&po#iiilor art. 4!7 alin. 2:5 din Codul de
procedur penal6 care &e aplic .n od core&pun#tor.
@otr9rea 'udectoriei e&te definiti$.
(xercitarea drepturilor per&oanelor condanate e&te pre$#ut .n art. 33
din Legea nr. 225;277!6 fiin inter#i& liitarea exercitrii ace&tor drepturi ai
ult dec9t o face legea. 5repturile legale ale condanailor &unt pre$#ute .n
art. 33:5! din lege a&tfel<
: dreptul la li+ertatea contiinei6 a opiniilor i a credinelor religioa&e.
: dreptul la inforaie
: dreptul la con&ultarea docuentelor de intere& per&onal
: dreptul de petiionare
: dreptul la core&ponden
: dreptul la con$or+iri telefonice
: dreptul la pli+are #ilnic
: dreptul de a prii +unuri
: dreptul la a&i&ten edical
: dreptul la a&i&ten diploatic
: dreptul la .nc/eierea unei c&torii
/./. Dreptul la libertatea co(tiiei, a opiiilor (i a credielor
reli"ioa%e.
Per&oanele condanate pot participa6 pe +a#a li+erului con&i9nt6 la
&er$icii &au .ntruniri religioa&e organi#ate .n penitenciare i pot procura i deine
57
pu+licaii cu caracter religio&6 precu i o+iecte de cult.
)ce&t drept ai pre&upune .nlturarea oricrei .ngrdiri &au di&criinri
pe tee de opinii6 con$ingeri6 credine religioa&e.
/.0. Dreptul la i)ormaie
5reptul per&oanelor aflate .n executarea pedep&elor pri$ati$e de li+ertate
de a a$ea acce& la inforaiile de intere& pu+lic nu poate fi .ngrdit.
)cce&ul per&oanelor aflate .n executarea pedep&elor pri$ati$e de li+ertate
la inforaiile de intere& pu+lic &e reali#ea# .n condiiile legii.
)rticolul 41 alin. 3 din Legea nr. 225;277! in&tituie o+ligaia
)dini&traiei Naionale a Penitenciarelor de a lua toate &urile nece&are
pentru a&igurarea aplicrii di&po#iiilor legale pri$ind li+erul acce& la
inforaiile de intere& pu+lic pentru per&oanele aflate .n executarea pedep&elor
pri$ati$e de li+ertate.
5reptul per&oanelor aflate .n executarea pedep&elor pri$ati$e de li+ertate
la inforaii de intere& pu+lic &e reali#ea# i prin pu+licaii6 ei&iuni
radiofonice i tele$i#ate &au prin orice alte i'loace autori#ate de ctre
adini&traia penitenciarului.
Bn acelai &en& &unt i di&po#iiile art. !7 din -egulaent6 care pre$d c
per&oanele pri$ati$e de li+ertate6 indiferent de regiul de executare .n care &unt
cla&ificate6 au acce& la i'loacele de inforare .n a&6 prin interediul
radioului6 tele$i#orului6 re$i&telor i #iarelor6 literatur +eletri&tic i de
&pecialitate.
Bn conforitate cu art. 43 din Legea nr. 225;27726 norele pre$#ute .n
principalele acte norati$e cu ar fi Codul penal6 Codul de procedur penal
referitoare la executarea pedep&elor pri$ati$e de li+ertate6 Legea de executare a
pedep&elor pri$ati$e de li+ertate6 regulaentul de aplicare a di&po#iiilor
ace&teia6 Legea nr. 544;2771 pri$ind li+erul acce& la inforaiile de intere&
pu+lic6 precu i @otr9rea Au$ernului nr. 123;2772 pentru apro+area
Norelor etodologice de aplicare a Legii nr. 544;27716 regulaentele de
ordine interioar ale penitenciarelor tre+uie & fie adu&e la cunotina
51
condanailor pentru a &e putea pre$ala de drepturile ce le cuprind6 pentru a:i
cunoate o+ligaiile i a:i putea adapta conduita la re&triciile legale cuprin&e .n
regulaentul de ordine interioar.
)ce&te acte norati$e tre+uie & le fie adu&e la cunotin .n li+a
ro9n6 precu i .n li+a pe care o cuno&c6 pentru a nu &e crea o di&criinare
.n aplicarea i cunoaterea regulilor i &e pun la di&po#iie per&oanelor aflate .n
executarea pedep&elor pri$ati$e de li+ertate6 .n penitenciare6 .n locuri acce&i+ile.
Bn ca#ul per&oanelor condanate la pedep&e pri$ati$e de li+ertate6 care au
deficiene de counicare6 aducerea la cunotin a di&po#iilor legale &e
reali#ea# prin folo&irea unor odaliti care & perit .nelegerea ace&tora.
%oate &urile luate .n &en&ul celor de ai &u& &e $or con&ena .ntr:un
proce& $er+al.
/.2. Dreptul la co%ultarea documetelor de itere% per%oal
Per&oana condanat &au oricare alt per&oan6 cu acordul per&oanei
condanate6 are acce& la do&arul indi$idual6 la do&arul edical i la rapoartele
de incident i poate o+ine6 la cerere6 fotocopii ale ace&tora.
Con&ultarea docuentelor &e poate face nuai .n pre#ena unei per&oane
de&enate de directorul penitenciarului.
"ntere&ul condanailor i al failiilor lor cu pri$ire la actele din
cuprin&ul do&arului $in din ne$oia de cunoatere a e$oluiei &ituaiei ace&tuia6
&ituaie de fapt i de drept care poate influena $iaa lui< %ituaia !uridic$
Eintroducerea .n do&ar a andatelor de executare a pedep&elor6 .n ca#ul .n care
&unt ai ulte a&tfel de acte6 reali#area contopirilor de andate6 odificrile
datelor din &ituaia 'uridic * nerecidi$i&t6 recidi$i&t6 cu antecedente penale :6
aplicarea unei graieri6 ani&tii6 inter$enia unui proce& la alt in&tan ori un
proce& la in&tanele din &trintate6 .ntreruperea executrii pedep&ei pe un tip
liitat6 &u&pendarea executrii pedep&eiF6 liberarea Ela teren6 condiionat6
a9narea li+erriiF6 tra%)erarea, %acioarea ori recompe%area,
acordarea de )acilit$i %au re%po%abilit$i, documetarea cu pri&ire la
52
#ilele c7(ti"ate ca urmare a mucii pre%tate6 cuatumul %umelor
co%emate pe umele codamatului Edin plata uncii6 +anii priii de la
failie &au din alte &ur&e6 &uele expediate de penitenciar failiei &au $ictiei
infraciunii6 plata unor daune cau#ate din $ina condanatului6 con&enarea
&uelor c/eltuite prin cuprarea de +unuriF6 &eri)icarea %ituaiei medicale
Econ&enarea trataentelor6 a edicaentelor de la penitenciar6 de la failie6
tran&ferul la &pitale6 internrile .n infirerie6 inter$eniile &toatologice6 diferite
inter$enii c/irurgicale6 $accinrile periodice6 inter$enia unor +oli cronice6
alterarea &trii de &ntate care nu ar perite continuarea executrii pedep&elorF6
obierea de certi)icate de cali)icare, de diplome de %tudii ori de termiare a
cur%urilor di)eritelor (coli.
03
/.3. Dreptul de petiioare
5reptul de petiionare al per&oanelor aflate .n executarea pedep&elor
pri$ati$e de li+ertate e&te garantat.
Petiiile i r&pun&ul la ace&tea au caracter confidenial i nu pot fi
de&c/i&e &au reinute.
Prin petiie &e .nelege orice cerere &au &e&i#are adre&at autoritilor
pu+lice6 in&tituiilor pu+lice6 organelor 'udiciare6 in&tanelor &au organi#aiilor
internaionale.
-egulile penitenciare europene din 277! pre$d .n od detaliat
odalitile .n care &e pot reali#a cereri i reclaaii de ctre condanai6 .n art.
276 a&tfel<
K1. 5einuii au dreptul & forule#e cereri i reclaaii6 indi$idual &au .n
grup6 directorului penitenciarului &au oricrei alte autoriti copetente.
2. 5ac pro+lea poate fi re#ol$at prin ediere6 &e $a recurge .n priul
r9nd la acea&ta.
3. 5ac o cerere &au o reclaaie e&te re&pin&6 oti$ele re&pingerii
tre+uie counicate deinutului .n cau#6 iar ace&ta $a a$ea dreptul de a introduce
24
"oan C/i6 op. cit.6 p. 2!.
53
recur& .n faa unei autoriti independente.
4. 5einuii nu tre+uie & fie pedep&ii pentru c au fcut cereri &au
reclaaii.
4. )utoritatea copetent tre+uie & in cont de toate reclaaiile &cri&e
ale failiilor deinuilor6 referitoare la .nclcri ale drepturilor deinuilor.
!. Nici o pl9ngere a repre#entantului 'uridic &au a unei organi#aii care
apr drepturile populaiei penitenciare nu poate fi depu& .n nuele unui
deinut6 dac cel .n cau# &e opune.
9. 5einuii tre+uie & ai+ dreptul de a &olicita un a$i# 'uridic6 cu pri$ire
la procedurile de reali#are a pl9ngerilor i apelurilor interne6 precu i &er$iciile
unui a$ocat6 dac e&te nece&ar. K
/.4. Dreptul la core%pode$
5reptul la core&ponden al per&oanelor aflate .n executarea pedep&elor
pri$ati$e de li+ertate e&te garantat6 iar core&pondena are caracter confidenial6
neput9nd fi de&c/i& &au reinut dec9t .n liitele i .n condiiile pre$#ute de
lege.
Core&pondena priit de ctre per&oana pri$ati$ de li+ertate e&te &upu&
controlului antiterori&t i de &pecialitate.
Bn &copul pre$enirii introducerii .n penitenciar6 prin interediul
core&pondenei6 a drogurilor6 &u+&tanelor toxice6 explo#i+ililor &au a altor
a&eenea o+iecte a cror deinere e&te inter#i&6 core&pondena poate fi de&c/i&6
fr a fi citit6 .n pre#ena per&oanei condanate.
5e a&eenea6 core&pondena poate fi de&c/i& i reinut dac exi&t
indicii teeinice cu pri$ire la &$9rirea unei infraciuni6 acea&ta ur9nd a &e
face nuai pe +a#a di&po#iiilor ei&e6 .n &cri& i oti$at6 de ctre conductorul
penitenciarului.
Per&oana aflat .n executarea pedep&ei pri$ati$e de li+ertate e&te
.ntiinat .n &cri&6 de .ndat6 cu pri$ire la luarea ace&tor &uri6 iar
core&pondena reinut &e cla&ea# .ntr:un do&ar &pecial care &e p&trea# de
54
adini&traia penitenciarului.
5i&po#iiile cu pri$ire la de&c/iderea i reinerea core&pondenei nu &e
poate face .n &ituaia .n care ea &e reali#ea# cu aprtorul &u6 cu organi#aiile
negu$ernanentale care .i de&foar acti$itatea .n doeniul proteciei
drepturilor oului6 precu i cu in&tanele &au organi#aiile internaionale a
cror copeten e&te acceptat ori recuno&cut de -o9nia.
5irectorul penitenciarului tre+uie & ia &urile core&pun#toare pentru
crearea cadrului nece&ar ridicrii core&pondenei din penitenciar de ctre
furni#orul de &er$icii potale6 de a a&igura cutii potale .n interiorul
penitenciarului i predrii de .ndat a ace&teia de&tinatarului6 &u+ &entur.
C/eltuielile oca#ionate de exercitarea dreptului de petiionare i a
dreptului la core&ponden &unt &uportate de ctre per&oanele aflate .n executarea
pedep&elor pri$ati$e de li+ertate.
Bn ca#ul .n care ace&te per&oane nu di&pun de i'loacele +neti nece&are6
c/eltuielile pentru exercitarea dreptului de petiionare prin cereri i &e&i#ri
adre&ate organelor 'udiciare6 in&tanelor &au organi#aiilor internaionale a cror
copeten e&te acceptat ori recuno&cut de -o9nia i cele pentru exercitarea
dreptului la core&ponden cu failia6 aprtorul i cu organi#aiile
negu$ernaentale care .i de&foar acti$itatea .n doeniul proteciei
drepturilor oului &unt &uportate de ctre adini&traia penitenciarului.
Sunt con&iderate per&oane fr i'loace +neti per&oanele care nu au &au
nu au a$ut .n ultiele 37 de #ile &ue de +ani di&poni+ile .n contul per&onal.
C/eltuielile oca#ionate de exercitarea drepturilor de petiionare i la
core&ponden6 prin triiteri potale .n alt regi dec9t cel &iplu6 &unt &uportate
.n totalitate de per&oanele pri$ati$e de li+ertate.
Procedura de di&tri+uire a aterialelor de&tinate exercitrii dreptului de
petiionare i la core&ponden &e apro+ prin deci#ie a directorului general al
)dini&traiei Naionale a Penitenciarelor.
/.8. Dreptul la co&orbiri tele)oice
55
Per&oanele aflate .n executarea pedep&elor pri$ati$e de li+ertate au
dreptul & efectue#e con$or+iri telefonice de la telefoanele pu+lice cu cartel
in&talate .n penitenciare. Con$or+irile telefonice au caracter confidenial i &e
efectuea# &u+ &upra$eg/ere $i#ual.
Potri$it art. 54 din -egulaent orice per&oana pri$at de li+ertate are
dreptul de a efectua &pt9nal6 pe c/eltuiala &a6 cel puin o con$or+ire
telefonic de la telefoanele in&talate .n incinta locului de deinere6 cu per&oane
din exteriorul locului de deinere6 at9t din ar6 c9t i din &trintate. Sunt
inter#i&e deinerea i folo&irea telefoanelor o+ile de ctre per&oanele pri$ate de
li+ertate6 in interiorul locului de deinere.
Con$or+irile telefonice &unt re&ticionate doar de -egulaentull de ordine
interioar6 care pre$ede orele de acce& al condanailor la telefon6 categoriile
care au ace&t drept cu o frec$en ai are &au care .l pot exercita ne&ting/erit.
Con$or+irile pot fi interceptate6 liitate &au oprite .n ca#ul .n care &unt
inforaii care deon&trea# legturi ilegale &au intenii de producere a unor
fapte infracionale.
C/eltuielile oca#ionate de efectuarea con$or+irilor telefonice &unt
&uportate de ctre per&oanele aflate .n executarea pedep&elor pri$ati$e de
li+ertate.

/.9. Dreptul la plimbare #ilic$ (i dreptul de a primi &i#ite
,iecrei per&oane condanate i &e a&igur #ilnic6 atunci c9nd condiiile
cliaterice perit6 pli+area .n aer li+er tip de cel puin 2 ore6 .n curi &pecial
aena'ate .n aer li+er6 dac nu pre&tea# unc Ceilali condanai6 care
efectuea# ace&te acti$iti6 au dreptul la pli+are cel puin o or pe #i.
5ac condiiile cliaterice nu perit pli+area .n aer li+er6 acea&ta &e
a&igur .ntr:un alt &paiu core&pun#tor.
5reptul la pli+are e&te &pecific pentru per&oanele condanate6 el ne ai
fiind .nt9lnit .n alte in&tituii. Pentru a &e p&tra &tarea de &ntate a
condanailor6 fi#ic i p&i/ic6 ai ale& pentru cei care &unt ca#ai .n celule de
5!
ici dien&iuni ori care nu &unt folo&ii la acti$iti #ilnice .n aer li+er6 precu
i cei cu afeciuni edicale care nu pot de&fura acti$iti ocupaionale ori
lucrati$e .n ediu de&c/i&6 &e organi#ea# .n fiecare penitenciar #one de
pli+are.
Bn penitenciarele de axi &iguran6 ori .n a&tfel de &ecii &unt
con&truite =curi de pli+are>6 &eparate .ntre ele cu #id i acoperite cu pla& de
etal6 pentru ca pli+area & poat re&pecta i criteriile de &ecuritate. Pentru
ceilali condanai6 de regul &e aena'ea# terenuri de &port &au &paii largi de
pli+are6 unde &e poate efectua acea&t acti$itate #ilnic. Bn curile de pli+are
i pe terenurile de &port exi&t po&i+ilitatea de a &e efectua icri de
gina&tic6 ori de in&truire fi#ic6 &e pot folo&i aparate de for6 ori &e pot
organi#a 'ocuri colecti$e de fot+al6 $olei6 +a&c/et6 i altele.
Bn unele penitenciare oderne exi&t i &li de for6 folo&ite ai ale&
pentru cei care practic &portul &pecific tinerilor6 ori care dore&c &:i .ntrein
corpul la paraetrii fi#ici .n od deo&e+it. )cti$itatea de pli+are ai are rolul
de a genera un confort p&i/ic nece&ar pentru cei care nu ie& din celule dec9t
pentru a&tfel de acti$iti ori unce&c &au &unt folo&ii la acti$iti .n &paii
.nc/i&e.
25
5reptul de a prii $i#ite &e concreti#ea# prin aceea c .n cadrul
penitenciarelor6 indiferent de regiul de executare a pedep&ei .nc/i&orii6
condanaii pot fi $i#itai de e+rii failiilor lor &au de alte per&oane6 cu
acordul lor i cu apro+area directorului penitenciarului.
Gi#itele &e prie&c .n &paii &pecial aena'ate6 &u+ &upra$eg/erea $i#ual
a per&onalului adini&traiei penitenciarului.
8rice per&oan care $i#itea# un condanat e&te &upu& unui control
&pecific.
5i&cuiile .n cadrul ace&tor $i#ite &e reali#ea# .n li+a atern6 iar
durata i periodicitatea ace&tora &e &ta+ile&c prin ordin al ini&trului 'u&tiiei.
Bn ca#ul per&oanelor pri$ate de li+ertate6 .ncadrate .n regiul de axi
&iguran &au .nc/i&6 $i#ita &e de&fa&oar .n &paii &pecial aena'ate6 de regul6
25
"oan C/i6 op. cit.6 p.35
52
cu di&po#iti$e de &eparare .ntre $i#itat &i $i#itator6 &u+ &upra$eg/ere $i#ual.
5irectorul unitii poate apro+a ca $i#ita & &e de&foare .n &paii fr
di&po#iti$e de &eparare .n urtoarele &ituaii<
: pentru &tiularea per&oanelor pri$ate de li+ertate care au o conduit
core&pun#toare6 particip acti$ la acti$itile de reintegrare &ocial i
.ndepline&c o+iecti$ele &ta+ilite .n planul de e$aluare i inter$enie educati$C
: cu oca#ia unor e$eniente deo&e+ite6 #i de natere6 c&torie6 naterea
unui copil6 dece&ul unui e+ru de failieC
: la &olicitarea e+rilor Coitetului (uropean pentru Pre$enirea
%orturii i %rataentelor &au Pedep&elor "nuane &au 5egradante6 cu oca#ia
$i#itelor .ntreprin&e de acetia .n penitenciare.
Bn ca#ul per&oanelor pri$ate de li+ertate6 .ncadrate .n regiul &eide&c/i&
i de&c/i&6 $i#ita &e de&foar .n &paii &pecial aena'ate6 fr di&po#iti$e de
&eparare .ntre $i#itat i $i#itator6 &u+ &upra$eg/ere $i#ual.
Nurul de $i#ite la care au dreptul deinuii e&te<
: condanaii crora li &e aplic regiul de&c/i& +eneficia# de 5
$i#ite;lunC
: condanaii crora li &e aplic regiul &eide&c/i& +eneficia# de 4
$i#ite;lunC
: are&taii pre$enti$ i per&oanele condanate pentru care nu &:a &ta+ilit
.nc regiul de executare a pedep&ei +eneficia# de 4 $i#ite;lunC
: condanaii crora li &e aplic regiul .nc/i& +eneficia# de 3
$i#ite;lun6
: condanaii crora li &e aplic regiul de axi &iguran +eneficia#
de dou $i#ite;lun.
: inorii i feeile gra$ide ori care au n&cut6 pentru perioada .n care
.ngri'e&c copilul .n locul de deinere6 +eneficia# de 3 $i#ite;lun
: inorii &ancionai cu internarea .ntr:un centru de reeducare +eneficia#
de un nur neliitat de $i#ite.
53
)cordarea dreptului la $i#it iplic efectuarea perc/e#iiei corporale a
condanatului6 at9t .nainte6 c9t i dup efectuarea $i#itei6 .n &copul pre$enirii
unor e$eniente deo&e+ite &au unor &ituaii de ri&c.
)prtorul poate $i#ita oric9nd per&oana condanat pe care o repre#int6
iar di&cuiile dintre ei &unt confideniale.
8rice nere&pectare a regulaentului conduce la .ntreruperea $i#itei6 iar
oti$ele &unt con&enate .ntr:un regi&tru &pecial.
Per&oanele pri$ate de li+ertate pot +eneficia trie&trial de $i#it inti6 cu
durata de 2 ore. Bn ca#ul unui condanat6 .n priul an de c&torie6 $i#ita poate
fi lunar. Pentru acordarea ace&tui +eneficiu6 per&oanele tre+uie & .ndeplinea&c
condiiile de la art. 44 din -egulaent.
/.<. Dreptul de a primi buuri
Per&oanele aflate .n executarea pedep&elor pri$ati$e de li+ertate au dreptul
la priirea de +unuri i +ani.
Nurul6 greutatea pac/etelor i $aloarea &uelor de +ani care pot fi
priite de per&oanele aflate .n executarea pedep&elor pri$ati$e de li+ertate &e
&ta+ile&c prin ordin al ini&trului 'u&tiiei.
(&te inter#i& priirea6 cuprarea6 deinerea i portul +unurilor i
o+iectelor din etale i pietre preioa&e.
Confor 8rdinului 0ini&trului Ju&tiiei nr. 2214 din 27736 deinuii pot
prii lunar un pac/et cu produ&e alientare .n greutate de axiu 17 Ig6 la
care &e poate aduga o cantitate de axiu ! Ig de fructe i legue6 precu
i o cantitate de axiu 27 litri de ap ineral i;&au +uturi rcoritoare.
Pe l9ng ace&tea6 pot prii anual 3 pac/ete cu oca#ia Milei Naionale &au
a altor &r+tori religioa&e i cu oca#ia #ilei de natere. Cu oca#ia priirii6
+unurile i o+iectele6 precu i produ&ele &unt &upu&e6 .n pre#ena ace&tora6
controlului &pecific executat de per&onalul anue de&enat de ctre directorul
locului de deinere.
54
(&te inter#i& priirea de produ&e alientare care nece&it .ncl#ire6
coacere6 fier+ere &au alte trataente terice .n $ederea con&uului.
Per&oanele pri$ate de li+ertate pot prii edicaente nuai la
recoandarea unui edic con&ultant6 a unui edic &peciali&t6 cu a$i#ul
edicului unitii6 .n +a#a unei pre&cripii edicale6 .ntocit .n dou
exeplare6 un exeplar .n&oind .n od o+ligatoriu edicaentele priite.
0edicaentele tre+uie & fie pre$#ute .n Noenclatorul produ&elor
edicaentoa&e de u# uan6 apro+at de )genia Naional a 0edicaentului6
i & ai+ cel puin ! luni p9n la expirarea terenului de $ala+ilitate.
Suele de +ani care &e con&enea# .n fia conta+il noinal a fiecrui
condanat.
Cotele din &uele de +ani cu$enite per&oanelor aflate .n executarea
pedep&elor pri$ati$e de li+ertate pentru unca pre&tat6 &uele priite de la
per&oane fi#ice &au 'uridice .n tipul executrii pedep&ei i &uele aflate a&upra
lor la priirea .n penitenciar pot fi folo&ite pentru exercitarea dreptului de
petiionare6 a dreptului la core&ponden i a dreptului la con$or+iri telefonice6
pentru efectuarea exaenului edical6 pentru cuprarea de +unuri6 &pri'inirea
failiei &au alte a&eenea &copuri6 pentru repararea pagu+elor cau#ate +unurilor
pu&e la di&po#iie de adini&traia penitenciarului i pentru plata tran&portului
p9n la doiciliu6 la punerea .n li+ertate.
5ac la punerea .n li+ertate nu &e di&pune de i'loace +neti6
)dini&traia Naional a Penitenciarelor $a a&igura ace&tora contra$aloarea
tran&portului p9n la doiciliu6 la ni$elul tarifelor practicate de Societatea
Naional a Cilor ,erate -o9ne.
?unurile inter#i&e i &uele de +ani g&ite a&upra per&oanelor pri$ate de
li+ertate6 cu prile'ul perc/e#iiilor6 &e confi&c. ?unurile confi&cate &e $alorific
&au &e di&trug potri$it legii6 iar &uele de +ani &e p&trea# i &e folo&e&c pentru
c/eltuielile din penitenciar ale per&oanei condanate.
/.>. Dreptul la a%i%te$ medical$
!7
5reptul la a&i&ten edical al per&oanelor aflate .n executarea
pedep&elor pri$ati$e de li+ertate e&te garantat.
)&i&tena edical .n penitenciare &e a&igur6 ori de c9te ori e&te nece&ar
&au la cerere6 cu per&onal calificat6 .n od gratuit6 potri$it legii.
Bn fiecare penitenciar exi&t edici6 &toatologi6 faraciti i a&i&teni
calificai .n reeaua 0ini&terului Sntii6 care .i reali#ea# atri+uiile .n cadrul
ca+inetelor edicale .nfiinate la fiecare penitenciar.
Pentru inter$enii de lung durat exi&t &pitale:penitenciar
2!
6 unde &e pot
efectua a'oritatea anali#elor6 trataentelor i unele operaii. Bn ca#ul .n care
po&i+ilitile reelei 0ini&terului Ju&tiiei &unt depite ca dificultate6 &e poate
apela la reeaua 0ini&terului Sntii6 unde &e re&pect acelai principiu de
a&i&ten calificat i gratuit pentru condanai.
Per&oanele pri$ati$e de li+ertate +eneficia# .n od gratuit de trataent
edical i de edicaentele pre$#ute .n Noenclatorul produ&elor
edicaentoa&e de u# uan6 apro+at de )genia Naional a 0edicaentului.
Pre&crierea edicaentelor &e face nuai de ctre edicul curant6 .n
ura con&ultaiilor acordate &au la recoandarea edicilor de &pecialitate.
Per&oanele condanate &unt o+ligate & &e &upun controlului edical.
)&tfel6 exaenul edical al per&oanelor condanate la pedep&e pri$ati$e
de li+ertate &e reali#ea# la priirea .n penitenciare i .n tipul executrii
pedep&ei6 .n od periodic6 la tran&fer6 la punerea &a .n li+ertate6 la &olicitarea
per&oanelor pri$ati$e de li+ertate6 precu i oir de c9te ori e&te nece&ar.
(xaenul edical e&te reali#at .n condiii de confidenialitate6 pe
c/eltuiala condanatului dac e&te cerut de ace&ta.
0edicul care efectuea# exaenul edical are o+ligaia de a &e&i#a
procurorul .n ca#ul .n care con&tat c per&oana condanat a fo&t &upu& la
tortur6 trataente inuane &au degradante ori la alte rele trataente6 precu i
o+ligaia de a con&ena .n fia edical cele con&tatate i declaraiile per&oanei
condanate .n legtur cu ace&tea &au cu orice alt agre&iune declarat de
per&oana condanat.
2!
Spitale:penitenciar funcionea# la ?ucureti6 Coli+ai6 Poarta )l+6 5e' i &unt coordonate de 5irecia
Sanitar a 5ireciei Aenerale a Penitenciarelor.
!1
Per&oana condanat poate &olicita6 pe c/eltuiala &a6 exainarea i de
ctre un edic legi&t &au de un edic din afara &i&teului penitenciar6 de&enat
de per&oana condanat. Con&tatrile edicului din afara &i&teului penitenciar
&e con&enea# .n fia edical a per&oanei condanate6 iar certificatul
edico:legal &e anexea# la fia edical6 dup ce per&oana condanat a luat
cunotin de coninutul &u6 &u+ &entur.
Per&oanelor pri$ati$e de li+ertate li &e a&igur i &er$icii de edicin
dentar .n cadrul ca+inetelor de la locurile de deinere.
Dn ca# &pecial e&te acela al feeilor care pe tipul c9t &unt .n executarea
pedep&elor priati$e de li+ertate &unt .n&rcinate. )ce&tea +eneficia# de a&i&ten
edical prenatal i po&tnatal6 lu9ndu:&e &uri pentru ca naterea & ai+ loc
.n afara penitenciarului.
Bn ca#ul .n care pedeap&a nu &e .ntrerupe pentru creterea copilului6 aa
poate p&tra copilul p9n la $9r&ta de un an6 dup care copilul poate fi dat .n
.ngri'ire6 cu acordul aei6 failiei &au per&oanei indicate de acea&ta.
Bn ca#ul .n care copilul nu poate fi dat .n .ngri'irea failiei &au per&oanei
indicate de a6 ace&ta poate fi .ncredinat pe toat durata de detenie a
aei6 cu acordul ace&teia6 unei in&tituii &peciali#ate6 cu .ntiinarea
autoritilor copetente pentru protecia copilului.
/./?. Dreptul la a%i%te$ diplomatic$
Per&oanele condanate la pedep&e pri$ati$e de li+ertate6 care au alt
cetenie dec9t cea ro9n6 au dreptul de a &e adre&a repre#entanelor
diploatice &au con&ulare .n -o9nia ale &tatului ai crui ceteni &unt i de a fi
$i#itai de funcionarii ace&tor repre#entane diploatice &au con&ulare6 .n
condiii de confidenialitate6 iar adini&traia penitenciarului are o+ligaia &
coopere#e cu ace&te in&tituii pentru reali#area a&i&tenei diploatice a
per&oanelor condanate.
Per&oanele condanate la pedep&e pri$ati$e de li+ertate6 cu &tatut de
refugiai &au apatri#i6 precu i per&oanele condanate6 care au alt cetenie
!2
dec9t cea ro9n6 al cror &tat nu e&te repre#entat diploatic &au con&ular .n
-o9nia6 pot &olicita adini&traiei penitenciarului & contacte#e autoritatea
intern &au internaional copetent i pot fi $i#itai de repre#entanii ace&teia6
.n condiii de confidenialitate
/.//. Dreptul la *c-eierea uei c$%$torii
Per&oanele aflate .n executarea pedep&elor pri$ati$e de li+ertate au dreptul
la .nc/eierea unei c&torii .n penitenciar6 .n condiiile legii6 iar adini&traia
penitenciarului are o+ligaia de a a&igura condiiile nece&are .nc/eierii c&toriei.
Bn ca#ul .n care $iitorii &oi &e afl .n executarea unor pedep&e pri$ati$e de
li+ertate i nu &e g&e&c .n acelai loc de deinere6 )dini&traia Naional a
Penitenciarelor6 la &olicitarea &ci& a ace&tora i cu a$i#ul coi&iei pentru
indi$iduali#area regiului de executare a pedep&elor pri$ati$e de li+ertate6 ia
&uri de tran&ferare6 a&tfel .nc9t acetia & &e afle .n acelai loc de deinere pe
tipul nece&ar .nc/eierii c&toriei.
5up .nc/eierea c&toriei &oii pot r9ne .n penitenciar6 .ntr:o caer
&eparat6 tip de 43 de ore6 cu acordul directorului penitenciarului.
Bn certificatul de c&torie6 la locul .nc/eierii c&toriei &e .n&crie
localitatea .n a crei ra# teritorial e&te &ituat penitenciarul.
Per&oanele condanate care execut pedeap&a .n regi &eide&c/i& &au
de&c/i& pot .nc/eia c&toria .n localitatea .n care doicilia# &au .n localitatea
.n a crei ra# teritorial e&te &ituat penitenciarul6 cu acordul directorului
penitenciarului6 i pot prii .n ace&t &cop o .n$oire de p9n la 5 #ile.
La .nc/eierea c&toriei pot participa 'udectorul delegat pentru
executarea pedep&elor pri$ati$e de li+ertate6 directorul locului de deinere6 un
repre#entant al &er$iciului de educaie i inter$enie p&i/o&ocial6 precu i un
nur de axiu 17 per&oane6 rude p9n la gradul al "G:lea inclu&i$ &au alte
cunotine ale $iitorilor &oi.
5ei nu e&te pre$#ut expre&6 corelati$ cu dreptul la .nc/eierea unei
c&torii e&te cel de a renuna la c&torie prin di$or. )dini&traia
!3
penitenciarului tre+uie & facilite#e condanatului po&i+ilitatea de a adre&a
in&tanei de 'udecat pentru intentarea di$orului6 atunci c9nd con&ider c&toria
ireedia+il coproi&.
.0. Obli"aiile (i iterdiciile deiuilor
5e la priul contact pe care condanatul .l are cu penitenciarul6 i &e aduc
la cunotin drepturile i o+ligaiile pe care le are .n tipul executrii pedep&ei
cu .nc/i&oarea.
8+ligaiile con&tituie reguli de conduit o+ligatorii6 care recla6 pe de o
parte6 .ndatorirea condanailor de a &e &upune din oentul lurii la
cunotin6 iar pe de alt parte6 o+ligaia adini&traiei locului de deinere de a
pretinde condanailor re&pectarea lor6 a&igur9ndu:le totodat po&i+ilitatea
aterial a exercitrii drepturilor pe care le au.
22

5einuii tre+uie & re&pecte o &erie de o+ligaii<
: o+ligaia de a &e &upune internrii .n penitenciar i perc/e#iiei care &e
efectuea# la .ncarcerare i ori de c9te ori e&te nece&arC
: o+ligaia de a re&pecta i &uporta regiul de deinere &ta+ilit Eaxi
&iguran6 .nc/i&6 &eide&c/i& &au de&c/i&FC
: o+ligaia de a re&pecta prograul #ilnic de acti$itate6 precu i
regulaentul de ordine interioar Eur9rindu:&e pre$enirea de#ordinii6
.ncercrilor de e$adare i forarea unor deprinderi po#iti$eFC
: o+ligaia de a depune o unc util i de a re&pecta regiul de unc
&ta+ilitC
: o+ligaia de a &e .ncadra .ntr:un &i&te de calificare &au recalificare
profe&ional6 de continuare &au copletare a pregtirii colare
Eurrindu:&e a&tfel .nlturarea con$ingerilor greite de&pre $ia i
contri+uind la reintegrarea deinuilor .ntr:o $ia &ocial noralFC
22
"oan 0arcel -u&6 op. cit.6 p. 31.
!4
: o+ligaia de a &uporta i executa &anciunile di&ciplinare &ta+ilite de
coi&ia de di&ciplin de la ni$elul penitenciarului6 pentru .nclcarea
ordinii i di&ciplinei .n penitenciar.
23
)rticolul 55 din Legea nr. 225;277! &ta+ilete6 .n od expre&6 obli"aiile
per%oaelor codamate6 ace&tea fiind urtoarele<
: & re&pecte pre$ederile pre#entei legi6 ale regulaentului de aplicare a
di&po#iiilor ace&teia6 ale ordinelor ei&e .n +a#a legii i ale
regulaentului de ordine interioar a penitenciarului6 dup punerea lor
la di&po#iieC
: & re&pecte regulile de igien colecti$ i indi$idualC
: & &e &upun perc/e#iiei corporale ori de c9te ori acea&t &ur e&te
nece&ar6 .n condiiile pre$#ute .n regulaentul de aplicare a legiiC
: & .ntrein .n od core&pun#tor +unurile .ncredinate de
adini&traia penitenciarului i +unurile din dotarea unitilor unde
pre&tea# unca.
)rticolul !2 din -egulaent $ine .n copletarea di&pouiiilor din Lege
&ta+ilind c per&oanele pri$ati$e de li+ertate au urtoarele obli"aii@
: & &e confore#e re&triciilor ce decurg din Lege6 din pre#entul
regulaent6 din ordinele i deci#iile ei&e .n +a#a ace&tora i din
regulaentul de ordine interioara al locului de deinereC
: & execute di&po#iiile legale date de adini&traia locului de deinereC
: & &e &upun perc/e#iiei cu oca#ia priirii .n locul de deinere6
precu i pe parcur&ul pri$rii de li+ertate6 ori de c9te ori e&te nece&arC
: & re&pecte regulile &ta+ilite de adini&traia locului de deinere pe
perioada c9t au peri&iune de ieire din penitenciarC
: & &e confore#e di&po#iiilor date de organele 'udiciareC
: & re&pecte regulile de igien indi$idual i colecti$6 precu i
indicaiile ediculuiC
: & anife&te gri' fa de integritatea +unurilor din proprietatea pu+lic
i pri$atC
23
Aa+riel Sil$iu ?ar+u6 )lexandru Htefan6 op. cit.6 p. 237
!5
: & re&pecte reparti#area pe caerele de deinereC
: & nu de&foare aciuni care urre&c aducerea de pre'udicii
adini&traiei penitenciare &au altor per&oaneC
: & re&pecte prograul #ilnicC
: & anife&te o atitudine cu$iincioa& fa de orice per&oan cu care
intr .n contactC
: & ai+ o inut decent6 curat i .ngri'itC
: & .ndeplinea&c .n +une condiii acti$itile la care participC
: & a&igure i & enin ordinea i curenia .n caerele de deinere i
.n celelalte locuri .n care au acce&.
Pe l9ng o+ligaii6 -egulaentul de aplicare a Legii nr. 225;277! pre$ede
i iterdiciile per%oaelor pri&ati&e de libertate .n art. !3<
: exercitarea de acte de $iolen a&upra per&onalului6 per&oanelor care
execut i&iuni la locul de deinere &au care &e afl .n $i#it6 a&upra
celorlalte per&oane pri$ate de li+ertate6 precu i a&upra oricror alte
per&oaneC
: organi#area6 &pri'inirea &au participarea la re$olte6 r#$rtiri6 acte de
ne&upunere pa&i$e &au acti$e ori alte aciuni $iolente6 .n grup6 de
natur & periclite#e ordinea6 di&ciplina i &igurana locului de deinereC
: iniierea &au participarea la acte de &u&tragere de la executarea
&urilor pri$ati$e de li+ertateC
: deinerea6 coerciali#area &au con&uul de &tupefiante6 +uturi
alcoolice ori de &u+&tane toxice &au ingerarea fr pre&cripie edical
a unor edicaente de natur a crea tul+urri de coportaentC
: &u&tragerea .n orice od de la executarea unei &anciuni di&ciplinareC
: in&tigarea altor per&oane pri$ate de li+ertate la &$9rirea de a+ateri
di&ciplinareC
: &ta+ilirea de relaii cu per&oane pri$ate de li+ertate &au per&oane din
interiorul ori exteriorul locului de deinere6 cu &copul de a .piedica
.nfptuirea 'u&tiiei &au aplicarea norelor regiului de executare a
&urilor pri$ati$e de li+ertateC
!!
: &u&tragerea &au di&trugerea unor +unuri &au $alori de la locul de unc
ori aparn9nd locului de deinere6 per&onalului6 per&oanelor care
execut acti$iti .n locul de deinere &au &e afl .n $i#it6 precu i a
+unurilor aparin9nd altor per&oane6 inclu&i$ celor pri$ate de li+ertateC
: pre#ena .n #one inter#i&e &au la ore neperi&e .n anuite &paii din
locul de deinere6 &ta+ilite prin regulaentul de ordine interioar6
precu i nere&pectarea orei de re$enire .n locul de deinereC
: procurarea &au deinerea de +ani6 edicaente6 telefoane o+ile6
+unuri &au alte $alori .n alte condiii dec9t cele adi&eC
: &u+&tituirea identitii unei alte per&oaneC
: .piedicarea cu intenie a de&furrii prograelor care &e derulea# .n
locul de deinereC
: confecionarea i deinerea de o+iecte inter#i&eC
: o+inerea &au .ncercarea de o+inere6 prin $iolen6 con&tr9ngere6
proi&iuni6 &er$icii6 cadouri &au alte i'loace6 de a$anta'e orale ori
ateriale de la per&onal6 de la per&oanele care execut i&iuni la locul
de deinere &au care &e afl .n $i#it ori de la celelalte per&oane pri$ate
de li+ertate6 precu i de la oricare alt per&oanC
: counicarea cu exteriorul6 .n alte condiii i prin alte etode dec9t
cele &ta+ilite prin regleentrile .n $igoareC
: aeninarea per&onalului6 a per&oanelor care execut i&iuni la locul
de deinere &au care &e afl .n $i#it6 a celorlalte per&oane pri$ate de
li+ertate6 precu i a oricror alte per&oaneC
: utili#area .n od necore&pun#tor &au .n alte &copuri a +unurilor pu&e
la di&po#iie de adini&tratia locului de deinereC
: autoagre&iunea .n orice od i prin orice i'loaceC
: tul+urarea linitii dupa ora &tingerii p9n la deteptareC
: practicarea 'ocurilor de noroc cu &copul de a o+ine foloa&eC
: fuatul .n alte locuri dec9t cele peri&eC
: expriarea6 .n pu+lic6 prin ge&turi &au acte o+&cene ori care atrag
opro+riulC
!2
: orice anife&tare cu caracter di&criinatoriu6 care aduce atingere
denitii uane prin deo&e+irea6 excluderea6 re&tricia &au preferina
pe +a# de ra&6 naionalitate6 etnie6 li+6 religie6 categorie &ocial6
con$ingeri6 &ex6 orientare &exual6 $9r&t6 /andicap6 +oal cronic
necontagioa&6 infectare @"G6 apartenena la o categorie defa$ori#at6
precu i orice alt criteriu care are ca &cop &au efect re&tr9ngerea6
.nlturarea recunoaterii6 folo&inei &au exercitrii .n condiii de
egalitate a drepturilor fundaentale.
Per&oanele condanate la pedep&e pri$ati$e de li+ertate r&pund ci$il6
aterial6 di&ciplinar &au penal6 dup ca#6 pentru faptele &$9rite .n tipul
executrii pedep&elor pri$ati$e de li+ertate6 potri$it legii.
Capitolul 'II. +uca pre%tat$ de per%oaele codamate la pedep%e
pri&ati&e de libertate
./. Di%po#iii "eerale pri&id muca pre%tat$
(leent e&enial .n executarea pedep&ei cu .nc/i&oarea6 unca repre#int
una dintre principalele acti$iti care tre+uie &:i fie &igurate per&oanei
condanate. )cea&ta .ntruc9t prin unc &e pot p&tra6 pe de o parte6
integritatea fi#ic i p&i/ic a indi$idului6 iar pe de alt parte6 i &e a&igur o ai
+un reintegrare &ocial6 dup li+erare.
24
0unca nu tre+uie & fie degradant6 a&tfel cu reie&e i din pre$ederile
art. 52 alin.2 C.pen.<>Prin executarea pedep&ei &e urrete forarea unei
atitudini corecte fa de ordinea de drept i fa de regulile de con$ieuire
&ocial. (xecutarea pedep&ei nu tre+uie & cau#e#e &uferine fi#ice i nici &
.n'o&ea&c per&oana condanatului.>
Condiiile legale ale uncii .n penitenciar &unt urtoarele<
37
prestarea muncii este obligatorie pentru toi condamnaii api de muncC
24
Aa+riel Sil$iu ?ar+u6 )lexandru Her+an6 op. cit.6 p. 233.
37
). ?lan6 (. Stnior6 0. 0inc6 op. cit.6 p. 121.
!3
durata unei zile de munc este de '*$( ore6 .n raport cu ne$oile proce&ului
de producie i e&te difereniat .n funcie de natura pedep&ei6 &tarea de
recidi$6 categoria penal din care fac parte deinuiiC
folosirea la munc a condamnailor se face n raport de calificarea
profesional pe care o au &au pe care au do+9ndit:o .n tipul executrii
pedep&ei .nc/i&oriiC
munca prestat de condamnai este remunerat" din &alariul priit
condanatului .i re$ine o cot de 37NC
condamnaii rspund de pagubele materiale provocate din vina lor n
timpul executrii pedepsei, fr a r&punde .n& pentru pagu+ele pro$enite
din ri&cul noral al uncii &au din u#ura noral a +unurilor .ncredinate
&pre folo&in"
munca deinuilor se va desfura numai cu respectarea normelor
privitoare la protecia muncii.
-eparti#area la unc &e face doar cu a$i#ul edicului penitenciarului.
0inorii care au .plinit $9r&ta de 15 ani6 pot pre&ta o unc potri$it cu
de#$oltarea fi#ic6 aptitudinile i cunotinele lor6 nuai la cererea ace&tora i cu
acordul prinilor &au al repre#entanilor legali6 dac nu le e&te periclitat
&ntatea6 .n tip ce inorii care au .plinit $9r&ta de 1! ani6 pot pre&ta o
unc nuai la cererea ace&tora.
Per&oanele condanate care au .plinit $9r&ta de !7 de ani pentru +r+ai
i 55 de ani pentru feei pot pre&ta o unc nuai la cererea ace&tora.
Per&oana condanat care6 .n tipul executrii pedep&ei6 a de$enit
incapa+il de unc .n ura unui accident &au a unei +oli profe&ionale
+eneficia# de pen&ie de in$aliditate6 .n condiiile legii.
5iploele6 certificatele &au orice alte docuente care ate&t .n&uirea
unei e&erii6 calificarea &au recalificarea profe&ional .n cur&ul executrii
pedep&ei &unt recuno&cute6 .n condiiile legii6 de 0ini&terul 0uncii6 Solidaritii
Sociale i ,ailiei &au de 0ini&terul (ducaiei i Cercetrii.
(&te a&iilat uncii pre&tate de per&oanele condanate participarea
ace&tora la acti$iti de in&truire colar i forare profe&ional.
!4
.0. Durata mucii pre%tate
5urata uncii pre&tate de per&oanele condanate la pedep&e pri$ati$e de
li+ertate e&te de 3 ore pe #i i nu ai ult de 47 de ore pe &pt9n6 ur9nd a
+eneficia de cel puin o #i pe &pt9n de odi/n.
Per&oanele condanate la pedep&e pri$ati$e de li+ertate6 pe +a#a
acordului &cri& al ace&tora6 pot pre&ta unca .n progra de 17 ore pe #i i nu
ai ult de 57 de ore pe &pt9n6 acord9ndu:li:&e drepturile +neti cu$enite
pentru ace&t progra de unc.
0unca .n tipul nopii poate fi pre&tat cu acordul &cri& al per&oanelor
condanate6 dar nu ai ult de 2 ore pe noapte i 35 de ore pe &pt9n.
,eeile condanate la pedep&e pri$ati$e de li+ertate care &unt
.n&rcinate6 cele care au n&cut .n perioada deteniei i au .n .ngri'ire copii .n
$9r&t de p9n la un an6 precu i inorii6 nu pot depi ! ore de unc pe #i i
37 de ore pe &pt9n. 5e a&eenea6 acetia nu pot pre&ta unca .n tipul
nopii &au .n locuri $ttoare6 periculoa&e ori care pre#int un grad de ri&c
pentru &ntatea &au integritatea per&oanelor condanate ori pentru de#$oltarea
inorilor condanai.
.2. Re"imul de pre%tare a mucii
)rticolul !7 din Legea nr. 225;277! &ta+ilete regiul de unc al
per&oanelor condanate la pedep&e pri$ati$e de li+ertate .n penitenciar6 a&tfel<
.n regi de pre&tri de &er$icii pentru operatorii econoici6 per&oane
fi#ice &au per&oane 'uridice6 .n interiorul ori exteriorul penitenciaruluiC
.n regie proprieC
.n intere&ul penitenciarului6 pentru acti$iti cu caracter go&podre&c
nece&are penitenciaruluiC
.n ca# de calaitate. Bn ace&t &en&6 adini&traia penitenciarului poate
.nc/eia contracte de pre&tri de &er$icii cu operatori econoici6
27
per&oane fi#ice &au per&oane 'uridice6 intere&ai .n folo&irea la unc a
per&oanelor condanate.
,olo&irea la unc a per&oanelor pri$ate de li+ertate &e reali#ea# pe +a#
de contract de pre&tri de &er$icii .nc/eiat .ntre adini&traia locului de deinere
i +eneficiarul forei de unc.
%arifele referitoare la acti$itile ce urea# a &e de&fura &e negocia#
.ntre adini&traia locului de deinere i +eneficiarul forei de unc i nu pot fi
ai ici dec9t tariful aferent &alariului ini +rut pe econoie6 .n condiiile
reali#rii integrale a norei de lucru &ta+ilite .n contract6 &ta+ilind totodat .n
&arcina +eneficiarului forei de unc o+ligaia de a a&igura< c/eltuielile
oca#ionate de tran&portul per&oanelor pri$ate de li+ertate6 al per&onalului de
e&cortare i al /ranei la locurile de unc6 precu i aterialele igienico:
&anitare.
.3. Plata mucii pre%tate
0unca de&furat de per&oanele condanate la pedep&e pri$ati$e de
li+ertate e&te reunerat6 cu excepia acti$itilor cu caracter go&podre&c
nece&are penitenciarului i a celor de&furate .n ca# de calaitate.
0unca e&te reunerat .n raport de natura acti$itii6 calitatea produ&elor
executate i randaentul o+inut.
0unca .n intere&ul locului de deinere cuprinde urtoarele acti$iti cu
caracter go&podre&c care nu &e reunerea#<
acti$itile de&furate pentru prepararea /ranei6 pentru .ntreinerea i
funcionarea in&talaiilor6 pentru eninerea &trii de curenie i igien
.n locul de deinere6 precu i .n&oirea unor per&oane pri$ate de
li+ertate cu di#a+ilitiC
acti$itile pre&tate .n cadrul atelierelor de .ntreinere6 con&t9nd .n
&er$icii de ci#rie6 croitorie6 t9plrie6 &pltorie6 .ntreinere a
i'loacelor auto din dotare6 tinic/igerie6 lcturie i altele a&eeneaC
acti$itile oca#ionale din interiorul locului de deinere6 care &e
21
pre&tea#6 prin rotaie6 de ctre toate per&oanele pri$ate de li+ertate apte
din punct de $edere edicalC
alte acti$iti nece&are locului de deinere6 .n funcie de cerinele
&pecifice.
&er$iciul de planton organi#at pe tipul nopii6 la ni$elul caerelor de
deinere6 pentru pre$enirea unor e$eniente negati$e6 de natura
&inuciderilor6 incendiilor6 inundatiilor6 precu i pentru &enali#area
&ituaiilor ce nece&it acordarea de pri a'utor.
Geniturile reali#ate nu con&tituie $enituri &alariale i &e ipo#itea#
potri$it pre$ederilor legale care regleentea# ipunerea $eniturilor reali#ate
de per&oanele fi#ice. )ce&te $eniturile pot fi ai ici dec9t &alariul ini pe
econoie6 .n raport cu prograul de unc.
Per&oanele condanate la pedep&e pri$ati$e de li+ertate care particip la
cur&uri de colari#are &au de calificare ori recalificare profe&ional prie&c
lunar6 pe durata cur&urilor6 o reuneraie egal cu &alariul ini pe econoie.
Geniturile &e .nca&ea# de ctre adini&traia penitenciarului .n care
per&oana condanat execut pedeap&a pri$ati$ de li+ertate i &e reparti#ea#
.n felul urtor<
37N din $enit re$in per&oanei condanate6 care poate folo&i pe durata
executrii pedep&ei 47N din ace&ta6 iar 17N &e con&enea# pe nuele
&u6 ur9nd & fie .nca&at6 .preun cu do+9nda aferent6 .n oentul
punerii .n li+ertateC
27N din $enit re$in )dini&traiei Naionale a Penitenciarelor6
con&tituind $enituri proprii care &e .nca&ea#6 &e conta+ili#ea# i &e
utili#ea# potri$it di&po#iiilor legale pri$ind finanele pu+lice.
Bn ca#ul .n care per&oana condanat la o pedeap& pri$ati$ de li+ertate
a fo&t o+ligat la plata de de&pgu+iri ci$ile6 care nu au fo&t ac/itate p9n la data
priirii .n penitenciar6 o cot de 57N din procentul ce re$ine per&oanei
condanate E37NF6 &e utili#ea# pentru repararea pre'udiciului cau#at prii
ci$ile.
22
.4. Recuperarea pa"ubelor
Per&oanele aflate .n executarea pedep&elor pri$ati$e de li+ertate r&pund
pentru pre'udiciile cau#ate din $ina lor la locul de detenie &au la locul de
unc6 care &e repar pe +a#a ordinului de iputare ei& de ctre directorul
penitenciarului6 care con&tituie titlu executoriu.
Bpotri$a ordinului de iputare per&oana condanat poate face
conte&taie .n teren de 37 de #ile de la data priirii ace&tuia6 la 'udectoria .n
circu&cripia creia e&te &ituat penitenciarul.
Per&oanele condanate nu r&pund pentru pagu+ele pro$ocate de u#ul
noral al +unurilor .ncredinate &pre folo&in &au pentru cele pro$enite din
ri&cul noral al uncii.
Capitolul 'III. Educaia, a%i%tea p%i-o%ocial$
(i (colari#area codamailor
)cti$itatea &ocio:educati$ are drept &cop atenuarea influenei negati$e a
pri$rii de li+ertate a&upra deinuilor6 identificarea i de#$oltarea aptitudinilor i
a+ilitilor care & le perit integrarea .ntr:o $ia &ocial noral dup ieirea
din penitenciar.
8+iecti$ele ace&tei acti$iti &e refer la adaptarea la $iaa
in&tituionali#at6 pregtirea colar i profe&ional6 &u&inerea oral6
rea+ilitarea coportaental i culti$area re&pectului fa de &ine6 de#$oltarea
i'loacelor de expriare i a capacitii de a counica cu alii6 a&i&ten i
onitori#are .n $ederea reintegrrii &ocio:profe&ionale dup punerea .n
li+ertate.
31
+Regulile europene pentru nc#isori+ &ta+ile&c rolul deo&e+it al educaiei
.n prograul deinuilor .n &i&teul penitenciar6 &ta+ilind c ace&tea au ca efect<
> dezvoltarea individului ca membru al comunitii"
> dezvolt umanismul i normalitatea n viaa de nc#isoare"
31
"oan 0arcel -u&6 op.cit.6 p.2!.
23
> stimuleaz trsturile pozitive necesare re socializrii"
> complinete unele nevoi culturale i educaionale ale individului
condamnat.
-egulile (uropene 277!E2F la art. 9 &ta+ile&c .n doeniul educaiei
condanailor urtoarele<
1. %oate penitenciarele tre+uie %$ o)ere deiuilor acce% la pro"rame de
.n$9nt c9t ai coplete6 care & r&pund ne$oilor indi$iduale6 in9nd cont
de a&piraiile ace&tora.
2.%re+uie & &e acorde prioritate deiuilor care u (tiu %$
citea%c$ %au %ocotea%c$, precu i celor care nu au urat cur&uri de
colari#are eleentar &au forare profe&ional.
3. 8 atenie deo&e+it &e $a acorda educ$rii tierilor deiui i a
celor cu e&oi %peciale.
4. 5in punct de $edere al regiului penitenciar6 (colari#area trebuie
%$ )ie la )el de importat$ ca (i muca, iar deinuii nu tre+uie & fie penali#ai
financiar &au de alt gen6 pentru participarea la acti$itile educati$e.
5. ,iecare penitenciar tre+uie & ai+ o bibliotec$ de%tiat$ tuturor
deiuilor, care & di&pun de un fond &uficient de re&ur&e $ariate6 de tip
recreati$ &au educati$6 de cri i alte ateriale de &uport.
6. ,colo unde e&te po&i+il6 +i+lioteca penitenciarului tre+uie & fie
organi#at cu a'utorul unei biblioteci publice.
2. Bn &ura .n care e&te po&i+il6 educaia deinuilor tre+uie<
a. & fie ite"rat$ * %i%temul aioal de *&$$m7t (i )ormare
pro)e%ioal$, a&tfel .nc9t dup li+erare6 acetia s .i poat continua
proce&ul de .n$9nt i forare profe&ionalC
b. tre+uie & &e de&foare %ub au%piciile i%tituiilor de
*&$$m7t di exterior.
-rogramele ce se deruleaz cu condamnaii urmresc n cele mai multe
cazuri urmtoarele&
24
cunoaterea per&onalitii per&oanelor condanate i e$aluarea ne$oilor
&ocio:educati$eC
in&truirea colar a netiutorilor de carte6 copletarea &tudiilor
gina#iale6 &tudiilor liceale &au uni$er&itare .n raport de $oina
condanatului6 $9r&ta i po&i+ilitile de organi#are a penitenciaruluiC
forarea profe&ional6 prin organi#area calificrii6 recalificrii6 a in&truiri
la locul de unc6 reali#area o+inuinei de a lucra pe +a#a unei calificri
date de organele &tatuluiC
.n&uirea regulilor de coportare .n &ocietate6 .n failie6 atitudinea cerut
.n relaiile cu organele de &tat6 cu alte in&tituii oficiale6 reali#area
culturali#rii .n liitele &tandardelor oaenilor din categoria &a i a
ne$oilor per&onale6 educarea &porti$ i participarea la a&tfel de aciuniC
&ta+ilirea i di$er&ificarea legturilor cu counitatea6 de#rdcinarea
antura'elor negati$e i culti$area unor legturi &ociale .n cadrul re&pectrii
regulilor oralei i legilor.
32
./. I%truirea (colar$
Bn locurile de detenie &e organi#ea# cur&uri de colari#are pentru ciclul
priar6 gina#ial i liceal .n $ederea proo$rii ace&tora de ctre toi deinuii
care nu au a+&ol$it re&pecti$ele treapte de .n$9nt i au capacitate
intelectual nece&ar.
Pentru per&oanele analfa+ete &e organi#ea# cur&uri de pregtire .n
$ederea proo$rii cla&elor ":"G6 prin prograul K) doua an&>.
)cti$itatea de colari#are &e organi#ea# .n condiii &ta+ilite de 0ini&terul
(ducaiei .preun cu 0ini&terul Ju&tiiei &u+ .ndruarea i conducerea direct
a "n&pectoratelor colare.
5ocuentele de a+&ol$ire eli+erate de organele de .n$9nt &e
p&trea# la do&arul de penitenciar6 .n9n9ndu:&e deinuilor la punerea lor .n
li+ertate. Bn ace&te docuente nu &e enionea# &tarea de detenie a per&oanei.
32
"oan C/i6 5rago -#$an Ni6 op. cit.6 p. 274.
25
5einuii intere&ai pot ura cu apro+area directorului locului de deinere6
cur&uri uni$er&itare la fora de .n$9nt la di&tan6 indiferent de regiul .n
care .i execut pedeap&a. La cur&urile cu frec$en redu& care pre&upun
depla&ri6 au prioritate per&oanele care execut pedeap&a .n regi de&c/i& i
&eide&c/i&.
C/eltuielile legate de in&truirea colar &unt &uportate de 0ini&terul
(ducaiei i Cercetrii i )dini&traia Naional a Penitenciarelor6 iar .n ca#ul
cur&urilor de .n$9nt uni$er&itar6 de per&oanele condanate &au de alte
per&oane fi#ice ori 'uridice.
Bn locul de deinere &e pot organi#a cur&uri de calificare &au recalificare a
per&oanelor pri$ate de li+ertate .n diferite e&erii6 .n funcie de opiunile i de
aptitudinile ace&tora.
)cti$itile de in&truire colar i forare profe&ional &e organi#ea#
o+ligatoriu pentru inori i tineri pri$ai de li+ertate.
Per&oanele pri$ate de li+ertate care dore&c & ure#e cur&uri de in&truire
colar &au de pregtire profe&ional tre+uie & pre#inte docuentele care &
ate&te ni$elul de pregtire colar anterior o+inut.
.0. =ormarea pro)e%ioal$
,orarea profe&ional urrete calificarea6 recalificarea &au iniierea
deiniilor .n diferite e&erii6 a$9ndu:&e .n $edere re&ur&ele financiare i
ateriale ale penitenciarului6 opiunile i aptitudinile deinuilor.
Calificarea i recalificarea au o are iportan educati$6 o+inuindu:l
pe deinut cu o di&ciplin de $ia6 fix9nu:i preocuprile i de#$olt9ndu:i
intere&ul pentru o e&erie6 contri+uind la intere&ul pentru o e&erie6 contri+uind
la de#$oltarea po#iiei &ociale a condanatului.
Cur&urile pentru calificarea deinuilor &unt &ta+ilite de adini&traia
penitenciarului .preun cu )genia Naional pentru 8cuparea ,orei de
0unc &au cu &tructurile teritoriale ale ace&teia i &e organi#ea# la unitile care
2!
funcionea# .n interiorul penitenciarului &au la uniti &ta+ilite .n ace&t &cop prin
acorduri .nc/eiate .ntre adini&traia penitenciarului i fiecare unitate .n parte.
%axele &unt &uportate de 0ini&terul (ducaiei6 0ini&terul 0uncii6 )NP
&au de alte per&oane fi#ice &au 'uridice.
0inorilor condanai la pedeap&a pri$ati$ de li+ertate li &e a&igur
condiii pentru efectuarea &tudiilor i pentru do+9ndirea unei calificri
profe&ionale6 .n funcie de opiunile i aptitudinile lor.
.2. Acti&itatea de educaie (i iter&eie p%i-o%ocial$
(ducaia e&te o for de acti$itate &ocial care con&t .n .ndreptarea i
forarea p&i/o:oral i &ocial a oului.
Prin educaie &e .nelege proce&ul de forare6 cretere &au .ngri'ire a unei
per&oane de ctre o alt per&oan &au in&tituie6 pentru a:i .n&ui tr&turile
p&i/o&ociale6 orale i regulile de coportare nece&are integrrii &au adaptrii la
$iaa failial6 profe&ional i &ocial.
33

)cti$itile educati$e6 culturale6 terapeutice6 de con&iliere p&i/ologic i
a&i&ten &ocial &e organi#ea# .n fiecare penitenciar i au ca &cop reintegrarea
&ocial a per&oanelor condanate la pedep&e pri$ati$e de li+ertate.
)ce&te acti$iti tre+uie & &e de&foare .n od organi#at6 pe +a#a unor
prograe adec$ate6 confor cu caracteri&ticile p&i/o:&ociale6 ni$elul de cultur
i ne$oile condanailor6 fiind nece&are prograe &peciali#ate. )ce&tea tre+uie
& urrea&c .+ogirea ni$elului cultural6 de#$oltarea calitilor orale6
de#$oltarea deprinderilor pentru exercitarea unei profe&ii6 &tiularea intere&ului
i a dorinei pentru de&furarea unei $iei norale.
34

Potri$it art. 124 din -egulaent6 acti$itatea de educaie i inter$enie
p&i/o&ocial &e face .n +a#a planificrii executrii pedep&ei i are drept &cop
a&i&tena .n $ederea reintegrrii &ociale a per&oanelor pri$ate de li+ertate.
)cea&ta cuprinde urtoarele arii de inter$enie<
aF adaptarea la condiiile pri$rii de li+ertateC
33
"on 8ancea6 op. cit.6 p. 172.
34
Aa+riel * Sil$iu ?ar+u6 )lexandru Her+an6 op. cit.6 p. 225.
22
+F in&truire colar i forare profe&ionalC
cF acti$iti educati$e i recreati$eC
dF a&i&tena &ocialC
eF a&i&tena p&i/ologicC
fF a&i&tena religioa&C
gF pregtirea pentru li+erare.
Coi&ia pentru indi$iduali#area regiului de executare a pedep&elor
pri$ati$e de li+ertate ela+orea# i apro+6 pe +a#a ofertei de acti$iti6 planul
indi$iduali#at de e$aluare i inter$enie educati$.. )ce&te acti$iti &e
de&foar indi$idual &au .n grup6 .n interiorul &au .n exteriorul locului de
deinere6 .n condiii c9t ai apropiate de $iaa din counitate.
Potri$it art. 125 din -egulaent adini&traia locului de deinere6 .n ura
e$alurii i identificrii nece&itilor indi$iduale ale per&oanei pri$ate de
li+ertate i .n funcie de po&i+ilitile in&tituiei6 e&te o+ligat & organi#e#e
acti$iti de educaie i inter$enie p&i/o&ocial6 in9nd cont de natura
infraciunii coi&e6 durata pri$rii de li+ertate6 regiul de executare6 gradul de
ri&c6 $9r&ta6 &tare de &ntate fi#ic i intal.
Pentru fiecare per&oan pri$at de li+ertate &e .ntocete un plan de
e$aluare i inter$enie educati$6 care e&te adu& la cunotin6 &u+ &enatur6
per&oanei pri$ate de li+ertate i cuprinde date +iografice6 inforaii de&pre
ediul de pro$enien6 i&toricul infracional6 date de&pre ni$elul de in&truire
colar i profe&ional6 date p&i/ologice de intere& general &au profilul
p&i/ologic. Bn funcie de ace&tea &e &ta+ile&c ariile de inter$enie indi$iduali#at.
Planul &e adaptea# la regiul de executare a pedep&elor6 acord9ndu:&e o
atenie &pecial categoriilor $ulnera+ile.
La acti$iti pot participa6 .n calitate de cola+oratori6 con&ilieri de
pro+aiune6 $oluntari i repre#entani ai &ocietii ci$ile.
Bn cadrul proce&ului de educare un rol deo&e+it .l are asistena religioas6
care e&te i un drept recuno&cut de lege condanailor.
Potri$it art. 134 din -egulaent6 per&oanele pri$ati$e de li+ertate au
dreptul ne.ngrdit la a&i&ten religioa&6 .n condiiile &ta+ilite prin regulaentul
23
pri$ind a&i&tena religioa& .n locurile de deinere6 apro+at prin ordin al
ini&trului 'u&tiiei.
)cordarea a&i&tenei religioa&e .n penitenciare con&t .ntr:o .ndatorire
pa&toral:i&ionar a +i&ericii .nteeiat pe .n$tura6 tradiia6 canoanele i
legiuirile ei +i&ericeti6 .n $irtutea crora6 .ncep9nd cu 1 iulie 1447 acea&t
acti$itate a fo&t reluat oficial .n penitenciarele din -o9nia.
Con&tat9nd c pre#ena i acti$itatea preoilor .n penitenciare r&punde
cerinelor &pirituale i de .ndreptare a per&oanelor care execut pedeap&a
pri$ati$ de li+ertate6 0ini&terul 'u&tiiei a apro+at .nfiinarea unor po&turi .n
care & fie .ncadrai preoii care acord a&i&ten religioa&. Bn pre#ent6 .n
-o9nia6 .n fiecare unitate de detenie a fo&t con&truit &au aena'at un loc
&pecial pentru de&furarea acti$itilor de a&i&ten religioa&.
Bntruc9t &tructura confe&ional din ar &e reflect i .n penitenciare6
aproxiati$ 47N dintre deinui aparin cultului ortodox.
Per&oanele pri$ate de li+ertate pot & priea&c6 & p&tre#e i &
folo&ea&c o+iectele de cult i pu+licaii cu caracter religio&.
Pentru o c9t ai +un reali#are a &copurilor acti$itii de educaie i
a&i&ten p&i/o&ocial6 .n fiecare loc de deinere &e organi#ea# o bibliotec
pentru deinui cu un nur &uficient de cri6 in9nd &eaa de di$er&itatea
ni$elului cultural i de re&pectarea li+ertii de alegere .n raport de po&i+ilitile
i &olicitrile deinuilor.
?i+lioteca poate fi dotat i cu literatur .n alte li+i. ,ondul de carte &e
con&tituie prin cuprarea de ctre adini&traia locului de deinere6 prin
&pon&ori#ri i donaii.
)dini&traia a&igur gratuit i un nur de #iare i pu+licaii6 potri$it
norelor &ta+ilite prin ordin al ini&trului 'u&tiiei. Condanaii .i pot procura
i din +anii per&onali #iare6 cri6 pu+licaii6 re$i&te i pot participa la editarea de
re$i&te.
Penitenciarele pot cola+ora cu +i+liotecile locale .n $ederea .pruutrii
de cri i organi#area unor aciuni &ocial:culturale6 arti&tice i literare.
24
)dini&traia locului de deinere tre+uie & a&igure accesul la emisiuni
./ sau de radio6 precu i dreptul condanailor de a a$ea tele$i#oare &au
aparate radio6 .n &ura .n care ace&t lucru nu contra$ine legii.
Potri$it art. 135 din -egulaent6 adini&traia locului de deinere a&igur
po&i+ilitatea receptrii prograelor naionale i locale de radio i de tele$i#iune.
)paratura radio:t$ poate fi proprietatea adini&traiei locului de deinere &au a
per&oanei pri$ate de li+ertate. )dini&traia locului de deinere apro+ priirea
aparaturii radio:t$ de ctre per&oanele pri$ate de li+ertate. Pe perioada deteniei6
aparatura radio:t$ nu poate fi .n&trinat altor per&oane pri$ate de li+ertate i nici
folo&it .n &copul o+inerii de a$anta'e patrioniale. ,olo&irea aparaturii radio:t$
&e face confor prograului &ta+ilit6 a&tfel .nc9t & nu pertur+e prograul #ilnic
al per&oanelor pri$ate de li+ertate i & nu contra$in regulilor de di&ciplin din
locurile de deinere.
Per&oanei pri$ate de li+ertate i &e poate apro+a i priirea &au
ac/i#iionarea de ec/ipaente "%6 care pot fi folo&ite exclu&i$ de acea&ta6 .n
condiiile &ta+ilite de adini&traia locului de deinere6 a&tfel .nc9t & nu
contra$in regulilor de di&ciplin i &iguran din locurile de deinere.
)dini&traia locului de deinere a&igur practicarea indi$idual &au .n
colecti$ a unor 'ocuri i acti$iti &porti$e .n raport de &tarea de &ntate a
deinuilor6 de aptitudini6 de $9r&t i preferine .n locuri &pecial aena'ate.
%oate acti$itile &porti$e &e organi#ea# i &e de&foar &u+
&upra$eg/erea unui in&tructor &porti$.
)dini&traia Naional a Penitenciarelor poate autori#a organi#area unor
.ntreceri &porti$e .ntre diferite locuri de deinere6 participarea la anife&tri .n
condiiile unor .ntreceri pe plan local i naional.
Pri$area de li+ertate .n ediul penitenciar con&tituie o &ituaie deo&e+it6
cu apl re#onan .n odul de $ia a oricrei per&oane ce execut o pedeap&
cu .nc/i&oarea6 at9t pe durata deteniei6 c9t i dup aceea6 .n li+ertate.
Pregtirea pentru li+erare a deinutului e&te captul druului6 e&te &copul
uncii &ocio:educati$e6 fundaentul acti$itilor cultural:educati$e de&furate
37
.n penitenciar6 care urrete un &ingur o+iecti$< & arate deinutului i'loacele
po&i+ile .n pri$ina creterii capacitii &ale de rein&erie &ocial.
35

Capitolul IX. Recompe%e, abateri (i %aciui di%cipliare
./. Recompe%e
-ecopen&ele con&tituie un &tiulent pentru reeducarea oului .n
general i a condanatului .n &pecial6 iar pentru a le o+ine tre+uie ca acel
condanat & fac fapte de +un coportare i fapte de erit.
Sunt fapte de +un coportare din partea condanatului< di&ciplina .n
toate #ilele6 re&pectarea prograului #ilnic6 a di&pouiiilor conducerii6
re&pectarea regulilor de igien6 +una conduit fa de ali condanai6
participarea la prograul de calificare &au recalificare profe&ional i alte acte
po#iti$e de conduit.
,aptele de erit &au de cura' &unt faptele &$9rite de condanai .n
&ituaia c9nd au &al$at &au i:au pu& $iaa .n pericol pentru a &al$a +unuri i $iaa
altora6 au ela+orat lucrri tiinifice6 au a$ut contri+uii la reeducarea celorlali
&au au pre$enit aciuni o&tile6 cu ar fi e$adrile.
3!

/./. =elurile recompe%elor
Potri$it art. !3 din Legea 225;277! per&oanelor condanate la pedep&e
pri$ati$e de li+ertate6 care au o +un conduit i au do$edit &truin .n unc
&au .n cadrul acti$itilor educati$e6 culturale6 terapeutice6 de con&iliere
p&i/ologic i a&i&ten &ocial6 al in&truirii colare i al forrii profe&ionale6 li
&e pot acorda urtoarele recopen&e<
.ncredinarea unei re&pon&a+iliti .n cadrul acti$itilor educati$e6
terapeutice6 culturale6 de con&iliere p&i/ologic i a&i&ten &ocialC
ridicarea unei &anciuni di&ciplinare aplicate anteriorC
35
)na ?lan6 (ilian Stnior6 0arinela 0inc6 op. cit. p. 117.
3!
"oan 0arcel -u&6 op. cit.6 p. 43.
31
&uplientarea drepturilor la pac/ete i $i#iteC
acordarea de preii con&t9nd .n ateriale pentru acti$iti ocupaionaleC
peri&iunea de ieire din penitenciar pentru o #i6 dar nu ai ult de 15
#ile pe anC E recopen&ele pre$#ute ai &u& pot fi acordate de coi&ia
pentru indi$iduali#area regiului de executare a pedep&elor pri$ati$e de
li+ertate6 la propunerea efului &eciei unde e&te deinut per&oana
condanatFC
peri&iunea de ieire din penitenciar pe o durat de cel ult 5 #ile6 dar nu
ai ult de 25 de #ile pe anC
peri&iunea de ieire din penitenciar pe o durat de cel ult 17 #ile6 dar
nu ai ult de 37 de #ile pe an. Erecopen&ele pre$#ute ai &u& pot fi
acordate de ctre directorul general al )dini&traiei Naionale a
Penitenciarelor6 la propunerea coi&iei pentru indi$iduali#area regiului
de executare a pedep&elor pri$ati$e de li+ertateF.
/.0. Permi%iuea de ie(ire di peiteciar
Peri&iunea de ieire din penitenciar poate fi acordat nuai per&oanelor
pri$ati$e de li+ertate care au a$ut o conduit con&tant po#iti$ i pre#int
&uficient .ncredere c nu ai coit alte infraciuni.
)cea&ta poate fi acordat .n urtoarele ca#uri<
aF pre#entarea per&oanei condanate .n $ederea ocuprii unui loc de unc
dup punerea .n li+ertateC
+F &u&inerea unui exaen de ctre per&oana condanatC
cF eninerea relaiilor de failie ale per&oanei condanateC
dF pregtirea reintegrrii &ociale a per&oanei condanateC
eF participarea per&oanei condanate la .n/uarea &oului;&oiei6 unui copil6
printe6 frate;&or &au +unic.
Peri&iunea de ieire din penitenciar pe durata unei #ile6 pentru ca#urile
pre$#ute la lit. aF6 +F6 cF6 dF6 &e poate acorda per&oanelor condanate care
execut pedep&e pri$ati$e de li+ertate .n regi .nc/i&.
32
Per&oanele care execut pedep&e pri$ati$e de li+ertate .n regi
&eide&c/i&6 li &e pot acorda6 pentru aceleai &ituaii6 peri&iunea de ieire din
penitenciar pentru cel ult 5 #ile.
(xecutarea pedep&ei .n regi de&c/i& perite ieirea din penitenciar
pentru cel ult 17 #ile.
Bn ca#ul dece&ului unei rude apropiate6 legea pre$ede c e&te po&i+il a &e
acorda cel ult 5 #ile peri&iunea de ieire din penitenciar6 indiferent de
regiul de executare6 dac condanatul a dat do$ad de +un conduit6 &truin
.n unc &au .n cadrul acti$itilor educati$e6 culturale6 terapeutice6 de
con&iliere p&i/ologic i a&i&ten &ocial6 al in&truirii profe&ionale i colare.
La ieirea din penitenciar per&oanei pri$ate de li+ertate i &e aduc la
cunotin<
data i ora la care tre+uie & &e .napoie#eC
regulile pe care tre+uie & le re&pecte i con&ecinele nere&pectrii
ace&toraC
o+ligati$itatea pre#entrii la autoritile pu+lice locale &au la organele de
poliie din localitatea .n care &e depla&ea#6 pentru confirarea pre#enei
.n acea localitate6 at9t la &o&ire6 c9t i la plecare6 .n ca#ul unei peri&iuni
de ie&ire din penitenciar ai ari de 24 de ore.
Cu acea&t oca#ie6 per&oana pri$at de li+ertate &enea# .n ace&t &en& un
anga'aent.
Bn ca#ul inorilor6 per&oanelor pri$ate de li+ertate cu capacitate de
exerciiu re&tr9n& ori al per&oanelor pri$ate de li+ertate cu di#a+iliti6 care
pentru depla&are nece&it .n&oitor6 adini&traia locului de deinere .ntiinea#
.n tip util repre#entanii legali ori6 dup ca#6 &oul &au &oia ori rudele p9n la
gradul "G inclu&i$6 care &enea# anga'aentul alturi de per&oanele pri$ate de
li+ertate.
La ieirea din locul de deinere6 per&oanei pri$ate de li+ertate i &e
.n9nea# actul de .n$oire6 care face do$ada identitii i a inter$alului de tip
pentru care e&te acordat peri&iunea.
8 #i peri&iune de ieire din penitenciar e&te ec/i$alent cu inter$alul
33
orar de 24 de ore.
5e&pre peri&iunea ieirii din penitenciar &er$iciul de e$iden deinui
inforea#6 .nainte de plecarea din locul de deinere6 organele de poliie aflate .n
ra#a localitii unde &e depla&ea# per&oana pri$at de li+erate.
C/eltuielile oca#ionate de ieirea din penitenciar &unt &uportate de ctre
per&oana pri$at de li+ertate.
.0. Abateri (i %aciui di%cipliare
0./. Abateri di%cipliare
)+aterile di&ciplinare &unt conduite ale condanailor neconfore cu
pre$ederile legale6 care nu au gra$itatea unor infraciuni6 dar &unt &uficient de
gra$e pentru a &e aplica &anciuni pentru re$enirea la conduita regulaentar.
32

)+aterile di&ciplinare &e con&tat de ctre per&onalul adini&traiei
penitenciare i &e con&enea# .ntr:un raport de incident6 care &e depune la eful
&eciei unde e&te deinut per&oana condanat6 .n teren de 24 de ore de la
data con&tatrii a+aterii.
Con&tituie a+ateri di&ciplinare urtoarele fapte<
pre#ena .n #one inter#i&e &au la ore neperi&e .n anuite #one din
penitenciar ori nere&pectarea orei de re$enire .n penitenciarC
tul+urarea .n orice od a prograului de unc6 a prograelor
&ocioeducati$e care &e derulea# .n penitenciarC
procurarea &au deinerea de +ani6 +unuri ori de alte $alori6 .n alte condiii
dec9t cele pre$#ute de legeC
counicarea cu exteriorul prin i'loace de counicare la di&tan6 .n alte
condiii dec9t cele pre$#ute de legeC
utili#area .n alte condiii dec9t cele pre$#ute de lege a +unurilor pu&e la
di&po#iie de adini&traia penitenciaruluiC
nere&pectarea oricrei o+ligaii care re$ine per&oanei condanate la
32
"oan C/i6 5rago -#$an Ni6 op. cit.6 p. 123
34
executarea unei pedep&e pri$ati$e de li+ertate6 potri$it di&po#iiilor
pre#entei legi6 ale regulaentului de aplicare a ace&teia6 ale ordinelor
ei&e .n +a#a legii i ale regulaentului de ordine interioar a
penitenciarului6 dup punerea ace&tora la di&po#iie potri$it art. 436 dac
acea&ta creea# un pericol real pentru &igurana &au ordinea .n penitenciar.
-&punderea di&ciplinar nu exclude r&punderea penal &au ci$il a
per&oanelor condanate.
Pentru faptele care6 potri$it legii penale6 con&tituie infraciuni6 per&onalul
adini&traiei penitenciare are o+ligaia de a &e&i#a organele de urrire penal.
Bn ace&t ca# poate fi aplicat6 .n od pro$i#oriu6 una dintre &anciunile
di&ciplinare.
0.0. 1aciui di%cipliare
Sanciunile care pot fi aplicate .n ca#ul &$9ririi a+aterilor di&ciplinare
&unt<
aF a$erti&entulC
+F &u&pendarea dreptului de a participa la acti$iti culturale6 arti&tice i
&porti$e6 pe o perioad de cel ult o lunC
cF &u&pendarea dreptului de a pre&ta o unc6 pe o perioad de cel ult o
lunC
dF &u&pendarea dreptului de a prii i de a cupra +unuri6 cu excepia celor
nece&are pentru igiena indi$idual6 pe o perioad de cel ult dou luniC
eF &u&pendarea dreptului de a prii $i#ite6 pe o perioad de cel ult 3 luniC
fF i#olarea pentru axiu 17 #ile.
La inori6 terenele de ai &u& de la lit. +F:eF &e reduc la 'utate.
?anii6 +unurile &au alte $alori6 procurate ori deinute .n alte condiii dec9t
cele pre$#ute de lege6 &e confi&c i &e $alorific potri$it legii.
)plicarea &anciunilor di&ciplinare nu poate .ngrdi dreptul la aprare6
dreptul de petiionare6 dreptul la core&ponden6 dreptul la a&i&ten edical6
dreptul la /ran6 dreptul la luin i dreptul la pli+area #ilnic.
35
Sanciunile pre$#ute la lit. d i e nu &e aplic feeilor .n&rcinate &au
celor care au .n .ngi'ire copii .n $9r&t de p9n la un an iar cea de la lit. f nu
poate fi aplicat inorilor6 feeilor .n&rcinate ori feeilor care au .ngri'ire
copii .n $9r&t de p9n la un an. )cea&ta din ur6 poate fi aplicat nuai cu
a$i#ul edicului. 0edicul penitenciarului $i#itea# #ilnic i ori de c9te ori e&te
nece&ar per&oanele condanate care execut acea&t &anciune di&ciplinar.
Sanciunile cu caracter colecti$ i &anciunile corporale &unt inter#i&e.
0i'loacele de io+ili#are din dotare6 precu i orice i'loc degradant &au
uilitor nu pot fi folo&ite ca &anciune di&ciplinar.
0.2. Procedura di%cipliar$
Procedura di&ciplinar &e declanea# de eful &eciei unde e&te deinut
per&oana condanat6 care &e&i#ea# coi&ia de di&ciplin6 forat din
directorul penitenciarului6 .n calitate de preedinte6 ad'unctul ace&tuia6
re&pon&a+il cu aplicarea regiurilor de deinere6 i un &upra$eg/etor ale& anual
de ceilali &upra$eg/etori6 .n calitate de e+ri.
5irectorul penitenciarului de&enea#6 .n teren de 24 de ore de la
&e&i#area coi&iei de di&ciplin6 o per&oan din cadrul per&onalului
penitenciarului6 alta dec9t un &upra$eg/etor6 & efectue#e cercetarea preala+il6
care .n teren de 5 #ile de la &e&i#are6 pre#int coi&iei de di&ciplin re#ultatele
cercetrii ace&teia6 iar dup a&cultarea per&oanei condanate i a oricrei alte
per&oane care are cunotin de&pre .pre'urrile .n care a fo&t &$9rit fapta6 &e
aplic de ctre coi&ia de di&ciplin6 prin /otr9re &cri&6 una dintre &anciunile
di&ciplinare &au6 dup ca#6 cla&ea# do&arul de cercetare di&ciplinar.
La &ta+ilirea &anciunii di&ciplinare &e ine &eaa de gra$itatea a+aterii6
de per&oana condanatului6 de a+aterile di&ciplinare &$9rite anterior6 de
atitudinea per&oanei condanate dup &$9rirea a+aterii i .n tipul procedurii
di&ciplinare.
Sanciunile di&ciplinare aplicate &e .n&criu .ntr:un regi&tru &pecial6 iar
do&arul di&ciplinar i /otr9rile coi&iei de di&ciplin &e includ .n do&arul
3!
indi$idual al per&oanei condanate.
5ac .n cur&ul procedurii di&ciplinare6 coi&ia de di&ciplin ia cunotin
de&pre &$9rirea unei infraciuni6 &e&i#ea# organul de urrire penal
copetent.
0.3. Pl7"erea *mpotri&a -ot$r7rii comi%iei de di%cipli$
Bpotri$a /otr9rii coi&iei de di&ciplin6 prin care a fo&t aplicat o
&anciune di&ciplinar6 per&oana condanat poate face pl9ngere la 'udectorul
delegat pentru executarea pedep&elor pri$ati$e de li+ertate6 .n teren de 3 #ile
de la counicarea /otr9rii.
Per&oana condanat e&te a&cultat la locul de deinere6 .n od
o+ligatoriu6 la 'udecarea pl9ngerii.
Judectorul delegat pentru executarea pedep&elor pri$ati$e de li+ertate
poate proceda la a&cultarea oricrei alte per&oane6 .n $ederea aflrii ade$rului i
&oluionea# pl9ngerea6 prin .nc/eiere oti$at6 .n teren de 3 #ile de la
priirea ace&teia6 pronun9nd una dintre urtoarele &oluii<
adite pl9ngerea i di&pune anularea6 re$ocarea &au odificarea
&anciunii di&ciplinare aplicate de coi&ia de di&ciplin din penitenciarC
re&pinge pl9ngerea6 dac acea&ta e&te nefondat.
Bpotri$a ace&tei .nc/eieri6 per&oana condanat poate introduce
conte&taie la 'udectoria .n a crei circu&cripie &e afl penitenciarul6 .n
teren de 3 #ile de la counicarea .nc/eierii.
Conte&taia &e 'udec potri$it di&po#iiilor art. 4!7 alin. 2:5 din Codul de
procedur penal6 care &e aplic .n od core&pun#tor.
@otr9rea 'udectoriei e&te definiti$.
Pl9ngerea .potri$a /otr9rii coi&iei i conte&taia .potri$a .nc/eierii
nu &unt &u&pen&i$e de executare a &anciunii.
32
Capitolul X. Liberarea codiioat$
Capitolul XI. Documetele *tocmite de admii%traia peiteciarului.
./. Do%arul idi&idual al per%oaei codamate
)dini&traia penitenciarului copletea# pentru fiecare per&oan
condanat care execut o pedeap& pri$ati$ de li+ertate .n penitenciar un
do&ar indi$idual6 cuprin#9nd<
aF datele i actul de identitate ale per&oanei condanateC
+F fotografii din fa i din profilC
cF copie de pe /otr9rea 'udectorea&c de condanare la pedeap&a pri$ati$
de li+ertateC
dF andatul de executare a pedep&eiC
eF anul6 luna6 #iua i ora la care a .nceput executarea pedep&eiC
fF ca#ierul 'udiciarC
gF fia dactilo&copicC
/F docuentele .ntocite .n ura exaenelor edicaleC
iF docuentele din care re#ult .ndeplinirea o+ligaiilor pre$#ute .n art. 43
alin. E1F:E3FC
'F docuentele referitoare la &urile luate de ctre adini&traia
penitenciarului cu pri$ire la exercitarea drepturilor per&oanei condanate la
pedeap&a pri$ati$ de li+ertateC
IF docuentele referitoare la participarea per&oanei condanate la acti$itile
educati$e6 culturale6 terapeutice6 de con&iliere p&i/ologic i a&i&ten &ocial6 la
in&truirea colar i forarea profe&ional a ace&teiaC
lF docuentele referitoare la acordarea recopen&elor6 do&arul di&ciplinar i
&anciunile di&ciplinare aplicate .n tipul executrii pedep&ei pri$ati$e de
li+ertateC
F alte docuente .ntocite .n tipul executrii pedep&ei pri$ati$e de
li+ertate care pri$e&c regiul de executare a ace&teia.
33
Per&oana condanat la o pedeap& pri$ati$ de li+ertate i aprtorul
ace&teia au acce&6 .n pre#ena per&oanei anue de&enate de directorul
penitenciarului6 la do&arul indi$idual.
5o&arul indi$idual poate fi con&ultat6 cu excepia &ituaiilor .n care ace&ta
e&te cerut de organele a+ilitate potri$it legii6 nuai cu acordul per&oanei
condanate i al 'udectorului delegat cu executarea pedep&elor.
5atele cu caracter per&onal ale per&oanelor condanate la pedep&e
pri$ati$e de li+ertate &unt confideniale6 potri$it legii.
.0. Re"i%trele pri&id per%oaele codamate la pedep%e pri&ati&e de
libertate
)dini&traia fiecrui penitenciar .ntocete urtoarele regi&tre pri$ind
per&oanele condanate la pedep&e pri$ati$e de li+ertate<
regi&trul de e$iden a priirii per&oanelor condanate6 .n care &e
con&enea# anul6 luna6 #iua i ora la care per&oana condanat a fo&t
priit .n penitenciarC
regi&trul de e$iden a recopen&elor acordate per&oanelor condanateC
regi&trul de e$iden a &anciunilor di&ciplinare aplicate per&oanelor
condanateC
regi&trul de e$iden a li+errii condiionate a per&oanelor condanateC
regi&trul de e$iden a punerii .n li+ertate a per&oanelor condanate.

.2. Documete pri&id dece%ul per%oaelor a)late * executarea pedep%elor
pri&ati&e de libertate
Bn ca#ul dece&ului unei per&oane aflate .n executarea unei pedep&e
pri$ati$e de li+ertate6 directorul penitenciarului .ntiinea# de .ndat failia
per&oanei decedate &au o per&oan apropiat ace&teia6 'udectorul delegat pentru
executarea pedep&elor pri$ati$e de li+ertate i )dini&traia Naional a
Penitenciarelor6 care &e&i#ea# Coi&ia coun a 0ini&terului Ju&tiiei i a
34
0ini&terului Sntii Pu+lice de anali# a dece&elor &ur$enite .n &i&teul
penitenciar.
C9nd dece&ul &:a produ& ca urare a unui accident de unc6 &e anun
iediat "n&pectoratul %eritorial de 0unc6 iar ridicarea per&oanei decedate &e
face dup .ncu$iinarea legal.
Certificatul con&tatator al orii i proce&ul:$er+al al Coi&iei coune a
0ini&terului Ju&tiiei i a 0ini&terului Sntii Pu+lice de anali# a dece&elor
&ur$enite .n &i&teul penitenciar &unt o+ligatorii.
5up dece&ul per&oanei condanate6 &oul;&oia &au o rud p9n la gradul
al "G:lea inclu&i$ ori o alt per&oan de&enat de ace&tea are acce& la do&arul
indi$idual6 do&arul edical6 rapoartele de incident6 certificatul con&tatator al
orii i orice alt act pri$itor la dece&ul per&oanei condanate i poate o+ine6 la
cerere6 fotocopii ale ace&tora.
Bn/uarea per&oanei decedate e&te efectuat de ctre failie6 rude &au alte
per&oane apropiate ace&teia. Bn a+&ena lor &au .n ca# de refu#6 .n/uarea
per&oanei decedate &e face de ctre priria din localitatea .n a crei ra#
teritorial &e afl penitenciarul.
Bn ca#ul producerii dece&ului per&oanei condanate6 ca urare a unui
accident de unc &au a unei +oli profe&ionale &ur$enite .n tipul executrii
pedep&ei6 uraii ace&teia +eneficia# de pen&ie de ura6 potri$it legii.
8+ligaia de .ntiinare a rudelor6 a 'udectorului delegat6 exi&t i atunci
c9nd per&oana condanat &ufer o $tare corporal gra$6 de o +oal gra$
&au e&te tran&ferat .ntr:o in&tituie edical pentru tratarea unei +oli p&i/ice.
47