Sunteți pe pagina 1din 3

CURS 6

SCHIMBARI DE BAZE. TEOREMA DIMENSIUNII

Teorema nlocuirii (Steinitz). Dac ( )
1 2
, ,...,
n
e e e = B este o baz pentru
V
K
i
{ }
1 2
, ,...,
p
S f f f = este un s.l.i., atunci :
1) p n ;
2) renumerotnd eventual vectorii lui , sistemul B
( )
1 1
' ,..., , ,...,
p p n
f f e e
+
= B
este de asemenea o baz pentru V.
Dem. Inducie dup p.
Pentru problema se reduce la Propoziia 1. S presupunem c
teorema are loc pentru p-1, demonstrm pentru p.
1 p =
Deci pentru
{ }
1
' ,...,
p
S f f

=
1
)
un s.l.i. avem i 1 p n
(
1 1 1 1
,..., , , ,...,
p p p n
f f e e e
+
= B este o baz pentru V.
Obs. Nu putem avea , deoarece n acest caz s-ar reduce la '
deci este baz
1 p = n
1
B S
' S
p
f va fi o combinaie liniara a vectorilor
1 1
,...,
p
f f

,
contradicie (S este s.l.i.) adic 1 p < n p n .
Avem
1 1 1 1
... ...
p p p p p n n
f f f e e

= + + + + +
p n
. Presupunem c
( )
Pr .1
1 1
0 ' ,..., , ,...,
opoz
p p
f f e e
+
= B este o baz.
Propoziia 2. Dac este o baz pentru V cu n vectori , atunci B ( )
alt baz are tot n vectori.
Dem. ( alt baz )
(
1
' ,...,
p
)
f f = B este s.l.i.
. Th inl
p n .
Schimbnd rolurile lui . Deci cu ' n p B B p n = .
Definiia 1. Numrul n comun tuturor bazelor unui spaiu vectorial
V
K

poart numele de dimensiunea spaiului
V
K
. Notm (pt
spatii vectoriale finit dimensionale ).
dim
k
V n = <
Schimbri de baze
Fie
V
K
cu dim
k
V n = <
Fie dou baze ale lui V. ( ) (
1 1
,..., , ' ,...,
n
B e e B f f = = )
n
( )
1
, 1
n
i i ij j
j
, f V f a e i
=
= =

n

( )
1
, 1
n
j j ji i
i
e V e b f j n
=
= =

,
Formulele de mai sus poart numele de formulele de trecere de la baza B
la B i invers.
( ) ( ) ( ) ( )
1 , 1 ,
,
ij n ij n
i j n i j n
A a K B b K

= = M M matrici de schimbri de baze.
Propoziia 3. Conditia necesara si suficienta ca matricea
( )
,
1
j
ij
i n
A a

=
s fie matrice de schimb de baze este ca det 0 A .
Dem. ' B baz a lui
V
K
( )
1
0, 1,
n
i i i
i
f i n
=
= =

.
Dar
1 1 1 1
0 0
n n n
i ij j i ij j i ij j
i j j i
f a e a e a e
= = = =


= =

=
=
1
0
n
Bbaza
ij i
i
a
=


. Acest sistem omogen are numai soluie banal det 0 A
Reciproc : s presupunem B baz i det 0 A . Artm c i ' B este baz.
Deoarece ' B are n vectori este suficient s artm c ' B este s.l.i.
deoarece apoi aplicm Teorema inlocuirii.
Deci fie cu
( )
1 1 1
0 0 0
n n n
i i i ij j ij i j ij
i j i
f a e a e
= =

= = = =1
0
n
i
a
=
1 2
det 0 ... 0
n
A = = = = .
Obs. Matriciile de trecere de la baza B la baza ' B i invers sunt
inversabile sunt inversabile cu propoziia
1
A B

=
Teorema dimensiunii (Grassmann)
Mai intii , enuntam urmatorul rezultat :
Teorema completrii Dac
V
K
are dim
k
V n = i ' V V cu dim '
k
V m =
atunci orice baz a lui poate fi extins la o baz a lui V. ' V
Dem. n primul rnd facem observaia c ( ) ' V V are dimensiunea cel
mult n. (din teorema nlocuirii).
Deci i fie o baz a lui . Deoarece m n (
1 1
,...,
m
B e e = ) ' V ' ' B V V B
este sli n V baz pentru V.
. Th ilocuirii
(
1 1
,..., , ,...,
m m n
B e e e e
+
= )
Teorema dimensiunii . Fie ', " V V
V
K
.
Atunci ( ) ( ) dim " dim ' " dim ' "
k k k
V V V V = + + V .
Dem. Fie
( ) ( )
1 1
dim '
dim "
dim ' " ,..., baza
k
k
k k
V m
V p
V V k B e e

= =

Deoarece i V V poate fi extins la ' " V V V ' V


. .
1
th compl
B
' " "
( )
1 1
' ,..., , ,...,
k k m
B e e f f
+
= baz n ' V
( )
1 1
" ,..., , ,...,
k k p
B e e g g
+
= baz n . " V
S artm c
( )
1 1 1
,..., ; ,..., , ,...,
k k m k p
B e e f f g g
+ +
= este baz n . ' " V V +
n primul rnd, s artm c B este sg.
Fie ' " ' ", ' ', " v V V v v v v V v V + = + "
' B baz n
1 1 1 1
' ' ... ...
k k k k m n
V v e e f f
+ +
= + + + + +
" B baz n
1 1 1 1
" " ... ...
k k k k p p
V v e e g g
+ +
= + + + + +
( ) ( )
1 1 1 1 1 1 1
' " ... ... ...
k k k k k m m k k p
v v v e e f f g g
+ + + +
= + = + + + + + + + + + +
p

' B este sli
Fie
1 1 1 1 1 1
... ... ... 0
k k k k m m k k p p
e e f f g g
+ + + +
+ + + + + + + + =
1 1 1 1 1 1
'
"
... ... ...
k k k k m m k k p p
V
V
e e f f g g
+ + + +


+ + + + + =( ) ( )
1 1
1 1 1 1
1 1 1 1 1
... ' "
... ...
... ... 0
k k p p
k k p p k k
k k k k k m m
g g V V
g g e e
e e f f+ +
+ +
+ +

= + +
+ + + + + =

Dar baz n ( )
1 1
' ,..., ,...,
k k m
B e e f f
+
=
1
' ... ... 0
k m
V
+
= = =
Acum procedm la fel
1
... 0
k p

+
= = =
Rmne ( )
1 1
... 0 0, 1,
k k i
e e i + + = = = k
Cum dim
n
B m p k ged = +
Consecine :
1) Dac ; ( ) ( ) ' " 0 dim ' " dim ' dim "
n k
V V V V V V = = +
k
2) Dac ( ) dim ' dim " ' " 0 V V n V V + > .