Sunteți pe pagina 1din 12

CURS 11

Planul i dreapta n spa iu


1. Planul n spaiu
1.1. Planul prin trei puncte
Fie M
0
, M
1
, M
2
E
3
trei puncte necoliniare. Subspaiul afin E
3
generat de punctele M
0
, M
1
, M
2
are ca spaiu vectorial director un
subspaiu de dimensiune doi n spaiul vectorial V
3
,
dat de
V
2
! "
R
3
, | M M V
0
, astfel nc#t
2 0 1 0 0
M M M M M M +
$
Un punct M dac% &i numai dac%
M M
0
V
2
.
fig.1.
'ac% not%m cu r

! OM ,
i
r

!
i
OM
, i ! 0, 1, 2 vectori de
po(iie ai punctelor M &i respectiv M
0
, M
1
, M
2
n reperul carte(ian R )O* i ,
j
, k +, )Oxyz+ atunci mulimea punctelor planului va fi caracteri(at de
relaia vectorial%
+ ) + )
1 2 0 1 0
r r r r r r + +
, , R
)1.1+
O
M
0
M
2
M
M
1

2
r

0
r

2
r

numit% ecuaia vectorial a planului prin trei puncte.


'ac% )x, y, z+, )x
i
, y
i
, z
i
+ R
3
, i ! 0, 1, 2 sunt coordonatele punctelor
M &i respectiv M
i
, i ! 0, 1, 2 atunci ecuaia vectorial% )1.1+ scris% n reperul
carte(ian Oxyz este ec,ivalent% cu ecuaiile
R , ,
+ ) + )
+ ) + )
+ ) + )
0 2 0 1 0
0 2 0 1 0
0 2 0 1 0

'

+ +
+ +
+ +




z z z z z z
y y y y y y
x x x x x x
)1.2+
numite ecuaiile carteziene parametrice ale planului prin trei puncte.
Relaia
M M
0
!
1 0
M M
-
2 0
M M
repre(int% condiia de
coplanaritate a vectorilor
M M
0
,
1 0
M M
,
2 0
M M
ec,ivalent% cu anularea
produsului mi.t, adic%
)
M M
0
,
1 0
M M
,
2 0
M M
+ ! 0 sau )
0
r r
,
0 1
r r
,
0 2
r r
+
)1.3+
/n coordonate carte(iene ecuaia )1.3+ se scrie sub forma
0
0 2 0 2 0 2
0 1 0 1 0 1
0 0 0




z z y y x x
z z y y x x
z z y y x x
sau
0
1
1
1
1
2 2 2
1 1 1
0 0 0

z y x
z y x
z y x
z y x
)1.0+
numit% ecuaie cartezian a planului prin trei puncte.
/n particular, punctele A )a, 0, 0+, B )0, b, 0+, C )0, 0, c+ situate pe
a.ele de coordonate ale reperului Oxyz determin% un plan , iar
coordonatele punctelor sale satisfac ecuaia
0
0
0

c a
b a
z y a x
, sau dup% de(voltare
0 1 + +
c
z
b
y
a
x
)1.1+
numit% ecuaia prin tieturi a planului .
Remarc. Condiia necesar% &i suficient% pentru ca patru puncte M
i
)x
i
,y
i
, z
i
+,
0 , 1 i
s% fie situate ntr2un plan este
0
1
1
1
1
0 0 0
3 3 3
2 2 2
1 1 1

z y x
z y x
z y x
z y x
)1.3+
1.2. Planul printr-un punct, paralel cu dou direcii date
Fie punctul M
0
E
3
&i dreptele distincte
1
,
2
E
3
. Consider%m n
punctul M
0
repre(entanii vectorilor
1
v
)l
1
, m
1
, n
1
+ ,
2
v
)l
2
, m
2
, n
2
+ paraleli
dreptelor
1
respectiv
2
)fig.2+
4ectorii
1
v
&i
2
v
, liniar independeni generea(% subspaiul
vectorial
V
2
! "
R
3
, | v V
, astfel nc#t
2 1
v v v +
$.
fig.2
5unctul M
0
E
3
&i subspaiul vectorial V
2
determin% subspaiul afin
bidimensional E
3
. Un punct M dac% &i numai dac%
M M
0
V
2
,
adic% vectorii
M M
0
,
1
v
&i
2
v
sunt coplanari.
Utili(#nd vectorii de po(iie r

&i
0
r

corespun(%tori punctelor M
&i respectiv M
0
, relaia de coplanaritate
2 1 0
v v M M +
se scrie sub
forma
2 1 0
v v r r + +
)1.6+
numit% ecuaia vectorial a planului printr2un punct, paralel cu dou% direcii.
O
M
0
M

1
v
0
r
r
2
v

2
5roiect#nd ecuaia )1.6+ pe a.ele sistemului carte(ian de
coordonate Oxyz obinem7

'

+ +
+ +
+ +
2 1 0
2 1 0
2 1 0


n n z z
m m y y
l l x x



, , R
)1.8+
numite ecuaiile carteziene !ub "orm parametric ale planului printr2un
punct, paralel cu dou% direcii.
Relaia de coplanaritate a vectorilor
M M
0
,
1
v
&i
2
v
este
caracteri(at% de anularea produsului mi.t al celor trei vectori, adic% )
0
r r
,
1
v
,
2
v
+ ! 0. 9binem astfel ecuaia
0
2 2 2
1 1 1
0 0 0


n m l
n m l
z z y y x x
)1.:+
numit% ecuaia cartezian a planului printr2un punct, paralel cu dou%
direcii.
1.3. Planul printr-un punct, perpendicular pe o dreapt
Un vector cu direcie perpendicular% pe un plan va fi numit
vectorul normal al planului sau pe scurt normala planului.
Fie un punct M
0
)x
o
, y
0
, z
0
+ E
3
&i vectorul nenul # )A, B, C+ V
3
n spaiul punctual euclidian E
3
dotat cu reperul carte(ian ortonormat
R )O* i ,
j
, k +, )fig.3+.
fig.3
Un punct M)x, ;, (+ este situat n planul , planul prin punctul M
0
perpendicular pe dreapta
# <<
, dac% &i numai dac% vectorul
M M
0
este
M

M
0
#

ortogonal pe vectorul # , adic%


M M
0
# ! 0. Folosind e.presia
analitic% a produsului scalar obinem7
A)x 2 x
0
+ - B)y 2 y
0
+ - C)z $ z
0
+ ! 0 )1.10+
numit% ecuaia planului printr$un punct %i e normal at&
5relucr#nd membrul st#ng al ecuaiei )1.10+ &i not#nd cu
' ! 2 )Ax
0
- By
0
- Cz
0
+ obinem7
Ax - By - Cz - ' ! 0 )1.11+
numit% ecuaia cartezian (eneral a unui plan.
1.4. Poziia relativ a dou plane
Studiul po(iiilor geometrice a dou% plane
1
,
2
E
3
7
plane ce se interesectea(% dup% o dreapt%
plane paralele )strict+
plane confundate,
se reduce la studiul mulimii soluiilor sistemului format cu ecuaiile celor
dou% plane.
S% consider%m n reperul carte(ian ortonormat R )O* i ,
j
, k +
planele )
1
+7 A
1
x - B
1
y - C
1
z - '
1
! 0 &i )
2
+7 A
2
x - B
2
y - C
2
z - '
2
! 0.
'ac% not%m cu

,
_

2 2 2
1 1 1
C B A
C B A
M
matricea sistemului

'

+ + +
+ + +
, 0
0
+ )
2 2 2 2
1 1 1 1
' z C y B x A
' z C y B x A
S
)1.11+
avem urm%toarele ca(uri7
2 rang M ! 2 sistemul )S + este compatibil simplu nedeterminat.
=ulimea soluiilor sistemului caracteri(ea(% locul geometric al
punctelor comune celor dou% plane, adic% dreapta de intersecie a celor dou%
plane !
1

2
.
2 rang M ! 1 &i
c
! 0 > sistemul )S + este compatibil dublu
nedeterminat, adic% cele dou% plane coincid,
1

2
.
2 rang M ! 1 &i
c
0 > sistemul )S + este incompatibil. Cele dou%
plane nu au nici un punct comun,
1
<<
2
.
1.5. Poziia relativ a trei plane
/n spaiul punctual euclidian
3
dotat cu reperul carte(ian
R )O* i ,
j
, k + consider%m planele7
)
1
+7 A
1
x - B
1
y - C
1
z - '
1
! 0
)S + )
2
+7 A
2
x - B
2
y - C
2
z - '
2
! 0
)
3
+7 A
3
x - B
3
y - C
3
z - '
3
! 0
?ot%m cu

,
_

3 3 3
2 2 2
1 1 1
C B A
C B A
C B A
M
,
matricea sistemului format cu ecuaiile celor trei planuri.
@vem urm%toarele ca(uri7
a+ rang M ! 3 sistemul )S + este compatibil determinat. Soluia
sistemului repre(int% coordonatele punctului comun celor trei plane. 4om
spune c% cele trei plane sunt concurente )snop de plane+.
b+ rang M ! 2 &i
c
! 0 sistemul )S + este compatibil simplu
nedeterminat. =ulimea soluiilor repre(int% coordonatele punctelor situate
pe o dreapt% comun% celor trei plane. Spunem c% cele trei plane formea(% un
"a!cicul e plane.
Condiiile rang M ! 2 &i
c
! 0 sunt ec,ivalente cu faptul c% o
ecuaie a sistemului )S + este o combinaie liniar% a celorlalte. 'ac% planele
)
1
+ &i )
2
+ determin% o dreapt% )+ atunci orice plan prin dreapta de
intersecie este repre(entat analitic ca o combinaie a ecuaiilor celor dou%
plane. Acuaia fasciculului de plane prin dreapta de intersecie a planelor
1
&i
2
, numit% a.a fasciculului, este dat% de
)A
1
x - B
1
y - C
1
z - '
1
+ - )A
2
x - B
2
y - C
2
z - '
2
+ ! 0 )1.13+
, R,
2
*
2
0
Acuaia A
1
x - B
1
y - C
1
z - '
1
- )A
2
x - B
2
y - C
2
z - '
2
+ ! 0, R
repre(int% ecuaia fasciculului prin dreapta )+ din care lipse&te planul
2
.
/n particular, a.a Ox g#ndit% ca intersecia planelor xOy &i xOz,
determin% fasciculul planelor prin Oz caracteri(at de
y - z ! 0 )1.16+
c+ rang M ! 2 &i
c
0 sistemul )S + este incompatibil. 'ou%
plane se intersectea(% dup% o dreapt%, al treilea plan fiind paralel cu dreapta
de intersecie a primelor dou% plane ) planele formea(% o prism%+
d+ rang M ! 1 &i
1
c

!
2
c

! 0 sistemul )S + este compatibil


dublu nedeterminat. Cele trei plane sunt confundate.
e+ rang M ! 1 &i
i
c

0 sistemul )S + este incompatibil.


5lanele sunt paralele )strict sau dou% pot fi confundate+.
2. Dreapta n spaiu
2.1. Dreapta determinat de un punct i o direcie
Fie un punct M
0
E
3
&i vectorul nenul
v
V
3
. 4ectorul nenul
v
generea(% subspaiul vectorial unidimensional V
1
! "u V
3
B u ! v ,
R$.
/n aceste condiii subspaiul afin ce conine punctul M
0
&i care
admite pe V
1
ca spaiu director ,va avea drept mulime suport dreapta )+
ale c%rei puncte sunt date de
$ "
1 0 3
V M M E M
M
M
0

O
v

Condiia
M M
0
V
1
are loc dac% &i numai dac% R a&a nc#t
M M
0
! v . Scriind
M M
0
!
0
r r

obinem
v r r +
0
, R )2.1+
numit% ecuaia vectorial a dreptei )+ prin punctul M
0
av#nd direcia dat%
de vectorul v .
'ac% proiect%m relaia )2.1+ pe a.ele reperului carte(ian R)O, i ,
j
, k + obinem7

'

+
+
+

,


0
0
0
R n z z
m y y
l x x

)2.2+
numite ecuaiile parametrice ale dreptei prin punctul M
0
)x
0
, y
0
, z
0
+ av#nd
direcia dat% de vectorul
k n j m i l v + +
.
4ectorul v

! )l, m, n+ V
3
va fi numit vectorul irector al dreptei )+
iar coordonatele l, m, n R vor fi numite parametrii irectori ai dreptei )+.
!"servaie7 ecuaiile )2.1+ sau forma ec,ivalent% )2.2+ guvernea(% mi&carea
rectilinie &i uniform% a unui punct material.
Alimin#nd parametrul din ecuaiile )2.2+ se obin ecuaiile7
n
z z
m
y y
l
x x
0 0 0

, )2.3+
numite ecuaiile carteziene canonice )sub form% de rapoarte+ ale dreptei
prin punctul M
0
)x
0
, y
0
, z
0
+ &i cu direcia dat% de vectorul v ! )l, m, n+
2.2. Dreapta determinat de dou puncte distincte
Fie M
1
, M
2
E
3
dou% puncte distincte. Subspaiul afin generat de
aceste puncte va avea ca spaiu vectorial director subspaiul
unidimensional V
1
V
3
dat de
V
1
! " M M
1
V
3
< R astfel nc#t M M
1
!
2 1
M M $
fig. 2
Cu alte cuvinte un punct M E
3
aparine mulimii suport a
subspaiului afin generat de punctele M
1
&i M
2
, adic% M este situat pe dreapta
prin cele dou% puncte, dac% &i numai dac% vectorii M M
1
&i
2 1
M M sunt
coliniari. @stfel, mulimea punctelor dreptei prin M
1
&i M
2
va fi caracteri(at%
de relaia vectorial%
2 1
+ 1 ) r r r +
, R )2.0+
sau
0 + ) + )
1 2 1
r r r r )2.0+
numit% ecuaia vectorial a dreptei prin dou% puncte.
/n reperul carte(ian R )O* i ,
j
, k + , consider#nd M)x, y, z+ ,
M
1
)x
1
, y
1
, z
1
+ &i M
2
)x
2
, y
2
, z
2
+, vom obine7

, + 1 )
+ 1 )
+ 1 )
2 1
2 1
2 1

'

+
+
+
R z z z
y y y
x x x



)2.1+
numite ecuaiile parametrice ale dreptei prin dou% puncte.
Aliminarea parametrului R n ecuaiile )2.1+ sau impun#nd
proporionalitatea coordonatelor a doi vectori coliniari, obinem
M
1
O
M
M
2
1 2
1
1 2
1
1 2
1
z z
z z
y y
y y
x x
x x

)2.3+
numite ecuaiile carteziene sub form% canonic ale unei drepte prin dou%
puncte.
2.3. Dreapta ca intersecie a dou plane
Se &tie din geometria elementar% c% dou% plane neparalele se
intersectea(% dup% o dreapt% )+. /n paragraful precedent aceast% situaie
geometric% este caracteri(at% analitic de un sistem de ecuaii liniare
compatibil nedeterminat, format cu ecuaiile celor dou% plane. @stfel,
ecuaiile sistemului

'

+ + +
+ + +
0
0
2 2 2 2
1 1 1 1
' z C y B x A
' z C y B x A
)2.6+
vor fi numite ecuaiile dreptei )+ dat% de intersecia a dou% plane.
9 soluie )x
0
, y
0
, z
0
+ a sistemului )2.6+ va caracteri(a un punct al
dreptei )+ iar vectorul
2 1
# # v , unde + , , )
1 1 1 1
C B A # &i
+ , , )
2 2 2 2
C B A # sunt normalele celor dou% plane ce determin% dreapta
)+.
2.4. Poziia relativ a dou drepte
Fie dreptele )
1
+ &i )
2
+ date de ecuaiile
)
1
+
1
1
1
1
1
1
n
z z
m
y y
l
x x

)
2
+
2
2
2
2
2
2
n
z z
m
y y
l
x x

Consider%m vectorii
1
v
! )l
1
, m
1
, n
1
+,
2
v
! )l
2
, m
2
, n
2
+ > vectori
directori ai dreptelor )
1
+ respectiv )
2
+ &i vectorul
2 1
M M , unde
M
1
)x
1
, y
1
, z
1
+
1
respectiv M
2
)x
2
, y
2
, z
2
+
2
.
@vem ca(urile7
a+ dac% )
1
v
,
2
v
,
2 1
M M + 0 > dreptele )
1
+ &i )
2
+ sunt
necoplanare sau drepte oarecare n spaiu )str#mb a&e(ate n spaiu+
/n acest ca( e.ist% o direcie comun% normal% unic% pe cele dou%
drepte, dat% de v !
1
v
C
2
v
&i deci o unic% dreapt% care se spriDin% pe cele
dou% drepte av#nd direcia v )fig. 3+, numit% perpeniculara comun a
dreptelor )
1
+ &i )
2
+.
fig. 3
5erpendiculara comun% )+ este dat% de intersecia planelor
1
&i
2
*

1
2 planul prin dreapta )
1
+ paralel cu
v
&i
2
2 planul prin )
2
+ paralel cu
v . Acuaiile perpendicularei comune sunt7

'


0
0
2 2 2
2 2 2
1 1 1
1 1 1
n m l
n m l
z z y y x x
n m l
n m l
z z y y x x
)2.8+
unde )l, m, n+ ! v !
1
v
C
2
v

v
2
v
2
v
b+ dac% )
1
v
,
2
v
,
2 1
M M + ! 0 > dreptele )
1
+ &i )
2
+ sunt
coplanare
b
1
+
2
v

1
v
2 drepte concurente
b
2
+
2
v
!
1
v
2 drepte paralele )strict+
b
3
+
2
v
!
1
v
&i
2 1
M M !
1
v
2 drepte confundate