Sunteți pe pagina 1din 10

Curs 12: CONICE

1. Conice date prin ecuaii reduse


1.1 Elipsa : este locul geometric al punctelor din planul euclidian a cror
sum a distanelor la dou puncte fixe distincte F
1
i F
2
este
constant.
Daca xOy este un reper ortogonal n planul euclidian E
2
, a R i
punctele F
1 (c,!"
, F
2 (c,!"
atunci, #ul$i#ea punctelor %
(x,y"
E
2
cu proprietatea
%F
1
& %F
2
' 2a este caracteri(at) alge*ric de ecua$ia:
! 1
2
2
2
2
+
b
y
a
x
, c '
2 2
b a
(1+1"
y
, %
(x,y"

- Ooo - x

x '
c
a
2
,. x '
c
a
2
/ig+1
0entru elipsa (1+1" a1e# ur#)toarele no$iuni u(uale (/ig+1" :
F
1
, F
2
se nu#esc focarele elipsei ,iar F
1
F
2
' 2

c 2 distana focal
a semiaxa mare, iar * semiaxa mic
-
(a,!"
, -.
(a,!"
, ,
(*,!"
, ,.
(*,!"
2 vrfurile elipsei
Dreptele x ' t
c
a
2
, drepte directoare ale elipsei
e '
a
c
< 1 excentricitatea elipsei
-xele Ox ,Oy ale reperului carte(ian sunt axe de si#etrie ale elipsei,
originea reperului este centrul elipsei + Din acest #oti1 reperul ortonor#at
R(O,
i, +
" se nu#ete canonic iar ecua$ia (1+1" se nu#ete redus .
Elipsa (1+1" repre(int) locul geo#etric al punctelor %
(x,y"
care
satis/ac una din rela$iile:

e
d !
!F

" , ( 1
1

sau
e
d !
!F

" , ( 2
2

Elipsa de se#iaxe a , respecti1 b poate /i caracteri(at) para#etric


de ecua$iile x ' a cos , y ' * sin , 3!,24 +
5e de#onstrea() /)r) di/icultate c) : perpendiculara pe tangenta ntr
un punct oarecare al elipsei este *isectoare a ung6iului ra(elor /ocale n
acest punct (proprietatea optic) a elipsei" +
1.2 Hiperbola : este locul geometric al punctelor din planul euclidian E
2
pentru care valoarea absolut a diferenei distanelor la
dou puncte fixe, distincte F
1
i F
2
este constant .
Daca xOy este un reper ortogonal n planul euclidian E
2
, a R
i punctele F
1 (c,!"
, F
2 (c,!"
atunci, #ul$i#ea punctelor %
(x,y"
E
2
cu
proprietatea |%F
1
%F
2
|' 2a este caracteri(at) alge*ric de ecua$ia:
! 1
2
2
2
2

b
y
a
x
, c '
2 2
b a +
(1+2"
y

F
1
-
.
O - F
2
Fig+2
F
1
(c,o", F
2
(c,o" 2 focarele 6iper*olei
-.
(a,!" ,
-
(a,!"
2 vrfurile 6iper*olei
a ,* se#iaxele 6iper*olei
dreptele y ' t
a
b
x asimptotele 6iper*olei care repre(int)
geo#etric diagonalele dreptung6iului cu laturile de lungi#i 2a i
respecti1 2*, cu centrul n O i laturile patralele cu axele de si#etrie+
dreptele x ' t
c
a
2
directoarele 6iper*olei
e "
a
c
> 1 excentricitatea 6iper*olei
-xele Ox , Oy ale reperului R(O,
i, +
" sunt axe de si#etrie ale
6iper*olei iar originea reperului este centru de si#etrie al 6iper*olei, deci
ecua$ia (1+2" repre(int) ecua$ia redus) a 6iper*olei +
7iper*ola caracteri(at) de ecua$ia (1+2" repre(int) i locul
geo#etric al punctelor %
(x,y"
E
2
, care satis/ac una din rela$iile :

e
d !
!F

" , ( 1
1

sau
e
d !
!F

" , ( 2
2

,
unde dreptele d
1
i d
2
sunt directoarele 6iper*olei+
Ecua$iile para#etrice ale 6ipere*olei sunt date de : x ' t a c6 t ,
y ' * s6 t , t R
8angenta la 6iper*ol) , ntrun punct al ei ,este *isectoarea
ung6iului ra(elor /ocale ( proprietratea optic) a 6iper*olei "
1.3 Parabola : este locul geometric al punctelor egal deprtate de un punct
fix F #focar$ i o dreapt fix #directoare$ .
Daca xOy este un reper ortogonal n planul euclidian E
2
, p R
+
punctul F
(
2
p
,!"
i dreapta (": x ' 2
p
atunci, #ul$i#ea punctelor %
(x,y"

cu proprietatea (%,F" ' (%, " este caracteri(at) alge*ric de ecua$ia:
y
2
' 2px , ( p > ! " (1+9"
y
%
(x,y"
O F(
2
p
,!" x
Fig+9
De/ini# ur#)toarele no$iuni asociate unei para*ole :
F(
2
p
,!" % focarul para*olei, iar cantitatea
2
p
distana focal
O(!,!" vrful para*lei
Ox axa transversal a para*olei,axa de simertie
Oy axa tangent la para*ol)
dreapta de ecua$ie x '
2
p
, este directoarea parabolei
Este clar c) excentricitatea para*olei este e " 1.
2. Cur*e de ordinul al doilea n planul euclidian
Fie n spa$ul punctual euclidian, re/erit la un reper a/in, /unc$ia
polino#ial) ( /or#a a/in) " f &R
2
R , dat) de
f (x,y" ' a
11
x
2
& 2a
12
xy & a
22
y
2
& 2a
19
x & 2a
29
y & a
99
, a
11
2
& a
12
2
& a
22
2
!+
In cele ce ur#ea() 1o# de#onstra c), #ul$i#ea punctelor planului
E
2
, ale c)ror coordonate (x,y" anulea() /unc$ia f, repr(int) din punct de
1edere geo#etric o conic) sau #ul$i#ea 1id) ,cea ce :usti/ic) ur#)toarea
de/ini$ie:
Definiia.2.1 'e numete conic sau curb algebric de ordinul doi ,
mulimea punctelor planului E
2
ale cror coordonate
satisfac ecuaia&
a
11
x
2
& 2a
12
xy & a
22
y
2
& 2a
19
x & 2a
29
y & a
99
' ! , a
11
2
& a
12
2
& a
22
2
!+ (2+1"
%atricea si#etric) - ' (a
i:
" o 1o# nu#ii matricea conicei (

"
5) consider)# nu#erele :
' det+- ,
22
12
21
11
a
a
a
a

, I ' a
11
& a
22
+
Dac) e/ectu)# trans/or#area ortogonal) ( & V
2
V
2
, ( ( i

" ' ;

i
,
((

"'
;

, adic) o trans/or#are i(o#etric) n spa$iul punctual euclidian E


2
,
trec<nd de la reperul ortonor#at R (O,
i

,
" la reperul ortonor#at
R (O,
; , ;

i
" conica (

" 1a /i caracteri(at) analitic de ecua$ia

9
1 ,
! ; ; ;
i
i i x x a
, cu , , I calculate n noul reper +
Dac) conica (

" ar /i caracteri(at) analitic de o ecua$ie de /or#a


a
11
x
2
& 2a
12
xy & a
22
y
2
& = ' !, atunci originea reperului ar /i centru de si#etrie
al conicei, f(x,y" ' f (x,y" + 5) deter#i#n)# condi$iile n care conica (

"
ad#ite centru i ,n ca( a/ir#ati1, s) g)si# acest centru+
E/ectu<nd transla$ia reperului R (O,
i

,
" n punctul C(x
o
,y
o
", adic):

'

+
+
;
;
y y y
x x x
o
o
(2+>"
ecua$ia (2+1" se expri#) su* /or#a
a
11
x.
2
& 2a
12
x.y. & a
22
y.
2
& 2(a
11
x
o
& a
12
y
o
& a
19
"x. &
& 2(a
21
x
o
& a
22
y
o
& a
29
"y. & f(x
o
,y
o
" ' !
I#pun<nd condi$ia de si#etrie, f(x.,y." ' f(x.,y." o*$ine#:

'

+ +
+ +
!
!
29 22 21
19 12 11
a y a x a
a y a x a
o o
o o
sau

'

! " , ( ;
! " , ( ;
o x y
o o x
y x f
y x f
(2+?"
Ecua$iile (2+?" repre(int) ecua$iile centrului unei conice,dac) acesta exist)+
-1e# ca(urile:
a)
!
22 21
12 11

a a
a a

, siste#ul (2+?" are solu$ie unic) ,punctul


C(x
o
,y
o
" este centrul conicei (

"+
b)
!
22 21
12 11

a a
a a

, siste#ul (2+?" nu are solu$ie sau ad#ite o


in/initate de solu$ii, cea ce nsea#n) c), conica (

" nu are centru unic la


distan$) /init)+
0entru a recunoate ce repre(int) geo#etric ecua$ia (2+1" , printro
trans/or#are i(o#etric), 1o# deter#ina reperul n raport cu care aceast)
ecua$ie s) ai*) cea #ai si#pl) /or#)+ -ceast) /or#) 1a /i nu#it) forma
canonic a conicei (

"+De#onstr)# ast/el c) ecua$ia (2+1" este ec6i1alent)


cu una din ecua$iile reduse descrise n paragra/ul precedent sau #ul$i#ea
1id)+ @o# trata di/erit aceast) pro*le#) dup) cu# ! sau ' ! +
2.1 Reducerea la form canonic a conicelor cu centru ! !
Fie o conic) (

" ,repre(entat) analitic de ecua$ia (2+1" cu centrul n


punctul C(x
o
,yo"+E/ectu<nd transla$ia reperului R (O,
i

,
" n punctul
C(x
o
,y
o
" ,dat) de ecua$iile (2+>",se o*$ine
a
11
x.
2
& 2a
12
x.y. & a
22
y.
2
& = ' ! , = ' f(x
o
,y
o
" (2+A"
5) consider)# /or#a p)tratic)
" ; , ; ( y x
a
11
x.
2
& 2a
12
x.y. & a
22
y.
2
i trans/or#atea asociat) ( & E
2
E
2
a1<nd aceeai #atrice ca /or#a
p)tratic) . 5e cunoate /aptul c), exist) un reper ortonor#at,/or#at din
1ectorii proprii Be
1,
e
2
C

ai trans/or#)rii (, n raport cu care /or#a p)tratic)
poate /i scris) ca o su#) de p)trate :
" ; , ; ( y x

1
D
2
&
2
E
2
, (2+F"
unde
1
i
2
sunt 1alorile proprii ale trans/or#)rii ( ,solu$ii ale ecua$iei
caracteristice :
!
22 21
12 11

a a
a a
sau
2
2I & ' ! (2+G"
Ecua$ia (2+G" o 1o# nu#ii ecuaia secular, aceasta 1a a1ea ntotdeauna
r)d)cini reale ntruc<t #atricea (a
i:
", i,:'1,2 este si#etric) +
-#*ele repere /iind ortonor#ate trecerea de la reperul R (C,
i

,
"
cu axele Cx i Cy la reperul R (C,
2 1, e e

" cu axele CD i CE 2 se /ace
printro trans/or#are i(o#etric) cu C punct /ix+
Not<nd (
1
,
2
" i (
1
,
2
" coordonatele 1ectorilor proprii
1 e

i 2 e

n reperul R (C,
i

,
" , trans/or#area de coordonate este dat) de

,
_

,
_

,
_

)
*
y
x
2 2
1 1
;
;


,
(2+H"
n care #atricea trans/or#)rii I '

,
_

2 2
1 1


este ortogonal) ,det+I ' t
1,
adic) trecerea de la reperul R la reperul R se /ace printro rota$ie, c<nd
det,I ' 1,ur#at) e1entual de o si#etrie dac) det+I ' 1 +
In reperul deter#inat de 1ectorii proprii
1 e

i 2 e

, a1<nd centrul
conicei ca origine, ecua$ia conicei (2+1" se scrie

1
D
2
&
2
E
2
& = ' ! (2+1!"
Dac) $ine# sea#a de in1arian$a lui la trans/or#)rile ortogonale i l
calcul)# pentru siste#ul carte(ian DCE, o*$ine# ' =
1

2
' =
( '
1

2
din ecua$ia secular)" din care re(ult) = '

+ -st/el, n reperul
R (C,
2 1, e e

" ecua$ia conicei (

" se scrie
(

":
1
"
2
+
2
#
2
+

$ % (2+11"
i este nu#it) forma canonic a ecua$iei conicei +
&bser'aii :
1. In ca(ul conicelor cu centru, /or#a canonic) (2+11" se poate scrie
cunosc<nd nu#ai n1arian$ii ortogonali ai acesteia: , i I +
2. In reducerea la /or#) canonic) a ecua$iei unei conice cu centru
nu contea() ordinea e/ectu)rii i(o#etriilor : transla$iei n centrul conicei i
respecti1 a i(o#etriei cu un punct /ix +
3. -xele de coordonate CD i CE sunt axe de si#etrie pentru
conica (", adic) reperul R (C,
2 1, e e

" este reperul n care conica este
caracteri(at) printro ecua$ie redus) , deci conica poate /i recunoscut)+
0antele acestor axe de si#etrie pot /i deter#inate /olosind
expri#area n coordonate a 1ectorilor proprii+ De o*ser1at c), dac) 1 e

i
2 e

sunt 1ectorii proprii nor#a$i,corespun()tori 1alorilor proprii


1
i
2
atunci reperul R (C,
2 1, e e

" se o*$ine printro rota$ie de ung6i
3!,24,
din reperul R (O,
i

,
" , dac) i nu#ai dac) , pentru 1 e

' (
1
,
2
" a1e#
" , ( 1 2 2 e

+ 8in<nd cont de acest /apt, scrie# ecua$iile care ne


deter#in) aceti 1ectori proprii :

'

+
+
2 1 2 22 1 12
1 1 2 12 1 11


a a
a a
i

'

+
+
1 2 1 22 2 12
2 2 1 12 2 11


a a
a a
i not<nd cu # ' tg '
1
2

o*$ine#
22 22
12 11
12 11
22 21
a m a
a m a
m a a
m a a
+

+
+
, ecua$ie ec6i1alent) cu

a
11
m
2
& (a
11
2 a
22
" m 2 a
12
' ! , (2+12"
nu#it) ecuaia pantelor axelor de si#etrie ale unei conice nedegenerate cu
centru la distan) /init) + 0ot /i scrise ecua$iile axelor conicei ,ca drepte care
trec prin centrul C(x
o
,y
o
" i au pantele #
1
i #
2
,solu$ii ale ecua$iei (2+12" +
(. 0entru a a:unge la reperul canonic printro transla$ie ur#at)
de o rota$ie 1o# alege con1ena*il ordinea 1ectorilor proprii sau se#nele
acestora aa nc<t det+I ' 1+
0entru deter#inarea ung6iului de rota$ie, n trecerea de la reperul R
(C,
i

,
" la reperul R (C,
2 1, e e

", 1o# scrie ecua$iile ce deter#in)
1ectorii proprii :

'

+
+
! " (
! " (
2 1 22 1 21
2 12 1 1 11


a a
a a
i

'

+
+
! " (
! " (
2 2 22 1 21
2 12 1 2 11


a a
a a
+
(2+19"
Not<nd cu (!,
2

" ung6iul dintre


i si e

1
, alege# sensul lui 2 e

ast/el ca ung6iul dintre 2 e

s) /ie , a1e#

tg
1
2
i

tg
1
1
2

Din rele$iile (2+12" o*$ine# :

tg
a
a

12
1 11
i

tg a
a 1
12
2 11

, din care re(ult)


12
22 11
12
2 1 11 " ( 2 1
a
a a
a
a
tg
tg

, adic)
tg 2 '
22 11
12 2
a a
a

(2+1>"
Din aceleai rela$ii o*$ine# :
12
2 1
2
1
a tg
tg

+
, adic)
si)n(
1

2
" ' si)n (a
12
" +
*. 8in<nd cont de caracteri()rile analitice ale trans/or#)rilor
i(o#etrice (cap+A,J?", reducerea la /or#a canonic) a ecua$iei unei conice
poate /i /)cut) /olosind #etoda rototransla$iilor+ 5e e/ectuia() rota$ia

'

+cos ; sin ;
sin ; cos ;
y x y
y x x
(2+1?"
i deter#in)# ung6iul , i#pun<nd condi$ia de nulitate a coe/icientului
#ono#ul xy,dup) care grup<nd ter#enii n su#) de p)trate deter#in)#
transla$ia n centrul conicei +
+. 0entru a repre(enta gra/ic conica (" parcurge# etapele:
se reduce conica (" la /or#a canonic) (2+11"
repre(ent)#, in planul raportat la reperul carte(ian xOy, centrul
C(x
o
,y
o
" i axele reperului canonic , CD i CE (cu direc$e i sens",
deter#inate de repre(entan$ii n punctul C ai 1ectorilor proprii 1 e

i 2 e

+
n reperul carte(ian DCE desen)# conica (" dat) de /or#a
canonic) (2+11"
Ie1enind la /or#a canonic) (2+11", s) anali()# ur#)toarele ca(uri:
Ca(ul 1
o
!
a" > !
1

2
' > ! , ecua$ia (2+11" poate /i pus) su* una
din /or#ele :
! 1
2
2
2
2
+
b
)
a
*
sau ! 1
2
2
2
2
+ +
b
)
a
*
, (2+1A"
adic) sunte# n pre(en$a unei elipse reale sau #ul$i#ea 1id)+
b) < !
1

2
' < ! , ecua$ia (2+11" poate /i pus) su* una
din /or#ele :
! 1
2
2
2
2

b
)
a
*
sau ! 1
2
2
2
2
+
b
)
a
*
,
(2+1F"
adic) conica (" repre(int) o 6iper*ol)+ Dac) I ' a
11
& a
22
' !
1
'
2
,
adic) a ' * i 6iper*ola (2+1A" este ec6ilater) +
Ca(ul 2
o
' !
a) > !
1

2
' > ! , ecua$ia se scrie su* /or#a

2
D
2
&
2
E
2
' ! , (2+1G"
ca( n care conica se reduce la un punct, centrul C(x
o
,y
o
" +
b) < !
1

2
' < ! , ecua$ia (2+11" poate /i pus) su* /or#a

2
D
2

2
E
2
' ! (

D E" (

D & E" ' ! , (2+1H"
deci conica repre(int) dou) drepte concurente +
0rin ur#are , in1ariantul cu*ic ne o/er) in/or#a$ii despre natura
conicei , iar in1ariantul p)tratic ne d) in/or#a$ii despre genul conicei ("+
-st/el,1o# spune:
dac) ! a1e# o conic nedegenerat
' ! a1e# o conic degenerat ,
iar pentru
> ! conica (" este de gen elips)
< ! conica (" este de gen 6iper*ol) +