Sunteți pe pagina 1din 1

Sustinerea probei test-control la fiziologia omului pentru studentii

tuturor facultatilor se va petrece pe data de 19-23/05.2014 si


2-30/05.2014 intre orele 10.00 !12.30 si 14.00 - 1".00
#acultatea/$ata 19% 2 20% 2" 21% 2& 22%29 23% 30
'edicina ( ) ) ) )
'edicina (( ) ) )
Stomatologie ) ) )
#armacie ) )
Sanatate *ublica ) )
Studentilor% ce nu se vor prezenta pentru a sustine proba test-
control conform graficului% in zilele indicate din ( saptamina% nu li
se va permite sustinerea repetata a probei test- control in saptamina
urmatoare% in cazul in care rezultatul la testare va fi negativ.
Aprobat la sedinta catedrei din __________ Proces verbal N _____
Seful catedrei, profesor universitar V. Vovc