Sunteți pe pagina 1din 1

SALARII MINIME DE INCADRARE

Conform Legii nr. 63/ 2011, anexa 1


_________________________________________________________________________
Funcia didactica Vechimea in Salarii minime de
invatamant incadrare (lei)
Minim* Minim**
_________________________________________________________________________
Profesor universitar peste 40 ani 4.0 .!"#

# $ 40 ani 4.00 .#04

0 $ # ani .!4" .%#&

%# $ 0 ani .4'% .0%'

%0 $ %# ani .%'0 %.'#

(# $ %0 ani .((( %.!0#

(0 $ (# ani %.&%0 %.#40
)onferentiar universitar este 40 ani %.""( %.(4

# $ 40 ani %."(( %.%!0

0 $ # ani %.4" %.(4%

%# $ 0 ani %.'' %.0!"

%0 $ %# ani %.%" (.&"&

(# $ %0 ani %.(!& (.'&"

(0 $ (# ani %.00 (.!""
" * (0 ani (."'(

Sef lucrari+ lector universitar # $ 40 ani %.0"0 (.!&(

0 $ # ani (.&!" (.!(&

%# $ 0 ani (.'#% (."(0

%0 $ %# ani (.'(4 (.#!'

(# $ %0 ani (.!&! (.#"

(0 $ (# ani (.!"# (.##

" $ (0 ani (.#&0

$ " ani (.#"#


NOT:
Minim*: Toate salariile de incadrare cuprind sporul neuropsihic, iar sporul de stabilitate este cuprins la transele de
peste 10 ani vechime n nvaamant
Minim**: Toate salariile de incadrare cuprind sporul neuropsihic si sunt aferente personalului didactic care nu are 10
ani vechime neintrerupta in invatamant

S-ar putea să vă placă și