Sunteți pe pagina 1din 1

Domiciliull

uI
;i;ei
de insofire
a7.a7,20!3.
33
REPUBLICA
MOLDOVA
/
rts.
nr iNsbTrRE
Fr
b.uletinul
de identitate
al cetfeanului
Republicii
Moidova
nu este valabil