Sunteți pe pagina 1din 3

Definitia societatii: art 1881 defineste societatea ca fiind 2 sau mai multe personae

se oblige reciproc sa coopereze pentru desfasurarea unei activitati sis a contribuie la


aceasta prin aporturi banesti,in bunuri sau prestatii cu scopul de a imparti beneficii sau de
a se folosi de economiile ce ar rezulta.
Sursele normative:
-CC: dreptul comun in materia societatilor: art1881 alin(1 stabileste ca
dispozitiile art 1881-art1!"# constituie dreptul comun societatilor.
$rt 1881 stabileste e%pres ca dupa forma lor , societatile pot fi:
1. simple (fara personalitate &uridica
2. in participatie
'. in nume colectiv
#. in comandita simpla
". S()
*. S$
+. SC$
8. alt tip de societate prevazuta de lege
!. cooperative
-)egislatia speciala: )'1,1!!--cadrul general.
)1,2--"-organizarea si functionarea cooperativei.
)2*,1!!--priv reg com.
)1*1,2--'-/01.
)2!+,2--#-piata de capital.
2atura &uridica a societatii comerciale:
3eoria contractuala:pune in evidenta natura contractuala a societatii avand in
vedere ca societatea se constituie ca urmare a vointei asociatilor, acestia aleg
forma societatii,stabilesc obiectul de activitate si elelalte aspecte.
3eoria actului colectiv: la baza societatii nu se afla un contract, ci un a&utor
comple%(colectiv care nu poate fi asimilat ca izvor de drept
contractelor,elementul esential care deosebeste a&utorul comple% de contract il
constituie lipsa contrarietatii intereselor.
3eoria institutiei:pune accent pe natura imperativa a dispozitiilor ce reglementeaza
natura societatii in sensul ca vointa asociatilor e limitata la alegerea formei
societatii, toate celelalte clauze fiind stabilite in limitele impuse de legiuitor.
Societatea dobandeste personalitate &uridica prin efectul legii ca urmare a e%ercitarii unui
control de lege cu scopul prote&arii intereselor asociatilor si a tertilor.
4orma &uridica se constituie in una din cele " forme: SCS,SC$(nu mai sunt de
actualitate,S2C,S$,S() )'1,1!!-.
5ai avem: societate europeana(art2+-. S() cu asociat unic(nu e nici forma de societate
nici varietate a unei societati.
1numerarea prevazuta in art 2 are caracter limitativ, asociatii au optiunea de a alege intre
aceste forme.legiuitorul a atasat fiecarei forme un regulament specific.asociatii nu pot sa
reconfigureze regulamentul acestora,nu pot sa constituie o societate prin
imbinarea,mi%area caracteristicilor specifice mai multor forme.
)ibertatea asociatilor de a modifica,adauga anumite elemente este limitata.
Clasificare:
1. clasificarea importantei caracterului personal:
a. societatea de persoane6se constituie pe baza increderii asociatilor
(S2C
b. Societatea de capitaluri6se constituie dintr-un numar mare de
asociati(S$,SC$
c. S()6matura mi%ta ,imprumuta caracterele societatii de peroane si
de capitaluri.
2. clasificarea raspunderii:
a. socitatea in care asociatii raspund nelimitat si solidar.
b. soc in care ascotiatii raspund limitat(in limita aportului
c. soc in care asociatii raspund diferit(societatea in comandita(asociatii
comanditei raspund nelimitat, iar asociatii comanditati raspund in
limita aportului
'. clasificarea structurii capitalului si modului de impartire:
a. parti sociale.
b. actiuni.
c. parti de interes.
7ersonalitatea &uridica:
- art1 alin(2: societatile prevazute la alin(1 sunt persoane &uridice daca se constituie cu
respectarea dispozitiilor legale.
- dobandirea de societati a personalitatii &uridice confera calitatea de subiecti de drept
distinct fata de persoanele asociate.
1fectele dobandirii perosnalitatii &uridice:
1. participarea societatilor in nume propriu la rapoturile &uridice
(ealizarea obiectului de activitate presupune conturarea unei vointe sociale si
e%teriorizarea acestora prin organele societatii. 7articiparea societatii se realizeaza
prin administratori,C$, care in principiu, pot face toate operatiunile cerute pentru
aducerea la indeplinire a obiectului de activitate afara de restrictiile mentionate in
actul constituiv(art "" alin (1.
2. raspunderea asociatilor pentru obligatiile sociale-partiviparea la circuitul civil in
nume propriu si raspunderea pentru obligatiile asumate prin reprezentantii sai. $rt
' alin(1:obligatiile societatilor sunt grantate cu patrimoniul societatii, astfel ca un
Creditor al societatii are dreptul sa urmareasca doar bunurile din patrimoniul
societatii, fara a putea urmarii bunurile din patrimoniul asociatilor.
(e%ceptie:asociatii raspund in subsidiar pentru obligatiile sociatetii.
'. dreptul societatii de a sta in &ustitie ca parat,reclamant, societatea fiind un subiect
de drept distinct, poate avea calitate procesuala activa,pasiva.
8 societate radiata nu mai are personalitate &uridica (art 1"" alin('C7C:persoanele
&uridice sunt reprezentate de asociati la sediul principal,la sediul dezmembramintelor
lor, in cazul in care o societate reclamant trebuie sa prezinte toate datele de
identificare.
1lemntele constitutive:
1. organul de sine statator(vointa de sine statatoare, diferita de cea a asociatilor.
9ointa se formeaza in cadrul $/, pe baza votului ma&oritar. :otararea $/$
este o obligatorie si pentru asociatii care au votat contra,nu au participat.
2. patrimoniul propriu: cuprinde actiunile societatii (drepturi patrimoniale si
drepturi de creanta:bunurile aduse ca aport,dobandite pe parcursul
functionarii.
$sociatii nu devin coproprietari cu privire la bunurile din patrimoniul societatii.
;unurile aduse ca aport ies din patromoniul lor si intra in patrimoniul societatii.
;unurile aduse ca aport sunt ga&ul general al Creditor sociali. obligatia societatii fata
de terti nu se poate compensa cu obligatia tertilor fata de asociati.
$plicarea procedurii insolventei priveste numai patrimoniul social.
'. scopul sa fie licit si moral: conform codului C$12