Sunteți pe pagina 1din 3

Total consilieri Consiliul Local: 10

Prezeni: 10
Pentru: 8
mpotriv: x
Abineri: 2
HOTRREA
privind rectificarea bugetului local al Comunei Periam pe anul 2014
Consiliul Local al Comunei Periam, Judeul Timi, ales n condiiile stabilite de Legea
nr.67/2004 pentru alegerea autoritilor administraiei publice locale, republicat, cu modificrile i
completrile ulterioare reunit n edina ordinar din data de !0.0".20#4, a$%nd n $edere
urmtoarele&
' raportul compartimentului de specialitate nregistrat sub nr.707!/24.0".20#4 ntocmit de
doamna (erecean')uler *aciana + inspector , asistent contabil n cadrul -ompartimentului
(inanciar'contabil, impo.ite i ta/e al 0 rimriei -omunei 0eriam i a$i.at de domnul *umitra
-ornel, 0rimarul -omunei 0eriam, prin care se propune -onsiliului local rectificarea bugetului local
pe anul 20#4
' pre$ederile Legii nr.!16/20#! pri$ind bugetul de stat pe anul 20#4
' pre$ederile Legii nr.27!/2006 pri$ind finanele publice locale, modificat i completat
' pre$ederile 2.-.L. 0eriam nr.6/!#.0#.20#4 pri$ind aprobarea bugetului local al -omunei
0eriam pe anul 20#4, cu modificrile ulterioare
' pre$ederile 3egulamentului de organi.are i funcionare al -onsiliului Local 0eriam
' raportul -omisiei de specialitate din cadrul -onsiliului Local 0eriam
4n temeiul pre$ederilor art.!6 alin.2 lit.b, art.!6 alin.4 lit.a, ale art.41 alin.2 lit.a i ale art.##1
lit.b din Legea nr.2#1/200# pri$ind 5dministraia 0ublic Local, republicat, cu modificrile i
completrile ulterioare,
! T " # " $ T % :
Art&1& 6e aprob rectificarea bugetului local de $enituri i c7eltuieli al -omunei 0eriam pe
anul 20#4, dup cum urmea.&
'%()T*#) Trim& ))) : 2+&000 lei
' 8enituri din prestri de ser$icii ,,&10&08 21.000 lei

C%LT*)%L) Trim& ))) : 2+&000 lei
' -7eltuieli cu bunuri i ser$icii % -0&+0&00 21.000 lei
Art&2& -u ducerea la ndeplinire a pre.entei 7otr%ri se $a ncredina domnul *umitra
-ornel, primarul -omunei 0eriam i doamna (erecean')uler *aciana, inspector , asistent contabil, n
cadrul 0rimriei -omunei 0eriam.
#
#!./() A
C!(0)L)*L L!CAL AL C!.*(%) P%#)A.
1u2eul Timi34 ,0-,1+ Periam str& .ure3ului nr&1 bis
9elefon& 0216'!7100# (a/& 0216'!71002 e'mail&office:primatimperiam.ro
Art&,& 0re.enta 7otr%re se comunic&
' ,nstituiei 0refectului';udeul 9imi + *irecia pentru $erificarea legalitii actelor,
a aplicrii actelor normati$e i contenciosul 5dministrati$
' 0rimarului -omunei 0eriam
' -onsiliului Local 0eriam
' *.).3.(.0. 9imi
' 9re.oreriei 6%nnicolau <are
' *oamnei (erecean')uler *aciana, inspector , asistent ' contabil n cadrul
primriei
' La dosarul edinei
' 0rin afia=, ateniei publice.

2
Contrasemneaz:
SECRETARUL C O M U N E I P E R I A M
BRON DACIANA
______________________________________
L.S.
PREEDINTE DE EDIN,
VOICU LIVIU
_______________________________________
(r& -, 2in ,0&05&2016
!