Sunteți pe pagina 1din 13

INSTITUTUL DE EXPERTIZ CURRICULAR

Sugestii
privind elaborarea dou!entelor urriulare
pentru instruirea adul"ilor

Chiinu, 2011
Cuprins
I# Preli!inarii
II# Lista dou!entelor urriulare
III# Planul de $nv%"%!&nt ' !odel(standard
I)# Curriulu!ul *progra!a+ disiplinei,ursului ' !odel(standard
)# -anual .i,sau g/id !etodologi
)I# Proiete didatie0 ativit%"i de $nv%"are
)II# Teste de evaluare 1inal%
I# Preli!inarii
Necesitatea renovrii documentelor curriculare privind formarea
profesional a adulilor (calificarea, recalificarea, perfecionarea etc.) este
determinat de urmtoarele consideraii:
1. Sistemul Naional de nvmnt, din care face parte i instruirea adulilor,
este axat pe aordarea curricular.
!
!. "rocesul educaional este re#lementat de documente curriculare$standard
care sunt implementate la nivel de sistem din anul 1%%&.
'. (urriculumul Naional, (adrul (alificrilor, (adrul )cupaional sunt
centrate pe finaliti pre*entate n termeni de competene.
+. "lanurile de nvmnt i pro#ramele de instruire pe discipline, pre*entate
de diferii prestatori de servicii educaionale n domeniul formrii
profesionale a adulilor vin n contradicie cu cerinele actuale privind
proiectarea curriculumului modern i nu reflect tendinele actuale n
de*voltarea nvmntului vocaional, precum i standardele ocupaionale
de calitate.
II# Lista dou!entelor urriulare privind organi2area instruirii adul"ilor
1. "lanul de nvmnt (model$standard)
!. (urriculumul (pro#rama) disciplinei,cursului (model$standard)
'. -anual i,sau #.id metodolo#ic
+. "roiecte didactice ale activitilor de nvare
/. 0este de evaluare final.
3 Aten"ie4
"lanurile de nvmnt i curricula pe discipline (pro#ramele) se evaluea* de
ctre 1nstitutul de 2xperti* (urricular i se apro de -inisterul 2ducaiei.
-anualele, #.idurile metodolo#ice, testele de evaluare final se experti*ea* de
ctre 1nstitutul de 2xperti* (urricular.
III# Planul de $nv%"%!&nt ' !odel(standard
"lanul de nvmnt repre*int un document oficial de proiectare
curricular, care stailete, conform criteriilor valorice,profesionale:
a) oiectivele i finalitile formrii profesionale (competenele profesionale
finale).
) disciplinele,cursurile de studiat i succesiunea lor.
'
c) numrul de ore maxim re*ervat instruirii, precum i numrul de ore pentru
fiecare disciplin,curs.
"lanul de nvmnt poate include disciplinele de a* 3 nucleu i
disciplinele opionale.
"lanul de nvmnt n calitate de standard$model include urmtoarele
elemente,componente: domeniul de formare, specialitatea,meseria, numrul total
de ore, a*a admiterii, forma de or#ani*are, denumirea disciplinelor, orele contact
direct, orele 3 sta#ii de practic, orele 3 lucrul individual.
-odelul planului de nvmnt poate fi pre*entat astfel:
Prima pagin
4proat
de ctre instituia respectiv
566667 66666666666666667
4proat
-inisterul 2ducaiei al 8epulicii -oldova
566667 66666666666666667
66666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666
denumirea instituiei care presteaz servicii educaionale
+
Plan de $nv%"%!&nt
Do!eniu de 1or!are0 55555555555555555555555555555555555
Speiali2area,!eseria0 55555555555555555555555555555555555
Nu!%rul total de ore0 55555555555555555555555555555555555
6a2a ad!iterii0 55555555555555555555555555555555555
tipul diplomei
7or!a de organi2are0 55555555555555555555555555555555555
la zi, la distan, etc.
(.iinu, !911
Pagina 2-3-
Con"inutul planului de $nv%"%!&nt
:enumirea disciplinei 0otal ore (ontact
direct
;ucru
individual
<orma de
evaluare
Total
/
Stagii de prati%
*da% nu sunt inluse $n planul de $nv%"%!&nt de ba2%+
0ipul practicii Numrul de *ile )re <orma de
evaluare
Condu%torul institu"iei 555555555555555555555555555
I)# Curriulu!ul *progra!a+ unei disipline ' !odel(standard
(urriculumul disciplinar repre*int un document oficial de proiectare
didactic axat pe un ansamlu de aciuni: definirea oiectivelor #enerale i
specifice (competenelor), stailirea coninuturilor, strate#iilor de predare$nvare$
evaluare.
"roiectarea pro#ramelor pe discipline n perspectiva curricular presupune
rspunsuri la patru ntreri:
"entru ce nvm=
(e nvm=
(um nvm=
"entru cine nvm=
4stfel, curriculumul disciplinar poate fi structurat astfel:
>
"reliminarii
<inalitile pre*entate n form de competene profesionale specifice
meseriei respective
)iectivele #enerale ale disciplinei,competenele specifice
0ematica i reparti*area orientativ a orelor
(oninuturile structurate pe teme,module
Su#estii metodolo#ice de predare$nvare$evaluare
;ista ilio#rafic.
3 Aten"ie4
<iecare curriculum la disciplin poate fi pre*entat ca document aparte sau n cadrul
unui document care inte#rea* toate curricula disciplinelor, numit curriculum de a*.
-odelul unui curriculum disciplinar poate fi pre*entat astfel:
Prima pagin
4proat
de ctre instituia respectiv
566667 66666666666666667
4proat
-inisterul 2ducaiei al 8epulicii -oldova
566667 66666666666666667
66666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666
denumirea instituiei care presteaz servicii educaionale
Curriulu! disiplinei,ursului
*e80 9-a.ini agriole:+
&
Autori0
;#
<#
(.iinu, !911
Preli!inarii
se indic statutul i importana disciplinei n formarea profesional?
se indic eneficiarul, destinatarul?
se indic de cine a fost evaluat i aproat?
alte informaii.
;# Co!peten"ele pro1esionale,generale
se formulea* competenele proiectate de format n cadrul instruirii n raport
cu meseria respectiv?
competenele se formulea* n termeni de aciuni: ce tre!uie s tie " ce
tre!uie s #ac a!solventul$
<# =bietivele generale ale disiplinei la nivel de:
(unoatere
4plicare
1nte#rare
@
%&emplu de #ormulare a o!iectivelor generale'
(ursantul va fi capail:
s identifice AAAAAA..
s anali*e*e AAAAAA..
s compare AAAAAA...
s aplice AAAAAAA...
s construiasc AAAAA
"entru formularea corect a oiectivelor #enerale se aplic urmtoarea
taxonomie (clasificare a oiectivelor):
Ta8ono!ia obietivelor , o!peten"elor transdiiplinare .i ross(urriulare
I. Cunoaterea i nelegerea
1.1. 8ecunoaterea teoriilor, ideilor, le#ilor, le#itilor, principiilor, fenomenelor, proceselor,
cate#oriilor, metodelor, tendinelor, datelor de a*? valorilor sociale, culturale, economice,
politice?
1.!. 1dentificarea cate#oriilor de cunotine de a* i valorilor umane?
1.'. 8eproducerea definiilor, textelor, poe*iilor?
1.+. :efinirea noiunilor, le#ilor?
1./. )servarea i evidenierea faptelor, fenomenelor, proceselor (msurri, cntriri, calculri)?
1.>. 2numerarea, deoseirea i descrierea faptelor, fenomenelor, proceselor, tendinelor.
II. Aplicarea
!.1. 4nali*area i sinteti*area?
!.!. (ompararea i descriminarea?
!.'. (ate#ori*area i clasificarea?
!.+. Stailirea interrelaiilor dintre fapte, fenomene, procese (cau*a, consecina, influena)?
!./. 4stracti*area, concreti*area, #enerali*area
!.>. 8e*olvarea exemplelor simple (cu valori necunoscute)?
!.&. 1nterpretarea, explicarea, demonstrarea, ilustrarea?
!.@. 0ranspunerea, transferarea, extrapolarea, extinderea, astracti*area?
!.%. 1nducie, deducie?
!.19. 2valuarea, monitori*area, aprecierea n a*a criteriilor interne i externe?
!.11. Scrierea, relatarea, producerea, structurarea.
!.1!. "roiectarea, planificarea, or#ani*area, monitori*area
!.1'. 2xecutarea i coordonarea micrilor (capaciti psi.omotorii) n condiii iniial cunoscute
i condiii noi (n cadrul domeniului,activitii respective)
III. Integrare
%
3.1. Creative i productive
"roiectarea, planificarea, or#ani*area, mana#ement?
8e*olvarea situaiilor de ca*, situaiilor i sarcinilor de prolem?
2laorarea conclu*iilor independente i a noilor idei?
1nvesti#area i cercetarea individual .
3.2. Personale i interpersonale
"romovarea propriului stil de via?
(ooperarea i activitatea n ec.ipe?
(omunicarea eficient cu adulii i semenii, inclusiv ntr$o lim strin?
;uarea de deci*ii i soluionarea peolemelor?
4sumarea de responsailiti ntr$o societate democratic?
"lanificarea propriei cariere?
4utoapreciere i autocunoatere?
(onceptuali*area, aprecierea, receptarea i or#ani*area unui sistem de valori i convin#eri?
Boina i reacia
3.3. Sistemice
(apacitatea de a nva?
(apacitatea de a lucra , activa autonom?
4daptarea social i intercultural?
Cnfruntarea provocrilor lumii contemporane care se afl ntr$o permanent sc.imare.
3.4. Cross-curriculare
(apaciti de cetenie activ i antreprenoriat?
(apaciti de asi#urare a unstrii i si#uranei?
(apaciti interculturale.
># Te!atia .i reparti2area orientativ% a orelor
0ematica Numrul de ore
auditoriale individuale
?# Con"inuturi struturate pe te!e
(oninuturile se or#ani*ea* pe teme. Cn cadrul fiecrei teme se descriu
5cunotine7 (informaii) de a*: teorii, concepte, fapte, fenomene etc.
@# Sugestii !etodologie de predare($nv%"are(evaluare
19
Se pre*int n plan strate#ic modalitile de instruire i de evaluare a
re*ultatelor oinute.
A# 6ibliogra1ie
)# -anual .i,sau g/idul !etodologi
-anualul,#.idul metodolo#ic se structurea* pe teme i capitole coerente cu
cele din curriculum.
<iecare capitol va include componentele: oiective, pre*entarea
informaional a temei, activiti de nvare, activiti de evaluare, ilio#rafie.
)I# Proiete didatie privind ativitatea de predare($nv%"are(evaluare
"roiectele didactice se elaorea* de ctre profesori ca instrument individual
de or#ani*are a procesului educaional.
Proiectul didactic poate #i prezentat ast#el'
0ema: 6666666666666666666666666
)iectivele:
1.
!.
'.
)iectivul 4ctivitatea
profesorului
4ctivitile
cursanilor
4ctiviti de
evaluare
)
1
11
)II# Teste de evaluare 1inal%
0estele se elaorea* de ctre profesori i pot fi experti*ate de ctre experi
i aproate n conformitate cu 8e#ulamentul instituional.
(odelul testului'
Testul ;
Aprob
5555555555555555555
pentru e8a!en la 5555555555555555555555555
Subietul ;# -a.ini agriole
Activiti de evaluare!
1. (cunoatere)
enumerai A
identificai A
definii A
etc.
!. (aplicare)
anali*ai A
1!
comparai A
descriei A
re*olvai
etc.
'. (inte#rare)
elaorai un proiect
re*olvai un studiu de ca*
construii ceva
etc.
<iecare test va include !$' suiecte. <iecare suiect include trei tipuri de
sarcini: la nivel de cunoatere, de aplicare i de inte#rare.
0estele treuie s acopere coninutul ntre# al curricula disciplinelor
stuidiate.
Re1erin"e bibliogra1ie generale0
;# (ristea S., )icionar de termeni pedagogici, Ducureti, 1%%@.
<# (rian 4., Euu B., Proiectarea curriculumului de !az, 0ip(im, (imilia,
1%%&.
># Curriculum de !az. )ocumente reglatoare, (oordonatori : -ustea S.,
Ducun N., Euu Bl., (imilia, 1%%&.
?# Euu Bl., Proiectarea didactic *n *nvm+ntul superior, (2" FS-,
(.iinu, !99&, !/9 p.
@# Euu Bl., Cadrul de re#erin al Curriculumului ,aional, C.2.". Gtiina,
(.iinu, !99&, 199 p.
1'