Sunteți pe pagina 1din 19

Noile reguli contabile Directiva a-4-a si a a-7-a

a CEE de la 1 ianuarie 2010


ORDIN nr. 3055 din 29 octombrie 2009 pentru aprobarea
Reglementrilor contabile conforme cu directivele europene
Modifcari si completari semnifcative ata de prevederile anterioare !M"
17#2$ 200#
Contabilitate in valuta% reguli de conversie in lei&
Subunitile din !trintate care aparin per!oanelor cu !ediul "n Rom#nia conduc
contabilitatea "n lei $i "n valut !au numai "n valut.
%n ca&ul "n care contabilitatea e!te inut "n lei $i "n valut' informaiile privind
activitatea de!f$urat de ace!tea !unt integrate "n activitatea raportat de unitatea
din Rom#nia.
%n ca&ul "n care contabilitatea e!te inut "n valut' pentru conver!ia activelor $i
datoriilor !e folo!e$te cur!ul de !c(imb de la data bilanului' iar capitalurile proprii
rm#n e)primate la cur!ul i!toric.
*entru conver!ia veniturilor $i c(eltuielilor !e folo!e$te cur!ul de !c(imb de la data
tran&aciilor !au !e poate folo!i un cur! mediu' atunci c#nd cur!ul de !c(imb nu
+uctuea& !emni,cativ. (in trecut contabilitatea in valuta se tine numai pentru
necesitatile proprii de informare).
'revederi privind transparenta&
-tili&atorii !ituaiilor ,nanciare "ntocmite potrivit pre&entelor reglementri includ
inve!titorii actuali $i poteniali' per!onalul anga.at' creditorii' furni&orii' clienii'
in!tituiile !tatului $i alte autoriti' precum $i publicul. /ce$tia utili&ea& !ituaiile
,nanciare pentru a0$i !ati!face o parte din nece!itile lor de informaii.
'revederi privind sc(imbul de active&
%n ca&ul !c(imbului de active' "n contabilitate !e evidenia& di!tinct operaiunea de
v#n&are $i cea de cumprare' pe ba&a documentelor .u!ti,cative' cu "nregi!trarea
tuturor veniturilor !i c(eltuielilor aferente operaiunilor.
1ratamentul contabil e!te !imilar $i "n ca&ul pre!trilor reciproce de !ervicii.
'rincipiul prevalen)ei economicului asupra *uridicului. *re&entarea valorilor din
cadrul elementelor din bilan $i contul de pro,t $i pierdere !e face in#nd !eama de
fondul economic al tran&aciei !au al operaiunii raportate' $i nu numai de forma
.uridic a ace!tora.
2venimentele $i operaiunile economico0,nanciare trebuie evideniate "n contabilitate
a$a cum ace!tea !e produc' "n ba&a documentelor .u!ti,cative.
2)emple de !ituaii c#nd !e aplic principiul prevalenei economicului a!upra .uridicului
pot , con!iderate3
- "ncadrarea contractelor de lea!ing "n lea!ing operaional !au ,nanciar4
- "ncadrarea operaiunilor la v#n&are "n nume propriu !au comi!ion' re!pectiv
con!ignaie4
- recunoa$terea veniturilor' re!pectiv a c(eltuielilor "n contul de pro,t $i pierdere
!au ca venituri "n avan!' re!pectiv c(eltuieli "n avan!4
- "ncadrarea participaiilor ca ,ind deinute pe termen lung !au pe termen !curt4
- recunoa$terea participaiilor deinute ca aciuni deinute la a,liati' a intere!elor
de participare !i a altor imobili&ri ,nanciare4
- "ncadrarea reducerilor acordate' re!pectiv primite' la reduceri comerciale !au
1

,nanciare.
2ntitile au obligaia ca la contabili&area operaiunilor economico0,nanciare ! in
!eama de toate informaiile di!ponibile' a!tfel "nc#t ! ,e e)trem de rare !ituaiile "n
care aplicarea principiului prevalenei economicului a!upra .uridicului ! conduc la o
operaiune a crei natur ! ,e diferit fa de cea !tabilit dac nu !0ar aplica ace!t
principiu.
+plicarea sc(imbarilor de metoda
1ermenul de 5metod contabil6 !e aplic at#t metodelor $i regulilor de evaluare' c#t
$i metodelor $i regulilor de pre&entare a !ituaiilor ,nanciare anuale.
Sc(imbrile de metod contabil pot , determinate de3
a7 iniiativa entitii' ca& "n care !c(imbarea trebuie .u!ti,cat4
b7 o deci&ie a autoritii compentente $i care !e impune entitii 8!c(imbare de
reglementare7' ca& "n care !c(imbarea nu trebuie .u!ti,cat.
Sc(imbrile de metod nu !unt .u!ti,cate de !c(imbarea conductorilor entitii.
,ratamentul estimarilor
*rocedura de e!timare depinde de raionamentele ba&ate pe ultimele informaii
di!ponibile. O e!timare e!te revi&uit dac "mpre.urrile pe care !0a ba&at !0au
modi,cat ca urmare a unor noi informaii !au a unei mai bune e)periene.
Sc(imbrile de e!timri nu con!tituie corecii de erori' cu e)cepia ca&ului "n care
e!timrile anterioare erau ba&ate pe date eronate' plec#nd de la informaii di!ponibile
la acel moment. 9a urmare' aprecierea "n ace!t ca& a caracterului eronat nu !e
efectuea& "n raport cu informaiile deinute la momentul pre&ent.
,ratamentul reducerilor comerciale
Reducerile comerciale acordate de furni&or $i "n!cri!e pe factura de ac(i&iie a.u!tea&
"n !en!ul reducerii co!tul de ac(i&iie' "n timp ce reducerile ,nanciare primite de la
furni&or' indiferent de perioada la care !e refer' repre&int venituri ale perioadei.
Reducerile comerciale acordate $i "n!cri!e pe factura de ac(i&iie corectea& 8reduc7
co!tul de ac(i&iie al bunurilor.
Reducerile comerciale primite ulterior facturrii' re!pectiv acordate ulterior facturrii'
indiferent de perioada la care !e refer' !e evidenia& di!tinct "n contabilitate 8contul
609 Reduceri comerciale primite, respectiv contul 709 Reduceri
comerciale acordate).
Reducerile ,nanciare !unt !ub form de !conturi de decontare pentru ac(itarea
datoriilor "nainte de termenul normal de e)igibilitate.
Corectarea erorilor contabile
9orectarea erorilor aferente e)erciiului ,nanciar curent !e efectuea& pe !eama
contului de pro,t $i pierdere.
9orectarea erorilor !emni,cative aferente e)erciiilor ,nanciare precedente !e
efectuea& pe !eama re&ultatului reportat. *ot , corectate pe !eama contului de pro,t
$i pierdere erorile nesemnifcative' care nu !unt de natur ! in+uene&e
informaiile ,nanciar0contabile. (anterior acestea erau integral atribuibile rezultatului
reportat).
%n notele la !ituaiile ,nanciare trebuie pre&entate informaii !uplimentare cu privire la
erorile con!tatate. %n ca&ul erorilor aferente e)erciiilor ,nanciare precedente'
corectarea ace!tora nu pre!upune a.u!tarea informaiilor comparative pre&entate "n
!ituaiile ,nanciare. Informaii comparative referitoare la po&iia ,nanciar $i
performana ,nanciar' re!pectiv modi,carea po&iiei ,nanciare' !unt pre&entate "n
2

notele e)plicative.
'reci-ari cu privire la regulile de evaluare
O:; 3055< 2009 aduce foarte multe preci&ari' detalii !i e)emple privind3
evaluarea imobili&ariilor corporale !i necorporale4
evaluarea imobili&arilor ,nanciare4
evaluarea !toucurilor4
evaluarea creantelor !i a datoriilor4
evaluarea di!ponibilitatilor bane!ti4
preci&ari privind utili&area cur!urilor valutare in evaluari.
9ateva din cele mai importante preci&ari3
0 Imobili&rile necorporale $i corporale "nregi!trate la co!t' con!tatate ca ,ind
depreciate' !e vor evalua la valoarea lor actual' !tabilit "n funcie de valoarea de
utilitate i preul pieei. Valoarea de utilitate poate , determinat de !peciali$ti "n
domeniu !au de anga.ai din compartimentele te(nic $i economic ale entitii4
0creanele $i datoriile' e)primate "n lei' a cror decontare se face n funcie de cursul
unei valute' eventualele diferene favorabile !au nefavorabile' care re&ult din
evaluarea ace!tora !e "nregi!trea& la alte venituri sau alte cheltuieli fnanciare' dup
ca&4
0 evaluarea creanelor $i a datoriilor !e face la valoarea lor probabil de "nca!are
!au de plat4
0valorile mobiliare pe termen !curt admi!e la tran&acionare pe o pia reglementat
!e evaluea& la valoarea de cotaie din ultima i de tranacionare' iar cele
netran&acionate la co!tul i!toric mai puin eventualele a.u!tri pentru pierdere de
valoare4
0valorile mobiliare pe termen lung !e evaluea& la co!tul i!toric mai puin eventualele
a.u!tri pentru pierdere de valoare.
0elementele nemonetare ac(i&iionate cu plata "n valut $i "nregi!trate la co!t i!toric
8imobili&ri' !tocuri7 trebuie contabili&ate $i pre&entate "n !ituaiile ,nanciare anuale
utili&#nd cur!ul de !c(imb de la data efecturii tran&aciei4
0elementele nemonetare ac(i&iionate cu plata "n valut $i "nregi!trate la valoarea
.u!t 8de e)emplu' imobili&rile corporale reevaluate7 trebuie raportate utili&#nd cur!ul
de !c(imb e)i!tent la data determinrii valorilor re!pective.
'reci-ari privind capitali-area costurilor indatorarii
9o!turile "ndatorrii pot , inclu!e "n co!turile de producie ale unui activ cu ciclu lung
de fabricaie' "n m!ura "n care !unt legate de perioada de producie.
9apitali&area co!turilor "ndatorrii trebuie ! "ncete&e c#nd !e reali&ea& cea mai mare
parte a activitilor nece!are pentru pregtirea activului cu ciclu lung de fabricaie' "n
vederea utili&rii pre!tabilite !au a v#n&rii ace!tuia.
%n ca&ul includerii co!turilor "ndatorrii "n valoarea activelor' ace!tea trebuie
pre&entate "n notele e)plicative.
.ecunoasterea si evaluarea activelor imobili-ate
!. Redefnirea activelor imobiliate"
/ctivele imobili&ate !unt active generatoare de bene,cii $i deinute peo perioad mai
mare de un an "n !copul de!f$urrii activitilor entitii. Drepturile a!upra
proprietilor imobiliare $i alte drepturi !imilare' a$a cum !unt de,nite de legi!laia
naional' trebuie pre&entate la =1erenuri $i con!trucii=.
:i$crile diver!elor elemente de imobili&ri !e pre&int "n notele e)plicative. %n ace!t
!cop' !e pre&int di!tinct' "ncep#nd cu co!tul de ac(i&iie !au co!tul de producie'
pentru ,ecare element de imobili&are' pe de o parte' cre$terile' cedrile $i tran!ferurile
3

"n cur!ul e)erciiului ,nanciar' iar' pe de alt parte' a.u!trile cumulate de valoare la
"nceputul e)erciiului ,nanciar $i la data bilanului' precum $i recti,crile efectuate "n
cur!ul e)erciiului ,nanciar a!upra a.u!trilor de valoare din e)erciiile ,nanciare
precedente. Ajustrile de valoare se prezint n bilan ca deduceri clare din elementele
corespunztoare.
Dac' atunci c#nd !ituaiile ,nanciare anuale !e "ntocme!c conform pre&entelor
reglementri pentru prima oar' co!tul de ac(i&iie !au co!tul de producie al unei
imobili&ri nu poate , determinat fr c(eltuieli !au "nt#r&ieri e)agerate' valoarea
re&idual de la "nceputul e)erciiului ,nanciar poate , tratat drept co!t de ac(i&iie
!au co!t de producie. rice aplicare a acestei prevederi trebuie prezentat n notele
e!plicative.
%n ace!t conte)t' valoarea re&idual repre&int valoarea de utilitate a bunului re!pectiv.
Noi concepte privind recunoasterea deprecierii&
>a data ,ecrui bilan' entitile vor veri,ca dac e)i!t indicii ale deprecierii
imobili&rilor necorporale $i corporale.
Dac e)i!t un indiciu cu privire la po!ibila depreciere a unei imobili&ri' ace!t fapt
poate indica faptul c trebuie reviuit durata de via util rmas" metoda de
amortizare sau durata i metoda de amortizare" chiar dac nu se recunoate nicio
pierdere din depreciere pentru acea imobilizare.
>a evaluarea e)i!tenei indiciilor de depreciere !e vor lua "n con!iderare at#t !ur!e
e)terne de informaii' c#t $i !ur!e interne de informaii3
!ur!e e)terne3
0 pe parcur!ul perioadei' valoarea de pia a activului a !c&ut !emni,cativ mai mult
dec#t ar , fo!t de a$teptat ca re&ultat al trecerii timpului !au utili&rii4
0 pe parcur!ul perioadei au avut loc modi,cri !emni,cative' cu efect negativ a!upra
entitii' !au a!tfel de modi,cri !e vor produce "n viitorul apropiat a!upra mediului
te(nologic' comercial' economic !au .uridic "n care entitatea "$i de!f$oar activitatea
!au pe piaa creia "i e!te dedicat activul4
0 ratele dob#n&ilor pe pia !au alte rate de pia ale rentabilitii inve!tiiilor au
cre!cut "n timpul perioadei' ,ind probabil ca ace!te cre$teri ! duc la !cderea
!emni,cativ a valorii recuperabile a imobili&rii etc.
!ur!e interne3
0 e)i!t indicii de u&ur ,&ic !au moral a imobili&rii4
0 pe parcur!ul perioadei au avut loc modi,cri !emni,cative "n ceea ce prive$te gradul
!au modul "n care imobili&area e!te utili&at !au !e a$teapt ! ,e utili&at 8e)3
!ituaiile "n care imobili&area
devine neproductiv' planurile de re!tructurare !au de "ntrerupere a activitii creia "i
e!te dedicat imobili&area' precum $i plani,carea cedrii imobili&rii "nainte de data
e!timat anterior74
0raportrile interne pun la di!po&iie indicii cu privire la faptul c re&ultatele economice
ale unei imobili&ri !unt !au vor , mai !labe dec#t cele !contate. /ce!te raportari
interne !unt +u)uri de tre&orerie e!timate pentru c(eltuieli de intretinere !i e)ploatare
plani,cate' devieri ale ace!tora de la bugetul plani,cat' re&ultate inferioare !au !lab
calitative' pierderi din e)ploatare cau&ate' etc.
*revederile de mai !u! referitoare la e!timarea +u)urilor de tre&orerie se aplic/
obligatoriu de ctre per!oanele .uridice de intere! public' precum $i de entitile care
depa!e!c limitele pentru !ituatii !impli,cate. 9elelalte entiti pot determina valoarea
de utilitate "n funcie de elementele menonate anterior.
2!timarea +u)urilor de tre&orerie se eectuea-/ de c/tre persoane speciali-ate' "n
ca&ul per!oanelor .uridice de intere! public' precum $i al entitilor care depa!e!c
limitele pentru !ituatii !impli,cate $i de ctre comi!iile de inventariere' prin e!timri'
con!tatri' "n ca&ul celorlalte entiti.
/tunci c#nd !e con!tat pierderi de valoare pentru imobili&rile ,nanciare' trebuie
fcute a.u!tri pentru pierdere de valoare' a!tfel "nc#t ace!tea ! ,e evaluate la cea
4

mai mic valoare atribuit ace!tora la data bilanului.
#mobilizrile trebuie s fac obiectul a#ustrilor de valoare" indiferent dac duratele
lor de utili&are economic !unt limitate !au nu' a!tfel "nc#t ace!tea ! ,e evaluate la
cea mai mic valoare atribuibil ace!tora la data bilanului' dac !e e!timea& c
reducerea valorii ace!tora e!te permanent.
Dac activele imobili&ate fac obiectul a#ustrilor e$cepionale de valoare e$clusiv
%n scop fscal' "n notele e)plicative !e pre&int valoarea a.u!trilor $i motivele pentru
care ace!tea au fo!t efectuate.
&. 'oi concepte privind recunoasterea imobiliarilor necorporale
Impbili&arile necorporale produse intern !e recunoa!te intr0o fa&a "ntr0o faz de
cercetare $i o faz de dezvoltare. Dac o entitate nu poate face di!tincia "ntre fa&a de
cercetare $i cea de de&voltare ale unui proiect intern de creare a unei imobili&ri
necorporale' entitatea tratea& c(eltuielile cu acel proiect ca $i cum ar , determinate
doar de fa&a de cercetare.
Nicio imobili&are necorporal care decurge din cercetare 8!au din fa&a de cercetare a
unui proiect intern7 nu se recunoate. 9(eltuielile cu cercetarea 8!au cele din fa&a de
cercetare a unui proiect intern7 !e recuno!c drept c(eltuial atunci c#nd !unt generate'
deoarece "n fa&a de cercetare a unui proiect intern' o entitate nu poate demon!tra c o
imobili&are necorporal e)i!t $i c acea!ta va
genera bene,cii economice viitoare.
(. )ctivele de natura c*eltuielilor de constituire trebuie!c amorti&ate "n cadrul
unei perioade de ma!imum cinci ani.
+. )ctive de natura c*eltuielilor de devoltare !e recunoa$te dac' $i numai
dac' o entitate poate
demon!tra toate cele ce urmea&3
a7 fe&abilitatea te(nic pentru ,nali&area imobili&rii necorporale' a!tfel "nc#t acea!ta
! ,e di!ponibil pentru utili&are !au v#n&are4
b7 intenia !a de a ,nali&a imobili&area necorporal $i de a o utili&a !au vinde4
c7 capacitatea !a de a utili&a !au vinde imobili&area necorporal4
d7 modul "n care imobili&area necorporal va genera bene,cii economice viitoare
probabile4
e7 di!ponibilitatea unor re!ur!e te(nice' ,nanciare $i de alt natur adecvate pentru a
completa de&voltarea $i pentru a utili&a !au vinde imobili&area necorporal4
f7 capacitatea !a de a evalua credibil c(eltuielile atribuibile imobili&rii necorporale pe
perioada de&voltrii !ale.
$ecunoasterea initiala a activelor necorporale va avea in vedere !i faptul ca element
raportat drept c(eltuial "ntr0o perioad nu poate , recuno!cut ulterior ca parte din
co!tul unei imobili&ri necorporale.
,. -ontabiliarea operatiunilor de leasin. si preentarea in 'otele
/$plicative
Imobili&rile corporale deinute "n ba&a unui contract de lea!ing !e evidenia& "n
contabilitate "n funcie de prevederile contractelor "nc(eiate "ntre pri' precum $i
legi!laia "n vigoare. 2ntitile in cont' de a!emenea' $i de cerinele principiului
prevalenei economicului a!upra .uridicului.
Sunt pre&entate detaliat conditiile !i modalitatile de inregi!trare a operatiunilor de
lea!ing ,nanciar' operational !i lea!ebac? atat pentru locatar cat !i locator.
'ota !0 la !ituatiile ,naciare va trebui !a pre&inte informatii de!pre ratele ac*itate
%n cadrul unui contract de leasin..
5

In ca&ul unui lea!ing ,nanciar' locatorul va pre&enta urmtoarele informaii3
0 o de!criere general a contractelor !emni,cative de lea!ing4
0 dob#nda de "nca!at aferent perioadelor viitoare.
%n ca&ul unui lea!ing ,nanciar' locatarul va evidenia urmtoarele3
0o de!criere general a contractelor importante de lea!ing' inclu&#nd' dar fr a !e
limita la' urmtoarele3
0 e)i!tena $i condiiile opiunilor de re"nnoire !au cumprare4
0 re!triciile impu!e prin contractele de lea!ing' cum ar , cele referitoare la datorii
!uplimentare $i alte operaiuni de lea!ing.
0 dob#nda de pltit aferent perioadelor viitoare.
6. 0amuriri privind recunoasterea cladirilor si tereneurilor
Drepturile a!upra proprietilor imobiliare $i alte drepturi !imilare' a$a cum !unt
de,nite de legi!laia naional' trebuie pre&entate la =1erenuri $i con!trucii=.
%n ca&ul "n care o cldire e!te demolat pentru a , con!truit o alta' c(eltuielile cu
demolarea !unt recuno!cute dup natura lor' fr a , con!iderate co!turi de
amena.are a ampla!amentului. /cela$i tratament contabil are $i valoarea neamorti&at
a cldirii demolate.
1erenurile $i cldirile !unt active !eparabile $i !unt contabili&ate !eparat' c(iar atunci
c#nd !unt ac(i&iionate "mpreun. O cre$tere a valorii terenului pe care !e a+ o
cldire nu afectea& determinarea valorii amorti&abile a cldirii.
>a imobili&ri corporale !unt evideniai di!tinct c#inii de pa&.
7. 0amuriri privind amortiarea
/morti&area imobili&rilor corporale !e calculea& pe ba&a unui plan de amortizare'
"ncep#nd cu luna urmtoare punerii "n funciune $i p#n la recuperarea integral a
valorii lor de intrare. Orice modi,care !emni,cativ a condiiilor de utili&are !au
"nvec(irea unei imobili&ri .u!ti,c revi&uirea ace!tui plan.
9alcularea $i "nregi!trarea amorti&rii nu !e !i!tea& pe perioada "n care imobili&rile
corporale !unt trecute "n con!ervare.
/morti&area imobilirilor corporale concesionate, "nc(iriate !au "n locaie de
ge!tiune !e calculea& $i !e "nregi!trea& "n contabilitate de ctre entitatea care le are
"n proprietate
Se !upun' de a!emenea' amorti&rii inve!tiiile efectuate la imobili&rile corporale
luate cu c(irie' pe durata contractului de "nc(iriere.
>a e)pirarea contractului de "nc(iriere' valoarea inve!tiiilor efectuate $i a amorti&rii
core!pun&toare se cedeaz proprietarului imobili&rii. %n funcie de clau&ele cuprin!e
"n contractul de "nc(iriere' tran!ferul poate repre&enta o v#n&are de active !au o alt
modalitate de cedare. %nregi!trarea "n contabilitate a operaiunilor !e efectuea&
conform pre&entelor reglementri.
1. -ompensaii de la teri
%n ca&ul di!trugerii totale !au pariale a unor imobili&ri corporale' creanele !au
!umele compen!atorii "nca!ate de la teri' legate de ace!tea' precum $i ac(i&iionarea
!au con!trucia ulterioar de active noi sunt operaiuni economice distincte $i trebuie
"nregi!trate ca atare pe ba&a documentelor .u!ti,cative. /!tfel' deprecierea activelor
!e evidenia& la momentul con!tatrii ace!teia' iar dreptul de a "nca!a compen!aiile
!e evidenia& pe !eama veniturilor
conform contabilitii de anga.amente' "n momentul !tabilirii ace!tuia.
9. 2etode alternative de evaluare
6

Sunt pre&entate detaliat conditiile !i metodele de reevaluare a activelor corporale !i
,nanciare.
Contabilitatea de acoperire a riscurilor instrumentelor derivate 3*ed.in.)
Scopul aplicrii contabilitii de acoperire "l repre&int re+ectarea "n contabilitate a
efectelor !trategiilor referitoare la admini!trarea $i acoperirea ri!curilor.
9ontabilitatea de acoperire urmre$te re4ectarea %n conturile de venituri 5i
c*eltuieli a efectelor operaiunilor de acoperire prin recunoa$terea "n aceea$i
perioad a re&ultatelor aferente elementelor acoperite $i in!trumentelor de acoperire.
In!trumentele de acoperire pot , numai instrumente derivate' a!tfel de!emnate' a
cror valoare .u!t !au +u)uri de tre&orerie !e a$teapt ! compen!e&e modi,crile de
valoare .u!t !au de +u)uri de tre&orerie ale elementelor acoperite de!emnate.
-n !ingur in!trument derivat poate , de!emnat drept in!trument de acoperire pentru
acoperirea mai multor tipuri de ri!c' "n urmtoarele condiii3
0 diver!ele ri!curi acoperite ! poat , clar identi,cate4
0 e,ciena operaiunii de acoperire ! poat , demon!trat4 $i
0 e!te po!ibil a!igurarea unei de!emnri !peci,ce a in!trumentului derivat' pentru
acoperirea diferitelor categorii de ri!c.
2lementele acoperite pot , active' datorii' anga.amente ferme !au tran&acii
previ&ionate foarte probabile care "ndepline!c "n mod cumulativ urmtoarele condiii3
0 e)pun entitatea la ri!cul modi,crii valorii .u!te !au a +u)urilor viitoare de tre&orerie4
$i
0 !unt de!emnate ca ,ind acoperite.
9ontabilitatea de acoperire !e aplic unei relaii de acoperire dac $i numai dac !unt
"ntrunite' concomitent' urmtoarele condiii3
0 la iniierea operaiunii de acoperire e)i!t o desemnare 5i o documentaie
6ormal a relaiei de acoperire precum $i a obiectivului $i !trategiei de
admini!trare a ri!cului' referitoare la re!pectiva operaiune de acoperire. Documentaie
trebuie ! identi,ce in!trumentul de acoperire' tran&acia !au elementul acoperit'
natura ri!cului acoperit $i modul "n care in!tituia va determina e,ciena
in!trumentului de acoperire "n compen!area e)punerii la modi,crile de valoare .u!t
!au de +u)uri de tre&orerie ale elementului acoperit' atribuibile ri!cului acoperit
0 !e preconi&ea& c operaiunea de acoperire va avea un grad ridicat de e,cien "n
compen!area modi,crilor de valoare .u!t !au de +u)uri de tre&orerie atribuibile
ri!cului acoperit'
0"n !ituaia operaiunilor de acoperire a unei tran&acii previ&ionate' acea!ta trebuie !
aib un grad ridicat de probabilitate $i ! pre&inte o e)punere la variaia +u)ului de
tre&orerie ce va afecta "n ,nal contul de pro,t $i pierdere4
0 e,ciena operaiunii de acoperire poate , evaluat "n mod credibil4
0 operaiunea de acoperire e!te evaluat periodic' oca&ie cu care !e con!tat c
acea!ta a avut un grad ridicat de e,cien "n cadrul perioadelor de raportare ,nanciar
"n care a fo!t de!emnat ca operaiune de acoperire.
7peraiunile de sc*imb la vedere !unt operaiunile de cumprare $i de v#n&are a
devi&elor cu decontarea "n termenul !tabilit "n general prin reglementri !au convenii
ale pieei re!pective' de regul ma)im de dou &ile lucrtoare de la data "nc(eierii
tran&aciei' la cursul de schimb stabilit ntre pri (curs %&').
7peraiunile de sc*imb la termen 36or8ard) !unt con!iderate operaiunile de
cumprare $i de v#n&are a devi&elor cu decontare dup termenul !tabilit "n general
prin reglementri !au convenii ale pieei re!pective' de regul mai mult de dou &ile
lucrtoare de la data "nc(eierii tran&aciei' la cursul de schimb stabilit ntre pri (curs
($)A$*7.
7

7peraiunile 9:); !unt operaiuni de cumprare $i v#n&are !imultan a unei !ume
"n devi&e' cu decontarea la dou date de valoare diferite 8de regul S*O1 $i ;OR@/RD7
la cursurile de schimb stabilite (%&' i ($)A$*) la data tranzaciei.
Dob#n&ile de pltit !au de primit' aferente contractelor S@/* ce pre!upunplata !au
"nca!area unor a!tfel de !ume' se nregistreaz n contabilitate "n funcie de !ituaiile
"n care e)i!t un !ingur +u) ,nanciar 8diferena dintre dob#nda de primit $i cea de
pltit7 !au dou +u)uri ,nanciare diferite' a!tfel3
0 contabili&area di!tinct a !umelor repre&ent#nd dob#n&i "nca!ate $i' re!pectiv' pltite
!e aplic "n !ituaia "n care !cadenele celor dou +u)uri ,nanciare de dob#n&i !unt
diferite4
0 contabili&area !umei nete ce core!punde diferenei dintre dob#n&ile pltite $i cele
"nca!ate !e aplic "n !ituaia "n care +u)urile ,nanciare de dob#n&i !unt concomitente'
iar tran!ferul prive$te doar diferena net 8e)i!t un !ingur +u) ,nanciar de dob#n&i7.
*ob+nzile respective sunt nregistrate n conturile de creane sau de datorii" dup
caz" n contrapartid cu conturile de venituri< c*eltuieli cu dob=nile.
'reci-ari privind recunoasterea stocurilor
%n categoria !tocurilor !e cuprind $i activele cu ciclu lung de fabricaie' de!tinate
v#n&rii 8de e)emplu' an!ambluri !au comple)uri de locuine etc. reali&ate de entitile
ce au ca activitate principal obinerea $i v#n&area de locuine7. Dac con!truciile
!unt reali&ate "n !copul e)ploatrii pe termen lung' ele repre&int imobili&ri.
De a!emenea' atunci c#nd un teren este cumprat n scopul construirii pe acesta de
construcii destinate v+nzrii" acesta este nregistrat la stocuri.
,ranserul de active din grupa imoibili-ari in grupa circulante si invers
/tunci c#nd e)i!t o modi,care a utili&rii activului' "n !en!ul c o imobili&are
corporal care a fo!t folo!it de proprietar urmea& a , "mbuntit "n per!pectiva
v#n&rii' la momentul lurii deci&iei privind modi,carea de!tinaiei' "n contabilitate !e
"nregi!trea& tran!ferul activului din categoria imobili&ri corporale "n cea de !tocuri.
>rans6erul se %nre.istrea la valoarea neamortiat a imobilirii. Dac
imobili&area corporal a fo!t reevaluat' concomitent cu recla!i,carea activului !e
procedea& la "nc(iderea contului de re&erve din reevaluare aferente ace!tuia.
%n ca&ul "n care un activ care a fo!t iniial recuno!cut la terenuri e!te folo!it ulterior
pentru con!truirea de an!ambluri de locuine de!tinate v#n&rii' "n funcie de modul de
negociere a contractelor de v#n&are a bunurilor ce fac obiectul con!truciei $i v#n&rii'
valoarea terenului !e include "n valoarea activului con!truit !au !e evidenia& di!tinct
la !tocuri de natura mrfurilor' la valoarea de "nregi!trare "n contabilitate.
Dac terenul a fo!t reevaluat' concomitent cu !c(imbarea naturii activului !e
procedea& la "nc(iderea contului de re&erve din reevaluare aferente ace!tuia.
%n ca&ul activelor de natura an!amblurilor !au comple)urilor de locuine care initial
erau de!tinate v#n&rii $i care ulterior "$i !c(imb de!tinaia' urm#nd a , folo!ite de
entitate pe o perioada "ndelungat !au ! ,e "nc(iriate unor teri' "n contabilitate !e
"nregi!trea& un tran!fer de la !tocuri la imobili&ri corporale.
'ransferul se efectueaz la data schimbrii destinaiei" la valoarea la care activele
erau nregistrate n contabilitate 3repreentat de cost).
Material demonstrativ
%n cadrul !tocurilor !e includ $i bunurile a+ate "n cu!todie' pentru prelucrare !au "n
con!ignaie la teri' ma$inile folo!ite numai ca material de demonstra)ie pentru
negocire "n domeniul automobilelor' cu durat de utili&are de !ub un an.
/ce!tea !e "nregi!trea& di!tinct "n contabilitate' pe categorii de !tocuri. *ac
materialele de demonstraie au durat de utilizare mai mare de un an" ele
reprezint imobilizri.
8

0ntroducerea unei noi clasifcatii de stoc - ?rupa (& 9tocuri %n curs de
aproviionare
Sunt re+ectate' de a!emenea' di!tinct "n contabilitate' acele !tocuri cumprate' pentru
care !0au tran!ferat ri!curile $i bene,ciile aferente' dar care !unt %n curs de
aproviionare.
%nregi!trarea "n contabilitate a intrrii !tocurilor !e efectuea& la data tran!ferului
ri!curilor $i bene,ciilor.
%n general' datele de tran!fer al controlului' de tran!fer al proprietii $i de livrare
coincid. 1otu$i' pot e)i!ta decala.e de timp' de e)emplu' pentru3
0 bunuri v#ndute "n con!ignaie4
0 !tocuri ga.ate livrate creditorului benefciar al gajului' care rm#n contabili&ate "n
bilanul debitorului p#n la v#n&area lor4
0 bunuri recepionate pentru care nu !0a primit "nc factura' care trebuie "nregi!trate "n
activele cumprtorului4
0 bunuri livrate $i nefacturate' care trebuie !coa!e din eviden' tran!ferul de
proprietate av#nd loc4
0 bunuri v+ndute i nelivrate nc' pentru care a avut loc tran!ferul proprietii. De
e)emplu' la v#n&rile cu condiia de livrare 5e)0Aor?6' bunurile v#ndute ie! din !tocul
v#n&torului din momentul punerii lor la di!po&iia cumprtorului etc.
1tocuri inlocuite recvent
:ateriile prime $i materialele con!umabile care !unt "n mod con!tant "nlocuite $i a
cror valoare total e!te de o importan !ecundar pentru entitate pot , pre&entate
la =/ctive= la o valoare 5i cantitate f$e, dac valoarea' cantitatea $i !tructura
ace!tora nu varia& "n mod !emni,cativ.
Eliminarea costului subactivit/)ii din valoarea produciei !tocate depinde de
metoda de inventar aplicat' a!tfel3
0 "n ca&ul inventarului intermitent' corecia valorii produciei !tocate !e face cu oca&ia
evalurii ace!teia4
0 "n ca&ul inventarului permanent' veniturile aferente produciei !tocate !e corectea&
prin creditul conturilor de produ!e
'reci-ari privind recunosterea costurilor
%n ca&ul nepltitorilor de 1B/ co!tul de ac(i&itie cuprinde !i 1B/ aferent bunurilor.
/lte elemente con!tituitive ale co!tului de ac(i&itie3
- comi!ioanele' ta)ele notariale'
- c(eltuieli cu obinerea de autori&aii $i alte c(eltuieli atribuibile direct bunurilor
re!pective.
- c(eltuielile de tran!port !unt inclu!e "n co!tul de ac(i&iie $i atunci c#nd funcia
de aprovi&ionare e!te e)ternali&at.
'reci-ari privind costul de productie
2)emple de c(eltuielile de !tocare a materiilor prime folo!ite la fabricarea de produ!e
!unt inclu!e "n co!tul de producie al produ!elor' dar nu !e includ c(eltuielile cu
!tocarea produ!elor ,nite care urmea& a , v#ndute ca atare4
0 regiile 8c(eltuielile7 generale de admini!traie care nu particip la aducerea
!tocurilor "n forma $i locul ,nal4
0 co!turile de de!facere4
0 regia ,) nealocat co!tului' care !e recunoa$te drept c(eltuial "n perioada
"n care a aprut. /locarea regiei ,)e a!upra co!turilor !e face pe ba&a capacitii
normale de producie.
Regia ,) de producie con!t "n acele co!turi indirecte de producie care rm#n
relativ con!tante' indiferent de volumul produciei' cum !unt3 amorti&area' "ntreinerea
9

!eciilor $i utila.elor' precum $i co!turile cu conducerea $i admini!trarea !eciilor.
9apacitatea normal de producie repre&int producia e!timat a , obinut' "n
medie' de0a lungul unui anumit numr de perioade' "n condiii normale' av#nd "n
vedere $i pierderea de capacitate re&ultat din "ntreinerea plani,cat a
ec(ipamentului.
Sunt !imilare co!tului !ubactivitii co!turile generate "n perioadele de grev. 9a
urmare' ace!tea !unt e)clu!e din co!tul de producie.
0nvesti)ii pe termen scurt% noul tratament al depo-itelor bancare
9ontravaloarea aciunilor pe termen scurt primite cu titlu gratuit !e "nregi!trea& "n
contrapartid cu contul 5/lte venituri ,nanciare.6
/lte investiii pe termen scurt repre&int obligaiunile emi!e $i r!cumprate'
obligaiunile ac(i&iionate $i alte valori mobiliare ac(i&iionate "n vederea reali&rii unui
pro,t "ntr0un termen !curt. @n cate.oria altor investiii pe termen scurt intr 5i
depoitele bancare pe termen scurt.
>a intrarea "n entitate' inve!tiiile pe termen !curt !e evaluea& la co!tul de ac(i&iie'
prin care !e "nelege preul de cumprare' !au la valoarea !tabilit potrivit contractelor
Aepoitele bancare pe termen !curt "n valut !e "nregi!trea& la con!tituire la cursul
de schimb comunicat de ,anca -aional a $om+niei" de la data operaiunii de
constituire.
0ic*idarea depoitelor constituite %n valut !e efectuea& la cur!ul de !c(imb
comunicat de Canca Naional a Rom#niei' de la data operaiunii de lichidare.
Ai6erenele de curs valutar "ntre cur!ul de la data con!tituirii !au cur!ul la care !unt
"nregi!trate "n contabilitate $i cur!ul Cncii Naionale a Rom#niei de la data lic(idrii
depo&itelor bancare !e "nregi!trea& la venituri !au c(eltuieli din diferene de cur!
valutar' dup ca&.
.eevaluarea lunara a disponibilitatilor de tre-orerie in valuta
0a fnele fecrei luni' diferenele de cur! valutar re&ultate din evaluarea la cur!ul de
!c(imb valutar' comunicat de Canca Naional a Rom#niei' valabil %n ultima i
bancar a lunii %n cau' a di!ponibilitilor "n valut $i a altor valori de tre&orerie'
cum !unt titluri de !tat "n valut' acreditive $i depo&ite "n valut' !e "nregi!trea& "n
conturile de venituri !au c(eltuieli din diferene de cur! valutar' dup ca&.
0ic*idarea acreditivelor constituite %n valut !e efectuea& la cur!ul de !c(imb
comunicat de Canca Naional a Rom#niei' de la data operaiunii de
lichidare.Diferenele de cur! valutar "ntre cur!ul de la data con!tituirii !au cur!ul la
care acreditivele !unt "nregi!trate "n contabilitate $i cur!ul Cncii Naionale a Rom#niei
de la data lic(idrii acreditivelor !e "nregi!trea& la venituri !au c(eltuieli din diferene
de cur! valutar' dup ca&.
,ratamentul deconturilor din avansuri tre-orerie in valuta
%n ca&ul plilor "n valut !uportate din avan!uri de tre&orerie' c(eltuielile !e recuno!c
"n contabilitate la cursul din data e6ecturii operaiunilor !au la cursul din data
decontrii avansului.
Sumele repre&ent#nd avan!uri de tre&orerie' acordate potrivit legii $i nedecontate
p#n la data bilanului' !e evidenia& "n contul de debitori diver$i (./0 1*ebitori
diveri2) !au creane "n legtur cu per!onalul (.343 1Alte creane n legtur cu
personalul2)" "n funcie de natura creanei.
Conturi de terti& scontul comercial% actoringul% oretarea
10

%n conturile de teri !e "nregi!trea& di!tinct operaiunile de !contare' factoring'
forfetare $i alte operiuni' efectuate cu in!tituii de credit.
9contul comercial 0 repre&int operaiunea prin care "n !c(imbul unui efect de
comer 8cambie' bilet la ordin7' in!tituia de credit pune la di!po&iia po!e!orului
creanei' valoarea efectului' mai puin agio 8ta)a de !cont $i comi!ioanele aferente7'
fr a a$tepta !cadena efectului re!pectiv' iar in!tituia are drept de recur! a!upra
bene,ciarului fondurilor.
Bactorin.ul 0 e!te operaiunea prin care clientul' denumit aderent' tran!fer
proprietatea creanelor 8facturilor7 !ale comerciale in!tituiei de credit' denumit
factor' acea!ta av#nd obligaia' conform contractului "nc(eiat' de a a!igura "nca!area
creanelor aderentului. In!tituia de credit' pe ba&a documentelor primite' plte$te
valoarea nominal a creanelor' mai puin agio' ,e imediat' ,e la
!cadena ace!tora !au la !cadena contractual !tabilit cu aderenii.
Bor6etarea 0 repre&int cumprarea' fr recur! a!upra oricrui deintor anterior' a
unor creane !cadente la termen' ca re&ultat al livrrii de bunuri !au pre!trilor de
!ervicii.
Evaluarea si reevaluarea conturilor de terti in valuta
%n ca&ul bunurilor ac(i&iionate "n!oite de factur !au de avi& de "n!oire a mr,i'
urm#nd ca factura ! !o!ea!c ulterior' cursul valutar utilizat la nregistrarea n
contabilitate este cursul de la data recepiei bunurilor.
0a fnele fecrei luni' creanele $i datoriile "n valut se evalueaz la cursul de
schimb al pieei valutare' comunicat de Canca Naional a Rom#niei din ultima i
bancar a lunii %n cau' cu recunoa$terea "n contabilitate a diferenelor de cur!
"nregi!trate.
*revederile de mai !u! !e aplic $i creanelor $i datoriilor e)primate "n lei' a cror
decontare se face n funcie de cursul unei valute.
/tunci c#nd creana !au datoria "n valut e!te decontat "n decur!ul aceleia$i luni "n
care a !urvenit' "ntreaga diferen de cur! valutar e!te recuno!cut "n acea lun.
/tunci c#nd creana !au datoria "n valut e!te decontat "ntr0o lun ulterioar'
diferena de cur! valutar recuno!cut "n ,ecare lun' care intervine p#n "n luna
decontrii' !e determin in#nd !eama de modi,carea cur!urilor de !c(imb !urvenit
"n cur!ul ,ecrei luni.
Ai6erenele de valoare care apar cu ocazia decontrii creanelor i datoriilor
e$primate %n lei' "n funcie de un cur! valutar diferit de cel la care au fo!t "nregi!trate
iniial pe parcur!ul lunii !au fa de cele la care !unt "nregi!trate "n contabilitate
trebuie recuno!cute "n luna "n care apar' la alte venituri sau c*eltuieli fnanciare.
/tunci c#nd creana !au datoria e!te decontat "n decur!ul
aceleia$i luni "n care a !urvenit' "ntreaga diferen re&ultat e!te recuno!cut "n acea
lun.
/tunci c#nd creana !au datoria e!te decontat "ntr0o lun ulterioar' diferena
recuno!cut "n ,ecare lun' care intervine p#n "n luna decontrii' se determin
in=nd seama de modifcarea cursurilor de sc*imb, survenit %n cursul
fecrei luni.
*revederile de mai !u! !e aplic $i pentru activitatea des65urat %n strintate
de subunitile fr personalitate juridic' $i care aparin per!oanelor .uridice cu !ediul
!au domiciliul "n Rom#nia' inclu! "n !ituaiile ,nanciare ale per!oanei .uridice rom#ne.
'rescrierea crean)elor 2i datoriilor
11

Scderea din eviden a creanelor $i datoriilor ale cror termene de "nca!are !au de
plat !unt pre!cri!e !e efectuea& numai dup ce au fost ntreprinse toate
demersurile #uridice' potrivit legii' pentru decontarea ace!tora.
!rgani-area contabilitatii analitice urni-orilor 2i clien)ilor
9ontabilitatea furni&orilor $i clienilor' a celorlalte datorii $i creane !e ine pe categorii'
precum $i pe ,ecare per!oan ,&ic !au .uridic. %n ace!t !en!' "n contabilitatea
analitic' furni&orii $i clienii !e grupea& a!tfel3 interni $i e)terni' iar %n cadrul
acestora pe termene de plat, respectiv de
%ncasare.
%n cadrul conturilor de furni&ori $i clieni' !e grupea& di!tinct datoriile $i creanele
re&ultate din tran&aciile cu claue de reerv de proprietate.
Cesiunea creantelor
%n ca&ul ce!ionrii unei creane' diferena dintre valoarea creanei preluate prin
ce!ionare $i !uma de ac(itat cedentului reprezint venit la data constatrii drepturilor
$i obligaiilor' potrivit clau&elor contractuale.
Contabilitatea decont/rilor cu personalul% contabili-area benefciilor
acordate sub orm de instrumente de capital
%n vederea "nregi!trrii primelor repre&ent#nd participarea la proft' acordate
potrivit legii' o entitate recunoa$te ca provi&ion co!tul previ&ionat al ace!tora atunci $i
numai atunci c#nd3
a7 entitatea are o obligaie legal !au implicit de a face a!tfel de pli ca re&ultat
al evenimentelor anterioare4 $i
b7 poate , fcut o e!timare cert a obligaiei.
obligaie curent e!ist atunci" i numai atunci" c+nd entitatea nu are o alt
alternativ realist dec+t s efectueze aceste pli.
%n !ituaiile ,nanciare ale e)erciiului pentru care !e propun prime repre&ent#nd
participarea per!onalului la pro,t' contravaloarea ace!tora !e re+ect !ub form de
provizion" cheltuiala rezult+nd din serviciul angajatului. *rovi&ionul urmea& a , reluat
"n e)erciiul ,nanciar "n care !e acord ace!te prime.
9umele datorate 5i neac*itate personalului 8concediile de odi(n $i alte drepturi
de per!onal7' re!pectiv eventualele !ume care urmea& ! ,e "nca!ate de la ace!ta'
aferente e)erciiului "n cur!' !e "nregi!trea& ca alte datorii 5i creane %n le.tur
cu personalul 8D2E. /lte datorii $i creane "n legtur cu per!onalul7. 2ventualele
!ume datorate !au care urmea& ! ,e "nca!ate "n perioadele
urmtoare' aferente e)erciiului "n cur!' !e "nregi!trea& ca alte datorii $i creane
!ociale. Aici se cuprinde i contribuia unitii la schemele de pensii facultative i la
primele de asigurare voluntar de sntate.
Debitele provenite din avan!uri de tre&orerie nedecontate' din di!tribuiri de uniforme $i
ec(ipamente de lucru' precum $i debitele provenite din pagube materiale' amen&ile $i
penalitile !tabilite "n ba&a unor (otr#ri ale in!tanelor .udectore$ti' $i alte creane
fa de per!onalul entitii !e "nregi!trea& ca alte creane "n legtur cu per!onalul.
Cenefciile sub 6orma aciunilor proprii ale entitii 8!au alte in!trumente de
capitaluri proprii7' acordate anga.ailor !unt "nregi!trate di!tinct 8contul 6++
-*eltuieli cu remunerarea %n instrumente de capitaluri propriiD7' "n
contrapartida conturilor de capitaluri proprii 8de e)emplu' 5/lte re&erve6' analitic
di!tinct7' la valoarea .u!t a re!pectivelor in!trumente de capitaluri proprii' de la data
acordrii acelor bene,cii. Recunoa$terea c(eltuielilor aferente muncii pre!tate de
anga.ai are loc "n momentul pre!trii ace!tora. Data acordrii bene,ciilor repre&int
data la care entitatea $i anga.aii bene,ciari ai re!pectivelor in!trumente neleg i
accept termenii i condiiile
tranzaciei" cu meniunea c' dac re!pectivul acord face obiectul unui proces de
12

aprobare ulterioar 8de e)emplu' de ctre acionari7' data acordrii bene,ciilor e!te
data la care e!te obinut re!pectiva aprobare.
*entru in!trumentele de capitaluri proprii acordate care intr "n drepturi imediat' la
data acordrii bene,ciilor' anga.ailor nu li !e cere ! ,nali&e&e o perioad !peci,cat
de !ervicii "nainte de a avea dreptul necondiionat a!upra re!pectivelor in!trumente de
capitaluri proprii $i' "n ab!ena unei dove&i privind contrariul' entitatea va con!idera c
!erviciile pre!tate "n !c(imbul in!trumentelor
de capitaluri proprii au fo!t de.a primite. %n ace!t ca&' nregistrarea cheltuielilor
aferente se nregistreaz integral' la momentul re!pectiv' "n contrapartid cu conturile
de capitaluri proprii.
*entru in!trumentele de capitaluri proprii acordate' care intr "n drepturi numai dup
ndeplinirea de ctre angajai a unei perioade specifcate de servicii" c(eltuielile
aferente !unt "nregi!trate pe m!ura pre!trii !erviciilor' pe parcur!ul perioadei pentru
!ati!facerea condiiilor de intrare "n drepturi' "n contrapartid cu conturile de capitaluri
proprii. Suma "nregi!trat drept c(eltuieli va avea "n vedere e!timarea numrului de
in!trumente de capitaluri proprii care vor intra "n drepturi'
iar acea!t e!timare trebuie revi&uit dac informaiile ulterioare indic faptul c
numrul de in!trumente de capitaluri proprii preconi&ate a intra "n drepturi e!te diferit
fa de e!timrile precedente' a!tfel "nc#t' la data intrrii "n drepturi' e!timarea
re!pectiv ! ,e egal cu numrul de in!trumente de capitaluri proprii care intr "n
drepturi.
'reci-ari privind subven)iile
/tunci c#nd datoriile "n valut aferente anumitor obiective !au lucrri ,nanate din
!ubvenii !unt ac(itate direct de ctre autoritile care ge!tionea& fondurile' din
!umele repre&ent#nd acele !ubvenii' fr ca ace!te !ume ! tran&ite&e conturile
entitii' "n contabilitate !e re+ect at#t datoria "n valut' c#t $i creana din !ubvenii
core!pun&toare.
Dac la !f#r$itul lunii !au perioadei de raportare' conturile de datorii fa de furni&ori $i
creane din !ubvenii "n valut pre&int !old' ace!tea !e evaluea&' a!tfel "nc#t
veniturile $i c(eltuielile ,nanciare aferente ! nu in+uene&e re&ultatului acelei luni'
re!pectiv perioade.
%n toate ca&urile !e va urmri ca modul de contabili&are a operaiunilor ! re!pecte
clau&ele cuprin!e "n contractele "nc(eiate $i legi!laia "n vigoare.
'reci-ari privind dividendele
Dividendele reparti&ate deintorilor de aciuni' propu!e !au declarate dup data
bilanului' precum $i celelalte reparti&ri !imilare efectuate din pro,t' nu trebuie
recunoscute ca datorie la data bilanului. %n ace!t !en!' !umele repre&ent#nd
dividende' re!pectiv' vr!minte la buget vor , re+ectate "n conformitate cu
prevederile legale privind inc(iderea e)ercitiului !i di!tribuirea pro,tului.
'reci-ari privind primele privind rambursarea obliga)iunilor
/tunci c#nd !uma de rambur!at pentru datorii e!te mai mare dec#t !uma primit'
diferena !e "nregi!trea& "ntr0un cont de activ 8FG9 5*rime privind rambur!area
obligaiunilor67. /cea!ta trebuie pre&entat "n bilan' ca o corecie a datoriei
core!pun&toare' evideniate "n contul FGF 5%mprumuturi din emi!iuni de obligauni6'
precum $i "n notele e)plicative.
Baloarea ace!tei diferene trebuie amorti&at printr0o !um re&onabil "n ,ecare
e)erciiu ,nanciar' a!tfel "nc#t ! !e amorti&e&e complet' dar nu mai t#r&iu de data de
rambur!are a datoriei 8articol contabil GEGE 59(eltuieli ,nanciare privind amorti&area
primelor de rambur!are a obligaiunilor6 FG9 5*rime privind rambur!area
obligaiunilor67.
13

'reci-ari privind recunoasterea$ derecunoasterea unnor provi-ioane
;roviioanele pentru pensii !e refer la sumele ce vor f pltite de entitate dup ce
angajaii au prsit entitatea. Baloarea provi&ioanelor pentru pen!ii !e !tabile$te de
ctre !peciali$ti "n domeniu. >a determinarea lor !e ine !eama de v#r!ta' ve(imea "n
munc $i rotaia per!onalului "n cadrul entitii.
*rovi&ioanele pentru pen!ii !e recuno!c pe parcur!ul perioadei de munc rma!e p#n
la pen!ie' atunci c#nd e)i!t certitudinea ac(itrii lor "ntr0o perioad previ&ibil de
timp.
;roviioanele pentru impoite !e con!tituie pentru !umele viitoare de plat
datorate bugetului de !tat' "n condiiile "n care !umele re!pective nu apar re+ectate ca
datorie "n relaia cu !tatul.
*rovi&ioanele pre&entate "n bilan la D)lte proviioaneD includ provi&ioane con!tituite
pentru3
0 benefciile pltite angajailor pentru terminarea contractului de munc' ca re&ultat al
deci&iei unei entiti de a "nc(eia contractul unui anga.at "nainte de data normal de
pen!ionare !au al deci&iei unui anga.at de a accepta "n mod voluntar plecarea "n
$oma.' "n !c(imbul acelor bene,cii4
0 alte bene,cii pe care entitatea urmea& ! le pltea!c anga.ailor !au per!oanelor
dependente de ace$tia' care nu !unt legate de re!tructurare !au pen!ii4
0 cheltuielile legate de protejarea mediului nconjurtor' pentru3 prote.area aerului4
ge!tiunea apelor u&ate4 ge!tiunea de$eurilor' prote.area !olului' a apelor !ubterane $i
a apelor de !uprafa4 prote.area biodiver!itii $i a pei!a.ului4 alte activiti de
prote.are a mediului "ncon.urtor4
0 obligaii asumate n comun cu o ter parte etc. 8giruri' ga.uri7.
*rovi&ioanele inclu!e la =/lte provi&ioane= trebuie de!cri!e "n notele e)plicative' dac
ace!tea !unt !emni,cative.
%n ca&ul "n care operatorul unui acord de concesiune a serviciilor are o obli.aie
contractual de a "ntreine infra!tructura la un anumit nivel de utili&are !au de a
aduce infra!tructura "ntr0o anumit !tare "nainte de a , predat concedentului la
!f#r$itul acordului de !erviciu' drept obligaii de "ndeplint ca o condiie a licenei
primite' ace!te obligaii contractuale de a "ntreine !au de a reabilita infra!tructura se
recunosc drept proviion $i !e evaluea& la cea mai bun e!timare a c(eltuielii care
ar , cerut pentru a deconta obligaia actual la data bilanului.
/colo unde efectul valorii5timp a banilor e!te !emni,cativ' valoarea provi&ionului
repre&int valoarea actuali&at a c(eltuielilor e!timate a , nece!are pentru !tingerea
obligaiei.
6+tigurile rezultate din cedarea preconizat a activelor nu trebuie luate n
considerare n evaluarea unui provizion.
Dac !e e!timea& c o parte !au toate c(eltuielile legate de un provi&ion vor ,
rambur!ate de ctre o ter parte' rambur!area trebuie recuno!cut numai "n
momentul "n care e!te !igur c va , primit. Rambur!area trebuie con!iderat ca un
activ !eparat.
'reci-ari privind capitalul 2i re-ervele& conceptul fnanciar de capital
>a elaborarea !ituaiilor ,nanciare' entitile adopt conceptul fnanciar de capital.
9onform ace!tui concept' capitalul e!te !inonim cu activele nete !au cu capitalurile
proprii ale entitii. *otrivit conceptului capitalului ,nanciar' proftul se obine doar
dac valoarea activelor nete la sf+ritul perioadei este mai mare dec+t valoarea
activelor nete la nceputul perioadei' dup e)cluderea oricror di!tribuiri ctre
proprietari $i a oricror contribuii din partea proprietarilor "n timpul perioadei
anali&ate.
14

Cunurile de natura patrimoniului public' primite "n admini!trare' nu !e
evidenia& "n conturi bilaniere. >a cedarea bunurilor re!pective' entitile care au
evideniate ace!te bunuri "n conturi de imobili&ri' "n core!ponden cu contul F0FG
H*atrimoniul public6' !cot din eviden imobili&rile prin diminuarea patrimoniului
public
%coaterea din eviden a unui bun care a constituit aport la capitalul !ocial nu modi,c
capitalul !ocial. ;ac e)cepie !ituaiile prev&ute de legi!laia "n vigoare "n domeniul
!ocietilor comerciale' inclu!iv ca&ul "n care are loc retragerea aportului de ctre
acionari' concomitent cu reducerea capitalului !ocial.
/ciunile proprii r!cumprate' potrivit legii' !unt pre&entate "n bilan ca o corecie a
capitalului propriu.
-*eltuielile le.ate de emiterea instrumentelor de capitaluri proprii !unt
re+ectate direct "n capitalurile proprii 8cont FD9 =*ierderi legate de emiterea'
r!cumprarea' v#n&area' cedarea cu titlu gratuit !au anularea in!trumentelor de
capitaluri proprii=7 atunci c#nd nu !unt "ndeplinite condiiile pentru recunoa$terea lor
ca imobili&ri necorporale 8cont 20F =9(eltuieli de con!tituire=7.
Reerve din reevaluare. 2videnierea re&ervelor din reevaluare trebuie efectuat pe
fecare imobilizare corporal n parte $i pe ,ecare operaiune de reevaluare care a avut
loc.
)lte reerve neprev&ute de lege !au de !tatut pot , con!tituite facultativ pe seama
proftului net pentru acoperirea pierderilor contabile sau n alte scopuri ' potrivit
(otr#rii adunrii generale a acionarilor !au a!ociailor' cu re!pectarea prevederilor
legale.
2videnierea "n contabilitate a de!tinaiilor proftului contabil !e efectuea& dup
adunarea
general a acionarilor !au a!ociailor care a aprobat reparti&area pro,tului' prin
"nregi!trarea !umelor repre&ent#nd dividende cuvenite acionarilor !au a!ociailor'
re&erve $i alte de!tinaii' potrivit legii.
;ierderea contabil reportat !e acoper din pro,tul e)erciiului ,nanciar $i cel
reportat' din re&erve' prime de capital $i capital !ocial' potrivit (otr#rii adunrii
generale a acionarilor !au a!ociailor' cu re!pectarea prevederilor legale. %n lip!a unor
prevederi legale e)pre!e' ordinea !ur!elor din care !e acoper pierderea contabil e!te
la latitudinea adunrii .enerale a acionarilor !au a!ociailor' re!pectiv a
con!iliului de admini!traie
%n ca&ul corectrii de erori care generea& pierdere contabil reportat' acea!ta
trebuie acoperit nainte de efectuarea oricrei repartizri de proft.
'reci-ari privind veniturile si c(eltuielile
/tunci c#nd' "n ba&a unor prevederi legale e)pre!e' "n conturile de venituri au fo!t
cuprin!e !ume repre&ent#nd diver!e impo&ite $i ta)e re+ectate concomitent "n conturi
de c(eltuieli' cu oca&ia "ntocmirii contului de pro,t $i pierdere' la cifra de afaceri net
se vor nscrie sumele reprezent+nd veniturile menionate" corectate cu cheltuielile
corespunztoare acelor impozite.
7 promisiune de v=nare nu generea& contabili&area de venituri 8antecontractul
de vanzare5cumparare bunuri imobiliare).
;entru bunurile transmise %n vederea testrii !au a veri,crii conformitii' !e
con!ider c tran!ferul proprietii bunurilor a avut loc la data acceptrii bunurilor de
15

ctre bene,ciar. 9ontractul aferent bunurilor livrate "n vederea te!trii e!te un contract
provi&oriu prin care v#n&area efectiv a bunurilor e!te condiionat de obinerea de
re&ultate !ati!fctoare "n urma te!trii de ctre clientul potenial' te!tare ce are
!copul de a !tabili c bunurile au caracteri!ticile !olicitate de clientul re!pectiv.
Cunurile transmise %n vederea verifcrii con6ormitii !unt bunurile oferite de
furni&or clienilor' ace$tia av#nd dreptul ,e ! le ac(i&iione&e ,e' ! le returne&e
furni&orului.
Venituri din prestarea de servicii de construcii. Stadiul de e)ecuie al lucrrii !e
determin pe ba& de !ituaii de lucrri care "n!oe!c facturile' proce!e0verbale de
recepie !au alte documente care ate!t !tadiul reali&rii $i recepia lucrrilor reali&ate'
re!pectiv a !erviciilor pre!tate.
%n ca&ul lucrrilor de con!trucii' recunoa5terea veniturilor se 6ace pe baa
actului de recepie semnat de benefciar, prin care se certifc 6aptul c
e$ecutantul 5iEa %ndeplinit obli.aiile "n conformitate cu prevederile contractului $i
ale documentaiei de e)ecuie.
9ontravaloarea lucrrilor $i pre!trilor nerecepionate de bene,ciar p#n la !f#r$itul
perioadei !e evidenia& la co!t' "n contul de =>ucrri $i !ervicii "n cur! de e)ecuie=' pe
!eama veniturilor din producia !tocat.
'reci-ari privind politicile contabile
9onducerea ,ecrei entiti trebuie ! !tabilea!c politici contabile pentru
operaiunile derulate, inclusiv proceduri proprii pentru e6ectuarea
inventarierii.
/ce!te politici trebuie elaborate av#nd "n vedere !peci,cul activitii' de ctre
!peciali$ti "n domeniul economic $i te(nic' cuno!ctori ai activitii de!f$urate $i ai
!trategiei adoptate de entitate
!rgani-area controlului intern&
-ontrolul intern al entitii vi&ea& a!igurarea3
0 conformitii cu legi!laia "n vigoare4
0 aplicrii deci&iilor luate de conducerea entitii4
0 bunei funcionri a activitii interne a entitii4
0 ,abilitii informaiilor ,nanciare4
0 e,cacitii operaiunilor entitii4
0 utili&rii e,ciente a re!ur!elor4
0 prevenirii $i controlul ri!curilor de a nu !e atinge obiectivele ,)ate etc.
;rocedurile de control intern au ca obiectiv3
0 pe de o parte' urmrirea "n!crierii activitii entitii .$i a comportamentuui
per!onalului "n cadrul de,nit de legi!laia aplicabil' valorile' normele $i regulile
interne ale entitii4
0 pe de alt parte' veri,carea dac informaiile contabile' ,nanciare $i de ge!tiune
comunicate organelor !ociale ale entitii re+ect cu !inceritate activitatea $i !ituaia
entitii.
%n conte)tul !ituaiilor ,nanciare anuale con!olidate' perimetrul controlului intern
contabil $i ,nanciar cuprinde !ocietile cuprin!e "n con!olidare.
9ontrolul intern se aplic pe tot parcursul operaiunilor desfurate de entitate' a!tfel3
a7 anterior realirii operaiunilor' cu oca&ia elaborrii bugetului' ceea ce va
permite' ulterior reali&rii operaiunilor' controlul bugetar4
b7 %n timpul operaiunilor' de e)emplu' !ub a!pectul determinrii procentului de
reali&are !au a procentului de rebuturi "nregi!trate4
c7 dup fnaliarea operaiunilor' ca& "n care veri,carea e!te de!tinat' de
e)emplu' ! anali&e&e rentabilitatea operaiunilor $i ! con!tate e)i!tena conformitii
!au a eventualelor anomalii' care trebuie corectate.
16

-ontrolul intern contabil 5i fnanciar al entitii !e aplic "n vederea a!igurrii unei
ge!tiuni contabile $i a unei urmriri ,nanciare a activitilor !ale' pentru a r!punde
obiectivelor de,nite.
9ontrolul intern contabil $i ,nanciar vi&ea& a!igurarea3
0 conformitii informaiilor contabile $i ,nanciare publicate' cu regulile aplicabile
ace!tora4
0 aplicrii in!truciunilor elaborate de conducere "n legtur cu ace!te informaii4
0 prote.rii activelor4
0 prevenirii $i detectrii fraudelor $i neregulilor contabile $i ,nanciare4
0 ,abilitii informaiilor difu&ate $i utili&ate la nivel intern "n !cop de control'
"n m!ura "n care ele contribuie la elaborarea de informaii contabile $i ,nanciare
publicate4
0 ,abilitii !ituaiilor ,nanciare anuale publicate $i a altor informaii comunicate pieei.
%n domeniul organi&rii generale' trebuie ! e)i!te3
0 o documentare referitoare la principiile de contabili&are $i control al operaiunilor4
0 circuite de informaii vi&#nd e)(au!tivitatea operaiunilor' o centrali&are rapid $i o
armoni&are a datelor contabile' precum $i controale a!upra aplicrii ace!tor circuite4
0 un calendar al elaborrii de informaii contabile $i ,nanciare difu&ate "n cadrul
grupului' nece!are pentru !ituaiile ,nanciare ale !ocietii0mam.
Sub a!pectul regulilor contabile' trebuie avute "n vedere3
0 e)i!tena unui manual de principii<proceduri contabile4
0 e)i!tena unei proceduri de aplicare a ace!tui manual4
0 e)i!tena de controale prin care ! !e a!igure re!pectarea manualului4
0 cunoa$terea evoluiei legi!laiei contabile $i ,!cale4
0 efectuarea de controale !peci,ce a!upra punctelor !en!ibile4
0 identi,carea $i tratarea core!pun&toare a anomaliilor4
0 adaptarea programelor informatice la nevoile entitii4
0 conformitatea cu regulile contabile4
0 a!iguraea e)actitii $i e)(au!tivitii "nregi!trrilor contabile4
0 re!pectarea caracteri!ticilor calitative ale informaiilor cuprin!e "n !ituaiile
,nanciare' a!tfel "nc#t ! !ati!fac nevoile utili&atorilor4
0 pregtirea informaiilor nece!are con!olidrii grupului4
0 de,nirea $i di!tribuirea procedurilor de elaborare a !ituaiilor ,nanciare con!olidate'
ctre toate entitile de con!olidat.
'reci-ari privind aprobarea% semnarea si publicarea situatiilor fnanciare
Fntocmire prin desemnare in scris"
Situaiile ,nanciare anuale !unt !emnate de per!oanele "n drept' cuprin&#nd3
0 numele $i prenumele per!oanei care le0a "ntocmit' "n!cri!e "n clar4
0 calitatea ace!teia 8director economic' contabil0$ef !au alt per!oan de!emnat prin
deciie scris de administrator, per!oan autori&at potrivit legii' membr a
9orpului 2)perilor 9ontabili $i 9ontabililor /utori&ai din Rom#nia74
0 numrul de "nregi!trare "n organi!mul profe!ional' dac e!te ca&ul.
)probare" Situaiile ,nanciare anuale' "n!oite de raportul admini!tratorilor pentru
e)erciiul ,nanciar "n cau& $i de raportul de audit !emnat de per!oana re!pon!abil'
potrivit legii' !au raportul cen&orilor sunt supuse aprobrii adunrii .enerale a
acionarilor sau asociailor.
;ublicare" Situaiile ,nanciare anuale' aprobate "n mod core!pun&tor' "mpreun cu
raportul admini!tratorilor $i raportul de audit !emnat de per!oana re!pon!abil'
potrivit legii' !au raportul cen&orilor' se public %n con6ormitate cu le.islaia %n
vi.oare. Ori de c#te ori !ituaiile ,nanciare anuale $i raportul admini!tratorilor !e
17

public "n "ntregime' ace!tea trebuie ! ,e reprodu!e "n forma $i coninutul pe ba&a
crora auditorii statutari sau persoanele care au e6ectuat verifcarea, dup
ca, 5iEau %ntocmit raportul lor. /ce!tea trebuie ! ,e "n!oite de te)tul complet al
raportului de audit !au al raportului de veri,care' dup ca&. Dac !ituaiile ,nanciare
anuale nu !e public "n "ntregime' trebuie ! !e indice faptul c ver!iunea publicat
e!te o form pre!curtat $i trebuie ! !e
fac trimitere la o,ciul regi!trului comerului la care au fo!t depu!e !ituaiile ,nanciare
anuale. %n ca&ul "n care !ituaiile ,nanciare anuale nu au fo!t "nc depu!e' ace!t lucru
trebuie pre&entat. Raportul de audit nu se public, dar se menionea dac a
6ost e$primat o opinie de audit 6r reerve, cu reerve sau contrar, sau
dac auditorii fnanciari nu au 6ost %n msur s e$prime o opinie de audit.
De a!emenea' !e menionea& dac raportul de audit face referire la a!pecte a!upra
crora auditorii !tatutari atrag atenia printr0un paragraf di!tinct' fr ca opinia de
audit ! ,e cu re&erve.
%mpreun cu !ituaiile ,nanciare anuale trebuie publicat propunerea de
distribuire a proftului sau de acoperire a pierderii contabile.
Conturi consolidate
Se face tran!punerea prevederilor Directivei 2009<D9<92 a *arlamentului 2uropean $i a
9on!iliului din FE iunie 2009 de modi,care a Directivelor IE<GG0<922 $i E3<3D9<922 ale
9on!iliului "n ceea ce prive$te anumite cerine de pre&entare a informaiilor impu!e
!ocietilor comerciale mi.locii $i obligaia de a "ntocmi conturi con!olidate.
Conturi noi$ revi-uite$ eliminate ata de versiunile anterioare
-onturi noi
F0GI Re&erve din diferene de cur! valutar "n relaie cu inve!tiia net "ntr0o entitate
!trin
7rupa 0. este introdusa anterior prin din rdinul 389.:3;;9 pentru evidentierea
castigurilor: pierderilor legate de emiterea: rascumpararea: vanzarea: cedarea cu titlu
gratuit sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii<
FDF 9#$tiguri legate de v#n&area !au anularea in!trumentelor de capitaluri proprii
FD9 *ierderi legate de emiterea' r!cumprarea' v#n&area' cedarea cu titlu gratuit !au
anularea
in!trumentelor de capitaluri proprii
7rupa 33 este introdusa pentru evidentierea imobilizarilor corporale in curs de
aprovizionare
223 In!talaii te(nice' mi.loace de tran!port' animale $i plantaii "n cur! de
aprovi&ionare
22D :obilier' aparatur birotic' ec(ipamente de protecie a valorilor umane $i
materiale $i alte active corporale "n cur! de aprovi&ionare
7rupa 83 este introdusa pentru evidentierea stocurilor in curs de aprovizionare
32F :aterii prime "n cur! de aprovi&ionare
322 :ateriale con!umabile "n cur! de aprovi&ionare
323 :ateriale de natura obiectelor de inventar "n cur! de aprovi&ionare
32G /nimale "n cur! de aprovi&ionare
32I :rfuri "n cur! de aprovi&ionare
32E /mbala.e "n cur! de aprovi&ionare
9u a.utorul conturilor din !ubgrupele 22 !i 32 !e ine evidena imobili&rilor corporale<
!tocurilor cumprate' pentru care sEau trans6erat riscurile 5i benefciile a6erente'
dar care' la ,nele perioadei de raportare' !unt "n cur! de aprovi&ionare.
18

6onturi noi pentru reclasifcarea subventiilor
DI5 Subvenii pentru inve!tiii
DI5F Subvenii guvernamentale pentru inve!tiii 8preia F3F Subvenii guvernamentale
pentru inve!tiii7
DI52 %mprumuturi nerambur!abile cu caracter de !ubvenii pentru inve!tiii 8preia F32
%mprumuturi nerambur!abile cu caracter de !ubvenii pentru inve!tiii7
DI53 Donaii pentru inve!tiii 8preia F33 Donaii pentru inve!tiii7
DI5D *lu!uri de inventar de natura imobili&rilor 8preia F3D *lu!uri de inventar de
natura imobili&rilor7
DI5E /lte !ume primite cu caracter de !ubvenii pentru inve!tiii 8preia F3E /lte !ume
primite cu caracter de !ubvenii7
6onturi noi pentru evidentierea sconturilor
G09 Reduceri comerciale primite
I09 Reduceri comerciale acordate
9ontul G09 5Reduceri comerciale primite6' care are 6uncie de pasiv ine evidena
reducerilor comerciale primite ulterior facturrii' indi6erent de perioada la care se
re6er.
I09 5Reduceri comerciale acordate6' care are 6uncie de activ' ine evidena
reducerilor comerciale acordate ulterior facturrii' indi6erent de perioada la care
se re6er.
6onturi noi pentru evidentierea remunerarea salariatilor si alte obligatii salriale
GDD 9(eltuieli cu remunerarea "n in!trumente de capitaluri proprii 8prin core!pondenta
cu F0G7
GD5G 9ontribuia unitii la !c(emele de pen!ii facultative
GD5I 9ontribuia unitii la primele de a!igurare voluntar de !ntate
6onturi revizuite pentru evidentierea productiei
IFF Benituri aferente co!turilor !tocurilor de produ!e 8a functinat !ub denumirea
Bariaia !tocurilor7
IF2 Benituri aferente co!turilor lucrrilor $i !erviilor "n cur! de e)ecuie
-onturi eliminate
?rupa !( a fo!t eliminata' continutul conturilor ,ind preluat de clasa + conturi +7,3
F3F Subvenii guvernamentale pentru inve!tiii
F32 %mprumuturi nerambur!abile cu caracter de !ubvenii pentru inve!tiii
F33 Donaii pentru inve!tiii
F3D *lu!uri de inventar de natura imobili&rilor
F3E /lte !ume primite cu caracter de !ubvenii pentru inve!tiii.

19