Sunteți pe pagina 1din 6

Inspectoratul colar Jude ean Constan a

Centrul de Examen coala Postliceal ,,Henri Coand Constan a


CALIFICAREA: ASISTENT MEDICAL DE FARMACIE
EXAMENU !E CE"#I$ICA"E A C%MPE#EN E%" P"%$E&I%NAE
C%AA P%&#ICEA'
P"%(A &C"I&'
&E&IUNEA IUIE )*+,
-A"IAN#A N". III
&u/iecte0
Nota:
-Toate subiectele sunt obligatorii. Se acorda 10 puncte din oficiu.
-Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.
-TOTAL: 100 !N"T#
SUBIECTUL I0 ................................................................................1* p
entru fiecare dintre $ntreb%rile de mai &os scrie i pe foaia de e'amen litera corespun(%toare r%spunsului corect.
A.Complement simplu..................................................................40 p
+. Ce anti/iotic 2ace parte din clasa ce2alosporinelor0
a. Augmentin
b. A'etine
c. )nvan(
d. *eronem
). !in ce clas de anti/iotice 2ace parte Pe2loxacina:
a. aminoglico(ide
b. cefalosporine
c. fluoroc+inolone
d. macrolide
,. Cantit ile de lanolina i 3aselin din un4uentul simplu pentru +** 4 produs 2inal, sunt0
a. 10 g vaselin% i ,0 g lanolin%
b. -0 g vaselin% i .0 g lanolin%
c. ,0 g vaselin% i 10 g lanolin%
d. ,, g vaselin% i 1 g lanolin%
5. Care este timpul maxim de de6a4ra4are pentru comprimate0
a. 1/ minute
b. 30 minute
c. 00 minute
d. 1.0 minute
1. Con2orm $.". X, comprimatele e2er3escente tre/uie s se de6a4ra4e sau s se di6ol3e 7n ap, 7n
cel mult:
a. 3 minute
b. / minute
c. - minute
d. 10 minute
1
8. Care este su/stan a acti3 din Pla3ix :
a. clopidogrelum
b. ibuprofenum
c. ticlopidinum
d. triflusalum
9. AIN& sunt contraindicate 7n 0
a. infec ii orona(ale sau oftalmice
b. poliartrit% reumatoid%
c. spondilit% anc+ilo(ant%
d. ulcer gastroduodenal
:. ;ntre calit iile pe care tre/uie s le 7ndeplineasc excipien ii supo6itoarelor, enumerm0
a. s% aib% compatibilitate cu medicamentele cu care se asocia(%
b. s% fie colora i
c. s% nu fie iner i din punct de vedere farmacodinamic
d. s% nu fie stabili din punct de vedere fi(ic
<. Are ac iune tr o2ic la ni3elul cartila=ului articular0
a. acidum niflumicum
b. glucosaminum
c. ibuprofenum
d. nimesulidum
+*. Prepararea comprimatelor e2er3escente comport condi ii speciale de preparare, cu excep ia0
a. adaugarea de lubrefian i solubili
b. e'ecutarea opera iilor de granulare1 comprimare1 $n spa ii cu umiditate redus%
c. umiditate normal% $n spa iile de preparare
d. uscarea substan ei active la temperatura pe care o suport% fiecare
++. !up modul de 7ntre/uin are, emulsiile se pot clasi2ica 7n 0
a. emulsii de tip !2A si A2!
b. emulsii naturale i emulsii artificiale
c. emulsii naturale i emulsii de tip !2A
d. emulsii pentru u( intren1 pentru u( e'tern i emulsii parenterale
+). !up structura dispersiei se deose/esc emulsii0
a. emulsii artificiale i emulsii de tip A2!
b. emulsii de tip !2A si A2!
c. emulsii naturale i emulsii artificiale
d. emulsii pentru u( intern1 pentru u( e'tern i emulsii parenterale
+,. %pera ia 2oarte important, dup cernere, pentru o/ inerea de comprimate /ine do6ate i cu aspect
uni2orm, este0
a. amestecarea
b. comprimarea
c. di(olvarea
d. granularea uscat%
+5. !ac mai multe componente ale unei solu ii sunt lic>ide, care dintre ele este considerat sol3ent 0
a. cea care are concentra ia cea mai mare
b. cea care are dilu ia cea mai mare
c. cea care are mirosul cel mai pronun at
d. cea care are volumul cel mai mare
+1. !up tipul de emulsie pe care 7l determin, emul4atori pot 2i0
a. anioniactivi1 cationiactive1 neionogeni i amfoteri
b. colora i i incolori
.
c. naturali1 produse naturale modificate i produse de sinte(%
d. tip A2! si !2A
+8. E2ectele ad3erse produse de sul2amide includ0
a. anemie +emolitic%
b. colita pseudomembranoas%
c. sindromul cenu iu
d. tulbur%ri vestibulare
+9. Cantitatea de medicament administrat care produce e2ecte 2armacodinamice 2a3ora/ile se nume te0
a. do(% letal%
b. do(% ma'im%
c. do(% minim%
d. do(% terapeutic%
+:. &cade peristaltismul di4esti30
a. atropina
b. neostigmina
c. nicotina
d. pilocarpina
+<. Pul/erile sunt preparate 2armaceutice0
a. ga(oase
b. lic+ide
c. semisolide
d. solide
)*. Mor2ina are e2ect 0
a. analge(ic
b. antipiretic
c. +ipnotic
d. midriatic
)+. Care sunt componentele de /a6 ale solu iilor?
a. lian ii i de(agregan ii
b. lubrifian ii i diluan ii
c. numai substan e solide i lic+ide
d. substan ele active i solven ii
)). Care din urmatoarele medicamente este util 7n epilepsie0
a. acid valproic
b. amantadina
c. clomipramina
d. clorproma(ina
),. Are poten ial mare de de63oltare a dependen ei0
a. cocaina
b. lidocaina
c. procaina
d. tetracaina
)5. Ca anti3omiti3 se 2olose te0
a. #metiral
b. #nalapril
c. #nbrel
d. #ndotelon
)1. % lin4uri con ine0
a. / g ap%1 0.00 g sirop1 3./0 ulei
3
b. 10 g ap%1 13 g sirop1 , g ulei
c. 1/ g ap%1 .0 g sirop1 13.30 g ulei
d. .0 g ap%1 .4 g sirop1 1- g ulei
)8. Er4ometrina este indicat 7n0
a. eclampsie
b. +emoragii post-partum
c. stimularea secre iei lactate
d. to'emie gravidic%
)9. &olu iile stoc sau solu iile de re6er3, sunt 2olosite 0
a. la prepararea mai e'peditiv% a o serie de prescrip ii
b. pentru a fi administrate copiilor
c. pentru a fi administrate i eliberate ca atare
d. pentru c% sunt stabile $n condi ii obi nuite de p%strare
):. Acidul nalidixic este indicat 7n0
a. infec ii biliare
b. infec ii digestive
c. infec ii respiratorii
d. infec ii urinare
)<. !iminuarea 4licemiei se poate o/ ine cu su/stan a0
a. adrenalin%
b. insulin%
c. ocitocin%
d. spartein%
,*. (u=iurile sunt0
a. supo(itoare oftalmice
b. supo(itoare rectale
c. supo(itoare uretrale
d. supo(itore vaginale
,+. Care este 3itamina indicat 7n tratarea ra>itismului0
a. acid ascorbic
b. ergocalciferol
c. retinol
d. tocoferol
,). &u/stan e cu ac iune @eratolitic0
a. acid salicilic
b. mentol
c. o'id de (inc
d. talc
,,. Un4uentele emulsii0
a. au fa(a dispersat% din pulberi insolubile $n e'cipient
b. sunt constituite din dou% fa(e nemiscibile1 o fa(% apoas% i o alta uleioas%
c. sunt constituite din substan e medicamentoase cu miros pl%cut
d. sunt constituite din substan e medicamentoase dispersate molecular $n ba(ele de unguent
,5. !up sistemul de dispersie un4uentele pot 2i0
a. unguente diadermice1 polidermice
b. unguente endodermice1 epidermice
c. unguente-solu ii1 unguente-emulsii1 unguente-suspensii i unguente polifa(ice
d. unguente sterile1 unguente nesterile
3
,1. Micardisul are urmtorul !.C.I.0
a. candesartan
b. irbesartan
c. telmisartan
d. valsartan
,8. $a de un4uentele >idro2o/e, cele >idro2ile, au consisten a0
a. mai moale
b. mai tare
c. nu are nici o importan %
d. solid%
,9. Ca antipruri4inoase locale se 2olosesc0
a. cloramfenicolul
b. mentolul
c. re(orcina
d. tetraciclina
,:. Ale4erea /a6ei de un4uent se 2ace 7n 2unc ie de0
a. culoarea substan elor medicamentoase
b. locali(area i stadiul afec iunii1 tipul de piele1 propriet% iile fi(ico-c+imice ale substan elor
medicamentoase
c. punctul de topire
d. stabilitatea la ac iunea aerului i a apei
,<. Pentru tratarea acneei, mai 2rec3ent 2olosite sunt0
a. ampicilina
b. eritromicina
c. ranitidina
d. rifampicina
5*. Prin aplicarea 7n strat mai 4ros a 3aselinei pe te4ument se 0
a. are afinit% i fa % de gr%simea din epiderm
b. are o ac iune de(infectant%
c. astup% porii favori(5ndu-se infec iile i supura iile
d. permite respira ia prin piele
B.Asociaii .........................................................................................0 p
a! Asocia i co"ect me#icamentul anti#ia"eic cu in#ica ia #e elec ie:
16 mesala(in% a-36 diaree acut% cu +iperfunc ie motorie i intestinal%
.6 sacc+arom7ces boulardi b-/6 diaree de fermenta ie
36 eritromicin% c-. profila'ia dismicrobismului secundar antibioterapiei
36 loperamid d-16 sindromul diareic +emoragic din colita ulceroas%
/6 s%ruri de calciu e-36 diaree cu "amp7lobacter &e&uni
06 ranitidin% f-06 diaree cu Treponema pallidum
$! Asocia i co"ect auto$ioticele cu %"upele &a"maco#inamice:
16 colistin a-/6 tetraciclin%
.6 tobramicin b-36 peniciline cu spectru larg
36 eritromicin% c-36 macrolide
36 carbenicilin% d-.6 aminoglico(ide
/6 do'icilin% e-16 polimi'ine
06 cefaclor f-06 in+ibitoare de pomp% protonic%
/
SUBIECTUL II: ...................................................................................+* p
R'spun#e i cu a#e('"at sau &als
1. Lanolina +idratat% este o pulbere neagr%1 fin%1 u oar%1 f%r% miros i f%r% gust.
.. Administrarea corticosteroi(ilor $n osteoporo(% este contraindicat%1 deoarece ace tia scad absorb ia
intestinal% a calciului i $i cresc eliminarea.
3. La +epatici se administrea(% prednison1 deoarece acesta este forma activ% farmacodinamic.
3. 8e'ameta(ona se foloseste e'clusiv local1 deoarece are efecte intense de reten ie a sodiului i a apei.
/. La do(e mari1 +ormonii tiroidieni stimulea(% aparatul cardiovascular1 de aceea este contraindicat%
administrarea lor $n insuficienta cardiac%.
0. Androgenii sunt indica i $n neoplasm mamar la femei1 deoarece $mpiedic% de(voltarea carcinomului
mamar.
4. #strogenii stimulea(% sinte(a factorilor coagul%rii1 de aceea este contraindicat administrarea lor $n ca(
de trombo(% arterial%.
-. #strogenii pot opri evolu ia osteoporo(ei la menopau(%1 deoarece produc reten ia calciului.
,. Acidul ascorbic cre te capacitatea de ap%rare a organismului1 deoarece stimulea(% activitatea fagocitar%
a leucocitelor i stimulea(% procesele imunologice.
10. Nistatina se conserv% $n recipiente $nc+ise etan 1 ferite de lumin%1 la cel mult 1/
0
".
SUBIECTUL III: ..................................................................................,* p
A. &upo6itoare...............................................................................)1 p
aA de2ini ie

/A a3anta=e
cA de6a3anta=e
d.clasi2icare 7n 2unc ie de 4radul de dispersie al su/stan ei acti3e
eA a3anta=ele i de6a3anta=ele utili6rii untului de cacao ca excipient pentru prepararea
supo6itoarelor.
1p
(. ...................................................................................................1 p

aA!escrie i modul de preparare al supo6itoarelor cu 4licerol con2orm 2ormuleiB$" XA0
9licerol.....................................................-- g
"arbonat de sodiu an+idru :;6.................... g
Stearin%.....................................................10 g
/A &peci2ica i modul de conser3are i 7ntre/uin are a acestuia.
0