Sunteți pe pagina 1din 2

Fisa de lucru

Principalele modalitti senzoriale


Denumirea global Stimul Organ de simt Denumirea senzatiei
1. Senzatii vizuale Culoare
Nuant
Ton
2. Senzatii auditive Sunet zgomot
!. Senzatii ol"active miros
#. Senzatii gustative gust
$. Senzatii tactile %spru
Neted
&. Senzatii termice cald
rece
'. Senzatii
(inestezicemiscare
deplasarea
). Senzatii organice Foame*
sete*
great
%meteal
+. Senzatii dureroase Durere
Senzatie de iute etc.