Sunteți pe pagina 1din 2

FORMULE MATEMATICE

X
1,2
=
= e
Media aritmetic
Media geometric (proporional):
Media aritmetic ponderat:
, unde a1, a2, ..., anreprezinta numerele, cu ponderile p1, p2, ...,
pn.
Puteri:proprietatile radicalilor >>
Formule de calcul prescurtat:

Ecuatia de gradul I:
O ecuatie de gradul I are orma: ax+b=0. !olutia acestei ecuatii este x=-b/a, cu a dierit de ". #aca
a$" si % dierit de ", solutia este multimea &ida. 'ltel, adica daca a$" si %$", solutia este intreaga
multime de de(nitie.
Ecuatia de gradul al II)lea:
Forma canonica a unei ecuatii de gradul al II)lea este: ax
2
+bx+c=0. Etapele rezol&arii acestei
ecuatii sunt:

o *alcularea discriminantului:
o E&aluarea discriminantului:
daca discriminantul este negati&, ecuatia nu are solutii reale+
daca discriminantul este nul, ecuatia are o singura solutie (x1=x2)+
daca discriminantul este strict poziti&, ecuatia are doua solutii, care se calculeaza dupa cum urmeaza:
*alcularea solutiilor:

,ela-ii .ntre rdcinile ecua-iei de gradul al doilea