Sunteți pe pagina 1din 19

Editura Aramis

Autor : Marcela Penes


1. Cunoaterea i utilizarea unor tehnici de lucru cu diverse materiale i
ustensile
2. Proiectarea, confecionarea i evaluarea unor produse simple
3. Dezvoltarea capacitii de cooperare n scopul realizrii unui produs
4. Dezvoltarea simului practic !ospodresc i estetic

".".#s identifice i s clasifice materiale din natur i materiale sintetice n funcie de caracteristicile lor$
".2. #s aplice tehnici de prelucrare a materialelor utiliz%nd instrumente i ustensile adecvate$
".3.#s se familiarizeze cu modaliti de n!ri&ire a animalelor de cas sau de curte$
2.". #s sesizeze diferenele dintre diverse tipuri de compoziii decorative$
2.2. #s m'ine n mod adecvat tehnicile de realizare a unor produse simple i(sau comple)e$
2.3. #s aprecieze intuitiv calitatea unor materiale folosite sau a unui produs finit$
3.". #s#i e)prime prerile despre modul n care se poate realiza un produs dat sau o compoziie$
3.2. #s coopereze cu cole!ii dintr#o echip la realizarea unor produse comple)e$
4.". -s descopere posi'iliti de utilizare a diverselor materiale$
4.2. #*s !seasc variante de realizare a aceluiai produs, cu tehnici i materiale diferite i s
!seasc utilitate o'iectelor realizate$
4.3. #s#i dezvolte comportamente i atitudini i!ienice corecte fa de propria persoan i fa
de alte fiine i o'iecte$
4.4. #s#i dezvolte deprinderi practic#!ospodreti.


a unitilor de nvare
1 ora/saptamana
Curriculum nucleu
SEMESTRUL !1" sptm#ni
$r% ore:1"
$r%
crt%
Unitatea
de
nvare
&'%
de
re(%
)oninuturi $r%
ore
Perioada &'s%
1. Activiti cu
materiale din
natur
1.1
2.2
2.3
3.1
3.2
4.1
4.3
Colectarea materialelor din
natur,grupare dup diferite criterii
(form, mrime, culoare)
Tehnici de lucru: decupare,
lipire, vopsire, asamlare
! "#$""
2.
Activiti cu
materiale
sintetice:
*#rtia
1.1
1.2
2.1
2.2
2.3
3.1
3.2
4.3
%tailirea caracteristicilor h&rtiei
(intuitiv)
Trasarea dup 'alon, decuparea
dup conturul trasat 'i lipirea
( $"""#)""
3. Activiti cu
materiale
sintetice:
(ire
1.1
2.2
2.3
3.1
3.2
4.1
4.3
4.4.
%tailirea caracteristicilor firelor
(intuitiv)
*nsu'iri, tehnici de lucru:
rsucire, +mpletire +n 3, 4 sau ,,
tiere, lipire, +nnodare, 'nuruire
3 )"""#)$
4. +ospodari ,i
-ospodine
-regtirea micului de.un 2 )$"#
)$""
SEMESTRUL ! 1" saptm#ni

$r% ore:1"
$r
crt
Unitatea
de
nvare
&'%
de
re(%
)oninuturi $r%
ore
Perioada &'s
1. Activiti cu
materiale
sintetice:
*#rtia
1.1
1.2
2.1
2.2
2.3
3.1
3.2
4.1
4.3
4.4
Trasarea dup 'alon,
decuparea dup contur
/uperea 'i mototolirea h&rtiei
creponate
Teserea cu en0i de h&rtie
Confec1ionarea unor .ucrii
1( "#)$
2. Micii
-ospodari
1.2
1.3
3.224.1
4.3
4.4
"giena +mrcmintei 'i a
+ncl1mintei
2 )$"#)$""

U$TATEA .E $/ATARE: ACTIVITATI CU MATERIALE DIN NATURA
$R% &RE:" ore
$r%
crt%
.etalieri
de
continut
&'%
re(%
Activitati de invatare Resurse Evaluare $r%
ore
.ata
1. Colectarea
materialelor din
natur, grupare
dup diferite
criterii (form,
mrime, culoare)
1.12
2.22
2.32
3.12
3.22
4.12
4.3.
oservatii diri.ate +n cadrul drume1iei
organi0ate +n apropierea 'colii2
colectarea materialelor (drume1ie)2
oservaii privind caracteristicile
materialelor identificate:flori, petale, semin1e,
frun0e, conuri, crengu1e, pietre, etc.)2
e3erci1i de sortare 'i grupare a materialelor
dup anumite caracteristici (form, mrime,
culoare, etc.)
petale de flori ,
frun0e, semin1e,
crengu1e su1iri 'i
groase2
past de lipit,
foarfece,
h&rtie glasat, fire,
acuarele, mlai, gri',
tala'2
e3erci1iul,
e3plica1ia,
demonstra1ia,
oservare
sistematic2
pro
practic2
evaluare
reciproc
1
oservarea diri.at a unor lucrri2

2.
Tehnici de
lucru: decupare,
lipire, vopsire,
asamlare
e3erci1iul 4 .oc de descoperire a etapelor de
lucru2
e3erci1ii de ordonare a opera1iilor necesare
o1inerii unor lucrri2
e3erci1ii de decupare, lipire, vopsire 'i
asamlare a materialelor din natur2
activit1i practice de reali0are a unor produse
simple2
e3erci1ii de umplere a unor contururi trasate
cu semin1e, oae, puf, rumegu'2
reali0area unor produse +n cadrul unei
echipe2
e3primarea oral a unor opinii relative la
produsele proprii sau ale altora2
activiti practice de reali0are a produselor,
comin&nd materialele i tehnicile +n funcie
de caracteristicile lor2
conversa1ii despre posiilele utili0ri ale
oiectelor confec1ionate2
reali0area unor e3po0i1ii cu lucrrile proprii2
conversa1ii, e3plica1ii privind respectarea
normelor igienico # sanitare
conversa1ia2
activitate frontal,
pe grupe, individual2
Su'iecte orientative:
Legume i
fructe
Animale din coji
de nuci
alerina!frun"e#

Coule$ul cu
flori
Co%ora din
frun"e&
Ta'louri di%er(e
5

U$TATEA .E $/ATARE: ACTIVITATI CU MATERIALE )INTETICE*+ARTIA
$R% &RE:0 ore
$r%
crt%
.etalieri
de
continut
&'%
re(%
Activitati de invatare Resurse Evaluare $r%
ore
.ata
1. %tailirea
caracteristicilor
h&rtiei (intuitiv)
1.12
1.22
2.12
2.22
2.32
3.12
3.22
4.3
oservaii privind caracteristicile
materialelor identificate2
e3erci1ii de decupare dup contur, lipire,
rupere2
discu1ii prin care se urmre'te educa1ia
ecologic (reciclarea h&rtiei)2
oservare diri.at i e3plicaii pe marginea
unor compo0iii decorative simetrice2
activiti practice de reali0are a unor
produse simple2
e3primarea oral, +n cuvinte simple, a unor
opinii relative la produsele proprii sau ale
altora2
reali0area unor produse +n cadrul unei
echipe2
h&rtie creponat,
h&rtie glasat,
foarfece, lipici2
activitate frontal,
activitate
independent2
Su'iecte orientative:
,rnamente
-entru -omul de
Cr.ciun
!g/irlande01ngerai0
lan$uri0 'r.du$i0
felicit.ri0 fulgi
de ".-ad.#
M.ti1
oservare
sistematic
pro
practic2
autoevalua
re
evaluare
reciproc
1
2. Trasarea dup e3erci1ii de decupare dup contur, lipire2
4

'alon, decuparea
dup conturul
trasat 'i lipirea

oservare diri.at i e3plicaii pe marginea
unor compo0iii decorative simetrice2
activiti practice de reali0are a unor
produse simple2
e3primarea oral, +n cuvinte simple, a unor
opinii relative la produsele proprii sau ale
altora2
activiti de +mogire a mediului
+ncon.urtor apropiat (clasa, camera
personal) cu lucrrile proprii2
U$TATEA .E $/ATARE: ACTIVITATI CU MATERIALE )INTETICE*2IRE

$R% &RE:2 ore
$r%
crt%
.etalieri
de
continut
&'%
re(%
Activitati de invatare Resurse Evaluare $r%
ore
.ata
1. %tailirea
caracteristicilor
firelor (intuitiv)
1.12
2.22
2.32
3.12
3.22
4.12
4.32
4.4.
e3ercitii#.oc de alegere a firelor2
oservaii privind caracteristicile
materialelor identificate2
e3erci1ii de alegere a mostrelor de fire dintr#
un grup de materiale date2
activit1i practice de reali0are a unor
compo0iii i .ucrii simple din fire2
e3primarea oral, +n cuvinte simple, a unor
opinii relative la produsele proprii sau ale
altora2
activiti de +mogire a mediului
+ncon.urtor apropiat (clasa, camera
personal) cu lucrrile proprii2
fire de l&n,
umac, sfori,
mtase, lipici, carton,
foarfece2
Su'iecte orientative:
Ciucuri
Codi$a -.-uii
)nurul
oservare
sistematic2
pro
practic2
autoevalua
re2
evaluare
reciproc
1
2. *nsu'iri, tehnici
de lucru: rsucire,
+mpletire +n 3, 4
sau ,, tiere,
lipire, +nnodare,
'nuruire
identificarea firelor dintr#un grup de
materiale2
gruparea firelor dup diferite criterii date:
culoare, grosime, materialul din care sunt
o1inute2
e3ercitii de tiere a firelor2
e3ercitii de +nnodare a firelor2
e3ercitii de +mpletire a firelor +n dou, trei
sau patru2
activiti practice de reali0are a unor
2

produse simple2
e3primarea oral, +n cuvinte simple, a unor
opinii relative la produsele proprii sau ale
altora2
activiti de +mogire a mediului
+ncon.urtor apropiat (clasa, camera
personal) cu lucrrile proprii2
e3ercitii de anali0are a lucrrilor

U$TATEA .E $/ATARE: 3,)4,DARI )I 3,)4,DINE
$R% &RE:2 ore
$r%
crt%
.etalieri
de
continut
&'%
re(%
Activitati de invatare Resurse Evaluare $r%
ore
.ata
1. -regtirea
micului de.un
1.2
1.4
e3erci1ii de folosire 'i identificare a
ustensilelor folosite +n uctrie2
e3erci1iu#.oc de aran.are a mesei pentru
micul de.un2
conversaii, e3plicaii privind respectarea
normelor igienico#sanitare +n situaiile impuse
de activitile rutinei 0ilnice2
fa1 de mas,
tac&muri,
cni, farfurii, pahare,
'erve1ele2
Su'iecte orientative:
4reg.tirea
micului dejun
oservare
sistematic
2

U$TATEA .E $/ATARE: A)T/TAT )U MATERALE S$TET)E:3ARTA
$R% &RE: 10 ore
$r%
crt%
.etalieri
de
continut
&'%
re(%
Activitati de invatare Resurse Evaluare $r%
ore
.ata
1.
2.
6artia 4insusiri
Trasarea dupa
salon
(decuparea
dupa contur)
2.2
2.3
3.1
3.2
4.1
1.1
1.2
2.2
2.3
7iscutii despre necesitatea si importanta
reciclarii deseurilor din hartie2
83ercitii#.oc de descoperire a
caracteristicilor diferitelor sortimente de
hartie2
Conversatii privind folosirea chi0uita a
hartiei2
9ctivitati practice de reali0are a unor
produse simple , compo0itii decorative ,
.ucarii de hartie
7iferite sortimente
de hartie
( carton,hartie
glace, hartie
amala.,creponata,
servetel, staniol)
:ucrul in echipa4
%aloane,
hartie,creion,
carton,foarfece,
lipici,
9ctivitate
individuala si in
echipa
oservare
sistematic
a
oservare
sistematic2
pro
practic2
autoevalua
re2
evaluare
1
(

Su'iecte
orientative:
00C/enarul %rajit55
004e(tele55
00Cea(ul55
00,c/elarii cu
(telute
002elicitarea55
reciproc
3. /uperea 'i
mototolirea
h&rtiei
1.2
2.2
2.3
3.1
3.2
4.1
83erci1ii de rupere 'i mototolire a uc1ilor
de h&rtie de diferite mrimi2
83erci1ii de asamlare 'i aran.are :simetric
'i asimetric
9ctivit1i practice de reali0are a unor
compo0i1ii prin ruperea, mototolirea 'i
lipirea h&rtiei2
6&rtie creponat,
sfoar, ac mare,
lipici, crengu1e de
copac, pensoane,
acuarele2
9ctivitate
individual 'i +n
echip2
Su'iecte
orientative:
00Colierul
-.-uii55
002lori55
00Ta'lou cu ou.
de 4ati55
oservare
sistematic2
pro
practic2
autoevalua
re2
evaluare
reciproc
3

4.
(.
;eserea cu
en0i de h&rtie
Confec1ionarea
de .ucrii
1.2
2.2
3.1
4.1
3.2
1.2
2.2
2.3
3.1
4.1
9ctivit1i practice de reali0are a unor
compo0i1ii prin 1eserea cu en0i de h&rtie2
9ctivit1i de decupare 'i asamlare a
diferitelor materiale
9ctivit1i practice de reali0are a unor
compo0i1ii 'i .ucrii, comin&nd materialele
'i tehnicile +nv1ate
hartie glace
9ctivitate
individual 'i +n
perechi
Su'iecte
orientative:
44Co%oraul55
00)emnul de
carte55
%aloane,carton,
hartie
colorata,pensule,
acuarele,
foarfece,lipici
9ctivitate
individual, +n
perechi 'i pe
echipe
Su'iecte
orientative:
00C.(u$a55
oservare
sistematic2
pro
practic2
autoevalua
re2
evaluare
reciproc
oservare
sistematic2
pro
practic2
autoevalua
re2
evaluare
reciproc
3
3

00 Moara de %6nt55
004alaria55
U$TATEA .E $/ATARE: MICII 3,)4,DARI
$R% &RE:2 ore
$r%
crt%
.etalieri
de
continut
&'%
re(%
Activitati de invatare Resurse Evaluare $r%
ore
.ata
1.
1.2
3.2
7iscu1ii despre felul +n care se pstrea0 <mera'e, perii de oservare 2

"giena
+mrcmintei 'i a
+ncl1mintei
4.1 hainele 'i +ncl1mintea +n diferite
anotimpuri2
-re0entarea unor procedee de cur1are 'i
+ntre1inere a hainelor (periere, scuturare,
a'e0are pe umera', splare)2
83erci1ii practice de cur1are 'i +ntre1inere a
+ncl1mintei2
=ocuri de rol
haine, perii de ghete,
creme de ghete,
detergent
9ctivitate
individual 'i de grup
sistematic