Sunteți pe pagina 1din 2

COMUNICAREA

Comunicarea e prezenta peste tot in jurul nostrum.Similar oricarui alt fenomen Comunicarea
Eficienta a atras dupa sine multe alte cai de actiune,acele orizonturi.Putem intilni problema
metodelor de instruire si de szi si de mine din viata omului.Sunt preluate metodele de instruire si
dezvoltare personala,metode care au la baza lor,drept mijloc ori chiar insasi structural or
conceptual plurivalent de comunicare.Motivatia e simpla :multi cititori cer sa li se ofere mai
multe cai concrete si variante de a-si atinge scopurile.
Autorul
Bucuresti,2006
1. Definitiile comunicarii pot fi impartite intre definitii de natura instrumentala(descriu com-rea
prin componentele sale,asa cum se produce aceasta) si definitii de natura analitic-investigativa
(care incearca sa observe com-rea dincolo de activitatea stricta de transmitere-receptare a unui
mesaj);
2. Modelele comunicarii urmeaza tendinta care se regaseste si la definitii,existind tipuri
simple,liniare(Shannon si Weaver),dar si modele care incearca sa surprinda echilibrul(David
Berlo) ori faptul ca procesul de comunicare e o actiune multiinfluentata(Becker);
3. In teoriile comunicarii,pornim de la concluzia ca majoritatea acestora sunt cu valoare
explicative a altor domenii(matem,sociologie,psihologie,antropologie);o perspective polara ne
este oferita de teoriile structurale si sociologiile interpretative.In acelasi timp,asa cum se observa
astazi,istoria abordarilor fenomenului communicational inregistreaza momente de
continuitate,dar si reveniri”spectaculoase”ale unor perspective;preluarea unor teze de la un
cercetator la altul,de la un domeniu la altul a oferit un cadru fertil de evolutie a domeniului.
4. Functiile si principiile comunicarii reprezinta un ansamblu structural care sustine intregul
edificiu al fenomenului :un principiu de baza e acela ca “nu putem san u comunicam”,iar
componenta de comunicare poate fi inteleasa drept cea mai importanta functie a
comunicarii;asupra copetentei de comunicare exista mai multe perspective,cea mai simpla
referindu-se la abilitatea de a demonstra comunicarea potrivita intr-un context dat.
5. Emitatorul reprezinta un individ,un grup sau o institutie care poseda o informatie mai bine
structurata decit receptorul si care presupun o stare de spirit si un scop explicit (alaturat
mesajului)si unul implicit(motivul transmiterii mesajului,uneori necunoscut
receptorului).Receptorul e un individ,un grup sau o institutie carora le este adresat mesajul sau
care intra in posesia lui in mod intimplator si primesc mesajul intru-un mod constient sau
subliminal.In viziune moderna,accentual se pune pe interactiunea dintre emitator si receptor.
6. Mesajul presupune un mosaic de informatii obiective,judecati de valoare care privesc
informatiile(subiectiv)si judecati de valoare si trairi personale in afara acestor informatii etc.O
clasificare evolutiva a acastor mesaje include:mesajul care se afla in mintea emitatorului,mesajul
transmis propriu-zis,mesajul interpretat si mesajul reamintit de catre receptor.
7. Feedback-ul poate include toate mesajele verbale si nonverbale pe care le transmite in mod
constient sau inconstient ca raspuns la comunicarea altei personae.Generic,putem distinge intre
feedback-ul evaluative si feedback-ul nonevaluativ(care mentine si optimeaza procesul
communicational).Canalul de comunicare reprezinta calea care permite difuzarea mesajului;o
extensie a canalului de comunicare in directia structurarii e reprezentata de conceptual de retea
de comunicare.Contextul comunicarii reprezinta cadrul(fizic si psihopedagogic)in care se
produce comunicarea,fiind definit de trei caracteristici;proximitate,similaritate,apartenenta la un
grup social.
8. Tipologia formelor comunicarii poate fi extinsa de folosirea unor criterii variate.Din punct de
vedere organizational,putem distinge comunicarea verticala(ascendenta si descendenta)de
comunicarea orizontala(laterala si in serie)
9. Comunicarea intrapersonala se refera-in aceastaperspectiva-simultan emitatori si receptori ai
comunicarii;o forma aparte de comunicare intrapersonala e reprezentata de gindirea pozitiva
10. Comunicarea verbala se sprijina pe folosirea cuvintului in comunicare.Comunicarea verbala
e forma cea mai avansata de comunicare umana,depinzind de o similaritate de limbaj intre
emitator si receptor
11. Paralimbajul reprezinta calitatea vorbirii(ritm,ton,pauza).Unele cercetari apreciaza ca 39%
din intelesul comunicarii depinde de paralimbaj
12. Comunicarea nonverbala e comunicarea care se petrece in afara limbajului verbalizat;ea e
continua(de la contactul visual,expresiile fetei,limbajul trupului la imbracaminte,mobiler).
13. Metacomunicarea reprezinta aparitia unor implicatii ale mesajului care nu pot fi direct
atribuite intelesului cuvintelor sau modului cum au fost ele spuse;orice mesaj aflat in cimpul
comunicarii poate fi definit sub latura sa metacomunicationala.
14. Conceptul de bariera in comunicare poate fi gindit intr-un echilibru dinamic cu elementele
care privesc eficienta comunicarii.Astfel,aproape toate barierele inregistreaza in interiorul lor
germenele eficientei(dar procesul poate fi privit si din celalalt punct de vedere).Multe dintre
barierele comunicarii isi afla originea in “miturile”despre comunicare.Barierele pot fi regasite la
nivelul tuturor componentelor actului de comunicare,precum si la nivelul procesului ca
atare.Etica comunicarii poate constitui o sursa de eficienta ori o bariera in procesul de
comunicare.
15. Prezentarea eficienta presupune urmatorii pasi:pregatirea,identificarea materialelor-
suport,proiectarea prezentarii si prezentarea propriu-zisa.
16. Prezentarea informative e frecventa in ezperienta de comunicare a fiecaruia dintre noi;ea
presupune informarea publicului.
17. Prezentarea persuasive are ca scop modificarea credintelor,sentimentelor si actiunilor unei
audiente.
18. Teoria haosului in proiectarea unei prezentari explica cum factori cu o importanta redusa in
aparenta(cind apar)pot ulterior sa schimbe cursul actiunii in intregul sistem in care au aparut.
19. Ascultarea eficienta se fundamenteaza pe deplasarea accentului in comunicare de la emitator
spre receptor si relatie/interactiune.Putem urmari procesul de ascultare pe intervalul a patru
pasi:Senzatia,Interpretarea,Comprehesiunea,Raspunsul.In ascultare e importanta actiunea
emitatorului de dirijare prin tehnica punerii intrebarilor; --- tehnica metodei socratice
20. Termenul “conflict” provine din latinescul conflictus,desemnind,”lovirea impreuna cu
forta”si implicind prin aceasta “dezacorduri si frictiuni intre membrii grupului,interactiune in
vorbire,emotii si afectivitate”.Mai multe definitii au pus accentual pe faptul ca un conflict incepe
o percepe pe alta ca a fost frustranta in raport cu ea;o perspective mai compleza asupra
conflictului inseamna observarea unei stari de echilibru,iar ruperea duce la un conflict.
21. Tipologia conflictelor se distribuie pe multe arii,in functie de criteriile folosite;cea mai
intilnita tipologie identifica patru tipuri mari de conflicte:Conflictul-scop(apare atinci cind o
persoana doreste rezultate diferite fata de alta),Conflictul-afectiv(apare atunci cind o persoana
sau un grup are sentimente sau emotii incompatibilecu ale altora),Conflictul-cognitiv(bazat pe
contrazicerea unor ideisau opinii ale altora privitoare la un anumit fenomen),Conflictul-
comportamental(apare atunci cind o persoana sau un grup face ceva ce e neacceptat pentru altii)
22. Modelele procesului conflictului pot sa se refere la latura generala a acestuia,la latura
intrapersonala,de grup sau organizationala:Frustrarea,Conceptualizarea.Comportamentul si
“Iesirile”.
23. PAG.189