Sunteți pe pagina 1din 34

- LUCRARE DE STAGIU -

SEMESTRUL VI ANUL III


LUCRARE DE STAGIU
ANUL III - GRUPA 3
(ex.acces 2008)
SEMESTRUL VI 2011
(experti contabili)

GRU! I " #!TEG$RI! I " EL!%$R!RE! SITU!TIIL$R &I'!'#I!RE
!'U!LE
1
- LUCRARE DE STAGIU -
SEMESTRUL VI ANUL III
1.(39). ntreprinderea Alfa schimb un teren situat n Timioara cu un alt teren al
societii Beta situat n Bucureti. Valoarea just a terenului cedat de Alfa este de 12.
lei! costul de achi"iie fiind de 1. lei. Valoarea just a terenului primit este de
1#. lei. $chimbul se face cu o sult de %.! TVA 2#&. $chimbul presupune
schimb de facturi. Care este incidena aplicrii OMFP 3055/2009?
Raspuns '
n (rdinul %##)2*! +# ,%-! se preci"ea"' .n ca"ul schimbului de acti/e! n
contabilitate se e/idenia" distinct operaiunea de /0n"are)scoatere din e/iden i cea de
cumprare)intrare n e/iden! pe ba"a documentelor justificati/e! cu nre1istrarea
tuturor /eniturilor si cheltuielilor aferente operaiunilor..
a-cedarea terenului din Timioara'
41 ! " 150.000 lei
#5$3 120.000 lei
442# 30.000 lei
5$3 ! 2111 100.000 lei
n articolul 11# ,2- din (rdinul %##)2* se preci"ea" c! n scopul pre"entrii
n contul de profit i pierdere! c0ti1urile sau pierderile obinute n urma casrii sau
cedrii unei imobili"ri corporale trebuie determinate ca diferen ntre /eniturile
1enerate de scoaterea din e/iden i /aloarea sa neamorti"at! inclusi/ cheltuielile
oca"ionate de aceasta i trebuie pre"entate ca /aloare net! ca /enituri sau cheltuieli! dup
ca"! n contul de profit i pierdere!la elementul 2Alte /enituri din e3ploatare4!
respecti/ 2Alte cheltuieli de e3ploatare4! dup ca".
#5$3 ! 5$3 100.000 lei
i
#5$3 ! 121 20.000 lei
b-primirea terenului din Bucureti'
" ! 404 187.500 lei
2111 150.000 lei
442 37.500 lei

c-re1ulari"area creanei i a datoriei i plata sultei'
404 ! " 187.500 lei
41 150.000 lei
5121 37.500 lei
2.(#$). $ocietatea 5omercial 674 efectuea" e3port de mrfuri n comision! n
$8A pentru care se cunosc urmtoarele'
9 la data de #.+.:! se facturea" mrfurile clientului e3tern n condiia de li/rare 5;< n
2
- LUCRARE DE STAGIU -
SEMESTRUL VI ANUL III
/aloare de +1 =>
9 /aloarea transportului pe parcurs e3tern facturat de prestatorul e3tern 1 =>
9 comisionul entitii de e3port este de 1& din /aloarea e3tern <(B net>
9 la data de ?.+.: entitatea de e3port depune documentele de decontare prin banc i
ncasea" contra/aloarea e3portului reali"at n /alut>
9 la data de @.+.: se face decontarea cu entitatea productoare i prestatorul e3tern
pentru transport>
9 cheltuielile efectuate n contul entitii productoare sunt' comision /amal 2 lei i
comisioane bancare 1 lei>
9 cheltuielile proprii efectuate de entitatea de e3port sunt' salarii ale personalului implicat
+ lei i amorti"are utilaje 1 lei.
n perioada de derulare a contractului cursul de schimb leu A dolar a a/ut urmtoarea
e/oluie'
9 la #.+.: ' 1 = B % lei
9 la ?.+.: ' 1 = B %!1 lei
9 la @.+.: ' 1 = B 2!* lei
%e&'l(are)
1. <acturarea marfurilor catre clientul e3tern
+11, 5lient e3tern- B & 12?.
+1,<urni"or analitic producator- 12%. ,+1.= 3 %
lei)=-
+1,<urni"or analitic transportator- %. , 1= 3 %leiC)
=-
2. ;nre1istrareacomisionului entitatii de e3port
+11,5lient producator- B D++ 12.% , 12%. 3 1&-
%. Eetinerea comisionului de la unitatea producatoare
+1,<urni"or analitic producator- B +11,5lient producator- 12.%
+. ;ncasarea contra/alorii facturii emise catre clientul e3tern
#12+ B & 12D.1 ,+1.= 3 %!1 lei)=-
+11, 5lient e3tern- 12?. ,+1.= 3 % lei)=-
D?# 1.1 ,12D.1 A 12?.-
#. Achitarea transportului
& B #12+ %. ,1.= 3 % lei)=-
+1,<urni"or analitic transportator- 2.* ,1. = 3 2!* lei)=-
3
- LUCRARE DE STAGIU -
SEMESTRUL VI ANUL III
??# 1 ,%. A 2.*-
?. ;nre1istrarea comisionului /amal
++? B #121) #%11 2 lei
?%# B ++? 2 lei
D. ;nre1istrarea comisionului bancar
?2D B #12+ 1 lei
@. ;nre1istrarea cheltuielilor salariale
?+1 B +21 +. lei
*. Amorti"area utilajelor
?@1 B 2@1 1. lei
3.(11#). ntreprinderea 6A4 primete o adres prin care se confirm aprobarea unei
sub/enii solicitate pentru anul n curs n sum de %. u.m.n. Fup % de "ile se
primete sub/enia const0nd ntr9un utilaj industrial a crui durat de /ia util este
stabilit la # ani. Fup 2 ani de utili"are utilajul nu mai este necesar! situaie n care
acesta se /inde la preul de 2D. u.m.n.! inclusi/ TVA. $e descarc 1estiunea i se
ncasea" contra/aloarea utilajului /0ndut prin contul de la banc. Amorti"area s9a
contabili"at dup sistemul liniar.
%e&'l(are)
5onform ordinului %##)2*!din ianuarie 21! contul1%1 2$ub/entii pentru in/estitii4
s9a inlocuit cu contul +D#1 4 $ub/enii 1u/ernamentale pentru in/estiii4.
a- inre1istrare sub/entie de primit'
++#1B +D#1 %.
b- primire sub/entie sub forma de utilaj'
21%B ++#1 %.
c- amorti"are anuala,an 1 si 2 la fel- ' %.)# B ?.)an
?@11B 2@1% ?.
d- amorti"are anuala sub/entionata ,an 1 si 2 la fel- ' %.)# B ?.)an
+D#1 B D#@+ ?.
e- /an"are utilaj'
4
- LUCRARE DE STAGIU -
SEMESTRUL VI ANUL III
+?1 B & 2D.
D#@% 21D.D+2
++2D #2.2#@
f- incasare creanta'
#121 B +?1 2D.
1- descarcare 1estiune'
& B 21% %.
2@1% 12.
?#@% 1@.
h- trecere pe /enituri a sub/entiei neamorti"ate'
+D#1B D#@+ 1@.

4.(15). $oldul iniial la animale i psri deinute de o ntreprindere! al crui obiect de
acti/itate este obinerea i li/rarea acestora! este de 2. u.m.n! iar soldul debitor al
diferenelor de pre este de 2. u.m.n. n cursul lunii se achi"iionea" animale n
/aloare de #. u.m.n! TVA 2+&! preul standard fiind de +#. u.m.n. $e /0nd
animale n /aloare de +. u.m.n! costul standard de nre1istrare al animalelor
/0ndute fiind de 2#. u.m.n.
%e&'l(are)
a- achi"itia de animale
& B +1 ?2.
%?1 +#.
%?@ #. ,#. 9 +#.-
++2? 12.
b- /an"area de animale
+11 B & +*?.
D1 +.
++2D *?.
c- descarcare din 1estiune a animalelor /andute
D11 B & +.
%?1 2#.
%?@ 1#.
5
- LUCRARE DE STAGIU -
SEMESTRUL VI ANUL III
5.(195). Ga o societate comercial en detail stocurile de mrfuri sunt e/aluate la pre cu
amnuntul. $ocietatea se apro/i"ionea" n cursul lunii cu 1. H1 marf! sortimentul 7!
pre de achi"iie 2. lei! TVA 1*&! adaos comercial 2#&. n cursul lunii se /inde
ntrea1a cantitate de mrfuri achi"iionat. $ se efectue"e nre1istrrile contabile.
%e&'l(are)
a- receptie marfa cu inre1istrare adaos comercial'
%D1B & %1
+1 2
%D@ #
++2@ ?
++2?B +1 +@
b- /an"are marfuri'
#%11B & %1
DD 2#
++2D ?
c- descarcare 1estiune'
& B%D1 %1
?D 2
%D@ #
++2@ ?
.(200). $ituaia creanelor clieni la sf0ritul anului : este' client B #. lei e3clusi/
TVA 1*&! probabilitate de nencasare %& i client 5 #.*# lei inclusi/ TVA
1*&!probabilitatea de nencasare D&. n anul :Il probabilitatea de ncasare pentru
clientul B este de @&! iar clientul 5 d faliment! societatea a/0nd certitudinea c nu /a
recupera suma. 5are sunt nre1istrrile anului :IlJ
%e&'l(are)
A:8G :
a- 5lient B ' # 3 2+& B ?2 lei
Trecere pe clienti incerti'
+11@ B +111 9?2 lei
6
- LUCRARE DE STAGIU -
SEMESTRUL VI ANUL III
5onstituire pro/i"ion pentru probabilitatea de neincasare' ?2 3 %& B 1@? lei
?@1+ B +*1 91@? lei
b- 5lient 5 ' #*# lei
Trecere pe clienti incerti'
+11@ B +111 9#*# lei
5onstituire pro/i"ion pentru probabilitatea de neincasare'#*# 3 D& B +1?# lei
?@1+ B +*1 9+1?# lei
A:8G :I1
pentru client B ! probabilitatea de incasare este
?2 3 ,1& 9 @& -B12+ lei
a- 5lient B'
Krobabilitate de incasare @&' ?2 3 1& B ?2 lei
Eeluarea a ?2 lei din pro/i"ion la /enituri'
+*1 B D@1+ A ?2 lei
b- 5lient 5'
$coaterea din e/identa a creantei ce nu mai poate fi incasatasi anularea pro/i"ionului'
& B+11@ #*#
?#+ +D*@.%*
++2D 11#1.?1
+*1 BD@1+ +1?#
GRU! II(#!TEG$RI! II(!)*it)l stat)tar al sit)atiilor +inanciare
1.(). ( misiune de audit statutar are drept obiecti/
a- obtinerea unei asi1urari cu pri/ire la situatiile financiare
b- e3primarea de catre auditor a unei opinii
c- certificarea situatiilor financiare
%asp*ns) b-
7
- LUCRARE DE STAGIU -
SEMESTRUL VI ANUL III
( misiune de auditare a situatiilor financiare are ca obiecti/ e3primarea de ctre auditor a
unei opinii potri/it careia situatiile financiare au fost stabilite in toate aspectele lor
semnificati/e! conform unei referinte contabile identificate. Kentru a e3prima aceast
opinie! auditorul /a folosi formula 6dau o imagine fidel. sau 6prezint n mod sincer, in
toate aspectele lor semnificatie. care sunt e3presii echi/alente.
Kentru a9si forma o opinie! auditorul reuneste elemente probante necesare pentru a
tra1e conclu"ii pe care sa9si fonde"e aceasta opinie.
(pinia auditorului ntareste credibilitatea situatiilor financiare furni"and o asigurare
ridicat dar nu absoluta> asi1urarea absolut in audit nu poate e3ista! ca urmare a
multor factori! cum ar fi' recur1erea la rationament profesional! utili"area tehnicii
sondajului! limitele inerente oricarui sistem contabil si de control intern! faptul c
majoritatea informatiilor probante conduc mai mult la deductii decat la con/in1eri din
partea auditorului.
;n cadrul unui audit al situatiilor financiare! auditorul! fie ca isi desfasoara misiunea
pe ba"a de contract! fie pe ba"a unui mandat! trebuie s aplice o metodolo1ie de control care
s asi1ure 9 spre deosebire de celelalte forme de control 9 aceast opinie independent n
mssura sa judece sau s apere in mod e1al pe toi utili"atorii informatiei contabile! pe toti
actorii participanti la /iaa economico9sociala dintr9o intreprindere! si anume' actionarii!
statul ,bu1etul-! salariatii! bancile! tertii debitori si tertii furni"ori etc.
2.(1#). Fefiniti termenul de pra1 de semnificatie.
%asp*ns)
n 1eneral! prin prag de semnifica!ie se nele1e ni/elul! mrimea unei sume peste care auditorul
consider c o eroare! o ine3actitate sau o omisiune poate afecta re1ularitatea si
sinceritatea situatiilor financiare! c0t si ima1inea fidel a re"ultatului! a situatiei financiare si
a patrimoniului intreprinderii.
Fefinirea pra1ului de semnificatie permite auditorului nc de la inceputul
acti/itatii ,misiunii- sale s aprecie"e mai bine sistemele si conturile susceptibile s
contina erori sau ine3actitati semnificati/e! iar la sfarsitul misiunii s aprecie"e dac
anomaliile pe care le9a descoperit trebuie s fie corectate in cadrul e3ercitiului! in scopul de
a putea emite o opinie fr re"er/e.
Altfel spus! pra1ul de semnificaie repre"int ceea ce n contabilitatea an1lo9sa3on
poartdenumirea de materialitate! adic ni/elul de eroare sub care nele1erea i
interpretarea situaiilor financiare nu /or fi afectate semnificati/. Fe e3emplu! diferena
dintre un profit net de +**mii leii unul de # mii lei nu pare s influene"e e/aluarea
unei societi comerciale! n timp ce doucifre alternati/e de 2# mii lei i # mii lei par
s fie substanial diferite i probabil /or duce la o e/aluare destul de diferit a
societii.Ga nceputul misiunii! stabilirea unui pra1 1lobal de semnificaie este necesar
pentru a determinadomeniile i sistemele semnificati/e.n cursul misiunii! pra1urile de
semnificaie determinate pentru controlul fiecrei seciuni dinsituaiile financiare permite
orientarea pro1ramelor de munc spre riscurile e3istente! prinstabilirea mai corect a
eantioanelor de control> aceasta e/it an1ajarea n lucrri care nu /or ser/i la
fundamentarea opiniei asupra situaiilor financiare. Aceste pra1uri sunt! n
1eneral!inferioare pra1ului 1lobal pentru a ine cont de cumulul posibila erorilor
8
- LUCRARE DE STAGIU -
SEMESTRUL VI ANUL III
constatate.Ga sf0ritul misiunii! pra1ul 1lobal permite auditorului s aprecie"e dac
erorile constatatetrebuie s fie corijate sau s fac obiectul unei meniuni n raport! dac
intreprinderea refu" s lecorije"e.5a urmare! stabilirea unor pra1uri de semnificaie
permite'9 orientarea mai bun i planificarea misiunii>9 e/itarea lucrrilor inutile>9
justificarea deci"iilor referitoare la opinia emis.Kentru determinarea pra1ului de
semnificaie pot fi utili"ate diferite elemente de referin'capitalurile proprii! re"ultatul
net! cifra de afaceri etc.Fefinirea pra1ului de semnificaie permite auditorului nc de la
nceputul acti/itii ,misiunii sale s aprecie"e mai bine sistemele i conturile susceptibile
s conin erori sau ine3actitisemnificati/e! iar la sf0ritul misiunii s aprecie"e dac
anomaliile pe care le9a descoperit trebuies fie corectate n cadrul e3erciiului! n scopul
de a putea emite o opinie fr re"er/e.
3.(32). ;n ce constau masurile de protejare a independentei stabilite in cadrul contractului
incheiat cu clientulJ
%asp*ns)
Lisiunile de protejare a independentei se mpart n trei mari cate1orii'
9 masuri de protejare create de profesie! le1islatie sau re1lementari>
9 masuri de protejare stabilite n cadrul contractului ncheiat cu clientul beneficiar al
ser/iciilor profesionale>
9 masuri de protejare stabilite n cadrul propriilor sistemesi proceduri ale
cabinetelor)societatilor.
5abinetul)societatea de e3perti"a contabila sau de audit si membrii acesteia
trebuie sa alea1a masuri de protejare corespun"atoare pentru a elimina sau reduce
amenintarile la adresa independentei la un ni/el acceptabil.
1. "asurile de prote#are a independentei dispuse de profesie, legislatie sau reglementari
5onstau n'
M cerinte de educatie! instruire si e3perienta pentru accesul la profesie>
M cerinte de educatie ,formare- continua>
M standarde profesionale! monitori"are si metode disciplinare>
M control e3tern al sistemului de control al calitatii ser/iciilor profesionale prestate de
cabinetul)societatea de e3perti"a contabila sau audit>
M le1islatie care 1u/ernea"a cerintele de independenta a profesiei si a profesionistilor
contabili.
2. "asurile de prote#are stabilite n cadrul contractului ncheiat cu clientul
5onstau n'
M aprobarea sau ratificarea de catre Adunarea 1enerala a clientului! a numirii
cabinetului)societatii prestatoare de ser/icii profesionale! atunci c0nd alte persoane
mputernicite sa administre"e patrimoniul si sa91 repre"inte juridic pe client au semnat
contractul>
M nominali"area an1ajatilor competenti ai clientului! mputerniciti a lua deci"ii
mana1eriale>
M stabilirea de catre client a politicilor si procedurilor pentru o raportare financiara
,situatii financiare- corecta>
M procedurile interne ale clientului pri/ind asi1urarea dele1arii obiecti/e a an1ajatilor
9
- LUCRARE DE STAGIU -
SEMESTRUL VI ANUL III
pentru buna 1estionare a bunurilor si /alorilor>
M structura conducerii corporati/e a clientului! printre care si comitetul de audit care
asi1ura supra/e1herea procesului de /alidare a informatiilor si situatiilor financiare si
le1atura! comunicatiile cu cabinetul)societatea care prestea"a ser/icii profesionale
pentru client.
5omitetele de audit! fac0nd parte din structura consiliilor de administratie! au un
rol important n conducerea corporati/a! daca sunt independente fata de mana1ementul
efectuat de aceste consilii de administratie. 5omitetul de audit re/ede situatiile
financiare nainte de a fi supuse consiliului de administratie! a/0nd totodata rolul de
le1atura ntre auditorul e3tern ,cabinet)societate de audit- si consiliul de administratie.
Fesi1ur! n lipsa acestui comitet de audit din structura or1ani"arii clientului! este
necesar sa e3iste nominali"ata persoana din cadrul conducerii clientului ,n mod
deosebit! la societatile cotate- care sa tina le1atura cu cabinetul)societatea de audit si
cu care aceasta sa re"ol/e n mod re"onabil aspectele pri/ind independenta.
5abinetele)societatile de audit trebuie sa stabileasca politici si proceduri pri/ind
comunicatii independente cu comitetele de audit sau cu altele mputernicite cu
conducerea acestor relatii.
n ca"ul auditarii societatilor cotate! cabinetele)societatile de audit trebuie sa
comunice cel putin o data pe an! oral si scris! toate aspectele relatiilor dintre ele si
clientul auditului! apreciate! potri/it rationamentului profesional! ca a/0nd le1atura
cu independenta.
Aceste comunicari pot /aria n functie de mprejurarile decise de
cabinetele)societatile de audit! dar trebuie! n 1eneral! sa aborde"e aspecte rele/ante
stabilite n aceasta sectiune.
3. "asurile de prote#are a independentei, stabilite n interiorul propriilor sisteme si
proceduri ale cabinetelor$societatilor
Astfel de masuri constau n'
M importanta independentei acordata de conducerea cabinetului)societatii si modalitatea de
implicare a membrilor echipelor de profesionisti contabili n audit! ser/icii cone3e si
alte ser/icii profesionale! pentru satisfacerea interesului public>
M politici si proceduri de implementare si monitori"are a controlului calitatii ni/elului de
asi1urare al an1ajamentului cu clientul>
M politici de independenta documentate pri/ind identificarea amenintarilor la adresa
independentei! e/aluarea importantei acestor amenintari si identificarea masurilor de
protejare! precum si modalitatea de aplicare a lor pentru eliminarea sau reducerea
amenintarilor la un ni/el acceptabil>
M politici interne si proceduri de supra/e1here a respectarii aplicarii politicilor si
procedurilor pri/ind independenta>
M politici si proceduri care sa permita identificarea intereselor sau relatiilor dintre
cabinetele)societatile si membrii acestora cu clientii ser/iciilor prestate>
M politici si proceduri pri/ind monitori"area e/itarii obtinerii /eniturilor
cabinetului)societatii de la un sin1ur client.
M modalitatea de folosire a diferitilor parteneri si echipe pentru prestarea unor ser/icii
profesionale care repre"inta parti dintr9un contract ncheiat cu un client>
M politici si proceduri care sa inter"ica membrilor cabinetului)societatii si altor persoane!
care nu fac parte din echipa de audit si ser/icii cone3e! sa influente"e re"ultatul ni/elului
10
- LUCRARE DE STAGIU -
SEMESTRUL VI ANUL III
de asi1urare an1ajat>
M comunicarea sincroni"ata a politicilor si procedurilor cabinetului)societatii! inclusi/
orice schimbari ale acestora!tuturor colaboratorilor si an1ajatilor! inclu"0nd instruirea
corespun"atoare si formarea lor continua>
M desemnarea unui membru cu e3perienta al mana1ementului cabinetului)societatii
drept dele1at responsabil pentru supra/e1herea functionarii adec/ate a sistemului de
protejare a independentei>
M mijloace de a informa partenerii si personalul de conducere al clientilor si al
entitatilor lor raportoare ca trebuie sa ram0na independenti fata de cabinetul)societatea
presta
toare de ser/icii profesionale>
M un mecanism disciplinar! pentru a asi1ura conformarea cu politicile si procedurile
stabilite>
M politici si proceduri pentru a nsarcina colaboratorii si an1ajatii cabinetului)societatii
sa comunice ni/elurilor superioare orice chestiune pri/ind independenta si obiecti/itatea
care i preocupa> acestea includ si informarea membrilor cabinetului)societatii asupra
procedurilor deschise mpotri/a lor>
M includerea suplimentara n echipa a unui profesionist contabil care sa supra/e1he"e
lucrarile efectuate sau pentru a da recomandarile necesare cerute. Aceasta persoana
ar putea fi an1ajata din afara cabinetului )societatii )1rupului sau sa fie cine/a din interiorul
lor! care nu a fost membru al echipei de audit si ser/icii cone3e>
M consultarea unei terte persoane! cum ar fi un comitet de administratori independenti!
un or1anism profesional de re1lementare sau un alt profesionist contabil>
M rotirea personalului cu functii de conducere>
M comentarea problemelor pri/ind independenta cu comitetul de audit sau cu alte
persoane din conducerea clientului>
M elucidarea! cu comitetul de audit sau cu alte persoane din conducerea clientului! a
naturii ser/iciilor prestate si a marimii onorariilor percepute>
M politici si proceduri care sa proteje"e membrii echipelor de audit si ser/icii cone3e sa
nu ia deci"ii mana1eriale sau sa9si asume responsabilitati care! de drept! re/in clientului>
M implicarea altui cabinet)societate pentru a reali"a sau a reali"a din nou o parte din
ni/elul de asi1urare al an1ajamentului>
M implicarea altui cabinet)societate pentru reali"area din nou a ser/iciilor care nu necesita
un ni/el de asi1urare acordat clientului! n masura n care acesta si asuma responsabi9
litatea ser/iciilor prestate>
M eliminarea unei persoane din echipa de audit si ser/icii cone3e! c0nd are participari
financiare personale care pot crea o amenintare la adresa independentei.
50nd masurile de protejare a independentei! aratate mai nainte! sunt insuficiente
pentru a elimina sau reduce la un ni/el acceptabil amenintarile la adresa independentei
sau c0nd cabinetul)societatea considera necesar sa nu elimine acti/itatile! situatiile sau
interesele care creea"a amenintarea! atunci sin1ura masura utila /a fi aceea de a refu"a
contractul pri/ind acordarea ni/elului de asi1urare an1ajat sau de a se retra1e din acest
contract.
4.(3). ;n calitate de auditor /erificati modul in care o societate inre1istrea"a salariile
11
- LUCRARE DE STAGIU -
SEMESTRUL VI ANUL III
pentru un nr de % salariati.;on! salariul reali"at @ lei 1rupa normala! Vasile salariul
reali"at %# lei 1rupa speciala si Kopescu salariul reali"at #* lei 1rupa deosebita.5are
este inre1istrearea pentru luna respecti/a aferenta contributiei 5A$ care este suportata de
asi1uratiJ
%e&'l(are)
;on ' @ 3 1!#& B @+ lei +21B+%12
Vasile ' %# 3 1!#& B %?@ lei +21B+%12
Kopescu ' #* 3 1!#& B ?2 lei +21B+%12
Total 5A$ suportata de asi1urati B@+ I %?@ I ?2 B 1.@2@ lei
(8N9Art. 2*?.1@. ,%- 5otele de contribuii sociale obli1atorii sunt urmtoarele'
a- pentru contribuia de asi1urri sociale'
a1- %1!%& pentru condiii normale de munc! din care 1!#& pentru contribuia
indi/idual i 2!@& pentru contribuia datorat de an1ajator>
a2- %?!%& pentru condiii deosebite de munc! din care 1!#& pentru contribuia
indi/idual i 2#!@& pentru contribuia datorat de an1ajator>
a%- +1!%& pentru condiii speciale de munc! din care 1!#& pentru contribuia
indi/idual i %!@& pentru contribuia datorat de an1ajator.
5.(4). 8n salariat pleaca in dele1atie cu masina firmei timp de # "ile. Acesta primeste ca
diurna suma de ? lei)"i. ;n plus primeste un a/ans de 1. lei. $alariatul aduce spre
decontare urmatoarele documente'
9bonuri fiscale in /aloare de ? lei9ti1ari> 2# lei9bautura> 2 lei alimente>
9factura de la hotel pe care intra ca"are + lei> mic dejun 1 lei si parcare # lei>
9factura de la restaurant pentru salariat 2# lei>
9facturi de la restaurant pentru o cina cu parteneri de afaceri 2 lei
9bonuri de ben"ina % lei! din care justificat 22 lei.
$ocietatea a decontat toate cheltuielile salariatului in suma de 1+# lei! acest lucru
insemnand o plata suplimentara catre acesta de +# lei. ;n calitate de auditor! considerati
ca societatea a procedat bineJ ;n ca" contrar! stabiliti care este /arianta corecta.
%e&'l(are)
5onf. Kre/erilor din ON 1@?)2? pri/ind obli1atiile si drepturile personalului
autoritatilor si institutiilor publice pe perioada dele1arii si detasarii in alta localitate!
precum si in ca"ul deplasarii in cadrul localitatii in interes de ser/iciu! se admit la
decontare urmatoarele cheltuieli'
9cheltuieli pentru diurna' # "ile 3 ? lei)"i B % lei
9cheltuieli cu ca"are si mic dejun' + I 1 B # lei
9ta3a pentru parcare' # lei
9cheltuieli cu combustibil justificat' 22 lei
T(TAG 5OPGT8;PG; 1D lei
A/ans 1 lei
Klata suplimentara catre salariat este in suma de D lei.
12
- LUCRARE DE STAGIU -
SEMESTRUL VI ANUL III
GRU! II(#!TEG$RI! IV(E,al)area intreprin*erilor
1.(10). Atunci cand se det flu3ul de tre"orerie!in /ederea e/aluarii unei intrep!profitul net
se corectea"a cu)
a-cheltuieli nedeductibile! necesarul de fond de rulment si in/estitia de mentinere>
b- amotismentele!/ariatia necesarului de fond de rulment si in/estitia de mentinere>
c- in/estitia de mentinere! amortismentele si necesarul de fond de rulment
%asp*ns)
+) a,'tis,entele-(ariatia necesar*l*i de .'nd de r*l,ent si in(estitia de ,entinere/

2.(9). Acti/ul net corijat este de 22. mii lei! capacitatea beneficiara de %. mii lei
iar rata neutra de 2&. $uper9profitul /a fii de'
13
- LUCRARE DE STAGIU -
SEMESTRUL VI ANUL III
a- plus 2. mii lei
b- minus 1+ mii lei
c- plus 1+ mii lei
%e&'l(are)
A:5 B 22.
5B B %.
i B 2&
$p B 5B 9 Kra1 rentabilitate
Kra1 rentabilitate B A:5 C i B 22.C2& B +.+
$p B %. 9 +.+ B 9 1.+
+) ,in*s 1.400 ,ii lei.
3.(15). $e dau urmQtoarele informatii' imobili"Qri corporale 2*.> fond de comert
1.> stocuri 2.> creante #.> disponibilitQti #.> capitaluri proprii #.>
diferente din ree/aluare 2#.> obli1atii nefinanciare 2#. si mprumuturi bancare
#.> rata de remunerare a /alorii substantiale brute este de 1#&> capacitatea beneficiarQ
e3primatQ prin profitul pre/i"ional net 1.)an> rata de actuali"are este de 12&.
$e cere sQ e/aluati ntreprinderea calcul0nd o rentQ a 1oodRillului redusQ la # ani.
%e&'l(are)
NS B A:5 I ,5B A A:5C i-
,1It-
n
A:5 B A5T;VP A FAT(E;; B , 2*. I 2. I #. I #.- A ,2#. I #.-
B D+.
5B B capacitatea beneficiara a intreprinderii e3primata in profit net B 1.
i B rata neutra de plasament B 1# &
t B rata de actuali"are B 12 &
NS 1 B D+. I ,1. A D+.C1#&- B D+. I, 91.1 - B D+. A *.1D!@?
,1I !12-
1
1!12
NS 1 B ?+.*@2!1+
NS 2 B D+. I ,1. A D+.C1#&- B D+. I, 91.1 - B D+. A @.#1!??
,1I !12-
2
1!12
2
NS 2 B ?#.*+@!%+
NS % B D+. I ,1. A D+.C1#&- B D+. I, 91.1 - B D+. A D.1@@!*@
,1I !12-
%
1!12
%
NS % B ??.@11!2
NS + B D+. I ,1. A D+.C1#&- B D+. I, 91.1 - B D+. A ?.+1@!D%
,1I !12-
+
1!12
+
NS + B ?D.#@1!2?
NS # B D+. I ,1. A D+.C1#&- B D+. I, 91.1 - B D+. A #.D%1!1
,1I !12-
#
1!12
#
NS # B ?@.2?@!**
14
- LUCRARE DE STAGIU -
SEMESTRUL VI ANUL III
GRU! II " #!TEG$RI! V(&)-i)ni si *i,i-ari *e intreprin*ere
1.(1#). . Ke 2# iunie :! societatea L achi"iionea"Q societatea <. Tran"acia este
remuneratQ prin emisiunea a +. de aciuni L ,preul unei aciuni L este de 1# u.m.- i
plata a 1. u.m. acionarilor societQii <. Kentru reali"area acestei achi"iii s9au an1ajat
cheltuieli cu onorariile consilierilor juridici i e/aluatorilor n /aloare de 1. u.m.
$ocietatea L are un department de achi"iii care a 1enerat costuri de D. u.m. n luna n
care a a/ut loc achi"iia societQii <. Kersonalul departamentului estimea"Q cQ a utili"at
2& din timp pentru achi"iia societQii <. 5ostul de achi"iie al societQii < conform
;<E$ % este'
,a- D1. u.m.>
,b- 1. u.m.>
,c- 11. u.m.>
,d- 1#. u.m.>
,e- ?1. u.m.
Raspuns : a
Acti/ele cedate i datoriile asumate de cumprtor sunt e/aluate la /aloarea just. Fac
tran"acia este remunerat prin emisiune de aciuni! acestea sunt e/aluate la preul de pia la
15
- LUCRARE DE STAGIU -
SEMESTRUL VI ANUL III
data schimbului.
5osturile direct atribuibile achi"iiei includ onorariile pltite contabililor! e/aluatorilor!
consultanilor juridici. 5osturile administrati/e ,cum ar fi cele ale departamentului de
achi"iii- i celelalte costuri care nu pot fi atribuite direct achi"iiei sunt cheltuieli ale
perioadei. 5osturile oca"ionate de emisiunea de aciuni sunt contabili"ate conform ;A$ %2
,adic sunt deduse din capitalurile proprii-! iar costurile le1ate de emisiunea de instrumente
de datorie afectea" /aloarea datoriei ,conform ;A$ %*-.
C'st*l de ac0i&iie al s'cietii F) 15 1 4000 21000021000 ! #1000 *.,.
2.(1#$). $ocietatea L a achi"iionat la % iunie : 2#& din aciunile societQii $A la un
cost de ?. u.m. Ga data achi"iiei capitalurile proprii ale societQii $A se pre"intQ
astfel'
3le,ente 4al'ri
5apital social 1.
Ee"er/e din ree/aluare 1.
Ee"ultat 1.
5'tal capital*ri pr'prii 120.000
5u oca"ia achi"iiei se identificQ un plus de /aloare aferente terenurilor de #. u.m. i
construciilor de 1. u.m. 5ota de impo"itare este de 1?&.
<ondul comercial re"ultat n urma achi"iiei este de'
,a- 2. u.m.>
,b- ?. u.m.>
,c- 1. u.m.>
,d- %%.1# u.m.>
,e- 2?.@# u.m.
%e&'l(are)
Calc*l*l acti(*l*i net al s'cietii 67 8n (al'ri 9*ste)
Acti/ net ,/alori contabile- 12.
,I- Klus de /aloare aferent terenurilor #.
,I- Klus de /aloare aferent construciilor 1.
,9- Fatorie de impo"it am0nat 1?& 3 1#. B 2.+
,B- Acti/ net n /aloare just 1%2.?
Calc*l*l .'nd*l*i c',ercial)
5ostul de achi"iie al titlurilor $A ?.
,9- Kartea ce re/ine lui L din acti/ul net n
/aloare just al societii $A 2#& 3 1%2.? B %%.1#
(!) F'nd c',ercial 2.$50
3.(1#9). Ke % mai : societatea L achi"itionea"a D& din actiunile societatii <. 5u
oca"ia achi"itiei s9a identificat un plus de /aloare la un teren de 1. um care a 1enerat
16
- LUCRARE DE STAGIU -
SEMESTRUL VI ANUL III
o datorie de impo"it amanat de 1.? um. Fupa data achi"itiei societatea < a obtinut un
re"ultat de %. um. ;n anul : societatea L a obtinut un re"ultat de #. um.
Ee"ultatul consolidat al 1rupului format din L si < este'
a-@.
b-%1.@%2
c-D1.
d-1.
e- 11.
%e&'l(are)
%e&*ltat*l c'ns'lidat ! 50.000*.,. 2 #0"1 30.000 *.,. ! #1.000 *.,
%asp*ns c'rect c)
GRU! II(#!TEG$RI! .( $r/ani-area a)*it)l)i si control)l)i intern al
intreprin*erii
1.(9). ;ntocmiti un plan de audit interm multianual ,trei ani- la o societate comerciala de
prestari ser/icii turistice.
%asp*ns)
Ga planificarea strate1ica multianuala a auditului intern la o societate de prestariser/icii
turistice se determina strate1ia de auditare a entitatii pentru urmatorii % ani.Plaborarea
strate1iei tine de competenta entitatii sau compartimentului de audit intern.Klanificarea
strate1ica multianuala de audit intern se refera la urmatoarele cate1orii de misiuni'
;- misiuni de asi1urare>
;;- misiuni de consiliere>
;;;- misiuni de e/aluare.
Lisiunile de asi1urare ajuta entitatea sa9si indeplineasca obiecti/ele sale prin
oferirea asistentei personalului entitatii in efectuarea controlului intern.
Krin intermediul misiunii de consiliere se ofera recomandari de imbunatatire
aeficacitatii mana1ementului si controlului intern.
Lisiunea de e/aluare are ca scop e3primarea opiniei independente si
obiecti/ereferitor la eficacitatea mana1ementului si controlului intern.
Klanificarea strate1ica contine re"umatul principalelor deci"ii de planificare! sepre"inta in
17
- LUCRARE DE STAGIU -
SEMESTRUL VI ANUL III
forma succinta si conforn normei metodolo1ice intruneste 12 elemenete deba"a'
T (biecti/ele entitatii si instrumentele de reali"are a lor ,/an"area a cat mai multor
pachere turistice prin operatiunii de 2earlU booHin14! discount9uri acordate pentru2last
minutes4! 1rupuri de turisti! toate acestea a/and la ba"a contracte cu clau"ede achitare in
a/ans->
T Eiscurile majore le1ate de reali"area obiecti/elor entitatii ,riscuri determinate deaparitia
unor calamitati naturale! riscuri de tara->
T Lodalitatea de determinare a obiectelor auditabile ,/a a/ea in /edere "onele1eo1rafice!
in care societatea are ser/icii turistice->
T <actorii care pot influenta ne1ati/ acti/itatea entitatii in /iitor ,neprofitabilitatea
anumitor "one turistice! deprecierea anumor /alute->
T Lodalitatea e/aluarii riscurilor ,folosind matricea riscurilor! prin care see/aluea"a
potentialele riscuri ce pot aparea prin e/aluarea 1radului de risc cuprobabilitatea aparitiei
acestuia->
T <rec/enta auditarii sistemelor mana1eriale si de control intern ,se face cel putin odata
pe an cu oca"ia auditarii situatiilor financiare! fara insa a fi limitat->
T Eesursele necesare si disponibile pentru reali"area planului strate1ic multianualde audit
intern ,resurse financiare! tehnice! umane->
T ;mpactul insuficientei de resurse pentru reali"area planului strate1ic ,nu sereali"ea"a in
totalitate! drept urmare auditorul nu poate emite opinii pertinente->
T Kroiectul planului anual al acti/itatii de audit pentru primul an al planuluistrate1ic>
:ecesitatea instruirii personalului implicat in auditul intern>
T Lodalitatea de respectare a cadrului normati/ si a cerintelor de raportare stabilitede
Linisterul <inantelor.
Kentru elaborarea planului de audit intern este necesar de a fi
determinateacti/itatile supuse auditului.<iecarei acti/itati trebuie preci"ate operatiunile
auditabile.;n practica se aplica o metodolo1ie unica de stabilire a acti/itatii operatiunilor
auditabile!care presupune reali"area in 2 etape'
;- preci"area acti/itatii si operatiunilor auditabile>
;;- ierarhi"area acti/itatii si operatiunilor auditate.
Acti/itatile de audit sunt preci"ate sau identificate pe ba"a re"ultatelor anali"ei
riscurilor.$unt anali"ate riscurile le1ate de nere1uli!deficiente!abateri si
disfunctionalitatica urmare a nerespectarii cadrului normati/ sau a pre/ederilor
documentelor de finantaresi a contractelor incheiate in ba"a lor.
Ga etapa a ;;9a! acti/itatile identificate pentru a fi supuse auditului intern
suntierarhi"ate in functie de ni/elul riscului. ;n acest scop se preci"ea"a riscurile
posibilefiecarei operatiuni in ca"ul acti/itatii financiar contabil.
Klanurile anuale ale acti/itatii de audit intern se elaborea"a in ba"a planului strate1ic
multianual. Fe re1ula! planurile anuale contin +9# misiuni de audit intern! mai frec/ent o
misiune de asi1urare! 2 misiuni de consiliere si 2 misiuni de e/aluare.
Ga elaborarea planului anual se tine cont de urmatoarele informatii'
1. Feficiente constatate in cadrul auditelor anterioare>
2.Verificarile solicitate de unitatile de audit subordinate
%. Eiscurile identificate aferente acti/itatilor!functiilor!operatiunilor si structurilor
entitatii>
+. Tipul misiunii de audit intern pentru fiecare structura a entitatii sau unitatii de audit
18
- LUCRARE DE STAGIU -
SEMESTRUL VI ANUL III
subordonate.
Klanul anual de audit contine @ elemente de ba"a'
1. scopul actiunilor de auditare>
2. obiectele actiunilor de auditare>
%. operatiunile supuse auditului intern>
+. structurile or1ani"atorice la care se desfasoara actiunea de auditare>
#. durata actiunii de auditare>
?. perioada supusa auditarii>
D. auditorii antrenati in actiunea de audit>
@. preci"area cunostintelor de specialitate si a e3pertilor straini care necesita de a
fiimplicati in audit.
GRU! III " #!TEG$RI! III( Experti-e contabile
1.(2). P3plicati independenta absoluta si independenta relati/a a e3pertului contabil
%&'()*'+
5omponentele independentei'
1. ;ndependenta de spirit ,n 10ndire-'
9 $tare de 10ndire care permite oferirea unei opinii! a unui ser/iciu
profesional fara sa fie afectata judecata profesionala>
9 Pa presupune inte1ritate si obiecti/itate
2. ;ndependenta n aparenta'
9 repre"inta capacitatea de a demonstra ca riscurile la adresa independentei
de spirit au fost limitate sau eliminate! astfel nc0t o terta persoana sa nu poata
sa puna la ndoiala obiecti/itatea profesionistului contabil>
9 este componenta fundamentala a independentei. Acti/itatea de e3pert
contabil este incompatibila cu orice alta acti/itate curenta.
5erintele de independenta se aplica tuturor profesionistilor contabili cu practica
liberala! cu deosebire auditorilor statutari si tuturor persoanelor care sunt n masura de a
influenta lucrarile profesionistului contabil.
:ndependena n primul r0nd! e3pertul contabil solicitat n efectuarea unei e3perti"e
contabile este obli1at s fie independent fa de prile interesate n e3perti"! e/it0nd
orice situaie care ar presupune o lips de independen sau o constr0n1ere care ar
19
- LUCRARE DE STAGIU -
SEMESTRUL VI ANUL III
putea s i impiete"e inte1ritatea i obiecti/itatea.
;ndependena e3pertului contabil trebuie s fie absolut n ca"ul e39pertilor contabili
numiti din oficiu de ctre or1anele n drept i relati/ n ca"ul e3perilor contabili
recomandai de pri sau solicitai n efectuarea de e3perti"e contabile e3trajudiciare.
Independena absolut a e3pertului contabil numit din oficiu de ctre or1anele n drept
deri/ din obli1aia acestuia de a tine seama de toate ca"urile de incompatibilitate!
abinere i recu"are pre/"ute de 5odul de procedur ci/il i alte re1lementri
procedurale speciale! care sunt aceleai cu cele pri/ind judectorii. P3perii contabili care
se afl n situaii de incompatibilitate! abinere sau posibilitate de recu"are trebuie s
le aduc la cunotina or1anului care i9a numit.
Independena relativ deri/ doar din incompatibilitatea profesiei con9tabile cu orice
acti/itate salari"at n afara 5orpului! sau cu orice acti/itate comercial! cu e3cepiile
pre/"ute de le1e.
2.(13). Care s*nt pre(ederile re;le,entaril'r le;ale pri(ind e1perti&ele c'nta+ile
9*diciare si e1tra9*diciare?
%asp*ns )
P3perti"e contabile judiciare sunt re1lementate de 5odul de procedura ci/ila ! 5odul de
procedura penala ! alte le1i speciale.
P3perti"e contabile e3trajudiciare sunt efectuate in afara unui proces justitiar si sunt
re1lementate de contracte reali"ate intre e3pertul contabil si beneficiar.
P3perti"ele judiciare sunt mijloace de prob n justiie. $copul principal al
e3perti"elor contabile judiciare! n calitate de prob n justiie! este contribuia adcestora
la stabilirea ade/rului material i justa soluionare a liti1iilor sau a cau"elor aflate n fa"a
de cercetare sau judecat.
5aracterul tiinific i fora probant a e3perti"ei contabile judiciare este c
aceasta are ca obiect cercetarea unor fapte ,i situa!ii de natur economico-financiar.
cuprinde n sfera sa de ac!iune actiitatea economic a unui agent economic pentru
problemele ,i obiectiele stabilite de organul #udiciar. cerceteaz situa!iile ,i
mpre#urrile de fapt, pe baza informa!iilor furnizate de eiden!a economic ,i a
supor!ilor ei materiali. interpreteaz datele de eiden! ,i furnizeaz opinii cu priire la
problemele inestigate pe baza legilor ,i a actelor normatie care reglementeaz
domeniul de actiitate respecti. /laboreaz concluzii, pe baza constatrilor fcute, care
seresc ca mi#loc de prob pentru organul #udicar care a dispus efectuarea e0pertizei.
'ediul reglementrilor legale priind e0pertizele contabile #udiciare ,i
e0tra#udiciare se afl n 1rdonan!a 2uernului nr. 35$1445 priind organizarea
actiit!ii de e0pertiz contabil ,i a contabililor autoriza!i. (otriit acestor reglementri
legale, efectuarea de e0pertize contabile #udiciare ,i e0tra#udiciare este dreptul e0clusi
20
- LUCRARE DE STAGIU -
SEMESTRUL VI ANUL III
al e0per!ilor contabili n 6odul ciil, n 6odul penal ,i 6odurile de procedur penal ,i
ciil
3.(19). Care este ,'d*l de c',*nicare a c'ncl*&iil'r e1perti&el'r c'nta+ile?
%asp*ns)
5omunicare a conclu"iilor e3perti"elor contabile se face in capitolul ;;; 5onclu"ii al
Eaportului de e3perti"a contabila si contine cate un para1raf distinct cu conclu"ia
,raspunsul- pentru fiecare al e3perti"ei contabile.
Lodul de comunicare a coninutului i a conclu"iilor e3perti"elor contabile intr n
"ona confidenialitii'
a. n ca"ul e3perti"elor contabile judiciare! at0t e3perii contabili! numii din oficiu!
c0t i la recomandarea prilor sunt obli1ai s depun raportul de e3perti"
contabil la or1anul judiciar care a dispus e3perti"a contabil! unde toi cei
interesai! inclusi/ prile implicate n proces! pot s9l consulte. P3pertul este
dator s9i depun lucrarea cu cel puin # "ile nainte de termenul stabilit pentru
judecat. Ke cale implicit re"ult c e3perti"a contabil trebuie depus la instana
de judecat care a dispus9o! respecti/ la dosarul cau"ei. Krin aceast procedur se
e/it comunicarea ,informarea- preferenial a coninutului i conclu"iilor
e3perti"elor contabile judiciare ctre unii utili"atori ai acestora.
b. n ca"ul e3perti"elor contabile e3trajudicare locul i data depunerii lucrrii trebuie
s re"ulte din contractul ncheiat ntre solicitant i e3pert. Fac locul depunerii
e3peeti"ei e3trajudiciare nu re"ult cu claritate din contract! acesta trebuie s fie
re1istratura 1eneral de la sediul solicitantului.
:erespectarea procedurilor de comunicare a coninutului i a conclu"iilor e3perti"elor
contabile constituie o nclcare a obli1aiilor e3pertului contabil pri/ind secretul i
confidenialitatea n e3perti"a contabil i poate atra1e rspunderea disciplinar!
ci/il i)sau penal a e3peetului contabil! dup ca".
21
- LUCRARE DE STAGIU -
SEMESTRUL VI ANUL III
GRU! III( #!TEG$RI! VII( St)*ii *e +e-abilitate
1.,1-. 5e este un plan de afaceri> cele trei elemente ale acestuia
%asp*ns)
Kentru a nele1e ce este un plan de afaceri! trebuie definit nt0i conceptul de 6afacere4. (
definiie necon/enional a acestui concept poate fi'
( afacere repre"int intenia unei persoane ,fi"ice sau juridice- de a face)a ntreprinde n
mod intenionat anume acti/iti n scopul obinerii unui profit.
8n plan de afaceri se ba"ea" pe urmtoarele elemente'
9 un ntreprin"tor ,omul de afaceri-! care i asum contient anumite riscuri i care /rea
s obin un anumit profit>
9 mai multe acti/iti care consum resurse i care 1enerea" profit ,ideea de afacere-
9 un mediu n care se desfoar aceste acti/itati ,mediul de afaceri-
2.(19). 8n proiect in/estitional! cu o /aloare totala a in/estitiei de 11.++# lei! pre"inta
urmatoarea structura a flu3urilor de numerar'
A: 5ost
in/estitie
5ost
e3ploatare
Total cost Total
incasari
5ash A floR
anual net
11.+## ?.+2 1D.@?# @.#2 9*.%+#
1 ?.+2 ?.+2 *.++ %.2
2 ?.+2 ?.+2 *.++ %.2
% ?.+2 ?.# *.D %.2
+ ?.+2 ?.# *.D %.2
# ?.+2 ?.# *.D %.2
Total 11.+## %@.D? #.2# #?.# ?.2*#
5alculati rentabilitatea medie aferenta in/estitei.
22
- LUCRARE DE STAGIU -
SEMESTRUL VI ANUL III
%e&'l(are)
Termenul de recuperare al in/estitiei neactuali"at se calculea"a ca si raport intre in/estitia
totala si
cash AfloR9ul mediu anual.
Tr B ;t ) 5< mediu anual
;t B 11.+## lei
5< mediu anual B ,5< I 5<1 I 5<2 I 5<% I 5<+ I 5<#- ) ? B ,9*%+# I 11++# I %2
I %2 I
%2 I %2 I %2 -)? B 1DD+) ? B 2*#D
Tr B 11++# ) 2*#D B %!@D
Termenul de recuperare al in/estitiei neactuali"ate este de %!@
Ee"ultatul net B total ncasri A total cost
Ee"ultatul net B #?.# lei A #.2# lei B ?.2*# lei
Eentabilitatea medie BEe"ultat .net)capital propriuB,#?#9#2#- )11++# B ## &
GRU! III(#!TEG$RI! VIII(!nali-a *ia/nostic a intreprin*erii
1.(1).5alculati si interpretati situatia neta a unei intreprinderi care pre"inta urmatoarea
situatie financiara'
;ndicator %1.12.n
;mobili"ari 2.
$tocuri #
5reante 1#
Fisponibilitati #
Fatorii mai mari de un an 1.1#
Fatorii mai mici de un an %#
%e&'l(are)
$ituatia neta a intreprinderii B Acti/e totale 9 Fatorii totale 9 Venituri in a/ans B ,2. I
# I 1# I #-9 ,1.1# I %#- B1.200 !< se '+ser(a ' sit*atie neta p'&iti(a a
intreprinderi
2.(#).Anali"ati po"itia financiara a unei intreprinderi din domeniul consultantei financiar9
contabile care pre"inta urmatoarea situatie financiara'
;ndicator %1.12.n
;mobili"ari 2.
$tocuri 1.
5reante 2.
Fisponibilitati %
5apitaluri proprii 2.
Fatorii mai mari de un an 2.
Fatorii de e3ploatare 1.%
23
- LUCRARE DE STAGIU -
SEMESTRUL VI ANUL III
Fatorii bancare pe termen foarte scurt
%e&'l(are )
Raspuns:
BILANT
Active imobilizate =2.
Active curente = stocuri ! creante ! disponibilitati =
=". ! 2. ! # = 2".#
T$TAL A%TI&' = 2#.#
%apital si rezerve = 2.
(atorii pe ternem lun) = 2.
(atorii pe ternem scurt = datorii de e*ploatare ! datorii bancare pe termen +. scurt=
".# ! = ".#
T$TAL %A,ITAL ,R$,RI- .I (AT$RII = 2#.#
a/ .ituatia neta = Activ 0 (atorii totale
7 23.300 8 92.000 : 1.300;7 2.
'ituatia neta '* este pozitia, ceea ce eidentiaza o situatie financiara, la nielul
intreprinderii, reflectand o gestiune economica sanatoasa, fiind consecinta reinestirii
unei parti din profitul net si a altor elemente de acumulare baneasca. aceasta inseamna
ca aloarea firmei creste.
b/ 1ondul de rulment = ,asive pe termen lun) 0 Active pe termen lun) 2imobilizari/
7 920.000 : 2.000; 8 2.000 7 2.
.au:
1ondul de rulment = Active circulante 0 (atorii pe termen scurt
7 91.000 : 20.000 : 300; 8 1.300 7 2.

<ondul de rulment <% este poziti ceea ce inseamna ca actiele sunt suficiente
pentru a acoperi rambursarea datoriilor pe termen scurt, reprezentand o stare de
echilibru la nielul firmei si o situatie faorabila din punct de edere al solabilitatii
intreprinderii.
c/ 1ondul de rulment propriu = %apitaluri proprii 0 Active pe termen lun) 2imobilizari/
7 20.000 8 2.0007 "3.
1ondul de rulment imprumutat = 1ondul de rulment 0 1ondul de rulment propriu
7 20.000 8 18.000 7 2.
d/ Nevoia de +ond de rulment = Active circulante 2mai putin activele de trezorerie/ 0
,asive circulante 2mai putin pasivele de trezorerie/
7 91.000 : 20.000; 8 1.000 7 2.
e/ Trezoreria neta = 1ondul de rulment 0 Nevoia de +ond de rulment
7 20.000 8 20.000 =
N1R4 = Resurse pe termen lun) 0 Active pe termen lun)
*<%2 7 920.000 : 2.000; 8 2.000 7 2.

N1Re*pl = Active din e*ploatare 0 ,asive din e*ploatare
*<%e0pl 7 91.000 :20.000 : 300; 8 1.300 7 2.

24
- LUCRARE DE STAGIU -
SEMESTRUL VI ANUL III
TN = (isponibilitati 0 %redite de trezorerie
=* 7 300 8 0 7 #
'*emple de calcul i analiz a principalilor indicatori economico5+inanciari :
". Indicatori de lic6iditate:
a/ Indicatorul lic6iditatii curente = Active curente 7 (atorii curente 7 21.300 $ 1.300 7
"89#3
Active curente 7 'tocuri : 6reante : >isponibilitati 7 7 1.000 : 20.000 : 300
7 21.300
(atorii curente 7 >at. din e0pl.: >at. bancare t.s. 7 1.300 : 0 7 1.300

b/ Indicatorul lic6iditatii imediate = Active curente 5 .tocuri 7 (atorii curente
9indicatorul test acid ; 7 921.300 - 1.000; $ 1.300 7 ":982
2. Indicatori de risc:

a/ Indicatorul )radului de indatorare = %apital imprumutat7 %apital propriu * "
7 2.000 $ 20.000 0 100 7 " ;
6apital imprumutat$6apital (ropriu 0 100
6apital imprumutat 7 credite peste un an 7 2.000
6apital propriu 7 20.000

si+ 6apital imrumutat$6apital anga#at 0 100
6apital imprumutat 7 2.000
6apital anga#at 7 capital imprumutat : capital propriu 7 2.000 : 20.000 7
22.000
2.000$22.000 0 100 7 4,04 ?

b/ Indicatorul privind acoperirea dobanzilor - determina de cate ori entitatea poate
achita cheltuielile cu dobanda.
<%u cat valoarea indicatorului este mai mica9 cu atat pozitia entitatii este considerata
mai riscanta.<
formula de calcul 7 (rofit inaintea platii dobanzii si impozitului pe profit $ 6heltuieli cu
dobanda
Rata solvabilitatii = Imprumuturi pe termen lun) 7 %apital propriu
7 2.000$ 20.000 7 9"

#.Indicatori de activitate 2indicatori de )estiune/ 5 furnizeaza informatii cu priire la +

5 viteza de intrare sau de iesire a +lu*urilor de trezorerie=
5 capacitatea societatii de a controla capitalul circulant si activitatile comerciale
de baza=
5 viteza de rotatie a stocurilor 2rula>ul stocurilor / 8 apro0imeaza de cate ori stocul
25
- LUCRARE DE STAGIU -
SEMESTRUL VI ANUL III
a fost rulat de-a lungul e0ercitiului financiar .
6ostul anzarilor 7 Nr. de ori
'toc mediu
sau
Numar de zile de stocare - indica numarul de zile in care bunurile sunt stocate in
unitate
7 'toc mediu 0 335
6ostul @nzrilor
5 viteza de rotatie a debitelor 5 clienti calculeaza eficacitatea entitatii in
colectarea creantelor sale. acest indicator e0prima numarul de zile pana la data
la care debitorii isi achita datoriile catre entitate .
'old mediu clienti 0 335
6ifra de afaceri
1 aloare in crestere a indicatorului poate indica probleme legate de controlul
creditului acordat clientilor si, in consecinta, creante mai greu de incasat 9clienti rau
platnici;. 5 viteza de rotatie a creditelor 5 +urnizor apro0imeaza numarul de zile de
creditare pe care entitatea il obtine de la furnizorii sai.
An mod ideal ar trebui sa includa doar creditorii comerciali.
'old mediu clienti 0 335,
Bchizitii de bunuri 9fara sericii;
unde pentru apro0imarea achizitiilor se poate utiliza costul anzarilor sau cifra de
afaceri.
5 viteza de rotatie a imobilzarilor corporale ealueaza eficacitatea
managementului actielor imobilizare prin e0primarea alorii cifrei de afaceri
generate de o anumita cantitate de imobilizari corporale .
6ifra de afaceri
Amobilizari corporal
5viteza de rotatie a activelor totale :
7 6ifra de afaceri
=otal actie

?. Indicatori de pro+itabilitate - e0prima eficienta entitatii in realizarea de profit din
resursele disponibile .
a/ Rentabilitatea capitalului an)a>at - reprezinta profitul pe care il obtine entitatea din
banii inestiti in afacere+
7 (rofit inaintea platii dobanzii si impozitului pe profit 0 100
6apital anga#at
unde capitalul anga#at se refera la banii inestiti in entitate atat de catre actionari, cat si
de creditorii pe termen lung,si include capitalul propriu si datoriile pe termen lung sau
actie totale minus datorii curente.
b/ @ar>a bruta din vanzari
26
- LUCRARE DE STAGIU -
SEMESTRUL VI ANUL III
7 (rofitul brut din anzari C 100
6ifra de afaceri
1 scadere a procentului poate scoate in eidenta faptul ca entitatea nu este capabila sa
isi controleze costurile de productie sau sa obtina pretul de anzare optim.
ANALIAA .TR-%T-RII ,ATRI@$NIAL' A INTR',RIN('RII
B . B*BDAEB '=%)6=)%AA B6=AF)D)A
a; %ata actielor imobilizate 7 actie imobilizate 0 100 $ total acti
%ata actielor imobilizate 7 2.000 0 100 $ 23.300 7 8,58
Bctie imobilizate 7 imob. *ecorporale : imob. 6orporale : imob. <in.
=otal actie 7 actie imobilizate : actie circulante 9stocuri : creante : inestitii pe
termen scurt : disponibilitati;
%ata imobilizarilor necorporale 7 imob. *ecorporale 0 100 $ total acti

%ata imobilizarilor corporale 7 imob. 6orporale 0 100 $ total acti
%ata imobilizarilor financiare 7 imob. <inanciare 0 100 $ total acti
b; %ata actielor circulante 7 actie circulante 0 100 $ total acti 7 91.000 : 20.000
: 300; 0 100 $ 23.300 7 41,52
Bctie circulante 7 'tocuri : creante : inestitii pe termen scurt : disponibilitati
%ata stocurilor 7 stocuri 0 100 $ total acti 7 1.000 0 100 $ 23.300 7 0,53
%ata creantelor comerciale 7 clienti si conturi asimilate $ total acti 0 100 7 20.000 0
100 $ 23.300 7 8,58
%ata disponibilitatilor 7 disponibilitati si actie asimilate 0 100 $ total acti 7300 0100 $
23.300 71,24
G ; B*BDAEB '=%)6=)%AA ')%'/D1% >/ <A*B*=B%/
a; %ata stabilitatii financiare 7 capitalul permanent 0 100 $
total pasi 7 920.000 : 2.000; 0 100 $ 23.300 7 45,53
capital propriu 7 capital : prime de capital : rezere de reealuare : rezere : $ -
rezultatul reportat : $ - rezultatul e0erci!iului
capital permanent 7 capital propriu : proizioane pentru riscuri ,i cheltuieli : datorii
pe termen lung
b; %ata autonomiei globale 7 capital propriu 0 100 $ total pasi 7 20.000 0 100 $
23.300 7 85,85
c; %ata datoriilor pe termen scurt 7 datorii pe termen scurt 0 100 $ total pasi
71.300 0100 $ 23.300 7 0,53
d; %ata datoriilor totale 7 datorii totale 0100 $ total pasi 792.000 : 1.300; 0 100 $
23.300 7 15,13
ANALIAA A%TI&-L-I N'T+
Bctiul net reprezinta interesul rezidual al proprietarilor in actiele intreprinderii
dupa deducerea tuturor datoriilor sale, fiind similar autiei acestora ca urmare a
alocarii si implicarii capitalurilor in actiitatea sa. Faloarea patrimoniala a
intreprinderii coincide cu actiul net contabil.
a/ @etoda .intetica
Ant = At5( = 2#.#5#.# = 2.
Bnt 7 acti net
27
- LUCRARE DE STAGIU -
SEMESTRUL VI ANUL III
Bt 7 actie totale
> 7 datorii totale
b/ @etoda Aditiva
Ant = Bs!Rz!Rr!Re5Rrep = 2. ! ! ! 0 = 2.
Hs 7 capital social
%z7 rezere
%r7 rezltatul reportat
%e7rezultatul e0ercitiului
%rep7repartizarile efectuate de reultatul e0 in cursul e0ercitiului respecti
GRU! IV(#!TEG$RI! VI(!*0inistrarea si lic1i*area intreprin*erii
1.(2.). $ocietatea 674 nu mai face fata datoriilor sale e3i1ibile. $ocietatea intra in
faliment a/and la
ba"a cererea introdusa la tribunal de catre unul dintre creditori. $ituatia patrimoniului
conform
bilantului contabil de incepere a lichidarii se pre"inta astfel'
Pchipamente tehnolo1ice %. lei
Amorti"area echipamentelor tehnolo1ice 1#. lei
Larfuri * lei
Ajustari pentru deprecierea marfurilor 1 lei
5onturi la banci in lei 2. lei
5heltuieli in a/ans 1. lei
<urni"ori 12. lei
Venituri in a/ans 1.2# lei
5apital subscris /arsat 2.# lei
Ee"er/e le1ale 2 lei
Alte re"er/e +. lei
Ee"ultatul reportat 1.1# lei
Aportul asociatilor la capitalul social in ba"a statutului si contractului de societate se
pre"inta dupa
cum urmea"a'
9 asociatul A '1.D# lei ,D& din capitalul social-
9 asociatul B' D# lei ,%& din capitalul social-
(peratiile de lichidare efectuate de lichidator au fost'
a- Van"area echipamentelor tehnolo1ice la pretul de D. lei! TVA 1*&>
b- Van"area marfurilor la pretul de 1.2 lei! TVA 2+&>
c- ;ncasarea chiriei platite in a/ans in suma de 1. lei>
d- Eestituirea chiriei incasate anticipat in suma de 1.2# lei>
e- $tabilirea sumelor de acoperit de catre cei doi asociati pentru plata datoriei fata de
furni"ori>
f- Achitarea datoriei fata de furni"ori.
$e cere'
a- ;nre1istrarile contabile aferente operatiilor de lichidare.
b- ;ntocmirea bilantului inainte de partaj.
28
- LUCRARE DE STAGIU -
SEMESTRUL VI ANUL III
c- ;nre1istrarile contabile aferente operatiilor de partaj la asociati.
%e&'l(are )
a- ;nre1istrari contabile aferente lichidarii
9 /an"area echipamentului'
D 3 2+& B 1 ?@ TVA
D I 1?@ B @ ?@
+?1 B & @ ?@
D#@% D
++2D 1 ?@
9 scoaterea din e/identa a echipamentului'
& B 21% %
2@1% 1#
?#@% 1#
9 incasarea contra/alorii echipamentului'
#121 B +?1 @?@
9 inchiderea contului D#@%'
D#@% B 121 D
9 inchiderea contului ?#@%'
121 B ?#@% 1#
9 /an"area marfurilor'
+11 B & 1+@@
DD 12
++2D 2@@
9 incasarea contra/alorii marfurilor'
#121 B +11 1+@@
9 scaderea din 1estiune a marfurilor /andute'
?D B %D1 @
%D@ B %D1 1
9 inchiderea contului DD'
DD B 121 12
9 inchiderea contului ?D'
121 B ?D @
9 incasarea chiriei platite in a/ans'
#121 B +D1 1
9 restituirea chiriei incasate anticipat'
+D2 B #121 12#
9 inre1istrarea TVA si achitarea acestuia'
++2D B ++2% 1*?@ , 1?@ lei92@@ lei-
++2% B #121 1*?@
situatia conturilor 121 si #121 inainte de efectuarea partajului'
121B sold debitor B 1#.I@9D.91.2 B D.?
sold #121 B sold debitor B ,2.I@.?@I1.+@@I1.91.2#91.*?@B *.*#
VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV
Fatorii furni"ori 12.
Fisponibilitati *.*#
29
- LUCRARE DE STAGIU -
SEMESTRUL VI ANUL III
Fiferenta de acoperit de asociati 2#
Fin care!
Asociatul A ,D&- 1+%#
Asociatul B ,%&- ?1#
b- ;ntocmirea bilantului inainte de partaj '
Acti/e circulante
5asa si ct la banci *.*#
Acti/e circulante totale *.*#
FatoriiW1an 12.
Acti/e circulante nete 92#
5apital
5apital subscris /arsat 2.#
Ee"er/e +.2
Ee"ultatul e3erct,ct 121-
9din e3ercitiul curent 1.1#
9 Fin lichidare D.?
Total capital proprii 92#
Total capital 92.#
Feterminarea capitalului propriu , acti/ul net-
5K ,A:- B **# A 12 B 9 2#
Ee"ulta ca pentru achitarea furni"orilor in suma de 12 lei capitalul propriu
, acti/ul net- este insuficient! astfel judecatorul sindic pentru plata datoriilor /a recur1e la
procedura de e3ecutare silita impotri/a asociatilor.
;n continuare se trece la calcularea si /arsarea impo"itului pe profit si a impo"itului pe
di/idende'
9 Fecontarea re"er/elor le1ale'
1?1 B +#? 2
;mpo"itul pe profit aferent re"er/elor le1ale 2 lei 3 1?& B %2 lei
;mpo"itul pe profit aferent re"er/elor le1ale 2 lei 3 1?& B %2 lei
+#? B ++1 %2
++1 B #121 %2
9 Fecontarea altor re"er/e'
1?@ B +#? +
9 ;mpo"itul pe di/idende' ,+ I 2 A %2 B +1?@- 3 1& B +1D
+#? B ++? +1D
++? B #121 +1D
9 $ituatia partajului capitalului propriu , acti/ul net- si a datoriilor pe asociati'
5apitalul propriu ,acti/ul net- reparti"at ! Kierderi si furni"ori
Asociat A,D&- Asociat B ,%&- Total
5apital social 1 1D# D# 2#
Ee"er/e 2 1+ ? 2
Alte re"er/e % 2@ 12 +
Total rd,1I2I%- + +?* 21 ?D
Kierderea din
e3ercitiul curent
# @# %+# 11#
Kierderea din ? #%2 22@ D?
30
- LUCRARE DE STAGIU -
SEMESTRUL VI ANUL III
lichidare
<urni"ori D @+ %? 12
Total rd,#I?ID- @ 1+#2# ?22# 2D#
Fiferenta rd,@9+- * *@%2 +21# 1+#
c- ;nre1istrarile contabile aferente operatiilor de partaj la asociati'
;nre1istrari pri/ind partajul capitalului propriu , acti/ul net- si a sumelor depuse de
asociati
pentru plata furni"orilor'
9 capitalul social de restituit asociatilor'
112 B +#? 2#
9 pierderea curenta si pierderea din lichidare'
+#? B 121 @D#
9 depunerea de catre asociati a sumelor necesare achitarii furni"orilor! ct. +#? ,F95-'
*1** A ?D B 2+**
#121 B +#? 2+**
Asociatul A ,D&- 1D+*
Asociatul B ,%&- D#
9 achitarea furni"orilor'
+1 B #121 12
9 situatia conturilor +#? si #121 dupa lichidare'
$old +#?B%2I+1DI@D#929+92#92+**B
$old #121B **#I2+**9%29+1D912B
2.(30) Eolul administratorului special si atributiile sale.
%asp*ns)
5onform art.1@ din Ge1ea nr. @#) 2? pri/ind procedura insol/entei'
2 ,1- Fupa deschiderea procedurii! adunarea 1enerala a actionarilor)asociatilor
debitorului! persoana juridica! /a desemna! pe cheltuiala acestora! un repre"entant!
persoana fi"ica sau juridica! administrator special! care sa repre"inte interesele societatii
si ale acestora si sa participe la procedura! pe seama debitorului. Fupa ridicarea dreptului
de administrare! debitorul este repre"entat de administratorul judiciar)lichidator care ii
conduce si acti/itatea comerciala! iar mandatul administratorului special /a fi redus la a
repre"enta interesele actionarilor)asociatilor. ,2- Administratorul special are urmatoarele
atributii'
a- e3prima intentia debitorului de a propune un plan! potri/it art. 2@ alin. ,1- lit. h-!
coroborat cu art. %% alin. ,2->
b- participa! in calitate de repre"entant al debitorului! la judecarea actiunilor pre/a"ute la
art. D* si @>
c- formulea"a contestatii in cadrul procedurii re1lementate de pre"enta le1e>
d- propune un plan de reor1ani"are>
e- administrea"a acti/itatea debitorului! sub supra/e1herea administratorului judiciar!
dupa confirmarea planului>
f- dupa intrarea in faliment! participa la in/entar! semnand actul! primeste raportul final si
31
- LUCRARE DE STAGIU -
SEMESTRUL VI ANUL III
bilantul de inchidere si participa la sedinta con/ocata pentru solutionarea obiectiunilor si
aprobarea raportului>
1- primeste notificarea inchiderii procedurii
=%>P7 4?C753=O%:7 :@?C'ns*ltanta .iscala ac'rdata c'ntri+*a+ilil'r
1. Pr'+le,a 4.;n scopul comerciali"arii de produse in piata a1roalimentara din
5entrul! ;oan K. din Alba ;ulia solicita utili"area temporara a unui loc public in suprafata
de +mp. $a se determine ta3a pentru utili"area locurilor publice pentru desfacerea de
produse ce fac obiectul comertului pe mese! tarabe si alte spatii din piata.
Ee"ol/are'
5onform O5GL nr.1%D)211! ta3a pentru utili"area locurilor publice pentru
desfacerea de produse ce fac obiectul comertului pe mese! tarabe si alte spatii din
piata este de ? lei)mp)"i
2. Pr'+le,a # . ( persoana detine in Alba ;ulia o casa cu parter din caramida arsa cu
instalatii! a/and suprafata construita desfasurata de %? mp. 5asa are si o pi/nita tencuita
in suprafata de 12mp! precum si ane3e cu pereti e3terior din caramida arsa in suprafata de
+#mp! fara instalatii.
$e cunosc urmatoarele date'
Anul constructiei A 1*?%
Amplasare A "ona 5
$a se calcule"e impo"itul datorat de respecti/ul contribuabil la bu1etul local.
%e&'l(are)
Kentru calculul impo"itului pe cladiri! in ca"ul pers fi"ice sunt necesare urmatoarele date'
a9 ran1ul localitatii
b9 teritoriul unde se afla cladirea' intra/ilan sau e3tra/ilan! in ca"ul nostru in intra/il>anul
orasului Alba9;ulia
c9 "ona in cadrul localitatii potri/it incadrarii
d9 suprafata construita desfasurata a cladirii! respecti/ !! in ca"ul in care cladirea nu poate
fi efecti/ masurata pe conturul e3terior! suprafata utila a cladirii se inmulteste cu
coeficientul de transformare de 1.2.
e9 tipul cladirii si instalatiile cu care este dotata aceasta9 in ca"ul nostru cadre din beton
armat sau cu pereti e3teriori din caramida arsa sau din oricare alte materiale re"ultate
unui tratament termic si)sau chimic cu instalatii de apa ! canali"are! electrice si incal"ire
,conditii cumulati/e-
f9 5ladire9ane3a cu cadre din beton armat sau cu pereti e3teriori din caramida arsa sau
din orice alte materiale re"ultate n urma unui tratament termic si)sau chimic
19 n ca"ul contribuabilului care detine la aceeasi adresa ncaperi amplasate la subsol! la
demisol si)sau la mansarda! utili"ate n alte scopuri dec0t cel de locuinta! n oricare dintre
tipurile de cladiri pre/a"ute la lit. A9F
32
- LUCRARE DE STAGIU -
SEMESTRUL VI ANUL III
h9 data finali"arii cladirii 1*?% re"ultand o /echime de numai +@ ani! se aplica astfel o
reducere pentru /echime de 1&
i9 persoana nu are in proprietate doua sau mai multe cladiri utili"ate ca locuinta>
5onform art. 2#1 alin,%- se calculea"a'
9 5asa cu parter' 5ladire cu cadre din beton armat sau cu pereti e3teriori din
caramida arsa sau din orice alte materiale re"ultate n urma unui tratament termic
si)sau chimic:
$0 lei/,p 1 3 ,p! 29.01 lei
9 Ki/nita B #& 3 din suma care s9ar apl>ica cladirii
$0 lei/,p112,p 1 50" ! 4.$3 lei
9 5ladire 9ane3a cu cadre din beton armat sau cu pereti e3teriori din caramida arsa
sau din orice alte materiale re"ultate n urma unui tratament termic si)sau chimic
sunt '
123 lei/,p 1 45 ,p ! 5.535 lei
5onform art. 2#1 alin,1- se calculea"a /aloarea impo"abila
29.01 2 4.$3 2 5.535 ! 39.3$#
9 se determina impo"itul pe cladiri anual datorat de contribuabil la bu1etul local prin
aplicarea cotei de impo"itare pre/a"uta la art 2#1 alin 1 5od <iscal de !1&! iar pentru
usurarea calculului /aloarea impo"abila se /a inmulti cu !1! respecti/
39.3$# 1 0-001 ! 39-3$#
5onform art. 2#1 alin,#- se calculea"a impo"itul
9 se identifica coeficientul de corectie din tabel aferent ran1ului localitatii
corespun"ator "onei 5 si ran1ului ;;! respecti/ 2.2 BEan1ul localitatii B ran1 ;; "ona
5B coeficient 2!2! 5onform art. 2#1 alin D din codul fiscal! /aloarea impo"abila a
cladirii se reduce cu 1&! adica !1 ! pentru cladirile cu o /echime intre %9# ani!
9anul constructiei cladirii 1*?% re"ultand o /echime de numai +@ ani! se aplica astfel o
reducere pentru /echime de 1&
39-3$# 1(2-20 ?0-10)! $2.#1
9 fractiunea de !D1 lei se intre1este la un leu prin adaos! iar /aloarea impo"abila
astfel calculata se rotunjeste la @% lei.
:,p'&it dat'rat ! $3 lei
;mpo"itul astfel calculat se /a plati in doua transe e1ale asfel'
33
- LUCRARE DE STAGIU -
SEMESTRUL VI ANUL III
9 pana la data de %1.%.211 A +1!# lei 9 sem ;
9 pana la %.*.211 A +1!# lei 9 sem ;;
%. Pr'+le,a 10. ( persoana domiciliata in Alba ;ulia detine o motocicleta cu atas!
care are capacitatea cilindrica de # cmc.
$a se calcule"e impo"itul pe mijlocul de transport respecti/e.
Ee"ol/are'
5onform tabeluluinde la art. 2?%! motocicletele au fractie din @)2cmc! iar atasul
repre"inta impo"itul pe mijlocul de transport este de #& din ta3a pentru
motociclete
@ lei)2 cmc B !+ 3 # cmc B2 lei
Atasul B 2 lei 3 #& B 1 lei
Total impo"it B 2I1B% lei
34