Sunteți pe pagina 1din 33

1

FUZIUNE teorie
1.intocmim Bilantul economic pentru ambele societati, cu ajustarile fiecaruia
2.determinam raportul de schimb al celor doua actiuni :
Valoarea. Intriseca actiune B ( absorbita) = 0.1234 zecimale
Valoarea Intrinseca actiune A ( absorbanta)
3.calculam nr. de actiuni de emis de catre A
Raportul de schimb (0.1234 ) x nr. de actiuni = .. se rotunjeste la un nr intreg.

4.Cresterea de capital social a lui A
1 actiune x valoarea nominala a lui A = _________lei

5.Prima de fuziune : Activul Net Corijat B val. unei actiuni = prima de fuziune

6.Contabilizarea la A
Inregistrarea majorarii de capital social 456 = % 1012 ( val actiunilor )
si 1042 ( prima de fuziune)
Preluarea elem de activ ale lui B % (toate ct de activ din bilantul contabil ) = 456
Preluarea elem de pasiv ale lui B 456 = % ( toate elementele din pasiv)

Bilant soc. A dupa fuziune
ACTIV BC AJUSTA
RI
BF PASIV BC AJUSTA
RI
BF
Imobilizari totale Capital social
- necorporale Rezerve
- financiare Profit
- corporale Provizioane
Stocuri Oblig.nefinanciare
Creante Oblig Financiare
Disponibilitati si alte
valori

DI FERENTE DE
REEVALUARE
-------
Total Total
TotaL Bil. Dupa fuziune Total Bil.dupa fuziune
2

FUZIUNE PROBLEME REZOLVATE
Problema nr.1 Fuziune prin absortie (societati independente) Bilanul societilor A (absorbant) i B (absorbit) nainte de fuziune se prezint astfel:

Elemente A B
Imobilizri necorporale (concesiuni la
valoare brut)
Amortizarea imobilizrilor necorprale
60.000
(15.000)
5.000
(1.000)
Imobilizri corporale la valoare brut
Amortizarea imobilizrilor corporale
200.000
(20.000)
20.000
(5.000)
Mrfuri 50.000 15.000
Clieni
Ajustarea valorii creanelor clieni
125.000
(25.000)
15.000
(7.000)
Debitori diveri 7.000 1.000
Conturi la bnci 40.000 8.000
Total activ 422.000 51.000
Credite pe termen lung 100.000 15.000
Furnizori 30.000 5.000
Datorii fiscale 10.000 3.000
Creditori diveri 2.000 1.000
Total Datorii 142.000 24.000
Capital social 230.000
(230.000 aciuni)
21.000
(21.000
aciuni)
Rezerve 50.000 6.000
Total Capitaluri proprii 280.000 27.000

Activele celor dou societi au fost evaluate astfel (la valoare brut):
-imobilizrile corporale ale societii A 230.000 lei;
-imobilizrile corporale ale societii B 45.000 lei.
S se contabilizeze fuziunea prin absorbie ntre societile A i B, independente.


3
Rezolvare:
1) Tabloul de evaluarea a aporturilor la capital:

elemente
A absorbanta B absorbita
calcule aport calcule aport
K.proprii active fictive
active fictive
280.000
-
- 27.000
-
ANC (bilant ctb)
+/- corectii de
reevaluare:
imobilizari
corporale
ANC = total activ total datorii = 422.000
142.000 = 280.000

imobiliz corp evaluate la val bruta la 230.000, in
bilant 200.000
280.000

+ 30.000
ANC = total activ total datorii = 51.000
24.000 = 27.000

imobiliz corp evaluate la val bruta 45.000, in
bilant 20.000
27.000

+25.000
ANC corijat (bilant
econom.)
Numar actiuni
280.000 + 30.000 = 310.000 310.000
230.000 act
27.000 + 25.000 = 52.000 52.000
21.000 act
Val. matematica
intrinseca (contabila)
VMi
310.000/230.000 actiuni = 1,3478 1,3478 52.000/21.000 actiuni = 2,4761 2,4761

2) calculul raportului de paritate Rp
Rp = VmiB/VmiA = 2,4761 / 1,3478 = 1,8371

3) calculul actiunilor detinute de A in B
Nr.actiuni AB = ANC corijat B / VMiA = 52.000 / 1,3478 = 38.581 actiuni A
ANC corijat B = nr.actiuni B x VMiB ; adica 52.000 = 21.000 actiuni x 2,4761
SAU
Nr.actiuni AB = nr. actiuni B + VMiB = nr. actiuni B x Rp = 21.000 actiuni x 1,8371 = 38.581 actiuni
VMiA
4) determinarea cresterii de capital social a lui A
cresterea CS A = nr.actiuni AB x val.nominala a unei actiuni A = 38.581 x 1 leu/actiune = 38.581 lei


5) calculul primei de fuziune propriu-zise (rezulta din cresterea de capital social)
Prima de fuziune = nr.actiuni AB x (VMiA val.nominala a unei actiuni A) = 38.581 (1,3478 1) = 13.419 lei
4

Registrul jurnal de fuziune
A absorbanta B absorbita
etape calcule Inregistrari contabile etape calcule inregistrari contabile

Majorarea CS
456 % 52.000 ANC B
1011 38.581
1042 13.419
Transferul activelor;
Totalul activelor trsf
de B +/- eventualele
corectii din reeval

51.000 + 25.000
= 76.000

461.01 = 7583 76.000
Primirea
aporturilor de
la societatea
B, la valoare
reevaluata


45.000 5.000
amortizarea =
40.000
76.000 % = % 76.000
4.000 gr.20 162 15.000
40.000 gr.21 401 5.000
15.000 371 gr.44 3.000
8.000 4111 462 1.000
1.000 461 456 52.000
8.000 5121
Scoaterea din
gestiune a activelor
transferate
64.000 % = % 64.000
1.000 281x gr.20 5.000
5.000 281x gr.21 20.000
371 15.000
7.000 491 4111 15.000
461 1.000
51.000 6583 5121 8.000
Regularizarea
CS
1011 = 1012 38.581

Calculul rezultatului
din fuziune
Venit 76.000 -
chelt.51.000 =
25.000
7583 = 121x 76.000
121x = 6853 51.000
rezulta SfC 121x = 25.000
Transferul datoriilor % 461.01 24.000
162 15.000
401 5.000
gr.44 3.000
462 1.000
Transferul
capitalurilor proprii
% 456 52.000
1012 21.000
106 6.000
121x 25.000
Regularizarea
soldurilor ct.456 si
461.01
456 = 461.01 52.000
5
Problema nr.2 Absorbantul detine titluri la absorbit
Bilanul societilor A (absorbant) i B (absorbit) nainte de fuziune se prezint astfel:
Elemente A B
Imobilizri necorporale (la valoare brut):
-cheltuieli de constituire
-concesiuni
Amortizarea imobilizrilor necorporale:
-cheltuieli de constituire
-concesiuni
260.000
60.000
200.000
(156.000)
(36.000)
(120.000)
-
-
-
-
-
-
Imobilizri corporale la valoare brut
Amortizarea imobilizrilor corporale
Imobilizri corporale (valoare nt)
715.000
(280.000)
435.000
340.000
(130.000)
210.000
Imobilizri financiare (titluri de participare B 60%) 72.000 -
Stocuri 380.000 220.000
Clieni
Ajustarea valorii creanelor clieni
Clieni la valoare net
140.000
(10.000)
130.000
90.000
(20.000)
70.000
Debitori diveri 15.000 8.000
Conturi la bnci 195.000 78.000
Total activ 1.331.000 586.000
mprumuturi din emisiunea de obligaiuni 25.000 -
Credite pe termen lung 90.000 184.000
Furnizori 70.000 28.000
Datorii fiscale 216.000 112.000
Datorii salariale 170.000 80.000
Datorii sociale 20.000 32.000
Creditori diveri 10.000 -
Total Datorii 601.000 436.000
Capital social 640.000
(32.000 aciuni x 20
lei)
120.000
(12.000 aciuni x 10
lei)
Rezerve 90.000 30.000
Total Capitaluri proprii 730.000 150.000
Activele celor dou societi au fost evaluate astfel (la valoare brut):
-imobilizrile corporale ale societii A 798.800 lei;
-imobilizrile corporale ale societii B 335.000 lei;
-stocuri ale societii A 429.000 lei;
6
-stocuri ale societii B 237.000 lei.
S se contabilizeze fuziunea prin absorbie n situaia de mai sus (absorbantul deine titluri la absorbit).

Rezolvare:
1) Tabloul de evaluare a aporturilor la capital
Elemente A absorbanta B absorbita
calcule aport calcule aport
K proprii
(-) active fictive
cheltuieli de
constituire
730.000

- 24.000
150.000

-
(=) ANC
+/- corectii de valoare
imob.corporale
stocuri
titluri de participare
730.000 24.000 = 706.000

798.800 715.000 = 83.800
429.000 380.000 = 49.000
7.200 actiuni B x 10 = + de valoare de
25.200
706.000

+ 83.800
+ 49.000
+ 25.200


335.000 340.000 = - 5.000
237.000 220.000 = + 17.000
150.000

-5.000
+ 17.000
-
(=) ANC corijat
/ nr.actiuni
706.000 + 83.800 + 49.000 + 25.200 =
864.000
864.000
32.000
actiuni
150.000 + (-5.000) + 17.000 =
162.000
162.000
12.000 actiuni
(=) VMi 864.000 / 32.000 actiuni 27
lei/actiune
13,50
lei/actiune

2) calculul raportului de paritate Rp
Rp = VMiB / VMiA = 27 / 13,50 = 1/2
3) calculul actiunilor detinute de A in B
Nr.actiuni AB = ANC corijat B x 40% / VMiA = 162.000 x 40% / 27 = 2.400 actiuni A (din totalul de 100% B preluam 60%) SAU:
Nr.actiuni AB = (nr.actiuni B nr.actiuni detinut deja de A) x Rp = (12.000 7.200) x = 2.400 actiuni A
4) determinarea cresterii de capital social a lui A
cresterea CS A = 2.400 actiuni x val.nominala a unei actiuni A = 2.400 x 20 = 48.000 lei
5) calculul primei de fuziune propriu-zise (rezulta din cresterea de capital social)
Prima de fuziune propriu-zisa = 2.400 actiuni A x (VMiA val.nominala a unei actiuni A) = 2.400 x (27-20) = 16.800
6) calculul primei de fuziune complementare (rezulta din diferenta de valoare a actiunilor de la data fuziunii, fata de valoarea rezultata dupa
fuziune)
Prima de fuziune complementara = nr.actiuni B detinut de A x (VMiB valoarea de piata a unei actiuni B) = 7.200 x (13,50-10) = 25.200
7) Prima de fuziune totala = 16.800 + 25.200 = 41.000

7Registrul jurnal de fuziune
A absorbanta B absorbita
etape calcule Inregistrari contabile etape calcule inregistrari contabile
Cresterea de
CS
456 % 90.000
1011 48.000
1042 42.000
Transferul
activelor
586.000 +
17.000 + 5.000
= 598.000
461.01 = 7583 598.000
Anularea
titlurilor de
participare,
nu mai au
obiect prin
fuziune
daca nu aveam 1042, sau
daca nu era suficient, luam
din 106 sau 117 si
inregistrarea ar fi fost:
% 263
1042
106; 117

1042 = 263 72.000
Descarcarea
din gestiune
736.000 % = % 736.000
130.000 281x gr.21 340.000
3xx 220.000
20.000 491 4111 90.000
461 8.000
586.000 6583 5121 78.000
Preluarea
aporturilor de
la soc.B, la
valoare
reevaluata

335.000 amortizarea
130.000 = 205.000


pe 456 inreg diferenta pana
la 598.000; este ANC B
598.000 % = % 598.000
205.000 gr.21 162 184.000
237.000 3xx 40x 28.000
70.000 4111 44x 112.000
8.000 461 42x 80.000
78.000 5121 43x 32.000
456 162.000
Transferul
datoriilor
% 461.01 436.000
162 184.000
40x 28.000
gr.44 112.000
42x 80.000
43x 32.000
Regularizarea
ct.456
Pt diferenta pana la 90.000,
vezi T 456
456 = 117 72.000 Inchiderea
ct de chelt
si venituri
121x = 6583 586.000
7583 = 121x 598.000
rezulta SfC 121x = 12.000
Anularea
ch.constituire
% 201 60.000
2801 36.000
6583 24.000
Transferul
K proprii
% 456 162.000
1012 120.000
106 30.000
121x 12.000
Soldarea ct.
461.01 si
456
456 = 461.01 162.000
8
Problema nr.3 Fuziune prin absorbie (absorbitul deine titluri la absorbant).
Societatea B (absorbit) deine 2.000 aciuni ale societii A (absorbant), achiziionate la un cost de 25 lei/aciune. n cadrul restructurrii activitii celor
ou societi, managerii decid realizarea unei operaii de fuziune, prin absorbia lui B de ctre A.
Bilanul societilor A (absorbant) i B (absorbit) nainte de fuziune se prezint astfel:
Elemente A B
Imobilizri necorporale (la valoare brut):
-cheltuieli de constituire
-concesiuni
Amortizarea imobilizrilor necorporale:
-cheltuieli de constituire
-concesiuni
260.000
60.000
200.000
(156.000)
(36.000)
(120.000)
-
-
-
-
-
-
Imobilizri corporale la valoare brut
Amortizarea imobilizrilor corporale
Imobilizri corporale (valoare nt)
715.000
(280.000)
435.000
340.000
(130.000)
210.000
Imobilizri financiare (titluri de participare A 2.000
aciuni la 25 lei/aciune)
- 50.000
Stocuri 380.000 220.000
Clieni
Ajustarea valorii creanelor clieni
Clieni la valoare net
140.000
(10.000)
130.000
90.000
(20.000)
70.000
Debitori diveri 15.000 8.000
Conturi la bnci 195.000 28.000
Total activ 1.259.000 586.000
mprumuturi din emisiunea de obligaiuni 100.000 -
Credite pe termen lung 90.000 184.000
Furnizori 70.000 28.000
Datorii fiscale 69.000 112.000
Datorii salariale 170.000 80.000
Datorii sociale 20.000 32.000
Creditori diveri 10.000 -
Total Datorii 529.000 436.000
Capital social 640.000
(32.000 aciuni x 20
lei)
120.000
(12.000 aciuni x 10
lei)
Rezerve 90.000 30.000
Total Capitaluri proprii 730.000 150.000
Activele celor dou societi au fost evaluate astfel (la valoare brut):
9
-imobilizrile corporale ale societii A 1.126.800 lei;
-imobilizrile corporale ale societii B 304.000 lei;
-stocuri ale societii A 558.200 lei;
-stocuri ale societii B 237.000 lei.
S se contabilizeze fuziunea prin absorbie n situaia de mai sus (absorbitul deine titluri la absorbant).


Rezolvare:
1) Tabloul de evaluare a aporturilor la capital
Elemente A absorbanta B absorbita
calcule aport calcule aport
K proprii
(-) active fictive
cheltuieli de
constituire
730.000

- 24.000
150.000

-
(=) ANC
+/- corectii de valoare
imob.corporale
stocuri
titluri de participare
730.000 24.000 = 706.000

1.126.800 715.000 = 411.800
558.200 380.000 = 178.200
706.000

+ 411.800
+ 178.200
-


304.000 340.000 = - 36.000
237.000 220.000 = + 17.000
pt titluri calculam mai intai VMiA, apoi:
2.000 actiuni A (VMiA-val.nominala a unei
actiuni achizitionate) = 2.000 x (40,50-25) =
31.000
150.000

-36.000
+ 17.000
-

+ 31.000
(=) ANC corijat
/ nr.actiuni
706.000 + 411.800 + 178.200 =
1.296.000
1.296.000
32.000 actiuni
150.000 + (-36.000) + 17.000 = 162.000 162.000
12.000 actiuni
(=) VMi 1.296.000 / 32.000 actiuni 40,50
lei/actiune
13,50
lei/actiune
2) calculul raportului de paritate Rp
Rp = VMiB / VMiA = 40,50 / 13,50 = 1/3
3) calculul actiunilor detinute de A in B
Nr.actiuni AB = ANC corijat B / VMiA = 162.000 / 40,50 = 4.000 actiuni A (A trebuie sa le emita pt a remunera aportul lui B)
A trebuie sa remunereze intregul ANC al lui B si apoi sa-si anuleze actiunile proprii.
4) determinarea cresterii de capital social a lui A
cresterea CS A = nr.de actiuni de emis de A x val.nominala a unei actiuni A = 4.000 x 20 = 80.000 lei
5) calculul primei de fuziune propriu-zise (rezulta din cresterea de capital social)
Prima de fuziune propriu-zisa = 4.000 actiuni A x (VMiA val.nominala a unei actiuni A) = 4.000 x (40,50-20) = 82.000 lei

10Registrul jurnal de fuziune
A absorbanta B absorbita
etape calcule Inregistrari contabile etape calcule inregistrari contabile
Cresterea de CS 456 % 162.000
1011 80.000
1042 82.000
Transferul
activelor
586.000 + 17.000 +
31.000 36.000 =
598.000
461.01 = 7583 598.000
Preluarea
aporturilor de la
soc.B, la valoare
reevaluata

304.000
130.000 =
174.000
2.000 x 40,50 =
81.000
598.000 % = % 598.000
174.000 gr.21 162 184.000
81.000 109 40x 28.000
237.000 3xx 44x 112.000
70.000 4111 42x 80.000
8.000 461 43x 32.000
28.000 5121 456 162.000
Descarcarea
din gestiune
736.000 % = % 736.000
130.000 281x gr.21 340.000
263 50.000
3xx 220.000
20.000 491 4111 90.000
461 8.000
586.000 6583 5121 28.000
Regularizarea CS

1011 = 1012 80.000 Rezultatul din
fuziune
12.000 este
valoarea neta a
corectiilor;
rezultatul din
fuziune este afectat
doar cu aceasta dif
121x = 7583 586.000
7583 = 121x 598.000
rezulta SfC 121x = 12.000
Anularea
actiunilor proprii
1042 = 109 81.000 Transferul
datoriilor
% 461.01 436.000
162 184.000
40x 28.000
gr.44 112.000
42x 80.000
43x 32.000
Transferul K
proprii
% 456 162.000
1012 120.000
106 30.000
121x 12.000
Regularizarea
ct 461.01 si
456
456 = 461.01 162.000


11

Problema nr.4 Fuziunea prin absorbie n situaia existenei participaiilor reciproce
Societatea A (absorbant) deine 20% din capitalul societii B (absorbit), iar B deine 2.000 de aciuni A.
Conducerile celor dou societi au decis fuzinea prin absorbia societii B de ctre A.
Bilanul societilor A (absorbant) i B (absorbit) nainte de fuziune se prezint astfel:
Elemente A B
Cheltuieli de constituire 10.000 -
Imobilizri corporale 1.248.000 788.000
Imobilizri financiare 160.000 22.000
Stocuri 160.000 330.000
Clieni 138.000 280.000
Investiii financiare pe termen scurt 56.000 -
Conturi la bnci 28.000 8.000
Total activ 1.800.000 1.428.000
Credite pe termen lung 162.000
mprumut obligatar - 288.000
Furnizori 46.000 256.000
Datorii fiscale 70.000 44.000
Total Datorii 278.000 588.000
Capital social 1.000.000
(100.000 aciuni)
800.000
(80.000
aciuni)
Rezerve 402.000 238.000
Rezultat 120.000 (198.000)
Total Capitaluri proprii 1.522.000 840.000
Informaii suplimentare:
Pentru societatea A:
-existena unui plus de valoare la fondul comercial de 800.000 lei;
-existena unui plus de valoare la imobilizrile corporale de 56.000 lei;
-cele 16.000 aciuni B au fost achiziionate la valoarea lor nominal;
Pentru sociatatea B:
-un fond comercial necontabilizat de 88.000 lei;
-plus de valoare la imobilizrile corporale 26.000 lei;
-pierderile din deprecierea creanelor clieni sunt estimate la 13.500 lei;
- pierderile din deprecierea stocurilor sunt estimate la 6.500 lei;
-cele 2.000 aciuni A au fost achiziionate la valoarea total de 22.000 lei. S se contabilizeze fuziunea prin absorbie n situaia existenei participaiilor
reciproce.
12
Rezolvare:
1) Tabloul de evaluare a aporturilor la capital
Elemente A absorbanta B absorbita
calcule aport calcule aport
K proprii
(-) active fictive
cheltuieli de
constituire
1.522.000

- 10.000
840.000

-
(=) ANC
+/- corectii de valoare
fd comercial rezultat
din regrupari de
intreprinderi IFRS3
imobilizari corporale
creante
stocuri
titluri de participare:
B detinute de A (20% din CS
A)
A detinute de B
1.522.000 - 10.000 = 1.512.00016.000 actiuni B x VMiB
val.nominala (la care au fost
cumparate titlurile) = 16.000 x X
10

1.512.000

+ 800.000


+ 56.000
-
-

X
2.000 actiuni A x Y 11
Y = VMiA
840.000

+ 88.000


+ 26.000
- 13.500
- 6.500

Y
(=) ANC corijat
/ nr.actiuni
2.208.000 +
16.000 X
A = 100.000
actiuni
912.000 + 2.000
Y
B = 80.000
actiuni
(=) VMi VMiA = Y
Rezulta (Y x nr.actiuni) = 2.208.000
Rezulta 2.208.000 + 16.000 X =
100.000 Y
Rezulta X = 12 lei; Y = 24 lei

24 lei/actiune
VMiB = X
Rezulta (X x nr.actiuni) = 912.000
Rezulta 912.000 + 2.000 Y = 80.000 X


12 lei/actiune
2) calculul raportului de paritate Rp
Rp = VMiB / VMiA = 12 / 24 = (0.50)
3) calculul actiunilor detinute de A in B
Nr.actiuni AB = ANC corijat B x 80% / VMiA = 960.000 x 80% / 24 = 32.000 actiuni A (A trebuie sa le emita pt a remunera aportul lui B)
ANC corijat B = 912.000 + 2.000 x 24 = 960.000
SAU:
Nr.actiuni AB = (nr.actiuni B nr.actiuni B detinute de A) x Rp = 80.000 16.000 x = 32.000 actiuni A
13
4) determinarea cresterii de capital social a lui A
cresterea CS A = nr.de actiuni de emis de A x val.nominala a unei actiuni A = 32.000 x 10 = 320.000 lei
5) calculul primei de fuziune propriu-zise (determinata de evaluarea valorii intrinseci pt actiunile lui A)
Prima de fuziune propriu-zisa = 32.000 actiuni A x (VMiA val.nominala a unei actiuni A) = 32.000 x ( 24-10) = 448.000 lei
6) calculul primei de fuziune complementare (rezulta din diferenta de valoare a actiunilor de la data fuziunii, fata de valoarea rezultata dupa
fuziune); apare doar daca A detine actiuni la B
Prima de fuziune complementara = nr.actiuni B detinut de A x (VMiB valoarea de piata a unei actiuni B) = 16.000 x ( 12-10) = 32.000 lei
7) Prima de fuziune totala = 448.000 + 32.000 = 480.000 lei

Registrul jurnal de fuziune
A absorbanta B absorbita
etape calcule Inregistrari contabile etape calcule inregistrari contabile
Cresterea de CS 456 % 800.000
1011 320.000
1042 480.000
Transferul
activelor
1.428.000 total
activ B +/- corectii
+ (960.000
840.000) =
1.548.000
461.01 = 7583 1.548.000

6583 % 1.428.000
21x 788.000
263 22.000
3xx 330.000
4111 280.000
5121 8.000
Anularea
titlurilor de
participare, nu
mai au obiect
prin fuziune
daca nu
aveam
1042, sau
daca nu era
suficient,
luam din
106 sau 117
si
inregistrarea
ar fi fost:
%
263
1042
106; 117

1042 = 263 160.000
Rezultatul din
fuziune
7583 = 121x 1.548.000
121x = 6583 1.428.000
rezulta SfC 121x = 120.000
Preluarea
aporturilor de la
soc.B, la

788.000 +
26.000 =
1.548.000 % = % 1.548.000
88.000 207 161 288.000
814.000 gr.21 40x 256.000
Transferul
datoriilor
% 461.01 436.000
161 288.000
40x 256.000
14
valoare
reevaluata (de
fuziune)
814.000

2.000
actiuni x 24
= 48.000
280.000
13.500 =
266.500
330.000
6.500 =
323.500
44x 44.000
48.000 109 456 960.000
266.500 4111
323.500 3xx
8.000 5121
44x 44.000

Regularizarea
ct.456
960.000
800.000 =
160.000
chiar
titlurile
456 = 117 160.000 Transferul K
proprii
198.000 = pierdere % = %
800.000 1012 121x 198.000
238.000 106 456 960.000
120.000 121x
Anularea
actiunilor
proprii
Vezi T 1042 1042 = 109 48.000 Soldarea ct.
461.01 si 456
456 = 461.01 960.000
Anularea
ch.constituire
nu are
amortiz.se
da val neta
6583 = 201 10.000


15


Problema nr.5 Fuziunea prin reuniune (A si B se dizolva si apare C)
Despre societile A i B se cunosc urmtoarele informaii:
Elemente A B
Cheltuieli de constituire (valoare brut)
Amortizarea cheltuielilor de constituire
Cheltuieli de constituire (valoare net)
45.000
(15.000)
30.000
65.000
(25.000)
40.000
Imobilizri corporale (valoare brut)
Amortizarea imobilizrilor corporale
Imobilizri corporale (valoare net)
5.770.000
(1.230.000)
4.540.000
2.435.000
(1.125.000)
1.310.000
Imobilizri financiare 150.000 340.000
Stocuri 210.000 500.000
Clieni (valoare brut)
Ajustarea valorii creanei clieni
Clieni (valoare net)
1.000.000
-
1.000.000
990.000
(90.000)
900.000
Debitori diveri 10.000 50.000
Conturi la bnci 120.000 75.000
Total activ 6.060.000 3.215.000
Credite pe termen lung 2.060.000 421.000
Furnizori 930.000 154.000
Datorii fiscale 1.240.000 630.000
Creditori diveri 570.000 20.000
Total Datorii 4.800.000 1.225.000
Capital social 800.000
(80.000
aciuni)
1.000.000
(100.000 aciuni)
Rezerve 300.000 750.000
Rezultat reportat 160.000 240.000
Total Capitaluri proprii+Datorii 6.060.000 3.215.000
Societatea A i B fuzioneaz prin reuniune. Acionarii societii A dein 42% din capitalurile noii societi C iar acionarii societii B, restul de 58%.
Activele societilor A i B au fost evaluate astfel (la valoarea brut):
A B
Imobilizri corporale 6.120.000 2.540.000
Imobilizri financiare 170.000 305.000
Mrfuri 150.000 517.000
Clieni 950.000 958.000
16
Fond comercial 110.000 195.000
S se contabilizeze fuziunea prin reuniune.


Rezolvare:
1) Tabloul de evaluare a aporturilor la capitalul societatii C
Elemente A absorbanta B absorbita
calcule aport calcule aport
K proprii
(-) active fictive
cheltuieli de
constituire
1.260.000

- 30.000
1.990.000

- 40.000
(=) ANC
+/- corectii de valoare
imobilizari
corporale
imobilizari
financiare
creante - clienti
stocuri - marfuri
fd comercial
(nu exista in bilant, trebuie
sa-l recunoastem)
1.260.000 30.000 =
1.230.000
1.230.000

+ 350.000
+ 20.000
- 50.000
- 60.000
+ 110.000
1.990.000 40.000 =
1.950.000
1.950.000

+ 105.000
- 35.000
+ 17.000
- 32.000
+ 195.000
(=) ANC corijat
/ nr.actiuni
1.600.000
80.000 actiuni
2.200.000
100.000 actiuni
(=) Vmi 20 lei/actiune 22 lei/actiune
2) calculul raportului de paritate Rp
nu ni se spune care e valoarea nominala a actiunilor lui C (daca se dadea, foloseam acea valoare)
numarul de actiuni C pt remunerarea aporturilor lui A = 1.600.000 / 10 lei = 160.000 actiuni
numarul de actiuni C pt remunerarea aporturilor lui B = 2.200.000 / 10 lei = 220.000 actiuni
Rp A/C = nr.actiuni A / nr.actiuni C pt remunerarea aporturilor lui A = 80.000 / 160.000 =
Rp B/C = nr.actiuni B / nr.actiuni C pt remunerarea aporturilor lui B = 100.000 / 220.000 = 5/11
Nu rezulta prima de fuziune, pt ca este momentul constituirii , momentul initial, pt ca val.nominala a actiunilor C = val.nominala a actiunilor B =
val.nominala a actiunilor A17


Registru jurnal de fuziune
A B C
element
e
calcul inregistrari ctb elem
ente
calcul inregistrari ctb eleme
nte
calcul inregistrari ctb
Trsf de
active
6030000
+
370000
=
6.400.00
0
461.01 = 7583 6.400.000 Trsf
de
activ
e
3.175.0
00 +
250.00
0 =
342500
0
461.01 = 7583 3.425.000 Consti
tuirea
CS
456 = 1011 3.800.000
A A 1.600.000
B B 2.200.000
Desc.ge
stiune
Ct.201
anulare
activ
fictiv,
diferenta
in 6583
7.305.000 % = % 7.305.000
1.230.000 281 21x 5.770.000
15.000 280 201 45.000
26x 150.000
371 210.000
4111 1.000.000
6060000 6583 461 10.000
5121 120.000
Desc.
gesti
une
Ct.201
anulare
activ
fictiv,
diferent
a in
6583
4.396.500 % = % 4.396.500
1.125.000 281 21x 2.435.000
25.000 280 201 65.000
26x 340.000
371 500.000
90.000 409 4111 990.000
3.156.500 6583 461 50.000
5121 75.000
Prelua
rea
aportu
rilor
lui A
(ANC
A)
207 =
fd
comer
cial456 cu
dif
7630000 % = % 7630000
110.000 207 162 2060000
6120000 21x 401 930000
170.000 26x 44x 1240000
150.000 3xx 462 570000
950.000 4111 456 2830000
10.000 461
120.000 5121

Inchide
rea ct
chelt si
ven
121x
rezultat
din
lichidare
7583 = 121x 6.400.000
121x = 7583 6.060.000
rezulta SfC 121x = 340.000
Inch
ct
chelt
si
ven
121x
rezultat
din
lichidar
e
7583 = 121x 3.425.000
121x = 7583 3.215.000
rezulta SfC 121x = 210.000
Regula
rizare
CS
1011 = 1012 1.600.000
Trsf.
datorii
% 461.01 4.800.000
162 2.060.000
40x 930.000
44x 1.240.000
462 570.000
Trsf.
dator
ii
% 461.01 1.225.000
162 421.000
40x 154.000
44x 630.000
462 20.000
Simila
r,
preluar
ea
aportu
rilor
lui B
4640000 % = % 4640000
195000 207 162 461000
2540000 21x 401 154000
305000 26x 44x 630000
517000 371 462 20000
958000 4111 456 3375000
50000 461
75000 5121
Trsf K
proprii
% 456 1.600.000
1012 800.000
106 300.000
117 160.000
Trsf
K
propr
% 456 2.200.000
1012 1.000.000
106 750.000
Regula
rizare
CS
1011 = 1012 2.200.000
18
121x 340.000 ii 117 240.000
121x 210.000
Soldare
a ct 456
si
461.01
1.600.00
0 e ANC
al lui A
456 = 461.01 1.600.000 Solda
rea ct
456
si
461.0
1
2.200.00
0 e
ANC al
lui B
456 = 461.01 2.200.000


Probl.1. O societate A cu un capital de 20.000.000 lei format din 5.000 de aciuni absoarbe societatea B cu un capital de 40.000.000 lei format din 10.000
aciuni. Societatea A a fost evaluat la 30.000.000 lei iar B la 48.000.000 lei. Care este numrul de aciuni ce trebuie emis pentru remunerarea aportului i
prima de fuziune:

Rezolvare:
A B
Activ net contabil 30.000.000 lei Activ net contabil 48.000.000 lei
Nr. aciuni 5.000 aciuni
VMC
A
=
actiuni 000 5
lei 000 000 30
.
. .

6.000 lei / aciune
Numr de aciuni ce trebuie emise =
e l ei /acti un 000 6
l ei 000 000 48
.
. .
= 8.000 aciuni
La societatea A n urma fuziunii:
Capitalul propriu crete cu 48.000.000 lei
- Capitalul social crete cu 8.000 aciuni emise
x 4.000 lei/aciune (valoarea nominal a unei
aciuni A)
32.000.000 lei
= Prima de fuziune 16.000.000 lei

Probl.2. Dou societi comerciale care nu au participaii reciproce fuzioneaz. Situaia celor dou societi se prezint astfel:
Societatea A: valoarea net de aport 48.000.000 lei, numr de aciuni 6.000, valoarea nominal 6.000 lei/aciune.
Societatea B: valoarea net de aport 40.000.000 lei, numr de aciuni 5.000, valoarea nominal 5.000 lei/aciune. Care este numrul de aciuni ce
trebuie emise:
I. De societatea A dac ea absoarbe societatea B;
II. De societatea B dac ea absoarbe A:

19
Rezolvare:
Cazul I.
A B
Activ net contabil 48.000.000 lei Activ net contabil 40.000.000 lei
Nr. aciuni 6.000 aciuni
VMC
A
=
actiuni 000 6
lei 000 000 48
.
. .

8.000 lei / aciune
Numr de aciuni ce trebuie emise =
e l ei /acti un 000 8
l ei 000 000 40
.
. .
= 5.000 aciuni
Cazul II:
B A
Activ net contabil 40.000.000 lei Activ net contabil 48.000.000 lei
Nr. aciuni 5.000 aciuni
VMC
B
=
actiuni 000 5
lei 000 000 40
.
. .

8.000 lei / aciune
Numr de aciuni ce trebuie emise =
e l ei /acti un 000 8
l ei 000 000 48
.
. .
= 6.000 aciuni

Probl.3. Dou societi comerciale A i B care nu au participaii reciproce fuzioneaz. Se cunosc urmtoarele date:
Societatea A (absorbant): active diverse 60.000.000 lei, datorii 10.000.000 lei, numr de aciuni 10.000 titluri, valoarea nominal a unei aciuni
3.500 lei/aciune.
Societatea B (absorbit): capital social 30.000.000 lei, rezerve 10.000.000 lei, plusvaloarea din reevaluarea imobilizrilor 15.000.000 lei.
Care este numrul de aciunii ce trebuie emis i prima de fuziune:

Rezolvare:
A B
Active diverse 60.000.000 lei Capital social 30.000.000 lei
- Datorii -10.000.000 lei + Rezerve + 10.000.000 lei
= Activ net
contabil
50.000.000 lei + Plusvaloare din
reevaluarea
imobilizrilor
+ 15.000.000 lei
= Activ net
contabil
55.000.000 lei
Nr. aciuni 10.000 aciuni
VMC
A
= 5.000 lei / aciune
20
actiuni 000 10
lei 000 000 50
.
. .

Numr de aciuni ce trebuie emise =
e l ei /acti un 000 5
l ei 000 000 55
.
. .
= 11.000 aciuni
La societatea A n urma fuziunii:
Capitalul propriu crete cu 55.000.000 lei
- Capitalul social crete cu 11.000 aciuni
emise x 3.500 lei/aciune (valoarea nominal
a unei aciuni A)
38.500.000 lei
= Prima de fuziune 16.500.000 lei

Probl.4. Dou societi comerciale A i B care nu au participaii reciproce fuzioneaz. Situaia celor dou societi este.
Societatea A: capital social 30.000.000 lei mprit n 3.000 de aciuni, rezerve 20.000.000 lei, plusvaloarea din reevaluarea imobilizrilor
10.000.000 lei.
Societatea B: active diverse 40.000.000 lei, datorii 15.000.000 lei, numr de aciuni 4.000 de titluri.
Care este numrul de aciuni ce trebuie emis.
I. De societatea A dac ea absoarbe pe B
II. De societatea B dac ea absoarbe societatea A
Rezolvare:
Cazul I:
A B
Capital social 30.000.000 lei Active diverse 40.000.000 lei
+Rezerve +20.000.000
lei
- Datorii - 15.000.000 lei
+ Plusvaloare din reevaluarea
imobilizrilor
+ 10.000.000
lei
= Activ
netcontabil
25.000.000 lei
= Activ net contabil 60.000.000 lei
Nr. aciuni 3.000 aciuni
VMC
A
=
actiuni 000 3
lei 000 000 60
.
. .

20.000 lei /
aciune

Numr de aciuni ce trebuie emise =
e l ei /acti un 000 20
l ei 000 000 25
.
. .
= 1.250 aciuni
Cazul II:
B A
Activ net contabil 25.000.000 lei Activ net contabil 60.000.000 lei
Nr. aciuni 4.000 aciuni
VMC
B
= 6.250 lei / aciune
21
actiuni 000 4
lei 000 000 25
.
. .

Numr de aciuni ce trebuie emise =
e l ei /acti un 250 6
l ei 000 000 60
.
. .
= 9.600 aciuni

Probl.5 Dispunei de urmtoarele informaii despre dou societi comerciale care fuzioneaz: Societatea A: active diverse 57.000 lei; datorii 30.000 lei;
numr de aciuni 150 titluri. Societatea B: active diverse 31.500 lei; datorii 18.000 lei; numr de aciuni 90 titluri. Determinai cte aciuni trebuie s
primeasc un acionar care deine 30 de aciuni n cazul n care:
I. Societatea A absoarbe societatea B
II. Societatea B absoarbe societatea A
Rezolvare:
Cazul I:
A B
Active diverse 57.000 lei Active diverse 31.500 lei
- Datorii - 30.000 lei - Datorii - 18.000 lei
= Activ net
contabil
27.000 lei = Activ net
contabil
13.500 lei
Nr. aciuni 150 aciuni
VMC
A
=
actiuni 150
lei 000 27.

180 lei / aciune
Numr de aciuni ce trebuie emise =
e l ei /acti un 80 1
l ei 3.500 1
= 75 aciuni
Pentru cele 90 aciuni ale lui B.. A emite 75 aciuni
Un acionar ce deine 30 aciuni. primete x aciuni
x =
actiuni 90
actiuni 30 x actiuni 75
= 25 aciuni
Cazul B:
B A
Activ net contabil 13.500 lei Activ net contabil 27.000 lei
Nr. aciuni 90 aciuni
VMC
B
=
actiuni 90
lei 500 13.

150 lei / aciune
Numr de aciuni ce trebuie emise =
e l ei /acti un 50 1
l ei 7.000 2
= 180 aciuni
Pentru cele 150 aciuni ale lui A.. B emite 180 aciuni
Un acionar ce deine 30 aciuni. primete x aciuni
22
x =
actiuni 150
actiuni 30 x actiuni 180
= 36 aciuni

Probl.6 Dou societi comerciale A (absorbant) i B (absorbit) care nu au participaii reciproce fuzioneaz. Se cunosc urmtoarele date: prima de fuziune
5.600.000 lei; societatea B: active diverse 40.000.000 lei; datorii 12.000.000 lei; Societatea A: numrul de aciuni 10.000 titluri, valoarea nominal 8.000
lei/aciune, plusvaloarea din reevaluarea imobilizrilor 10.000.000 lei. Care este mrimea rezervelor societii A:

Rezolvare:
A B
Capital social 80.000.000 lei Active diverse 40.000.000 lei
+ Rezerve x - Datorii - 12.000.000 lei
+Plusvaloare din
reevaluarea
imobilizrilor
10.000.000 lei Activ net contabil 28.000.000 lei
Activ net contabil 90.000.000 lei +
x lei

Nr. aciuni 10.000 aciuni
VMC
A

(1)
10.000 lei /
aciune


(1)
La societatea A n urma fuziunii:
Capitalul propriu crete cu 28.000.000 lei
- Capitalul social crete cu nr. aciuni emise
(y) x 8.000 lei/aciune (valoarea nominal a
unei aciuni A)
y aciuni 8.000
lei/aciune lei
= Prima de fuziune 5.600.000 lei
Prin rezolvarea ecuaiei: 28.000.000 lei y aciuni 8.000 lei/aciune = 5.600.000 lei se obine numrul de aciuni ce trebuie emise, respectiv 2.800
aciuni
Numr de aciuni ce trebuie emise =
A
VMC
l ei 000 000 28 . .
= 2.800 aciuni, deci VMC
A
= 10.000 lei/aciune
VMC
A
=
A acti uni Nr
ANC
A
.

10.000 lei/aciune=
actiuni 000 10
x lei 000 000 90
.
. . +
, de unde x = 10.000.000 lei
23

Probl.7 Dou societi comerciale A (absorbant) i B (absorbit) care nu au participaii reciproce de capital fuzioneaz. Se cunosc urmtoarele date: numrul
de aciuni emise de societatea A pentru remunerarea aportului 8.000 titluri; Societatea A: capital social format din 10.000 titluri, valoarea nominal a
aciunilor 3.000 lei/aciune, rezerve 10.000.000 lei, plusvaloare din reevaluarea imobilizrilor 20.000.000 lei; Societatea B: active diverse 59.000.000 lei.
Care este mrimea datoriilor societii B:
Rezolvare:
A B
Capital social 30.000.000 lei Active diverse 59.000.000 lei
+ Rezerve 10.000.000 lei - Datorii - x lei
+Plusvaloare din
reevaluarea
imobilizrilor
20.000.000 lei Activ net contabil 59.000.000 lei x
lei
Activ net contabil 60.000.000 lei
Nr. aciuni 10.000 aciuni
VMC
A
=
actiuni 000 10
lei 000 000 60
.
. .

6.000 lei / aciune
Numr de aciuni ce trebuie emise = 8.000 aciuni =
e lei/actiun .000 6
lei x - lei 59.000.000
, de unde x = 11.000.000 lei

Probl.8 Dispunei de urmtoarele date: I. Societatea A absoarbe societatea B; II. Societatea B absoarbe societatea A; numrul de aciuni emise de A n
cazul I este 8.000 titluri; valoarea matematic a unei aciuni A este 6.000 lei/aciune; numrul de aciuni A 10.000 titluri; numrul de aciuni emise de B n
cazul II este 15.000 titluri. Care este numrul de aciuni din care este format capitalul societii B:
Rezolvare:
Cazul I:
A B
= Activ net
contabil
(2)
60.000.000 lei Activ net contabil X lei
(1)

Nr. aciuni 10.000 aciuni
VMC
A
6.000 lei / aciune

(1)
Numr de aciuni ce trebuie emise = 8.000 aciuni =
e l ei /acti un 000 6
ANC
B
.
, de unde ANC
B
= 48.000.000 lei

(2)
VMC
A
=
actiuni Nr
ANC
A
.

6.000 lei/aciune =
actiuni 000 10
ANC
A
.
, de unde ANC
A
= 60.000.000 lei
Cazul II:
24
B A
= Activ net
contabil
48.000.000 lei = Activ net
contabil
60.000.000 lei
VMC
B
4.000 lei/aciune
(3)(3)
Numr de aciuni ce trebuie emise =15.000 aciuni =
B
VMC
lei 0.000.000 6
, de unde VMC
B
= 4.000 lei/aciune
VMC
B
= 4.000 lei/aciune =
actiuni Nr
lei 000 000 48
.
. .
, de unde numrul de aciuni din care este format capitalul lui B = 12.000 aciuni

Probl.9 Din bilanul celor dou societi intrate n fuziune rezult: Societatea A (absorbant): active diverse 32.000.000 lei, datorii 3.080.000 lei, numr de
aciuni 2.500, valoare nominal 2.000 lei/aciune. Societatea B (absorbit): active diverse 61.000.000 lei, datorii 10.600.000 lei, numr de aciuni 5.000,
valoare nominal 2.000 lei/aciune. Absorbantul deine la absorbit 1.000 de aciuni achiziionate cu 9.000 lei/aciune. Care este numrul de aciuni ce
trebuie emis i mrimea primei de fuziune:
Rezolvare:
1.000 aciuni x 9.000 lei/aciune = 9.000.000 lei
A B
Active diverse 32.000.000 lei Active diverse 61.000.000 lei
- Datorii 3.080.000 lei - Datorii 10.600.000 lei
= 28.920.000 lei Activ net contabil 50.400.000 lei
Numr aciuni 5.000 aciuni

VMC
B
=
actiuni 000 5
lei 000 400 50
.
. .

10.080 lei/aciune
+Plusvaloare din deinere
titluri
1.000 aciuni (10.080
lei/aciune 9.000
lei/aciune)
1.080.000 lei
Activ net contabil 30.000.000 lei
Numr aciuni 2.500 aciuni
VMC
A
=
actiuni 500 2
lei 000 000 30
.
. .

12.000 lei/aciune
Numr de aciuni ce trebuie emise:

840 4.200
e lei/actiun 12.000
e lei/actiun 10.080
x actiuni 1.000 -
e lei/actiun 000 12
lei 000 400 50
.
. .
= 3.360 aciuni3.360 Capitalul propriu crete cu 3.360 aciuni emise x 12.000 lei/aciune = 40.320.000 lei
25

ANC
B
=
50.400.000
lei = 4.200
aciuni x
12.000
lei/aciune
aciuni
emise
- Capitalul social crete cu 3.360 aciuni emise x 2.000 lei/aciune valoarea nominal A=
6.720.000 lei
= Prima de fuziune 1 = 33.600.000 lei


840
aciuni
anulate
840 aciuni anulate x 12.000 lei/aciune= 10.080.000 lei
- Costul de achiziie aciuni deinute 1.000 aciuni x 9.000 lei/aciune = 9.000.000 lei
= Prima de fuziune 2 = 1.080.000 lei
Prima de fuziune = 33.600.000 lei + 1.080.000 lei = 34.680.000 lei


Probl.10 Din contabilitatea celor dou societi A i B intrate n fuziune rezult: Societatea A (absorbant): active diverse 90.000.000 lei exclusiv 1.000
aciuni achiziionate cu 6.000 lei/aciune deinute la B; datorii 17.020.000 lei; numr de aciuni 16.000 titluri cu valoarea nominal 2.000 lei/aciune.
Societatea B (absorbit): active diverse 70.000.000 lei; datorii 13.840.000 lei; numr de aciuni 8.000 titluri cu valoarea nominal 2.000 lei/aciune. Care
este numrul de aciuni ce trebuie emise i prima de fuziune:


Rezolvare:
1.000 aciuni x 6.000 lei/aciune = 6.000.000 lei
A B
Active diverse 90.000.000 lei Active diverse 70.000.000 lei
+ Titluri deinute neincluse n activ 6.000.000 lei - Datorii 13.840.000 lei
= Total activ 96.000.000 lei Activ net contabil 56.160.000 lei
- Datorii 17.020.000 lei Numr aciuni 8.000 aciuni
= 78.980.000 lei VMC
B
=
actiuni 000 8
lei 000 160 56
.
. .

7.020 lei/aciune
+Plusvaloare din deinere titluri
1.000 aciuni (7.020 lei/aciune
6.000 lei/aciune)
1.020.000 lei
Activ net contabil 80.000.000 lei
Numr aciuni 16.000 aciuni
VMC
A
=
actiuni 000 16
lei 000 000 80
.
. .

5.000 lei/aciune
Numr de aciuni ce trebuie emise:

1.404 11.232
e lei/actiun 5.000
e lei/actiun 7.020
x actiuni 1.000 -
e lei/actiun 000 5
lei 000 160 56
.
. .
= 9.828 aciuni
26


ANC
B
=
56.160.000
lei =
11.232
aciuni x
5.000
lei/aciune
9.828
aciuni
emise
Capitalul propriu crete cu 9.828 aciuni emise x 5.000 lei/aciune = 49.140.000 lei
- Capitalul social crete cu 9.828 aciuni emise x 2.000 lei/aciune valoarea nominal A = 19.656.000 lei
= Prima de fuziune 1 = 29.484.000 lei


1.404
aciuni
anulate
1.404 aciuni anulate x 5.000 lei/aciune = 7.020.000 lei
- Cost de achiziie aciuni deinute 1.000 aciuni x 6.000 lei/aciune = 6.000.000 lei
= Prima de fuziune 2 = 1.020.000 lei
Prima de fuziune = 29.484.000 lei + 1.020.000 lei = 30.504.000 lei

Probl.11 Societatea A absoarbe societatea B, situaia lor prezentndu-se astfel: Societatea A: active diverse 348.000 lei, exclusiv 1.000 de aciuni B
achiziionate la preul total de 9.500 lei; datorii 150.000 lei; numr de aciuni 13.000 titluri; valoarea nominal a unei aciuni 9,5 lei/bucat. Societatea B:
active diverse 110.000 lei; datorii 60.000 lei; numr de aciuni 5.000 titluri ; valoarea nominal a unei aciuni 8 lei /bucat. Determinai creterea de capital
social la absorbant i prima de fuziune n urma fuziunii:

Rezolvare:
1.000 aciuni x 9,5 lei/aciune = 9.500 lei
A B
Active diverse 348.000 lei Active diverse 110.000 lei
+ Titluri deinute neincluse n activ 9.500 lei - Datorii 60.000 lei
= Total activ 357.500 lei Activ net contabil 50.000 lei
- Datorii 150.000 lei Numr aciuni 5.000 aciuni
= 207.500 lei
VMC
B
=
actiuni 000 5
lei 000 50
.
.

10 lei/aciune
+Plusvaloare din deinere titluri
1.000 aciuni (10 lei/aciune 9,5
lei/aciune)
500 lei
Activ net contabil 208.000 lei
Numr aciuni 13.000 aciuni
VMC
A
=
actiuni 000 13
lei 000 208
.
.

16 lei/aciune
27
Numr de aciuni ce trebuie emise:

625 3.125
e lei/actiun 16
e lei/actiun 10
x actiuni 1.000 -
e lei/actiun 16
lei 000 50.
= 2.500 aciuni

ANC
B
=
50.000 lei
= 3.125
aciuni x
16
lei/aciune
2.500
aciuni
emise
Capitalul propriu crete cu 2.500 aciuni emise x 16 lei/aciune = 40.000 lei
- Capitalul social crete cu 2.500 aciuni emise x 9,5 lei/aciune valoarea nominal A = 23.750 lei
= Prima de fuziune 1 = 16.250 lei

625
aciuni
anulate
625 aciuni anulate x 16 lei/aciune = 10.000 lei
- Cost de achiziie aciuni deinute 1.000 aciuni x 9,5 lei/aciune = 9.500 lei
= Prima de fuziune 2 = 500.000 lei
Prima de fuziune = 16.250 lei + 500 lei = 16.750 lei


Probl.12 Societatea A absoarbe societatea B, situaia lor prezentndu-se astfel: Societatea A: active diverse 575.000 lei, exclusiv 1.000 de aciuni B
achiziionate la preul total de 15.000 lei; datorii 200.000 lei; numr de aciuni 8.000 titluri; valoarea nominal a unei aciuni 40 lei/bucat. Societatea B:
active diverse 150.000 lei; datorii 50.000 lei; numr de aciuni 4.000 titluri ; valoarea nominal a unei aciuni 50 lei/ bucat. Care este nregistrarea
contabil privind creterea capitalului social la societatea absorbant:

Rezolvare:
1.000 aciuni x 15 lei/aciune = 15.000 lei
A B
Active diverse 575.000 lei Active
diverse
150.000 lei
+ Titluri deinute neincluse n activ 15.000 lei - Datorii 50.000 lei
= Total activ 590.000 lei Activ net
contabil
100.000 lei
- Datorii 200.000 lei Numr
aciuni
4.000 aciuni
= 390.000 lei VMC
B
=
actiuni 000 4
lei 000 100
.
.

25 lei/aciune
+Plusvaloare din deinere titluri
1.000 aciuni (25 lei/aciune 15
lei/aciune)
10.000 lei
Activ net contabil 400.000 lei
Numr aciuni 8.000 aciuni
28
VMC
A
=
actiuni 000 8
lei 000 400
.
.

50 lei/aciune
Numr de aciuni ce trebuie emise:

500 2.000
e lei/actiun 50
e lei/actiun 25
x actiuni 1.000 -
e lei/actiun 500
lei 000 100.
= 1.500 aciuni
ANC
B
=
100.000 lei
= 2.000
aciuni x
50
lei/aciune
1.500
aciuni
emise
Capitalul propriu crete cu 1.500 aciuni emise x 50 lei/aciune = 75.000 lei
- Capitalul social crete cu 1.500 aciuni emise x 40 lei/aciune valoarea nominal A = 60.000 lei
= Prima de fuziune 1 = 15.000 lei
500
aciuni
anulate
500 aciuni anulate x 50 lei/aciune = 25.000 lei
- Cost de achiziie aciuni deinute 1.000 aciuni x 15 lei/aciune = 15.000 lei
= Prima de fuziune 2 = 10.000 lei
Prima de fuziune = 15.000 lei + 10.000 lei = 25.000 lei
Formula contabil privind majorarea capitalului social:
100 000 lei 456 = 1012 60 000 lei
1042 25 000 lei
261 15 000 lei


Probl.13 Din contabilitatea celor dou societi A i B intrate n fuziune rezult: Societatea A: capital social 30.000.000 lei mprit n 10.000 aciuni;
rezerve 10.000.000 lei; plusvaloarea din reevaluarea imobilizrilor 9.800.000 lei. Societatea B: active diverse 60.000.000 lei; datorii 12.000.000 lei; numr
de aciuni 12.000 titluri. Cunoscnd c absorbantul A deine la absorbitul B 1.000 de aciuni i c numrul de aciuni emise de A n urma fuziunii este 8.800
titluri, s se calculeze costul de achiziie iniial al unei aciuni deinute de A la B:
Rezolvare:
1.000 aciuni x y lei/aciune
A B
Capital social 30.000.000 lei Active diverse 60.000.000 lei
+ Rezerve 10.000.000 lei - Datorii 12.000.000 lei
+ Plusvaloare din
reevaluarea imobilizrilor
9.800.000 lei Activ net contabil 48.000.000 lei
= 49.800.000 lei Numr aciuni 12.000 aciuni

VMC
B
=
actiuni 000 12
lei 000 000 48
.
. .

4.000 lei/aciune
+Plusvaloare din deinere
titluri
1.000 aciuni (4.000
lei/aciune y lei/aciune)
1.000 aciuni (4.000 lei/aciune y lei/aciune)
Activ net contabil 53.800.000 lei 1.000 aciuni y lei/aciune
29
Numr aciuni 10.000 aciuni
VMC
A
=
actiuni 000 10
e lei/actiun y x actiuni 1.000 - lei 53.800.000
.


Numr de aciuni ce trebuie emise = 8.800 aciuni =
A A
VMC
e lei/actiun 4.000
x actiuni 1.000 -
VMC
lei 48.000.000
, de unde VMC
A
= 5.000 lei / aciune
VMC
A
= 5.000 lei/aciune =
actiuni 000 10
e lei/actiun y x actiuni 1.000 - lei 53.800.000
.
, de unde y = 3.800 lei/aciune

Probl.14 Din contabilitatea celor dou societi A i B intrate n fuziune rezult datele: numrul de aciuni emise de A pentru remunerarea aportului 15.200
titluri; prima de fuziune 15.600.000 lei. Societatea B: active diverse 60.000.000 lei; datorii 20.000.000 lei numr de aciuni 20.000 titluri. Cunoscnd c
absorbantul A deine la absorbitul B 1.000 titluri i c valoarea nominal a unei aciuni A este 1.500 lei/aciune s se calculeze costul iniial de achiziie al
unei aciuni A deinute de B:
Rezolvare:
1.000 aciuni x y lei/aciune
A B
Active diverse 60.000.000 lei
- Datorii 20.000.000 lei
Activ net contabil 40.000.000 lei
Numr aciuni 20.000 aciuni
VMC
B
=
actiuni 000 20
lei 000 000 40
.
. .

2.000 lei/aciune

(1)
Numr de aciuni ce trebuie emise = 15.200 aciuni =
A A
VMC
i lei/actiun 2.000
x actiuni 1.000 -
VMC
lei 000 000 40 . .
de unde VMC
A
= 2.500 lei / aciune
ANC
B
=
40.000.000 lei
= 16.000
aciuni x 2.500
lei/aciune
15.200
aciuni
emise
Capitalul propriu crete cu 15.200 aciuni
emise x 2.500 lei/aciune = 38.000.000 lei
- Capitalul social crete cu
15.200 aciuni emise x 1.500 lei/aciune
valoarea nominal A = 22.800.000 lei
= Prima de fuziune 1 = 15.200.000 lei
800
aciuni
anulate
800 aciuni anulate x 2.500 lei/aciune =
2.000.000 lei
- Cost de achiziie aciuni deinute 1.000
aciuni x y lei/aciune = 1.000 y
= Prima de fuziune 2
Prima de fuziune = 15.200.000 lei + 2.000.000 lei - 1.000 aciuni y lei/aciune = 15.600.000 lei, de unde y = 1.600 lei/aciune
30

Probl.15 Din contabilitatea celor dou societi A (absorbant) i B (absorbit) intrate n fuziune rezult: Societatea A: active diverse 70.000.000 lei inclusiv
2.000 de aciuni achiziionate cu 2.000 lei/aciune deinute la B; datorii 20.000.000 lei; numr de aciuni 10.000 titluri cu valoarea nominal 4.500
lei/aciune. Societatea B: active diverse 85.000.000 lei; datorii 15.000.000 lei; numr de aciuni 20.000 titluri cu valoarea nominal 2.000 lei/aciune. Care
este numrul de aciuni ce trebuie emise i prima de fuziune.
Rezolvare:
2.000 aciuni x 2.000 lei/aciune = 4.000.000 lei
A B
Active diverse 70.000.000 lei Active diverse 85.000.000 lei
- Datorii 20.000.000 lei - Datorii 15.000.000 lei
= Activ net
contabil
50.000.000 lei = Activ net
contabil
70.000.000 lei
Numr aciuni 10.000 aciuni Numr aciuni 20.000 aciuni
VMC
A
=
actiuni 000 10
lei 000 000 50
.
. .

5.000 lei/aciune VMC
B
=
actiuni 000 20
lei 000 000 70
.
. .

3.500 lei/aciune
Numr de aciuni ce trebuie emise:

1.400 14.000
e lei/actiun 5.000
e lei/actiun 3.500
x actiuni 2.000 -
e lei/actiun 000 5
lei 000 000 70
.
. .
= 12.600 aciuni


ANC
B
=
70.000.000
lei =
14.000
aciuni x
5.000
lei/aciune
12.600
aciuni
emise
Capitalul propriu crete cu 12.600 aciuni
emise x 5.000 lei/aciune = 63.000.000 lei
- Capitalul social crete cu 12.600 aciuni emise
x 4.500 lei/aciune valoarea nominal A =
56.700.000 lei
= Prima de fuziune 1 = 6.300.000 lei

1.400
aciuni
anulate
1.400 aciuni anulate x 5.000 lei/aciune =
7.000.000 lei
- Cost de achiziie aciuni deinute 2.000 aciuni
x 2.000 lei/aciune = 4.000.000 lei
= Prima de fuziune 2 = 3.000.000 lei
Prima de fuziune = 6.300.000 lei + 3.000.000 lei = 9.300.000 lei

31
Probl.16 Din bilanul celor dou societi intrate n fuziune rezult:
Societatea A (absorbant): active diverse 41.600.000 lei, datorii 9.100.000 lei, numr de aciuni 5.200, valoare nominal 6.000 lei/aciune.
Societatea B (absorbit): active diverse 30.000.000 lei, datorii 8.625.000 lei, numr de aciuni 2.500, valoare nominal 6.000 lei/aciune.
Absorbitul deine la absorbant 1.000 de aciuni achiziionate cu 5.000 lei/aciune.
Care este numrul de aciuni ce trebuie emis i mrimea primei de fuziune:
Rezolvare:
1.000 aciuni x 5.000 lei/aciune = 5.000.000 lei
A B
Active diverse 41.600.000 lei Active diverse 30.000.000 lei
- Datorii 9.100.000 lei - Datorii 8.625.000 lei
Activ net contabil 32.500.000 lei = 21.375.000 lei
Numr aciuni 5.200 aciuni
VMC
A
=
actiuni 200 5
lei 000 500 32
.
. .

6.250 lei/aciune
+Plusvaloare din deinere titluri 1.000 aciuni (6.250 lei/aciune
5.000 lei/aciune)
1.250.000 lei
= Activ net contabil 22.625.000 lei
Numr de aciuni ce trebuie emise =
e l ei /acti un 250 6
l ei 000 625 22
.
. .
= 3.620 aciuni
La societatea A n urma fuziunii:
Capitalul propriu crete cu 22.625.000 lei
- Capitalul social crete cu 3.620 aciuni emise
x 6.000 lei/aciune (valoarea nominal a unei
aciuni A)
21.720.000 lei
= Prima de fuziune 905.000 lei

Probl.17 Din contabilitatea celor dou societi intrate n fuziune rezult: Societatea A (absorbant): active diverse 50.000.000 lei; datorii 10.000.000 lei;
numrul de aciuni 10.000 titluri, valoarea nominal a unei aciuni 2.000 lei/aciune. Societatea B (absorbit): active diverse 42.000.000 exclusiv 1.000
aciuni 3.500 lei/aciune deinute la A; datorii 23.500.000 lei; numr de aciuni 10.000 titluri cu valoarea nominal 3.000 lei/aciune. Care este numrul de
aciuni care trebuie emise i prima de fuziune.
Rezolvare:
1.000 aciuni x 3.500 lei/aciune = 3.500.000 lei
A B
Active diverse 50.000.000 lei Active diverse 42.000.000 lei
- Datorii 10.000.000 lei + Titluri de participare neincluse n activ 3.500.000 lei
= Activ net contabil 40.000.000 lei = 45.500.000 lei
Numr aciuni 10.000 aciuni - Datorii 23.500.000 lei
32
VMC
A
=
actiuni 000 10
lei 000 000 40
.
. .

4.000 lei/aciune = 22.000.000 lei
+Plusvaloare din deinere titluri 1.000 aciuni (4.000 lei/aciune
3.500 lei/aciune)
500.000 lei
= Activ net contabil 22.500.000 lei
Numr de aciuni ce trebuie emise =
e l ei /acti un .000 4
l ei 000 500 22 . .
= 5.625 aciuni

La societatea A n urma fuziunii:
Capitalul propriu crete cu 22.500.000 lei
- Capitalul social crete cu 5.625 aciuni emise x 2.000 lei/aciune (valoarea nominal a
unei aciuni A)
11.250.000 lei
= Prima de fuziune 11.250.000 lei
Probl.18 Din bilanul celor dou societi A (absorbant) i B (absorbit) intrate n fuziune rezult:
Societatea A: active diverse 60.000.000 lei; datorii 15.000.000 lei; numr de aciuni 9.000 titluri, cu valoarea nominal 4.000 lei/aciune
Societatea B: active diverse 75.000.000 lei inclusiv 1.000 aciuni deinute la A achiziionate cu 5.600 lei/aciune; datorii 15.000.000 lei; numr de
aciuni 10.000. titluri cu valoarea nominal 3.000 lei/aciune.
Care este numrul de aciuni ce trebuie emise i prima de fuziune:
Rezolvare:
1.000 aciuni x 5.600 lei/aciune = 5.600.000 lei
A B
Active diverse 60.000.000 lei Active diverse 75.000.000 lei
- Datorii 15.000.000 lei - Datorii 15.000.000 lei
= Activ net contabil 45.000.000 lei = Activ net contabil 60.000.000 lei
Numr aciuni 9.000 aciuni Numr aciuni 10.000 aciuni
VMC
A
=
actiuni 000 9
lei 000 000 45
.
. .

5.000 lei/aciune
Numr de aciuni ce trebuie emise =
e l ei /acti un .000 5
l ei 000 000 60 . .
= 12.000 aciuni
La societatea A n urma fuziunii:
Capitalul propriu crete cu 60.000.000 lei
- Capitalul social crete cu 12.000 aciuni emise x 4.000 lei/aciune (valoarea nominal a
unei aciuni A)
48.000.000 lei
= Prima de fuziune 12.000.000 lei

Probl.19 Din contabilitatea celor dou societi A (absorbant) i B (absorbit) intrate n fuziune rezult datele:
Societatea A: active diverse 80.000.000 lei; datorii 35.000.000 lei; numr de aciuni 9.000 titluri cu valoarea nominal 1.000 lei/aciune.
33
Societatea B: capital social 30.000.000 lei, rezerve 10.000.000 lei, plusvaloare din reevaluarea imobilizrilor 2.600.000 lei.
Cunoscnd c absorbitul B deine la absorbant A 1.000 de titluri i c n urma fuziunii A a emis pentru remunerarea aportului 8.600 de aciuni, care
este costul de achiziie iniial al unei aciuni deinute de B la A:
Rezolvare:
1.000 aciuni x y lei/aciune
A B
Active diverse 80.000.000 lei Capital social 30.000.000 lei
- Datorii 35.000.000 lei + Rezerve 10.000.000 lei
= Activ net contabil 45.000.000 lei + Plusvaloare din reevaluarea imobilizrilor 2.600.000 lei
Numr aciuni 9.000 aciuni = 42.600.000 lei
VMC
A
=
actiuni 000 9
lei 000 000 45
.
. .

5.000 lei/aciune +Plusvaloare din deinere titluri 1.000 aciuni
(5.000 lei/aciune y lei/aciune)
1.000 aciuni (5.000 lei/aciune y
lei/aciune)
= Activ net contabil
(1)
43.000.000 lei

(1)
Numr de aciuni ce trebuie emise = 8.600 aciuni =
e l ei /acti un .000 5
ANC
B
, de unde ANC
B
= 43.000.000 lei
Din rezolvarea ecuaiei: 42.600.000 lei + 1.000 aciuni (5.000 lei/aciune y lei/aciune) = 43.000.000 lei, rezult y = 4.600 lei/aciune

S-ar putea să vă placă și