Sunteți pe pagina 1din 75

*PERIOADA VECHE: CURENTE CULTURALE/ LITERARE N SECOLELE XVII-XVIII

* Umanismul: Gri!r" Ur"#$"% &ir!n C!s'in% I!n N"#ul#"


* Iluminismul: (#!ala Ar)"l"an*
*PERIOADA &ODERN+:
a, SECOLUL AL XIX-LEA - NCEPUTUL SECOLULUI AL XX-LEA
*P"ri!a)a .a/!.'is'*: R"0is'a 1Da#ia li'"rar*2
- 1&alul Sir"'ului2 )" Vasil" Al"#san)ri 3 .as'"l4
sau
- 1Al"5an)ru L*.u/n"anul2 )" C!s'a#$" N"ru66i 3nu0"l* #!m"n'ariu 7 #ara#'"ri6ar"a
.r!'a!nis'ului
*Cri'i#ismul 8unimis', 9unim"a /i 1C!n0!r:iri li'"rar"2 3"s"u4
;, Ti'u &ai!r"s#u 3au'!r #an!ni#4 - s'u)ii #ri'i#" la al""r"
- 1O #"r#"'ar" #ri'i#* asu.ra .!"6i"i r!m<n" )" la l=>?2
sau
- 1Emin"s#u /i .!"6iil" lui2
sau
- 1n #!n'ra )ir"#@i"i )" as'*6i An #ul'ura r!m<n*2
sau
- 1C!m")iil" )-lui I,L,Caraial"2
B, I!n Cr"an* 3au'!r #an!ni#4
- 1P!0"s'"a lui Hara.-Al:2 3:asm #ul'4 - #!m"n'ariu 7 #ara#'"ri6ar"a ."rs!na8ului )" :asm #ul'
;
:, CURENTE CULTURALE/ LITERARE N SECOLUL AL XIX-l"a (I NCEPUTUL
SECOLULUI AL XX-LEA
* R!man'ismul 3)"Cini@i"% 'r*s*'uri% r".r"6"n'an@i4
D, &i$ai Emin"s#u - 3au'!r #an!ni#4 - #"l .u@in )!u* .!"6ii
- 1R"0")"r"2
sau
- 1D!rin@a2
sau
- 1El!ar" al:as'r*2
sau
- 1Lu#"aC*rul2
sau
- 1O)* 3An m"'ru an'i#42
sau
- 1S#ris!ril"2
* R"alismul 3)"Cini@i"% 'r*s*'uri% r".r"6"n'an@i4
F, I!an Sla0i#i 3au'!r #an!ni#4
- 1&!ara #u n!r!#2 3nu0"l*4 - #!m"n'ariu li'"rar 7 #ara#'"ri6ar"a ."rs!na8ului )" nu0"l*
DRA&ATURGIA/ TEXTE DRA&ATICE N EPOCA &ARILOR CLASICI
* C!m")ia r"alis'* 3)"Cini@i"% 'r*s*'uri4
G, I!n Lu#a Caraial" 3au'!r #an!ni#4
B
- 1O s#ris!ar" .i"r)u'*2 3#!m")i"4 - #!m"n'ariu li'"rar 7 #ara#'"ri6ar"a unui ."rs!na8 )"
#!m")i"/ ."rs!na8 )rama'i# 3H!" Tra$ana#$"/ Ha$aria Tra$ana#$"/ Na" Ca@a0"n#u/ Aam"mn!n
Dan)ana#$"/ G$i@* Pris'an)a "'#,4
* Sim:!lismul 3)"Cini@i"% 'r*s*'uri% r".r"6"n'an@i4
>, G"!r" Ia#!0ia 3au'!r #an!ni#4
- 1Plum:2
sau
- 1La#us'r*2
sau
- 1D"#!r2
sau
- 1D" iarn*2
sau
- 1N!#'urn*2
#, PERIOADA INTERIELIC+
* Ori"n'*ri '"ma'i#" An r!manul in'"r:"li#, Ti.uri )" r!man 3"s"u-s'u)iu )" #a64
?, Li0iu R":r"anu 3au'!r #an!ni#4
- 1I!n2 3r!man r"alis'-!:i"#'i04 - #!m"n'ariu li'"rar 7 #ara#'"ri6ar"a ."rs!na8ului )" r!man
in'"r:"li# 3I!n4
=, G"!r" C*lin"s#u 3au'!r #an!ni#4
- 1Enima O'ili"i2 3r!man r"alis'-!:i"#'i04 - #!m"n'ariu li'"rar 7 #ara#'"ri6ar"a ."rs!na8ului )"
r!man in'"r:"li# 3E"li5 Sima/ O'ilia &*r#ul"s#u "'#,4
J, Camil P"'r"s#u 3au'!r #an!ni#4
D
- 1Ul'ima n!a.'" )" )ra!s'"% An'<ia n!a.'" )" r*6:!i2 3r!man su:i"#'i0/ r!man al "5."ri"n@"i4 -
#!m"n'ariu li'"rar 7 #ara#'"ri6ar"a ."rs!na8ului )" r!man in'"r:"li# su:i"#'i0 3('"Can
G$"!r$i)iu4
sau
- 1Pa'ul lui Pr!#us'2 3r!man su:i"#'i0/ r!man al "5."ri"n@"i4 - #!m"n'ariu li'"rar 7 #ara#'"ri6ar"a
."rs!na8ului )" r!man in'"r:"li# su:i"#'i0 3G"!r" D"m"'ru La)ima4
sau
&ir#"a Elia)" - ATENKIEL NU "s'" s#rii'!r #an!ni#
- 1&ai'r"Mi2 3r!man su:i"#'i0/ r!man al "5."ri"n@"i4 - - #!m"n'ariu li'"rar 7 #ara#'"ri6ar"a
."rs!na8ului )" r!man in'"r:"li# su:i"#'i0 3Allan% &ai'r"Mi4
*P!"6ia in'"r:"li#* m!)"rn*
;N, Tu)!r Ar$"6i 3au'!r #an!ni#4 - .!"' m!)"rn
- 1T"s'am"n'2- ar'* .!"'i#* - .!"6i" m!)"rn*
sau
- 1El!ri )" mu#"ai2 - ar'* .!"'i#* - .!"6i" m!)"rn*
;;, Lu#ian Ilaa 3au'!r #an!ni#4 - .!"' m!)"rn
- 1Eu nu s'ri0"s# #!r!la )" minuni a lumii2 - ar'* .!"'i#* - .!"6i" m!)"rn*
sau
- 1Lumina2 - .!"6i" m!)"rn*
sau
- 1G!runul2 - .!"6i" m!)"rn*
;B, I!n Iar:u 3au'!r #an!ni#4 - .!"' m!)"rn
- 1Ria CrM.'! /i la.!na Eni"l2 - .!"6i" ".i#*% .!"6i" m!)"rn*
F
sau
- 1Din #"as )")usO 319!# s"#un)24- ar'* .!"'i#* - .!"6i" m!)"rn*
*CURENTE CULTURALE/ LITERARE N PERIOADA INTERIELIC+
* &!)"rnismul r!m<n"s# 3)"Cini@i"% 'r*s*'uri% r".r"6"n'an@i4
;D, Eu"n L!0in"s#u 3au'!r #an!ni#4 - is'!ri# /i #ri'i# li'"rar% "s'"'i#ian /i .r!6a'!r 3ini@ia'!rul
m!)"rnismului r!m<n"s#4
- 1Is'!ria li'"ra'urii r!m<n" m!)"rn"2% #a.i'!lul 1Cr"a@ia !:i"#'i0*: L,R":r"anu: I!n2 sau al'
s'u)iu
* Tra)i@i!nalismul 3)"Cini@i"% 'r*s*'uri% r".r"6"n'an@i4
;F, &i$ail Sa)!0"anu 3au'!r #an!ni#4
- 1Ial'aul2 3r!man r"alis'-!:i"#'i0 'ra)i@i!nal4 - #!m"n'ariu li'"rar 7 #ara#'"ri6ar"a ."rs!na8ului
)" r!man in'"r:"li# 3Vi'!ria Li.an4
Vasil" V!i#ul"s#u
- 1n r*)ina G$"'s"mani2 - .!"6i" 'ra)i@i!nal*
sau
I!n Pilla'
- 1A#i s!si ." 0r"muri2- .!"6i" 'ra)i@i!nal*
), PERIOADA POSTIELIC+
*R!manul An ."ri!a)a .!s':"li#* 3"s"u4
;G, &arin Pr")a 3au'!r #an!ni#4
- 1&!r!m"@ii2 3r!man r"alis'-!:i"#'i04 - #!m"n'ariu li'"rar 7 #ara#'"ri6ar"a ."rs!na8ului )"
r!man .!s':"li# 3Ili" &!r!m"'"4
sau
G
- 1C"l mai iu:i' )in'r" .*m<n'"ni2 3r!man r"alis'-su:i"#'i04 - #!m"n'ariu li'"rar 7 #ara#'"ri6ar"a
."rs!na8ului )" r!man .!s':"li# 3Vi#'!r P"'rini4
*P!"6ia An ."ri!a)a .!s':"li#*
* N"!m!)"rnismul 3'r*s*'uri% r".r"6"n'an@i4
;>, Ni#$i'a S'*n"s#u 3au'!r #an!ni#4
- 1L"!ai#* '<n*r*% iu:ir"a2 - ar'* .!"'i#*% .!"6i" .!s':"li#* /i n"!m!)"rnis'*
sau
- 1P!0"s'" s"n'im"n'al*2 - ar'* .!"'i#*% .!"6i" .!s':"li#* /i n"!m!)"rnis'*
sau
- 1C<n'"#2 - ar'* .!"'i#*% .!"6i" .!s':"li#* /i n"!m!)"rnis'*
sau
- 1L"#@ia )"s.r" #u:2 - ar'* .!"'i#*% .!"6i" .!s':"li#* /i n"!m!)"rnis'*
;?, &arin S!r"s#u 3au'!r #an!ni#4
- 1E#$"rul2 - .!"6i" .!s':"li#* /i n"!m!)"rnis'*
sau
- 1P!0"s'"2 - .!"6i" .!s':"li#* /i n"!m!)"rnis'*
* P!s'm!)"rnismul 3)"Cini@i"% 'r*s*'uri% r".r"6"n'an@i4
&ir#"a C*r'*r"s#u
- 1G"!ri#a a IV-a2 - .!"6i" .!s':"li#* /i .!s'm!)"rnis'*
sau
- 1Ci!#nir"a2 - .!"6i" .!s':"li#* /i .!s'm!)"rnis'*
>
sau
- 1L"0an'ul2 - ".!."" .!s':"li#*
* T"a'rul An ."ri!a)a .!s':"li#*
;?, &arin S!r"s#u 3au'!r #an!ni#4
- 1I!na2 3)ram* .!s':"li#*/ '"5' )rama'i# .!s':"li#4 - #!m"n'ariu li'"rar 7 #ara#'"ri6ar"a
.r!'a!nis'ului I!na
*EUNDA&ENTE ALE CULTURII RO&PNE
- Oriinil" /i "0!lu@ia lim:ii r!m<n" 3"s"u4
*PERIOADA &ODERN+:
a, S"#!lul al XIX-l"a - An#".u'ul s"#!lului al XX-l"a:
- R!m<nia% An'r" O##i)"n' /i Ori"n' 3"s"u4
:, CURENTE CULTURALE/ LITERARE N SECOLUL AL XIX-l"a (I NCEPUTUL
SECOLULUI AL XX-LEA
*Pr"luniri al" r!man'ismului /i #lasi#ismului
- 1Ru*#iun"2 )" O#'a0ian G!a
sau
- 1D" )"mul'2 )" O#'a0ian G!a
sau
- 1&<ni!as*2 )" G"!r" C!/:u#
sau
Qs'r!nR- 1&!ar'"a lui Eul"r2 )" G"!r" C!/:u#
#, PERIOADA INTERIELIC+:
?
CURENTE CULTURALE/ LITERARE N PERIOADA INTERIELIC+
*A0anar)ismul - 3)"Cini@i"% 'r*s*'uri% r".r"6"n'an@i4
- 1Ora C<n'<nil!r2 )" I!n Vin"a
* I)"n'i'a'" #ul'ural* An #!n'"5' "ur!."an 3"s"u4
D, PERIOADA POSTIELIC+
*Un r!man s#ris )u.* ;J=N:
- 1E"m"ia An r!/u2 3a.*ru' An )"#"m:ri" ;JJN4 )" &ir#"a N")"l#iu% A)riana Ia:"@i /i &ir#"a
&i$*i"/
- 1Hm"ura )" #<m.i"2 )" &ir#"a N")"l#iu 3a.*ru' An ;J=F4
TEATRUL N PERIOADA POSTIELIC+
O.@i!nal:
T"a'rul a:sur)
Eu"n I!n"s#u
- 1C<n'*r"a@a #$"al*2 - '"a'ru a:sur) .!s':"li#
- 1R""l" m!ar"2 - '"a'ru a:sur) .!s':"li#
&a'"i Vi/ni"#
- 1Caii la C"r"as'r*2 - '"a'ru a:sur) .!s':"li#
=
ALEXANDRU LAPUSNEANU
Nuvela Alexandru Lapusneanul este prima nuvela romantica de inspiratie istorica din
literatura romana, o capodopera a speciei si un model pentru autorii care au cultivat-o
ulterior (Al. do!escu".
Pu!lica in perioada pasoptista, in primul numar al revistei Dacia Literara (#$%&",
nuvela ilustrea'a una dintre sursele literaturii romantice, istoria nationala.
Este o nuvela deoarece este o specie epica in pro'a, cu o constructie ri(uroasa, avand
un )ir narativ central. Persona*ele sunt relativ putine, caracteri'ate succint si
(ravitea'a in *urul persona*ului principal.
Este o nuvela romantica datorita mai multir trasaturi+ specie, inspiratia din istoria
nationala, tema, con)lict, naratiune liniara, persona*e exceptionale in situatii
exceptionale, persona*e construite in antite'a (dintre !landetea domnei Ruxanda si
cru'ime domnitorul".
Nuvela istorica este o specie literara cultivata de romantici, care evoca trecutul istoric
prin+ tema, persona*ele si culoarea epocii. Scriitorii pasoptisti se inspira din cronici si
din )olclor.
,ostac-e Ne(ru'ii, intemeietorul nuvelei istorice romanesti, este primul care valori)ica
intr-o creatie literara cronicile romanesti. Nuvela are ca tema lupta pentru in epoca
medievala.
Naratorul este omniscient , omniscient ,so!ru , detasat ,predominant o!ictiv , ar
intervine direct prin cateva epitete de caracteri'are. Naratiunea la persoana a ... -a
aminteste prin o!iectivitate de relatarea cronicarilor.
Naratiunea se des)asoara liniar, cronolo(ic, prin inlaturarea secventelor narative si a
episoadelor.
.ncipitul si )inalul se remarca prin so!rietatea actoriala. Ast)el, para(ra)ul initial re'uma
evenimentele care motivea'a revenirea la tron a lui Lapusneanul si atitudinea lui.
/ra'ale )inale repre'inta s)arsitul tiranului in mod concis si o!iectiv, amintind de stilul
cronicarilor.
J
Ec-ili!rul compo'itional este reali'at prin or(ani'area textului narativ in patru
capitole, care )ixea'a momentele su!iectului. ,apitolele poarta cate un motto cu rol
re'umativ, care constituie replici memora!ile ale persona*elor+
,apitolul . -0Daca voi nu ma vreti, eu va vreu...1 (raspunsul dat de Lapusneanul sotiei
de !oieri care ii cerusera sa se intoarca de unde a venit pentru ca 0norodul1nu il vrea".
,apitolul al ..-lea 20Ai sa dai sama, Doamna31(avertismentul pe care vaduva !oier
decapitat il adresea'a domnitei Ruxanda, pentru ca nu ia atitudine )ata de crimele
sotului sau".
,apitolul al ...-lea 20,apul lui 4otoc vrem...1(cererea ra'!unatoare a norodului care
(aseste in 4otoc vinovatul pentru toate nemultumirile".
,apitolul al .5-lea -1De ma voi scula, pre multi am sa popesc si eu...1(amenintarea
rostita de Lapusneanul care, !olnav, )usese calu(arit potrivit o!iceiului vremii, dar
pierduse at)el puterea domneasca".
4omentele su!iectului+
,apitolul . cuprinde expo'itiunea - intoarcerea lui Alexandru Lapusneanul la tronul
4oldovei, in )runtea unei armate turcesti si intri(a (-otararea domnitorului de a-si
relua tronul si dorinta sa de ra'!unare pe !oierii tradatori".
,apitolul al ..-lea corespunde - ca moment al su!iectului, des)asurarii actiunii si
cuprinde o serie de evenimente declansate de reluarea tronului de catre Alexandrul
Lapusneanul.
,apitolul al ...-lea contine mai multe scene romantice, prin caracterul sau
memora!il sau exceptional+ uciderea celor %6 de !oieri si 0leacul de )rica pentru
doamna Ruxanda. ,apitolul cuprinde punctul culminant.
.n capitolul al .5-lea, este in)atisat de'dodamantul+ moartea tiranului prin otravire.
Dupa patru ani Lapusneanul se retra(e in cetatea 7otinului. 8olnav , domnitorul este
calu(arit, dupa o!iceiul vremii. Deoarece cand isi revine, ameninta sa-i ucida pe toti,
doamna Ruxanda accepta s)atul !oierilor de a-l otravi.
,o)lictul nuvelei este complex si pune in lumina personalitatea puternica a
persona*ului principal.
Principalul con)lict, exterior, este de ordin politic+ lupta pentru putere intre
domnitor si !oieri.
,on)lictul secundar, intre domnitor si 4otoc (!oierul care il tradase",
particulari'ea'a dorinta de ra'!unare a domnitorului, )iind anuntat in primul capitol
si inc-eiat in capitolul al ...-lea.
;N
,on)lictul social, intre !oieri si popor, este limitat la revolta multimii din capitolul al
...-lea.
.n pro'a romantica, con)lictele exterioare plasea'a persona*ele intr-o relatie de
antite'a. Din acest punct de vedere, se poate vor!i despre contrastul dintre
Lapusneanul si doamna Ruxanda, evidentiat in capitolul al ..-lea.
9impul si spatiul actiunii sunt preci'ate si con)era )aptele naratiunii+ intoarcerea lui
Lapusneanul pe tronul 4oldovei, in a doua domnie.
Persona*ele sunt realia'ate potrivit esteticii romantice+persona*e exceptionale (au
calitati iesite din comun" in situatii exceptionale, antite'a ca procedeu de constructie,
replici memora!ile.
Persona*ul principal
Alexandru Lapusneanu este eprsona*ul principal al nuvelei, persona* romantic,
exceptional, care actionea'a in situatii exceptionale. .ntruc-ipea'a tipul domnitorului
san(eros, tiran si crud. El este construit din contrast si are o psi-olo(ie complexa,
calitati si de)ecte puternice. ,rud, -otarat, viclea, disimulator, intelin(ent, !un
cunoscator a psi-olo(iei umane, a!il politic, persona*ul este puternic individuali'at si
memora!il. Este caracteri'at direct (de catre narator, de alte persona*e,
autocaracteri'area" si indirect (prin )apte, lim!a*, comportament, relatiile cu alte
persona*e, (esturi, atitudine, vestimentatie". /orta exceptionala a persona*ului domina
relatiile cu celelalte persona*e, care, in (eneral sunt manipulate de domnitor.
Persona*e secundare
#" Doamna Ruxanda este un persona* secundar, de tip romantic, construit in
antite'a cu Alexadru Lapusneanul+ !landete-cru'ime, caracter sla!-carater tare. ,e nu
actionea'a din vointa proprie nici cand ii cere sotului sau sa incete'e cu omorurile, nici
cand il otraveste.
:" 8oierul 4otoc repre'inta tipul !oierului tradator, viclean, las, intri(ant. El nu
urmareste decat propriile interese. De aceea il tradase pe Lapusneanul in prima
domnie, iar la intoarcerea acestuia, dupa re)u'ul de a renuta la tron, il lin(useste. Este
las in )ata primi*diei, comportandu-se (rotesc in timp ce incearca sa-l determine pe
domn sa nu-l dea multimii.
.n antite'a cu !oierul tradator sunt persona*ele episodice Spancioc si Stroici, cu rol
*ustitiar, repre'entand !oierimea tanara, capa!ili sa anticipe'e miscarile adversarului.
s)atuiesc pe doamna Ruxanda sa-l otraveasca pe tiran si asista cu cru'ime la ultimele
clipe ale acestuia.
Persona*ul colectiv
;;
Persona*ul colecitv, multimea revoltata de tar(oveti, apare pentru prima data in
literatura noastra. Psi-olo(ia multimii este surprisa cu )inete, in mod realist+
stran(erea norodului la portile curtii domnesti din cau'a unor vesti nelamurite. Se
o!serva capacitatea lui Lapusneanul de manipulare si de dominare a (loatei. El
orientea'a miscarea -aotica spre exprimarea unei sin(ure dorinte, in acelasi timp
re'!unandu-se pentru tradarea de odinoara a vornicului 4otoc. Arta naratorului este
de a surprinde (radat starile psi-olo(ice ale multimii prin notatii scurte, care separa
replicile persoa*ului asemenea indicatiilor scenice dintr-o drama.
Lim!a*ul contine expresii populare, re(ionalisme, neolo(ismele care coserva )orma de
secol X.X, unele )iind inte(rate in )i(uri de stil.
Naratiunea si descrierea sunt reduse, naratorul o!iectiv limitandu-si interventiile.
,aracterul dramatic al textului este dat de rolul capitolelor in ansam!lul textului
(asemenea actelor dintr-o piesa de teatru", de reali'area scenica a secventelor narative,
de utili'area predominanta a dialo(ului si de mimica interventie a naratorului prin
consideratii personale.
Stilul narativ se remarca prin so!rietate, ec-ili!ru intre termenii ar-aicie si
neolo(icie. Stilul indirect alternea'a cu stilul direct, reali'at prin dialo(.
Re(ionalismele si ar-aismele sunt utili'ate pentru culoarea locala. Putinele
neolo(isme cu )orme de secol X.X nu in)luentea'a claritatea stilului, ci exprima concis
ideea.
Lim!a*ul persona*elor este unul dintre principipalele mi*loace de caracteri'are si
concentrea'a atitudini, reda trasaturi in mod indirect, prin replici memora!ile.
,oexistenta elementelor romantice cu elemente clasice intr-o opera este o trasatura a
literaturii pasoptiste. /iind o nuvela istorica in contextul literaturii pasoptiste,
0Alexandru Lapusneanu1 este o nuvela de )actura romantica prin respectarea
principiului romantic enuntat in 0.ntroductie1 la Dacia literara 2inspiratia din istoria
nationala, dar si din specie, tema, persona*e exceptionale in situatii exceptionale,
persona*ul principal alcatuit din contraste, antite'a an(elica-demonica, spectaculosul
(esturilor, al replicilor si al scenelor.
Elementele romantice se impletesc cu elemente clasice, ec-ili!rul compo'itional,
constructia simetrica, aspectul )aptelor, caracterul o!iectiv al naratiunii.
;B
R.;A ,R.P9 S. LAPNA EN.;EL
De .on 8ar!u
2Ria CrM.'! si la.!na Eni"l 2 "s'" su:in'i'ula'a 2 Iala)a 2% insa ras'!arna #!n#".'ul
'ra)i'i!nal% r"ali6an)u -s" in 0i6iun" m!)"rna% #a un ansam:lu .!"m )" #un!as'"r" si .!"m
al"!ri#,
P!"mul .ar" un #an'"# :a'ran"s# )" nun'a% )ar "s'" ! .!0"s'" )" iu:ir" )in lum"a
0""'ala% ! :ala)a Can'as'i#a% in #ar" in'alnir"a ar" l!# in .lan !niri# , S'ru#'ura nara'i0a
im.li#a in'"rC"rn'a "nuril!r, S#"nariul ".i# "s'" )u:la' )" #ara#'"rul )rama'i# si )" lirismul
)" mas'i% ."rs!na8"l"% a0an) s"mniCi#'i" sim:!li#a,
Ti'lul :ala)"i 'rimi'" #u an)ul la maril" .!0"s'i )" )ra!s'" )in li'"ra'ura uni0"rsala%
2R!m"! si 9uli"'a 2% 2 Tris'an si Is!l)a 2, Insa la I!n Iar:u% m"m:rii #u.lului sun'
an'a!ni#i 3 Ca# .ar'" )in r"nuri )iC"ri'" 4% ."rs!na8"l" r!man'i#" #u #ali'a'i "5#".'i!nal"%
)ar n"a'i0"% in ra.!r' #u n!rma #!muna,
La ni0"l Cr!mal% .!"6ia "s'" al#a'ui'a )in )!ua .ar'i% Ci"#ar" )in'r" "l" .r"6"n'an) #a'" !
nun'a: una #!nsuma'a% im.lini'a% #a)ru al #"l"ilal'" nun'i% .!0"s'i'a% ini'ia'i#a% m!)iCi#a'a in
Cinal .rin #asa'!ria lui CrM.'! #u malasari'a , E!rmula #!m.!6i'i!nala "s'" a#""a a .!0"s'irii
in rama% a .!0"s'ii in .!0"s'" ,
Pr!l!ul #!n'ur"a6a in .u'in" imaini a'm!sC"ra )" la 2s.ar'ul nun'ii 2 'rai'", Prim"l"
.a'ru s'r!C" #!ns'i'ui" rama nun'ii .!0"s'i'" si r".r"6in'a )ial!ul m"n"s'r"lului #u 2
nun'asul Crun'as 2, 2&"n"s'r"lul 2 " im:ia' sa #an'" )"s.r" nun'a ra'a'a )in'r" )!i .ar'"n"ri
in"ali% r".r"6"n'an'ii a )!ua r"nuri )is'in#'", Nun'asul il r!aa sa 6i#a 2 in#"'in"l 2 2un
#an'"# lar 2% ." #ar" l-a 6is 2#u C!# 2 a#um ! 0ara, R"."'ar"a su"r"a6a un ri'ual al 6i#"rii
un"i .!0"s'i "5"m.lar"% )ar #u m!)iCi#ar"a '!nali'a'ii,
Par'"a a )!ua% nun'a .!0"s'i'a "s'" r"ali6a'a )in mai mul'" 'a:l!uri .!"'i#": .!r'r"'ul si
im.ara'ia riai CrM.'!% .!r'r"'ul l!#uril!r na'al" si !.rir"a )in )rum a la.!n"i Eni"l%
in'alnir"a )in'r" #"i )!i% #"l" 'r"i #$"mari al" riai si .rim"l" )!ua r"Cu6uri al" la.!n"i%
ras.unsul la.!n"i si r"Cu6ul #a'"!ri# #u r"l"0ar"a r"la'i"i )in'r" sim:!lul s!lar si .r!.ria
#!n)i'i"% .")"sir"a riai in Cinalul :ala)"i, &!)uril" )" "5.un"r" sun'% in !r)in": )"s#ri"r"%
)ial!ul si nara'iun"a,
In )":u'ul .ar'ii a)!ua 3"5.!6i'iun"a4% sun' r"ali6a'" .rin an'i'"6a .!r'r"'"l" m"m:ril!r
#u.lului% )"!s":ir"a )in'r" "i Ciin) "l"m"n'ul #ar" 0a "n"ra in'ria, Num"l" CrM.'! %2 inima
as#unsa 2% su"r"a6a a.ar'"n"n'a la Camilia #iu."r#il!r si .!s'ura )" r"" al Ca.'uril!r
inC"ri!ar"% )in r"nul 0""'al, Num"l" Eni"l ar" s!n!ri'a'" n!r)i#a si sus'in" !riin"a "i% )"
la .!l si 'rimi'" .r!:a:il la s"mniCi#a'ia )in lim:a su")"6a 2 in"r 2S La.!na isi #!n)u#"
'urm"l" )" r"ni s.r" su)% s'a.ana a r"nului animalS "a r".r"6in'a i.!s'a6a umana% #"a mai
"0!lua'a a r"nului, Ria CrM.'!% "s'" #raiul :ur"'il!r #aruia )ra!s'"a ."n'ru Eni"l% ii "s'"
Ca'ala, Sinura l!r as"manar" "s'" s'a'u'ul su."ri!r in in'"ri!rul .r!.ri"i lumi,
;D
S.a'iul )"Cini'!riu al "5is'"n'"i% ."n'ru CrM.'!% "s'" um"6"ala: s.a'iul im.ur al
am"s'"#ului "l"m"n'"l!r .rim!r)ial"% a.a si .aman'ul% in 'im. #" la.!na 0in" 2 )in 'ari )"
$"a'a 2% s.a'iul r"#"% #""a #" "5.li#a as.ira'ia "i s.r" s!ar" si lumina,
&"m:rii #u.lului nu isi .!' n"u'rali6a )iC"r"n'"l" in lanul r"al% #!muni#ar"a s"
r"ali6"a6a in .lan !niri#, Ria "s'" #"l #ar" r!s'"s'" )"s#an'"#ul )" 'r"i !ri, P!0"s'"a .r!.riu-
6isa s" )!0")"s'" a Ci Can'as'i#a% "a )"sCasuran)u-s" in 0isul C"'"i% #a in 2Lu#"aCarul 2% )ar
r!luril" sun' in0"rsa'",
In .rima #$"mar" - )"s#an'"#% #u r"6!nan'" )" in#an'a'i" mai#a% CrM.'! isi im:i"
al"asa #u 2)ul#"a'a 2 si #u 2 Crai 2% "l"m"n'" al" "5is'"n'"i sal" 0""'a'i0"% )ar #ar" ai#i
#a.a'a #!n!'a'ii "r!'i#", Darul lui "s'" r"Cu6a' #a'"!ri# )" Eni"l, R"Cu6ul la.!n"i il .un"
in'r-! si'uai'" )il"ma'i#a% )ar !.inia lui " C"rma si m"r" .ana la sa#riCiul )" sin" in a)!ua
#$"mar",
Primul r"Cu6 su"r"a6a '"n'a'ia s!lara% .rin in)i#"l" s.a'ial% a)i#a s.r" su), Al )!il"a
r"Cu6 "s'" sus'inu' )" "num"rar"a a'ri:u'"l!r lui CrM.'!: 2 :lan) 2% 2.la.an) 2% 2n"#!.' 2,
O.!6i'ia 2#!.'2 - 2n"#!.' 2% r"lua'a in al 'r"il"a r"Cu6 .rin an'i'"6a 2s!ar" - um:ra 2% .un" in
"0i)"n'a r"la'ia in)i0i)uala ."s'" #ar" ni#i unul )in'r" "i nu .!a'" 'r"#" Cara sa s" .iar)a ."
sin", Imaina )" Craili'a'" a lui CrM.'!% La.!na ii !.un" as.ira'ia "i s.r" a:s!lu'% #u '!a'" #a
'"n'a'ia iu:irii "s'" #!.l"si'!ar", S!ar"l" "s'" sim:!lul "5is'"n'"i s.iri'ual"% ." #ar" Ria !
r"Cu6a in Ca0!ar"a "5is'"n'"i ins'in#'ual"% s'"ril"% 0""'a'i0",
P"n'ru a-si #!n'inua )rumul #a'r" s!ar" si #un!as'"r"% La.!na r"Cu6a )"s#an'"#ul Riai%
#" s" in'!ar#" in m!) :ru'al asu.ra #"lui #ar" l-a r!s'i' si-l )is'ru", Ea.'ura Cira0a "s'"
)is'rusa )" .r!.riul 0is% #a)" 0i#'ima n".u'in'"i si in)ra6n"lii )" a-si )".asi limi'"l"% )" a
in#"r#a sa in'r" in'r-! lum" #ar" ii "s'" ina##"si:ila, A'ri:u'"l" luminii )"s.r" #ar" 0!r:"s'"
Eni"l au "C"#' )is'rua'!r asu.ra lui CrM.'!,
Einalul "s'" 'ris', Ria CrM.'! s" 'ransC!rma in'r-! #iu."ar#a !'ra0i'!ar"% !:lia' sa
nun'"as#a i.!s'a6" )"r)an'" al" .r!.riului r"n, In#"r#ar"a Ciin'"i inC"ri!ar" )" a-si )".asi
limi'"l" "s'" .")".si'a #u n":unia,
Tr"i mi'uri Cun)am"n'al" )" !riin" r"a#a sun' 0al!riCi#a'" in !."ra .!"'ului: al
s!ar"lui 3 a:s!lu'ul 4% al nun'ii si al !lin6ii, Drumul s.r" su) al la.!n"i ar" s"mniCi#a'ia
unui )rum r"s.in"r"a nun'ii ." ! 'r"a.'a inC"ri!ara, As.ira'ia s!lara a La.!n"i su"r"a6a
Ca.'ul #a a#"as'a s" aCla ." 'r"a.'a lui &"r#ur% iar #$"maril" ."rs!na8ului al"!ri#% ria
CrM.'!% sun' al" #"r#ului V"n"rii,
Su: ra.!r' s'ilis'i#% .r"6in'a in0"rsiunil!r si a 0!#a'i0"l!r in .rima .ar'" a :ala)"i
"0i)"n'ia6a !rali'a'"a '"5'ului ,
In .!r'r"'ul #"l!r )!ua ."rs!na8" al" :ala)"i "s'" u'ili6a' ".i'"'ul: CrM.'! "s'" 2 s'"r. si
nara0as 2% 2 ria s.an 2S la.!na " 2mi#a2% 2 linis'i'a 2 si 2 .r"a- #umin'" 2, S" !:s"r0a
su."rla'i0"l" a:s!lu'" "5.r"si0" .rin a)0"r:"l" 2 mul' 2 si 2 .r"a 2,
;F
Dial!ul )in'r" ria CrM.'! si la.!na s" )"sCas!ara in r"im liri# si "s'" #!ns'i'ui' ."
:a6a un!r as!nan'" in'"ri!ar" si r"."'i'ii, Lim:a8ul )ial!ului )in'r" #"i )!i "s'" #!ns'rui' ."
:a6a an'i'"6"l!r% .rin in'"rm")iul #ar!ra s" #!n'ur"a6a )rama riai CrM.'!, Es'" )" !:s"r0a'
si a:un)"n'a m"'aC!r"l!r% mai al"s in Cinalul :ala)"i,
In !.inia lui G"!r" Calin"s#u% am"s'"#ul )" r"nuri )in :ala)a 2 Ria CrM.'! si la.!na
Eni"l 2 "s'" Ca#'ura r!man'i#a si ar" r!l )" #un!as'"r" a unui al' uni0"rs, A##"n'ul .u'"rni#
in a#"as'a :ala)a #a)" ." an'a!nismul sla:-.u'"rni#, Prin in'"rm")iul a#"s'ui .!"m% Iar:u
n"aa ! in'r"aa 'ra)i'i" li'"rar": inl!#uin) i)""a im.usa in li'"ra'ura #a )ra!s'"a "s'" un
mira#!l in sin"% .!"mul .r"6in'a )rama in#!m.a'i:ila'ii si l""a n"mil!asa a iu:irii
3 su.ra0i"'ui"s'" #"l .u'"ni#% iar #"l sla: "s'" sa#riCi#a' 4,
;G
;>
UL9.4A NAP9E DE DRA;S9E, .N9A.A NAP9E DE RA<8.
de ,amil Petrescu
Prin #"l" )!ua r!man" al" sal" - 2Ul'ima n!a.'" )" )ra!s'"% in'aia n!a.'" )" ra6:!i 2
3;JDN4 si 2 Pa'ul lui Pr!#us 2 3;JDD4 - #a si .rin "s'"'i#a .ri0i'!ar" la a#"as'a s."#i", Camil
P"'r"s#u a inn!i' r!manul r!man"s# in'"r:"li# .rin sin#r!ni6ar" #u li'"ra'ura uni0"rsala ,
R!man .si$!l!i# .rin '"ma% #!nCli#' 3in'"ri!r4% .r!'a!nis' 3! #!ns'iin'a .r!:l"ma'i#a4
si .rin u'ili6ar"a un!r '"$ni#i al" anali6"i .si$!l!i#"% r!manul lui Camil P"'r"s#u "s'"
a.r"#ia' )" #ri'i#a 0r"mii )r".' ! 2 m!n!raCi" a in)!i"lii 2,
2Ul'ima n!a.'" )" )ra!s'"% in'aia n!a.'" )" ra6:!i 2 "s'" un r!man m!)"rn )" 'i.
su:i"#'i0% )"!ar"#" ar" )r".' #ara#'"ris'i#i: uni#i'a'"a ."rs."#'i0"i nara'i0"% 'im.ul .r"6"n' si
su:i"#'i0% Clu5ul #!ns'ii'"i% m"m!ria aC"#'i0a% nara'iun"a la ."rs!ana I% lu#i)i'a'"a 3au'!4
anali6"i% an'i#al!Cilismul% )ar si au'"n'i#i'a'"a )"Cini'a #a i)"n'iCi#ar"a a#'ului )" #r"a'i" #u
r"ali'a'"a 0i"'ii% #u "5."ri"n'a n"."r0"r'i'a% #u 'rair"a in'"nsa,
R!manul "s'" s#ris la ."rs!ana in'ai% su: C!rma un"i #!nC"siuni a ."rs!na8ului .rin#i.al%
S'"Can G$"!r$i)iu% #ar" 'rai"s'" )!ua "5."ri"n'" Cun)am"n'al": iu:ir"a si ra6:!iul,
Nara'iun"a la ."rs!ana in'ai% #u C!#ali6ar" "5#lusi0 in'"rna / 0i6iun"a 2im.r"una #u 2%
.r"su.un" "5is'"n'a unui nara'!r im.li#a' 3 i)"n'i'a'"a in'r" .lanul nara'!rului si al
."rs!na8ului4, Pun#'ul )" 0")"r" uni# si su:i"#'i0% al ."rs!na8ului - nara'!r #ar" m")ia6a
in'r" #i'i'!r si #"l"lal'" ."rs!na8"% Ca#" #a #i'i'!rul sa #un!s#a )"s.r" "l" a'a' #a' s'i" si
."rs!na8ul .rin#i.al, Insa si'uar"a "ului nara'i0 in #"n'rul .!0"s'irii #!nC"ra au'"n'i#i'a'"% iar
Ca.'"l" si ."rs!na8"l" sun' .r"6"n'a'" #a "0"nim"n'" in'"ri!ar"% in'"r.r"'a'"% anali6a'",
T"5'ul nara'i0 "s'" s'ru#'ura' in )!ua .ar'i .r"#i6a'" in 'i'lu% #ar" in)i#a '"m"l" r!manul
si% in a#"lasi 'im.% #"l" )!ua "5."ri"n'" Cun)am"n'al" )" #un!as'"r" 'rai'" )" .r!'a!nis':
)ra!s'"a si ra6:!iul, Da#a .rima .ar'" r".r"6in'a r"m"m!rar"a iu:irii ma'rim!nial" "sua'" 3
)in'r" S'"Can G$"!$i)iu si Ela 4% .ar'"a a )!ua% "s'" #!ns'rui'a su: C!rma 8urnalului )"
#am.ani" al lui G$"!r$i)iu% urmar"s'" "5."ri"n'a )" ." Cr!n'% in 'im.ul Primului Ra6:!i
&!n)ial, Prima .ar'" "s'" in in'r"im" Ci#'i!nala% in 'im. #" a )!ua 0al!riCi#a 8urnalul )"
#am.ani" al au'!rului% ar'i#!l" si )!#um"n'" )in ".!#a% #""a #" #!nC"ra au'"n'i#i'a'" '"5'ului,
Uni'a'"a r!manului "s'" asiura'a )" uni#i'a'"a #!ns'iin'"i #ar" anali6"a6a "C"#'"l" #"l!r
)!ua ar'iCi#ii )" #!m.!6i'i": .rimul #a.i'!l si s#"na )in'r" #"l" )!ua .ar'i al" r!manului%
#an'"#ul )" la ras.an'i" )" )rumuri,
;?
R!manul )":u'"a6a .rin'r-un ar'iCi#iu #!m.!6i'i!nal: a#'iun"a .rimului #a.i'!l% 2La
Pia'ra Craiului in mun'" 2% "s'" .!s'"ri!ara in'am.laril!r r"la'a'" in r"s'ul Car'ii I, Ca.i'!lul
.un" in "0i)"n'a #"l" )!ua .lanuri '"m.!ral" )in )is#ursul nara'i0: 'im.ul nanarii 3.r"6"n'ul
Cr!n'ului 4 si 'im.ul nara' 3'r"#u'ul .!0"s'irii )" iu:ir"4, In .rima0ara lui ;J;>% in 'im.ul un"i
#!n#"n'rari ." Val"a Pra$!0"i% S'"Can G$"!r$i)iu asis'a la .!.!'a !Ci'"ril!r la ! )is#u'i"
)"s.r" )ra!s'" si Ci)"li'a'": un :ar:a' #ar" si-a u#is s!'ia inCi)"la a C!s' a#$i'a' la 'ri:unal,
A#"s'a )is#u'i" )"#lans"a6a m"m!ria aC"#'i0a a .r!'a!nis'ului% 'r"6in)u-i amin'iril" l"a'"
)" #"i )!i ani si 8uma'a'" )" #asni#i" #u Ela ,
Iubirea:
2Eram insura' )" )!i ani #u ! #!l"a )" la Uni0"rsi'a'" si :anuiam #a ma insala 2 "s'"
Cra6a #u #ar" )":u'"a6a 3#!n#"n'r"a6a in'ria 4 #"l )"-al )!il"a #a.i'!l% 2Dia!nal"l" unui
'"s'am"n'2% )ar si r"'r!s."#'i0a iu:irii )in'r" S'"Can G$"!r$i)iu si Ela, Tanarul% ." a'un#i
s'u)"n' la Cil!6!Ci" )" #asa'!r"s'" )in )ra!s'" #u Ela% s'u)"n'a la Li'"r"% !rCana #r"s#u'a )"
! ma'usa, Iu:ir"a :ar:a'ului s" nas'" )in a)mira'i"% )ui!si"% )ar la ! an'!anali6a lu#i)a%
nara'!rul mar'uris"s'" #a mai al"s )in !r!liu,
Du.a #asa'!ri"% #"i )!i s!'i 'rai"s# m!)"s'% )ar sun' C"ri#i'i, E#$ili:rul 'in"r"i Camilii "s'"
'ul:ura' )" ! m!s'"nir" ." #ar" G$"!r$i)iu ! .rim"s'" la m!ar'" un#$iului sau a0ar% Ta#$",
Ela s" im.li#a in )is#u'iil" )"s.r" :ani% lu#ru #ar" lui G$"!r$i)iu ii )is.la#" .r!Cun), &ai
mul'% s.r" )"!s":ir" )" s!'ul sau% Ela "s'" a'rasa )" 0ia'a m!n)"na% la #ar" n!ul s'a'u' s!#ial
al Camili"i ii !C"ra a##"s, Cu.lul "0!lu"a6a s.r" ! in"0i'a:ila #ri6a ma'rim!niala% al #ar"i
m!m"n' #ulminan' ar" l!# #u !#a6ia "5#ursi"i )" la O)!:"s'i% )" sar:a'!ar"a SCin'il!r
C!ns'an'in si El"na, In 'im.ul a#"s'"i "5#ursii s" .ar" #a Ela ii a#!r)a ! a'"n'i" "5aara'a
unui anum" )!mn G,% #ar"% )u.a !.inia ."rs!an8ului-nara'!rului% ii 0a )"0"ni mai 'ar6iu
aman', Du.a ! s#ur'a )"s.ari'r"% Ela si S'"Can s" im.a#a,
Inr!la' ." Cr!n'al r!man"s#% G$"!r$i)iu #"r" ! ."rmisi"% #a sa 0"riCi#" )a#a s!'ia il
insala% Ca.' n"r"ali6a' )in #au6a ra6:!iului, A )!ua "5."ri"n'a in .lanul #un!as'"rii "5is'"n'ial" !
r".r"6in'a ra6:!iul, Er!n'ul ins"amna $a!s% mi6"ri"% masuri a:sur)"% in0almas"ala% )"6!r)in", La
#!nCrun'ar"a #u inami#ul s" a)aua Criul si .l!aia,
E5."ri"n'"l" )rama'i#" )" ." Cr!n' m!)iCi#a a'i'u)in"a ."rs!na8ului-nara'!r Ca'a )"
#"l"lal'" as."#'" al" "5."ri"n'"i sal", Drama #!l"#'i0a a ra:!iului .un" in um:ra )rama
in)i0i)uala a iu:irii,
Rani' si s.i'ali6a'% ."rs!an8ul-nara'!r r".r"6in'a 'i.ul in'"l"#'ualului lu#i)% ina)a.'a'ul
su."ri!r% #ar" 'rais'" )rama in)ra!s'i'ului )" a:s!lu', Eil!6!C% "l ar" im.r"sia #a s-a i6!la'
)" lum"a "5'"ri!ara% insa in r"ali'a'"% "0"nim"n'"l" "5'"ri!ar" sun' Cil'ra'" .rin #!ns'iin'a sa,
Gan)uril" si s"n'im"n'"l" s" r"Cl"#'a in a#"as'a #!ns'iin'a, In a#"s' s"ns% Ela "s'" #"l
2mis'"ri!s2 ."rs!na8% .rin Ca.'ul #a '!' #!m.!r'am"n'ul "i "s'" m")ia' )" 0i6iun"a
."rs!na8ului-nara'!r,
Prin in'r!)u#'i" si m!n!l! in'"ri!r% '"$ni#i al" anali6"i .si$!l!i#"% S'"Can G$"!r$i)iu
."r#"." #u lu#i)i'a'"% al'"rnan) sau in'"rC"ran)% as."#'" al" .lanului in'"ri!r/Clu5ul #!ns'ii'"i
3'rairi% s"n'im"n'"% r"Cl"#'ii 4 si al" .lanului "5'"ri!r 3Ca.'"% 'i.uri uman"% r"la'ii #u al'"
."rs!na8"4,
;=
&asa )" la un#$iul Ta#$" "s'" .r"6"n'a'a #a ! s#"na :al6a#iana: as"6ar"a ."rs!ana8"l!r%
in'"r"sul ."n'ru m!s'"nir"% .!r'r"'ul :a'ranului a0ar si al linusi'!rului Na" G$"!r$i)iu,
S'ilul an'i#al!Cil ."n'ru #ar" !.'"a6a r!man#i"rul sus'in" au'"n'i#i'a'"a lim:a8ului,
S#rii'!rul nu r"Cu6a #!r"#'i'u)in"a lim:ii% #i "C"#'ul )" ar'iCi#iali'a'"% ru.'ura )" lim:a8ul
#!'i)ian,
2Ul'ima n!a.'" )" )ra!s'"% in'aia n!a.'" )" ra6:!i2 "s'" un r!man m!)"rn% .si$!l!i#%
a0an) )r".' #ara#'"ris'i#i: uni#i'a'"a ."rs."#'i0"i nara'i0"% 'im.ul .r"6"n' si su:i"#'i0%
m"m!ria aC"#'i0a% nara'iun"a la ."rs!ana I si au'"n'i#i'a'"a 'rairii,
;J
BN
&AITRETI
De 4ircea Eliade
R!man m!)"rn su:i"#'i0% )" anali6a .si$!l!i#a% un r!man al au'"n'i#i'a'ii si al
"5."ri"n'"i% )ar si un r!man "5!'i#,
Es'" un r!man al "5."rin'"i si al 2au'"n'i#i'a'ii2 .an'ru #a 0al!riCi#a 'rair"a #a' mai
in'"nsa% in .lan "5'"ri!r% )" #a'r" ."rs!na8"% a un!r "5."ri"n'" )"Cini'!rii, Pr!6a "5."ri"n'"i
s" :a6"a6a ." #r"ar"a im.r"si"i )" au'"n'i#i'a'"% .rin u'ili6ar"a un!r "l"m"n'" #ar" 'in )"
r"ali'a'" 38urnalul )in In)ia al s#rii'!rul% "l"m"n'" au'!:i!raCi#"% s#ris!ri% "'#4,
D"si "s'" un r!man #u surs" au'!:i!raCi#", Cri'i#a li'"rara a "0i)"n'ia' r"la'ia )in'r"
Ca.'"l" "r!'i#" si #"l" 'rai'" in r!man ,
In'aiul n!s'ru r!man "5!'i# isi )a'!r"a6a a#"as'a #ali'a'" mai .u'in )"#!rului% #a' mai
al"s as."#'"l!r s!a#ial" )in Cal#u''a si )in Camilia :"nal"6a in #ar" .a'run)" "ur!."anul, In
Cal#u''a 'rai"s'" ! lum" ."s'ri'a% C!rma'a )in 'r"i #!muni'a'i: #"a au'!$'!na% C!ar'"
#!ns"r0a'!ar"S a.!i #!muni'a'"a al:a% .r".!n)"r"n' "nl"6a si ! #!muni'a'" "urasia'i#a%
)is.r"'ui'!ar" Ca'a )" in)i"ni% )ar ra:i'a sa-i imi'" ." "ur!."ni ,
R!manul 2&ai'r"Mi2 0al!riCi#a as."#'" au'!:i!raCi#": ! .!0"s'" )" )ra!s'" 'rai'a )"
au'!r ala'uri )" Cii#a .r!C"s!rului Dasu.'a% a6)a lui )in In)ia% un)" Elia)" ."'r"#" mai
mul'i ani )")i#an)u-s" s'u)iil!r )" !ri"n'alis'i#a la Uni0"rsi'a'"a )in Cal#u''a, N!'"l" )in
8urnalul a#"s'"i ."ri!a)" 0!r s'a la :a6a #r"a'i"i ".i#"% #ar" a.ar'in" Ci#'iunii% Ciin)
m!)iCi#a'" num"l" si !#u.a'iil" un!r ."rs!an8"% #a si Cinalul in'am.larii% )u.a #um
mar'uris"s'" &ir#"a Elia)" in 2&"m!rii2,
E!rmula #ar" sin'"'i6"a6a .r!:l"ma'i#a r!manului "s'" "s'"'i#a au'"n'i#i'a'ii .rin
#!nC"siun"a ."rs!na8ului-nara'!r% r"la'ar"a la ."rs!ana I% au'!anali6a lu#i)a, Au'"n'i#i'a'"a
r!manului m!)"rn% am"s'"# )" 8urnal in'im si nara'iun"a r"'r!s."#'i0a% "s'" sus'inu'a )"
u'ili6ar"a '"$ni#ii nara'i0" m!)"rn",
T"ma r!manului "s'" in#!m.a'i:ila, P!0"s'"a n"C"ri#i'a 'rai'a )" #u.lul )" in)ra!s'i'i
Allan si &ai'r"Mi% in )"#!r "5!'i#% amin'"s'" )" R!m"! si 9uli"'a sau Tris'an si Is!l)a,
C!nCli#'ul )in'r" "ur!."anul Allan si :"nal"6ul Nar"n)ra S"n% 'a'al C"'"i% r")a !.!6i'ia
)in'r" li:"r'a'"a )ra!s'"i si #!ns'ran"ril" 'ra)i'i!nal"% iar la ni0"l "n"ral%
in#!m.a'i:ili'a'"a sau li.sa )" #!muni#ar" )in'r" #i0ili6a'ii si m"n'ali'a'i: #"a "ur!."ana si
#"a asia'i#a, Eir" au'!r"Cl"5i0a% Allan 'rai"s'" un #!nCli#' in'"ri!r: )in'r" in'"nsi'a'"a iu:irii%
#a "5."ri"n'a )"Cini'!ri"% si lu#i)i'a'"a au'!anali6"i, Iu:in)-! ." &ai'r"Mi% Allan )"s#!."ra
a'a' lum"a 'aini#a a In)i"i% #a' si C!r'a iu:irii a)"0ara'",
Ti'lul #ar'ii #!nin#i)" #u num"l" ."rs!na8ului .rin#i.al C"minin" &ai'r"Mi #!nsi)"ra'a )"
#ri'i#a li'"rara #"l mai "5!'i# ."rs!an8 C"minin )in li'"ra'ura r!mana,
R!manul "s'" s'ru#'ura' in #ins.r"6"#" #a.i'!l"% iar in'am.laril" sun' r"la'a'" la ."rs!ana
I% )in ."rs.a#'i0a ."r!na8ului-nara'!r% "ur!."anul Allan,
B;
N!u'a'"a #!ns'ru#'i"i )is#ursului nara'i0 #!ns'a in )u:la ."rs."#'i0a '"m.!rala ." #ar"
nara'!rul-."rs!na8 ! ar" asu.ra "0"nim"n'"l!r% #!n'"m.!rana si ul'"ri!ara, P"rs!na8ul-
nara'!r nu "0!#a .ur si sim.lu in'am.laril"% r"m"m!ran)u-l"% #i r"#!ns'i'ui" "0"nim"n'"l"
'r"#u'" .rin ra.!ar'" la 'im.ul .r"6"n'% )ar si C"lul in #ar" ."r#".us" r"s."#'i0"l" "0"nim"n'"
in m!m"n'ul in #ar" l" 'rais"% #!nsul'an) in a#"s' s#!. 8urnalul a#"l"i ."ri!a)", As"m"n"a
n!'a'ii% #ar" #!nC"ra au'"n'i#i'a'"% sun' Cr"#0"n'" in r!man,
P" masura #" s#ri" r!manul% 0i6iun"a lui Allan asu.ra in'am.laril!r 'r"#u'" s" m!)iCi#a,
N"#!n#!r)an'a )in'r" is'!ria .r!.riu-6isa% r"la'a'a in 8urnal si r"m"m!rar"a a#"s'"ia% in
r!manul ." #ar" Allan il s#ri" r"la'i0i6"a6a "0"nim"n'"l" si l" #!nC"ra #ara#'"r su:i"#'i0, Din
a#"s'a ."rs."#'i0a% 2&ai'r"Mi2 .!a'" Ci #!nsi)"ra' si r!manul s#ri"rii unui r!man,
In#i.i'ul r!manului m!)"rn sur.rin)" .rin '!nali'a'"a #!nC"siunii si a'i'u)in"a
."rs!na8ului-nara'!r% .rin sin#"ri'a'"a .!0"s'irii% lu#i)i'a'"a anali6"i% au'"n'i#i'"a Ca.'ului
2'rai'2,
Allan "s'" un 'anar inin"r "nl"6 #ar"% a'ras )" "r!'ismul In)i"i% )ar si )!rni# )" a-si
Ca#" #ari"ra% s" ana8"a6a in Cal#u''a% la ! s!#i"'a'" )" #anali6ar" a )"l'"i,
&ai in'ai )"s"na'!r '"$ni#% a.!i insar#ina' sa su.ra0"$"6" lu#raril" la Tam:uU si la
Assam% in 8unla% s" im:!lna0"s'" )" malari" si "s'" s.i'ali6a', Inin"rul $in)us Nar"n)ra
S"n% #u s'u)ii s'ralu#i'" la E)in:ur% il in0i'a ." Allan sa l!#uias#a in #asa lui% in 'im.ul
#!n0al"s#"n'"i% ." lana a8u'!rul ." #ar" i l-ar )a 'anarul "nl"6 Ca.'ul )" a l!#ui in'r-!
Camili"% Nar"n)ra S"n in'"n'i!n"a6a sa-l a)!.'" #a Ciu ." Allan% iar a.!i sa s" mu'" #u '!a'a
Camilia in Anlia% ."n'ru #a in In)ia in#".us" r"0!lu'ia, Dar Allan aCla mul' mai 'ar6iu )" la
&ai'r"Mi a)"0ara'"l" in'"'ii al" inin"rului% )u.a #" #r"6us" #a S"n 0!ia sa-l ins!ar" #u Cii#a
lui,
Can) ! 0")" ."n'ru in'aia !ara% in 'im. #" al""a #ar'i ."n'ru 0a#an'a )" Cra#iun
im.r"una #u 'a'al "i% mul' inain'" )" a s" mu'a in asa inin"rului $in)us% Allan nu "s'"
im.r"si!na' )" &ai'r"Mi% :a )im.!'ri0a% a)!l"s#"n'a :"nal"6a i s" .ar" #$iar 2ura'a2,
A#"as'a .rima im.r"si" a "nl"6ului s" m!)iCi#a in'r-! !ar"#ar" masura in m!m"n'ul in #ar"
m"r" im.r"una #u un 6iaris' Cran#"6% Lu#i"n &"'6% #ar" s#ria ! #ar'" )"s.r" In)ia% la ! #ina
in #asa Camili"i S"n, Rasul &ai'rMi"i il Cas#in"a6a ." Allan, Si #an) &ai'r"Mi 0in" sa-l
0i6i'"6" la s.i'al im.r"una #u 'a'al "i% Allan s" sim'" 'ul:ura' in .r"6"n'a C"'"i% )"si nu-si
"5.li#a m!'i0ul a#"s'"i r"a#'ii,
Can) s" mu'a in #asa Camili"i S"n% Allan r"#".'"a6a r"ali'a'"a #a un "ur!."an si #r")" in
#!m.l!'ul Camili"i S"n #ar" ii in#ura8a6a a.r!.i"r"a )" &ai'r"Mi, In .rimu"l" luni nu s"
an)"s'" la )ra!s'"% )ar s" sim'" a'ras )" mis'"rul C"'"i, Tr".'a'% 'anarul "nl"6 "s'" Cas#ina'
)" 0ia'a Camili"i :"nal"6"% )ar si )" #!m.l"5i'a'"a suCl"'ului &ai'r"Mi"i% a)!l"s#"n'a
s"n6uala si in!#"n'a in a#"lasi 'im.,
Allan in#"." sa ia l"#'ii )" :"nal"6a )" la &aM'r"Mi% iar "l ! in0a'a in s#$im: Cran#"6a,
Cu Cl!ar"a r!si" ." #ar" i-! !C"ra 'anarului% &aM'r"Mi )"#lansa6a in0!lun'ar 8!#ul s")u#'i"i,
S")u#'ia #!n'inua #u 8!#ul #ar'il!r% in :i:li!'"#a% 8!#ul .ri0iril!r% al mainil!r% al a'in"ril!r si
al .i#i!ar"l!r, &is'"rul "r!in"i "s'" inCini'% iar im.!si:ila #lariCi#ar" ." #al"a lu#i)i'a'ii si
au'!anali6"i in'r"'in" in'"r"sul lui Allan ."n'ru "a,
BB
DiC"r"n'a )in'r" #"l" )!ua m"n'ali'a'i% !rin'ala si !##i)"n'ala% "s'" .usa in "0i)"n'a )"
#!n#".'ia )"s.r" iu:ir" a #"l!r )!i 'in"ri% "5.!n"n'i ai a#"s'!r m"n'ali'a'i,
&ai'r"Mi ii mar'uris"s'" lui Allan #a a mai C!s' in)ra!s'i'a )" un .!m #u 2sa.'" Cru6"2%
asa #um "s'" a#um si s!ra "i mai mi#a C$a:u% a.!i a iu:i' ani in sir un 'anar #ar" i-a )arui' !
#!r!ana )" Cl!ri in'r-un '"m.lu% ."n'ru #a in #"l" )in urma sa s" l"" #u 8uraman' )" Ta!r"%
m!)"lul "i s.iri'ual si uru al sau, In s#$im:% iu:iril" lui Allan Cus"s"ra )!ar 'ru."s'i% Cara
s.iri'uali'a'",
D"si ini'ial n"aa s"n'im"n'"l"% au'!anali6an)u-s" #u lu#i)i'a'"% Allan s" lasa .rin in
mr"8"l" 8!#uril!r &ai'r"Mi"i% 'ra0"rsan) '!a'" "'a."l" iu:irii: in#".u'ul 32"u n-! iu:"s#2% Vma
'ur:ura24% ins'alar"a 32ma amu6 )!ar24% #r"s'"r"a 32ni#i! C"m"i" nu m-a 'ul:ura' a'a'24%
32suC"rin'a m"a2 % 20ra8i' si in)ra!s'i'24, Allan .ar#ur" )rumul #un!as'"rii% a0an)-! #a
ini'ia'!ar" ." &ai'r"Mi, El s" mul"a6a )u.a .r"C"rin'"l" "i s.iri'ual"% "s'" ini'ia' si #!n0"r'i'%
" a'a sa-si a:an)!n"6" r"liia si sa 'r"a#a la 8in)uism% #r"6an) #a asa s" 0a .u'"a #asa'!rii
#u &ai'r"Mi, Inain'" )" a s" )arui lui Allan si ."n'ru a "0i'a .a#a'ul iu:irii Cara r!)% 'anara
:"nal"6a !Ci#ia6a ! l!)!)na mis'i#a% sa0ars"s'" un 8uraman' #!smi#-l"aman'ul )ra!s'"i-
la La#uri% in Ca'a .aman'ului% a a."i% a .a)urii% a #"rului si ii )arui"s'" lui Allan un in"l,
Insa C"ri#ir"a in)ra!s'i'il!r nu )ur"a6a% Ciin)#a s!ra &ai'r"Mi"i% C$a:u %% in0!lun'ar
'ra)"a6a s"#r"'ul l!r, Nar"n)ra S" il aluna ." Allan% #ar" a:ia a#um aCla #a ! #asa'!ri" #u
&ai'r"Mi "ra im.!si:ila% )"!ar"#" "a a.ar'in"a #"l"i mai n!:il" #as" in)i"n"% a :ra$manil!r%
iar #asa'!ria #u #in"0a )in aCara #as"i sal" ar Ci a)us )i6ra'ia in'r"ii Camilii,
Ru.'ura a)u#" su.li#iul% :!ala )in #asa inin"rului S"n : 'a'al !r:"s'"% C$a:u m!ar" in
urma un!r #ri6" )" n":uni", Iru'ali6ar"a )" 'a'a% &ai'r"Mi ia asu.ra-si '!a'a 0ina, In
in#"r#ar"a )" a-l r"asi ." Allan% s."ran) #a 0a Ci aluna'a )in #asa% "a s" )a la 0an6a'!rului
)" Cru#'"% )ar sa#ruCi#iul "s'" inu'il, Ea .r!i"#'"a6a Ciin'a l!!)ni#ului in mi' si 'rasC!rma
#asa'!ria n"r"ali6a'a ." .aman' in'r-! nun'a in 2in #"r2% mis'i#a ,
Dis."ra'% Allan ra'a#"s'" ! 0r"m" ." s'ra6il" )in Cal#u''a% iar a.!i s" r"'ra" in
HimalaMa ."n'ru ! )"6in'!5i#ar" s"n'im"n'ala% un)" 'rair"a in .lan #!n'"m.la'i0 i-ar ."rmi'"
.uriCi#ar"a, E.is!)ul iu:irii .asa"r" #u 9"nia Isaa# ii #!nCirma Ca.'ul #a 'rais" ala'uri )"
&ai'r"Mi iu:ir"a a:s!lu'a, Pl"#ar"a )in In)ia ii a.ar" #a ! i6:a0ir", La Sina.!r"% un)"
!:'inus" ! slu8:a% s" in'aln"s'" )u.a un 'im. #u 9,% n".!'ul )!amn"i S"n% #ar" ii .!0"s'"s'"
)" in#"r#ar"a )is."ra'a si inu'ila ." #ar" ! Ca#us" &ai'r"Mi .an'ru a Ci aluna'a )in #asa,
&ai'r"Mi raman" ."n'ru "ur!."anul ra'i!nal ! "'"rna !:s"si" si "nima, Eraman'aril" lui
Allan ."n'ru a ! in'"l"" ." &ai'r"Mi Ca# #a r!manul sa ai:a un Cinal )"s#$is ,
Allan % ."rs!na8ul .rin#i.al si in a#"lasi 'im.% ."rs!na8ului-nara'!r al r!manului% #ar"
!C"ra ! ."rs."#'i0a nara'i0a su:i"#'i0a asu.ra in'am.laril!r % r".r"6in'a un al'"r-"! al
au'!rului, Tanarul "ur!."an ra'i!nal% .r"!#u.a' la in#".u' )" Ci6i#a si ma'"ma'i#a % s"
im.li#a in'r-! "5."ri"n'a "r!'i#a ini'ia'i#a si % .rin in'r!s."#'i"% isi r"ali6"a6a #u lu#i)i'a'"
'rairil", El "s'" "ur!."anul% s'rainul #ar" in#"ar#a sa )"#!)iCi#" "s"n'a s.iri'uali'a'ii in)i"n"%
"r!ul "s'" un "5."rim"n'a'!r lu#i),
BD
&ai'r"Mi% "r!ina r!manului "s'" #"l mai "5!'i# ."rs!na8 C"minin )in li'"rar'ura r!mana,
A)!l"s#"n'a :"nal"6a% #!.il si C"m"i" in a#"lasi 'im.% .!"'a% .r"!#u.a'a )" C!l!6!Ci" si
a.r"r#ia'a in #"r#uril" in'"l"#'ual" :"nal"6"% #ar" #!nC"r"n'ia6a la ;> ani )"s.r" 2"s"n'a
Crum!sului2% &ai'r"Mi sim:!li6"a6a mis'"rul C"mini'a'ii,
Prin #ara#'"ri6ar" )ir"#'a% nara'!rul r"ali6"a6a% in )iC"ri'" "'a." al iu:irii l!r% mai mul'"
.!r'r"'"% #ar" ii r")au 0"s'im"n'a'ia% #$i.ul% )"'alii Ci6i#" s"n6ual" sau in!#"n'"% "s'uri%
#ali'a'i% in in#"r#ar"a sa )" a sur.rin)" in 'ransC!rmar" mira#!lul a#"s'"i C"m"i in)i"n", La
in#".u' nu i s" .ar" Crum!asa% )ar ii a'ra" a'"n'ia :ra'ul !l al C"'"i% )" ! #ul!ar" s'rani",
Tr".'a'% il a'ra" 'aina C"'"i% #ar" .!ar'a #u sin" 'aina In)i"i% in#a' in0a'a sa-i )"s#!."r"
Crumus"'"a,
&is'"rul "s'" as#uns in suCl"'ul a)!l"s#"n'"i ." #ar" "ur!."anul ! #u#"r"s'"% Cara a-i
)"slusi 0r"!)a'a 'aina,
Cara#'"ri6ar"a in)ir"#'a% .rin Ca.'"% lim:a8% a'i'u)ini% "s'uri% r"la'ii #u #"l"lal'"
."rs!na8"% )"60alui" asumar"a 'rai#a a iu:irii% ."n'ru #a &ai'r"Mi "s'" sinura )in #u.lu
#ar" #un!s'" in'"r)i#'iil" si urmaril" "r!sului in'"r6is in lum"a sa, Ea il ini'ia6a ." Allan in
iu:ir"% in #ul'ura !ri"n'ala si in sa#ali'a'",
C$a:u% s!ra mai mi#a a &ai'r"Mi"i% #ar"-i 'ra)"a6a ." in)ra!s'i'i si a.!i m!ar" "s'"%
)u.a #um !:s"r0a Ni#!la" &an!l"s#u .rima 0i#'ima si in#a una a:s!lu' n"0in!0a'a a
C!r'"l!r ira'i!nalului ." #ar" l" )"#lans"a6a .asiun"a )in'r" Allan si &ai'r"Mi,
Nar"n)ra S"n% 'a'al &ai'"Mi"i% #ar"-l in0i'a ." "ur!."nul Allan sa l!#uias#a in #asa lui si
." #ar" in'"n'i!n"a6a a-l a)!.'a% "s'" un inin"r :"nal"6 #u s'u)ii s'ralu#i'" in Anlia% insa
! m"n'ali'a'" !ri"n'ala a)an# inra)a#ina'a, Din #au6a a#"as'a s" ara'a im.la#a:il Ca'a )"
l"a'ura )" iu:ir" )in'" Cii#a lui si "ur!."anul Allan, Har!l)% .ri"'"nul lui Allan% "s'"
r".r"6"n'an'ul #!muni'a'ii "urasia'i#" )in Call#u'a,
P"n'ru "ur!."anul Allan iu:ir"a ."n'ru &ai'r"Mi ar" s"mniCi#a'ia un"i )u:l" ini'i"ri:
"r!'i#a% in'r-! iu:ir" '!'ala si #ul'urala% in lum"a "5!'i#a a In)i"i, Ini'i"r"a raman" la s'a)iul
)" "5."ri"n'a% Cara #a ."rs!na8ul sa #un!as#a ! 'ransC!rmar" ir"0"rsi:ila si .r!Cun)a,
E0!lu'ia #u.lului #u.rin)" "'a."l" unui #i#lu #!m.l"5% #an) in)ian#a ii .ar" mai #uran)
2ura'a si 0ulara2 a.r!.i"r"a 'r".'a'a #an) Allan )!r"s'" sa in0"'" lilm:a% 'ra)i'iil" C"'"i si sa
a)!.'" #$iar r"liia a#"s'"ia% #ulminar"a in l!!)na )" la La#uri si im.linir"a "r!'i#a%
)"s'ramar"a :ru'ala a C"'"i #a urmar" a in'"r0"n'i"i Camili"i C"'"i% #a)"r"a in )"ri6!riu
3.r!Can4 a iu:irii .rin a0"n'uril" !#a6i!nal"% r"s."#'i0% mi'i6ar"a "i 3sa#rali6ar"a4 )" #a'r"
&ai'r"Mi,
&ai'r"Mi% "r!ina r!manului #u a#"lasi num" s#ris )" &ir#"a Elia)"% #"l mai "5!'i#
."rs!na8 C"minin )in li'"ra'ura r!mana sim:!li6"a6a mis'"rul C"mini'a'ii,
BF
P!'r"'ul C"'"i "s'" r"ali6a' in in'r"im" )in ."rs."#'i0a su:i"#'i0a a ."rs!na8ului-nara'!r%
Allan% #ar" s" in)ra!s'"s'" 'r".'a' )" "a, O.iniil" asu.ra 'in"r"i :"nal"6"% C"lul in #ar"
Allan ! ."r#"." 0aria6a in Cun#'i" )" s'aril" si s"n'im"n'"l" in)ra!s'i'ului% #ar" sun'%
s#$im:a'!ar" 3mai in'ai isi n"aa s"n'im"n'"l" Ca'a )" &ai'r"Mi% a.!i r"#un!as'" #a Ca'a il
'ul:ura si il Cas#in"a6a% )ar #r")" #a nu "s'" in)ra!s'i' )" "a si #a )!ar il amu6a 8!#uril" "i%
."n'ru #a in #"l" )in urma sa r"ali6"6" #a ! iu:"s'"4,
Allan "s'" un 'anar inin"r "nl"6 #ar"% a'ras )" "5!'ismul In)i"i si )!rni# )" a-si Ca#" !
#ari"ra% s" ana8"a6a la ! s!#i"'a'" )" #anali6ar" a )"l'"i in Cal#u''a, Ra'i!nal si lu#i)%
'anarul "s'" in'"r"sa' in .rimul ran) sa a0ans"6" )in .un#' )" 0")"r" .r!C"si!nal% sa Ci" li:"r%
sa "5."rim"n'"6" si sa nu s" im.li#" in'r-! r"la'i" )" iu:ir", D" a#"""a% r"a#'iil" lui ini'ia'i#"
Ca'a )" &ai'r"Mi% )" #ar" sim'" #a ar .u'"a Ci a'ras% sun' )"C"nsi0",
,aracteri'area directa+ Can) ! 0")" ."n'ru .rima !ara% in 'im. #" al""a #ar'i
."n'ru 0a#an'a )" Cra#iun im.r"una #u 'a'al "i% Allan nu "s'" im.r"si!na' )" &ai'r"Mi% :a
)im.!'ri0a% a)!l"s#"n'a :"nal"6a i s" .ar" #$iar 2ura'a2,
A#"as'a .rima im.r"si" a "nl"6ului s" m!)iCi#a in'r-! !ar"#ar" masura in m!m"n'ul in
#ar" m"r" im.r"una #u un .ri"'"n 6iaris' Cran#"6% Lu#i"n &"'6% #ar" s#ria ! #ar'" )"s.r"
In)ia% la ! #ina in #asa Camili"i S"n,
Can) s" im:!lna0"as'" )" malari"% &ai'r"Mi 0in" sa-l 0i6i'"6" la s.i'al im.r"una #u 'a'al
"i% Allan s" sim'" 'ul:ura' in .r"6"n'a C"'"i% )"si nu-si "5.li#a m!'i0ul a#"'"i r"a#'ii% mai al"s #a
nu #r")" #a "a ar a0"a #"0a )"!s":i'% #ar" sa-l a'raa,
Cara'"ri6ar"a in)ir"#'a: a C"'"i s" #!ns'i'ui" 'r".'a'% )in Ca.'"l"% "s'uril" si #u0in'"l" "i%
." masura #" Allan s" in)ra!s'"s'", Du.a #" s" mu'a in #asa lui S"n% Allan in#"." sa ia
l"#'ii )" :"nal"6a )" la &a'r"Mi% iar "l ! in0a'a in s#$im: Cran#"6a, Tr".'a'% 'anarul "nl"6
"s'" Ca#ina' )" 0ia'a :"nal"6il!r% )ar si #!m.l"5i'a'"a suCl"'ului &ai'r"Mi"i,
A)!l"s#"n'a% .!"'a .r"#!#" .r"!#u.a'a )" Cil!6!Ci" si a.r"#ia'a in #"r#uril" in'"l"#'ual"
:"nal"6"% #ar" 'in" #!nC"rin'" )"s.r" "s"n'a Crum!sului% #!.il si C"m"i"% in a#"lasi 'im.%
&ai'r"Mi r".r"6in'a ."n'ru Allan un mis'"r in".ui6a:il% ! sursa )" uimir" #!n'inua, D"
as"m"n"a #an)!ar"a% in!#"n'a suCl"'ului "i in)ian il im.r"si!n"a6a,
As'C"l &ai'r"Mi ii mar'uris"s'" lui Allan #a a C!s' in'ai in)ra!s'i'a )" un .!m 2#u sa.'"
Crun6"2% asa #um "s'" a#um si s!ara "i mai mi#a% C$a:u% a.!i a iu:i' ani in sir un 'anar #ar"
i-a )arui' ! #!r!ana )" Cl!ri in'r-un '"m.lu% ."n'ru #a in #"l" )in urma sa s" l"" #u 8uraman'
)" Ta!r"% m!)"lul "i s.iri'ual si urul sau,
BG
T!a'" iu:iril" C"'"i s" )!0")"s# insa "C"m"r" in Ca'a .asiunii ."n'ru Allan, D"si ini'ial isi
n"aa s"n'im"n'"l" Ca'a )" &ai'r"Mi% "nl"6ul s" lasa in #"l" )in urma% s")us )" 8!#uril"
asia'i#"i #ar" s" 'ransC!rma ." n"sim'ir" in'r-! iu:ir" )"0!ra'!ar", &ai'r"Mi s" 8!a#a #u
nai0i'a'"% Cara sa r"ali6"6" #a la un m!m"n' )a'% ."n'ru "a% nu 0a mai "5is'a #al" )"
in'!ar#"r", La in#".u'% Ca'a il a)mira ." 'ana'ul :"n"l6% #r")" #a il iu:"s'" #a ." un Cra'"%
asa #um isi )!r"a Camilia "i% ."n'ru #a in'r-un Cinal sa nu mai .!a'a 'rai Cara "l, Ca sa
!Ci#iali6"6" in'r-un C"l l"a'ura l!r% 'anara asia'i#a imain"a6a ! l!!)na mis'i#a% sa0ars"s'"
un 8uraman' #!smui# la La#uri % a0an) #a mar'!r .aman'ul% a.a% .a)ur"a% #"rul, In'r-una )in
n!.'il" urma'!ar"% &ai'r"M"i s" )arui"s'" lui Allan, Du.a suC"rin'a )"s.ar'irii )" &ai'r"Mi%
Allan s" r"'ra" in HimalaMa% ."n'ru a s" .uriCi#a )" .asiun"a si )"."n)"n'a ." #ar" l" sim'"
Ca'a )" &ai'r"Mi, Cu '!a'" a#"s'"a% "l ar" ! s#ur'a a0"n'ura am!r!asa #u 9"nia Isaa#% "5is'a in
!r#$"s'ra muni#i.ala )in Ca."-T!Wn% ACri#a )" Su)% #ar" ii #!nCirma ! )a'a in .lus lui Allan%
#a 'rais" ala'uri )" &ai'r"Mi iu:ir"a a:s!lu'a, A.!i "l .l"a#a )in In)ia la Sina.!r"% $!'ara'
sa ! iu'" )"Cini'i0 ." 'anara :"nal"6a% insa )u.a ! 0r"m" s" in'aln"s'" #u 9,% n".!'ul
)!amn"i S"n% #ar" ii .!0"s'"s'" #a &a'r"Mi% in in#"r#ar"a )is."ra'a )" a Ci aluna'a )" a#asa%
i s" )aruis" 0an6a'!rului )" Cru#'", Sa#riCi#iul "i s" )!0")"s'" inu'il% ."n'ru #a Nar"n)ra S"n
r"Cu6a sa ! i6!n"as#a,
Lu#i)% ra'i!nal% in)i0i)ualis' si !ar"#um "!is'% "ur!."anul Allan s" 0in)"#a in #"l" )in
urma )" .asiun" si isi )u#" 0ia'a mai )".ar'"% #$iar )a#a Ca'a 0a raman" ."n'ru "l un mis'"r,
Caracterizarea lui Allan
Allan "s'" ."rs!na8ul .rin#i.al si% in a#"lasi 'im.% ."rs!na8ul-nara'!r al r!manului
2&ai'r"Mi2 s#ris )" &i#"a Elia)"% "l .u'an) Ci #!nsi)"ra' un al'"r-"! al au'!rului, El !C"ra !
."rs."#'i0a )is#ursului nara'i0 #!ns'a in Ca.'ul #a ."rs!na8ul-nara'!r nu "0!#a .ur si sim.lu
in'am..laril"% r"m"m!ran)u-l"% #i r"#!ns'i'ui" "0"nim"n'"l" 'r"#u'" .rin ra.!ar'" la 'im.ul
.r"6"n'% )ar si la C"lul in #ar" l" 'rais"% C!l!sin)u-s" in a#"s' s#!. )" 8urnalul a#"l"i ."ri!a)",
As'C"l #a ." masura #" s#ri" r!manul% 0i6iun"a lui Allan asu.ra in'am.laril!r 'r"#u'" s"
m!)iCi#a, N"#!n#!r)an'a )in'r" is'!ria .r!.riu-6isa r"la'a'a si r"m"m!rar"a a#"s'"ia in
r!manul ." #ar" Allan il s#ri" r"la'i0i6"a6a "0"nim"n'"l" si l" #!nC"ra #ara#'"r su:i"#'i0,
Trasaturi:
Allan "s'" un 'anar inin"r "nl"6 #ar"% a'ras )" "5!'ismul In)i"i% )ar si )!rni# )" a-si
Ca#" #ari"ra s" ana8"a6a la ! s!#i"'a'" )" #anali6ar" in Cal#u''a, Ra'i!nal si lu#i)% 'anarul
"s'" in'"r"sa' in .rimul ran) sa a0ans"6" )in .un#' )" 0")"r" .r!C"si!nal% sa Ci" li:"r% sa
"5."rimn"'"6" '!'ul si sa nu s" im.li#" in'r-! r"la'i" )" iu:ir", D" a#""a% r"a#'iil" lui ini'ial"
Ca'a )" &ai'r"Mi% )" #ar" sim'" #a ar .u'"a Ci a'ras% sun' )"C"nsi0",
Allan s" im:!lna0"s'" )" malari" iar ini"nrul $in)us% Nar"n)ra S"n il in0i'a sa
l!#uias#a in #asa lui% in 'im.ul #!n0al"s#"n'"i, Nar"n)ra S"n in'"n'i!n"a6a sa a)!.'" #a Ciu
." Allan% iar a.!i sa s" mu'" #u '!a'a Camilia in Anlia% ."n'ru #a in In)ia in#".us" r"0!lu'ia,
Insa Allan #r")" ini'ial #a inin"rul $in)us 0r"a sa-l ins!ar" #u Cii#a lui #"a mar"% &ai'r"Mi%
Ca.' #" ii r".una .r!Cun),
B>
Tanarul "ur!."n ra'i!nal% .r"!#u.a' )" Ci6i#a si ma'"ma'i#a s" im.li#a 'r".'a' in'r-!
"5."ri"n'a "r!'i#a ini'ia'i#a si .rin in'r!s."#'i"% m!n!l! in'"ri!r% #!nC"siun" isi anali6"a6a
#u lu#i)i'a'" 'rairil" , D"si la in#".u' ! #!nsi)"ras" ." &ai'r"Mi 2ura'a2% ii a'ra" a'"n'ia rasul
&ai'r"Mi"i , Du.a #" s" mu'a in #asa lui S"n% Allan in#"." sa ia l"#'ii )" :"nal"6a )" la
&ai'r"Mi% iar "l ! in0a'a in s#$im: Cran#"6a ,
D"si "s'" in6"s'ra' #u lu#i)i'a'" si #u s.iri' )" anali6a% Allan s" lasa s")us )" 8!#uril"
&ai'r"Mi"i - 8!#ul .ri0iril!r% al mainil!r% al .i#i!ar"l!r% 8!#ul .asiunii% 'ra0"rsan) '!a'"
"'a."l" iu:irii:in#".u'ul% n"ar"a s"n'im"n'"l!r% in)!iala% ins'alar"a si% in #"l" )in urma%
a.!'"!6a% iu:ir"a '!'ala% .asiun"a si )"."n)"n'a Ca'a )" #"lalal', Eur!."anul lu#i) " a'a sa-si
a:an)!n"6" r"liia si sa 'r"a#a la $in)ism )" )raul C"m"ii iu:i'", Cu '!a'" a#"s'"a% in
0ar'"8ul marii .asiuni ."n'ru 'anara :"nal"6a% Allan .as'r"a6a ! urma )" lu#i)i'a'"%
s."#iCi#a !mului #i0ili6a'% in#a.a:il sa s" .iar)a in '!'ali'a'" ." sin",
D"s#!."ri'a .rin im.ru)"n'a s!r"i C$a:u% iu:ir"a )in'r" Allan si &ai'r"Mi "s'" in'r"ru.'a
:ru'al% Allan "s'" aluna' )in Camilia S"n% iar Ca'a #ar" a in#al#a' 'ra)i'ia "s'" s"#$"s'ra'a,
Dis."ra'% Allan ra'a#"s'" ! 0r"m" ." s'ra6il" )in Cal#u''a si s" 0a r"'ra" a.!i in HimalaMa%
."n'ru a s" .uriCi#a )" iu:ir"a% .asiun"a si )"."n)"n'a ." #ar" l" sim'" Ca'a )" &ai'r"Mi,
Din#!l! )" '!a'" a#"s'"a% lu#i)% ra'i!nal% in)i0i)ualis'% si !ar"#um "!is'% "ur!."anul
Allan s" 0in)"#a% in #"l" )in urma )" .asiun"% iar &ai'r"Mi 0a raman" ."n'ru "l !
in'ru#$i.ar" a mis'"rului C"mini'a'ii,
Cu.lul Allan si &ai'r"Mi ilus'r"a6a mi'ul iu:irii im.!si:il"% in'r" #"i )!i aClan)u-s"
.r!Cun)" )iC"ran'" #au6a'" )" #i0ili6a'i"% m"n'ali'a'"% r"lii", S.r" )"!s":ir" )" al'" #u.luri
#"l":r" )in li'"ra'ura lumii% ai#i )!ar C"m"ia isi asuma )im"nsiun"a 'rai#a% in 'im. #"
:ar:a'ul "'"rni6"a6a iu:ir"a in .!0"s'",
B?
4ARA ,U NR,
De .oan Slavici
Nu0"la 2&!ara #u n!r!#2 )" I!an Sla0i#i "s'" .u:li#a'a in ;==;% in 0!lumul )" )":u'
2N!0"l" )in .!.!r2% r".r"6"n'a'i0 ."n'ru 0i6iun"a asu.ra sa'ului,
2&!ara #u n!r!#2 )" I!an Sla0i#i "s'" ! nu0"la% a)i#a ! s."#i" ".i#a in .r!6a% #u !
#!ns'ru#'i" riur!asa% un Cir nara'i0 #"n'ral: ."rs!na8"l" r"la'i0 .u'in" .un in "0i)"n'a
"0!lu'ia ."rs!na8ului .rin#i.al% #!m.l"5% .u'"rni# in)i0i)uali6a',
Nu0"la a.ar'in" r"alismului #lasi#% 'rasa'uri r"alis'" sun': '"ma% im.!r'an'a a#!r)a'a
:anului% a'i'u)in"a #ri'i#a Ca'a )" as."#'" al" s!#i"'a'ii 3)!rin'a )" ina0u'ir"4% 0"ri)i#i'a"a
in'am.laril!r% !:i"#'i0i'a'"a ."rs."#'i0"i nara'i0"% ."rs!na8" 'i.i#"% s!:ri"'a'"a s'ilului #!n#is
Cara .!)!a:", T!' )" r"alism 'in" si in'"r"sul ."n'ru anali6a .si$!l!i#a% r"ali6a'a .rin
u'ili6ar"a m!)ali'a'il!r )" #ara#'"ri6ar" a ."rs!na8ului,
T"ma sus'in" #ara#'"rul r"alis'% )ar si ." #"l .si$!l!i# al nu0"l"i: "C"#'"l" n"Cas'" si
)"6umani6a'" al" )!rin'"i )" ina0u'i"% in #!n'"5'ul s!#i"'a'ii ar)"l"n"s'i )" la sCarsi'ul
s"#!lului al XIX l"a, Din ."rs."#'i0a s!#iala% nu0"la .r"6in'a in#"r#ar"a lui G$i'a )" a-si
s#$im:a s'a'u'ul s!#ial% )ar ."n'ru as'a s" #!nCrun'a #u ."rs!na8ul an'a!nis'% Li#a Sama)aul
3#!nCli#'ul "5'"ri!r4, S#rii'!rul #!nsi)"ra #a !ana )u.a a0"r" 6)run#ina 'i$na suCl"'"as#a si
)u#" la .i"r6ani", Din ."rs."#'i0a .si$!l!i#a% nu0"la .r"6in'a #!nCli#'ul "5'"ri!r 'rai' )"
G$i'a #ar" "s'" sCasia' )" )!rin'" .u'"rni#"% )ar #!n'ra)i#'!rii: sa ramana !m #ins'i'% ." !
.ar'"% si sa s" im:!a'"as#a ala'uri )" Li#a ." )" al'a .ar'", As'C"l% #!nCli#'ul nu0"l"i "s'"
#!m.l"5% )" na'ura s!#iala 3#!nCrun'ar"a a )!ua lumi #u m"n'ali'a'i )iC"ri'" 4% .si$!l!i#a si
m!rala 3lu.'a )in'r" :in" si rau4,
In nu0"la r"alis'a s" !:s"r0a im."rs!nali'a'"a nara'!rului% nara'iun"a la ."rs!ana a III -
a% a'i'u)in"a )"'asa'a in )"s#ri"r", P" lana ."rs."#'i0a !:i"#'i0a a nara'!rului !mnis#i"n'%
in'"r0in" '"$ni#a .un#'ului )" 0"r)"r" in in'"r0"n'iil" sim"'ri#" al" :a'ran"i% ."rs!na8
".is!)i#% )ar #ar" "5.rima #u au'!ri'a'"a 0ars'"i m"sa8ului m!rali6a'!r al nu0"l"i,
Ti'lu nu0"l"i "s'" mai )"ra:a ir!ni#, T!.!sul al"s% #ar#iuma numi'a 2&!ara #u n!r!#
$ini!n2% V&!ara #ar" a)u#" n"n!r!#ir"a 2% ."n'ru #a usurin'a #as'iuril!r )" ai#i as#un)"
a:a'"ri "'i#" ra0" 3 n"l"iuir"a si #rima 4 ,
A#'iun"a s" )"sCas!ara ." .ar#ursul unui an% in'r" )!ua r"."r" '"m.!ral" 0al!ar"
r"lii!asa: )" la SCan'ul G$"!r$" .ana la Pas'",
Al#a'ui'a )in ;? #a.i'!l"% nu0"la ar" un su:i"#' #!n#"n'ra'% #u )"s#$i)"ri :!a'"% !
s'ru#'ura nara'i0a #!m.li#a'a si un ri'm ".i# n"!m!"n% #u m!)iCi#ari al" 'im.ului
.!0"s'irii, A#'iun"a s" )"sCas!ara .rin a#umulari si i6:u#niri )" '"nsiun" ".i#a% in )".lina
#!n#!r)an'a #u Craman'aril" .si$!l!i#" sur.rins", Inlan'ui'" '"m.!ral si #a6ual% Ca.'"l" sun'
#r")i:il"% 0"r!simil",
B=
Car#iuma )" la 2&!ara #u n!r!#2 "s'" as"6a'a la ras#ru#" )" )rumuri% i6!la'a )" r"s'ul
lumii% in#!n8ura'a )" .us'i"'a'i in'un"#!as", In "5.!6i'iun"% )"s#ri)"r"a )rumului #ar" )u#"
la 2&!ara #u n!r!#2% r"ali6a'a in mani"ra r"alis'a% .rin '"$ni#a )"'aliului s"mniCi#a'i0% si a
l!#ului in #ar" s" aCla #ar#iuma r")a un ."isa8 -#a)ru !:i"#'i0 al a#'iunii,
Sim"'ria in#i.i'ului #u Cinalul s" r"ali6"a6a .rin )"s#ri"r"a )rumului, Sim:!lis'i#a
ini'iala a )rumului s" #!m.l"'"a6a% in Cinal #u su"s'ia )rumului 0i"'ii #ar" #!n'inua si )u.a
'ra")ia )" la 2&!ara #u n!r!#2,
Su:i"#'ul nu0"l"i il #!ns'i'ui" "'a."l" si "C"#'"l" #!nCrun'arii )in'r" .r!'a!nis'% G$i'a si
an'a!nis'% Li#a,
G$i'a s" )!0")"s'" la in#".u' $arni# si .ri#".u'% iar .rim"l" s"mn" al" :unas'arii si al"
arm!ni"i in #ar" 'rai"s'" Camilia nu in'ar6i" sa a.ara,
A.ari'ia lui Li#a Sma)aul la &!ara #u n!r!#% s"Cul .!r#aril!r si al 'urm"l!r )" .!r#i )in
im.r"8urimi% #ar" 'ul:ura "#$ili:rul Camili"i% #!ns'i'ui" in'ria, D"s.rins )in a#"s'a #a'"!ri"
a sama)ail!r% Li#a "s'" in)i0i)uali6a' .rin'r-un .!r'r"'ul r"ali6a' in m!) )ir"#' )" nara'!r% in
mai"ra r"alis'a% .rin u'ili6ar"a '"$ni#ii )"'aliu% n!'ar"a amanun'ului s"mniCi#a'i0,
Li#a ar" un !r!liu )" s'a.an si isi im.un" in#a )" la in#".u' r"ulil",Ana in'ui"s'" #a
Li#a "s'" un 2!m rau si .rim"8)i!s2 si il a0"r'i6"a6a ." G$i'a,
Pun#'ul #ulmimnan' al nu0"l"i #!in#i)" #u m!m"n'ul in #ar" G$i'a a8un" ." ul'ima
'r"a.a'a a )"ra)arii m!ral", Dis.us sa Ca#a !ri#" ."n'ru a s" ra6:una% G$i'a isi arun#a s!'ia
in :ra'"l" lui Li#a% la sar:a'!ril" Pas'"lui% lasan)-! la #ar#iuma in #!m.ania lui Li#a
Sama)aul% in 'im. #" al m"r" sa-l anun'" ." 8an)arm #a Li#a ar" asu.ra lui :anii Cura'i,
D"6us'a'a )" lasi'a'"a s!'ului #ar" s" ins'rainas" )" "a si )" Camili"% Ana i s" )arui"s'" lui
Li#a% )"!ar"#" Li#a "s'" 2!m V% ." #an) G$i'a Vnu " )"#a' mui"r" im:ra#a'a in $ain"
:ar:a'"s'i2, Can) s" in'!ar#" si r"ali6"a6a a#"s' lu#ru% G$i'a ! u#i)" ." Ana% iar "l la ran)ul
lui "s'" u#is )" Rau'% )in !r)inul lui Li#a,
D"6n!)aman'ul "s'" 'rai#, Un in#"n)iu .r!0!#a' )" !am"nii lui Li#a mis'ui" #ar#iuma
)" la &!ara #u n!r!#, P"n'ru a nu #a)"a 0iu in mainil" lui Pin'"a% Li#a s" sinu#i)"% i6:in)u-
s" #u #a.ul )" un #!.a#, Sinur"l" ."rs!na8" #ar" su.ra0i"'ui"s# sun' :a'rana si #!.iii,
In nu0"la% a##"n'ul nu #a)" ." a#'ul .!0"s'irii% #i )" #!m.l"5i'a'"a ."rs!na8"l!r,
Nara'!rul )"l"a' )" au'!r ."n'ru a r"la'a in'am.laril" r")a !:i"#'i0 si )"'asa' )"s'inul
."rs!na8"l!r,
;4;-ita
G$i'a "s'" #"l mai #!m.l"5 ."rs!na8 )in nu0"lis'i#a lui Sla0i#i% al #arui )"s'in ilus'r"a6a
#!ns"#in'"l" n"Cas'" al" s"'"i )" ina0u'ir", P"rs!na8ul "0!lu"a6a)" su: )"'"rminar" s!#iala
3#ar#iumarul )!rni# )" a0"r"4% la in)i0i)uali6ar"% su: )"'"rminar" .si$!l!i#a si m!rala, El
.ar#ur" un 'ras"u sinu!s al )"6umani6arii% #u Craman'ari suCl"'"s'i si "6i'ari, E6i'ari in'r"
#"l" )!ua #ai sim:!li6a'" )" Ana 30al!ril" Camili"i% iu:ir"a% 2linis'"a #!li:"i24 si )" Li#a
32:!a'ia2% a'ra#'ia mal"Ci#a a :anil!r4, S" ara'a sla: in Ca'a '"n'a'iil!r si sCars"s'" 'rai#,
BJ
Lica si Ana+
Li#a raman" "al #u sin"% un 2!m rau si .rim"8)i!s2, In s#$im:% Ana suC"ra 'ransC!rmari
in'"ri!ar"% #ar" ii !C"ra s#rii'!rului .!si:ili'a'"a un"i Cin" anali6" .si$!l!i#" C"minin" ,
P"rs!na8 s"#un)ar% 8an)armul Pin'"a urmar"s'" .")"a.sir"a lui Li#a ." #ai l"al"% m!'i0
."n'ru #ar" s" as!#ia6a #u G$i'a,
Ia'rana si #!.ii% ."rs!na8" ".is!)i#"% su.ra0i"'ui"s# in#"n)iului )" la &!ara #u n!r!#
."n'ru #a sun' sinur"l" Ciin'" in!#"n'" si m!ral",
Nara'!rul !:i"#'i0 isi lasa ."rs!na8"l" sa-si )"60alui" 'rasa'uril" in m!m"n'" )"
in#!r)ar"% #!ns"mnan)u-l" "s'uril"% lim:a8ul% .r"6"n'an) r"la'iil" )in'r" "l" 3#ara#'"ri6ar"
in)ir"#'a4, D" as"m"n"a% r"ali6"a6a .!r'r"'" su"s'i0" 3#ara#'"ri6ar" )ir"#'a4% )"'aliil" Ci6i#"
r"l"0a 'rasa'uri m!ral" sau s'a'u'ul s!#ial 3)" "5"m.lu .!r'r"'ul Sama)aului4, Sun' u'i'li6a'"
si mi8l!a#" )" in0"s'ia'i" .si$!l!i#a .r"#um: s#"n"l" )ial!a'"% m!n!l!ul in'"ri!r )"
Ca#'ura 'ra)i'i!nala% m!n!l!ul in'"ri!r a)r"sa' s'ilului in)ir"#' li:"r% n!'a'ia "s'i#ii% a
mimi#ii si a '!nului 0!#ii,
S'ilul nu0"l"i - s!:ru% Cara .!)!a:a - "s'" s."iCi# .r!6"i r"alis'",
&!)uril" )" "5.un"r" in)".lin"s'" ! s"ri" )" Cun#'ii ".i#" in )is#ursul nara'i0,
D"s#ri"r"a ini'iala ar" ." lana r!lul !:isnui' )" Ci5ar" a #!!r)!na'"l!r s.a'ial" si
'"m.!ral" % Cun#'i" sim:!li#a si )" an'i#i.ar", Dial!ul #!n'ri:ui" in #ara#'"ri6ar"a in)ir"#'a
a ."rs!na8"l!r% sus'in" 0"ri)i#i'a'"a r"la'iil!r )in'r" ."rs!na8" si #!n#"n'rar"a ".i#a,
Lim:a8ul nara'!rului si al ."rs!na8"l!r 0al!riCi#a a#"l"asi r"is'r" s'ilis'i#": lim:a8ul
r"i!nal% ar)"l"n"s#% lim:a8ul .!.ular% !rali'a'"a ,
O."ra li'"rara 2&!ara #u n!r!# 2 )" I!an Sla0i#i "s'" ! nu0"la r"alis'a% )"!ar"#" ar" #a
'rasa'uri% !lin)ir"a 0i"'ii s!#ial" si a 0i"'ii )" Camili" in sa'ul 'ransil0an"an )" la sCarsi'ul
s"#!lului al XIX- l"a% "C"#'"l" in .lan m!ral al" .a'run)"rii r"la'iil!r #a.i'alis'" in m")iul
rural% im.!r'an'a a#!r)a'a :anului% #r""r"a )" ."rs!na8" 'i.i#"% r".r"6"n'ai'0" ."n'ru lum"a
ar)"l"n"as#a )in ."ri!a)a "0!#a'a% m!)ali'a'il" )" #!ns'ru#'i" si )" in0"s'ia'i" .si$!l!i#a
a ."rs!na8"l!r% #!!r)!na'"l" #!nCli#'ului% )"s#ri"ril" )"'alia'"% s!:ri"'a'"a s'ilului%
0"ri)i#i'a'"a,
Romanul - s."#i" a "nului ".i# in .r!6a% #u a#'iun" mai #!m.li#a'a si
)" mai mar" i#r")"r" )"#a' a #"l!rlal'" s."#ii in .r!6a% )"sCasura'a )" r"ula% ." mai mul'"
.lanuri% #u ."rs!na8" num"r!as",
C!m.l"5i'a'"a ."rs!na8ului% sur.rin)"r"a lui in 'ransC!rmar"% in)i0i)uali6ar"a
."rs!na8"l!r .rin lim:a8% Ca.'"% r"la'ii #u al'" ."rs!na8", T"$ni#a )"'aliului% n!'ar"a
amanun'ului s"mniCi#a'i0 ,
C"l" mai im.!r'an'" 'rasa'uri sun' : r!lul "5.!6i'iunii% 0"ri)i#i'a'"a si s'ilul s!:ru%
im."rs!nal% !:i"#'i0% a'i'u)in"a #ri'i#a,
DN

D;
LU,EA/ARUL
De 4i-ai Eminescu
Poemul 0Lucea)arul1 a aparut in #$$=, in Almana-ul Societatii Academice Social-
Literare Romania >una din 5iena, )iind apoi repus in revista ,onvor!iri literare.
Poemul este inspirat din !asmul romanesc 0/ata din (radina de aur1, cules de
austriacul Ric-ard ?unisc-. 8asmul cuprindea povestea unei )rumoase )ete de imparat
i'olata de tatal ei intr-un castel, de care se indra(osteste un 'meu.
Eminescu valori)ica initial acest !asm in perioada studiilor !erline'e, intr-un poem
intitulat tot 0/ata din (radina de aur1, dar modi)ica )inalul
intre #$$& si #$$= este prelucrat in cinci variate succesive.
Pomul romantic 0Luceae)arul1 de 4i-ai Eminescu este o ale(orie pe teme a (eniului,
dar si o meditatie asupra conditiei umane duale.
0Lucea)arul1 poate )i considerat o ale(orie pe tema romantica a locului (eniului in
lume, ceea ce inseamna ca povestea, persona*ele, relatiile dintre ele sunt transpuse intr-
o suita de meta)ore, personi)icari si sim!oluri. Poemul repre'inta o meditaie asupra
destinului (eniului in lume, va'ut ca o )iinta solitara si ne)ericita, opusa omului comun.
Poemul liric se reali'ea'a prin amestecul (enurilor (epic, liric, dramatic" si al
speciilor. Elemnetele se intalnesc in prima si a treia parte, partea a doua com!ina specii
lirice aparent incompati!ile (idila si ele(ia", iar partea a patra a poemului contine
elemente de meditaite, idila si pastel.
5i'iunea romantica e data de tema, de relatia (eniu in societate, de strucutra, de
alternanta planului terestru cu planul cosmic, de antite'e, de moitve literare, de
ima(inar poetic, de amestecul speciilor.
9ema poemului este romantic+ pro!lemaitca (eniului in raport cu lumea, iu!irea si
cunoasterea.
,ompo'itia romantica se reali'ea'a prin opo'itia planurilor cosmic si terestru si a
doua iposta'a le cunoasterii+ (eniul si omul comun.Simetria compo'itionala se
reali'ea'a in cele patru parti ale poemului ast)el+ cele doua planuri inter)erea'a in
pirma si ultima parte, pe cand partea a doua re)lecta doar planul terestru (iu!irea
dinre ,atalin si ,atalina", iar partea a treia este consacrata planului cosmic (calatora
lui 7iperion catre Demiur(, ru(a si raspunsul".
.ncipitul poemului sta su! semnul !asmului.9impul este mitic+ 0 A )ost odata ca
niciodata0.Portretul )etei de imparat, reali'at prin superlativul a!solut de )actura
populara 0 o prea )rumoasa )ata1, scoate in evidenta unicitatea terestra.
DB
Partea intai )iind o splendida poveste de iu!ire. Atmo)era este in concordanta cu
mitolo(ia romana, iar ima(inarul poetic e de )actura romantica.iu!irea se naste lent
din starea de comtemplatie si de visare, in cadru noctur, reali'at prin motive romantice
+ lucea)arul, marea, castelul, )ereastra, o(lida.
/ata contempla Lucea)arul de la )ereastra dinspre mare a cadtelului.La randu-i,
Lucea)arul, privind spre 0um!ra ne(rului castel 0, indra(este pe )ata si se lasa coplesit
de dor.
4otivul serii si al castelului accentuea'a romantismul con)erit de pre'enta
Lucea)arului.
Prima c-emare
,a si in 0/loare al!astra1 sau in 0Dorinta1, atractia indra(ostitilor unul pentru
celalalt este su(erata, menita sa scoata in evidenta dorul si puterea sentimentelor. La
c-emarea )etei, Lucea)arul se smul(e din s)era sa, spre a se intrupa prima oara din cer
si mare asemenea lui Neptun.
A doua c-emare
Urmand repetatei c-emari-descantec, cea de-a doua intrupare va )i din soare si
noapte. .n antite'a cu ima(inea an(elica a primei intruc-ipari, acesta este circumscrisa
demonicului , dupa cum o percepe )ata+ 1 esti prea )rumos, cum numa-n vis @Un
demon se arata 0. .ma(inea se inscrie tot in canoanele romantismului+ parul ne(ru,
0oc-ii mari si minunati1. Desi unica intre pamanteni, )ata re)u'a din nou sa-l urme'e ,
recunoscand ca nu poate raspunde cu aceeasi intensitate pasiunii lui si ca nu-l poate
intele(e. Dra(ostea lor semni)ica atractia contrariillor. Daca )ata@omul comun nu se
poate inalta la conditia nemuritoare, Lucea)arul@(eniul este capa!il, din iu!ire si din
dorinta de cunoastere a!soluta, sa co!oare laconditia de muritor.

Partea a doua
Partea a doua, care are in centru idila dintre )ata de imparat, numita acum
,atalina si pa*ul ,atalin, in)atisea'a repe'iciunea cu care se sta!ileste le(atura
sentimentala intre exponentul lumii terestre. Este o alta iposta'a a iu!irii, opusa celei
ideale. Asemanarea numelor su(erea'a apartenenta la aceeeasi cate(orie+ a omului
comun.
Portretul lui ,atalin este reali'at in stilul vor!irii populare, in antite'a cu
portretul Lucea)arului, pentru care motivele si sim!ollirile romantice erau desprinse
din mit, dar a!stracte, exprimand nemar(inirea, in)initul, eternitatea.
DD
,-iar daca accepta iu!irea pamanteana, ,atalina aspira inca la iu!irea ideala
pentru Lucea)ar+1 , de lucea)arul din cer@4-a prins un dor de moarte1. Acest 0dor de
moarte1 ilustrea'a dualitatea )iintei pamantene, aspiratia speci)ic umana spre a!solut,
dar si atractia catre )iinta inaccesi!ila.
Puterea de sacri)iciu a omului de (eniu in numele implinirii idealului a!solut este
ilustrata de intensitatea sentimentului de iu!ire, care duce la renuntarea la nemurire.
Partea a treia
0.m!atata de amor1, ,atalina are inca nostal(ia astrului iu!irii si-i adresea'a
pentru a treia oara c-emarea, de data aceasta modi)icata. Lucea)arul semni)icand
acum steaua norocului+ 1,o!ori in *os, lucea)ar !land, @Alunecand pe-o
ra'a,@Patrunde-n codru si in (and ,@Norocu-mi luminea'a31.
Lucea)arul exprima dramatismul propriei conditii, care se naste din constatarea ca
relatia om-(eniu este imcompati!ila. mul comun este incapa!il sa-si depaseasca
limitele, iar (eniul mani)est dispret )ata de aceasta incapacitate.
An'i'"6a )in'r" .lanul '"r"s'ru si #"l #!smi# "s'" su"ra'a% la ni0"l C!n"'i# )" al'"rnar"a
'!nului min!r #u #"l ma8!r% r"ali6a'a .rin )is'ri:u'ia #!ns!an"l!r si a 0!#al"l!r,
&u6i#ali'a'"a% m")i'a'i0a "s'" )a'a si )" .ar'i#ulari'a'il" .r!6!)i#": masura 0"rsuril!r )"
? - = sila:"% ri'mul iam:i#% rima in#ru#isa'a, A:un)"n'a 0"r:"l!r la im."ra'i0 in s'r!C"l" #"
#!ns'i'ui" #$"maril" C"'"i% mar#$"a6a a)r"sar"a )ir"#'a: 2#!:!ri2% 2.a'run)"2% 2lunim"a6a2,
E!rm"l" ar$ai#" al" un!r 0"r:" a##"n'u"a6a a'm!sC"ra Ca:ul!asa s."#iCi#a :asmului,
La ni0"l s'ilis'i#% .!"mul "s'" #!ns'rui' ." :a6a al"!ri"i )ar si a an'i'"6"i in'r" !mul )"
"niu si !am"nii #!muni% an'i'"6a #ar" a.ar" si in )is#ursul D"miurului,
Pr"6"n'a m"'aC!r"l!r% mai al"s in .rimul 'a:l!u% in #a)rul )ial!ului )in'" Lu#"aCar si
Ca'a )" im.ara'% a##"n'u"a6a i)""a iu:irii a:s!lu'" #" s" #"r" "'"rni6a'a in'r-un #a)ru ."
masura,
,onclu'ia
P"n'ru ilus'rar"a #!n)i'i"i "niului% .!"m 2Lu#"aCarul2 - arm!ni6"a6a '"m" si m!'i0"
r!man'i#"% a'i'u)ini r!man'i#"% "l"m"n'" )" imainar .!"'i# si .r!#")"" ar'is'i#" #ul'i0a'" )"
s#rii'!r% sim:!luri al" "'"rni'a'ii/m!r'ii si al" '"m.!rali'a'ii/0i"'ii,
DF
4R4E9..
4ircea Eliade
R!manul .r"6in'a )"s'ramar"a - sim:!li#a ."n'ru !s.!)aria 'aran"as#a 'ra)i'i!nala - a
un"i Camilii )" 'arani )in'r-un sa' )in Cam.ia Dunarii% Silis'"s'"a-Gum"s'i,
Ti'lul 2&!r!m"'ii2 asa6a '"ma Camili"i in #"n'rul r!manului% insa "0!lu'ia si #ri6a
Camili"i sun' sim:!li#" ."n'ru C!rmaril" )in sa'ul r!man"s# al 0r"mii, O al'a '"ma "s'" #ri6a
#!muni#arii% a:s"n'a un"i #!muni#ari r"al" in'r" Ili" &!r!m"'" si Camilia sa, T"ma 'im.ului
0i#l"an% n"ra:)a'!r% in)i0i) si is!ri" nuan'"a6a '"ma s!#iala,
C!m.!6i'ia .rimului 0!lum u'ili6"a6a '"$ni#a )"#u.a8ului si a##"l"rar"a ra)a'a a
'im.ului nara'iunii, V!lumul "s'" s'ru#'ura' in 'r"i .ar'i % #u ! a#'iun" #!n#"n'ra'a% #ar" s"
)"sCas!ara ." .ar#ursul 0"rii% #u 'r"i ani inain'ar"a i6:u#nirii #"lui )"-al D!il"a Ra6:!i
&!)ial,
C"l" 'r"i .ar'i #!nC"ra "#$ili:rul #!m.!6i'i"i, Ei"#ar" .ar'" in#"." #u ! .r"6"n'ar" )"
ansam:lu: masa% .ris.a si s"#"risul, Sim"'ria #!m.!6i'i!nala "s'" )a'a )" #"l" )!ua r"C"riri
la '"ma 'im.ului% in .rimul si ul'imul .araraC al 0!lumului, La in#".u'% a.ar"'n ina)ui'!r%
2'im.ul "ra C!ar'" ra:)a'!r#u !am"niiS 0ia'a s" s#ur"a Cara #!nCli#'" mari2% ."n'ru #a
"nun'ul )in Cinalul 0!lumului% 2'im.ul nu mai a0"a ra:)ar"2 sa m!)iCi#" imain"a 'im.ului%
#ar" )"0in" n"#ru'a'!r si in'!l"ran',
Un 'ri.lu #!nCli#' 0a )"s'rama Camilia lui &!r!m"'", Es'" mai in'ai )"6a#!r)ul )in'r"
'a'a si #"i 'r"i Cii ai sai)in .rima #asa'!ri": Paras#$i0% Nila si A#$im% i60!ra' )in'r-!
m!)ali'a'" )iC"ri'a )" a in'"l"" lum"a si )" a-i .r"'ui 0al!ril" 3.aman'ul-:anii4,
C"l )"-al )!il"a #!nCli#' i6:u#n"s'" in'r" &!r!m"'" si Ca'rina% s!'ia lui, &!r!m"'"
0an)us" in 'im.ul s"#"'"i un .!!n )in l!'ul s!'i"i% .r!mi'an)u-i in s#$im:% 'r"#"r"a #as"i ."
num"l" "i% )ar amana in)".linir"a .r!misiunii,
Al 'r"il"a #!nCli#' s" )"sCas!ara in'r" &!r!m"'" si s!ra lui% Giu#a% #ar" si-ar Ci )!ri' #a
Cra'"l" 0a)u0 sa nu s" r"#asa'!r"as#a, In C"lul a#"s'a "a ar Ci ramas in #asa Cra'"lui% sa s"
!#u." )" !s.!)ari" si )" #r"s'"r"a #!.iil!r% ."n'ru a nu raman" sinura la :a'ran"'",
Un al' #!nCli#' s"#un)ar% "s'" a#"la )in'r" Ili" &!r!m"'" si Ciul #"l mi#% Ni#ula", C!.ilul
isi )!r"s'" #u ar)!ar" sa m"ara la s#!ala% in 'im. #" 'a'al% #ar" 'r":ui" sa .la'"as#a 'a5"l"%
ir!ni6"a6a sau su'in" #a in0a'a'ura nu a)u#" ni#i un 2:"n"Ciu#iu2, P"n'ru a-si r"ali6a )!rin'a
)" a s'u)ia% :aia'ul s" )"s.rin)" 'r".'a' )" Camili",
Actiunea primului roman este strucutrat pe mai multe planuri narative.
DG
In .rimul .lan s" aCla &!r!m"'ii% ! Camili" num"r!asa% ma#ina'a )" n"mul'umiri
m!#ni'", Taran mi8l!#as% Ili" &!r!m"'" in#"ar#a sa .as'r"6" in'r"% #u .r"'ul unui 'rai
m!)"s'% .aman'ulS Camili"i sal"% ."n'ru a-l 'ransmi'" a.!i :ai"'il!r, Eiii #"i mari ai lui Ili"
&!r!m"'"% Paras#$i0% Nila si A#$im isi )!r"s# in)"."n)"'a "#!n!mi#a, Ei s" sim'
n")r".'a'i'i ."n'ru #a% )u.a m!ar'"a mam"i l!r% Ili" &!r!m"'" s-a insura' #u ! al'a C"mi"i%
Ca'rina% si #a ar" in#a 'r"i #!.ii: Ti'a% Ilin#a si Ni#ula", In)"mna'i )" s!ra lui Ili"% .!r"#li'a
Giu#a% #"i 'r"i :ai"'i .un la #al" un .lan )is'ru#'i0, Ei in'"n'i!n"a6a sa .l"#" la Iu#ur"s'i%
Cara s'ir"a Camili"i% ."n'ru a-si Ca#" un r!s', In a#"s' s#!.% "i 0!r sa ia !il" #um.ara'" .rin'r-
un im.rumu' la :an#a si al #ar!r la.'" #!ns'i'ui" $rana .rin#i.ala a Camili"i si #aii%
in)is."nsa:ili ."n'ru mun#a la #am., Prin 0an6ar"a !il!r si a #ail!r% ar !:'in" un #a.i'al
."n'ru a in#"." 0ia'a la !ras, Da'!ria la :an#a n"Ciin) a#$i'a'a% .lanul #"l!r 'r"i :ai"'i
urm"a6a a )a ! l!0i'ura r"a Camili"i, A#$im ii .r!.un" 'a'alui sa-l laas" sa .l"#" #u !il" la
Iu#ur"s'i% sa l" .as#a la marin"a !rasului si sa 0an)a la.'"l" si :ran6a la un .r"' mai :un in
#a.i'ala, &!r!m"'" s" lasa #!n0ins )" u'ili'a'"a a#"s'iu .lan% amana a#$i'ar"a )a'!ri"i la
:an#a si 0in)" ! .ar'" )in l!'ul Camili"i ."n'ru a-si .u'"a .la'i im.!6i'ul ." .aman', Insa
A#$im 0in)" !il" la Iu#ur"s'i si as'"a.'a 0"nir"a Cra'il!r,
E5is'a in .rimul .lan al r!manului 2&!r!m"'ii2 #a'"0a s"#0"n'" nara'i0#" )" mar"
.r!Cun6im" ,
S#"na #in"i: D"s#ri"r"a #in"i s" r"ali6"a6a l"n'% .rin a#umular"a )"'aliil!r,
C""r"m!nialul #in"i% .ar" a sur.rin)" un m!m"n' )in "5is'"n'a Camili"i 'ra)i'i!nal"% #!n)usa
)" un 'a'a au'!ri'ar% )ar 2s"mn"l"2 )in '"5' )"60alui" a)"0ara'"l" r"la'ii )in'r" m"m:rii
Camili"i, Ili" &!r!m"'" .ar" a )!mina ! Camili" C!rma'a )in #!.ii .r!0"ni'i )in )!ua
#asa'!rii% in0ra8:i'i )in #au6a a0"rii, As"6ar"a in 8urul m"s"i su"r"a6a "0!lu'ia ul'"ri!ara a
#!nCli#'ului% imin"n'a )"s'ramar" a Camili"i,
9aierea salcamului+ ! al'a s"#0"n'a nara'i0a ".i#a #u 0al!ar" sim:!li#a "s'" a#""a a
'ai"rii sal#amului, Ili" &!r!m"'" 'ai" sal#amul ."n'ru a a#$i'a ! .ar'" )in )a'!riil" Camili"i%
Cara a 0in)" .aman' sau !i, Tai"r"a sal#amului% )umini#a in 6!ri% in 'im. #" in #imi'ir
C"m"il" isi .lan m!r'ii% .r"Ciur"a6a )"s'ramar"a Camili"i% .ra:usir"a sa'ului 'ra)i'i!nal,
O)a'a )is'rus ar:!r"l" sa#ru% lum"a &!r!m"'il!r isi .i"r)" sa#rali'a'"a% $a!sul sa ins'al"a6a
'r".'a',
Al doiolea volum
In 0!lumul al )!il"a% s'ru#'ura' in #in#i .ar'i% s" .r"6in'a 0ia'a rurala in'r-! m."ri!a)a )"
un sC"r' )" 0"a#, Prin '"$ni#a r"6uma'i0a% "0"nim"n'"l" sun' s"l"#'i!na'"% un"l" Ca.'" si
."ri!a)" )" 'im. sun' "limina'" 3"li.sa4% 'im.ul nara'iunii #un!as'" r"0"niri,
C!nCli#'ul )in'r" 'a'a si Ciii #"i mari 'r"#" in .lanul al )!il"a, C!nCli#'ul .rin#i.al !.un"
m"n'ali'a'"a im.usa% #!la#'i0is'a, P"rs!na8"-r"Cl"#'!r ."n'ru #"l" )!ua m"n'ali'a'i sun' Ili"
&!r!m"'" si Ciul sau% Ni#ula", V"#$"a imain" a lui Ili" &!r!m"'" "s'" )is'rusa % Ciin)
inl!#ui'a )" ! al'a% li.si'a )" l!ri", Au'!ri'a'"a lui in sa' s" )imunu"a6a% iar uni'a'"a )is'rusa
a Camili"i nu s" r"Ca#",
D>
V!lumul )":u'"a6a #u ! in'r":ar" r"'!ri#a: 2In :in" sau in rau s" s#$im:as" &!r!m"'" X
2, C"ilal'i 'arani isi s#$im:as"ra a'i'u)in"a Ca'a )" Ili" &!r!m"'", E!s'ii .ri"'"ni au muri'
sau l-au .arasi'% iar #"i n!i ii .ar m")i!#ri, Gui#a muris"% Cara #a r"la'iil" #u Cra'"l" sau sa s"
s#$im:"% iar a#"s'a nu s" )us" ni#i la inm!rman'ar"a "i,
&!r!m"'" s" a.u#a )" n"!'% 'r":uril" ii m"r :in"% #as'ia :ani Crum!si% )ar il r"'ra"
." Ni#ula" )" la s#!ala ." m!'i0 #a 2nu-i a)u#" ni#i un :"n"Ci#iu2, T!a'a "n"ria 'a'alui s"
#!n#"n'ra6a in in#"r#ar"a )" a-ia)u#" a#asa ." :ai"'ii Cuari, D" a#""a #um.ara la l!#
.aman'uril" 0an)u'" !)ini!ara si .la"#a la Iu#ur"s'i ."n'ru a-i #!n0in" sa r"0ina in sa',
Paras#$i0 #ar" lu#ra a#um #a su)!r la 'ran0ai"% Nila% #a .!r'ar la un :l!# si A#$im #ar" a0"a
un mi# maa6in )" 2C!nsum alim"n'ar2% r"s.in i)""a )" r"#!n#ili"r" a 'a'alui, &ai mul' )"
a'a'% aClan) )" .r!.un"r"a Ca#u'a Ciil!r% Ca'rina il .aras"s'" si s" )u#" sa l!#uias#a la Ca'a "i
)in .rima #as'!ri", D"s'ramar"a Camili"i #!n'inua #u m!ar'"a lui Nila in ra6:!i,
Dis#ursul )in'r" 'a'a si Ciu au s"mniCi#a'ia un"i #!nCrun'ari in'r" )!ua #!n#".'ii )" 0ia'a
in'r" )!ua #i0ili6a'ii, Ni#ula" s" in)".ar'"a6a )in #" in #" mai mul' )" 'a'al sau,
Ili" &!r!m"'" is .i"r)" .r"s'iiul )" al'a)a'a, Trai"s'" ! iu:ir" 'ar6i" #u Ei#a% s!ra mai
mi#a a C!s'"i lui s!'ii% #a" '!a'a 0ia'a a C!s' in)ra!s'i'a )" "l,
2&!r!m"'ii2 "s'" un r!man al )"rurali6arii sa'ului, Cri6a !r)inii s!#ial" s" r"Cl"#'a in
#ri6a 0al!ril!r m!ral"% in #ri6a un"i Camilii% in #ri6a #!muni#arii,
D?
S,R.SARE PERDU9A
..L.,arac(iale
,omedia 1 scrisoare pierduta1 de ..L.,ara(iale este a treia dintre cele patru
scrise de autor, o capodopera a (enului dramatic.
pera literara 1 scrisoare pierduta1 este o comdie de moravuri, in care sunt
satiri'ate aspecte ale societatii contemporane autorului, )iind inspirata din )arsa
electorala din #$$=.
,omedia este o specie a (enului dramatic, care starneste rasul prin surpirnderea
unor moravuri, a unor tipuri umane sau a unor situatii neasteptate, cu un )inal )ereicit.
Persona*ele comediei sunt in)erioare. ,on)lictul omic este realiat prin contrastul intre
aparenta si esenta. Sunt pre'entate )ormele comicului+ umorul, ironia si di)erite tipuri
de comic ( de situatie, de caracter, de lim!a* si de nume".
.ncadrandu-se in cate(oria comediilor de moravuri, prin satiri'area unor de)ecte
omenesti, piesa pre'inta sapecte din viata politica si de )amilie a unor repre'entanti
corupti ai politicianismului romansec.
,a specie a (enului dramatic, comedia este destinata repre'entarii scenice, dovada
)iind lista cu 1Personele1 de la inceputul piesei si didacaliile, sin(urele interventii
directe ale autorului in piesa. 9extul dramtic este structurat in patru acte alcatuite din
scene, )iind construit intre persona*e.
9itlul pune in evidenta contrastul comic dintre aparenta si esenta. Pretinsa lupta
pentr putere politica se reali'ea'a, de )apt, prin lupta de culise, avand ca instrument al
santa*ului politic 1o scrisoare pierduta1- pretextul dramtic al comediei.
/iind destinata repre'entarii scenice, creatie dramatica impune anumite limite in
ceea ce priveste amploarea timpului si a spatiului de des)asurare a actiunii. Actiunea
comediei este plasata la 1in capitala unui *udet de munte , in 'ilele noastre1, adica la
s)arsitul secolului al X.X-lea, in perioada campaniei electorale, intr-un interval de trei
'ile.
.ntri(a piesei (elementul de ansam!lu care declansea'a des)asurarea actiunii"
porneste de la o intamplare !anala+ pierderea unei scrisori intime, compromitatoare
pentru repre'entantii locali ai partidului a)lat la putere si (asirea ei de catre
adversarul politic, care o )oloseste ca arma de santa*. Acest )apt starneste o a(itatie
ne*usti)icata si se re'olva printr-o impacare (enerala si neasteptata.
D=
,on)lictul dramatic principal consta in con)runtarea pentru puterea politica a
doua )orte opuse+ repre'entantii partidului a)lat la putere (pre)ectul Ste)an 9ipatescu,
<a-aria 9ra-anac-e 2 presendintele (ruparii locale a partidului si <oe sotia acestuia"
si (ruparea independenta constituita in *urul lui Nae ,atavencu, am!itios avocat si
proprietar al 'iarului 1Racnetul ,arpatilor1. ,on)lictul are la !a'a contrastul dintre
ceea ce sunt si ceea ce vor sa para persona*ele, intre apaprenta si esenta. ,on)lictul
secundar este repre'entat de (rupul /ar)uridi-8ran'ovenescu, care se teme de
tradarea pre)ectului. 9ensiunea dramatica este sustinuta (radat prin lantul de
evenimente care conduc spre re'olvarea con)lictului, in )inalul )ericit al piesei+
scrisoarea reveine la destinatar, <oe, iar trimisul de la centru A(amita Dandanac-e,
este ales deputat.
Doua persona*e secundare au un rol aparte in constructia su!iectului si in
mentinerea tensiunii dramatice. .n )iecare act, in momentele de maxima tensiune,
,etateanul 9urmentat intra in scena, avand interventii involuntare, dar decisive in
derularea intri(ii. Dandanac-e este elementul-surpri'a prin care care se reali'ea'a
de'nodamantul.
Scena initiala din actul . (expo'itiunea" pe'inta persona*ele Ste)an 9ipatesscu si
Pristanda, care citesc 'iarul lui Nae ,atavencu, 1Racnetul ,arpatilor1, si numara
ste(urile. 5enirea lui 9ra-anac-e cu vestea detinerii scrisorii de amor de catre
adversarul politic declansea'a intri(a con)lictul dramatic principal si constituie intri(a
comediei. Naivitatea (aparenta sau reala" a lui <a-aria 9ra-anac-e si calmul sau
contrstea'a cu '!uciumul amore'ilor 9ipatescu si <oe 9ra-anec-e, care actionea'a
impulsiv si contradictoriu pentru a smul(e scrisoarea santa*istului .
Actul .. pre'inta in prima scena o alta numaratoare+ a voturilor, dar cu o 'i
inaintea ale(erilor. Se declansea'a con)lictul secundar, repre'entat de (rupul /ar)uridi-
8ra'ovenescu, care se teme de tradarea pre)ectului. Daca 9ipatescu ii ceruse lui
Pristanda arestarea lui ,atavencu si perc-i'itionarea locuintei pentru a (asi srisoarea,
<oe dimpotriva, ordona eli!erarea lui si u'ea'a de mi*loacele de convin(ere )eminine
penru a-l determina pe 9ipatescu sa sustina candidatura avocatului din opo'itie, in
sc-im!ul scrisorii. ,um pre)ectul nu accepta compromisurul politic, <oe ii promite
santa*istului spir*inul sau. Depesa primita de la centru solicita insa ale(erea altui
candidat pentru cole(iul al ..-lea.
.n actul ... (punctul culminant", actiunea se muta in sala mare a primariei unde au
loc discursurile candidatilor /ar)uridi si ,atavencu, in cadrul intrunirii electorale.
.ntre timp, 9ra-anac-e (aseste o polita )alsi)icta de ,atavencu, pe care intentionea'a s-
o )oloseasca pentru contra-santa*. Apoi anunta in sendinta numele candidatului
sustinut de comitet+ A(amita Dandanac-e. .ncercarea lui ,atavencu de a vor!i in
pu!lic despre scrisoare esuea'a din cau'a scandalului iscat in sala de Pristanda. .n
incaierare, ,atavencu pierde palaria cu scrisoarea, (asita pentru a doua oara de
,etateanul 9urmentat, care o duce destintarei.
DJ
Actul al .5-lea ( de'nodamantul" aduce re'olvarea con)lictului initial, pentru ca
scrisoarea a*un(e la <oe, iar ,atavencu se supune conditiilor ei. .ntervine un alt
persona*, Dandanac-e, care intrece prostia si lipsa de onestitate a candidatilor locali.
Propulsarea lui politica este cau'ata de o poveste asemanatoare+ si el (asise o scrisoare
compromitatoare. Este ales in unanimitate si totul se inc-eie cu )estivitate condusa de
,atavencu, unde adversarii se impaca.
Actiunea piesei este constituita dintr-o serie de intamplari care, in succesiunea lor
temporala, nu misca nimic in mod esential, ci se derulea'a concentric in *urul
pretextului (pierderea scrisorii".
Persona*ele actionea'a stereotip, simplist, ca niste marionete lipsite de pro)un'ime
su)leteasca, )ara a eolua pe parcursul actiunii, )ara a su)eri trans)ormari psi-olo(ice
(persona*e 1plate1"
Persona*ele din comedii au trasaturi care inlesnesc incadrarea lor tipolo(ica.
,ara(iale este considerat cel mai mare creator de tipuri din literatura romana+ 9ipul
incornoratului (9ra-anac-e", tipul primului amore' si al don*uanului (9ipatescu", tipul
coc-etei si al adulterinei (<oe", tipul politic si al dema(o(ului ( 9ipatescu, ,atavencu,
/ar)uridi, 8ra'ovenescu, 9ra-anac-e, Dandanac-e", tipul cetateanului (,etateanul
9urmentat", tipul )unctionarului (Pristanda", tipul con)identului (Pristanda, 9ipatescu,
8ran'ovenescu".
Scriitorul depaseste cadrul comediei clasice, avand capacitatea de a individuali'a
persona*ele, prin comportamentul particularitati de lim!a*, nume, dar si prin
com!inarea elemetelor de statut social si psi-olo(ic. <oe repre'inta tipul coc-etei, dar
si al )emenii voluntare.
Persona*ele apartinand aceleiasi cate(orii se distin( prin modul de a reactiona la
impre*urari (comportament", )iind ast)el orientate catre comicul de caractere.
9ipatescu si 9ra-anac-e repre'inta tipul politicianului dema(o(, dar in timp ce
9ra-anac-e isi pastrea'a calmul impertur!a!il in )ata amenintarii lui ,atavencu si
cauta 1cu diplomatie1 o arma de contrasanta*, 9ipatescu reactionea'a impulsiv si
violent, ordona arestarea lui ,atavencu, iar in con)runtarea directa il ameninta ca il
ucide cu !astonul (comic de situatie".
Un alt mi*loc de caracteri'are indirecta este onomastica. Numele persona*elor
su(erea'a trasatura lor dominanta.
FN
Numele personajelor sugereaza : <a-aria ('a-aristul, ramolitul" 9ra-anac-e
( derivat de la cuvantul tra-ana, o coca moale, usor de modelat ". Nae (populistul,
pacalitorul pacalit" ,atrevencu (dema(o(ul latrator". Dandanac-e (derivat de la
dandana, incurcatura". /ar)uridi, 8ra'ovenescu (1prin alu'ia culinara a numelor,
su(erea'a in)erioritate, vul(aritate, prostie1". ;-ita (slu(arnic, indiviul servil si umil in
)ata se)ilor", Pristanda ( numele unui dans popular in care se !ate pasul pe loc".
,etateanul turmentat ( nu este individuli'at prin nume pentru ca repre'inta o
cate(orie, ale(atorii, amatiti de conducatorii politici care isi propun canditatii in
)unctie de interesele personale". Ste)an 9ipatescu ( pesrosna* mai serios, un tip de
(eneratie mai recenta decat a celor cu nume in 1-ac-e1"A prenumele cu re'onanta
istorica (Ste)an cel 4are" este inlocuit de cunoscuti cu diminutivul /anica, ceea ce pune
in evidenta contrastul dintre aparenta (Ste)an @ se)ul *udetului" si realitate (/anica@
!ar!atul sla! in )ata )emeii ". <oe 9ra-anac-e (sotia !atranelului"A contrastul comic
su(erat de diminutivul )amiliar al prenumelui, coana >oitica.
.ndicatiile scenice conturea'a indirect persona*ele, prin semni)icatia, in plan moral
sau intentional, a (esturilor si a mimicii.
<oe 9ra-anac-e ()emeie voluntara, cea de-a doua sotie a )runtasului politicului
mentionatA sin(ura )emeie intr-o piesa despre viata politica a unui *udet, in vremea
votului cen'itar, ea neavand dept de vot, puterea de convin(ere, capacitatea de
in)luenta deci'iile !ar!atilor care conduc, capacitatea de a manipula asemenea unui
papusar marionetele.
Lim!a*ul este principala modalitate de individuali'are a persoan*elor. /ormele
(resite ale cuvintelor, erorile de exprimare, ticurile ver!ale denota incultura @ statutul
de parvenit sau trasaturi psi-olo(ce ala persona*elor comice.
Prin comicul de lim!a* se reali'ea'a caracteri'area indirecta. De exempu+
9ra-anac-e isi tradea'a ori(inea (receasca stalcind neolo(ismele+ 1societate1,
1principit1. Pronunta (resit neolo(ismele din s)era lim!a*ului politic+ 1docoment1,
1endependant1. Se exprima con)u', cu a!ateri de la normele lim!ii literare, ceea ce
re)lecta incultura, tautolo(ia 1enteresul si isr enteresul1 si caco)onia 1va sa vica ca nu
le are1. 9icul sau veer!al 1Aveti putintica ra!dare1 rel)ecta viclenia, ter(iversarea
individului a!il, care su! masca !atranetii cauta timp pentru a (asi o solutie.
Farfuridi : Prostia si imoralitatea acestui )runtas al or(ani'atiei locale a
partidului conservator sunt redate de un alt nonsens+ 1.u!esc tradarea, dar urasc
tradatori1. ,uvantul stereotip )ix, plasat in contexte precum+ 1douaspre'ece trecute
)ix1. Su(erea'a automatismul, inertia intelectuala.
Ghita Pristanda : Pristanda, )unctionar servil, apro!a mecanic a)irmatiile
se)ilor prin ticul ver!al 1curat1, c-iar si in asociatii incompati!ile+ 1curat murdar1,
1(sistem" curat constitutional1. Lipsit de educatie si parvenit de conditie modesta ,
utili'ea'a termeni populari, nolo(isme pronuntate (resit +1!ampir1 , 1catrindal1 ,
1renumeratie1.
F;
Dandanache : 5or!irea lui Dandanac-e este peltica, sasaita si incoerenta )apt ce
su(erea'a caderea in copilarie, ramolismul, senilitatea. ,uvintele repre'entative sunt+
apelativele 1neicusorule, puicusorule1, inter*ectia 1pac 31, vor!irea onomatopeica
repetitiva (1-odoronc- -odoronc1". Replicile sale contin a!ateri de la exprimarea
corecta, de aceea discursul tinut in )ata ale(atorilor in )inalul piesei este inteli(i!il.
Cetateanul turmentat : 9re'este simpatic prin )aptul ca se supune cu seninatate
manipularii, ne)iind capa!il de a lua sin(ur o deci'ie. 9icul ver!al si laitmotivul
intrarilor sale in scena este intre!area+1Eu cu cine vote' B1. Duce scrisoarea la
destinatar nu din onestitate cum crede <oe, ci din automatism pro)esional. Nu este
inocent pentru ca citeste scrisoarea su! )elinar, violand secretul corespondentei .
Principalul mod de expunere este dialo(ul, prin care persona*ele isi de'valuie
intentiile, sentimentele, opiniile. Prin dialo(, se pre'inta evolutia actiunii dramatice, se
de)inesc relatiile dintre persona*e si se reali'ea'a caracteri'area directa sau indirecta.
Sursele comicului sunt diverse si servesc intentia autorului de a satiri'a de)ectele
omenesti puse in evidenta pe )undalul campaniei electorale.
C,omicul de moravuri vi'ea'a viata de )amilie si viata politica .
C,omicul de intentie , atitudinea scriitorului )ata de persona*e, se identi)ica prin
lim!a*ul lor, si anume utili'area neolo(ismului re)lecta adancimea contrastului comic
(ceea ce vor sa para@ceea ce cred ca sunt )ata de ceea ce sunt cu adevarat".
C,omicul de situatie sustine tensiunea dramatica prin intamplarile nepreva'ute,
construite dupa sc-eme comice clasice+ scrisoarea este pierduta si (asita succesiv,
rasturnarea de situatie@evolutia inversa a lui ,atavencu.
C,omicul de cracter relie)ea'a de)ectele (eneral-umane, pe care ,ara(iale le
sanctionea'a prin ras.
C,omicul numelor proprii este o )orma prin care autorul su(erea'a dominanta de
caracter, ori(inea sau rolul persona*elor in des)asurarea evenimentelor+ numele
9ra-anac-e este provenit de la cuvantul 1tra-ana1, o coca moale, ceea ce su(erea'a ca
persona*ul este usor de modelat de 1enteres1A numele Dandanac-e vine de la
1dandana1(!oacana, (a)a", nume su(estiv pentru cel care creea'a con)u'ii peni!ileA
numele /ar)uridi si 8ran'ovenescu au re'onante culinare, su(erand prostia.
C,omicul de lim!a* se reali'ea'a caracteri'area indirecta si se evidentia'a
incultura persona*elor .
Prin aceste mi*loace, piesa provoaca rasul, dar, in acelasi timp, atra(e atentia
cititorilor@spectatorilor, in mod critic, asupra 1comidiei umane1.
Lumea eroilor lui ,ara(iale este alcatuita dintr-o (alerie de arivisti, care
actionea'a dupa principiul 1 Scopul scu'a mi*loacele 1 urmatind mentinerea sau
do!andirea unor )unctii politice@a unui statut social nemeritat.
FB
FD
.N
Liviu Re!reanu
pera literara 1.on1 de Liviu re!reanu este un roman realist de tip o!ictiv
apartinand pro'ei inter!elice. De asemenea este un roman social, cu tematica rurala.
Avand ca trasaturi amploarea actiunii, des)asurata pe mai multe planuri, con)lictul
complex, pre'enta unor persona*e numeroase si reali'area unei ima(ini ample asupra
vietii, opera 1.on1 apartine speciei literare romanul.
Este roman de tip o!ictiv prin speci)icul relatiei narator-persona* si al naratorului
(onmiscient, omnipre'ent". Se o!serva o!ictivitatea@impersonalitatea naratorului,
naratiunea la persoana a ...-a, atitudinea detasata in descriere, veridicitatea.
Pro'a realist-o!iectiva se reali'ea'a prin naratiuea la persoana a ...-a,
non)ocali'ata. Narator o!ictiv, detasat, care nu se implica in )aptele pre'entate, lasa
viata sa cur(a. Naratorul omniscient stie mai mult decat persona*ele sale si,
omnipre'ent, diri*ea'a evolutia lor ca un re(i'or universal. El plasmuieste traiectoriile
existentei persona*elor, con)orm unui destin presta!ilit.
.nlantuite temporal si cau'al, )aptele sunt credi!ile, verosimile. E)ectul asupra
cititorului este de ilu'ie a vietii (veridicitate" si de o!iectivitate.
9ema romanului este pre'entarea pro!lematicii pamantului, in conditiile satului
ardelean de la inceputul secolului al XX-lea. Romanul pre'inta lupta unui taran sarac
pentru a o!tine pamantul si consecintele actelor sale.
Simetria incipitului cu )inalul se reali'ea'a prin descrierea drumului care intra si
iese din satul Pripas, loc al actiunii romanului. Personi)icat cu a*utorul ver!elor,
drumul are semni)icatia sim!olica a destinului unor oameni si este investit cu )uncite
metatextuala. Asemeni ramei unui ta!lou, el separa viata reala a cititorului de viata
)ictionala a persona*elor din roman.
Descrierea initiala a drumului, introduce cititorul in viata satului ardelean de la
inceputul secolului al XX-lea, cu aspecte topo(ra)ice, etno(ra)ice (-ora", sociale.
Descrierea caselor ilustrea'a prin aspect si ase'are, conditia sociala a locuitorilor si
anticipea'a rolul unor persona*e (7erdelea, ;lanetasul" in des)asurarea narativa.
,rucea stram!a de la mar(inea satului, cu un 7ristos de tinic-ea ru(inita, anticipea'a
tre(ismul destinelor.
Descrierea )inala inc-ide simetric romanul si )ace mai accesi!ila semni)icatia
sim!olica a drumului prin meta)ora soselei-viata.
4odurile de expunere indeplinesc o serie de )unctii epice in discursul narativ.
Descrierea initiala are, pe lan(a rolul o!isnuit de )ixare a coordonatelor spatiale si
temporale, )unctie sim!olica si de anticipare. Dialo(ul sustine veridicitatea si
concentrarea epica.
FF
Romanul este alcatuit din doua parti opuse si complementare, coordonate ale
evolutiei interioare a persona*ului principal+ 1;lasul pamantului1 si 1;lasul iu!irii1.
9itlurile celor #= capitole (numar sim!olic, ne)ast " sunt semni)icative, discursul
narativ avand un 1.nceput1 si un 1S)arsit1.
Prin te-nica planurilor paralele este pre'entata viata taranimii si a intelectualitatii
rurale. 9recerea de la un plan narativ la altul se rali'ea'a prin alternanta, iar
succesiunea secventelor narative este redata prin inlantuire (respectarea cronolo(iei
)aptelor". 5iata persona*elor se des)asoara dupa le(ile interne ale lumii lor si evoluea'a
paralel.
.n roman exista secvente narative semni)icative pentru destinul persona*elor.
ast)el de scena sim!olica este de la -ora de la inceputul romanului.
Actiunea romanului incepe intr-o 'i de duminica, in care locuitorii satului Pripas se
al)a la -ora, in curtea 9odosiei, vaduva lui 4axim prea. .n expo'itiune, sunt
pre'entate principalele persona*e, timul si spatiul, ceea ce con)era veridicitate
roamnului realist.
As"6ar"a .ri0i'!ril!r r"Cl"#'a r"la'iil" s!#ial", C"l" )!ua ru.urial" :ar:a'il!r r"s."#'a
s'ra'iCi#ar"a "#!n!mi#a, Erun'asii sa'ului% .rimarul si #$ia:urii% )is#u'a s".ara' )" 'aranii
mi8l!#asi% as"6a'i ." r.is.a, In sa'ul 'ra)i'i!nal% li.sa .aman'ului 3a0"r"a4, E"'"l" ramas"
n".!C'i'" .ri0"s# la $!ra% iar mam"l" si :a:"l"% mai r"'ras"% 0!r:"s# )"s.r" !s.!)ari",
C!.iii s" am"s'"#a in 8!a#a .rin'r" a)ul'i, In'"l"#'ualii sa'ului% .r"!'ul I"l#iu si Camilia
in0a'a'!rului H"r)"l"a% 0in sa .ri0"as#a 2."'r"#"r"a .!.!rului2% Cara a s" am"s'"#a in 8!#,
R!lul $!r"i in 0ia'a #!muni'a'ii sa'"s'i "s'" a#"la )" a-i asiura #!"6iun"a si )" a Ca#ili'a
in'"m"i"r"a n!il!r Camilii% )ar #u r"s."#'ar"a .rin#i.iului "#!n!mi#, D" a#""a in 8!# sun'
numai Cla#ai si C"'", H!'arar"a lui I!n )" a ! lua ." Ana #"a :!a'a la 8!#% )"si ! .la#" ."
El!ri#a #"a sara#a% mar#$"a6a in#".u'ul #!nCli#'ului, V"nir"a lui Vasil" Ia#iu% 'a'al An"i% )"
la #ar#iuma la $!ra% si #!nCrun'ar"a 0"r:ala #u I!n% ." #ar" il num"s'" 2$!'2 si 2'al$ar2 %
."n'ru #a 2saran'!#ul2 um:la sa-i ia Ca'a .r!misa al'ui 'aran :!a'% G"!r" Iul:u#%
#!ns'i'ui" in'ria sa'ului% 0a s'arni )!rin'a )" ra6:unar" a Cla#aului% #ar" la ra)ul sau il 0a
Ca#" ." #$iar:ur )" rusin"a sa'ului% lasan)-!m ." Ana insar#ina'a ."n'ru a-l )"'"rmina sa
a##".'" nun'a,
La sCarsi'ul ."'r"#"rii% Cla#aii m"r la #ar#iuma, Ia'aia Cla#ail!r% in a.ar"n'a ."n'ru .la'a
lau'aril!r% in Ca.' ."n'ru )r".'ul )" a ! lua ." Ana )" s!'i"% s" in#$"i" #u 0i#'!ria lui I!n% #ar"
il ra.un" #u .arul ." G"r!", S#"na alim"n'"a6a )!rin'a )" ra6:unar" a lui G"!r" si "s'"
#!n'rui'a sim"'ri# #u a#""a )" la sCarsi'ul r!manului% #an) G"!r" il u#i)" ." I!n% l!0in)u-l
#u sa.a,
FG
Precizarea conflictelor : C!nCli#'ul #"n'ral )in r!man "s'" lu.'a ."n'ru .aman' in
sa'ul 'ra)i'i!nal% un)" .!s"si0i'a'"a a0"rii #!n)i'i!n"a6a )r".'ul in)i0i6il!r )" a Ci r"s."#'a'i
in #!muni'a'", Dram lui I!n "s'" )rama 'aranului sara#, &an)ru si !r!li!s% #!ns'i"n' )"
#ali'a'il" sal"% nu-si a##".'a #!n)i'ia si "s'" .us in si'ua'ia )" a al"" in'r" iu:ir"a ."n'ru
El!ri#a si a0"r"a An"i, C!nCli#'ul "s'"ri!r% s!#ial% in'r" I!n al Glan"'asului si Vasil" Ia#iu%
"s'" )u:la' )" #!nCli#'ul in'"ri!r% in'r" lasul .aman'ului si lasul iu:irii, Insa #"l" )!ua
#$"mari laun'ri#" nu il arun#a in'r-! si'ua'i"-limi'a% ."n'ru #a C!r'a l!r s" maniC"s'a su##"si0%
nu simul'an,
Relatia om-pamant : Din#!l! )" a#"s'" as."#'"% s" .!a'" 0!r:i si )" #!nCli#'ul 'rai#
)in'r" !m 3nu in'am.la'!r 'aran4 si ! C!r'a mai .r"sus )" #ali'a'il" in)i0i)ului: .aman'ul-
s'i$i", D!rin'a !:s"si0a )" a a0"a .aman'% iu:ir"a lui .a'imasa il Ca# m!num"n'al% )ar s"
in#$"i" !m"n"s'"% .rin in'!ar#"r"a in a#"as'a ma'ri#" uni0"rsala,
Desfasurarea actiunii : D!rin) sa !:'ina r".")" mul' .aman'% I!n ii Ca#" #ur'" An"i%
Ca'a unui 2:!#!'an2% ! s")u#" si il C!r'"a6a ." Vasil" Ia#iu sa a##".'" #asa'!ria , Cum la
nun'a I!n nu #"r" a#'" ."n'ru .aman'-6"s'r"% sim'in)u-s" ins"la'% in#". :a'ail" si )rumuril"
An"i )" la I!n la Vasi"l, Pr"!'ul I"l#iu m")i'"a6a #!nCli#'ul )in'r" #"i )!i 'arani% in #ar"
2:ia'a Ana nu "s'" )"#a' ! 0i#'ima 'rai#a2, Sinu#i)"r"a An"i nu-i 'r"6"s'" lui I!n r"r"'" sau
#!ns'iin'a 0in!0a'i"i% ."n'ru #a Ana % iar a.!i in P"'ris!r% Ciul l!r% nu 0")" )"#a' ara'ia
.aman'uril!r, Ni#i m!ar'"a #!.ilului nu-l !.r"s'" )in )rumuril" lui )u.a El!ri#a% mari'a'a
in'r" 'im. #u G"!r" , As'"C"l #a )"6n!)aman'ul "s'" .r"0i6i:il % iar G"!r" #ar"-l l!0"s'" nu
"s'" )"#a' un ins'rum"n' al )"s'inului, G"!r" "s'" ar"s'a'% El!ri#a raman" sinura% iar a0"r"a
lui I!n r"0in" :is"ri#ii,
Din#!l! )" )"s'in"l" in)i0i)ual"% r!manul .r"6in'a as."#'" m!n!raCi#" al" sa'ului
r!man"s# 'ra)i'i!nal: 'ra)i'ii l"a'" )" maril" m!m"n'" )in 0ia'a unui !m 3nun'a% :!'"6ul%
inm!rman'ar"a4% !:i#"iuri )" Cra#iun% r"la'ii )" Camilli"% r"la'ii s!#i!-"#!n!mi#"% $!ra% 8!#ul
.!.ular% .!r'ul% #ar#iuma% ins'i'u'iil" 3:is"ri#a% s#!ala4, Casa'!riil" s" Ca# in Cun#'i" )" a0"r"
si )" a#!r)ul .arin'il!r% iar C"'"l" 'r":ui" sa-si a."r" 0ir'u'"a, In#al#ar"a a#"s'!r n!rm" ar"
urmari 'rai#"% #um "s'" #a6ul An"i% aluna'a si )is.r"'ui'a )" '!'i,
I!n "s'" ."rs!na8ul .rin#i.al% un ."rs!na8 m!num"n'al% r"ali6a' .rin '"$ni#a
:as!r"li"Cului, Nim"ni nu s'a in #al"a a#"s'ui ."rs!na8 a #arui "5is'"n'a "s'" u0"rna'a )"
0"r:"l" 2a ra0ni2 si 2a .!s")a2,
C"l" )!ua C"m"i% #!n'ura'" an'"'i# si #!m.l"m"n'ar% Ana si El!ri#a% r".r"6in'a #"l" )!ua
!:s"sii al" ."rs!na8ului .rin#i.al: a0"r"a si iu:ir"a,
Nara'!rul isi lasa ."rs!na8"l" sa-si )"60alui" 'rasa'uril" in m!m"n'"l" )" in#!r)ar"%
#!ns"mnan)u-l" "s'uril"% lim:a8ul% .r"6"n'an) r"la'iil" )in'"r "l" 3#ara#'"ri6ar" in)ir"#'a4,
Eiin) !mnis#i"n' si !mni.r"6"n'% nara'!rul r"ali6"a6a .!r'r"'ul sau :i!raCia ."rs!na8"l!r
3 #ara#'"ri6ar" )ir"#'a4,
Nara'iun"a la ."rs!ana a III-a si !:i"#'i0i'a'"a nara'!rului s" r"ali6"a6a in'r-un s'il
n"u'ru% im."rs!nal,
F>
Concluzie : 2I!n2 )" Li0iu R":r"anu "s'" un r!man r"alis' )" 'i. !:i"#'i0 )"!ar"#"
ar" #a 'rasa'uri: s."#iCi#ul r"la'i"i nara'!r-."rs!na8% !:i"#'i0i'a'"a/im."rs!anli'a'"a
nara'!rului !mnis#i"n' #ar" in'r"'in" 2ilu6ia r"ali'a'ii2 30i6iun"a r"alis'a4% u'ili6ar"a
nara'iunii la ."rs!ana a III-a% #u C!#ali6ar" 6"r!% 0"r!simil in'am.laril!r,
Ipoteza : R!manul-)" ins.ira'i" rurala-.r"6in'a lu.'a unui 'aran sara# ."n'ru a !:'in"
.aman'ul si #!ns"#in'"l" a#'"l!r sal"% in #!n)i'iil" sa'ului r!mans# )in Ar)"al% la in#".u'ul
s"#!lului al XX-l"a,
Argumentare : A#'iun"a r!manul s" )"sCas!ar" ." mai mul'" .lanuri nara'i0"% a0an)
."rs!na8" num"r!as", S."#ia li'"rara .ri0il"$ia'a ."rs!na8ului% a #arui "0!lu'i" in .lan
.si$!l!i# #!ns'i'ui" !:i#'ul r!manului, D" a#""a "l "s'" #!ns'rui' )in'r-un ansam:lu )" 'rasa'uri
r")a'" in m!) )ir"#' 3.!r'r"'% :i!raCi"% s'ar" #i0ila% s'a'u' s!#ial4 si in)ir"#' 3Ca.'"% "s'uri%
a'i'u)ini% lim:a8% ra.!r'uri #u al'" ."rs!na8"4, Nara'!rul !:i"#'i0 si !mnis#i"n' isi lasa ."rs!na8"l"
sa-si)"60alui" 'rasa'ur'il" in m!m"n'" )" in#!r)!ar"% #!ns"mnan)u-l" a'i'u)inil", El s" )"'as"a6a
si lasa 0ia'a sa #ura,
Trasa'uril" ."rs!na8"l!r s" )"60alui" in "0!lu'ia #!nCli#'ului, In Cun#'i" )" r!lul l!r in
a#'iun"% "l" sun' .u'"rni# in)i0i)uali6a'"% #!ns'rui'" #u minu'i!6i'a'" sau .!'r"'i6a'" su##in',
Drama 'aranului li.si' )" .aman'% #!n)i'iil" sa'ului r!man"s# )in Ar)"al% la in#".u'ul
s"#!lului al XX-l"a% ii sun' #un!s#u'" au'!rului )in #!.ilari", V!r:"l" .a'imas" al" unui 'aran
)in Prisl!.% sa' al #!.ilari"i s#rii'!rului% saru'ul .aman'ului% rusin"a C"'"i :!a'" sun'
"l"mn'" )" "n"6a a r!manului si a.ar'in un!r ."rs!an" )in .lanul r"ali'a'ii,
I!n "s'" ."rs!na8 'i'ular si #"n'ral )in r!man% )!minan) in'r"aa lum" #ar" s" )"sCas!ara
in l"a'ura #u "l, C"l"lal'" ."rs!na8" .rin#i.al" 3Ana% Ia#iu% El!ri#a% G"!r"4 ra0i'"a6a in
8urul sau% .unan)u-i in lumina 'rasa'uril", P"rs!na8"l" s"#un)ar" sun' num"r!as"% au r!luri
)iC"ri'" in a#'iun", P!r'r"'i6a'" su##in'% sun' ."rs!na8" 'i'.i#"% 'i.uri uman" r".r"6"n'a'i0"
."n'ru ! #a'"!ri" s!#iala% )" 0ars'a,
In'r"ul r!man "s'" !rani6a' in )!ua .ar'i% #!!r)!na'" al" "0!lu'i"i in'"ri!ar" a
."rs!na8ului .rin#i.al: 2Glasul .aman'ului2 si 2Glasul iu:irii2, C"l" )!ua C"m"i % #!n'ura'"
an'"'i# si #!m.l"m"n'ar% Ana si El!ri#a r".r"6in'a #"l" )!ua !:s"sii al" ."rs!na8ului
.rin#i.al: a0"r"a si iu:ir"a, C!nCli#'ul in'"ri!r% )in'r" #"l" )!ua #$"mari laun'ri#"% nu il
arun#a in'r-! si'ua'i"-limi'a% ."n'ru #a C!r'a l!r s" maniC"s'a su##"si0% nu simul'an% )ar s"
r"Cl"#'a% ." .lan "5'"ri!r% in #!nCrun'aril" #u Vasil" Ia#iu si #u G"!r" Ilu:u#,
I!n "s'" ."rs!na8ul .rin#i.al% un ."rs!na8 #!m.l"5% #u insusiri #!n'ra)i#'!rii: 0i#l"ni" si
nai0i'a'"% inasi" si :ru'ali'a'"% insis'"n'a si #inism, Ini'ial )!'a' #u ! s"ri" )" #ali'a'i% in
!ana sa .a'imasa )u.a a0"r"% s" )"6umani6"a6a 'r".'a'% iar m!ar'"a lui "s'" "5.r"sia
in'"n'i"i m!rali6a'!ar" a s#rii'!rului ar)"l"an,
Es'" ."rs!na8 r"alis'% 'i.i# ."n'ru ! #a'"!ri" s!#iala - 'aranul sara# #ar" )!r"s'" .aman',
P"rs!na8ul r"alis' "s'" )"'"rmina' s!#ial si ar" ! .si$!l!i" #!m.l"5a% rumari'a in "0!lu'i",
Prin )"s'inul sau 'rai#% I!n )".as"s'" #ara#'"rul r".r"6"n'a'i0 si s" in)i0i)uali6"a6a,
F?
E5.!n"n' al 'aranimii .rin )ra!s'"a ."n'ru .aman'% "l "s'" ! in0i)uali6ar" .rin m!)ul
in #ar" il !:'in", Sinulara in sa'ul Pri.as nu "s'" #asa'!ria 2saran'!#ului2 #u ! Ca'a #u 6"s'r"%
."n'ru #a Vasil" Ia#iu si I!n P!. al Glan"'asului )!:an)is"ra a0"r"a in a#"lasi C"l% #i
#!m.!r'am"n'ul sau: ! Ca#" ." Ana )" rusin"a sa'ului inain'" )" nun'a% iar a.!i um:la )u.a
n"0as'a lui G"!r",
Eiin) un ."rs!na8 urmari' in "0!lu'i"% #ali'a'il" ini'ial" alim"n'"a6a .ara)!5al
)"6umani6ar"a lui I!n, La in#".u'ul r!manului% i s" #!ns'i'ui" un .!r'r"' Ca0!ra:il,
D"si sara#% "s'" 2iu'" si $arni#% #a ma-sa2% iu:"s'" mun#a si .aman'ul, Es'" inCra'i' #u
.ama'ul .rin mun#a, D" a#""a lis.a .aman'ului a.ar" #a ! n")r".'a'"% iar )!rin'a .a'imasa
)" a-l a0"a "s'" m!'i0a'a,
Es'" is'"'% sili'!r si #umin'"% 'r"6is" sim.a'ia in0a'a'!rului #ar" il #!nsi)"ras" #a.a:il )"
a-si s#$im:a #!n)i'ia, Iaia'ul r"nun'a insa la s#!ala% ."n'ru #a .aman'ul ii "s'" mai )ra
)"#a' #ar'"a,
P"n'ru #a il s'iu im.ulsi0 si 0i!l"n'% "s'" r"s."#'a' )" Cla#aii )in sa' si '"mu' )" 'iani:
#ar" #an'a la #!man)a lui si il ins!'"s# in #ar#iuma )u.a $!ra% )"si G"!r" "s'" #"l #ar" l"
.la'"s'",
Insul'a' )" Vasil" Ia#iu :"a'% in Ca'a sa'ului% la $!ra% s" sim'" rusina' si mani!s% )!rin)
sa s" ra6:un", Vasil" ii r".r!s"a6a #a um:la )u.a Ca'a lui si il num"s'":
2saran'!#2%2'al$ar2%2$!'2 % Ciin) sara#, Or!li!s% .!s"siun"a .aman'ului ii a.ar" #a ! #!n)i'i"
a .as'rarii )"mni'a'ii uman", La in#".u'% '!' sa'ul "s'" )" .ar'"a lui si il #!n)amna ." Ia#iu%
mai al"s ."n'ru #a "s'" :"a', Dar )u.a :a'aia #u G"!r" % .r"!'ul il )!8"n"s'" in :is"ri#a,
Du.a ! s#ur'a "6i'ar"% al"" 6"s'r"a An"i si r"nun'a la iu:ir"a El!ri#ai, Ca.'"l" saal" sun' '!'
a'a'"a 'r".'" al" )"6umani6arii,
La#!mia )" .aman' si )!rin'a )" ra6:unar" s" maniC"s'a #an) in'ra #u .luul ." l!#ul lui
Simi!n Lunu% ."n'ru #a a#"s'a Cus"s" inan'" al Glan"'asului, Ea.'ul #a 'aranul il #$"ama la
8u)"#a'a si #a numai 8al:a s#risa )" )as#alul H"r)"l"a il s#a.a )" in#$is!ar" nu-l s."ri", D"
la Simi!n Lunu luas" #a'"0a :ra6)" )" .aman'% )ar "l isi )!r"s'" mai mul', D" a#""a 0")"
in #asa'!ria #u Ana s!lu'ia,
Es'" 0i#l"an #u Ana: ! s")u#"% a.!i s" ins'rain"a6a% iar #asa'!ria ! s'a:il"s'" #u Ia#iu
#an) Ca'a a8uns"s" )"8a )" rasul sa'ului, Es'" nai0% #r"6na) #a nun'a ii a)u#" si .aman'ul% Cara
a Ca#" ! C!ai" )" 6"s'r", Es'" ran)ul lui Vasil" Ia#iu sa s" ara'" 0i#l"an, Du.a nun'a% in#"."
#!smarul An"i% :a'u'a si aluna'a )" #"i )!i :ar:a'i, Prin in'"r0"n'ia .r"!'ului I"l#iu%
Vasil" ii )a '!a'" .aman'uril" lui I!n% la n!'ar,
T!a'a in#!r)ar"a lui )" .ana a#um% am:i'ia si $!'arar"a )" a !:'in" .aman'ul s"
)!m!l"s#, Iru'ali'a'"a Ca'a )" Ana "s'" inl!#iu'a )" in)iC"r"n'a, Sinu#i)"r"a "i nu-i 'r"6"s'"
0r"un li#ar )" #!ns'iin'a si ni#i m!ar'"a #!.ilului, Via'a l!r nu r".r"6in'a )"#a' ! aran'i" a
.r!.ri"'a'ii asu.ra .aman'uril!r lui Vasil" Ia#iu 3#inism4,
F=
Ins'in#'ul )" .!s"si" asu.ra .amn'ului Ciin) sa'isCa#u'% la#!mia lui ras.un)" al'"i n"0!i
laun'ri#": .a'ima ."n'ru El!ri#a, Asa #um ra0nis" la a0"r"a al'uia% a#um ra0n"s'" la n"0as'a
lui G"!r",
Ar" r"0"la'ia a)"0ara'"i C"#iri: iu:ir"a% .a #ar" ! 0r"a #u !ri#" .r"', Vi#l"nia ii )i#'"a6a
m!)ul )" a.r!.i"r" )" El!ri#a: Calsa .ri"'"ni" #u G"!r"% a #arui #asa .!a'" as'C"l 0"ni !ri#an),
G"!r" il u#i)" #u l!0i'uri )" sa.a ." I!n% 0"ni' n!a.'"a in #ur'"a lui% )u.a El!ri#a, D!mina' )"
ins'in#'"% I!n in aCara !ri#ar"i m!ral"% "s'" ! 0i#'ima a la#!mi"i si !r!liului sau,
Es'" #ara#'"ri6a' )ir"#' 3)" #a'r" nara'!r% )" al'" ."rs!na8"% au'!#ara#'"ri6ar"a4 si in)ir"#'
3.rin Ca.'"% lim:a8% a'i'u)ini% #!m.!r'am"n'ul% r"la'ii #u al'" ."rs!na8"% "s'uri% a'i'u)in"%
0"s'im"n'a'i"4,
Nara'!rul .r"6in'a ini'ial% in m!) )ir"#'% :i!raCia ."rs!na8ului% iar ." .ar#ursul
r!manului% "l"m"n'" )" .!r'r"' m!ral, Cara#'"ri6ar"a )ir"#'a r"ali6"a'a )" al'" ."rs!na8" s"
su:!r)!n"a6a '"$ni#ii .lurali'a'ii ."rs."#'i0"l!r, Au'!#ara#'"ri6ar"a "0i)"n'ia6a Cran'uril"
suCl"'"s'i .rin m!n!l!ul in'"ri!r,
Cara#'"ri6ar"a in)ir"#'a s" r"ali6"a6a .rin Ca.'"l" #ar" "0i)"n'ia6a 'rasa'uril" sal",
Lim:a8ul a.ar'in" r"is'rului .!.ular% "s'" )iC"ri' in Cun#'i" )" si'ua'i" si )" in'"rl!#u'!r, Es'"
r"s."#'u!s #u in0a'a'!rul si .r"!'ul% )ar ir!ni# #u Vasil" Ia#iu, V"s'im"n'a'ia ii r"Cl"#'a
#!n)i'ia s!#iala )" 'aran% iar num"l" )"0in" "m:l"ma'i#,
C!m.!r'am"n'ul sau r"Cl"#'a in'"n'iil" Ca'a )" #"l"lal'" ."rs!na8", La $!ra% "s'" 'an)ru: !
2s'ran"r" la .i".' ." Ana2% a.!i "s'" :a)8!#!ri'!r% in)iC"r"n' sau ! l!0"s'" 2#u san" r"#"2,
Ea'a )" "a sim'" mai in'ai mila% a.!i )"6us' si in)iC"r"n'a,
In r"la'i" #u Vasil" Ia#iu sau #u G"!r" Iul:u# a)!.'a )iC"ri'" a'i'u)ini% )ar s#!.ul sau
3!:s"sia4 "s'" ra6:unar"a sau smul"r"a un"i .r!.ri"'a'i: .aman'ul sau C"m"ia,
Es'" as.ru% #$iar :ru'al% #u #"i ." #ar"-i #!nsi)"ra 0in!0a'i ."n'ru .r!.ria #!n)i'i"%
a#""a )" 'aran sara#, P" 'a'al sau il a#u6a #a i-a :au' a0"r"a% iar ." mama #a l-a 2Ca#u'2 sara#
3)"s'ina' a Ci sara#4,
Relatia om-pamant : Dar r"la'ia Cun)am"n'ala s" s'a:il"s'" in'r" .r!'a!nis' si un
."rs!na8 sim:!li# mai .u'"rni# )"#a' "l: .aman'ul, Iu:"s'" .aman'ul mai .r"sus )" !ri#",
R"nun'a la El!ri#a % ." #ar" ! iu:"a% ."n'ru #a 2'!a'a Ciin'a lui ar)" )" )!rul )" a a0"a
.aman' mul'2,
Concluzie : 2I!n2 "s'" un ."rs!na8 r!man"s# m"m!ra:il si m!num"n'al% )ar su.us
)"s'inului 'rai# )" a Ci s'ri0i' )" C!r'" mai .r"sus )" 0!in'a lui n"inCran'a: .aman'ul-s'i$i" si
l"il" n"s#ris" al" sa'ului 'ra)i'i!nal,

FJ
GN
IALTAGUL
&i$ail Sa)!0"anu
R!amul "s'" ! #r"a'i" ".i#a in .r!6a% )" mari )im"nsiuni% #u a#'iun" #!m.l"5a%
)"sCasura'a ." mai mul'" .lanuri% in 'im. sis.a'iu .r"#i6a'"% an'r"nan) un numar mar" )"
."rs!a8" .u'"rni# in)i0i)uali6a'", Prin mul'i'u)in"a as."#'"l!r inCa'isa'"% r!manul !C"ra !
imin" am.la asu.ra 0i"'ii,
R!manul 2Ial'aul2 .r"6in'a m!n!raCia sa'ului m!l)!0"n"s# )" la mu'"% lum"a ar$ai#a
a .as'!ril!r% a0a) in .rim-.lan #au'ar"a si .")".sir"a #"l!r #ar" l-au u#is ." N"#$iC!r Li.an,
Ins!'i'a )" G$"!r$i'a% Vi'!ria Li.an r"#!ns'i'ui" )rumul .ar#urs )" :ar:a'ul sau% ."n'ru
"lu#i)ar"a si sa0arsir"a )r".'a'ii,
R!amn al ."r!ia)"i )" ma'uri'a'" )" .!lim!rCismul s'ru#'urii si )" '"sa'ura )" '"m" si
m!'i0" a !#a6i!na'% )"-a lunul 0r"mii% )iC"ri'" in'"r.r"'ari al" r!manului% un"l" #$iar
#!n'ra)i#'!rii: r!man an'r!.!l!i# si .!li'is'% r!man mi'i#-:ala)"s# si r"alism "'n!raCi#%
r"#!ns'i'uir" a 2&i!ri'"i2% r!amn )"mi'i6an'% r!man ini'ia'i#% r!amn )" )ra!s'" si ! 2an'i-
&i!'i'a2,
R!manul "s'" s'ru#'ura' ." )!ua #!!r)!na'" Cun)am"n'al": as."#'ul r"alis'
3r"#!ns'i'uir"a m!n!raCi#a a lumii .as'!ral" si #au'ar"a a)"0arului4 si as."#'ul mi'i# 3s"nsul
ri'ual si "s'uril!r ."rs!an8ului .rin#i.al4, Ori6!n'ul mi'i# in#lu)" m!)ul )" in'"l""r" a
lumii )" #a'r" ."rs!an8"% 'ra)i'iil" .as'!ral"% )ar si #!muni#ar"a !m-na'ura si mi'ul marii
'r"#"ri,
Cau'ar"a #!ns'i'ui"a5ul r!manului si s" as!#ia6a #u m!'i0ul la:irin'ului, Par#ur"r"a
)rumului ar" )iC"ri'" s"mniCi#a'ii, Vi'!ria r"#!ns'i'ui" "0"nim"n'"l" #ar" au #!n)us la
m!ar'"a :ar:a'ului "i 3in'ria .!li'is'a4% #""a #" s" 'rans.un" in'r-! )u:la a0"n'ura: a
#un!s'"rii lumii si a #un!s'"rii )" sin", P"n'ru G$"!r$i'a% #ala'!ria ar" r!l ")u#a'i0% )"
ini'i"r" a 'anarului, N"#$iC!r% ."rs!an8 ".is!)i#% )" ini'i"r" % .r"6"n'a' in)ir"#'% a.ar'in"
.lanului mi'i#, Cau'an)u-l% Vi'!ria .ar#ur" simul'an )!ua lumi: s.a'iul r"al% #!n#r"' si
#!m"r#ial% )ar si ! lum" 2)" s"mn" si minuni2% al #ar!r s"ns "a s'i" sa-l )"s#iCr"6",
&!'i0ul la:irin'ului s" #!n#r"'i6"a6a la ni0"lul a#'iunii 3#au'ar"a si )iC"ri'"l" .!.asuri4%
)ar "s'" un !:i#' sim:!li#% am:i0al"n': arma a #rim"i si ins'rum"n'ul a#'ului 8us'i'iar%
r".ara'!r, D" r"mar#a' #a in r!man a#"lasi :al'a 3al lui Li.an4 in)".lin"s'" #"l" )!ua
Cun#'ii, Ial'aul 'anarului G$"!r$i'a s" .as'r"a6a n"a'ins )" san"l" u#iasil!r, C$iar
num"l" .r!'a!nis'il!r ar a0"a s"mniCi#a'ii sim:!li#"% )"s"manan) 0i#'!ria )r".'a'ii,
Nara'iun"a s" Ca#" la ."rs!ana a III-a% iar nara'!rul !mni.r"6"n' si !mnis#i"n'
r"#!ns'i'ui" in m!) !:i"#'i0% .rin '"$ni#a )"'aliului si !:s"r0a'i"% lum"a sa'ului )" mun'"ni si
a#'iunil" Vi'!ri"i, D"si nara'!rul .r"ia r!lul nara'!rului, In'"li"n'a si #al#ula'a% #a 2un
Haml"' C"minin2% "a r"#!ns'i'ui" #rima ." :a6a .r!.riil!r )")u#'ii si ! .!0"s'"s'" 0"ri)i#
#"l!r .r"6"n'i% #""a #" ii )"'"rmina ." #riminali sa-si r"#un!as#a 0ina in Ca'a sa'ului si a
au'!ri'a'il!r,
G;
S"#0"n'"l" nara'i0" sun' l"a'" .rin inlan'uir" si al'"rnan'a, Nara'iun"a "s'"
.r".!n)"r"n'a% )ar si .asa8"l" )"s#ri.'i0" Ci5"a6a )iC"ri'" as."#'" al" #a)rului sau "l"m"n'"
)" .!r'r"' Ci6i#% in)i0i)ual 3)" "5"m.lu: .!r'r"'ul Vi'!ri"i sau al lui G$"!r$i'a4 si #!l"#'i0
3mun'"nii% 2l!#ui'!rii )" su: :ra)24, Nara'iun"a "s'" nuan'a'a )" s"#0"n'"l" )ial!a'" sau )"
r".li#i al" Vi'!ri"i% #um "s'" lai'm!'i0ul r!s'i' )" C"m"i" in #au'ar"a s!'ului% la Ci"#ar" .!.as,
Tim.ul )"rularii a#'iunii "s'" 0a .r"#i6a' % .rin r"."r" '"m.!ral": 2a.r!a." )" SC,
An)r"i2 % 2in P!s'ul &ar"2%2;N &ar'i"2, Ca)rul a#'iunii "s'" sa'ul &aura Tar#aului % 6!na
D!rn"l!r si a Iis'ri'"i % )ar si #"l )" #am.i"% Cris'"s'i% in Ial'a 9ii8i"i, Eiin) un r!man r"alis'%
."n'ru 0"ri)#i'a'"% 'ras"ul urma' )" Vi'!ria im.r"una #u G$"!r$i'a% ." urm"l" lui N"#$iC!r%
#!n'in" '!.!nim" "5is'"n'" ." $ar'a,
R!manul .r"6in'a sais.r"6"#" #a.i'!l" #u a#'in" )"sCasura'a #r!n!l!i#% urmarin)
m!mn"'"l" su:i"#'ului,
Prima .ar'" 3#a.i'!l"l" I - al IV-l"a4 - Craman'aril" Vi'!ri"i in as'".'ar"a s!'ului si
.r"a'iril" )" )rum -in#lu)" "5.!6i'iun"a si in'riaa, In "5.!6i'un" s" .r"6in'a sa'ul &aura
Tar#aului si s#$i'a .!r'r"'ului Ci6i# al Vi'!ri"i% #ar" "s'" sur.rinsa '!r#an) ." .ris.a si
an)in)u-s" la in'ar6i"r"a s!'ului sau .l"#a' la D!rna sa #um."r" !i,
In'ria #u.rin)" Craman'aril" "i% )ar si a#'iunil" in'r".rins" inain'" )" .l"#ar"a in
#au'ar"a s!'ului: 'in" .!s' n"ru )!uas.r"6"#" 0in"ri% s" in#$ina la i#!ana SCin'"i Ana )" la
manas'ir"a Iis'ri'a% anun'a au'!ri'a'il" )" )is.ari'ia s!'ului% 0in)" un"l" lu#ruri ."n'ru a Ca#"
r!s' )" :ani )" )rum% ." &in!)!ra ! lasa la &anas'ir"a Vara'"#% iar lui G$"!r$i'a ii
in#r")in'"a6a un :al'a sCin'i',
Par'"a a )!ua 3#a.i'!l"l" al VII-l"a -al XIII-l"a4 #!n'in" )"sCasurar"a a#'iunii si r"l"0a
)rumul .ar#urs )" Vi'!ria si Ciul "i% G$"!r$i'a% in #au'ar"a lui N"#$iC!r Li.an, Ei
r"#!ns'i'ui" 'ras"ul lui N"#$iC!r% Ca#an) ! s"ri" )" .!.asuri: la $anul lui D!n"a )" la Gura
Ii#a6ului% la #rasma )!mnului Da0i) )" la Caluar"ni% la m!s Pri#!. si :a:a D!#$ia )in
Ear#asa% la Va'ra D!rn"i% a.!i s.r" Pal'inis% Ir!s'"ni% I!r#a % )" un)" )rumul .aras"s'a a.a
Iis'ri'"i, D" as"m"n"a% in'aln"s# ! #um"'ri"% la I!r#a si ! nun'a% la Cru#i, Su##"siun"a
a#"s'!r mari m!m"n'" )in 0ia'a !mului% )a )" an)i' Vi'!ri"i si an'i#i."a6a m!rman'ar"a in
Cinal,
In'r":an) )in sa' in sa'% "a isi )a s"ama #a s!'ul sau a )is.aru' in'r" Su$a si Sa:asa, Cu
a8u'!rul #ain"lul r"asi'% Lu.u% mun'"an#a )"s#!."ra in'r-! ra.a ramasi'"l" lui Li.an % in
)r".'ul Cru#ii Tali"nil!r,
Par'"a a 'r"ia 3#a.i'!l"l" al XIV-l"a -al XVI-l"a4 .r"6in'a sCarsi'ul )rumului: an#$"'a
.!li'i"i% inm!rman'ar"a% .aras'asul lui N"#$iC!r Li.an si .")".sir"a u#iasului,
C!:!rar"a in ra.a si 0"$"a n!#'urna a m!r'ului mar#$"a6a ma'uri6ar"a lui G$"!r$i'a%
)!0")i'a in inCa.'uir"a a#'ului )" )r".'a'" la .aras'as,
GB
Pun#'ul #ulminan' "s'" m!m"n'ul in #ar" Vi'!ria r"#!ns'i'ui" #u Ci)"li'a'" s#"na #rim"i%
sur.rin6an)u-i #$iar su ." u#iasii Ili" Cu'ui si Calis'ra' I!6a, Primul isi r"#un!as'" 0ina%
insa al )!il"a )"0in" ar"si0, Es'" l!0i' )" G$"!r$i'a #u :al'aul lui N"#$iC!r si sCasia' )"
#ain"l" Lu.u% Ca#an)u-s" as'C"l )r".'a'",
D"6n!)aman'ul il sur.rin)" ." I!6a% #ar"-i #"r" i"r'ar" 2C"m"ii m!r'ului2 si-si
r"#un!as'" Ca.'a,
Vi'!ria "s'" ! C"m"i" .u'"rni#a% $!'ara'a% #ura8!asa% lu#i)a, In'"li"n'a na'i0a si
s'a.anir"a )" sin" sun' "0i)"n'ia'" ." )rum% mai al"s la .aras'as% #an) )"mas#a u#iasii,
A.ar'inan) lumii ar$ai#"% .a'riar$al"% Vi'!ria 'ransmi'" #!.iil!r r"s."#'ul 'ra)iil!r si "s'"
r"Cra#'a'a la n!u'a'il" #i0ili6a'i"i, Ca mama% ii in'"r6i#" &in!)!r"i sa s" in)".ar'"6" )"
'ra)i'i" si #!n'ri:ui" .rin #ala'!ri" la ma'uri6ar"a lui G$"!r$i'a, R"s."#'a !:i#"iuril" )"
#um"'ri" si )" nun'a si 0"$"a6a la in)".linir"a !ran)ui"li!r )in ri'ualul inm!rman'arii:
.ri0"$iul% )rumul la #imi'ir% :!#i'ul% slu8:a r"lii!asa% .!mana% .ra6ni#ul,
S!'i" iu:i'!ar"% .!rn"ns'" $!'ara'a in #au'ar"a :ar:a'ului, Ti.a'ul )inain'"a #!:!rarii
#!s#iuului si "s'uril" #!n#"n'r"a6a iu:ir"a si )ur"r"a .i"r)"rii s!'ului,
P"rs!na8ul #!m.l"5 "s'" r"ali6a' .rin '"$ni#a :as!r"li"Cului si in)i0i)uali6a' .rin
#ara#'"ri6ar" )ir"#'a si in)"r"#'a 3.rin 0!r:"% Ca.'"% "s'uri% r"la'ii #u al'" ."rs!an8"% num"4,
P!r'r"'ul Ci6i# r"l"0a Crumus"'"a ."rs!an8ului .rin '"$ni#a )"'aliului s"mniCi#a'i0,
Na'ura )"0in" si #u'i" )" r"6!nan'a a s"n'im"n'"l!r C"m"ii% in)ruman)-! in #au'ar"a
s!'ului sau: la D!rna% )ar si la Cru#"a Tali"nil!r% 0an'ul ! anun'a #a s" aCla ." )rumul #"l
:un,
P"rs!an8ul s"#un)ar% G$"!r$i'a% r".r"6in'a "n"ra'ia 'anara% #ar" 'r":ui" sa ia l!#ul
'a'alui )is.aru', R!amnul .!a'" Ci #!nsi)"ra' ini'ia'i#% )"!ar"#" )rrumul .r"6in'a ma'uri6ar"a
lui G$"!r$i'a,
N"#$iC!r Li.an "s'" #ara#'"ri6a' in a:s"n'a% .rin r"'r!s."#'i0a si r"m!rar" si
sim:!li6"a6a )"s'inul muri!' al !am"nil!r,
P"rs!an8" ".is!)i#" sun': &in!)!ra% Cii#a r"#".'i0a la n!u'a'il" #i0ili6a'i"i "s'" 'rimisa la
manas'ir" ."n'ru .uriCi#ar"S m!s Pri#!.% .arin'"l" Danila - ."rs!na8" r".r"6"n'ai'0" ."n'ru
lum"a sa'ului ar$ai#,
R!manul ar" #ara#'"r m!n!raCi# )"!ar"#" inCa'is"a6a 0ia'a mun'"nil!r% !#u.a'iil"%
!:i#"iuril"% 'ra)i'iil" si .rin#i.al"l" l!r 'rasa'uri: mun#i'!ri% 0"ss"li% iu:i'!ri, Tras'uril"
."rs!an8ului #!l"#'i0% mun'"nii% sun' sur.rins" in#a )" la in#".u'% in l""n)a ." #r" !:isnuia
sa ! s.una Li.an% r"m"m!ra'a )" Vi'!ria,
Eamilia Li.anil!r "s'" .ar'" a a#"s'"i #!l"#'i0i'a'i: imain"a lui N"#$iC!r .as'ra'a in
m"m!ria #"l!rlal'i% .!r'r"'i6ar"a am.la a Vi'!ri"i% #a "5.!n"n' al a#"s'"i lumi ar$ai#" si
'in"rii r"#".'i0i la n!u'a'il" #i0ili6a'i"i% &in!)!ra si G$"!r$i'a,
GD
Concluzie : R!manul 2Ial'aul2 )" &i$ail Sa)!0"anu a.ar'in" r"alismului mi'#,

7arap-Al!.on ,rean(a-re'umat-
Amu #i#a "ra ! )a'a un #rai #u D C"#i!ri si #raiul a0"a un Cra'"%#ar" "ra un im.ara' si a0"a D
C"'",Im.ara'ul "ra :a'ran si 'rimis"s" ! s#ris!ar" in #ar" ii #"r"a #raiului sa 'rimi'a ."unul )in
C"#i!ri sa )"0ina im.ara' in l!#ul lui,Craiul ii #$"ma ." '!'i #"i D C"#i!ri si ii in'r":a #ar" )in'r" "i
s" sim'" 0r")ni# sam!s'"n"as#a im.ara'ia Cra'"lui sau,C"l mai mar" )in Cra'i .!rnis" .rimul%insa
s" in'!ars" s."ria' )" un urs,Al )!il"a #ar" .l"#a Cu Cra'"l" mi8l!#iu #ar" s" in'!ars" ina.!i s."ria'
)" urs laC"l #a Cra'"l" mar"Craiul a )"0"ni' C!ar'" )"6amai' )" #"i )!i%nu mai a0an) ni#i !
s."ran'a,P"s'"#a'"0a #li." #"l mai mi# )in'r" "i s" in'!ars" la 'a'al sau .!0a'ui' )"
SC,Dumini#a,Craiul ii ina)ui si lui sa .l"#" % insa #u :aar" )" s"ama Ciin)#a )a#a s"in'!ar#" si
"l la C"l #a si Cra'ii lui il a0"r'i6"a6a #a nu-l mai .rim"s'" a#asa,Ela#aul isiia $ain"l" #u #ar" 'a'al
sau a C!s' la nun'a30"#$i si 6)r"n'ui'"4%#alul #u #ar" a C!s' lanun'a3un #alu' mi# si 8iari'4 si
#a'"0a arm",.rim"s'" #ar'" )" la 'a'a-su si .l"a#a,Si m"rs" "l #" m"rs" .ana #" )a )"-un urs,Calul
nu s" !.r"s'" %Cla#aul s#!a'" :u6)uanul%insa nu a.u#a sa l!0"as#a ursul #a in#"." sa
url":2Draul 'a'"i%nu )a #a"u sun',2 si :aia'ul .l"#a mai )".ar'"%#-a.!i Dumn"6"u sa n" 'i"%#a
#u0an'ul )in .!0"s'"% inain'" mul' mai "s'"Si m"rs" ! 6i%)!ua%'r"i .ana #" a8uns" la un #!)ru
un)" ii i"s" un s.an inCa'a%#"ran)u-I sa-l ia #u "l #a i-a Cii )" C!l!s,Iaia'ul r"Cu6a si 'r"#us" mai
)".ar'",&aiin#!l! a.aru a#"lasi s.an im:ra#a' al'C"l #ar"-i #"r" sa-l ia #u "l%insa Cla#aul
r"Cu6a)in n!u,Tr"#us"ra mai )".ar'" .ana #" a8uns"ra la un l!# in #ar" s" in#$i)"#al"a,P"s'" '!'
)!ar #!)rii,Hara.-Al: nu s'ia ." un)" sa m"ara%."s'" #a'"0a s"#un)"a.aru )in n!u a#"lasi s.an
im:ra#a' iarasi al'C"l,S.anul il #!n0in" in sCarsi' sa-l ia #u"l%insa #u #!n)i'ia sa-I ara'"
)rumul,A8uns"ra iar ." )rum si 'r"#us"ra ." lana !Can'ana un)" s" !.r"s#,S.anul s" :aa in
Can'ana si :"a a.a%)u.a #ar" il lasa ." Cla#ausa :"a,In m!m"n'ul in #ar" :aia'ul a in'ra' in
Can'ana%s.anul in#$i)" Can'ana,S.anulCa#" ! aCa#"r" #u "l: il lasa sa iasa )a#a ii lasa lui 'r!nul si
8ura #u ura ." .al!s #a ilslu8"s'" .ana la m!ar'",Si ." lana as'a ii s#$im:a num"l" Cla#aului #u
Hara.-Al:&ai )".ar'" m"r "i #" m"r .ana a8un la im.ara'i",S.anul )a #ar'"a .rimi'a)" la
Cla#au im.ara'ului%ara'an) #a "l "s'" 'rimisul #raiului,&!sul il .!C'"s'" ."Vn".!'2 la masa un)"
manan#a ! sala'a n"mai0a6u'a%lua'a )in P"s'"ra Ursului,S.anul)a !r)in :aia'ului sa a)u#a si lui
#a'"0a sala'" )in a#"l"a,Iaia'ul as#ul'a:m"r" la #alil in#al"#a si lasa #all sa-l )u#a un)"-! 0r"a
"l,La un m!m"n')a' a8un la ! #asa)"ra.ana'a #ar" "ra #$iar #asa SC, Dumini#i%#ar" s" )"#i)" sa
il a8u'" sa s#a." )"s.an,Cul"" nis'" .lan'"%l" Ci"r:" si l" )u#" in P"s'"ra Ursului,Ursul :"a
#a'"0a

in$i'i'uri )u.a #ar" #a)" la',Ela#aul m"r" r".")" ia #a'" sala'" .!a'" si .l"a#aina.!i la
im.ara'i",Im.ara'ul ii ara'a s.anului #!l"#'ia )" )iaman'"%#ar" "rau C!ar'" .r"'i!as",Nus" .!'
asi )"#a' ." #"r:ul )in Pa)ur"a C"r:ului,S.anul )a !r)in :aia'ului sa u#i)a #"r:ul sa il a)u#a #u
'!' #u .i"l",Hara.-Al: in#al"#a #alu'ul #ar" il )u#" iar la SC,Dumini#a,T!'i 'r"i .l"a#as.r"
Pa)ur"a C"r:ului un)" sa.a ! r!a.a%il :aa ." m"6in inaun'ru,Can) #"r:ul i"s"aCara%:aia'u s"
r".")" #u .al!sul .rimi' )" la SC,Dumini#a la a'ul #"r:ului ." #ar" il'ai" )in'r-! sinura
GF
l!0i'ura%)u.a #ar" s" in'!ar#" la im.ara'i" #u .i"l"a #"r:ului,Im.ara'ul .r"a'i ! masa r"ala #u
'!' #" )!r"s'i la "a%la #ar" "ra si Hara.-Al: in0i'a',Si .rin )is#u'ii s" au6i la un m!m"n' )a' !
.asar" #" .!m"n"a )" Ca'aim.ara'ului R!s,Can) s.anul au)"%s" "n"r0"a6a si )a !r)in lui Hara.-
Al: sa ! a)u#a ." Ca'a im.ara'ului R!s,Isi in#al"#a #alul si .!rn"s# la )rum Cara a mai 'r"#" ." la
SC, Dumini#a,P" un .!) #"i )!i 'r"# ." lana un ru. )" Curni#i,N"0ran) sa l" #al#" Hara.-Al:
'r"#" .rina.a,R"#un!s#a'!ar"%Curni#iil" ii !C"ra ! ari.a )" #ar" )a#a 0a a0"a n"0!i"%)!ar sa-I)"a
C!# si '!a'" Curni#iil" 0!r sari in a8u'!r,&ai )".ar'" )a ."s'" un r!i )" Curni#i #ar"nu-si as"a
l!#ul,Hara.-Al: l" Ca#" un a)a.!s'%.rim"s'" ! ari.a )in .ar'"a #rai"s"i si .l"a#a mai )".ar'",Si
mai m"rs"ra "i .ana #" )au )" &!s G"rila%." #ar" il iau #u"i,&ai m"r "i ! :u#a'a )" )rum )u.a
#ar" )au )" Elaman6ila ." #ar" il iau si ." "l #u"i,Si mai m"r in#a ! :u#a'a )" )rum )u.a #ar"
)au )" S"'ila,Si mai m"rs"ra %maim"rs"ra .ana #" in'r-un sa' )au ."s'" un n":un #u un un sinur
!#$i%"ra O#$ila ."#ar" il iau #u "i,&ai m"rs"ra ! :u#a'a :una si )au ."s'" un !m #ar" 'ra"a #u
ar#ul)u.a nis'" .asari%numi' Pasari-La'i-Lunila%." #ar" s" )"#i) sa-l .rim"as#a inmisiun"a
l!r,P!rnis"ra 'ussas" la )rum s.r" im.ara'ia im.ara'ului R!s,&ar!%m"rs"ra "i #" m"rs"ra .an #"
la un m!m"n')a' a8un in !ra)a im.ara'i"i,Hara.-Al: s" ara'a im.ara'ului ii s.un" #in" " si #"
in'r"n'ii ar",Im.ara'ulR!s ii .!C'"s'" sa s'"a in'r-! #!li:a ."s'" n!a.'",Hara.!-Al: si #"ilal'i
.ar'"n"ria##".'a,R!s )a !r)in sluii lui sa )"a C!# #a:an"i in #ar" 0!r s'a,Can) '!'i 0a) #asa
inCla#ari%G"rila suCla )" 'r"i !ri si a'a%C!#ul )is.arus",Du.a #"0a 'im. in #a:ana s" is#a! #"ar'a
in'r" '!'i,Can) slua 0")" #a nui urma )" C!# in #asa Cu" la im.ara' saanun'",Im.ara'ul 0in" sa
0a)a #" s" in'am.la,Hara.-Al: in'r"a:a )a#a s-a )"#is%insain l!# sa-I ras.un)a ii #$"ama la
masa,T!'i #"r #" 0!r: RClaman6ila #a' mai mul'aman#ar" si S"'ila #a' mai mul'a a.a,Nu 'r"#"
mul' 'im. si im.ara'ul s" in'!ar#" #u ;B$ara:al" #u .ain"%;B ial!0i'" Cri.'" si ;B :u'i .lin" #u
0in,Elaman6ila si S"'ila ii lasa ." #"ilal'i sa manan#" .rimii%insa sa nu manan#" '!',Ela#aii s" .un
." man#a'%)ar )""a:a !ri#a' ar man#a%man#ar"a "ra '!' a#!l!,S" .us"ra Elaman6ila si S"'ila
in'r-unCiunal sa manan#" )" n-au mai lasa' Cirmi'ura sau .i#a'ura,Im.ara'ul )a sar#ina )" a s".ara
)in'r-un sa# ma#ul )" nisi.,Nim"ni n-a0"aasa maini mi#i in#a' sa .rin)a :!a:"l" )" ma# sau
nisi.,A'un#i Hara.-Al: a.rin)"ari.a .rimi'a )" la Curni#i,In m!m"n'ul r"s."#'i0 '!a'" Curni#iil"
a.arura )" ."s'"'!',In #a'"0a s"#un)" '!' ma#ul "ra s".ara' )" nisi.,Du.a Curni#iil" .l"#ara .rin
.ala'sa .is'" ." im.ara',

Dimin"a'a urma'!ar"%im.ara'ul raman" uimi' )" #a' )" :in" Cu Ca#u'a 'r"a:a,Urma'!ar" sar#ina
"s'" )" a .a6i ." Ca'a im.ara'ului R!s,S" Ca#u n!a.'" si '!'i s" .un )" s'ra8a,La mi"6ul n!.'ii Ca'a
i"s" ." "am'ransC!rma'a in'r-! .asari#a,O#$ila ! 0")" si-I )a )" s'ir" lui Pasarila,C"i )!i
s"#$inui" #a' s" #$inui" % )ar la un m!m"n' )a' .rin) Ca'a si ! )u# in .a'%un)" ! as"s'"im.ara'ul
)imin"a'a urma'!ar",Im.ara'ul su.ara' )a ! ul'ima .r!:a,&ai ar" !Cii#a%i)"n'i#a #u Ca'a lui,Da#a
! r"#un!as'" ." Ca'a lui i-! 0a )a )" in)a'a,Hara.-Al: 0a6an)u-s" in#ur#a' a.rin)" ari.a )"
al:ina,A'un#i CraiasaAl:in"l!r s!si )" in)a'a%si ii s.us":a#"a Ca'a #ar" 0a 'r"sari #an) ! 0!i
a'in"%a'un#i sas'ii #a a#"a "s'" Ca'a,In sCarsi'%Hara.-Al: $i#"s'" Ca'a%iar im.ara'ul ii ina)ui" sa
!ia,Ea'a ii s.un" #a nu 0in" #u "l )"#a' )a#a #alul lui m"r" .ana in 0arCulmun'il!r%a)u#" D
smi#"l" )" mar )ul#" )ul#"%a.a #"a 0i" siu #"a m!ar'a si 0a a8un"inain'"a 'ur'uri#ii
m"l",Tur'uri#a .ar#a nu 0ru,Calul lui Hara.-Al: ni#i nu s'a ."an)%s" in'!ars" #u '!a'" #"l"
#"ru'" inain'"a 'ur'uri#ii,Hara.-Al: isi ia !am"nii%isi iaCa'a si .l"a#a s.r" im.ara'i",Du.a un
'im.%'!'i #"i G 0!ini#i #!:!ara si-l lasa ."Hara.-Al: #u Ca'a,Sala'a si .i"l"a #"r:ului l"-a )us #u
.la#"r" s.anului insa .ar#a Ca'anu 0r"a sa i-! )"a,Si m"rs"ra "i #" m"rs"ra .ana #" a8uns"ra la
im.ara'i" un)" '!'i iias'".'au in .ra,Can) s.anul 0a6u Ca'a s" r"."6i s! ia in :ra'"%insa "a il
'ran'i ." 8!ss.unan) #a nu "l "s'" Ciul #raiului #i Hara.-Al:,T!'i ramas"s"ra in#r"m"ni'iS.anul
n"r0!s%sar" la a'ul lui Hara.-Al: si-I 'ai" #a.ul )in'r-! sinural!0i'ura,A'un#i #alul s" r".")" #u
GG
)in'ii il .rin)" )" #a. si-l arun#a in inal'ul #"rului,Ea'a lui R!s im.ara' il in#!n8ura )" 'r"i !ri #u
#"l" D smi#"l" )" mar%il s'r!."s'" #ua.a m!ar'"%a.!i #u a.a 0i" si )" in)a'a Hara.-Al: in0i",In
Cinal%#"i )!i in"nun#$"a6a in Ca'a im.ara'ului si isi 8ura#r")in'a%.rimin) :in"#u0an'ar"a si
im.ara'ia lui,Si-n#".u nun'a%'!'i au C!s' .!C'i'i,Era 0"s"lia mar" in'r" '!'i%si a 'inu' 0"s"lia ani
in'r"i,Iar ." la n!i sin" ar" :ani :"a simanan#a si #in" nu s" ui'a si ra:)a
Enima O'ili"i

)" G,C*lin"s#u
- r"6uma' -E"li5 Sima%un '<n*r )" ;= ani%0in" An Iu#ur"/'i la un#$iul s*u
C!s'a#$"Giuriu0"anu ."n'ru a urma Ea#ul'a'"a )" m")i#in*,A8uns la a)r"sa
in)i#a'*O'ilia%.u.ila :*'ranului%Al in0i'* An #as* un)" #un!/'" m"m:rii Camili"i:
ma'u/aAla"%un#$iul Simi!n /i #!.iii a#"s'!ra Ti'i,%Auri#a %Olim.ia% in"r"l"
S'ani#*Ra@iu .r"#um /i .ri"'"nul )" Camili" L"!ni)a Pas#al!.!l,A )!ua 6i O'ilia Ai ara'*
l!#uin@a% "l r"mar#* C"lul 8u#*u/ al C"'"i /i
"s'"s u r . r i n s # a n ) a s " / ' " ! s # r i s ! a r " a ) r " s a ' * a # " s ' " i a %
. " n u m " l " O ' i l i a &ar#ul"s#u,Ea'a "s'" ra0ni'* )" L"!ni)a Pas#al!.!l /i in0i)ia'* )"
'!@i m"m:riiCamili"i Tul"a,E"li5% #uri!s )" "nima num"lui &*r#ul"s#u )"s#!."r* s!ar'a
O'ili"i#ar" nu "s'" #u mul' )iC"ri'* )" a sa, Ea'a a r*mas !rCan* )" mi#* /i "s'" #r"s#u'*)" 'a'*l
s*u 0i'r"% m!/ C!s'a#$",Pas#al!.!l a #un!s#u'-! ." mama O'ili"i /i )"a'un#i i-a a8u'a' C!ar'"
mul'% O'ilia .ur'an)u-i ! s'im* )"!s":i'*,Rua' )" Al a"% E"l i 5 A l m")i ' "a6" ." Ti ' i
#ar " a r *mas #!r i "n' % / i i na#"s'" im.r"8urari s!ra sa Auri#a s" a'as"a6a )" 'anar,
El%Ans*% s" sim'" '!' mai a ' r a s ) " O ' i l i a . " # a r " ! a ) m i r * / i # u # a r "
. " ' r " # " ) i n # " A n # " m a i m u l ' 'im.,V")" Ans* An Pas#al!.!l un ri0al,La
An#".u'ul lunii auus'% Olim.ia% #"l mai mar" #!.il al Ala"i A/i Ca#"a.ari@ ia
a#as* Am.r"un* #u S'*ni#*% #!n#u:inul "i% #u #ar" ar" un #!.il, Simi!nnu-/i
r"#un!as'" Cii#a /i r"Cu6* s*-i )"a ! #as* )" l!#ui' /i 6"s'r"a sa,S'*ni#*% .rin min#iuni /i s#ris!ri
a)r"sa'" )!mnului Pas#al!.!l #um #* s"Am.u/#*% r"u/"/'" s* s'r<n* #"0a :ani )" la '!@i
/i s*-l An)u.l"#" ." Simi!n #um!'i0ar"a #* mai ar" #<'"0a luni )" 'r*i'%s*-i )"a 6"s'r"a
Olim.i"i,La in0i'a'ia lui Pas#al!.!l%E"li5 si O'ilia s" )u# la m!/ia
a#"s'uia%un)"'in"rii .r!Ci'a )" 'im.ul ."'r"#u' im.r"una%iar )u.* )!u* s*.'*m<ni r"0in
a#as*,n'r" 'im.% Ciul Olim.i"i /i al lui S'*ni#*% Aur"l Ra@iu% m!ar"% iar 'a'*l An)ui!/a'
Ai .u:li#* An 6iar )"#"sul amin'in) '!a'" ru)"l"% An s."ran@a )" a !:@in"#<' mai mul' s.ri8in
Cinan#iar,S'*ni#* "s'" in'"r"sa' )" a0"r"a lui m!/ C!s'a#$" /i An a#"s' s#!. Al a)u#" ." un
!ar "#ar " )!#' !r Vas i l i a)" ."n' r u a- i .un" )i an!s ' i #ul #* "s ' "
:!l na0, Sinurul #ar" )"s#!."r* .lanul "s'" Pas#al!.!l% /i-l a0"r'i6"a6a ." :*'r<n,

n ' r " E " l i 5 / i O ' i l i a s " # l * ) " / ' " ! r " l a @ i " ) " . r ! C u n ) * . r i " ' "
n i " / i a' a/ am"n' , E"l i 5 A i m*r ' ur i s "/ ' " i u:i r "a% i ar O' i l i a .ar " / i "a
A n)ui !/ a' *% A ns * .r i 0"/ ' " ' !' ul A n m!) #!.i l *r "s #, Gr i 8 a s a ."n' r u E"l i 5 .ar "
mai mul ' a un"i s ur !r i , Ru/ i na' % E"l i 5 A / i .un" ." $<r ' i " ' !a' " s "n' i m"n' "l "
s al "% ' r i mi ' an)u- i O'il"i s#ris!ar"a% Ans* "a nu-i )* ni#i un r*s.uns, n ' r -
u n m ! m " n ' ) " " l ! 6 i " % E " l i 5 ! r ! a * . " O ' i l i a s * n u s "
m a i An'<ln"as#* #u Pas#al!.!l% Ans* '!' "l% in0i'a' )" a#"s'a la "l a#as*% A/i )*
s"ama)" r"/"ala C*#u'* Ca@*
G>
)" O'ilia, n # a s * ) i s # u @ i i l " ) " s . r " a ) ! . @ i a O ' i l i " i ) " # * ' r " m ! /
C ! s ' a # $ " )"#lan/"a6* un n!u 0al #u s#an)aluri )in .ar'"a Ala"i, n #"l" )in
urm* Ca'a Ai#"r" lui m!/ C!s' a#$" s* nu An'!#m"as#* C!rmali'a'i l" )" a)!.'i" si
.l"a#* #uPas#al!.!l la m!/i"% s.r" sur.rin)"r"a lui E"li5% #ar" r*m<n" )"6am*i',El s"r"Cuia6*
An :ra@"l" un"i #ur'"6an" G"!r"'a,E"li5 ar" !#a6ia s*-l #un!as#* ." Y"issmann% un #!l" )"
Ca#ul'a'" #ar"-i'r"6"/'" .asiuni n":*nui'" ."n'ru .!"6i", Dis#u@iil" a0u'" #u a#"s'a
Ai )"60*lui"si'ua@ia ma'"rial* )iCi#il* a s'u)"n'ului% )ar /i s.iri'ul .ra#'i# al
a#"s'uia% #ar"Ca#" in8"#@ii /i #!nsul'* )iC"ri'" ."rs!an" ."n'ru a-/i An'r"@in" Cra@ii /i
sur!ril",Ci na l a r "s ' aur an' ul )!mnul ui I !r u A n #i ns ' "a ani 0"r s *r i i C i i #"i
s al " min!r" Ai r"un"s# la a#""a/i mas* ." G"!r"'a #u "n"ralul% ." S'*ni#*% Olim.ia%Ala"% Ti'i%
E"li5 /i m!/ C!s'a#$", Ala" .ar" C!ar'" in'"r"sa'* )" 0ii'!rul Cii#"i#"l!r )!u* a6"l" An
s."ran@a #* ! 0a #*s*'!ri #u Ti'i% An 'im. #" E"li5 s" sim'")in #" An #" mai 8ini' )"
.ur'*ril" G"!r"'"i,La An#".u'% )u.* ! u/!ar* #ri6*% Camilia Tul"a in!r* .ur'*ril" lui
Simi!n%#ar " A n#".us " s * ai ur "6"% A ns * 0*6<n) #* s i ' ua@ i a )"0i n"
i ns u.!r ' a:i l *% Al a" a8u'a'* )" S'*ni#* /i )" Y"issmann Al )u# la un sana'!riu, Ti'i s" aCl* An
#"n'rula'"n@i"i ."n'ru Ala" #ar" urm*r"/'" s*-l Ans!ar" #<' mai :in" s.r"
)"6am*ir"aAuri#$ii /i a Olim.i"i,O n " . ! a ' * a s a ) " ; > a n i . " n u m" Li l i A / i
ma n i C " s ' * ) ! r i n @ a ) " a s " #*s*'!ri% iar S'*ni#* Al r"#!man)* 'a'*lui a#"s'"ia ." E"li5
Sima% An s."#ial ."n'ru#* )!r"a a a)u#" An r<n)uril" Camili"i sal" /i !am"ni #ul@i,E"li5 0is"a6* #*
O'ilia #<n'* la .ian% Ans* s.r" sur.rin)"r"a sa '!'ul .ar" aCi r"ali'a'",R"0*6<n)u-s"% #"i )!i
.!0"s'"s# An)"lun%An 'im. #" E"li5 s" sim'" '!' maia'ras )" O'ilia /i )" s#$im:ar"a
a#"s'"ia,&! / C! s ' a # $ " a r " . l a n u r i l " s a l " # u # " i ) ! i ' i n " r i A n # " . < n ) s *
a ) u n " ma'"rial" )" #!ns'ru#@ii ."n'ru ! #as* un)" #"i )!i% E"li5 /i O'ilia a0"au
s* s'"a)u.* m!ar'"a sa,S'*ni#* Ai Ca#" #un!/'in@* lui E"li5 #u Lili s.r" su.*rar"a lui Ti'i #ar"
"s'"a'ras )" Ca'* /i nu An@"l"" )" #" '!a'" sun' a'ras" )" :*ia'ul )!#'!rului Sima,Din #au6a un"i
u/!ar" ins!la@ii /i a "C!r'ului% m!/ C!s'a#$" ar" un a'a#% Anurma #*ruia '!a'* Camilia Tul"a A/i
."'r"#" )!u* 6il" An #asa :*'r<nului in!r<n) :!ala a#"s'uia, Pas#al!.!l a)u#"
un )!#'!r a0i6a'% .r!C"s!r la uni0"rsi'a'"% #ar"r"#!man)* mul'* lini/'" /i !)i$n*
:!lna0ului,

&!/ C!s'a#$" s" Ans*n*'!/"/'" /i Ai alun* )in #as* ." '!@i #"i )in CamiliaTul"a Ciin) )" a#!r) #u
.r!.un"r"a lui Pas#al!.!l )" a )"s#$i)" un #!n' An :an#* ." num"l" O'ili"i #u suma )"
DNNNNN l"i% Ans* nu-i )* :anii% An#r"6<n)u-s" Ans *n*' a' "a s a, &!/ i "r ul )"s #$i )"
#!n' ul / i )".un" A n "l ;NNNNN l "i ." num"l " O'ili"i,Du.* inCar#' m!/ C!s'a#$"
)"0in" )in #" An #" mai s."ria' )" m!ar'"% laa#"as'a #!n'ri:uin) /i S'*ni#* #ar" Ai .!0"s'"a
'!' C"lul )" n"n!r!#iri,C!ns ul ' * )i C "r i @ i )!#' !r i % ur m"a6* #$i ar un ' r a' am"n'
#$"' ui n) :ani ." m")i#am"n'" /i in0i'* /i .r"!@ii s*-i sCin@"as#* #asa, Vin)" a.!i anumi'"
im!:il"/ i a)u#" A n #as * ! m"na8 "r * ." num" Paul i na% )ar #ar " nu s ' * mul '
."n' r u #* :*'r<nul Ai )"s#!."r* in'"r"sul Ca@* )" a0"r"a
sa,Au r i # a s " s . ! 0 " ) " / ' " . r " ! ' u l u i ( u i # * % m* r ' u r i s i n ) u - i ) ! r i n @ a ) "
a s " #*s*'!ri #u un "0r"u /i anum" #u Y"iss"mann%iar S'*ni#* ! An)"amn* ." O'ilias*-l
#!n0in* ." E"li5 s* s" #*s*'!r"as#* #u Lili,&! / C! s ' a # $ " i i ) * r u i " / ' " l u i
P a s # a l ! . ! l ; N N N N N l " i . " n ' r u O' i l i a, S' *ni #*% )u.* i n)"l uni #au' ar i aC l *
l !#ul un)" s un' as #un/ i :ani i / i - l 8"Cui"/'",&!/ C!s'a#$" "s'" sur.rins )" a'a# /i An
urma "C!r'ului m!ar",S'*ni#* )i0!r@"a6* )" Olim.ia /i s" #*s*'!r"/'" #u G"!r"'a% iar a.!i in'r*An
.!li'i#*,O'ilia s" #*s*'!r"/'" #u Pas#al!.!l si .l"a#* im.r"una la Paris,E"li5% #u !#a6ia
r*6:!iului% )"0in" )!#'!r%a.!i .r!C"s!r uni0"rsi'ar /i s"#*s*'!r"/'" :in" in'r<n) An
G?
#"r#uri Anal'",S" An'<ln"/'" An'<m.l*'!r #u Pas#al!.!l ." 'r"n /i aCl* #* a#"s'a a )i0!r@a')"
O'ilia% Ciin) a#um #*s*'!ri'* #u un !m :!a' )in Iu"n!s Air"s, E!'!raCiaar*'a' * nu
mai a)u#" nimi# )in #""a #" "ra !)ini!ara O'ilia, Amin'iril" a#"l"i i)il" s" n*rui"s# An
#u0in'"l" lui m!/ C!s'a#$": 1Ai#i nu s'* nim"ni2,
Povestea lui Harap-Alb de Ion Creanga-rezumat
Verde-mprat trimite fratelui su, Craiul, care era odat ntr-o ar, o scrisoare pentru a-i
cere s-i dea pe unul dintre cei trei fii ai lui spre a-i fi urma la tron, fiindc el avea
numai fete. Comunicndu-le tatl feciorilor si coninutul scrisorii i acceptul su (Care
dintre voi se simte destoinic a mpri peste o ar aa mare i !ogat" ca aceea" are voie din partea mea s se
duc" ca s mplineasc voina cea de pe urm a moului vostru.), cel mare socotete c lui i se cuvine
mpria, i pleac la drum. !ar la un pod i iese n cale tatl su m"rcat ntr-o piele
de urs i l sperie, nct feciorul a#un$e la conclu%ia c mie unuia nu mi tre!uie & spune el
& nici mprie nici nimica. 'iul mi#lociu ncearc i el s a#un$ la unc(iul su, dar pind
acelai lucru, deasemenea renun (C doar" slav Domnului" am ce m#nca la casa d-tale.). Craiul
este posomort i ruinat) Din trei feciori c#i are tata" nici unul s nu fie !un de nimica$% Apoi" drept s
v spun" c atunci degea!a mai stricai m#ncarea" dragii mei... & um!lai numai aa" frunza frsinelului" toat
viaa voastr i s v ludai c suntei feciori de craiu" asta nu miroase a nas de om..'. Cel mic, prins de
ruine, iese n $rdin, unde ncepe a pl#nge n inima sa, cnd i se nfiea% o !a! g#r!ov
de !tr#nee" care um!la dup milostenie'. *ceasta l sftuiete, dup ce fiul craiului i d un "an
poman, s cear tatlui su calul" armele i (ainele cu care a fost el mire, pentru c numai aa
poate mer$e unde n-au putut merge fraii si. +i i spune c va putea recunoate calul prin
faptul c doar acel cal va mnca din #ratecul pus pe o tav n mi#locul (er$(eliei. *poi
fiul de crai o vede pe "trn nvluit ntr-un (o!ot al!" ridic#ndu-se n vzdu(.
,rimind acordul tatlui, me%inul ia armele i (ainele de unde erau, ntr-un pod,
i mer$e cu tava cu #ratec la cai. !ar, spre surprinderea sa, doar o rpciug de cal"
gre!nos" dupuros i sla!" de-i numrai coastele se apropie de tav ca s mnnce. -ovit de trei
ori n cap cu cpstrul de fiul de crai ce voia s-l ndeprte%e de la tav, calul nu
renun, apuc s mnnce, n trei rnduri, #ratecul, dup care se scutur de trei ori i ndat
rm#ne cu prul lins-prelins i t#nr ca un tretin" de nu era alt m#nzoc mai frumos n toat (erg(elia'. 'iul de
crai urmea% ndemnul calului (&ui pe mine" stp#ne" i ine-te !ine.), care l duce n %"or, de
trei ori, spre nlimi, pentru a-i rsplti astfel, prin spaima provocat, cele trei lovituri
primite cu cpstrul n cap. !up trei %ile de pre$tiri, pornete i me%inul, cu armele,
(ainele i calul tatlui, la drum. .e ntlnete i el cu Craiul m"rcat n piele de urs dar,
spre deose"ire de fraii si, me%inul se repede cu arma ridicat asupra ursului. n acel
moment tatl i spune s nu loveasc, apoi l m"riea%, l felicit pentru ale$erea
calului ca tovar i recunoate c este vrednic de mprat. !ndu-i totodat, nainte de
desprire, i un sfat) n cltoria ta ai s ai tre!uin i de ri i de !uni" dar s te fereti de omul ro" iar
mai ales de cel sp#n" c#t i put)* s n-ai de-a face cu d#nii" cci sunt foarte ugu!ei', i druiete i "lana
de urs (c i-a prinde !ine vreodat).
!up o vreme de mers, cnd i intr calea n codru, fiul de crai ntlnete un om spn
care se ofer s-i fie slu$ dar l refu%. n pdure reapare, m"rcat altfel i vor"ind cu
voce prefcut, acelai spn, cu aceeai ofert, dar me%inul iari l refu%. !ar ntr-un
loc unde se nc(ide calea i ncep a i se ncurca crrile, cnd .pnul i apare pentru a treia oar
G=
oferindu-se s-l a#ute n a iei din impas, me%inul l accept) mort-copt" tre!uie s te ieu cu
mine" dac zici c tii !ine locurile pe aici'. Cei doi ntlnesc n cale o fntn i, fiind ari,
.pnul i ndeamn stpnul s co"oare n fntn, pentru a se rcori. !up ce intr,
.pnul pune capacul pe fntn, se urc deasupra i i cere fiului de crai, drept pre al
eli"errii sale, s-i spun cine este i unde mer$e. *cesta mrturisete, iar .pnul l
o"li$, ameninndu-l cu moartea, s sc(im"e rolurile/ el se va pre%enta drept feciorul
Craiului, iar stpnul su drept slu$ i l o"li$ su" #urmnt fcut pe ascuiul paloului,
c-i va da ascultare i supunere ntru toate, pn va muri i iar va nvia, apoi i pune numele
de 0arap-*l".
*#uni la curtea lui Verde-mprat, .pnul l trimite pe 0arp-*l" la $ra#d, nainte i d
ns o palm, spre a-l speria, $est fa de care fiicele mpratului protestea%. *poi
e1plic $estul) Dac do!itoacele n-ar fi fost nfr#nate" de demult ar fi sf#iet pe om. +i tre!uie s tii c i
ntre oameni cea mai mare parte sunt do!itoace" care tre!uiesc inui n fr#u" dac i-i voia s faci trea! cu
d#nii'. *titudinea lui ns le face s constate c de fel nu seamn n partea lor" nici la c(ip" nici la
!untate* i c ,arap-Al!" sluga lui" are o nfiare mult mai plcut i samn a fi mult mai omenos'.
ntr-una din %ile, servindu-se la mas nite sli foarte minunate, aduse, spune mpratul,
cu mare prime#die din 2rdina 3rsului, .pnul i trimite slu$a dup astfel de sli, el
voind s peard acum pe ,arap-Al! cu orice pre. !up ce l ncura#ea% n urma pln$erilor sale
(de-acum nainte" ori cu capul de peatr" ori cu peatra de cap" tot at#ta-i* fii odat !r!at i nu-i face voie rea.),
calul l duce pe 0arap-*l" ntr-un ostrov m#ndru din mi-locul unei mri" l#ng o csu singuratic" pe
care era crescut nite muc(iu pletos de o podin de gros" moale ca mtasa i verde ca !uratecul'. *colo o
ntlnete pe "trna care l a#utase cu sfaturi nainte de plecare, i afl de la ea c
este, de fapt, .fnta !uminic. .fnta face o fiertur adormitoare, din somnoroas,
lapte i miere, o toarn n fntna din 2rdina 3rsului, aflat n apropierea casei sale.
Cnd vede c animalul a "ut i a adormit, revine acas i l sftuiete pe 0arap-*l" s
ia "lana de urs dat de crai ca, m"rcat cu ea, s mear$ dup sli. 0arap-*l"
reuete s culea$ salata i scap de ursul care se luase dup el, pe cnd era s ias
din $rdin, aruncndu-i "lana.
!up cteva %ile, mpratul i arat .pnului nite pietre preioase de o frumusee
nemaiv%ut, i i spune c sunt din ,durea Cer"ului. *colo, o dat la apte ani, cer"ul
(care era vr#it, de omora oamenii i animalele cu privirea numai) se scutura, pier%nd
astfel unele din nestematele care creteau pe el. 4rimis de .pn dup nestemate i
a#uns din nou, dus de cal n %"or, la .fnta !uminic, 0arap-*l" era cufundat n g#nduri i
gal!n la fa" de parc-i luase p#nza de pe o!raz, de teama morii. 5ste ncura#at de .fnt
(.are-i Dumnezeu% /-a mai fi el dup g#ndul &p#nului. 0ns mai ra!d i tu" ftul meu" c mult ai avut de r!dat
i puin mai ai.), care-l a#ut din nou. i d o!rzarul i sa!ia lui &tatu-Palm-1ar!-Cot" de unde le
avea apoi pleac, mpreun cu el, n ,durea Cer"ului. *colo dup ce sap o $roap
adnc, ln$ i%vorul din care se adpa cer"ul, i spune .fnta ce s fac n
continuare) s atepte n $roap sosirea cer"ului, cu o"r%arul pus pe fa. 6ar cnd
cer"ul se va culca s doarm cu oc(ii desc(ii, dup adpare, s ias i s i taie capul,
ascun%ndu-se din nou n $roap, de unde s nu ias toat %iua, dei, toat %iua, capul
cer"ului i va cere acest lucru. +i a"ia dup asfinit, cnd va fi murit, s ia capul i
pielea. 0arap-*l" procedea% astfel, revine la .fnta !uminic spre a-i mulumi, iar
capul i pielea cer"ului le va duce stpnului su, dei pe drum i se ofereau tot felul de
rspli) .uli crai i mprai ieeau n faa lui ,arap-Al!" i care dincotro l ruga" unul s-i deie !nrit" c#t a
cere el" altul s-i deie fata i -umtate de mprie* altul s-i deie fata i mpria ntreag.
GJ
n timpul unui osp oferit de mprat n cinstea aa-%isului su nepot, .pnul, la cteva
%ile dup ntoarcerea lui 0arap-*l", o pasre miastr "ate n fereastr i %ice) 2
.#ncai" !ei i v veselii" dar de fata mpratului Ro nici nu g#ndii%. 6ar .pnul i trimite slu$a s-i
aduc pe fata mpratului 7o. !in nou speriat, ntristat, 0arap-*l" se lamentea%
tovarului su, calul) &e vede c m-a nscut mama ntr-un ceas ru" sau nu tiu cum s mai zic" ca s nu
greesc naintea lui Dumnezeu. . pricep eu tare !ine ce ar tre!ui s fac" ca s se curme odat toate aceste. Dar
m-am deprins a t#r dup mine o via ticloas. 3or!a ceea: 4& nu de Dumnezeu omului c#t poate el
suferi5'. Calul din nou l m"r"tea%, i i spune c tie drumul ctre curtea mpratului
7o, unde a mai fost o dat, cu tatl lui 0arap-*l".
,e drum cei doi ntlnesc, la un pod, o nunt de furnici, iar 0arap-*l", pentru a nu le
strivi, trece cu calul prin ap, n ciuda pericolului de nec. !rept rsplat primete, de la
o furnic %"urtoare, o arip, cu indicaia de a-i da foc, la nevoie, pentru a aduce astfel
furnicile la el. 8er$nd mai departe, 0arap-*l" vede un roi de al"ine care i cutau
stup, le face un adpost i primete, de la criasa lor, o arip pe care, dac o va
aprinde, criasa i va veni n a#utor. Ceva mai ncolo ntlnete o di(anie de om" care se
p#rplea pe l#ng un foc de douzeci de st#n-eni de lemne i tot atunci striga" c#t i lua gura" c moare de
frig'. *cesta avea nite !uzoaie groase i d!lzate. +i c#nd sufla cu d#nsele" cea de deasupra se rsfr#ngea
n sus peste scf#rlia capului" iar cea de dedesu!t at#rna n -os" de-i acoperea p#ntecele. +i" ori pe ce se oprea
suflarea lui" se punea promoroaca mai groas de-o palm'. nele$nd c este 2eril, l ia cu sine, ca
urmare a ofertei acestuia de a-l nsoi i a avertismentului su) 2 R#zi tu r#zi" ,arap-Al!" zise
atunci 6eril tremur#nd" dar" unde mergi" fr de mine n-ai s poi face nimica'. -a fel se petrec lucrurile
i cu 'lmn%il (o namil de omm#nca !razdele de pe urma a 78 de pluguri i tot atunci striga n gura mare
c crap de foame.), cu .etil (o artare de om !use apa de la 78 de iazuri i o g#rl pe care um!lau numai
9:: de mori i tot atunci striga n gura mare c se usuc de sete.), cu 9c(il, cel care vede lucrurile
gurite" ca sitica" i strvezii" ca apa cea limpede i cu ,sri--i--un$il, cel ce c#nd voia" aa se
lea de tare" de cuprinde pm#ntul n !rae. +i alt dat" aa se deira i se lungea de grozav" de a-ungea cu m#na
la lun" la stele" la soare" i c#t voia de sus., pentru a prinde psri, pe care -umulite" ne-umulite" i le
ppa pe rud" pe sm#n.
*#uni la mpratul 7o (era un om p#cliit i rutcios la culme* nu avea mil de om nici c#t de un
c#ne.), cei ase, artndu-se ei care de care mai c(ipos i mai m!rcat" de se t#r#iau aele i curgeau
og(elele dup d#nii, sunt $%duii ntr-o cas de aram, su" care se face foc peste noapte,
dup ce au spus ei cu ce scop sosiser. 9aspeii scap de moarte datorit lui 2eril,
care a domolit cldura cu suflarea sa, iar a doua %i se pln$ trimisului mprtesc c au
fost lsai fr sc#nteie de foc n vatr. .unt poftii de mprat, cnd se nfiea% din nou
acestuia spre a-i cere fata pentru nepotul mpratului Verde, la mas, unde li se dau ;7
(ara!ale cu p#ne" ;7 ialovie fripte i ;7 !ui pline cu vin, su" ameninarea unei pedepse $ro%ave,
dac nu consum tot. !ar 'lmn%il i .etil "iruie ceea ce nu au reuit ceilali, tot ei
doi pln$ndu-se apoi de foame i de sete. Cnd mpratul 7o vine n sala de mese,
0arap-*l" i cere din nou fiica, dar tatl ei o promite cu condiia ca peitorii s mai treac
o ncercare) din dou miere de mac amestecat cu nisip s alea$ macul, ceea ce se
face cu a#utorul furnicilor, aduse prin aprinderea aripei de furnic. 9 alt pro" a fost
p%irea peste noapte a fiicei mpratului, care a %"urat din iatacul unde tre"uia inut,
presc(im"at n pasre. ns 9c(il o vede, iar ,sril o prinde, n spatele -unei,
unde se ascunsese, lun$indu-se el pn acolo. 3ltima ncercare, deose"irea fetei de
mprat de o alt fat, identic la nfiare i copil de suflet al mpratului, se face cu
a#utorul criesei al"inelor, c(emat n a#utor. n momentul ncercrii criasa o va face pe
fiica mpratului s se apere cu nframa, ca semn. mpratul, ovilit i sar!d la fa de
>N
suprare i ruine, i d fiica lui 0arap-*l", dar aceasta spune c l va nsoi doar dac va
aduce calul lui, naintea unei turturele trimis de ea, trei smicele de mr dulce i ap vie i ap
moart de unde se !at munii n capete'. 4urturica vine prima dar la ntoarcere calul ia cu (apca
lucrurile cerute i a#un$e primul, dup ce le solicitase cu "una dar pasrea e%itase s le
dea. ,e drumul de ntoarcere, prietenii lui 0arap-*l" se despart de el iar ntre el i fata
de mprat se nfirip dra$ostea. -ui 0arap-*l" nu-i prea vine la socoteal s o dea pe
fat .pnului, cci ea era !o!oc de trandafir din luna lui maiu" scldat n roua dimineii" dezmerdat de cele
nti raze ale soarelui iar el era ne!un de dragostea ei.
.osind la curtea mpratului Verde, fata l respin$e pe .pn, care se repe%ise s o ia n
"rae, spunnd c nu pentru el a venit ci pentru 0arap-*l", adevratul nepot al
mpratului Verde. .pnul, tur"at de furie, i taie capul lui 0arap-*l", dar fiica
mpratului 7o i-l pune la loc i i red viaa, prin ncon#urarea $tului cu cele trei
smicele de mr dulce, prin stropirea cu ap moart, spre a sta sn$ele i a se prinde
pielea, apoi cu ap vie. 7idicat de cal n dini pn n naltul cerului i slo"o%it de acolo,
.pnul moare. 6ar la nunta lui 0arap-*l" cu fiica de mprat a inut veselia ani ntregi" i acum
mai ine nc* cine se duce acolo !ea i mn#nc.'
PLU48
de ;ER;E 8A,5.A
P!"6ia VPlum:2 )"s#$i)" 0!lumul )" .!"6ii .u:li#a' An ;J;> /i "a )"Cin"/'"
."rs!nali'a'"a .!"'ului, Ti'lul .!"6i"i Plum: "s'" un sim:!l al i6!l*rii% iar an!'im.ul #<n) s"
."'r"#" a#@iun"a An s'r<ns* #!n#!r)an@* #u 'i'lul .!"6i"i "s'" #"l al '!amn"i% m!m"n' al
)"s#!m.un"rii "l"m"n'"l!r na'urii,
P!"6ia "5.rim* An numai #"l" )!u* #a'r"n" al" "i% ! s'ar" suCl"'"as#* )" ! #!.l"/i'!ar"
sinur*'a'", A'm!sC"ra "s'" )" ! )"6!lar" '!'al* An 'r"mur*'!ar"a a.*sar" ma'"rial* Ciin) su"ra'*
)" r"u'a'"a m"'alului An'un"#a',
P!"6ia "s'" s'ru#'ura'* ." )!u* .lanuri, P" )" ! .ar'" r"ali'a'"a "5'"ri!ar*% .r"6"n'* .rin
#imi'ir% .rin #a0!u ! lum" #"-l )"'"rmin* la i6!lar"% iar ." )" al'* .ar'" r"ali'a'"a in'"ri!ar* #ar"
ar" An 0")"r" s"n'im"n'ul iu:irii a #*rui in0!#ar" s" Ca#" #u )"s."rar" Ciin) /i "l #!n)i@i!na' )"
na'ura m")iului, Es'" )" Ca.' An#"r#ar"a .!"'ului )" a "0a)a )in lum"a An#$is* i6!la'* An #ar" s"
6:a'",
P!"'ul Ans* nu i6:u'"/'" s* )".*/"as#* m!m"n'ul% #u0<n'ul VAn'!rs2 r"ali6"a6* )" Ca.'
mis'"rul An'r"ii .!"6ii, Cu0<n'ul #$"i" al An'r"ii .!"6ii "s'" V.lum:2 #ar" )"0in" m"'aC!r*-
-sim:!l /i #ar" "s'" r"."'a' )" 'r"i !ri% num*r Ca'i)i# An Ci"#ar" #a'r"n, R"."'i@ia a#"s'ui #u0<n'
su"r"a6* ! a'm!sC"r* ma#a:r* )" #a0!u,
n a#"s' m")iu% s"n'im"n'ul iu:irii Ans"amn* VAn'!ar#"r" s.r" a.us2 #um s.un" .!"'ul
Lu#ian Ilaa% a)i#* m!ar'"a,
VD!rm"a An'!rs am!rul m"u )" .lum:%
O ." Cl!ri )" .lum:,2
n a#"s'" #!n)i@ii .!"'ul nu s" .!a'" r")r"sa% nu s" .!a'" An*l@a /i ul'imul 0"rs% a)u#"
#!ns!lar"a /i r"s"mnar"a V/i-i a'<rnau ari."l" )" .lum:2 su"r<n) 6:!rul An 8!s% #ar" #*)"r" "s'"
sur)* /i r"a,
n'r" a#"s'" #!!r)!na'" al" r"ali'*@ii "5'"ri!ar" /i in'"ri!ar" s" )"sC*/!ar* m!n!l!ul
'rai# al .!"'ului An'r-! a'm!sC"r* 'ul:ur*'!ar" .rin m!ar'" 3la ni0"l s"man'i#4 iar ." )" al'* .ar'"
>;
.rin r"."'i@ia #u0<n'ului .lum: C!l!si' !:s"si0 #a )"'"rminan', A.ar" )" 'r"i !ri% An Ci"#ar" s'r!C*
An rima 0"rsuril!r ; /i F la #"6ura 0"rsului B,
Cu0<n'ul #$"i" r"."'a' as'C"l nu su"r"a6* )"s#!m.un"r"a ma'"ri"i - "l"m"n' )"Cini'!riu
."n'ru .!"6ia :a#!0ian* - #i Am.i"'rir"aS .r"siun"a Ciin) .r"a mar"% .!"'ul s" .i"'riCi#*
n"#!n)i@i!na',
P!"6ia Plum: "s'" ! .!"6i" sim:!lis'*% nu numai .rin #!r"s.!n)"n@" )in lum"a min"ral*
#i /i .rin mu6i#ali'a'"a 0"rsuril!r r"ali6a'" #u a8u'!rul #"6ur"i,
V"rsul "s'" iam:i# An "5#lusi0i'a'"% iar '!nul "s'" "l"ia#, Prin r"."'i@ia !:s")an'* a
#u0<n'ului #$"i"% .!"6ia )"0in" ! "l"i" as"m*n*'!ar" #u :!#"'"l" .!.ular",
S'ru#'ura .!"6i"i "s'" arm!ni!as*% .rima s'r!C* s" r"."'* An aCar* )" 0"rsul al )!il"a%
as'C"l An#<' 0"rsul ; "s'" An r"la@i" #u 0"rsul G% D #u ?% /i F #u =,
&i8l!a#"l" ar'is'i#" )" r"ali6ar" ." l<n* sim:!l An'<lnim m"'aC!r" /i ."rs!niCi#*ri
VD!rm"au a)<n# si#riil" )" .lum:2,
R"mar#*m C!l!sir"a 0"r:"l!r la im."rC"#': V)!rm"au2% Vs'au2 #ar" su"r"a6* a#"a
a'm!sC"r* )" )"6!lar"% ! a#@iun" 'r"#u'* )ar n"'"rmina'*% An #!n'inu* )"sC*/urar" An#*,
Todor Arghezi: Testament
P!"6i" #u #ara#'"r .r!rama'i#% T"s'am"n' Ciur"a6*% An m!) s"mniCi#a'i0% An Crun'"a An'Aiului
0!lum )" 0"rsuri% Cu0in'" .!'ri0i'"% .u:li#a' )" Tu)!r Ar$"6i An ;JB? Ciin) Vars .!"'i#a2 ar$"6ian*,
P!"6ia T"s'am"n' sin'"'i6"a6* "s"n@a <n)irii "s'"'i#" ar$"6i"n", I)""a Cun)am"n'al* a .!"6i"i
"s'" l"*'ura in)is!lu:il*% !rani#*% s'a'!rni#i'* An'r" .!"' /i s'r*m!/ii lui% Vramur* !:s#ur*2% !am"ni
sim.li% Vr!:i #u sari#il" .lin" )" !s"min'"l" 0*rsa'"-n min"2, Ea'* )" a#"/'ia T, Ar$"6i #!nsi)"r* #*
ar" ! )a'!ri" ." #ar" 'r":ui" s-! )u#* la An)".linir", D" a#""a% )u.* .r!.ria-i #!n#".@i"% #r"a@ia sa
'r":ui" An@"l"as* #a sinura 6"s'r" l*sa'* urma/il!r, Prima i)"" "s"n@ial* "s'" a#""a% #* .!"'ul a An*l@a'
.rin ar'a sa #"a )in'<i V'r"a.'*2% /i #"a mai r"a )u.* un lun 'r"#u' )" 'ru)* /i suC"rin@* al "n"ra@iil!r
#ar" l-au .r"#")a', Urma/ii lui au )a'!ria s* .!rn"as#* )" ai#i /i s* ur#" #u n*)"8)" #<' mai sus% s*
Am.r*/'i" )"Cini'i0 An'un"ri#ul An #ar" /i-au )us "5is'"n@a Anain'a/ii l!r, Din V!s"min'"l"2 /i V#"nu/a )in
0a'r*2 a s'r*m!/il!r .!"'ul Ca#" un VDumn"6"u )" .ia'r*2% VH!'ar Anal' #u )!u* lumi ." .!al"/ P*6in)
An .is#ul )a'!ri"i 'al"2, n'r-un C"l su:'il% ar'a .!"'ului #a.*'* un n!u m!) )" mili'arism s!#ial An
.!"6i"% a#'ul liri# Ciin) 'ransC!rma' An'r-! r*6:unar" a n"C"rin'"l!r s'r*:unil!r% #*#i An "a s-a s'r<ns
0"ninul 'u'ur!r "n"ra@iil!r )inain'"a lui, V"r:ul .!"'i# s"-n'!ar#" a#um #a un V:i#i2% #ar" Vi6:*0"/'"-
n#"'% .")".si'!r/ O)rasla 0i"-a #rim"i 'u'ur!r2, Einalul .!"6i"i "s'" ")iCi#a'!r An a#"s' s"ns: VR!:ul a
s#ris-!% D!mnul ! #i'"/'"/ E*r* a #un!a/'" #*-n a)<n#ul "i/ Ha#" m<nia :unil!r m"i2,
A )!ua i)"" "s"n@ial* a .!"6i"i "s'" i60!rul /i na'ura ar'"i% a/a #um ! #!n#"." T Ar$"6i, &ai
An'<i .!"'ul m*r'uris"/'" C!ar'" "l!#0"n' #um )in Vraiul #u-n)"mnuri ."n'ru 0i'"2 al s'r*:unil!r% s-au
Vi0i' #u0in'" .!'ri0i'"2, A#"as'a in)i#* sursa .rin#i.al* a lim:a8ului s*u .!"'i#: lim:a8ul .!.ular /i
Camilial al 'ru)i'!ril!r ." !!ar", Din a#"s' Vrai2 .!"'ul s"l"#'"a6* Ans* anumi'" #u0in'"% #ar" r*s.un)
mai :in" #!n)i@iil!r sal" in'"ri!ar" /i n*6uin@"l!r lui ar'is'i#"% su"r<n) un m!) anum" )" "5is'"n@*:
r<.i% r!.i a)<n#i ." :r<n#i% su)!ar"% :i#i% 0i'"% .l*0ani% !#ar*% sa.*% sari#i% r*:)a'% )ur"r"% m<ni"% r!:i%
a)i#* lum"a s*r*#i"i /i a suC"rin@"i% a 0i"@ii An 6)r"n@"% su: :l"s'"mul mu#"aiului% al :u:"l!r /i al
n!r!iului% al !#*rii /i al :i#iului, P!"'ul VCr*m<n'*2 Ans* An)"lun a#"s'" #u0in'" Vmii )" s*.'*m<ni2%
Ca.' #ar" #!r"s.un)" unuia )in'r" .rin#i.al"l" sal" .rin#i.ii An .r!#"sul #r"a@i"i: 'ra0aliul ar'is'i# in'"ns
/i An)"luna'% 'ransCiur<n)u-l" /i #!nC"rin)u-l" 0al!ri "s'"'i#" in")i'", Una )in .r!:l"m"l" ar'is'i#"
>B
im.!r'an'" An <n)ir"a .!"'ului ! #!ns'i'ui"% An a#"as'* .!"6i"% "s'"'i#a ur<'ului, P!"'ul r"#ur"% ."n'ru
.rima )a'* An liri#a r!m<n"as#*% la V6)r"n@"2 )in #ar" Ca#" Vmuuri /i #!r!an"2% iar )in V:u:"2%
Vmu#"aiuri /i n!r!i2% is#* VCrumus"@i /i .r"@uri n!i2, P"n'ru a#"as'a T, Ar$"6i .r!m!0"a6* i)""a #*
An ar'* nu "5is'* su:i"#' ur<' sau Crum!s% #* An ar'* ur<'ul nu ar" ni#i un s"ns% #i numai "5.rimar"a
ar'is'i#* r"/i'* .!a'" "n"ra ur<'ul% numai '"$ni#a ar'is'i#* ur<'* sau li.sa )" 'al"n' .!' )u#" la
r"ali6ar"a un"i !."r" li'"rar" in"s'"'i#",
n an'i'"6* #u a#"as'* 6!n* l"5i#al* An #ar" sun' sur.rin/i '"rm"ni #" )"60*lui" ! r"ali'a'" s!#ial*
mi6"r*% #u0in'" )in Vraiul2 #u An)"mnuri ."n'ru 0i'" al .!.!rului% s" #!nCiur"a6* ! al'* 6!n*
lin0is'i#* An .!"6i"% )" )a'a a#"as'a #!ns'i'ui'* )in #u0in'" #ar" su"r"a6* )!m"niul ar'"i% a)i#* al
lumii #r"a'" .rin 'ransCiurar"a ma'"ri"i .rimar" /i ri)i#ar"a "i la ! Anal'* 'r"a.'* ar'is'i#*: i#!an"%
muuri% #!r!an"% mi"r"% 0i!ar*% Crumus"@i% .r"@uri n!i% "'#, Cu0in'"l" An#*r#a'" )" mari .!'"n@"
s'ilis'i#" /i #a.a#i'*@i )" .las'i#i6ar"% #u un mar" #!"Ci#i"n' )" ma'"riali'a'"% )" #!n#r"'"@" sun' .ar#*
)*l'ui'" An .ia'r*% .ar#* s#a.*r* .rin al*'urar"a l!r An 0"rsuri,
Es"n@a '"$ni#ii ar'is'i#" ar$"6i"n" #!ns'* An Am:inar"a 'ra)i@i"i #u in!0a@ia% a Vsl!0"i )" C!#2% #"a
ins.ira'* #u Vsl!0a C*uri'*2% #"a An)"lun mun#i'*,
n .!"6ia T"s'am"n' a:un)* "5.r"siil" Ciura'"% #ar" nuan@"a6* /i s.!r"s# .u'"r"a )" "0!#ar" a
imainil!r% .!'"n@An) #!nsi)"ra:il r"ali'a'"a .r"6"n'a'*, &ul@im"a )" m"'aC!r" /i sim:!luri Ca# #a
.!"6ia s* )!:<n)"as#* mari r"li"Curi ar'is'i#" ZVs"ara r*60r*'i'* #ar" 0in"2% V#ar'"a m"a Ciul"-i !
'r"a.'*2% V/i l"a*n" urma/il!r s'*.<ni2% VL"-am .r"C*#u' An 0"rsuri /i-n i#!an"2[, &"n@i!n*m )"
as"m"n"a /i as!#i"ril" in")i'" )" #u0in'"% #a An ".i'"'"l": Vnum" a)una'2% Vs"ar* r*60r*'i'*2% V:i#iul
r*:)a'2 .r"#um /i un"l" #!m.ara@ii #ar" r"l"0* a#""a/i sC"r* )" 0ia@* a An)"l"'ni#iril!r as.r": VCa Ci"rul
#al) Am:r*@i/a' An #l"/'"2,
Sin'a5a .!"'i#* ar$"6ian* s" #ara#'"ri6"a6* .rin al!m"rar"a #!m.l"m"n'"l!r /i .r!.!6i@iil!r
su:!r)!na'" Anain'"a .r!.!6i@i"i .rin#i.al": Vn s"ara r*60r*'i'* #ar" 0in"/ D" al s'r*:unii m"i .<n* la
'in" ,,,/ (i #ar"% '<n*r% s* l" ur#i '"-a/'"a.'*/ Car'"a m"a-i Ciul" ! 'r"a.'*2% as'C"l An#<' i)""a .!"'i#*%
.<n* s* An'<ln"as#* .r!.!6i@ia .rin#i.al*% 'r"#" .rin'r-! mul@im" )" #!m.liniri /i )"'"rmin*ri, D"
as"m"n"a% un"l" 0"rsuri An#". .rin 0"r:" la im."ra'i0: VA/"a6-! #u #r")in@* #*.*'<i2% iar al'"l"% An
su##"siun"% An#". #u a#"la/i 0"r:: VAm lua' !#a6a% /i '!r#<n) u/ur"/ Am .us-! #<n) s*-m:i"% #<n) s*-
n8ur"/ Am lua' #"nu/a m!r@il!r )in 0a'r*/ (i am C*#u'-! Dumn"6"u )" .ia'r*2, E!l!sir"a 0"r:"l!r la
."rC"#'ul #!m.us "5.rim* a#@iuni )" s#ur'* )ura'* /i )" mar" Cr"#0"n@* #ar" )inami6"a6* a#@iun"a
s*0<r/i'*, R"."'i@iil" C!l!si'" An'*r"s# i)""a un"i \#@iuni C"rm"% $!'*r<'",
n ul'ima s'r!C* Ans* '"nsiun"a s#a)"% un 0"r: la .ar'i#i.iu -2An'ins* l"n"/* ." #ana."a2-
"5.rim<n) ! s'ar" )" .asi0i'a'", (i #"l"lal'" #u0in'" as!#ia'" -l"n"/*% ." #ana."a- An'*r"s# im.r"sia )"
!)i$n*% )" 0ia@* #!m!)*% #!n'ras'an'* #u 'ru)a mul@imil!r )" r!:i,
Su: ra.!r'ul s'ilului r"mar#*m An)"!s":i #!n#"n'rar"a% ! #ara#'"ris'i#* Cun)am"n'al*% )" al'C"l% a
liri#ii ar$"6i"n",
n .!"6ia VT"s'am"n'2 sun' #!n#"n'ra'" "s"n@" )" i)"i An #ar" ni#i un #u0<n' nu "s'" )" .ris!s% ni#i un
#u0<n' nu .!a'" Ci su:s'i'ui',
Lu#ian Ilaa:
Eu nu strivesc corola de minuni a lumii
Eu nu s'ri0"s# #!r!la )" minuni a
lumii
/i nu u#i)
>D
#u min'"a m"a 'ain"l"% #" l"-
n'<ln"s#
An #al"a m"a
An Cl!ri% An !#$i% ." :u6" !ri
m!rmin'",
Lumina al'!ra
surum* 0ra8a n".a'runsului as#uns
An a)<n#imi )" An'un"ri#%
)ar "u%
"u #u lumina m"a s.!r"s# a lumii
'ain*-
/i-n'!#mai #um #u ra6"l" "i al:" luna
nu mi#/!r"a6*% #i 'r"mur*'!ar"
mar"/'" si mai 'ar" 'aina n!.@ii%
a/a Am:!*@"s# /i "u An'un"#a'a 6ar"
#u lari Ci!ri )" sC<n' mis'"r
si '!' #"-i n"n@"l"s
s" s#$im:*-n n"n'"l"suri /i mai mari
su: !#$ii m"i -
#*#i "u iu:"s#
/i Cl!ri% /i !#$i% /i :u6"% /i m!rmin'",
>F
P!"6ia a a.*ru' An Crun'"a 0!lumului Poemele luminii 3;J;J4, Es'" An "al* m*sur* !
ar'* .!"'i#* /i ! .!"6i" Cil!6!Ci#* )" #un!a/'"r",
P!"6ia nu "s'" ! ar'* .!"'i#* !:i/nui'* ."n'ru #* Ilaa nu 0!r:"/'" ni#*i"ri #lar%
"5.li#i'% )"s.r" r!s'uril" .!"6i"i /i al" .!"'ului, A#"as'* )iC"r"n@* )"0in" mai "0i)"n'*% )a#*
#!m.ar*m .!"6ia #u <estament )" Tu)!r Ar$"6i, S.r" )"!s":ir" )" Ar$"6i% #ar" A/i "5.rim*
#lar #!n#".@ia )"s.r" i60!ar"l" .!"6i"i% )"s.r" ins'rum"n'"l" "i% )"s.r" misiun"a .!"'ului /i a
.!"6i"i% .!"6ia lui Ilaa #u.rin)" un #!n@inu' in#iCra' ."n'ru a #*rui An@"l""r" "s'" n"#"sar*
ra.!r'ar"a la #!n#".@ia sa Cil!6!Ci#*,
P!"'ul #!n#"." lum"a #a ." ! corol de minuni% #ar" #u.rin)" 'ain"l" #" a.ar An #al"a
!mului, P!"'ul C!l!s"/'" m"'aC!r" ."n'ru a su"ra 'ain"l" #ar" s" !C"r* #un!a/'"rii !muluiS
)"#i flori" oc(i" !uze" morminte Ans"amn* na'ura% !mul% iu:ir"a% #u0<n'ul% m!ar'"a,
=u nu strivesc corola de minuni a lumii
i nu ucid
cu mintea mea tainele" ce le-nt#lnesc
n calea mea
n flori" n oc(i" pe !uze ori morminte.
Paral"l% .!"'ul .r!#")"a6* la ! sinulari6ar" a "ului s*u .!"'i#S !am"nii !:i/nui@i% .rin
#un!a/'"r"a l!r ra@i!nal*% .ara)isia#*% )is'ru a#"s'" 'ain", P!"'ul% .rin #un!a/'"r"a sa
in'ui'i0*% m"'aC!ri#*% lu#iC"ri#*% nu u#i)" 'ain"l" uni0"rsului:
>umina altora
sugrum vra-a nepatrunsului ascuns
n ad#ncimi de ntuneric
E!l!sin) #!n8un#@ia a)0"rsa'i0* dar% .!"'ul insis'* asu.ra !.!6i@i"i Cun)am"n'al"
)in'r" C"lul s*u )" #un!a/'"r" /i #un!a/'"r"a #"l!rlal@i, T!' An a#"la/i s#!. .!"'ul C!l!s"/'" /i !
#!m.ara@i" "5.r"si0*: a/a #um ra6"l" lunii m*r"s# 'aina n!.@ii% .!"'ul% .rin #un!a/'"r"a sa
in'ui'i0*% m"'aC!ri#*% Am:!*@"/'" lumina lumii:
dar eu"
eu cu lumina mea sporesc a lumii tain -
i-ntocmai cum cu razele ei al!e luna
nu micoreaz" ci tremurtoare
marete si mai tare taina nopii"
aa m!ogesc i eu ntunecata zare
cu largi fiori de sf#nt mister
n Pietre pentru templul meu Ilaa m*r'uris"a #* misiun"a .!"'ului nu "s'" )" a
)"s#iCra 'ain"l" #i )" a 'ransC!rma An 'ain" /i mai mari, A#""a/i i)"" "s'" "5.rima'* .rin
0"rsuril":
i tot ce-i neneles
se sc(im!-n nentelesuri i mai mari
su! oc(ii mei -
La :a6a #un!a/'"rii /i a a#'ului .!"'i# .!"'ul .un" iu:ir"a:
cci eu iu!esc
i flori" i oc(i" i !uze" i morminte.
Iu:ir"a nu ar" la Ilaa )!ar ! Cun#@i" s"n'im"n'al*% #i r".r"6in'* ! m!)ali'a'" )"
#un!a/'"r"% )" .*'run)"r" An mis'"r"l" uni0"rsului, Ilaa su"r"a6* #* numai )in'r-! as'C"l )"
iu:ir" ."n'ru lum"% ."n'ru 0al!ril" 0i"@ii /i numai )in'r-! as'C"l )" #un!a/'"r" in'ui'i0*%
lu#iC"ri#*% s" .!a'" na/'" .!"6ia,
&isiun"a .!"'ului "s'" )"#i )" a am.liCi#a 'ain"l" uni0"rsului% )" a in'ui An C!rm"l"
#!n#r"'" 3Cl!ri% !#$i% :u6"% m!rmin'"4 maril" 'ain"% "s"n@a lu#ruril!r /i a C"n!m"n"l!r,
P!"6ia Ans"amn* )"#i in'uir"a An #!n#r"'% An .ar'i#ular a uni0"rsului% .*'run)"r"a
in'ui'i0* An "s"n@a C"n!m"n"l!r, P!"6ia "s'" )"#i ! vi'iune poeticD a lumii, La :a6a "i s'*
#un!a/'"r"a m"'aC!ri#*% lu#iC"ri#*% /i iu:ir"a,
R!lul .!"'ului "s'" )" a prote*a Ei de a ampli)ica misterele lumii,
C""a #" .ri0"/'" r"ali6ar"a ar'is'i#*% s" r"mar#* #a.a#i'a'"a .!"'ului )" a .las'i#i6a i)"i
a:s'ra#'", As'C"l "l C!l!s"/'" un /ir )" m"'aC!r": corol de minuni% flori% oc(i% !uze% morminte%
lumina altora% luminea mea% "'#, ."n'ru a r")a #!n#".@ia sa )"s.r" #un!a/'"r" /i #r"a@i",
Cu0<n'ul-#$"i" "s'" tain% r")a' m"'aC!ri# .rin vra-a neptrunsului ascuns% ad#ncimi
de ntuneric% sf#nt mister% ntunecata zare% nenelesuri i mai mari% taina,
P!"'ul A/i r"ali6"a6* )ias#ursul liri# "5#lusi0 An 0"rs li:"r,
P!"6ia "s'" al#*'ui'* )in BN )" 0"rsuri% al'"rn<n) > 0"rsuri s#ur'" /i C!ar'" s#ur'" #u ;F
0"rsuri luni /i C!ar'" luni, n'r"ul )is#urs liri# "s'" #!ns'rui' ." !.6i@ia '"rm"nil!r
.rin#i.ali% #un!a/'"r"a .!"'i#*% lu#iC"ri#*% /i #un!a/'"r"a .!"'i#*% lumina mea, P"n'ru lumina
altora "5is'* un sinur 0"r:: sugrum% )ar s" su:An@"l"" /i #"l"lal'" 0"r:": strivesc" ucide" nu
sporete" nu m!ogete" nu iu!ete, O.!6i@ia "s'" mar#a'* rama'i#al /i .rin #!n8un#@ia
a)0"rsa'i0* dar 3dar eu ? eu cu lumina mea@4 /i .rin #!n8un#@ia #au6al* cci 3cci eu
iu!esc@4,
P!"6ia s" #!ns'i'ui" as'C"l An'r-! m*r'urisir" liri#* a unui #r"6 ar'is'i# /i a un"i #!n#".@ii
Cil!6!Ci#" )".sr" #un!a/'"r", Ea "s'" s"mniCi#a'i0* /i ."n'ru lirismul r"Cl"5i0% m"'aC!ri# a lui
Ilaa,
Leoaica tanara, iubirea de Nichita Stanescu
Leoaica tanara, iubirea
de Nichita Stanescu (autor canonic)
arta poetica erotica nemodernista
Poezia "Leoaica tanara, iubirea" face parte din volumui "O viziune a sentimentelor" din 1964, in
care Nichita Stanescu (1933 19!3", prin cuvantul poetic esential, vizualizeaza iu#irea ca sentiment, ca
stare e$tatica a eului poetic, reflectand lirismul su#iectiv%
&ste considerata o capodopera a liricii erotice romanesti, individualizanduse prin transparenta ima'inilor
si proiectia cosmica, prin ori'inalitatea metaforelor si simetria compozitiei%
"(eoaica tanara, iu#irea
mia sarit in fata%
)a pandisen incordare
mai demult%
*oltii al#i mi ia infipt in fata,
ma muscat, leoaica, azi de fata%
Si deodatan +urul meu, natura
se facu un cere, deadura,
cand mai lar', cand mai aproape,
ca o stran'ere de ape%
Si privirean sus tasni,
curcu#eu taiat in doua,
si auzul ontalni
tocmai lan'a ciocarlii%
)iam dus mana la spranceana,
la tampla si la #ar#ie,
dar mana nu le mai stie%
si alunecan nestire
peun desert in stralucire
peste care trecealene
o leoaica aramie
cu miscarile viclene,
incao vreme,
sincao vreme%%%"
Definite, Conceptul de arta poetica exprima un ansamblu de trasaturi care compun viziunea
despre lume si viata a unui autor, despre menirea lui in univers si despre misiunea artei sale,
intr-un limbaj literar care-l particularizeaza%
Tema o constituie consecintele pe care iu#irea, navalind ca un animal de prada in spatiul sensi#ilitatii
poetice, le are asupra raportului eului poetic cu lumea e$terioara si cu sinele totodata%
Poezia "(eoaica tanara, iu#irea" este o confesiune lirica a lui Nichita Stanescu, o arta poetica erotica, in
care eul liric este puternic marcat de intensitatea si forta celui mai uman sentiment, iu#irea%
Titlul este e$primat printro metafora in care transparenta ima'inii su'ereaza e$tazul poetic la
aparitia neasteptata a iu#irii, vazute su# forma unui animal de prada a'resiv, "leoaica tanara", e$plicitata
chiar de poet prin apozitia "iu#irea"%
Structura, compozitie, limbaj poetic
Poezia este structurata chiar de catre Nichita in trei secvente lirice, corespunzatoare celor trei strofe%
Prima strofa e$prima vizualizarea sentimentului de iu#ire, su# forma unei tinere leoaice a'resive,
care ii sare "in fata" eului liric, avand efecte devoratoare asupra identitatii sinelui, infi'andusi "coltii al#i
-%%%. in fata" si muscandul "de fata"% Pronumele la persoana /, "mi", "ma", "mi", "m", potenteaza
confesiunea eului poetic in sensul ca el era constient de eventualitatea ivirii sentimentului de dra'oste,
carel "pandisen incordare0 mai demult", dar nu se astepta ca acesta sa fie atat de puternic, sa ai#a
atata forta devastatoare "mia sarit in fata", "mi ia infipt in fata", "ma muscat -%%%.defata"%
Strofa a doua accentueaza efectul psiholo'ic al acestei neasteptate intalniri cu un sentiment nou,
necunoscut iu#irea, care de'a+a asupra sensi#ilitatii eului poetic o ener'ie omnipotenta, e$tinsa asupra
intre'ului univers, "Si deodatan +urul meu, natura"% 1orta a'resiva si fascinanta a iu#irii reordoneaza
lumea dupa le'ile ei proprii, intrun +oc al cercurilor concentrice, ca sim#ol al perfectiunii, "se facu un
cerc dea dura,0 cand mai lar' cand mai aproape,0 ca o stran'ere de ape"% &ul liric se simte in acest nou
univers un adevarat "centrum mundi", un nucleu e$istential, care poate reor'aniza totul in +urul sau,
dupa alte perceptii, cu o forta impresionanta%
Privirea, ca si auzul, pot fi sim#oluri al perspectivei sinelui, se inalta "tocmai lan'a ciocarlii", su'erand
faptul ca aparitia iu#irii este o manifestare superioara a #ucuriei supreme, a fericirii, care este perceputa
cu toate simturile, mai ales ca se spune ca ciocarlia este pasarea care
z#oara cel mai sus si are un viers cu totul aparte% &ul liric este e$taziat de noul sentiment neasteptat,
carel copleseste, "Si privirean sus tasni,0 curcu#eu taiat in doua", curcu#eul, ca sim#ol al unei fericiri
nesperate, poate semnifica un fenomen rar si fascinant, ca si iu#irea, sau poate fi un adevarat arc de
triumf, de iz#anda cereasca, reflectat in sufletul prea plin al eului poetic%
Strofa a treia revine la momentul initial, "leoaica aramie0 cu miscarile viclene" fiind metafora iu#irii
a'resive, insinuante, devoratoare pentru eul liric% Sinele poetic isi pierde concretetea si contururile su#
puterea devastatoare a iu#irii, simturile se estompeaza, ")iam dus mana la spranceana,0 la tampla si la
#ar#ie,0 dar mana nu le mai stie", poetul nu se mai recunoaste, simtinduse confuz si #ulversat de
"atacul" surprinzator al unui sentiment e$trem de puternic% &ul liric identifica sentimentul, nu mai este o
"leoaica tanara" oarecare, ci "aramie", stie ca iu#irea este perfida, are "miscarile viclene", dar fericirea
traita acum vine dupa o perioada terna a vietii, "un desert", care capata #rusc "stralucire"% /u#irea, ca
forma a spiritului, invin'e timpul, dand ener'ie si profunzime vietii "inco vreme,0sincao vreme%%%"% Sau
poate, temator, eul liric este nesi'ur, nu poate sti cat timp iu#irea il va ferici%
Poezia este o romanta canta#ila a iu#irii, sentiment materializat, vizualizat de Nichita Stanescu, stare
sufleteasca ce capata puteri demiur'ice asupra sensi#ilitatii eului poetic, inaltandul in centrul lumii care,
la randul ei, se reordoneaza su# forta miraculoasa a celui mai uman sentiment%
/ma'inile poetice se individualizeaza prin transparenta, dinamism si su'estie semnificativa pentru
"o#iectul" iu#ire, intrea'a poezie concentranduse intro unica metafora%
Da#ia li'"rara
I/<RADBCCI= >A DACIA >I<=RARD
&i$ail ]!*lni#"anu "s'" m"n'!rul "n"ra@i"i .a/!.'is'", El .u:li#*% An .rimul num*r al
r"0is'"i i"/"n" Dacia literar! ar'i#!lul-.r!ram Introduc"ie! #!nsi)"ra' manifestul literar al
r!man'ismului r!m<n"s#,
La An#".u'ul ar'i#!lului a5a' ." "0i)"n@i"r"a n"#"si'*@ii un"i li'"ra'uri !riinal" /i na@i!nal"%
]!*lni#"anu .r"6in'* a#'i0i'a'"a a6"'"l!r r!m<n"/'i a.*ru'" an'"ri!r% Ca@* )" #ar" Dacia
literar urm*r"/'" s* a)u#* un suClu n!u% su"ra' /i )" 'i'lul r"0is'"i, S" r"s.in" #!l!ra'ura
l!#al* /i am"s'"#ul .!li'i#ului% r"0is'a a)r"s<n)u-s" s#rii'!ril!r r!m<ni )" .r"'u'in)"ni ."n'ru
a .u:li#a s#ri"ri !riinal": 1O foaie dar" care" prsind politica" s-ar ndeletnici numai cu
literatura naional" foaie care" fc#nd a!negaie de loc" ar fi numai o foaie rom#neasc"
i prin urmare s-ar ndeletnici cu produciile romaneti" fie din orice parte a Daciei" numai s
fie !une" aceast foaie" zic" ar mplini o mare lips n literatura noastr. A asemenea foaie ne
vom sili ca s fie Dacia literar E...F. Aadar foaia noastr va fi un repertoriu general al
literaturei romanetiG.
C"l" .a'ru .un#'" al" ar'i#!lului-.r!ram sun':
^ An'"m"i"r"a s.iri'ului #ri'i# An li'"ra'ura r!m<n* ." .rin#i.iul "s'"'i#: HCritica noastr va fi
neprtinitoare* vom critica cartea" iar nu persoanaI.
J ACirmar"a i)"alului )" r"ali6ar" a uni'*@ii lim:ii /i a li'"ra'urii r!m<n"S Hlul nostru este
realizarea dorinii ca rom#nii s ai! o lim! i o literatur comun pentru toiG.
^ C!m:a'"r"a imi'a@iil!r /i a 'ra)u#"ril!r m")i!#r": HDorul imitaiei s-a fcut la noi o manie
prime-dioas" pentru c omoar n noi du(ul naional. Aceast manie este mai ales
cov#ritoare n literatur. E...F <raduciile ns nu fac o literaturG.
J Pr!m!0ar"a un"i li'"ra'uri !riinal"% .rin in)i#ar"a un!r surs" )" ins.ira@i" An #!nC!rmi'a'"
#u s."#iCi#ul na@i!nal /i #u "s'"'i#a r!man'i#*: HIstoria noastr are destule fapte eroice"
frumoasele noastre ri sunt destul de mari" o!iceiurile noastre sunt destul de pitoreti i de
poetice pentru ca s putem gsi i la noi su-eturi de scris" fr s avem pentru aceasta
tre!uin s ne mprumutm de la alte naiiG.
An An#$"i"r"a ar'i#!lului-.r!ram% au'!rul anun@* s'ru#'ura r"0is'"i 3#"l" .a'ru .*r@i4,
Primii n!/'ri s#rii'!ri m!)"rni s" aCirm* An #a)rul #ur"n'ului na-@i!nal-.!.ular )" la Dacia
literar# I)"il" "nun@a'" An ar'i#!lul-.r!ram /i .r!m!0a'" )" r"0is'* s" r"Cl"#'* An li'"ra'ura
r!m<n* )" la mi8l!#ul s"#!lului al XlX-l"a,
Prin .r"#i6ar"a surs"l!r )" ins.ira@i"/ a '"m"l!r li'"rar" An ul'imul .un#' al ar'i#!lului% )ar /i
.rin )i0"rs"l" 'rimi'"ri s.r" 'r*s*'uril" r!man'ismului 3as.ira@ia s.r" !riinali'a'"% r"Cuiul An
'r"#u'ul is'!ri#% a.r"#i"r"a 0al!ril!r na@i!nal" /i a C!l#l!rului% Am:!*@ir"a lim:ii li'"rar" .rin
'"rm"ni .!.ulari% ar$ai#i sau r"i!nali4% a#"s'a )"0in" un manifest literar; al r!man'ismului
r!m<n"s#,
; maniC"s' li'"rar - '"5' #u 0al!ar" )" )!#um"n' ."n'ru An#".u'ul un"i mi/#*ri li'"rar"/ a unui
#ur"n' li'"rar% .rin #ar" s" aCirm* ! n!u* #!n#".@i" li'"rar*% )" !:i#"i% An m!) .!l"mi# Ca@* )"
mi/#ar"a an'"ri!ar*,
9unim"a si Ti'u &ai!r"s#u
0>unimea1 r".r"6in'a #"a mai im.!r'an'a ru.ar" li'"rara )in s"#!lul al XIX-l"aS a#"as'a a
lua' Ciin'a la Iasi% in anul ;=>D, &"m:ri C!n)a'!ri ai s!#i"'a'ii sun' #in#i 'in"ri )" #uran) s!si'i
la Iasi% )in s'raina'a'" )" la s'u)ii: Ti'u &ai!r"s#u% P,P,Car.% T$, R!s"''i% Ia#!: N"ru66i si
Vasil" P!!r,

9itu 4aiorescu - >unimeaau )ost+ ras.an)ir"a s.iri'ului #ri'i# #ar" s-a maniC"s'a'a in .rimul
ran) .rin r"s."#'ul ." #ar" il maniC"s'au 8unimis'ii ."n'ru a)"0arul is'!ri# si s'u)i"ra"
'r"#u'ului si .rin #ul'i0ar"a sim.li'a'ii, N"0!ia )" #lari'a'"% ri!ar"a% ra'iun"a 0!r Ci r"."r"
."rman"n'" al" 8unimis'il!r, Spiritul )ilo'o)ic al >unimii "s'" r".r"6"n'a' )" )!rin'a
m"m:ril!r )" a #!ns'rui ." ! s!li)a :a6a '"!r"'i#a in #ar" a.li#a'iil" )"0in )!ar ! urmar"
Cir"as#a a ra'i!nam"n'uluiS ;ustul *unimistilor ."n'ru #lasi# si a#a)"mi# "s'" r".r"6"n'a' )"
r"Cu6ul a#"s'!ra )" a a##".a' in!0a'iil" m!m"n'ullui in)iC"r"n' )a#a a#"s'"a s" num"au
sim:!lism sau na'uralism in li'"ra'ura% im.r"si!nism in .i#'ura sau mu6i#aS Spiritul oratoric
al *unimismului im.un" un m!)"l in #ar" '!'ul% )" la 0"s'im"n'a'i" la )is'i" 'r":uia sa
)!0")"as#a ."rC"#'a s'a.anir" )" sin"% ri!ar"% masura, Iar s.iri'ul ir!ni# al 8unimis'il!r 0"n"a
)in n"0!ia )" a su:linia #ara#'"rul li.si' )" C!rmali'a'i al a#'iunii l!r #ul'ural"% )"0i6"l" lum"
.r"#um Vin'ra #in" 0r"a raman" #in" .!a'"2 sau .!r"#l"l" )" #ar" nu s#a.a nim"ni sun' un
m!) )" a in'"l"" a#'i0i'a'"a 8unimis'a, Su! directia lui .aco! Ne(ru''i, apare la # martie
#$F6 revista 0,onvor!iri literare1, aici pu!lica 9itu 4iaorescu, 4i-ai Eminescu,.on
,rean(a si multi alti *unimisti.
.deile pe care le-a promovat revista *unimista au )ost+ in'r!)u#"r"a alCa:"'ului la'in in
l!#ul #"lui #$irili#, C!m:a'"r"a "'im!l!ismului% C!l!sir"a !r'!raCi"i C!n"'i#"% r"s.in"r"a
#al#ului lin0is'i# si a0"au r"6"r0" in .ri0in'a in'r!)u#"rii n"!l!ism"l!r,

9itu 4aiorescu (#$%&-#G#6"% #ri'i# li'"rar si "s'"'i#ian a C!s' #"l mai im.!r'an' m"m:ru
C!n)a'!r al s!#i"'a'ii li'"rar" 0>unimea1, &ai!r"s#u a )"#lansa' ! 0i!l"n'a #am.ani"
im.!'ri0a V)ir"#'i"i 0"#$i2 in #ul'ura si li'"ra'ura, Primul s'u)iu 0a Ci VO #"r#"'ar" #ri'i#a
asu.ra .!"6i"i r!man" )" al ;=>?2, El 0a Ci urma' )" VAsu.ra .!"6i"i n!as'r" .!.ular"2%
VLim:a r!mana in 8urnal"l" )in Aus'ria2% VIn #!n'ra )ir"#'i"i )" a6i in #ul'ura r!mana2%
VDir"#'ia n!ua in .!"6ia si .r!6a r!mana2, S'u)iil" 0!r Ci r"numi'" in anul ;=?F% in'r-! .rima
")i'i" )" VCri'i#"2,

In ar'i#!lul sau% $% cercetare critica asupra poeziei romane&! 4aiorescu aCirma #a .!"6ia%
#a '!a'" ar'"l" )" al'C"l% "5.rima Crum!sul% s.r" )"!s":ir" )" s'iin'a #ar" s" !#u.a )" a)"0ar,
C"a mai im.!r'an'a )"!s":ir" )in'r" a)"0ar si Crum!s "s'" #a a)"0arul #u.rin)" numai i)"i ."
#an) Crum!sul #u.rin)" i)"i s"nsi:il", Prima #!n)i'i"% )ar ! #!n)i'i" in)is."nsa:ila% "s'"
#!n)i'ia ma'"riala #ar" in)iC"r"n'a )a#a "s'" .!"6i" ".i#a% liri#a sau )rama'i#a 'r":ui" sa
'r"6"as#a in min'"a au)i'!riului imaini s"nsi:il"% #!n#r"'" #ar" sa "m!'i!n"6" #i'i'!rul,
/rumosul nu "s'" ! i)"" '"!r"'i#a% si ! i)"" im:ra#a'a in C!rma s"nsi:ila si '!#mai )" a#""a
#u0an'ul .!"'i# 'r":ui" sa r".r!)u#a a#"as'a C!rma, Prin urmar"% un sir )" #u0in'" #ar" nu sun'
)"#a' n!'iuni r"#i% a:s'ra#'"% Ci" "l" !ri#a' )" :in" rima'"% )a#a nu 'ransmi' s"n'im"n'"% nu sun'
.!"6ii #i un 'i. )" .r!6a rima'a,
,onditia materiala "s'" #r"a'a )" urma'!ar"l" mi8l!a#": .rimul mi8l!# "s'" al""r"a
#u0an'ului #"l mai .u'in a:s'ra#'% al )!il"a mi8l!# "s'" C!l!sir"a a)8"#'i0"l!r% a)0"r:"l!r% in
)!ua #u0in'"% al" ".i'"'"l!r !rnan'"% al 'r"il"a mi8l!# )" a r"ali6a a#""asi #!n)i'i" sun'
."rs!niCi#aril" !:i"#'"l!r .r"a a:s'ra#'" .r"#um si a #ali'a'il!r si a#'iunil!r, Al .a'rul"a mi8l!#
."n'ru a a8un" la a#"lasi r"6ul'a' il r".r"6in'a C!l!sir"a #!m.ara'i"i si m"'aC!r"i,
A )!ua #!n)i'i" #ar" nu 'r":ui" sa li.s"as#a )in'r-! .!"6i" "s'" conditia ideala% a#"as'a
#!n)i'i" "s'" r".r"6"n'a'a )" s"n'im"n'" si .asiuni, Prin urmar"% iu:ir"a% ura% 'ris'"'"a% :u#uria%
)is."rar"a% mania sun' V!:i"#'"l"2 C!l!si'" )" .!"'iS in0a'a'ura% .rin#i.iil" m!ral"% .!li'i#a
sun' V!:i"#'"l"2 s'iin'"i )ar ni#i!)a'a al" ar'"l!r,
Poe'ia 'r":ui" sa #u.rin)a i)"i #u in#".u' si sCarsi' si sa )"a as'C"l ! sa'isCa#'i"" s.iri'ului
!m"n"s#,
Poetul 'r":ui" sa "5.rim" s"n'im"n'" uman"% aCla' "l insusi su: inClu"n'a l!r, In'r" )"!s":irirl"
#ar" )is'in aC"#'iun"a in "n"ral )" #"l"lal'" s'ari al" #u"'ului !m"n"s# s" .!' "5"m.liCi#a
urma'!ar"l": ! mar" r"."6i#iun" a mis#aril!r i)"il!r% #a "5"m.lu "l!#0"n' "s'" s.aima #ar"
s'ra:a'" min'"a #u ! sum")"ni" )" i)"i a'un#i #an) ! sim'im si ! al'a )"!s":ir" ! r".r"6in'a
"5'ra"r"a !:i"#'"l!r su: inClu"n'a s"'im"n'"l!r, S#!.ul #"l!r )!ua #!n)i'ii nu "s'" a#"la )" a
#r"a .!"'i% #i )" a n" C"ri )" _Calsi_.!"'i #ar" .r"'in) #a s'iu sa #r""6", Primul s#!. al
ar'i#!lului "s'" a#"l a)" a a8u'a .!"'ii inas#u'i sa isi ."rC"#'i!n"6" C"lul )" a s#ri" iar al )!il"a
s#!. al ar'i#!lului "s'" a#"la )" a a8u'a .u:li#ul sa isi )"a s"ama #ar" sun' .!"6ii #u a)"0ara'
.r"'i!as", Aceasta critica urmareste sa curete literatura de 0)alsi1 poeti pentru a-i a*uta
pe cei tineri sa alea(a doar lucrurile !une din trecut si sa isi indrepte (reselile.
In ar'i#!lul numi' $Comediile d'lui I#(#Caragiale&% 4aiorescu lans"a6a i)""a #a 0al!ar"a
un"i !."r" nu ar" ni#i! l"a'ura #u #ali'a'"a umana si #a 0al!ar"a un"i !."r" #!ns'a in
#a.a#i'a'a" )" a ri)i#a #i'i'!rul )in lum"a in #ar" 'rai"s'" si sa il .uriCi#" .rin ar'a. 9itu
4aiorescu aCirma )"s.r" #!m")iil" lui I,L,Caraial" #a sun' lu#rari !riinal" si #a .un in
s#"na s'"r"!'i.uri uman" )in 0ia'a n!as'ra s!#iala si l" )"60!l'a 'rasa'uril" #ara#'"ris'i#"% #u
!:i#"iuril" l!r% #u lim:a8ul l!r si sun' .us" in si'ua'iil" al"s" )" au'!r,
9unim"a si C!n0!r:iri Li'"rar"
)unimea *i re+ista Con+orbiri (iterare
R"0"ni@i )" la s'u)ii )in s'r*in*'a'"% #<@i0a 'in"ri 3P,P, Car.% Vasil" P!!r% T$, R!s"''i% Ia#!:
N"ru66i /i Ti'u &ai!r"s#u4% #!n/'i"n@i )" si'ua@ia .r"#ar* a #ul'urii r!m<n"% au $!'*r<'
AnCiin@ar"a la Ia/i% An ;=>D% a s!#i"'*@ii Kunimea" o as!#ia@i" m"ni'* s* a)u#* un suClu n!u An
#ul'ura r!m<n*, As!#ia@ia "s'" :in" !rani6a'*% a0<n) ! 'i.!raCi" .r!.ri"% ! li:r*ri" /i !
r"0is'*% AnCiin@a'* An ;=>?- Con+orbiri literare!un)" 0!r Ci .u:li#a'" ."n'ru An'<ia !ar* !."r"l"
)" 0al!ar" al" maril!r #lasi#i ai li'"ra'urii r!m<n"% Emin"s#u% Cr"an*% Caraial"% Sla0i#i,
Hn viaIa societDIii )unimea se distin( cJteva etape+
Etapa ieEeanD 3;=>D-;=?F4 ar" un .r!nun@a' #ara#'"r .!l"mi# /i s" maniC"s'* An 'r"i )ir"#@ii:
lim:*% li'"ra'ur* /i #ul'ur*, An a#"as'* ."ri!a)* s" "la:!r"a6* .rin#i.iil" s!#ial" /i "s'"'i#" al"
8unimismului, T!' a#um s" im.un" n"#"si'a'"a ")u#*rii .u:li#ului .rin a/a-
numi'"l" preleciuni populare. Orani6a'" ." '"m" 0aria'"% An )i0"rs" #i#luri sis'"ma'i#" /i
@inu'" An'r-! C!rm* a#a)"mi#*% "l" au a0u' )r".' s#!. ")u#ar"a .u:li#ului lar% #ar" s*
An@"l"a* #ul'ura #a Ca#'!r )" .r!r"s /i m!rali'a'", A#"as'* "'a.* mar#$"a6* #*u'*ril" C":ril"
)" m!)"l" a.'" s* asiur" .r!r"sul la #ar" as.ira Ti'u &ai!r"s#u, In'"r"sul ."n'ru li'"ra'ur*
s" maniC"s'* )in ;=>G% #<n) s" a0ans"a6* i)""a al#*'uirii un"i an'!l!ii )" .!"6i" r!m<n"as#*
."n'ru /#!lari, A#"as'a i-a )"'"rmina' ." 8unimi/'i s* #i'"as#* An /")in@"l" s!#i"'*@ii au'!rii mai
0"#$i% ." al" #*r!r '"5'" /i-au "5"rsa' s.iri'ul #ri'i# /i us'ul li'"rar,
,ea de-a doua etapD, #" )ur"a6* )in ;=?F .<n* An ;==G 3#u )"sC*/urar"a /")in@"l!r 9unimii
la Iu#ur"/'i% )ar a a#'i0i'*@ii r"0is'"i la Ia/i4% "s'" ! "'a.* )" #!ns!li)ar"% An s"nsul #* An
a#"as'* ."ri!a)* s" aCirm* r".r"6"n'an@ii direciei noi An .!"6ia /i .r!6a r!m<n*: Emin"s#u%
Cr"an*% Sla0i#i% Caraial", Es'" ! ."ri!a)* An #ar" s" )iminu"a6* '"!r"'i6ar"a #ri'i#ismului An
Ca0!ar"a 8u)"#*@il!r )" 0al!ar", A#um sun' "la:!ra'" s'u)iil" "s"n@ial" .rin #ar" Ti'u
&ai!r"s#u s" im.un" #a au'"n'i# An'"m"i"'!r al #ri'i#ii n!as'r" li'"rar" m!)"rn"% C*r* Ans* a
n"li8a .r"!#u.*ril" )in )!m"niul #i0ili6a@i"i% )ar mai al"s )in )!m"niul lim:ii li'"rar"%
n"#"sar" /i ."n'ru #* An ;=>N s" C*#us" 'r"#"r"a )" la alCa:"'ul #$irili# la #"l la'in, &ai!r"s#u
sus@in" u'ili'a'"a Am:!*@irii 0!#a:ularului lim:ii r!m<n" .rin n"!l!ism" )" !riin"
r!mani#*% An'r-un s'u)iu )in ;==;% in'i'ula' #$iar /eologismele.
Etapa a treia (!ucureEteanD" An#"." )in ;==G% #<n) "s'" mu'a'* la Iu#ur"/'i
r"0is'a Convor!iri literare /i An'r"aa s!#i"'a'" Kunimea. A#"as'* "'a.* ar" un #ara#'"r
.r".!n)"r"n' uni0"rsi'ar% .rin #"r#"'*ril" is'!ri#" /i Cil!s!Ci#", A.ari@ia r"0is'"i s" .r"lun"/'"
.<n* An ;JFF% )ar #u '!a'" a#"s'"a "a nu 0a mai a'in" ra)ul )" .!.ulari'a'" )in .rimii BN )"
ani,
&ODERNIS&UL RO&ANESC-
s" #!ns'i'ui" in 8urul #"na#lului VS:ura'!rul2 su: )ir"#'ia #ri'i#ului sis#rii'!rului Eu"n L!0in"s#u-in lu#rar"a `
Is'!ria #i0ili6a'i"i r!man" m!)"rn" a% Eu"n L!0in"s#um"n'i!n"a6a .rin#i.iil" )" "5is'"n'a al" m!)"rnismului
r!man"s#Prin#i.ii :-n"#"si'a'"a sin#r!ni6arii :a6a'" ." imi'a'i" a #ul'urii r!man" #u #"a!##i)"'ala% in s."#ial-#"a
Cran#"6a, Du.a !.inia #ri'i#ului% in'r-! .rima"'a.a% r!manii 'r":uiau sa imi'" C!rm"l" #ul'urii "ur!."n"% iar in a II a
"'a.asa '!arn" in a#"s'" C!rm" un C!n) .r!.riu r!man"s#,-ur:ani6ar"a si in'"l"#'uali6ar"a li'"ra'urii-"0!lu'ia .r!6"i
)" la su:i"#'i0 la !:i"#'i03.r"su.un" r"ali6ar"a un!r #r"a'i"i".i#" un)" sa #!n'"6" a#'iun"a% #!nCli#'ul% ."rs!na8"l"
si nu "5a#"r:ar"as'aril!r suCl"'"s'i4-#ul'i0ar"a r!manului )" 'i. anali'i# in #ar" au'"n'i#i'a'"a "s'" )a'a )"Clu5ul
m"m!ri"i in0!lun'ar" #a in r!manul lui &ar#"l Pr!us'-"0!lu'ia .!"6i"i )" la ".i# la liri#-r!manii 'r":ui" sa
a##".'" #a 0al!ril" suC"ra )"-a lunul 'im.ului mu'a'ii,C!n#".'ul )" m!)"rnism an)i' )" L!0in"s#u "s'"
."rmisi0 si ii in#lu)" ."'!'i s#rii'!ri im.!r'an'i ai ".!#ii in'r":"li#" : Ilaa% R":r"anu% Iar:u%Ar$"6i% Camil
P"'r"s#u,Un al' nu#l"u al m!)"rnismului r!man"s# "s'" ` Via'a r!man"as#a a%r"0is'a )in Iasi #u )ir"#'!rul
Gara:"' I:rail"anu,La ` Via'a r!man"as#a a s"0!r .u:li#a au'!ri .r"#um H!r'"nsia Pa.a)a' I"n"s#u% &,
C!)r"anu,Al'" .u:li#a'ii m!)"rnis'" r!man"s'i sun' : ` C!n'im.!ranul a% ` Pun#' a%` In'"ral a% ` Unu a% `
Urmu6 a, In a#"s'" r"0is'" si-au .u:li#a' #r"a'iil"Sasa Pana% Ilari" V!r!n#a% Urmu6,G% Calin"s#u #!nsi)"ra #a
mul'i au'!ri m!)"rni r!mani au 0al!ar""ur!."ana% :a #$iar su.rar"alismul r!man"s# "s'" .r"#urs!r al #"lui
Cran#"6si in)"."n)"n' )" a#"s'a,Du.a G, CAlin"su% #"i mai im.!r'an'i au'!ri sun' : Tris'an T6ara% Tu)!rAr$"6i%
Eu"n I!n"s#u% Ilari" V!r!n#a% G"! I!6a% G"llu Naum,` Vul'uri in 0a#an'a a )" G"llu Naum Trasa'uri
m!)"rnis'" : "0i'ar"a Cir"s#ului nas'" ! r"'!ri#a a l"a'uril!rin")i'"% .r!.!6i'ii Cra#'ura'"% .un#'ua'i"
n!n#!nC!rmis'a% a##"n'uar"aimainil!r,` C$"i a )" I!n Vin"a Trasa'uri m!)"rnis'" : a.r!.i"r"a )" C!rm"l"
in)us'rial"% r"s.in")"#!ra'i0ismul ar'iCi#ial% .r!.un" s#$"ma'i6ar"a si "!m"'ri6ar"a lim:a8ului%lirism
a##"n'ua'Hu! Eri")"ri#$-R ."r#"." sim:!lismul )r".' .rima 0ars'a am!)"rnismului,
Eugen Lovinescu
(1881-1943)

Eugen Lovinescu (31 octombrie 1881- 16 iulie 1943), istoric i critic literar, estetician i
prozator, a ost ini!iatorul mo"ernismului, curent literar ce s-a maniestat #n $urul grup%rii
culturale "e &a '(bur%torul', ormat% "in revista i cenaclul literar cu acelai nume) *evista
'(bur%torul' a ap%rut la +ucureti #ntre 1919-19,, i 19,6-19,-, iar cenaclul literar, ini!iat
#n 1919, a avut o activitate permanent% i o organizare riguroas%, continu.n" s%
unc!ioneze #nc% patru ani "up% moartea lui Lovinescu) /riticul a "ebutat cu o atitu"ine
antis%m%n%torist% i antisimbolist%, iar ca a"ept 0"el al spiritului maiorescian sus!inea
"reptul tuturor claselor sociale "e a 0 re1ectate #n literatur%, av.n" #n ve"ere mai ales
reprezentarea burg2eziei a1ate #n plin progres i a0rmare cultural%)
3rimele lucr%ri "octrinare p%streaz% rigorile criticii maioresciene, "ominate "e scepticism
-'3ai pe nisip' (1946) i '/ritice' (1914)-, "ar principalele opere "e critic% ale lui Eugen
Lovinescu sunt '&storia civiliza!iei rom.ne mo"erne' #n trei volume - 19,4-19,5 i '&storia
literaturii rom.ne contemporane', #n cinci volume - 19,6-19,9) 6n loc aparte #l ocup%
monogra0ile "e scriitori - '7rigore 8le9an"rescu) :ia!a i opera lui' (1914), '/ostac2e
;egruzzi) :ia!a i opera lui'(1913), precum i stu"iul '<itu =aiorescu' #n "ou% volume
(1944))
/a i 7eorge /%linescu, criticul a abor"at i stilul beletristic, scriin" ';uvele' (194-) i
romane> '=ite', '+%l%uca' (1935), '?iana' (1936), '=ili' (193-))
3olemica lui Eugen Lovinescu, purtat% cu s%m%n%toritii i poporanitii, s-a a9at pe aptul
c% acetia sus!ineau realizarea, #n continuare, a crea!iilor literare cu tem% rural%, care s%
re1ecte simpatia e9agerat% pentru !%rani, #n timp ce criticul ple"a pentru mo"ernizarea
literaturii rom.ne prin crearea prozei obiective i a prozei "e analiz% psi2ologic%, precum i
conturarea persona$ului intelectual, mult mai interesant prin 'specula!iile intelectuale i
sentimentale, $ocurile comple9e "e sentimente')
8pari!ia romanului '&on' "e Liviu *ebreanu a #nsemnat o a"ev%rat% izb.n"% pentru
literatura rom.n%, Eugen Lovinescu 0in" "e-a "reptul entuziasmat, #ntruc.t aceast% proz%
obiectiv%, c2iar "ac% avea tem% rural% i persona$ele erau !%rani, a constituit primul roman
mo"ern #nscriin"u-se #n "irec!iile "e sincronizare a literaturii rom.ne cu cea european%)
&n '&storia literaturii rom.ne mo"erne', Eugen Lovinescu acor"% un capitol #ntreg
prozatorului Liviu *ebreanu, consi"erat creatorul romanului rom.nesc mo"ern #n literatura
rom.n% "atorit% apari!iei primului roman @biectiv ('&on') i a primului roman "e analiz%
psi2ologic% ('3%"urea sp.nzura!ilor')) (ub titlul '/rea!ia obiectiv%> 1)*ebreanu> &on',
Lovinescu ace o analiz% critic% primei opere obiective "in literatura rom.n%, #ncep.n" cu
a0rma!ia c% apari!ia romanului '&on' 'rezolv% o problem% i curm% o controvers%') (e stinge
astel polemica literar% purtat% cu s%m%n%toritii, problema care se rezolv% 0in"
obiectivarea prozei literar rom.neti)
/riticul consi"er% c% romanul '&on' este realizat "up% 'ormula marilor construc!ii epice',
organizat #n $urul 'unei 0guri centrale, al unui erou rust i voluntar, al lui &on' i ilustreaz%
'via!a social% a 8r"ealului' strati0cat%, "e la 'vagabon"' p.n% la a"ministra!ia ungar% i
alegerile "e "eputa!i) Lovinescu compar% persona$ul lui *ebreanu cu !%ranii lui +alzac i
Aola, spun.n" "espre &on c% este 'e9presia instinctului "e st%p.nire a p%m.ntului, #n slu$ba
c%ruia pune o inteligen!% ascu!it%, o cazuistic% str.ns%, o viclenie proce"ural% i, cu
"eosebire, o voin!% imens%') /ompara!ia critic% se #n"reapt% #n continuare c%tre =oliere,
criticul rom.n g%sin" o asem%nare #ntre cei "oi scriitori #n ceea )ce privete "ominarea
persona$elor "e o singur% mare pasiune> '#n su1etul lui &on e9ist% o lupt% #ntre Bglasul
p%m.ntuluiC i Bglasul iubiriiC, "ar or!e$e sunt inegale i nu "omin% "ec.t succesiv)' @
compara!ie critic% surprinz%toare este #ntre eroul lui (ten"2al, Dulien (orel, i &on, #n ceea
ce privete proce"eul olosit pentru atingerea scopului> am.n"oi se slu$esc "e emeie 'ca
"e o treapt% necesar%', ea 0in" numai 'un obiect "e sc2imb #n ve"erea st%p.nirii bunurilor
p%m.nteti') Lovinescu analizeaz% atent i minu!ios persona$ul principal, consi"er.n" c%
are un su1et 'simplu, rust i masiv', c% iubete p%m.ntul 'cu erocitate', a$ung.n" la
elogiul c% &on este 'poate mai mare ca natura')
Eugen Lovinescu apreciaz% #n mo" "eosebit ormula ciclic% a romanului, stilul anticalo0l
-'%r% str%lucire artistic%'- i prezentarea evenimentelor, aptelor, construc!ia persona$elor
'"up% legile obiectivit%tii')
/elelalte persona$e ale romanului bene0ciaz% "e o analiz% precis%, succint% i pertinent%
"in partea lui Lovinescu, prin observa!ia critic% a intelectualit%!ii, a !%ranilor, precum i prin
prezentarea lumii '"e stu"en!i na!ionaliti, "e avoca!i, notari, inspectori colari evreo-
mag2iari, oameni #n e9emplare elurite ce se "esprin" #n in"ieren!a obiectiv% a
scriitorului)))'(s)n))) #nv%!%torul Eer"elea este 'su1et bun "ar slab', 'se zbate #n at.tea
nevoi', #nc.t "evine 'oportunist "in s%r%cie'F <itu este 'poetul pier"e-var%, sentimental i
entuziast'F preotul +elciug este aprig, pen"ul.n" #ntre 'iubirea "e biseric% i "e neam', "ar
are i 'at.tea sentimente rele' i 'at.tea pasiuni lumeti'F teologul 3intea este pitoresc '#n
prozaica lui onestitate'F $ovialul avocat 7rooru este 'om "e inim%', "ei palavragiuF :asile
+aciu este aprig, iar 0ica lui este "oar 'biata 8na')
#n concluzie, Eugen Lovinescu sus!ine monumentalitatea romanului '&on', accentueaz%
meritele literare ale lui *ebreanu care a a"unat #n aceast% oper% 'materialuri pentru
pirami"e araonice' i evi"en!iaz% "in nou importan!a acestei crea!ii, consi"er.n"-o 'o "at%
#n istoria literaturii contemporane i ca prima mare crea!ie obiectiv%')
8"ept loial al criticii lui <itu =aiorescu, Eugen Lovinescu a ost o personalitate "e #nalt%
!inut% intelectual% i umanist%, spirit progresist ce a e9ercitat o in1uen!% remarcabil%
asupra emancip%rii i "ezvolt%rii literaturii rom.ne)
Umanismul si iluminismul
Umanismul
#. sens lar( - #ur"n' #ul'ural a.aru' An 'im.ul R"nas'"rii 3s"#!l"l" XIV-XVI4% mai An'<i An I'alia% a.!i "5'ins la ni0"lul
An'"ii Eur!."% #ar" .un" An centrul lumii omul si aCirmar"a li:"ra a ."rs!nali'a'ii sal",
:. sens restrJns - s'u)iul s."#iali6a' al umanioarelor% a)i#a al lim:il!r #lasi#"% (reaca si latina% .r"#um si al li'"ra'urii si
Cil!6!Ci"i An'i#$i'a'ii,
,onditii istorice al" a.ari'i"i si )"60!l'arii umanismului:
b in0"n'ar"a 'i.arului )" #a'r" 9!$ann"s ;uten!er( - ;FF= 3Ca0!ri6"a6a a##"sul la #ul'ura4 3c 0"6i
#ar'"a 6alaLia6uten!erg )" &ars$all &#Lu$an% )"s.r" im.a#ul in0"n'arii 'i.arului asu.ra #i0ili6a'i"i uman"4
b descoperirea Am"ri#ii )" #a'r" Cris'!C!r C!lum: - ;FJB
ba.ari'ia teoriei -eliocentrice 3si'uar"a S!ar"lui An #"n'rul uni0"rsului4 a lui Ni#!las C!."rni#% inCirm<n) '"!ria
"!#"n'ri#a% .r!.usa )" Iis"ri#a,
b de'voltarea mestesu(urilor si a #!m"r'uluiS
9rasaturi ale umanismului european
K a##"n'u"a6a i)""a #a !mul "s'" ! )iinta rationala, li!era% )"mna si ."rC"#'i:ila% #a.a:ila sa )"#i)a An'r" #" " :in" si #"
" rau 3li!erul ar!itru4S
b al""r"a creatiilor antice )r".' m!)"l" si surs" )" ins.ira'i"S 3_mul este masura tuturor lucrurilor_4
b i)"alul uman "s'" #"l al omului universal 3u!m! uni0"rsal"4% arm!ni!s Ci6i# si in'"l"#'ual% .asi!na' )" '!a'" C!rm"l"
)" #un!as'"r"% in)i0i) #u ! 0as'a #ul'ura,
b disciplinele #ar" 'r":uiau s'u)ia'" au C!s': r"'!ri#a% .!"'i#a% is'!ria% Cil!6!Cia% m!rala% ")u#a'ia Ci6i#aSenciclopedismS
b arm!nia )in'r" !m si na'uraS natura Hnteleasa ca model al arteiA (mimesisul"
b .rin a#"s'" i)"i% umanismul 3R"nas'"r"a4 s" !.un" )!ma'ismului si Cana'ismului m")i"0alS anticlericarismS R"C!rma
lui &ar'in Lu'$"r 3;G;?4S
bs" "n"rali6"a6a #!n#".'ul )" mecenat - .r!'"#'ia a#!r)a'a ar'is'il!r si sa0an'il!r )" #a'r" r"i sau mari s"ni!riS
Umanismul romJnesc
b An 'aril" r!m<n" s-a maniC"s'a' mai '<r6iu )"#<' ." .lan "ur!."an% mai .r"#is An secolele X5.-5...S #ur"n'ul a .a'runs
.rin s#ri"ril" An lim:a sla0!na% a.!i r"a#a si la'inaS
9rasaturi:
b umanis'ii r!m<ni r".r"6in'a tipul curteanului: sun' )!mni'!ri sau :!i"ri #ar" s-au s'ra)ui' sa ")iCi#" ! #ul'ura
r!m<n"as#aS s-au C!rma' la s#!lil" )" la Li!0 3P!l!nia4% Pa)!0a 3I'alia4% C!ns'an'in!.!l 3Tur#ia4,
b "C!r'uril" s-au #!n#r"'i6a' An: de'voltarea tipo(ra)iilor3)ia#!nul C!r"si4 si a tipariturilor Hn lim!a romJnaS
)"60!l'ar"a is'!ri!raCi"i% a .i#'urii% An'"m"i"r"a!i!liotecilor la manas'iri sau #ur'i )!mn"s'i% a.ari'ia unui s'il An
ar$i'"#'ura - s'ilul :r<n#!0"n"s#S
b maniC"s'a .r"!#u.ar" ."n'ru istoria neamului (cronici4 si !riin"a la'ina a .!.!rului si a lim:ii r!m<n"S
b arum"n'"a6a An s#ri"ril" l!r romanitatea poporului si latinitatea lim!ii, ideea continuitatii elementului roman An
Da#iaS
b sus'in rolul educativ al cunoasterii istoriei% #"r#"'"a6a #ri'i# i60!ar"l" is'!ri#"% maniC"s'a in'r"s ."n'ru #ul'ura an'i#a
si !##i)"n'alaS
.LU4.N.S4UL
K "s'" un #ur"n' i)"!l!i# si #ul'ural% a.aru' An /rantasecolului al X5...-lea 3secolul luminilor4% "5'ins a.!i An An'r"aa
Eur!.a,
b ar" #a i)""a Cun)am"n'ala emanciparea (luminarea".!.!ar"l!r .rin #ul'uraS .un#'ul )" .l"#ar" al a#"s'"ia Al
r".r"6in'a R"0!lu'ia )in ;>==% )in Anlia% #<n) .arlam"n'ul 0!'"a6a Declaratia drepturilor omuluiS
9rasaturi:
b caracterul anti)eudal si antidespoticS s" #"r"a anular"a .ri0il"iil!r C"u)al"% )r".'uri s!#ial" si .!li'i#" "al" ."n'ru
An'r"ul .!.!r,
A#"s'a Asi ar" !riin"a An lu#rar"a lui >ean >acLuesRousseau, ,ontractul socialS .!'ri0i' lui% s!#i"'a'"a s-a
#!ns'i'ui' ." :a6a un"i An'"l""ri .rin #ar" Ci"#ar" )in'r" m"m:rii sdi a #")a'% An Ca0!ar"a #!muni'a'ii% ! .ar'" )in li:"r'a'"a
a:s!lu'a )" #ar" )is.un"a ini'ial% An asa C"l An#<'Hntre oameni sa domneasca e(alitatea, D" as"m"n"a% r"la'iil" )in'r"
.!.!r si m!nar$i" s" :a6"a6a '!' ." un #!n'ra#'% ." #ar" mas"l" au )r".'ul sa-l )"nun'" )a#a m!nar$ul nu-l r"s."#'a%
Anra)in) li:"r'a'"a,
b idealul politic al iluministilor Hl constiutia Mmonar-ul luminatM% #ar" Asi u0"rn"a6a #u An'"l".#iun" su.usii%
aran'<n)u-l" )r".'uri si AnCa.'uin) r"C!rm"S
b spiritul rationalist si materialist 3An#r")"r"a An .u'"r"a ra'iunii4
b caracter anticlerical si laic - "li:"rar"a s.iri'ului )" .r"8u)"#a'i sau su."rs'i'iiS as"m"n"a umanis'il!r% #au'a sa
"li:"r"6" in)i0i)ul )" su: .u'"r"a :is"ri#ii% a #l"ruluiS
b .r!.un" accesul poporului la educatie si "man#i.ar"a lui .rin #ul'uraS i)"il" .")a!i#" iluminis'" sun' #!n#"n'ra'"
An lu#rar"a Emile de >.->- Rousseau,
.luminismul romJnesc
K s-a maniC"s'a' An'r" #6N& si #$%&% #u mai .u'ina in'"nsi'a'" An Tara R!m<n"as#a si &!l)!0a% )ar An m!) sis'"ma'i# si
uni'ar An Transil0ania,
b mis#ar"a iluminis'a #un!s#u'a su: num"l" )" scoala Ardeleana urmar"a o!tinerea li!ertatii si si a e(alitatii Hn
drepturi politice si sociale a romJnilor din 9ransilvania cu celelalte natiuni privile(iateA
b c !riin"a a#"s'"i )is#riminari "s'" un .a#' .!li'i# -Unio trium nationum% Uniun"a #"l!r 'r"i na'iuni - .rin #ar" sasii%
s"#uii si ma$iarii "rau #!nsi)"ra'i l!#ui'!ri )" )r".' ai Transil0ani"i% An 'im. #" r!m<nii "rau _'!l"ra'i_,
b pe plan politic% i)""a iluminis'a a #!n'ra#'ului s!#ial Cun)am"n'"a6a r"0"n)i#aril" ." #ar" r".r"6"n'an'ii S#!lii
Ar)"l"n" l"-au r")a#'a' in m"m!riul numi' Supplex Li!ellus 5alac-orum 9ransilvaniae% a)r"sa' Am.ara'ului L"!.!l)
al II-l"a An ;??;S #"r"r"a a C!s' r"s.insa,
b pe plan cultural% #!n'ri:u'ia S#!lii Ar)"l"n" s-a An)r".'a' s.r" s'u)iul is'!ri"i si al lim:ii r!m<n"S au "5is'a' )!ua
)ir"#'ii )" a#'i0i'a'":
a. emanciparea poporului prin cultura - se nfiintea%a peste :;; de scoli n lim"a romna, se scriu
a"ecedare, aritmetici/
". directia erudita - se refera la tratatele de istorie, filolo$ie, teolo$ie ale celor patru corifei ai scolii
*rdelene) Samuil Micu-Klein, Gheorghe sincai, Petru Maior, Ion Budai-Deleanu. *cestia au
continuat ideile cronicarilor privind ori$inea latina, continuitatea si unitatea etnica a poporului romn.