Sunteți pe pagina 1din 12

PROIECT DIDACTIC

Student : Ciuciulete Cosmina Catina


CLASA a V-a
ARIA CURRICULARA: Limba si comunicare
Disciplina:Limba si literatura romana
TEMA: Substantivul
TITLUL LECTIEI: Substantivul
TIUL LECTIEI: Recapitulare si sistemati!are
SC"UL LECTIEI: Consolidare de cunostinte
OBIECTIVE CADRU :
# De!voltarea capacitatii de receptare a mesa$ului oral %
# De!voltarea capacitatii de e&primare scrisa%
OBIECTIVE DE REFERINTA :
a' co(nitive:
"%) Sa de*ineasca partea de vorbire studiata si recapitulata+
"%, Sa identi*ice substantivele din te&t+
"%- Sa anali!e!e substantivele identi*icate+
"%. Sa *ormule!e enunturi cu di*erite substantive a*late in di*erite ca!uri%
b' a*ective:
/ormarea deprinderilor de e&primare corecta0 concesiva si *luenta%
c' psi1o-motorii:
/ormarea deprinderilor de a opera in comunicarea scrisa sau orala cu noile
concepte operationale
METODE DE PREDARE (M. P.) :
- metoda conversatiei+
- metoda ciorc1inelui+
- metoda problemati!arii %
FORME DE ORGANIZARE A CLASEI(F. O. C.) :
- activitate *rontala+
- activitate individuala%
MIJLOACE DIDACTICE(M. D.) :
- manual
- *ise de lucru+
- teste
BIBLIOGRAFIE :
- Metodica predarii limbii si literaturii romane 0 Constantin ar*ene ,22.
- Cule(ere de e&ercitii (ramaticale0 Editura Delta Cart Educatiuonal0 ,223%
)
Spatiu de lucru: sala de clasa
Timp de lucru : 42 minute
METODE DE EVALUARE(M. E.) :
- evaluare *rontala +
- e&ercitii la tabla +
- evaluarea prin cali*icative%
,
DESFASURAREA LECTIEI PE SECVENTE DE INSTRUIRE
N
r.
C
rt
.
Ti
mp
Etp!"!
"!#ti!i
A#ti$itt! pr%&!'%r A#ti$itt! !"!$ O(i!#ti$!
)!
r!&!ri*t
F%rm!
)!
%r+*i-
,r!
M!t%)!
)!
pr!)r!
M!t%)
!$"-r!
)% M%m!*t
%r+*i,t%ri#
ro*esorul intra in clasa0 saluta
elevii0 *ace pre!enta si
consemnea!a absentele in
catalo(ul clasei%
Veri*ica tinuta elevilor pentru
inceperea orei de curs%
Asculta cu atentie si o*era
indicatii cu privire la elevii
absenti % Se pre(atesc
pentru inceperea orei%
A#ti$.
&r%*t"
C%*$!r-
'ti!i
,% V!ri&i#r!
t!m!i
- veri*ica toate caietele elevilor
cu temele acestor si o*era
indicatii la e&ercitiile unde
elevii au intalnit di*icultati
-o*era caietele pro*esorului
pentru corectura si cer
lamuriri acolo unde au
intalnit di*icultati
A#ti$.
i*)i$i)-
"
C%*$!r-
'ti!i
#"i&i#ti$!
-% Cptr!
t!*ti!i
-adresea!a o intrebarea le(ata
de tema (enerala a
recapitularii :
)' Ce este substantivul5
- un elev numit de pro*esor va
raspunde la intrebare
-elevul numit raspunde la
intrebarea adresata de
pro*esor :
Substantivul este partea de
vorbire care denumeste
persoane 0 *iinte0 lucruri
sau *enomene ale naturii%
O.
A#ti$.
&r%*t"
C%*$!r-
'ti!i
#"i&i#ti$!
-
.% A*-*tr!
t!m!i 'i
%(i!#ti$!"%r
Anuntarea temei se *ace prin
intermediul unui rebus pe a
carui verticala va iesi cuvantul
6Substantivul7
8Ane&a )'
-elevii vor re!olva rebusul
pe *ise si la tabla
4% D!'&'-r-
r! "!#ti!i
-imparte *ise de lucru elevilor si
le o*era indicatii acestora vi!and
completarea ciorc1inelui primit
pe *isa% 8Ane&a ,'
In aceasta etapa de va
recapitula :
-(enul substantivului +
-numarul substantivului +
-articolul substantivului +
-ca!ul substantivelor +
8Ane&a-'
-asculta activ si raspund
intrebarilor pro*esorului
vi!and (enul0 numarul0
articolul si ca!ul
substantivelor %
/0
/1
/1
A#ti$.
&r%*t"
A#ti$.
I*)i$i)-
"
C%*$!r-
'ti!i
Ci%r#2i
*!
#"i&i#ti$!
3% A'i+-rr!
&!!) (#3-
-"-i
Se veri*ica succint atin(erea
obiectivelor propuse pentru
recapitularea (enului0
numarului0 articolului0 si a
ca!urilor subsatntivelor 0 apoi
o*era un test de evaluare a
cunostintelor si le o*era elevilor
indicatii pentru re!olvarea
testului
Asculta activ0 solicita
lamuriri acolo unde nu
intele( 0 si re!olva testul
primit de la pro*esor %
/4
A#ti$.
i*)i$i)-
"
C%*$!r-
'ti!i
T!'t
.
9% I*#2!i!r!
"!#ti!i
T!m p!*tr-
#'
Sa reali!e!e o compunere in
care sa utili!e!e urmatoarele
substantive: primavara0 scoala0
elev0Mariana si *lori
Se *ac aprecieri pentru
activitate%
Elevii notea!a in caiete
tema data de pro*esor si o
re!olva individual%
A#ti$.
i*)i$i)-
"
C%*$!r-
'ti!i

4
8Ane&a )'
Rebus
A

:
)%Substantivul ; baiat< este de (enul%%%%%
,%Cuvantul ;banca< este un substantiv%%%%%%
-%Cuvantul subliniat din propo!itia: ;Andrei este cuminte%< are *unctia sintactica de%%%%%%%
. Substantivul ;masina< este la numarul%%%%%%
4%Cuvantul subliniat din propo!itia:<Cadoul de la mama este *oarte scump%< are *unctia
sintactica de%%%%%%%
3%Cuvantul ;caiete< este la numarul%%%%%%%%
9%Articolul%%%%%%%%%%%%%arata ca obiectul denumit nu este bine cunoscut %
=% Cuvantul subliniat din propo!itia:<>oi ii respectam pe pro*esori%< are *unctia sintactica
de%%%%%%%
?%Cuvantul ;Maria< este un substantiv %%%%%%%%%%%
)2%Substantivele care au *unctia sintactica de subiect sunt in ca!ul %%%%%%%
))% Substantivul ;tablou< este de (enul%%%%%
),%artea de vorbire cu rol de cuvant a$utator care insoteste un substantiv se numeste

3
8Ane&a ,'
M!t%) #i%r#2i*!"-i
Completa@i sc1emele de mai $os cu e&emple corespun!Atoare:
>UMAR
R"RIU
BE>
C"MU>
SU:STA>TI
VUL
9
CAZURILE
SUBSTANTIVULUI
>"MI>ATIV ACUCATIV
=
ARTICOLUL
D"TERFT >ED"TERFT
?
8Ane&a -'
FI56 DE LUCRU
)% AlcAtuieGte propo!i@ii Hn care substantivele: (rAdina Gi Andrei sA *ie Hn ca!ul nominativ0
Hndeplinind0 pe rInd *unc@iile sintactice de subiect Gi nume predicativ%
JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ
JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ
JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ
JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ
JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ
JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ
JJJJJJJJJJJJJJJJJJ
,% Care este (enul substantivelor : baiat0 tablou0 banca0 castel0 dulap5 Treceti-le apoi la
plural%
JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ
JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ
JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ
JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ
JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ
-% Articulea!A cu articol 1otArIt substantivele din te&tul urmAtor:
8An' KKKK%% acesta 8ploi' KKKK% au inundat 8o(oare' KKKKKKK %
8:unici' KKKKK% mei au lucrat mult Hn 8livadA' KKKKKK lor% Ln 8(rAdini@A'
KKKKK% din *a@a 8casA' KKKKKK%% au rAsArit toate 8*lori' KKKKKK%
pre*erate ale 8bunicA' KKKKKKKKK%% % La 8sosire' KKKKK% mea 8pomi'
KKKKK%% erau Hn*run!i@i0 iar 8bucurie' KKKKKK% 8bunici' KKKKKKK% a
*ost mare%
.% Scrie *ormele substantivelor: oc1i0 arici0 brad0 @arA la nominativ-acu!ativ0 articulate
cu articol 1otArIt Gi ne1otArIt0 la sin(ular Gi plural:
Substantivele
date
Articulat cu
articol
ne1otArIt 8s(%'
Articulat cu
articol
ne1otArIt 8pl%'
Articulat cu
articol 1otArIt
8s(%'
Articulat cu
articol 1otArIt
8pl%'
)2
4% Completea!A te&tele urmAtoare cu articole ne1otArIte potrivite:
MAm vA!ut pe KK%%stradA din vecinAtate KKKK cA@el abandonat% Avea K%%%%%%%%%%%%%
oc1i mari0 albaGtri Gi pu@in speria@i% Col@ul KKK%K urec1i Hi atIrna0 *iindcA *usese lovit
de KKKKK oameni rAi%<
MKK%KKcopii au luatKKK%sapA GiKK%%K%stropitoare pentru a
semAnaKKK%%straturi din (rAdina KKK%oameni bAtrIni % KKKbAiat i-a venit K%
KKidee:sA plante!eKKK%%mAr Gi KKK%%pAr% Au cerut s*atulKKK%%(rAdinari Gi au
*Acut KKKtreabA bunA%
3%Sublinia!A complementele din urmAtorul te&t:
MUn bAie@andru ne(ricios iese acum pe poarta Gcolii% Are o 1ainA scurtA0 GapcA Gi
ci!muli@e% Se socoteGte Hn bu!unare%<
8Din anii de GcoalA ai lui >% :Alcescu0 dupA I% B1ica'
9% Stabili@i *unc@iile sintactice ale substantivului munte%
Muntele se inal@A seme@ in !are%
:o(A@ia @Arii este muntele%
Au cules *lori de munte%
TuriGtii au plecat la munte%
=%Brupea!A urmatoarele substantive 0 Hn *unc@ie de criteriile indicate:oceanul, un birou,
nite clame, ghioceii, o biseric, bucuria, fratele, nite haine, biscuiii, o canapea,
rochia, prul, nite stropitori.
Substantive Substantive
articulate cu articol 1otArIt articulate cu articol ne1otArIt
))
?% Completea!A tabelul 0 *olosind substantivele copil Gi Monica Hn propo!i@ii adecvate :
Ca!ul /unc@ia
sintacticA
Enun@ul
>ominativ
Subiect
>ume predicativ
Acu!ativ
Atribut
Complement
)2%Anali!ea!A substantivele din urmatoarea *ra!a preci!Ind *elul0(enul0numArul0 ca!ul0
*unc@ia sintacticA0articolul Gi prepo!i@ia:
00"ri!ontul era Hnc1is de ramurile mun@ilor de marmurA care se Hntindea pe !area cerului
HndepArtat%<
JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ
JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ
JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ
JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ
JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ
JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ
JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ
),