Sunteți pe pagina 1din 65

PLANUL DE AFACERI S.C. DAKT S.R.L.

management

PLANUL DE AFACERI

S.C. DAKT S.R.L.

2. SCOPUL SI OBIECTIVELE

2.1. Scopul proiectului:

Formularul E

Dezvoltarea activitatii SC DAKT SRL prin realizarea de investitii productive ce vor conduce la cresterea capacitatii de productie si diversificarea gamei de produse.

2.2. Obiectiv general:

Obiectivul general al proiectului il reprezinta consolidarea si dezvoltarea activitatii SC DAKT SRL prin implementarea unor tehnologii moderne, care sa conduca la imbunatatirea si eficientizarea fluxului tehnologic.

Atingerea obiectivului general al proiectului conduce la rezalizarea obiectivului general al POS-CCE cresterea productivitatii intreprinderilor romanesti, cu asigurarea principiilor dezvoltarii durabile si reducerea decalajelor fata de productivitatea la nivelul UE.

2.3. Obiective specifice:

Obiectivele specifice ale proiectului sunt :

Modernizarea proceselor de productie prin investitii in echipamente noi;

Inovarea tehnologiilor de productie prin implementarea unor tehnologii moderne

conforme standardelor de calitate internationale care vor avea ca efect atat o reducere a timpului de executie a produselor, cat si o crestere a calitatii acestora.

Cresterea productivitatii vizeaza o eficientizare a utilizarii resurselor financiare,

materiale si umane

o Cresterea cifrei de afaceri intr-un interval de trei ani de la data

finalizarii proiectului cu

peste 30%.

finalizarii proiectului cu peste 30%.

o

Cresterea

numarului

de

locuri

de

munca

cu

peste

20%

si

imbunatatirea mediului de lucru al angajatilor S.C. DAKT S.R.L.

o Optimizarea

oportunitatilor si alternativelor.

alocarii

resurselor

financiare

prin

identificarea

Promovarea dezvoltarii durabile, diminuarea impactului negativ asupra mediului

si egalitatea de sanse proiectul respecta cerintele legale minime in privinta protejarii mediului inconjurator si egalitatii de sanse;

Obiectivele

specifice

ale

proiectului

reflecta

obiectivul

specific

al

DM

1

-

consolidarea si dezvoltarea sectorului productiv ce constituie deasemenea si obiectiv al AP1.

3. DESCRIEREA AFACERII

3.1. Informatii privind activitatea curenta.

Inca din anul infiintarii 1994, societatea comerciala DAKT si-a diversificat serviciile si produselor oferite clientilor pe sectorul ambalajelor si al cartonului ondulat, dar si pe cel al serviciilor de tipografie.

Obiectivul principal de activitate asa cum este declarat si la O.R.C. Dolj este:

„Fabricarea hartiei si cartonului ondulat si a ambalajelor din hartie sau carton” – cod CAEN 2121

In cadrul activitatii de tipografie societatea realizeaza urmatoarele produse:

o

Afise, pliante publicitare.

 

o

Mape

o

Produse papetarie, caiete, tipizate

 

o

Calendare

 

o

Etichete (policromie, laminare fata verso)

Societatea realizeaza productia de carton ondulat in 2 straturi cu ondula tip B,C,E si efecueaza prelucrarea acestuia pentru producerea de ambalaje.

Se pot acum executa cutii caserate in policromie de dimensiuni mici si mijlocii, folosite in industria cosmetica, alimentara, textila, chimica, IT, etc., precum si asigurarea materiei prime pentru alti producatori de ambalaje.

Misiunea firmei este satisfacerea asteptarilor clientilor si partenerilor nostri:

Concentrarea

pe

relatii

de

lunga

durata

cu

parteneri

care

sustin

mentinerea pozitiei firmei pe piata;

Asigurarea pe termen lung a cresterii profitului;

Mentinerea unui mediu de inalt profesionalism, cresterea performantelor

si atingerea obiectivelor firmei.

Pe termen scurt, societatea isi propune sa-si mentina si sa consolideze relatiile cu

pentru

producerea de carton ondulat si ambalaje. Se urmareste realizarea produselor la termenele consimtite prin contractele incheiate cu partenerii, cu incadrarea in costurile prevazute si incasarea contravalorii acestora, aceasta find o conditie de baza in asigurarea sursei de finantare a activitatii curente.

clientii

traditionali

atat

pentru

realizarea

produselor

de

tipografie,

cat

si

Pe termen mediu si lung, se urmareste cresterea continua a calitatii produselor executate si a serviciilor prestate, achitarea la termen a datoriilor exigibile in paralel cu

cresterea

nivelului

de

competitivitate

prin

imbunatatirea

performantelor,

cresterea

prestigiului

firmei

si

construirea

unei

imagini

de

excelenta

prin

seriozitate

si

competenta in activitatea desfasurata; acestea fiind conditii in vederea obtinerii de contracte avantajoase pentru firma.

3.2. Istoricul societatii

Societatea comerciala DAKT S.R.L. isi incepe activitatea in anul 1994 , cu un capital social de 150.000 ROL prin aportul a doi asociati Garleanu Victor (50% din capitalul social total) si Gugila Dan Teodor (50% din capitalul social total).

In perioada 1995-1997 societatea a realizat distributia hartiei si a cartonului tipografic. Aceasta distributie a luat amploare prin devenirea distribuitorului pe zona Olteniei a produselor firmei RTC Holding (papetarie si birotica), urmand sa se extinda cu distributia produselor RTC Cosmetics (sampoane si produse cosmetice).

In 1998 se majoreaza capitalul social la 5.700.000 ROL si intra in societate Voicu Petru cu un aport in numerar de 500.000 ROL (5 parti sociale). Societatea a efectuat intre 1999-2002 distributie pentru hartie tipografica si papetarie.

Prin efectuarea acestui tip de comert, la inceputul anului 1999 profitul obtinut a fost investit in utilaje tipografice, respectiv masini de tiparit in doua grupuri de culoare cu randament ridicat de productie. Concurenta fiind mica in acea perioada si materia prima fiind asigurata la preturi de distribuitor, firma s-a dezvoltat urmand noi investitii in utilaje care sa mareasca productivitatea si sa acopere cerintele pietei.

In 2002 se infiinteaza punct de lucru in cladirea „Ateliere” din cadrul Bazei de Productie Cernele, Hala nr. 4, firma devenind un important producator de papetarie si materiale publicitare, urmand ca in anul 2004 sa isi diversifice activitatea incepand productia de ambalaje din hartie si carton.

Are loc in anul 2003 o majorare de capital social la 6.000.000 ROL si se retrage din societate Voicu Petru care cedeaza 3 parti sociale domnului Gugila Dan Teodor si 2 parti sociale domnului Garleanu Victor.

Societatea se transforma in 2004 in SRL cu asociat unic, prin retragerea din societate a domnului Garleanu Victor care cedeaza toate partile sociale domnului Gugila Dan Teodor. De asemenea are loc numirea doamnei Vintilescu Ciuca Carmen in functia de administrator cu drepturi depline in angajarea si reprezentarea socitatii in relatiile cu tertii.

In anul 2004, societatea isi diversifica activitatea, incepand productia de ambalaje din hartie si carton.

Piata ambalajelor din carton fiind intr-o continua expansiune, societatea a realizat un proces continuu de investitii pentru dezvoltarea activitatii la standarde de calitate superioare. In acest scop, a avut loc extinderea activitatii prin producerea materiei prime necesare, respectiv a cartonului ondulat, obtina 747i88h nd astfel ambalaje de o calitate superioara la preturi fara concurenta in zona.

3.3. Managementul societatii

Organizarea si functionarea societatii comerciale DAKT SRL sunt orientate spre

realizarea obiectivelor sale in sensul ca fiecare componenta organizatorica sau actiune

corespunde

conducere al intreprinderii este structurat intr-un cadru organizatoric flexibil, care permite adaptarea deciziei manageriale la cerintele mediului economic.

Personalul societatii este organizat pe compartimente specializate astfel incat sa se

asigure o indeplinire optima a functiilor intreprinderii (pentru exemplificare, atasam organigrama). In acest sens, in procesul proiectarii structurii organizatorice a firmei s-au avut in vedere asigurarea unui evantai optim al subordonarii, crearea si dependenta compartimentelor, adica fiecare functiune ce prezinta importanta pentru realizarea

sa se constituie intr-un compartiment specializat,

asigurarea

asigurarea

economiei de comunicatii cat si folosirea delegarii in cazul procesului de conducere.

Conducerea societatii este asigurata de Consiliul de Administatie prin intermediul

de

unor

cerinte

clar

definite,

reiesite

din

obiectivele

sale.

Sistemul

politicii si obiectivelor intreprinderii

unei

conduceri

si

a

unor

sevicii

functionale

competente,

conducerii executive a societatii, la randul ei are in subordine un Manager general

(Administrator). In subordinea lui se regasesc departamentul

departamentul productie.

Societatea noastra implementeaza o strategie orientata spre dezvoltare prin politici de investitie optima a resurselor necesare unei bune functionari si desfasurari a activitatii de productie. Scopul ce descinde din aceste politici este reprezentat de o oferta privind activitatea, de calitate tuturor clientilor nostri si mentinerea unui mediu care ajuta la cresterea performantelor angajatilor si la atingerea obiectivelor firmei.

financiar contabil si

Strategia activitatii viitoare

De-a

lungul

anilor

societatea

comerciala

DAKT

si-a

diversificat

serviciile

si

produselor oferite clientilor pe sectorul ambalajelor si al cartonului ondulat, dar si pe cel al serviciilor de tipografie.

Piata ambalajelor din carton fiind intr-o continua expansiune, societatea a realizat un proces continuu de investitii pentru dezvoltarea activitatii la standarde de calitate superioare. In acest scop, a avut loc extinderea activitatii prin producerea materiei prime necesare, respectiv a cartonului ondulat, obtina 747i88h nd astfel ambalaje de o calitate superioara la preturi fara concurenta in zona.

isi propune

printr-o strategia bine pusa la punct o serie de obiective, printre care:

Pentru a-si mentine pozitia competitiva pe piata, S.C. DAKT S.R.L.

Dezvoltarea unui sistem de management eficient si cresterea constanta a numarului

de clienti;

Dezvoltarea si cresterea firmei in cadrul pietei de profil;

Concentrarea pe relatii de lunga durata cu parteneri care sustin mentinerea pozitiei

firmei pe piata;

Cresterea satisfactiei clientilor prin calitatea, complexitatea, acuratetea solutiilor

oferite;

Vizavi de politica de marketing S.C. DAKT S.R.L. isi propune sa puna accent pe

nevoile specifice ale clientilor;

Cresterea cotei de piata detinuta in cadrul pietei de profil, dar si dezvoltarea unei

retele consolidate a clientilor;

Realizarea unei interferente profesionale cu clientii si asigurarea unui feed back

eficace al informatiilor;

Asigurarea pe termen lung a cresterii profitului;

Angajarea de personal calificat in acest domeniu, formarea continua a acestora

pentru a oferi cea mai buna calitate a produselor;

Mentinerea unui mediu care ajuta la cresterea performantelor angajatilor dar si

sustinerea si dezvoltarea unui sistem eficient de stimulare si recompensare;

3.4. Organizare si personal:

Societatea are in prezent 12 de angajati, organizati pe compartimente functionale conform specificului activitatii societatii.

Astfel, subordonate Directorului general sunt urmatoarele departamente:

- Departamentul financiar contabil, in subordinea acestui serviciu se afla un

contabil responsabil cu partea financiara si cu evidenta primara, acesta se afla in directa legatura cu managerul general si urmareste investitiile realizate la nivelul societatii. Serviciul este dotat cu aparatura de telefonie fixa si mobila, faxuri, copiatoare, calculatoare si alte elemente de birotica;

- Departamentul de productie este impartit pe sectii de productie tipografie

si productie carton, fiecare dintre acestea isi coordoneaza activitatea proprie prin intermediul responsabililor.

In subordinea acestui departament se situeaza un asistent pentru activitatea de productie un tehnoredactor pre-press a carui sarcina este de a asigura proiectarea produselor si urmarirea productiei.

Responsabilii de pe fiecare sectie coordoneaza aprovizionarea si asigurarea cu

materiale a locurilor de munca; planifica, indruma si controleaza activitatea de productie.

Responsabilii verifica si raspund de fundamentarea necesarului de aprovizionat avand la baza cererile de necesitate si organizeaza activitatea de prospectare a pietii pentru materialele ce urmeaza a se achizitiona.

Sistemul informational informatic (existent si preconizat)

Avand in vedere faptul ca sistemul decizional este foarte strans legat de sistemul informational, pentru functionarea adecvata a firmei si realizarea obiectivelor cuprinse in previziunile sale, s-a urmarit o buna organizare structurala a firmei. Astfel, s-a vizat crearea unui sistem informational care sa ofere materia prima informationala necesara stabilirii si indeplinirii obiectivelor manageriale.

Datorita complexitatii activitatii societatii noastre, sistemul informational are un rol deosebit de important in luarea deciziilor si executarea acestora. Astfel:

- in primul rand, sistemul informational furnizeaza sistemului decizional datele de

care acesta are nevoie si pe care le prelucreaza dandu-le forma adecvata pentru a putea fi folosite in cadrul procesului decizional;

- in al doilea rand, datele, odata prelucrate si luata decizia, aceasta este preluata de

catre sistemul informational si dirijata spre compartimentele unde ea trebuie sa ajunga pentru a putea fi pusa in practica;

- in al treilea rand, sistemul decizional necesita chiar in interiorul sau un circuit

intermediar de informatii in conditiile in care firma este condusa prin intermediul managementului participativ.

Circuitele si fluxurile informationale din societatea noastra sunt atat verticale, stabilindu-se intre posturi si compartimente situate pe niveluri ierarhic diferite si intre care exista relatii de subordonare nemijlocite, orizontale, stabilindu-se intre posturi si compartimente situate pe acelasi nivel ierarhic, intre care exista relatii de cooperare sau functionale, cat si oblice, cand se stabilesc intre posturi si compartimente situate pe nivele ierarhice diferite, intre care nu exista relatii de subordonare nemijlocita.

si asigurarii indeplinirii

functiilor economice de baza, firma dispune de un sistem informatic de inalt nivel tenologic, asigurand furnizarea informatiilor utile, fundamentarii si luarii deciziilor pe toate treptele organizatorice, la toate nivelele ierarhice.

Prezentam mai jos organigrama societatii:

In

vederea asigurarii functionarii la

standarde

ridicate

3.5. Analiza financiara:

Evolutia activitatii firmei in termeni calitativi, pentru realizarea careia au fost folosite datele preluate in ordine cronologica din bilantul incheiat la data de 31.12.205, 31.12.2006 si 31.12.2007, si balantele de verificare incheiate la datele de 31.12.2005, 31.12.2006 si 31.12.2007 intocmite conform normelor metodologice ale Ministerului Finantelor Publice, se prezinta astfel:

VENITURI, CHELTUIELI, REZULTATE

Rubrica

dec-05

dec-06

dec-07

Cifra de afaceri

603.285

663.958

795.578

Venituri din vanzarea de marfuri (VVM)

74.146

150.242

172.033

Venituri din productia vanduta (VPV)

529.139

512.708

623.066

Pondere VVM in CA %

12

23

22

Pondere VPV in CA %

88

77

78

Cheltuieli cu marfurile (Chm)

58.853

98.726

136.615

Ch cu servicii executate de terti (Cht)

65.631

92.373

109.210

Profitul din exploatare (Pe)

14.884

30.784

47.703

Rezultatul financiar (RF)

-9.901

-21.017

-41.336

Profit net (Pn)

3.889

8.010

207

Rata Inflatiei (ri)

11,50

8,50

6,50

In perioada decembrie 2005 decembrie 2007 putem observa evolutia crescatoare a cifrei de afaceri, aceasta inregistrand in 2005 valoarea de 603.285 lei, 663.958 lei in 2006 si 795.578 lei in 2007.

Procentual, nivelul atins de cifra de afaceri a crescut cu 10% in 2006 fata de 2005, respectiv cu 20 % in 2007 fata de 2006.

In ceea ce priveste structura veniturilor, pe toata perioada analizata , veniturile din productia vanduta (VPV) au detinut ponderea cea mai importanta, reprezentand in 2007 - 78% din totalul veniturilor inregistrate; veniturile din vanzarea de marfuri aducand doar un procent de 22% la veniturile totale.

marfuri aducand doar un procent de 22% la veniturile totale. Profitul aferent activitatii din exploatare prezinta

Profitul aferent activitatii din exploatare prezinta pe intreaga perioada analizata cresteri considerabile, inregistrand in 2007 o valoare in crestere cu peste 50% fata de anul precedent, respectiv 47.703 lei.

. STRUCTURA PATRIMONIULUI Rubrica dec-05 dec-06 dec-07 Mijloace fixe (Mf) 254.563 565.397 511.024

.

STRUCTURA PATRIMONIULUI

Rubrica

dec-05

dec-06

dec-07

Mijloace fixe (Mf)

254.563

565.397

511.024

Stocuri (St)

55.619

93.297

241.958

Creante si conturi asimilate (CCA)

229.924

275.810

293.417

Disponibilitati

735

1.223

22.228

Active circulante (Ac)

286.278

371.709

578.026

Active total (At)

540.841

937.116

1.091.100

Capital propriu (CP)

71.897

79.907

80.113

Datorii curente (Dc)

468.944

799.885

959.882

Dobinzi curente + credite

51.910

304.529

320.812

Datorii total (Dt)

468.944

799.885

959.882

Total Pasiv (TP)

540.841

937.106

1.091.100

Pondere MF in Active total

47,07

60,33

46,84

Valoarea stocurilor inregistreaza cresteri datorate in principal necesarului de materii prime si materiale pe care firma se vede nevoita sa il procure, ca urmare a cresterii numarului de comenzi si al clientilor firmei.

Conturile de creante au intregistrat in 2006-2007 o majorare care reflecta marirea

consecinta a politicii practicate de catre firma in relatiile

produselor realizate, ambele aducand dupa sine cresterea

portofoliului de clienti,

comerciale si a calitatii

increderii clientilor.

Rezultatele politicii comerciale si financiare practiate de societate, se reflecta si in valoarea conturile de

Rezultatele politicii comerciale si financiare practiate de societate, se reflecta si in

valoarea

conturile

de

disponibilitati,

care

inregistreaza

la

sfarsitul

anului

2007

considerabila de 22.228 lei, o crestere importanta fata de 2006.

Un procent important de pana la 40 50% din datoriile curente este reprezentat de sumele datorate asociatilor care au ramas la dispozitia societatii pentru finantarea activitatii curente.

dispozitia societatii pentru finantarea activitatii curente. INDICATORI DE SOLVABILIATE Rubrica dec-05 dec-06

INDICATORI DE SOLVABILIATE

Rubrica

dec-05

dec-06

dec-07

Solvabilitatea Patrimoniala (SP = CP/TP %)

13,29

8,53

7,34

Solvabilitate = Active total / Datorii Total

1,15

1,17

1,14

Rata de acoperire a serviciului datoriei - RASD ( (Pn+A+Dob)/(dob.+rate credite)

2,58

0,48

0,60

Gr. Indatorare (Levierul) = Dat. Totale / Cap prop

6,52

10,01

11,98

Potrivit policitii practicate de firma, indicatorul solvabilitatii generale, cu ajutorul caruia se masoara cat din datoriile firmei pot fi acoperite pe seama activelor, se incadreaza in toata perioada analizata peste valoarea unitara.

in toata perioada analizata peste valoarea unitara. INDICATORI DE LICHIDITATE Rubrica   dec-05 dec-06

INDICATORI DE LICHIDITATE

Rubrica

 

dec-05

dec-06

dec-07

 

Rata lichiditatii curente = AC / Dc

 

0,61

0,46

0,60

 

Rata lichiditatii rapide = (AC - St) / Dc

 

0,49

0,35

0,35

 

Rata lichiditatii imediate = Disponibilitati / Dc

0,00

0,00

0,02

 

Disponibilitati

 

735

1.223

22.228

 
 

In

analiza

indicatorilor

de

lichiditate

trebuie

precizat

faptul

ca,

inregistrarea

disponibilitatilor banesti se face la sfarsitul fiecarei luni de raportare, perioada care coincide cu ce de plata a dobanzilor si a ratelor aferente contractelor de credit bancar, precum si a celor de leasing financiar.

Cu toate acestea, la sfarsitul anului 2007, firma intregistrea un volum important de disponibilitati banesti ce ramane dupa plata tuturor datoriilor exigibile, atat a celor de natura comerciala, cat si a celor de natura bugetara sau bancara.

INDICATORI DE GESTIUNE

Rubrica

dec-05

dec-06

dec-07

Durata medie de stocare *360zile

49,27

40,37

37,93

Durata medie de recuperare a creantelor

     

*360

124,75

137,11

64,39

Durata medie de achitare a datoriilor pe termen scurt (Datorii pe termen scurt la inceputul perioadei + Datorii pe termen scurt la sfarsitul

     

perioadei)*360/(2*CA)

276,72

343,98

199,07

Pe toata perioada analizata, duratele medii de stocare sunt in scadere de la 49 de

zile in 2005, la 37 in 2007; aceste valori intaresc politica de gestiune a resurselor, sustinand o durata a imobilizarii acestora cat mai mica.

Folosirea eficienta a mijloacelor circulante si obtinerea unui echilibru financiar de natura sa aduca suportul de disponibilitati banesti necesar atat sustinerii activitatii curente, cat si realizarea de investitii, este legat de obtinerea in termeni contractuali de perioade mai mici de timp in cazul recuperarii creantelor, in acelasi timp cu negocierea de termeni contractuali mai mari in cazul achitarii datoriilor pe temen scurt.

Analiza corelata a duratelor medii de recuperare a creantelor si a celor de achitare a datoriilor releva o politica contractuala care ofera firmei posibilitatea de a-si asigura excedentul de lichiditati necesar cu mult inaintea termenelor de plata a obligatiilor. Astfel, la sfarsitul perioadei analizate - decembrie 2007 perioada de recuperare a creantelor este de 3 ori mai mica decat durata medie de achitare a datoriilor.

de recuperare a creantelor este de 3 ori mai mica decat durata medie de achitare a

INDICATORI DE RENTABILITATE

Rubrica

dec-05

dec-06

dec-07

Rata rentabilitatii economice (Rec= Pe/At%)

2,75

3,28

4,37

Rata rentabilitatii financiare 1. (Pe+RF)/Cp%

6,93

12,22

7,95

Rata rentabilitatii financiara 2.

Pn(i)/Cp(i-1)%

10,47

11,14

0,26

Rata valorii adaugate=VAL AD/CA *100

24,02

25,44

30,01

Ratele indicatorilor de rentabilitate se situeaza la valori optime pentru o firma care a intreprins in perioada 2005 -2007 un proces continuu de consolidare si dezvoltare a activitatii.

Indicatorii astfel calculati sunt la un nivel comparativ cu cei obtinuti de operatori economici cu acelasi obiect de activitate si de aceeasi dimensiune economica.

Rata rentabilitatii economice inregistreaza pe parcursul celor 3 ani de analiza o crestere constanta, de la valoarea de 2,75 la 2005, pana la 4,37 in 2007.

de la valoarea de 2,75 la 2005, pana la 4,37 in 2007. 4. PREZENTAREA PROIECTULUI 4.1.

4. PREZENTAREA PROIECTULUI

4.1. Obiectul investitiei

S.C. DAKT S.R.L. isi propune prin prezentul proiect de investitii dezvoltarea activitatii, aceasta efectuandu-se prin achizitionarea unor echipamente tehnologice performante care vor contribui la cresterea capacitatii de productie si diversificarea gamei de produse.

Achizitionarea unor echipamente cu un grad ridicat de inovare, reprezinta o necesitate pentru dezvoltatea societatii in ceea ce priveste realizarea unor produse de o calitate superioara si asigurarea unor prelucrari diverse ce raspund in mod optim cerintelor clientilor, aducand dupa sine o crestere a portofoliului acestora.

Piata ambalajelor este in dezvoltare, iar tendintele se indreapta spre segmentul ambalajelor ce vizeaza protejarea mediului inconjurator in special hartia si cartonul. Astfel, societatea urmareste implementarea unor strategii eficiente de dezvoltare menite sa asigure societatii avantajul competitiv in fata celor care nu se adapteaza la cerintelor tot mai exigente ale pietei.

Pentru implementarea proiectului, se va creste numarul de salariati cu peste

20%,

respectiv cu 5 salariati; astfel numarul mediu de salariati la finele proiectului va fi de 29. Politica de personal are in vedere asigurarea cu personal din regiunea locala si instruirea a 10 persoane, pentru imbunatatirea conditiilor de desfasurare a activitatilor.

echipamnete

performante utilizate cu precadere in sectorul tipografic si al ambalajelor, acestea sunt conforme cu standardele Uniunii Europene si raspund obiectivelor firmei pe termen lung.

Prezentul

proiect

de

investitii

urmareste

achizitionarea

unor

 

1

Masina confectionat pahare si recipienti din carton cu sudura ultrasonica+compresor+stante

2

Masina de faltuit

3

Imagesetter

4

Centraflex 250 Flexografic Press

5

Masina pentru productia de tavite ecologice din carton

6

Masini de laminat cu iesire in coala

7

Masina Folio la cald

8

Cuptoare UV EMA

9

Ghilotina de taiat hartie

6 Masini de laminat cu iesire in coala 7 Masina Folio la cald 8 Cuptoare UV

Masina este proiectata pentru executia de pahare si recipienti din carton laminat cu PE

pe ambele fete.

ambele fete cu PE masina este dotata cu dispozitiv de sudura ultrasonic. Masina poate suda si numai pe o parte dar daca se va suda numai pe o parte se recomanda un incalzitor suplimentar pentru sudura pe o parte.

Pentru a suda pe generatoare recipientul din hartie acoperita pe

SPECIFICATIE Micro-control transducer, Control automat adaptat optic pentru no contact switch, Alimentare automata cu

SPECIFICATIE Micro-control transducer, Control automat adaptat optic pentru no contact switch, Alimentare automata cu semifabricat Alimentare automata cu elemente de fund a paharului. Burdurare automata Contor automat

Sudura corp pahar ultrasonic, Sudura la partea inferioara cu aer cald Full automatic, Schimbare usoara a matritelor (necesita pahare (cupe ) cu aceeasi dimensiune a partii inferioare si acelasi con) Usor de exploatat,

Paharele cu acoperire dubla cu PE se utilizeaza pentru bauturi calde si reci sau refrigerate

Pentru functionarea masinii conform cu specificatiile tehnice, se va achizitiona un compresor si diverse stante de forme si dimensiuni diferite.

DATE TEHNICE- YQZB-16A

 

120g~450g

(SE SCHIMBA MATRITA

MARIME RECIPIENT(CAPACITATE) :

 

PENTRU DIFERITE MARIMI)

Diametrul recipient(parte superioara)

Min 45mm ~~Max 85mm

Diametrul partii inferioare:

Min 35mm~~Max 62mm

Inaltimea recipientului:

Min 35mm~~Max 125mm

Tip hartie :

180~~350g/mp(Recomandat 220~~ 280g/mp)

Paper material:

Two-side PE coated Paper

Viteza masinii:

35~~40 buc. per minut

Temperatura de lucru:

0~~400 grd C

Putere incalzitor :

2.55kw

Putere motor :

1.5kw

Putere motor rulare:

0.55kw

Alimentare :

380V 50Hz sau 220V 50Hz

Greutate masina:

1550kg

Dimensiuni

2650x1200x1550mm

Dimensiune ambalaj:

2700x1400x1900mm

Principiul de lucru:

1. Cartonul se poate tipari dupa care se va stanta pentru a confectiona corpul

recipientului.

2. Masina va forma si suda corpul paharului in matrita .

3. Fundul paharului se va forma din carton in rola prin stantare pe masina si se va fixa

in matrta automat.

4.Preincalzire fund pahar,roluire fund pahar sip arte superioara.

5. Sudura parte inferioara si corp.

6. Bordurare parte inferioara.

7.Livrare pahare si scoatere din matrita. Colectare si numarare automata.

CONFIGURARE STANDARD:

Set complet de forme. Un set de matrite. Manual de operare (engleza),Reparatii CD(English),Scule,si cateva piese de schimb vulnerabile.

forme. Un set de matrite. Manual de operare (engleza),Reparatii CD(English),Scule,si cateva piese de schimb vulnerabile.
SCHIMBARE MATRITA PENTRU PRODUCERA DIFERITELOR DIMENSIUNI DE PAHARE parti s-ar putea deteriora. 1. Necesita ca

SCHIMBARE

MATRITA PENTRU PRODUCERA DIFERITELOR DIMENSIUNI DE

PAHARE

PENTRU PRODUCERA DIFERITELOR DIMENSIUNI DE PAHARE parti s-ar putea deteriora. 1. Necesita ca partea

parti s-ar putea deteriora.

1. Necesita ca partea

inferioara sa fie cu acelasi diametru ceea ce inseamna ca stantarea fundului paharului ramane dimensional neschimbata.

2. Dea asemni ramane

constanta si conicitatea paharului. Matrita utilizata pentru sudarea corpului paharului decide conicitatea paharului ceea ce face ca aceasta sa poata fi schimbata cu o matrita de aceleasi dimensiuni.este foarte dificil sa se schimbe conicitatea .O astfel de manevra ar necesita modificari substantiale in setarea masinii si unele

3. SE POATE SCHIMBA INALTIMEA PAHARULUI CU MAI PUTIN DE

50MM(H1<50mm)).

4. Inaltimea toatala a paharului nu poate depasi 125mm.(H1+H<=125mm).

INTERPRETAREA IMAGINII

1. C=conicitate.

2. T=Diametrul interior superior

3. B=Diametrul interior inferior .

4. B1=Diametrul inferior.

5. H=Inaltimea.

6. B3=Inaltimea de sudura fund.

7. F=Latimea de sudura generatoare.

8. B2=Latimea corpului paharului .

9. B4=Lungimea de sudura a fundului.

COSTUL UNUI PAHAR (orientativ)

Trebuie avut in vedere urmatoarele aspecte:

1. Pharele(RECIPIENTII) sunt de diferite dimensiuni(120g-5 kg),

2. Materialul 180gsm-500gsm,

3. Tipar executat

MOD DE CALCUL ORIENTATIV

180gsm-500gsm, 3. Tipar executat MOD DE CALCUL ORIENTATIV  Se pot confectiona 100 de pahare similare

Se pot

confectiona 100 de pahare similare greutate pahar:5g- total 500g

Pret

material: cu PE pe o parte

1300EURO/tona,

Pentru

taierea hartiei si decupare- pierderea este de 15%.

Dintr-o tona

de hartie se obtin: 1 ton=1000 000 g, 1000000x0.85/5=170000 pahare, Pentru 100 de pahare costul este :1300/1700=0.76 euro.

Costul nu include:Tipar,pretaiere amortizari.

350gsm):examplul selectat 200gsm  Geutatea hartiei necesaret: W1 x L1 x 200gsm = w g

350gsm):examplul selectat 200gsm

Geutatea hartiei necesaret: W1 x L1 x 200gsm = w g

Exemplul abordat -20 de pahare

Greutatea fundului paharului :

Materialul

ales (180gsm -

B4 este putin mai scurt ca B3 (normal B3=5mm pentru pahare,10mm pentru cupe,12mm for recipienti mai mari) O piesa pentru partea de fund are dimensiunea:Latimea=B+B4+(4-6) ,

Lungimea=B+B4+(4-6)

are dimensiunea:Latimea=B+B4+(4-6) , Lungimea=B+B4+(4-6) Greutate fund pahar=Latime x Lungime x 200g(greutate

Greutate fund pahar=Latime x Lungime x 200g(greutate hartie)= m g

Greutate necesara

hartie: w/20+m g ( cw)( g)

Din o tona de hartie

se poate Produce :1000000g/cw pieces ,(suma)

Pret hartie 1300

euro/ton

poate Produce :1000000g/cw pieces ,(suma)  Pret hartie 1300 euro/ton Format: 500 x 360 mm (max);

Format:

500 x 360 mm (max); 90 x 120 mm (min)

Descriere / optiuni: Alimentare cu vacum, doua falturi paralele,eliminare pe banda, panou ptr. contorizare si
Descriere / optiuni:
Alimentare cu vacum, doua falturi
paralele,eliminare pe banda, panou ptr.
contorizare si pre-setare.Masina se livreaza cu
compresor si cateva role ptr. taiere,biguire si
perforare.
Internal drum Tehnologie Rezolutie min (dpi) 1270 Rezolutie max (dpi) 3200 Format max 743*580 Procesor
Internal drum
Tehnologie
Rezolutie min (dpi)
1270
Rezolutie max (dpi)
3200
Format max
743*580
Procesor
Online Procesor
Echographic

SPECIFICATIE DE BAZA

UNWIND(Derurlator)suport materie prima:Ax cu aer diam 76mm, Reglare manuala a tensiunii in banda(pentru reglare automata vezi optiuni)

SPLICE TABLE(Masa de despicare-innadire banda) : cu clape si ghidarea despicarii

AUTOMATIC WEB GUIDE(ghidare automata a benzii) : sensor de ghidaj

CENTRAL IMPRESSION PRINTING UNITS(tipar system tambur central): 250mm latime de tipar

Cartridge based Inking Units( unitati de tipar sistem cartus)

Contine rola de masura cu system de reducere secventiala a vitezei de lucru, cartus de cerneala si system total ajustabil cu unghi reversibil Doctor Blade si racleta laterala.

Quick Release Ceramic Anilox Rolls-(cilindrii anilox ceramici cu schimbare rapida

Sistem automat de eliberare placa& rotire constanta a cilidrului anilox

Reglare in timpul mersului a registrului lateral si liniar intre culori.

DRYING SYSTEM:sistem de uscare

Uscatoare individuale IR-2KW si cu suflare de aer cald teperatura progresiva odata cu variatia de viteza a tiparului .

U.V DRYER (uscator UV)

Lampa UV cu putere variabila instalata dupa unitatea a 6-a de tipar

ROTARY DIE STATIONS(unitati de stantare rotative):………………………………2 buc

Dotate cu rola deplasabila pentru taiere pe spate

Reglare laterala si liniara manuala(optional a treia statie de stantare

ROTARY DIE / SHEETER STATION(statie de taiere un coli rotativa) …………

1

buc

Dotate cu rola deplasabila pentru taiere pe spate

Reglare laterala si liniara manuala(optional a treia statie de stantare)

AUTOMATIC BOTTOM UP STACKER(stacker automatic cu sezare de jos in sus

SLITTING(statie de despicare)

……………………………………………………………1buc

Unitate de despicare cu doua statii pneumatice de taiere

WASTE REWIND TURRET(unitate de colectare deseu)……. 1buc

Unitate de colectare deseu cu control manual al tensiunii in banda si ax pneumatic

REWIND TURRET(statie de bobinare banda produs) .………………………………1 buc

Indicata pentru film(PP,BOPP,PE)sau carton.Ax pneumatic- 76mm ,

Diametrul maxim a role bobinate 600mm (Optional- a doua statie de bobinare)

Livrare cu:

2 Seturi de cilindrii de tipar , in set role de cerneala, 1 cilindru magnetic pentru

stanta,1 cilindru pentru taiere in coli, 35 Kg de cerneala flexografica

Livrare :16-18 sapatamani de la primirea avansului

Accesorii :

:16-18 sapatamani de la primirea avansului Accesorii :  control automat al tensiunii  sistem inspectie

control automat al tensiunii

sistem inspectie video(web viewer)

unitate de lacuire(fixata la

sfarsitul statiei de taiere livrata cu pompa de cerneala

uscator u.v .(single lamp

system

adaptor stante die (to enable

use of dies from other machines

2 crush slitters.(livrat complet

cu fitinguri de aer)

derulator extern cu masa de

innadire si ghidare de banda

frane pneumatice cu brat de

urmarire (constant tension)

laminator

sistem montare cliseu pe cilindri

 sistem montare cliseu pe cilindri 4-9 inch Diametru hartie Viteza 30-50pieces/min Tensiune/frecventa 220V/50Hz Putere
 sistem montare cliseu pe cilindri 4-9 inch Diametru hartie Viteza 30-50pieces/min Tensiune/frecventa 220V/50Hz Putere

4-9 inch

Diametru hartie Viteza 30-50pieces/min Tensiune/frecventa 220V/50Hz Putere 2KW Greutate 250 Kg

Gabarit(L*W*H) 1380*1150*2050

mm

Aer comprimat Presiune 0,6

Mpa

Debit 1m 3 /min

220V/50Hz Putere 2KW Greutate 250 Kg Gabarit(L*W*H) 1380*1150*2050 mm Aer comprimat Presiune 0,6 Mpa Debit 1m
Grad de utilizare: Contor, eliminare coala, eliminare rola Dimensiuni de lucru: 52 x 72 cm
Grad de utilizare: Contor, eliminare coala, eliminare rola Dimensiuni de lucru: 52 x 72 cm

Grad de utilizare:

Contor,

eliminare

coala,

eliminare

rola

Grad de utilizare: Contor, eliminare coala, eliminare rola Dimensiuni de lucru: 52 x 72 cm Dimensiuni

Dimensiuni de lucru:

52 x 72 cm

Dimensiuni de lucru: 72 cm Greutate: 700 kg alimentare: 380V/50

de lucru: 72 cm Greutate: 700 kg alimentare: 380V/50 Hz Putere: 5,5 kW Dimensiuni: 2550 x
de lucru: 72 cm Greutate: 700 kg alimentare: 380V/50 Hz Putere: 5,5 kW Dimensiuni: 2550 x

Hz Putere: 5,5 kW Dimensiuni: 2550 x

380V/50 Hz Putere: 5,5 kW Dimensiuni: 2550 x 1250 x 1400 mm Disponibila: imediat Livrabila:
1250 x

1250

x

1400

mm

Disponibila: imediat Livrabila: imediat Garantie: 1 an Situatia prezenta: max 15 m/min

Dimensiune placa incalzit 50 x 70 cm Dimensiune placa de aseza 52 x 75 cm Latime max folie 70 cm Reglaj avans folie automat Domeniu de temperatura 0-300 grade Celsius Reglaj temperatura Termostat Presiunea de lucru 150 tone Numar role folie simultan 2 Puterea instalata totala 10 kW Greutate: 2500 kg alimentare: 380 V/50 Hz Putere: 3,5 kW-putere motor Dimensiuni: 120 x 164 x 160 cm Disponibila: Imediat Livrabila: Imediat Garantie: 1 an

Disponibila: Imediat Livrabila: Imediat Garantie: 1 an 50*70 cm Dimensiuni de lucru Greutate 700 Kg Alimentare
Disponibila: Imediat Livrabila: Imediat Garantie: 1 an 50*70 cm Dimensiuni de lucru Greutate 700 Kg Alimentare
Disponibila: Imediat Livrabila: Imediat Garantie: 1 an 50*70 cm Dimensiuni de lucru Greutate 700 Kg Alimentare
Disponibila: Imediat Livrabila: Imediat Garantie: 1 an 50*70 cm Dimensiuni de lucru Greutate 700 Kg Alimentare
Disponibila: Imediat Livrabila: Imediat Garantie: 1 an 50*70 cm Dimensiuni de lucru Greutate 700 Kg Alimentare
Disponibila: Imediat Livrabila: Imediat Garantie: 1 an 50*70 cm Dimensiuni de lucru Greutate 700 Kg Alimentare
Disponibila: Imediat Livrabila: Imediat Garantie: 1 an 50*70 cm Dimensiuni de lucru Greutate 700 Kg Alimentare

50*70 cm

Dimensiuni de lucru Greutate 700 Kg Alimentare 380V/50Hz Putere 19,2 kw Dimensiuni amplasare 760*3000*(500-

700)mm

Puterea lampilor UV 80W/cm Viteza max 60m/min

Dimensiuni de lucru: 78 cm Actionare electrohidraulica Masa suflanta da, inclusiv laterale Programe Digitale
Dimensiuni de lucru: 78 cm Actionare electrohidraulica Masa suflanta da, inclusiv laterale Programe Digitale

Dimensiuni de lucru:

78 cm

Actionare electrohidraulica Masa suflanta da, inclusiv laterale Programe Digitale Fotocelule Da inaltime top 12 cm lungime in spatele cutitu 78 cm lungime in fata cutitului 52 cm sistem de presare electro-hidraulic sistem de taiere electro-hidraulic viteza de taiere 45 taieri/minut precizia de taiere 0,05 mm Greutate: 1700 kg alimentare: 380V/50 Hz Putere: 3,5 kW Dimensiuni: 2 x 2 m Garantie: 1 an 4.2. Avantajele produselor si serviciilor

Garantie: 1 an 4.2. Avantajele produselor si serviciilor Livrare 30 zile Garantie 1 an Avantajul de
Garantie: 1 an 4.2. Avantajele produselor si serviciilor Livrare 30 zile Garantie 1 an Avantajul de
Garantie: 1 an 4.2. Avantajele produselor si serviciilor Livrare 30 zile Garantie 1 an Avantajul de
Garantie: 1 an 4.2. Avantajele produselor si serviciilor Livrare 30 zile Garantie 1 an Avantajul de
Garantie: 1 an 4.2. Avantajele produselor si serviciilor Livrare 30 zile Garantie 1 an Avantajul de
Garantie: 1 an 4.2. Avantajele produselor si serviciilor Livrare 30 zile Garantie 1 an Avantajul de

Livrare 30 zile Garantie 1 an

Avantajul de care beneficiaza SC DAKT SRL, fiind o firma de dimensiuni mici, cu

1

2

angajati, il constituie usurinta adaptarii la mediul extern, organizarea foarte buna a activitatii, importanta acordata fiecarui proiect care conduce la o planificare optima a activitatii.

Societatea se regaseste printre putinii producatori de carton ondulat in doua straturi de tip alimentar din zona Olteniei, consecinta a acestui fapt o reprezinta preturile

practicate pentru ambalajele produse, situate la un nivel mai scazut decat cele ale marilor firme din acelasi sector. Politica de preturi constiutuie un element cheie al mixului de marketing realizat de societate.

Societatea urmareste oferirea unor produse de calitate superioara si a demarat principalele actiuni pentru obtinerea certificarii ISO 9001-2001.

Standardul ISO 9001/2001 se poate aplica in orice tip de intreprindere, indiferent de obiectul de activitate - productie sau servicii. Acest certificat atesta indeplinirea normelor de calitate de catre companie si ii confera acesteia recunoasterea si respectul fata de activitatea sa la nivel international. Prin certificarea SR EN ISO 9001:2001, societatea va oferi recunoasterea calitatii serviciilor oferite clientilor sai si va impune numele companiei pe piata de profil, in judetul Dolj si in tara.

De asemenea experienta managementului de varf este un avantaj in acest domeniu de activitate prin abilitatea de a contracta noi clienti si de a implementa un standard calitativ ridicat in cadrul societatii.

Aceste lucruri fac din societate un producator serios cu avantaje considerabile in fata noilor intrati pe piata, dar si a celorlalti concurenti, conferindu-i o pozitie favorabila.

a celorlalti concurenti, conferindu-i o pozitie favorabila. SC DAKT SRL se adapteaza la noile tendinte ale

SC DAKT SRL se adapteaza

la

noile

tendinte

ale

pietei

ambalajelor prin

productia de carton ondulat si de ambalaje

materiale

din

carton

si

hartie,

biodegradabile

ce protejeaza mediul inconjurator.

Ambalajele oferite de societate sunt proiectate dupa consultari realizate cu clientii si sunt efectuate in conformitate cu solicitarile acestora.

Societatea reuseste sa implementeze datorita structurii sale flexibile, cu ajutorul partenerilor, sisiteme si tehnologii noi care conduc la realizarea si obtinerea unui produs de o calitate superioara

4.3. Managementul proiectului si activitatile realizate prin proiect

Sistemul de management implica achizitionarea unor echipamente noi, cu

certificat de calitate conform standardelor europene.

Activitatile implicate in proiect se

refera la activitatea de achizitionare, activitatea de instalare si montare, de recrutare si instruire personal, de punere in functiune si darea in functiune, urmand ca la final sa se

realizeze partea de promovare si de marketing.

 

Echipa responsabila de proiect este condusa de

GUGILA DAN TEODOR -

responsabilul legal al proiectului si prevede si responsabil tehnic datorita faptului ca investitia se refera cu precadere la achizitia de utilaje si echipamenete necesare

dezvoltarii tehnologiei de productie ca solutie integrata de crestere a competitivitatii

societatii, termenul de finalizare a implementarii este

de 6 luni

.

Societatea se va asigura ca implementarea proiectului s-a realizat atat prin prisma atingerii indicatorilor calitativi, cat si a celor cantitativi, iar pe parcursul integrarii investitiei in activitatea curenta a societatii, atingerea indicatorului de eficienta la nivelul afacerii: productivitatea, atat din punct de vedere a angajatilor, cat si a activitatii in general.

De asemenea, angajatii existenti vor fi pregatiti pentru ancorarea si pregatirea implicarii in societatea noastra si a personalului nou generat de investitia prezentata prin proiect. Fluxul informational va fi asigurat la toate nivelurile ierarhice tinand cont atat de sistemul informatic de care dispune scietatea si care sta la baza implementarii eficiente a prezentului proiect, cat si prin canale directe de informare (sedinte de informare, operative).

A.1. Activitatea de achizitionare a utilajului in proiect. Tinand seama de valoarea estimata a contractului de achizitie, in conformitate cu dispozitiile cuprinse in

Cap.

REFERITOARE LA ACHIZITI ILE PUBLICE in cazul operatorilor economici privati - beneficiari ai POS Cresterea Competitivitatii Economice, vor fi respectate procedurile prevazute in Normele interne de achizitii din Anexa V la Contractul de finantare.

LEGALE

II

din

Ghidul

solicitantului,

3.

APLICAREA

PREVEDERILOR

Aceasta activitate este, in implementarea proiectului, prima ca realizare, de realizarea ei depinzand executarea celorlalte. Un aspect important pe care societatea trebuie sa considere il reprezinta alegea procedurii de achizitie in raport de valoarea contractului

Durata acestei activitati se stabileste tinand seama de asigurarea unor perioade optime pentru participarea la procedura de achizitie a potentialilor ofertanti si termenul mediu de livrare.

A.1.1. Subactivitatea de intocmire a documentatiei de achizitie

Pe acest proiect, activitatea de achizitie urmeaza sa se desfasoare parcurgandu- se etapele:

* Programarea achizitiei - identificarea necesitatii

- estimarea valorii

- alegerea procedurii (conform OUG 34/2006/instructiuni)

* Elaborarea documentatiei de achizitie

- elaborarea caietului de sarcini

- stabilirea clauzelor contractuale

- stabilirea cerintelor minime de calificare si selectie (optional)

- stabilirea criteriului de atribuire

- reguli de participare si de evitare a conflictului de interese

Elaborarea documentatiei de atribuire

Documentatia de atribuire reprezinta acele documente care contin cerinte

formale, tehnice si financiare care permit descrierea obiectiva a obiectului contractului de achizitie si pe baza caruia un potential ofertant isi va elabora oferta. La elaborarea documentatiei de atribuire, in special a caietului de sarcini, se va urmari mentinerea concordantei dintre datele tehnico-financiare ale bunului/serviciului/lucrarii care face obiectul achizitiei cu datele tehnico-financiare din proiectul cofinantat din POS CCE.

Documentatia de atribuire va cuprinde cel putin urmatoarele elemente:

-

informatii

generale

privind

beneficiarul

(adresa,

date

de

contact,

mijloace

de

comunicare);

- instructiuni privind date limita care trebuie respectate (pentru solicitarile de clarificari,

pentru depunerea ofertelor etc.) si formalitati care trebuie indeplinite in legatura cu participarea la procedura de atribuire;

-

optional,

cerinte

minime

precizarea

urmeaza a fi prezentate de catre ofertanti pentru dovedirea

de

calificare

si

selectie

a

ofertantilor

cu

documentelor care

indeplinirii acestor criterii;

- caietul de sarcini;

- instructiuni privind modul de elaborare si prezentare a propunerii tehnice si a celei financiare, precum si cu privire la perioada minima de valabilitate a ofertelor;

- informatii detaliate si complete cu privire la criteriul de atribuire aplicat pentru stabilirea

ofertei castigatoare (oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere economic sau pretul cel mai scazut)

- informatii referitoare la clauzele contractuale obligatorii.

Modalitatea de punere la dispozitie a documentatiei de atribuire va fi mentionata in anuntul/invitatia de participare.

Caietul de sarcini reprezinta descrierea obiectiva a produselor, serviciilor sau

lucrarilor necesare beneficiarului.cu referire la cerintele, prescriptiile si caracteristicile tehnice ale acestora.

Criteriile de calificare si selectie reprezinta acele conditii/cerinte minime, impuse

prin documentatia de atribuire, ce trebuie indeplinite de catre ofertant, care se refera la:

- situatia personala a ofertantului;

- capacitatea de exercitare a activitatii profesionale;

- situatia economica si financiara a ofertantului;

- capacitatea tehnica si/sau profesionala a ofertantului;

- standarde de asigurare a calitatii;

- standarde de protectie a mediului;

- standarde referitoare la condittile de munca si de protectie a muncii.

Criteriile de calificare si selectie trebuie alese in asa fel incat sa nu fie disproportionate in raport cu obiectul contractului.

Durata estimata a Subactivitatii A.1.1. este de 1 luna,urmand a fi desfasurata in luna 1 de la semnarea contractului de finantare.

Responsabili pentru executarea activitatii:

Responsabilul legal de proiect, care va avea competente in ceea ce priveste alegerea criteriilor de calificare, selectie si atribuire.

Responsabilul tehnic de proiect va avea competente in realizarea componentei tehnice a caietului de sarcini.

A.1.2. Subactivitatea de derulare a procedurii de achizitie

* Anuntul/invitatia de participare

- elaborarea si publicarea anuntului de participare intr-un ziar local/national

- elaborarea si trimiterea invitatiei de participare la cel putin 3 potentiali ofertanti

- punerea la dispozitie a documentatiei de atribuire - raspuns la solicitarile de clarificari

* Derularea procedurii

- primirea si inregistrarea ofertelor

- deschiderea ofertelor

- evaluarea ofertelor

- elaborarea procesului-verbal de evaluare a ofertelor si de adjudecare a ofertei castigatoare

* Atribuirea contractului

- comunicarea rezultatului procedurii catre ofertanti

- publicarea anuntului de atribuire intr-un ziar local/national

- semnarea contractului

Anuntul/invitatia de participare

Dupa finalizarea documentatiei de atribuire, beneficiarul va publica un anun de participare intr-un ziar local/national si va transmite concomitent invitatii de participare la cel putin 3 potentiali ofertanti. Anuntul si invitatia de participare vor avea acelasi continut, vor fi elaborate in baza documentatiei de atribuire si vor stipula principalele reguli de participare.

Prin potential ofertant se intelege un operator economic, persoana fizica/juridica, de drept public sau privat care ofera in mod licit pe piata, potrivit domeniului sau de activitate, produsele, serviciile sau lucrarile care fac obiectul procedurii de achizitie respective.

Pentru a putea participa la procedura de achizitie, potentialii ofertanti trebuie sa nu se regaseasca in niciunul din urmatoarele cazuri:

a) sunt insolvabili sau in stare de faliment sau lichidare, au afacerile conduse de un administrator judiciar, sunt in incetare de plati, au suspendate activitatile de afaceri sau sunt in situatii similare prevazute in legislatia nationala;

b) fac obiectul unei actiuni in justitie pentru declararea starii de faliment, lichidare, administrare speciala sau orice alta situatie similara prevazuta de legislatia nationala;

c) au fost condamnati in ultimii 3 ani prin hotarare definitiva a unei instante

judecatoresti, pentru o fapta care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greseli in materie profesionala;

d) in ultimii 5 ani, au fost condamnati prin hotararea definitiva a unei instante

judecatoresti, pentru

participare la activitati ale unei organizatii criminale, pentru coruptie, pentru frauda si/sau pentru spalare de bani.

e) sunt vinovati de o grava greseala profesionala dovedita prin orice mijloace pe

care autoritatea

contractanta le poate dovedi;

f) nu si-au indeplinit obligatiile privind plata impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale catre

bugetele

componente

ale

bugetului

general

consolidat

si

bugetele

locale

in

conformitate cu prevederile legale in vigoare in Romania sau in tara in care sunt stabilite;

g) sunt vinovati de prezentarea denaturata a informatiilor solicitate de autoritatile

contractante, ca o conditie de participare la invitatia de ofertare sau contract;

h) in ultimii 2 ani nu si-au indeplinit sau si-au indeplinit in mod defectuos obligatiile

contractuale, din motive imputabile lor, fapt care a produs sau este de natura sa produca grave prejudicii beneficiarilor contractelor respective, indiferent de natura finantarii acestor contracte.

Eligibilitatea ofertantilor va fi dovedita prin anexarea la oferte a unei declaratii, prin care se va preciza ca ofertantul nu se regaseste in niciuna dintre situatiile de mai sus.

Termenul limita pentru depunerea ofertelor, mentionat in invitatia si anuntul de

participare va fi stabilit astfel incat sa permita intocmirea de oferte fundamentate tehnic

perioada

specificata in documentatia de atribuire. Aceasta perioada trebuie sa fie suficienta pentru a permite beneficiarului sa examineze ofertele, sa aprobe propunerea de adjudecare, sa anunte ofertantul castigator si sa semneze contractul.

si

financiar.

Ofertantii

sunt

obligati

sa-si

mentina

ofertele

valabile

pe

Derularea procedurii

La primirea ofertelor, beneficiarul trebuie sa le inregistreze in ordinea primirii. O oferta primita prin mijloace electronice poate fi inregistrata si analizata, dar va fi considerata conforma numai daca este anexata, in dosarul de achizitii, in varianta originala (tiparita, semnata si stampilata).

Vor intra in evaluarea tehnica si financiara numai acele oferte depuse in termen si ai caror ofertanti sunt eligibili si au indeplinit criteriile de calificare si selectie, daca este cazul, descrise in documentatia de atribuire.

Ofertele primite vor fi considerate conforme daca sunt compatibile din punctul de vedere al valorii, al performantelor tehnice si al obiectului cu cerintele mentionate in caietul de sarcini. Ofertele trebuie defalcate pe componente si preturi.

Atribuirea contractului de achizitie

Beneficiarul va comunica rezultatul procedurii de atribuire, in acelasi timp, catre toti ofertantii care au participat la procedura si va publica un anunt de atribuire intr-un ziar local/national.

Contractul trebuie sa fie incheiat in forma scrisa in doua exemplare originale, semnat de

ambele parti, stampilat si datat. Contractul trebuie sa fie valabil pe o perioada suficient de mare, astfel incat sa se permita implementarea proiectului in conformitate cu datele

din

de

contractul

de

finantare,

cu

documentele

anexate

acestuia

si

cu

graficul

implementare tehnico-financiara a proiectului.

Contractul trebuie sa mentioneze datele de identificare ale celor doua parti semnatare, obiectul, valoarea si durata contractului, termene clare si ferme pentru livrarea bunurilor/prestarea serviciilor/ executia lucrarilor, contul in care se vor face platile. Vor fi prevazute in mod expres conditii referitoare la livrare, montaj, punere in functiune, receptie, standarde de calitate, service, garantii etc.

Durata estimata a Subactivitatii A.1.2. este de 1 luna, de la luna 1 la 2, urmand a fi finalizata la finalul lunii 2.

Responsabili pentru executarea activitatii:

Responsabilul legal de proiect, care va avea competente in ceea ce priveste asigurarea desfasurarii conforme a procedurii de achizitie, de incheierea legala a contratului de furnizare.

Responsabilul

specificatilor tehnice prevazute.

tehnic

de

proiect

va

avea

competente

in

verificarea

conformitatii

Responsabilul financiar de proiect va verifica respectarea legalitatii cheltuielilor, daca acestea se incadreaza in limitele prevazute in bugetul aprobat.

A.1.3. Subactivitatea de livrare si receptie a utilajului

Termenul de livrare pentru echipamentele contactate este de pana la 18-20 saptamani ( 5 luni). Durata acestei activitati a fost stabilita tinand seama de aceste aspecte.

Livrarea va fi efectuata, in conformitate cu prevederile contractuale, de catre furnizor la sediul beneficiarului. La livrare se va verifica conformitatea tehnica dintre oferta si produsul efectiv livrat si se vor intocmi documentele contabile necesare pentru luarea in evidenta a acestora.

Durata estimata a Subactivitatii A.1.3. este de 5 luni, de la luna 3 la 7,urmand a se incheia la finalul lunii 7.

Responsabili pentru executarea activitatii:

Responsabilul legal, care va efectua formalitatile si documentatia necesara.

Responsabilul

tehnic,

care

va

inspecta

conformitatea

tehnica

si

functionalitatea

utilajului.

Responsabilul financiar, care urmeaza a inregistra in evidenta contabila a firmei utilajul achizitionat.

A.2.

Activitatea

de

instalare

si

montare

a

echipamentelor, in

vederea

integrarii efective in fluxul de productie al intreprinderii. Aceasta presupune atat montarea la locul de productie cat si realizarea de probe tehnologice care sa confirme caracteristicile tehnice ale echipamentului.

Va

fi

ulterioara

activitatii

A1

si

se

va

desfasura

la

sediul

societatii.

Montarea

echipamentelor se va realiza de catre perosnal specializat din partea furnizorului, asistat de persoane din partea societatii.

Durata estimata a Subactivitatii A.2. este de 2 saptamani, urmand a se realiza in primele 2 saptamani ale lunii 8.

Responsabili pentru executarea activitatii:

Responsabilul legal, care se va ocupa de planificarea activitatii, aceasta efectuandu-se imediat ce echipamentul a fost livrat.

Responsabilul tehnic, care va urmari desfasurarea operatiilor de montaj.

platile ce decurg din aceasta

activitate, in special pentru instalarea si montajul care nu sunt asimilate livrarii echipamentelor .

Responsabilul financiar, care urmareste efectuarea

A.3. Activitatea de recrutare, instruire si pregatire a personalului, are drept scop asigurarea unui nivel de pregatire pentru acele persoane care vor fi in mod direct

implicate in utilizarea utilajului. Activitatea de pregatire va fi realizata de catre furnizorii utilajului.

Proiectul urmareste crearea pe termen nedeterminat a inca

5

l

ocuri de munca.

Angajarea pe aceste posturi se va face cu respectarea legii, a principiului transparentei si a egalitatii de sanse. Activitatea de recutare se va face cu implicarea AJOFM Dolj si va cuprinde urmatoarele etape:

Anunt de recrutare personal, pe specializari, in ziar local si la sediul AJOFM

Dolj

Prima etapa in recrutarea personalului este efectuate procedurilor de publicitate si informare cu privire la oportunitatea de angajare. Astfel vor fi publicate anunturi in ziare de circulatie locala in care vor fi mentionate posturile care urmeaza a fi scoase la concurs. In paralel va fi comunicat AJOFM Dolj numarul si tipul de posturi, identificat prin Calsificare COR, necesar pentru completarea structurii de personal.

Sunt necesare:

Denumirea Nr. crt. postului Nr. angajati 1 2 3
Denumirea
Nr. crt.
postului
Nr. angajati
1
2
3

Analiza CV-urilor primite si programarea interviurilor persoanelor selectate

Dupa

primirea

CV-urilor

persoanelor

interesate,

vor

fi

selectate

acelea

care

corespund din punct de vedere al cerintelor solicitate. In aceasta etapa se va acorda o atentie sporita respectarii egalitatii de sanse intre barbati si femei, mai ales in ceea ce prineste selectarea potentialilor candidati.

In urma acestei activitati vor fi programat la interviuri persoanele selectate si cele repartizate de catre AJOFM Dolj.

Sustinerea interviurilor

reperezentantii

beneficiarului. Ca urmare a acestei activitati vor fi identificati angajatii care corespund cerintelor angajatorului.

In

aceasta

etapa

candidatii

selectati

vor

sustine

interviuri

cu

In cadrul interviului vor fi analizate si evaluate cunostintele teoretice si abilitatile de comunicare. Tot in cadrul acestei probe pot fi organizate si probe practice pentru evaluarea aptitudinilor specifice. In urma interviului, fiecare candidat va fi notat cu note de la 1 la 10, notele obtinute fiind trecute intr-un proces-verbal special realizat pentru

aceasta proba, care va fi semnat de catre toti membrii Comisiei de examinare si angajare.

Selectarea viitori angajati

Candidatii calificati sunt obligati sa se prezinte la post in termen de maximum 15 zile calendaristice de la data luarii la cunostinta. In cazul neprezentarii la post, la termenul stabilit, postul este declarat vacant, urmand sa se comunice urmatoarei persoane reusita la concurs, posibilitatea de a se angaja pe postul respectiv.

Angajarea candidatilor admisi se face in conformitate cu prevederile legale in vigoare, fiind supusi unei perioade de proba de 30 zile calendaristice pentru functiile de executie conform art. 31 alin. (2) si 90 de zile calendaristice pentru functiile de

conducere conform art. 31 alin. (1),

ulterioare, Codul Muncii. Daca la sfarsitul perioadei de proba, persoana angajata s-a dovedit corespunzatoare, angajarea va fi definitivata de la data inceperii perioadei de proba.

Legea 53/2003 cu modificarile si completarile

Instruirea si pregatirea personalului va avea drept obiectiv familiarizarea lucratorilor cu noul utilaj si pregatirea acestora in protectia muncii. Activitatea de instruire si pregatire a personalului va fi efectuata de personal specializat din partea furnizorilor.

Durata estimata a Activitatii A2 este de 2 luni, urmand a fi implementata intre Luna 7 si luna 8.

Responsabili pentru executarea activitatii:

Responsabilul

selectarea viitorilor angajati.

legal,

care

va

realiza

analiza

CV-urilor,

sustinerea

interviurilor

si

Responsabilul tehnic, care va participa la sustinerea interviurilor si va supraveghea procesul de instruire si modul cum lucratorii au dobandit deprinderile necesare.

A.4. Activitatea de punerea in functiune a echipamentelor si utilajelor, se dau in folosinta echipamentele si utilajele, urmand a fi utilizate in activitatea de productie realizandu-se produsele specifice firmei, in cadrul unui flux prezentat detaliat in cadrul planului de afacere.

Durata estimata a Activitatii A4 este de 1 sapatamana luna de la instalarea si montajul

Durata estimata a Activitatii A4 este de 1 sapatamana luna de la instalarea si montajul fiecarui echipament, insa avand in vedere ca activitatea A.2. se realizeaza pe

parcursul a 5 luni si activitatea A4 urmeaza a fi implementata intre Luna 2 si luna 6.

activitatea A.2. se realizeaza pe parcursul a 5 luni si activitatea A4 urmeaza a fi implementata

Responsabili pentru executarea activitatii:

Responsabilul tehnic, care urmareste utilizarea echipamentelor in procesul de produtie.

A.5. Activitate de promovare si marketing, conceputa ca o activitate cu caracter de permanenta.

A.5.1. Subactivitatea de promovare a proiectului

Redactarea materialelor ce urmeaza a fi imprimate pe pliante, cataloage,

anunturi. Publicarea anunturilor de incepere a proiectului - materialele vor fi concepute in vederea evidentierii punctelor tari ale tehnologiei de productie si a avantajelor competetive ale produselor realizate.

Contactarea

unei

firme

pentru

realizarea

pliantelor,

cataloagelor

si

a

materialelor promotionale - realizarea materialelor va fi efectuata de o societate specializata pentru asigurarea unei calitati optime.

Distribuirea pliantelor, cataloagelor si efectuarea promovarii - promovarea

imaginii firmei are atat un caracter permanent prin prezentarea firmei in cataloage locale si nationale si internet, cat si un caracter punctual prin distribuirea de materiale promotionale (pliante, cataloage), cu ocazia anumitor evenimente conferinte, simpozioane, congrese, intalniri cu oameni de afaceri.

A.5.2. Subactivitatea de marketing a societatii

Promovarea imaginii firmei are atat un caracter permanent prin prezentarea firmei in cataloage locale si nationale si internet, cat si un caracter punctual prin distribuirea de materiale promotionale (pliante, cataloage de produse, oferte de preturi) cu ocazia anumitor evenimente targuri, expozitii, intalniri cu oameni de afaceri.

In cadrul strategiei publicitare, un rol important il detine identificarea esentei

mesajului publicitar si alegerea mediului de transmitere. Printre mijloacele mass-media la care a apelat societatea, se afla reviste adresate unor grupuri tinta, ziarele cotidiene, publicitatea radio. De mentionat si cu un efect asupra actiunilor de promovare, este faptul ca societatea este membra a Asociatiei Tipografilor

Cu un efect promotional incontestabil, societatea a recurs si la actiuni de promovare a vanzarilor, prin reducerile de preturi(tarife) si vanzarile grupate, asteptate sa sprijine in anumite perioade volumul desfacerilor sau sa vina in completarea actiunilor de publicitate.

De asemenea, de notat este faptul ca societatea noastra a apelat si la o promovare

prin

promovarea

electronica. Pentru aceasta, societatea a colabrat cu o agentie specializata – o “solutie externa” care furnizeaza solutii intergrate de comunicare. Pagina electronica prin

adresa

intermediul

prisma

marketingului

careia

de

direct,

reprezentat

promovarea

in

mare

masura

de

produselor

se

regaseste

la

efctueaza

www.flypack.ro.

Durata estimata a Activitatii A5 este de 8 luni, urmand a se desfasura pe parcursul implemetarii proiectului, suprapunandu-se cu realizarea celorlalte activitatii .

Responsabili pentru executarea activitatii: Responsabilul legal, care urmareste contactarea furnizorului de materiale si
Responsabili pentru executarea activitatii:
Responsabilul legal, care urmareste contactarea furnizorului de materiale si utilizarea
instrumentelor de marketing.
Responsabilul financiar, care urmareste elaborarea documentatiei necesare
4.4. Planul de finantare a investitiei:
lei
Elementul de cost
Finantat din :
Costul total al
elementului
Contributie
Contributie
proprie
finantare
nerambursabila
4.5. Programul de punere in functiune
Proiectul prezent se refera la achizitia unui utilaj necesar pentru optimizarea si
eficientizarea activitatii desfasurate. Operatiunile necesare pentru realizarea proiectului
se
refera la
achizitia utilajului, instruirea personalului privind functionarea lui si la
actiunile de promovare si marketing
.
Operatiunea
L1
L2
L3
L4
L5
L6
L7
L8
5. PLANUL OPERATIONAL 5.1. Descrierea produselor oferite. Tinand cont de cele doua activitati distincte dezvoltate
5. PLANUL OPERATIONAL
5.1. Descrierea produselor oferite.
Tinand cont de cele doua activitati distincte dezvoltate de societate, principalele
produse si/ sau servicii realizate de S.C. DAKT S.R.L. :
Activitatea de Tipografie
o
Afise, pliante publicitare.
Afisele si pliantele publicitare se pot confectiona din:
- hartie dublucretata (gramaj 90 - 250 gr/mp)
- hartie autocolanta
- carton duplex lucios si semi-lucios (gramaj 230 - 300 gr/mp)
- carton STROMCARD, grad de albire ridicat (gramaj 200 - 290 gr/mp)
- pentru afise si pliante publicitare de dimensiuni reduse (maxim A4), tiparit
maxim 2 culori se poate folosi hartie offset (gramaj 60 - 80 gr/mp)
Imprimarea se face cu 1 - 5 culori, fata-verso, in functie de macheta grafica si de
cerintele clientului.
Afisele si pliantele publicitare se pot infolia fata-verso si se pot plia in functie de
cerintele clientului.
o
Mape
Mapele se pot confectiona din:
- carton duplex lucios si semi-lucios (gramaj 230 - 300 gr/mp)
- carton STROMCARD, grad de albire ridicat (gramaj 200 - 290 gr/mp)
- hartie dublucretata (gramaj 200 - 300 gr/mp)
o
Produse papetarie, caiete, tipizate
Produsele de papetarie se confectioneaza din:
- INTERIOR - hartie offset (gramaj 50 - 60 gr/mp)
- COPERTA - hartie offset (gramaj 180 gr/mp)
pentru monocromie
- carton duplex (gramaj 220 - 250 gr/mp) pentru

policromie

- hartie dublucretata (gramaj 170 - 220 gr/mp) pentru policromie

Pentru blocurile de desen format A3 si A4: - COPERTA - carton duplex 230 gr/mp

desen format A3 si A4: - COPERTA - carton duplex 230 gr/mp - INTERIOR - hartie

- INTERIOR - hartie offset 80 gr/mp

Formularele tipizate se pot confectiona din:

- hartie offset (50 - 80 gr/mp)

- hartie autocopiativa (3 culori - alb, verde, roz)

Formulare tipizate se pot lega in carnete, registre de diferite dimensiuni cu coperti de diferite grosimi (mucava, carton), caserare cu imitatie piele, DCL tiparit sau nu.

Formularele tipizate se pot inseria cu maxim 7 cifre si se pot perfora pentru desprinderea cu usurinta de cotor.

o Calendare

pentru desprinderea cu usurinta de cotor. o Calendare Calendarele de perete se confectioneaza cu sau fara

Calendarele de perete se confectioneaza cu sau fara personalizare, in functie de cererea clientului. Imprimarea se face pe hartie dublucretata, gramaj 130 - 200 gr/mp, cu 1-5 culori (triptic, floral, peisaj, imagini Craiova, picturi, etc). Calendarele se pot executa cu 6/12 file. Prinderea se face prin arc sau lipire cu perforeu.

Calendarele piramida si calendarele de buzunar se confectioneaza cu sau fara personalizare, in functie de cererea clientului din carton duplex (gramaj 230-270 gr/mp), StromCard (grad de albire ridicat, gramaj 200-220 gr/mp). Calendarele piramida pot fi simple (piramida) sau cu suport piramida cu 6/12 file, prindere cu arc. Imprimarea se face cu 1-5 culori.

o Etichete (policromie, laminare fata verso)

Activitatea de productie a cartonului ondulat si a ambalajelor

o Carton ondulat in 2 straturi cu ondula tip B,C,E

Este alcatuit din doua straturi de hartie:

unul de tip testliner sau kraftliner, denumit capac, alb sau natur,

celalalt de tip fluting denumit strat ondula; in functie de marime,

ondula poate fi de tip B, C sau E.

Cele doua straturi sunt unite prin linii de lipire intre varfurile ondulelor sau capac. Cartonul ondulat de tip II se prezinta sub forma de role cu o latime de la 800 mm la 2100 mm si o greutate de la 30 kg/rola pana la 250 Kg /rola, in functie de tipul de hartie si de ondula.

o Ambalaje confectionate din carton duplex si carton ondulat  Cutii clasice (FEFCO 0201 )

o Ambalaje confectionate din carton duplex si carton ondulat

 Cutii clasice (FEFCO 0201 )  confectionate din placi de carton

Cutii clasice (FEFCO

0201

)

confectionate din placi de carton

confectionate din placi de carton

ondulat de diferite tipuri, neimprimate sau imprimate flexografic pana la 4 culori, cu capac exterior alb sau natur, si sunt destinate ambalarii unei game variate de produse: produselor alimentare, bauturi alcoolice si nealcoolice, diferite aparate de telecomunicatii si electronice, materiale de constructii etc.

Cutii stantate realizate prin stantarea placilor de carton ondulat

de diverse dimensiuni, ambalaje complexe, cu capac albit sau natur, imprimate flexografic cu pana la patru culori; acestea au o larga arie de utilizare, putandu- se ambala atat obiectele de uz casnic de mici dimensiuni, cat si produse electrocasnice voluminoase, bauturi si tigari, produse alimentare de diverse tipuri: fructe si legume, pizza, dulciuri, produse de patiserie, cafea, biscuiti etc.

Cutii caserate confectionate din carton ondulat caserat cu

carton duplex de diferite gramaje de la 225 pana la 350 gr/mp cu spate gri sau diverse suporturi de hartii si cartoane tipografice, imprimate in policromie pana la 4+2 culori speciale, destinate ambalarii articolelor de uz casnic, in diferite ramuri ale idustriei alimentare, etc.

5.2. Descrierea fluxului tehnologic.

A. Flux tehnologic pentru activitatea de tipografie poate fi descris dupa cum urmeza :

I.

ACCEPTAREA COMENZII

Analizarea cerintei clientului

Informatii

privind

produsul

(dimensiune,forma,

felul

si

calitatea

materiei

prime

dorita

pt.

confectionare,

imaginea,

culoarea

si tirajul

pt. respectivul produs)

Verificarea daca firma este capabila sa raspunda cerintelor clientului

Calculatia de costuri

Calculatia de pret

Comunicarea catre client a pretului si termenul de executie

Realizarea machetei grafice

Efectuarea si acceptarea „BUN DE TIPAR,,

Analiza unui eventual contract

Stabilirea termenelor de plata

II. LANSAREA COMENZILOR DE MATERII PRIME SI MATERIALE NECESARE

Verificarea stocului

Analizarea ofertelor de preturi de la furnizori

Efectuarea comenzilor pt. necesarul de materii prime si materiale

III. PLANIFICAREA PRODUCTIEI

Deschiderea comenzii interne care cuprinde :

-

tipul

de

materie

prima

ce

trebuie

folosita

-

cantitatea

- formatul de tipar

- utilajul pe care se tipareste

- data inceperii executiei

IV. FABRICAREA PRODUSELOR

o

Realizarea filmului

 

o

Transpunerea lui pe placa

 

o

Tiparitul

o

Taierea, ajustarea

 

o

Legarea sau inserierea (depinde de fiecare produs in parte )

V. RECEPTIA CANTITATIVA SI CALITATIVA A PRODUSULUI FINIT

VI. AMBALARE SI LIVRARE

VII. INTOCMIREA FACTURII CATRE CLIENT

Aparatura ante proces tehnologic:

 

-

Calculatoare

 

echipate

corespunzator

tipografiei

 

-

Rama

 

developat filme

Masini tiparit:

-

Heidelberg,

 

tipar

policromie,

format 35x50

 

-

KBA,

tipar

 

policromie,

format 50x70

 

-

Adast,

tipar

 

offset,

format

43x61

 

-

Riso RP3100,

 

tipar

offset,

format 21x42

 

-

Masina

de

 

liniat

din

Utilaje finisare:

bobina

 

-

ghilotina

3

 

cutite

 

-

ghilotina

1

cutit

B. TEHNOLOGIA DE FABRICARE A CARTONULUI ONDULAT

Cartonul ondulat se obtine printr-o tehnologie speciala, care consta din mai multe faze:

o

conditionarea hartiilor,

 

o

ondularea hartiei miez,

o

aplicarea adezivului,

 

o

lipirea hartiei capac,

o

uscarea,

o

finisarea cartonului rezultat.

Toate aceste faze se realizeaza pe masina de carton ondulat. Aceasta masina are in componenta o parte umeda si o parte uscatoare, precum si niste instalatii-anexa.

Partea umeda cuprinde: derulatorul, preincalzitorul, grupul de ondulare si grupul de lipire. Partea uscatoare este alcatuita din: masa uscatoare, cutitele de taiere si dispozitivele de preluare a formatelor. Instalatiile-anexa cuprind: sistemul de alimentare cu abur si de evacuare a condensului, de alimentare cu energie electrica, de actionare-sincronizare, instalatia de ungere, de vacuum, de ventilatie, de preparare a cleiului de amidon etc.

Partea umeda

permite

tensionarea controlata si uniforma a benzii de hartie inainte de intrarea in grupul de ondulare.

Derulatorul

realizeaza

alimentarea

continua

cu

hartie

a

masinii

si

Preincalzitorul conditioneaza hartiile miez si capac prin cresterea controlata a temperaturii, pentru ca acestea sa se comporte corespunzator in procesul de ondulare si lipire. Transferul de caldura se realizeaza prin contactul direct al hartiei cu suprafata valturilor metalice, incalzite cu abur la 12-16 at.

valturilor metalice, incalzite cu abur la 12-16 at. Grupul de ondulare reprezinta cea mai importanta parte

Grupul de ondulare reprezinta

cea mai importanta parte a masinii de carton ondulat pentru ca de

modul sau de actionare depind calitatea cartonului ondulat si productivitatea masinii. Fiecare

grup de ondulare este dotat cu un

pod de depozitare si transportare a

cartonului

tip

II.

Podul

masinii

permite

grupului

de

lipire

sa

functioneze cu viteza diferita de cea a grupului de ondulare, in situatia alimentarii defectuoase a masinii cu hartie sau aparitiei unor discontinuitati de functionare.

Grupul de lipire are rolul de a depune adeziv pe varful ondulelor cartonului tip II care soseste de la grupul de ondulare.

Partea uscatoare

Masa uscatoare are rolul de a indeparta excesul de umiditate din carton si de a consolida lipiturile incepute in grupurile de ondulare si lipire.

Dispozitivele

de

taiere

sunt

reprezentate de:

cutitul de

debitare

a

marginilor

cartonului, cutitul de taiere in lungime si cutitul de taiere transversala.

Dispozitivele de preluare a formatelor sunt prevazute cu benzi incetinitoare, care dirijeaza placile de carton spre mesele de stivuire, dupa care acestea ajung pe o masa cu role, unde se alcatuiesc pachete de placi dintr-un numar prestabilit de formate. Pachetele de placi rezultate sunt apoi evacuate pe mesele de asteptare laterale, de unde, ulterior, sunt dirijate dupa necesitati.

ALCATUIREA CARTONULUI ONDULAT

Pentru fabricarea cartonului ondulat se folosesc trei semifabricate:

Hartia strat ondulat (hartia miez). Hartia miez este de patru tipuri: Fluting,

Kemifluting, Wellenstoff si Schrenz.

Hartia strat neted (hartia capac). Hartia capac este de patru tipuri: Testliner ,

White Top Testliner , Ecokraft , Kraft.

Adeziv (clei de amidon).

Note:

Fluting (F) = hartia strat ondule, hartia miez; Schrenz (S) = sorturi inferioare de hartie miez si capac fabricate din maculatura; Wellenstoff (W) = sortiment din hartie miez fabricat din maculatura; Testliner natur (T) = hartie capac fabricata din maculatura fractionata sau cu adaos major de maculatura, care raspunde unor caracteristici impuse; poate fi mono sau multi strat, in ultimul caz cu stratul de fata din celuloza naturala sau albita; White Top Testliner (A) = hartie capac inalbita (pentru stratul de fata al cartonului); Ecokraft (EK) = hartie capac ecologica din maculatura cu o cantitate de celuloza sulfat mai redusa (alternativa romaneasca la Kraft); Kraft (K) = hartie capac din celuloza sulfat ( Kraftliner);

TIPURI DE CARTON ONDULAT

Clasificarea cartonului ondulat are la baza mai multe criterii, dintre care cele mai importante sunt destinatia ambalajului, tipul cartonului ondulat si marimea ondulei.

Tinand cont de scopul ambalajului obtinut in urma procesarii cartonului ondulat se

deosebeste ambalajul de transport, de desfacere si de prezentare.

In functie de numarul de straturi de hartie, se deosebesc mai multe tipuri de carton

ondulat: tip II, III, V, VII, denumite si CO2, CO3, CO5, CO7.

o

tipul II este compus dintr-un capac si o hartie miez, unite prin linii de

 
 

lipire intre varfurile ondulelor si capac;

o

tipul III este compus dintr-un strat ondulat, prins intre doua straturi

 

netede;

o

tipul V este compus din doua straturi ondulate si trei straturi netede;

 

o

tipul VII este compus din trei straturi ondulate si patru straturi netede.

Un alt criteriu de clasificare este marimea ondulelor, definita prin inaltimea(h) si

pasul(p) ondulei din hartia miez. Din acest punct de vedere se deosebesc ondule de marimi:

o

mari: tip C tip A;

 

o

medii: tip B ;

 

o

fine: tip E;

o

microondule: tip N, tip F.

Cartonul ondulat tip II produs de societate poate avea ondule de tip B, C sau E.

II produs de societate poate avea ondule de tip B, C sau E. Caracteristici de baza

Caracteristici de baza :

tip ondula si numar straturi

rezistenta cartonului (g/cm)

rezistenta la plesnire (kPa)

umiditate : 8-12%

Caracteristici fizico-mecanice: Masa 1. Tip II: 180 - 470 g/mp Rezistenta la plesnire 1. Tip

Caracteristici fizico-mecanice:

Masa

1. Tip II: 180 - 470 g/mp

Rezistenta la plesnire

1. Tip II: 200 - 400 kPa

Umiditatea

8-12 %

la plesnire 1. Tip II: 200 - 400 kPa Umiditatea 8-12 % Produsele finite obtinute prin

Produsele finite obtinute prin procesarea cartonului ondulat sunt ambalajele, in majoritate cutii, intr-un numar foarte mare de tipuri si dimensiuni. Se pot realiza si ladite, cat si accesorii de prezentare, displayere.

Toate tipurile de ambalaje se pot realiza in orice sistem constructiv.

Asamblarea

cutiilor se face prin capsare, lipire sau auto-asamblare.

Pentru realizarea ambalajelor din carton se executa o serie de operatii in vederea prelucrarii acestuia:

TAIEREA

CASERARE lipirea unei suprafete mari, tiparite, pe o suprafata mai dura.

Se introduce cartonul in spatiul destinat acestuia pe benzile

transportoare, de unde va fi preluat de primul set de valturi, acestea conduc cartonul la al doilea set de valturi, unde are loc impregnarea cu adeziv;

suportul

destinat acesteia, de unde va fi preluata de al treilea set de valturi, impreuna cu cartonul impregnat cu adeziv, din acest moment incepe caserarea propriu- zisa;

Hartia

ce

trebuie

caserata

este

introdusa

in

Cartonul si hartia care au fost caserate trec prin alte trei

randuri de valturi care exercita o forta de presare asupra hartiei si cartonului pentru o mai buna uniformizare;

Adezivul ce impregneaza cartonul se depoziteaza in cutia

aflata deasupra suportului de hirtie, de unde ajunge apoi la al doilea rind de valturi, printr-un set de conducte de distribuire, debitul adezivului se poate regla din caneaua aflata in spatele suportului de hirtie; surplusul de adeziv de

pe valturi este colectat intr-o cuva aflata sub valturile de ungere; eliminarea surplusului din cuva se va efectua prin deschiderea canelei aflate sub cuva.

BIGUIRE Bigul este urma dupa care se indoaie o hartie sau un carton. Ca

indoirea sa fie facuta in conditii optime, fara sa apara defecte sau crapaturi, masina de biguit preseaza o urma care face ca tiparitura sa se indoaie perfect.

STANTARE Prin stantare putem da forma dorita unei mape, unui catalog

de

tiparit

dimensiunile dorite. Practic, prin stantare se poate realiza orice forma.

sau

serigrafiat.

Stantarea

unui

carton

il

transforma

intr-o

cutie

Pe langa acestea , se mai executa si operatii de imprimare prin policromie, operatii de liniere, operatii de lipire si operatii de laminare. Unele dintre acestea se executa si in cazul produselor realizate in tipografie, fiind folosite aceleasi utilaje si echipamente.

Pe plan international s-a adoptat o codificare specifica industriei cartonului, respectiv tipurilor constructive ale cutiilor din carton ondulat, clasificare realizata de catre Federatia Europeana a Producatorilor de Cutii de Carton Ondulat (FEFCO)*, infiintata in anul 1952, cu sediul la Bruxelles, guvernata de legiile belgiene. Aceasta clasificare s-a realizat pentru a veni spre intampinarea clientilor.

legiile belgiene. Aceasta clasificare s-a realizat pentru a veni spre intampinarea clientilor. 5.3. Productia preconizata
legiile belgiene. Aceasta clasificare s-a realizat pentru a veni spre intampinarea clientilor. 5.3. Productia preconizata
legiile belgiene. Aceasta clasificare s-a realizat pentru a veni spre intampinarea clientilor. 5.3. Productia preconizata
legiile belgiene. Aceasta clasificare s-a realizat pentru a veni spre intampinarea clientilor. 5.3. Productia preconizata
legiile belgiene. Aceasta clasificare s-a realizat pentru a veni spre intampinarea clientilor. 5.3. Productia preconizata
legiile belgiene. Aceasta clasificare s-a realizat pentru a veni spre intampinarea clientilor. 5.3. Productia preconizata
legiile belgiene. Aceasta clasificare s-a realizat pentru a veni spre intampinarea clientilor. 5.3. Productia preconizata
legiile belgiene. Aceasta clasificare s-a realizat pentru a veni spre intampinarea clientilor. 5.3. Productia preconizata
legiile belgiene. Aceasta clasificare s-a realizat pentru a veni spre intampinarea clientilor. 5.3. Productia preconizata
legiile belgiene. Aceasta clasificare s-a realizat pentru a veni spre intampinarea clientilor. 5.3. Productia preconizata
legiile belgiene. Aceasta clasificare s-a realizat pentru a veni spre intampinarea clientilor. 5.3. Productia preconizata
legiile belgiene. Aceasta clasificare s-a realizat pentru a veni spre intampinarea clientilor. 5.3. Productia preconizata
legiile belgiene. Aceasta clasificare s-a realizat pentru a veni spre intampinarea clientilor. 5.3. Productia preconizata
legiile belgiene. Aceasta clasificare s-a realizat pentru a veni spre intampinarea clientilor. 5.3. Productia preconizata
legiile belgiene. Aceasta clasificare s-a realizat pentru a veni spre intampinarea clientilor. 5.3. Productia preconizata
legiile belgiene. Aceasta clasificare s-a realizat pentru a veni spre intampinarea clientilor. 5.3. Productia preconizata
legiile belgiene. Aceasta clasificare s-a realizat pentru a veni spre intampinarea clientilor. 5.3. Productia preconizata
legiile belgiene. Aceasta clasificare s-a realizat pentru a veni spre intampinarea clientilor. 5.3. Productia preconizata

5.3. Productia preconizata

5.4. Costuri operationale si costuri de intretinere

6.1. Clientii existenti:

6. ANALIZA PIETEI

Clientii firmei au fost dintotdeuna interesati de relatii traditionale care sa contribuie la dezvoltarea afacerilor si sa ofera o anumita certitudine in mediul in care activeaza societatea. Calitatea a fost mereu un atribut al pietei, clientii fiind mereu interesati de raportul calitate / pret.

Produsele si serviciile oferite de societatea noastra reprezinta solutii elaborate dupa solicitarile clientilor si dupa consultarile cu acestia, dar si dupa o analiza elaborata a tendintelor pietei.

Principalii clienti cu care firma a dezvoltat relatii de durata in baza contractelor ferme si care reprezinta o axa de stabilitate pentru strategia de dezvoltare intreprinsa de firma, sunt :

- S.C. PAN GRUP S.A.

- S.C. AGRESIVE TRADING GRUP S.R.L.

- S.C. CASA 9 S.R.L.

- S.C. TEHNO CORE S.R.L.

- S.C. EMCRIL PLANT S.R.L.

De asemenea, pe langa aceste nume, in viitor vor exista si alti clienti de talie mare ca urmare a imbunatatirii tehnologiei de productie, insa sectorul de activitate nu se va modifica.

Intreg portofoliul de clienti actual ramane valid si pentru viitor pentru ca fiecare client in parte reprezinta un beneficiu important pentru societatea noastra.

Societatea noastra are o politica de dezvoltare formulata prin obiective pe termen lung in ce priveste cresterea cotei de piata detinute prin cresterea numarului de clienti.

De aceea, pe viitor isi propune sa dezvolte actualul portofoliu si sa ofere actualilor clienti produse calitative.

6.2. Concurenta Avantaje competitive:

Dintre firmele concurente existente pe piata de profil, amintim:

SC CRAIPACK COMMERCIAL SA

SC CRAIPACK COMMERCIAL SA ofera clientilor solutii de ambalare competitive, de peste 10 ani. Experienta acumulata in acesta perioada vine ca garantie a calitatii produselor oferite si se reflecta in timpii executie redusi, in preturile competitive si mai ales in g deosebita manifestata fata de fiecare client.

Analiza indicatorilor la anul 2006 reflecta dificultatile coordonare si urmarire a activitatii. Astfel, cu o crest importanta a cifrei de afaceri, rezultatul net al exercitiului e in scadere fata de anul precedent, o consecinta directa cresterii cheltuielilor.

RO 17115862

J16/65/2005

Detalii de identificare CRAIPACK COMMERCIAL SA.

Cod Unic de Inregistrare Nr. Inmatriculare Domenii de activitate principale Cod CAEN 2121

Fabricarea hartiei si cartonului ondulat si a ambalajelor din hartie sau carton

Aceasta clasa include:

- fabricarea hartiei si cartonului ondulat;

- fabricarea ambalajelor din hartie sau carton ondulat;

- fabricarea ambalajelor din carton pliabil;

- fabricarea ambalajelor din carton rezistent;

- fabricarea altor ambalaje din hartie si carton;

- fabricarea sacilor si pungilor de hartie;

- fabricarea dosarelor de birou si a articolelor similare. Aceasta clasa exclude:

- fabricarea plicurilor;

- fabricarea articolelor din pasta de hartie sau carton, prin presare sau mulare (de exemplu cofraje de oua)

An

Bilant

Cifra

Afaceri

Grafic

Profit

(RON)

Grafic

Angajati

(RON)

2006 1 816 103

2005 886 251

(RON) Grafic Angajati (RON) 2006 1 816 103 2005 886 251 52 56 234 582 50
(RON) Grafic Angajati (RON) 2006 1 816 103 2005 886 251 52 56 234 582 50

52

56

234

582

Angajati (RON) 2006 1 816 103 2005 886 251 52 56 234 582 50 40 SC

Angajati (RON) 2006 1 816 103 2005 886 251 52 56 234 582 50 40 SC

50

40

SC FULGA PROD SRL

Societatea a inregistrat o scadere a cifrei de afaceri, pe fondul unor reduceri de personal, reusind insa sa mentina nivelul profitului.

Detalii de identificare FULGA PROD SRL.

 

Cod Unic de Inregistrare

 

RO 6590776

 

Nr. Inmatriculare Domenii de activitate principale Cod CAEN 2121

J16/3291/1994

Fabricarea hartiei si cartonului ondulat si a ambalajelor din hartie sau carton

 

An

Cifra

Grafic

Profit

Grafic

Angajati

Bilant

Afaceri

(RON)

 

(RON)

 

2006

350 550

  2006 350 550   478 5
 

478

  2006 350 550   478 5

5

2005

316 328

 

469

2005 316 328   469 21

21

   

2004

122 568

2004 122 568 114 21

114

21

2003

89 644

2003 89 644 120 24

120

24

 

SC PINTEXIM SRL

     

Detalii de identificare PINTEXIM SRL. Cod Unic de Inregistrare Nr. Inmatriculare Domenii de activitate principale Cod CAEN 2123

Fabricarea articolelor de papetarie

 

RO 5469777

 

J16/711/1994

 

Aceasta clasa include:

 

- fabricarea hartiei de tiparituri si de scris, gata pentru utilizare;

- fabricarea hartiei de imprimanta;

 

- fabricarea hartiei de copiat, gata pentru utilizare;

 

- fabricarea indigoului si a hartiei sablon, pentru multiplicat;

- fabricarea hartiei de lipit sau adezive, gata pentru utilizare;

- fabricarea plicurilor si a cartilor postale;

 

fabricarea cutiilor, mapelor, truselor pentru scris, continand hartie de scris asortata

-

 

An

Cifra Afaceri (RON)

 

Grafic

Profit

Grafic

Angajati

Bilant

 

(RON)

 
 

2006

4 145 930

  2006 4 145 930 514 333 48

514 333

  2006 4 145 930 514 333 48

48

2005

3 101 265

 

232 398

2005 3 101 265   232 398 45