Sunteți pe pagina 1din 65

PLANUL DE AFACERI S.C. DAKT S.R.L.

management


Formularul E
PLANUL DE AFACERI
S.C. DAKT S.R.L.
2. SCOPUL SI OBIECTIVELE
2.1. Scopul proiectului:
Dezvoltarea activitatii SC DAKT SRL prin realizarea de investitii productive ce vor
conduce la cresterea capacitatii de productie si diversificarea gamei de produse.
2.2. Obiectiv general:
Obiectivul general al proiectului il reprezinta consolidarea si dezvoltarea activitatii
SC DAKT SRL prin implementarea unor tehnologii moderne, care sa conduca la
imbunatatirea si eficientizarea fluxului tehnologic.
Atingerea obiectivului general al proiectului conduce la rezalizarea obiectivului
general al POS-CCE cresterea productivitatii intreprinderilor romanesti, cu asigurarea
principiilor dezvoltarii durabile si reducerea decalajelor fata de productivitatea la nivelul
UE.
2.3. Obiective specifice:
Obiectivele specifice ale proiectului sunt :
Modernizarea proceselor de productie prin investitii in echipamente noi;
Inovarea tehnologiilor de productie prin implementarea unor tehnologii moderne
conforme standardelor de calitate internationale care vor avea ca efect atat o
reducere a timpului de executie a produselor, cat si o crestere a calitatii acestora.
Cresterea productivitatii vizeaza o eficientizare a utilizarii resurselor financiare,
materiale si umane
o Cresterea cifrei de afaceri intr-un interval de trei ani de la data
finalizarii proiectului cu peste 30%.
o Cresterea numarului de locuri de munca cu peste 20% si
imbunatatirea mediului de lucru al angajatilor S.C. DAKT S.R.L.
o Optimizarea alocarii resurselor financiare prin identificarea
oportunitatilor si alternativelor.
Promovarea dezvoltarii durabile, diminuarea impactului negativ asupra mediului
si egalitatea de sanse proiectul respecta cerintele legale minime in privinta
protejarii mediului inconjurator si egalitatii de sanse;
Obiectivele specifice ale proiectului reflecta obiectivul specific al DM 1 -
consolidarea si dezvoltarea sectorului productiv ce constituie deasemenea si obiectiv
al AP1.
3. DESCRIEREA AFACERII
3.1. Informatii privind activitatea curenta.
Inca din anul infiintarii 1994, societatea comerciala DAKT si-a diversificat serviciile
si produselor oferite clientilor pe sectorul ambalajelor si al cartonului ondulat, dar si pe
cel al serviciilor de tipografie.
Obiectivul principal de activitate asa cum este declarat si la O.R.C. Dolj este:
Fabricarea hartiei si cartonului ondulat si a ambalajelor din hartie sau carton cod
CAEN 2121
In cadrul activitatii de tipografie societatea realizeaza urmatoarele produse:
o Afise, pliante publicitare.
o Mape
o Produse papetarie, caiete, tipizate
o Calendare
o Etichete (policromie, laminare fata verso)
Societatea realizeaza productia de carton ondulat in 2 straturi cu ondula tip B,C,E si
efecueaza prelucrarea acestuia pentru producerea de ambalaje.
Se pot acum executa cutii caserate in policromie de dimensiuni mici si mijlocii,
folosite in industria cosmetica, alimentara, textila, chimica, IT, etc., precum si asigurarea
materiei prime pentru alti producatori de ambalaje.
Misiunea firmei este satisfacerea asteptarilor clientilor si partenerilor nostri:
Concentrarea pe relatii de lunga durata cu parteneri care sustin
mentinerea pozitiei firmei pe piata;
Asigurarea pe termen lung a cresterii profitului;
Mentinerea unui mediu de inalt profesionalism, cresterea performantelor
si atingerea obiectivelor firmei.
Pe termen scurt, societatea isi propune sa-si mentina si sa consolideze relatiile cu
clientii traditionali atat pentru realizarea produselor de tipografie, cat si pentru
producerea de carton ondulat si ambalaje. Se urmareste realizarea produselor la
termenele consimtite prin contractele incheiate cu partenerii, cu incadrarea in costurile
prevazute si incasarea contravalorii acestora, aceasta find o conditie de baza in
asigurarea sursei de finantare a activitatii curente.
Pe termen mediu si lung, se urmareste cresterea continua a calitatii produselor
executate si a serviciilor prestate, achitarea la termen a datoriilor exigibile in paralel cu
cresterea nivelului de competitivitate prin imbunatatirea performantelor, cresterea
prestigiului firmei si construirea unei imagini de excelenta prin seriozitate si
competenta in activitatea desfasurata; acestea fiind conditii in vederea obtinerii de
contracte avantajoase pentru firma.
3.2. Istoricul societatii
Societatea comerciala DAKT S.R.L. isi incepe activitatea in anul 1994 , cu un capital
social de 150.000 ROL prin aportul a doi asociati Garleanu Victor (50% din capitalul
social total) si Gugila Dan Teodor (50% din capitalul social total).
In perioada 1995-1997 societatea a realizat distributia hartiei si a cartonului
tipografic. Aceasta distributie a luat amploare prin devenirea distribuitorului pe zona
Olteniei a produselor firmei RTC Holding (papetarie si birotica), urmand sa se extinda
cu distributia produselor RTC Cosmetics (sampoane si produse cosmetice).
In 1998 se majoreaza capitalul social la 5.700.000 ROL si intra in societate Voicu
Petru cu un aport in numerar de 500.000 ROL (5 parti sociale). Societatea a efectuat
intre 1999-2002 distributie pentru hartie tipografica si papetarie.
Prin efectuarea acestui tip de comert, la inceputul anului 1999 profitul obtinut a fost
investit in utilaje tipografice, respectiv masini de tiparit in doua grupuri de culoare cu
randament ridicat de productie. Concurenta fiind mica in acea perioada si materia prima
fiind asigurata la preturi de distribuitor, firma s-a dezvoltat urmand noi investitii in utilaje
care sa mareasca productivitatea si sa acopere cerintele pietei.
In 2002 se infiinteaza punct de lucru in cladirea Ateliere din cadrul Bazei de
Productie Cernele, Hala nr. 4, firma devenind un important producator de papetarie si
materiale publicitare, urmand ca in anul 2004 sa isi diversifice activitatea incepand
productia de ambalaje din hartie si carton.
Are loc in anul 2003 o majorare de capital social la 6.000.000 ROL si se retrage
din societate Voicu Petru care cedeaza 3 parti sociale domnului Gugila Dan Teodor si 2
parti sociale domnului Garleanu Victor.
Societatea se transforma in 2004 in SRL cu asociat unic, prin retragerea din
societate a domnului Garleanu Victor care cedeaza toate partile sociale domnului
Gugila Dan Teodor. De asemenea are loc numirea doamnei Vintilescu Ciuca Carmen in
functia de administrator cu drepturi depline in angajarea si reprezentarea socitatii in
relatiile cu tertii.
In anul 2004, societatea isi diversifica activitatea, incepand productia de ambalaje
din hartie si carton.
Piata ambalajelor din carton fiind intr-o continua expansiune, societatea a realizat un
proces continuu de investitii pentru dezvoltarea activitatii la standarde de calitate
superioare. In acest scop, a avut loc extinderea activitatii prin producerea materiei prime
necesare, respectiv a cartonului ondulat, obtina 747i88h nd astfel ambalaje de o calitate
superioara la preturi fara concurenta in zona.
3.3. Managementul societatii
Organizarea si functionarea societatii comerciale DAKT SRL sunt orientate spre
realizarea obiectivelor sale in sensul ca fiecare componenta organizatorica sau actiune
corespunde unor cerinte clar definite, reiesite din obiectivele sale. Sistemul de
conducere al intreprinderii este structurat intr-un cadru organizatoric flexibil, care
permite adaptarea deciziei manageriale la cerintele mediului economic.
Personalul societatii este organizat pe compartimente specializate astfel incat sa se
asigure o indeplinire optima a functiilor intreprinderii (pentru exemplificare, atasam
organigrama). In acest sens, in procesul proiectarii structurii organizatorice a firmei s-au
avut in vedere asigurarea unui evantai optim al subordonarii, crearea si dependenta
compartimentelor, adica fiecare functiune ce prezinta importanta pentru realizarea
politicii si obiectivelor intreprinderii sa se constituie intr-un compartiment specializat,
asigurarea unei conduceri si a unor sevicii functionale competente, asigurarea
economiei de comunicatii cat si folosirea delegarii in cazul procesului de conducere.
Conducerea societatii este asigurata de Consiliul de Administatie prin intermediul
conducerii executive a societatii, la randul ei are in subordine un Manager general
(Administrator). In subordinea lui se regasesc departamentul financiar contabil si
departamentul productie.
Societatea noastra implementeaza o strategie orientata spre dezvoltare prin politici
de investitie optima a resurselor necesare unei bune functionari si desfasurari a
activitatii de productie. Scopul ce descinde din aceste politici este reprezentat de o
oferta privind activitatea, de calitate tuturor clientilor nostri si mentinerea unui mediu
care ajuta la cresterea performantelor angajatilor si la atingerea obiectivelor firmei.
Strategia activitatii viitoare
De-a lungul anilor societatea comerciala DAKT si-a diversificat serviciile si
produselor oferite clientilor pe sectorul ambalajelor si al cartonului ondulat, dar si pe cel
al serviciilor de tipografie.
Piata ambalajelor din carton fiind intr-o continua expansiune, societatea a realizat un
proces continuu de investitii pentru dezvoltarea activitatii la standarde de calitate
superioare. In acest scop, a avut loc extinderea activitatii prin producerea materiei prime
necesare, respectiv a cartonului ondulat, obtina 747i88h nd astfel ambalaje de o calitate
superioara la preturi fara concurenta in zona.
Pentru a-si mentine pozitia competitiva pe piata, S.C. DAKT S.R.L. isi propune
printr-o strategia bine pusa la punct o serie de obiective, printre care:
Dezvoltarea unui sistem de management eficient si cresterea constanta a numarului
de clienti;
Dezvoltarea si cresterea firmei in cadrul pietei de profil;
Concentrarea pe relatii de lunga durata cu parteneri care sustin mentinerea pozitiei
firmei pe piata;
Cresterea satisfactiei clientilor prin calitatea, complexitatea, acuratetea solutiilor
oferite;
Vizavi de politica de marketing S.C. DAKT S.R.L. isi propune sa puna accent pe
nevoile specifice ale clientilor;
Cresterea cotei de piata detinuta in cadrul pietei de profil, dar si dezvoltarea unei
retele consolidate a clientilor;
Realizarea unei interferente profesionale cu clientii si asigurarea unui feed back
eficace al informatiilor;
Asigurarea pe termen lung a cresterii profitului;
Angajarea de personal calificat in acest domeniu, formarea continua a acestora
pentru a oferi cea mai buna calitate a produselor;
Mentinerea unui mediu care ajuta la cresterea performantelor angajatilor dar si
sustinerea si dezvoltarea unui sistem eficient de stimulare si recompensare;
3.4. Organizare si personal:
Societatea are in prezent 12 de angajati, organizati pe compartimente functionale
conform specificului activitatii societatii.
Astfel, subordonate Directorului general sunt urmatoarele departamente:
- Departamentul financiar contabil, in subordinea acestui serviciu se afla un
contabil responsabil cu partea financiara si cu evidenta primara, acesta se afla in
directa legatura cu managerul general si urmareste investitiile realizate la nivelul
societatii. Serviciul este dotat cu aparatura de telefonie fixa si mobila, faxuri,
copiatoare, calculatoare si alte elemente de birotica;
- Departamentul de productie este impartit pe sectii de productie tipografie
si productie carton, fiecare dintre acestea isi coordoneaza activitatea proprie prin
intermediul responsabililor.
In subordinea acestui departament se situeaza un asistent pentru activitatea de
productie un tehnoredactor pre-press a carui sarcina este de a asigura
proiectarea produselor si urmarirea productiei.
Responsabilii de pe fiecare sectie coordoneaza aprovizionarea si asigurarea cu
materiale a locurilor de munca; planifica, indruma si controleaza activitatea de
productie.
Responsabilii verifica si raspund de fundamentarea necesarului de aprovizionat
avand la baza cererile de necesitate si organizeaza activitatea de prospectare a
pietii pentru materialele ce urmeaza a se achizitiona.
Sistemul informational informatic (existent si preconizat)
Avand in vedere faptul ca sistemul decizional este foarte strans legat de sistemul
informational, pentru functionarea adecvata a firmei si realizarea obiectivelor cuprinse
in previziunile sale, s-a urmarit o buna organizare structurala a firmei. Astfel, s-a vizat
crearea unui sistem informational care sa ofere materia prima informationala necesara
stabilirii si indeplinirii obiectivelor manageriale.
Datorita complexitatii activitatii societatii noastre, sistemul informational are un rol
deosebit de important in luarea deciziilor si executarea acestora. Astfel:
- in primul rand, sistemul informational furnizeaza sistemului decizional datele de
care acesta are nevoie si pe care le prelucreaza dandu-le forma adecvata pentru a
putea fi folosite in cadrul procesului decizional;
- in al doilea rand, datele, odata prelucrate si luata decizia, aceasta este preluata de
catre sistemul informational si dirijata spre compartimentele unde ea trebuie sa ajunga
pentru a putea fi pusa in practica;
- in al treilea rand, sistemul decizional necesita chiar in interiorul sau un circuit
intermediar de informatii in conditiile in care firma este condusa prin intermediul
managementului participativ.
Circuitele si fluxurile informationale din societatea noastra sunt atat verticale,
stabilindu-se intre posturi si compartimente situate pe niveluri ierarhic diferite si intre
care exista relatii de subordonare nemijlocite, orizontale, stabilindu-se intre posturi si
compartimente situate pe acelasi nivel ierarhic, intre care exista relatii de cooperare sau
functionale, cat si oblice, cand se stabilesc intre posturi si compartimente situate pe
nivele ierarhice diferite, intre care nu exista relatii de subordonare nemijlocita.
In vederea asigurarii functionarii la standarde ridicate si asigurarii indeplinirii
functiilor economice de baza, firma dispune de un sistem informatic de inalt nivel
tenologic, asigurand furnizarea informatiilor utile, fundamentarii si luarii deciziilor pe
toate treptele organizatorice, la toate nivelele ierarhice.
Prezentam mai jos organigrama societatii:

3.5. Analiza financiara:
Evolutia activitatii firmei in termeni calitativi, pentru realizarea careia au fost folosite
datele preluate in ordine cronologica din bilantul incheiat la data de 31.12.205,
31.12.2006 si 31.12.2007, si balantele de verificare incheiate la datele de 31.12.2005,
31.12.2006 si 31.12.2007 intocmite conform normelor metodologice ale Ministerului
Finantelor Publice, se prezinta astfel:
VENITURI, CHELTUIELI, REZULTATE
In perioada decembrie 2005 decembrie 2007 putem observa evolutia crescatoare
a cifrei de afaceri, aceasta inregistrand in 2005 valoarea de 603.285 lei, 663.958 lei in
2006 si 795.578 lei in 2007.
Procentual, nivelul atins de cifra de afaceri a crescut cu 10% in 2006 fata de 2005,
respectiv cu 20 % in 2007 fata de 2006.
In ceea ce priveste structura veniturilor, pe toata perioada analizata , veniturile din
productia vanduta (VPV) au detinut ponderea cea mai importanta, reprezentand in 2007
- 78% din totalul veniturilor inregistrate; veniturile din vanzarea de marfuri aducand doar
un procent de 22% la veniturile totale.

Profitul aferent activitatii din exploatare prezinta pe intreaga perioada analizata
cresteri considerabile, inregistrand in 2007 o valoare in crestere cu peste 50% fata de
anul precedent, respectiv 47.703 lei.
Rubrica dec-05 dec-06 dec-07
Cifra de afaceri 603.285 663.958 795.578
Venituri din vanzarea de marfuri (VVM) 74.146 150.242 172.033
Venituri din productia vanduta (VPV) 529.139 512.708 623.066
Pondere VVM in CA % 12 23 22
Pondere VPV in CA % 88 77 78
Cheltuieli cu marfurile (Chm) 58.853 98.726 136.615
Ch cu servicii executate de terti (Cht) 65.631 92.373 109.210
Profitul din exploatare (Pe) 14.884 30.784 47.703
Rezultatul financiar (RF) -9.901 -21.017 -41.336
Profit net (Pn) 3.889 8.010 207
Rata Inflatiei (ri) 11,50 8,50 6,50

.
STRUCTURA PATRIMONIULUI
Rubrica dec-05 dec-06 dec-07
Mijloace fixe (Mf) 254.563 565.397 511.024
Stocuri (St) 55.619 93.297 241.958
Creante si conturi asimilate (CCA) 229.924 275.810 293.417
Disponibilitati 735 1.223 22.228
Active circulante (Ac) 286.278 371.709 578.026
Active total (At) 540.841 937.116 1.091.100
Capital propriu (CP) 71.897 79.907 80.113
Datorii curente (Dc) 468.944 799.885 959.882
Dobinzi curente + credite 51.910 304.529 320.812
Datorii total (Dt) 468.944 799.885 959.882
Total Pasiv (TP) 540.841 937.106 1.091.100
Pondere MF in Active total 47,07 60,33 46,84
Valoarea stocurilor inregistreaza cresteri datorate in principal necesarului de materii
prime si materiale pe care firma se vede nevoita sa il procure, ca urmare a cresterii
numarului de comenzi si al clientilor firmei.
Conturile de creante au intregistrat in 2006-2007 o majorare care reflecta marirea
portofoliului de clienti, consecinta a politicii practicate de catre firma in relatiile
comerciale si a calitatii produselor realizate, ambele aducand dupa sine cresterea
increderii clientilor.

Rezultatele politicii comerciale si financiare practiate de societate, se reflecta si in
conturile de disponibilitati, care inregistreaza la sfarsitul anului 2007 valoarea
considerabila de 22.228 lei, o crestere importanta fata de 2006.
Un procent important de pana la 40 50% din datoriile curente este reprezentat de
sumele datorate asociatilor care au ramas la dispozitia societatii pentru finantarea
activitatii curente.

INDICATORI DE SOLVABILIATE
Rubrica dec-05 dec-06 dec-07
Solvabilitatea Patrimoniala (SP = CP/TP %) 13,29 8,53 7,34
Solvabilitate = Active total / Datorii Total 1,15 1,17 1,14
Rata de acoperire a serviciului datoriei - RASD
( (Pn+A+Dob)/(dob.+rate credite) 2,58 0,48 0,60
Gr. Indatorare (Levierul) = Dat. Totale / Cap
prop 6,52 10,01 11,98
Potrivit policitii practicate de firma, indicatorul solvabilitatii generale, cu ajutorul
caruia se masoara cat din datoriile firmei pot fi acoperite pe seama activelor, se
incadreaza in toata perioada analizata peste valoarea unitara.

INDICATORI DE LICHIDITATE
Rubrica dec-05 dec-06 dec-07
Rata lichiditatii curente = AC / Dc 0,61 0,46 0,60
Rata lichiditatii rapide = (AC - St) / Dc 0,49 0,35 0,35
Rata lichiditatii imediate = Disponibilitati / Dc 0,00 0,00 0,02
Disponibilitati 735 1.223 22.228
In analiza indicatorilor de lichiditate trebuie precizat faptul ca, inregistrarea
disponibilitatilor banesti se face la sfarsitul fiecarei luni de raportare, perioada care
coincide cu ce de plata a dobanzilor si a ratelor aferente contractelor de credit bancar,
precum si a celor de leasing financiar.
Cu toate acestea, la sfarsitul anului 2007, firma intregistrea un volum important de
disponibilitati banesti ce ramane dupa plata tuturor datoriilor exigibile, atat a celor de
natura comerciala, cat si a celor de natura bugetara sau bancara.
INDICATORI DE GESTIUNE
Rubrica dec-05 dec-06 dec-07
Durata medie de stocare *360zile 49,27 40,37 37,93
Durata medie de recuperare a creantelor
*360 124,75 137,11 64,39
Durata medie de achitare a datoriilor pe termen
scurt (Datorii pe termen scurt la inceputul
perioadei + Datorii pe termen scurt la sfarsitul
perioadei)*360/(2*CA) 276,72 343,98 199,07
Pe toata perioada analizata, duratele medii de stocare sunt in scadere de la 49 de
zile in 2005, la 37 in 2007; aceste valori intaresc politica de gestiune a resurselor,
sustinand o durata a imobilizarii acestora cat mai mica.
Folosirea eficienta a mijloacelor circulante si obtinerea unui echilibru financiar de
natura sa aduca suportul de disponibilitati banesti necesar atat sustinerii activitatii
curente, cat si realizarea de investitii, este legat de obtinerea in termeni contractuali de
perioade mai mici de timp in cazul recuperarii creantelor, in acelasi timp cu negocierea
de termeni contractuali mai mari in cazul achitarii datoriilor pe temen scurt.
Analiza corelata a duratelor medii de recuperare a creantelor si a celor de achitare a
datoriilor releva o politica contractuala care ofera firmei posibilitatea de a-si asigura
excedentul de lichiditati necesar cu mult inaintea termenelor de plata a obligatiilor.
Astfel, la sfarsitul perioadei analizate - decembrie 2007 perioada de recuperare a
creantelor este de 3 ori mai mica decat durata medie de achitare a datoriilor.

INDICATORI DE RENTABILITATE
Rubrica dec-05 dec-06 dec-07
Rata rentabilitatii economice (Rec= Pe/At%) 2,75 3,28 4,37
Rata rentabilitatii financiare 1. (Pe+RF)/Cp% 6,93 12,22 7,95
Rata rentabilitatii financiara 2. Pn(i)/Cp(i-1)% 10,47 11,14 0,26
Rata valorii adaugate=VAL AD/CA *100 24,02 25,44 30,01
Ratele indicatorilor de rentabilitate se situeaza la valori optime pentru o firma care a
intreprins in perioada 2005 -2007 un proces continuu de consolidare si dezvoltare a
activitatii.
Indicatorii astfel calculati sunt la un nivel comparativ cu cei obtinuti de operatori
economici cu acelasi obiect de activitate si de aceeasi dimensiune economica.
Rata rentabilitatii economice inregistreaza pe parcursul celor 3 ani de analiza o
crestere constanta, de la valoarea de 2,75 la 2005, pana la 4,37 in 2007.

4. PREZENTAREA PROIECTULUI
4.1. Obiectul investitiei
S.C. DAKT S.R.L. isi propune prin prezentul proiect de investitii dezvoltarea
activitatii, aceasta efectuandu-se prin achizitionarea unor echipamente tehnologice
performante care vor contribui la cresterea capacitatii de productie si diversificarea
gamei de produse.
Achizitionarea unor echipamente cu un grad ridicat de inovare, reprezinta o
necesitate pentru dezvoltatea societatii in ceea ce priveste realizarea unor produse de o
calitate superioara si asigurarea unor prelucrari diverse ce raspund in mod optim
cerintelor clientilor, aducand dupa sine o crestere a portofoliului acestora.
Piata ambalajelor este in dezvoltare, iar tendintele se indreapta spre segmentul
ambalajelor ce vizeaza protejarea mediului inconjurator in special hartia si cartonul.
Astfel, societatea urmareste implementarea unor strategii eficiente de dezvoltare menite
sa asigure societatii avantajul competitiv in fata celor care nu se adapteaza la cerintelor
tot mai exigente ale pietei.
Pentru implementarea proiectului, se va creste numarul de salariati cu peste 20%,
respectiv cu 5 salariati; astfel numarul mediu de salariati la finele proiectului va fi de 29.
Politica de personal are in vedere asigurarea cu personal din regiunea locala si
instruirea a 10 persoane, pentru imbunatatirea conditiilor de desfasurare a activitatilor.
Prezentul proiect de investitii urmareste achizitionarea unor echipamnete
performante utilizate cu precadere in sectorul tipografic si al ambalajelor, acestea sunt
conforme cu standardele Uniunii Europene si raspund obiectivelor firmei pe termen
lung.

1 Masina confectionat pahare si recipienti din carton cu
sudura ultrasonica+compresor+stante
2 Masina de faltuit
3 Imagesetter
4 Centraflex 250 Flexografic Press
5 Masina pentru productia de tavite ecologice din
carton
6 Masini de laminat cu iesire in coala
7 Masina Folio la cald
8 Cuptoare UV EMA
9
Ghilotina de taiat hartie

Masina este proiectata pentru executia de pahare si recipienti din carton laminat cu PE
pe ambele fete. Pentru a suda pe generatoare recipientul din hartie acoperita pe
ambele fete cu PE masina este dotata cu dispozitiv de sudura ultrasonic. Masina poate
suda si numai pe o parte dar daca se va suda numai pe o parte se recomanda un
incalzitor suplimentar pentru sudura pe o parte.
SPECIFICATIE
Micro-control transducer,
Control automat adaptat
optic pentru no contact
switch,
Alimentare automata cu
semifabricat
Alimentare automata cu
elemente de fund a
paharului.
Burdurare automata
Contor automat
Sudura corp pahar
ultrasonic,
Sudura la partea
inferioara cu aer cald
Full automatic,
Schimbare usoara a
matritelor (necesita pahare (cupe ) cu aceeasi dimensiune a partii inferioare si acelasi
con)
Usor de exploatat,
Paharele cu acoperire dubla cu PE se utilizeaza pentru bauturi calde si reci sau
refrigerate
Pentru functionarea masinii conform cu specificatiile tehnice, se va achizitiona un
compresor si diverse stante de forme si dimensiuni diferite.
DATE TEHNICE- YQZB-16A
MARIME RECIPIENT(CAPACITATE) :
120g~450g (SE SCHIMBA MATRITA
PENTRU DIFERITE MARIMI)
Diametrul recipient(parte superioara) Min 45mm ~~Max 85mm
Diametrul partii inferioare: Min 35mm~~Max 62mm
Inaltimea recipientului: Min 35mm~~Max 125mm
Tip hartie : 180~~350g/mp(Recomandat 220~~ 280g/mp)
Paper material: Two-side PE coated Paper
Viteza masinii: 35~~40 buc. per minut
Temperatura de lucru: 0~~400 grd C
Putere incalzitor : 2.55kw
Putere motor : 1.5kw
Putere motor rulare: 0.55kw
Alimentare : 380V 50Hz sau 220V 50Hz
Greutate masina: 1550kg
Dimensiuni 2650x1200x1550mm
Dimensiune ambalaj: 2700x1400x1900mm
Principiul de lucru:
1. Cartonul se poate tipari dupa care se va stanta pentru a confectiona corpul
recipientului.
2. Masina va forma si suda corpul paharului in matrita .
3. Fundul paharului se va forma din carton in rola prin stantare pe masina si se va fixa
in matrta automat.
4.Preincalzire fund pahar,roluire fund pahar sip arte superioara.
5. Sudura parte inferioara si corp.
6. Bordurare parte inferioara.
7.Livrare pahare si scoatere din matrita. Colectare si numarare automata.
CONFIGURARE STANDARD:
Set complet de forme.
Un set de matrite.
Manual de operare (engleza),Reparatii CD(English),Scule,si cateva piese de schimb
vulnerabile.SCHIMBARE MATRITA PENTRU PRODUCERA DIFERITELOR DIMENSIUNI DE
PAHARE
1. Necesita ca partea
inferioara sa fie cu acelasi
diametru ceea ce
inseamna ca stantarea
fundului paharului ramane
dimensional neschimbata.
2. Dea asemni ramane
constanta si conicitatea
paharului. Matrita utilizata
pentru sudarea corpului
paharului decide
conicitatea paharului ceea
ce face ca aceasta sa
poata fi schimbata cu o
matrita de aceleasi
dimensiuni.este foarte
dificil sa se schimbe
conicitatea .O astfel de
manevra ar necesita
modificari substantiale in
setarea masinii si unele
parti s-ar putea deteriora.
3. SE POATE SCHIMBA INALTIMEA PAHARULUI CU MAI PUTIN DE
50MM(H1<50mm)).
4. Inaltimea toatala a paharului nu poate depasi 125mm.(H1+H<=125mm).
INTERPRETAREA IMAGINII
1. C=conicitate.
2. T=Diametrul interior superior
3. B=Diametrul interior inferior .
4. B1=Diametrul inferior.
5. H=Inaltimea.
6. B3=Inaltimea de sudura fund.
7. F=Latimea de sudura generatoare.
8. B2=Latimea corpului paharului .
9. B4=Lungimea de sudura a fundului.
COSTUL UNUI PAHAR (orientativ)
Trebuie avut in vedere urmatoarele aspecte:
1. Pharele(RECIPIENTII) sunt de diferite dimensiuni(120g-5 kg),
2. Materialul 180gsm-500gsm,
3. Tipar executat
MOD DE CALCUL ORIENTATIV
Se pot
confectiona 100 de
pahare similare
greutate pahar:5g-
total 500g
Pret
material: cu PE pe o
parte
1300EURO/tona,
Pentru
taierea hartiei si
decupare- pierderea
este de 15%.
Dintr-o tona
de hartie se obtin: 1 ton=1000 000 g,
1000000x0.85/5=170000 pahare,
Pentru 100 de pahare costul este :1300/1700=0.76 euro.
Costul nu include:Tipar,pretaiere amortizari.

Materialul
ales (180gsm -
350gsm):examplul selectat 200gsm
Geutatea hartiei necesaret: W1 x L1 x 200gsm = w g
Exemplul abordat -20 de pahare
Greutatea fundului paharului :
B4 este putin mai scurt ca B3 (normal B3=5mm pentru pahare,10mm pentru
cupe,12mm for recipienti mai mari)
O piesa pentru partea de fund are dimensiunea:Latimea=B+B4+(4-6) ,
Lungimea=B+B4+(4-6)
Greutate fund
pahar=Latime x Lungime x
200g(greutate hartie)= m g
Greutate necesara
hartie: w/20+m g ( cw)( g)
Din o tona de hartie
se poate Produce
:1000000g/cw pieces
,(suma)
Pret hartie 1300
euro/ton

Format: 500 x 360 mm (max); 90 x 120 mm (min)
Descriere / optiuni:

Alimentare cu vacum, doua falturi
paralele,eliminare pe banda, panou ptr.
contorizare si pre-setare.Masina se livreaza cu
compresor si cateva role ptr. taiere,biguire si
perforare.

Tehnologie
Internal drum
Rezolutie min (dpi) 1270
Rezolutie max (dpi) 3200
Format max 743*580
Procesor Online Procesor
Echographic

SPECIFICATIE DE BAZA
UNWIND(Derurlator)suport materie prima:Ax cu aer diam 76mm, Reglare manuala
a tensiunii in banda(pentru reglare automata vezi optiuni)
SPLICE TABLE(Masa de despicare-innadire banda) : cu clape si ghidarea despicarii
AUTOMATIC WEB GUIDE(ghidare automata a benzii) : sensor de ghidaj
CENTRAL IMPRESSION PRINTING UNITS(tipar system tambur central): 250mm
latime de tipar
Cartridge based Inking Units( unitati de tipar sistem cartus)
Contine rola de masura cu system de reducere secventiala a vitezei de lucru, cartus de
cerneala si system total ajustabil cu unghi reversibil Doctor Blade si racleta laterala.
Quick Release Ceramic Anilox Rolls-(cilindrii anilox ceramici cu schimbare rapida
Sistem automat de eliberare placa& rotire constanta a cilidrului anilox
Reglare in timpul mersului a registrului lateral si liniar intre culori.
DRYING SYSTEM:sistem de uscare
Uscatoare individuale IR-2KW si cu suflare de aer cald teperatura progresiva odata cu
variatia de viteza a tiparului .
U.V DRYER (uscator UV)
Lampa UV cu putere variabila instalata dupa unitatea a 6-a de tipar
ROTARY DIE STATIONS(unitati de stantare rotative):2
buc
Dotate cu rola deplasabila pentru taiere pe spate
Reglare laterala si liniara manuala(optional a treia statie de stantare
ROTARY DIE / SHEETER STATION(statie de taiere un coli rotativa) ..1 buc
Dotate cu rola deplasabila pentru taiere pe spate
Reglare laterala si liniara manuala(optional a treia statie de stantare)
AUTOMATIC BOTTOM UP STACKER(stacker automatic cu sezare de jos in sus
SLITTING(statie de despicare)
1buc
Unitate de despicare cu doua statii pneumatice de taiere
WASTE REWIND TURRET(unitate de colectare deseu). 1buc
Unitate de colectare deseu cu control manual al tensiunii in banda si ax pneumatic
REWIND TURRET(statie de bobinare banda produs) .1
buc
Indicata pentru film(PP,BOPP,PE)sau carton.Ax pneumatic- 76mm ,
Diametrul maxim a role bobinate 600mm (Optional- a doua statie de bobinare)

Livrare cu:
2 Seturi de cilindrii de tipar , in set role de cerneala, 1 cilindru magnetic pentru
stanta,1 cilindru pentru taiere in coli, 35 Kg de cerneala flexografica
Livrare :16-18 sapatamani de la primirea avansului
Accesorii :
unitate de lacuire(fixata la
sfarsitul statiei de taiere livrata cu
pompa de cerneala
uscator u.v .(single lamp
system
adaptor stante die (to enable
use of dies from other machines
2 crush slitters.(livrat complet
cu fitinguri de aer)
derulator extern cu masa de
innadire si ghidare de banda
frane pneumatice cu brat de
urmarire (constant tension)
laminator
control automat al tensiunii
sistem inspectie video(web viewer)
sistem montare cliseu pe cilindri

Diametru hartie

4-9 inch
Viteza

30-50pieces/min
Tensiune/frecventa

220V/50Hz
Putere

2KW
Greutate

250 Kg
Gabarit(L*W*H)

1380*1150*2050
mm
Aer comprimat

Presiune 0,6
Mpa
Debit 1m
3
/min


Dimensiuni de lucru:

52 x 72 cm
Grad de utilizare:

Contor,
eliminare
coala,
eliminare
rola
Dimensiuni de lucru: 72 cm
Greutate: 700 kg
alimentare: 380V/50
Hz
Putere: 5,5 kW
Dimensiuni:

2550 x
1250 x
1400 mm
Disponibila: imediat
Livrabila: imediat
Garantie: 1 an
Situatia prezenta: max 15
m/min
Dimensiune placa incalzit

50 x 70 cm
Dimensiune placa de aseza

52 x 75 cm
Latime max folie

70 cm
Reglaj avans folie

automat
Domeniu de temperatura

0-300 grade
Celsius
Reglaj temperatura

Termostat
Presiunea de lucru

150 tone
Numar role folie simultan

2
Puterea instalata totala

10 kW
Greutate:

2500 kg
alimentare:

380 V/50 Hz
Putere:

3,5 kW-putere motor
Dimensiuni:

120 x 164 x 160 cm
Disponibila:

Imediat
Livrabila:

Imediat
Garantie:

1 an

Dimensiuni de lucru

50*70 cm
Greutate 700 Kg
Alimentare

380V/50Hz
Putere

19,2 kw
Dimensiuni amplasare

760*3000*(500-
700)mm
Puterea lampilor UV

80W/cm
Viteza max

60m/min

Dimensiuni de lucru:

78 cm
Actionare

electrohidraulica
Masa suflanta

da, inclusiv
laterale
Programe

Digitale
Fotocelule

Da
inaltime top

12 cm
lungime in spatele cutitu

78 cm
lungime in fata cutitului

52 cm
sistem de presare

electro-hidraulic
sistem de taiere

electro-hidraulic
viteza de taiere

45 taieri/minut
precizia de taiere

0,05 mm
Greutate:

1700 kg
alimentare:

380V/50 Hz
Putere:

3,5 kW
Dimensiuni:

2 x 2 m
Garantie:

1 an
4.2. Avantajele produselor si serviciilor
Avantajul de care beneficiaza SC DAKT SRL, fiind o firma de dimensiuni mici, cu 12
angajati, il constituie usurinta adaptarii la mediul extern, organizarea foarte buna a
activitatii, importanta acordata fiecarui proiect care conduce la o planificare optima a
activitatii.
Societatea se regaseste printre putinii producatori de carton ondulat in doua straturi
de tip alimentar din zona Olteniei, consecinta a acestui fapt o reprezinta preturile
Livrare

30 zile
Garantie 1 an
practicate pentru ambalajele produse, situate la un nivel mai scazut decat cele ale
marilor firme din acelasi sector. Politica de preturi constiutuie un element cheie al
mixului de marketing realizat de societate.
Societatea urmareste oferirea unor produse de calitate superioara si a demarat
principalele actiuni pentru obtinerea certificarii ISO 9001-2001.
Standardul ISO 9001/2001 se poate aplica in orice tip de intreprindere, indiferent de
obiectul de activitate - productie sau servicii. Acest certificat atesta indeplinirea normelor
de calitate de catre companie si ii confera acesteia recunoasterea si respectul fata de
activitatea sa la nivel international. Prin certificarea SR EN ISO 9001:2001, societatea
va oferi recunoasterea calitatii serviciilor oferite clientilor sai si va impune numele
companiei pe piata de profil, in judetul Dolj si in tara.
De asemenea experienta managementului de varf este un avantaj in acest domeniu
de activitate prin abilitatea de a contracta noi clienti si de a implementa un standard
calitativ ridicat in cadrul societatii.
Aceste lucruri fac din societate un producator serios cu avantaje considerabile in
fata noilor intrati pe piata, dar si a celorlalti concurenti, conferindu-i o pozitie favorabila.
SC DAKT SRL se adapteaza
la noile tendinte ale pietei
ambalajelor prin
productia de carton ondulat si de
ambalaje
din carton si hartie, materiale
biodegradabile
ce protejeaza mediul inconjurator.
Ambalajele oferite de societate sunt
proiectate dupa consultari realizate cu
clientii si sunt efectuate in conformitate cu solicitarile acestora.
Societatea reuseste sa implementeze datorita structurii sale flexibile, cu ajutorul
partenerilor, sisiteme si tehnologii noi care conduc la realizarea si obtinerea unui produs
de o calitate superioara
4.3. Managementul proiectului si activitatile realizate prin proiect
Sistemul de management implica achizitionarea unor echipamente noi, cu
certificat de calitate conform standardelor europene. Activitatile implicate in proiect se
refera la activitatea de achizitionare, activitatea de instalare si montare, de recrutare si
instruire personal, de punere in functiune si darea in functiune, urmand ca la final sa se
realizeze partea de promovare si de marketing.
Echipa responsabila de proiect este condusa de GUGILA DAN TEODOR -
responsabilul legal al proiectului si prevede si responsabil tehnic datorita faptului ca
investitia se refera cu precadere la achizitia de utilaje si echipamenete necesare
dezvoltarii tehnologiei de productie ca solutie integrata de crestere a competitivitatii
societatii, termenul de finalizare a implementarii este de 6 luni.
Societatea se va asigura ca implementarea proiectului s-a realizat atat prin
prisma atingerii indicatorilor calitativi, cat si a celor cantitativi, iar pe parcursul integrarii
investitiei in activitatea curenta a societatii, atingerea indicatorului de eficienta la nivelul
afacerii: productivitatea, atat din punct de vedere a angajatilor, cat si a activitatii in
general.
De asemenea, angajatii existenti vor fi pregatiti pentru ancorarea si pregatirea
implicarii in societatea noastra si a personalului nou generat de investitia prezentata
prin proiect. Fluxul informational va fi asigurat la toate nivelurile ierarhice tinand cont
atat de sistemul informatic de care dispune scietatea si care sta la baza implementarii
eficiente a prezentului proiect, cat si prin canale directe de informare (sedinte de
informare, operative).
A.1. Activitatea de achizitionare a utilajului in proiect. Tinand seama de
valoarea estimata a contractului de achizitie, in conformitate cu dispozitiile cuprinse in
Cap. II din Ghidul solicitantului, 3. APLICAREA PREVEDERILOR LEGALE
REFERITOARE LA ACHIZITI ILE PUBLICE in cazul operatorilor economici privati -
beneficiari ai POS Cresterea Competitivitatii Economice, vor fi respectate procedurile
prevazute in Normele interne de achizitii din Anexa V la Contractul de finantare.
Aceasta activitate este, in implementarea proiectului, prima ca realizare, de
realizarea ei depinzand executarea celorlalte. Un aspect important pe care societatea
trebuie sa considere il reprezinta alegea procedurii de achizitie in raport de valoarea
contractului
Durata acestei activitati se stabileste tinand seama de asigurarea unor perioade
optime pentru participarea la procedura de achizitie a potentialilor ofertanti si termenul
mediu de livrare.
A.1.1. Subactivitatea de intocmire a documentatiei de achizitie
Pe acest proiect, activitatea de achizitie urmeaza sa se desfasoare parcurgandu-
se etapele:
* Programarea achizitiei - identificarea necesitatii
- estimarea valorii
- alegerea procedurii (conform OUG 34/2006/instructiuni)
* Elaborarea documentatiei de achizitie
- elaborarea caietului de sarcini
- stabilirea clauzelor contractuale
- stabilirea cerintelor minime de calificare si selectie (optional)
- stabilirea criteriului de atribuire
- reguli de participare si de evitare a conflictului de interese

Elaborarea documentatiei de atribuire
Documentatia de atribuire reprezinta acele documente care contin cerinte
formale, tehnice si financiare care permit descrierea obiectiva a obiectului contractului
de achizitie si pe baza caruia un potential ofertant isi va elabora oferta. La elaborarea
documentatiei de atribuire, in special a caietului de sarcini, se va urmari mentinerea
concordantei dintre datele tehnico-financiare ale bunului/serviciului/lucrarii care face
obiectul achizitiei cu datele tehnico-financiare din proiectul cofinantat din POS CCE.
Documentatia de atribuire va cuprinde cel putin urmatoarele elemente:
- informatii generale privind beneficiarul (adresa, date de contact, mijloace de
comunicare);
- instructiuni privind date limita care trebuie respectate (pentru solicitarile de clarificari,
pentru depunerea ofertelor etc.) si formalitati care trebuie indeplinite in legatura cu
participarea la procedura de atribuire;
- optional, cerinte minime de calificare si selectie a ofertantilor cu precizarea
documentelor care urmeaza a fi prezentate de catre ofertanti pentru dovedirea
indeplinirii acestor criterii;
- caietul de sarcini;
- instructiuni privind modul de elaborare si prezentare a propunerii tehnice si a celei
financiare, precum si cu privire la perioada minima de valabilitate a ofertelor;
- informatii detaliate si complete cu privire la criteriul de atribuire aplicat pentru stabilirea
ofertei castigatoare (oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere economic sau
pretul cel mai scazut)
- informatii referitoare la clauzele contractuale obligatorii.
Modalitatea de punere la dispozitie a documentatiei de atribuire va fi mentionata
in anuntul/invitatia de participare.
Caietul de sarcini reprezinta descrierea obiectiva a produselor, serviciilor sau
lucrarilor necesare beneficiarului.cu referire la cerintele, prescriptiile si caracteristicile
tehnice ale acestora.
Criteriile de calificare si selectie reprezinta acele conditii/cerinte minime, impuse
prin documentatia de atribuire, ce trebuie indeplinite de catre ofertant, care se refera la:
- situatia personala a ofertantului;
- capacitatea de exercitare a activitatii profesionale;
- situatia economica si financiara a ofertantului;
- capacitatea tehnica si/sau profesionala a ofertantului;
- standarde de asigurare a calitatii;
- standarde de protectie a mediului;
- standarde referitoare la condittile de munca si de protectie a muncii.
Criteriile de calificare si selectie trebuie alese in asa fel incat sa nu fie disproportionate
in raport cu obiectul contractului.
Durata estimata a Subactivitatii A.1.1. este de 1 luna,urmand a fi desfasurata in
luna 1 de la semnarea contractului de finantare.
Responsabili pentru executarea activitatii:
Responsabilul legal de proiect, care va avea competente in ceea ce priveste alegerea
criteriilor de calificare, selectie si atribuire.
Responsabilul tehnic de proiect va avea competente in realizarea componentei tehnice
a caietului de sarcini.
A.1.2. Subactivitatea de derulare a procedurii de achizitie
* Anuntul/invitatia de participare
- elaborarea si publicarea anuntului de participare intr-un ziar local/national
- elaborarea si trimiterea invitatiei de participare la cel putin 3 potentiali ofertanti
- punerea la dispozitie a documentatiei de atribuire - raspuns la solicitarile de clarificari
* Derularea procedurii
- primirea si inregistrarea ofertelor
- deschiderea ofertelor
- evaluarea ofertelor
- elaborarea procesului-verbal de evaluare a ofertelor si de adjudecare a ofertei
castigatoare
* Atribuirea contractului
- comunicarea rezultatului procedurii catre ofertanti
- publicarea anuntului de atribuire intr-un ziar local/national
- semnarea contractului
Anuntul/invitatia de participare
Dupa finalizarea documentatiei de atribuire, beneficiarul va publica un anun de
participare intr-un ziar local/national si va transmite concomitent invitatii de participare la
cel putin 3 potentiali ofertanti. Anuntul si invitatia de participare vor avea acelasi
continut, vor fi elaborate in baza documentatiei de atribuire si vor stipula principalele
reguli de participare.
Prin potential ofertant se intelege un operator economic, persoana fizica/juridica,
de drept public sau privat care ofera in mod licit pe piata, potrivit domeniului sau de
activitate, produsele, serviciile sau lucrarile care fac obiectul procedurii de achizitie
respective.
Pentru a putea participa la procedura de achizitie, potentialii ofertanti trebuie sa
nu se regaseasca in niciunul din urmatoarele cazuri:
a) sunt insolvabili sau in stare de faliment sau lichidare, au afacerile conduse de un
administrator judiciar, sunt in incetare de plati, au suspendate activitatile de afaceri sau
sunt in situatii similare prevazute in legislatia nationala;
b) fac obiectul unei actiuni in justitie pentru declararea starii de faliment, lichidare,
administrare speciala sau orice alta situatie similara prevazuta de legislatia nationala;
c) au fost condamnati in ultimii 3 ani prin hotarare definitiva a unei instante
judecatoresti, pentru o fapta care a adus atingere eticii profesionale sau pentru
comiterea unei greseli in materie profesionala;
d) in ultimii 5 ani, au fost condamnati prin hotararea definitiva a unei instante
judecatoresti, pentru
participare la activitati ale unei organizatii criminale, pentru coruptie, pentru frauda
si/sau pentru spalare de bani.
e) sunt vinovati de o grava greseala profesionala dovedita prin orice mijloace pe
care autoritatea
contractanta le poate dovedi;
f) nu si-au indeplinit obligatiile privind plata impozitelor, taxelor si contributiilor de
asigurari sociale catre
bugetele componente ale bugetului general consolidat si bugetele locale in
conformitate cu prevederile legale in vigoare in Romania sau in tara in care sunt
stabilite;
g) sunt vinovati de prezentarea denaturata a informatiilor solicitate de autoritatile
contractante, ca o conditie de participare la invitatia de ofertare sau contract;
h) in ultimii 2 ani nu si-au indeplinit sau si-au indeplinit in mod defectuos obligatiile
contractuale, din motive imputabile lor, fapt care a produs sau este de natura sa
produca grave prejudicii beneficiarilor contractelor respective, indiferent de natura
finantarii acestor contracte.
Eligibilitatea ofertantilor va fi dovedita prin anexarea la oferte a unei declaratii,
prin care se va preciza ca ofertantul nu se regaseste in niciuna dintre situatiile de mai
sus.
Termenul limita pentru depunerea ofertelor, mentionat in invitatia si anuntul de
participare va fi stabilit astfel incat sa permita intocmirea de oferte fundamentate tehnic
si financiar. Ofertantii sunt obligati sa-si mentina ofertele valabile pe perioada
specificata in documentatia de atribuire. Aceasta perioada trebuie sa fie suficienta
pentru a permite beneficiarului sa examineze ofertele, sa aprobe propunerea de
adjudecare, sa anunte ofertantul castigator si sa semneze contractul.

Derularea procedurii
La primirea ofertelor, beneficiarul trebuie sa le inregistreze in ordinea primirii. O
oferta primita prin mijloace electronice poate fi inregistrata si analizata, dar va fi
considerata conforma numai daca este anexata, in dosarul de achizitii, in varianta
originala (tiparita, semnata si stampilata).
Vor intra in evaluarea tehnica si financiara numai acele oferte depuse in termen
si ai caror ofertanti sunt eligibili si au indeplinit criteriile de calificare si selectie, daca
este cazul, descrise in documentatia de atribuire.
Ofertele primite vor fi considerate conforme daca sunt compatibile din punctul de
vedere al valorii, al performantelor tehnice si al obiectului cu cerintele mentionate in
caietul de sarcini. Ofertele trebuie defalcate pe componente si preturi.

Atribuirea contractului de achizitie
Beneficiarul va comunica rezultatul procedurii de atribuire, in acelasi timp, catre
toti ofertantii care au participat la procedura si va publica un anunt de atribuire intr-un
ziar local/national.
Contractul trebuie sa fie incheiat in forma scrisa in doua exemplare originale, semnat de
ambele parti, stampilat si datat. Contractul trebuie sa fie valabil pe o perioada suficient
de mare, astfel incat sa se permita implementarea proiectului in conformitate cu datele
din contractul de finantare, cu documentele anexate acestuia si cu graficul de
implementare tehnico-financiara a proiectului.
Contractul trebuie sa mentioneze datele de identificare ale celor doua parti
semnatare, obiectul, valoarea si durata contractului, termene clare si ferme pentru
livrarea bunurilor/prestarea serviciilor/ executia lucrarilor, contul in care se vor face
platile. Vor fi prevazute in mod expres conditii referitoare la livrare, montaj, punere in
functiune, receptie, standarde de calitate, service, garantii etc.
Durata estimata a Subactivitatii A.1.2. este de 1 luna, de la luna 1 la 2, urmand a
fi finalizata la finalul lunii 2.
Responsabili pentru executarea activitatii:
Responsabilul legal de proiect, care va avea competente in ceea ce priveste asigurarea
desfasurarii conforme a procedurii de achizitie, de incheierea legala a contratului de
furnizare.
Responsabilul tehnic de proiect va avea competente in verificarea conformitatii
specificatilor tehnice prevazute.
Responsabilul financiar de proiect va verifica respectarea legalitatii cheltuielilor, daca
acestea se incadreaza in limitele prevazute in bugetul aprobat.
A.1.3. Subactivitatea de livrare si receptie a utilajului
Termenul de livrare pentru echipamentele contactate este de pana la 18-20
saptamani ( 5 luni). Durata acestei activitati a fost stabilita tinand seama de aceste
aspecte.
Livrarea va fi efectuata, in conformitate cu prevederile contractuale, de catre furnizor
la sediul beneficiarului. La livrare se va verifica conformitatea tehnica dintre oferta si
produsul efectiv livrat si se vor intocmi documentele contabile necesare pentru luarea in
evidenta a acestora.
Durata estimata a Subactivitatii A.1.3. este de 5 luni, de la luna 3 la 7,urmand a
se incheia la finalul lunii 7.
Responsabili pentru executarea activitatii:
Responsabilul legal, care va efectua formalitatile si documentatia necesara.
Responsabilul tehnic, care va inspecta conformitatea tehnica si functionalitatea
utilajului.
Responsabilul financiar, care urmeaza a inregistra in evidenta contabila a firmei utilajul
achizitionat.
A.2. Activitatea de instalare si montare a echipamentelor, in vederea
integrarii efective in fluxul de productie al intreprinderii. Aceasta presupune atat
montarea la locul de productie cat si realizarea de probe tehnologice care sa confirme
caracteristicile tehnice ale echipamentului.
Va fi ulterioara activitatii A1 si se va desfasura la sediul societatii. Montarea
echipamentelor se va realiza de catre perosnal specializat din partea furnizorului,
asistat de persoane din partea societatii.
Durata estimata a Subactivitatii A.2. este de 2 saptamani, urmand a se realiza in
primele 2 saptamani ale lunii 8.

Responsabili pentru executarea activitatii:
Responsabilul legal, care se va ocupa de planificarea activitatii, aceasta efectuandu-se
imediat ce echipamentul a fost livrat.
Responsabilul tehnic, care va urmari desfasurarea operatiilor de montaj.
Responsabilul financiar, care urmareste efectuarea platile ce decurg din aceasta
activitate, in special pentru instalarea si montajul care nu sunt asimilate livrarii
echipamentelor .
A.3. Activitatea de recrutare, instruire si pregatire a personalului, are drept
scop asigurarea unui nivel de pregatire pentru acele persoane care vor fi in mod direct
implicate in utilizarea utilajului. Activitatea de pregatire va fi realizata de catre furnizorii
utilajului.
Proiectul urmareste crearea pe termen nedeterminat a inca 5 locuri de munca.
Angajarea pe aceste posturi se va face cu respectarea legii, a principiului transparentei
si a egalitatii de sanse. Activitatea de recutare se va face cu implicarea AJOFM Dolj si
va cuprinde urmatoarele etape:
Anunt de recrutare personal, pe specializari, in ziar local si la sediul AJOFM
Dolj
Prima etapa in recrutarea personalului este efectuate procedurilor de publicitate si
informare cu privire la oportunitatea de angajare. Astfel vor fi publicate anunturi in ziare
de circulatie locala in care vor fi mentionate posturile care urmeaza a fi scoase la
concurs. In paralel va fi comunicat AJOFM Dolj numarul si tipul de posturi, identificat
prin Calsificare COR, necesar pentru completarea structurii de personal.
Sunt necesare:
Nr. crt.
Denumirea
postului Nr. angajati
1

2

3

Analiza CV-urilor primite si programarea interviurilor persoanelor selectate
Dupa primirea CV-urilor persoanelor interesate, vor fi selectate acelea care
corespund din punct de vedere al cerintelor solicitate. In aceasta etapa se va acorda o
atentie sporita respectarii egalitatii de sanse intre barbati si femei, mai ales in ceea ce
prineste selectarea potentialilor candidati.
In urma acestei activitati vor fi programat la interviuri persoanele selectate si cele
repartizate de catre AJOFM Dolj.
Sustinerea interviurilor
In aceasta etapa candidatii selectati vor sustine interviuri cu reperezentantii
beneficiarului. Ca urmare a acestei activitati vor fi identificati angajatii care corespund
cerintelor angajatorului.
In cadrul interviului vor fi analizate si evaluate cunostintele teoretice si abilitatile de
comunicare. Tot in cadrul acestei probe pot fi organizate si probe practice pentru
evaluarea aptitudinilor specifice. In urma interviului, fiecare candidat va fi notat cu note
de la 1 la 10, notele obtinute fiind trecute intr-un proces-verbal special realizat pentru
aceasta proba, care va fi semnat de catre toti membrii Comisiei de examinare si
angajare.
Selectarea viitori angajati
Candidatii calificati sunt obligati sa se prezinte la post in termen de maximum 15 zile
calendaristice de la data luarii la cunostinta. In cazul neprezentarii la post, la termenul
stabilit, postul este declarat vacant, urmand sa se comunice urmatoarei persoane
reusita la concurs, posibilitatea de a se angaja pe postul respectiv.
Angajarea candidatilor admisi se face in conformitate cu prevederile legale in
vigoare, fiind supusi unei perioade de proba de 30 zile calendaristice pentru functiile de
executie conform art. 31 alin. (2) si 90 de zile calendaristice pentru functiile de
conducere conform art. 31 alin. (1), Legea 53/2003 cu modificarile si completarile
ulterioare, Codul Muncii. Daca la sfarsitul perioadei de proba, persoana angajata s-a
dovedit corespunzatoare, angajarea va fi definitivata de la data inceperii perioadei de
proba.
Instruirea si pregatirea personalului va avea drept obiectiv familiarizarea lucratorilor
cu noul utilaj si pregatirea acestora in protectia muncii. Activitatea de instruire si
pregatire a personalului va fi efectuata de personal specializat din partea furnizorilor.
Durata estimata a Activitatii A2 este de 2 luni, urmand a fi implementata intre Luna 7
si luna 8.
Responsabili pentru executarea activitatii:
Responsabilul legal, care va realiza analiza CV-urilor, sustinerea interviurilor si
selectarea viitorilor angajati.
Responsabilul tehnic, care va participa la sustinerea interviurilor si va supraveghea
procesul de instruire si modul cum lucratorii au dobandit deprinderile necesare.
A.4. Activitatea de punerea in functiune a echipamentelor si utilajelor, se
dau in folosinta echipamentele si utilajele, urmand a fi utilizate in activitatea de
productie realizandu-se produsele specifice firmei, in cadrul unui flux prezentat detaliat
in cadrul planului de afacere.
Durata estimata a Activitatii A4 este de 1 sapatamana luna de la instalarea si
montajul fiecarui echipament, insa avand in vedere ca activitatea A.2. se realizeaza pe
parcursul a 5 luni si activitatea A4 urmeaza a fi implementata intre Luna 2 si luna 6.
Responsabili pentru executarea activitatii:
Responsabilul tehnic, care urmareste utilizarea echipamentelor in procesul de produtie.
A.5. Activitate de promovare si marketing, conceputa ca o activitate cu
caracter de permanenta.
A.5.1. Subactivitatea de promovare a proiectului
Redactarea materialelor ce urmeaza a fi imprimate pe pliante, cataloage,
anunturi. Publicarea anunturilor de incepere a proiectului - materialele vor fi
concepute in vederea evidentierii punctelor tari ale tehnologiei de productie si
a avantajelor competetive ale produselor realizate.
Contactarea unei firme pentru realizarea pliantelor, cataloagelor si a
materialelor promotionale - realizarea materialelor va fi efectuata de o
societate specializata pentru asigurarea unei calitati optime.
Distribuirea pliantelor, cataloagelor si efectuarea promovarii - promovarea
imaginii firmei are atat un caracter permanent prin prezentarea firmei in
cataloage locale si nationale si internet, cat si un caracter punctual prin
distribuirea de materiale promotionale (pliante, cataloage), cu ocazia anumitor
evenimente conferinte, simpozioane, congrese, intalniri cu oameni de
afaceri.
A.5.2. Subactivitatea de marketing a societatii
Promovarea imaginii firmei are atat un caracter permanent prin prezentarea firmei in
cataloage locale si nationale si internet, cat si un caracter punctual prin distribuirea de
materiale promotionale (pliante, cataloage de produse, oferte de preturi) cu ocazia
anumitor evenimente targuri, expozitii, intalniri cu oameni de afaceri.
In cadrul strategiei publicitare, un rol important il detine identificarea esentei
mesajului publicitar si alegerea mediului de transmitere. Printre mijloacele mass-media
la care a apelat societatea, se afla reviste adresate unor grupuri tinta, ziarele cotidiene,
publicitatea radio. De mentionat si cu un efect asupra actiunilor de promovare, este
faptul ca societatea este membra a Asociatiei Tipografilor
Cu un efect promotional incontestabil, societatea a recurs si la actiuni de promovare
a vanzarilor, prin reducerile de preturi(tarife) si vanzarile grupate, asteptate sa sprijine in
anumite perioade volumul desfacerilor sau sa vina in completarea actiunilor de
publicitate.
De asemenea, de notat este faptul ca societatea noastra a apelat si la o promovare
prin prisma marketingului direct, reprezentat in mare masura de promovarea
electronica. Pentru aceasta, societatea a colabrat cu o agentie specializata o solutie
externa care furnizeaza solutii intergrate de comunicare. Pagina electronica prin
intermediul careia de efctueaza promovarea produselor se regaseste la adresa
www.flypack.ro.
Durata estimata a Activitatii A5 este de 8 luni, urmand a se desfasura pe parcursul
implemetarii proiectului, suprapunandu-se cu realizarea celorlalte activitatii .
Responsabili pentru executarea activitatii:
Responsabilul legal, care urmareste contactarea furnizorului de materiale si utilizarea
instrumentelor de marketing.
Responsabilul financiar, care urmareste elaborarea documentatiei necesare
4.4. Planul de finantare a investitiei:

lei
Elementul de cost Finantat din : Costul total al
elementului
Contributie
proprie
Contributie
finantare
nerambursabila4.5. Programul de punere in functiune
Proiectul prezent se refera la achizitia unui utilaj necesar pentru optimizarea si
eficientizarea activitatii desfasurate. Operatiunile necesare pentru realizarea proiectului
se refera la achizitia utilajului, instruirea personalului privind functionarea lui si la
actiunile de promovare si marketing.
Operatiunea L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8
5. PLANUL OPERATIONAL
5.1. Descrierea produselor oferite.
Tinand cont de cele doua activitati distincte dezvoltate de societate, principalele
produse si/ sau servicii realizate de S.C. DAKT S.R.L. :
Activitatea de Tipografie
o Afise, pliante publicitare.
Afisele si pliantele publicitare se pot confectiona din:
- hartie dublucretata (gramaj 90 - 250 gr/mp)
- hartie autocolanta
- carton duplex lucios si semi-lucios (gramaj 230 - 300 gr/mp)
- carton STROMCARD, grad de albire ridicat (gramaj 200 - 290 gr/mp)
- pentru afise si pliante publicitare de dimensiuni reduse (maxim A4), tiparit
maxim 2 culori se poate folosi hartie offset (gramaj 60 - 80 gr/mp)
Imprimarea se face cu 1 - 5 culori, fata-verso, in functie de macheta grafica si de
cerintele clientului.
Afisele si pliantele publicitare se pot infolia fata-verso si se pot plia in functie de
cerintele clientului.
o Mape
Mapele se pot confectiona din:
- carton duplex lucios si semi-lucios (gramaj 230 - 300 gr/mp)
- carton STROMCARD, grad de albire ridicat (gramaj 200 - 290 gr/mp)
- hartie dublucretata (gramaj 200 - 300 gr/mp)
o Produse papetarie, caiete, tipizate
Produsele de papetarie se confectioneaza din:
- INTERIOR - hartie offset (gramaj 50 - 60 gr/mp)
- COPERTA - hartie offset (gramaj 180 gr/mp)
pentru monocromie
- carton duplex (gramaj 220 - 250 gr/mp) pentru
policromie
- hartie dublucretata (gramaj 170 - 220 gr/mp) pentru policromie
Pentru blocurile de desen format A3 si A4: - COPERTA - carton duplex 230 gr/mp
- INTERIOR - hartie offset 80 gr/mp
Formularele tipizate se pot confectiona din:
- hartie offset (50 - 80 gr/mp)
- hartie autocopiativa (3 culori - alb, verde, roz)
Formulare tipizate se pot lega in carnete, registre de
diferite dimensiuni cu coperti de diferite grosimi (mucava,
carton), caserare cu imitatie piele, DCL tiparit sau nu.
Formularele tipizate se pot inseria cu maxim 7 cifre si se
pot perfora pentru desprinderea cu usurinta de cotor.
o Calendare
Calendarele de perete se confectioneaza cu sau fara
personalizare, in functie de cererea clientului. Imprimarea se
face pe hartie dublucretata, gramaj 130 - 200 gr/mp, cu 1-5
culori (triptic, floral, peisaj, imagini Craiova, picturi, etc).
Calendarele se pot executa cu 6/12 file. Prinderea se face prin
arc sau lipire cu perforeu.
Calendarele piramida si calendarele de buzunar se
confectioneaza cu sau fara personalizare, in functie de cererea
clientului din carton duplex (gramaj 230-270 gr/mp), StromCard
(grad de albire ridicat, gramaj 200-220 gr/mp). Calendarele
piramida pot fi simple (piramida) sau cu suport piramida cu 6/12
file, prindere cu arc. Imprimarea se face cu 1-5 culori.
o Etichete (policromie, laminare fata verso)
Activitatea de productie a cartonului ondulat si a ambalajelor
o Carton ondulat in 2 straturi cu ondula tip B,C,E
Este alcatuit din doua straturi de hartie:
unul de tip testliner sau kraftliner, denumit capac, alb sau natur,
celalalt de tip fluting denumit strat ondula; in functie de marime,
ondula poate fi de tip B, C sau E.
Cele doua straturi sunt unite prin linii de lipire intre varfurile ondulelor sau capac.
Cartonul ondulat de tip II se prezinta sub forma de role cu o latime de la 800 mm la
2100 mm si o greutate de la 30 kg/rola pana la 250 Kg /rola, in functie de tipul de hartie
si de ondula.

o Ambalaje confectionate din carton duplex si carton ondulat
Cutii clasice (FEFCO 0201) confectionate din placi de carton
ondulat de diferite tipuri, neimprimate sau imprimate flexografic pana la 4 culori,
cu capac exterior alb sau natur, si sunt destinate ambalarii unei game variate de
produse: produselor alimentare, bauturi alcoolice si nealcoolice, diferite aparate
de telecomunicatii si electronice, materiale de constructii etc.
Cutii stantate realizate prin stantarea placilor de carton ondulat
de diverse dimensiuni, ambalaje complexe, cu capac albit sau natur, imprimate
flexografic cu pana la patru culori; acestea au o larga arie de utilizare, putandu-
se ambala atat obiectele de uz casnic de mici dimensiuni, cat si produse
electrocasnice voluminoase, bauturi si tigari, produse alimentare de diverse
tipuri: fructe si legume, pizza, dulciuri, produse de patiserie, cafea, biscuiti etc.
Cutii caserate confectionate din carton ondulat caserat cu
carton duplex de diferite gramaje de la 225 pana la 350 gr/mp cu spate gri sau
diverse suporturi de hartii si cartoane tipografice, imprimate in policromie pana la
4+2 culori speciale, destinate ambalarii articolelor de uz casnic, in diferite ramuri
ale idustriei alimentare, etc.
5.2. Descrierea fluxului tehnologic.

A. Flux tehnologic pentru activitatea de tipografie poate fi descris dupa cum
urmeza :
I. ACCEPTAREA COMENZII
Analizarea cerintei clientului
Informatii privind produsul (dimensiune,forma, felul si calitatea
materiei prime dorita pt. confectionare, imaginea, culoarea si tirajul
pt. respectivul produs)
Verificarea daca firma este capabila sa raspunda cerintelor clientului
Calculatia de costuri
Calculatia de pret
Comunicarea catre client a pretului si termenul de executie
Realizarea machetei grafice
Efectuarea si acceptarea BUN DE TIPAR,,
Analiza unui eventual contract
Stabilirea termenelor de plata
II. LANSAREA COMENZILOR DE MATERII PRIME SI MATERIALE NECESARE
Verificarea stocului
Analizarea ofertelor de preturi de la furnizori
Efectuarea comenzilor pt. necesarul de materii prime si materiale
III. PLANIFICAREA PRODUCTIEI
Deschiderea comenzii interne care cuprinde :
- tipul de materie prima ce trebuie folosita -
cantitatea
- formatul de tipar
- utilajul pe care se tipareste
- data inceperii executiei
IV. FABRICAREA PRODUSELOR
o Realizarea filmului
o Transpunerea lui pe placa
o Tiparitul
o Taierea, ajustarea
o Legarea sau inserierea (depinde de fiecare produs in parte )
V. RECEPTIA CANTITATIVA SI CALITATIVA A PRODUSULUI FINIT
VI. AMBALARE SI LIVRARE
VII. INTOCMIREA FACTURII CATRE CLIENT

Aparatura ante proces tehnologic:
- Calculatoare
echipate
corespunzator
tipografiei
- Rama
developat filme
Masini tiparit:
- Heidelberg,
tipar
policromie,
format 35x50
- KBA, tipar
policromie,
format 50x70
- Adast, tipar
offset, format
43x61
- Riso RP3100,
tipar offset,
format 21x42
- Masina de
liniat din
bobina
Utilaje finisare:
- ghilotina 3
cutite
- ghilotina 1
cutitB. TEHNOLOGIA DE FABRICARE A CARTONULUI ONDULAT
Cartonul ondulat se obtine printr-o tehnologie speciala, care consta din mai multe faze:
o conditionarea hartiilor,
o ondularea hartiei miez,
o aplicarea adezivului,
o lipirea hartiei capac,
o uscarea,
o finisarea cartonului rezultat.
Toate aceste faze se realizeaza pe masina de carton ondulat. Aceasta masina are in
componenta o parte umeda si o parte uscatoare, precum si niste instalatii-anexa.
Partea umeda cuprinde: derulatorul, preincalzitorul, grupul de ondulare si grupul de
lipire.
Partea uscatoare este alcatuita din: masa uscatoare, cutitele de taiere si dispozitivele
de preluare a formatelor.
Instalatiile-anexa cuprind: sistemul de alimentare cu abur si de evacuare a condensului,
de alimentare cu energie electrica, de actionare-sincronizare, instalatia de ungere, de
vacuum, de ventilatie, de preparare a cleiului de amidon etc.
Partea umeda
Derulatorul realizeaza alimentarea continua cu hartie a masinii si permite
tensionarea controlata si uniforma a benzii de hartie inainte de intrarea in grupul de
ondulare.
Preincalzitorul conditioneaza hartiile miez si capac prin cresterea controlata a
temperaturii, pentru ca acestea sa se comporte corespunzator in procesul de ondulare
si lipire. Transferul de caldura se realizeaza prin contactul direct al hartiei cu suprafata
valturilor metalice, incalzite cu abur la 12-16 at.
Grupul de ondulare reprezinta
cea mai importanta parte a masinii
de carton ondulat pentru ca de
modul sau de actionare depind
calitatea cartonului ondulat si
productivitatea masinii. Fiecare
grup de ondulare este dotat cu un
pod de depozitare si transportare a
cartonului tip II. Podul masinii
permite grupului de lipire sa
functioneze cu viteza diferita de cea a grupului de ondulare, in situatia alimentarii
defectuoase a masinii cu hartie sau aparitiei unor discontinuitati de functionare.
Grupul de lipire are rolul de a depune adeziv pe varful ondulelor cartonului tip II care
soseste de la grupul de ondulare.
Partea uscatoare
Masa uscatoare are rolul de a indeparta excesul de umiditate din carton si de a
consolida lipiturile incepute in grupurile de ondulare si lipire.
Dispozitivele de taiere sunt reprezentate de: cutitul de debitare a marginilor
cartonului, cutitul de taiere in lungime si cutitul de taiere transversala.
Dispozitivele de preluare a formatelor sunt prevazute cu benzi incetinitoare, care
dirijeaza placile de carton spre mesele de stivuire, dupa care acestea ajung pe o masa
cu role, unde se alcatuiesc pachete de placi dintr-un numar prestabilit de formate.
Pachetele de placi rezultate sunt apoi evacuate pe mesele de asteptare laterale, de
unde, ulterior, sunt dirijate dupa necesitati.
ALCATUIREA CARTONULUI ONDULAT
Pentru fabricarea cartonului ondulat se folosesc trei semifabricate:
Hartia strat ondulat (hartia miez). Hartia miez este de patru tipuri: Fluting,
Kemifluting, Wellenstoff si Schrenz.
Hartia strat neted (hartia capac). Hartia capac este de patru tipuri: Testliner ,
White Top Testliner , Ecokraft , Kraft.
Adeziv (clei de amidon).
Note:
Fluting (F) = hartia strat ondule, hartia miez;
Schrenz (S) = sorturi inferioare de hartie miez si capac fabricate din maculatura;
Wellenstoff (W) = sortiment din hartie miez fabricat din maculatura;
Testliner natur (T) = hartie capac fabricata din maculatura fractionata sau cu adaos
major de maculatura, care raspunde unor caracteristici impuse; poate fi mono sau multi
strat, in ultimul caz cu stratul de fata din celuloza naturala sau albita;
White Top Testliner (A) = hartie capac inalbita (pentru stratul de fata al cartonului);
Ecokraft (EK) = hartie capac ecologica din maculatura cu o cantitate de celuloza sulfat
mai redusa (alternativa romaneasca la Kraft);
Kraft (K) = hartie capac din celuloza sulfat ( Kraftliner);
TIPURI DE CARTON ONDULAT
Clasificarea cartonului ondulat are la baza mai multe criterii, dintre care cele mai
importante sunt destinatia ambalajului, tipul cartonului ondulat si marimea ondulei.
Tinand cont de scopul ambalajului obtinut in urma procesarii cartonului ondulat se
deosebeste ambalajul de transport, de desfacere si de prezentare.
In functie de numarul de straturi de hartie, se deosebesc mai multe tipuri de carton
ondulat: tip II, III, V, VII, denumite si CO2, CO3, CO5, CO7.
o tipul II este compus dintr-un capac si o hartie miez, unite prin linii de
lipire intre varfurile ondulelor si capac;
o tipul III este compus dintr-un strat ondulat, prins intre doua straturi
netede;
o tipul V este compus din doua straturi ondulate si trei straturi netede;
o tipul VII este compus din trei straturi ondulate si patru straturi netede.
Un alt criteriu de clasificare este marimea ondulelor, definita prin inaltimea(h) si
pasul(p) ondulei din hartia miez. Din acest punct de vedere se deosebesc ondule de
marimi:
o mari: tip C tip A;
o medii: tip B ;
o fine: tip E;
o microondule: tip N, tip F.
Cartonul ondulat tip II produs de societate poate avea ondule de tip B, C sau E.

Caracteristici de baza :
tip ondula si numar straturi
rezistenta cartonului (g/cm)
rezistenta la plesnire (kPa)
umiditate : 8-12%

Caracteristici fizico-mecanice:
Masa
1. Tip II: 180 - 470 g/mp
Rezistenta la plesnire
1. Tip II: 200 - 400 kPa
Umiditatea
8-12 %
Produsele finite obtinute prin procesarea cartonului ondulat sunt ambalajele, in
majoritate cutii, intr-un numar foarte mare de tipuri si dimensiuni. Se pot realiza si ladite,
cat si accesorii de prezentare, displayere.
Toate tipurile de ambalaje se pot realiza in orice sistem constructiv. Asamblarea
cutiilor se face prin capsare, lipire sau auto-asamblare.
Pentru realizarea ambalajelor din carton se executa o serie de operatii in vederea
prelucrarii acestuia:
TAIEREA
CASERARE lipirea unei suprafete mari, tiparite, pe o suprafata mai dura.
Se introduce cartonul in spatiul destinat acestuia pe benzile
transportoare, de unde va fi preluat de primul set de valturi, acestea conduc
cartonul la al doilea set de valturi, unde are loc impregnarea cu adeziv;
Hartia ce trebuie caserata este introdusa in suportul
destinat acesteia, de unde va fi preluata de al treilea set de valturi, impreuna
cu cartonul impregnat cu adeziv, din acest moment incepe caserarea propriu-
zisa;
Cartonul si hartia care au fost caserate trec prin alte trei
randuri de valturi care exercita o forta de presare asupra hartiei si cartonului
pentru o mai buna uniformizare;
Adezivul ce impregneaza cartonul se depoziteaza in cutia
aflata deasupra suportului de hirtie, de unde ajunge apoi la al doilea rind de
valturi, printr-un set de conducte de distribuire, debitul adezivului se poate
regla din caneaua aflata in spatele suportului de hirtie; surplusul de adeziv de
pe valturi este colectat intr-o cuva aflata sub valturile de ungere; eliminarea
surplusului din cuva se va efectua prin deschiderea canelei aflate sub cuva.
BIGUIRE Bigul este urma dupa care se indoaie o hartie sau un carton. Ca
indoirea sa fie facuta in conditii optime, fara sa apara defecte sau crapaturi,
masina de biguit preseaza o urma care face ca tiparitura sa se indoaie perfect.
STANTARE Prin stantare putem da forma dorita unei mape, unui catalog
tiparit sau serigrafiat. Stantarea unui carton il transforma intr-o cutie de
dimensiunile dorite. Practic, prin stantare se poate realiza orice forma.
Pe langa acestea , se mai executa si operatii de imprimare prin policromie, operatii
de liniere, operatii de lipire si operatii de laminare. Unele dintre acestea se executa si in
cazul produselor realizate in tipografie, fiind folosite aceleasi utilaje si echipamente.
Pe plan international s-a adoptat o codificare specifica industriei cartonului, respectiv
tipurilor constructive ale cutiilor din carton ondulat, clasificare realizata de catre
Federatia Europeana a Producatorilor de Cutii de Carton Ondulat (FEFCO)*, infiintata in
anul 1952, cu sediul la Bruxelles, guvernata de legiile belgiene. Aceasta clasificare s-a
realizat pentru a veni spre intampinarea clientilor.
5.3. Productia preconizata
5.4. Costuri operationale si costuri de intretinere
6. ANALIZA PIETEI
6.1. Clientii existenti:
Clientii firmei au fost dintotdeuna interesati de relatii traditionale care sa contribuie la
dezvoltarea afacerilor si sa ofera o anumita certitudine in mediul in care activeaza
societatea. Calitatea a fost mereu un atribut al pietei, clientii fiind mereu interesati de
raportul calitate / pret.
Produsele si serviciile oferite de societatea noastra reprezinta solutii elaborate dupa
solicitarile clientilor si dupa consultarile cu acestia, dar si dupa o analiza elaborata a
tendintelor pietei.
Principalii clienti cu care firma a dezvoltat relatii de durata in baza contractelor ferme
si care reprezinta o axa de stabilitate pentru strategia de dezvoltare intreprinsa de firma,
sunt :
- S.C. PAN GRUP S.A.
- S.C. AGRESIVE TRADING GRUP S.R.L.
- S.C. CASA 9 S.R.L.
- S.C. TEHNO CORE S.R.L.
- S.C. EMCRIL PLANT S.R.L.
De asemenea, pe langa aceste nume, in viitor vor exista si alti clienti de talie mare
ca urmare a imbunatatirii tehnologiei de productie, insa sectorul de activitate nu se va
modifica.
Intreg portofoliul de clienti actual ramane valid si pentru viitor pentru ca fiecare client
in parte reprezinta un beneficiu important pentru societatea noastra.
Societatea noastra are o politica de dezvoltare formulata prin obiective pe termen
lung in ce priveste cresterea cotei de piata detinute prin cresterea numarului de clienti.
De aceea, pe viitor isi propune sa dezvolte actualul portofoliu si sa ofere actualilor
clienti produse calitative.
6.2. Concurenta Avantaje competitive:
Dintre firmele concurente existente pe piata de profil, amintim:
SC CRAIPACK
COMMERCIAL SA
SC CRAIPACK COMMERCIAL SA ofera clientilor sai
solutii de ambalare competitive, de peste 10 ani.
Experienta acumulata in acesta perioada vine ca o
garantie a calitatii produselor oferite si se reflecta in timpii de
executie redusi, in preturile competitive si mai ales in grija
deosebita manifestata fata de fiecare client.
Analiza indicatorilor la anul 2006 reflecta dificultatile de
coordonare si urmarire a activitatii. Astfel, cu o crestere
importanta a cifrei de afaceri, rezultatul net al exercitiului este
in scadere fata de anul precedent, o consecinta directa a
cresterii cheltuielilor.
Detalii de identificare CRAIPACK COMMERCIAL SA.
Cod Unic de Inregistrare RO 17115862
Nr. Inmatriculare J16/65/2005
Domenii de activitate principale
Cod CAEN 2121
Fabricarea hartiei si cartonului ondulat si a ambalajelor din hartie
sau carton
Aceasta clasa include:
- fabricarea hartiei si cartonului ondulat;
- fabricarea ambalajelor din hartie sau carton ondulat;
- fabricarea ambalajelor din carton pliabil;
- fabricarea ambalajelor din carton rezistent;
- fabricarea altor ambalaje din hartie si carton;
- fabricarea sacilor si pungilor de hartie;
- fabricarea dosarelor de birou si a articolelor similare.
Aceasta clasa exclude:
- fabricarea plicurilor;
- fabricarea articolelor din pasta de hartie sau carton, prin presare
sau mulare (de exemplu cofraje de oua)
An
Bilant
Cifra
Afaceri
(RON)
Grafic Profit
(RON)
Grafic Angajati
2006 1 816 103

52 234

50
2005 886 251

56 582

40

SC FULGA PROD SRL
Societatea a inregistrat o scadere a cifrei de afaceri, pe
fondul unor reduceri de personal, reusind insa sa mentina
nivelul profitului.
Detalii de identificare FULGA PROD SRL.
Cod Unic de Inregistrare RO 6590776
Nr. Inmatriculare J16/3291/1994
Domenii de activitate principale
Cod CAEN 2121
Fabricarea hartiei si cartonului ondulat si a ambalajelor din hartie
sau carton
An
Bilant
Cifra
Afaceri
(RON)
Grafic Profit
(RON)
Grafic Angajati
2006 350 550 478

5
2005 316 328 469

21
2004 122 568 114

21
2003 89 644 120

24

SC PINTEXIM SRL
Societatea furnizeaza clientilor o gama variata de
produse - papetarie pentru birou, dosare, registre, bloc
notes, agende, calendare, felicitari - satisfacand astfel o
paleta larga de nevoi, toate acestea insa devenind practic si
un dezavantaj atunci cand se pune problema urmaririi
activitatii si produselor care nu aduc firmei beneficiile.
Detalii de identificare PINTEXIM SRL.
Cod Unic de Inregistrare RO 5469777
Nr. Inmatriculare J16/711/1994
Domenii de activitate principale
Cod CAEN 2123
Fabricarea articolelor de papetarie
Aceasta clasa include:
- fabricarea hartiei de tiparituri si de scris, gata pentru utilizare;
- fabricarea hartiei de imprimanta;
- fabricarea hartiei de copiat, gata pentru utilizare;
- fabricarea indigoului si a hartiei sablon, pentru multiplicat;
- fabricarea hartiei de lipit sau adezive, gata pentru utilizare;
- fabricarea plicurilor si a cartilor postale;
- fabricarea cutiilor, mapelor, truselor pentru scris, continand hartie
de scris asortata
An
Bilant
Cifra
Afaceri
(RON)
Grafic Profit
(RON)
Grafic Angajati
2006 4 145 930 514 333

48
2005 3 101 265 232 398

45
2004 3 446 581 23 906

49
2003 3 341 934 112 289

48

SC INTERPA PROD SRL
Societatea a reusit sa se pozitioneze bine in piata, intr-un
timp relativ scurt realizand o buna coperare cu clientii.
Firma, cu o dimensiune considerabila intampina greutati in
adaptarea rapida la cerintele pietei mereu in schimbare.
Domenii de activitate principale
Cod CAEN 2123
Fabricarea articolelor de papetarie
An
Bilant
Cifra
Afaceri
(RON)
Grafic Profit
(RON)
Grafic Angajati
2006 4 455 949 834 493

53
2005 4 446 702 356 336

53
2004 4 169 228 297 423

53
2003 5 574 702 444 939

60

Detalii de identificare INTERPA PROD SRL.
Cod Unic de Inregistrare RO 6780614
Nr. Inmatriculare J16/3536/1994
SC POLICROM SRL
Companie - localizata in Craiova, judetul Dolj, si infiintata
in anul 1991 - produce o gama larga de ambalaje de carton
ondulat, pliante, carti, reviste, plicuri, servicii tipografice.
Punctele slabe ar putea fi reprezentate de faptul ca o firma
mare si care este pe piata de foarte mult timp intampina
greutati in a-si adopta strategia la schimbarile actuale de pe
piata.
Din analiza realizata la anul 2006 se poate observa o
scadere considerabila a cifrei de afaceri, rezultata din
scaderea concomitenta a cheltuielilor , dar si a veniturilor.
Detalii de identificare
POLICROM SRL.

Cod Unic de Inregistrare RO 2313136
Nr. Inmatriculare J16/703/1991
Cod CAEN 2222
Alte activitati de tiparire n.c.a.
Aceasta clasa include:
- tiparirea de reviste si de alte periodice, carti, brosuri, partituri si
manuscrise muzicale, harti, atlase, afise, cataloage publicitare,
prospecte si alte tiparituri publicitare, timbre postale, timbre fiscale,
bilete de banca, cecuri, registre, albume, jurnale de zi, calendare,
formulare administrative si alte materiale imprimate comerciale,
hartie de scris cu antet personal si alte tiparituri (de ex. etichete de
plastic, pungi de plastic si placi de sticla, articole din metal), cu
ajutorul presei de tipar inalt, la offset, prin fotogravura, imprimare
flexografica, tiparire de pe ecran si cu alte prese de tiparit, masini de
multiplicat, imprimante de calculator, masini de tiparit in relief,
fotocopiatoare si termocopiatoare.
Aceasta clasa exclude:
- tiparirea etichetelor;
- editarea
An
Bilant
Cifra
Afaceri
(RON)
Grafic Profit
(RON)
Grafic Angajati
2006 1 628 962 9 890

43
2005 1 845 749 8 384

48
2004 1 840 085 12 341

51
2003 1 606 041 44 891

52

6.3. Piata de desfacere. Prognoza cererii.
PIATA AMBALAJELOR
Astazi, ambalajul este considerat un concept multifunctional si deschis care prin
dezvoltarea inovativa trebuie adapat noilor cerinte ale pietei.
Pentru intreprindere este necesara gasirea unui ambalaj individual optim pentru
fiecare produs in parte.
Ambalajul se dovedeste a fi un element de legatura integral pentru organizarea
produsului si pentru un marketing de succes al produsului. De asemenea, organizarea
sistemului produs ambalaj necesita o gandire complexa precum si utlizarea unor
metode sistematice, inovative si orientate.
Cresterea volumului productiei industriale si alimentare, aparitia de noi materii
prime, materiale si tehnologii, intensificarea comertului intern si international au generat
preocupari sporite pentru gasirea de noi solutii, reconsiderandu-se raporturile de
interdependenta producator-consumator, primul trebuind sa tina seama in masura tot
mai mare de cerintele celuilalt.
Afacerile din retail se dezvolta pe fondul consumului tot mai mare al populatiei.
Astfel romanii au cumparat in primele patru luni ale anului 2008 cu peste 18% mai multe
produse alimentare si nealimentare decat in aceeasi perioada din 2007.
In directionarea productiei si consumului de ambalaje, un rol de frunte revine
cresterii continue a necesarului de marfuri al populatiei.
La nivelul actual de dezvoltare a productiei si schimbului mondial de marfuri,
peste 90%, din marfuri necesita ambalaje; acestea evidentiaza implicatiile cresterii
necesarului de marfuri pentru populatie cu structura si dimensiunile productiei nationale
si mondiale de ambalaje.
Noua optica asupra ambalajului, impusa de eliminarea barierelor dintre
producator si consumator si amplificarea pe aceasta baza a functiilor si caracteristicilor
ambalajelor, a obligat la o abordare si fundamentare a calitatii acestora in baza unor
conditii indispensabile pe care ele trebuie sa le indeplineasca si care au atat un caracter
obiectiv (protectia fizico-mecanica), cat si unul subiectiv.
Piata romaneasca a ambalajelor se afla in plina dezvoltare. Puterea de
cumparare a romanilor s-a dovedit ca are o singura tinta: produsele cu etichete sau
ambalaje cat mai estetice.
Odata ce economia a inceput sa miste din degete, revenindu-si greu din paralizia
facuta pe fond de neadaptare la capitalism, producatorii romani au invatat ca oricat de
bune ar fi propriile produse, fara un ambalaj atragator, tot efortul se dovedeste a fi in
zadar.
Specialistii din piata sustin in prezent ca productia de ambalaje este inca redusa
comparativ cu media inregistrata in Uniunea Europeana, dar ea va avea un trend
crescator, ajutata in principal de cresterea veniturilor populatiei, care a devenit mult
pretentioasa preferand produsele cu ambalaje cat mai atragatoare.
In 2006, industria alimentelor si a bauturilor a detinut primul loc in topul
industriilor care au pus pe piata ambalaje, cu un procent de 60% din totalul ambalajelor,
la o distanta considerabila de industria materialelor de constructii, reprezentate de 12%.
.
Potrivit normelor comunitare,
Romania trebuie sa se ingrijeasca pentru
ca producatorii de ambalaje, indiferent de
natura acestora, sa recupereze minimum
de jumatate din ambalajele puse in
circulatie.
Astfel, fiecare producator ar trebui
sa declare autoritatilor in fiecare luna
cantitatea de deseuri pe care au lansat-o
pe piata. In acelasi timp, tara noastra
trebuie sa faca dovada recuperarii a cel
putin 50% din deseuri si sa recicleze 25%
din acest volum pentru fiecare tip de
ambalaje.
Ponderea cea mai importanta pe piata ambalajelor o are cartonul ondulat, cu
productie de aproximativ 300 milioane de euro in acest an. Acesta este urmat de
cartonul duplex, in Romania valoarea productiei ajungand, pana la sfarsitul acestei luni,
la un nivel de 250 milioane de euro.

Etichetele autoadezive contribuie cu 150 milioane de euro, nivel apropiat de piata
ambalajelor flexibile, cum ar fi pungile sau ambalajul croasantelor.
Vanzarile principalilor jucatori de pe piata de carton si ambalaje din carton au
crescut in 2007 cu aproximativ 30%, fapt corelat cu dezvoltarea retailului. Procesul nu
a putut fi franat nici de pretul ridicat al energiei, chiar daca este o industrie energofaga.
Gradul redus de colectare a maculaturii, din care se face cartonul ondulat, a avut prea
putine piedici in sporirea afacerilor. Piata de profil mai are foarte mult pana la saturare.
Industria producatorilor de ambalaje din carton are in fata o piata de profil cu o
cerere in continua crestere. Romania este deocamdata, alaturi de Bulgaria, tara ca
avand cea mai redusa productie de ambalaje pe cap de locuitor din Uniunea
Europeana.
Piata autohtona este in permanenta dezvoltare.
Astfel, conform Federatiei Patronale pentru Celuloza si Hartie ROMPAP, daca in
2000, productia de carton per capita a fost de patru kilograme, in 2008 aceasta este de
aproximativ zece kilograme. Cererea de ambalaje este mare in continuare, iar din totalul
acestora, cele de carton au o pondere de 40%-45%.
Previzionarea
Comertul mondial, confruntat cu cerintele in plina crestere ale consumatorilor si
cu schimbarile intervenite in optica organizatorilor sistemelor de distributie cu privire la
locul si functiile ambalajelor in vanzarea marfurilor, au stimulat aceste tendinte ale
productiei de bunuri.
Piata ambalajelor va inregistra o crestere importanta in perioada urmatoare,
pentru ca aceasta se va dezvolta aproape in egala masura cu cresterea puterii de
cumparare a romanilor, ceea ce va face ca producatorii sa se bata pe etichete si
ambalaje de buna calitate.
O inflentata puternica este data de piata industriei prelucratoare, iar in cadrul
acesteia piata alimentara si a bauturilor contribuind cu cea mai mare pondere la totalul
ambalajelor introduse in piata. Potrivit Comisiei Nationale de Prognoza, evolutia acestui
sector in urmatorii 5 ani identifica o crestere constanta, cuprinsa intre 5,5 si 6 procente
pe an, care va aduce dupa sine o maturizare si o previzionare optima pe aceasta piata.
Modificari procentuale fata de anul anterior

200
5
2
006
200
7
200
8
2009 2010 2011 2012 2013
Industrie
prelucratoare,
din care:
2
,5
7
,8
6,4 5,9 5,8 5,9 5,9 5,9 6,0
- alimentara
si bauturi
3,5
1
5,9 9,2 5,8 5,5 5,5 5,5 6,0 6,0
Influentand productia si consumul de ambalaje, valoarea pietei romanesti de
retail a fost in 2007 de 31,3 miliarde de euro si se estimeaza ca va creste la 53,7
miliarde de euro in 2010. Romania are potentialul de a ajunge pe termen lung la vanzari
anuale de 134 miliarde euro in retail.
Potentialul de dezvoltare a pietei ambalajelor a inceput sa-si arate coltii si in
Romania, asteaptandu-se in 2007 depasirea cu mult a pragului de miliard de euro
Pentru anul 2008, specialistii se asteapta ca sectorul de activitate privind prestarea
serviciilor de ambalare sa inregistreze o crestere de 15 procente..
PIATA ARTICOLELOR DE BIROTICA SI PAPETARIE
Piata de articole de birotica si papetarie din Romania inregistreaza un ritm de crestere
anual mediu de 15%, valoarea estimata pentru anul 2008 fiind de aproximativ 200 de
milioane de euro.
7. STRATEGIA DE MARKETING
Politica de marketing a SC DAKT SRL are in vedere fixarea obiectivelor, stabilirea
strategiilor si alegerea mixului de marketing corespunzator, ceea ce va constitui cheia
succesului firmei
Considerand ca obiectiv semnificativ in marketing atragerea clientilor, atunci
aceasta nu se realizeaza fara o strategie corespunzatoare orientata catre piata, avand
in vedere atat clientii, cat si concurentii. Strategia de piata ocupa astfel o pozitie
centrala in cadrul politicii de marketing.
Instrumentarul de marketing este adaptat de SC DAKT SRL la particularitatile
procesului productive din domeniu. Una dintre principalele atributii ale strategiei de
marketing considerata de societate, consta in corelarea activitatilor specifice astfel incat
oameni, materiale si utilaje sa intervina la momentul potrivit, in vederea realizarii
produsului final.
Pentru a detine capacitatea de raspuns la reactiile pietei, resursele detinute de
societate umane, materiale si financiare sunt reorientate, daca este cazul, pentru a
se afla in raporturi adecvate, iar disponibilitatea lor sa fie maxima, in acest fel
asamblarea in procesul activitatii sa produca un efect sinergic ridicat.
Pentru a realiza un contact eficient cu piata, societatea isi antreneaza resursele
interne, in functie si de conditiile pietei, prin combinarea intr-un tot unitar, coerent, sub
forma unor programe, elementele politicii de produs, promovare si pret.
Ca si obiective de marketing la nivelul societatii noastre se identifica :
a) Cresterea cifrei de afaceri
b) Cresterea cotei de piata
c) Sporirea gradului de cunoastere a firmei si a produselor sale
d) Promovarea si consolidarea imaginei firmei
e) Atragerea de noi clienti
f) Integrarea ofertei conform cu necesitatile clientilor si a imperativelor
societatii informationale, promovarea implicarilor in mediul de afaceri regional si
national;
Obiectivele sus mentionate vor indeplini pe langa functia de motivare, si functia de
control si de delimitare, reprezentand in consecinta instrumente optime de atingere a
scopului final.
In ceea ce priveste structura concreta a mixului de marketing realizat de societate,
pozitia ocupata de fiecare dintre componentele sale depind de posibilitatile firmei si de
solicitarile pietei. Astfel, ordinea de importanta a componentelor , cat si dozajul in care
se manifesta, poate varia de la o perioada la alta, exercitand si efecte diferite asupra
rezultatelor asteptate.
7.1. Politica de produs
Obiectivele urmarite de politica de produs a S.C. DAKT S.R.L. privesc modul
concret de alocare a resurselor pentru dimensionarea adecvata a structurii fabricatiei.
Societatea adopta strategii de investitie si crestere astfel ca politica de produs
apare ca un instrument de marketing cu o pozitie centrala. Situate in prim-plan se afla
inovatia produsului, largimea gamei de sortimente si diversificarea produselor.
Pentru analiza variantelor de noi produse, societatea foloseste diverse criterii de
filtraj, cum ar fi?
Criterii tehnice performantele noului produs raspund cerintelor - de durabilitate
- functionale
- ergonomice si
estetice
resursele disponibile ce satisfac cerintele impuse de noul
produs
Criterii economico-financiare incadrarea in consumurile specifice, timpii de
munca normati, cerintele ecologice, nivelul de
rentabilitate al firmei
disponibilitatea resurselor financiare pentru
sustinerea productiei
Criterii de marketing raspunsul dat de noul produs obiectivelor privind cresterea
capacitatii competitive, imbunatatirea imaginei firmei,
cresterea catei de piata
raspunsul noului produs la cerintele consumatorilor privind
gradul de noutate, accesibiitatea pretului, diferentierea
conditiile pietei permit castigarea de noi segmente de
cumparatori
O componenta de sinteza a politicii produsului este alcatuirea gamei de produse.
Aceasta se realizeaza tinand cont nu numai de rentabilitatea fiecarei componente si a
considerentelor de ordin tehnic, ci si de exigentele pietei, de necesitatea adaptarii firmei
la solicitarile mediului social-economic.
In elaborarea produsului-ambalaj, societatea trebuie sa tina cont de unele cerinte :
Elaborarea ambalajului pentru drumul marfii de la producator la
comerciant ambalajul trebuie sa fie capabil sa pastreze calitatea
produselor si sa foloseasca in mod optim locurile de depozitare
Elaborarea ambalajului pentru procedura de vanzare in domeniul
comertului trebuie ca ambalajui sa asigure o prezentare optima
a produselor pe rafturi si poate contribui la impulsionarea
cumpararii. Acesta detine un caracter comunicativ prin
inscriptionarea informatiillor privind produsele.
Elaborarea ambalajului pentru utilizare la consumatori acesta
trebuie sa contribuie la o simplificare a utilizarii produsului, o
importanta o constituie si posibilitatea de a-l inchide la loc, de a-l
refolosi si caracteristicile sale ecologice.
7.2. Politica de promovare
S.C. DAKT S.R.L supune instrumentele de promovare unui proces de planificare ce
cuprinde urmatoarele faze:
- Analiza situatiei, a punctelor tari si a punctelor slabe relevante pentru
comunicare
- Stabilirea scopurilor promovarii pornind de la obiectivele de marketing
- Identificarea grupurilor-tinta relevante
- Definirea strategiei de promovare cu definirea punctelor-cheie ale activitatilor
comunicative
- Stabilirea bugetului de promovare si a instrumentelor adecvate
- Analiza efectelor comunicarii

Promovarea imaginii firmei are atat un caracter permanent prin prezentarea firmei in
cataloage locale si nationale si internet, cat si un caracter punctual prin distribuirea de
materiale promotionale (pliante, cataloage de produse, oferte de preturi) cu ocazia
anumitor evenimente targuri, expozitii, intalniri cu oameni de afaceri.
Ca si actiuni efective de reclama si publicitate, societatea noastra a mers pe un mix
promotional, ce consta in selectarea si combinarea principalelor instrumente
promotionale publicitate, promovarea vanzarilor si vanzarea personala, unele intr-o
pondere mai mare decat celelalte.
Societatea a dezvoltat
inca de la inceput o
publicitate de marca, axata
pe evidentierea
numelui(marcii) sub care
produsele si serviciile sunt
oferite pietei.

In cadrul strategiei publicitare, un rol important il detine identificarea esentei
mesajului publicitar si alegerea mediului de transmitere. Printre mijloacele mass-media
la care a apelat societatea, se afla reviste adresate unor grupuri tinta, ziarele cotidiene,
publicitatea radio. De mentionat si cu un efect asupra actiunilor de promovare, este
faptul ca societatea este membra a Asociatiei Tipografilor
Cu un efect promotional incontestabil, societatea a recurs si la actiuni de promovare
a vanzarilor, prin reducerile de preturi(tarife) si vanzarile grupate, asteptate sa sprijine in
anumite perioade volumul desfacerilor sau sa vina in completarea actiunilor de
publicitate.
Vanzarile personale (vanzarile profesioniste) sunt un mijloc important pentru
societatea noastra de a-si promova produsele. Acestea ne ofera o comunicare directa,
nemijlocita cu unul sau mai multi clienti potentiali, efectul direct al acestui mod de
promovare fiind informarea si convingerea efectiva a clientului sa ne cumpere
produsele.
De asemenea, de notat este faptul ca societatea noastra a apelat si la o promovare
prin prisma marketingului direct, reprezentat in mare masura de promovarea
electronica. Pentru aceasta, societatea a colabrat cu o agentie specializata o solutie
externa care furnizeaza solutii intergrate de comunicare. Pagina electronica prin
intermediul careia de efctueaza promovarea produselor se regaseste la adresa
www.flypack.ro.
7.3. Politica de pret
Pentru societate politica de pret are urmatoarele obiective:
- Sporirea cifrei de afaceri
- Sporirea castigului
- Sporirea rentabilitatii
- Ridicarea cotei de piata
Politica de preturi a S.C. DAKT S.R.L vizeaza armonizarea sistemului de preturi
practicat de firma cu cererea, oferta de pe piata si, de asemenea de preturile practicate
de concurenta.
Astfel, limitele care conditioneaza stabilirea preturilor sunt impuse de costurile
efectuate de societate si de profitul planificat, de pragurile preturilor concurentei si de
acceptarea preturilor de catre utilizatorii finalii.

Fundamentarea preturilor se bazeaza atat pe costuri cat si pe o preocupare
constanta referitoare la ridicarea standardului calitativ. Firma vizeaza nu atat preturi
care sa genereze un profit mare pe unitatea de produs cat preturi care sa ofere o
incarcare la capacitate optima in vederea cresterii cifrei de afaceri si maximizarea
raportului beneficiu cost.
Politica de preturi vizeaza practicarea unui sistem de preturi corelat cu preturile
practicate de firmele concurente, cu volumul de produse contractat si cu valoarea totala
a comenzii necesar a fi comercializata.
Preturile practicate de societatea noastra sunt mai mici decat cele ale concurentei,
informatie culeasa din experienta castigata la negocierea directa de contracte. Totusi un
aspect important pe care potentialii clienti il iau in considerare la semnarea contractelor
il reprezinta capacitatea prestatorului in vederea asigurarii respectarii termenelor de
livrare si calitatii produselor si serviciilor prestate.
7.4. Metode de vanzare
S.C. DAKT S.R.L lucreaza in baza unor comenzi ferme, in ceea ce priveste relatiile
contractuale cu clientii traditionali, metoda ce nu necesita folosirea tehnicilor de
promovare si vanzare, datorita relatiilor solide formate in timp.
Vanzarile personale reprezinta tehnica cea mai des utilizata, oferind o comunicare
directa, nemijlocita cu unul sau mai multi clienti potentiali, efectul imediat obtinut al
acestei modalitati de vanzare fiind informarea si convingerea efectiva a potentialului
client sa ne cumpere produsele. Ca urmare, canalul de distributie utilizat este unul
scurt, fara intermediari.
In contractele de colaborare incheiate cu clientii se regasesc clauze privind obiectul
si durata contractului, obligatiile ambelor parti, clauze speciale si de ordin major, la
acestea anexandu-se ulterior, daca este nevoie, comenzile suplimentare peste cele
contractate initial.
Avantajul competitiv de care beneficiaza firma la castigarea si incheierea unor noi
contracte il reprezinta familiarizarea de care se bucura produsele firmei in randul
clientilor si recunoasterea acestora in cadrul pietei.
8. PLANUL FINANCIAR
DETALIEREA NECASARULUI DE FINATARE SI SURSELE DE FINANTARE

Valoarea totala
a priectului cu
TVA
( Necesar de
finantat )
Valoarea
totala a
cheltuielilor
eligibile
SURSE DE FINANTARE
Finantarea
nerambursabila
Contributia proprie
Procentul
(%)
Valoarea
finantarii
nerambursabile
(lei)
la
valoarea
eligibila a
cheltuielii
(lei)
Cheltuieli
conexe si
neeligibile
TVA -
(lei)
0 1 2 = 1/1,19 3 4=2*3 5=2-4 6=1-2
TOTAL


Prezentam in continuare situatiile financiare previzionate pe urmatorii 3 ani (balanta de
venituri si cheltuieli, proiectia bilantului functional, proiectia contului de profit si pierdere,
proiectia fluxului de numerar), tinand cont de urmatoarele ipoteze:
cresterea prevazuta pentru cifra de afaceri este de 10%, pentru anul 2009,
fata de 2008 ca urmare a punerii in functiune a investitiei si de 5% pentru
2010 fata de 2009. Acest lucru se traduce intr-o crestere a cfirei de afaceri cu
15,5% in 2011 fata de 2007.
in ceea ce priveste cheltuielile cu materii prime si materiale, dupa urmarirea
evolutiei pietei, se prevede o crestere cu pana la 10% in 2008 fata de 2007 si
cu 15% in 2009 fata de 2008, ca urmare a cresterii preturilor materialelor de
constructii. Totodata in anul 2009 concomitent cu scaderea cheltuielilor cu
terti cu 25% reprezentand costul tamplariei PVC (care se va produce de catre
societate) se prevede o crestere a consumului de materii prime si materiale
de aceeasi valoare datorata productiei.
cheltuielile cu energia si apa sunt estimate in 2008, 2009, 2010 la o valoare
in crestere cu 10 procente anual.
cheltuielile cu salariile prevad o crestere cu 10% in 2008, urmand ca dupa
implementarea proiectului, prin angajarea suplimentara de personal,
chletuielile sa creasca cu 20% in 2009 fata de 2008.
Societatea va finaliza in luna iunie investitia in hala de productie fiind
prevazute pentru aceasta investitie iesiri de numerar corespunzatoare sumei
de 325.822 Lei, reprezentand plati facute pana la concurenta costului total al
halei (74.000 euro la cursul de 3,70 lei plus TVA aferent).
8.1. REZULTATUL DIN EXPLOATARE

2008 2009 2010 2011
Venituri din exploatare 6.527.790 7.180.569 7.539.597 7.539.597
Cheltuieli din
exploatare 5.425.354 6.492.329 6.810.033 6.811.726
Rezultatul exploatarii 1.102.436 688.240 729.564 727.872
8.2. DURATA DE RECUPERARE A INVESTITIEI
Dupa formula precizata in modelul panului de afaceri D=Vi/Pn mediu
Valoarea investitiei 531.862
Profitul net mediu 668.062
Durata de recuperare 0,80
8.3. RATA INTERNA DE RENTABILITATE (RIR) = 8,58%
8.4. RATA INDATORARII
2008 2009 2010 2011
Rata Indatorarii 0,31 0,24 0,18 0,12

9. ANEXE SI ALTE DOCUMENTE
1. Dosar contabil
- balante de verificare, balanta mijloacelor fixe decembrie 2007
- balante de verificare, bilant contabil, cont de profit si pierdere si date informative,
decembrie 2006
- balante de verificare, bilant contabil, cont de profit si pierdere si date informative,
decembrie 2005
- situatia clientilor si furnizorilor societatii
2. Dosar comercial
- contracte clienti
- recomandari si calificative privind derularea contractelor
- oferte ce au stat la baza cuantificarii investitiei
3. Alte contracte
- contract de credit
- contracte de leasing financiar
4. Dosar juridic
- act constitutiv, inscrierile de mentiuni
- certificat de inregistrare, anexa la certificatul de inregistrare
- structura actionariatului
- certificat de urbanism privind terenul concesionat
- autorizatia de construire a halei
- hotarare privind aprobarea proiectului: hala productie tamplarie PVC, contract de
concesiune privind terenul pe care s-a construit hala;
- contract de subantrepriza privind proiectarea si executia halei de productie.

Document Info

Accesari: 114
Apreciat:
Comenteaza documentul:
Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a
putea comenta

Creaza cont nou

A fost util?
Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site

Copiaza codul
in pagina web a site-ului tau.
Tehnologia de fabricaie
Spaiul de producie, structurat pe secii specifice fluxului tehnologic, dotate cu utilaje automate, asigur
o eficien sporit care se reflect n calitate, preuri i diversitatea gamei de ambalaje oferite.
Secia de carton ondulat
Aceast secie folosete ca materie prim cartonul ondulat, fiind specializat n producerea
ambalajelor colective imprimate.
Secia este utilat cu un Printer Slotter Curioni T2600, o main de lipit semiautomat Dyglue 1600, precum i
cu maini de debitat i maini de tanat.
Secia de carton ondulat are o pondere nsemnat n cifra de afaceri a companiei.
Secia de carton duplex
Aceast sectie, are ca materie prim cartonul duplex, si funcioneaz n stns legtur cu secia de
carton ondulat, pentru a asigura necesarul zonal de ambalaje individuale.
Secia este dotat cu dou tane automate Krause-Biagosch 50 i Poligraph-Kama, care asigur o capacitate
de producie de 3000 - 4000 bucati/ora.
Secia de tanare
Aceast secie d forma final ambalajelor autoasamblabile prin operaii succesive de imprimare,
caserare i tanare.
Secia este dotat corespunztor pentru a tana att carton ondulat ct i carton duplex i triplex.

S-ar putea să vă placă și