Sunteți pe pagina 1din 2

ANEXA 9

MODEL

FI DE AUTOEVALUARE
Prezenta fi de autoevaluare este ntocmit de doamna/domnul..avnd func ia
de.pentru serviciul social (denumire)..
..
cu sediul n localitatea (municipiu, ora , comun) ..
strada..............................................nrbloc.scaraetajapjudeul/sectorul.................................
cod potal.telefon............................fax: .............................email
pa!ina de internet.
Punctaj maxim
al standardl!r
minim d calitat
Punctaj
r"ultat #n
urma
aut!$alu%rii
#nd&linirii
standardl!r
minim d
calitat
O'sr$a(ii
MODUL I )d*inir+
,tandard -
"definire/misiune#
TOTAL. TOTAL.
,-/- "condi ie minim$ procedur de implementare definire#
,-/0 "condi ie minim$ procedur de implementare definire#
,tandard 0
"definire/misiune#
TOTAL. TOTAL.
,0/- "condi ie minim$ procedur de implementare definire#
,0/0 "condi ie minim$ procedur de implementare definire#
MODUL II )d*inir+
,tandard -
"definire/misiune#
TOTAL. TOTAL.
,-/- "condi ie minim$ procedur de implementare definire#
,-/0 "condi ie minim$ procedur de implementare definire#
,tandard 0
"definire/misiune#
TOTAL. TOTAL.
,0/- "condi ie minim$ procedur de implementare definire#
,0/0 "condi ie minim$ procedur de implementare definire#
,tandard 1
"definire/misiune#
TOTAL. TOTAL.
,1/-"condi ie minim$ procedur de implementare definire#
,1/0 "condi ie minim$ procedur de implementare definire#
PUN2TA3 TOTAL.
Data:
Reprezentant furnizor serviciu social (nume, prenume)
Semntur i tampil

S-ar putea să vă placă și