Sunteți pe pagina 1din 3

Unitatea colar

Disciplina: Informatic/Sisteme de gestiune a bazelor de date Profesor...........


Clasa a II!a "#aborator$ %r. ore pe spt.: & ore
Planificare calendaristic
'nul colar ()**!()*(
Programa aprobat cu +.,.nr. -)../)..)..()).
/iliera teoretic0 profil real0 specializrile: ,atematic!informatic0 intensi1 informatic
/iliera 1oca2ional0 profil militar0 specializarea: ,atematic!informatic0 intensi1 informatic
Unit2i de 3n12are
Competen2e
specifice
Con2inuturi
%r. de ore
alocate
Sptm4na +bser1a2ii
,odelul conceptual al
aplica2iilor "*$.
1.1
1.2
Convenii de realizare a diagramelor entiti-relaii (ERD).
Introducere n modelarea datelor.
Modelul entiti-relaii (ERM).
i!uri "i #u$ti!uri.
Moduri de re!rezentare a entitilor.
Moduri de re!rezentare a relaiilor.
51aluare sumati1
12 %1-%&
,odelul conceptual al
aplica2iilor "($.
1.2' 1.(' 2.1
ran#)era$ilitate.
Relaii e*clu#ive (arce)' recur#ive' ierar+ice.
,ormalizarea $azelor de date.
Modelarea datelor i#torice "i a #c+im$rilor n tim!.
Modelare generic.
12 %--%.
6ealizarea unui proiect
"*$.
Prezentarea unei
diagrame 56D unui
client.
(.2' (.(
/ucrul n ec+i! !entru ela$orarea unui !roiect du! un !lan dat.
Realizarea modelului conce!tual' +arta relaiilor.
51aluare sumati1
0 %1-%12
1
Unit2i de 3n12are
Competen2e
specifice
Con2inuturi
%r. de ore
alocate
Sptm4na +bser1a2ii
%o2iuni de administrare
a bazelor de date.
1.&' 2.2' (.1
3aze de date relaionale 4 conce!te de $az (#ervere de $aze de date).
Eta!ele dezvoltrii unei $aze de date.
recerea de la modelul conce!tual la cel )izic.
In#talarea "i utilizarea unui mediu de dezvoltare a a!licaiilor cu $aze
de date ( e*. 5racle Data$a#e 6E "i 5racle 7!!lication E*!re##'
%8/%erver)
1- %11-%1-
Programare S7# "*$. 1.&' (.1' 2.1
Introducere n %8/.
Crearea' modi)icarea' a)i"area #tructurii unei ta$ele
Comanda %E/EC (#elecii' !roiecii' o!eratori' e*!re#ii' clauzele
9:ERE "i 5RDER 3;).
<uncii =#ingle-ro>?.
Comenzi de mani!ulare a datelor (DM/).
12 %10-%11
Programare S7# "($. 2.1
@ru!area datelor.
<uncii de gru!.
Clauzele @R5AB 3; "i :7CI,@. 5!eraii cu mulimi' R5//AB'
CA3E.
%ortarea datelor.
1 %22-%22
Programare S7# "&$. 2.1
Interogri multi!le (Doin#).
%inta*a !ro!rietar 5racle !entru interogarea datelor din mai multe
ta$ele (Doin#).
%u$interogri.
Comenzi de mani!ulare a datelor (DM/).
1 %2(-%2-
6ealizarea unui proiect
"&$. 2.1
Con#truirea "i im!lementarea $azei de date.
51aluare sumati1
( %20
Programare S7# "8$. 2.1
Comenzi de de)inire a datelor (DD/).
Crearea "i ge#tionarea re#triciilor (con#trEngeri).
Crearea "i ge#tionarea vederilor (vie>#).
%ecvene' indec"i' #inonime.
51aluare sumati1
1 %2F-%21
2
Unit2i de 3n12are
Competen2e
specifice
Con2inuturi
%r. de ore
alocate
Sptm4na +bser1a2ii
Programare S7# "-$. 2.1
Comenzi de ge#tionare a dre!turilor de acce# la $aza de date.
Comenzi de ge#tionare a tranzaciilor.
Crearea de )ormulare "i ra!oarte
0 %(2-%(1
6ealizarea unui proiect
"8$. 2.2' (.2' (.(
Con#truirea "i im!lementarea $azei de date.
51aluare sumati1
0 %(2-%((
C+,P595%:5 SP5CI/IC5:
1. Identificarea datelor care intervin ntr-o problem i aplicarea algoritmilor fundamentali de
prelucrare a acestora
1.1. 7nalizarea unei !ro$leme n #co!ul identi)icrii "i cla#i)icrii datelor nece#are
1.2. Identi)icarea relaiilor dintre date
1.(. Identi)icarea modalitilor adecvate de #tructurare a datelor care intervin ntr-o !ro$lem
1.&. Atilizarea )unciilor #!eci)ice de !relucrare a datelor #tructurate
2. Elaborarea algoritmilor de rezolvare a problemelor
2.1. Identi)icarea te+nicilor de !rogramare adecvate rezolvrii unei !ro$leme "i a!licarea creativ a ace#tora
2.2. Ela$orarea #trategiei de rezolvare a unei !ro$leme
2.(. 7nalizarea com!arativ a e)icienei di)eritelor te+nici de rezolvare a !ro$lemei re#!ective "i alegerea celei mai e)iciente variante
3. Implementarea algoritmilor ntr-un limbaj de programare
(.1. Atilizarea in#trumentelor de dezvoltare a
unei a!licaii
(.2. Ela$orarea "i realizarea unei a!licaii' )olo#ind un mediu de !rogramare #!eci)ic
(.(. Brezentarea unei a!licaii Reguli elementare !entru crearea "i #u#inerea unei !rezentri !u$lice
(