Sunteți pe pagina 1din 12

Atestarea competenelor profesionale 2013 Proba practic Microsoft Word

SUBIECTUL NR. 1
1. Deschidei un document nou n aplicaia Microsoft Word.
2. Iniializai documentul cu un format de pagin A4 tip portret, cu margini implicite.
3. Tehnoredactai tetul din imaginea de mai !os, respect"nd urmtoarele formatri#
font# $erdana, dimensiune font# %%&
aliniere a paragrafului st"nga'dreapta ()ustif*+&
primul cu,"nt din tet s fie scris cu ma!uscule, aldin&
su-liniai cu,intele din tet care fac parte din familia leical a cu,"ntului psihologie.
. .al,ai documentul cu numele !or"."oc n directorul cu numele ,ostru, creat n directorul
AT/.TAT 01%2 de pe des3top.
#re$e"inte% &em'ri%
Atestarea competenelor profesionale 2013 Proba practic Microsoft Word
SUBIECTUL NR. 2
1. Deschidei un document nou n aplicaia Microsoft Word.
2. Iniializai documentul cu un format de pagin A4 tip portret, cu margini implicite.
3. 4reai urmtorul ta-el, respect"nd urmtoarele formatri#
font# Arial, dimensiune font# %%&
-ordur eterioar a ta-elului cu urmtoarele caracteristici# .etare 4aset, culoare
5ortocaliu, Accent 6, 078 mai ntunecat, stil linie du-l, lime 2p.
. .al,ai documentul cu numele !or"."oc n directorul cu numele ,ostru, creat n directorul
AT/.TAT 01%2 de pe des3top.
#re$e"inte% &em'ri%
Atestarea competenelor profesionale 2013 Proba practic Microsoft Word
SUBIECTUL NR. 3
1. Deschidei un document nou n aplicaia Microsoft Word.
2. Iniializai documentul cu format de pagin A4, orientare portret, % cm pentru ndoire, ndoitur
sus 9i margini# % cm sus, %,7 cm !os, 2 cm st"nga, %,7 cm dreapta.
3. Inserai un antet 9i un su-sol, cu distanele de la muchie respecti, de 0,7 cm 9i %,7 cm.
. Introducei n antet numele ,ostru, n st"nga, scris cu font Arial, dimensiune %0, aldin italic,
respecti, data, inserat automat, n dreapta.
(. Introducei n su-sol numele 9colii ,oastre, n st"nga, scris cu font 4ourier :e; 9i ma!uscule
reduse, respecti, numrul paginii, inserat automat, n dreapta.
). .al,ai documentul cu numele !or"."oc n directorul cu numele ,ostru, creat n directorul
AT/.TAT 01%2 de pe des3top.
#re$e"inte% &em'ri%
Atestarea competenelor profesionale 2013 Proba practic Microsoft Word
SUBIECTUL NR.
(. Deschidei un document nou n aplicaia Microsoft Word.
). Iniializai documentul cu un format de pagin A4 tip portret, cu margini implicite.
*. 4reai urmtorul ta-el, respect"nd formatele de -orduri, um-rire 9i numerotare identificate.
:r. crt. Tehnica de programare
%+ <ac3trac3ing
0+ Di,ide et Impera
2+ =reed*
4+ 5rogramare dinamic
7+ <ranch and <ound
+. Aliniai centrat numerotarea liniilor 9i denumirea coloanelor.
,. .chim-ai fontul titlurilor n $erdana, %4, aldin, ro9u, iar al r"ndurilor n Arial, %0, italic, ,erde.
10. .al,ai documentul cu numele !or"."oc n directorul cu numele ,ostru, creat n directorul
AT/.TAT 01%2 de pe des3top.
#re$e"inte% &em'ri%
Atestarea competenelor profesionale 2013 Proba practic Microsoft Word
SUBIECTUL NR. (
1. Deschidei un document nou n aplicaia Microsoft Word.
2. Iniializai documentul cu un format de pagin A4 tip ,edere, margini implicite 9i ndoitur sus.
3. 4reai ta-elul cu structura urmtoare#
/le,
Media
:ume 5renume
. Inserai o linie dup prima din ta-el 9i 0 coloane (:ota %, :ota 0+, nainte de coloana Media.
(. 4ompletai ta-elul cu date corespunztoare coloanelor.
). .al,ai documentul cu numele !or"."oc n directorul cu numele ,ostru, creat n directorul
AT/.TAT 01%2 de pe des3top.
#re$e"inte% &em'ri%
Atestarea competenelor profesionale 2013 Proba practic Microsoft Word
SUBIECTUL NR. )
1. Deschidei un document nou n aplicaia Microsoft Word.
2. Iniializai documentul cu format de pagin >etter, orientare tip portret 9i margini implicite.
3. 4reai un ta-el cu urmtoarea structur#
.?<.TA:@A
T/M5/BAT?BA
.C>?<I>ITAT/
21 41 71 61 D1 E1 F1
:a4l %% %7 %F 02 0D 2% 22
G4l 01 21 41 71 61 D1 E1
. Inserai o imagine de tip Miniatur, asociat domeniului 4himie.
(. Beprezentani grafic dependena de temperatur a solu-ilitii clorurii de natriu 9i de potasiu,
folosind datele din ta-el 9i o diagram cu format implicit.
). .al,ai documentul cu numele !or"."oc n directorul cu numele ,ostru, creat n directorul
AT/.TAT 01%2 de pe des3top.
#re$e"inte% &em'ri%
Atestarea competenelor profesionale 2013 Proba practic Microsoft Word
SUBIECTUL NR. *
1. Deschidei un document nou n aplicaia Microsoft Word.
2. Iniializai documentul cu format de pagin >etter, orientare tip ,edere 9i margini implicite.
3. /ditai tetul urmtor, respect"ndu'i formatarea#
Tre'-ie s ne pregtim pentru pro-a de competene digitale
. Hnlocuii fiecare liter IeI din tet cu I/I, folosind o funcie special.
(. .criei fiecare cu,"nt cu alt font 9i alt culoare.
). .al,ai documentul cu numele !or"."oc n directorul cu numele ,ostru, creat n directorul
AT/.TAT 01%2 de pe des3top.
#re$e"inte% &em'ri%
Atestarea competenelor profesionale 2013 Proba practic Microsoft Word
SUBIECTUL NR. +
1. Deschidei un document nou n aplicaia Microsoft Word.
2. Iniializai documentul cu format de pagin A4, orientare tip portret, margini implicite 9i aspect
cu aliniere ,ertical la centru.
3. /ditai tetul urmtor, respect"nd toate diacriticele 9i semnele de punctuaie#
I4"t e de drag cu,"ntul sacru I4"t e de drag cu,"ntul sacru mam mamJ J
?n g"ngurit c"nd pruncul ,rea s'o cheme, ?n g"ngurit c"nd pruncul ,rea s'o cheme,
/ l"ng noi, n clipele supreme, / l"ng noi, n clipele supreme,
Din leagn p"nK la cea din urm ,am. Din leagn p"nK la cea din urm ,am.
Din ,e9nicii, ca focul unei steme, Din ,e9nicii, ca focul unei steme,
H9i flutur a dragostei maram... H9i flutur a dragostei maram...
5streaz'i chipu'n aurit ram 5streaz'i chipu'n aurit ram
Li de nimic, nicic"nd nu te mai temeJI Li de nimic, nicic"nd nu te mai temeJI
. Mormatai tetul cu fontul 4omic .ans M., dimensiunea %0, n relief 9i culoare al-astru.
(. Intentai tetul cu % cm la st"nga 9i spaiai paragrafele cel puin la %0 pct.
). .al,ai documentul cu numele !or"."oc n directorul cu numele ,ostru, creat n directorul
AT/.TAT 01%2 de pe des3top.
#re$e"inte% &em'ri%
Atestarea competenelor profesionale 2013 Proba practic Microsoft Word
SUBIECTUL NR. ,
1. Deschidei un document nou n aplicaia Microsoft Word.
2. Iniializai documentul cu format de pagin /ecuti,e, orientare tip ,edere 9i margini implicite.
3. 4opiai dou paragrafe referitoare la listele cu marcatori 9i numerotare, folosind meniul A!utor.
. Mormatai paragrafele cu fonturi, dimensiuni, stiluri, culori 9i alinieri diferite, spaiate cu %0
pct. nainte 9i la %,7 r"nduri.
(. Inserai n document tetul WordArt 9i forma automat de mai !os#
). .al,ai documentul cu numele !or"."oc n directorul cu numele ,ostru, creat n directorul
AT/.TAT 01%2 de pe des3top.
SUCCES
!
#re$e"inte% &em'ri%
Atestarea competenelor profesionale 2013 Proba practic Microsoft Word
SUBIECTUL NR. 10
1. Deschidei un document nou n aplicaia Microsoft Word.
2. Iniializai documentul cu format de pagin >etter, orientare tip portret 9i margini implicite.
3. 4reai un ta-el cu structura de mai !os, cu respectarea atri-utelor fonturilor 9i alinierii tetelor#
. Bealizai numerotarea automat a ele,ilor din ta-el, aliniat centrat.
(. Modificai culoarea fontului din antetul ta-elului n ro9u, iar culoarea de umplere n ,erde, cu
di,erse nuane pentru fiecare linie din antet.
). .al,ai documentul cu numele !or"."oc n directorul cu numele ,ostru, creat n directorul
AT/.TAT 01%2 de pe des3top.
#re$e"inte% &em'ri%
Atestarea competenelor profesionale 2013 Proba practic Microsoft Word
SUBIECTUL NR. 11
1. Deschidei un document nou n aplicaia Microsoft Word.
2. Iniializai documentul cu format de pagin A4, orientare tip ,edere 9i marginile# %,6 cm sus,
%,4 cm !os, %,D cm st"nga, %,41 cm dreapta, antet 1,F cm 9i su-sol 1,E cm.
3. 4reai un ta-el cu structura de mai !os#
. Bealizai un antet care s conin# la st"nga 2013, centrat ATESTAT 9i la dreapta numrul
paginii, toate editate cu fontul Arial, dimensiunea %0, aldin.
(. Mormatai datele din ta-el n conformitate cu urmtoarele specificaii#
aliniai titlurile de coloane centrat pe orizontal 9i ,ertical, folosii fontul 4ali-ri,
dimensiunea %4, aldin, culoarea ro9u, cu efect de um-r, iar culoarea de umplere a celulelor
,erde, cu di,erse nuane ale culorii pentru fiecare linie&
aliniai centrat datele din coloanele I<uciI 9i I5re unitarI 9i folosii fontul Tahoma,
dimensiunea %0&
aliniai la st"nga datele din prima coloan 9i folosii fontul Arial, dimensiunea %0, culoarea
al-astr.
). .al,ai documentul cu numele !or"."oc n directorul cu numele ,ostru, creat n directorul
AT/.TAT 01%2 de pe des3top.
#re$e"inte% &em'ri%
Atestarea competenelor profesionale 2013 Proba practic Microsoft Excel
SUBIECTUL NR. 12
1. Deschidei un registru nou n aplicaia Microsoft /cel.
2. Bealizai situaia din imaginea de mai !os.
3. Bealizai ta-elul n foaia de lucru Foaie1% respect"nd urmtoarele cerine#
n linia %# fontul Tahoma, cu dimensiunea %0&
n liniile 0'D# fontul Arial, cu dimensiunea %1.
. 4opiai ta-elul n foaia de lucru Foaie2 (ncep"nd din celula A%+, apoi efectuai urmtoarele
modificri#
limea coloanelor. potri,ire automat&
adugai ta-elului o coloan cu numele Stoc care s conin, pentru fiecare produs#
tetul Istoc zeroI, dac ,aloarea cererii este egal cu ,aloarea ofertei&
,aloarea diferenei dintre ofert 9i cerere, dac ,aloarea cererii este mai mic dec"t
,aloarea ofertei&
tetul Iprodus cerut de clieniI, dac ,aloarea cererii este mai mare dec"t ,aloarea
ofertei.
(. Bedenumii Foaie2 n Situaie.
). .al,ai documentul cu numele e/cel./ls/ n directorul cu numele ,ostru, creat n directorul
AT/.TAT 01%2 de pe des3top.
#re$e"inte% &em'ri%
Atestarea competenelor profesionale 2013 Proba practic Microsoft Excel
SUBIECTUL NR. 13
1. Deschidei un registru nou n aplicaia Microsoft /cel.
2. Hn foaia de lucru Foaie1 realizai ta-elul din imaginea de mai !os.
3. 4opiai ta-elul n foaia de lucru Foaie2% apoi efectuai urmtoarele modificri#
nlimea r"ndurilor# 01&
limea coloanelor# potri,ire automat&
adugai zonei de celule A%#40 culoarea# 5ortocaliu, Accent 6, 418 mai luminos.
. 4alculai n celula <E suma inter,eniilor cu spitalizare.
(. Bedenumii Foaie2 n Situaie intervenii.
). .al,ai documentul cu numele e/cel./ls/ n directorul cu numele ,ostru, creat n directorul
AT/.TAT 01%2 de pe des3top.
#re$e"inte% &em'ri%
Atestarea competenelor profesionale 2013 Proba practic Microsoft Excel
SUBIECTUL NR. 1
*. Deschidei un registru nou n aplicaia Microsoft /cel.
+. Iniializai prima foaie de lucru cu format de pagin A4, orientare tip ,edere 9i margini# %,6 sus,
%,D !os, %,47 st"nga, %,41 dreapta, antet 1,EE 9i su-sol 1,E7.
,. Bealizai un antet care s conin la st"nga 2013, centrat ATESTAT 9i la dreapta numrul
paginii, toate cu fontul Arial, %0, aldin.
10. 4reai urmtorul ta-el#
11. Mormatai datele din ta-el ca :umr, cu 0 zecimale eacte.
12. .al,ai documentul cu numele e/cel./ls/ n directorul cu numele ,ostru, creat n directorul
AT/.TAT 01%2 de pe des3top.
#re$e"inte% &em'ri%
Atestarea competenelor profesionale 2013 Proba practic Microsoft Excel
SUBIECTUL NR. 1(
*. Deschidei un registru nou n aplicaia Microsoft /cel.
+. Iniializai prima foaie de lucru cu format de pagin A4, orientare tip portret 9i margini
implicite.
,. Bedenumii prima foaie de lucru cu numele Crar 9i 9tergei celelalte 0 foi de lucru implicite.
10. Hn domeniul 44#)4, generai 9irul# Firma 1, Firma 2, , Firma 8, folosind opiunea de
umplere automat prin completarea seriei 9i fontul Arial, cu dimensiunea %0, aldin.
11. Hn celula <7 scriei ra desc!iderii", folosind fontul Times :e; Boman, %0, aldin, italic, 9i
completai domeniul 47#)7 cu di,erse ore, corespunztoare nceperii programului fiecrei
firme, folosind tipul de dat Cr cu formatul oo#mm.
12. .al,ai documentul cu numele e/cel./ls/ n directorul cu numele ,ostru, creat n directorul
AT/.TAT 01%2 de pe des3top.
#re$e"inte% &em'ri%
Atestarea competenelor profesionale 2013 Proba practic Microsoft Excel
SUBIECTUL NR. 1)
1. Deschidei un registru nou n aplicaia Microsoft /cel.
2. Iniializai prima foaie de lucru cu pagin de tip >egal, orientare tip ,edere, margini implicite.
3. 4reai ta-elul de mai !os, folosind fontul Arial, cu dimensiunea %0#
. Mormatai datele din domeniul <0#D4 ca :umr, fr zecimale.
(. Inserai o diagram tip linie n a doua foaie de lucru, folosind ta-elul ca zon de date.
). .al,ai documentul cu numele e/cel./ls/ n directorul cu numele ,ostru, creat n directorul
AT/.TAT 01%2 de pe des3top.
#re$e"inte% &em'ri%
Atestarea competenelor profesionale 2013 Proba practic Microsoft Excel
SUBIECTUL NR. 1*
1. Deschidei un registru nou n aplicaia Microsoft /cel.
2. Iniializai prima foaie de lucru cu format de tip >egal, orientare tip portret, margini implicite.
3. 4reai ta-elul de mai !os, folosind fontul Times :e; Boman, cu dimensiunea %0#
. Hn celula <6, calculai media ele,ului Ion, folosind o funcie adec,at.
(. 4ompletai linia media pentru toi ele,ii, prin copierea formulei anterioare n domeniul 46#/6.
). .al,ai documentul cu numele e/cel./ls/ n directorul cu numele ,ostru, creat n directorul
AT/.TAT 01%2 de pe des3top.
#re$e"inte% &em'ri%
Atestarea competenelor profesionale 2013 Proba practic Microsoft Excel
SUBIECTUL NR. 1+
1. Deschidei un registru nou n aplicaia Microsoft /cel.
2. Iniializai prima foaie de lucru cu format de tip >etter, orientare tip portret, margini implicite.
3. 4reai ta-elul de mai !os, folosind fontul Arial, cu dimensiunea %1#
. Introducei o nou coloan, naintea coloanei /, cu antetul /le,i clasa a NII'a. Hn celula /0,
calculai ele,ii afereni ca medie aritmetic a datelor din <0#D0. 4opiai formula n /2#/6.
(. 4ompletai totalul ele,ilor n celula M0, cu o formul adec,at, 9i copiai'o n domeniul M2#M6.
). .al,ai documentul cu numele e/cel./ls/ n directorul cu numele ,ostru, creat n directorul
AT/.TAT 01%2 de pe des3top.
#re$e"inte% &em'ri%
Atestarea competenelor profesionale 2013 Proba practic Microsoft Excel
SUBIECTUL NR. 1,
1. Deschidei un registru nou n aplicaia Microsoft /cel.
2. Iniializai prima foaie de lucru cu format de tip >etter, orientare tip ,edere, margini implicite.
3. 4reai ta-elul de mai !os, folosind fontul Arial :arro;, cu dimensiunea %0#
. Hn celula D0, calculai, folosind o formul adec,at, ,aloarea produsului 5%.
(. 4ompletai ,aloarea celorlalte produse, prin copierea formulei anterioare n domeniul D2#D4.
). .al,ai documentul cu numele e/cel./ls/ n directorul cu numele ,ostru, creat n directorul
AT/.TAT 01%2 de pe des3top.
#re$e"inte% &em'ri%
Atestarea competenelor profesionale 2013 Proba practic Microsoft Excel
SUBIECTUL NR. 20
1. Deschidei un registru nou n aplicaia Microsoft /cel.
2. Iniializai prima foaie de lucru cu format de pagin A4, orientare tip portret, margini implicite.
3. 4reai ta-elul de mai !os, folosind fontul Tahoma, cu dimensiunea %%#
. Actualizai ta-elul, calcul"nd preul total al produselor cu a!utorul formulei corespunztoare.
(. Inserai o diagram structurat n foaia de lucru curent, folosind ta-elul ca zon de date.
). .al,ai documentul cu numele e/cel./ls/ n directorul cu numele ,ostru, creat n directorul
AT/.TAT 01%2 de pe des3top.
#re$e"inte% &em'ri%
Atestarea competenelor profesionale 2013 Proba practic Microsoft Excel
SUBIECTUL NR. 21
1. Deschidei un registru nou n aplicaia Microsoft /cel.
2. Iniializai prima foaie de lucru cu format de pagin A4, orientare tip ,edere, margini implicite.
3. 4reai ta-elul de mai !os, folosind fontul $erdana#
. Mormatai antetul# folosii fonturi aldine, cu dimensiunea %% pentru Nume elev, Medii 9i
Observaii, m-inai celulele A% 9i A0, aliniai tetul orizontal 9i ,ertical centrat 9i orientai
denumirile disciplinelor la F1 9i o-ser,aiile la 47.
(. Desenai grila -ordurilor eterioar 9i antetului cu linie groas, iar -ordurile interioare cu linie
su-ire, toate a,"nd culoarea al-astr.
). .al,ai documentul cu numele e/cel./ls/ n directorul cu numele ,ostru, creat n directorul
AT/.TAT 01%2 de pe des3top.
#re$e"inte% &em'ri%
Atestarea competenelor profesionale 2013 Proba practic Microsoft Excel
SUBIECTUL NR. 22
1. Deschidei un registru nou n aplicaia Microsoft /cel.
2. Iniializai prima foaie de lucru cu format /ecuti,e, orientare tip ,edere, margini implicite.
3. 4reai un ta-el cu urmtoarele c"mpuri, folosind fontul 4ali-ri, cu dimensiunea %0#
. .ortai datele din ta-el n ordinea descresctoare a mediilor.
(. Aplicai o filtrare automat a datelor din ta-el 9i afi9ai doar ele,ii pentru care :ota % OP D 9i
:ota 0 Q %1.
). .al,ai documentul cu numele e/cel./ls/ n directorul cu numele ,ostru, creat n directorul
AT/.TAT 01%2 de pe des3top.
#re$e"inte% &em'ri%
Atestarea competenelor profesionale 2013 Proba practic Microsoft Excel
SUBIECTUL NR. 23
1. Deschidei un registru nou n aplicaia Microsoft /cel.
2. Iniializai prima foaie de lucru cu format /ecuti,e, orientare tip portret, margini implicite.
3. 4reai un ta-el cu urmtoarele c"mpuri, folosind fontul =aramont, cu dimensiunea %0#

. Hn celula /2, calculai media primului concurent, folosind formula adec,at, cu trunchierea
rezultatului la 0 zecimale eacte, 9i apoi copiai formula pentru domeniul /4#/E.
(. Hn celula M2, afi9ai rezultatul IAdmisI, dac media este OP 6,71, 9i IBespinsI, n caz contrar,
folosind o funcie logic, iar apoi copiai formatul celulei pentru toi ceilali participani.
). .al,ai documentul cu numele e/cel./ls/ n directorul cu numele ,ostru, creat n directorul
AT/.TAT 01%2 de pe des3top.
#re$e"inte% &em'ri%
Atestarea competenelor profesionale 2013 Proba practic Microsoft Po#erPoint
SUBIECTUL NR. 2
1. Deschidei o prezentare nou n aplicaia Microsoft 5o;er5oint.
2. Hn primul diapoziti,, cu forma 4om-inaii 9i aspectul Titlu, scriei titlul IAT/.TAT
4CM5/T/:@/I, 9i su-titlul IInformatic R 01%2I, cu fonturi implicite. Modificai fontul
titlului ca s ai- culoarea ro9u, dimensiunea 74, alinierea centrat 9i aplicai'i um-rire.
3. Hn al doilea diapoziti,, cu aspect Titlu, tet 9i miniatur, scriei titlul I5ro-a practicI, includei
n lista cu marcatori# 5rogramare, <aze de date 9i Cffice, iar imaginea o inserai din Miniaturi.
. Bealizai al treilea diapoziti,, cu aspect Titlu 9i ta-el, conform
modelului alturat (titlu cu fonturi implicite, ta-el cu 0 coloane
9i 2 linii, potri,it automat la coninut 9i centrat+.
(. .chim-ai marcatorii n , la E18 din tet. Adugai un efect de animaie primului titlu scris.
). .al,ai documentul cu numele po!erpoint.ppt/ n directorul cu numele ,ostru, creat n
directorul AT/.TAT 01%2 de pe des3top.
#re$e"inte% &em'ri%
Atestarea competenelor profesionale 2013 Proba practic Microsoft Po#erPoint
SUBIECTUL NR. 2(
1. Deschidei o prezentare nou n aplicaia Microsoft 5o;er5oint.
2. Bealizai primul diapoziti,, cu forma .traturi 9i aspectul Titlu, font <oo3man Cld .t*le, 71,
ro9u, um-r, form automat panglic n !os, umplut cu efecte n 0 culori, ,erde'gl-ui 9i
gal-en, tetul IAT/.TAT 01%2I cu font Algerian, 41, culoare mo, nchis+.
3. Hn al doilea diapoziti,, cu aspect Titlu 9i coninut pe dou coloane, scriei titlul I4ompeteneI,
includei n prima list# Informatic intensi,, design soft client 9i management aplicaii soft, iar
n a doua coloan# Informatic neintensi,, management ;e- 9i furnizare faciliti de procesare
(folosii marcatorii implicii pentru cele dou liste+.
. Hn al treilea diapoziti,, cu aspect Titlu 9i ta-el, folosii modelul anterior, cu ta-el n loc de liste.
(. .chim-ai marcatorii 0 9i 2 din liste n . Adugai efect de animaie particularizat panglicii.
). .al,ai documentul cu numele po!erpoint.ppt/ n directorul cu numele ,ostru, creat n
directorul AT/.TAT 01%2 de pe des3top.
#re$e"inte% &em'ri%
Atestarea competenelor profesionale 2013 Proba practic Microsoft Po#erPoint
SUBIECTUL NR. 2)
1. Deschidei o prezentare nou n aplicaia Microsoft 5o;er5oint.
2. 4reai o prezentare care s conin 0 diapoziti,e (slide'uri+, respect"nd cerinele urmtoare.
5rimul diapoziti, ,a conine informaiile din imaginea de mai !os.
Al doilea diapoziti, ,a conine o diagram -azat pe informaiile din primul diapoziti,, cu
urmtoarele caracteristici#
tip diagram# 4on 2'D&
titlu diagram# Statistic0 stoc-ri&
etichetele de date afi9ate&
culoarea de umplere solid gal-en pentru pereii diagramei.
5entru tetul primului diapoziti, se ,a folosi fontul# Tahoma, cu dimensiunea %0.
Aplicai celui de al doilea diapoziti, tema Moi9or.
3. .al,ai documentul cu numele po!erpoint.ppt/ n directorul cu numele ,ostru, creat n
directorul AT/.TAT 01%2 de pe des3top.
#re$e"inte% &em'ri%
Atestarea competenelor profesionale 2013 Proba practic Microsoft Po#erPoint
SUBIECTUL NR. 2*
*. Deschidei o prezentare nou n aplicaia Microsoft 5o;er5oint.
. 4reai o prezentare care s conin 0 diapoziti,e (slide'uri+, respect"nd cerinele urmtoare.
5rimul diapoziti, ,a conine informaiile din imaginea de mai !os.
Al doilea diapoziti, ,a conine o diagram -azat pe informaiile din primul diapoziti,, cu
urmtoarele caracteristici#
tip diagram# 4on 2'D&
titlu diagram# Statistic0 inter1enii&
etichetele de date ,or fi afi9ate&
culoarea de umplere solid ro9u pentru pereii diagramei.
5entru tetul primului diapoziti, se ,a folosi fontul# Tahoma, cu dimensiunea %0.
Aplicai celui de al doilea diapoziti, tema Moi9or.
+. .al,ai documentul cu numele po!erpoint.ppt/ n directorul cu numele ,ostru, creat n
directorul AT/.TAT 01%2 de pe des3top.
#re$e"inte% &em'ri%
Atestarea competenelor profesionale 2013 Proba practic Microsoft Po#erPoint
SUBIECTUL NR. 2+
1. Deschidei o prezentare nou n aplicaia Microsoft 5o;er5oint.
2. Hn primul diapoziti,, cu forma 4apsule 9i aspectul Titlu, scriei titlul I4CM5/T/:@/
DI=ITA>/I, su-titlul# I<acalaureat 01%2I, pe 0 r"nduri.
3. .chim-ai fontul titlului n Impact, o-i9nuit, 74, ro9u, cu um-r, fontul su-titlului n Arial, 20,
,erde, cu um-r, aliniat centrat, cu spaiere de %,7 linii ntre r"nduri 9i 1,7 linii nainte 9i dup
paragraf. Inserai o imagine din MiniaturiS4olecia CfficeSAcademic, cu efect de animaie.
. Hn al doilea diapoziti,, cu aspect Titlu 9i ta-el, scriei titlul I:i,el de competenI 9i completai
ta-elul prezentat n dreapta#
(. Bealizai al treilea diapoziti,, cu aspect Titlu 9i diagram, ca n model.
). .al,ai documentul cu numele po!erpoint.ppt n directorul cu
numele ,ostru, creat n directorul AT/.TAT 01%2 de pe des3top.
#re$e"inte% &em'ri%
Atestarea competenelor profesionale 2013 Proba practic Microsoft Po#erPoint
SUBIECTUL NR. 2,
1. Deschidei o prezentare nou n aplicaia Microsoft 5o;er5oint.
2. Bealizai primul diapoziti,, cu forma /clips 9i aspectul Doar titlu, astfel# titlul cu font
$erdana, 44, ro9u, um-r, form automat defilare pe orizontal, umplut cu efect presta-ilit
Ccean, tet I5A=I:A W/<I cu font 4omic .ans M., 44, culoare portocaliu+.
3. Hn al doilea diapoziti,, cu aspect Titlu, tet 9i coninut, scriei titlul I5ro-a proiectI, includei n
list# prezentarea produsului soft, moti,area teoretic, realizarea indi,idual sau n echip, 9i
alegei drept coninut o imagine adec,at din Miniaturi.
. Hn al treilea diapoziti,, cu aspect Titlu 9i nomogram sau organigram
scriei titlul I/,aluareI 9i inserai o nomogram conform modelului#
(. .chim-ai marcatorii din list n , F78. Adugai efect de animaie particularizat defilrii.
). .al,ai documentul cu numele po!erpoint.ppt/ n directorul cu numele ,ostru, creat n
directorul AT/.TAT 01%2 de pe des3top.
#re$e"inte% &em'ri%
Atestarea competenelor profesionale 2013 Proba practic Microsoft Po#erPoint
SUBIECTUL NR. 30
1. Deschidei o prezentare nou n aplicaia Microsoft 5o;er5oint.
2. Hn primul diapoziti,, cu forma A 9i aspectul Titlu, scriei titlul I/$A>?AB/
4CM5/T/:@/I, 9i su-titlul I<acalaureat R 01%2I, cu fonturi implicite. Modificai fontul
titlului ca s ai- culoarea ro9u, dimensiunea 4E, alinierea centrat 9i aplicai'i um-rire.
3. Hn al doilea diapoziti,, cu aspect Titlu, tet 9i miniatur, scriei titlul ITipuri de competeneI,
includei n lista cu marcatori# >ing,istice# n lim-a rom"n, n lim-a modern 9i Digitale, iar
imaginea o inserai din Miniaturi.
. Bealizai al treilea diapoziti,, cu aspect Titlu 9i nomogram
sau organigram, scriei titlul I4ompeteneI 9i construii o
diagram conform modelului alturat.
(. .chim-ai marcatorii 0 9i 2 din list n . Adugai un efect de animaie
primului titlu scris.
). .al,ai documentul cu numele po!erpoint.ppt/ n directorul cu numele ,ostru, creat n
directorul AT/.TAT 01%2 de pe des3top.
#re$e"inte% &em'ri%

S-ar putea să vă placă și