Sunteți pe pagina 1din 8

1.

Evocare
Elevii sint implicati active prin sarcini de tipul: implica-te
Activitatea
elevilor
Metode de
activitate
Mijloace de
invatamint
Forme de
evaluare

1.Moment organizatoric2.Verificarea cunostintelor
anterioare si a temei pentru
acasa

3 minStabillesc climatul adecvat pentru desfasurarea lectiei .
Notez in registru, verific prezenta elevilor, tinuta, verific
pregatirea necesarului pentru desfasurarea lectiei.
Incep lectia cu un energizant, intreb elevii:

1. Cine iubeste anotimpul vara ?
2. Cine iubeste toamna ?
In dependenta de alegerea anotimpurilor grupa se imparte in
2 echipe.Intreb subiectul lectiei.rog 4 elevi sa ocupe primele banci ce
vor primi teste, fise si altii vor lucra la tabla si pe flip-chart 2
elevi primesc fisa-test,
un elev primeste fisa-patogenia dezinteriei,
altul primeste fisa cu studiu de caz,
un elev prezinta in scris clasificarea dezinteriei, alt elev va
prescrie pe flip-chart tratamentul dezinteriei.
In acelasi timp petrec interogatoriul frontal si individual:

1. Definirea notiunii de dizenterie;

2. Determinarea agentilor etiologici in dezvoltarea
dezintriei;


3. Determinarea sursei de infectie si a cailor de
transmitere a dezinteriei;Ateapt
inceperea
letiei


Elevii
raspund


Elevii anunta
subiectul


Explicatie

Rezolva
testele
TestareExplicatie

TestareProbe scrise
Testare4. Clasificarea dezinteriei;5. Patogenia dezinteriei;


6. Clinica dezinteriei;

7. Efectuarea diagnosticului diferenciat al dezinteriei:
Cooperez grupul de elevi in 2 echipe. Fiecarei
echipe i propun lucru individual;

8. Stabilirea diagnosticului de laborator.9. Tratamentul si ingrijirea bolnavilor cu dizenterie;
Un elev
raspunde in
scris la tabla

Raspunde in
scris

Activitate
frontala
Raspund oral


Elevii
coopereaza
in 2 echipe.
Fiecare
echipa are un
moderator
care prezinta
raspunsul

Activitate
frontala


Un elev
prescrie
tratamentul
in scris pe
flip-chart
Explicatii


Ciorchini

CooperareExplozie
stelaraFiseFise
Graficul T
Evaluare
initiala

Evaluare
initiala


3.Stabilirea contactului cu
informatia noua.
3 min


10. Profilaxia bolii, masurile antiepidemice in focarul
de dizenterie;
Propun elevilor o situatie de caz indicind sa enumere
masurile antiepidemice.

Pentru consolidarea temei prezint un test ,,Fals sau
,,Adevarat.

Fac concluzii la tema data.

2.Realizarea sensului

Se mentine implicarea si interesul prin sarcini de tipul:
1. Informeaza-te (lectura, ascultare active, mass-media)
2. Proceseaza informatia (reproducerea, traducerea,
interpretarea, aplicarea, analiza materialului nou)
Anunt subiectul lectiei ,,Holera
Fac legatura cu temele precedente la boli infectioase
,,Salmoneloza si ,,Dezinteria, legatura interdisciplinara cu
tema ,,Vibrionii holerei de la microbiologie, anatomia
Tractul digestiv.

Motivez actualitatea temei prin faptul ca face parte din
infectiile extrem de contagioase si poate fi riscul de infectare
mai des cu serovarurile mai putin contagioase Ogava, Inaba,
Ghigosima in lunile de vara.

E necesar sa identificam cauzele aparitiei holerei si sa
stabilim sursa de infectie sis a planificam masurile de
intrerupere a mecanismului de transmitere a holerei sis a
stabilim criteriile de externare si dispensarizare a


Analizeaza
Raspund
Activitate
frontala

Elevii
raspund
Asculta


Asalt de idei

Studiu de caz

Evaluarea
capacitatii
de a face
concluzii
finale, de a
argumenta4.Motivarea, trezirea
interesului.

convalescentilor, profilaxia si masurile de combatere in focar
.
Prezint in Power Point o mica informatie cu date statistice a
cazurilor inregistrate de holera.

Prezint obiectivele in Power Point si pe fise fiecarui elev si le
enunt.


Relatez materialul nou
1. Definesc notiunea si etiologia holerei;

2. Ne amintim de la microbiologie de ce agent patogen
poate fi provocata holera?


3. Prezint in Pover Point imagini cu vibrionii holerei si
serovaccinurie care pot provoca vibrionii
holerei,biotipu El-Bor;

4. Epidemiologia holerei. Propun elevilor intrebari:
1 Din care grupa de infectii face parte holera?
2 Cine poate fi sursa de infectie ?
3 Care sint caile de transmitere amintindu-ne de
la microbiologie ?
4. Patogenia holerei ?


5. Cooperez cu grupul de elevi din 3 grupe fiecarei
grupe ii propun lucru individual cu lectia de suport:
Primul grup analizeaza 1-2 lea grad de deshidratare
Al doilea grup. gradul 3 de deshidratare.
Grupul 3 al 4-lea grad de deshidratare.

Cronometrez timpul 5 minute .
Monitorizez activitatile, completez, fac concluzii.
Prezint in Power Point imagini cu bolnavi de holera.

6. Complicatiile holereiSintetizeaza
Activitate
frontala

Observa
scriu
Raspund

Asculta si
fac
insemnari

Activitate in
grup cu
lectie de
support
Elevii
coopereaza
in 3 grupe,
fiecare grupa
are un expert


AscultaExplozie
stelaraAsalt de idei

Mozaic


Lectie de
support
Evaluare
initiala7. Diagnosticul diferentiat al holerei

Prezint elevilor diagrama Wenn. Propun sa formeze 2 echipe.
Primesc fise cu insarcinari.
Cronometrez timpul 3 minute. Invit cite un elev din fiecare
echipa sa prezinte raspunsul in scris.
8. Diagnosticul holerei :
Propun elevilor inttrebari: ne amintim de a microbiologie ce
prelevate vom recolta in caz de holera ?
Pe ce medii se insaminteaza ?
-Demonstrez elevilor recoltarea prelevatelor pentru
investigatiile de aborator:
-Demonstrez in Power Point mediile nutritive pe care se
efectuiaza insamintarea, serurile de tip si metodele serologice
urgente.
9. Tratamentul holerei.
Cooperez cu grupul de elevi in 2 echipe. Fiecarei echipe
propun lucru individual cu lectia de suport.
Primeste fise cu insarcinari.
Cronometrez timpul7 minute.
Recomand elevilor sa faca cunostinta cu solutiile
poiionice,antibioticile si preparatele medicamentoase folosite
in tratamentul holerei.10. Impart elevilor fise cu insarcinari pentru
elaborarea unui plan ghid de nursing a bolnavilor cu
holera
Propun elevilor studiu de caz

Prezinta
raspunsurile
in scrisElevii activ
participa in
discutii

Observa

Analizeaza


AnalizeazaDemonstratie

Explicatie
Invatarea
prin
cooperareExplozie
stelara
Demonstratii


Cooperare
Analizademonstratie
Diagrama
Wenn
Planse
tematice cu
vase de
laborator si
ustensile

Fise
Saruri:
-Trisoli
-Acesoli
-Disoli
Antibiotice
Tetraciclina
Cardiovascul
are
Hipertensive
Ustensii
-termofor

Studiu
de caz

Evaluare
curenta
Evaluare
curenta
Se
apreciaza
capacitatea
elevilor
pentru
gindirea
creativa
Se
apreciaza
capacitatea
elevilor
pentru
gindirea

11. Propun elevilor intrebari:
Ce masuri antiepidemice se vor efectua in focar si de
profilaxie ?

Analizeaza

Activitate
frontala

Studiu de
cazBraistorming
ul
Explozie
stelara


Cooperare
AnalizaDemonstrati
a

Studiu de
caz
creativa


Evaluare
curenta

III Reflecie
Elevilor li se propune sarcini de tipul: comunic i decide!
Apreciaz, exprim-i atitudinea.
I II III IV V VI VII VIII
Schimb de idei cu referin
la cele studiate
Prezint dou studii de caz la tem i rog s argumeteze
interveniile asitentei medicale, msurile profilactice, criteriile
de externare i dispensarizare a reconvalescenilor.

Elevii
raspund
argumentind
raspunsul


Evaluarea
gradului de
nsuire a
informaiei,
capacitatea
gndirii
logice.

Propun sa analizati imaginea data si sa propuneti diagnosticul
preventiv si sa alcatuiti diagnosticul interventiilor asistentei
medicale.

Analizeaza
Stabilesc
forma
clinica
Evaluarea
capacitilor
gndirii
logice.
IV Extindere
Elevilor li se propun sarcini de tipul: Acioneaz! (simularea, exersarea competenelor necesare la locul de munc, sarcini acre i pun n situaia de a iei din
cadrul clasei, ore n comunitate.
La aceast etap elevii i dezvolt competene care devin pe parcurs metode comportamentale, obinuine ce vor fi implemetate n practic.
Aplicarea celor nsuite la
or n situaii de integrare
simulate.

Aplicarea celor nsuite in
situaii de integrare
autentic.

Anun- studiu de caz!
n spitalul de boli infecioase bolnava A, 35 de ani i s-a tratat
de holer. Ea lucreaz la osptrie.
1. Care sunt criteriile de dispensarizare?
ntreb elevii ce importana are tema studiat pentru ei ca
viitori specialiti.

Evaluarea
gndirii
logice.
Evaluarea elevilor ,
argumentarea notelor.

Anun i comentez notele. Ascult.
Evocarea.
Motivarea pentru studiu
independent. Tema pentru
acas.
Anun tema pentru acas, materialul pentru repetare. Propun
lecie de suport. Propun lucrul individual. Alctuirea planului,
msurilor profilactice n holer.
Elevii
noteaz
sarcinile.