Sunteți pe pagina 1din 4

ISAD(G) - International Standard of Archival Description

(General)
Se definete ca fiind un ansamblu de reguli generale de descriere ale documentelor de
arhiv, avnd ca obiect facilitarea cercetrii i schimbului de informa ii asupra
documentelor de arhiv, indiferent de forma lor, suport, con inut informa ional i locul de
pstrare al acestora.
Acest set de reguli de descriere arhivistic face parte dintr-un proces care:
- asigur crearea unor descrieri cuprinztoare, precise, aplicate;
- faciliteaz regsirea i schimbul de informa ii despre materialul arhivistic ;
- permite punerea n comun a datelor despre creator;
- face posibil integrarea descrierilor provenite din locuri diferite de pstrare ntr-un
sistem de informa ii unificat.

Fi a de descriere ISAD(G) comparat cu fi a de inventar actual

i a !SA"#$% este de fapt o fi de inventar lrgit , dar n acela i timp
sistematic.&lementele de descriere ale !SA"#$% cuprind destul de multe dintre
elementele unei fi e de inventar prevzute n 'ormele (ehnice actuale.
)aracteristica fi elor de inventar const n prezentarea unor multitudini de cazuri
particulare determinate de perioada de creare, de creator, de tipul de documente.Se pune
accentul pe respectarea procedurilor specifice fiecrui caz n parte.
Standardul are la baz * principii:
+.validitatea conceptului de fond arhivistic#aplicarea principiului respectului fa de
fond%;
,.coresponden a ntre nivelele de clasare#ordonare% i nivelele de descriere ;
*.legtura ierarhic ntre descrierea unui nivel i a altuia.
'ivelul ridicat de generalizare specific !SA"#$% i permite arhivistului s se adapteze
mai u or la situa iile specifice.&sen ial n structurarea informa iilor pe modelul fi ei de
+
inventar !SA"#$% devine respectarea scopului final, i anume descrierea eficient a
structurii arhivistice analizate.
ondul reprezint cel mai larg nivel de descriere, n vreme ce pr ile structurale formeaz
nivelele inferioare, a cror descriere poate fi n eleas doar dac este vzut n conte-tul
descrierii n ntregime a fondului.Astfel poate e-ista o descriere la nivel de fond, una la
nivel de serie, una la nivel de dosar i una la nivel de pies.
&lementele descrierii !SA"#$% sunt structurate n zone de descriere;pentru fiecare zon
n parte se precizeaz ini ial scopul descrierii :
+% identificarea obiectului de descriere;
,% plasarea n conte-t;
*% precizarea con inutului i a structurii ;
.% precizarea condi iilor de acces ;
/% identificarea surselor complementare;
0% zona notelor;
1% controlul descrierii.
2entru aceasta este necesar o documenta ie temeinic , n mod regulat actualizat, n
conte-tul crerii i utilizrii documentelor , n special a provenien ei lor.
3n vederea armonizrii practicilor descriptive na ionale cu elementele de descriere proprii
!SA"#$%-ului #preluate de o bun parte a comunit ii interna ionale% , n anul ,4+4
Arhivele 'a ionale au ini iat un proiect care vizeaz realizarea unui Repertoar al
fondurilor i colec iilor de inute de Arhivele 'a ionale , termenul final de realizare fiind
proiectat pentru anul ,4+*.
2e parcursul a . ani se desf oar activitatea de centralizare a datelor n vederea
realizrii acestui Repertoar pe baza fi elor de descriere la nivel de fond , care va fi trimis
la slile de studiu n format clasic i electronic pentru a fi pus la dispozi ia cercettorilor.
Acesta va cuprinde informa ii concise privind privind ansamblul tuturor fondurilor i
colec iilor i se inten ioneaz ca acesta s fie actualizat i revizuit periodic , cnd este
necesar, o dat cu noi preluri sau n func ie de gradul de definitivare a prelucrrii
arhivistice a unui fond sau colec ii.3n acest sens a fost realizat o baz de date pentru
centralizarea acestor fi e , n format electronic n programul 5icrosoft Acces.6 astfel de
baz de date va permite alctuirea i a altor instrumente de eviden n func ie de un
,
anumit criteriu, precum un 7epertoar al colec iilor de documente sau un 7epertoar al
fondurilor din perioada modern.
6ptica general care a stat la baza proiectului a fost realizarea unor fi e de descriere n
format unitar i care s con in urmtoarele elemente :
+% "enumire fond8colec ie ;se nregistreaz;
,% 9nitate de descriere#tipologia bazei de descriere%, colec ie sau fond ;dac este vorba de
fond, se specific tipul acestuia#personal, familial%;
*% "enumire creator;n acest caz trebuie indicate i denumirile succesive ale creatorului
de fond, n ordine cronologic, fie c este vorba de o institu ie sau organiza iei care a
creat, acumulat i pstrat documente ;
.% "atele e-treme8anii e-tremi ntre care au fost create documentele din cadrul unui fond
sau al unei colec ii ;
/% )antitatea n m.l i u.a , n cmpuri separate;
0% orme de pstrare ale u.a; se men ioneaz , dup caz, forme specifice precum: dosare,
foi volante, bro uri , fotografii, planuri, hr i etc
1% !storic administrativ8not biografic - informa ii semnificative asupra originii , evolu iei
i func iei organiza iei8institu iei , iar pentru fondul familial not biografic;
:% !nforma ii con inute de documente , e-istnd prevederea respectrii conciziei, n sensul
redrii cu acurate e a obiectului i con inutului general al documentelor ;
;% 2r i structurale , cu indicarea acestora i anii e-tremi specifici fiecreia ;
+4% 'ivelul de prelucrare: stadiul actual de prelucrare arhivistic, prin alegerea unui nivel
precum neinventariat8par ial inventariat8inventariat.2entru nivelul par ial inventariat ,
men ionat ntre paranteze , se precizeaz cantitatea n m.l;
++% !nstrumente de informare i cercetare , unde sunt indicate numerele de inventar ale
fondului precum i datele e-treme ale documentelor cuprinse n fiecare inventar.2entru
u.a aflate n proces de inventariere se precizeaz numrul de fi e de inventar , disponibile
la Sala de studiu;
+,% "e intor - sunt precizate informa ii precum : adresa, e-mail, numr de telefon i fa-
ale structurii A.' de intoare a fondurilor sau colec iei ;
+*% )ondi ii de acces : se specific, acolo unde este cazul, baza legal sau reglementrile
care au consecin e asupra accesului la u.a ale unui fond , eventualele restric ii derivate din
*
starea precar de conservare sau din clauze impuse de respectarea dreptului de autor, de
donator etc
+.% <imba i paleografia documentelor ; dac documentele nu sunt redactate n limba
romn, se precizeaz limba8limbile, paleografia8paleografiile, dup caz.
.