Sunteți pe pagina 1din 5

COLEGIUL NA IONAL DE MEDICIN I FARMACIE

R. PACALO
CATEDRA OBSTETRIC I GINECOLOGIE
LEC IE TIIN IFIC
SPERMICIDELE
Profesor: L. Chitic
PLANUL:
1. Spermicidele, no iune
2. Tipurile de spermicide
3. Eficien a, indica ii, contraindica ii
4. Anataje, dezavantaje
5. Instruc iuni de folosire
SPERMICIDELE
Sunt sustan!e c"imice care inactiveaz# $i distru% spermatozoizii. Ele
ac!ioneaz# ca o arier# care acoper# colul uterin &mpiedic&nd trecerea
spermatozoizilor &n cavitatea uterin#.
TIPURI
1. 'rincipalii a%en!i spermicizi care ac!ioneaz# ca surfaczan!i sunt(
nono)*nol+,, octo)*nol+, $i menfe%ol.
2. Spermicidele pot fi su form# de creme, %eluri, supozitoare, talete
efervescente, spra*+uri sau ure!i va%inali.
EFICIEN
2- sarcini la 1.. femei &n caz de folosire tipic# timp de un an.
Eficien!a cre$te considerail, dac# sunt folosite &mpreun# cu o alt#
metod# de contracep!ie.
INDICAII
/a o metod# suplimentar# prezervativului
'entru femeile care au fertilitate natural# sc#zut# datorit# v&rstei
sau lacta!iei
/elor care sarcina nu prezint# un risc foarte mare pentru s#n#tate
CONTRAINDICAII ABSOLUTE + mici una.
Aler%ia fa!# de spermicide.
A!ANTA"E
1. 0$or de folosit.
2. 'revin o ITS.
3. /ontracep!ie dirijat#.
4. 'revin o sarcin# nedorit#.
5. 1u au efecte secundare.
-. 1u au efect ne%ativ asupra lacta!iei.
2. Sporesc eficacitatea prezervativului.
DE#A!ANTA"E
Iritarea or%anelor %enitale
3isconfort .1ecesit# aplicare cel pu!in 1. min $i cel mult o or#
&nainte de un contact se)ual.
INSTRUC IUNI:
Se folosesc &nainte de fiecare act se)ual sau &nainte ca sperma s# fie
ejaculat# &n va%in
/el pu in - ore dup# contactul se)ual nu se vor face sp#l#turi sau
du uri va%inale
Spuma sau crema se &ntroduce ad&nc &n va%in cu cel mult o or# &nainte
de contactul se)ual cu ajutorul inser iorului sau a aplicatorului
4nainte de a umple aplicatorul cu spum# spermicid#, flaconul se a%it#
ine
'astila, ovulul sau filmul se &ntroduc ad&nc &n va%in cu ajutorul
de%etelor sau cu ajutorul aplicatorului cu cel mult o or#, dar nu mai
pu in de 1. min. &naintea actului se)ual
Spemicidele se p#streaz# &n locuri r#coroase, uscate pentru a nu se topi
'astilele spumante treuie p#strate &n locuri uscate
1u uita i de timpul de a teptare la utilizarea taletelor i a ovulelor
spumante
'entru cremele i %elurile spermicide nu este nevoie de a teptare
5especta i recomand#rile produc#torilor &n ceea ce prive te folosirea i
p#strarea fiec#rui produs &n parte
1u uita i de timpul de a teptare la utilizarea taletelor i a ovulelor
spumante
'entru cremele i %elurile spermicide nu este nevoie de a teptare
5especta i recomand#rile produc#torilor &n ceea ce prive te folosirea i
p#strarea fiec#rui produs &n parte
Bi$%io&r'fie:
1. 6". 7ivol, T. 7uzdu%an, 7. 6&lc#, 1. 8arailov, 9. :elniciuc, ;.
/erne c"i <S#n#tatea reproducerii<, :oscova, 2..5
2. =. >?@AB, C. >DEFDGHI, >. =JBKL, M. NHOPH?BA@, Q. RSBTI?UDK, V.
WSOIeXK? ( ) RAYK@H, 2..5.
3. 9. :o$in $i coaut.,<Ghid al serviciilor de Planificare Failial! ,
/"i$in#u, Ed Z5eclama<, 2..1.