Sunteți pe pagina 1din 14

COLEGIUL NAIONAL DE MEDICIN I FARMACIE

CATEDRA OBSTETRIC I GINECOLOGIE


LECIE TIIN IFIC
METODE DE BARIER
PREZERVATIVUL, DIU
Profesor M.CRUSU
PLANUL LECIEI:
1. Prezervativul istoric
2. Prezervativul, definiie.
3. Tipurile de prezervative.
4. Eficiena.
5. Mecanismul de aciune.
. !ndicaii.
". #vanta$e.
%. &ezavanta$e.
'. !nstruciuni de aplicare a prezervativului.
1(.Prezervativul feminin, definiie, eficiena, avanta$e, dezavanta$e,
instruciuni de folosire
11. &!), definiie, eficiena, avanta$e, dezavanta$e, instruciuni de folosire
METODELE DE BARIER
PREZERVATIVUL
Este o mem*ran+ de cauciuc destinat+ s+ acopere penisul ,n erecie. El
colecteaz+ lic-idul spermatic .i acionaez+ ca o *arier+ ce ,mpiedic+ ,ntrarea
spermatozoizilor ,n va/in.
TIPURILE DE PREZERVATIVE
Ma$oritatea prezervativelor sunt confecionate din cauciuc natural, foarte
su*ire, unele sunt f+cute din esut animal 0cec de miel1. E2ist+ nenum+rate
sortimente de prezervative3
4orm+ 0simplu sau cu rezervor1.
5uloare 0opac, transparent, diferite culori1
6u*rifiere 0cu ulei de silicon, /eluri, pudr+ sau nelu*rifiate1.
7rosime 0 de la foarte fin la standard1.
Te2tur+ 0neted, cu striuri1
5u sau f+r+ spermicid.
MECANISMUL DE ACIUNE
Pre,nt,mpin+ pasa$ul spermatozoizilor ,n tractul reproductiv masculin
.i transmiterea de la un partener la altul a microor/anismelor care duc la
infectarea or/anelor /enitale.
INDICAII
1. Prezervativele tre*uie date oric+rei persoane care le solicit+ ,n scop
contraceptiv sau protector ,mpotriva *olilor cu transmitere se2ual+.
2. #tunci c,nd e2ist+ contraindicaii medicale pentru alte metode reversi*ile .i
atunci c,nd nu este dorit+ 558.
3. Pentru persoanele care au contacte se2uale nere/ulate.
4. 5a o form+ temporar+ de contracepie de e23
,n timpul amenoreei de lactaie
dup+ o vasectomie
c,nd nu mai pot fi palpate firele steriletului
c,nd se folosesc medicamente care interfereaz+ cu contraceptivele
orale sc+z,ndu9le eficacitatea
,n perioada de a.teptare a ,nceperii utiliz+rii altei metode
pe perioada de investi/are sau tratament a unor maladii
/inecolo/ice
5. Pentru protecia :T; , inclusiv <!8=;!&#.
EFICACITATE
1. Eficacitatea ,n prevenirea sarcinii este de 1(93( sarcini la 1((
femei ,n timpul primului an de folosire.
2. #$ut+ la prevenirea :T;.5ondomul este cel mai *un protector
fa+ de ma$oritatea :T;, inclusiv <!8=;!&#, /onoreea, sifilisul,
clamidia, tricimoniaza.
1. #tunci c,nd este folosit corect, la fiecare contact se2ual,
prezervativul prezint+ o metod+ contraceptiv+ destul de
eficient+.
AVANTAE
Protecia ,npotriva :T;. &ac+ este folosit permanent .i corect
prezervativul reduce :T;, inclusiv <!8. Prote$az+ ,mpotriva
inflamaiilor pelviene cronice, durerilor pelviene .i cancerului
cervical.
Prevenirea infertilit+ii. Previne o sarcin+ ectopic+.
>u are contraindicaii pentru folosire.
#ccesi*ilitate. Poate fi o*inut li*er ,n farmacii .i puncte
comerciale.
5ost redus.
Participarea *+r*ailor. Permite participarea activ+ a *+r*ailor ,n
contracepie .i prote$area fa+ de infectare.
?m*un+t+irea ereciei .i satisfaciei se2uale. #$ut+ ca *+r*aii s+
menin+ o erecie mai ,ndelun/at+ .i previne o e$aculare prematur+.
M+re.te satisfacia se2ual+ deoarece este evitat+ frica fa+ de :T;.
!/ien+. Eliminarea spermei ,n va/in produce un disconfort pentru
multe paciente, fapt care este pre,nt,mpinat prin utilizarea
condomului.
Prevenirea aler/iei c+tre sperm+. 6a unele femei sperma provoac+ o
reacie aler/ic+ pe piele. ?n unele cazuri or/anismul femeii produce
anticorpi antispermali. 4olosirea condomului previne sensi*ilizarea
or/anismului feminin cu materialul anti/enia de la partener.
).or de p+strat.
11. Efecte secundare minime. &eoarece condomul nu conine
-ormoni, produce foarte puine pro*leme la cei care ,l folosesc.
4oarte rar se constat+ o sensi*ilitate deose*it+ la late2.
DEZAVANTAE
Eficacitate sc+zut+ ,n prevenirea unei sarcini nedorite comparativ
cu alte metode de contacepie.
@educerea sensi*ilit+ii. Muli *+r*ai .i femei remarc+ o
sensi*ilitate sc+zut+. 4olosirea lu*rifianilor influieneaz+ mai puin
sensi*ilitatea actului se2ual.
)nii *+r*ai nu pot menine erecia ,n timpul folosirii condomului.
&ependena de actul se2ual.
#specte psi-olo/ice dificile. Pentru unele persoane este destul de
dificil s+ cumpere przervative .i s+ cear+ partenerului s+ le
foloseasc+.
?n unele cazuri se constat+ aler/ie la late2.

CONTRAINDICAII ABSOLUTE ! "#$# %"&.
CONTRAINDICAII RELATIVE
#ler/ia sau sensi*ilitatea la late2 .i=sau la spermicid a unuia sau a
am*ilor parteneri
!ncapacitatea su*iectului de a o*ine sau de a folosi ,n mod
constant o metod+ de *arier+
>ecesitatea unei protecii foarte eficiente ,mpotriva sarcinii cu risc
crescut.
ALEGEREA PREZERVATIVULUI
Prezervativele lu*rifiante sunt mai eficiente comparativ cu cele
nelu*rifiante. 5ele f+r+ lu*rifiere au un pericol de mai mare rupere
intava/inal+ dac+ va/inul nu este lu*rifiat.
Prezervativele foarte su*iri sunt mai perdispuse le rupere.
!>;T@)5?!)>! PE>T@) P#5!E>T
'. ("&#")e *e &$)%+ se,%&+
P+strai prezervativele ,ntr9un loc uscat .i r+coros.
>u folosii un prezervativ c,nd pare s+ fie deteriorat.
-. (" )#./%+ &$)%+%# se,%&+
Pac-etul se va desc-ide cu atenie, pentru a evita deteriorarea
prezervativului cu un/-iile sau cu un o*iect ascu.it
Prezervativul se aplc+ pune pe penisul ,n ercie, ,nainte de
orice act se2ual
;e va l+sa un spaiu apro2imativ (,5cm la v,rful
prezervativului evacu,nd aerul prin comprimare cu a$utorul
de/etelor, mic.or,ndu9se astfel riscul de rupere al
prezervativului
4olosii prezervative lu*rifiante. >u folosii lu*rifiante pe *az+
de vazelin+, uleiuri minerale, loiuni sau alte produse uleioase
deoarece acestea m+resc riscul de rupere al prezervativului
2. D%/0 &$)%+ se,%&+
@etra/ei din va/in penisul c,nd el este ,nc+ ,n erecie .i inei
prezervativul cu de/etele ,n *aza penisului, astfel ,nc,t s+ nu
alunece iar lic-idul spermatic s+ se ,mpr+.tie.
?n cazul ,n care prezervativul se rupe sau prezint+ fisuri, folosii
imediat un spermicid .i luai ,n consideraie o metod+ de
contracepie postcoital+ pentru a se evita o eventual+ sarcin+.
&up+ folosire aruncai prezervativul la /unoi. >u9l l+sai la
,ndem,na copiilor. >u folosii un prezervativ de mai multe ori.
D#s/o1#)#2e #")r&%)er#"e
9 !nserarea &!) este o metod+ si/ur+,de lun/+ durat+,reversi*il+ .i
eficient+ de prvenire a sarcinii.
9 #pro2imativ 12A din femeile de v,rst+ fertil+ din lume 0peste 1((mln1
folosesc &!) ca metod+ de contracepie.
9 Eficiena &!) depinde de respectarea indicaiilor,containdicaiilor,de
tipurile de &!) folosite,de te-nica de inserie,asi/urarea vizitelor de
urm+rire .i accesul la servicii medicale.
DIU s3") /o)r#2#)e 3" s/e$#&+ /e")r% fe.e#+e $&re3
9 &oresc s, evite sarcina pe o perioad+ mai mult de doi ani.
9 Bi9au completat num+rul de copii ,n familie,dar nu s,nt pre/+tite pentru
ale/erea steriliz+rii c-irur/icale.
9 >u s,nt e2puse riscului de a contacta :T;.
9 ;e afl+ ,n perioada post9partum.
9 #u dificult+i la folositea unei alte metode reversi*ile de contracepie.
9 Prefer+ o metod+ care nu necesit+ aciune zilnic+ sau ,nainte de actul
se2ual.
Def#"#4#e:
&!) este o metod+ si/ur+,de lun/+ durat+ reversi*il+ .i eficient+ de
prevenire a sarcinii ce se *azeaz+ pe inseria unui dispozitiv mic,fle2i*il,din
metal .i=sau plastic ,n cavitatea uterin+.
T#/%r#+e *e DIU 3
1.&!) ce conin 5u 9 5u T 3%(#,5uT 22(5 ,5uT 2((:,Multiload
3"5,Multiload 25( .i >ova T.
2.&!) ce conin -ormoni steroizi 9 pro/esteron 0pro/estasert1 .i
levonor/estrel 0Mirena1.
3.&!) din plastic 9 steriletul 6!P;, din ce ,n ce mai rar utilizate ,n
practic+.
Me$&"#s.%+ *e &$4#%"e:
9 !n-i*area mi/raiei spermatozoizilor ,n tractul /enital superior al
femeii.&up+ inseria steriletului au loc modific+ri fizico9c-imice ale
mucusului cervical,care constituie un o*stacol ,n calea p+trunderii
spermatozoizilor ,n cavitatea uterin+ .i trompe.#cest efect este
semnificativ la steriletele ce conin pro/estine,se reduce cantitatea de
mucus cervical care devine .i mai v,scos.
9 !n-i*area procesului de fecundare a ovulului.
9 !n-i*area transportului ovulului fecundat 0dere/larea motilit+ii
aparatului ciliar tu*ar1.
9 !n-i*area implant+rii oului fecundat.
9 ;teriletele ce conin pro/estine produc atrofia endometrului.
Ef#$&$#)&)e:
Pentru asi/urarea eficienei crescute a &!) tre*uie s+ se in+ cont de
urm+toarele aspecte3
9 &!) care conin 5u ,ar/int,pro/esteron sau alt pro/estin s,nt mai
eficiente.
9 ?nainte de inserie se efctuiaz+ un e2amen atent pentru e2cluderea
contraindicaiilor.
9 Este necesar+ respectarea unei te-nici de inserie corecte
9 Tre*uie asi/urate ,n/ri$irile de urm,rire ,n cazul apariiei
complicaiilor.
9 @ata e.ecului ,n primele 12 luni de utilizare a &!) este de (,492,5A.
D%r&)& *e fo+os#re3
9 5u T 3%( s,nt eficiente 1(ani 0rata cumulativ+ de e.ec 2,A1.
9 Multiload 3"5 .i >ova T s,nt eficiente timp de 5 ani.
9 &!) ce conin levonor/estrel 0>ova 6evo1 sunt eficiente cel puin 5
ani cu o rat+ de e.ec mai mic+ dec,t la &!) 5u T 3%( #.
9 &!) din plastic are eficien+ nelimitat+ ,n timp,poate fi folosit p,n+ la
menopauz+.
Co")r&#"*#$&4## /er.&"e")e:
9 5ancer de corp uterin,de col uterin,ovarian sau altor or/ane pelviene
0poate cre.te riscul inflamaiei pelviene,produce -emora/ie
uterin+,,nr+ut+i evoluia maladiei canceroase.
9 Malformaii uterine con/enitale sau tumori *eni/ne uterine care
modofic+ cavitatea uterin+ f+cnd9o improprie poziion+rii unui &!).
9 :oli inflamatorii pelviene acute sau cronice sau antecedente de *oli
inflamatorii pelviene le/ate de folosirea &!).
9 Elimin+ri purulente din canalul cervical .i va/in.
9 Tre*uie evitat+ inserarea unui &!) ce conine levonor/estrel la femeile
cu cancer mamar.
Co")r&#"*#$&4## )e./or&re3
9 ;uspiciune la sarcin+,p,n+ c,nd nu este e2clus+ cu si/uran+ sarcina.
9 :oal+ inflamatorie acut+ sau recent+.Poate fi inserat la un interval de
trei luni dup+ un tratament eficient.
9 !nfecie puierperal+ sau avort septic recent.Poate fi inserat la trei luni
dup+ un tratament eficient.
9 !nfecii severe ale tractilui /enital inferior,va/inite,cervicite.Poate fi
inserat la trei luni dup+ ce sunt tratate.
9 ;,n/er+ri uterine de cauz+ nedia/nosticat+.
9 :oala trofo*lastic+ mali/n+.Poate fi inserat la un an de la un tratament
eficient.
9 T*c pelvian+.Poate fi inserat la trei luni dup+ un tratament eficient.

S#)%&4## s/e$#&+e:
N%+#/&r#)&)e.Este o contraindicaie pentru folosirea &!),dar anamneza unei
infecii pelviene sarcin+ ectopic+ ,n antecedente sau nai muli parteneri se2uali
pot face ca &!) s+ fie inaccepta*il pentru aceast+ cate/orie de femei.Tre*uie
e2plicat clar femeilor nulipare riscul inflamaiilor pelviene .i a sterilit+ii.
Sngerri uterine anormale. ?nainte de inserare tre*uie dia/nosticat+ cauza
lor.
:T;.&ac+ pacienta are un risc crescut pentru :T; este necesar de folosit .i
condomul.
Infecia HIV.&ac+ pacienta are testul pozitiv este necesar de a folosi .i
condomul pentru a preveni transmiterea virusului <!8 .i a altor :T;
partenerului.
A2&")&5e
9 Eficien+ ,nalt+.
9 #cioneaz+ ,ndat+ dup+ inserie.
9 Este o metod+ de contracepie de lun/+ durat+.
9 Este cea mai simpl+ .i u.or de folosit metod+ de contracepie .
9 >u necesit+ folosirea contraceptivelor ,n fiecare zi sau dup+ fiecare act
se2ual.
De1&2&")&5e:
9 ?nainte de inserie necesit+ o e2aminare /inecolo/ic+ pentru depistarea
infeciilor uro/enitale
9 >ecesit+ o pre/+tire special+ a personalului medical pentru inserarea .i
estra/erea &!).
9 4emeia nu poate s+ ,ntrerup+ sin/ur+ metoda contraceptiv+.
9 Tre*uie s+ verifice periodic poziia &!) ,ntroduc,nd de/etele ,n
va/in.Multe femei nu accept+ s, fac+ acest lucru.
9 #ccentuarea s,n/er+rilor menstruale .i a durerilor pelviene ,n primele
cicluri dup+ inserie
9 Este posi*il+ o espulzie spontan+ a &!).
9 &estul de rar 1=1((( cazuri poate fi cauza perfor+rii uterului.
9 >u prote$eaz+ fa+ de *olile cu transmitere se2ual+,inclusiv
<!8=;!&#.>u este o metod+ potrivit+ pentru femeile cu mai muli
perteneri se2uali.
INSTRUCIUNI PENTRU PACIENT
9 Pe parcursul primelor 2494%ore dup+ inseria &!) pot ap+rea dureri
a*dominale.?n acest caz pacienta poate lua preparate antial/ice,ca
aspirin+ sau paracetamol.&ac+ nu dispar sau se accentuiaz+,tre*uie s+
revin+ la ca*inet.
9 Pe parcursul primelor s+pt+m,ni pot ap+rea secreii va/inale datorate
reaciei iniale a endometrului. >u este o sauz+ de ,n/ri$orare.&ac+
secreia devine prea a*undent+ sau ,nsoit+ de dureri a*dominale sau
fe*r+,pacienta tre*uie s+ revin+ la ca*inet .
9 ;,n/er+rile menstruale pot fi mai a*undente.4emeia va reveni la
clinic+,dac+ s,n/er+rile vor fi de dou+ opi mai a*undente ca de o*icei
9 &!) poate fi e2pulzat spontan pe parcursul primelor s+pt+m,ni sau ,n
timpul primei menstruaii dup+ inserie.
9 4emeia tre*uie s+ cunoasc+ modul de verificare al firelor.#ceste fi*re
tre*uie verificate dup+ fiecare menstruaie .i c,nd apar dureri dureri
neo*i.nuite ,n timpul menstruaiei.
9 4emeia tre*uie s+ revin+ c+t mai repede la ca*inet dac+ 3
&ispar firele
;e poate palpa partea dur+ a dispozitivului
;e e2pulzeaz+ dispozitivul
>u are menstruaie
#re fe*r+ sau frison
&urere pelvian+
;ecreii va/inale purulente
;,n/er+ri uterine anormale
9 4emeia tre*uie s+ .tie ce tip de &!) i s9a inserat si c,nd tre*uie s+ fie
scos sau
?nlocuit.
9 &ac+ dore.te o sarcin+,femeia tre*uie s+ revin+ la ca*inet ,n timpul
menstruaiei pentru e2tra/erea &!).
BIBLIOGRAFIE:
1. 7ladun .i coaut. 7-id al serviciilor de planificare familial+, editat cu
suportul )>4P#, 5-i.in+u 2(((.
2. Mi-ai <or/a, 4ranC 6udicCe, #ldo 5ampana, Manual de planificare
familial+, editat cu suportul )>4P#, 5-i.in+u 2(((.
3. Mi-ai <or/a, 4ranC 6udicCe, #ldo 5ampana, 5riterii de eli/i*ilitate a
metodelor de contracepie, cu suportul )>4P#, 5-i.in+u 2(((.
4. 8. 4riptu .i coaut. ;+n+tatea reproducerii, editat cu suportul )>4P#,
5-i.in+u 2((.
5. 7-. :ivol, T. :uzdu/an, :. 7,lc+, >. Dar*ailov, 8. Melniciuc, E.
5erne c-i F;+n+tatea reproduceriiF, Moscova, 2((5
. G. HIJKL, M. HNOPNQRS, H. GTLUV, W. XRYZRILKJ, [. \]L^SI_NU, `.
a]YSebUI 6! "#7, \KcUJR, 2((5.
". 8. Mo.in .i coaut.,F$%i& al 'er(iciilor &e )lanificare *amilial7 ,
5-i.in+u, Ed d@eclamaF, 2((1.
BIBLIOGRAFIE /s#8#/e*&9o9#$0:
1. ;clifos 6., 7ora Postic+ 8., 5osovan E., E competen + c-eie3 a ,nv+ a
s+ ,nve i, /-id metodolo/ic, Editura Pro&idactica, 5-i in+u, 2(1(
2. 5arlateanu T., 5osovan E., 7ora Postic+ 8.., 6,senco ;.., 4ormare de
competen e prin strate/ii didactice interactive, 5-i in+u, 2((%