Sunteți pe pagina 1din 4

BULETIN INFORMATIV NR.

10 AUGUST 2012
ACTELE DE AUTORITATE, DOCUMENTE SPECIFICE I EVIDENE PRIVIND APRAREA MPOTRIVA
INCENDIILOR LA NIVELUL OPERATORULUI ECONOMIC, INSTITUIEI

Act! " #$t%&'t#t (&')'*" #(+&#&# ,-(%t&')# '*c*"''!%& -'. " #"-'*'.t&#t%&$! %(&#t%&$!$'
c%*%-'c/c%*"$c+t%&$! '*.t't$0'' .$*t c%*1. #&t. 12 "'* O.M.A.I. N&. 134 "'* 25 16&$#&' 20027
a) dispoziie privind stabilirea modului de organizare i a responsabilitilor privind aprarea mpotriva
incendiilor;
b) instruciuni de aprare mpotriva incendiilor i atribuii ale salariailor la locurile de munc;
c) dispoziie privind reglementarea lucrului cu foc deschis i a fumatului;
d) dispoziie privind organizarea instruirii personalului;
e) dispoziie de constituire a serviciului privat pentru situaii de urgen ori contract/convenie cu un alt
serviciu privat pentru situaii de urgen;
f) dispoziie de sistare a lucrrilor de construcii/oprire a funcionrii ori utilizrii
construciilor/amenajrilor, n cazul anulrii avizului/autorizaiei de securitate la incendiu;
g) reguli i msuri de aprare mpotriva incendiilor la utilizarea, manipularea, transportul i
depozitarea substanelor periculoase specifice produselor sale;
h) convenii/contracte cuprinznd rspunderile ce revin prilor pe linia aprrii mpotriva incendiilor n
cazul transmiterii temporare a dreptului de folosin asupra bunurilor imobile/antrepriz;
i) dispoziia de numire a cadrului tehnic sau a personalului de specialitate cu atribuii n domeniul
aprrii mpotriva incendiilor, conform legii;
j) msuri speciale de aprare mpotriva incendiilor pentru perioadele caniculare sau secetoase

ART. 15 "'* O.M.A.I. N&. 134 "'* 25 16&$#&' 2002 (&c'8#8+ c+ "%c$-*t! 9' )'"*0!
.(c'1'c #(+&+&'' ,-(%t&')# '*c*"''!%& #! %(&#t%&'!%& c%*%-'c'/'*.t't$0''!%& menionate la art ! lit
c) trebuie s cuprind cel puin"
a) planul de analiz i acoperire a riscurilor al unitii administrativ#teritoriale, n partea ce revine
operatorului economic/instituiei;
b) fia obiectivului, conform modelului prezentat n ane$a nr ! la %egulamentul de planificare,
organizare, pregtire i desfurare a activitii de prevenire a situaiilor de urgen, aprobat prin
&rdinul ministrului administraiei i internelor nr '()(/*++,, publicat n -onitorul &ficial al
%omniei, .artea /, nr 00! din 1' octombrie *++,; un e$emplar din fia obiectivului se trimite la
/nspectoratul 2udeean/al -unicipiului 3ucureti pentru 4ituaii de 5rgen;
c) raportul anual de evaluare a nivelului de aprare mpotriva incendiilor;
d) documentaia tehnic specific, conform legii" scenarii de securitate la incendiu, identificarea i
analiza riscurilor de incendiu, etc;


e) avizele/autorizaiile de securitate la incendiu, nsoite de documentele vizate spre neschimbare
care au stat la baza emiterii lor;
f) certificate 67, certificate de conformitate, agremente tehnice pentru mijloacele tehnice de aprare
mpotriva incendiilor i echipamentele specifice de protecie utilizate;
g) registrele instalaiilor de detectare/semnalizare/stingere a incendiilor, copii dup atestatele firmelor
care au efectuat/efectueaz proiectarea, montarea, verificarea, ntreinerea, repararea acestora
sau care efectueaz servicii n domeniu;
h) registrul pentru evidena permiselor de lucru cu focul;
i) date ale personalului din cadrul serviciului privat pentru situaii de urgen, conform criteriilor de
performan stabilite prin &-8/ nr'!0/*++);
j) lista operatorilor economici/instituiilor cu care a ncheiat contracte de nchiriere/convenii, cu
specificarea domeniului de activitate al acestora i a numrului i termenului de valabilitate ale
contractului;
9) planurile de protecie mpotriva incendiilor;
l) evidena e$erciiilor de evacuare a personalului propriu/utilizatorilor construciei;
m) evidena e$erciiilor de intervenie efectuate, avnd ane$ate concluziile rezultate din efectuarea
acestora;
n) rapoartele de intervenie ale serviciului privat pentru situaii de urgen;
o) fiele de instruire, conform reglementrilor specifice;
p) lista cu substanele periculoase, clasificate potrivit legii;
:) grafice de ntreinere i verificare, conform instruciunilor productorului/furnizorului, pentru diferite
categorii de utilaje, instalaii i sisteme care pot genera incendii sau care se utilizeaz n caz de
incendiu;
r) rapoartele ntocmite n urma controalelor preventive proprii sau ale autoritii de stat competente;
s) programe/planuri cuprinznd msuri i aciuni proprii sau rezultate n urma constatrilor autoritilor
de control pentru respectarea reglementrilor n domeniu
;ocumentele i evidenele specifice privind aprarea mpotriva incendiilor se actualizeaz de ctre cei
care le#au ntocmit i aprobat, dac"
a) s#au produs modificri ale actelor normative i ale reglementrilor tehnice care au stat la baza
emiterii acestora;
b) s#au produs modificri ale personalului cu atribuii stabilite conform acestora;
c) s#au produs modificri referitoare la construcii, instalaii sau la specificul activitii

8%< *+=') .revederile art ') i '0 se aplic la operatorii economici i la instituiile care au un numr
de salariai cel puin egal cu cel stabilit, conform legii, pentru ntreprinderile mici
=*) .entru operatorii economici, instituiile i alte persoane juridice ce desfoar activiti n domeniu
reglementat de o autoritate, care nu se ncadreaz n prevederile alin ='), administratorul, conductorul
sau persoana cu funcii de conducere, dup caz, asigur organizarea activitii de aprare mpotriva
incendiilor prin emiterea urmtoarelor documente"
a) instruciuni de aprare mpotriva incendiilor i atribuii ale salariailor la locurile de munc;
b) reglementarea lucrului cu foc deschis i a fumatului;
c) organizarea instruirii personalului;


d) dispoziie de sistare a lucrrilor de construcii/oprire a funcionrii ori utilizrii
construciilor/amenajrilor, n cazul anulrii avizului/autorizaiei de securitate la incendiu;
e) reguli i msuri de aprare mpotriva incendiilor la utilizarea, manipularea, transportul i
depozitarea substanelor periculoase specifice produselor sale

=1) &peratorii economici, instituiile i celelalte persoane juridice prevzute la alin =*) asigur
urmtoarele documente i evidene specifice aprrii mpotriva incendiilor"
a) documentaia tehnic specific, conform legii" scenarii de securitate la incendiu, identificarea i
analiza riscurilor de incendiu etc;
b) avize/autorizaii de securitate la incendiu, nsoite de documentele vizate spre neschimbare care au
stat la baza emiterii lor;
c) certificate 76, certificate de conformitate, agremente tehnice pentru mijloacele tehnice de aprare
mpotriva incendiilor i echipamentele specifice de protecie utilizate;
d) registrul pentru evidena permiselor de lucru cu focul;
e) organizarea aprrii mpotriva incendiilor la locul de munc;
f) fiele de instruire, conform reglementrilor specifice;
g) lista cu substanele periculoase, clasificate potrivit legii;
h) rapoartele ntocmite n urma controalelor autoritii de stat i msurile i aciunile proprii sau
rezultate n urma constatrilor autoritilor de control pentru respectarea reglementrilor n
domeniu

:B#8# !;#!+ 7 O.M.A.I. N&. 134 "'* 25 16&$#&' 2002 (*t&$ #(&%6#&# N%&-!%& ;*&#! " #(+&#&
,-(%t&')# '*c*"''!%&
OBLIGAIILE CADRELOR TE<NICE/PERSONALULUI DE SPECIALITATE CU ATRIBUII N
DOMENIUL APRRII MPOTRIVA INCENDIILOR
=C%*1. #&t. 22 "'* LEGEA *&. 402/2003>
C#"&! t?*'c/(&.%*#!$! " .(c'#!'t#t c$ #t&'6$0'' ,* "%-*'$! #(+&+&'' ,-(%t&')# '*c*"''!%&, "'*
c#"&$! 7onsiliului >eneral al -unicipiului 3ucureti, consiliilor locale ale sectoarelor municipiului 3ucureti,
consiliilor judeene i locale, instituiilor i %(&#t%&'!%& c%*%-'c' #$/#& $&-+t%#&! %6!';#0''
(&'*c'(#!7
a) particip la elaborarea i aplicarea concepiei de aprare mpotriva incendiilor la nivelul unitii
administrativ#teritoriale, instituiei sau operatorului economic;
b) controleaz aplicarea normelor de aprare mpotriva incendiilor n domeniul specific;
c) propun/propune includerea n bugetele proprii a fondurilor necesare organizrii activitii de
aprare mpotriva incendiilor, dotrii cu mijloace tehnice pentru aprarea mpotriva incendiilor i
echipamente de protecie specifice;
d) ndrum i controleaz activitatea de aprare mpotriva incendiilor i analizeaz respectarea
ncadrrii n criteriile de constituire a serviciilor de urgen voluntare sau private, dup caz, n
unitile i instituiile din care fac/face parte;
e) prezint conducerii, semestrial sau ori de cte ori situaia impune, raportul de evaluare a capacitii
de aprare mpotriva incendiilor;


f) rspund/rspunde de pregtirea serviciului de urgen voluntar sau privat, dup caz, precum i de
participarea acestuia la concursurile profesionale;
g) acord sprijin i asisten tehnic de specialitate centrelor operative pentru situaii de urgen n
ndeplinirea atribuiilor

?ormarea, evaluarea i certificarea competenei profesionale a cadrelor tehnice/personalului cu atribuii n
domeniul aprrii mpotriva incendiilor, prevzute la alin ='), se realizeaz n centre de formare i evaluare
abilitate prin lege, pe baza standardelor ocupaionale recunoscute la nivel naional

PRECI@RI PRIVIND CADRELE TE<NICE SAU PERSONAL DE SPECIALITATE CU
ATRIBUII N DOMENIUL APRRII IMPOTRIVA INCENDIILOR

C%*1%&- ORDINULUI MINISTRULUI ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR *&. 103 "'* A '#*$#&' 2002
pentru aprobarea 7riteriilor de stabilire a operatorilor economici, au obligaia de a angaja cel puin un cadru
tehnic sau personal de specialitate cu atribuii n domeniul aprrii impotriva incendiilor =($6!'c#t ,*7 M. O.
*&. 4B "'* 15 '#*$#&' 2002>, dac ndeplinesc unul dintre urmtoarele criterii"
ART.1
#> "0'* .#$ '.' ".1+9%#&+ #ct')'t#t# ,*7
' cldiri civile din categoriile de importanta e$ceptionala i deosebita =8/3), ncadrate conform
reglementrilor tehnice specifice, indiferent de aria construit, regimul de nlime sau destinaie;
* cldiri pentru comer cu suprafata desfasurata mai mare de '+++ mp;
1 structuri de primire turistica cu funciuni de cazare de tipul" hoteluri, hoteluri#apartament, moteluri,
hosteluri, minihoteluri, bungalo@#uri, cabane turistice, sate de vacanta, pensiuni turistice, pensiuni
agroturistice i altele similare, inclusiv unitile de alimentaie din incinta acestora, cu peste *++ de
locuri la nivelul operatorului economic;
( cldiri sau spaii amenajate n cldiri, avnd destinaia de ngrijire a sntii, cu peste '++ de
paturi;
! teatre, cu peste *++ de locuri;
, sali de sport, sali de spectacol, cldiri pentru activiti sportive cu peste ,++ de locuri;
6> ".1+9%#&+ #ct')'t+0' ,* c%*.t&$c0'' 9' '*.t#!#0'' c$ &'.c -"'$ 9' -#& " '*c*"'$, "1'*'t c%*1%&-
&;!-*t+&'!%& t?*'c .(c'1'c 9' #$ (.t B0 " #*;#C#0'.

ART. 4
&peratorii economici care nu se ncadreaz n criteriile prevzute la art ' au obligaia sa desemneze, n
condiiile legii, persoane care sa ndeplineasc prin cumul atribuiile privind aprarea impotriva incendiilor
ori sa ncheie contract cu persoane fizice sau juridice autorizate conform legii


D S#!)8' "#c# .t'' .# #ct'%*8' c%&ctE D
FFF.(&)*t').&%
E-#'!7 infoApreventivero
S&)'c'' " c%*.$!t#*t# (*t&$ #(#&#& '-(%t&')# '*c*"''!%& .' (&%tct' c')'!#,
c$&.$&' " (&'- #C$t%&, c$&.$&' " .&)#*t (%-('& .' #.'.t*t# t?*'c# " .(c'#!'t#t.

S-ar putea să vă placă și